Tag og solceller smelter sammen. Ny løsning bringer taget aktivt i spil ved energirenoveringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tag og solceller smelter sammen. Ny løsning bringer taget aktivt i spil ved energirenoveringer"

Transkript

1 Tag og solceller smelter sammen Ny løsning bringer taget aktivt i spil ved energirenoveringer af byernes etageejendomme

2 FAKTA om BASE-projektet om de røde soltage: BASE (Building Adapted Solar Energy) er et udviklings- og demonstrationsprojekt med det mål at udvikle en attraktiv, økonomisk og højtydende solcelleløsning til etageejendomme med røde tegltage. I projektet har en gruppe aktører med en fælles interesse i opgaven hver især bidraget til samarbejdet om at skabe den løsning, der nu lægges frem. Med i BASE er: Gaia Solar, Krydsrum Arkitekter, Cenergia, Enemærke & Petersen, Københavns Ejendomme, Kuben Management, Solar City Copenhagen samt Kirt-Thomsen. Projektet har modtaget udviklingsstøtte fra Energistyrelsens EUDP-program. Tekst og produktion: Poul Høegh Kommunikation. Fotos: Willi Hansen, dorte Krogh, m.fl. Grafisk design: Claus Lynggaard 2 3

3 JUNI 15: Verdenspremiere i Glostrup Det er ikke så tit, at Glostrup lægger scene til en verdenspremiere. Men det kan man altså godt kalde det, når et nyudviklet solenergi-tag med potentiale til at omdanne byens røde tage til grønne kraftværker for første gang præsenteres for alle interesserede og verdenspressen. Solceller i sig selv er der jo intet nyt i. Men de er blevet billigere, mens kvalitet og ydelse er blevet bedre. Siden 2010 er den installerede effekt mangedoblet, og i de fleste af dagens nybyggerier hjælper solceller de projekterende arkitekter og ingeniører med at få energirammeberegningerne til at nå sammen. Men etageejendommene halter. Det er der flere grunde til, men én af dem er, at man har savnet en teknisk god løsning, der kan udføres med en fornuftig økonomi og ikke mindst på en måde, så det ikke skæmmer den enkelte ejendom eller bybilledet. Dette sidste har de kommunale bygningsmyndigheder af gode grunde særlig fokus på, når der søges tilladelse til at opsætte solcelleanlæg på de ældre byejendomme. Og så er vi tilbage i Glostrup, hvor Enemærke & Petersens byggefabrik 17. juni 2015 dannede ramme om den første fremvisning af en prototype på Det Røde Soltag : En nyfortolkning af det traditionelle tegltag, hvor solcellerne er fuldstændig integrerede i det nye tag. Det røde soltag, der er udviklet med særlig øje for energirenoveringerne af de ældre etageejendomme, er en videreudvikling af den løsning for sorte tage fx skifer eller tagpap som allerede er monteret på et antal ejendomme i København og Aarhus. Udfordringen De røde tegltage, som jo kendetegner mange ældre byejendomme, har længe udgjort en særlig udfordring i forbindelse med solenergianlæg. Uanset hvordan man monterer dem, vil de skinnende sorte solcellepaneler stikke voldsomt ud mod den røde tegls organiske tekstur. Set fra et arkitektonisk synspunkt er det svært at finde en acceptabel løsning. Den udfordring satte en gruppe virksomheder med hver deres interesse i opgaven sig for at løse i et bemærkelsesværdigt tværgående samarbejde, der også har inddraget bygningsejere. Det er foregået i en vekselvirkning mellem udviklingsaktiviteter i de deltagende virksomheder og fælles workshops på Enemærke & Petersens byggefabrik, hvor fuldskala-afprøvninger som mock-up s har dannet grundlag for at vurdere og forbedre de foreslåede løsninger. Det har haft uvurderlig betydning i udviklingsprocessen. Der er ting, vi alene vil kunne bedømme ved hjælp af en mockup, forklarer arkitekt Philip Göransson fra Krydsrum Arkitekter. Solceller kan være ret utilregnelige i deres fremtræden, som lyset skifter. Derfor er det afgørende, at vi undervejs har mulighed for at bedømme løsningerne i virkeligheden flytte mockup en udendørs og sætte den oven på en container, så vi kan bedømme den mod himlen! Løsningen I den løsning, man har valgt, klæbes tynde film af solceller direkte på røde skærmtegl, så man opnår en transparens, hvor det røde tegl træder frem mellem de sorte solceller. På afstand bliver effekten omtrent som et grafisk mønster, hvor det røde og sorte smelter sammen til et flimrende billede. Konstruktivt er der tale om en dobbelt opbygning, hvor skærmteglene med de pålimede solceller lægges op som en ydre klimaskærm uden på det egentlige tag, der opbygges af krydsfinerplader påsvejset et dobbelt lag tagpap. Den færdige mock-up, som blev præsenteret i Glostrup, har affødt en feed-back, som nu vil danne grundlag for enkelte justeringer, lige som man arbejder videre med at optimere økonomien i den valgte løsning. Næste skridt bliver at afprøve løsningen i fuld skala, og udviklingskonsortiet leder lige nu efter en passende ejendom for et sådant demonstrationsprojekt. Milepæl Som én af landets førende virksomheder inden for boligrenovering ser vi det næsten som et samfundsansvar at være med til at løse udfordringer som denne, siger Søren Faebo Larsen, markedsdirektør i Enemærke & Petersen, der selv har taget aktiv del i udviklingsprojektet. Løsningen er ved at være på plads for de sorte tage, men de røde tegltage har været en større nød at knække. Vi har ønsket at finde en løsning, der integrerer solcellerne i de røde tage på en måde, der er æstetisk lækker. Med prototypen har vi nået en milepæl. Og vi er hermed kommet et langt skridt nærmere på at kunne tilbyde en standardiseret løsning for ejendomme, hvor et nedslidt tegltag skal udskiftes. Vi oplever en stor og hastigt voksende efterspørgsel på at energirenovere de ældre boligejendomme, typisk når ejer- eller boligforeningerne alligevel skal i gang med at udskifte tag eller vinduer. Når taget alligevel skal skiftes, er det jo oplagt at tænke solceller med i løsningen især når solcellerne er en del af taget, så man nærmest får dem med i pakken. 4 5

4 ENERGIRENOVERING: Under solenergitaget i Mønsgade Beliggenheden kan de ikke klage over. Hjørneejendommen på Mønsgade i Aarhus ligger lige ud til Botanisk Have med udsigt over bymuseet Den Gamle By og fra de øverste etager ind over byens vildvoksende skyline. Men ejendommen kan nu også være sig selv bekendt, efter at den i er blevet gennemgribende renoveret. Her blev bl.a. taget fornyet, og kigger man godt efter, er tagdækningen ikke længere skifer, men solcellepaneler, der er helt indbygget i konstruktionen, omkranset af plane plader i et kompositmateriale. Men så skal man også kigge rigtig godt efter. De fleste vil se det som et helt almindeligt sort tag. Det integrerede solcelletag er udført efter samme koncept som det på christianshavnske Andreas Bjørns Gade, der tidligere har demonstreret, hvordan man kan sætte solceller på en ældre byejendom som en integreret del af tagløsningen. Og det er da også de samme parter, der står bag, nemlig e+ konsortiet af Krydsrum Arkitekter, Leif Rønby og aarhusianske Ekolab med Enemærke & Petersen som udførende entreprenør. Eksemplets magt Det el-producerende tag er blot den mest synlige del af energirenoveringen på Mønsgade. Også vinduerne er blevet skiftet og på gårdsiden er ejendommen blevet udvendig efterisoleret med en 150 mm Kingspanisolering, der isolerer dobbelt så effektivt som gængse isoleringsmaterialer. Samme produkt er anvendt i taget og i to lejligheder også til at isolere den gadevendte facade indvendigt. Mønsgade-renoveringen er nemlig udført som led i udviklingsprojektet 360 indeklimarigtig energirenovering af ældre etagebyggeri, hvor de tre parter i e+ samarbejdet udvikler løsninger og indhenter erfaringer med, hvordan opgaven med at få energirenoveret den gamle etageboligmasse bedst gribes an. Det gælder det tekniske fx hvordan man efterisolerer indvendigt uden at risikere råd og svamp og frostskader i de gamle konstruktioner. Men det går i lige så høj grad ud på at finde veje til at tackle den måske største barriere i forbindelse med energirenoveringerne: At få både bygningsejer og beboere med. Hver ejendom har sine særlige vilkår og udfordringer med hensyn til økonomi, ejerforhold og beboersammensætning. Ejeren af ejendomme vil have nogle ønsker, beboerne måske nogle andre og nogle vil slet ikke være med. Den hurdle skal vi over. Nøglen til det er at værdisætte energirenoveringen på en måde, der giver mening for alle parter: Bedre bokvalitet, billigere varmeregning, bedre energimærkning og dermed højere markedsværdi. Vi skal have både beboere og ejere til at se på den samlede værdiforøgelse, for det koster jo nogle investeringer for ejer og en højere husleje for lejerne. Det er en lang og tidskrævende proces, siger Jørgen Lange, partner i Ekolab og ingeniørparten i e+ konsortiet. At få alle ejere eller lejere i en ejendom til at gå med til den totale energirenovering vil ofte være meget vanskeligt, siger han: Det er vores erfaring, at en sådan energirenovering skal angribes med nogle fællestiltag tag, vinduer og evt. facade plus nogle individuelle tilvalgsmuligheder, så dem på tredje til venstre selv kan vælge, om de vil have isoleret indvendigt, mens naboen kan fravælge det. Sådan har vi gjort her, hvor to lejligheder har valgt at få installeret en ventilationsenhed med varmegenvinding, der blæser ind i opholdsrum via et ventilationsaggregat over loftet i gangen - og suger ud i køkken og bad. I en enkelt forsøgslejlighed er der også installeret intelligente el- og varmelinstallationer. Så kan de andre beboere se, hvordan det virker, og vælge at få det installeret senere, hvis de fortryder eller ejer kan gøre det ved fraflytning. Vi er nødt til at erkende, at der er en modningsproces og at disse ting tager tid. Løsningen er at inspirere og bruge eksemplets magt. Én chance hvert 50. år Ejendommen i Mønsgade er ejet af PKA, der har overladt drifts- og bygherreansvaret til ejendomsforvalteren DEAS. Her har regionsdirektør Erik W. Bundesen deltaget engageret i forsøgs- og demonstrationsprojektet, for han har problemstillingen tæt på livet: DEAS varetager administrationen af flere tusinde ejendomme for de pensionskasser, der ejer dem, og det indgår i vores opgave at optimere dem, teknisk og økonomisk. Ejerne vil selvfølgelig gerne have et afkast af deres investering, og det indebærer også at bringe dem i en stand, så de er attraktive for lejerne nu og i fremtiden, fortæller Erik W. Bundesen. Mange ejendomme står med de samme udfordringer som Mønsgade før renoveringen: Her havde vi en ejendom med et vedligeholdelsesefterslæb. Dårligt tag, dårlige vinduer, kolde facader. Når man så skal have fat i sådan en ejendom og fx skifte taget så skal man jo sørge for at gøre det rigtigt, for du har kun den chance én gang hvert 50. år. Derfor gik vi med i projektet her, og det har vi lært utrolig meget af. Både i forhold til, hvordan vi griber processen an og samarbejdet med beboerne men også i forhold til de tekniske løsninger, vi fik i spil her. Et lækkert koncept Det har været et superspændende udviklingsforløb at være med i. Vi sad på et afgørende møde hos E&P, hvor vi skulle beslutte, om dette kunne lade sig gøre arkitekterne, ingeniørerne, os, entreprenøren og E&P s beregnere, som med det samme kunne regne og give os feed-back på de løsninger, vi havde i spil. Der sad vi en hel dag og fik snittet alle detailløsninger på plads. Vi var enige om at være ærlige over for hinanden og med ærlige tal på bordet. Og dér rykkede det! Det var meget konstruktivt og en rigtig spændende proces, som vi sagtens kunne finde på at gentage, siger Erik W. Bundesen. Det energiproducerende soltag begejstrer DEAS-direktøren: Vi havde jo set det på Andreas Bjørns Gade og fandt, at det var et lækkert koncept. De fleste solenergianlæg er grimme og skæmmer ejendommene, men her har vi en elegant løsning, der integrerer solcellerne i taget, og som ligefrem klæder en ejendom som Mønsgade. Jeg håber da, at det kan inspirere andre og være med til at udbrede løsningen, for den er virkelig fin! Fremover vil vi hver gang, vi skal skifte tag på en ejendom vurdere, om det skal være et solenergitag. Det er der ingen tvivl om. Og med de erfaringer, vi henter her, vil vi have et endnu bedre grundlag for at beslutte det, siger Erik W. Bundesen. Man skal sørge for at gøre det rigtigt for du får kun én chance hvert 50. år Erik W. Bundesen, regionsdirektør, DEAS 6 7

5 MARKEDET: Stort behov for energirenovering af ældre etageejendomme Energikravene til nyt byggeri er løbende blevet strammet, så nye bygninger i dag bruger langt mindre energi end de gamle. Og sådan fortsætter det. Med 2020-kravene vil et nybyggeri bruge 75 pct. mindre energi end et nybyggeri i Den eksisterende bygningsmasse kommer derved til at fylde mere og mere i energiregnskabet. Og ikke mindst de bygninger, der blev opført før man overhovedet begyndte at tænke på at stille krav til isolering og u-værdier. Værst står det til i parcelhuse og etageejendomme opført før 1960, viser tal fra Energistyrelsen. Boligerne i denne bygningsmasse bruger i gennemsnit 150 kwh/m 2 til opvarmning. En nybygget bolig må bruge under en fjerdedel, hvis den skal leve op til 2015-kravene. En reduktion af energiforbruget i bygninger kan derfor kun opnås gennem omfattende energibesparelser i eksisterende bygninger. Potentialet er stort. Hvis bygningsejere gennemfører fornuftige og rentable energiforbedringer, når de alligevel gennemfører renoveringer, kan energiforbruget reduceres kraftigt, hedder det i den Strategi for energirenovering af bygninger, regeringen fremlagde i maj Udnyt mulighederne når der alligevel skal renoveres Og det er netop strategiens kerne: Energibesparelserne opnås bedst og mest omkostningseffektivt, når de gennemføres samtidigt med den almindelige bygningsrenovering. Det kan f.eks. være i forbindelse med udskiftning af tag eller vinduer eller renovering af ydervægge eller gulve. Energibesparelserne skal således ses i sammenhæng med det løbende behov for renoveringer, som er nødvendige for at bevare værdien af bygningerne. Strategien indebærer, at bygningerne i den ældre bygningsmasse energirenoveres løbende over de næste år i takt med at de alligevel skal renoveres og have skiftet vinduer og tag. Til gengæld skal man så tage ordentlig fat og sørge for at fremtidssikre disse boliger, så de også vil være attraktive på fremtidens boligmarked. Lidt efterisolering her og der gør det ikke. Ved en gennemgribende energirenovering er det muligt at reducere energiforbruget til opvarmning i disse bygninger med op til 45%, viser beregninger fra SBI. Det forudsætter dog bl.a. boligerne i disse ejendomme får mekanisk ventilation med varmegenvinding. Ældre etageejendomme kan energirenoveres, så de kommer helt ned til lavenergiklasse 1, uden at det kræver ret meget andet end at vælge de mest energirigtige løsninger på markedet, viser et projekt fra DTU Byg. Det er totaløkonomisk sund fornuft at vælge disse løsninger, når der alligevel skal renoveres, konkluderer projektet. Gevinsten rækker videre end en lavere varmeregning. Indeklimaet forbedres og boligkomforten bliver højere, når kuldestråling og kuldenedfald fra vægge og vinduer forsvinder. Indvendig efterisolering i ældre ejendomme En særlig problemstilling udgør etageboliger i Danmark fra perioden , som man af kulturhistoriske og arkitektoniske grunde ikke ønsker at efterisolere udvendigt. Løsningen kan derfor være at isolere dem indvendigt. Der findes højeffektive isoleringsprodukter til formålet, som fuldklæbes direkte på ydervæggen, så man ikke risikere at kapsle fugt ind i en bagvedliggende skeletopbygning. Nogle af dem er diffusionsåbne, så fugt kan passere begge veje. Til gengæld kan der være andre problemstillinger, som man nu forsøger at klarlægge i forbindelse med demonstrationsprojektet på Mønsgade, forklarer Jørgen Lange, Ekolab: Hans råd til energirenoveringer af ældre etageejendomme lyder sådan: Start med at vurdere, hvor bygningen er vedligeholdelsesmæssigt og energimæssigt. Overvej om man kan energirenovere på en måde, så der tilføres nogle ekstra bo- eller bygningskvaliteter i den renovering, der under alle omstændigheder skal udføres. Forbedring eller vedligehold? Ved udlejningsejendomme må man bygnings del for bygningsdel klarlægge, hvad der skal finansieres som vedligeholdelse og hvad der kan give anledning til huslejeforhøjelse. Udnyt gevinsterne ved at lave tingene samtidigt. At få rejst et stillads og stillet en byggeplads an, er i sig selv en stor omkostning, og når den udgift alligevel skal afholdes, kan man faktisk få en del ting med til en acceptabel pris, hvis man får pakket løsningerne rigtigt. Vælg en god entreprenør, som kan være med til at finde de smarte løsninger og prissætte dem reelt. At få hurtige, troværdige priser på de bedste scenarier er en afgørende løftestang i den proces, hvor vi skal have både beboere og ejer med. Resultater og erfaringer fra demonstrationsprojektet i Mønsgade m.fl. publiceres på 8 9

6 AARHUS OG KØBENHAVN: Flere solceller i byerne med bygningsintegrerede anlæg Vi har virkelig brug for gode pilotprojekter, der kan vise vejen, når det gælder integrering af solcelleanlæg i eksisterende ejendomme. Og sådan et flagskib har vi fået i Mønsgade! Det har allerede rykket ved forestillingerne om, hvad der kan lade sig gøre også blandt fagfolk, fornemmer jeg. Det er meget spændende, og jeg er ikke i tvivl om, at det vil påvirke de løsninger, vi kommer til at se videre frem Stephen Willacy, stadsarkitekt i Aarhus, er uforbeholdent begejstret for det integrerede soltag på ejendommen i Mønsgade. Og på den måde, energirenoveringen i det hele taget er gennemført på. Det er jo en ejendom med karakter, og den er blot blevet yderligere fremhævet med renoveringen. Den udvendige isolering af gårdfacaden har løftet husets gemte side op, så det sagtens hamler op med gadefacaden. Og den elegante tagløsning samler det hele. Det er en meget flot løsning, de er nået frem til også takket være et godt og konstruktivt samarbejde med vores Kulturmiljøråd, der altid er inde i billedet, når der som her er tale om en ejendom, der er SAVE-mærket som bevaringsværdig, siger Stephen Willacy. Under solcelleboomet i blev byggesagsafdelingen i Aarhus bombarderet med ansøgninger fra bygningsejere, der ønskede at opsætte solceller på deres ejendomme. Det fik kommunen til at udarbejde et sæt retningslinjer, så ansøgningerne blev administreret på et ensartet grundlag. Ved ejendomme klassificeret som bevaringsværdige vil det dog altid bero på en individuel vurdering, hvor man også kigger på det omgivende bygningsmiljø, understreger Stephen Willacy: Nogle bygninger og bymiljøer skal man være meget påpasselige med. Ved andre kan man være åbne for løsninger, der respekterer ejendommen og den helhed, de indgår i. Her kan bygningsintegrerede løsninger som den i Mønsgade være med til at rykke noget. Solceller skal bidrage til et CO 2 -neutralt København Københavns Kommune vil rigtigt gerne have københavnerne til at sætte flere solceller op. Politikerne på Rådhuset har nemlig forpligtet sig på, at de vil gøre København til verdens første CO 2 -neutrale hovedstad i 2025, og det kan solcellerne bidrage til. Kommunen vil derfor spille en proaktiv rolle for at motivere, at københavnerne installerer solceller, hedder det i handleplanen for et CO 2 -neutralt København Information om mulighederne, arkitektoniske retningslinjer for solceller i byggesagsbehandlingen og medvirken til at udvikle solcelleløsninger, der både er indpasset i byens arkitektur og har en god energiøkonomi er nogle af de virkemidler, der eksplicit nævnes i handleplanen. Projektleder i Klimasekretariatet, Mariann Anderson, fortæller at der er rigtigt mange bygninger i byen der på forskellig vis har en arkitektonisk bevaringsværdi. Det sætter selvfølgelig nogle begrænsninger, men vi vil dog gerne understøtte, at der udvikles flere forskellige solcelleløsninger, som kan være med til at udvide paletten, og går derfor gerne i dialog med de virksomheder, der vil udvikle nye løsninger, sådan som vi bl.a. har gjort det i BASE-projektet. Der er ingen tvivl om, at bygningsintegrerede solceller giver flere muligheder for at få solceller op i København. Især hvis sådanne løsninger kan udføres til en pris, som bygningsejerne kan betale. Ikke mindst billiggørelsen har været vores dagorden, når vi har været i dialog med BASE-projektet. Vi kan dog ikke give nogen generelle forhåndsgodkendelser af enkelte løsninger, da vi jo vurderer det fra byggesag til byggesag, fortæller Mariann Anderson. Soltaget på Mønsgade har allerede rykket ved forestillingerne om, hvad der kan lade sig gøre med solceller på ældre etageejendomme. Også blandt fagfolk, fornemmer jeg. Stephen Willacy, stadsarkitekt i Aarhus 10 11

7 Mennesker der bygger for mennesker 12

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Indhold Sammenfatning af strategi for energirenovering af bygninger...............................................................................

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Analyse - energirenovering af etageejendomme

Analyse - energirenovering af etageejendomme Jeg synes faktisk det nogen gange er befriende og se en ejendom der står med et helt andet udtryk - hvis man skal gøre det så skal man bryde radikalt med det oprindelige. "Det er vigtigt at det oprindelige

Læs mere

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger FORORD Det er ikke altid lige til at finde rundt i de mange

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 Forord Vil du energirenovere dit hus, men er du ikke helt sikker på, hvordan du kommer i gang? Så kan denne guide hjælpe dig på vej. Guiden hjælper dig også med at finde de rigtige håndværkere

Læs mere

energiforum På udkig efter det gode samarbejde Nr. 4 / September 2013 Nr. 4 / April 2009

energiforum På udkig efter det gode samarbejde Nr. 4 / September 2013 Nr. 4 / April 2009 Nr. 4 / September 2013 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark er forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget.

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune DIN GUIDE TIL Høje-Taastrup Kommune 2 Forord Store dele af Høje-Taastrup er skudt op for 30-40 år siden, så mange går nu og overvejer at renovere deres bolig. Og så kan det samtidig være en god ide at

Læs mere

Energiparcel. co2. lys. økonomi. komfort. 4 eksempler på energirenovering af danskernes yndlingsbolig. livskvalitet. indeklima.

Energiparcel. co2. lys. økonomi. komfort. 4 eksempler på energirenovering af danskernes yndlingsbolig. livskvalitet. indeklima. Energiparcel 4 eksempler på energirenovering af danskernes yndlingsbolig økonomi indeklima livskvalitet co2 ARKITEKTUR plads lys komfort Udgivet af Realea ENERGIPARCEL Realea A/S 2010 ISBN 978-87-92230-26-3

Læs mere

Sådan fremmes energibesparelser i bygninger - En fokuseret energispareindsats

Sådan fremmes energibesparelser i bygninger - En fokuseret energispareindsats Gregersensvej 1 Bygning 2 2630 Taastrup Telefon 7220 2255 info@byggeriogenergi.dk www.byggeriogenergi.dk Sådan fremmes energibesparelser i bygninger - En fokuseret energispareindsats Juni 2009 Indhold

Læs mere

Renovering af etageejendomme til KOMFORT HUS standard

Renovering af etageejendomme til KOMFORT HUS standard Renovering af etageejendomme til KOMFORT HUS standard Der er store muligheder for at spare på energien i de danske etageejendomme Energiforbruget stiger. Forskerne er bekymrede. Den stigende udledning

Læs mere

RIFT OM RENOVERING. indblik renovering

RIFT OM RENOVERING. indblik renovering indblik renovering RIFT OM RENOVERING En række firmaer har de senere år specialiseret sig i renovering. Med nedgangen i byggeriet bliver der flere om buddet og prisen er presset HOLDER PÅ HÅNDVÆRKERNE

Læs mere

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Energiforbedring af ældre etageejendomme potentialer og strategi Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Udarbejdet 2007-08 af Lading arkitekter + konsulenter A/S Store

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Tænk energien med, når du forbedrer din bolig

Tænk energien med, når du forbedrer din bolig Tænk energien med, når du forbedrer din bolig - dine fordele og muligheder ved at renovere energirigtigt Februar 2014 BedreBolig stiller skarpt på energien i boligen De fleste parcelhuse og rækkehuse i

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Sammensætning af årligt elforbrug i parcelhuse og lejligheder. 2000 2007 2015 lav 2015 høj

Sammensætning af årligt elforbrug i parcelhuse og lejligheder. 2000 2007 2015 lav 2015 høj Forsk26 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet November 2009 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Dr. Neergaards Vej 15 2970 Hørsholm Denmark Telefon 45

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

energirenovering Energitema

energirenovering Energitema Energitema d a n m a r k s k o m p l e t t e b o l i g m a g a s i n energirenovering Hvis du skal energirenovere dit hus, har du brug for rådgivning for at finde ud af, hvor du skal begynde, og hvad der

Læs mere

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud 8 sider specialtillæg om: www.boligservicebogen.dk er et nyt og gratis tilbud til alle boligejere i Viborg Kommune Overblik er en go Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere investering Overblik over

Læs mere

Husejerne lukker øjnene for energifrås

Husejerne lukker øjnene for energifrås 2. Nr. årgang 7 4. årgang Nr. 1 Januar August Januar 2010 2013 2010 2 Foto Anders Bach TEMA Husejerne lukker øjnene for energifrås 9 ud af 10 danske husejere mener ikke, at deres bolig har brug for energiforbedringer.

Læs mere

Ejerboligforum. Bo, bedre, bæredygtig! MISSION IMPOSSIBLE FRA VISION TIL VIRKELIGHED OM BUSSER OG BÆREDYGTIGHED

Ejerboligforum. Bo, bedre, bæredygtig! MISSION IMPOSSIBLE FRA VISION TIL VIRKELIGHED OM BUSSER OG BÆREDYGTIGHED Ejerboligforum Bo, bedre, bæredygtig! Opfølgning på debatdag i Ejerboligforum den 17. september 2008 MISSION IMPOSSIBLE Energiforbruget i boligerne skal ned, men det må ikke ske på bekostning af arkitektur,

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

Tværgående analyse af de dybdegående energirenoveringer

Tværgående analyse af de dybdegående energirenoveringer Green Lab Brugerinnovation Tværgående analyse af de dybdegående energirenoveringer Hvad er der lavet Der er etableret i alt: Hvad er der lavet I antal huse Alle vinduer og yderdøre er skiftet der er typisk

Læs mere

energiforum Tema: Indeklima Krydsfeltet mellem sundhed og bygningsdrift Nr. 4 / September 2014 Nr. 4 / April 2009

energiforum Tema: Indeklima Krydsfeltet mellem sundhed og bygningsdrift Nr. 4 / September 2014 Nr. 4 / April 2009 Nr. 4 / September 2014 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark er et forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget.

Læs mere

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Energibesparelser i byggeriet 2 Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Indledning og resumé Arkitekter, ingeniører, byggematerialeproducenter, videninstitutioner og de udførende virksomheder

Læs mere

Danmarks bedste renovering

Danmarks bedste renovering Danmarks bedste renovering INDHOLD Forord... 5 Pejlemærker for branchen... 6 Fra 107 til seks gode eksempler... 12 Nordkraft... 16 Langkærparken... 22 Henkel... 28 Poplen... 36 Ryesgade 30 A-C... 42 Vestermølle

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

træ OKTOBER 2009 02/0 Udgiver: træs ek tion

træ OKTOBER 2009 02/0 Udgiver: træs ek tion OKTOBER 2009 Energirigtige vinduer vinduer - der - der der giver giver huset huset stil! stil! stil! Når Når der der skal skal skiftes skiftes vinduer vinduer og døre og døre er det er det meget meget

Læs mere

Energirenovering af ældre etage ejendomme

Energirenovering af ældre etage ejendomme Energirenovering af ældre etage ejendomme Med henblik på isolering 7. Semester speciale Skrevet af: Michael Bang Lund Bygningskonstruktøruddanelsen. VIA University College, Campus Horsens Foråret Abstrakt...1

Læs mere