dk Betjeningsvejledning dansk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "dk Betjeningsvejledning dansk"

Transkript

1 dansk Monterings- og betjeningsvejledning Krystalsolcellemoduler Bosch Solcellemodul c-si P 60 EU I Bosch Solcellemodul c-si M 60 S EU I Bosch Solcellemodul c-si M 60 EU Bosch Solcellemodul c-si M 48 S EU I Bosch Solcellemodul c-si M 48 EU dk Betjeningsvejledning Udgave 07/2012

2 2 Indholdsfortegnelse Indledning dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Sikkerhedsvejledning 3 3 Retningslinjer for placering 4 4 Monteringsvejledning 5 5 Vejledning for kredsløbssystem 8 6 Elektriske forbindelser 9 7 Jordtilslutning 10 8 Vedligeholdelse 10 9 Bortskaffelse Opbevaring og transport 11 1 Indledning Læs denne monterings- og betjeningsvejledning i sin helhed, inden du transporterer, monterer og betjener solcellemodulerne! Den indeholder (blandt andre oplysninger) vigtige sikkerhedsoplysninger, som du skal have kendskab til. Hvis solcellemoduler anvendes uden at overholde alle anvisninger i denne vejledning, bortfalder alle reklamations- og garantikrav mod os. Vi forbeholder os ret til at opdatere oplysningerne i denne vejledning uden forudgående varsel. Montering, opsætning og idriftsættelse af solcellemoduler kræver en høj grad af ekspertise og erfaring, og disse aktiviteter må derfor kun udføres af specialister (f.eks. en special-elektriker), der kan dokumentere succesrig gennemførelse af relevant uddannelse.

3 Sikkerhedsvejledning 3 2 Sikkerhedsvejledning Opsætning og idriftsættelse af det elektriske anlæg må kun udføres af en special-elektriker, der overholder fefterfølgende retningslinjer, fordi fejlagtig udførelse af dette arbejde kan medføre Matrailekade og personskade. Ved udførelse af arbejde på solgeneratorer primært på tage skal der træffes passende sikkerhedsforanstaltninger (f.eks. faldsikringsanordninger). Forskrifterne fastsat af det gældende lands regulativer skal overholdes i alle henseender. Af hensyn til din egen sikkerhed og for at beskytte dine solcellemoduler skal du overholde følgende sikkerhedsregler: Vigtig meddelelse! Under opsætning og vedligeholdelse af solcellemoduler skal du overholde de gældende forskrifter og sikkerhedsanvisninger for installation af elektriske apparater og systemer samt forskrifter fastsat af elforsyningsselskabet for parallel netdrift af solenergianlæg. Inden opsætning skal solcellemodulet efterses for at sikre, at det er i god mekanisk stand. Beskadigede solcellemoduler (f.eks. moduler med ituslået glas, beskadigelse af isoleringsfilmen på bagsiden) må ikke sættes op. Beskadigelse af isoleringsfilmen på bagsiden kan medføre alvorlige konsekvenser (delaminering, fare for liv og helbred). Sørg endelig for at rette solcellemodulet ind, så der undgås skyggevirkning (selv i midlertidigt eller delvist omfang: f.eks. forårsaget af tag- og kvistvinduer, træer), da dette kan medføre beskadigelse af solcellemodulerne (f.eks. dannelse af varme pletter ), beskadigelse af den fotovoltaiske generator og tab af effekt. Serieforbinding af modulerne (tilføjelse af modulspændinger) kan medføre spændinger, der overstiger den ekstra lave sikkerhedsspænding på 120 V DC! Modulernes anvendelsesklasse er i overensstemmelse med IEC 61730:A Selv når lysintensiteten er lav, skal du regne med den fulde hvilespænding i modulerne, og det indebærer, at du under opsætningen altid skal udvise størst mulig forsigtighed, hvad angår elektriske fejl (f.eks. kortslutninger). Adskillelse af jævnstrømsførende ledere kan medføre dannelse af lysbuer. Inden der udføres nogen form for arbejde på installationen, især adskillelse af stikforbindelserne i jævnstrømskredsløbet, er det derfor vigtigt at frakoble frekvensomformeren fra vekselstrøms-nettet. I forbindelse med tagmonterede anlæg skal modulerne fastgøres over den brandsikre overflade. Solcellemoduler må ikke monteres i nærheden at letantændelige materialer, gasser eller dampe. Retningslinjerne for brand i elektriske systemer (f.eks. VDI 3819) er gældende i den forbindelse. Den maks. tilladte totalspænding for frekvensomformeren må aldrig overskrides. På grund af den negative temperaturkoefficient for solcellemoduler skal du også beregne hvilespændingen for hele anlægget ved den lavest tilladte temperatur (se datablad og modultypeskilt). Solcellemodulet skal behandles som et glasprodukt og må derfor under ingen omstændigheder anvendes eller betrædes i transportcontaineren eller bruges som henstillingsområde (f.eks. for værktøjskasser), da dette kan medføre synlige eller usynlige skader (f.eks. mikroskopiske revner i cellerne og dermed bl.a. et for tidligt fald i effekten og andre fejl). Der må ikke bores i modulrammerne, og de må heller ikke sømmes eller svejses til en kontaktflade. Solcellemodulerne må ikke holdes eller transporteres i deres forbindelseskabler eller i stikdåsen. Solcellemodulerne må aldrig efterlades fritstående eller uden at være fastgjort. Sikkerhedsforskrifter angivet af producenter af andre komponenter i solenergianlægget skal overholdes. Hullerne i rammerne til bortledning af vand må ikke tildækkes. Solcellemoduler fremstillet af Bosch Solar Energy udgør ikke forskriftsmæssige byggevarer i henseende til DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik Det Tyske Institut for Byggeteknik) og må ikke anvendes som ovenlys. dansk

4 4 Retningslinjer for placering dk 3 Retningslinjer for placering For at opnå størst mulig årlig energieffekt anbefaler vi, at solcellemodulerne placeres på en sådan måde, at følgende kriterier bliver opfyldt: Sørg endelig for at rette solcellemodulet ind, så der undgås skyggevirkning (selv i midlertidigt eller delvist omfang: f.eks. forårsaget af tag- og kvistvinduer, træer), da dette kan medføre beskadigelse af solcellemodulerne (f.eks. dannelse af varme pletter ), beskadigelse af den fotovoltaiske generator og tab af effekt. Ret forsiden af solcellemodulet ind i retning af ækvator. Vælg hældningsvinklen i henhold til de lokale og bygningsmæssige faktorer (30 ± 15 ). Du kan finde specifikke oplysninger om optimale modulplaceringer i den relevante faglitteratur. Beregning af hældningsvinklen kan baseres på følgende formel: Hældningsvinkel = Breddegrad (55 = København, 56 = Århus) Alle moduler i den fotovoltaiske generator skal tilpasses til samme vinkel (vandret såvel som lodret). I tilfælde af vinkelafvigelser skal der anvendes separate frekvensomformere. For at sikre tilstrækkelig selvrensning skal hældningsvinklen være på mindst 10. Til optimering af selvrensning anbefales en hældningsvinkel på mindst 15. Sørg altid for, at modulets bagside er godt ventileret. Opstil modulerne, så modulbagsiden heller ikke har kontakt med bagvedliggende objekter under mekanisk belastning. For at undgå forøget belastning af modulerne på grund af vindbelastning er det nødvendigt at overholde minimumsafstande fra bygningens grænser iflg. DIN Koncentrering af sollys på modulerne ved hjælp af spejle eller linser er forbudt. Undgå kontakt med saltholdigt vand! Krystalsolcellemodulerne fremstillet af Bosch Solar Energy er blevet afprøvet i overensstemmelse med følgende normer for deres reaktion på kontakt med saltholdig luft: IEC 61701: 1995 DIN EN 61701: IEC Overhold prøvningsforholdene angivet i normerne ved anvendelse af modulerne i saltholdig luft.

5 Monteringsvejledning 5 4 Monteringsvejledning Vigtig meddelelse! Sørg endelig for at rette solcellemodulet ind, så der undgås skyggevirkning (selv i midlertidigt eller delvist omfang: f.eks. forårsaget af tag- og kvistvinduer, træer), da dette kan medføre beskadigelse af solcellemoduler (f.eks. dannelse af varme pletter ), beskadigelse af den fotovoltaiske generator og tab af effekt. De yderligere belastninger, der opstår som følge af vægten og fastgørelsen til bygningen af det fotovoltaiske anlæg, skal medtages i den bygningsmæssige analyse af den samlede konstruktion. Kontrol af stabilitet, nedbøjning og belastningsparametre skal foretages af konstruktøren eller operatøren af anlægget. Monter modulerne på en tilstrækkeligt dimensioneret, bærende og permanent korrosionsbestandigt underkonstruktion. Overhold specifikationerne for monteringsområder i henhold til fig. 1 og 2. Der må ikke foretages fastgørelse med klemmer på de smalle sider af solcellemodulet. Der kan foretages fastgørelse af solcellemodulet med klemmer (eller også direkte på monteringshullerne). Ved anvendelse af klemmesystemer skal klemmeoverfladen pr. fastgøringspunkt på modulet udgøre mindst 400 mm 2. Anbring monteringsborehuller i overensstemmelse med fig For hvert modul skal der anvendes fire tæringsfrie skruer og møtrikker (og tyller med min. 12 og maks. 14 mm udvendig diameter) i overensstemmelse med tabel 1. Modulerne skal fastgøres i flugt med underkonstruktionen (uden spænding og deformation) og på mindst fire punkter. Underkonstruktionen og solcellemodulet skal have samme varmeudvidelseskoefficient (aluminium). Ved anvendelse af forskellige materialer skal det undgås, at der opstår kontaktkorrosion mellem solcellemodulet og underkonstruktionen. Fastgør solcellemodulerne, så de kan modstå alle forudsigelige belastninger og vind forårsaget påvirkninger. Brug kun tæringsfrie skruer til montering. Solcellemodulet skal monteres uden mekanisk spænding og med en minimumsafstand på 5 mm til det næste modul (for at kompensere for materialeudvidelse på grund af temperatursvingninger). Især på udsatte steder anbefales det at montere tilstrækkelig lynbeskyttelse. Tilslutning til eksisterende lynbeskyttelsesanlæg skal ske under overholdelse af de gældende regler. Monter kun solcellemodulerne kantvis (eller på tværs) med stikdåsen vendende opad. I højdemæssig henseende skal det sikres, at intet regnvand eller kondensvand kan løbe i retning af kablets skrueforbindelser på stikdåser. Solcellemodulet må ikke være dækket af afløbs- eller kondensvand. Producentens modulkode Skruediameter 11, 13 M6 14, 17, 23 M8 Tabel 1: Tilladte fastgøringsskruer til direkte montering dansk

6 6 Monteringsvejledning dk l/4 l/7 l l/2 l/7 l/4 Fig. 1: Monteringsområde, lodret l/7 l/7 l Monteringshuller Monteringshuller l/4 l/2 l/4 Fig. 2: Monteringsområde, vandret

7 Monteringsvejledning Ø4, ± Ø4,2 990 ± dansk Ø9 Ø ± ± 0,5 4 x modulmonteringshuller 1680 ± ± 0,5 4 x modulmonteringshuller Ø9 Ø9 4 x monteringshuller til jordkabel 4 x monteringshuller til jordkabel Fig. 3: Bagside c-si M60 og M60 S, producentkode 14 og 17 Fig. 4: Bagside c-si M60, producentkode ± ± ,5 ± 2 2 x monteringshuller til jordkabel 1000 Ø7 22,5 Ø4,5 22,5 423, ± 0,5 4 x modulmonteringshuller 1343 ± 2 2 x monteringshuller til jordkabel 1000 Ø7 817 ± 0, ,5 Ø4,5 22,5 4 x modulmonteringshuller Ø7 Ø7 Fig. 5: Bagside c-si M60 og P60, producentkode 11 Fig. 6: Bagside c-si M48 og P48, producentkode 11

8 335 8 Vejledning for kredsløbssystem dk 990 ± 2 Ø4 36 Ø ± ± 0, x Module mounting holes Ø9 4 x Module mounting holes Fig. 7: Bagside c-si M 48, c-si M 48 S, producentkode 23 5 Vejledning for kredsløbssystem Solcellemoduler må kun sammenkobles med moduler af samme type og effekt. I denne proces skal det sikres, at den maksimalt tilladte systemspænding ikke overskrides ved den serielle kobling af moduler. I denne sammenhæng skal modulspændingens temperaturafhængighed for solcellemodulerne tages i betragtning, især fordi modulspændingen stiger ved forekomst af lave temperaturer. Ved parallelkobling af modulerne skal det sikres, at det altid er det samme antal moduler, der er serieforbundet til stativerne, der skal parallelkobles til disse, og at der er truffet passende foranstaltninger til overspændingsbeskyttelse (f.eks. en elektrisk sikring). Det skal sikres, at den specificerede belastning, hvad angår tilbageløbsstrøm-ir (i henhold til det gældende datablad) ikke overskrides. Under standardforhold kan et fotovoltaisk modul afgive en stærkere strøm og/eller højere spænding end det, der er angivet under de normerede prøvningsbetingelser. For at fastslå spændingsværdierne for byggeelementer skal kablets nominelle strømstyrke, størrelsen på sikringer og effekten for styremekanismer tilsluttet udgange på fotovoltaiske moduler og ISC- og UOC-værdier angivet på modulet derfor multipliceret med en sikkerhedsfaktor på 1,25 Der kan ikke parallelkobles mere end to modultråde uden en tilstrækkeligt dimensioneret elektrisk sikring.

9 Elektriske forbindelser 9 6 Elektriske forbindelser Solcellemoduler er beregnet til brug i nettilsluttede solgeneratorer. Ved anvendelse til andre formål skal de relevante afvigende tekniske enkeltheder overholdes. Solcellemodulerne må kun monteres af kvalificerede specialvirksomheder. I denne sammenhæng skal du anvende de normer og regler, der er relevante for fotovoltaiske systemer såsom VDE-bestemmelser, DIN-normer, VDEW-retningslinjer, fanebladet for de kompetente systemoperatører og endvidere de regler, der er fastsat af det gældende lands regulativer, hvad angår forebyggelse af ulykker. Der henvises igen til følgende punkter: Vigtig meddelelse! Forud for installationen skal stikdåse, kabler og stikforbindelser kontrolleres for beskadigelse og snavs. Undlad at montere beskadigede fotovoltaiske moduler eller fotovoltaiske moduler med snavsede stikforbindelser. Solcellemodulerne (især stikforbindelser og værktøjer) skal være tørre under installationen. Sørg for, at alle elektriske forbindelser er lukket sikkert. Ved tilkobling af modulstrenge må der kun anvendes velegnede (UV- og ozonresistente, temperaturbestandighed mindst mellem -40 C og 110 C). kabler til udvendig montering. Kablerne skal have et mindstetværsnit på 4 mm 2, og isolationen skal være godkendt til anlæggets maksimale hvilespænding. Kablerne skal beskyttes mod skader ved brug af f.eks. en velegnet fastgøring i form af kabelklemmer. Stikdåser med kabler forbundet til anlægget må ikke åbnes. Stikdåsen, kablet og stikforbindelsen må ikke rengøres eller fugtes på anden vis med stoffer, der indeholder olie, fedt eller alkohol. Solstikkene monteret i forbindelse med anlægget må ikke fjernes. I forbindelse med montering skal det sikres, at der er trækaflastning for modulets forbindelseskabler. I forbindelse med montering skal det sikres, at der er trækaflastning for modulets forbindelseskabler. Forbindelseskablerne er forsynet med et stikforbindelses-system af høj kvalitet til fotovoltaisk brug. Stikkene er afmærket med den relevante polaritet, eller også er kablerne udført i rødt for plus og blåt for minus, jf. tabel 2 og databladet. Producent-kode Modulversion Positiv pol Negativ pol 11 EU xx111 Tyco, Neutral EU xx113 MC4, Plus PV-KST4 14 EU xx014 MC3, Plus PV-KST3 17 EU xx017 MC3, Plus PV-KST3 17 EU xx117 MC4, Plus PV-KST4 23 EU xx123 MC4, Plus PV-KST4 Tabel 2: Kodning for forbindelsesstik 1 Tyco, Minus MC4, Minus PV-KBT4 MC3, Minus PV-KBT3 MC3, Minus PV-KBT3 MC4, Minus PV-KBT4 MC4, Minus PV-KBT4 Ved tilslutning af stikforbindelser og moduler (og ved tilslutning af solcellemoduler til frekvensomformeren) skal du altid sørge for korrekt polaritet. Omvendt polaritet fører til ødelæggelse af vigtige tekniske komponenter som f.eks. frekvensomformere, sikkerhedsdioder eller lignende komponenter. Forbindelseskablerne skal lægges, så det sikres, at den minimale bøjeradius på 60 mm overholdes. For at undgå faren for elektrisk stød skal alle rammer i solcellemodulerne såvel som understøtninger til potentialeudligning forsynes med jordtilslutning for at sikre god ledningsevne. Vi anbefaler jordtilslutning uden for bygningen. I den sammenhæng skal de lovbestemte forskrifter for dit område overholdes, og det samme gælder for anbefalinger udstedt af producenter af frekvens-omformere og forsikringsselskabet. Foretag aldrig tilkobling eller frakobling af stikforbindelser under belastningsstrøm! dansk 1 EU XXXXX: Intern teknologikode

10 10 Jordtilslutning Vedligeholdelse og pleje Bortskaffelse dk 7 Jordtilslutning Især på udsatte steder anbefales det at montere tilstrækkelig lynbeskyttelse. Tilslutning til eksisterende lynbeskyttelsesanlæg skal ske under overholdelse af de aktuelt gældende landespecifikke normer og forskrifter. De relevante borehuller til jordtilslutning er afmærket på bagsiden af modulrammen. Udfør nedenstående jordforbindelsesforanstaltninger: I tilfælde af svær eller stedvis forurening (f.eks. i form af fugleklatter) anbefales det at rengøre glasoverfladen på modulet med kalkfrit vand med en temperatur svarende til modulets temperatur og en blød børste. Der må ikke anvendes aggressive rengøringsmidler, syrer eller lud. De elektriske og mekaniske forbindelser skal kontrolleres for renlighed, holdbarhed og lydforhold. Alle uregelmæssigheder skal udbedres med det samme. Det anbefales, at operatøren jævnligt foretager kontrol af anlæggets ydeevne. Vigtig meddelelse! 9 Bortskaffelse Tilslutning af et passende ringkabelstik (kabeltværsnit: min. 2,1 mm 2 ). Anvendelse af en monteringsfastgøringsskrue (minimumsdiameter: 4 mm), en selvskærende savtakket spændeskive og monteringsmøtrik. Brug af en selvskærende monteringsskrue. To komplette gevindomdrejninger på en skrue skal gå i indgreb med metallet. Skadelig kontaktkorrosion kan undgås ved brug af korrosionsbestandige materialer. Placering af jordtilslutningens borehuller i overensstemmelse med Illustration 3 7. Fejlbehæftede eller gamle solcellemoduler skal bortskaffes korrekt. De må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Vigtig meddelelse! 8 Vedligeholdelse Der kræves minimal vedligeholdelse og pleje for at opretholde optimal effekt af solcellemodulet. For at sikre optimal effekt af anlægget anbefaler vi, at der foretages eftersyn og/eller arbejde i form af følgende punkter I en halvårlig cyklus:

11 Opbevaring og transport Opbevaring og transport Håndtering af moduler kræver stor omhu. Der skal derfor udvises forsigtighed ved udpakning, transport og midlertidig opbevaring af disse moduler: Vigtig meddelelse! Stabling af emballageenheder kan forårsage skader på solcellemodulerne og skal absolut undgås! Solcellemodulerne skal sikres mod væltning. Der skal anvendes lagpuder mellem de enkelte solcellemoduler. Vi anbefaler, at alle solcellemoduler opbevares i tørre lokaler inden døre og i den originale emballage ind til endelig montering. dansk Sæt ikke modulerne ned med kraft på et hårdt underlag eller på kanterne. Undgå bøjning under transport eller ved udpakning. Sørg for ikke at tabe modulerne. Undlad at anbringe genstande på modulerne. Undlad at håndtere modulerne med skarpe genstande. Under oplagring og transport skal det sikres, at hvert solcellemodul er forstærket tilstrækkeligt. Moduler, der skal transporteres, skal emballeres sikkert i henhold til de lokale og europæiske bestemmelser. Fortrinsvist skal den orginale emballage anvendes. Når modulerne sættes ned eller transporteres til det midlertidige monteringssted (f.eks. et tag), skal enhver form for skader på modulet undgås. Modulerne må ikke håndteres eller transporteres på en enkel rammekomponent! Sidste opdatering af monteringsvejledning: 07/2012

12 Robert Bosch A/S Telegrafvej 1 DK-2750 Ballerup Tlf: Fax:

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

Leica DM750 P Manual

Leica DM750 P Manual Leica DM750 P Manual Kapitel overblik Sikkerhedsforskrifter 4 Leica DM750 P 15 Klar! 18 Parat! 25 Start! 36 Pleje af mikroskopet 38 Dimensioner 42 Leica DM 750P Brugsanvisning 2 Indhold Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING TRÆPILLEOVN EGO/STAR. air - comfort air air c/udtagning fra oven. Oversættelse af original vejledning

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING TRÆPILLEOVN EGO/STAR. air - comfort air air c/udtagning fra oven. Oversættelse af original vejledning INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING TRÆPILLEOVN EGO/STAR air - comfort air air c/udtagning fra oven Oversættelse af original vejledning DK INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

ECO II AUTOMATISK. Caravanmover med ELEKTRONISK tilkobling Model: EM303A Varenr.: 817607 Monterings- og brugsanvisning

ECO II AUTOMATISK. Caravanmover med ELEKTRONISK tilkobling Model: EM303A Varenr.: 817607 Monterings- og brugsanvisning ECO II AUTOMATISK Caravanmover med ELEKTRONISK tilkobling Model: EM303A Varenr.: 817607 Monterings- og brugsanvisning Indhold 2 6 1 B A 4 3 5 32 MA X L L 10 7 9 14 15 11 12 8 16 13 23 17 20 22 24 21 34

Læs mere

Deluxe 370164 V3/0115

Deluxe 370164 V3/0115 Deluxe 370164 V3/0115 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 128 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 128 1.2 Symbolerklæring... 130 1.3 Kilder til trusler...

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Danfoss kan ikke drages til ansvar for eventuelle fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler Betjeningsvejledning Termolommer Eksempler Betjeningsvejledning for termolommer Side 3-11 2015 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alle rettigheder forbeholdes. WIKA er et registreret varemærke i forskellige

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

SIMOTICS TN Series N-compact

SIMOTICS TN Series N-compact SIMOTICS TN Series N-compact Induktionsmotor Type 1PP8 Driftsvejledning / Installationsanvisninger Edition 03/2015 Answers for industry. 24.03.2015 05:55 V9.03 Indledning 1 Sikkerhedsanvisninger 2 Induktionsmotor

Læs mere

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger. - En anvisning til de mest gængse tagtyper. april 2013 version 1

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger. - En anvisning til de mest gængse tagtyper. april 2013 version 1 Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger - En anvisning til de mest gængse tagtyper april 2013 version 1 Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning)

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies Malkesæt IQ Intelligent firvejsmalkesæt Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies - The right choice. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEBRÆNDEOVN FLAT MOD. COMFORT AIR - KERAMIK FLAIR MOD. COMFORT AIR - FEDTSTEN Oversættelse af den originalsprogede vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

IW 35 PRO 105833 V2/0413

IW 35 PRO 105833 V2/0413 IW 35 PRO 105833 V2/0413 IW 35 PRO 105832 V2/0413 DK Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2 II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 IV. INSTALLATION... 133 1. GENERELLE OPLYSNINGER... 133 2. TRASPORT, FLYTNING OG

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

Diablo. G20/G25/G25.3 (Naturgas) G31 (Propan) Installationsvejledning (DK) Dansk. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug DRU-669633-DA--0315-2

Diablo. G20/G25/G25.3 (Naturgas) G31 (Propan) Installationsvejledning (DK) Dansk. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug DRU-669633-DA--0315-2 Diablo G20/G25/G25.3 (Naturgas) G31 (Propan) 38P-0468 Installationsvejledning () Opbevar denne vejledning til fremtidig brug 959.059.03. DRU-669633-D--0315-2 INSTLLTIONSVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING

POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING BRIKETBRÆNDEOVNE Indholdsforte gnelse INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd. 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...6

Læs mere

31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING

31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING 31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING INSTALLATION... 125 OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN...128 VIGTIGE RÅD...128 FØR OVNEN TAGES I BRUG...129 OVNTILBEHØR...130 RENGØRING

Læs mere

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine Original brugsanvisning TET-107 Elektrisk hæftemaskine Art. Art.No. xxx60xx ETM6016 II/02/2011 1 7 4 6 Fig.1 2 3 5 Fig.2 Fig.3 Fig.4 2 Topcraft Elektrisk hæftemaskine DK Numrene i den nedenstående tekst

Læs mere

MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING. S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK

MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING. S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK www.sunrisemedical.com Hvis du har nedsat syn, kan dette dokument ses i PDF-format på: www.sunrise Medical.co.uk For yderligere

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 709 960 Indhold Råd om

Læs mere

Montage- und Verwendungsanleitung

Montage- und Verwendungsanleitung DE GB FR ES DK www.zarges.de Montage- und Verwendungsanleitung Z00 N 9 w Plattformtreppe, fahrbar w Überstieg, fahrbar w Mobile platform steps w Bridging steps, mobile w Treppen-Podest, fahrbar/mobil w

Læs mere

Sikkerhedshåndbog Systembeskrivelse

Sikkerhedshåndbog Systembeskrivelse Systembeskrivelse Vægsavning Udgave: 29.8.06 10983333 da / 29.8.06 Producentadresse TYROLIT Hydrostress AG Witzbergstrasse 18 CH-8330 Pfäffikon Schweiz Telefon +41 (0) 44 / 952 18 18 Telefax +41 (0) 44

Læs mere

ECE 116. Driftsanvisning 04.04 - 50439694 01.06

ECE 116. Driftsanvisning 04.04 - 50439694 01.06 ECE 116 04.04 - Driftsanvisning K 50439694 01.06 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere