dk Betjeningsvejledning dansk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "dk Betjeningsvejledning dansk"

Transkript

1 dansk Monterings- og betjeningsvejledning Krystalsolcellemoduler Bosch Solcellemodul c-si P 60 EU I Bosch Solcellemodul c-si M 60 S EU I Bosch Solcellemodul c-si M 60 EU Bosch Solcellemodul c-si M 48 S EU I Bosch Solcellemodul c-si M 48 EU dk Betjeningsvejledning Udgave 07/2012

2 2 Indholdsfortegnelse Indledning dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Sikkerhedsvejledning 3 3 Retningslinjer for placering 4 4 Monteringsvejledning 5 5 Vejledning for kredsløbssystem 8 6 Elektriske forbindelser 9 7 Jordtilslutning 10 8 Vedligeholdelse 10 9 Bortskaffelse Opbevaring og transport 11 1 Indledning Læs denne monterings- og betjeningsvejledning i sin helhed, inden du transporterer, monterer og betjener solcellemodulerne! Den indeholder (blandt andre oplysninger) vigtige sikkerhedsoplysninger, som du skal have kendskab til. Hvis solcellemoduler anvendes uden at overholde alle anvisninger i denne vejledning, bortfalder alle reklamations- og garantikrav mod os. Vi forbeholder os ret til at opdatere oplysningerne i denne vejledning uden forudgående varsel. Montering, opsætning og idriftsættelse af solcellemoduler kræver en høj grad af ekspertise og erfaring, og disse aktiviteter må derfor kun udføres af specialister (f.eks. en special-elektriker), der kan dokumentere succesrig gennemførelse af relevant uddannelse.

3 Sikkerhedsvejledning 3 2 Sikkerhedsvejledning Opsætning og idriftsættelse af det elektriske anlæg må kun udføres af en special-elektriker, der overholder fefterfølgende retningslinjer, fordi fejlagtig udførelse af dette arbejde kan medføre Matrailekade og personskade. Ved udførelse af arbejde på solgeneratorer primært på tage skal der træffes passende sikkerhedsforanstaltninger (f.eks. faldsikringsanordninger). Forskrifterne fastsat af det gældende lands regulativer skal overholdes i alle henseender. Af hensyn til din egen sikkerhed og for at beskytte dine solcellemoduler skal du overholde følgende sikkerhedsregler: Vigtig meddelelse! Under opsætning og vedligeholdelse af solcellemoduler skal du overholde de gældende forskrifter og sikkerhedsanvisninger for installation af elektriske apparater og systemer samt forskrifter fastsat af elforsyningsselskabet for parallel netdrift af solenergianlæg. Inden opsætning skal solcellemodulet efterses for at sikre, at det er i god mekanisk stand. Beskadigede solcellemoduler (f.eks. moduler med ituslået glas, beskadigelse af isoleringsfilmen på bagsiden) må ikke sættes op. Beskadigelse af isoleringsfilmen på bagsiden kan medføre alvorlige konsekvenser (delaminering, fare for liv og helbred). Sørg endelig for at rette solcellemodulet ind, så der undgås skyggevirkning (selv i midlertidigt eller delvist omfang: f.eks. forårsaget af tag- og kvistvinduer, træer), da dette kan medføre beskadigelse af solcellemodulerne (f.eks. dannelse af varme pletter ), beskadigelse af den fotovoltaiske generator og tab af effekt. Serieforbinding af modulerne (tilføjelse af modulspændinger) kan medføre spændinger, der overstiger den ekstra lave sikkerhedsspænding på 120 V DC! Modulernes anvendelsesklasse er i overensstemmelse med IEC 61730:A Selv når lysintensiteten er lav, skal du regne med den fulde hvilespænding i modulerne, og det indebærer, at du under opsætningen altid skal udvise størst mulig forsigtighed, hvad angår elektriske fejl (f.eks. kortslutninger). Adskillelse af jævnstrømsførende ledere kan medføre dannelse af lysbuer. Inden der udføres nogen form for arbejde på installationen, især adskillelse af stikforbindelserne i jævnstrømskredsløbet, er det derfor vigtigt at frakoble frekvensomformeren fra vekselstrøms-nettet. I forbindelse med tagmonterede anlæg skal modulerne fastgøres over den brandsikre overflade. Solcellemoduler må ikke monteres i nærheden at letantændelige materialer, gasser eller dampe. Retningslinjerne for brand i elektriske systemer (f.eks. VDI 3819) er gældende i den forbindelse. Den maks. tilladte totalspænding for frekvensomformeren må aldrig overskrides. På grund af den negative temperaturkoefficient for solcellemoduler skal du også beregne hvilespændingen for hele anlægget ved den lavest tilladte temperatur (se datablad og modultypeskilt). Solcellemodulet skal behandles som et glasprodukt og må derfor under ingen omstændigheder anvendes eller betrædes i transportcontaineren eller bruges som henstillingsområde (f.eks. for værktøjskasser), da dette kan medføre synlige eller usynlige skader (f.eks. mikroskopiske revner i cellerne og dermed bl.a. et for tidligt fald i effekten og andre fejl). Der må ikke bores i modulrammerne, og de må heller ikke sømmes eller svejses til en kontaktflade. Solcellemodulerne må ikke holdes eller transporteres i deres forbindelseskabler eller i stikdåsen. Solcellemodulerne må aldrig efterlades fritstående eller uden at være fastgjort. Sikkerhedsforskrifter angivet af producenter af andre komponenter i solenergianlægget skal overholdes. Hullerne i rammerne til bortledning af vand må ikke tildækkes. Solcellemoduler fremstillet af Bosch Solar Energy udgør ikke forskriftsmæssige byggevarer i henseende til DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik Det Tyske Institut for Byggeteknik) og må ikke anvendes som ovenlys. dansk

4 4 Retningslinjer for placering dk 3 Retningslinjer for placering For at opnå størst mulig årlig energieffekt anbefaler vi, at solcellemodulerne placeres på en sådan måde, at følgende kriterier bliver opfyldt: Sørg endelig for at rette solcellemodulet ind, så der undgås skyggevirkning (selv i midlertidigt eller delvist omfang: f.eks. forårsaget af tag- og kvistvinduer, træer), da dette kan medføre beskadigelse af solcellemodulerne (f.eks. dannelse af varme pletter ), beskadigelse af den fotovoltaiske generator og tab af effekt. Ret forsiden af solcellemodulet ind i retning af ækvator. Vælg hældningsvinklen i henhold til de lokale og bygningsmæssige faktorer (30 ± 15 ). Du kan finde specifikke oplysninger om optimale modulplaceringer i den relevante faglitteratur. Beregning af hældningsvinklen kan baseres på følgende formel: Hældningsvinkel = Breddegrad (55 = København, 56 = Århus) Alle moduler i den fotovoltaiske generator skal tilpasses til samme vinkel (vandret såvel som lodret). I tilfælde af vinkelafvigelser skal der anvendes separate frekvensomformere. For at sikre tilstrækkelig selvrensning skal hældningsvinklen være på mindst 10. Til optimering af selvrensning anbefales en hældningsvinkel på mindst 15. Sørg altid for, at modulets bagside er godt ventileret. Opstil modulerne, så modulbagsiden heller ikke har kontakt med bagvedliggende objekter under mekanisk belastning. For at undgå forøget belastning af modulerne på grund af vindbelastning er det nødvendigt at overholde minimumsafstande fra bygningens grænser iflg. DIN Koncentrering af sollys på modulerne ved hjælp af spejle eller linser er forbudt. Undgå kontakt med saltholdigt vand! Krystalsolcellemodulerne fremstillet af Bosch Solar Energy er blevet afprøvet i overensstemmelse med følgende normer for deres reaktion på kontakt med saltholdig luft: IEC 61701: 1995 DIN EN 61701: IEC Overhold prøvningsforholdene angivet i normerne ved anvendelse af modulerne i saltholdig luft.

5 Monteringsvejledning 5 4 Monteringsvejledning Vigtig meddelelse! Sørg endelig for at rette solcellemodulet ind, så der undgås skyggevirkning (selv i midlertidigt eller delvist omfang: f.eks. forårsaget af tag- og kvistvinduer, træer), da dette kan medføre beskadigelse af solcellemoduler (f.eks. dannelse af varme pletter ), beskadigelse af den fotovoltaiske generator og tab af effekt. De yderligere belastninger, der opstår som følge af vægten og fastgørelsen til bygningen af det fotovoltaiske anlæg, skal medtages i den bygningsmæssige analyse af den samlede konstruktion. Kontrol af stabilitet, nedbøjning og belastningsparametre skal foretages af konstruktøren eller operatøren af anlægget. Monter modulerne på en tilstrækkeligt dimensioneret, bærende og permanent korrosionsbestandigt underkonstruktion. Overhold specifikationerne for monteringsområder i henhold til fig. 1 og 2. Der må ikke foretages fastgørelse med klemmer på de smalle sider af solcellemodulet. Der kan foretages fastgørelse af solcellemodulet med klemmer (eller også direkte på monteringshullerne). Ved anvendelse af klemmesystemer skal klemmeoverfladen pr. fastgøringspunkt på modulet udgøre mindst 400 mm 2. Anbring monteringsborehuller i overensstemmelse med fig For hvert modul skal der anvendes fire tæringsfrie skruer og møtrikker (og tyller med min. 12 og maks. 14 mm udvendig diameter) i overensstemmelse med tabel 1. Modulerne skal fastgøres i flugt med underkonstruktionen (uden spænding og deformation) og på mindst fire punkter. Underkonstruktionen og solcellemodulet skal have samme varmeudvidelseskoefficient (aluminium). Ved anvendelse af forskellige materialer skal det undgås, at der opstår kontaktkorrosion mellem solcellemodulet og underkonstruktionen. Fastgør solcellemodulerne, så de kan modstå alle forudsigelige belastninger og vind forårsaget påvirkninger. Brug kun tæringsfrie skruer til montering. Solcellemodulet skal monteres uden mekanisk spænding og med en minimumsafstand på 5 mm til det næste modul (for at kompensere for materialeudvidelse på grund af temperatursvingninger). Især på udsatte steder anbefales det at montere tilstrækkelig lynbeskyttelse. Tilslutning til eksisterende lynbeskyttelsesanlæg skal ske under overholdelse af de gældende regler. Monter kun solcellemodulerne kantvis (eller på tværs) med stikdåsen vendende opad. I højdemæssig henseende skal det sikres, at intet regnvand eller kondensvand kan løbe i retning af kablets skrueforbindelser på stikdåser. Solcellemodulet må ikke være dækket af afløbs- eller kondensvand. Producentens modulkode Skruediameter 11, 13 M6 14, 17, 23 M8 Tabel 1: Tilladte fastgøringsskruer til direkte montering dansk

6 6 Monteringsvejledning dk l/4 l/7 l l/2 l/7 l/4 Fig. 1: Monteringsområde, lodret l/7 l/7 l Monteringshuller Monteringshuller l/4 l/2 l/4 Fig. 2: Monteringsområde, vandret

7 Monteringsvejledning Ø4, ± Ø4,2 990 ± dansk Ø9 Ø ± ± 0,5 4 x modulmonteringshuller 1680 ± ± 0,5 4 x modulmonteringshuller Ø9 Ø9 4 x monteringshuller til jordkabel 4 x monteringshuller til jordkabel Fig. 3: Bagside c-si M60 og M60 S, producentkode 14 og 17 Fig. 4: Bagside c-si M60, producentkode ± ± ,5 ± 2 2 x monteringshuller til jordkabel 1000 Ø7 22,5 Ø4,5 22,5 423, ± 0,5 4 x modulmonteringshuller 1343 ± 2 2 x monteringshuller til jordkabel 1000 Ø7 817 ± 0, ,5 Ø4,5 22,5 4 x modulmonteringshuller Ø7 Ø7 Fig. 5: Bagside c-si M60 og P60, producentkode 11 Fig. 6: Bagside c-si M48 og P48, producentkode 11

8 335 8 Vejledning for kredsløbssystem dk 990 ± 2 Ø4 36 Ø ± ± 0, x Module mounting holes Ø9 4 x Module mounting holes Fig. 7: Bagside c-si M 48, c-si M 48 S, producentkode 23 5 Vejledning for kredsløbssystem Solcellemoduler må kun sammenkobles med moduler af samme type og effekt. I denne proces skal det sikres, at den maksimalt tilladte systemspænding ikke overskrides ved den serielle kobling af moduler. I denne sammenhæng skal modulspændingens temperaturafhængighed for solcellemodulerne tages i betragtning, især fordi modulspændingen stiger ved forekomst af lave temperaturer. Ved parallelkobling af modulerne skal det sikres, at det altid er det samme antal moduler, der er serieforbundet til stativerne, der skal parallelkobles til disse, og at der er truffet passende foranstaltninger til overspændingsbeskyttelse (f.eks. en elektrisk sikring). Det skal sikres, at den specificerede belastning, hvad angår tilbageløbsstrøm-ir (i henhold til det gældende datablad) ikke overskrides. Under standardforhold kan et fotovoltaisk modul afgive en stærkere strøm og/eller højere spænding end det, der er angivet under de normerede prøvningsbetingelser. For at fastslå spændingsværdierne for byggeelementer skal kablets nominelle strømstyrke, størrelsen på sikringer og effekten for styremekanismer tilsluttet udgange på fotovoltaiske moduler og ISC- og UOC-værdier angivet på modulet derfor multipliceret med en sikkerhedsfaktor på 1,25 Der kan ikke parallelkobles mere end to modultråde uden en tilstrækkeligt dimensioneret elektrisk sikring.

9 Elektriske forbindelser 9 6 Elektriske forbindelser Solcellemoduler er beregnet til brug i nettilsluttede solgeneratorer. Ved anvendelse til andre formål skal de relevante afvigende tekniske enkeltheder overholdes. Solcellemodulerne må kun monteres af kvalificerede specialvirksomheder. I denne sammenhæng skal du anvende de normer og regler, der er relevante for fotovoltaiske systemer såsom VDE-bestemmelser, DIN-normer, VDEW-retningslinjer, fanebladet for de kompetente systemoperatører og endvidere de regler, der er fastsat af det gældende lands regulativer, hvad angår forebyggelse af ulykker. Der henvises igen til følgende punkter: Vigtig meddelelse! Forud for installationen skal stikdåse, kabler og stikforbindelser kontrolleres for beskadigelse og snavs. Undlad at montere beskadigede fotovoltaiske moduler eller fotovoltaiske moduler med snavsede stikforbindelser. Solcellemodulerne (især stikforbindelser og værktøjer) skal være tørre under installationen. Sørg for, at alle elektriske forbindelser er lukket sikkert. Ved tilkobling af modulstrenge må der kun anvendes velegnede (UV- og ozonresistente, temperaturbestandighed mindst mellem -40 C og 110 C). kabler til udvendig montering. Kablerne skal have et mindstetværsnit på 4 mm 2, og isolationen skal være godkendt til anlæggets maksimale hvilespænding. Kablerne skal beskyttes mod skader ved brug af f.eks. en velegnet fastgøring i form af kabelklemmer. Stikdåser med kabler forbundet til anlægget må ikke åbnes. Stikdåsen, kablet og stikforbindelsen må ikke rengøres eller fugtes på anden vis med stoffer, der indeholder olie, fedt eller alkohol. Solstikkene monteret i forbindelse med anlægget må ikke fjernes. I forbindelse med montering skal det sikres, at der er trækaflastning for modulets forbindelseskabler. I forbindelse med montering skal det sikres, at der er trækaflastning for modulets forbindelseskabler. Forbindelseskablerne er forsynet med et stikforbindelses-system af høj kvalitet til fotovoltaisk brug. Stikkene er afmærket med den relevante polaritet, eller også er kablerne udført i rødt for plus og blåt for minus, jf. tabel 2 og databladet. Producent-kode Modulversion Positiv pol Negativ pol 11 EU xx111 Tyco, Neutral EU xx113 MC4, Plus PV-KST4 14 EU xx014 MC3, Plus PV-KST3 17 EU xx017 MC3, Plus PV-KST3 17 EU xx117 MC4, Plus PV-KST4 23 EU xx123 MC4, Plus PV-KST4 Tabel 2: Kodning for forbindelsesstik 1 Tyco, Minus MC4, Minus PV-KBT4 MC3, Minus PV-KBT3 MC3, Minus PV-KBT3 MC4, Minus PV-KBT4 MC4, Minus PV-KBT4 Ved tilslutning af stikforbindelser og moduler (og ved tilslutning af solcellemoduler til frekvensomformeren) skal du altid sørge for korrekt polaritet. Omvendt polaritet fører til ødelæggelse af vigtige tekniske komponenter som f.eks. frekvensomformere, sikkerhedsdioder eller lignende komponenter. Forbindelseskablerne skal lægges, så det sikres, at den minimale bøjeradius på 60 mm overholdes. For at undgå faren for elektrisk stød skal alle rammer i solcellemodulerne såvel som understøtninger til potentialeudligning forsynes med jordtilslutning for at sikre god ledningsevne. Vi anbefaler jordtilslutning uden for bygningen. I den sammenhæng skal de lovbestemte forskrifter for dit område overholdes, og det samme gælder for anbefalinger udstedt af producenter af frekvens-omformere og forsikringsselskabet. Foretag aldrig tilkobling eller frakobling af stikforbindelser under belastningsstrøm! dansk 1 EU XXXXX: Intern teknologikode

10 10 Jordtilslutning Vedligeholdelse og pleje Bortskaffelse dk 7 Jordtilslutning Især på udsatte steder anbefales det at montere tilstrækkelig lynbeskyttelse. Tilslutning til eksisterende lynbeskyttelsesanlæg skal ske under overholdelse af de aktuelt gældende landespecifikke normer og forskrifter. De relevante borehuller til jordtilslutning er afmærket på bagsiden af modulrammen. Udfør nedenstående jordforbindelsesforanstaltninger: I tilfælde af svær eller stedvis forurening (f.eks. i form af fugleklatter) anbefales det at rengøre glasoverfladen på modulet med kalkfrit vand med en temperatur svarende til modulets temperatur og en blød børste. Der må ikke anvendes aggressive rengøringsmidler, syrer eller lud. De elektriske og mekaniske forbindelser skal kontrolleres for renlighed, holdbarhed og lydforhold. Alle uregelmæssigheder skal udbedres med det samme. Det anbefales, at operatøren jævnligt foretager kontrol af anlæggets ydeevne. Vigtig meddelelse! 9 Bortskaffelse Tilslutning af et passende ringkabelstik (kabeltværsnit: min. 2,1 mm 2 ). Anvendelse af en monteringsfastgøringsskrue (minimumsdiameter: 4 mm), en selvskærende savtakket spændeskive og monteringsmøtrik. Brug af en selvskærende monteringsskrue. To komplette gevindomdrejninger på en skrue skal gå i indgreb med metallet. Skadelig kontaktkorrosion kan undgås ved brug af korrosionsbestandige materialer. Placering af jordtilslutningens borehuller i overensstemmelse med Illustration 3 7. Fejlbehæftede eller gamle solcellemoduler skal bortskaffes korrekt. De må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Vigtig meddelelse! 8 Vedligeholdelse Der kræves minimal vedligeholdelse og pleje for at opretholde optimal effekt af solcellemodulet. For at sikre optimal effekt af anlægget anbefaler vi, at der foretages eftersyn og/eller arbejde i form af følgende punkter I en halvårlig cyklus:

11 Opbevaring og transport Opbevaring og transport Håndtering af moduler kræver stor omhu. Der skal derfor udvises forsigtighed ved udpakning, transport og midlertidig opbevaring af disse moduler: Vigtig meddelelse! Stabling af emballageenheder kan forårsage skader på solcellemodulerne og skal absolut undgås! Solcellemodulerne skal sikres mod væltning. Der skal anvendes lagpuder mellem de enkelte solcellemoduler. Vi anbefaler, at alle solcellemoduler opbevares i tørre lokaler inden døre og i den originale emballage ind til endelig montering. dansk Sæt ikke modulerne ned med kraft på et hårdt underlag eller på kanterne. Undgå bøjning under transport eller ved udpakning. Sørg for ikke at tabe modulerne. Undlad at anbringe genstande på modulerne. Undlad at håndtere modulerne med skarpe genstande. Under oplagring og transport skal det sikres, at hvert solcellemodul er forstærket tilstrækkeligt. Moduler, der skal transporteres, skal emballeres sikkert i henhold til de lokale og europæiske bestemmelser. Fortrinsvist skal den orginale emballage anvendes. Når modulerne sættes ned eller transporteres til det midlertidige monteringssted (f.eks. et tag), skal enhver form for skader på modulet undgås. Modulerne må ikke håndteres eller transporteres på en enkel rammekomponent! Sidste opdatering af monteringsvejledning: 07/2012

12 Robert Bosch A/S Telegrafvej 1 DK-2750 Ballerup Tlf: Fax:

Monteringsvejledning String inverter. Monterinskit med taghager/tagskruer

Monteringsvejledning String inverter. Monterinskit med taghager/tagskruer Monteringsvejledning String inverter Monterinskit med taghager/tagskruer 1 Inhold Vigtig information til denne monteringsvejledning... 3 Elektriske informationer... 4 Bygningsmæssige rammer og parametre...

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828.

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828. 6 720 612 662-00.2O Kondenserende gaskedel ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..............

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

SOLON SOLfixx. Fotovoltaisk system til flade tage.

SOLON SOLfixx. Fotovoltaisk system til flade tage. SOLON SOLfixx Black/Blue DK SOLON SOLfixx. Fotovoltaisk system til flade tage. Nyudviklet fladtagssystem bestående af kraftige SOLON-moduler og en let underkonstruktion af kunststof Velegnet til tage med

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING IO 00343 EMHÆTTE EFU 601-00, EFU 601-00 X BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING DK Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator.

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Tilykke med din nye vedvarende energikilde. Før montage af anlægget bør denne vejledning grundig læses igennem. For optimal ydelse

Læs mere

Montering af dit spil. Monteringsvejledning for SUPERWINCH el-spil - X9

Montering af dit spil. Monteringsvejledning for SUPERWINCH el-spil - X9 Side 1 af 6 Montering af dit spil Venligst læs vejledningen grundigt for at sikre en god installation, og samtidig undgå at der opstår problemer ved monteringen. Advarsel: Spillet skal monteres således

Læs mere

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bord køler Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

Bosch solcelle moduler. Monokrystallinske solcellepakker

Bosch solcelle moduler. Monokrystallinske solcellepakker Bosch solcelle moduler Monokrystallinske solcellepakker Velkommen hos Bosch Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Gode grunde til Bosch solcelle moduler... 5 Dataark... 6 Overblik over systempakker... 6

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

VISIONS WITH ENERGY. Salgs Guide 2012

VISIONS WITH ENERGY. Salgs Guide 2012 VISIONS WITH ENERGY Salgs Guide 2012 Kit Systemer KIT 1: 1.9 kwp Net tilsluttet Solcelleanlæg Mængde 10 stk.: Solcellemoduler Trina Solar, TSM- DC01.A.05 black 190W Ydelse 190 Wp 0~+3% Monokrystallinske

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

HÅNDBOG TRANSPONDERTERMINAL. Opdateret: februar 2015

HÅNDBOG TRANSPONDERTERMINAL. Opdateret: februar 2015 Opdateret: februar 2015 1.0 PRODUKTBETEGNELSE 3 1.1 BESTILLINGSKODE 3 1.2 BESKRIVELSE 3 2.0 ADVARSEL 4 2.1 SIKKERHED 4 3.0 MONTERING 5 3.1 ANVISNINGER 5 3.2 DIAGRAM 6 3.3 MONTERINGSTRIN 7 4.0 TILSLUTNINGER

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL Monokrystallinske solcellemoduler LGxxxS1C(W,K)-G3/-A3 LGxxxS8C(W,K)-G3/-A3 LGxxxN1C(W,K)-G3/-A3

INSTALLATIONSMANUAL Monokrystallinske solcellemoduler LGxxxS1C(W,K)-G3/-A3 LGxxxS8C(W,K)-G3/-A3 LGxxxN1C(W,K)-G3/-A3 INSTALLATIONSMANUAL Monokrystallinske solcellemoduler LGxxxS1C(W,K)-G3/-A3 LGxxxS8C(W,K)-G3/-A3 LGxxxN1C(W,K)-G3/-A3 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed... 4 Før og efter installation... 6 Før installation...

Læs mere

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 IF-91 300324 Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2. Generelle

Læs mere

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00 DK... Fritstående skinnesystem, justerbart Vers. 3.00 Fritstående skinnesystemer, justerbare Varenr.: 553000 556000 556297 1.00.... Formål og anvendelse.... 3 1.01...Producent...3 1.02...Anvendelsesformål

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Super Lider II Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering... 3 Udpakning... 3 Opbevaring ubrugt... 3 Opstillingssted... 4 Håndtering... 4 Elektriske

Læs mere

Monteringsvejledning micro inverter. Monterinskit med taghager/tagskruer

Monteringsvejledning micro inverter. Monterinskit med taghager/tagskruer Monteringsvejledning micro inverter Monterinskit med taghager/tagskruer 1 Inhold Vigtig information til denne monteringsvejledning... 3 Elektriske informationer... 4 Bygningsmæssige rammer og parametre...

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modelnavn IEC Nominel Nominel Diameter Højde Vægt Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Læs mere

Trampolin 512x305 cm

Trampolin 512x305 cm SIKKERHEDSANVISNINGER OG SAMLEVEJLEDNING Varenr.: 9053595 Trampolin 512x305 cm Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Trampolin, firkantet - Varenr. 9053595 Beskrivelse:

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk TB-009D3 Manual Brugsanvisning Cykelplatform f/anhængertræk -Plads til 3 cykler. -Nem samling og montering. -Cyklerne anbringes nemt i holderne, grundet platformens lave højde. Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed.....

Læs mere

Monteringsvejledning. Kaskade-røgkasse Logano plus GB312 (Dobbeltkedel) Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før montering.

Monteringsvejledning. Kaskade-røgkasse Logano plus GB312 (Dobbeltkedel) Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før montering. Monteringsvejledning Kaskade-røgkasse Logano plus GB (Dobbeltkedel) Til installatøren Bedes læst omhyggeligt før montering. 7 77 00 08-08/006 DK Indholdsfortegnelse Opstilling.....................................................

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Anpartsselskabet BG Teknik Århus Grenåvej 148 DK-8240 Risskov Tel. +45 8741 8010 Fax. +45 8617 4444 http://www.bgteknik.dk E-mail: info@bgteknik.

Anpartsselskabet BG Teknik Århus Grenåvej 148 DK-8240 Risskov Tel. +45 8741 8010 Fax. +45 8617 4444 http://www.bgteknik.dk E-mail: info@bgteknik. Værd at vide om Side 1 af 6 fra 12volt eller 24volt batterispænding til 230volt AC Anpartsselskabet BG Teknik Århus Grenåvej 148 DK-8240 Risskov Tel. +45 8741 8010 Fax. +45 8617 4444 http://www.bgteknik.dk

Læs mere

Produktdatablad ROCKPANEL Ply

Produktdatablad ROCKPANEL Ply Produktdatablad ROCKPANEL Ply 1 Produktbeskrivelse ROCKPANEL Ply plader med primer finish er præfabrikerede komprimerede mineraluldplader, med termohærdende syntetiske bindemidler. Den øverste (farve)

Læs mere

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

Brugsanvisning Blæsere Type HLSG

Brugsanvisning Blæsere Type HLSG Brugsanvisning Blæsere Type HLSG Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Anvendelsesmuligheder... 3 Bestemmelsesmål for bruger... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 3 Transport... 3 Ibrugtagning... 4 Montering...

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER REGLER VEDRØRENDE KOMMUNIKATION RADIO- OG TV-STØJ Det udstyr, som er beskrevet i denne instruktionsbog, kan generere og udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

2000D I 825207 V3/0514

2000D I 825207 V3/0514 2000D I 825207 V3/0514 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

ELEKTRONISK OVERLASTSIKRING

ELEKTRONISK OVERLASTSIKRING ELEKTRONISK OVERLASTSIKRING VETEC WT1-N / WT2-N / WT2-N-SL INSTALLATIONS MANUAL FOR WT1N-WT2-N WT2-N-SL 1 VIGTIG INFORMATION Denne vejledning er udelukkende rettet mod kvalificerede installatører. Disse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

SOLARWATT EASY-IN DEN KOMPLETTE LØSNING

SOLARWATT EASY-IN DEN KOMPLETTE LØSNING SOLARWATT EASY-IN DEN KOMPLETTE LØSNING SOLARWATT AG 01 SOLARWATT - SYSTEM EASY-IN 02 01 SOLARWATT - SYSTEM EASY-IN SOLARWATT AG INDHOLD 01 ANLÆGGET.............................. S. 02 02 INFORMATION OM

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK KK 302 HL Betjeningsvejledning... DK 1 Tillykke med din nye glaskeramiske kogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug. Gør dig fortrolig med din nye glaskeramiske

Læs mere

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Prestige Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Installation...4 Håndtering...5

Læs mere

Quattro. Forforstærker. Brugervejledning. For modellerne. Quattro forforstærker 2 kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter

Quattro. Forforstærker. Brugervejledning. For modellerne. Quattro forforstærker 2 kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter Quattro Forforstærker Brugervejledning For modellerne Quattro forforstærker kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter - - Audion International Introduktion Tillykke med købet af din Audion Quattro

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Solar Heater XP2. Manual DK

Solar Heater XP2. Manual DK Solar Heater XP2 Manual DK ID KODE:M-1631.2013 ID KODE:M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhedsanvisninger 2 2. Sådan fungerer det

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Tørretumblerens tilslutningsmuligheder. Indhold. Anvisninger om installation

Tørretumblerens tilslutningsmuligheder. Indhold. Anvisninger om installation Indhold Tørretumblerens tilslutningsmuligheder Anvisninger om installation Installationsmuligheder Sikkerhedsanvisninger...1 Tørretumblerens tilslutningsmuligheder... 2 Anvisninger om installation... 3

Læs mere

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828 (2010/01) DK

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828 (2010/01) DK 6 720 612 662-00.2O Kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring DK 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger....

Læs mere

Brugsanvisning Beluftningsblæsere Type TLR

Brugsanvisning Beluftningsblæsere Type TLR Brugsanvisning Beluftningsblæsere Type TLR Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse Anvendelsesmuligheder... 3 Bestemmelsesmål for bruger... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 3 Ibrugtagning... 4 Montering... 4 Elektrisk

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.1200.30.01

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

OPLYSNINGER FORUD FOR INSTALLATION

OPLYSNINGER FORUD FOR INSTALLATION OPLYSNINGER FORUD FOR INSTALLATION Retningslinjer for vaskens specifikationer Dysons udviklere har ved hjælp af en specifikt udformet testmetode testet en bred vifte af vaske for at vurdere deres kompatibilitet

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND INNOVATION MED PROFIL 6.3 Schlüter -DITRA-SOUND G U L V U N D E L A G TRINLYDSISOLERING Anvendelse og funktion Schlüter -DITRA-SOUND er en trinlydsisolering til flisebelægninger fremstillet af kraftig

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider

Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider Vare-nr.: 13023 til trailer i Basic- og M-serien med de udvendige kassemål 2,07m x 1,14m Vare-nr.: 13024 til trailer i Basic- og M-serien med de udvendige

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

ST1800. Original-Gebrauchsanleitung V1/1215

ST1800. Original-Gebrauchsanleitung V1/1215 ST1800 825212 Original-Gebrauchsanleitung V1/1215 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 114 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 114 1.2 Symbolerklæring... 118 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 119 2. Generelle

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere