Bilagsrapport til FOR GRØNLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilagsrapport til FOR GRØNLAND"

Transkript

1 FM 2004/28 Rapport til Grønlands Hjemmestyre Bilagsrapport til TELEREDEGØ- RELSE FOR GRØNLAND Februar 2004 FM 2004/28 IAP J. Nr

2 Indledning!!# $ % &' () %! & '!! ' (,$ (-.!!/!0!1234/!0!5 &'!! (67 8!! 11 3!!. RAPPORTENS STRUKTUR /

3 /!0! /!0! /!0! 8 /!0! /!0! 3 /!0! /!0!1 ' 4 5 4':5 45

4 /

5 '$0!$'$ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ' < 3/1/#3=%!$$#>?%!$!3/%#8/#%;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ) << ;;;;;;;;) <( ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;6 <- / <) = ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; <( ( $#>?%!$!%1AA!%=%!$B=0'/'38!3/C%'$13!8/=%!$ ;;;;;;; (( (< 3 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (( (( ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (- (- 0/!0! ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (6 () ' ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (D (6 /!0! ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (7 - /!8$=0='=/E!$!3/!#>'80'$ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; -< -< /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; -< ) B%'33?/$'$=/183/3/%#8/#%!% ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; )) )< /!0!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; )) )( > AB03130 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; )D )- ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6 6 =%3C$'$3B0'/31$10C3!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6< 6<.F;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6< 6(.F;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6-6- ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6) 6)! ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 66 > ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6D > ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 67 6D > ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6 67 > 6 = 6< % ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; BG>'%8$'$3A#0'.!!%'!$%H$01$38!/!0!3!8/=%;;;;;;;;;; 3 I0 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; AIA ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; %I. F;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; << D #>10/!:13!3BG'$H%3!018=$8#%%!$:! ;;;;;;;;;;;;;;;;;; <- D< /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; <- D( ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; D- 3 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 7 /!0!3!8/=%!$3=A!01%!A/'!$3%H$01$ ;;;;;;;;;;;;;;;; <- 7< ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; <- 7( / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; <)< >'3'=$!%=%!A/'33:!$1%'!%=%/!0!3!8/=%!$;;;;;;;;;;;;;;; <6

6 < ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ( >I ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; - 3 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ) A ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6 A ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; <D6 =%0'3/! ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; <DD

7 DEL 1 STATUS FOR SEKTOREN

8 Kapitel 1: Status for den nuværende struktur 1 Status for den nuværende struktur / /!0! 123 / /!0!1234J/!0!J5() <K! DET HISTORISKE GRUNDLAG FOR ETABLERING AF TELEKOMMUNIKATI- ONSVIRKSOMHED I GRØNLAND / < <7D/=4/=5 / A< <7D. /= $#$1/!8$#$1/!8. / $#$1/!8 '<//!0!1L $#$1/!8 8 $ <7<. 3 '

9 Kapitel 1: Status for den nuværende struktur /!0!1L< <)M /!0!123M <K. '<DB /!0! B=3/' B=3/N$ /!0!B=3/ 1.2 DEMOGRAFI- OG MARKEDSBETINGEDE FORUDSÆTNINGER FOR TELEFORSYNINGEN Demografi B< (- & )<)) ( ( <)2 ( <6 0 3 $ <-77)(6K 3 & $A/3A

10 Kapitel 1: Status for den nuværende struktur Marked 3 > )6 < 4 5 < OO ( B 3 - (6K -DK 3 ((6( /!0! <6K -)677 ((!M M P P 1.3 TJENESTEUDBUDDET >(- I /'3$ >B$AB03 4% 5 4 8$%/> 5 < 3G(-<<. 3(- ( ' <7 (< - 3G(-(<. 3(-

11 Kapitel 1: Status for den nuværende struktur A $A/3A 3 ' ' ' 4'AB03'130' /!0! Telefoni- og ISDN-tjenester / /'3$!' / 4 /!0!5 4$/B5 $/B $/B'3$ /!0! >'3$ '3$ 0/!0! I BL 0 /!0! /'3$ /!0! /!0!'3$ 4/!0!5 /!0!

12 Kapitel 1: Status for den nuværende struktur Tabel 1.3-1!!#$% %&$'( )(%%$ ( (,! # $! % $ VPN MPLS-tjenesten (tidligere Routernettjenesten) 4 5/!0!AB03. /!0! AB03 A>B$AB03 (-% M >B$4>B$Q>B$,5'B 4'BQ 'B5>B$AB03 / /!0! :/>B$ 0/!0! >B$AB03 /!0! >B$AB03 4/!0!5/ /!0!' Faste kredsløb (herunder fremføring af radio- og tv-signaler for KNR) <(2 4/!0!5 /!0! ' 0/!0!

13 Kapitel 1: Status for den nuværende struktur & ' ( 4/!0!5! /!0! 8$% / 0 8$% /!0!! $! $ Mobiltjenesterne NMT og GSM $A/4$A/Q$A/5 4 <5$ # L8L$L / 4$51%/1415NL4$5 C!< NLL5 3A43AQ3 A5 4 (5B $L8LN8 $A/ 3A 2 2 $NLL $A/ ) / 3A 3A :#31 0 ) '$$A/!# 3A,

14 Kapitel 1: Status for den nuværende struktur /!0! 2 A Tabel 1.3-2!!#$% %&$'( - ( -./$0 /!1-2/&%/!1 (, (, Satellittjenesterne Iridium og Inmarsat ' ' 300: 1R4/ 5#31 ' B 0 ' ' /!0! 0 /!0! / 3' ' 00: 4 /!0!5 3 /!0!' ' ' ' DD $DD 3 ' ' A 4 5 Tabel 1.3-3!!#$% %&$'( &13) )!&0!, %4' %!%&!#$% %&5$0(%& 1%05%&31$'%&% 36%1!!#$&7%. &%8'&60$)5%1%&&9!1:1%&5!&!#$%. )% %7% 5$031%!106% %%31#;1%&%

15 Kapitel 1: Status for den nuværende struktur -. ) ) #, Internettjenesten ' ' 'BAB03 1' ()I 4B3/$5 '3$( '130 4()5 'AB03 '3$ 1130()<D! '1301'AB03 ' ' :/' 0/!0!' 4/!0!5 Tabel 1.3-4! %&%!#$% %& $'(!. 231#31 (( - <!0 % 03 7%& %&% % = ( Kystradiotjenesten (herunder den radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjeneste) >1NLL/L/!0! /!0!

16 Kapitel 1: Status for den nuværende struktur. / 0 % / 1 2 # 2 3 'A='/# /!0! /: /: /!0! 1.4 OMSÆTNINGSUDVIKLINGEN FOR UDVALGTE TJENESTER /!0!/!0! < Tabel 1.4-1: Nettoomsætningsudvikling for TELEs tjenester, Koncernen (Løbende priser) (6&(,,,,,,,,,,, %%$ >%%0 % ( ( (, (,( (, ( ( - $# %%$ ( ( ( ( ( ( ( ( %%?8 %%7&!) ( ( ( ( ( ( ( ( (, ( ( %&% (, (, ( ( (, (, (!0 %6&%109# (, ( ( ( ( ( ( (,!!/!6 ( ( ( ( ( ( ( $3 %&% ( (,( ( ( (, ( 6#0&!1$ (, (, (, ( (, (, (, (! (,( (,( (, (, ( ( $ %,,$)! %&!% 8$3 %&% $ $&A

17 Kapitel 1: Status for den nuværende struktur 4 0, /!0! 3 < 7K = (7K A4$A/23A5 ()K #9 % )K 8 4' $A/' 5 /S2 (- ' ' /!0! /!0! A /!0! /!0! /!0!< / /!0! /!0!

18 Kapitel 1: Status for den nuværende struktur /!0! 9R R R I A # 8 / ' '2'3$' /!0! <6(K Udviklingen for Telefon- og ISDN-tjenesten! '3$ ' /I

19 Kapitel 1: Status for den nuværende struktur Figur 1.4-1: Trafikudvikling i telefonnettet Mio. minutter 180 Lokaltrafik Udlandstrafik Kommunal- og Landstrafik Internettrafik < ' '3$' '3$ 3 # <)I Figur 1.4-2: Lokaltakstens udvikling (faste priser) Kr./Minut 1,10 1,00 1,00 0,90 0,98 0,87 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,73 0,69 0,68 0,58 0,54 0,45 0,37 0,30 0,20 0,10 0,

20 Kapitel 1: Status for den nuværende struktur Figur 1.4-3: Landstakstens udvikling (faste priser) Kr./Minut 6,00 5,50 5,00 4,59 4,00 3,20 3,00 2,00 2,29 2,14 2,13 2,09 2,03 1,69 1,21 1,00 0, Figur 1.4-4: Takstudviklingen for samtaler til Danmark (faste priser) Kr./Minut 12,00 11,00 10,00 9,21 8,00 7,70 6,00 5,49 4,00 2,00 4,62 3,91 3,38 2,66 2,51 2,04 0, (K () Udviklingen for Internet dial-in!' '3$

21 Kapitel 1: Status for den nuværende struktur Figur 1.4-5: Trafikudvikling vedr. dial-in til Internettet Mio./Minut ,29 75, , ,39 30 ' ,14 8,65 2, I Figur 1.4-6: Takstudvikling for adgang til Internet i dagtimer (faste priser) Kr./Minut 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,87 0,87 0,76 0,72 0,58 0,54 0,45 0,37 0,30 0,20 0,10 0,

22 Kapitel 1: Status for den nuværende struktur Figur 1.4-7: Takstudvikling for adgang til Internet, aften og nat (faste priser) Kr./Minut 0,50 0,45 0,44 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,24 0,24 0,21 0,18 0,15 0,13 0,12 0,05 0, )7KDK Udviklingen for Mobiltjenesterne / 4 )6 #I Figur 1.4-8: Trafikudvikling i mobilnettene Mio. minutter 35 Lokaltrafik Kommunal- og Landstrafik Udlandstrafik /!0!L

23 Kapitel 1: Status for den nuværende struktur I Figur 1.4-9: Takstudvikling Udviklingen for i lokaltaksten i dagtimerne for brug af mobilnettene (Dagtakst til fastnetabonnent) (faste priser) Kr./Minut 3,00 2,50 2,50 2,15 2,00 1,76 1,72 1,57 1,48 1,45 1,27 1,19 1,19 1,00 0, Figur : Takstudvikling for landstaksten i dagtimerne for brug af mobilnettene (faste priser) Kr./Minut 8,00 7,00 7,00 6,00 6,05 5,00 4,41 4,00 3,00 2,00 3,26 3,10 2,93 2,88 2,79 2,34 1,84 1,00 0, ,

24 Kapitel 1: Status for den nuværende struktur Figur : Takstudviklingen for samtaler til Danmark fra mobilnettene Kr./Minut 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 12,50 10,68 9,16 6,45 5, )7K <)<)<< 4,72 4,17 3,42 3,17 2,68

25 Kapitel 1: Status for den nuværende struktur Tabel 1.4-2: Vigtige begivenheder for tjenesteudviklingen B&,,,,,,,, >%%0 %& 19&%0%!-.,)$# %%$(!) 175%10 ;1%&10 &6 %&%/%&!'6:C!!!!D: $DD$&. $$&) $7!0!D(!!6$))36! $)3779&#&37!!6$& /E&!1$641% %&%!17!7%!#%&%0(>!3!&. >%%0 %%!#%&%0$& %%$.$71!! &!60!) %&7%%)9&%0/$ $&097)%1 0)91%&$'%&'1%$. %#;%&/E%0 6;0 %5!&!17!7 -., #%; %0 $&097)%1>%&31%&'07))!00!6$))3. % -.,1'%00)3 :300! :!7%&3003!D$7336,,, ;71% %%$0%&70/&$>%6 %!03 %0(%#;%&$7#;71%&5!&!17!7 1% 0!)%1%31#31!1% %% >%%0 %&:1%& #;1%0'!1%!)1%7% 17!% %%$% ( &13)1& 04 %0 -.,%& 747%7%!%#;%&! % >$&10! $%/E'%19&%$)%1'%00$)#&$5$'%1$& %%. 6$))36! $%)%%)&9!1$7!)!&6( 19&%0336$7 >%%0 %31#;77%0 9'&7%$6! % %& &9!1

26 Kapitel 2: Nuværende rammer for den politiske styring af sektoren 2 Nuværende rammer for den politiske styring af sektoren 4 % 4 /!!#! <J. /!0! %!. /!0! 2.1 SAMSPIL MELLEM FLERE INSTRUMENTER I!.!0/!0! 0! &' /!0! 10!/!0! 0 /!0! <K.

27 Kapitel 2: Nuværende rammer for den politiske styring af sektoren - /! /,, 2 # 2 /!0!& ' &... /!0! ' (6/!0! 2.2 DE OVERORDNEDE RAMMER 5 5 % / Rigsmyndighedernes bemyndigelseslovgivning. 0 <7 ( <D < <7. 0 <7( <D. 0)- (- 0<D I. 0. % 1 /: /!0!8!. (D<6<. (<. -<<(<

28 Kapitel 2: Nuværende rammer for den politiske styring af sektoren /, # /12B Sikring af satellitkapacitet!.... A. M 3 '$/!031/ Forordningen om telekommunikation = 0 <(7<- 40<-5 <D 40<(D5 0<-I.! 0 I!0

29 Kapitel 2: Nuværende rammer for den politiske styring af sektoren ((. (D<(( P P. P P& 2.3 LANDSSTYRETS KONCESSION TIL TELE GREENLAND 4 ) #. <7(( < /!0! /!0! 8 /!0! T< I / / # A #. 0<- 0 2 '0 /!0! T<T- /!0! 8

30 Kapitel 2: Nuværende rammer for den politiske styring af sektoren 4 / 4 / ) $ 4B3/$5'3$' 3A2$A/ 0 1/!0! 9 '8/ 87 B /!0! '< /!0! 8 PP /!0!I 0 /!0!0 /!0! A. /!0!.

31 Kapitel 2: Nuværende rammer for den politiske styring af sektoren '/ $(( /!0!M 3 &' (-/!0! 4U51B0 '/ 4C5C ' '! 45 /!0!C U 45 U /!0!! U> U C/!0! C M PP 2 /!0! 3 ()A /!0! /!0! 2.4 INDFLYDELSE GENNEM EJERFORHOLD 2 # 2 ' <<(7<-40<<-5/!0! < <) '. 4 5 & 0. 0

32 Kapitel 2: Nuværende rammer for den politiske styring af sektoren & ) % 8 A <K MM 3/!0!<) # 2.5 DEN REGULATORISKE STYRING AF TELE GREENLAND ', % /!0! 0 &' 1/!0!0 0 8 /!0!I

33 Kapitel 2: Nuværende rammer for den politiske styring af sektoren 2 # 2, 4 & 0<<<6 <7D 0-<D < &'/!0! '/!0! <7)<)< /!0!. /!0! A /!0!&' /!0! /!0! /!0!'/!0! % # B /!0! /!0!. /!0! 6 /!0!% 1 4<()5 PP. ' ) () < )%,

34 Kapitel 2: Nuværende rammer for den politiske styring af sektoren!/!0! '/!0! /!0!.

35 Kapitel 3: Teknologi- og tjenesteudvikling 3 Teknologi- og tjenesteudvikling 3.1 TEKNOLOGIBETINGEDE FORUDSÆTNINGER FOR TELESEKTOREN (% ( Transmissionsnettet 2 B M M 2 / 2 2 (-5 72 PPI >$# L I#BNL'LL /L 'PP = PP /:/8 'PP $# L 9 3 (A2

36 Kapitel 3: Teknologi- og tjenesteudvikling ) (A2 (4(5 ' 4'3$ 'B' 5# # '!3 2 Figur 3.1-1: TELEs hovedtrafikveje for i Grønland samt til/fra Grønland

37 Kapitel 3: Teknologi- og tjenesteudvikling Telefon- og ISDN-nettet /'3$ 45 0<D6-(< D-'! :/ :'1U :4B3/$5 '3$ '3$ '3$ 1'3$: / I/:/3/!0 /3 / Mobilnettene for NMT og GSM A$A/3A $ $A/3A 45 $ # (- $A/$ I$/ $NLL$ L$L1%/11B $NLNL AL8LC!<3 3 8L1 N'NLL0 # L # (- 3A$ I$NLL$L$LB $ AL8L3 8L1N'N LL# LN#BNL'LL /L8! $ 3A3 3A3A

38 Kapitel 3: Teknologi- og tjenesteudvikling %, % MPLS-nettet AB03.:/% /' AB03 :/'/ /( AB03 AB Kystradioen 8 NLL1/L 'L# /L Satellitsystemet 1 /!0! ' 3<D $L8 L4<5N LL4<5$4(58L4(514<5# L4<5#8 L4<5#4<534<5B4<5NL4<5'LL 4<5 /L4<5 :/84(5 A 4 5'4,,, ,,, 5'P3 (-P PP

39 Kapitel 3: Teknologi- og tjenesteudvikling. 2 # ) ( % Intelsat Plc. ' 6K '$/!031/4/'/ 3: 5 '$/!031/ '$/!031/ '$/!031/ <7(B// < <7/!0! / /!0! '$/!031/ <7 (<'$/!031/' B '$/!031/1 '$/!031/ 'B/!0! 'B<) #3 ''B '/3=4'/ 3=5 'B0:=40:=Q0:= 5 '/3=<((< 'B 0:= '/3=' 0:= (('/3= >- 4B31 5 '/3='B <K

40 Kapitel 3: Teknologi- og tjenesteudvikling # /. 1 /!0!!2 ' 0:= <((<-8 /!0! 0:= 0:= <7 (< /!0! 'B 1 /!0! (- 'BI < D( A.R '3-26< -(66! 0 0:= (<-0 ( <)(<-0:= 0 - <)(<-0:= 0 $ ) <7A.R'37<2D6-(76!0 -)()0:=. /!0!' 6 2 -(66! 0 0:=. ':1= 0 & Americom Government Services ' 8L#31/!0! 8L :B /!0!! V B$ 3 #312:

41 Kapitel 3: Teknologi- og tjenesteudvikling -, ) %. 2 # ) % /!0! (- 1 3 (A21A:76 V 0 $ B : Overvejelser ved valg af satellitleverandør 3 /!0! 'B A /!0! ' 45!#/!031/3 ' JJ. M />M << ' -8 D7$W 4DD6X$5 'LL (<XV 4 DX$5DD6X$ ' )XV 4-(X!5# $ '-(66!-(76!--(6!$ '' '$/!031/

42 Kapitel 3: Teknologi- og tjenesteudvikling. / /!0! '$/!031/ $ Tabel 3.1-1: Vigtige begivenheder i infrastrukturudviklingen B&,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, &!0 &36 3&! % >$&10! $1'%0336()!& 0 1'%0)%10! % >$&10! $%&%!0!! G/%&!'6$7 $&. )3 %&19&%031 0%''!7)%%)&9!1$7!)!&6 %9&0 %1&%6 %. &!0)00$&!!)!&6 &9!1 >%))%0 ;&% $'%&!7%&&9!10%606%&7!0! $<:01%. = %9&0 %17!% &!1& 04 %0300! ($'%)#%& ;0! % >$&10! $1& 04 %0C!D$& $D 9&0 %%!/%!1%17!%&!1$641%%!#%&%0/E0 &467%3362!!. )3 - $#6$))36! $00;0 %)% -,19&%0&9!1!6$& %!7%0#&37&9!1 17!7% %&% % E#%0&9!1 7!0%&7%!H &!6)!06%H%&317%%)9& &9!1!!6$))36! $'!$3 %&% % %!#%&%0 - $# %%$0;0 %)% -,19&%0&9!1,,, ;71% %%$0%&70/&$>%6 % %&!03 % 2!%#;%&$7#;71%&5!&3 %%. $:&!1$$7 &9!107! %I!;!)!&62A$/%5!7%%%/$& 1'%0( %&% 19&%0&9!1( Forventninger om nye tjenester/teknologier 4 '5 /!0! P P

43 Kapitel 3: Teknologi- og tjenesteudvikling : ' 6 8 6, % 6 -; ) ; - 2, 6 < 8 ' 4!:/5 3A 3A 3A 33A B%3 4(Y5 'B%3 AA3! /!0! B%3 /!0! # /!0!J J $ 4-5! #A/3 4#A/ 35 /!0!#A/3 A #A/3 A & V V 1 ' A /> /> />,

44 Kapitel 3: Teknologi- og tjenesteudvikling 3 =.. >&/!'/> /:B2'B4' 5 /:B2'B 1!'B ''B 4B3/$5 '/!0! A '/!0! P P 5 5 > 5 5?? # TELEs planlægningsstruktur og strategiudvikling /!0!!/!0! $#$1/!8<7D 'P3<77M<(P 3 A!#/1031/ NLL '$/!031/ / 8$% 2 1<77P/B(30P P P3

45 Kapitel 3: Teknologi- og tjenesteudvikling # $A/'3$ 3 /B( /!0! /!0!!/!0!<)/B( P3 0<)M(-P )' 3 < (M- </!0! I 0 4 5! /!0! '/ /!0! ' '/ 'B A ' M M A

46 Kapitel 3: Teknologi- og tjenesteudvikling / '/ 3 /!0! B4B=3/5 <D /!0! <6 P0P /!0! 1 I )'%&1%00 &! %7 3 AB '/ '/B 123 '/ B '/ 0 I. 0 0 () -!&6%100 &! %7 '130(-() ' 3. >&/!V

47 Kapitel 3: Teknologi- og tjenesteudvikling '3A =. 12 B%3 / AB03 &7!0! $0.$7/%&0$!%0 &! %7 /! 0! A :: 'B=3//!0!/!0!B=3/ 88 8 ' ' %&%106!#00 &! %7 3 B!%B3 ' I' Z 1 1!

48 Kapitel 4: Prissætning og takststrukturer 4 Prissætning og takststrukturer 4.1 GRUNDPRINCIPPERNE I TELE GREENLANDS PRISSÆTNING ' 2 # 2, =/!0! /!0! /!0!P P 8 9 /!0! PP! ' /!0! I < I. (!I8 - I (4 5 ' ) Det geografiske hensyn R 4545 $ $8

49 Kapitel 4: Prissætning og takststrukturer A, = A $ $8 $N L R. A /!0! 0 / 2 # 2, Den indbyrdes prissætning mellem de forskellige tjenester 3 '! /!0! ' 2 /!0! 4 5I # 22 $ /!0!76K <6KM

50 Kapitel 4: Prissætning og takststrukturer / & (( '! /!0! Fordeling af engangsomkostninger og løbende omkostninger /!0! I %I! &I! 'I! /!0! ' / = 3 )</!0! 45.PP

51 Kapitel 4: Prissætning og takststrukturer /!0! 4)(<5 4.2 VOLUMENTAKSERING FOR MPLS- OG ADSL-TJENESTERNE 2 # 2 > < (( >B$AB03 '% A /!0! I < 9' ( /!0! - /!0! '. # PP! 130 AB03 ' Sammenhæng mellem omkostninger og priser 3 )<(76K/!0! 4 5! $ 3 4 5

52 Kapitel 4: Prissætning og takststrukturer - ) B 6 % )? B % ) 8 B-! A /!0! /!0! A M M PP 3/!0! 130AB03M > B 3 > A /!0! '! V V P P! I! 3 A 5! <(

53 Kapitel 4: Prissætning og takststrukturer B- - < % /!0! / '! 45 D B /!0! /! M '! 3 = Sikring af indtjening 3 ' / B /!0! /:B2'B / /> ' 4) D ' /!0!,

54 Kapitel 4: Prissætning og takststrukturer Tabel &0%&/E$&06%7%$/6!1'%1#&37!$7!)1%7 %%$J /6!1 )1%7 %%$ B B,. %%$JJ<$'%& )%1'$3)%!60%&7= B B, ) << <- -( ) )<6 (<6 -( ) 7D6 -( [B()M M,M [[ 130'B, / ,!'B 4.3 DEN GENERELLE TAKSTUDVIKLING /!0!< / ' /!0! /!0! < /!0!<)

55 Kapitel 5: Forsyningspligtsanalyse 5 Forsyningspligtsanalyse /!0! ''3$ 5.1 HVAD ER FORSYNINGSPLIGT? / 0, 2 I 2 '!# '#31 \, 7 E-<!B %((2((2!D (( 45!/0<7())((6<! 2 2 2

56 Kapitel 5: Forsyningspligtsanalyse, % -,, '/!0! 41A'(5 B3/$ < 4''3$5 3 /! 2 0! ' 4/!0! ' #! 4/!0!5 /!0! 45 /!0! /!0! /!0! A /!0! /!0! < B3/$B3,/$,M

57 Kapitel 5: Forsyningspligtsanalyse 5.2 HVORDAN OPSTÅR ET FORSYNINGSPLIGTSUNDERSKUD?,, /, $ ' 2 ] ] ] 3 I < $ ( $ - $ 3 2 I ' 2 A ' 2

58 Kapitel 5: Forsyningspligtsanalyse. ' I < B ( ' ' - /2 3 4=/!05&/ 3 & '/!0! << = /!0! 8 B3/$ 5.3 FORSYNINGSPLIGT I GRØNLAND < % #. <7((<<< /!0!123. T</!0! I < / ( / - # ) A 6 <<!

59 Kapitel 5: Forsyningspligtsanalyse ' 1 'T- /!0! 8!! 4 5 A!#&!# 3 ] B 'T- /!0! /!0! 4I 5. T- /!0! /!0! /!0!

60 Kapitel 5: Forsyningspligtsanalyse B ' 5.4 ERFARINGER FRA ANDRE LANDE 2 4.!#. I < & ( 8 - = ) $ 6 = # ' '4$$,/C5 ' $,/ 3 (6$,/ '' 4B3/$5 ' B^ 3_ ( A

61 Kapitel 5: Forsyningspligtsanalyse 3_ - ' M B3/$ B3/$4'5 '3$ 5.5 VALG AF TILGANG ( =4(, 4!#!#D2--2!- <DI ')()))( ) ),()- ((. ] 2 2 ' I < F ( F - F A <( ' > M 45 M A 45. <( 3

62 Kapitel 5: Forsyningspligtsanalyse = 2 2 ' /!0! 2! W VALG AF ANTAGELSER!# <- 1 /!0! 4 5 '1A'/!0!( <) I &! /!0! <- 3 IV '`8 4<D5P: #3=:! P3U'''! : <). 1A'4(5

63 Kapitel 5: Forsyningspligtsanalyse. '4 5! A ] ] ' 1A'4(5 5.7 VALG AF FORSYNINGSPLIGTIGE TJENESTER C. D. >! 2 45 ' /!0!/!0! ' <6 B&' B3/$4 '5'3$ '! M 2 ] <6 4 <<( 5 ' 04 5,

64 Kapitel 5: Forsyningspligtsanalyse 4, B3/$! /!0! 130 B ' B3/$'3$ B3/$0 /!0! B3/$./!0!B3/$ /!0! 0 I < ' ( 'BL 0 - ' 1 /!0! /!0! B3/$ I

65 Kapitel 5: Forsyningspligtsanalyse < 8<D ( =.. / - 1.'3$3'3$ /!0!'1U1 /!0!'3$ '3$ $/0/ 1 $/0/ >'3$ //!0!.' ' /!0!3 0'3$'3$ '3$ 5.8 VALG AF IKKE-FORSYNINGSPLIGTIGE TJENESTER!!/:4 5 B /!0! ] &, /, & ((D 1'8LAL$$L$B N LLNNLL3 /L## LLL'L

66 Kapitel 5: Forsyningspligtsanalyse 4<K 51 B 4 54/: 5 ' 5.9 OMKOSTNINGER OG INDTÆGTER 0 % % ' M M!. 45G /!0!2 3 'I 8L$L' B NL 8L 8L 1 3(. L

67 Kapitel 5: Forsyningspligtsanalyse Antagelser på omkostningssiden = I 3 2 / Hvorfor inddrages kapitalomkostninger? ' I. F' 45F 3. /!0! I! F. F./!0! F!F Hvordan inddrages kapitalomkostninger? H $ IF! F= F.

68 Kapitel 5: Forsyningspligtsanalyse ) F3 45F!! M <D 3! 41A'(5 ] <7 4 5 <4 53 < > > > /!0! # /!0! <D ] 4 5]4 53 & 4 5 =. <7! $ B:! ':1= ':1== M ':1= < ' /!0!

69 Kapitel 5: Forsyningspligtsanalyse 2 # 2 (, 2 B /!0! # /!0! -,, Hvilke kapitalomkostninger? 'I ' ' ' # 2M 2 ( '/!0! 2' 2 2 ' # L$ ] 41L$L5 '4/L85 45! 4 3 #8 L5 ' I & (

70 Kapitel 5: Forsyningspligtsanalyse. & 45 2B I 3 ' $ I < /<I=- ( - $ <6.! /!0!. /!0!(<. $, 4$5 /!0! ' 45 B3/$.

71 Kapitel 5: Forsyningspligtsanalyse A /!0!< B=3/ /!0! Hvilket afskrivningsprincip? $. I < % ( 0 - /!0!! /! 0! =/!045 1%A'341 %A ' 3 5 1%A'3 4::5 #31!#31 B 4 5 (< <,6 ' (< 0 (K 6<K < 1 3

72 Kapitel 5: Forsyningspligtsanalyse Tabel '%'% 1%&!1!$%&%/%! %&<#;71= E& $))36! $0310 ;& #;71%& E& ;71%6/E%0! $ E& K$&10! $2&!0 &36 3& E& K$&10! $26$))36! $0310 ;& E& %/E&!1$641% E& 60 &!6$))36! $0'%>/E0 % E& 60 &!0! % 0%1%& E& & E& $))36! $0310 ;&/&(&% 7/E E& $))36! $0310 ;& E& A% &!%5%1 E& %170% E& %&% %&)!0%&'%&% E& ; ) Til hvilken rente?! 3 F!. V 1:: 4PV 1::P5! (( > 45 = > V 1:: 2V 1:: I ' 1A'(<(K (( E!# 7<7

73 Kapitel 5: Forsyningspligtsanalyse / Tabel 5.9-2!/!$&&% 79&06! %7%!)!&6 &!6&7 $!1 &!1 3?%)#$3&7 $&7% 0 &7 $& 37! /!% '%&7% ;06!1 %%)0 1%)% $& :L :,L,:,L :L :L :L :L :L :L,:L :L :L :L!<(L /!0! ( > > 45 ) 2 # 2 (, ' Om drifts- og vedligeholdelsesomkostninger & /!0!. '. /!0! $ (-,

74 Kapitel 5: Forsyningspligtsanalyse / '/!0! = 4 5' # = '! /!0! = 0'/H BA& 3 ' 1<<))K2! /!0!! -K B3/$ = Antagelser på indtægtssiden B B3/$'3$. 2 /!0!NLL$ NLL./!0! I

75 Kapitel 5: Forsyningspligtsanalyse.,=, - < ' 2 ' /!0! ( ' 2 ' /!0! 4 /!0!5/!0!/!0! >1 4 5! B3/$ () B3/$ I' /!0! D6 ] D6A 2 D<7))D6 > > ' 4((5 () A 3A43A 53A4/5$A/

76 Kapitel 5: Forsyningspligtsanalyse <7 /: /!0! D6, 4D65 A NLL I Tabel %&'%1$&06%7%6$)#! $%&!0!)!%& %I % %I 'IB3/$NLL NLL 0 & A NLL 0 A # # A NLL. (6 A &. A 1. A A NLL ' A A 12 ' A 2 ' 0 B3/$ 4NLL54 5 '!#8 V '8 (D (6 'D<7I4<<MD652(Q(( = 2

77 Kapitel 5: Forsyningspligtsanalyse 4 5 / ' De vigtigste antagelser kort ' < ( - ) D I B3/$'3$B3/$ I8 8 3! M /!0! # G ] & 'D<7I4<)MD652(Q66 = (D V '8V '`8 <D

78 Kapitel 5: Forsyningspligtsanalyse 7 & 845<(L <! 4 5<, 6 << M /!0! <( <- #/!0! <) ' 2 <6 1 2 > ] D6 <D > 4 D RESULTAT AF ANALYSEN 3 (7 I <! 3 $ NL2BM (7 ]

79 Kapitel 5: Forsyningspligtsanalyse, /. /, ( '$NL2B 8 NL2B - /$ ''3$ 1 9M $4 (6K 5 (- (-! I $ $7)$%&6&$%&E&7 76 (((7K/!0! 45 (- ' 3 6( #

80 Kapitel 5: Forsyningspligtsanalyse Følsomhedsanalyser 3 G Ændring i forsyningspligtsunderskuddet 30% 25% 45 20%. <(K 10% 5% 0%! 9-5% -10% Stigning i underskuddet -! -15% <K -20% -25% Kapitalforretning (? > /!0! #. /!0!3 B ' (<4 5 <6< <6 )6K > 0!' #388 15% Reduktion af underskuddet 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%

81 Kapitel 5: Forsyningspligtsanalyse % & 1-0%!23-2% /!0! Stigning i underskuddet -4%! -6% /!0! -8% -10% DKK/USD! $A/ D # /!0! 4)5 $4NL2B5 $ ''3$ Sammenligning af resultatet med forrige analyse 41A'(5! ( 3 G Ændring i forsyningspligtsunderskuddet 10% ( 4 5 8% 6% 4% Reduktion af underskuddet

82 Kapitel 5: Forsyningspligtsanalyse, / - % % G % 23! /!0! 4 5! ' ($3 B4 --K5 $4 (6K Finansieringsmodeller I < 4 '$ /

83 Kapitel 5: Forsyningspligtsanalyse, =433= 5 3 ( ' 45-5# ) $1 1 4 (-)5! 4 (5 24 )5./!0! 4-5 > F= /!0! $. /!0!2 '/!0!. =. > $ IB3/$,

84 Kapitel 5: Forsyningspligtsanalyse DEL 2 Udvikling af den grønlandske telesektor

85 6 Påvirkningsmuligheder i den grønlandske telesektor - B2 O O # '8/4':/ 5 >!'8/! I & '! 2 #I67((8(! Lovgivning Regulering TELESEKTOR Teleydelser Netværk Markedsstruktur Ejerskab 3

86 Kapitel 6: Påvirkningsmuligheder i den grønlandske telesektor 6.1 SEKTORENS RAMMER: LOVGIVNING '8/ # OO OO3! B M ' # O O > 3/!0. J JA

87 Kapitel 6: Påvirkningsmuligheder i den grønlandske telesektor &, # &!- 4A>$,=5!A>$= 4 5 3/( A>$=! A 4 5 O O' B #!# ' !# 6.2 MARKEDSSTRUKTUR: MONOPOL VS. KONKURRENCE A F3

88 Kapitel 6: Påvirkningsmuligheder i den grønlandske telesektor Naturligt monopol eller konkurrencedygtig telesektor? /. O O 45 0,,, '!1%&%! 3&7 )$$/$F! I. 3M! 9 I! $ M 4 M5H 4!# 5 / 4'/5! <7!# = O O

89 Kapitel 6: Påvirkningsmuligheder i den grønlandske telesektor 0 2 3, AOO F.F= F 3=!: -< =!: Tabel ' % %&8$)&E1%&: 1%& 0$) $ %0 %& 7% 2(- 9((3 0 2 =!: 6 ' % %&8$)&E1%&: 1%& 0$) $ %0 %& 7% # A / M 4 />5 :8()(0();<1%</2==3 I = 0 -< =!:4(<5%B#% I: %% 6

90 Kapitel 6: Påvirkningsmuligheder i den grønlandske telesektor Markedsstruktur i Grønland % 4 5 /!0! $! =/!0! SV 1 4V 1M5 # /!0! '!1%&MF V 1 = V 1 V 1 V 1 V 1 V 1 V 1

91 Kapitel 6: Påvirkningsmuligheder i den grønlandske telesektor, % % E, % 6 11 &( /:&:4 $,/5>'/ > /!0! 3 1 M M REGULERING: HVILKE MULIGHEDER HAR REGULATOREN? A 2 ' I! % $ B AI& $ $ $ 2 $ 4 5 M 2 $ = I 3 ]

92 Kapitel 6: Påvirkningsmuligheder i den grønlandske telesektor ', ] $ 1 % 45I < % ( % '. I < ( 45 %& 6!%'0(5$&0$!%&%! $%&! M!! 1 = 2!!

93 Kapitel 6: Påvirkningsmuligheder i den grønlandske telesektor!, % $ = 45 & I < % 45 ( > - = Regulering af tredjepartsadgang (access) / 4!5/: /:OO / /: 3 0%1': -( MM/: $ I Figur Regulering af tredjepartsadgang 17%&%%%&% 01%5!'%& 1;7 7!6 ' % &!0 &36 3& 6E&$7#% 7%0%$&!17!7%& #%0 %)!&%73! $& 7!6 ' % 1#31! %% >%%0 %& 7!6 ' % 1#31! %% >%%0 %& 7!6 ' % 1#31! %% >%%0 %& 3 #&37%&%! %% >%%0 %& -( 0%1':0%1' :,

94 Kapitel 6: Påvirkningsmuligheder i den grønlandske telesektor - / 4 /. / 2 M! ' JJ! -) > -6! --. ] 4 1 &5 3 1M 4 5. &! 1 1 & 1 & 1! -) B 3& &. 2! =$ =$$=$/ -6 '//4(-5/(-4 5,

95 Kapitel 6: Påvirkningsmuligheder i den grønlandske telesektor /! 2 F I < 4) 2 A. ( <-( 4 5-0)-) 3 U U/ ) 68&< 0%1': 10%1':!# Vertikal separation af ejerskab 4 5 I,

96 Kapitel 6: Påvirkningsmuligheder i den grønlandske telesektor Figur 6.3-2: Vertikal separation 1;7 7!6 ' % &!0 &36 3& 7!6 ' % 1#31! %% >%%0 %& 7!6 ' % 1#31! %% >%%0 %& 7!6 ' % 1#31! %% >%%0 %& #&37%&%! %% >%%0 %& / 3< / :%/: <( &:' 2 M Opdeling i gensidigt afhængige selskaber. ' :,

97 Kapitel 6: Påvirkningsmuligheder i den grønlandske telesektor 2 -D 4-7 5! 2! A 45 '!1%&% '4&60%%6 %&F $ ! 4 5$ B - -D = -7 % ' 3-1,

98 Kapitel 6: Påvirkningsmuligheder i den grønlandske telesektor Figur 6.3-3: Gensidigt afhængige selskaber % '4&60%60 %&! % %& 06&%&7%017 ; %!0!))%6$#7 1;7 7!6 ' % &!0 &36 3& 1;7 7!6 ' % &!0 &36 3& 7!6 ' % 1#31! %% >%%0 %& 7!6 ' % 1#31! %% >%%0 %& 3 #&37%&%! %% >%%0 %&. 2! &/#31<7)/&/ 4&&5! & 45',

99 Kapitel 6: Påvirkningsmuligheder i den grønlandske telesektor Sammenfatning af regulering under konkurrence $ I ' / Tabel &)4&%$&1%% &)4&%3%)/%& %& 6!0%/!&! $!%>%&06!# /1%77%017!5477%0%06!#%& 3 = ' A B / = W 45A>$= 45 ' B=!:4(<5 4 5 =!: =!:,

100 Kapitel 6: Påvirkningsmuligheder i den grønlandske telesektor # /> Regulering i Grønland 3 A GI /!0! =. L Regulatoriske forandringer i forbindelse med en liberalisering /!0! &' ]]4] 5 /!0! M M 3!#! I,

101 Kapitel 6: Påvirkningsmuligheder i den grønlandske telesektor 45 2! /!0! /!0!. 'D - I':# D<!. M /!0! 3 6 < 1!# 6.4 EJERSKAB OG SELSKABSSTRUKTUR <<6 % B M! ) 1!! I 1 ) 1 / 80 I &38,

102 Kapitel 6: Påvirkningsmuligheder i den grønlandske telesektor 1 M M 1-1 G 9 M )< '!#!3! B Privatisering som middel til effektivisering 3 ' I 5 5 A B 15 )( > )<! I$& 3,R/ /3 )(,

103 Kapitel 6: Påvirkningsmuligheder i den grønlandske telesektor 6 15! 'M )- I3 F Delt eller samlet? / 3 M B 3, A Privatisering af TELE Greenland M 8. /!0! )- ())),,

104 Kapitel 6: Påvirkningsmuligheder i den grønlandske telesektor! /, $ & $ = M /!0! & /!0!M M # /!0!. /!0! #! /!0! $ /!0!. 3 ' ' /!0! ' /!0! ' B.

105 Kapitel 6: Påvirkningsmuligheder i den grønlandske telesektor 3. #! 6.5 SAMMENFATNING. 8 1! 45 4 V 15 3 /!0! /!0!I 2!=!: ' M 0%1': A I1!= M..

106 Kapitel 6: Påvirkningsmuligheder i den grønlandske telesektor 3. # 4 /!0!5! B=3/ 3 2/!0!

107 Kapitel 7: Udvalgte cases på indførsel af konkurrence 7 Udvalgte cases på indførsel af konkurrence I. ' 1 ' A I M > 7.1 TELELIBERALISERINGER # % ' '$! '$ Den islandske teleliberalisering 3 3 <-6 M<7 3 ' 3 <7

108 Kapitel 7: Udvalgte cases på indførsel af konkurrence 3 ( % Figur Nøgletal for Island &%!<6) = %$6700 9&&%0% %$ %1</&(6) = 9&0 %#; <45<)45 ( -( % 4<<(65 (D88 <7)<<<6 $A/<763A<)' 4K5 ' :1$/1/- :1$/1/- ' ' Figur 7.1-2: CANTAT-3 og satellitforbindelser Kilde: FARICE Liberalisering 0!# '!/14!/15!!14!! 15 <)!# 4 5

109 Kapitel 7: Udvalgte cases på indførsel af konkurrence. 2 4 '!# ' < <7! ' 3 <7' < A<4 (5 3 M!# 3!#D (( I ((2(<2! 4 5 ((2(2! 45 ((2<2! 45 ((2((2! 45 ) ( % ) (, Regulering /'B/ 1 4B/15B/1 <DA< B/1 B/1 I / =..B/1 ' B/1 3<B/1 I 8-)'( B/1 '!

110 Kapitel 7: Udvalgte cases på indførsel af konkurrence &>3 3 M' 3 B/1 (( 3 3 (<3 &)3 B/1V 1' 0$, & #,,F F% Privatisering '( 3 '(< 3 7K Effekter af liberalisering A '((- 6 ) <( '' /.a (-=>2= A ' 8 0 #! MM!#! K. 130 /!0! PP

111 Kapitel 7: Udvalgte cases på indførsel af konkurrence - % Øvrige forhold 3 ' ' ' / :1$ /1/- 3 (( 1%':! ' 3 Figur Det nye søkabel / Kilde: FARICE / A

112 Kapitel 7: Udvalgte cases på indførsel af konkurrence A <7(( '/ 2 F% % F Perspektivering > Den færøske teleliberalisering <6 /> &(' / 6./ / )D& M / Figur Nøgletal for Færøerne &%!<6) = %$6700 9&&%0% %$ %1</&(6) = 9&0 %#; <) )D -)< /4<65 (<D88 ' 0 ' :1$ /1/ Liberalisering '<D0M 0!#3< P

113 Kapitel 7: Udvalgte cases på indførsel af konkurrence &, P' 3 < I/88 (6K 89 A '6K8/ Figur 7.1-5: Udvikling i lokaltakst Kr./Minut Dag takst Aften takst 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0, A 3(< ' ((8 ' 8 ' % Regulering BZ 6 <D&(( 3 I 8)( /(,

114 Kapitel 7: Udvalgte cases på indførsel af konkurrence -, 0 %. ' / B3/$ S'3$ < / / 8! JJ =. # Privatisering / <K0 / Øvrige forhold ' (< '/I AB '-( (1>(1 (!>>( (().'( ( (A.! ' Perspektivering # B

115 Kapitel 7: Udvalgte cases på indførsel af konkurrence 3 % 1! Teleliberalisering i Nordcanada 'C$,/$ &: $,4$V /5 (< 8/!0! $V / 8 MM $V / << &: $V / (< 'A $V / $V /) ( ): $V & M C$V / $4(-<75 4)7)-5 2 / G Figur Nøgletal for NWTels operationsområde &%!!$/%&! $0$)&E1%<6) = %$6700 9&&%0% %$ %1/&(6)!#;%&$70)E$6!0!)31 9&0 %#; - << V 4(-5 $V :& <K 1 $V /

116 Kapitel 7: Udvalgte cases på indførsel af konkurrence = :%/: )) ::%/: $V / % Liberalisering $V /(< <' 0 $V / 45 ':%/: $V / $V /M3' B3'B Indhold af NWTels SIP $V /(' 3'B (< ()$V / :1$bD <K :%/: ] : ' 4/5 3'B $V / $V /. b(6$v / ' 3'B$V / =:%/:$V /:1$b<6 4D 5:1 45:! :M )) :%// : )6

117 Kapitel 7: Udvalgte cases på indførsel af konkurrence ' 6 /, #$ C $, $V / ' $V / A $V / %$V / ' H Regulering!$V / :%/:1: $V / 45 <<< :%/:$V / B'''% :%/: M 1:B''' <G$V / $4 5 : :%/:B''' :%/: :%/: %$V / $V / :%/: 1!

118 Kapitel 7: Udvalgte cases på indførsel af konkurrence &. & #%&!0%&700! 30 A45 I# ' %73%&%1%);175%1 :%// : 4:%/:5 1c::P% %73! $&06%&%106!#%& Effekter af liberaliseringen 45 B''' / % 3'B4 5 /$,/ '8/ $V / B$V / $V / : ' $V /$' 4 5 M ' S30 1'3B4'5 PP $V /B': M(66K :' '3B! $V / $V /MM $V /G $V /( 4carrier access tariff) :%/: $V / # )6! $V / MPC/ 3P0 C1'

119 Kapitel 7: Udvalgte cases på indførsel af konkurrence &!!'3B 130$V / 45 '3B'.! '3B! '3B 45 $V / $V /! $V / :%/: & :%/: $V / ' $V / I! '9 $V / M '$V /! M M B ' ' M P P:

120 Kapitel 7: Udvalgte cases på indførsel af konkurrence F % % F Perspektivering 3 :B:%/: :P P $ %, #, &,, 7.2 GRØNLANDSKE KONKURRENCEEKSEMPLER & A, Liberalisering af flytrafikken i Grønland 3-6)K 3!=. )! I 0

121 Kapitel 7: Udvalgte cases på indførsel af konkurrence & I A ' < )D '(( < <( 1111' ((<D )K B <K # 31 ' 1 (K )7 1 B 1 ) 0 #1 B=3/ 1 B 1 M AL4 05 )D! ' ) #

122 Kapitel 7: Udvalgte cases på indførsel af konkurrence B=3/ : 11 (< ((B=3/ (( &D6D M Om Air Greenland 4-D6K D6K54(6K ((&D6D( '! 11!'1< 6D M 1 '(( )) 4(D 566 B $ / A

123 Kapitel 7: Udvalgte cases på indførsel af konkurrence #, 1 &, Overførelse af erfaringer fra flysektor til telesektor? ) I & M M 8 M & 1 /!0!45#! 0 1/!0! 3 /!0!3. /!0! 4 5 / /!0! /!0!! I& 2 ). I& & ' ' P PM',

124 Kapitel 7: Udvalgte cases på indførsel af konkurrence 1 /!0!! B A/!0! A Fra monopol til konkurrence i grønlandsk flytrafik $1<1 3 1 $1. <6 6 '<6 3 ) B<2<(<1M I! B<2<(< A(<31311 M 1 =., 4 5 2, Konkurrence på det grønlandske marked for pakkepost, fragt og gods / 3

125 Kapitel 7: Udvalgte cases på indførsel af konkurrence 2, <) ' = 11 $ % < (( 3 <7<-K 1! < (( < ( Det grønlandske fragtmarked =4 5 ' %10 1' & 45 <)(( dd6 d( (6K Figur Udviklingen af godstrafikken!)!&6. &9!1 &9!1.!)!&6 &9!1. &9!1J $10)471%()N<= -66 ()6 <6 777$10)471%01%,, (<K -7K <-K &!7 &! 7(- &! %&01%,, (6K ()K J%606(#;.#;71

126 Kapitel 7: Udvalgte cases på indførsel af konkurrence % ' B=3/ <(( <- B=3/ AB=3/ <7((< A B=3/<<K --K Operatører - Skibsfart >%104%105 < 1 ((( ' 1 %10 B %10 %10(( Figur 7.2-2: Forskel i udvikling mellem prisindeks og fragtrater Udvikling i prisindeks Kr. Udvikling i fragtindeks '3

127 Kapitel 7: Udvalgte cases på indførsel af konkurrence B%10 4(( 5 -K0M ) - % < ; % Operatører - Luftfart 1 1 D & ' B=3/ 1 : 11(< (( Speditører i Grønland MM Figur Marked for speditører /%1 9&!!0! % 0E% )!&6%10!1% 0/%1 $ - (6-K <! &!0/$& = ( <6K %5)! &$ 5%&0 1 6M<K 3%M! %& < 6K 3 ' 4 5 #B=3/ B=3/ 4 5

128 Kapitel 7: Udvalgte cases på indførsel af konkurrence % 0 & % POST Greenland B=3/ %&' B=3/ B=3//!0!123B=3/ ((<<( 88 D ' B=3/(- <(K(( Konkurrence på småpakkemarkedet ' &V -6K ' B=3/ $B=3/ PPB=3/ B B=3/B B 1 6K 1! M &V )K '8L B=3/3

129 Kapitel 7: Udvalgte cases på indførsel af konkurrence 0> $B=3/ B=3/ 3 B=3/ < &V <DK( 6< 1 < ( Figur Listepriser for småpakker med fly )E/!66%67 )E/!66%67 %&!)!&6<B < (): 5 )(6 ( %& &9!1<)%1;=<- (-= &!!)!&6 &9!1 $0!)!&6<&%%!1= << <)) 3%M! %&<< ()=!)!&6.336 <( <<7 &!&9!1!)!&6<)%1;=<)%1&%%!1= <<6 <() B=3/ B=3/ MB=3/ Konklusioner & <DKB=3/ I & 6< B=3/ )&V -64-5

130 Kapitel 7: Udvalgte cases på indførsel af konkurrence B=3/ B=3/B=3/ Perspektivering 4 PP5 # 4 5 = I H PP F 7.3 SAMMENFATNING AF CASES / -) '! 0!1! '!

131 Kapitel 7: Udvalgte cases på indførsel af konkurrence I& ( / I '8/ =!! V 1 ''' M 76K130 3$ B4&9%&%M 'M 9' 3(< =!! 3 / IB' M M! ' ' M

132 Kapitel 7: Udvalgte cases på indførsel af konkurrence $V /W! : 0;0%6 $&% M ' 0 I B 0 M 9 (6 $ 45 $3 #! &!7 )!&6%1%

133 Kapitel 7: Udvalgte cases på indførsel af konkurrence 3 IH PP F,

134 Kapitel 8: Telesektoren som del af fremtidens Grønland 8 Telesektoren som del af fremtidens Grønland ' 4'8/5M I/ 8.1 MÅLSÆTNINGER FOR TELEKOMMUNIKATIONSUDVIKLINGEN 2,.&.,.& < / ('8/(< M M!'8/A 1O O / '/. I'/ 45 '8/ ''8/ = 2 ' '8/J '8/ OO! '8/ ' A &

135 Kapitel 8: Telesektoren som del af fremtidens Grønland 4, $ $ & 6$ ' ' 1& 41 5OO 4& 5! A 2 A '8/ Overordnede politiske målsætninger for telesektoren i Grønland. (6. & M 8 ' '8/! '/ MC#.D((E% '8/ De grønlandske politikere må gøre op med sig selv, hvor de gerne vil have, at samfundet skal bevæge sig hen. Først herefter kan man prioritere hvorledes institutioner og forsyningssektorerne skal organiseres og styres. Citat Fra Ementors interviewrunde Hvis vi ikke skal leve af rejer resten af vores liv, skal der ske noget. Citat Fra Ementors interviewrunde

136 Kapitel 8: Telesektoren som del af fremtidens Grønland 0 '8/ '/ 0 M M '. /!0! /!0! /!0! '/M /!0! B P P ( ) &. %%6$))36! $06!#1&!7%! #1%&9!10!))%0$)! $( '( D((1) ((((1. 4. %&9!106!5!'%!17!7 100'!&%1% %%6$))36! $0 >%%. 0 %&/E&)%7%$77%'6E&./!'- 6)1> '6C>> >() E./ - )1'6!>>1- )(. <. $&)! $0.$76$))36! $0 %6$$7<=06!31; % % 7&9!106%0!)31$76$))%!%#;%&$7#;71%& 7$1%.'6!>1./ (>> (( '.'6(!1 - ( 1>>. /. 06!0E'1 )37 1&'%0$7!0%&%0/E$&&% 70)4007%'6E&: $70%06!#% 06!06&%!'%0 )37%/&0%& #E1%%&5'%&'0':1%$% 7% 0%6 $&$7/&'! %$&#&37%&%.'6(- (1((((- ((D.! 2>> (3./1!1! (2-3.1(>(-(1- Vi skal passe på telesektoren: den er nøglen til samfund, kultur, demokrati og det skal man passe på. Derfor skal vi have en stærkere regulator. Citat Fra Ementors interviewrunde

137 Kapitel 8: Telesektoren som del af fremtidens Grønland 2 # 2, 2 # 2 ( (( 4 (./)-. A 3'8/ :4'8/ 5. P P Brugernes holdninger og ønsker! (- M/!0! &/!0! M M I. /!0! ],/!0! PP/!0! M/!0!! /!0!! P/!0! P!MM /!0!AB03 Den eneste måde statsejede monopoler bliver mere effektive på, er ved at ejeren sætter krav. Citat Fra Ementors interviewrunde

138 Kapitel 8: Telesektoren som del af fremtidens Grønland ) 2 # 2 ( 2 # 2 ( (,2 # 2 ( #, /!0! /!0! $0/!0!. /!0!] I//!0! /!0!D7K, M/!0!3 /!0! 4 5 / /!0!J!, /!0!I!!2! =8$'%10 /!0! ', /!0!/!0!3 M/!0!M ' /!0!! /!0!

139 Kapitel 8: Telesektoren som del af fremtidens Grønland '!/!0!'B ' ' #, M!, 17!7 100'!&%1%: %%.$71!!6$))36! $0;1%0%&!59>6'! % ( B3/$2'3$I M/!0! P P ' M M /!0! ME#- E.!IE'6 E AI/!0!3A 3 3A3 / 4B%3 #A/35 M ' # $ / /!0! /!0! AB03IAB03 1& /!0! /! 0! AB03B /!0!

140 Kapitel 8: Telesektoren som del af fremtidens Grønland MPPAB03 IFG 82IA ' M,M, # 17!7 %&% )%1&)%7! &! %#%!7M!' '4< 'M > 130!13046<(2<(725 6<6 M M<7D! ' > M,! 6, > < ' '' %&%'!7)375%1%&/!0! ',. $ 9&&% &!0/!&%01& %!,

141 Kapitel 8: Telesektoren som del af fremtidens Grønland!, /!0! M 1#'%0/3&7 $)906%&$7#%5$'M /!0! 4, $ ;31)9 7!%%6 '0%&707%'0 %&% /!0! /!0! A/!0! /!0!J 1 - I # /!0!J '' 3 ' M J, J ' 'M M, /!0!! 4 5' 3 /!0!M /!0! /!0!

142 Kapitel 8: Telesektoren som del af fremtidens Grønland & 2 # 2 ) &! M /!0! &45 ' '/M Potentielle konkurrenters interesser '/ /!0! /!0! '/ /!0! 'M /!0! /!0! '3B 4'3B 6( 5 6- Manglende konkurrence betyder væsentligt højere priser på stort set alle varer også teleydelser. Citat Fra Ementors interviewrunde Systemerne som har forbindelse til udlandet kører godt om morgenen indtil kl , hvor hele landet går i gang med at bruge nettet ligeledes sent om aftenen og om natten kører nettet perfekt. >'3B /!0! 2'/ /!0!' /!0! N34N35 Citat Fra Ementors interviewrunde /!0!! '/ /!0!'AB03 A ' 4 5, 6(!'3B4'3B5 6-

143 Kapitel 8: Telesektoren som del af fremtidens Grønland, : % 0 2 # 2 2 J '/ /!0! 0/!0!, 13B /!0!'/,4/!0!5 '!1%&F 13B 13BBI 3 13B 45A13B A A13B,./A0, 13B A, '/ ().R /!0! '/ /!0! 1 '/ /!0! /!0! ) D 4 5! /!0! D '/ 6 /!0! /!0! 6 = 3 (6)D,

144 Kapitel 8: Telesektoren som del af fremtidens Grønland,2 # 2 ( ( ( 2 # 2 -. = '/P P ()<6 6! $! 3 ('/ /!0! 8 4U51B0 '/ 4C5 '' C U 45 U /!0! 6) /! 0! /!0! 3 '/ /!0! /!0! /!0! /!0!! 3,'/P P /!0!M /!0!. /!0! 2 I Hvis koncessionsbryderne får deres vilje dannes der en uhensigtsmæssig praksis for tilgivelse frem for tilladelse Citat Fra Ementors interviewrunde 6) M PP 2

145 Kapitel 8: Telesektoren som del af fremtidens Grønland % M / % /!0! /, % '/ '/! %'/. '/' Afrunding 3 M $ > AIA M 8.2 TELESEKTOREN SOM DEL AF DEN OVERORDNEDE SAMFUNDSUDVIKLING 3 7<'8/! '8/ ' '8/

146 Kapitel 8: Telesektoren som del af fremtidens Grønland 2.& Bredbånd i et samfundsøkonomisk perspektiv >!!! A'8/ I % &! OO! 2 H H

147 Kapitel 8: Telesektoren som del af fremtidens Grønland 2 # 2 0 #! '8/ /!0! '! ' '8/ % $ < Brug af IKT i det grønlandske skolevæsen K M 3<DK )6K B )6K )K!! (-E;- (H (E.! '8/ '/'// (- '8/!

148 Kapitel 8: Telesektoren som del af fremtidens Grønland '8/ ' 8'''B((- '/ <.& ' D7<7<<(-' <-<7<D(-B '/ 66 3 '8/ ' ''8/ <D( ; H$!(D(< M! / % $ % / Grønlandske erfaringer med fjernundervisning /!0! <D(< (< % M 3 B 66 ' 3 D. %Y '/!! '/

149 Kapitel 8: Telesektoren som del af fremtidens Grønland ) / / / % %:3 A M ( M G! ((. MM ;H$!(D(<I. M /M M 1 < )! ) $ Skolenetværket Attat 31/!0! /!0! (/, 1 (-/!0!

150 Kapitel 8: Telesektoren som del af fremtidens Grønland ) % ) 4 ) $ 8/1) M( 3! 38=1 B'1 1(-<( 61 M $! B 14 '/5 1 0H30H 3!' 1 M 8R 138=1(6,M: M 1(. 9 M /!0!1 M (-/!0!MA /!0! 1 ) /!0!AB03 6<(2 ' 1 K1' &1 ' M' 1. '1 1 M / )3 <-

151 Kapitel 8: Telesektoren som del af fremtidens Grønland & < Fremtiden for brug af IKT i den grønlandske undervisningssektor A A ' '8/ '8/ > A M'3$ AB J> J 6D M >: A'8/M1 M /!0! = 1/!0! 67 B 1./!0! 1 /!0! I/ /!0! /!0! 1 /!0! A 1 6D >: 67 /!0!( 1() 3 () /!0! 1//1/ (6 M

152 Kapitel 8: Telesektoren som del af fremtidens Grønland - /!0! 8$% 8 'M /!0!M1 # M # '8/! (-! '8/! (6M # MM! B 3//%&%1%)375%1>%&31%&'07$'%& PP! 8$% '8$%<7 M K! PP PP B

153 Kapitel 8: Telesektoren som del af fremtidens Grønland! $! $ < Telemedicin / M ' PP / 3! M 45' ' B ' ' PP A I &$% 1%;%)375%1%& 45 M M %/$ 06.96$$)06%'%'>%$'%&$&1% =,

154 Kapitel 8: Telesektoren som del af fremtidens Grønland 2!1%% 06%1)%0$8 ' $4$. 5 <(.$ (745> / 1 > % % Telemedicin i Grønland 59 A > 3 2 7D ((D ) 1<< (-. <- / B ) Figur 8.2-0: Udgifter i sundhedsvæsnet (mio. kr.) 6 83, Andre udgifter Patienttransport Patientbehandling uden for Grønland

155 Kapitel 8: Telesektoren som del af fremtidens Grønland %? ). M <Y B (! P P 3(-! % M > B-) '.! <3 ) '(-< 1 -) 3 $'3$41B05B M < < '/ '/ Fremtiden for Telemedicin i Grønland 3 '/ B I

156 Kapitel 8: Telesektoren som del af fremtidens Grønland. / K - HI.' 3 2A ' 3 4.'32A'35!BE4!BE5 '! (). % 3(AJ3J /!0!AB03/ ' ' PP M M ' $!. #! 3 1 M

157 Kapitel 8: Telesektoren som del af fremtidens Grønland < M! 2 > F $% A ( ' M # ) Mediebilledet A /># 3 L1-7 $! > #>

158 Kapitel 8: Telesektoren som del af fremtidens Grønland /3((K 6(K> 0/>8$%. ' 0 P8$% > P 8I&(- 0 8$%/> 48$%5 4/!0!5/>/ 4-(A885(-PP-(( Distribution /> # M./>/! 0!8$%/> K <K 4PP5A 7K A / '4 6<(25/>

159 Kapitel 8: Telesektoren som del af fremtidens Grønland Distribution Terrestrisk DVB-T/ATSC Kabel DVB-C Satellit DVB-S Digital standard Hvorfor digital distribution? Der er to hovedargumenter: Bedre udnyttelse af den tilgængelige båndbredde kan give mulighed for (mange) flere kanaler. Bedre billedkvalitet, da TV apparatet viser et perfekt billede, så længe det digitale signal kan modtages (også selvom signalet bliver svagere), mens billedet bliver fyldt med statisk støj og svagt, når det analoge signal bliver svagere. DTT = digitalt terrestrisk TV. DVB-T er en af to standarder for DTT-signaler. Se evt. for yderligere information. ) < L 0 // (/>8$%/!0! P>&/P4>&/5 />0(( >&/ // P>((()( '#-'#-(1-1((1'6D- >>-> '#-(P // /> S43/&5 /> ' // />3/& '// '/ P/!0! 6A88 3/& ( A88 /!0!<A88(A88

160 Kapitel 8: Telesektoren som del af fremtidens Grønland & '$$/>(( >&/< 3/& > 0 A Fremtidens mediebillede 3 //4/> A ' ' B 3 L %R 4. 5 ' ///> 130 /!0! M OO', P P

161 Kapitel 8: Telesektoren som del af fremtidens Grønland '// '! 3/& H // ' A /!0! 130// 3 M M E Sammenligning af erfaringer fra cases 3'8/ 0 '8/ ''8/ '. A 4/!0!5 M. 8$%. /!0! M I /!0!.

162 Kapitel 8: Telesektoren som del af fremtidens Grønland

163 Kapitel 9: Visioner og fremtidsscenarier for telesektoren 9 Visioner og fremtidsscenarier for telesektoren!! F! F> F 8! / /< #! PP45 I/ / ( ! M M! /!0! 4(5 '/ R! M,

164 Kapitel 9: Visioner og fremtidsscenarier for telesektoren '/ $4 5! AI 9.1 DET SAMFUNDSMÆSSIGE UDGANGSPUNKT > I!1% %&%$&) :6)!% %&%60 &%) $7#%$67%%&%M <)2 ( 3 (6K $ K3 4 5 %$670!% $&'% %0! '4&%)%7% 6$0! 1%6$))%1%E&M <K (-! %#;%&$7#;71%&%&$&0;% )%1 %%6$))36! % %& <D/ $&#&37%! %%6$))36! $0;1%0%&/&(1#;77%&%&&%! ' 0 $& $7 '$60%1%M 3 MM ' M 6

165 Kapitel 9: Visioner og fremtidsscenarier for telesektoren 9.2 VISIONEN: TELEKOMMUNIKATION SOM SAMFUNDSBÆRER / / 3! 3 > I &9!106!'4&%%!1:5'$&.$7 %%6$))36! $ %&0 9. %&1%! $!%31'67$71%! $!%1% % ( A'/! 1! M I < / A A '

166 Kapitel 9: Visioner og fremtidsscenarier for telesektoren ( # 4 D6 5 ' Princip 1: Udvikling i forskellige tempi!p'mp (- ' ' / /!0! A # 3. 45

167 Kapitel 9: Visioner og fremtidsscenarier for telesektoren 82 / Tabel : Princip 1 - Udvikling i forskellige tempi &311O &01!%0%!0%&7! %%;1%. 0%&;1%&$)&E1%& # 3 ' 1 I 8 %4 = 5! Princip 2: Det solidariske netværkssamfund '!! MD6!

168 Kapitel 9: Visioner og fremtidsscenarier for telesektoren Tabel : Princip 2 Det solidariske netværkssamfund &311O 1 &01!%0%!0%&7! %%;1%. 0%&;1%&$)&E1%&! SCENARIER FOR UDVIKLING AF GRØNLANDS TELEKOMMUNIKATIONS- SEKTOR! >4<5 /!0! A9 = I! / % Eneretskoncession '/!0! AM /! 0! 0 %

169 Kapitel 9: Visioner og fremtidsscenarier for telesektoren /!0!! /!0! Tjenesteliberalisering '/!0! / 4 5 /!0! ' 4/!0!5 PP ' # /!0! B /!0!4 5 /!0!4 5! /!0! /!0! Fuld liberalisering '

170 Kapitel 9: Visioner og fremtidsscenarier for telesektoren > 45 1 ' ] 4/!0! Kombination af udviklingsprincipper og scenarier B I Tabel : I x A A.(&(: 8M M M PP ' <1(1M

171 Kapitel 9: Visioner og fremtidsscenarier for telesektoren x3 / M M A M M 4'3B5 /!0! 3 ' PP M 9.4 MULIGE SCENARIER UNDER PRINCIPPET OM UDVIKLING I FORSKELLIGE TEMPI 1! = Scenario 1A: Monopolmarked udviklet i forskellige tempi I = /!0! x (& A (:

172 Kapitel 9: Visioner og fremtidsscenarier for telesektoren 3 M 2. A A Konsekvenser og særlige risici! 4 5 A ' /!0! /!0! /!0!! '/M '/M B '. = /!0! %

173 Kapitel 9: Visioner og fremtidsscenarier for telesektoren 1 Tabel : Konsekvenser af monopolmarked i flere tempi - %73%&7 M M % = &37%&% %%.$7. 0%6 $&% 3 B M '/ /!0! M!/!0! 8 % B M A B Scenario 1B: Begrænset åbning for konkurrence på udbud af tjenester <1 I /!0! x (& A (:,

174 Kapitel 9: Visioner og fremtidsscenarier for telesektoren <1 <1 ' Konsekvenser og særlige risici! 4 5 M 9!' 'B /!0! M 8 M $ 3 1 M M B

175 Kapitel 9: Visioner og fremtidsscenarier for telesektoren! M A. M 6 A /!0!. Tabel : Konsekvenser af tjenesteliberalisering - %73%& = '/! 0! /!0! &37%&% 3 B %%.$7. 0%6 $&% A & % B % /!0! Scenario 1C: Et marked med bredere konkurrencemuligheder I x (& A (:

176 Kapitel 9: Visioner og fremtidsscenarier for telesektoren #<&! J J M!/!0! $ &! 4 5'!# %6$$7%&( A 2 M$M % I M 4SV 15 M 4V ' : P 3A 3A B%3!!!#%&7! 03 70)375%1$& %&% &!6$7 %&! $! %%$( '/ $/!0! /!0! $ M 8

177 Kapitel 9: Visioner og fremtidsscenarier for telesektoren 8 /!0! Konsekvenser og særlige risici! A A M $. $ /!0!! PP /!0!! P P 1 MM. 4 5 /!0! /!0! P P $

178 Kapitel 9: Visioner og fremtidsscenarier for telesektoren PLP A /!0!2 Tabel : Konsekvenser af fuld liberalisering - %73%&7! M = '/! 0! /!0! &37%&% 3 B %%.$7. 0%6 $&% A &! 8 H B ' M M /!0! M % <K

179 Kapitel 9: Visioner og fremtidsscenarier for telesektoren 9.5 MULIGE SCENARIER UNDER PRINCIPPET DET SOLIDARISKE NETVÆRKS- SAMFUND Scenario 2A: Alle tjenester tilbydes alle brugere på ens vilkår af én udbyder I = /!0! 8 9 B PP 45 3! /!0! ' = x (& A (: Konsekvenser og særlige risici!

180 Kapitel 9: Visioner og fremtidsscenarier for telesektoren 9 A ' / 4 5 % /!0! - %73%&7 = 31%& A %%.$7. 0%6 $&% 8 '/! 45 8 C A % B /!0!

181 Ordliste &$B & :%/3 :%/ :!:/!:/ >&/ >&/!#!# V 1 SV 1 3A 3 A: /= /= '8/ ' 8 / 'B 'B '3$ '3$, 0%1': 0%1' : $A/ $A/ $/B $,/ B =!: =! : B1&: B1 &!S B3/$ B3,/$, 3AB 3AB, #A/3 #A/ 3

FM 2004/28. Rapport til Grønlands Hjemmestyre. Oversigtsrapport FOR GRØNLAND. Februar Udarbejdet af Ementor Danmark A/S. IAP J. Nr. 34.

FM 2004/28. Rapport til Grønlands Hjemmestyre. Oversigtsrapport FOR GRØNLAND. Februar Udarbejdet af Ementor Danmark A/S. IAP J. Nr. 34. FM 2004/28 Rapport til Grønlands Hjemmestyre Oversigtsrapport TELEREDEGØ- RELSE FOR GRØNLAND Februar 2004 Ementor Danmark A/S FM 2004/28 IAP J. Nr. 34.93 OVERSIGTSRAPPORT " $! " #$ % #( ) +% ", $,!( Ementor

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester

Høringssvar vedr. forslag til landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester Direktoratet for Boliger og Infrastruktur Postboks 909 3900 Nuuk 13. marts 2006 TTO Høringssvar vedr. forslag til landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester Der henvises til Direktoratets

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Vejledning om liberalisering

Vejledning om liberalisering Nalunaarasuartaateqarnermi Aqutsisut Telestyrelsen National Telecom Agency Vejledning om liberalisering Vejledning om liberalisering til teleforordningens 2 Vejledning 22-06-2014 Sags nr. 2014-097749 Dok.

Læs mere

Til besvarelsen af dine spørgsmål har jeg indhentet informationer hos Telestyrelsen og TELE-POST.

Til besvarelsen af dine spørgsmål har jeg indhentet informationer hos Telestyrelsen og TELE-POST. Ineqarnermut, Sanaartornermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Jens-Erik Kirkegaard, Siumut Medlem af Inatsisartut /Her Besvarelse

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

I den forbindelse iværksættes en høring vedrørende en eventuel ny forsyningspligtregulering.

I den forbindelse iværksættes en høring vedrørende en eventuel ny forsyningspligtregulering. Debatoplæg Forsyningspligtanalyse 2006 Debatoplæg om en fremtidig regulering af forsyningspligt på teleområdet 10. marts 2006 Anmodning om høringssvar Den gældende lovgivning på teleområdet indeholder

Læs mere

Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år.

Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år. Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år. Hvilke investeringer ligger der og venter; lufthavne, havne, kommunikation

Læs mere

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010 900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne 891,9 896,9 MHz og 936,9 941,9 MHz samt 1710,1-1720,1 MHz og 1805,1-1815,1 MHz Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand. js@strandconsult.dk. www.strandreports.com. Strand Consult

Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand. js@strandconsult.dk. www.strandreports.com. Strand Consult Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand js@strandconsult.dk www.strandreports.com Danmark vs. Grønland Danmark 5,5 millioner mennesker 55 milliarder 12.500 ansatte Mobil basestation

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

# '#%!! ' '!" "',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59

# '#%!! ' '! ',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59 !"# #%& # #%!!!" ()! ) ( (*+,*- ( )+( ",.) + /0. ( ) ()1&&2 Side 2 af 59 1. COMPLIANCE I HISTORISK PERSPEKTIV... 5 2. DEFINITIONER OG BEGREBER... 7 2.1. COMPLIANCE... 7 2.2. COMPLIANCE VS. CONCORDANCE

Læs mere

Tele Greenland A/S -

Tele Greenland A/S - Præsentation af et monopol Tele Greenland A/S - Skal den liberaliseres? Bachelorprojekt Af Lars Falksen Ilisimatusarfik Institut for Administration 2009 Vejleder: Carsten Petersen Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Bilag B: Oversigt over det danske telemarked Februar 2010 Udsendt af IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

FODMAPforum. Designmanual

FODMAPforum. Designmanual Designmanual Velkommen På de følgende sider finder du s designprogram. Med det ved hånden er du i stand til at designe løsninger til s grafiske flader. Her kan du slå op og finde ingredienserne til at

Læs mere

AM Interactive (AMI) designguide

AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive designguide, Arild Garde Opdateret 3. september 2008 Identitet AMIs identitet sikres ved gennemført brug af logo, payoff, farver og typografi. Payoff time

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

STRATEGI FOR TELE-POST

STRATEGI FOR TELE-POST STRATEGI FOR TELE-POST 2017 2020 Ass. / Foto: Mads Pihl Ass. / Foto: Lars Svankjær Vision TELE-POST bringer verdenen tættere på Mission TELE-POST skaber national sammenhængskraft som pålidelig leverandør

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening.

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Installation af Zaptor-kort i kortlæser (CA-modul) ved fjernsyn med indbygget DVB-C tuner behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Ønsker du derimod at

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet

Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet AFGØRELSE Sags nr. 2015-1893 26-06-2015 Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet N A L U N A A R A S U A R T A A T E Q A R N E R M I A Q U T S I S U T T E L E S

Læs mere

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Indledning I høringsudkast til Spildevandsplan 2011-2021 afsnit 4 angives det, at Halsnæs Kommune ad frivillighedens vej tilstræber at etablere lokal

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

&! / * +$!! 01!!,++!! /! +!% +!%5!+ )!"!'1 $%+!%!!+ $. $+,+( -!6 /!.!% #!++! 7!!!+! -! 78)9!++! &%!! "! ".!+!+!%!)!!!$!9+!%!,+!)!!!$!

&! / * +$!! 01!!,++!! /! +!% +!%5!+ )!!'1 $%+!%!!+ $. $+,+( -!6 /!.!% #!++! 7!!!+! -! 78)9!++! &%!! ! .!+!+!%!)!!!$!9+!%!,+!)!!!$! !"#$%&'!"$%' ( )! *!+!!+! +,!+,+!+,"!$' -! *.+ &! / * +$!! 01!! 02!3 #$%&4++!!+!%,+2+++!!,++!! /! +!% +!%5!+ )!"!'1 $%+!%!!+ $. $+,+( -!6 /!.!% #!++! 7!!!+! -! 78)9!++! &%!! "! " 8#72:;9+!%/.!+!+!% / *+!%!!+

Læs mere

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012 800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne i frekvensbåndene 791-821 MHz og 832-862 Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked Marts 2012 Udsendt af Erhvervsstyrelsen Danmark www.itst.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse 3. AFSNIT. DE PÆDAGOGISKE PROCESSER 8... 19, 0&"(. &*($".*#*(... 19 ,3*"%2%... 24,4/!#$%/... 25 ,%.#$6"... 26

Indholdsfortegnelse 3. AFSNIT. DE PÆDAGOGISKE PROCESSER 8... 19, 0&(. &*($.*#*(... 19 ,3*%2%... 24,4/!#$%/... 25 ,%.#$6... 26 1 Indholdsfortegnelse INHOLSFORTGNLS... 2 FOROR... 4 INLNING... 5 1. AFSNIT. SAMMNFATTN VURRING AF T FAGLIG NIVAU... 6 2. AFSNIT. SKOLVÆSNTS RAMMBTINGLSR... 6!"#$"%&#'()%(... 6!"##(*#*(+... 6,(&''-#$".(/(0!%&..$&(-1%0)%#$"#(*#*(/#...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN

TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN LISTE OVER DELVIST UDTRÅDTE EJENDOMME I henhold til loven er der mulighed for, at ejeomme/virksomheder efter aftale med kommunen kan

Læs mere

Nalunaarasuartaateqarnermi Aqutsisut Telestyrelsen. Telefagligt Forum. 27. august 2014

Nalunaarasuartaateqarnermi Aqutsisut Telestyrelsen. Telefagligt Forum. 27. august 2014 Nalunaarasuartaateqarnermi Aqutsisut Telestyrelsen Telefagligt Forum 27. august 2014 Agenda u Velkomst u Præsentation af Telefagligt Forum u Status på Liberaliseringsprocessen u Indlæg fra TELE-POST u

Læs mere

Frederikshavn Kommune og bredbånd

Frederikshavn Kommune og bredbånd Frederikshavn Kommune og bredbånd Et forsøg på at lave en status på Bredbånd i Frederikshavn Kommune Mogens Kahr Nielsen, IT chef, Frederikshavn Kommune Status på IT forbindelser i landdistrikterne Her

Læs mere

! "#$ #% " (,-#,.#/,,0. urn:nbn:de:gbv: [http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=nbn%3ade%3agbv%3a ]

! #$ #%  (,-#,.#/,,0. urn:nbn:de:gbv: [http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=nbn%3ade%3agbv%3a ] ! "#$ #% "! & ###&'()*& ##%#+)! (,-#,.#/,,0 urn:nbn:de:gbv:3-000011215 [http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=nbn%3ade%3agbv%3a3-000011215] !" #$ % & "'% () ( $ * %"* +, -. ) # 01, 12 00 3, 14

Læs mere

Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl. Leon Buhl, Teknologisk Institut, Energidivisionen

Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl. Leon Buhl, Teknologisk Institut, Energidivisionen Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl Antallet af vandskader siden 1992 Antal skader 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Antal skader 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Læs mere

Signaturforklaring for kort vedrørende affaldshåndtering 2015

Signaturforklaring for kort vedrørende affaldshåndtering 2015 Underbilag 1.4 Signaturforklaring for kort vedrørende affaldshåndtering 2015 Version 1 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 SIGNATURER, DER SKAL ANVENDES... 3 2.1 TYPER AF AFFALDSBEHOLDERE...

Læs mere

Canti erotici calabresi

Canti erotici calabresi Duonnu Pantu e Vincenzo Ammirа Canti erotici calabresi A cura di Giuseppe Candido e Filippo Curtosi Jati gridannu ppe tuttu lu munnu Viva lu cazzu, lu culu, e lu cunnu EDIZIONI DuonnuPantueVincenzoAmmirа

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV" 1. Foreningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV". Foreningens hjemsted er Ølstykke. 2. Foreningens

Læs mere

Gørding Antenneforening

Gørding Antenneforening Informationsmøde Gørding Idræts- og Kulturcenter Onsdag 26. november 2014 Dagsorden: Velkommen Præsentation m. priser Pause m øl, vand brød. Spørgsmål Stofa En trussel eller nye muligheder? Vi skal som

Læs mere

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j Den Grønne Kile gennem Ishøj Landsby Eksisterende forhold: Ishøj Stationsvej Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: Beliggende 4 km fra Ishøj Station udgør landsbyen en selvstændig bydel koncentreret

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 2. juli 2005

Referat af bestyrelsesmøde den 2. juli 2005 Til: Jesper (FU), Helen (FU) Stella (FU), Frank (DK), (AU), Kurt (TU), Allan (UU) Fra: Johnnie (FU) 1. Velkommen 2. Godkendelse af referat fra sidste møde a. Referat ikke sendt ud til bestyrelse, og kunne

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Giganet næste skridt for kabel

Giganet næste skridt for kabel Giganet næste skridt for kabel Bredbånd på kabel TV DOCSIS 3.1 GigaNet Hvad gør Stofa? Bredbånd på kabel-tv(og senere digital TV). Juni måned 1996 kom det første bredbånd på kabel-tv. Hastigheden var 512/512kBit/s.

Læs mere

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 / / ; p/t. 25.SEP.1988*007263 Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 STEMPELMÆRKE RETTEN I HOBRO KUN GYLDIGT MED AFSTtMPLING Af DOMMERKONTORETS KASSEl

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister Kortbilag 11A er rettet 19. sep. 2013, p.g.a. fejl i matrikelkortet. Nyt kortbilag 11A sidder bagerst i planen. Temalokalplan 360-50 og Kommuneplantillæg 13 Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Antenneforeningen Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Status på Kabel TV 2. april signal på eksisterende anlæg 31. maj anlægget færdigombygget

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

Designmanual / Forskningens Døgn

Designmanual / Forskningens Døgn 1/17 Designmanual / Forskningens Døgn Elementer 2 Logotype 2 Logotype på fotografi 3 Geometri 5 Forsk Geometri oversigt 6 Objekter 7 Forsk Objekt oversigt 8 Forhold mellem alle elementer 9 Farver 10 Font

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

!#+6,+789: =<0.#86+4+648,)6:4,64)

!#+6,+789: =<0.#86+4+648,)6:4,64) "# "$ %& '()* +,--. &0'1"2 3#5!#+6,+789: 0#))7 ;%& ))9 ) )9 )). #3)7 3>,#)6,) )6 )+ )8,,,,,9,,&,7 9)=,8 @9) 9, 9* 'A'0%00. %"9* @9* 96 96 < 98

Læs mere

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden Side 1 af 137 Mølle Alle/Stadion Alle 001? (Sønder Omme) *** Ingen vurdering Loftvej 017?? Udgået ejendom Norden 001?? Undtaget vurdering Askjærvej 034 1a Askær Gårde Bebygget landbrug Frodeslundvej 073

Læs mere

Telekommunikation til miner i Grønland

Telekommunikation til miner i Grønland Telekommunikation til miner i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 Faser 3 Forundersøgelser 3 Efterforskningsfasen 3 Anlægsfasen 4 Produktionsfasen............................. 4 Afviklingsfasen 4

Læs mere

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne. Svinninge Antenneforening Ekstrabetaling. 29-01-2013. Nogle medlemmer har modtaget et girokort med regulering af priser for 2012. Dette skyldes at pakkevalget pr. 1/9 2012 ikke blev regulert dengang. Da

Læs mere

Digitalt TV og Digital modtager

Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV er en betegnelse for det TV signal, du modtager. Når man taler Digitalt TV taler man også tit om DVB, henholdsvis DVB T, DVB C eller DVB S. DVB står for Digital

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. 14. december 2006

Ekstraordinær generalforsamling. 14. december 2006 Ekstraordinær generalforsamling 14. december 2006 1 Bestyrelsens forventninger Gennemgang af dagsordenens punkter Afklaring af spørgsmål Diskussion Tilkendegivelse/anbefaling fra de fremmødte 2 Dagsorden

Læs mere

SATELLITFORSYNINGSSITUATIONEN FOR GRØNLAND 2016

SATELLITFORSYNINGSSITUATIONEN FOR GRØNLAND 2016 SATELLITFORSYNINGSSITUATIONEN FOR GRØNLAND 2016 UDVALGET VEDRØRENDE TELEFORHOLD DANMARK GRØNLAND April 2016 1 Indledning Dette er den 19. statusrapport vedrørende satellitforsyningssituationen for Grønland.

Læs mere

Liberalisering og øget konkurrence på postområdet

Liberalisering og øget konkurrence på postområdet Analyse: Liberalisering og øget konkurrence på postområdet Sammenfatning 1 Om analysen Denne analyse er gennemført af Lauritzen Consulting v/ Finn Lauritzen for CEPOS. Analysen af postområdet indgår i

Læs mere

DET MÅ KUNNE GØRES BEDRE DESIGN EKSAMEN C

DET MÅ KUNNE GØRES BEDRE DESIGN EKSAMEN C DET MÅ KUNNE GØRES BEDRE DESIGN EKSAMEN C FORSIDE 1 IDÉ 1 EMBALLAGE TIL TYGGEGUMMI PROBLEM IDÉ 2 EMBALLAGE TIL PISTACHENØDDER Brugt tyggegummi sviner i gadebiledet og skader naturen, fordi folk bare spytter

Læs mere

Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017

Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017 www.kanalhovedstaden.dk Ikkekommerciel lokal-tv skal kvalitetsudvikles og udgøre en større andel af det samlede danske mediebillede Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017 Dansk folkeoplysning

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by Byplanvedtægt 6 For dele af Rungsted og Vallerød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 6 for dele af Rungsted og Vallerød by I medfør af lov om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere

Erhvervsstruktur og erhvervspolitik

Erhvervsstruktur og erhvervspolitik Erhvervsstruktur og erhvervspolitik Kapitel 10 Danmarks Erhvervsstruktur 1820 1900 1950 1970 1997 Andel af arbejdsstyrken Primære erhverv (landbrug etc) 59 43 23 11 4 1 Andel af værditilvækst (BFI/BVT)

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

Rimelig anmodning om samtrafik på Ethernet VPN og WDM bølge over søkablet

Rimelig anmodning om samtrafik på Ethernet VPN og WDM bølge over søkablet AFGØRELSE Sags nr. 2015-388 26-06-2015 Rimelig anmodning om samtrafik på Ethernet VPN og WDM bølge over søkablet N A L U N A A R A S U A R T A A T E Q A R N E R M I A Q U T S I S U T T E L E S T Y R E

Læs mere

Sikkerhedskonference 2013

Sikkerhedskonference 2013 DI Transport 31. OKT 13 Sikkerhedskonference 2013 4. Jernbanepakke i et dansk perspektiv Den fælles ambition om det indre (transport-)marked Hvorfor pakkerne? Etableringen af et indre europæisk jernbanemarked

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Teknologi og Udvikling Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Vi blænder op for digitalt tv

Vi blænder op for digitalt tv Kulturudvalget 2008-09 KUU alm. del ilag 221 Offentligt December 2008 overblik liv klar til digitalt tv Den 31. oktober 2009 erstattes det analoge signal til antenne-tv med et digitalt. Hvad kommer det

Læs mere

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011 Velkommen til vejledende kanalafstemningen i Yderholm antenneforening. Der er igen sket en del på tv-området, som vi allerede tog fat på i 2008 i forbindelse med overgangen til digitale tv-signaler. Nu

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

Velkommen. til Antenneforeningen Brøndby. Information om pakker, priser og produkter i Antenneforeningen. Gem denne folder!

Velkommen. til Antenneforeningen Brøndby. Information om pakker, priser og produkter i Antenneforeningen. Gem denne folder! Velkommen til Antenneforeningen Brøndby Information om pakker, priser og produkter i Antenneforeningen Gem denne folder! Indhold TV...4 Internet...8 Telefoni...19 Priser...12 Diverse...14 Velkommen Jeg

Læs mere

FDA: Mediepolitiske synspunkter. April 2010

FDA: Mediepolitiske synspunkter. April 2010 1 FDA: Mediepolitiske synspunkter April 2010 Must carry FDA finder det afgørende, at der på alle platforme og i alle net (Kabel, DTT, satellit, fiber eller kombinationer) tilbydes alle danske hjem og virksomheder

Læs mere

1 Trekantens linjer. Definition af median En median er en linje i en trekant der forbinder en vinkelspids med midtpunktet af modstående side.

1 Trekantens linjer. Definition af median En median er en linje i en trekant der forbinder en vinkelspids med midtpunktet af modstående side. Geometrinoter 1, januar 2009, Kirsten Rosenkilde 1 Geometrinoter 1 Disse noter omhandler grundlæggende sætninger om trekantens linjer, sammenhængen mellem en vinkel og den cirkelbue den spænder over, samt

Læs mere

TUK-NET (Åle) / YouSee eller EnergiMidt/Waoo. Hvad skal man vælge?

TUK-NET (Åle) / YouSee eller EnergiMidt/Waoo. Hvad skal man vælge? TUK-NET (Åle) / YouSee eller EnergiMidt/Waoo Hvad skal man vælge? Hvorfor du skal vælge antenneforeningen? Hos antenneforeningen får du Danmarks bedste tv-pakker. Vores tv-pakker indeholder alle de populære

Læs mere

2. Adgangsveje til internettet

2. Adgangsveje til internettet Adgang til internettet 11 2. Adgangsveje til internettet 2.1 Introduktion Informationssamfundets infrastruktur er en af de væsentligste forudsætninger for befolkningens og virksomhedernes muligheder for

Læs mere

BILAG 2: DE INTERNATIONALE FORHANDLINGER VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKATION... 145

BILAG 2: DE INTERNATIONALE FORHANDLINGER VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKATION... 145 BILAG 2: DE INTERNATIONALE FORHANDLINGER VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKATION... 145 FORHANDLINGERNE I WTO... 145 Formålet med forhandlingerne i WTO... 145 Resultatet af forhandlingerne... 146 Hvem forhandlingerne

Læs mere

NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO

NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO OPGAVE At designe en ny hjemmeside til den lokale bilklub, American Style Car Club Hadsund. Den tidligere hjemmeside som klubben havde, levede ikke op til og indeholdte

Læs mere

Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her

Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her Du får det hele i ét stik Hos Stofa vil vi gerne have tilfredse kunder. Derfor gør vi os umage med alt, hvad vi laver. For dig

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Generaldirektoratet for de Danske Statsbaner, i varetægt hos Banestyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Generaldirektoratet for de Danske Statsbaner, i varetægt hos Banestyrelsen Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Generaldirektoratet for de Danske Statsbaner, i varetægt hos Banestyrelsen I medfør af 7 i Rigsarkivets bekendtgørelse

Læs mere

Maritim kommunikation hvor står vi?

Maritim kommunikation hvor står vi? Maritim kommunikation hvor står vi? I hele skibsfartens historie har der været et behov for kommunikation mellem rederen og skibet. Indtil opfindelsen af telegrafen, måtte rederen vente på efterretninger

Læs mere

Ny leverandør på Ishøj Fællesantenne. Informationsmøde for bestyrelser Torsdag den 20. april 2017

Ny leverandør på Ishøj Fællesantenne. Informationsmøde for bestyrelser Torsdag den 20. april 2017 Ny leverandør på Ishøj Fællesantenne Informationsmøde for bestyrelser Torsdag den 20. april 2017 1 Agenda Velkommen Hvorfor udbud? Siden sidst Hvad betyder det? Kabelplus Spørgsmål 2 Hvorfor udbud? Kontrakt

Læs mere

Hvordan designes en forretningsplan

Hvordan designes en forretningsplan LENNART SVENSTRUP Hvordan designes en forretningsplan LENNART@KYOEVAENGET.DK 2010 Der findes mange forskellige indgangsvinkler og beskrivelser af forretningsplaner. Vigtigt er det at forretningsplanen

Læs mere

GRØNLANDS IT-RÅDS. IT-tjek 2001

GRØNLANDS IT-RÅDS. IT-tjek 2001 GRØNLANDS IT-RÅDS IT-tjek 2001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 I Den aktuelle status...3 2. Kiffaq portalen og portalforhold iøvrigt...3 3. Demokrati og debat via nettet...4 4. Medieforhold...4 5.

Læs mere