VINDUER. DesignGroup. Miljø og Energiministeriet Energistyrelsen. Forundersøgelser og idéprojekter. Udarbejdet. Hermansen Giese & Jørgensen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VINDUER. DesignGroup. Miljø og Energiministeriet Energistyrelsen. Forundersøgelser og idéprojekter. Udarbejdet. Hermansen Giese & Jørgensen."

Transkript

1 VINDUER Forundersøgelser og idéprojekter Udarbejdet af DesignGroup Hermansen Giese & Jørgensen for Miljø og Energiministeriet Energistyrelsen December 2000

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord side 3 Resume side 4 1. Indledning side 6 2. Æstetiske aspekter af vindueshullet side Vinduets placering i muren side Vinduestyper side Vinduets opsprosning og opdeling side Vinduets detaljer side Vinduets teknik side Ideer til nye vinduestyper side Konklusion side Bilag side 75 2

3 Forord DesignGroup fik i december måned 1999 tildelt støtte fra Miljø og Energiministeriet, Energistyrelsen, til projektet: Projektudvikling af vinduer til boliger, særligt med henblik på naturlig varmegenvinding fra vinduer ( kopi af ansøgning og brev om støtte, bilag 1 og 2 ). I dette arbejde har vi har særligt fokuseret på: - At vinduet er godt varmeisolerende. - At vinduet på en enkel måde kan finregulere rummets udluftning og at udeluften kan foropvarmes. - At vinduet kan trække luft ind, men med mulighed for at bremse udefrakommende blæst. - At vinduet kan virke dæmpende for den udendørs støj. - At vinduet kan tilpasse sig sommer / vintersituationen. - At vinduet kan isættes den moderne ydervæg på en enkel måde. - At nærværende arbejde med vinduer kan være med til at udvikle nye designs til vinduer. Bygningstraditioner og stilarter er tæt sammenbundet med deres tilhørende vinduestyper. Vi har derfor opdelt arbejdet i forundersøgelser og nye idéer En forståelse af vinduet som bygningsdel, historisk og kulturelt. - En viden om vinduets mere tekniske funktioner Nye idéer til vinduer. Møder Vi har løbende haft inspirerende møder i Miljø og Energistyrelsens projektgruppe, hvor de forskellige projektmedarbejdere løbende, har berettet om deres arbejde. Møder herudover: Professor Tim Patfield fra Nationalmuset - som fortalte om udluftning og relativ fugtighed. Professor Arne Elmroth fra Lunds universitet, som fortalte om frontluftvinduet, kassevinduet og fugt. Søren Vadstrup fra Rådvadcentret som beskrev gamle vinduestyper og deres kvaliteter. Ingeniør Karsten Duer fra DTU har beregnet vores udkast til ny vinduestype og diskuteret afprøvning af vinduestyper og muligheder for udluftning. Ingeniør Jørgen M. Schultz om en ny type ruder opfundet på DTU. Ingeniørkontoret Cenergia som beskrev vinduer med friskluftindtag til skoler. Ingeniørerne Kjeld Johansen og Erwin Petersen fra Statens Byggeforskningsinstitut, som fortalte om vinduer og lysfordeling. Lektor Per Heiselberg om trykforhold, vind og behovet for udluftning. Ingeniør Carl Axel Lorentzen fra Pilkington har løbende givet gode kommentarer og leveret materiale. Kaj Mogensen fra Carl F. som løbende har hjulpet os med at vurdere vinduer og deres beslag. Jens Hallager fra NCC diskuterede muligheden for implementering af nye vinduestyper og behovet for supplerende mekanisk ventilation i facaden. Akustiker Niels Jordan har bedømt den støjisolerende effekt i de foreslåede nye vinduestyper. Verner Paugan fra Schüco fortalte om dobbeltfacader, kassevinduer og skydevinduer. Medarbejdere: Projektleder: Lars Hermansen Medarbejdere: Robert Miller, Morten Kegel, Rasmus F. Andersen. Niels Bloch - Jensen og Mads Felding. Litteratur: Vinduer - bevaring eller udskiftning. Arkitektur Forum 1999 Vinduer - Boje Lundgaard DTU - rapport, R - 026, 1998 af Jørgen M. Schultz. Håndbog om vinduer og energi - DTU- rapport R-016 Vinduer og dagslys - SBI-rapport 318 Light and Space - Modern architecture. Edited and Photographed by Yukio Futagawa. Windows - performance, design and installation - H.E. Beckette and J.A. Godfrey. Glass in architecture- Micheel Wigginton The modern language of Architecture af Bruno Zevi 1978 The Classical Language of architecture af John Summerson

4 Resumé Med udgangspunkt i vinduet som en glasafdækning af et hul i facaden har vi søgt en forståelse af, hvordan vinduet er indgået i arkitekturen igennem tiderne og har indvirket på indretning, klima, privathed, byggeøkonomi og vedligehold. Vinduet har i mange år ikke været en bygningsdel, som blev udviklet af arkitekter. Bygningsindustrien har haft færdige modeller og leveret vinduer til de mere traditionelt udformede huse. Arkitekten bestilte blot farve og størrelse. I den mere morderne del af arkitekturbilledet er meget af arkitektens arbejde koncentrerer om at sammensætte de industrielle systemer til vinduer og facader, som leveres af store profilleverandører. Et arbejde med profil og facadesystemer står ikke i modsætning til det mere traditionelle vindue, men det kan være medvirkende til at flytte fokus fra vinduet til facaden. Vi har taget udgangspunkt i vinduet som et enkeltelement til brug i facaden. Et dejligt rum, med rolige flader. Det høje vindue giver lys dybt ind i rummet og har flere muligheder for åbning. Det runde vindue er et spændende udsigtspunkt. Terrence Conran, The essential Housebook

5 Vores udgangspunkt er det enkle vindue, som alle kan betjene, vedligeholde og som kan holde til mange års slid. Derfor har udgangspunktet været vinduer i træ og evt. metal. Dobbeltfacader. Erfaringer fra bl.a. dobbeltfacader og mulighed for reduktion af blæst og lyd er brugt til udformning af enkeltvinduet Det høje vindue. Rapporten peger samtidig på værdien af det høje vindue. Det høje vindue giver rumfornemmelse og kontakt med omgivelserne, det kaster lyset dybt ind i rummet. Det muliggør i kraft af sin højde effektive udluftning eller behagelig udluftning ved loftet og fungerer det sammen med skodder kan lyset reguleres oppe som nede. Vi har desuden gjort modelforsøg, for at få en forståelse af vinduet som lysgiver. Det dybe vindue. Det dybe vindue isolerer i hele ydervæggens dybde og det tillader en tilpasning til sommer og vintervejret. Er ydervinduet et enkeltglas kan vinduet få et spinkelt udtryk imod omgivelserne. Vinduerne kan adderes. Vinduets højde kan selvfølgelig tilpasses det enkelte projekt og vinduerne kan sammenstilles sådan at de fungere som enkeltvinduer eller som hele vinduesvægge. Forholdet til facaden. Ved at undersøge andre bygningstraditioner har vi prøvet at forstå hvordan forholdet er mellem ydervæg og vindue kan varieres. Vinduets æstetiske virkninger. Vi har iagttaget, hvordan vinduesglasset virker spejlende i facaden og kan opfattes som en silhuet indefra og som reflektor for rummet. Vi har gjort erfaringer med sprosserne betydning som lysreflektorer og som opdeling af den spejlende effekt og fået en forståelse af, at man på denne måde kan arbejde med vinduet udtryk ved f.eks. at opsprosse det kraftigt vandret eller lodret. Vinduets profileringer og detaljer er en del af både funktionaliteten og den nære oplevelse af vinduet. Vi har været inde på at opstille to klare retninger f.eks. den mere runde og det mere kantede. Foreløbige skitser og konklusioner. Vi har introduceret det høje vindue og nærmet os mange af de opstillede mål. Dette arbejde har ført frem til 2 forskellige vinduestyper, det hængslede vindue og skydevinduet. Begge har de 3 lag glas. En spinkel rude yderst og en termorude ind imod rummet. Vinduet er dybt og kan i kraft af dybden opnå en god isoleringsevne og i nogen grad udelukke blæst og støj udefra. På mange måder er det et traditionelt vindue, men det har flere muligheder for åbninger og forskellige detaljer som gør, at det som en ny helhed, se ud til at have gode perspektiver. Det videre arbejde. Et videre arbejde kunne målrettes til udvikling af egentlige prototyper. Vinduer til kontorhuse vil ligge i naturlig forlængelse, ligesom solafskærmning vil være en oplagt del at integrer i fremtiden vinduer, hvad enten det drejer sig om vinduer til boliger eller kontorhuse. 5

6 INDLEDNING Via della Purificazione, Rom Tuborg Nord, Henning Larsen 1. - Indledning - Det klassiske og det moderne. - Vinduesåbninger og konstruktion. - Opsprosning - Vinduet som designelement. I dette afsnit beskrives vinduet som designelement. Der gives eksempler på: - hvordan vinduet indgår sammen med arkitekturen som det klassiske enkelt-element / vinduet som et hul i ydervæggen. - hvordan vinduet i moderne formgivning ofte bliver en del af hele facaden og de åbne planer - curtain wall. 6

7 Indledning Vinduet er bygningens tegn på det menneskelige liv og en hilsen til den forbipasserende. Vinduet er bygningens øjne som tillader at se på den ydre verden uden nødvendigvis at blive set. Det skaber åbning for dagslys og solstråler som giver kontraster og højlys, og nogle gange muliggør vinduet også udveksling af lugte og ord. Vinduets form og dimensioner har deres historie, forbundet med husets tekniske opbygning samt, hvor meget lys, varme og luft man ønskede. Lyseffekten af et vindue er mange gange større, når det er nær loftet end nær gulvet, men vinduet tjener flere formål: - Lys - Udsigt - Forbindelse imellem ude og inde. Det mest almindelige vertikale vindue kombinerer de 3 designfunktioner. Derfor er dette arketypen på et vindue op til det 20 århundrede. Vinduerne fulgte bygningens fagopdeling og ofte var bestemte bygningsafsnit fremhævet. Vinduets størrelse og form var tilpasset etagehøjden og det var almindeligt at fremhæve bestemte etager, men generelt fulgte de en enkle logik om at vinduesarealet blev mindre, jo længere de kom op i lyset. Vinduet i vinduesniche, som næsten går til gulv. Indre skodder kan lukke af for lyset. Et sindsbillede på vinduet. Engelsk akvarel fra århundredskiftet. 7

8 Vinduet kan opfattes som enkeltelement og varieres i højden A og B. Det kan opdeles eller opsprosses C. Det kan adderes til større partier eller hele vægge D. Den moderne teknik skabte nye konstruktionsformer. Byggeteknik med stål og beton skabte den ikke - bærende facade. Dette har muliggjort nye frie facadeudtryk, som ofte hænger sammen med ønsket om mere åbne planløsninger. Traditionen blev nu i mange tilfælde opfattet som en udemokratisk konvention, der fremhæver visse bygningsafsnit på bekostning af andre. Vinduet bliver ofte betragtet som et gammeldags bygningselement. Det nye er systemer der kan klare alle opgaver, blive til hele facader, indgangspartier mv. Bagsiden af systemer er at vinduet som godt fungerende enkeltelement kan risikere ikke at få den nødvendige opmærksomhed. Vi mener, at vi er kommet til et punkt, hvor vi kan se, at det ene ikke udelukker det andet og at gode gennemtænkte vinduer giver arkitekten et vigtigt designelement i hænderne. 8

9 Det klassiske og det moderne Forskellen på det klassiske og det moderne kan måske illustreres ved disse eksempler. Et vindue kan defineres som et hul i ydervæggen, der ikke går til gulv og først i nyere tid kan være så stort at det udgør hele facaden. I den klassiske arkitektur indgår vinduet næsten altid som en taktfast rytme i facaden. Ofte fremhæves bestemte bygningsafsnit og etager. Vinduet som hul er et af de elementer, der skaber facaden i meget klassisk arkitektur. Det er hullets proportioner og placering der er centrale. Det kan f.eks. iagttages i mange klassiske tegninger, hvor vinduet tegnes som en sort firkant. I den italienske tradition blev vindueshullet som sort hul ofte bevaret ved opførelsen, idet mange vinduer ligger dybt i vindueshullets skygge. At vinduet helt grundlæggende er dette hul, fortæller noget meget centralt om denne rapports vanskelighed, fordi det er meget vanskeligt at tale om vinduer, uden at tale om arkitektur.. Palladiohus - sorte huller i facaden. Palazzo Valmarana I moderne arkitektur kan vinduet blive til hele ydervæggen. Som hos den klassiske arkitekt Palladio tegner Mies van der Rohe kun konstruktionen og vinduet er på tegningen ikke til at se. Som færdigt hus er vinduet kun at se som glas. 9

10 Le Corbusier skrev i 1923 bogen Vers Une Architecture. Nye byggemåder i beton og stål gjorde det muligt at udføre facaden som ikke-bærende eller med få bærende led og store spænd. Arkitekturen skulle nu udvikle sig med den frie plan og facade. Med reference til bla. oceandampere skulle vindueshullerne erstattes af vinduesbånd. Vægge af hårde kontraster som f.eks. nødvendiggør gardiner skulle forsvinde. Oceanliner Le Corbusier tegnede pragtfulde huse og Zevi kan i sin bog være meget inspirerende, men udsagnene bør ikke tages dogmatisk op. Ofte er det f.eks. ikke er muligt at definere rum entydigt funktionelt ( og ofte skifter de funktion) og udfra funktionen er det ofte slet ikke er muligt at bestemme, om dette skal medføre store eller små vinduer. Promenadedæk Bruno Zevi følger denne tanke op i sin bog The modern Language of Architecture om den frie plan og facade og illustrerer her, at den moderne arkitektur ikke bare skal fjerne sig fra den klassiske stivhed og arbejde med vandrette vinduesbånd, men individuelt tilpasse lyset til det enkelte rums funktion. Bruno Zevi illustration 10

11 Vinduesåbninger og konstruktion Romerne skaber store rum og de konstruktive søjler og muren indgår sideordnet som bærende elementer. Collosseum er et eksempel på, hvordan søjler, murværk og vinduesåbninger indgår i en kompositorisk helhed, hvor skellet imellem bærende, udfyldende og rumdannede elementer og åbninger bliver flydende. Udsnit af Colloseum Göteborg retsbygning 1936, Asplund. Katedralen i York, England Spændingen imellem mur og søjler blev videreført i gotikken, hvor søjler indgår på en mere organisk måde. Murværket åbner sig for vinduet og vinduet indgår i konstruktionen. Norman Foster and partners - Stockley Park, London Den moderne curtain wall facade - et facadesystem, hvor vinduer og facade smelter sammen. 11

12 I disse gotiske paladser i Venedig bliver ydervæggen til en række søjler, som på denne måde bliver til husets vinduer. Gotisk vindue Vinduesrammerne er bærende og en del af murværket - det kunne kaldes det gotiske princip. The Homested, Frinton on Sea 12

13 Vinduer som en del af murværket kan ses i mange afskygninger f.eks. i Rosenborg slot og det gamle B&W hovedsæde på Christianshavn B&W hovedsæde på Christianshavn 13

14 Opsprosning I syden ligger vinduerne ofte dybere i murværket og derfor spiller vinduets opsprosning nok ikke den samme rolle her som i norden. I Danmark sidder vinduet langt ude i facaden og opsprosningen bliver derfor en meget eksponeret del af husets udtryk. En af årsagerne til den ydre placering af vinduet i norden er måske, at det nordiske hus ofte er meget enkelt med en glat / ikke profileret facade. Til den glatte nordiske facade er det meget stærke, enkle og godt fungerende udadgående vindue blevet udviklet og det kan tåle den udsatte placering. Sprosserne er oprindeligt funktionelt bestemt, men lysbrydningen i sprosserne er blevet af stor værdi for oplevelsen af det ofte kølige nordiske lys. I et fremtidigt nordisk vindue kunne man ønske sig reflekser, højlys og kontraster, som sprosser kan skabe. Bindingsværk byhus i København Villa på Krathusvej, Arne Jacobsen 14

15 Rådhus, Murcia i Spanien Arkitekt Rafael Moneo I dette overraskende smukke hus fra Spanien åbner facaden sig i et spil af søjler. Facaden kan ses som en moderne fortolkning af en tradition og kan på den måde være et spændende oplæg til en moderne bærende og kun delvis åben facade. 15

16 Cypres bark cladding, Japan I disse to eksempler glider skodder og ydervæg sammen. Universitet institut, Paris, Erome Brunet-Eric Saunier 16

17 Vinduet som designelement I dette afsnit gives eksempler på, hvordan Arne Jacobsen, Louis Kahn, Alvaro Siza og Carlo Scarpa lader vinduet som enkeltelement indgå i moderne arkitektur. Alle eksemplerne kan ses som nyfortolkning af vinduet, som det klassiske enkelt-element. Stillings hus, Arne Jacobsen Søllerød rådhus, Arne Jacobsen 17

18 Indian Institut of Management, Louis I Kahn Fisher house, Louis I Kahn Medical Research building, Louis I Kahn 18

19 Reggio Emilia katedral, træmodel Banco Poplare, Carlo Scarpa s nyfortoldning af det klassistiske vindue med over - og underligger. Medie fakultet, Sartiago de Compostela, Spanien, Alvaro Siza 19

20 ÆSTETISKE ASPEKTER AF VINDUESHULLET I dette kapitel prøver vi, at karakterisere vinduets virkninger med 3 begreber, for at få et værktøj til en fremtidig forståelse af vinduet. - Vinduet som silhuet - Vinduet som spejling - Vinduet som reflektor Winery in the Napa Valley, Herzog og de Meuron

21 Silhouet Nøgne træer mod en klar himmel skaber en spændende silhouet. Vinduets silhouet effekt er en vigtig del af vinduets billed. En blanding af tykke og tynde sprosser kan øge effekten. 21

22 Spejling Spejling i en bils ruder og i lakken Den spejlende effekt er en vigtig del af vinduet og af oplevelsen af facafen. Betydning af spejling er tydelig i den danske tradition, hvor vinduet sidder ude i facaden. Dybe sprosser kan øge oplevelsen 22

23 Refleks Sprosseudformningen og vinduesfalsudformningen er afgørende for lysets spredning i rummet, Lejlighed i Køb enhavn. Done house, Sydney. Glenn Murcutt. 23

24 VINDUETS PLACERING I MUREN Her sammenlignes den danske, den hollandske, den engelske og den franske tradition. Det danske og det hollandske vindue ligger mest yderligt i facaden. Indiakaj. Schmidt, Hammer og Lassen A/S. 3. Education Center, New South Wales. Gleen Murcutt. 24

25 VVinduet sidder i den danske tradition ret langt ude i facadeplanet og vinduerne sidder ofte ret tæt. Bondehus fra Fyn. Hornbækhus af Kaj Fisker På Tingbjerg har Steen Ejler Rasmussen opført boliger med dybtliggende vinduer og skodder foran franske døre. 25

26 Det hollandske vindue kan ligne det danske, men de har tilsyneladende mere variation i deres vinduestyper, som både er indadgående, udadgående og skydevinduer. Og så er de hollandske vinduer traditionelt ofte meget høje. Jagtgården af Kaj Fisker og Christian Holst, som er et af de få danske eksempler på hvidmalede udvendige lysninger. Det engelske vindue er skydevinduet. Det er højt og sidder noget dybere end det danske. Steen Eiler Rasmussen skiver i bogen om London: I den klassiske arkitektur var vinduerne mørke huller i den lyse facade. I London, hvor facaderne ikke kunne blive ved at være lyse, men efterhånden blev kulsorte, valgte man det meget ejendommelige at få hullerne til at virke lyse, samtidig med at man yderligere fremhævede facadernes sorte struktur. De udvendige vindueslysninger blev pudset og oliemalet i en ganske lys farve. På den måde blev de lyse rums fine stoflighed antydet ud i facaden. Det franske vindue går næsten til gulv, det er indadgående og sidder dybt. Skodder sidder i i facadeplan og slår op på væggen eller i falsen. 26

27 VINDUESTYPER I dette afsnit gives eksempler på forskellige vinduestyper og skodder. - Det udadgående vindue - Det indadgående vindue - Skydevinduet - Skodder. Et selskab af danske kunstnere i Rom år 1837, Constantin 4. Villa i Hellerup 1997, Bo Frederiksen og Jan Knudsen. 27

28 Facade fra New York med dybtliggende skydevinduer Skydevinduer fra England. Vinduerne er høje og brystningen er lav. Der er indre skodder. 28

29 Indadgående vinduer på Store Kongensgade. Vinduerne har markant større relief end det udadgående vindue. Christiansborg Ridebane. Arkitekturen bruger bevidst forskellen på det flade udadgående og det dybe indadgående vindue. Facadeplanet kan som i mange rokoko og nyklassistiske huse være svært at definere. 29

30 Hængslede skodder på villa af Schinkel i Berlin. Skoddernes lameller kan vippes. Skydeglasskodder med silketryk fra Berlin Pinolophængt glasskodder fra Berlin 30

31 Vandret solafskærmning som kunne ligne skodder. Instituto de bachillerato en El Ejido, Miguel Centellas Lamel vinduer fra Tyskland, som kan fungere som skodder til det her viste vindue. Meget fint opsprosset vindue i metal på Charlottenborg med oplukkelig del. Ind mod rummet sidder endnu et vindue. Det synlige ydervindue kan opfattes som en fast glasskodde. 31

32 OPSPROSNING OG DELING I dette afsnit gives eksempler på, hvordan en opsprosning eller deling af den spejlende glasflade kan blive en vigtig del af arkitekturen. Hus i Amsterdam. EF - Kern hus i Lochau i Østrig 1996, Arkitekter Baumschlager og Eberle

33 Mondrian giver her et eksempel på spændende måde at dele en kvadratisk flade på. Le Corbusier opdeler facaden i en overraskende rytme. 33

34 Jean Nouvel lader sprosser og søjler spille spændende sammen. Law court in Nantes. Høje vinduer med skodder. Education Center, New South Wales. Gleen Murcutt. Sprosser med isatte vinduer til at åbne. Hamburg ny musikskole, Enric Miralles. 34

35 Skitser til opsprosning som kunne være med til at understrege arkitekturen. Lodret opsprosning Vandret opsprosning Lodret-vandret opsprosning 35

36 Rådhus, Enkhuizen af Steven Venecool. I dette hollandske rådhus giver opsprosningen flade til vinduerne og kan minde om persiennerne til Norman Fosters bygning i Nimes. Vandret opsprosning som persienner. Carré de Art - Nimes, Norman Foster Alto lader balustrene spille i en lodret rytme som kan inspirere til en vinduesopdeling, Villa Mairea. 36

37 DETALJER I dette afsnit gives eksempler på vinduets detaljer. Vi lægger i det videre arbejde op til at detaljernes formgivning kan bruges som en del af vinduets udtryk - vi har som en begyndelse valgt at tegne vinduestyper med afrundede og kantede profiler. Detalje fra tysk vindue. 6. Detalje fra vindue i St. Petersborg. 37

38 Lysningsdetalje Sprossedetalje Masion de Verre 1929, Chareau 38

39 Mindre skodder kan aflukke og give en afskærmet arbejdsplads. Le Corbusier, Maison Jaoul. Karnap i Berckentiens Palæ Vinduet i facaden glider over til et ovenlys. Villa Mairea, Alvor AAlto 39

40 Scarpa opdeler frit et vindue, som mest vil opleves indefra. Her i skitseform. Udvendig er bygningen et gotisk præget palads, Carlo Scarpa. Lysningsparti på Marienlyst slot i Helsingør. Vinduet er højt, indadgående og danner nieche til at gå ud i. Døre opfattes i den klassiske tradition ofte som partier som går til loft. Vinduer og døre optræder på denne måde som elementer der går fra gulv til loft. Kræves der naturlig ventilation i et celleopdelt hus, har flere nye projekter arbejdet med elementer der går fra gulv til loft og fået et fint resultat. På den måde er høje partier igen levet aktuelle. 40

41 VINDUETS TEKNIK I dette afsnit gives eksempler på vinduer med stor isoleringsevne. Der gives principper for luftstrømme ud og ind ad vinduer og på støjreducerende foranstaltninger. Commerzbank, Frankfurt. Foster and Partners

42 Termisk forløb i smalt vindue Her sammenlignes temperaturforløbet i et smalt og et dybt vindue. Det dybe vindue medfører at temperaturforløbet i væggen fortsættes videre gennem vinduet, næsten uden forstyrrelser. Hvorved varmetabet i vindue-vægsamlingen minimeres. Termisk forløb i dybt vindue I Sverige gav professer Arne Elmroth dette eksempel på et nyudviklet dybt vindue. Det benytter den viden om det termiske forløb, som beskrives i ovenstående diagrammer. 42

43 Strømning gennem vinduet Her beskriver Per Heiselberg hvordan enkeltvinduet fungerer når det bagvedliggende rum er et rum som enten er aflukket fra resten af huset eller fungere i sammenhæng med resten af husets rum. I det single-sided ventilerede rum, som er det rum, som fungere uden sammenhæng med resten af huset, bevæger luften sig på grund af lufttrykket ind i rummet forneden i vinduet og ud foroven. I det rum, som står i forbindelse med resten af huset, ved f.eks. en åben dør, går luften kun ind i rummet, da huset normalt har undertryk, grundet aftræk fra skorstensvirkningen og / eller mekanisk ventilation. Ventiler i vinduet vil normalt fungere som indtræk for luft. I disse 2 principper er det skitseret, hvordan et vindue kan fungere til disse to situationer. Inde Ude Inde Ude 43

44 I Århus har man gjort forsøg på at sætte glaskarnapper foran de eksisterende vinduer og har opnået en betydelig lydreduktion fra omgivelserne. 44

45 IDÉER TIL NYE VINDUESTYPER I dette afsnit beskrives tanker om det høje vindue. Dels for at udnytte lyset og dels for at brugedet høje vindues mulighed for ventilation. Samtidig introduceres principper for deling af vinduet i et udsigtvindue og et funktionsvindue

46 Det høje vindue Luft ind uden træk Det høje vindue giver mulighed for at trække luft ind under loftet, hvor det på grund af coanda-effekten har tendens til at klæbe sig på loftet, inden den falder ned. Det høje vindue giver lys dybt ind i rummet og kan give god vægplads på siderne af vinduet. Det høje vindue kan sammenstilles til hel vinduesvæg. Lyset kommer dybt ind Høje vinduer i en væg Høje vinduer danner en hel væg 46

47 Bløde overgange kan sikre en mere effektiv lufttilgang. Luftventiler kan muligvis udformes, sådan at det samtidig udlufter de to lag glas. Bløde overgange Forskellige principer for regnskærm 47

48 Skitser til forskellige vinduer, der er sat sammen og kan aflukkes med skodder Høje vinduer med skodder Højevinduer med dyb vinduesplade Højt vinduesparti med bord 48

49 Modelforsøg - på vej mod nye vinduesidéer. Karnap, modelfoto Detalje, modelfoto Karnap indefra, modelfoto Detalje, modelfoto 49

50 SKYDEVINDUE MED GLASSKODDER Lukket position Det egentlige vindue er konstrueret med flere muligheder for luftindtag. Sammen med glas skodden øges disse muligheder yderligre, sådan at luftmængden kan finreguleres. Tværsnit Ude Glasskodde lodret snit Opstalt 50

51 SKYDEVINDUE MED SKYDE GLASSKODDER Åben position Det egentlige vindue er konstrueret med flere muligheder for luftindtag. Sammen med glas skodden øges disse muligheder yderligre, sådan at luftmængden kan finreguleres. Tværsnit Luftstrøm Ude Glasskodde Luftstrøm lodret snit Opstalt 51

52 GÅENDE VINDUE MED HÆNGSLET GLASSKODDER Lukket position Det egentlige vindue er konstrueret med flere muligheder for luftindtag. Sammen med glas skodden øges disse muligheder yderligre, sådan at luftmængden kan finreguleres. Tværsnit Ude Glasskodde Luftstrøm lodret snit Opstalt 52

53 GÅENDE VINDUE MED HÆNGSLET GLASSKODDER Åben position Det egentlige vindue er konstrueret med flere muligheder for luftindtag. Sammen med glas skodden øges disse muligheder yderligre, sådan at luftmængden kan finreguleres. Tværsnit Luftstrøm Ude Luftstrøm Glasskodde lodret snit Opstalt 53

54 Nyt foldevindue 54

55 Vindue til rudeprincip opfundet på DTU 55

56 Vindue med diffuser 56

57 Skydevindue med glaslameller 57

58 Modellysforsøg Lodrette vinduer med og uden sprosser Høje vinduer uden sprosser, lyset når dybt ind i rummet. Høje vinduer med sprosser, lyset når dybt ind i rummet, og der er reflekslys i loftet. 58

59 Modellysforsøg Høje vinduer placeret højt og lavt Høje vinduer placeret ved loft. Lyset når dybt ind i rummet, men reduceres ved facade. Høje vinduer placeret ved gulv. Lyset når ikke så langt ind i rummet. 59

60 Modellysforsøg Vandrette vinduer med og uden sprosser Vandrette vinduer placeret midt i væg ca. 90 cm. brystning. Lyset når ikke dybt ind rummet. Loftet er ikke belyst, men der er strejflys på endevæg. Vandrette vinduer placeret midt i væg med rette lysninger og sprosser. Lyset når dybere ind rummet. Loftet er mere belyst, der er mere reflektionslys på bagvæg. 60

61 Modellysforsøg Lodrette vinduer med varierende afstand 61

62 KONKLUSION 1. Det høje vindue. Det høje vindue har nogle meget gode lysmæssige, lydmæssige og udluftningsmæssige egenskaber. 2. Det dybe vindue Det dybe vindue har nogle meget gode varmeisolerende egenskaber, nogle gode lydisolerende egenskaber og kan modvirke blæst i rummet. 3. Vinduet med flere åbningsmuligheder. Der kan være en fordel at have flere muligheder for friskluftindtag. 4. Arbejdes der med 1 lag glas yderst, kan det give arkitekten stor frihed til formgivning. 5. Vinduet skal i visse tilfælde kunne tilsluttes mekanisk ventilation

63 Forslag til nyt hængslet vindue 63

64 Detalje Kantprofilen er her specielt udformet for bedre luftstrømninger. 64

65 Vindue med høj brystning 65

66 Nyt skydevindue med sodavandsbeslag 66

67 Detalje 67

68 Kantet og blød formgivning - et eksempel 68

69 Nyt vindue - modelforsøg Vindue set forfra, modelfoto 69

70 Nyt vindue - modelforsøg Vindue set indefra, modelfoto 70

71 Nyt vindue - modelforsøg Detalje øverst, modelfoto Detalje nederst, modelfoto 71

72 Ingeniør Karsten Duer s varmetabsberegning af nye vinduestyper. Resultater: I tabel 1 og 2 er de beregnede resultater sammenfattet. Som det fremgår af tabel 1 er energitilskud-det gennem vinduerne ganske flotte. Det sidehængte vindue er på niveau med en almindelig yder-mur og skydevinduet er væsentlig bedre. De undersøgte vinduer er forudsat at være 2,32 m høje og 1,13 m brede. Tabel 1 Beregnede U, g og E-værdier for de to vinduer Vindue U-værdi g-værdi Energitilskud Sidehængt vindue 1,0 0,31-29 Skydevindue 0,9 0,37-8 [W/m²K] - [kwh/m²k] I tabel 2 er de beregnede L-værdier for de to undersøgte vinduer sammenholdt med L-værdien for et traditionelt trævindue med to-lags termorude. Udover L-værdierne er også angivet en værdi Ekstra U, der angiver hvor meget de resulterende U-værdier for de enkelte vinduer stiger, hvis man læg-ger de termiske effekter af indbygningen på rudernes center U-værdier. Værdien angiver dermed de samlede effekter af kuldebroer og indbygningskomponenter, herunder ramme/karmprofil. Værdien er udregnet for den specifikke vinduesstørrelse. En lav værdi er fordelagtig. For det traditionelle trævindue vil man opnå omtrent samme værdi med en tre-lags termorude. Tabel 2 Beregnede L-værdier for sidehængt vindue, skydevindue og traditionelt trævindue. Vindue Ltop Lsider Lbund Lmiddel Ekstra U Sidehængt vindue 0,047 0,069 0,077 0,067 0,2 Skydevindue 0,023 0,050 0,016 0,040 0,1 Traditionelt træ 0,205 0,205 0,205 0,205 0,5 [W/mK] [W/mK] [W/mK] [W/mK] [W/m²K] Energimæssig vurdering af vinduerne: Begge de undersøgte vinduer er termisk set gode. Det dybe karmprofil er fordelagtigt ud fra et var-metabsmæssigt synspunkt og giver endvidere muligheder for at anvende hulrummet mellem inder- og ydervinduet til f.x. solafskærmning, natisolering, ventilation mv. De anvendte glastyper er fun-det velegnede for vinduer med statiske egenskaber. Udnyttelsen af solenergi kan forbedres ved et andet glasvalg, men for statiske vinduer vil dette mere end modsvares af et ekstra varmetab gennem ruderne om natten. Hvis det dybe mellemrum kan udstyres med natisolering eller solafskærmning med lavemissionsbelægninger er det muligt at vinduernes samlede energitilskud kan forbedres yderligere ved et andet glasvalg. Det vil være relevant at undersøge dette. Der er ikke foretaget beregninger af de varmetekniske effekter af ventilation gennem vinduet, men det forventes, at der kan opnås en beskeden varmegenvindingseffekt. For det sidehængte vindue er anvendelsen af metalrammer uheldig udfra et termisk synspunkt og metalrammerne er årsagen til, at U- og L-værdien for det sidehængte vindue er større end for sky-devinduet. Det vil være relevant at udvikle yderligere på metalrammerne. De meget lave U-værdier på rudedelen som er en følge af glasvalget betyder, at der er stor risiko for dannelse af udvendig kondens i efterårsperioden. Det kan her være relevant at se på forskellige løs-ninger, f.eks. udvendig hård lavemissionsbelægning eller lavere statisk U-værdi og samtidig indfø-relse af dynamisk isolering/solafskærmning. 72

73 Akustiker Niels Jordans vurdering af de to vinduestypers lydisolation. De to beskrevne vindueskonstruktioner kan opnå varierende lydisolationer afhængig af glastyper og opnåelig tæthed. 1. Det traditionelle fløjvindue kan i lukket tilstand opnå op imod R`w = 50dB ( et almindeligt moderne termorudevindue opnår til sammenligning omkring 32 db) Med ventilationsspalte på 5 grader forneden i yderste vindue og 5 grader foroven i inderste vindue opnås en lydisolation på R w = ca. 35 db. ( en almindelig påkrævet ventil i vinduer svækker isoleringsevnen i vinduet med relativt, som de 2 ovenfor beskrevne spalteåbninger). Med større åbninger falder lydisolationen drastisk fra ca. 20 db til nul db. 10 db tilsvarer en subjektivt oplevet fordobling af støjniveauet. 2. Skydevinduet kan afhængig af konstruktions evne til tæthed ( et tænkt nyudviklet sodavands-beslag, som kan trække rammen til karmen) opnå den samme lydisolation som det traditionelle fløjvindue. ( Hvis det ikke trækkes til karmen, men kører løst i sin rille vil det kunne opnå en lysisolation på ca. R w = 30 db). Med en spalteåbning på 1 cm foroven for indre vindue og 1 cm for neden for ydre vindue vil lydisolationen ligge lidt under det traditionelle fløjvindue, da lyden har en mere ret vej at bevæge sig på. ( det traditionelle skydevindue med løse gående rammer vil have en lydisolation på ca. 20 db ). Med støre åbninger falder lydsolationen mod nul db. Begge vinduestyper vil i en udarbejdning af egentlige prototyper kunne forbedre deres lydisolation. 73

74 Mekanisk ventalition - til vinduer til specielle tilfælde. Zenit-lys for bedre indemiljø. SBI har udtrykt det vigtige for indemiljøet at kunne få zenit-lyset ind i bygningen. En måde er vandrette lysreflektorer. Skitse til ventilator NCC har udtrykt interesse for vinduet, men vil gerne i specielle tilfælde kunne supplere med en form for mekanisk ventilation. 74

75 BILAG

Vinduessystemer med dynamiske egenskaber

Vinduessystemer med dynamiske egenskaber RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 8: Vinduessystemer med dynamiske egenskaber BYG DTU U-014 2003 Version 1 29-12-2003 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT...

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 14: VINDUER MED MINDRE LINJETAB I SAMLINGEN MELLEM VINDUE OG MUR BYG DTU U-013 2000 Version 2 26-03-2001 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD

Læs mere

En vejledning for bygningsejere

En vejledning for bygningsejere GI forsøg & udvikling bedre vinduer En vejledning for bygningsejere Bedre vinduer en vejledning for bygningsejere 2. udgave Udarbejdet af: Lading arkitekter + konsulenter A/S Foto: La+k, Jens V. Nielsen,

Læs mere

uattro Færdigkvist Den originale kvist Kvistens ABCD Håndbog om tagkviste

uattro Færdigkvist Den originale kvist Kvistens ABCD Håndbog om tagkviste Den originale kvist Kvistens ABCD Håndbog om tagkviste uattro Færdigkvist 2. udgave 2008 Quattro Færdigkviste Tættere på himlen og mere lys i livet. Skab smukke rum. 2 Kvistens ABCD En håndbog for folk

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEma energi i arkitekturen Optimering af klimaskærmens potentialer Medlemsblad for Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger oktober 2012 nr.2 årgang 15 Forsiden: energimidt:

Læs mere

AT VIDE OM VÆRD VINDUER

AT VIDE OM VÆRD VINDUER ÆRD AT VIDE OM Udgivet af VinduesIndustrien 1. udgave December 2009 ISBN: 978-87-993072-0-3 TAK VinduesIndustrien takker alle der har bistået i udarbejdelsen af denne publikation. En særlig tak til Energitjenesten

Læs mere

By og Byg Resultater 013 Arkitektur, energi og dagslys Undersøgelse af syv bygninger

By og Byg Resultater 013 Arkitektur, energi og dagslys Undersøgelse af syv bygninger By og Byg Resultater 013 Arkitektur, energi og dagslys Undersøgelse af syv bygninger Arkitektur, energi og dagslys Undersøgelse af syv bygninger Jens Christoffersen Erwin Petersen Ole Svensson By og Byg

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 12: VINDUER MED ISOLEREDE RAMME-KARMPROFILER BYG DTU U-011 2000 Version 2 26-03-2001 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT...

Læs mere

Super lavenergihuse uden problemer

Super lavenergihuse uden problemer Super lavenergihuse uden problemer -klimaskærm, installationer og indeklima PSO projekt nr.: 344-065 Ekolab UCN, act2learn Bjerg Arkitektur Nilan Develco Marts 2014 Superlavenergihuse uden problemer Side

Læs mere

Temaer: Workplace design allerhuset Akustik i storrum Digital overgang til drift bim Commissioning

Temaer: Workplace design allerhuset Akustik i storrum Digital overgang til drift bim Commissioning #10 juni 2011 FM Update Temaer: Workplace design allerhuset Akustik i storrum Digital overgang til drift bim Commissioning Leder Ørnen er landet Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand Kære FM-kollega, DFM har

Læs mere

SBi 2011:15. Integreret regulering af solafskærmning, dagslys og kunstlys

SBi 2011:15. Integreret regulering af solafskærmning, dagslys og kunstlys SBi 2011:15 Integreret regulering af solafskærmning, dagslys og kunstlys Integreret regulering af solafskærmning, dagslys og kunstlys Kjeld Johnsen Jens Christoffersen Henrik Sørensen Gilbert Jessen SBi

Læs mere

Erhvervsbygninger. Boliger i ældre erhvervsbygninger ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN. Projekt nr. 257

Erhvervsbygninger. Boliger i ældre erhvervsbygninger ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN. Projekt nr. 257 Erhvervsbygninger Boliger i ældre erhvervsbygninger Projekt nr. 257 ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Erhvervsbygninger Boliger i ældre erhvervsbygninger Projekt nr. 257 Forord Odense Kommunes Byplan- og Miljøafdeling

Læs mere

Analyse 6. Komponentkrav, konkurrence og eksport En kortlægning af innovation i byggekomponenter

Analyse 6. Komponentkrav, konkurrence og eksport En kortlægning af innovation i byggekomponenter Danmarks Tekniske Universitet Institut for Byggeri og Anlæg. Analyse 6. Komponentkrav, konkurrence og eksport En kortlægning af innovation i byggekomponenter Februar 2011 1. Forord Rapporten samler en

Læs mere

Bedre Vinduer. En vejledning for bygningsejere. 3. udgave. Marts 2012 Grundejernes Investeringsfond

Bedre Vinduer. En vejledning for bygningsejere. 3. udgave. Marts 2012 Grundejernes Investeringsfond Bedre vinduer Bedre Vinduer En vejledning for bygningsejere 3. udgave Marts 2012 Grundejernes Investeringsfond 2 Indhold Vinduestyper Sprosse- og dannebrogsvinduer indtil ca. 1925 4 Moderne vinduer 1930-60

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 13: VINDUER MED SMALLE RAMME-KARMPROFILER BYG DTU U-012 2009 Version 5 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 13... 4

Læs mere

RAPPORT FOR 1:1-AFPRØVNING RAADVAD-VINDUET

RAPPORT FOR 1:1-AFPRØVNING RAADVAD-VINDUET 1-afprøvning af RAADVAD-VINDUET i Horsensgade og Florsgade i København RAPPORT FOR 1:1-AFPRØVNING RAADVAD-VINDUET i to byfornyelsesprojekter i København Horsensgade 10-12 og Florsgade 3-5 Side 1 1-afprøvning

Læs mere

NR. 1 BIG, BIGGER, BIGGEST AUTENTISK DESIGN NYT STILRENT LOOK FORÅR 2014 // ET MAGASIN OM DAGSLYS, ENERGI OG DESIGN //

NR. 1 BIG, BIGGER, BIGGEST AUTENTISK DESIGN NYT STILRENT LOOK FORÅR 2014 // ET MAGASIN OM DAGSLYS, ENERGI OG DESIGN // NR. 1 FORÅR 2014 g // ET MAGASIN OM DAGSLYS, ENERGI OG DESIGN // 6 AUTENTISK DESIGN VELFAC Classic vinduer opfylder energikrav og æstetiske behov BIG, BIGGER, BIGGEST Internationalt anerkendte Bjarke Ingels

Læs mere

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 Denne publikation er en del af projektet Formidling af bevaringsværdier ved renovering og fremtidssikring af 1940 ernes og 1950 ernes almene

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 5: ENERGIRIGTIGT VALG AF RUDER OG VINDUER BYG DTU U-005 1999 Version 3 26-03-2001 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT...

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 12: VINDUER MED ISOLEREDE RAMME-KARMPROFILER BYG DTU U-011 2009 Version 3 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 12...

Læs mere

uattro Færdigkvist Den originale kvist Kvistens ABCDE Håndbog om tagkviste

uattro Færdigkvist Den originale kvist Kvistens ABCDE Håndbog om tagkviste Den originale kvist Kvistens ABCDE Håndbog om tagkviste uattro Færdigkvist 3. udgave 2010 Quattro Færdigkviste Tættere på himlen og mere lys i livet. Skab smukke rum. 2 Kvistens ABCDE En håndbog for folk

Læs mere

Eksamensprojekt efteråret 2001

Eksamensprojekt efteråret 2001 Eksamensprojekt efteråret 2001!"# "#$ %&' Forord Forord Dette afgangsprojekt er udarbejdet i efteråret 2001 ved BYG DTU på Danmarks Tekniske Universitet. Afgangsprojektet består af en hovedrapport. samt

Læs mere

Komponenter til naturlig ventilation Del I Lavtsiddende indløbsåbninger

Komponenter til naturlig ventilation Del I Lavtsiddende indløbsåbninger Komponenter til naturlig ventilation Del I Lavtsiddende indløbsåbninger Forprojekt Udarbejdet for Energistyrelsen J nr.: 1213/01-0016 Line Louise Overgaard Per Heiselberg Carl Hammer Maj 2002 Teknologisk

Læs mere

GI FORSØG & UDVIKLING BEDRE VINDUER. En vejledning for bygningsejere

GI FORSØG & UDVIKLING BEDRE VINDUER. En vejledning for bygningsejere GI FORSØG & UDVIKLING BEDRE VINDUER En vejledning for bygningsejere 1 BEDRE VINDUER - en vejledning for bygningsejere Tilrettelæggelse og tekst: Lading arkitekter + konsulenter A/S. Foto: La+k, Jens V.

Læs mere

Det gode indeklima i kontor byggeri 7. Semester speciale

Det gode indeklima i kontor byggeri 7. Semester speciale 2013 Det gode indeklima i kontor byggeri Via University College 13 05 2013 TITELBLAD SPECIALE TITEL: Det gode indeklima i kontorbyggeri VEJLEDER: Jerry Bak de Ridder FORFATTER: Peter Naisbitt DATO/UNDERSKRIFT:

Læs mere

Vinduer med smal ramme/karmkonstruktion og stort lys- og solindfald

Vinduer med smal ramme/karmkonstruktion og stort lys- og solindfald Jørgen M. Schultz Vinduer med smal ramme/karmkonstruktion og stort lys- og solindfald DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-028 2002 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-087-4 Vinduer med smal ramme/karmkonstruktion

Læs mere

GODE RÅD OM VINDUER I ÆLDRE BYGNINGER

GODE RÅD OM VINDUER I ÆLDRE BYGNINGER GODE RÅD OM VINDUER I ÆLDRE BYGNINGER VEDLIGEHOLDELSE, ISTANDSÆTTELSE OG ENERGIFORBEDRING AF SØREN VADSTRUP ARKITEKT MAA indhold vinduer - vold mod bygninskulturen 3 1. raadvad-centerets restaurerings-principper

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 5: ENERGIRIGTIGT VALG AF RUDER OG VINDUER BYG DTU U-005 2009 Version 5 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 5... 5

Læs mere

arkitektur & energirenovering etagebyggeri fra 1920 til 1960

arkitektur & energirenovering etagebyggeri fra 1920 til 1960 arkitektur & energirenovering DET MureDE etagebyggeri fra 1920 til 1960 arkitektur & energirenovering DET MureDE etagebyggeri fra 1920 til 1960 INDHOLD At renovere og fremtidssikre det murede byggeri

Læs mere

Energirenovering af ældre etage ejendomme

Energirenovering af ældre etage ejendomme Energirenovering af ældre etage ejendomme Med henblik på isolering 7. Semester speciale Skrevet af: Michael Bang Lund Bygningskonstruktøruddanelsen. VIA University College, Campus Horsens Foråret Abstrakt...1

Læs mere