Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2011 Positiv start på 2011 godt på vej mod realisering af helårsforventningerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2011 Positiv start på 2011 godt på vej mod realisering af helårsforventningerne"

Transkript

1 Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej København V CVR-nr Tlf Fax Selskabsmeddelelse 6/2011 Side 1 af 28 Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2011 Positiv start på 2011 godt på vej mod realisering af helårsforventningerne I årets traditionelt lille 1. kvartal steg ølvolumenerne 11%, vækst i nettoomsætning var 14% til 12,5 mia. kr. (11,0 mia. kr. i 2010), og resultat af primær drift steg 38% til 1 mia. kr. (727 mio. kr. i 2010). Sammenligningstal påvirket af lagernedbringelsen i Rusland i 1. kvartal Gruppens ølvolumener steg 11% til 23,3 mio. hl med en organisk volumenvækst på 10%. Justeret for den russiske lagernedbringelse i 1. kvartal 2010 var den organiske vækst i ølvolumen ca. 2% som følge af fortsat vækst i Asien samt at væksten i den østeuropæiske region vendte tilbage. Nettoomsætningen steg 14% til 12,5 mia. kr. (11,0 mia. kr. i 1. kvartal 2010) som følge af 10% organisk vækst, en positiv valutaeffekt på 3,5% og en akkvisitionseffekt, netto på 0,5%. Gruppen opnåede et positivt pris/mix på ca. 2% med positive bidrag fra mange markeder på tværs af alle tre regioner. Resultat af primær drift steg med hele 38% til mio. kr. (727 mio. kr. i 2010) med en organisk vækst på 27%. Vækst i resultat af primær drift i kvartalet var i Nord- og Vesteuropa negativt påvirket af den sene påske. Salget op til påsken i 2010 var i 1. kvartal, mens det i 2011 vil være i 2. kvartal. Den østeuropæiske region rapporterede et stærkt resultat som følge af de "skæve" år overår sammenligningstal, mens højere inputomkostninger havde en negativ virkning. Nettoresultatet steg til 173 mio. kr. sammenlignet med et justeret nettoresultat på 77 mio. kr. i 1. kvartal sidste år (1. kvartal 2010: rapporteret nettoresultat på 467 mio. kr. justeret for 390 mio. kr. relateret til værdiregulering af den trinvise overtagelse af Wusu Xinjiang Beer Group). Den nettorentebærende gæld udgjorde 34,6 mia. kr. (37,1 mia. kr. ultimo 1. kvartal 2010). I februar blev Carlsbergs kreditvurdering opgraderet af Fitch til BBB (stable outlook) og af Moody's til Baa2 (stable outlook). Den 5. april offentliggjorde Gruppen en ny, global positionering af Carlsberg-mærket med henblik på at udnytte varemærkets store potentiale i de kommende år. Den nye positionering vil blive lanceret på alle markeder i 2011 via mange forskellige multimedie- og markedsføringskanaler. Gruppen er godt i gang med at planlægge og gennemføre de kommercielle aktiviteter, der støttet af marketinginvesteringer, som er en anelse højere end i skal levere den forventede rentable vækst i markedsandele på tværs af store dele af forretningen.

2 Side 2 af 28 Carlsberg-gruppen bekræfter de underliggende forudsætninger og helårsforventninger: Øget markedsandel på markeder, der samlet udgør 2/3 af vores forretning Høj encifret procentvis vækst i resultat af primær drift Vækst i justeret nettoresultat på over 20% 1 Koncernchef Jørgen Buhl Rasmussen har følgende kommentarer til resultatet: Vi er tilfredse med Gruppens resultat i 1. kvartal, men det er vigtigt at huske, at 1. kvartal er et lille kvartal på de fleste af vores markeder. Det glæder os især, at det vigtige russiske marked er kommet tilbage på vækstsporet. Vi fortsætter vores effektiviseringstiltag og gennemfører flere store projekter i Samtidig har vi igangsat en lang række kommercielle tiltag, der skal understøtte den rentable vækst i markedsandele, herunder den globale repositionering af Carlsberg-mærket, som blev offentliggjort i april. That calls for a Carlsberg. Carlsberg vil gennemgå regnskabet på en telekonference for analytikere og investorer i dag kl Forud for telekonferencen vil præsentationsmateriale være tilgængeligt på. Kontaktpersoner: Investor Relations: Peter Kondrup, Media Relations: Jens Bekke, Ben Morton, Rapporteret 2010 justeret for den ikke-kontante, ikke-skattepligtige indtægt under særlige poster på 598 mio. kr. relateret til ny regnskabsmæssig behandling af køb af virksomheder..

3 Side 3 af 28 HOVED- OG NØGLETAL Mio. kr. 1. kvt. 1. kvt Total salgsvolumen (mio. hl) Øl 27,4 25,7 136,5 Øvrige drikkevarer 4,5 4,5 22,5 Pro rata volumen (mio. hl) Øl 23,3 21,0 114,2 Øvrige drikkevarer 3,8 3,9 19,3 Resultatopgørelse Nettoomsætning Resultat af primær drift før særlige poster Særlige poster, netto Finansielle poster, netto Resultat før skat Selskabsskat Koncernresultat Heraf: Minoritetsinteresser Aktionærer i Carlsberg A/S Balance Aktiver i alt Investeret kapital Rentebærende gæld, netto Egenkapital for aktionærer i Carlsberg A/S Pengestrøm Pengestrøm fra drift Pengestrøm fra investeringer Fri pengestrøm Finansielle nøgletal Overskudsgrad % 8,0 6,6 17,1 Afkast af gennemsnitlig investeret kapital (ROIC) % 8,9 8,2 8,8 Egenkapitalandel (soliditetsgrad) % 43,7 41,2 44,5 Gæld/egenkapital (finansiel gearing) x 0,50 0,60 0,47 Rentedækning x 1,76 1,41 4,76 Aktierelaterede nøgletal* Resultat pr. aktie (EPS) DKK 1,1 3,1 35,1 Pengestrøm fra drift pr. aktie (CFPS) DKK -3,8-0,7 72,1 Fri pengestrøm pr. aktie (FCFPS) DKK -9,1-3,6 33,9 Aktiekurs (B-aktier) DKK 566,5 463,0 558,5 Antal aktier (ultimo) Antal aktier (gennemsnitligt, ekskl. egne aktier) Den endelige købsprisallokering af dagsværdien af identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser af den trinvise overtagelse af Wusu Xinjiang Beer Group har ændret sammenligningstallene i henhold til kravene i IFRS 3.

4 Side 4 af 28 FORRETNINGSUDVIKLING Mio. kr Ændring 1. kvt Organisk Akkv., netto Valuta Ændring 1. kvt Rapporteret Ølvolumen (mio. hl) 21,0 10% 1% 23,3 11% Nettoomsætning % 0% 4% % Resultat af primær drift % 4% 7% % Overskudsgrad (%) 6,6 8,0 140bp Gruppens resultater for de første tre måneder var i overensstemmelse med de forventninger, der blev meldt ud i forbindelse med regnskabsmeddelelsen for Der var stærk vækst i volumen, nettoomsætning og nettoresultat, hovedsagelig som følge af, at væksten er kommet tilbage i vores østeuropæiske forretning samt "skæve" sammenligningstal for 1. kvartal 2010, som var påvirket af den russiske lagernedbringelse. Den positive effekt blev delvist udlignet af højere inputomkostninger, især i Østeuropa. De organiske ølvolumener steg 10%. Inklusive akkvisitioner, netto var stigningen 11% til 23,3 mio. hl (21,0 mio. hl i 2010). Justeret for effekten af den russiske lagernedbringelse i 1. kvartal 2010 på ca. 1,5 mio. hl ville væksten i Gruppens organiske ølvolumen have været ca. 2%. Gruppens pro rata-volumen af andre drikkevarer var 3,8 mio. hl (3,9 mio. hl i 2010). Marketinginvesteringer i forhold til omsætningen steg svagt, idet Gruppen fortsatte sine investeringer med henblik på at opnå rentabel vækst i markedsandele. Med positiv udvikling i markedsandele på en lang række af Gruppens andre markeder og en næsten uændret markedsandel i Rusland, er vi godt på vej til at realisere vores forventninger om stigende markedsandele. Gruppens nettoomsætning steg 14% til mio. kr. ( mio. kr. i 2010) med 10% organisk vækst (samlet drikkevarevolumen på 8% og positivt pris/mix på 2%) og en valutaeffekt på 4%. Som følge af den forventede stigning i inputomkostninger steg produktionsomkostningerne pr. hl svarende til Gruppens forventninger. Gruppens bruttomargin var uændret, 47,9%. Den organiske vækst i bruttoresultatet var 9% med organisk vækst pr. hl i Østeuropa og Asien og flad udvikling i Nord- og Vesteuropa. Gruppens resultat af primær drift steg 38% til mio. kr. (727 mio. kr. i 2010). Den organiske vækst var 27%, valutaeffekten 7% og nettoeffekt af akkvisitioner 4%. Alle tre regioner viste organisk vækst i resultat af primær drift i kvartalet. Østeuropa viste særlig kraftig vækst, idet 1. kvartal 2010 var negativt påvirket af den russiske lagernedbringelse, som reducerede resultat af primær drift i 1. kvartal 2010 med ca. 300 mio. kr. Justeret for dette ville der have været et organisk fald i Gruppens resultat af primær drift for 1. kvartal 2011 på ca. 100 mio. kr. Faldet skyldtes den sene påske i 2011 samt forskydninger af marketinginvesteringer i det traditionelt lille 1. kvartal. Overskudsgraden steg 140bp til 8,0% (6,6% i 2010). Forbedringen i overskudsgraden skyldtes hovedsagelig det regionale mix.

5 Side 5 af 28 Den frie pengestrøm var mio. kr. (-549 mio. kr. i 2010). Faldet i forhold til 2010 skyldtes tidsforskydninger og en høj arbejdskapital i forhold til sidste år, idet arbejdskapitalen i 1. kvartal 2010 var usædvanligt positivt påvirket af lagernedbringelsen, og der var i 1. kvartal 2011 højere investeringer i alle tre regioner samt højere nettofinansomkostninger. Uændrede forventninger til indtjeningen i 2011 Efter det traditionelt lille 1. kvartal fastholder Gruppen alle væsentlige forudsætninger og forventninger for året. De væsentligste forudsætninger for forventningerne til 2011 er: Lavt encifret fald på de nord- og vesteuropæiske markeder Russisk markedsvækst på 2-4% Fortsat vækst på nøglemarkeder i Asien Øgede produktionsomkostninger som følge af højere inputomkostninger Marketinginvesteringer i forhold til omsætningen på et lidt højere niveau end i 2010 På baggrund heraf er Carlsberg-gruppens forventninger til 2011: Øget markedsandel på markeder, der samlet udgør 2/3 af vores forretning Høj encifret procentvis vækst i resultat af primær drift Vækst i justeret nettoresultat på over 20% 2 NORD- OG VESTEUROPA Ændring Ændring Mio. kr 1. kvt Organisk Akkv., netto Valuta 1. kvt Rapporteret Ølvolumen (mio. hl) 9,7-2% -1% 9,4-3% Nettoomsætning % -1% 3% % Resultat af primær drift 406 4% -1% 4% 433 7% Overskudsgrad (%) 5,6 5,9 30bp I 1. kvartal var der et fald i de samlede ølmarkeder i Nord- og Vesteuropa. Forbrugeradfærden er fortsat udfordrende, selv om der er tegn på mindre forbedringer. På nogle markeder var volumenerne negativt påvirket af, at salget op til påske i år ligger i 2. kvartal, mens det sidste år lå i 1. kvartal. Carlsberg forbedrede sin samlede markedsandel i regionen. Stigningen var særlig stor i Polen og Sydøsteuropa og i Storbritannien blev markedspositionen fortsat styrket. De organiske ølvolumener faldt 2%. Der var et organisk fald i den samlede volumen (inklusive andre drikkevarer) på 3%. De rapporterede ølvolumener faldt 3% påvirket af frasalget af bryggeriet i Dresden pr. 1. januar Rapporteret 2010 justeret for den ikke-kontante, ikke-skattepligtige indtægt under særlige poster på 598 mio. kr. relateret til ny regnskabsmæssig behandling af køb af virksomheder.

6 Side 6 af 28 Nettoomsætningen faldt organisk 2%, mens den rapporterede omsætning var uændret (7.311 mio. kr.). Nettoomsætningen for øl steg 1% (-2% volumen, +1% pris/mix, +3% valuta og -1% fra akkvisitioner, netto). Den øgede nettoomsætning pr. hl skyldtes prisstigninger på de fleste af regionens markeder. Resultat af primær drift steg til 433 mio. kr. (406 mio. kr. i 2010) med en organisk vækst på 4%. Overskudsgraden var 5,9% mod 5,6% i De igangværende effektivitetsforbedringer og den øgede nettoomsætning pr. hl mere end opvejede de øgede inputomkostninger og højere marketinginvesteringer. ØSTEUROPA Ændring Ændring Mio. kr 1. kvt Organisk Akkv., netto Valuta 1. kvt Rapporteret Ølvolumen (mio. hl) 7,3 28% 0% 9,3 28% Nettoomsætning % 0% 4% % Resultat af primær drift % 0% 5% % Overskudsgrad (%) 13,4 13,7 30bp Den østeuropæiske forretning var i 1. kvartal positivt påvirket af de forbedrede makroøkonomiske forhold og de "skæve" år-over- år sammenligningstal. Gruppens samlede ølvolumener steg organisk 28% i kvartalet. Justeret for effekten af lagernedbringelsen i Rusland i 1. kvartal 2010 ville den organiske volumenvækst for regionen have været ca. 6%. Det russiske marked steg ca. 1% i 1. kvartal og fortsatte den forbedrede tendens, der begyndte i midten af 2010 som følge af de forbedrede makroøkonomiske forhold i Rusland. Den russiske markedsandel var næsten flad, 38,9% i forhold til 39,1% i 1. kvartal 2010 (kilde: Nielsen) med specielt stærke resultater for Baltika-varemærkerne, hvorimod Gruppen tabte markedsandel i lower mainstream-segmentet. Gruppens russiske salg fra distributørleddet ("off-take") steg på linje med markedet med 1%. Gruppens volumen ("shipments") steg kraftigt med 40% som følge af lagernedbringelsen sidste år. Justeret for lagernedbringelsen ville den organiske volumenvækst (shipments) i Rusland have været ca. 8%. Forskellen mellem salget fra distributørleddet ("off-trade") og justeret volumenvækst (shipments) skyldtes de normale sæsonudsving med lageropbygning forud for højsæsonen. Nettoomsætningen steg kraftigt med 50% til mio. kr. (2.386 mio. kr. i 2010). Den organiske vækst i nettoomsætningen var 46% som følge af stærk volumenvækst og et meget positivt pris/mix på ca. 18%. Det positive pris/mix skyldtes især forretningen i Ukraine og Rusland, hvor sidstnævnte nød godt af et særlig positivt pris/mix på 22%, hovedsagelig som følge af de store prisstigninger, der fandt

7 Side 7 af 28 sted indtil juni 2010, som var nødvendige for at opveje den pr. 1. januar 2010 indførte afgiftsforhøjelse. Herudover blev den første prisstigning for 2011 på 3-4% gennemført i slutningen af sidste år. Mix var også positivt i Rusland i 1. kvartal. Rapporteret resultat af primær drift steg 53% til 490 mio. kr. (321 mio. kr. i 2010) med en organisk vækst på 48%. Overskudsgraden steg svagt med 30bp til 13,7%. Både bruttoresultat pr. hl og resultat af primær drift pr. hl steg som følge af betydeligt højere priser i starten af dette år samt operationel gearing Justeret for effekten af lagernedbringelsen på ca. 300 mio. kr. i 1. kvartal 2010 faldt regionens underliggende rapporterede resultat med 131 mio. kr., hvilket var på niveau med forventningerne. Faldet skyldtes den forventede stigning i produktionsomkostninger pr. hl, øgede logistikomkostninger som følge af øgede volumener og stigende priser samt forskydning af kommercielle tiltag i forhold til Derudover var marketinginvesteringerne højere, idet aktivitetsniveauet i 1. kvartal 2010 var usædvanligt lavt som følge af lagernedbringelsen.. ASIEN Ændring Ændring Mio. kr 1. kvt Organisk Akkv., netto Valuta 1. kvt Rapporteret Ølvolumen (mio. hl) 4,0 6% 9% 4,6 15% Nettoomsætning % 8% 6% % Resultat af primær drift % 15% 10% % Overskudsgrad (%) 18,1 18,6 50bp Den asiatiske region rapporterede en organisk vækst i ølvolumen på 6%. Inklusive opkøb steg ølvolumenerne 15%. Væksten skyldtes især kraftig vækst i Indien, Cambodja og Laos og på trods af, at det nordlige Vietnam oplevede usædvanligt koldt vejr i 1. kvartal. Den positive effekt af akkvisitioner skyldtes forøgelse af ejerandelen i Chongqing Brewery Co Ltd. i Kina og Gorkha Brewery i Nepal i Nettoomsætningen steg 30% til mio. kr. (1.234 mio. kr. i 2010) med en organisk vækst på 16%. Et positivt pris/mix på knap 10% skyldtes en vellykket indsats for at øge salget af premiumprodukter og kraftig vækst i Carlsberg-varemærkeporteføljen i Kina. Resultat af primær drift steg 35% til 300 mio. kr. (223 mio. kr. i 2010) med en organisk vækst på 10%. Overskudsgraden var 18,6%, en stigning på 50bp i forhold til sidste år. CENTRALE OMKOSTNINGER (IKKE ALLOKEREDE OMKOSTNINGER) Centrale omkostninger udgjorde 246 mio. kr. (230 mio. kr. i 2010). Centrale omkostninger vedrører den løbende understøttelse af Gruppens overordnede drift og strategiske udvikling, herunder gennemførelse af effektiviseringsprogrammerne, og omfatter især omkostninger til drift

8 Side 8 af 28 af hovedkontoret samt omkostninger til central marketing (herunder sponsorater). Stigningen i centrale omkostninger skyldtes hovedsagelig forskydninger af nogle kommercielle aktiviteter. ANDRE AKTIVITETER I tillæg til drikkevareaktiviteterne er Carlsberg involveret i salg af grunde og ejendomme, primært på sine tidligere bryggeriarealer, samt drift af Carlsberg Forskningscenter. Disse aktiviteter genererede et resultat af primær drift på i alt 26 mio. kr. (7 mio. kr. i 2010). Realisering af værdien af redundante aktiver, der ikke længere benyttes i driften, herunder bryggeriarealerne i Valby, udgør fortsat en vigtig mulighed for at frigøre yderligere kapital til Gruppen og øge afkastet af den investerede kapital. Carlsberg har indgået aftale med en større dansk investeringsfond om deltagelse i udviklingen af Valby-grunden. De to parter deltager med 25% hver. Den endelige kontrakt er ikke på plads endnu og er betinget af, at der findes investorer til de resterende 50%. KOMMENTARER TIL REGNSKABET ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 "Præsentation af delårsrapporter" som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporteringen for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten aflægges efter samme regnskabspraksis som koncernregnskabet for Note 41 i koncernregnskabet for 2010 indeholder en komplet beskrivelse af regnskabspraksis. Købsprisallokeringen af dagsværdien af identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser i virksomhedssammenslutninger har ændret sammenligningstallene i henhold til kravene i IFRS 3. RESULTATOPGØRELSE Særlige poster, netto udgjorde -81 mio. kr. mod 349 mio. kr. i 2010 og omfatter omkostninger til restruktureringer igangsat på tværs af Gruppen. Særlige poster var i 2010 positivt påvirket af en ikke-kontant dagsværdiregulering af hidtidige ejerandele i forbindelse med trinvise overtagelser på 390 mio. kr., jf. note 4 til denne meddelelse. Finansielle poster, netto udgjorde -569 mio. kr. mod -515 mio. kr. i Nettorenteomkostninger udgjorde -430 mio. kr. i forhold til -495 mio. kr. i De lavere renteomkostninger skyldtes den lavere nettogæld som følge af den løbende gældsnedbringelse. Øvrige finansielle poster, netto steg til -139 mio. kr. fra -20 mio. kr. i 2010 og skyldtes en øget påvirkning fra valutakursudsving.

9 Side 9 af 28 Skat udgjorde -92 mio. kr. mod -47 mio. kr. i Skattesatsen var 26%. Carlsbergs andel af nettoresultatet var 173 mio. kr. i forhold til et justeret nettoresultat på 77 mio. kr. i 1. kvartal sidste år (1. kvartal 2010: rapporteret nettoresultat på 467 mio. kr. justeret for 390 mio. kr. relateret til værdiregulering ved trinvise overtagelser). BALANCE Pr. 31. marts 2011 udgjorde Carlsbergs samlede aktiver 145,5 mia. kr. (144,2 mia. kr. pr. 31. december 2010). Aktiver Immaterielle aktiver udgjorde 87,9 mia. kr. mod 87,8 mia. kr. pr. 31. december Materielle aktiver udgjorde 31,8 mia. kr. mod 32,4 mia. kr. pr. 31. december Finansielle aktiver udgjorde 7,8 mia. kr. mod 8,1 mia. kr. pr. 31. december Kortfristede aktiver udgjorde 17,9 mia. kr. mod 15,5 mia. kr. pr. 31. december Stigningen skyldtes højere lagerbeholdninger og tilgodehavender som følge af de normale sæsonudsving. Passiver Egenkapitalen udgjorde 68,9 mia. kr., heraf kan 63,5 mia. kr. henføres til aktionærer i Carlsberg A/S og 5,4 mia. kr. til minoritetsinteresser. Faldet i egenkapitalen i forhold til 31. december 2010 var 0,7 mia. kr. og kan hovedsagelig tilskrives valutakursreguleringer (-0,3 mia. kr.), periodens resultat (0,3 mia. kr.), betaling af udbytte til aktionærerne (-0,8 mia. kr.) samt værdiregulering af sikringsinstrumenter (0,3 mia. kr.). Forpligtelser udgjorde 76,6 mia. kr. (74,6 mia. kr. pr. 31. december 2010). Langfristede forpligtelser steg 2,4 mia. kr. i forhold til 31. december 2010, mens kortristede forpligtelser eksklusive den kortfristede del af lån, var 23,0 mia. kr., uændret i forhold til 31. december PENGESTRØM Resultat af primær drift før af- og nedskrivninger udgjorde mio. kr., en stigning på 294 mio. kr. i forhold til Ændringen i driftskapitalen udgjorde mio. kr. ( mio. kr. i 2010). Den negative udvikling skyldtes især lagernedbringelsen i Rusland i 1. kvartal 2010, som havde en ekstraordinær positiv

10 Side 10 af 28 effekt på lagerbeholdningerne i det kvartal. Arbejdskapital i forhold til omsætningen blev forbedret fra 2,6% i 4. kvartal 2010 (MAT) til 2,1% ultimo 1. kvartal 2011 (MAT). Pengestrøm fra driften i 1. kvartal udgjorde -573 mio. kr. i forhold til -110 mio. kr. i Faldet skyldtes hovedsagelig den højere arbejdskapital i forhold til sidste år. Betalte nettorenter mv. udgjorde -499 mio. kr. mod -333 mio. kr. for samme periode Stigningen skyldtes afvikling af finansielle instrumenter, mens der var et fald i rentebetalinger som følge af den lavere nettorentebærende gæld. Pengestrøm fra investeringer udgjorde -819 mio. kr. mod -439 mio. kr. i Faldet skyldtes især den væsentligt reducerede pengestrøm fra salg af fast ejendom og højere driftsinvesteringer, som mere end opvejede faldet i finansielle investeringer. Den frie pengestrøm var mio. kr. mod -549 mio. kr. for FINANSIERING Pr. 31. marts 2011 udgjorde Carlsbergs rentebærende gæld 39,2 mia. kr. og den nettorentebærende gæld 34,6 mia. kr. Forskellen på 4,6 mia. kr. udgøres af andre rentebærende aktiver, herunder 3,4 mia. kr. i likvide midler. Af den rentebærende gæld er 90% (35,4 mia. kr.) langfristet, dvs. med en forfaldstid på mere end et år fra 31. marts 2011, og består primært af faciliteter i EUR. Ca. 78% er fastforrentet (fastforrentet periode på over et år). I februar blev Carlsbergs kreditvurdering af Fitch opgraderet til BBB (stable outlook) og af Moody's til Baa2 (stable outlook) i anerkendelse af Carlsberg-gruppens nedbringelse af gæld og øgede rentabilitet. FINANSKALENDER FOR REGNSKABSÅRET 2011 Regnskabsåret følger kalenderåret, og følgende datoer for offentliggørelse mv. er fastsat for 2011: 17. august 2011 Regnskabsmeddelelse for 2. kvartal november 2011 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2011 Carlsbergs kommunikation til investorer, analytikere og presse er underlagt særlige begrænsninger i en periode på fire uger forud for offentliggørelsen af delårs- og årsregnskaber.

11 Side 11 af 28 ANSVARSFRASKRIVELSE Denne selskabsmeddelelse indeholder udsagn om fremtiden, herunder udsagn om Gruppens salg, omsætning, indtjening, udgifter, overskudsgrad, pengestrømme, lagerbeholdninger, produkter, handlinger, planer, strategier, målsætninger og forventninger til Gruppens fremtidige driftsresultater. Sådanne eventuelle udsagn om fremtiden omfatter men er ikke begrænset til udsagn, der forudsiger, angiver eller antyder noget om fremtidige resultater, ydelser eller præstationer, og kan indeholde ord som "tror", "forudser", "forventer", "skønner", "agter", "planlægger", "antager", "vil være", "vil fortsætte", "vil resultere i", "kunne", "måtte" og lignende ord med tilsvarende betydning. Udsagn om fremtiden er forbundet med risici og usikkerhed, som kan medføre, at Gruppens faktiske resultater afviger væsentligt fra de anførte udsagn. Udsagn om fremtiden er baseret på forventninger eller forudsigelser, som ledelsen anser for at være rimelige på tidspunktet for offentliggørelsen, og er underlagt en risiko for, at disse forventninger eller forudsigelser, eller de antagelser, der ligger til grund for dem, kan ændre sig. Gruppen frasiger sig enhver forpligtelse til at opdatere eller justere sådanne udsagn om fremtiden, så de afspejler faktiske resultater, ændrede forudsætninger eller ændringer i andre faktorer, som påvirker disse udsagn. Vigtige faktorer, der kan påvirke Gruppens faktiske resultater, så de afviger væsentligt fra de anførte udsagn, er bl.a. men er ikke begrænset til uforudsete udviklinger i økonomiske og politiske forhold (herunder rente- og valutamarkeder), finansielle og lovgivningsmæssige ændringer, ændringer i efterspørgslen efter Gruppens produkter, øget branchekonsolidering, konkurrence fra andre bryggerier, tilgængelighed af og priser på råvarer og emballage, energiomkostninger, produktions- og distributionsrelaterede forhold, it-nedbrud, misligholdelse eller uventet opsigelse af kontrakter, prisreduktioner som følge af markedsdrevne prisnedsættelser, markedets modtagelse af nye produkter, ændringer i forbrugerpræferencer, lancering af konkurrerende produkter, fastsættelse af markedsværdier i åbningsbalancen for overtagne virksomheder, retssager, miljøforhold og andre uforudsete faktorer. Nye risikofaktorer kan opstå, og det er ikke altid muligt for ledelsen at forudsige alle disse faktorer eller at vurdere deres betydning for Gruppens virksomhed, eller i hvor høj grad individuelle risikofaktorer eller en kombination heraf kan medføre, at resultaterne afviger væsentligt fra de anførte udsagn. Udsagn om fremtiden kan således ikke lægges til grund for forudsigelser om faktiske resultater.

12 Side 12 af 28 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har behandlet og godkendt delårsrapporten for Carlsberg-gruppen for perioden 1. januar 31. marts Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 "Præsentation af delårsregnskaber" som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af Carlsberg-gruppens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2011 samt af resultatet af Carlsberg-gruppens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 31. marts Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen (s. 1-11) indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i Gruppens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og Carlsberg-gruppens finansielle stilling som helhed samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som Gruppen står over for. København, Direktionen for Carlsberg A/S Jørgen Buhl Rasmussen Koncernchef Jørn P. Jensen Viceadm. direktør og CFO Bestyrelsen for Carlsberg A/S Povl Krogsgaard-Larsen Jess Søderberg Hans Andersen Formand Næstformand Flemming Besenbacher Richard Burrows Kees van der Graaf Niels Kærgård Ulf Olsson Bent Ole Petersen Peter Petersen Lars Stemmerik Per Øhrgaard

13 Side 13 af 28 REGNSKAB Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Segmentoplysninger pr. region (drikkevarer) Segmentoplysninger pr. aktivitet Segmentoplysninger pr. kvartal Særlige poster Lån og kreditfaciliteter Nettorentebærende gæld Køb af virksomheder Denne meddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelse er den danske udgave gældende. Carlsberg-gruppen er en af verdens betydeligste bryggerigrupper med en omfattende varemærkeportefølje inden for øl og andre drikkevarer. Carlsberg, som er det førende ølmærke, er et af de mest kendte ølmærker i verden, og Baltika-, Carlsberg- og Tuborg-mærkerne er blandt de seks største ølmærker i Europa. Over er ansat i Carlsberg-gruppen, og vores produkter sælges på mere end 150 markeder. I 2010 solgte Carlsberg-gruppen mere end 135 mio. hl øl, hvilket svarer til omtrent 40 mia. flasker øl. Læs mere på.

14 Side 14 af 28 RESULTATOPGØRELSE Mio. kr. 1. kvt. 1. kvt Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter, netto Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder Resultat af primær drift før særlige poster Særlige poster, netto Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Selskabsskat Koncernresultat Heraf: Minoritetsinteresser Aktionærer i Carlsberg A/S Resultat pr. aktie* 1,1 3,1 35,1 Resultat pr. aktie, udvandet* 1,1 3,1 35,0

15 Side 15 af 28 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 1. kvt. 1. kvt. Mio. kr Periodens resultat Anden totalindkomst: Valutakursreguleringer af udenlandske enheder Værdireguleringer af hedginginstrumenter Værdireguleringer af værdipapirer Pensionsforpligtelser Andet Skat af totalindkomst Anden totalindkomst Totalindkomst Heraf: Minoritetsinteresser Aktionærer i Carlsberg A/S

16 Side 16 af 28 BALANCE Mio. kr. 31. marts marts dec Aktiver Immaterielle aktiver Materielle aktiver Finansielle aktiver Langfristede aktiver i alt Varebeholdninger og tilgodehavender fra kunder Andre tilgodehavender m.v Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver bestemt for salg Aktiver i alt Passiver Egenkapital for aktionærer i Carlsberg A/S Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Lån Udskudt skat, pensioner m.v Langfristede forpligtelser i alt Lån Leverandørgæld Tilbagebetalingsforpligtelse vedrørende emballage Øvrige kortfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg Passiver i alt

17 Side 17 af 28 EGENKAPITALOPGØRELSE (SIDE 1 AF 2) 31. marts 2011 Aktionærer i Carlsberg A/S Mio. kr. Aktiekapital Valuta- Reserve Værdipapirer Reserver Overført Kapital og Minoritets- Egenkapital omregning for sikrings- disponible for i alt resultat reserver interesser i alt transaktioner salg i alt Egenkapital 1. januar Periodens totalindkomst Periodens resultat Anden totalindkomst: Valutakursreguleringer af udenlandske enheder Værdireguleringer af hedginginstrumenter Pensionsforpligtelser Andet Skat af totalindkomst Anden totalindkomst: Periodens totalindkomst Køb/salg af egne aktier Aktiebaseret vederlæggelse Betalt udbytte til aktionærer Køb af minoriteter Egenkapitalbevægelser i alt Egenkapital 31. marts

18 Side 18 af 28 EGENKAPITALOPGØRELSE (SIDE 2 AF 2) 31. marts 2010 Aktionærer i Carlsberg A/S Mio. kr. Aktiekapital Valuta- Reserve Værdipapirer Reserver Overført Kapital og Minoritets- Egenkapital omregning for sikrings- disponible for i alt resultat reserver interesser i alt transaktioner salg i alt Egenkapital 1. januar Periodens totalindkomst Periodens resultat Anden totalindkomst: Valutakursreguleringer af udenlandske enheder Værdireguleringer af hedginginstrumenter Pensionsforpligtelser Andet Skat af totalindkomst Anden totalindkomst: Periodens totalindkomst Aktiebaseret vederlæggelse Køb/salg af egne aktier Betalt udbytte til aktionærer Køb af minoritetsinteresser, netto Egenkapitalbevægelser i alt Egenkapital 31. marts

19 Side 19 af 28 PENGESTRØMSOPGØRELSE Mio. kr. 1. kvt. 1. kvt Resultat af primær drift før særlige poster Regulering for af- og nedskrivninger Resultat af primær drift før af- og nedskrivninger Regulering for andre ikke-kontante poster Ændringer i driftskapital Betalte restruktureringsomkostninger Indbetalinger af renter m.v Udbetalinger af renter m.v Betalt selskabsskat Pengestrøm, drift Køb af materielle og immaterielle aktiver Salg af materielle og immaterielle aktiver Ændring i udlån til kunder i restaurationsbranchen Operationelle investeringer i alt Fri pengestrøm, drift Køb og salg af virksomheder, netto Køb af associerede virksomheder Køb af finansielle aktiver Salg af finansielle aktiver Ændring i finansielle tilgodehavender Modtagne udbytter Finansielle investeringer i alt Andre materielle investeringer Salg af andre materielle aktiver Andre aktiviteter i alt Pengestrøm, investeringer Fri pengestrøm Aktionærer i Carlsberg A/S Minoriteter Fremmedfinansiering Pengestrøm, finansiering Periodens pengestrøm Likvider primo Valutakursregulering Likvider ultimo Nedskrivning ekskl. nedskrivninger rapporteret under særlige poster 2 Andre aktiviteter omfatter grunde, ejendomme og anlæg under opførelse, som er udskilt fra drikkevareaktiviteterne, herunder afholdte omkostninger på igangværende arbejder for fremmed regning. 3 Likvide beholdninger fratrukket udnyttede kassekreditter

20 Side 20 af 28 NOTE 1 Segmentoplysninger pr. region (drikkevarer) Mio. kr. 1. kvt. 1. kvt Salg af øl (pro rata, mio. hl) Nord- og Vesteuropa 9,4 9,7 49,5 Østeuropa 9,3 7,3 46,8 Asien 4,6 4,0 17,9 I alt 23,3 21,0 114,2 Nettoomsætning (mio. kr.) Nord- og Vesteuropa Østeuropa Asien Ikke fordelt Drikkevarer i alt Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA - mio. kr.) Nord- og Vesteuropa Østeuropa Asien Ikke fordelt Drikkevarer i alt Resultat af primær drift før særlige poster (EBIT - mio. kr.) Nord- og Vesteuropa Østeuropa Asien Ikke fordelt Drikkevarer i alt Overskudsgrad (%) Nord- og Vesteuropa 5,9 5,6 14,1 Østeuropa 13,7 13,4 27,8 Asien 18,6 18,1 18,6 Ikke fordelt Drikkevarer i alt 7,8 6,6 17,1

21 Side 21 af 28 NOTE 2 Segmentoplysninger pr. aktivitet Mio. kr. 1. kvt. 1. kvt Drikke- Andre I alt Drikke- Andre I alt varer aktiviteter varer aktiviteter Nettoomsætning Resultat af primær drift før særlige poster Særlige poster, netto Finansielle poster, netto Resultat før skat Selskabsskat Koncernresultat Heraf: Minoritetsinteresser Aktionærer i Carlsberg A/S Mio. kr Drikke- Andre I alt varer aktiviteter Nettoomsætning Resultat af primær drift før særlige poster Særlige poster, netto Finansielle poster, netto Resultat før skat Selskabsskat Koncernresultat Heraf: Minoritetsinteresser Aktionærer i Carlsberg A/S

22 Side 22 af 28 NOTE 3 Segmentoplysninger pr. kvartal Mio. kr. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt Nettoomsætning Nord- og Vesteuropa Østeuropa Asien Ikke fordelt Drikkevarer i alt Andre aktiviteter I alt Resultat af primær drift før særlige poster Nord- og Vesteuropa Østeuropa Asien Ikke fordelt Drikkevarer i alt Andre aktiviteter I alt Særlige poster, netto Finansielle poster, netto Resultat før skat Selskabsskat Koncernresultat Heraf: Minoritetsinteresser Aktionærer i Carlsberg A/S

23 Side 23 af 28 NOTE 4 Særlige poster Mio. kr. 1. kvt. 1. kvt Særlige indtægter Regulering af tidligere års gevinster ved salg af virksomheder Værdiregulering ved trinvis overtagelse af dattervirksomhed I alt Særlige omkostninger Nedskrivning af varemærker Nedskrivning af Dresden Brewery, Carlsberg Deutschland Nedskrivning af ejendomme, Unicer Nedskrivning af Lingwu Brewery, Ningxia Nedskrivning af langfristede saktiver i fobindelse med ny produktionsstruktur i Norden Restrukturering og nedskrivninger af Arendal Brewery, Norge Restrukturering, Fribourg Brewery, Feldschlösschen Restrukturering, Leeds Brewery, Carlsberg UK Fratrædelsesgodtgørelser vedrørende restrukturering af salgsstyrke, logistik og administration, Carlsberg UK Fratrædelsesgodtgørelser og nedskrivning af langfristede aktiver i forbindelse med ny administrationsstruktur i Brasseries Kronenbourg, Frankrig Omkostninger vedrørende køb og salg af virksomheder, hovedsagelig Wusu og Chongqing Brewery Co., Ltd Øvrige restruktureringsomkostninger mv., andre virksomheder I alt Særlige poster, netto

24 Side 24 af 28 NOTE 5 (SIDE 1 AF 2) Lån og kreditfaciliteter 31 Mar Mio. kr. 31. marts 2011 DKK million Langfristede lån: Udstedte obligationer Lån fra pengeinstitutter Realkreditobligationer Leasing forpligtelser Andre I alt Kortfristede lån: Kortfristet andel af andre langfristede lån Lån fra pengeinstitutter 778 Leasing forpligtelser Andre I alt Lang- og kortfristede lån i alt Likvide beholdninger Finansiel gæld, netto Andre rentebærende aktiver Netto rentebærende gæld Alle lån er målt til amortiseret kostpris. Renteelementet på fastforrentede lån, der er swappet til variabel rente, er dog målt til markedsværdi. Den regnskabsmæssige værdi heraf udgør mio. kr.

25 Side 25 af 28 NOTE 5 (SIDE 2 AF 2) Lån og kreditfaciliteter Mio. kr. Resterende tid til forfald for langfristede lån 31. marts år 2-3 år 3-4 år 4-5 år > 5 år I alt Udstedte obligationer Lån fra pengeinstitutter Realkreditobligationer Andre langfristede lån og leasing forpligtelser I alt Mio. kr. Renterisiko pr. 31. marts 2011 Finansiel gæld, netto * Variabel Fast Rente* Variabel % Fast % EUR % 81% DKK % -44% Andre valutaer % 28% I alt % 78% * Efter renter, net investment og valuta swaps. Mio. kr. Bekræftede kredit faciliteter* 31. marts 2011 Mindre end 1 år til 2 år til 3 år til 4 år til 5 år Mere end 5 år I alt Kortfristede lån Langfristede lån * Defineres som kortfristede lån og langfristede kreditfaciliteter.

26 Side 26 af 28 NOTE 6 Nettorentebærende gæld Mio. kr. 1. kvt. 1. kvt Rentebærende gæld, netto fremkommer som følger: Langfristede lån Kortfristede lån Rentebærende gæld, brutto Likvide beholdninger Udlån til associerede virksomheder Udlån til samarbejdspartnere Udlån til restaurationsbranchen Heraf ikke-rentebærende Andre tilgodehavender Heraf ikke-rentebærende Rentebærende gæld, netto Forklaring af udvikling: Rentebærende gæld, netto (primo) Pengestrøm, drift Pengestrøm, investeringer eksklusiv køb af virksomheder Pengestrøm, køb af virksomheder Udbytte til aktionærer og minoritetsinteresser Køb af minoritetsinteresser Køb/salg af egne aktier Tilgang ved køb af virksomheder, netto 1-97 Ændring i rentebærende udlån Effekt af valutaomregning Andet Ændring i alt Rentebærende gæld, netto (ultimo)

27 Side 27 af 28 NOTE 7 Køb af virksomheder I 2010 opnåede Carlsberg bestemmende indflydelse over Gorkha Brewery, Nepal, der tidligere var indregnet efter den indre værdis metode. Købsprisallokeringen er ikke afsluttet. Mio. kr Navn på tilkøbte vir Tidligere konsolideringsmetode Tidligere ejerandel Carlsbergs ejerandel i alt Tilkøbte kapitalandele Akkvisitionsdato Hovedaktivitet Kostpris Gorkha Brewery Indre værdi 49,97% 40,03% 90,00% 12. nov Bryggeri 228 Den samlede ejerandel i Gorkha Brewery omfatter put-optioner indregnet på overtagelsestidspunktet. Gorkha Mio. kr. Brewery Dagsværdi af vederlag for tilkøbt kapitalandel 228 Dagsværdi af tidligere ejerandel 285 Dagsværdi af minoritetsinteresser 57 Dagsværdi af trinvist overtagne virksomheder i alt 570 Regnskabsmæssig værdi af identificerbare aktiver og forpligtelser indregnet før trinvis overtagelse 76 Omvurdering af identificerbare aktiver og forpligtelser indregnet før trinvis overtagelse - Dagsværdi af overtagne identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser 76 Dagsværdi identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser 152 Goodwill i alt 418 Goodwill indregnet før trinvis overtagelse - Ændring i goodwill 418 Heraf: Aktionærer i Carlsberg A/S 376 Minoritetsinteresser 42 Goodwill i alt 418 Gevinst ved værdiregulering af tidligere ejerandel i trinvist overtagne virksomheder: Regnskabsmæssig værdi af tidligere ejerandel -76 Dagsværdi af tidligere ejerandel 285 Resultatførsel af akkumulerede valutakursforskelle -1 I alt 208 Elementer af kostpris, kontant: Kontant Likvide beholdninger, overtaget Kontant købspris, i alt -30 Betinget vederlag 228 Vederlag i alt Overtagne likvide beholdninger omfatter udelukkende den yderligere konsoliderede ejerandel ved den trinvise overtagelse som følge af ændring fra pro rata-konsolidering til fuld konsolidering, svarende til forskellen mellem den tidligere ejerandel og 100% for de tidligere pro rata-konsoliderede virksomheder.

28 Side 28 af 28 Mio. kr. Overtaget andel af nettoaktiver indregnet til dagsværdi Værdiregulering af tidligere indregnede nettoaktiver til dagsværdi Ændring af nettoaktiver i alt Materielle aktiver Finansielle aktiver, ekskl. udskudt skat Varebeholdninger Lån og tilgodehavender, kortfristet Likvide beholdninger Udskudte skatteaktiver og udskudt skat, netto Lån Leverandørgæld og anden gæld mv Nettoaktiver I 4. kvartal 2010 opnåede Carlsberg bestemmende indflydelse over Gorkha Brewery gennem en trinvis virksomhedsovertagelse. Allokeringen af kostprisen for overtagne identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser er ikke afsluttet. Derfor kan der forekomme ændringer til posterne i åbningsbalancen. Den regnskabsmæssige behandling af akkvisitionen afsluttes i henhold til IFRS 3 inden for et år. Den trinvise overtagelse er et naturligt skridt for Carlsberg og i overensstemmelse med strategien om at opnå fuld kontrol med de vigtigste driftsaktiviteter. Den foreløbigt opgjorte goodwill repræsenterer personalekompetencer samt positive vækstforventninger. Goodwill tilknyttet minoritetsinteresserne i Gorkha Brewery er indregnet som en del af den samlede goodwill. Dagsværdien af minoritetsinteresser baseres på nutidsværdien af den overtagne virksomheds forventede fremtidige pengestrømme, kostprisen for nyligt erhvervede kapitalandele i den overtagne virksomhed eksklusive den præmie, der er betalt for at opnå bestemmende indflydelse, og andre relevante dagsværdimodeller. De væsentligste anvendte forudsætninger for Gorkha transaktionen var en vægtet gennemsnitlig kapitalomkostning efter skat på 16.8% og en vækst i terminalperioden på 2.5%. Tilkøbte kapitalandele i pro rata-konsoliderede virksomheder I 4. kvartal 2010 overtog Carlsberg yderligere 22.5% af aktierne i den fælles ledede virksomhed South Asian Breweries Pte. Ltd (Indien), der pro rata-konsolideres. Allokeringen af kostprisen for overtagne identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser er endnu ikke afsluttet. Dagsværdien af identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser fratrukket kostprisen, 119 mio. kr., er indregnet som goodwill. Den regnskabsmæssige behandling af akkvisitionen afsluttes i henhold til IFRS 3 inden for et år.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Trading statement 3. kvartal 2016 Solide resultater i 3. kvartal; forventning til årets indtjening opjusteres

Trading statement 3. kvartal 2016 Solide resultater i 3. kvartal; forventning til årets indtjening opjusteres Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 10/2016 Side 1 af 6 Trading statement 3. kvartal 2016 Solide resultater

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2010 1. kvartal i overensstemmelse med plan

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2010 1. kvartal i overensstemmelse med plan Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej 1760 Copenhagen V CVR.no. 61056416 Tel +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 7/2010 Side 1 af 28 Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2012 1. kvartal på niveau med forventningerne

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2012 1. kvartal på niveau med forventningerne Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com www.carlsberggroup.com Selskabsmeddelelse 9/2012 Side1af 30 Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2012

Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2012 Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 14/2012 Side 1 af 33 Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2012 Positiv udvikling

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat.

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. FONDSBØRSMEDDELELSE 17/ 9. august Side 1 af 22 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. JUNI Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. Nettoomsætningen steg

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Tilfredsstillende start på året drevet af resultatforbedring i Vesteuropa.

Tilfredsstillende start på året drevet af resultatforbedring i Vesteuropa. FONDSBØRSMEDDELELSE 12/ Side 1 af 21 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. MARTS Tilfredsstillende start på året drevet af resultatforbedring i Vesteuropa. Nettoomsætningen steg med 6% til i alt 7,8 mia. kr. som

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 30. september 2011 Resultater for 3. kvartal som forventet

Regnskabsmeddelelse pr. 30. september 2011 Resultater for 3. kvartal som forventet Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 12/2011 Side 1 af 34 Regnskabsmeddelelse pr. 30. september

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2010 Stærk udvikling og opjustering af forventningerne til indtjeningen for helåret

Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2010 Stærk udvikling og opjustering af forventningerne til indtjeningen for helåret Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej 1760 Copenhagen V CVR.no. 61056416 Tel +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 10/2010 Side 1 af 31 Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2013 Resultater på niveau med forventningerne forventningerne til helåret fastholdes

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2013 Resultater på niveau med forventningerne forventningerne til helåret fastholdes Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 7/2013 Side 1 af 28 Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2013 Resultater

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Trading statement 1. kvartal 2016

Trading statement 1. kvartal 2016 Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 contact@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 8/2016 Side 1 af 6 Trading statement 1. kvartal 2016 Solid start på året

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 30. september 2012 Resultaterne for 3. kvartal på niveau med forventningerne fortsat øgede markedsandele på tværs af regioner

Regnskabsmeddelelse pr. 30. september 2012 Resultaterne for 3. kvartal på niveau med forventningerne fortsat øgede markedsandele på tværs af regioner Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 17/2012 Side 1 af 33 Regnskabsmeddelelse pr. 30. september 2012 Resultaterne

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 30. september 2010 Stærk udvikling fortsætter

Regnskabsmeddelelse pr. 30. september 2010 Stærk udvikling fortsætter Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1760 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 13/2010 Side 1 af 32 Regnskabsmeddelelse pr. 30. september

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr HALVÅRSRAPPORT 2015/16 Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global fødevareproducent med primær fokus på kødprodukter

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2010

Delårsrapport 1. halvår 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 9-2010 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger. Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15

Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger. Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15 Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15 Bilag 2: Kilde: UBS Beer COGS index: Decline stabilizing. Analyse fra 18. Marts 2009 Bilag 3: Nøgletal og reformulering

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2011 Russisk markedsudvikling lavere end ventet, resten af Gruppen på rette kurs

Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2011 Russisk markedsudvikling lavere end ventet, resten af Gruppen på rette kurs Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1760 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 08/2011 Side 1 af 36 Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12 3. kvartal 2016 Tivoli, den 27. oktober 2016 Delårsrapport

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Medmindre andet er anført, vedrører indholdet i dette uddrag resultaterne for 1. halvår.

Medmindre andet er anført, vedrører indholdet i dette uddrag resultaterne for 1. halvår. Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com 19. august 2015 Side 1 af 23 Uddrag af regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2015 Svage resultater

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10 1. halvår 2016 Tivoli, den 15. august 2016 Delårsrapport

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011. Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 3. kvartal 2011 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30.

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2015 Tivoli, den 27. april 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2014 Tivoli, den 31. oktober 2014 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere