Referat. fra mødet med formændene for sommerhusgrundejerforeningerne. 8. maj 2013 kl. 19. Dagsorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. fra mødet med formændene for sommerhusgrundejerforeningerne. 8. maj 2013 kl. 19. Dagsorden"

Transkript

1 Referat fra mødet med formændene for sommerhusgrundejerforeningerne 8. maj 2013 kl. 19 Dagsorden Velkomst 1. The Bay Denmark nyt fælles brand. Erhvervs- og Turistchef René Zeeberg fortæller. 2. Solceller er en bedre investering end aktier! Det var overskriften på sidste års dagsorden, da der var et stort pres på at få opsat solcelleanlæg, ikke blot på helårsboliger, men også på sommerhuse. På mødet sidste år blev der orienteret om de plan- og byggelovsmæssige muligheder i sommerhusområdet. Siden er der opsat ca. 300 solcelleanlæg på sommerhuse. På grund af afgiftsomlægninger etableres der nu færre anlæg, men der er behov for at dele erfaringerne med de nu etablerede anlæg. 3. Lokalplaner/deklarationer 1) Hvordan udføres nye lokalplaner, og hvad indeholder disse, og hvordan virker de også i forhold til deklarationer? 2) Hvordan ændres gældende lokalplaner, og hvordan virker de herefter også i forhold til deklarationer? 3) Hvad gør kommunen efter påtale af misligholdelse af Lokalplan? 4. Hvad kan kommunen, Sammenslutningen og dens medlemmer sammen gøre for at forbedre vort samarbejde, ved bl.a. henvendelser til kommunen og i diverse sagsforløb? (Oplæg hertil på mødet fra bestyrelsen). 5. Hvem står for (og hvor) på stranden, når der skal vedligeholdes (rensning på stranden og i klitterne, skilte m. m.)? 6. Genplantning efter fældning, for at undgå skader ved storme. 7. Der ligger stadig store bunker grene og kviste efter fældning, som er til stor brandfare. Det er både i private, kommunale og statslige områder. Det har den flotte folder om beredskab ikke kunnet afhjælpe! Skal der en storbrand til, før der ryddes op? 8. Drift af iskiosker og toiletter langs hele kysten. 9. Indsamling af dagrenovation foregår i sommerhusområdet mandag og tirsdag. Indsamlingen skal i udbud igen i Skal vi opretholde modellen med sommertømninger kun mandag og tirsdag? 10. Evt. Punkter, der er indsendt af bestyrelsen i Sammenslutningen af sommerhusejerforeninger i Jammerbugt kommune. Kommunens punkter På mødet blev udleveret et hæfte med bilag til punkterne.

2 Velkomst Borgmester Mogens Gade bød på vegne af Jammerbugt Kommune velkommen til denne traditionsrige aften en god anledning til at mødes og diskutere nogle emner, som er relevante både for jer og for os og som er relevante for vores daglige samarbejde. Vi har også et årligt møde med jeres bestyrelse. Det er med til at sætte dagsordenen til dette møde, men giver også mulighed for at drøfte relevante problemstillinger til gavn for vores samarbejde. Vi er interesserede i den direkte dialog i stedet for måske i en længere skriftlig dialog at komme lidt på tværs af hinanden. Vi er interesserede i det gode samarbejde. Det er også det, der er lagt op til en snak om i dagsordenen for i dag i punkt 4. Jeg har en tro på, at vi kan få noget positivt ud af at arbejde med samarbejdet, og hvis vi fra kommunens side kan gøre noget for at forbedre samarbejdet, skal vi selvfølgelig gøre det i den udstrækning, vi formår. Sommerhusejerne er en vigtig gruppe i Jammerbugt Kommune som vi er meget glade for både som ejere og gæster men også i relation til det at være udlejere for på den måde bidrages der jo væsentligt til et af hovederhvervene i Jammerbugt Kommune nemlig turismen. Vi er glade for, at udlejningen som det eneste sted i Nordjylland er steget i 2012, nemlig med 2,7 %. Siden vi var sammen sidst er Vækst Jammerbugt blevet etableret. Erhvervs- og turistkontoret er slået sammen med en opprioritering af turisterhvervet. Vækst Jammerbugt vil blive præsenteret i aftenens første indlæg, som erhvervs- og turistchef René Zeeberg vil stå for. Det er vores håb, at denne nye organisation vil blive mærkbar for turistbranchen, både selve turisterhvervet, men også for jer, der ejer feriehusene. Med ønsket om et godt og udbytterigt møde for alle. 1. The Bay Denmark René Zeeberg gennemgik tankerne bag det nye markedsføringsinitiativ med følgende hovedindhold: STOLTE NORDJYDER Flest overnatninger i Nordjylland Turismeomsætning på ca. 1,3 mia. Mange eksportvirksomheder Unik natur Jammerbugt Kommune er på mange måder et mikrokosmos af Dansk natur (fjord, marker, hav, søer, bakket terræn, åbne vidder, rå, utæmmet, rolig og autentisk) Flest iværksættere i Nordjylland (pr. indbygger) - 2 -

3 Stærk historie Vi kan selv, og vi bliver ved Internationale udfordringer Begrænset profil internationalt Fraflytning svært at tiltrække de unge. Tilflytning foregår mod større byer og vi får ikke de unge hjem igen efter uddannelse Stærkt og bredt erhvervsliv men medierne betegner dele af området som udkant De internationale turister svigter os Svært at få gang i helårsturisme Derfor har vi behov for at: Definere kvaliteterne ved vores samfund og livsstil Udsende letforståelige budskaber om vores kvaliteter som et åbent helårssamfund Sætte fokus på de positive elementer ved at bosætte sig, arbejde og være gæst i vores område Fokus på fyrtårne og nøglebrancher Udvide helårsturismen og bosætning gennem et helårs-image Tiltrække investorer til vores område gennem et klart forståeligt billede af hvad området kan tilbyde Fortælle historien, nutiden og fremtiden René Zeeberg gennemgik derefter det nye profilmateriale, der blev udleveret. Materialet kan også ses på adressen Der har været mange reaktioner på markedsføringen, bla. Det er modigt, dristigt og fremsynet at lave en international profil besøgende og kollegaer i branchen, Herningmessen. Det vækker opsigt - deltagere på messen i Herning giver gode karakterer til udseende og design Sådan noget bør vi også lave - de øvrige nordjyske erhvervschefer (NES- Gruppen) Jammerbugtens profil bliver drøftet og debatteret - Weekendavisen Jeg har med stor interesse læst om det spændende brandingprojekt, I har lavet med The Bay Denmark. Det er super professionelt arbejde! I er dygtige kommunikatører. Og I rammer godt det ved særligt jeg, der bruger alle mine ferier i Kettrup Bjerge Lars Ramme Nielsen Markedsdirektør VisitDenmark i Tyskland Der blev også blandt mødedeltagerne udtrykt ros til det udarbejdede materiale og initiativet. 2. Solceller. Punktet er sat på dagsordenen for at få en tilkendegivelse på, hvordan det er gået i sommerhusområderne, efter at der er opsat mange solcelleanlæg. I slutningen af 2012 indgik der ca. 300 ansøgninger om at opsætte solcelleanlæg på sommerhuse. I det uleverede - 3 -

4 bilagshæfte er vist det administrationsgrundlag, som kommunens medarbejdere anvender ved behandling af ansøgninger. Nogle af nøglepunkterne i administrationsgrundlaget er : Refleksion Ansøgeren må selv lave en helhedsvurdering af sit anlæg og sikre, at anlægget ikke er reflekterende. Solceller på taget Normalt kræver det ingen tilladelse at opsætte solceller på taget. Er der for området deklarationer, byplanvedtægter eller lokalplaner, der modsætter sig, at der laves glastag eller som klart beskriver, hvilken tagbeklædning der skal anvendes, kræves der en dispensation i forhold til Planloven. I områder, hvor solvarme- og solcelleanlæg vil ødelægge det unikke præg f.eks. områder med græstørv og stråtag, skal anlæg over 6 m 2 forhindres. Mindre solfangere og solcelleanlæg FRITSTÅENDE og PÅ STATIV PÅ TAG Fritstående anlæg i sommerhusområder placeret på terræn, eller anlæg, der placeres på en konstruktion på et tag, kræver en helhedsvurdering efter BR10 kap 2.1 Vi har ikke overblik over hvor mange solcelleanlæg, der er opsat kun hvor mange tilladelser, der er givet. Med de ændrede afregningsregler for solcelleanlæggene er antallet af ansøgninger faldet drastisk, men ændringer i tilskudsreglerne kan hurtigt fremme udbygningen igen. Der blev udtrykt bekymring for, at den konstaterede udbygning med solcelleanlæg nogle steder foregår på områder med huse, der i overvejende grad udlejes. Det sætter et særligt præg på disse områder, og uanset om anlæggene skal være uden refleksioner, vil der stadig være et genskin fra anlæggene og kan genere de omboende. Det skal helst ikke udvikle sig til sager mellem naboerne. Der er også uheldige eksempler med anlæg, der etableres på stativ på taget. Der er behov for en planlægning, der styrer udviklingen. Der blev spurgt, om kommunen har et areal, hvor det er muligt for sommerhusejere at etablere fælles anlæg. Med de nuværende skatteregler søges disse anlæg forhindret. 3. Lokalplaner/deklarationer Byggemulighederne i sommerhusområderne styres af deklarationer, byplanvedtægter og lokalplaner. De ældste deklarationer er fra starten af 50 erne og dækker meget store områder. Der er ikke tvivl om, at mange af disse planer har behov for at blive fornyet, så de krav, der i dag stilles til et byggeri, også bliver indtænkt i en ny planlægning. Desuden kan der også være behov for reguleringsmekanismer for f.eks. solcelleanlæg mv. Hvis en eks. planlægning skal erstattes, vil en ny plan primært komme til at indeholde op til ca. 200 sommerhuse. Udarbejdelsen vil ske med grundlag i det udarbejdede Grundlag for nye Lokalplaner i sommerhusområdet, som er kommet til veje i et samarbejde mellem bestyrelsen for sammenslutningen og Jammerbugt Kommune. Et andet grundlag er den nye Helhedsplan Hvad er målet med en ny lokalplan Skabe klarhed over hvad der gælder - 4 -

5 Give mulighed for 2013 byggeri Beskytte særlige værdier Give frihed hvor det ikke ødelægger helheden Deklarationer skal fjernes om muligt Hvordan virker den nye plan Eksisterende lovlige forhold bevares Nye bygninger, ny beplantning, nye farver, mv. skal overholde den nye plan. Lokalplaner er gode til at fastholde, men ikke til at ændre. Procedure for Lokalplan Udarbejde forslag til Lokalplan Politisk behandling x3 Høring i min 8 uger Politisk behandling x3 Klagefrist på 4 uger til MNKN. Hvad har vi tid til Det er meget tidskrævende at lave lokalplaner, og derfor laves der 8-12 lokalplaner pr. år. Politisk beslutning hvilke planer skal udarbejdes. Overholdelse af Lokalplaner Kontrol ved byggesager Modtagelse af klager Overtrædelser som kommunen selv ser Indsatsen prioriteres, så der først sættes ind over for ulovligt byggeri derefter andre overtrædelser. Ombudsmanden har fastlagt, at klager skal høres hos den, klagen vedrører i min. 20 dage. Det betyder, at anonyme klager vil være undtagelsen. Ved ulovligt byggeri gives der påbud eller dispensation. Hvis der gives påbud, giver vi normalt en længere frist i sommerhusområderne til lovliggørelsen, end vi gør i den øvrige del af kommunen. Der blev rejst spørgsmål, om det er muligt også at høre grundejerforeningerne. Det vil blive søgt indarbejdet i proceduren for gennemførelse af høring efter Forvaltningsloven. Ved udarbejdelse af nye lokalplaner vil deklarationer i videst muligt omfang blive aflyst. Der blev spurgt, om det også er muligt, at kommunen vil indgå i aflysning af uhensigtsmæssige deklarationer, selv om det ikke er i forbindelse med udarbejdelse af en ny lokalplan. Der blev givet tilsagn om, at kommunen gerne indgår i forhandling med foreninger, der gerne vil have tinglysning ændret, for at se på mulighederne. Der vil også være mulighed for, at Jammerbugt Kommune vil påtage sig opgaven med at få evt. tinglysning på plads

6 Folketinget har netop vedtaget, at fra 1. juli bliver den digitale tinglysning tilgængelig for alle. En grundejerforening har spurgt, om der ved Munkens Klit vil komme et nyt sommerhusområde. Staten har igangsat salg af en række arealer, herunder et areal ved Munkens Klit. Dette areal er medtaget i en gammel byplanvedtægt, så der er mulighed for ved en ny lokalplan at udnytte arealet til ca. 45 nye sommerhusgrunde. Arealet er vist med rødt på billedet herunder: 4. Samarbejde Dette punkt er indledende drøftet på mødet mellem bestyrelsen for sammenslutningen og Jammerbugt Kommune. Det er også et tema, der har fyldt en del på årets generalforsamling i sammenslutningen. Efter at indbydelsen med dagsorden blev sendt ud, har der været en del drøftelser mellem bestyrelsen og kommunen for at finde en model for behandling af punktet på mødet. Der er i dagsordenteksten lagt op til, at bestyrelsen vil komme med et oplæg. Der har været enighed mellem bestyrelsen og kommunen om, at det er væsentligt, vi får en snak, der bidrager til det, der er formålet med punktet, nemlig at gøre vores samarbejde endnu bedre. Det har vi ikke fundet den endelige model på, så i stedet har bestyrelsen fremsendt 5 spørgsmål til besvarelse: 1. Har kommunen pligt til, at kvittere for henvendelser indenfor et vist tidsrum? 2. Har kommunen notatpligt, og hvad betyder dette i givet fald? Kan være aktuelt, at vide i forbindelse med aktindsigt. 3. Der er en opfattelse af, at sager, hvori sommerhusgrundejerforeninger indgår, ofte nedprioriteres. Hvad vil kommunen gøre ved det? - 6 -

7 4. Kommunens sagsbehandlingstid er ofte meget, meget lang, hvilket er utilfredsstillende, for modparten. Hvad vil kommunen gøre ved det? 5. Hvilke ankemuligheder har grundejerforeningerne, dels under sagsforløbet hvis det trækker ud, og dels efter en sags afgørelse? Umiddelbart virker spørgsmålene, som om kommunens opgaver i sommerhusområdet er nedprioriteret. Det er selvfølgelig ikke tilfældet. Overordnet er kommunens serviceniveau fastlagt i den netop vedtagne Helhedsplan I planen er der for en række politikområder beskrevet vision, målsætninger og servicemål. Kommunalbestyrelsens vision på det administrative område er at servicere borgere og virksomheder på et højt professionelt niveau, at understøtte og servicere den kommunale organisation, så den er i stand til at arbejde effektivt samt understøtte et højt decentraliseringsniveau, at det politiske niveau serviceres optimalt, og at administrationen på sigt samles på en adresse. Helhedsplan 2013 kan læses her Kommunalbestyrelsens målsætninger og servicemål er indarbejdet i den virksomhedsplan, der hvert år udarbejdes for Teknik- og Miljøforvaltningen. I virksomhedsplanen er også indbygget de kvalitetsmål, som er en del af den kvalitetsstyring, der skal sikre, at vi lever op til bestemte kvalitetsstandarder i vores sagsbehandling, herunder flere af de emner, der indgår i de 5 spørgsmål rejst af bestyrelsen. Virksomhedsplanen er den aftale, forvaltningen har med det politiske niveau og som vi årligt bliver evalueret på. I vores arbejde indgår, at hvis vi ikke indenfor 2 uger kan behandle en henvendelse, skriver vi til ansøger med kvittering og forsøger at give et bud på sagsbehandlingstid. Der er selvfølgelig henvendelser, som vi ikke kvitterer for, f.eks. hvor der indsendes et bidrag til en igangværende høring, hvis der indsendes nye bilag til en igangværende sagsbehandling osv. Med hensyn til notatpligt er det ikke et krav, at alle samtaler om en sag skal noteres. Vejledningen til offentlighedsloven og vejledningen til forvaltningsloven har enslydendende formuleringer: Afgørende for, om en oplysning skal noteres ned, er, om oplysningen er af en sådan karakter, at den bidrager til at supplere sagens bevismæssige grundlag eller i øvrigt tilvejebringes for at skabe klarhed med hensyn til sagens faktiske omstændigheder. Der er ikke i vejledningen en eksakt liste over de oplysninger, der er omfattet af notatpligt. Det er derfor op til sagsbehandleren at vurdere, om der i en samtale er kommet oplysninger omfattet af notatpligt frem. For at sikre at sagsbehandlerne er klædt på til at foretage denne vurdering, afholdes der løbende interne kurser for sagsbehandlerne, hvor der anvendes undervisere, der har erfaring med det tekniske forvaltningsområde og har en juridisk baggrund

8 På flere af forvaltningens sagsbehandlingsområder er der fastsat mål for sagsbehandlingstid. I de årlige evalueringer af overholdelse af disse mål indgår alle sager også sager fra sommerhusområderne, så der er ikke i sagsbehandlingen tale om nedprioritering af sommerhussagerne. Af forskellige årsager kan sager have et langt forløb, f.eks. hvor andre myndigheder skal give tilladelse, hvor der skal gennemføres dispensation og gennemføres nabohøring og selvfølgelig også i sager, hvor ansøgningsmaterialet ikke er fyldestgørende. Når vi træffer afgørelser, vil der i alle de tilfælde, hvor afgørelserne kan påklages, følge en klagevejledning med afgørelserne. Det er typisk i sager, hvor et byggeri skal have en tilladelse efter Planloven. Statsforvaltningerne fører tilsyn med, at kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Hvis der er utilfredshed med kommunens arbejde i sagsforløbet, er det altid muligt at rette henvendelse til Statsforvaltningen. Der blev fra flere sider udtrykt tilfredshed med samarbejdet med kommunen, herunder Teknik- og Miljøforvaltningen. Det er altid muligt at komme i kontakt med kommunens medarbejdere og få et hurtigt og kvalificeret svar. Antydninger af dårligt samarbejde i de stillede spørgsmål svarer ikke til det oplevede samarbejde. Punktet tages med på det næste møde mellem bestyrelsen for sammenslutning og Jammerbugt Kommune for at få drøftet, om der skal arbejdes videre med dette og så under hvilken form, hvis punktet skal genoptages på næste års formandsmøde. 5. Renholdelse af stranden Rensning af stranden foregår med baggrund i Bekendtgørelse om badevand og badeområder: 12. For kommunale og private badeområder, som er tilgængelige for offentligheden, træffer kommunalbestyrelsen de nødvendige foranstaltninger til sikring af de hygiejniske forhold, herunder renholdelse og indretning af toiletter. Stk. 2. For øvrige badeområder kan kommunalbestyrelsen give påbud om de i stk. 1 nævnte foranstaltninger. Som det fremgår af bekendtgørelsen, har kommunen pligten til at renholde /sørge for hygiejniske forhold på de strandarealer, der er kommunale eller i privat eje. Øvrige arealer, dvs. statens arealer, kan der gives påbud. Det er selvfølgelig ikke acceptabelt, at de statsejede strandarealer ikke holdes i et niveau, der svarer til de øvrige strandarealer. Som det fremgår af bilag, udgør statens strandarealer ca. 36 % af de i alt 487 ha strandarealer. Der har tidligere været en aftale om, at staten bidrager til kommunens udgift på en del af kyststrækningen. Denne aftale blev opsagt for et par år siden, men der vil blive gjort forsøg på at få en ny aftale med Naturstyrelsen. Vej og Park står for renholdelse og servicering af strande, strandstier og klitlandskaber. De kørbare og attraktive badestrande, hvor der er opsat Blå flag, renses fra og med den 1. maj til og med medio oktober. Uden for sæsonen indsamles større ilanddrevne effekter efter behov

9 Der er opsat få renovationsstativer ved nedkørslerne i perioden 15. oktober til og med Påske. Efter Påske bliver der yderligere opsat mellem 2-4 ekstra stativer. Fra ca. 15. juni indsamles der dagligt i højsæsonen renovation fra de ca. 200 stk. opstillede renovationsstativer langs stranden. Ved Slettestrand og Tranum Strand renholdes handicapstierne løbende for strandsand. Der vil fra skellet fra Løkken til Tranum, samt langs Slettestrand dagligt, i højsæsonen, og indenfor normal arbejdstid, køre en miljøpatrulje som manuelt opsamler mindre ilanddrevne effekter. Der opsættes i højsæsonen et passende antal redningsposter, ca. 20 stk. Udløb til stranden vil løbende blive renset og efterset i alt ca. 4 gange årligt. Ved kraftig sandfygning, hvor nedkørsler lukkes for offentligheden, iværksættes der straks en rydning. Normalt vil overgangene mellem asfalt og strand blive skrabet for ujævnheder op til hver weekend. Der udføres ikke renholdelse af klitterne, idet dette arbejde er overladt til grundejerne. 6. Genplantning efter fældning Punktet er medtaget for at gøre opmærksom på, at der sørges for genplantning, når eks. træer fældes. Der er kun ganske få fredskovsarealer i sommerhusområderne, hvor der er pligt til at genplante. 7. Brandfare Det er et tema, der har været medtaget på flere formandsmøder. Tidligere års drøftelser har bla. medført, at der er udarbejdet et par pjecer samt en generel information på dansk, tysk og engelsk til ophængning i sommerhuset (alle kan ses i bilagsdelen). Den generelle information kan hentes på kommunens hjemmeside. Hvis en grundejerforening vil sørge for distribution til medlemmerne kan informationerne rekvireres i trykt udgave hos Teknikog Forsyningsafdelingen, Conny Brønden direkte telefon , mail Der er ikke mulighed for beredskabet at pålægge sommerhusejere at fjerne oplag af grene og kvas, selv om det kan opleves at give øget brandfare. Det anbefales grundejerforeningerne at give information til medlemmerne og i de konkrete situationer med oplagring af kvas og grene at tage kontakt til sommerhusejeren. Det kan overvejes, om der i kommunalt regi kan genindføres et beskæftigelsesprojekt, der kan forestå skovning og flisning i sommerhusområderne. 8. Toiletter og kiosker - 9 -

10 Kommunens toiletter og kiosker langs Jammerbugten blev vist på det kort, der er medtaget i bilagsmaterialet. Der er igangsat en renovering af bygningerne. I Blokhus er etableret nyt strandcenter med kommunale toiletter. I Slettestrand er indrettet nye toiletter i værftsbyggeriet. Toilet- og kioskbygningen i Rødhus er renoveret, ligesom der også er planer for bygningerne i Saltum og Grønhøj. Det er stadig et mål, at hvor toiletter og kiosk er etableret i samme bygning, at denne samdrift fortsætter, idet denne samdrift betyder, at der er løbende tilsyn og rengøring af toiletterne. Det blev oplyst, at der findes en app med navnet wc, der viser alle tilgængelige toiletter med åbningstid, og om der er handicapvenlig adgang. 9. Indsamling af dagrenovation Indsamling i sommerhusområderne foregår på mandage og tirsdage for at forbygge ophobet affald i længere tid ved sommerhusene efter skiftedag. Indsamling på to dage vil sandsynligvis være dyrere, end hvis indsamling kunne foregå på alle ugens hverdage, idet det anvendte materiel så kan anvendes mere effektivt. Opgaven med indsamling skal udbydes i licitation næste år, så der er behov for at få en tilkendegivelse af, om vi skal fortsætte med den nuværende model med en mulig større udgift end en model, hvor alle ugens hverdage kan anvendes. Der var bred enighed om, at indsamlingen skal foregå som hidtil på trods af en mulighed for en merbetaling. 10. Evt. Kommunen har modtaget mailkorrespondance vedr. kørsel med et større antal mountainbikes på sårbare stier i Rødhusområdet den 28. april. En grundejerforening har reageret på anvendelse af stierne ved at skrive til alle kendte cykelklubber i området om, at denne cykling ikke er acceptabel. Det finder kommunen er en god måde at håndtere problemet på. Det er et problem, der tidligere har fyldt en del i samarbejdet med grundejerforeningerne. I de tidligere drøftelser har der været enighed om, at etablering af cykelforbud på stierne ikke er en holdbar metode, idet vi så også vil forhindre en anvendelse for f.eks. børnefamilier, hvor cykling er egnet. Det er det ikke på de anvendte trampestier i Rødhusområdet. Der blev givet tilsagn om, at kommunen retter henvendelse til cykelklubberne om, at det ikke er acceptabelt at anvende gangstier til klubbernes cykling. Der er konstateret problem med heste i sommerhusområde med indretning af læskur. Det er ikke tilladt at have hestehold i sommerhusområdet, så der er mulighed for kommunal indgriben, når adressen er kendt. I Slettestrand er der problemer med at Kridtstien anvendes af sommerrideskole. Stien tager skade og de indrettede stier burde anvendes til ridningen. Mogens Gade afsluttede mødet med at sige tak til aftenens bidragsydere, tak til alle der deltog i mødet. Det har været en god aften, en god og positiv dialog, og vi har sat en

11 dagsorden for, om vi kan blive endnu bedre til samarbejdet, hvilket vi skal have en snak med bestyrelsen om. God sommer til alle. Husk at indberette ændringer i kontaktoplysninger så vi kan sende dagsorden og referat til de korrekte mailadresser. Evt. ændringer sendes til Pia Bay, direkte telefon , mail Reserver allerede nu i kalenderen næste års formandsmøde, der igen holdes aftenen før Kr. Himmelfartsdag, dvs. den 28. maj

Referat. fra mødet med formændene for sommerhusgrundejerforeningerne. 16. maj 2012 kl. 19. Dagsorden

Referat. fra mødet med formændene for sommerhusgrundejerforeningerne. 16. maj 2012 kl. 19. Dagsorden Referat fra mødet med formændene for sommerhusgrundejerforeningerne 16. maj 2012 kl. 19 Dagsorden Velkomst 1. Mange sommerhusejere oplever problemer med mobiltelefondækningen. Hvordan kan dækningen forbedres?

Læs mere

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2009 / 2010

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2009 / 2010 Grundejerforeningen for Saltum Strand Beretning 2009 / 2010 Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 4 bestyrelsesmøder 2 i efteråret 2009 og 2 i foråret 2010. I vore møder har suppleanterne deltaget,

Læs mere

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2011 / 2012

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2011 / 2012 Grundejerforeningen for Saltum Strand Beretning 2011 / 2012 Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 4 bestyrelsesmøder 2 i efteråret 2011 og 2 i foråret 2012. I vore møder har suppleanterne deltaget,

Læs mere

Dagsorden Bilag Formandsmøde 8. maj 2013

Dagsorden Bilag Formandsmøde 8. maj 2013 Dagsorden Bilag Formandsmøde 8. maj 2013 Mødet med formændene for alle sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune er et led i det samarbejde, der er aftalt mellem kommunen og bestyrelsen for Repræsentantskabet

Læs mere

Punkter fra bestyrelsen 1. Orientering fra kommunen 2. Mountainbikekørsel - igen 3. Nyt om tidspunkt for renovationsafhentning

Punkter fra bestyrelsen 1. Orientering fra kommunen 2. Mountainbikekørsel - igen 3. Nyt om tidspunkt for renovationsafhentning fra det årlige møde med bestyrelsen for Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger den 13. februar 2014 kl. 15.30 Mødelokale 1 administrationsbygningen i Pandrup Punkter fra bestyrelsen 1. Orientering

Læs mere

Punkter fra bestyrelsen og Jammerbugt Kommune 7. Beredskab og brandfare. Punkt fra Jammerbugt Kommune 8. Fremtidens sommerhus 9. Nyt BR10 Evt.

Punkter fra bestyrelsen og Jammerbugt Kommune 7. Beredskab og brandfare. Punkt fra Jammerbugt Kommune 8. Fremtidens sommerhus 9. Nyt BR10 Evt. fra det årlige møde med bestyrelsen for Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger den 1. december 2011 kl. 15.30 Mødelokale 1 administrationsbygningen i Pandrup Punkter fra bestyrelsen 1. Opkrævning

Læs mere

Punkter fra bestyrelsen 1. Nye lokalplaner 2. Vedligehold af grøfter 3. Vejvedligeholdelse 4. Mountainbike 5. Nyt om solfangere 6.

Punkter fra bestyrelsen 1. Nye lokalplaner 2. Vedligehold af grøfter 3. Vejvedligeholdelse 4. Mountainbike 5. Nyt om solfangere 6. fra det årlige møde med bestyrelsen for Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger den 16. januar 2013 kl. 15.30 Mødelokale 1 administrationsbygningen i Pandrup Punkter fra bestyrelsen 1. Nye lokalplaner

Læs mere

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2013 / 2014

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2013 / 2014 Grundejerforeningen for Saltum Strand Beretning 2013 / 2014 Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 4 bestyrelsesmøder 2 i efteråret 2013 og 2 i foråret 2014. Til vore møder er suppleanterne inviteret

Læs mere

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2014 / 2015

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2014 / 2015 Grundejerforeningen for Saltum Strand Beretning 2014 / 2015 Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 3 bestyrelsesmøder 2 i efteråret 2014 og 1 i foråret 2015. Til vore møder er suppleanterne inviteret

Læs mere

Grundejerforeningen "Under Lien" Slettestrand, Johan Langes Vej 15, 8000 Århus C

Grundejerforeningen Under Lien Slettestrand, Johan Langes Vej 15, 8000 Århus C Grundejerforeningen "Under Lien" Slettestrand, Johan Langes Vej 15, 8000 Århus C BESTYRELSENS BERETNING på ordinær generalforsamling på Hotel Klitrosen lørdag den 7. juni 2014 Bestyrelsen har følgende

Læs mere

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2008 / 2009

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2008 / 2009 Grundejerforeningen for Saltum Strand Beretning 2008 / 2009 Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 4 bestyrelsesmøder 2 i efteråret 2008 samt 2 i foråret 2009, samt møde i november med Teknik og Miljøforvaltningen

Læs mere

Grundejerforeningen "Under Lien" Slettestrand, Johan Langes Vej 15, 8000 Århus C

Grundejerforeningen Under Lien Slettestrand, Johan Langes Vej 15, 8000 Århus C Grundejerforeningen "Under Lien" Slettestrand, Johan Langes Vej 15, 8000 Århus C BESTYRELSENS BERETNING på ordinær generalforsamling på Hotel Klitrosen lørdag den 18. maj 2013 Bestyrelsen har følgende

Læs mere

Referat. fra mødet med formændene for sommerhusgrundejerforeningerne. 12. maj 2010. Dagsorden

Referat. fra mødet med formændene for sommerhusgrundejerforeningerne. 12. maj 2010. Dagsorden Referat fra mødet med formændene for sommerhusgrundejerforeningerne 12. maj 2010 Dagsorden Velkomst ved borgmesteren 1. Evaluering af dagrenovationsafhentningen i vinter Konstaterede serviceforringelser

Læs mere

Referat. fra mødet med formændene for sommerhusgrundejerforeningerne. 20. maj 2009. Dagsorden

Referat. fra mødet med formændene for sommerhusgrundejerforeningerne. 20. maj 2009. Dagsorden Referat fra mødet med formændene for sommerhusgrundejerforeningerne 20. maj 2009 Dagsorden Velkomst ved Otto Kjær Larsen 1. Planlægning: Helhedsplan09 er nu i offentlighedsfasen frem til den 10. juli.

Læs mere

Grundejerforeningen "Under Lien" Slettestrand, Johan Langes Vej 15, 8000 Århus C

Grundejerforeningen Under Lien Slettestrand, Johan Langes Vej 15, 8000 Århus C Grundejerforeningen "Under Lien" Slettestrand, Johan Langes Vej 15, 8000 Århus C BESTYRELSENS BERETNING på ordinær generalforsamling på Hotel Klitrosen lørdag den 14.maj 2016 Bestyrelsen har følgende punkter

Læs mere

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør teknik@slagelse.dk 23. september 2013 Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Ved opførelse af solfangere/solcelleanlæg sondres der mellem opførelse

Læs mere

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2010 / 2011

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2010 / 2011 Grundejerforeningen for Saltum Strand Beretning 2010 / 2011 Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 4 bestyrelsesmøder 2 i efteråret 2010 og 2 i foråret 2011. I vore møder har suppleanterne deltaget,

Læs mere

Referat fra borgermøde den 29. oktober 2015 Sommerhusområdet vest for Vellerup by

Referat fra borgermøde den 29. oktober 2015 Sommerhusområdet vest for Vellerup by Referat fra borgermøde den 29. oktober 2015 Sommerhusområdet vest for Vellerup by Program for borgermødet 1. Velkommen ved Tina Tving Stauning. 2. Hvad er en lokalplan? Hvorfor en ny lokalplan? Og hvordan

Læs mere

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet.

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. 1 20.02.15 Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. Beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet Jammerbugt kommune har et kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdet. Helt overordnet skal

Læs mere

Punkter fra Jammerbugt Kommune 6. Anvendelse af sommerhusveje til maratonløb. 7. Planlægning. 8. Emner til formandsmødet. 9. Evt.

Punkter fra Jammerbugt Kommune 6. Anvendelse af sommerhusveje til maratonløb. 7. Planlægning. 8. Emner til formandsmødet. 9. Evt. fra det årlige møde med bestyrelsen for Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger den 11. februar 2008 kl. 15.00 Mødelokale 2 administrationsbygningen i Pandrup Punkter fra bestyrelsen 1. Status vedrørende

Læs mere

Møde med grundejerforeninger 13. maj 2015

Møde med grundejerforeninger 13. maj 2015 Møde med grundejerforeninger 13. maj 2015 Fremtidige affaldsløsninger for sommerhuse Byggesagsbehandling Nye fra planområder Administration af deklarationer og lokalplaner Skilte Vedligeholdelse af private

Læs mere

Kommentar fra: Resumé af kommentarerne Svar på kommentarerne Lars Tvedskov konstaterer, at det ikke er muligt at Lars Tvedskov

Kommentar fra: Resumé af kommentarerne Svar på kommentarerne Lars Tvedskov konstaterer, at det ikke er muligt at Lars Tvedskov Kommentarer til Prioriteringskatalog for Greve Kyst 1. Kommentar fra: Resumé af kommentarerne Svar på kommentarerne Lars Tvedskov konstaterer, at det ikke er muligt at Lars Tvedskov forholde sig til de

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger 04-11- 2009 Du har på vegne en række sommerhusejere i Kettingskov i brev af 12. oktober 2008 klaget over, at Sønderborg Kommune ikke har sørget

Læs mere

Referat af møde om Fruerlundparken den 17. februar 2010 på rådhuset i Arden

Referat af møde om Fruerlundparken den 17. februar 2010 på rådhuset i Arden Notat Plan Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 01.02.05-P16-4-10 Ref.: Vibeke Kjær Christensen Direkte tlf. 97 11 36 74

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

Klitsyn i Hjørring Kommune 2015

Klitsyn i Hjørring Kommune 2015 Vendsyssel J.nr. NST-4129-000-00001 Ref. ckjae 10. juli 2015 Klitsyn i Hjørring Kommune 2015 Mårup Kirke, d. 12. maj kl. 9.00 (Lokalnr. 350024) Repræsentant fra grundejerforeningen Strandgården Repræsentant

Læs mere

Punkter fra Jammerbugt Kommune 10. Fremtidens sommerhus. Deltagere. Bestyrelsen. Hans Jørgen Jensen. Jammerbugt Kommune:

Punkter fra Jammerbugt Kommune 10. Fremtidens sommerhus. Deltagere. Bestyrelsen. Hans Jørgen Jensen. Jammerbugt Kommune: fra det årlige møde med bestyrelsen for Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger den 10. december 2009 kl. 15.30 Mødelokale 1 administrationsbygningen i Pandrup Punkter fra bestyrelsen 1. Affaldsplan

Læs mere

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune V / formanden Hans Jørgen Jensen Sletten 3 9270 Klarup Tlf. : 9813 7075 Mail: hhjj@it.dk Energistyrelsen Mail ens@ens.dk Klarup den 22.

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 161 til udvidelse af eks. sommerhus matr.nr. 69BT HUNE BY, HUNE beliggende Sdr. Strandvej 17 (Planlovens 19 og 20).

Dispensation fra Lokalplan 161 til udvidelse af eks. sommerhus matr.nr. 69BT HUNE BY, HUNE beliggende Sdr. Strandvej 17 (Planlovens 19 og 20). Erik Jacobsen Koldingvej 165 8800 Viborg Byg Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Poul Erik Nielsen Direkte 7257 7376 pon@jammerbugt.dk 04-06-2015

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser - til forslag til lokalplan 18-001, Sommerhusområde, Rødhus Klit

Notat vedrørende indsigelser - til forslag til lokalplan 18-001, Sommerhusområde, Rødhus Klit 27-08-2014 Malene Stentoft Sørensen Direkte: 7257 7365 Mail: mss@jammerbugt.dk Sagsnr.: 01.02.05-G00-2-13 Notat vedrørende indsigelser - til forslag til lokalplan 18-001, Sommerhusområde, Rødhus Klit Forslag

Læs mere

Foretræde for Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 11. februar 2016

Foretræde for Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 11. februar 2016 14. februar 2016 KLM-febr-2016.docx Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget Christiansborg 1240 København K Foretræde for Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 11. februar 2016 STOP Vesterhav Syd vil

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation efter Naturbeskyttelsesloven Godrimvej 11, 7500 Holstebro jordvarme- samt solcelleanlæg

Landzonetilladelse og dispensation efter Naturbeskyttelsesloven Godrimvej 11, 7500 Holstebro jordvarme- samt solcelleanlæg Side 1/6 Bo Jensen Bo140577@gmail.com Sir Lyngbjergvej 1 B 7500 Holstebro Dato: 24-06-2016 Sagsnr.: 01.05.02-P19-8-16 Henv. til: Rikke Rasmussen Byggeri og Ejendomme Direkte tlf.: 9611 7811 Afdeling tlf.:9611

Læs mere

Endnu engang velkommen til Klegod Grundejerforenings ordinære generalforsamling.

Endnu engang velkommen til Klegod Grundejerforenings ordinære generalforsamling. taj/beret08.doc BESTYRELSENS BERETNING VEDR. ÅRET 2008. Endnu engang velkommen til Klegod Grundejerforenings ordinære generalforsamling. Jeg vil samtidig byde velkommen til formanden for Teknik og Miljø-udvalget

Læs mere

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP Afgørelse i sagen om

Læs mere

Punkter fra bestyrelsen 1. Lokalplaner 2. Mountainbikekørsel - igen 3. Hærvejsstien 4. Mobiltelefoni 5. Grønt partnerskab

Punkter fra bestyrelsen 1. Lokalplaner 2. Mountainbikekørsel - igen 3. Hærvejsstien 4. Mobiltelefoni 5. Grønt partnerskab af møde med bestyrelsen for Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger den 3. juli 2014 kl. 15.30 Mødelokale 1 administrationsbygningen i Pandrup Punkter fra bestyrelsen 1. Lokalplaner 2. Mountainbikekørsel

Læs mere

indeklima, energiforbrug og installationer], jf. BR10 kap. 1.3.1 stk. 1. Det er ansøgers ansvar, at disse bestemmelser bliver overholdt.

indeklima, energiforbrug og installationer], jf. BR10 kap. 1.3.1 stk. 1. Det er ansøgers ansvar, at disse bestemmelser bliver overholdt. REBILD ARKITEKTERNE ApS Hobrovej 91 9530 Støvring Byg Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Henrik Hansen Direkte 7257 7383 hnh@jammerbugt.dk

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

Bilag - Administrationsgrundlaget for helårsbeboelse i sommerhus

Bilag - Administrationsgrundlaget for helårsbeboelse i sommerhus Bilag - Administrationsgrundlaget for helårsbeboelse i sommerhus I forbindelse med områdegennemgang i Miljø og Teknik er der blevet set nærmere på sommerhussagsgangen, fordi der ses et potentiale for enklere

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 20. november 2013 kl. 15:30.

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 20. november 2013 kl. 15:30. Vandforsyningen Brovst og Omegn Fyrrebakken 6 9460 Brovst Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk

Læs mere

Uregistreret kopi - udskrevet den

Uregistreret kopi - udskrevet den Uregistreret kopi - udskrevet den Side 1 af 5 U R E G I S T R E R E T K O P I 1. Kvalitetspolitik og -mål Kvalitetsmål LP 1.2 Kvalitetsmål Kvalitetsmål for fagområdet Natur og Miljø Procedure Version:

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation efter Naturbeskyttelsesloven Hingebjergvej 11, 7500 Holstebro Lager/maskinhus

Landzonetilladelse og dispensation efter Naturbeskyttelsesloven Hingebjergvej 11, 7500 Holstebro Lager/maskinhus Side 1/6 DAN STOCK ApS peter@knudsens-plantage.com Hingebjergvej 11 7500 Holstebro Dato: 08-07-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-5-16 Henv. til: Rikke Rasmussen Byggeri og Ejendomme Direkte tlf.: 9611 7811 Afdeling

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00750 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 15.7. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Beretning 2009 for Sammenslutningen af sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune.

Beretning 2009 for Sammenslutningen af sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune. Beretning 2009 for Sammenslutningen af sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune. Det er den 3. generalforsamling i Sammenslutningen af sommerhusejere i Jammerbugt kommune. Vi kan se tilbage på et år,

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

Regulativ for gågaden i Hørsholm. Kapitel 1 Indledning. 1. Dette regulativ vedrører Hørsholm Kommunes del af Hovedgaden, som er en kommunal gågade.

Regulativ for gågaden i Hørsholm. Kapitel 1 Indledning. 1. Dette regulativ vedrører Hørsholm Kommunes del af Hovedgaden, som er en kommunal gågade. Gågaden i Hørsholm Kommune - regler for indretning, anvendelse og vedligeholdelse Velkommen til gågaden i Hørsholm. Her skal være plads til et levende handelsog byliv, sikker og tryg færdsel for alle og

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej

Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej 5. marts 2016 Bestyrelsens beretning 2.1 Bestyrelsen, som den ser ud i dag Formand: Niels Bloch Musvågevej 52 Ikke på valg Kasserer: Kai Jensen Musvågevej

Læs mere

Referat fra møde i Turistforum, torsdag den 17 marts 2011 på Tranum Strand, Tranum

Referat fra møde i Turistforum, torsdag den 17 marts 2011 på Tranum Strand, Tranum Referat fra møde i Turistforum, torsdag den 17 marts 2011 på Tranum Strand, Tranum Deltagere: Henning Mysager, Bratskov Turist- og Kulturforening - Ole Stavad, Kommunalbestyrelsesmedlem Helle Bak Andreasen,

Læs mere

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd Fællesmøde med arbejdsgrupperne onsdag den 12. oktober kl. 19.30 22.00 i Multihuset. Status fra de enkelte arbejdsgrupper: Kulturgruppen: 5 minutters oplæg fra hver gruppe I støbeskeen til det kommende

Læs mere

Udkast. Forslag. til. 6. Loven træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Lovtidende.

Udkast. Forslag. til. 6. Loven træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Lovtidende. Udkast Forslag til Lov om udstykning og salg af statens arealer, som er udlejet som sommerhusgrunde i Rødhus Klit, Blokhus Klitplantage, Bjerghuse ved Fjand og Tranum Ejstrup Strand 1. Loven gælder for

Læs mere

Evaluering af borgerinddragelsesindsatsen i Egedal Kommune

Evaluering af borgerinddragelsesindsatsen i Egedal Kommune Den 15.05.2009 Sagsnummer: 09/4217 Udarbejdet af: Anders Laursen Evaluering af borgerinddragelsesindsatsen i Egedal Kommune Baggrund for evalueringen Borgerinddragelsesudvalget udarbejdede i efteråret

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af byplanvedtægtens

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af byplanvedtægtens Til interesseorganisationer Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kenan Dedovic Direkte 7257 7367 kdc@jammerbugt.dk 07-07-2017

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger:

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger: Resumé: Statsforvaltningen finder på det foreliggende grundlag ikke, at der er noget, der sandsynliggør, at en nærmere undersøgelse af en sag vedrørende kommunens tilsyn med en fritidshaveforening vil

Læs mere

Udlejningstilladelse - Frydenstrand 58A, 9280 Storvorde - Ansøgning om udlejlingstilladelse efter campingreglementet

Udlejningstilladelse - Frydenstrand 58A, 9280 Storvorde - Ansøgning om udlejlingstilladelse efter campingreglementet #BREVFLE Frydenstrand Camping V/ Anne-Dorthe T. Øland & Bjarne Øland Frydenstrand 58 Mou 9280 Storvorde 28. oktober 2016 Udlejningstilladelse - Frydenstrand 58A, 9280 Storvorde - Ansøgning om udlejlingstilladelse

Læs mere

EBK HUSE A/S Skovsøvej 15 4200 Slagelse. Landzonetilladelse til opførelse af nyt sommerhus som erstatning for eksisterende

EBK HUSE A/S Skovsøvej 15 4200 Slagelse. Landzonetilladelse til opførelse af nyt sommerhus som erstatning for eksisterende EBK HUSE A/S Skovsøvej 15 4200 Slagelse By- og Udviklingsforvaltningen Plan Landzonetilladelse til opførelse af nyt sommerhus som erstatning for eksisterende Kolding Kommune har den 11. februar 2014 modtaget

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Oktober 2015

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Oktober 2015 Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter. Derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

Velkommen. Forslag til Stiføring i Gammel Skagen. Borgermøde i Skagens Kulturhus, Kappelborg Tirsdag den 3.april 2012

Velkommen. Forslag til Stiføring i Gammel Skagen. Borgermøde i Skagens Kulturhus, Kappelborg Tirsdag den 3.april 2012 Velkommen Forslag til Stiføring i Gammel Skagen Borgermøde i Skagens Kulturhus, Kappelborg Tirsdag den 3.april 2012 Dagsorden Velkomst og formål v/ Centerchef Søren Vestergaard Rammerne for stiplanlægning

Læs mere

Arkitektfirmaet Tychsen Nybølnorvej 10 6310 Broager

Arkitektfirmaet Tychsen Nybølnorvej 10 6310 Broager Arkitektfirmaet Tychsen Nybølnorvej 10 6310 Broager Landzonetilladelse til at indrette ferielejligheder på ejendommen matr.nr. 16 Skelde, Broager, der ligger på Skeldebro 11, 6310 Broager Sønderborg Kommune

Læs mere

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 28. oktober 2013 kl. 15.

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 28. oktober 2013 kl. 15. Poul Sørensen Øslevvej 45 9690 Fjerritslev Kopi sendt pr mail til miljøchef: Allan K. Olesen, LandboNord ako@landbonord.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk

Læs mere

Referat af fællesmødet fredag den 28. marts 2014 kl. 13.00 i mødelokale 1, Rådhuset, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing.

Referat af fællesmødet fredag den 28. marts 2014 kl. 13.00 i mødelokale 1, Rådhuset, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing. Mødedeltagerne: Orla Spenner, og.spenner@talnet.dk Peter Steen Jensen, ps@jensen.mail.dk Hans Lund, hilund@privat.dk Lennart Jørgensen, lg@faaborgmidtfyn.dk Flemming Kehman, fpk@dsa-net.dk Egon Gaarde,

Læs mere

Rapport om Badesikkerhed ved Vestkysten

Rapport om Badesikkerhed ved Vestkysten Rapport om Badesikkerhed ved Vestkysten Indholdsfortegnelse Indledning. side 1 Kommissorium.. side 2 Konklusioner og anbefalinger.. side 2 Vedrørende anbefaling nr. 1. side 3 Vedrørende anbefaling nr.

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Stengade Helsingør

HELSINGØR KOMMUNE Stengade Helsingør HELSINGØR KOMMUNE Stengade 59 3000 Helsingør 2016-81617 Dato: 20-01-2017 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til Claus Henrik Broge Meyer, vedrørende ejendommen beliggende Gylfesvej 19D, Helsingør

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes tilladelse til terrænregulering på Lillehøj 30, Haarby

AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes tilladelse til terrænregulering på Lillehøj 30, Haarby Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. september 2014 J.nr.: NMK-33-02251 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes tilladelse til terrænregulering på

Læs mere

Sagsfremstilling Center for Teknik og Miljø modtager i stigende grad henvendelser om opsætning af anlæg til solfangere og solcelleanlæg.

Sagsfremstilling Center for Teknik og Miljø modtager i stigende grad henvendelser om opsætning af anlæg til solfangere og solcelleanlæg. Principielle retningslinjer for opsætning af solfangere/celleanlæg Sagsfremstilling Center for Teknik og Miljø modtager i stigende grad henvendelser om opsætning af anlæg til solfangere og solcelleanlæg.

Læs mere

Kommende 3 områder Af lokalplanens afsnit om Ubebyggede arealer fremgår: Citat:

Kommende 3 områder Af lokalplanens afsnit om Ubebyggede arealer fremgår: Citat: Evaluering af generalforsamlingens reaktion den 23.05.09 på bestyrelsens ændringsforslag til ordensreglement i henhold til dagsordenens pkt. 5 - samt bestyrelsens videre tiltag i forbindelse med håndhævelsen

Læs mere

Velkommen til årsmødet for sommerhusgrundejerforeningerne i Odsherred

Velkommen til årsmødet for sommerhusgrundejerforeningerne i Odsherred Velkommen til årsmødet for sommerhusgrundejerforeningerne i Odsherred Årsmøde for formændene for sommerhusgrundejerne i Odsherred - Lørdag den 8. august 2015 Program Tidspunkt Aktivitet 10.30 10.40 Velkomst

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Grundejerforeningen Klosterparken v/ Næstformand Lisbeth Munk Den 16. august 2017 J.nr. 2016.0168 Vedr.: Lovliggørelse af div. bygninger i bebyggelsen Mail: teknisk@solrod.dk

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE

VINTERVEDLIGEHOLDELSE REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE OG STIER I FREDERIKSSUND KOMMUNES Dette regulativ træder i kraft den 31. oktober 2007. 1. Udgave Vedtaget af Frederikssund Byråd 30. september

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). Cathrine Collart Lauge Grønhøj Rendbækvej 112 9493 Saltum Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside

Læs mere

Byggeri 2013. Vejledning 10. Opsætning af solcelleanlæg

Byggeri 2013. Vejledning 10. Opsætning af solcelleanlæg Byggeri 2013 Vejledning 10 Opsætning af solcelleanlæg Ved opsætning af solceller og solfangere Jfr. Bygningsreglementet og Energistyrelsens vejledende udtalelse har Slagelse Kommune fastsat nogle administrative

Læs mere

Tilladelsen bliver offentliggjort på www.kolding.dk/landzone mandag den 29. juni 2015 og vil være fremlagt i 4 uger indtil mandag den 27. juli 2015.

Tilladelsen bliver offentliggjort på www.kolding.dk/landzone mandag den 29. juni 2015 og vil være fremlagt i 4 uger indtil mandag den 27. juli 2015. Kolding Spildevand Kolding Åpark 3 6000 Kolding Att.: John Gejlager joge@kspv.dk Landzonetilladelse til opsætning af solcelleanlæg Kolding Kommune har den 15. april 2015 modtaget din ansøgning om tilladelse

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Bestyrelsen har følgende punkter i beretningen: Ad 1 Medlemmer og bestyrelse

Bestyrelsen har følgende punkter i beretningen: Ad 1 Medlemmer og bestyrelse BESTYRELSENS BERETNING på ordinær generalforsamling på Hotel Klitrosen lørdag den 22. maj 2010 BESTYRELSENS BERETNING på ordinær generalforsamling på Hotel Klitrosen lørdag den 22. maj 2010 Bestyrelsen

Læs mere

Vi har den 19. november 2013 sendt udkast til afgørelse i sagen, som vi har modtaget følgende bemærkninger til:

Vi har den 19. november 2013 sendt udkast til afgørelse i sagen, som vi har modtaget følgende bemærkninger til: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. december 2013 13/21459-11 x x x AFSLAG PÅ DELVIS NEDLÆGGELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 30. oktober 2013 over Kommunens

Læs mere

INDGÅET 18 DEC. 2013 STATSFORVALTNINGEN. Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring. Rebild Kommune

INDGÅET 18 DEC. 2013 STATSFORVALTNINGEN. Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring. Rebild Kommune 2013-12-18 09 46 STATSFORVALTNINGEN Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring INDGÅET 18 DEC. 2013 Rebild Kommune 12 12 2013 Vi har skrevet til Jætte-Byg A/S, Skelhøjsvej 8, Suldrup, vedrørende

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2016 Allerførst velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Vejledning 9. Opsætning af solceller. Teknik og Miljø. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør

Vejledning 9. Opsætning af solceller. Teknik og Miljø. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Teknik og Miljø Vejledning 9 Opsætning af solceller Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør November 2015 Redaktion: Ingelise Rask Design: Teknik og Miljø/NFN Print: Slagelse Kommune

Læs mere

Tilladelse til bade- og bådebro, Toldbodvej 72, 7000 Frederica

Tilladelse til bade- og bådebro, Toldbodvej 72, 7000 Frederica NBC MARINE ApS Att. Claus Andreasen Hejreskovvej 10E 3490 Kvistgård 18-06-2014 Sags id.: 14/4029 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Tilladelse til bade- og bådebro, Toldbodvej 72, 7000 Frederica I ansøgning

Læs mere

Til dig, der bor ved kysten. - regler og love for kystområdet

Til dig, der bor ved kysten. - regler og love for kystområdet Til dig, der bor ved kysten - regler og love for kystområdet 2012 Forord Kysten i Fredericia Kommune er i særklasse, fordi kystlandskabet rummer store og meget forskellige natur- og landskabsværdier. Det

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser Retsinfo: Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: 30-11- 2007 Statsamtet Vestsjælland, tilsynet med kommunerne i Vestsjællands, Roskilde og Storstrøms Amter, nu Statsforvaltningen Sjælland,

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg H.022 med VVM-redegørelse og MV for oplag af olieprodukter i eksisterende olielager Gasværksvej Byrådet

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen

Referat. Ældrerådet. Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen Møde slut: Kl. 13.30 Fraværende: Herluf Thomsen deltog ikke i punkt 119, 120, 121, 122, 123, 124,

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Referat. fra mødet med formændene for sommerhusgrundejerforeningerne. 16. maj 2007. Dagsorden

Referat. fra mødet med formændene for sommerhusgrundejerforeningerne. 16. maj 2007. Dagsorden fra mødet med formændene for sommerhusgrundejerforeningerne 16. maj 2007 Dagsorden Velkomst ved borgmesteren 1. Orientering om den kommunale organisation med hovedvægten på det tekniske område. 2. Affaldsordninger

Læs mere

Stevns Kommune Teknik & Miljø Hovedgaden 46 4652 Hårlev

Stevns Kommune Teknik & Miljø Hovedgaden 46 4652 Hårlev Stevns Kommune Teknik & Miljø Hovedgaden 46 4652 Hårlev Maelskifterne 50, 4673 Rødvig Stevns Telefon: 5652 8868 * 4019 2991 Mail: randrup@rotboell.dk Att.: Plankonsulent Bjørn Søeborg Journal nr. 05/403

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen Forslag til Lokalplan nr. 73.1 Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen August 2014 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode... 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger... 3 Klagevejledning...

Læs mere

Gældende bestemmelser Jf. Byplanvedtægt nr. 4 6 stk. 4d skal huse orienteres i længderetning nord/syd eller øst/vest.

Gældende bestemmelser Jf. Byplanvedtægt nr. 4 6 stk. 4d skal huse orienteres i længderetning nord/syd eller øst/vest. Til interesseorganisationer Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kenan Dedovic Direkte 7257 7367 kdc@jammerbugt.dk 14-11-2017

Læs mere

1. Indsendelse: 1, 1.00 Situationsplan. 21 februar 2017.pdf. Hører til journalnummer: P Godkendt den

1. Indsendelse: 1, 1.00 Situationsplan. 21 februar 2017.pdf. Hører til journalnummer: P Godkendt den 1. Indsendelse: 1, 1.00 Situationsplan. 21 februar 2017.pdf 1 2. Indsendelse: 1, tegning nr. 1.02 A.pdf 2 3. Indsendelse: 1, tegning nr. 1.01 A.pdf 3 4. Indsendelse: 1, Afsætningsplan.pdf 4 SOLRØD KOMMUNE

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

Dispensation fra Byplanvedtægt nr. 9 ang. facadehøjde på ejendommen matr. nr. 33CP Hune By, Hune, beliggende Bregnehøjvej 7A, 9492 Blokhus.

Dispensation fra Byplanvedtægt nr. 9 ang. facadehøjde på ejendommen matr. nr. 33CP Hune By, Hune, beliggende Bregnehøjvej 7A, 9492 Blokhus. Til interesseorganisationer Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kenan Dedovic Direkte 7257 7367 kdc@jammerbugt.dk 21-11-2017

Læs mere

LOKALPLAN RIR 25. FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND

LOKALPLAN RIR 25. FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND LOKALPLAN RIR 25 FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND LOKALPLAN NR. 25 for et sommerhusområde ved Lendrup strand. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende

Læs mere

Lokalplan 62 kan findes på kommunens hjemmeside jammerbugt.dk/lokalplaner

Lokalplan 62 kan findes på kommunens hjemmeside jammerbugt.dk/lokalplaner Ingrid Uglebjerg Thomsen Strandvejen 78 9460 Brovst Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere