Bilagsrapport til FOR GRØNLAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilagsrapport til FOR GRØNLAND"

Transkript

1 FM 2004/28 Rapport til Grønlands Hjemmestyre Bilagsrapport til TELEREDEGØ- RELSE FOR GRØNLAND Februar 2004 FM 2004/28 IAP J. Nr

2 Indledning!!# $ % &' () %! & '!! ' (,$ (-.!!/!0!1234/!0!5 &'!! (67 8!! 11 3!!. RAPPORTENS STRUKTUR /

3 /!0! /!0! /!0! 8 /!0! /!0! 3 /!0! /!0!1 ' 4 5 4':5 45

4 /

5 '$0!$'$ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ' < 3/1/#3=%!$$#>?%!$!3/%#8/#%;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ) << ;;;;;;;;) <( ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;6 <- / <) = ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; <( ( $#>?%!$!%1AA!%=%!$B=0'/'38!3/C%'$13!8/=%!$ ;;;;;;; (( (< 3 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (( (( ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (- (- 0/!0! ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (6 () ' ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (D (6 /!0! ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (7 - /!8$=0='=/E!$!3/!#>'80'$ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; -< -< /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; -< ) B%'33?/$'$=/183/3/%#8/#%!% ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; )) )< /!0!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; )) )( > AB03130 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; )D )- ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6 6 =%3C$'$3B0'/31$10C3!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6< 6<.F;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6< 6(.F;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6-6- ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6) 6)! ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 66 > ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6D > ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 67 6D > ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6 67 > 6 = 6< % ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; BG>'%8$'$3A#0'.!!%'!$%H$01$38!/!0!3!8/=%;;;;;;;;;; 3 I0 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; AIA ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; %I. F;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; << D #>10/!:13!3BG'$H%3!018=$8#%%!$:! ;;;;;;;;;;;;;;;;;; <- D< /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; <- D( ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; D- 3 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 7 /!0!3!8/=%!$3=A!01%!A/'!$3%H$01$ ;;;;;;;;;;;;;;;; <- 7< ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; <- 7( / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; <)< >'3'=$!%=%!A/'33:!$1%'!%=%/!0!3!8/=%!$;;;;;;;;;;;;;;; <6

6 < ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ( >I ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; - 3 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ) A ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6 A ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; <D6 =%0'3/! ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; <DD

7 DEL 1 STATUS FOR SEKTOREN

8 Kapitel 1: Status for den nuværende struktur 1 Status for den nuværende struktur / /!0! 123 / /!0!1234J/!0!J5() <K! DET HISTORISKE GRUNDLAG FOR ETABLERING AF TELEKOMMUNIKATI- ONSVIRKSOMHED I GRØNLAND / < <7D/=4/=5 / A< <7D. /= $#$1/!8$#$1/!8. / $#$1/!8 '<//!0!1L $#$1/!8 8 $ <7<. 3 '

9 Kapitel 1: Status for den nuværende struktur /!0!1L< <)M /!0!123M <K. '<DB /!0! B=3/' B=3/N$ /!0!B=3/ 1.2 DEMOGRAFI- OG MARKEDSBETINGEDE FORUDSÆTNINGER FOR TELEFORSYNINGEN Demografi B< (- & )<)) ( ( <)2 ( <6 0 3 $ <-77)(6K 3 & $A/3A

10 Kapitel 1: Status for den nuværende struktur Marked 3 > )6 < 4 5 < OO ( B 3 - (6K -DK 3 ((6( /!0! <6K -)677 ((!M M P P 1.3 TJENESTEUDBUDDET >(- I /'3$ >B$AB03 4% 5 4 8$%/> 5 < 3G(-<<. 3(- ( ' <7 (< - 3G(-(<. 3(-

11 Kapitel 1: Status for den nuværende struktur A $A/3A 3 ' ' ' 4'AB03'130' /!0! Telefoni- og ISDN-tjenester / /'3$!' / 4 /!0!5 4$/B5 $/B $/B'3$ /!0! >'3$ '3$ 0/!0! I BL 0 /!0! /'3$ /!0! /!0!'3$ 4/!0!5 /!0!

12 Kapitel 1: Status for den nuværende struktur Tabel 1.3-1!!#$% %&$'( )(%%$ ( (,! # $! % $ VPN MPLS-tjenesten (tidligere Routernettjenesten) 4 5/!0!AB03. /!0! AB03 A>B$AB03 (-% M >B$4>B$Q>B$,5'B 4'BQ 'B5>B$AB03 / /!0! :/>B$ 0/!0! >B$AB03 /!0! >B$AB03 4/!0!5/ /!0!' Faste kredsløb (herunder fremføring af radio- og tv-signaler for KNR) <(2 4/!0!5 /!0! ' 0/!0!

13 Kapitel 1: Status for den nuværende struktur & ' ( 4/!0!5! /!0! 8$% / 0 8$% /!0!! $! $ Mobiltjenesterne NMT og GSM $A/4$A/Q$A/5 4 <5$ # L8L$L / 4$51%/1415NL4$5 C!< NLL5 3A43AQ3 A5 4 (5B $L8LN8 $A/ 3A 2 2 $NLL $A/ ) / 3A 3A :#31 0 ) '$$A/!# 3A,

14 Kapitel 1: Status for den nuværende struktur /!0! 2 A Tabel 1.3-2!!#$% %&$'( - ( -./$0 /!1-2/&%/!1 (, (, Satellittjenesterne Iridium og Inmarsat ' ' 300: 1R4/ 5#31 ' B 0 ' ' /!0! 0 /!0! / 3' ' 00: 4 /!0!5 3 /!0!' ' ' ' DD $DD 3 ' ' A 4 5 Tabel 1.3-3!!#$% %&$'( &13) )!&0!, %4' %!%&!#$% %&5$0(%& 1%05%&31$'%&% 36%1!!#$&7%. &%8'&60$)5%1%&&9!1:1%&5!&!#$%. )% %7% 5$031%!106% %%31#;1%&%

15 Kapitel 1: Status for den nuværende struktur -. ) ) #, Internettjenesten ' ' 'BAB03 1' ()I 4B3/$5 '3$( '130 4()5 'AB03 '3$ 1130()<D! '1301'AB03 ' ' :/' 0/!0!' 4/!0!5 Tabel 1.3-4! %&%!#$% %& $'(!. 231#31 (( - <!0 % 03 7%& %&% % = ( Kystradiotjenesten (herunder den radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjeneste) >1NLL/L/!0! /!0!

16 Kapitel 1: Status for den nuværende struktur. / 0 % / 1 2 # 2 3 'A='/# /!0! /: /: /!0! 1.4 OMSÆTNINGSUDVIKLINGEN FOR UDVALGTE TJENESTER /!0!/!0! < Tabel 1.4-1: Nettoomsætningsudvikling for TELEs tjenester, Koncernen (Løbende priser) (6&(,,,,,,,,,,, %%$ >%%0 % ( ( (, (,( (, ( ( - $# %%$ ( ( ( ( ( ( ( ( %%?8 %%7&!) ( ( ( ( ( ( ( ( (, ( ( %&% (, (, ( ( (, (, (!0 %6&%109# (, ( ( ( ( ( ( (,!!/!6 ( ( ( ( ( ( ( $3 %&% ( (,( ( ( (, ( 6#0&!1$ (, (, (, ( (, (, (, (! (,( (,( (, (, ( ( $ %,,$)! %&!% 8$3 %&% $ $&A

17 Kapitel 1: Status for den nuværende struktur 4 0, /!0! 3 < 7K = (7K A4$A/23A5 ()K #9 % )K 8 4' $A/' 5 /S2 (- ' ' /!0! /!0! A /!0! /!0! /!0!< / /!0! /!0!

18 Kapitel 1: Status for den nuværende struktur /!0! 9R R R I A # 8 / ' '2'3$' /!0! <6(K Udviklingen for Telefon- og ISDN-tjenesten! '3$ ' /I

19 Kapitel 1: Status for den nuværende struktur Figur 1.4-1: Trafikudvikling i telefonnettet Mio. minutter 180 Lokaltrafik Udlandstrafik Kommunal- og Landstrafik Internettrafik < ' '3$' '3$ 3 # <)I Figur 1.4-2: Lokaltakstens udvikling (faste priser) Kr./Minut 1,10 1,00 1,00 0,90 0,98 0,87 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,73 0,69 0,68 0,58 0,54 0,45 0,37 0,30 0,20 0,10 0,

20 Kapitel 1: Status for den nuværende struktur Figur 1.4-3: Landstakstens udvikling (faste priser) Kr./Minut 6,00 5,50 5,00 4,59 4,00 3,20 3,00 2,00 2,29 2,14 2,13 2,09 2,03 1,69 1,21 1,00 0, Figur 1.4-4: Takstudviklingen for samtaler til Danmark (faste priser) Kr./Minut 12,00 11,00 10,00 9,21 8,00 7,70 6,00 5,49 4,00 2,00 4,62 3,91 3,38 2,66 2,51 2,04 0, (K () Udviklingen for Internet dial-in!' '3$

21 Kapitel 1: Status for den nuværende struktur Figur 1.4-5: Trafikudvikling vedr. dial-in til Internettet Mio./Minut ,29 75, , ,39 30 ' ,14 8,65 2, I Figur 1.4-6: Takstudvikling for adgang til Internet i dagtimer (faste priser) Kr./Minut 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,87 0,87 0,76 0,72 0,58 0,54 0,45 0,37 0,30 0,20 0,10 0,

22 Kapitel 1: Status for den nuværende struktur Figur 1.4-7: Takstudvikling for adgang til Internet, aften og nat (faste priser) Kr./Minut 0,50 0,45 0,44 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,24 0,24 0,21 0,18 0,15 0,13 0,12 0,05 0, )7KDK Udviklingen for Mobiltjenesterne / 4 )6 #I Figur 1.4-8: Trafikudvikling i mobilnettene Mio. minutter 35 Lokaltrafik Kommunal- og Landstrafik Udlandstrafik /!0!L

23 Kapitel 1: Status for den nuværende struktur I Figur 1.4-9: Takstudvikling Udviklingen for i lokaltaksten i dagtimerne for brug af mobilnettene (Dagtakst til fastnetabonnent) (faste priser) Kr./Minut 3,00 2,50 2,50 2,15 2,00 1,76 1,72 1,57 1,48 1,45 1,27 1,19 1,19 1,00 0, Figur : Takstudvikling for landstaksten i dagtimerne for brug af mobilnettene (faste priser) Kr./Minut 8,00 7,00 7,00 6,00 6,05 5,00 4,41 4,00 3,00 2,00 3,26 3,10 2,93 2,88 2,79 2,34 1,84 1,00 0, ,

24 Kapitel 1: Status for den nuværende struktur Figur : Takstudviklingen for samtaler til Danmark fra mobilnettene Kr./Minut 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 12,50 10,68 9,16 6,45 5, )7K <)<)<< 4,72 4,17 3,42 3,17 2,68

25 Kapitel 1: Status for den nuværende struktur Tabel 1.4-2: Vigtige begivenheder for tjenesteudviklingen B&,,,,,,,, >%%0 %& 19&%0%!-.,)$# %%$(!) 175%10 ;1%&10 &6 %&%/%&!'6:C!!!!D: $DD$&. $$&) $7!0!D(!!6$))36! $)3779&#&37!!6$& /E&!1$641% %&%!17!7%!#%&%0(>!3!&. >%%0 %%!#%&%0$& %%$.$71!! &!60!) %&7%%)9&%0/$ $&097)%1 0)91%&$'%&'1%$. %#;%&/E%0 6;0 %5!&!17!7 -., #%; %0 $&097)%1>%&31%&'07))!00!6$))3. % -.,1'%00)3 :300! :!7%&3003!D$7336,,, ;71% %%$0%&70/&$>%6 %!03 %0(%#;%&$7#;71%&5!&!17!7 1% 0!)%1%31#31!1% %% >%%0 %&:1%& #;1%0'!1%!)1%7% 17!% %%$% ( &13)1& 04 %0 -.,%& 747%7%!%#;%&! % >$&10! $%/E'%19&%$)%1'%00$)#&$5$'%1$& %%. 6$))36! $%)%%)&9!1$7!)!&6( 19&%0336$7 >%%0 %31#;77%0 9'&7%$6! % %& &9!1

26 Kapitel 2: Nuværende rammer for den politiske styring af sektoren 2 Nuværende rammer for den politiske styring af sektoren 4 % 4 /!!#! <J. /!0! %!. /!0! 2.1 SAMSPIL MELLEM FLERE INSTRUMENTER I!.!0/!0! 0! &' /!0! 10!/!0! 0 /!0! <K.

27 Kapitel 2: Nuværende rammer for den politiske styring af sektoren - /! /,, 2 # 2 /!0!& ' &... /!0! ' (6/!0! 2.2 DE OVERORDNEDE RAMMER 5 5 % / Rigsmyndighedernes bemyndigelseslovgivning. 0 <7 ( <D < <7. 0 <7( <D. 0)- (- 0<D I. 0. % 1 /: /!0!8!. (D<6<. (<. -<<(<

28 Kapitel 2: Nuværende rammer for den politiske styring af sektoren /, # /12B Sikring af satellitkapacitet!.... A. M 3 '$/!031/ Forordningen om telekommunikation = 0 <(7<- 40<-5 <D 40<(D5 0<-I.! 0 I!0

29 Kapitel 2: Nuværende rammer for den politiske styring af sektoren ((. (D<(( P P. P P& 2.3 LANDSSTYRETS KONCESSION TIL TELE GREENLAND 4 ) #. <7(( < /!0! /!0! 8 /!0! T< I / / # A #. 0<- 0 2 '0 /!0! T<T- /!0! 8

30 Kapitel 2: Nuværende rammer for den politiske styring af sektoren 4 / 4 / ) $ 4B3/$5'3$' 3A2$A/ 0 1/!0! 9 '8/ 87 B /!0! '< /!0! 8 PP /!0!I 0 /!0!0 /!0! A. /!0!.

31 Kapitel 2: Nuværende rammer for den politiske styring af sektoren '/ $(( /!0!M 3 &' (-/!0! 4U51B0 '/ 4C5C ' '! 45 /!0!C U 45 U /!0!! U> U C/!0! C M PP 2 /!0! 3 ()A /!0! /!0! 2.4 INDFLYDELSE GENNEM EJERFORHOLD 2 # 2 ' <<(7<-40<<-5/!0! < <) '. 4 5 & 0. 0

32 Kapitel 2: Nuværende rammer for den politiske styring af sektoren & ) % 8 A <K MM 3/!0!<) # 2.5 DEN REGULATORISKE STYRING AF TELE GREENLAND ', % /!0! 0 &' 1/!0!0 0 8 /!0!I

33 Kapitel 2: Nuværende rammer for den politiske styring af sektoren 2 # 2, 4 & 0<<<6 <7D 0-<D < &'/!0! '/!0! <7)<)< /!0!. /!0! A /!0!&' /!0! /!0! /!0!'/!0! % # B /!0! /!0!. /!0! 6 /!0!% 1 4<()5 PP. ' ) () < )%,

34 Kapitel 2: Nuværende rammer for den politiske styring af sektoren!/!0! '/!0! /!0!.

35 Kapitel 3: Teknologi- og tjenesteudvikling 3 Teknologi- og tjenesteudvikling 3.1 TEKNOLOGIBETINGEDE FORUDSÆTNINGER FOR TELESEKTOREN (% ( Transmissionsnettet 2 B M M 2 / 2 2 (-5 72 PPI >$# L I#BNL'LL /L 'PP = PP /:/8 'PP $# L 9 3 (A2

36 Kapitel 3: Teknologi- og tjenesteudvikling ) (A2 (4(5 ' 4'3$ 'B' 5# # '!3 2 Figur 3.1-1: TELEs hovedtrafikveje for i Grønland samt til/fra Grønland

37 Kapitel 3: Teknologi- og tjenesteudvikling Telefon- og ISDN-nettet /'3$ 45 0<D6-(< D-'! :/ :'1U :4B3/$5 '3$ '3$ '3$ 1'3$: / I/:/3/!0 /3 / Mobilnettene for NMT og GSM A$A/3A $ $A/3A 45 $ # (- $A/$ I$/ $NLL$ L$L1%/11B $NLNL AL8LC!<3 3 8L1 N'NLL0 # L # (- 3A$ I$NLL$L$LB $ AL8L3 8L1N'N LL# LN#BNL'LL /L8! $ 3A3 3A3A

38 Kapitel 3: Teknologi- og tjenesteudvikling %, % MPLS-nettet AB03.:/% /' AB03 :/'/ /( AB03 AB Kystradioen 8 NLL1/L 'L# /L Satellitsystemet 1 /!0! ' 3<D $L8 L4<5N LL4<5$4(58L4(514<5# L4<5#8 L4<5#4<534<5B4<5NL4<5'LL 4<5 /L4<5 :/84(5 A 4 5'4,,, ,,, 5'P3 (-P PP

39 Kapitel 3: Teknologi- og tjenesteudvikling. 2 # ) ( % Intelsat Plc. ' 6K '$/!031/4/'/ 3: 5 '$/!031/ '$/!031/ '$/!031/ <7(B// < <7/!0! / /!0! '$/!031/ <7 (<'$/!031/' B '$/!031/1 '$/!031/ 'B/!0! 'B<) #3 ''B '/3=4'/ 3=5 'B0:=40:=Q0:= 5 '/3=<((< 'B 0:= '/3=' 0:= (('/3= >- 4B31 5 '/3='B <K

40 Kapitel 3: Teknologi- og tjenesteudvikling # /. 1 /!0!!2 ' 0:= <((<-8 /!0! 0:= 0:= <7 (< /!0! 'B 1 /!0! (- 'BI < D( A.R '3-26< -(66! 0 0:= (<-0 ( <)(<-0:= 0 - <)(<-0:= 0 $ ) <7A.R'37<2D6-(76!0 -)()0:=. /!0!' 6 2 -(66! 0 0:=. ':1= 0 & Americom Government Services ' 8L#31/!0! 8L :B /!0!! V B$ 3 #312:

41 Kapitel 3: Teknologi- og tjenesteudvikling -, ) %. 2 # ) % /!0! (- 1 3 (A21A:76 V 0 $ B : Overvejelser ved valg af satellitleverandør 3 /!0! 'B A /!0! ' 45!#/!031/3 ' JJ. M />M << ' -8 D7$W 4DD6X$5 'LL (<XV 4 DX$5DD6X$ ' )XV 4-(X!5# $ '-(66!-(76!--(6!$ '' '$/!031/

42 Kapitel 3: Teknologi- og tjenesteudvikling. / /!0! '$/!031/ $ Tabel 3.1-1: Vigtige begivenheder i infrastrukturudviklingen B&,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, &!0 &36 3&! % >$&10! $1'%0336()!& 0 1'%0)%10! % >$&10! $%&%!0!! G/%&!'6$7 $&. )3 %&19&%031 0%''!7)%%)&9!1$7!)!&6 %9&0 %1&%6 %. &!0)00$&!!)!&6 &9!1 >%))%0 ;&% $'%&!7%&&9!10%606%&7!0! $<:01%. = %9&0 %17!% &!1& 04 %0300! ($'%)#%& ;0! % >$&10! $1& 04 %0C!D$& $D 9&0 %%!/%!1%17!%&!1$641%%!#%&%0/E0 &467%3362!!. )3 - $#6$))36! $00;0 %)% -,19&%0&9!1!6$& %!7%0#&37&9!1 17!7% %&% % E#%0&9!1 7!0%&7%!H &!6)!06%H%&317%%)9& &9!1!!6$))36! $'!$3 %&% % %!#%&%0 - $# %%$0;0 %)% -,19&%0&9!1,,, ;71% %%$0%&70/&$>%6 % %&!03 % 2!%#;%&$7#;71%&5!&3 %%. $:&!1$$7 &9!107! %I!;!)!&62A$/%5!7%%%/$& 1'%0( %&% 19&%0&9!1( Forventninger om nye tjenester/teknologier 4 '5 /!0! P P

43 Kapitel 3: Teknologi- og tjenesteudvikling : ' 6 8 6, % 6 -; ) ; - 2, 6 < 8 ' 4!:/5 3A 3A 3A 33A B%3 4(Y5 'B%3 AA3! /!0! B%3 /!0! # /!0!J J $ 4-5! #A/3 4#A/ 35 /!0!#A/3 A #A/3 A & V V 1 ' A /> /> />,

44 Kapitel 3: Teknologi- og tjenesteudvikling 3 =.. >&/!'/> /:B2'B4' 5 /:B2'B 1!'B ''B 4B3/$5 '/!0! A '/!0! P P 5 5 > 5 5?? # TELEs planlægningsstruktur og strategiudvikling /!0!!/!0! $#$1/!8<7D 'P3<77M<(P 3 A!#/1031/ NLL '$/!031/ / 8$% 2 1<77P/B(30P P P3

45 Kapitel 3: Teknologi- og tjenesteudvikling # $A/'3$ 3 /B( /!0! /!0!!/!0!<)/B( P3 0<)M(-P )' 3 < (M- </!0! I 0 4 5! /!0! '/ /!0! ' '/ 'B A ' M M A

46 Kapitel 3: Teknologi- og tjenesteudvikling / '/ 3 /!0! B4B=3/5 <D /!0! <6 P0P /!0! 1 I )'%&1%00 &! %7 3 AB '/ '/B 123 '/ B '/ 0 I. 0 0 () -!&6%100 &! %7 '130(-() ' 3. >&/!V

47 Kapitel 3: Teknologi- og tjenesteudvikling '3A =. 12 B%3 / AB03 &7!0! $0.$7/%&0$!%0 &! %7 /! 0! A :: 'B=3//!0!/!0!B=3/ 88 8 ' ' %&%106!#00 &! %7 3 B!%B3 ' I' Z 1 1!

48 Kapitel 4: Prissætning og takststrukturer 4 Prissætning og takststrukturer 4.1 GRUNDPRINCIPPERNE I TELE GREENLANDS PRISSÆTNING ' 2 # 2, =/!0! /!0! /!0!P P 8 9 /!0! PP! ' /!0! I < I. (!I8 - I (4 5 ' ) Det geografiske hensyn R 4545 $ $8

49 Kapitel 4: Prissætning og takststrukturer A, = A $ $8 $N L R. A /!0! 0 / 2 # 2, Den indbyrdes prissætning mellem de forskellige tjenester 3 '! /!0! ' 2 /!0! 4 5I # 22 $ /!0!76K <6KM

50 Kapitel 4: Prissætning og takststrukturer / & (( '! /!0! Fordeling af engangsomkostninger og løbende omkostninger /!0! I %I! &I! 'I! /!0! ' / = 3 )</!0! 45.PP

51 Kapitel 4: Prissætning og takststrukturer /!0! 4)(<5 4.2 VOLUMENTAKSERING FOR MPLS- OG ADSL-TJENESTERNE 2 # 2 > < (( >B$AB03 '% A /!0! I < 9' ( /!0! - /!0! '. # PP! 130 AB03 ' Sammenhæng mellem omkostninger og priser 3 )<(76K/!0! 4 5! $ 3 4 5

52 Kapitel 4: Prissætning og takststrukturer - ) B 6 % )? B % ) 8 B-! A /!0! /!0! A M M PP 3/!0! 130AB03M > B 3 > A /!0! '! V V P P! I! 3 A 5! <(

53 Kapitel 4: Prissætning og takststrukturer B- - < % /!0! / '! 45 D B /!0! /! M '! 3 = Sikring af indtjening 3 ' / B /!0! /:B2'B / /> ' 4) D ' /!0!,

54 Kapitel 4: Prissætning og takststrukturer Tabel &0%&/E$&06%7%$/6!1'%1#&37!$7!)1%7 %%$J /6!1 )1%7 %%$ B B,. %%$JJ<$'%& )%1'$3)%!60%&7= B B, ) << <- -( ) )<6 (<6 -( ) 7D6 -( [B()M M,M [[ 130'B, / ,!'B 4.3 DEN GENERELLE TAKSTUDVIKLING /!0!< / ' /!0! /!0! < /!0!<)

55 Kapitel 5: Forsyningspligtsanalyse 5 Forsyningspligtsanalyse /!0! ''3$ 5.1 HVAD ER FORSYNINGSPLIGT? / 0, 2 I 2 '!# '#31 \, 7 E-<!B %((2((2!D (( 45!/0<7())((6<! 2 2 2

56 Kapitel 5: Forsyningspligtsanalyse, % -,, '/!0! 41A'(5 B3/$ < 4''3$5 3 /! 2 0! ' 4/!0! ' #! 4/!0!5 /!0! 45 /!0! /!0! /!0! A /!0! /!0! < B3/$B3,/$,M

57 Kapitel 5: Forsyningspligtsanalyse 5.2 HVORDAN OPSTÅR ET FORSYNINGSPLIGTSUNDERSKUD?,, /, $ ' 2 ] ] ] 3 I < $ ( $ - $ 3 2 I ' 2 A ' 2

58 Kapitel 5: Forsyningspligtsanalyse. ' I < B ( ' ' - /2 3 4=/!05&/ 3 & '/!0! << = /!0! 8 B3/$ 5.3 FORSYNINGSPLIGT I GRØNLAND < % #. <7((<<< /!0!123. T</!0! I < / ( / - # ) A 6 <<!

59 Kapitel 5: Forsyningspligtsanalyse ' 1 'T- /!0! 8!! 4 5 A!#&!# 3 ] B 'T- /!0! /!0! 4I 5. T- /!0! /!0! /!0!

60 Kapitel 5: Forsyningspligtsanalyse B ' 5.4 ERFARINGER FRA ANDRE LANDE 2 4.!#. I < & ( 8 - = ) $ 6 = # ' '4$$,/C5 ' $,/ 3 (6$,/ '' 4B3/$5 ' B^ 3_ ( A

61 Kapitel 5: Forsyningspligtsanalyse 3_ - ' M B3/$ B3/$4'5 '3$ 5.5 VALG AF TILGANG ( =4(, 4!#!#D2--2!- <DI ')()))( ) ),()- ((. ] 2 2 ' I < F ( F - F A <( ' > M 45 M A 45. <( 3

62 Kapitel 5: Forsyningspligtsanalyse = 2 2 ' /!0! 2! W VALG AF ANTAGELSER!# <- 1 /!0! 4 5 '1A'/!0!( <) I &! /!0! <- 3 IV '`8 4<D5P: #3=:! P3U'''! : <). 1A'4(5

63 Kapitel 5: Forsyningspligtsanalyse. '4 5! A ] ] ' 1A'4(5 5.7 VALG AF FORSYNINGSPLIGTIGE TJENESTER C. D. >! 2 45 ' /!0!/!0! ' <6 B&' B3/$4 '5'3$ '! M 2 ] <6 4 <<( 5 ' 04 5,

64 Kapitel 5: Forsyningspligtsanalyse 4, B3/$! /!0! 130 B ' B3/$'3$ B3/$0 /!0! B3/$./!0!B3/$ /!0! 0 I < ' ( 'BL 0 - ' 1 /!0! /!0! B3/$ I

65 Kapitel 5: Forsyningspligtsanalyse < 8<D ( =.. / - 1.'3$3'3$ /!0!'1U1 /!0!'3$ '3$ $/0/ 1 $/0/ >'3$ //!0!.' ' /!0!3 0'3$'3$ '3$ 5.8 VALG AF IKKE-FORSYNINGSPLIGTIGE TJENESTER!!/:4 5 B /!0! ] &, /, & ((D 1'8LAL$$L$B N LLNNLL3 /L## LLL'L

66 Kapitel 5: Forsyningspligtsanalyse 4<K 51 B 4 54/: 5 ' 5.9 OMKOSTNINGER OG INDTÆGTER 0 % % ' M M!. 45G /!0!2 3 'I 8L$L' B NL 8L 8L 1 3(. L

67 Kapitel 5: Forsyningspligtsanalyse Antagelser på omkostningssiden = I 3 2 / Hvorfor inddrages kapitalomkostninger? ' I. F' 45F 3. /!0! I! F. F./!0! F!F Hvordan inddrages kapitalomkostninger? H $ IF! F= F.

68 Kapitel 5: Forsyningspligtsanalyse ) F3 45F!! M <D 3! 41A'(5 ] <7 4 5 <4 53 < > > > /!0! # /!0! <D ] 4 5]4 53 & 4 5 =. <7! $ B:! ':1= ':1== M ':1= < ' /!0!

69 Kapitel 5: Forsyningspligtsanalyse 2 # 2 (, 2 B /!0! # /!0! -,, Hvilke kapitalomkostninger? 'I ' ' ' # 2M 2 ( '/!0! 2' 2 2 ' # L$ ] 41L$L5 '4/L85 45! 4 3 #8 L5 ' I & (

70 Kapitel 5: Forsyningspligtsanalyse. & 45 2B I 3 ' $ I < /<I=- ( - $ <6.! /!0!. /!0!(<. $, 4$5 /!0! ' 45 B3/$.

71 Kapitel 5: Forsyningspligtsanalyse A /!0!< B=3/ /!0! Hvilket afskrivningsprincip? $. I < % ( 0 - /!0!! /! 0! =/!045 1%A'341 %A ' 3 5 1%A'3 4::5 #31!#31 B 4 5 (< <,6 ' (< 0 (K 6<K < 1 3

72 Kapitel 5: Forsyningspligtsanalyse Tabel '%'% 1%&!1!$%&%/%! %&<#;71= E& $))36! $0310 ;& #;71%& E& ;71%6/E%0! $ E& K$&10! $2&!0 &36 3& E& K$&10! $26$))36! $0310 ;& E& %/E&!1$641% E& 60 &!6$))36! $0'%>/E0 % E& 60 &!0! % 0%1%& E& & E& $))36! $0310 ;&/&(&% 7/E E& $))36! $0310 ;& E& A% &!%5%1 E& %170% E& %&% %&)!0%&'%&% E& ; ) Til hvilken rente?! 3 F!. V 1:: 4PV 1::P5! (( > 45 = > V 1:: 2V 1:: I ' 1A'(<(K (( E!# 7<7

73 Kapitel 5: Forsyningspligtsanalyse / Tabel 5.9-2!/!$&&% 79&06! %7%!)!&6 &!6&7 $!1 &!1 3?%)#$3&7 $&7% 0 &7 $& 37! /!% '%&7% ;06!1 %%)0 1%)% $& :L :,L,:,L :L :L :L :L :L :L,:L :L :L :L!<(L /!0! ( > > 45 ) 2 # 2 (, ' Om drifts- og vedligeholdelsesomkostninger & /!0!. '. /!0! $ (-,

74 Kapitel 5: Forsyningspligtsanalyse / '/!0! = 4 5' # = '! /!0! = 0'/H BA& 3 ' 1<<))K2! /!0!! -K B3/$ = Antagelser på indtægtssiden B B3/$'3$. 2 /!0!NLL$ NLL./!0! I

75 Kapitel 5: Forsyningspligtsanalyse.,=, - < ' 2 ' /!0! ( ' 2 ' /!0! 4 /!0!5/!0!/!0! >1 4 5! B3/$ () B3/$ I' /!0! D6 ] D6A 2 D<7))D6 > > ' 4((5 () A 3A43A 53A4/5$A/

76 Kapitel 5: Forsyningspligtsanalyse <7 /: /!0! D6, 4D65 A NLL I Tabel %&'%1$&06%7%6$)#! $%&!0!)!%& %I % %I 'IB3/$NLL NLL 0 & A NLL 0 A # # A NLL. (6 A &. A 1. A A NLL ' A A 12 ' A 2 ' 0 B3/$ 4NLL54 5 '!#8 V '8 (D (6 'D<7I4<<MD652(Q(( = 2

77 Kapitel 5: Forsyningspligtsanalyse 4 5 / ' De vigtigste antagelser kort ' < ( - ) D I B3/$'3$B3/$ I8 8 3! M /!0! # G ] & 'D<7I4<)MD652(Q66 = (D V '8V '`8 <D

78 Kapitel 5: Forsyningspligtsanalyse 7 & 845<(L <! 4 5<, 6 << M /!0! <( <- #/!0! <) ' 2 <6 1 2 > ] D6 <D > 4 D RESULTAT AF ANALYSEN 3 (7 I <! 3 $ NL2BM (7 ]

79 Kapitel 5: Forsyningspligtsanalyse, /. /, ( '$NL2B 8 NL2B - /$ ''3$ 1 9M $4 (6K 5 (- (-! I $ $7)$%&6&$%&E&7 76 (((7K/!0! 45 (- ' 3 6( #

80 Kapitel 5: Forsyningspligtsanalyse Følsomhedsanalyser 3 G Ændring i forsyningspligtsunderskuddet 30% 25% 45 20%. <(K 10% 5% 0%! 9-5% -10% Stigning i underskuddet -! -15% <K -20% -25% Kapitalforretning (? > /!0! #. /!0!3 B ' (<4 5 <6< <6 )6K > 0!' #388 15% Reduktion af underskuddet 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%

81 Kapitel 5: Forsyningspligtsanalyse % & 1-0%!23-2% /!0! Stigning i underskuddet -4%! -6% /!0! -8% -10% DKK/USD! $A/ D # /!0! 4)5 $4NL2B5 $ ''3$ Sammenligning af resultatet med forrige analyse 41A'(5! ( 3 G Ændring i forsyningspligtsunderskuddet 10% ( 4 5 8% 6% 4% Reduktion af underskuddet

82 Kapitel 5: Forsyningspligtsanalyse, / - % % G % 23! /!0! 4 5! ' ($3 B4 --K5 $4 (6K Finansieringsmodeller I < 4 '$ /

83 Kapitel 5: Forsyningspligtsanalyse, =433= 5 3 ( ' 45-5# ) $1 1 4 (-)5! 4 (5 24 )5./!0! 4-5 > F= /!0! $. /!0!2 '/!0!. =. > $ IB3/$,

84 Kapitel 5: Forsyningspligtsanalyse DEL 2 Udvikling af den grønlandske telesektor

85 6 Påvirkningsmuligheder i den grønlandske telesektor - B2 O O # '8/4':/ 5 >!'8/! I & '! 2 #I67((8(! Lovgivning Regulering TELESEKTOR Teleydelser Netværk Markedsstruktur Ejerskab 3

86 Kapitel 6: Påvirkningsmuligheder i den grønlandske telesektor 6.1 SEKTORENS RAMMER: LOVGIVNING '8/ # OO OO3! B M ' # O O > 3/!0. J JA

87 Kapitel 6: Påvirkningsmuligheder i den grønlandske telesektor &, # &!- 4A>$,=5!A>$= 4 5 3/( A>$=! A 4 5 O O' B #!# ' !# 6.2 MARKEDSSTRUKTUR: MONOPOL VS. KONKURRENCE A F3

88 Kapitel 6: Påvirkningsmuligheder i den grønlandske telesektor Naturligt monopol eller konkurrencedygtig telesektor? /. O O 45 0,,, '!1%&%! 3&7 )$$/$F! I. 3M! 9 I! $ M 4 M5H 4!# 5 / 4'/5! <7!# = O O

89 Kapitel 6: Påvirkningsmuligheder i den grønlandske telesektor 0 2 3, AOO F.F= F 3=!: -< =!: Tabel ' % %&8$)&E1%&: 1%& 0$) $ %0 %& 7% 2(- 9((3 0 2 =!: 6 ' % %&8$)&E1%&: 1%& 0$) $ %0 %& 7% # A / M 4 />5 :8()(0();<1%</2==3 I = 0 -< =!:4(<5%B#% I: %% 6

90 Kapitel 6: Påvirkningsmuligheder i den grønlandske telesektor Markedsstruktur i Grønland % 4 5 /!0! $! =/!0! SV 1 4V 1M5 # /!0! '!1%&MF V 1 = V 1 V 1 V 1 V 1 V 1 V 1

91 Kapitel 6: Påvirkningsmuligheder i den grønlandske telesektor, % % E, % 6 11 &( /:&:4 $,/5>'/ > /!0! 3 1 M M REGULERING: HVILKE MULIGHEDER HAR REGULATOREN? A 2 ' I! % $ B AI& $ $ $ 2 $ 4 5 M 2 $ = I 3 ]

92 Kapitel 6: Påvirkningsmuligheder i den grønlandske telesektor ', ] $ 1 % 45I < % ( % '. I < ( 45 %& 6!%'0(5$&0$!%&%! $%&! M!! 1 = 2!!

93 Kapitel 6: Påvirkningsmuligheder i den grønlandske telesektor!, % $ = 45 & I < % 45 ( > - = Regulering af tredjepartsadgang (access) / 4!5/: /:OO / /: 3 0%1': -( MM/: $ I Figur Regulering af tredjepartsadgang 17%&%%%&% 01%5!'%& 1;7 7!6 ' % &!0 &36 3& 6E&$7#% 7%0%$&!17!7%& #%0 %)!&%73! $& 7!6 ' % 1#31! %% >%%0 %& 7!6 ' % 1#31! %% >%%0 %& 7!6 ' % 1#31! %% >%%0 %& 3 #&37%&%! %% >%%0 %& -( 0%1':0%1' :,

94 Kapitel 6: Påvirkningsmuligheder i den grønlandske telesektor - / 4 /. / 2 M! ' JJ! -) > -6! --. ] 4 1 &5 3 1M 4 5. &! 1 1 & 1 & 1! -) B 3& &. 2! =$ =$$=$/ -6 '//4(-5/(-4 5,

95 Kapitel 6: Påvirkningsmuligheder i den grønlandske telesektor /! 2 F I < 4) 2 A. ( <-( 4 5-0)-) 3 U U/ ) 68&< 0%1': 10%1':!# Vertikal separation af ejerskab 4 5 I,

96 Kapitel 6: Påvirkningsmuligheder i den grønlandske telesektor Figur 6.3-2: Vertikal separation 1;7 7!6 ' % &!0 &36 3& 7!6 ' % 1#31! %% >%%0 %& 7!6 ' % 1#31! %% >%%0 %& 7!6 ' % 1#31! %% >%%0 %& #&37%&%! %% >%%0 %& / 3< / :%/: <( &:' 2 M Opdeling i gensidigt afhængige selskaber. ' :,

97 Kapitel 6: Påvirkningsmuligheder i den grønlandske telesektor 2 -D 4-7 5! 2! A 45 '!1%&% '4&60%%6 %&F $ ! 4 5$ B - -D = -7 % ' 3-1,

98 Kapitel 6: Påvirkningsmuligheder i den grønlandske telesektor Figur 6.3-3: Gensidigt afhængige selskaber % '4&60%60 %&! % %& 06&%&7%017 ; %!0!))%6$#7 1;7 7!6 ' % &!0 &36 3& 1;7 7!6 ' % &!0 &36 3& 7!6 ' % 1#31! %% >%%0 %& 7!6 ' % 1#31! %% >%%0 %& 3 #&37%&%! %% >%%0 %&. 2! &/#31<7)/&/ 4&&5! & 45',

99 Kapitel 6: Påvirkningsmuligheder i den grønlandske telesektor Sammenfatning af regulering under konkurrence $ I ' / Tabel &)4&%$&1%% &)4&%3%)/%& %& 6!0%/!&! $!%>%&06!# /1%77%017!5477%0%06!#%& 3 = ' A B / = W 45A>$= 45 ' B=!:4(<5 4 5 =!: =!:,

100 Kapitel 6: Påvirkningsmuligheder i den grønlandske telesektor # /> Regulering i Grønland 3 A GI /!0! =. L Regulatoriske forandringer i forbindelse med en liberalisering /!0! &' ]]4] 5 /!0! M M 3!#! I,

101 Kapitel 6: Påvirkningsmuligheder i den grønlandske telesektor 45 2! /!0! /!0!. 'D - I':# D<!. M /!0! 3 6 < 1!# 6.4 EJERSKAB OG SELSKABSSTRUKTUR <<6 % B M! ) 1!! I 1 ) 1 / 80 I &38,

102 Kapitel 6: Påvirkningsmuligheder i den grønlandske telesektor 1 M M 1-1 G 9 M )< '!#!3! B Privatisering som middel til effektivisering 3 ' I 5 5 A B 15 )( > )<! I$& 3,R/ /3 )(,

103 Kapitel 6: Påvirkningsmuligheder i den grønlandske telesektor 6 15! 'M )- I3 F Delt eller samlet? / 3 M B 3, A Privatisering af TELE Greenland M 8. /!0! )- ())),,

104 Kapitel 6: Påvirkningsmuligheder i den grønlandske telesektor! /, $ & $ = M /!0! & /!0!M M # /!0!. /!0! #! /!0! $ /!0!. 3 ' ' /!0! ' /!0! ' B.

105 Kapitel 6: Påvirkningsmuligheder i den grønlandske telesektor 3. #! 6.5 SAMMENFATNING. 8 1! 45 4 V 15 3 /!0! /!0!I 2!=!: ' M 0%1': A I1!= M..

106 Kapitel 6: Påvirkningsmuligheder i den grønlandske telesektor 3. # 4 /!0!5! B=3/ 3 2/!0!

107 Kapitel 7: Udvalgte cases på indførsel af konkurrence 7 Udvalgte cases på indførsel af konkurrence I. ' 1 ' A I M > 7.1 TELELIBERALISERINGER # % ' '$! '$ Den islandske teleliberalisering 3 3 <-6 M<7 3 ' 3 <7

108 Kapitel 7: Udvalgte cases på indførsel af konkurrence 3 ( % Figur Nøgletal for Island &%!<6) = %$6700 9&&%0% %$ %1</&(6) = 9&0 %#; <45<)45 ( -( % 4<<(65 (D88 <7)<<<6 $A/<763A<)' 4K5 ' :1$/1/- :1$/1/- ' ' Figur 7.1-2: CANTAT-3 og satellitforbindelser Kilde: FARICE Liberalisering 0!# '!/14!/15!!14!! 15 <)!# 4 5

109 Kapitel 7: Udvalgte cases på indførsel af konkurrence. 2 4 '!# ' < <7! ' 3 <7' < A<4 (5 3 M!# 3!#D (( I ((2(<2! 4 5 ((2(2! 45 ((2<2! 45 ((2((2! 45 ) ( % ) (, Regulering /'B/ 1 4B/15B/1 <DA< B/1 B/1 I / =..B/1 ' B/1 3<B/1 I 8-)'( B/1 '!

110 Kapitel 7: Udvalgte cases på indførsel af konkurrence &>3 3 M' 3 B/1 (( 3 3 (<3 &)3 B/1V 1' 0$, & #,,F F% Privatisering '( 3 '(< 3 7K Effekter af liberalisering A '((- 6 ) <( '' /.a (-=>2= A ' 8 0 #! MM!#! K. 130 /!0! PP

111 Kapitel 7: Udvalgte cases på indførsel af konkurrence - % Øvrige forhold 3 ' ' ' / :1$ /1/- 3 (( 1%':! ' 3 Figur Det nye søkabel / Kilde: FARICE / A

112 Kapitel 7: Udvalgte cases på indførsel af konkurrence A <7(( '/ 2 F% % F Perspektivering > Den færøske teleliberalisering <6 /> &(' / 6./ / )D& M / Figur Nøgletal for Færøerne &%!<6) = %$6700 9&&%0% %$ %1</&(6) = 9&0 %#; <) )D -)< /4<65 (<D88 ' 0 ' :1$ /1/ Liberalisering '<D0M 0!#3< P

113 Kapitel 7: Udvalgte cases på indførsel af konkurrence &, P' 3 < I/88 (6K 89 A '6K8/ Figur 7.1-5: Udvikling i lokaltakst Kr./Minut Dag takst Aften takst 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0, A 3(< ' ((8 ' 8 ' % Regulering BZ 6 <D&(( 3 I 8)( /(,

114 Kapitel 7: Udvalgte cases på indførsel af konkurrence -, 0 %. ' / B3/$ S'3$ < / / 8! JJ =. # Privatisering / <K0 / Øvrige forhold ' (< '/I AB '-( (1>(1 (!>>( (().'( ( (A.! ' Perspektivering # B

115 Kapitel 7: Udvalgte cases på indførsel af konkurrence 3 % 1! Teleliberalisering i Nordcanada 'C$,/$ &: $,4$V /5 (< 8/!0! $V / 8 MM $V / << &: $V / (< 'A $V / $V /) ( ): $V & M C$V / $4(-<75 4)7)-5 2 / G Figur Nøgletal for NWTels operationsområde &%!!$/%&! $0$)&E1%<6) = %$6700 9&&%0% %$ %1/&(6)!#;%&$70)E$6!0!)31 9&0 %#; - << V 4(-5 $V :& <K 1 $V /

116 Kapitel 7: Udvalgte cases på indførsel af konkurrence = :%/: )) ::%/: $V / % Liberalisering $V /(< <' 0 $V / 45 ':%/: $V / $V /M3' B3'B Indhold af NWTels SIP $V /(' 3'B (< ()$V / :1$bD <K :%/: ] : ' 4/5 3'B $V / $V /. b(6$v / ' 3'B$V / =:%/:$V /:1$b<6 4D 5:1 45:! :M )) :%// : )6

117 Kapitel 7: Udvalgte cases på indførsel af konkurrence ' 6 /, #$ C $, $V / ' $V / A $V / %$V / ' H Regulering!$V / :%/:1: $V / 45 <<< :%/:$V / B'''% :%/: M 1:B''' <G$V / $4 5 : :%/:B''' :%/: :%/: %$V / $V / :%/: 1!

118 Kapitel 7: Udvalgte cases på indførsel af konkurrence &. & #%&!0%&700! 30 A45 I# ' %73%&%1%);175%1 :%// : 4:%/:5 1c::P% %73! $&06%&%106!#%& Effekter af liberaliseringen 45 B''' / % 3'B4 5 /$,/ '8/ $V / B$V / $V / : ' $V /$' 4 5 M ' S30 1'3B4'5 PP $V /B': M(66K :' '3B! $V / $V /MM $V /G $V /( 4carrier access tariff) :%/: $V / # )6! $V / MPC/ 3P0 C1'

119 Kapitel 7: Udvalgte cases på indførsel af konkurrence &!!'3B 130$V / 45 '3B'.! '3B! '3B 45 $V / $V /! $V / :%/: & :%/: $V / ' $V / I! '9 $V / M '$V /! M M B ' ' M P P:

120 Kapitel 7: Udvalgte cases på indførsel af konkurrence F % % F Perspektivering 3 :B:%/: :P P $ %, #, &,, 7.2 GRØNLANDSKE KONKURRENCEEKSEMPLER & A, Liberalisering af flytrafikken i Grønland 3-6)K 3!=. )! I 0

121 Kapitel 7: Udvalgte cases på indførsel af konkurrence & I A ' < )D '(( < <( 1111' ((<D )K B <K # 31 ' 1 (K )7 1 B 1 ) 0 #1 B=3/ 1 B 1 M AL4 05 )D! ' ) #

122 Kapitel 7: Udvalgte cases på indførsel af konkurrence B=3/ : 11 (< ((B=3/ (( &D6D M Om Air Greenland 4-D6K D6K54(6K ((&D6D( '! 11!'1< 6D M 1 '(( )) 4(D 566 B $ / A

123 Kapitel 7: Udvalgte cases på indførsel af konkurrence #, 1 &, Overførelse af erfaringer fra flysektor til telesektor? ) I & M M 8 M & 1 /!0!45#! 0 1/!0! 3 /!0!3. /!0! 4 5 / /!0! /!0!! I& 2 ). I& & ' ' P PM',

124 Kapitel 7: Udvalgte cases på indførsel af konkurrence 1 /!0!! B A/!0! A Fra monopol til konkurrence i grønlandsk flytrafik $1<1 3 1 $1. <6 6 '<6 3 ) B<2<(<1M I! B<2<(< A(<31311 M 1 =., 4 5 2, Konkurrence på det grønlandske marked for pakkepost, fragt og gods / 3

125 Kapitel 7: Udvalgte cases på indførsel af konkurrence 2, <) ' = 11 $ % < (( 3 <7<-K 1! < (( < ( Det grønlandske fragtmarked =4 5 ' %10 1' & 45 <)(( dd6 d( (6K Figur Udviklingen af godstrafikken!)!&6. &9!1 &9!1.!)!&6 &9!1. &9!1J $10)471%()N<= -66 ()6 <6 777$10)471%01%,, (<K -7K <-K &!7 &! 7(- &! %&01%,, (6K ()K J%606(#;.#;71

126 Kapitel 7: Udvalgte cases på indførsel af konkurrence % ' B=3/ <(( <- B=3/ AB=3/ <7((< A B=3/<<K --K Operatører - Skibsfart >%104%105 < 1 ((( ' 1 %10 B %10 %10(( Figur 7.2-2: Forskel i udvikling mellem prisindeks og fragtrater Udvikling i prisindeks Kr. Udvikling i fragtindeks '3

127 Kapitel 7: Udvalgte cases på indførsel af konkurrence B%10 4(( 5 -K0M ) - % < ; % Operatører - Luftfart 1 1 D & ' B=3/ 1 : 11(< (( Speditører i Grønland MM Figur Marked for speditører /%1 9&!!0! % 0E% )!&6%10!1% 0/%1 $ - (6-K <! &!0/$& = ( <6K %5)! &$ 5%&0 1 6M<K 3%M! %& < 6K 3 ' 4 5 #B=3/ B=3/ 4 5

128 Kapitel 7: Udvalgte cases på indførsel af konkurrence % 0 & % POST Greenland B=3/ %&' B=3/ B=3//!0!123B=3/ ((<<( 88 D ' B=3/(- <(K(( Konkurrence på småpakkemarkedet ' &V -6K ' B=3/ $B=3/ PPB=3/ B B=3/B B 1 6K 1! M &V )K '8L B=3/3

129 Kapitel 7: Udvalgte cases på indførsel af konkurrence 0> $B=3/ B=3/ 3 B=3/ < &V <DK( 6< 1 < ( Figur Listepriser for småpakker med fly )E/!66%67 )E/!66%67 %&!)!&6<B < (): 5 )(6 ( %& &9!1<)%1;=<- (-= &!!)!&6 &9!1 $0!)!&6<&%%!1= << <)) 3%M! %&<< ()=!)!&6.336 <( <<7 &!&9!1!)!&6<)%1;=<)%1&%%!1= <<6 <() B=3/ B=3/ MB=3/ Konklusioner & <DKB=3/ I & 6< B=3/ )&V -64-5

130 Kapitel 7: Udvalgte cases på indførsel af konkurrence B=3/ B=3/B=3/ Perspektivering 4 PP5 # 4 5 = I H PP F 7.3 SAMMENFATNING AF CASES / -) '! 0!1! '!

131 Kapitel 7: Udvalgte cases på indførsel af konkurrence I& ( / I '8/ =!! V 1 ''' M 76K130 3$ B4&9%&%M 'M 9' 3(< =!! 3 / IB' M M! ' ' M

132 Kapitel 7: Udvalgte cases på indførsel af konkurrence $V /W! : 0;0%6 $&% M ' 0 I B 0 M 9 (6 $ 45 $3 #! &!7 )!&6%1%

133 Kapitel 7: Udvalgte cases på indførsel af konkurrence 3 IH PP F,

134 Kapitel 8: Telesektoren som del af fremtidens Grønland 8 Telesektoren som del af fremtidens Grønland ' 4'8/5M I/ 8.1 MÅLSÆTNINGER FOR TELEKOMMUNIKATIONSUDVIKLINGEN 2,.&.,.& < / ('8/(< M M!'8/A 1O O / '/. I'/ 45 '8/ ''8/ = 2 ' '8/J '8/ OO! '8/ ' A &

135 Kapitel 8: Telesektoren som del af fremtidens Grønland 4, $ $ & 6$ ' ' 1& 41 5OO 4& 5! A 2 A '8/ Overordnede politiske målsætninger for telesektoren i Grønland. (6. & M 8 ' '8/! '/ MC#.D((E% '8/ De grønlandske politikere må gøre op med sig selv, hvor de gerne vil have, at samfundet skal bevæge sig hen. Først herefter kan man prioritere hvorledes institutioner og forsyningssektorerne skal organiseres og styres. Citat Fra Ementors interviewrunde Hvis vi ikke skal leve af rejer resten af vores liv, skal der ske noget. Citat Fra Ementors interviewrunde

136 Kapitel 8: Telesektoren som del af fremtidens Grønland 0 '8/ '/ 0 M M '. /!0! /!0! /!0! '/M /!0! B P P ( ) &. %%6$))36! $06!#1&!7%! #1%&9!10!))%0$)! $( '( D((1) ((((1. 4. %&9!106!5!'%!17!7 100'!&%1% %%6$))36! $0 >%%. 0 %&/E&)%7%$77%'6E&./!'- 6)1> '6C>> >() E./ - )1'6!>>1- )(. <. $&)! $0.$76$))36! $0 %6$$7<=06!31; % % 7&9!106%0!)31$76$))%!%#;%&$7#;71%& 7$1%.'6!>1./ (>> (( '.'6(!1 - ( 1>>. /. 06!0E'1 )37 1&'%0$7!0%&%0/E$&&% 70)4007%'6E&: $70%06!#% 06!06&%!'%0 )37%/&0%& #E1%%&5'%&'0':1%$% 7% 0%6 $&$7/&'! %$&#&37%&%.'6(- (1((((- ((D.! 2>> (3./1!1! (2-3.1(>(-(1- Vi skal passe på telesektoren: den er nøglen til samfund, kultur, demokrati og det skal man passe på. Derfor skal vi have en stærkere regulator. Citat Fra Ementors interviewrunde

137 Kapitel 8: Telesektoren som del af fremtidens Grønland 2 # 2, 2 # 2 ( (( 4 (./)-. A 3'8/ :4'8/ 5. P P Brugernes holdninger og ønsker! (- M/!0! &/!0! M M I. /!0! ],/!0! PP/!0! M/!0!! /!0!! P/!0! P!MM /!0!AB03 Den eneste måde statsejede monopoler bliver mere effektive på, er ved at ejeren sætter krav. Citat Fra Ementors interviewrunde

138 Kapitel 8: Telesektoren som del af fremtidens Grønland ) 2 # 2 ( 2 # 2 ( (,2 # 2 ( #, /!0! /!0! $0/!0!. /!0!] I//!0! /!0!D7K, M/!0!3 /!0! 4 5 / /!0!J!, /!0!I!!2! =8$'%10 /!0! ', /!0!/!0!3 M/!0!M ' /!0!! /!0!

139 Kapitel 8: Telesektoren som del af fremtidens Grønland '!/!0!'B ' ' #, M!, 17!7 100'!&%1%: %%.$71!!6$))36! $0;1%0%&!59>6'! % ( B3/$2'3$I M/!0! P P ' M M /!0! ME#- E.!IE'6 E AI/!0!3A 3 3A3 / 4B%3 #A/35 M ' # $ / /!0! /!0! AB03IAB03 1& /!0! /! 0! AB03B /!0!

140 Kapitel 8: Telesektoren som del af fremtidens Grønland MPPAB03 IFG 82IA ' M,M, # 17!7 %&% )%1&)%7! &! %#%!7M!' '4< 'M > 130!13046<(2<(725 6<6 M M<7D! ' > M,! 6, > < ' '' %&%'!7)375%1%&/!0! ',. $ 9&&% &!0/!&%01& %!,

141 Kapitel 8: Telesektoren som del af fremtidens Grønland!, /!0! M 1#'%0/3&7 $)906%&$7#%5$'M /!0! 4, $ ;31)9 7!%%6 '0%&707%'0 %&% /!0! /!0! A/!0! /!0!J 1 - I # /!0!J '' 3 ' M J, J ' 'M M, /!0!! 4 5' 3 /!0!M /!0! /!0!

142 Kapitel 8: Telesektoren som del af fremtidens Grønland & 2 # 2 ) &! M /!0! &45 ' '/M Potentielle konkurrenters interesser '/ /!0! /!0! '/ /!0! 'M /!0! /!0! '3B 4'3B 6( 5 6- Manglende konkurrence betyder væsentligt højere priser på stort set alle varer også teleydelser. Citat Fra Ementors interviewrunde Systemerne som har forbindelse til udlandet kører godt om morgenen indtil kl , hvor hele landet går i gang med at bruge nettet ligeledes sent om aftenen og om natten kører nettet perfekt. >'3B /!0! 2'/ /!0!' /!0! N34N35 Citat Fra Ementors interviewrunde /!0!! '/ /!0!'AB03 A ' 4 5, 6(!'3B4'3B5 6-

143 Kapitel 8: Telesektoren som del af fremtidens Grønland, : % 0 2 # 2 2 J '/ /!0! 0/!0!, 13B /!0!'/,4/!0!5 '!1%&F 13B 13BBI 3 13B 45A13B A A13B,./A0, 13B A, '/ ().R /!0! '/ /!0! 1 '/ /!0! /!0! ) D 4 5! /!0! D '/ 6 /!0! /!0! 6 = 3 (6)D,

144 Kapitel 8: Telesektoren som del af fremtidens Grønland,2 # 2 ( ( ( 2 # 2 -. = '/P P ()<6 6! $! 3 ('/ /!0! 8 4U51B0 '/ 4C5 '' C U 45 U /!0! 6) /! 0! /!0! 3 '/ /!0! /!0! /!0! /!0!! 3,'/P P /!0!M /!0!. /!0! 2 I Hvis koncessionsbryderne får deres vilje dannes der en uhensigtsmæssig praksis for tilgivelse frem for tilladelse Citat Fra Ementors interviewrunde 6) M PP 2

145 Kapitel 8: Telesektoren som del af fremtidens Grønland % M / % /!0! /, % '/ '/! %'/. '/' Afrunding 3 M $ > AIA M 8.2 TELESEKTOREN SOM DEL AF DEN OVERORDNEDE SAMFUNDSUDVIKLING 3 7<'8/! '8/ ' '8/

146 Kapitel 8: Telesektoren som del af fremtidens Grønland 2.& Bredbånd i et samfundsøkonomisk perspektiv >!!! A'8/ I % &! OO! 2 H H

147 Kapitel 8: Telesektoren som del af fremtidens Grønland 2 # 2 0 #! '8/ /!0! '! ' '8/ % $ < Brug af IKT i det grønlandske skolevæsen K M 3<DK )6K B )6K )K!! (-E;- (H (E.! '8/ '/'// (- '8/!

148 Kapitel 8: Telesektoren som del af fremtidens Grønland '8/ ' 8'''B((- '/ <.& ' D7<7<<(-' <-<7<D(-B '/ 66 3 '8/ ' ''8/ <D( ; H$!(D(< M! / % $ % / Grønlandske erfaringer med fjernundervisning /!0! <D(< (< % M 3 B 66 ' 3 D. %Y '/!! '/

149 Kapitel 8: Telesektoren som del af fremtidens Grønland ) / / / % %:3 A M ( M G! ((. MM ;H$!(D(<I. M /M M 1 < )! ) $ Skolenetværket Attat 31/!0! /!0! (/, 1 (-/!0!

150 Kapitel 8: Telesektoren som del af fremtidens Grønland ) % ) 4 ) $ 8/1) M( 3! 38=1 B'1 1(-<( 61 M $! B 14 '/5 1 0H30H 3!' 1 M 8R 138=1(6,M: M 1(. 9 M /!0!1 M (-/!0!MA /!0! 1 ) /!0!AB03 6<(2 ' 1 K1' &1 ' M' 1. '1 1 M / )3 <-

151 Kapitel 8: Telesektoren som del af fremtidens Grønland & < Fremtiden for brug af IKT i den grønlandske undervisningssektor A A ' '8/ '8/ > A M'3$ AB J> J 6D M >: A'8/M1 M /!0! = 1/!0! 67 B 1./!0! 1 /!0! I/ /!0! /!0! 1 /!0! A 1 6D >: 67 /!0!( 1() 3 () /!0! 1//1/ (6 M

152 Kapitel 8: Telesektoren som del af fremtidens Grønland - /!0! 8$% 8 'M /!0!M1 # M # '8/! (-! '8/! (6M # MM! B 3//%&%1%)375%1>%&31%&'07$'%& PP! 8$% '8$%<7 M K! PP PP B

153 Kapitel 8: Telesektoren som del af fremtidens Grønland! $! $ < Telemedicin / M ' PP / 3! M 45' ' B ' ' PP A I &$% 1%;%)375%1%& 45 M M %/$ 06.96$$)06%'%'>%$'%&$&1% =,

154 Kapitel 8: Telesektoren som del af fremtidens Grønland 2!1%% 06%1)%0$8 ' $4$. 5 <(.$ (745> / 1 > % % Telemedicin i Grønland 59 A > 3 2 7D ((D ) 1<< (-. <- / B ) Figur 8.2-0: Udgifter i sundhedsvæsnet (mio. kr.) 6 83, Andre udgifter Patienttransport Patientbehandling uden for Grønland

155 Kapitel 8: Telesektoren som del af fremtidens Grønland %? ). M <Y B (! P P 3(-! % M > B-) '.! <3 ) '(-< 1 -) 3 $'3$41B05B M < < '/ '/ Fremtiden for Telemedicin i Grønland 3 '/ B I

156 Kapitel 8: Telesektoren som del af fremtidens Grønland. / K - HI.' 3 2A ' 3 4.'32A'35!BE4!BE5 '! (). % 3(AJ3J /!0!AB03/ ' ' PP M M ' $!. #! 3 1 M

157 Kapitel 8: Telesektoren som del af fremtidens Grønland < M! 2 > F $% A ( ' M # ) Mediebilledet A /># 3 L1-7 $! > #>

158 Kapitel 8: Telesektoren som del af fremtidens Grønland /3((K 6(K> 0/>8$%. ' 0 P8$% > P 8I&(- 0 8$%/> 48$%5 4/!0!5/>/ 4-(A885(-PP-(( Distribution /> # M./>/! 0!8$%/> K <K 4PP5A 7K A / '4 6<(25/>

159 Kapitel 8: Telesektoren som del af fremtidens Grønland Distribution Terrestrisk DVB-T/ATSC Kabel DVB-C Satellit DVB-S Digital standard Hvorfor digital distribution? Der er to hovedargumenter: Bedre udnyttelse af den tilgængelige båndbredde kan give mulighed for (mange) flere kanaler. Bedre billedkvalitet, da TV apparatet viser et perfekt billede, så længe det digitale signal kan modtages (også selvom signalet bliver svagere), mens billedet bliver fyldt med statisk støj og svagt, når det analoge signal bliver svagere. DTT = digitalt terrestrisk TV. DVB-T er en af to standarder for DTT-signaler. Se evt. for yderligere information. ) < L 0 // (/>8$%/!0! P>&/P4>&/5 />0(( >&/ // P>((()( '#-'#-(1-1((1'6D- >>-> '#-(P // /> S43/&5 /> ' // />3/& '// '/ P/!0! 6A88 3/& ( A88 /!0!<A88(A88

160 Kapitel 8: Telesektoren som del af fremtidens Grønland & '$$/>(( >&/< 3/& > 0 A Fremtidens mediebillede 3 //4/> A ' ' B 3 L %R 4. 5 ' ///> 130 /!0! M OO', P P

161 Kapitel 8: Telesektoren som del af fremtidens Grønland '// '! 3/& H // ' A /!0! 130// 3 M M E Sammenligning af erfaringer fra cases 3'8/ 0 '8/ ''8/ '. A 4/!0!5 M. 8$%. /!0! M I /!0!.

162 Kapitel 8: Telesektoren som del af fremtidens Grønland

163 Kapitel 9: Visioner og fremtidsscenarier for telesektoren 9 Visioner og fremtidsscenarier for telesektoren!! F! F> F 8! / /< #! PP45 I/ / ( ! M M! /!0! 4(5 '/ R! M,

164 Kapitel 9: Visioner og fremtidsscenarier for telesektoren '/ $4 5! AI 9.1 DET SAMFUNDSMÆSSIGE UDGANGSPUNKT > I!1% %&%$&) :6)!% %&%60 &%) $7#%$67%%&%M <)2 ( 3 (6K $ K3 4 5 %$670!% $&'% %0! '4&%)%7% 6$0! 1%6$))%1%E&M <K (-! %#;%&$7#;71%&%&$&0;% )%1 %%6$))36! % %& <D/ $&#&37%! %%6$))36! $0;1%0%&/&(1#;77%&%&&%! ' 0 $& $7 '$60%1%M 3 MM ' M 6

165 Kapitel 9: Visioner og fremtidsscenarier for telesektoren 9.2 VISIONEN: TELEKOMMUNIKATION SOM SAMFUNDSBÆRER / / 3! 3 > I &9!106!'4&%%!1:5'$&.$7 %%6$))36! $ %&0 9. %&1%! $!%31'67$71%! $!%1% % ( A'/! 1! M I < / A A '

166 Kapitel 9: Visioner og fremtidsscenarier for telesektoren ( # 4 D6 5 ' Princip 1: Udvikling i forskellige tempi!p'mp (- ' ' / /!0! A # 3. 45

167 Kapitel 9: Visioner og fremtidsscenarier for telesektoren 82 / Tabel : Princip 1 - Udvikling i forskellige tempi &311O &01!%0%!0%&7! %%;1%. 0%&;1%&$)&E1%& # 3 ' 1 I 8 %4 = 5! Princip 2: Det solidariske netværkssamfund '!! MD6!

168 Kapitel 9: Visioner og fremtidsscenarier for telesektoren Tabel : Princip 2 Det solidariske netværkssamfund &311O 1 &01!%0%!0%&7! %%;1%. 0%&;1%&$)&E1%&! SCENARIER FOR UDVIKLING AF GRØNLANDS TELEKOMMUNIKATIONS- SEKTOR! >4<5 /!0! A9 = I! / % Eneretskoncession '/!0! AM /! 0! 0 %

169 Kapitel 9: Visioner og fremtidsscenarier for telesektoren /!0!! /!0! Tjenesteliberalisering '/!0! / 4 5 /!0! ' 4/!0!5 PP ' # /!0! B /!0!4 5 /!0!4 5! /!0! /!0! Fuld liberalisering '

170 Kapitel 9: Visioner og fremtidsscenarier for telesektoren > 45 1 ' ] 4/!0! Kombination af udviklingsprincipper og scenarier B I Tabel : I x A A.(&(: 8M M M PP ' <1(1M

171 Kapitel 9: Visioner og fremtidsscenarier for telesektoren x3 / M M A M M 4'3B5 /!0! 3 ' PP M 9.4 MULIGE SCENARIER UNDER PRINCIPPET OM UDVIKLING I FORSKELLIGE TEMPI 1! = Scenario 1A: Monopolmarked udviklet i forskellige tempi I = /!0! x (& A (:

172 Kapitel 9: Visioner og fremtidsscenarier for telesektoren 3 M 2. A A Konsekvenser og særlige risici! 4 5 A ' /!0! /!0! /!0!! '/M '/M B '. = /!0! %

173 Kapitel 9: Visioner og fremtidsscenarier for telesektoren 1 Tabel : Konsekvenser af monopolmarked i flere tempi - %73%&7 M M % = &37%&% %%.$7. 0%6 $&% 3 B M '/ /!0! M!/!0! 8 % B M A B Scenario 1B: Begrænset åbning for konkurrence på udbud af tjenester <1 I /!0! x (& A (:,

174 Kapitel 9: Visioner og fremtidsscenarier for telesektoren <1 <1 ' Konsekvenser og særlige risici! 4 5 M 9!' 'B /!0! M 8 M $ 3 1 M M B

175 Kapitel 9: Visioner og fremtidsscenarier for telesektoren! M A. M 6 A /!0!. Tabel : Konsekvenser af tjenesteliberalisering - %73%& = '/! 0! /!0! &37%&% 3 B %%.$7. 0%6 $&% A & % B % /!0! Scenario 1C: Et marked med bredere konkurrencemuligheder I x (& A (:

176 Kapitel 9: Visioner og fremtidsscenarier for telesektoren #<&! J J M!/!0! $ &! 4 5'!# %6$$7%&( A 2 M$M % I M 4SV 15 M 4V ' : P 3A 3A B%3!!!#%&7! 03 70)375%1$& %&% &!6$7 %&! $! %%$( '/ $/!0! /!0! $ M 8

177 Kapitel 9: Visioner og fremtidsscenarier for telesektoren 8 /!0! Konsekvenser og særlige risici! A A M $. $ /!0!! PP /!0!! P P 1 MM. 4 5 /!0! /!0! P P $

178 Kapitel 9: Visioner og fremtidsscenarier for telesektoren PLP A /!0!2 Tabel : Konsekvenser af fuld liberalisering - %73%&7! M = '/! 0! /!0! &37%&% 3 B %%.$7. 0%6 $&% A &! 8 H B ' M M /!0! M % <K

179 Kapitel 9: Visioner og fremtidsscenarier for telesektoren 9.5 MULIGE SCENARIER UNDER PRINCIPPET DET SOLIDARISKE NETVÆRKS- SAMFUND Scenario 2A: Alle tjenester tilbydes alle brugere på ens vilkår af én udbyder I = /!0! 8 9 B PP 45 3! /!0! ' = x (& A (: Konsekvenser og særlige risici!

180 Kapitel 9: Visioner og fremtidsscenarier for telesektoren 9 A ' / 4 5 % /!0! - %73%&7 = 31%& A %%.$7. 0%6 $&% 8 '/! 45 8 C A % B /!0!

181 Ordliste &$B & :%/3 :%/ :!:/!:/ >&/ >&/!#!# V 1 SV 1 3A 3 A: /= /= '8/ ' 8 / 'B 'B '3$ '3$, 0%1': 0%1' : $A/ $A/ $/B $,/ B =!: =! : B1&: B1 &!S B3/$ B3,/$, 3AB 3AB, #A/3 #A/ 3

Tele Greenland A/S -

Tele Greenland A/S - Præsentation af et monopol Tele Greenland A/S - Skal den liberaliseres? Bachelorprojekt Af Lars Falksen Ilisimatusarfik Institut for Administration 2009 Vejleder: Carsten Petersen Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

11. august 2006 EM 2006/10 10. maj 2006 FM 2006/24 Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

11. august 2006 EM 2006/10 10. maj 2006 FM 2006/24 Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 11. august 2006 EM 2006/10 10. maj 2006 FM 2006/24 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: På Forårssamlingen 2004 fremlagde Landsstyret Teleredegørelse for Grønland

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 2 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

Rammerne for Teleliberalisering

Rammerne for Teleliberalisering Rammerne for Teleliberalisering 19. juni 2014 Forord Kære aktører I sidder med den endelige rapport i hånden, som indeholder vores vurdering af, hvordan de vigtigste reguleringsmæssige udfordringer på

Læs mere

Vejledning om liberalisering

Vejledning om liberalisering Nalunaarasuartaateqarnermi Aqutsisut Telestyrelsen National Telecom Agency Vejledning om liberalisering Vejledning om liberalisering til teleforordningens 2 Vejledning 22-06-2014 Sags nr. 2014-097749 Dok.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Indhold TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2012

ÅRSRAPPORT 2012. Indhold TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2012 TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 212 ÅRSRAPPORT 212 Indhold Selskabsoplysninger.... 2 Koncernens hoved- og nøgletal.... 4 Ledelsens beretning.... 5 212 i hovedpunkter.... 5 Hovedaktiviteter.... 5 Den økonomiske

Læs mere

Distribution af tv-kanaler. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11

Distribution af tv-kanaler. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11 Distribution af tv-kanaler Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11 Forord Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har undersøgt markedet for tv-distribution og forbrugernes muligheder for selv at vælge de tv-kanaler,

Læs mere

statens regulering af markedet for hurtige adgangsveje til internettet

statens regulering af markedet for hurtige adgangsveje til internettet Beretning til statsrevisorerne om statens regulering af markedet for hurtige adgangsveje til internettet September 2003 RB B401/03 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning,

Læs mere

Program for Infrastruktur

Program for Infrastruktur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Program for Infrastruktur - Politisk-økonomiske

Læs mere

Thomas Lue Lytzen. >>Opbrud. Konsekvenser af introduktionen af UMTS på det danske mobilmarked

Thomas Lue Lytzen. >>Opbrud. Konsekvenser af introduktionen af UMTS på det danske mobilmarked Thomas Lue Lytzen >>Opbrud Konsekvenser af introduktionen af UMTS på det danske mobilmarked It-højskolen i København 2001 Indhold 1 Fokus: Mål og metode... 1 1.1 Problemfelt... 1 1.2 Problemformulering...

Læs mere

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø DANSK METAL IT-Sekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2140 e-mail: it@danskmetal.dk IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020

Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020 Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020 Undersøgelsen er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen i samarbejde med Kulturministeriet

Læs mere

Pr. mail Styrelsen for Bibliotek og Medier Radio og tv 1553 Kbh. V Att.: Kaspar Lindhardt 12. september 2011 Vedr. Høring over rapport om udviklingen af digital radio Gizmolink har med tak modtaget Styrelsen

Læs mere

CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk

CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk 30. august 2013 CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk Høring over grønbog om en fuldt ud konvergeret audiovisuel verden: Vækst, kreativitet og værdier Europa-kommissionen har i april udsendt

Læs mere

Elselskabernes udrulning af fibernet

Elselskabernes udrulning af fibernet Elselskabernes udrulning af fibernet September 2005 2/71 Indholdsfortegnelse Boks-, figur- og tabelfortegnelse... 3 1 Sammenfatning og konklusioner... 5 1.1 Undersøgelsens formål og omfang... 6 1.2 Forholdet

Læs mere

Greenland Development A/S. Aluminiumsprojektets økonomiske betydning

Greenland Development A/S. Aluminiumsprojektets økonomiske betydning Greenland Development A/S Januar 2010 Rådgivende ingeniører og planlæggere HOVEDKONTOR Postboks 769 3900 Nuuk Telefon +299 32 31 11 E-mail niras@greennet.gl Web www.niras.gl KONTOR I ALLERØD Sortemosevej

Læs mere

DR FOR DIG OG HELE DANMARK ØNSKER OG LØFTER TIL MEDIEPOLITISK AFTALE 2007-2010 DR FOR DIG OG HELE DANMARK 1

DR FOR DIG OG HELE DANMARK ØNSKER OG LØFTER TIL MEDIEPOLITISK AFTALE 2007-2010 DR FOR DIG OG HELE DANMARK 1 DR FOR DIG OG HELE DANMARK ØNSKER OG LØFTER TIL MEDIEPOLITISK AFTALE 2007-2010 DR FOR DIG OG HELE DANMARK 1 DR FOR DIG OG HELE DANMARK ØNSKER OG LØFTER TIL MEDIEPOLITISK AFTALE 2007-2010 Udgivet af DR

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 25.9.2008 KOM(2008) 572 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af TDC A/S Maj 2010 Copenhagen Business School HD (R) Hovedopgave

Strategisk analyse og værdiansættelse af TDC A/S Maj 2010 Copenhagen Business School HD (R) Hovedopgave Strategisk analyse og værdiansættelse af TDC A/S Maj 2010 Copenhagen Business School HD (R) Hovedopgave Forfatter: Dennis Jensen Vejleder: Carsten Kyhnauv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Problemformulering...

Læs mere

DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING, 1998 2007

DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING, 1998 2007 DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING, 1998 2007 Denne rapport er udarbejdet i forbindelse med 10 året for fuldførelsen af privatiseringen af Tele Danmark / TDC i januar 1998. Rapporten indeholder en oversigt

Læs mere

Høring af EU-Kommissionens Grønbog Et integreret pakkeleveringsmarked for mere e-handel i EU (COM (2012) 698)

Høring af EU-Kommissionens Grønbog Et integreret pakkeleveringsmarked for mere e-handel i EU (COM (2012) 698) Transportministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Mail til: jke@trm.dk Cc.: bhb@trm.dk; mas@evm.dk 18. februar, 2013 Høring af EU-Kommissionens Grønbog Et integreret pakkeleveringsmarked for mere e-handel

Læs mere

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Rapport Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2015 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Indledning 5 3 Økonomiske konsekvenser ved mere frit

Læs mere

Hvad sker der med dansk antenne-tv i 2020

Hvad sker der med dansk antenne-tv i 2020 Carsten Corneliussen www. strategix.dk 4. marts 2015 700 MHz Hvad sker der med dansk antenne-tv i 2020 Regeringens Vækstplan for digitalisering i Danmark vil fra 2020 anvende det såkaldte 700 MHz -bånd

Læs mere

Høringsnotat vedrørende rapporten: Analyser af alternative anvendelser af de digitale frekvenser i Danmark

Høringsnotat vedrørende rapporten: Analyser af alternative anvendelser af de digitale frekvenser i Danmark Høringsnotat vedrørende rapporten: Analyser af alternative anvendelser af de digitale frekvenser i Danmark 1. Indledning har den 28. september 2006 sendt en rapport med analyser af alternative anvendelsesmuligheder

Læs mere

Business and Social Sciences, Aarhus Universitet. Michael Lindberg. Antal tegn: 109.384

Business and Social Sciences, Aarhus Universitet. Michael Lindberg. Antal tegn: 109.384 Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Bachelorafhandling Institut BADM Maj 2014 Forfatter: Kasper Toft Axelsen Eksamensnummer: 302642 Vejleder: Michael Lindberg Antal tegn: 109.384 Det danske

Læs mere

Telepolitikken tilbage på sporet

Telepolitikken tilbage på sporet Telepolitikken tilbage på sporet Vores bud på sund vækst og digitalisering af det danske samfund ved hjælp af et velfungerende telemarked Telenor, Telia, Global Connect og Concepy er en væsentlig del af

Læs mere

Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia Formandens Departement. Selvstyrets Aktieselskaber - Årlig Redegørelse til Inatsisartut 2012

Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia Formandens Departement. Selvstyrets Aktieselskaber - Årlig Redegørelse til Inatsisartut 2012 Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia Formandens Departement Selvstyrets Aktieselskaber - Årlig Redegørelse til Inatsisartut 2012 EM 2012/omdeles Oktober 2012 Forord De fleste borgere er

Læs mere

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003 Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland August 2003 Indhold Side 1. Indledning... 1 2. Resumé... 6 2.1 Rapportens formål & baggrund... 6 2.2 Rapportens fokus... 7 2.3

Læs mere

Telekommunikation til miner i Grønland

Telekommunikation til miner i Grønland Telekommunikation til miner i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 Faser 3 Forundersøgelser 3 Efterforskningsfasen 3 Anlægsfasen 4 Produktionsfasen............................. 4 Afviklingsfasen 4

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere