design to improve life index:award 09 exhibition

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "design to improve life index:award 09 exhibition"

Transkript

1 design to improve life INDEX: award 09 exhibition

2 design to improve life/design for at forbedre livet! side 1 Design to Improve Life! / Design for at forbedre livet! Fremtiden kommer af sig selv, fremskridtet ikke. : PH Dette undervisningsmateriale sætter fokus på design eller helt præcist Design to Improve Life. På dansk betyder det: design for at forbedre livet! Det er både en måde, som designere arbejder med design på. Og det er også en opfordring ikke kun til designere men til os alle, om at designe et bedre liv for mennesker over hele verden. Men hvordan kan man designe for at forbedre livet? Er det noget, kun designere kan? Og hvad vil det egentlig sige at designe noget? I vil undervejs blive stillet over for forskellige opgaver, hvor I selv skal opleve, beskrive og analysere, hvad design er og kan. I vil få indblik i, hvad andre har designet. Men I kommer også til at bruge jeres iagttagelser, når I selv skal i gang med at designe og få gode ideer. Først og fremmest skal I opleve, hvad design er..

3 side 2 design to improve life/design for at forbedre livet! Hvad er design? Kig dig omkring i klasseværelset eller der, hvor du er lige nu. Læg mærke til alle de forskellige ting, som er omkring dig fra de helt store til de helt små. Alt dette er design. Design er omkring os alle steder, men ofte lægger vi slet ikke mærke til det. Design er møbler, køkkenredskaber, din mobiltelefon og MP3-afspiller. Design er de sko, du har på, de snørebånd du binder dem med, den stol du sidder på og den computer, du arbejder på. Der laves hele tiden nye ting, og gamle ting laves bedre. Alle disse ting hjælper os på forskellige måder og bliver en del af vores hverdag. Derfor lægger vi ofte slet ikke mærke til dem eller undrer os over, hvorfor de er der, eller hvorfor de ser ud, som de gør. Ordet design stammer fra latin ( de-signare ). Design som navneord er noget, som er udført gennem planlægning eller skitsering. Fx kan man se på nogle møbler, at nogen har tænkt over, hvordan de skal se ud. Disse møbler kalder vi designermøbler. Design forbindes typisk med dyre mærkevarer som designertøj og designermøbler ting, som vi bruger til at udtrykke og forstærke en bestemt stil, identitet eller et tilhørsforhold til en gruppe. Men design er og kan meget mere end det. Design handler først og fremmest om at løse problemer og tilpasse vores omgivelser til vores forskellige behov. De ting, vi omgiver os med, ser ud, som de gør, og har den funktion, de har, fordi nogen har bestemt og planlagt det længe inden, at designet rent faktisk produceres. Design handler altså ikke kun om ting og genstande men også i høj grad om ideer og tanker. Forestil dig, hvor svært det ville være at spille fodbold, hvis en bold var firkantet eller at læse en bog, hvis teksten var hugget i sten.

4 design to improve life/design for at forbedre livet! side 3 Hvad vil det sige at designe? Design is the human capacity to shape and make our environments in ways that satisfies our needs and gives meaning to our lives. : John Heskett At designe er at planlægge og give form til en ide at gøre den virkelig. Det er noget, vi alle kan og gør på daglig basis. En designer er en person, som har uddannet sig til at få gode ideer og realisere dem. Processen fra ide og research til fremstilling og brug kaldes en designproces. I den arbejder designeren sammen med mange mennesker med forskellige evner: fx målgruppen, teknikere, sociologer, rådgivere, andre designere, investorer, ingeniører og producenter. I designprocessen træffer disse mennesker bestemte valg om, hvordan et design bedst muligt opfylder et ønske, behov eller løser et problem. I deres valg indgår overvejelser om form, funktion, ergonomi, miljø og etik, og hvad der er praktisk, økonomisk og teknologisk muligt. Først og fremmest må man i en designproces definere en målgruppe de mennesker, som skal bruge designet. Hvilke behov og ønsker har de? Og hvilket problem skal designet løse for dem? Dernæst er spørgsmålet, hvordan dette problem bedst muligt løses. Og om der er noget, som forhindrer udviklingen fra ide til design? Det endelige design er altså resultatet af mange forskellige overvejelser om, hvad man ønsker at lave og hvad, der er muligt at lave. Designere laver meget andet end smarte jeans, lamper og møbler. De udformer også, hvordan folk sorterer affald, og hvordan man skaffer rent drikkevand i Afrika. Hvilke forskellige faser er der i en designproces? Hvad sker der i de enkelte faser? Hvad laver de forskellige mennesker i en designproces og hvornår? Hvad laver fx en sociolog? Form, materialer og farver har stor betydning for, hvordan vi opfatter et design, og hvor hurtigt vi kan aflæse dets funktion. En brandslukker er rød, fordi vi forbinder farven rød med fare. Hvordan ville I opfatte den, hvis den var pink? Udover formen, hvad har så betydning for vores opfattelse af et design?

5 side 4 design to improve life/design for at forbedre livet! Hvad vil det sige at designe? Vores verden er formet og tilpasset vores forskellige behov. Forskellige mennesker i forskellige aldre i forskellige lande har vidt forskellige behov. Børn har fx helt andre behov end voksne. Og en skoleklasse i Danmark har helt andre behov end en skoleklasse i Afrika eller Kina. At designe handler om at forme vores omgivelser på måder, som passer til os og vores forskellige behov. Og en designproces er aldrig færdig. Design, produkter og resultater kan altid laves om og forbedres i takt med, at vi tilegner os ny viden og får behov for nye og bedre ting. Opgave: Nu skal I i gang med at sætte ord på jeres oplevelser og beskrive, hvad design er og kan, og hvad det vil sige at designe. I denne opgave skal I arbejde med form og funktion. Udvælg et design i nærheden af jer. Hvad er det? Hvordan ser det ud? Hvad er det lavet af? Hvad kan det? Hvem er målgruppen? Hvilket problem løser det? Tror I, det gør det godt? Hvordan kan det gøres endnu bedre? Hvorfor tror du, at designeren har valgt at lave netop det design? Hvor meget koster det?

6 design to improve life/design for at forbedre livet! side 5 Hvad er Design to Improve Life? We can not not change the world. : SocialDesignSite.com Overvej, hvad det betyder at forandre noget og forbedre noget hvad er forskellen? Diskuter hvad et godt design er? Er det fx et design, som ser lækkert ud, som er dyrt, som opfylder vores behov, eller som er lavet af genbrugsmaterialer? Betyder godt noget andet i forhold til design, end hvis vi snakker om mennesker eller handlinger? At designe handler helt grundlæggende om, at forandre verden og tilpasse den til vores forskellige behov. Men man kan også designe for at forbedre verden. Lige nu oplever vi, hvordan globale klimaforandringer og uhæmmet brug af klodens begrænsede ressourcer er ved at forandre verden, som vi kender den. Mange mener, at udviklingen vil fortsætte, hvis vi ikke gør noget nu. Årsagen er nemlig vores eksisterende produktions- og forbrugsmønstre det vi kalder brug-og-smid-væk kulturen. Vi er derfor nødt til at blive mere bevidste om, hvordan vores livsstil påvirker verden, og hvordan vi kan bremse de negative forandringer. I dag anvender flere og flere designere deres evner til at lave ting, som vi har brug for. De har indset, at deres valg nu og her også har stor betydning fremover. De har evnerne til at forbedre livet, og de tager ansvar for at gøre det gennem godt design. Allerede i designprocessen, altså inden designet når brugeren, kan man bestemme, hvordan det vil påvirke miljøet. I denne proces tages der nemlig beslutninger om, hvordan designet skal produceres og distribueres. Og alle disse beslutninger påvirker verden på godt og ondt. Et godt design kan derfor ikke udelukkende vurderes på dets form og funktion. Design to Improve Life er en ny måde at arbejde med design på, hvor fokus både er på form, virkning og den sammenhæng, som design bruges og laves i. Dvs. at det at designe handler om nye måder at løse problemer på og om at være bevidst om, at alle valg i en designproces har stor betydning fremover. En designer, der designer for at forbedre livet, tager ikke blot ansvar for sit eget design. Der tages også ansvar for at træffe de rigtige valg om bl.a. miljø, etik, æstetik, økonomi og teknologi. Der er med andre ord tale om godt design, som samtidig stræber efter at gøre en positiv forskel for mennesker i hele verden og forandre den til det bedre. Opgave: I denne opgave skal I analysere og reflektere over de oplevelser og beskrivelser, I hidtil har gjort jer. I skal bruge dem til at overveje et designs form, virkning og sammenhæng. I skal bruge et plastickrus og en almindelig porcelænskop. Beskriv deres udseende, materialer og funktion. Overvej deres fordele og ulemper. Hvilke overvejelser har designerne gjort sig? Hvilke mennesker har været med i designprocessen? Hvad koster de at lave og købe? Forbedrer de verden, eller er de med til at forandre den i en negativ retning? Definer begreberne form, virkning og sammenhæng i forhold til de to design. Hvad har været i fokus i de to designprocesser?

7 side 6 design to improve life/design for at forbedre livet! Designhistorie The best way to predict the future is to design it. : Buckminster Fuller Indtil videre har I oplevet, beskrevet, analyseret og reflekteret over, hvad design er og kan og over de forskellige elementer i en designproces. I det følgende får I indblik i designhistorien. Forskellige grupper af designere har altid beskæftiget sig med at gøre en positiv forskel gennem design. Men deres metoder og fokus har ændret sig meget gennem tiden. Det er sket i takt med, at ideen om det gode liv har været påvirket af forskellige perioders problemer og muligheder. Omkring år 1750 og op gennem 1800-tallet var der for alvor gang i den industrielle revolution. Der opstod nye muligheder for masseproduktion, specialisering og en ny arbejdsfordeling. Det var på dette tidspunkt, at design som fag og arbejde opstod. Designeren skitserede og planlagde nye produkter, mens håndværkeren lavede dem. I starten af 1900-tallet var markedet fyldt med nye masseproducerede produkter. Ting, der tidligere var forbeholdt rige mennesker, blev nu tilgængelige for flere. Byerne voksede, og efterspørgslen på og forbruget af nye produkter blev hele tiden større. I denne periode ønskede mange designere at bruge design til at forbedre menneskers liv. Blandt de første var Arts & Crafts-bevægelsen i England i slutningen af 1800-tallet. Her søgte designere at bringe sjælen tilbage i de produkter, som blev lavet på samlebånd og forbedre vilkårene for de mennesker, som stod ved maskinerne og lavede produkterne. I mellemkrigstiden genoptog den tyske Bauhaus skole denne sociale designpraksis. Deres ønske var at lave lækre og funktionelle industrielle hjælpemidler, som alle, både rig og fattig, skulle have lige adgang til. Også i Danmark søgte arkitekter som Poul Henningsen og senere Børge Mogensen at bringe godt design ind i almindelige hjem. Deres ønske var at forbedre menneskers fysiske miljøer og skabe adgang til lys og luft. I efterkrigstiden, hvor økonomien atter blomstrede, var tendensen inden for design ikke længere så idealistisk. I stedet søgte designere at opfylde og forstærke forbrugernes konstante behov for nye produkter. Fra 1960 erne begyndte man at tænke mere over miljø og bæredygtighed. Den forurening, faldende kvalitet og de ringe arbejdsvilkår, som den voksende industri havde ført med sig, skræmte mange. Designere begyndte derfor at anvende genbrugsmaterialer og lave miljøvenligt design. Hvem var Poul Henningsen, og hvad var han kendt for? Hvad er dansk design kendt for? Kan I nævne nogle danske designvirksomheder eller designere?

8 design to improve life/design for at forbedre livet! side 7 I 1970 erne var den stigende mængde affald fra industri og landbrug et synligt bevis på, at de eksisterende produktions- og forbrugsmønstre ikke var bæredygtige på sigt. Flere designere begyndte derfor at lede efter andre måder at leve på og vendte deres kritiske blik mod designindustrien og -branchen. Blandt dem var den østrigsk-amerikanske filosof Victor Papanek ( ). Han betragtes af mange som grundlæggeren af den bæredygtige designbevægelse. Papanek så et stort potentiale i design for at gøre godt i verden. Men dette potentiale blev spildt på at lave unyttige, dyre ting med henblik på mere produktion og forbrug. Denne form for design var med til at skabe store problemer i stedet for at løse dem. Papanek ville i stedet have designere til at designe miljørigtigt og fokusere på, hvad der var behov for i verden. Hvad vil det sige, at noget er bæredygtigt? "Bæredygtig udvikling er udvikling, der tilgodeser nutidens behov uden at forringe kommende generationers muligheder for at tilgodese deres behov." : Gro Harlem Brundtland Den tyske filosof Hans Jonas ( ) gjorde sig nogle af de samme tanker. Han mente, at verden var ved at blive ødelagt pga. forurening og overforbrug. Folk var så optaget af at forbedre deres eget liv nu og her, at de ikke tænkte på, hvad det betød for fremtidige generationers ve og vel. Derfor var der brug for nogle fælles etiske regler, som sørgede for, at valg nu og her ikke ødelagde livet fremover. For designere handlede det om at udforme gode ideer, som kunne forbedre livet for alle mennesker. Papanek og Jonas ideer er stadig meget relevante. Med den globale opvarmning og klimaforandringer oplever vi lige nu konsekvenserne af vores brug-og-smid-væk kultur. Skaderne på vores planet betyder, at vi er nødt til at blive bevidste om vores fælles ansvar for at ændre vores livsstil og stoppe udviklingen. I de seneste år har designere fra hele verden samlet sig om et ønske om at gøre en positiv forskel ikke kun i forhold til miljøet, men også i forhold til andre dele af livet. De bruger deres evner til at lave design, som gør menneskers liv bedre - ikke bare i hverdagen, men også under ulykker, sygdom og katastrofer. Disse designere tager ansvar både for deres egne produkter og for verdens store udfordringer. På den måde designer de for at forbedre livet.

9 side 8 design to improve life/design for at forbedre livet! Design for at forbedre livet! Som tidligere beskrevet er Design to Improve Life en opfattelse, som betragter og anvender design som et redskab til anderledes problemløsning. Men Design to Improve Life er også en opfordring ikke blot til designere men til os alle. Det er nemlig ikke kun designere, der kan designe for at forbedre livet. Vi kan og skal alle være med til at finde løsninger på overordnede problemer. Det kan vi bl.a. ved at ændre små ting i vores hverdag. Vi kan fx vælge at bruge sparepærer, sortere vores affald, slukke for strømmen og spare på vandet. Små ting, som gør en stor forskel. Det handler om at være kritiske over for de ting, vi omgiver os med og måden, vi bruger dem på. På den måde kan vi alle være med til at forme en bedre verden med handlinger, som ikke blot opfylder vores behov nu og her. De skal også tage højde for den verden, vi alle sammen skal leve i fremover. I det følgende skal I selv i gang med at få gode ideer, som gør en positiv forskel fremover. I kan også læse meget mere om, hvordan designere forbedrer livet for mennesker gennem godt design. Udforsk ideerne, mulighederne, de forskellige designløsninger og bliv inspireret til at foretage ændringer i jeres hverdag, så I selv kan være med til at designe en bedre verden. One Laptop per Child (OLPC) er en bærbar computer i børnestørrelse. Computeren er lavet til elever i udviklingslande, hvor undervisningen ofte foregår udendørs i områder præget af stærk varme, støv og direkte sollys. OLPC er skabt specifikt til disse forhold. Den er en robust, energibesparende og billig designløsning, som bringer læring, information og kommunikation ind i klasseværelser, hvor bøger og undervisningsmaterialer er mangelvarer.

10 design to improve life/design for at forbedre livet! side 9 Opgave: Design fremtidens klasseværelse Nu er det jeres tur til at designe noget, vi har brug for og blive inddraget aktivt i en mindre designproces. Jeres opgave er at skitsere en ide for fremtidens forbedrede klasseværelse. 1. Start med at dele jer op i mindre grupper. Overvej, hvad et klasseværelse er, og hvad man bruger det til. Hvad skal det have for at være et godt klasseværelse og hvorfor? Kig jer omkring i jeres klasseværelse og læg mærke til de forskellige ting, som er der. Hvordan er jeres klasseværelse indrettet? Hvordan er læreren placeret i forhold til eleverne? Hvordan er eleverne placeret i forhold til hinanden? Bruger I alt, hvad der er i klasseværelset? Mangler der evt. noget? Overvej, hvad læreren skal bruge for at kunne undervise? Hvad skal eleverne have for at lære og have det sjovt med at gå i skole? Har elever forskellige behov? Hvordan tager man i jeres klasseværelse højde for dem? Hvad betyder lys og indeklima for undervisningen og jeres koncentrationsevne? 2. Når I har gjort jer nogle overvejelser om jeres nuværende klasseværelse, skal I begynde at overveje, hvad et klasseværelse skal rumme om 20 år. Skal det stadig bruges på samme måde som i dag? Hvilke fremtidige behov, ønsker eller problemer kan I forestille jer, at elever og lærere har? Start med at overveje, hvordan jeres nuværende klasseværelse kan gøres bedre. Føler I, at der mangler noget i jeres klasseværelse? Er der nogle problemer I ofte støder på enten i undervisningen eller i frikvartererne? Kunne man gøre noget anderledes? Hvordan? Tænk på, at i fremtiden vil computere formodentlig fylde mere i undervisningen. Hvad vil der mon ske med tavlen, elevernes pladser og bøger? Hvad vil der være af nye ting i stedet for dem, I har nu? Forestil jer, at I skal opfinde noget til fremtidens klasse-værelse. Enten et helt nyt design eller en forbedring af et eksisterende design, som I allerede har i klassen: Hvad skulle det være? Hvorfor? Hvilket problem løser det? Hvordan skulle det se ud? Hvilke materialer ville I bruge? Hvorfor? Hvem skulle det hjælpe? Hvad skulle det hedde? 3. Den ide, I nu har skitseret for jeres fremtidige og forbedrede klasseværelse, passer måske ikke til et klasseværelse i et andet land. I skal derfor nu forestille jer, at I skal designe fremtidens klasseværelse for jævnaldrende elever i et andet land. Rundt om i verden har skolerne nemlig helt forskellige udfordringer og problemer. I nogle lande mangler de lys og elektricitet, andre har problemer med overfyldte klasser, støj, og nogle skoler har slet ingen bygning men må undervise eleverne udenfor. Problemerne er meget forskellige alt efter, hvor i verden vi befinder os. Vælger I fx et land som Indien, så skal I overveje, hvordan man lige præcis der kan gøre klasseværelserne bedre? Hvad er skolernes specifikke problemer i Indien, og hvordan kan man hjælpe elever og lærere med at løse deres problemer?

11 side 10 design to improve life/design for at forbedre livet! Cases I det følgende kan I læse om fire design i kategorien Design to Improve Life. Diskuter undervejs, hvordan de fire meget forskellige design på hver deres måde forbedrer livet og for hvem. Antivirus Antivirus er et dansk design, som handler om at forhindre, at mennesker bliver stukket og smittet med beskidte kanyler. Designeren hedder Hân Pham. Som barn flygtede hun fra Vietnam til Danmark. Under flugten blev hun stukket af en smittefarlig kanyle og blev syg. Antivirus går ud på at løse problemet med urene kanyler. Hvis de får lov til at ligge rundt omkring, kan de smitte tilfældige børn og voksne. Hvert år smitter urene kanyler mennesker med HIV og 23 millioner mennesker med farlig leverbetændelse. Hvert år dør 1,3 millioner mennesker på grund af brug af urene kanyler. De fleste tilfælde sker i udviklingslande, fordi det er svært at skaffe sig af med kanylerne. De bliver i stedet opsamlet fra affald og solgt videre til genbrug i bl.a. sundhedssystemet. Antivirus anvender tomme sodavandsdåser, som får sat en gul plastichætte på. Når en kanyle er blevet anvendt, stikkes den blot gennem den gule hætte. På den måde ryger den ned i dåsen, hvor den ikke gør nogen skade. Hver dåse med en Antivirus kan indeholde mange kanyler. Spørgsmål: Hvorfor tror du, at designeren har valgt at bruge tomme sodavandsdåser? Kunne man bruge andet end dåser? Noget, som der er meget af i udviklingslande?

12 design to improve life/design for at forbedre livet! side 11 ipod og itunes Inden for de sidste 10 år er salget af musik faldet meget. Årsagen er, at der med internettets udbredelse og hurtigere forbindelser opstod nye muligheder for at dele filer gratis over internettet. Det går ud over både pladebranchen og musikerne, som mister mange penge. Det er nærmest umuligt at kontrollere fildelingen og dermed meget svært at beskytte musikernes rettigheder. : I 1999 var Napster et af de første store online fildelingssteder. Det var voldsomt populært og rigtig mange downloadede musik herfra i stedet for at købe cd erne i butikken. Det betød, at pladeselskaber og musikere mistede mange penge rigtig mange penge. Napster blev lukket i 2002 på grund af anklager om tyveri fra bl.a. Metallicas danske trommeslager, Lars Ulrik. Siden er der kommet nye sites, bl.a. Pirate Bay. : Spørgsmål: Hvis du selv har en ipod, kan du prøve at tage den frem og overveje, hvad der har gjort den så populær. Hvad er forskellen på en ipod og en almindelig MP3-afspiller, som ofte er meget billigere? Hvorfor tror du, at det lige præcis er ipod en, mange af os gerne vil have? Hvad er det særlige ved Apples produkter? Apples itunes beskytter deres rettigheder med programmer, som begrænser antallet af kopier, en bruger kan lave af sin købte musikfil. Programmet gør også, at musikfilerne kun kan afspilles på ipod og itunes. itunes giver nem og brugervenlig adgang til store mængder af musik. Sammen med ipod en er itunes et godt og lovligt alternativ til at stjæle musik over internettet. I dag står itunes for 70% af det digitale musiksalg og er verdens største forhandler af musik. ipod og itunes er modsat de andre cases et såkaldt systemdesign. Hvad vil det sige? Diskuter forskellene mellem system- og produktdesign.

13 side 12 design to improve life/design for at forbedre livet! Tesla Roadster Fem procent af verdens samlede CO2-forurening stammer fra personbiler. De eksisterende elbiler, som f.eks. den danske Ellert, har ikke været forbundet med en lækker bil, som var lækker at køre i. Hvis elbiler nogensinde skulle kunne slå igennem på markedet og være et reelt alternativ til almindelige biler, så skulle designet ændres. Derfor ville bilproducenten Tesla Motors designe en lækker elbil, som var god at køre i. Resultatet var Tesla Roadster. Det er en luksus-elbil, der ser ud og kører som en rigtig sportsvogn. Ideen med den var at lave en eksklusiv elbil, som skulle gøre det attraktivt at vælge en elbil i stedet for en almindelig bil, som forurener. Teslaen har både et lækkert design, kører som en drøm og skåner miljøet. At køre en Tesla er meget prestigefuldt. Det kan påvirke almindelige menneskers valg, når de skal ud og købe en ny bil. Hvis en elbil er lige så god, hvis ikke bedre, end almindelige biler og samtidig reducerer CO2- forureningen, så vil den altid være et bedre valg. I dag laver mange bilproducenter elbiler, der ligner sportsvogne. Biler, som almindelige mennesker har råd til at købe og køre i. Spørgsmål: Hvad betyder CO2-forurening for vores klima og vores liv? Hvad er årsagerne til CO2-forurening? Hvad kan man gøre for at undgå den? Lifestraw Manglen på rent drikkevand resulterer hvert år i en række sygdomme. Hver dag dør mennesker, hovedsageligt børn pga. urent drikkevand. I 2002 havde 1,1 milliarder mennesker næsten en femtedel af jordens befolkning, ikke adgang til rent drikkevand. I den sydlige del af Afrika drejer det sig om hele 42% af befolkningen. LifeStraw er et blåt sugerør af plastik, der kan rense vand. Vandet, der suges gennem LifeStraw, passerer jodperler, aktiv kul, et tekstilfilter og et polyesterfilter. Filtrene sorterer partikler i vandet væk, mens joden slår de resterende bakterier ihjel, og det aktive kul fjerner smagen af jod. Dermed fjernes 99,9 % af vandbårne bakterier. Et LifeStraw kan rense 700 liter vand. Det svarer til et menneskes årsforbrug af vand. For at hjælpe de mennesker, der har allermest brug for det, er LifeStraw billig og koster kun tre dollars at lave. Spørgsmål: Hvad betyder vand i din hverdag? Hvor får du dit vand fra? Hvad bruger du det til? Forestil dig, at du skulle gå flere timer hver eneste dag for at hente det vand, du bruger dagligt. Hvad kunne du gøre for at spare på dit vand, så det ikke slap op? Lifestraw forsyner én person med rent drikkevand i ét år. Hvordan kunne Lifestraw laves endnu bedre? Hvem skulle være med i en ny designproces?

14 Udgivet med støtte fra: THE EUROPEAN UNION The European Social Fund THE EUROPEAN UNION The European Regional Development Fund Investing in your future H.K.H. Kronprinsen er protektor for INDEX: Singapore er INDEX: Partner City. INDEX: 2009 er støttet af Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Hovedstaden, Fonden til Markedsføring af Danmark, JL-Fondet, Dansk Industri (DI), Industriens Fond, Georg Jensen A/S, Royal Copenhagen A/S, Fritz Hansen A/S, Illums Bolighus A/S, Vink A/S, Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Regionalfond. INDEX: Supply Partner/CPH er Bilsby A/S.

Trade & Skills. - Undervisningsmateriale

Trade & Skills. - Undervisningsmateriale Trade & Skills - Undervisningsmateriale Forslag til lektionsplan til Trade & Skills Lektionsplanen er vejledende til 80 lektioner og kan tilpasses det forløb, der ønskes udbudt, og afgøres derfor af den

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Per V. Møller Formand for Dansk Slagtefjerkræ

Forord. Med venlig hilsen Per V. Møller Formand for Dansk Slagtefjerkræ Lærervejledning Forord Dette undervisningsmateriale er udarbejdet til faget samfundsfag i 9. og 10. klasse. Det stiller skarpt på valg og dilemmaer, som vi stilles overfor, når vi skal vælge fødevarer.

Læs mere

Reducering af madspild gennem leg og læring.

Reducering af madspild gennem leg og læring. Reducering af madspild gennem leg og læring. - Reducing food waste through playing and learning Alexander Nordkild Christensen Vejleder: Henrik Hauggaard-Nielsen Alexander Sørensen Pazyj HUMTEK 06.2 Anders

Læs mere

Bæredygtig udvikling i Farum

Bæredygtig udvikling i Farum Bæredygtig udvikling i Farum Debatoplægget udsendes i forbindelse med borgerhøringen d. 16. november 2003 Borgerhøringen er blevet til i et samarbejdsprojekt mellem Farum Kommune og Teknologirådet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Touch N Shop. Gruppemedlemmer: Isabella From Sørensen- Studie nr. 50023. Maja Munksgaard Danborg - Studie nr. 49365

Touch N Shop. Gruppemedlemmer: Isabella From Sørensen- Studie nr. 50023. Maja Munksgaard Danborg - Studie nr. 49365 Touch N Shop Humtek- Efterår 2013 3 Semester Hus 4.1 Gruppemedlemmer: Isabella From Sørensen- Studie nr. 50023 Maja Munksgaard Danborg - Studie nr. 49365 Matthías Terney Arason Studie nr. 50423 Mia Bruun

Læs mere

BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG

BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG ee12: Bilag Indholdsfortegnelse BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG BILAG 6: INTERVIEWGUIDE

Læs mere

DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM

DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM Indhold 2 Indledning 3 De Styrende principper for Den Kreative Platform 5 Princip 1: Horisontal Tænkning 14 Princip 2: Ingen Bedømmelse

Læs mere

JEG KAN RIGTIG GODT LIDE AT KØBE NYT TØJ

JEG KAN RIGTIG GODT LIDE AT KØBE NYT TØJ act / E R LÆ E L J RVE /1 G N I DN VIGGO, 12 ÅR JEG KAN RIGTIG GODT LIDE AT KØBE NYT TØJ MZATI FRA AFRIKA ET PAR CONVERSE SKAL MAN HAVE KØBER DE KENDTE BRUGT TØJ? MØD JOEY MOE OG OH LAND rødekors.dk 2

Læs mere

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 1 TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 2 Forord Denne vejledning er en del af et undervisningskoncept om teenagere og elforbrug som har til formål

Læs mere

8tallet. Roskilde Universitet 2012. Humanistisk-teknologisk basisstudium, 2. semester. Gruppe 6: Camilla Cunha Larsen. Ditte Maria Hansen

8tallet. Roskilde Universitet 2012. Humanistisk-teknologisk basisstudium, 2. semester. Gruppe 6: Camilla Cunha Larsen. Ditte Maria Hansen t a l l e t 8tallet Roskilde Universitet 2012. Humanistisk-teknologisk basisstudium, 2. semester. Gruppe 6: Camilla Cunha Larsen Ditte Maria Hansen Jesper Lund Olsen Kasper Ortvald Larsen Kristoffer Videbæk

Læs mere

og sociale medier i det senmoderne samfund. Bachelorprojekt.

og sociale medier i det senmoderne samfund. Bachelorprojekt. 08-01-2015 Identitetsdannelse og sociale medier i det senmoderne samfund. Bachelorprojekt. Anja Martinek(PA11719) & Hanne Nissen(PA11826) VEJLEDER: LENE BUSCH CARØE Antal tegn:51.315 Indhold 1.1 Indledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

Samfundsfag 8 GYLDENDAL. Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg

Samfundsfag 8 GYLDENDAL. Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg Samfundsfag 8 GYLDENDAL Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg Samfundsfag 8 GYLDENDAL INDHOLD Individ og fællesskab At blive den, man er

Læs mere

NATURFAG i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen

NATURFAG i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? NATURFAG i skolen Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Globalt børnearbejde

Globalt børnearbejde Globalt børnearbejde Hvad er børnearbejde? Hvor mange børn arbejder og med hvad? Hvilke regler findes der for børnearbejde? Hvilke problemer giver børnearbejde? Hvad er årsagerne til børnearbejde? Hvad

Læs mere

Fattigdom. - et emnearbejde i 5. 10. klasse om vilkår og rettigheder. Inspirationshæfte til læreren Opgaver til eleverne

Fattigdom. - et emnearbejde i 5. 10. klasse om vilkår og rettigheder. Inspirationshæfte til læreren Opgaver til eleverne Fattigdom - et emnearbejde i 5. 10. klasse om vilkår og rettigheder Inspirationshæfte til læreren Opgaver til eleverne Udarbejdet af Jytte Friis FriisInnovation sundhed og trivsel i fællesskaber 2014 Indhold

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TEKST 1

LÆRERVEJLEDNING TEKST 1 LÆRERVEJLEDNING TEKST 1 Undersøg: Vand, Affald, Natur, Økologisk produktion, Friluftsliv 7. 9. klasse Friluftsrådet, Grønt Flag Grøn Skole 2013 Forfattere: Ditte Marie Pagaard, Eigil Larsen, Bettina Brandt,

Læs mere

Ydermere skal lyde en tak til Bjarke Kronborg og især Natalie Maria Sand for gode input til opgaven gennem deres arbejde med foreningskoncepter.

Ydermere skal lyde en tak til Bjarke Kronborg og især Natalie Maria Sand for gode input til opgaven gennem deres arbejde med foreningskoncepter. Forord Bachelorrapporten er udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet i foråret 2008. Forløbet har strukket sig over et semester, og har været den første store aflevering i uddannelsen til at blive

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

På vej mod Tryg Vesta Gruppen kultur og kommunikation som forandringsagenter

På vej mod Tryg Vesta Gruppen kultur og kommunikation som forandringsagenter På vej mod Tryg Vesta Gruppen kultur og kommunikation som NFT forandringsagenter 4/2003 På vej mod Tryg Vesta Gruppen kultur og kommunikation som forandringsagenter af Stine Bosse Stine Bosse stine.bosse@tryg.dk

Læs mere

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv PBA Professionsbacheloropgave Pernille Rask Grønfeldt 7. semester Furniture design Klasse Thbfd7a Aflevering 1. december 2011 PBA eksamen 12. december 2011 Vejleder Morten Kokkendoff Censor Susanne Grønlund

Læs mere

Den globale centrifuge. april 2002 udgivet af teknologirådet. Et debatoplæg om teknologi og globalisering

Den globale centrifuge. april 2002 udgivet af teknologirådet. Et debatoplæg om teknologi og globalisering Den globale centrifuge april 2002 udgivet af teknologirådet Et debatoplæg om teknologi og globalisering 1.0 Teknologi og globalisering hænger sammen men hvordan? 3 2.0 Globaliseringen foregår den overhovedet?

Læs mere

DESIGN I BRUG Om designkompetence og værdiforøgelse i det danske erhvervsliv

DESIGN I BRUG Om designkompetence og værdiforøgelse i det danske erhvervsliv DESIGN I BRUG Om designkompetence og værdiforøgelse i det danske erhvervsliv Jylland-Fyn Designnetværk Jylland-Fyn 1 DESIGN I BRUG Udgivet af: Designnetværk Jylland-Fyn Udarbejdet af: Plurafutura Tryk:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning.5 1.1. Problemfelt 5 1.2. Problemformulering..7 1.3. Semesterbinding 8 1.4. Afgrænsning..9 1.5. Målgruppe.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning.5 1.1. Problemfelt 5 1.2. Problemformulering..7 1.3. Semesterbinding 8 1.4. Afgrænsning..9 1.5. Målgruppe. Abstract This project concerns loudspeakers. How is it possible to make them more sustainable? And what are the possibilities and limitations for marketing such loudspeakers? We visited two danish manufacturers

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Noget om forandringsprocesser

Noget om forandringsprocesser 130 Noget om forandringsprocesser Det er med meditation som med motion. Det virker med sikkerhed, hvis du praktiserer regelmæssigt. Men som med motion, kan det være svært at få meditation kørt ind i sin

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

tidsskrift om samfundsforhold Marts 2015, Årgang 43. nr. 1 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning info@fremtidsforskning.dk

tidsskrift om samfundsforhold Marts 2015, Årgang 43. nr. 1 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning info@fremtidsforskning.dk tidsskrift om samfundsforhold Marts 2015, Årgang 43. nr. 1 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning info@fremtidsforskning.dk ISSN 0105 3981 1 Fremtider kan ikke beregnes. Fremtider kan kun vælges. På

Læs mere