SÆSONPROGRAM Studiekreds I Foredragsrække Udflugt I Grundlovsmøde Rejse til Færøerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SÆSONPROGRAM 2015-2016. Studiekreds I Foredragsrække Udflugt I Grundlovsmøde Rejse til Færøerne"

Transkript

1 SÆSONPROGRAM Foto: Hanneke Larsen Studiekreds I Foredragsrække Udflugt I Grundlovsmøde Rejse til Færøerne Højskoleforeningen Varnæs-Bovrup i samarbejde med Folkeuniversitetet

2 STUDIEKREDS EFTERÅRET 2015 Højskoleforeningen indbyder som vanligt til en studiekreds med 5 foredrag over et gennemgående tema. I år har vi valgt temaet: Menneske og fællesskab -- Menneske først og kristen så, gælder det stadig? Belyst ud fra litteraturen, filosofien, kunsten og teologien. Vores samfund er bygget på troen på fællesskab mellem mennesker. Ansvar og omsorg for medmennesker, udgør - med udgangspunkt i buddet om næstekærlighed - selve fundamentet for vores værdier. Men fællesskabet er under pres i disse år. Individualismen og tanken om, at vi er os selv nok fylder mere og mere. Spørgsmålet om, hvorvidt individualismen kan forenes med fællesskabet, bliver stadig mere aktuelt i hele vores samfund og det er netop dette spørgsmål, som de 5 foredragsholdere vil forsøge at give svar på ud fra hver deres udgangspunkt. 1. Onsdag den 30. september 2015 Den nye Gud og korsets Gud Ved forfatter Lars Sandbæk, Aarhus Det vakte opsigt, da valgmenighedspræst Niels Grønkær udgav bogen Den nye Gud der argumenterer imod troen på, at Gud er evig, almægtig og uforanderlig. Grønkærs anliggende er blandt andet at gøre op med magtdyrkelse og fundamentalisme i kristendommen, hvilket både er sympatisk og nødvendigt. Hans teologi er dog ikke uden problemer, og der peges i foredraget på disse samt på nogle alternativer. Det kommer blandt andet til at dreje sig om fortolkninger af, hvad der sker, når Kristus dør på korset. 2. Mandag den 5.oktober 2015 Samfundets trosbekendelse Ved professor Ove Korsgaard, Aarhus Tidligere undervisningsminister Knud Heinesen har meget rammende sagt, at folkeskolens formåls paragraf er samfundets trosbekendelse til fælles værdier. Fokus i foredraget vil være de fælles værdier, der har været formuleret i folkeskolens lovgrundlag i det 20. århundrede - med det videre sigte at belyse de ændringer, der er sket i forholdet mellem skole og kirke. 2

3 STUDIEKREDS EFTERÅRET Torsdag den 22. oktober 2015 Jeg har ladet mig fortælle... Et foredrag om identitet/ et kludetæppe af fortælling Ved sognepræst Gudmund Rask Pedersen Forfatter til bøgerne: Forladthed og nærvær (2000). At tænke Stort (2002). Glæden på trods (2005). Jeg har ladet mig fortælle (2011). Noget om nåde (2014). Mennesket er, kan man sige en fortælling. En fortsat fortælling, hvor vi hver især udover konstant at fortælle med på egen livshistorie også er meddigter på hinandens, og hvor det virkelig betyder noget, hvad man lader sig fortælle. Hvad man så går og hører og tager til sig og taler med på. Et både muntert og alvorligt foredrag, kredsende om grundspørgsmålet, hvad vil det sige at være menneske med inddragelse af fortælling fra skønlitteratur, film og andre gode historier inklusive den kristne grundfortælling. 4. Tirsdag den 27. oktober 2015 Gud og menneske i Jacob Knudsens tænkning Ved tidl. sognepræst Knud Nyboe Rasmussen 2017 er hundredåret for præsten, forfatteren og salmedigteren Jacob Knudsens død. Jacob Knudsens tænkning om Gud og menneske er kompromisløs og original og forbinder grundtvigsk og luthersk kristendom. Hans tænkning præciserer det grundtvigske menneske først og udgør et korrektiv til en udvandet og humaniseret grundtvigianisme. Jacob Knudsen havde en ubestikkelig virkelighedssans og en skarp næse for menneskelig og kristelig unatur. K.E. Løgstrup betragtede Jacob Knudsen som en af de største danske teologer i nyere tid. 3

4 STUDIEKREDS EFTERÅRET Onsdag den 4. november 2015 Fra sam-fund til hver-for-sig-fund. Der er brug for nytænkning og udvikling af nye fællesskaber Ved rektor for Designskolen Kolding Elsebeth Gerner Nielsen Vores samfund er blevet et hver-for-sig-fund. Næstekærligheden er blevet erstattet af den professionelle solidaritet, organiseret af det offentlige. Fordelen er kolossal frihed. Bagsiden er ensomhed og sygdom. Luther og reformationen bærer sin del af ansvaret, bl.a. fordi menigheden (=fællesskabet) ikke længere behøver at spille en rolle i det kristne liv. Individualiseringen har vundet over det fælles. Der er - for mig at se - brug for nytænkning og udvikling af nye fællesskaber, herunder nye alliancer mellem det offentlige og det private. Også kirken kan spille en rolle og gør det allerede mange steder. I oplægget vil hun give en række eksempler på, hvordan man på Designskolen Kolding arbejder med udvikling af det sociale. FIRE FOREDRAG 6. Tirsdag den 24. november 2015 Vejen til egentlig demokrati og kvindernes stemmeret Foredrag ved tidl. museumsinspektør Inge Adriansen, Sønderborg Det konstitutionelle monarki holdt sit indtog i Danmark med grundloven af Men der fulgte en intens forfatningskamp gennem årtier mellem konservative, der helst ville genoprette enevælden, og tilhængere af det konstitutionelle monarki. Den såkaldte almindelige valgret, der var blevet indført i 1849, omfattede kun 15 % af befolkningen. Helt udelukket fra det politiske liv var de fem F er: fruentimmere, folkehold, forbrydere, fattiglemmer og fjolser. Først med grundloven af 1915 fik fruentimmerne og folkehold valgret, og folkestyret blev dermed folkeligt. Inge Adriansen vil fortælle om vejen til egentlig demokrati, herunder også den langvarige kamp for kvindevalgretten, der foregik fra 1886 til

5 FIRE FOREDRAG 7. Onsdag den 20. januar 2016 Den sønderjyske maler Jes Schrøder Foredrag ved overinspektør Katrine Kampe, Kunstmuseet Brundlund Slot, Aabenraa Foredraget handler om den sønderjyske maler Jes Schrøder, der blev født i Varnæs i 1951 og døde i 2005 i Horsens. I foredraget skal vi se en række hovedværker skabt af kunstneren og høre om hans vej ind i kunstens verden. Undervejs i foredraget vil vi få indblik i, hvor Jes Schrøder kan placeres i den sønderjyske kreds af kunstnere og i den danske kunsthistorie. 8. Torsdag den 11. februar Slægt, synd og det forløsende Ord En tolkende fortælling af Herbjørg Wassmo s Dina-triologi, foredrag ved sognepræst Solvej Paabøl Andersen Romanerne er i sig selv en gribende fortælling om den noget specielle kvinde og de mennesker, hun kommer i berøring med - og det er altid skæbnesvangert at komme tæt på Dina! Men det er mere end en god historie, og foredraget er et forsøg på at give en nøgle til en dybere forståelse af værket: Forfatteren trækker i høj grad på bibelsk stof, både sprogligt/ fortælleteknisk- bibelske personer, fortællinger og citater ligger mere eller mindre tydeligt i værket - og tematisk. Store eksistentielle og teologiske temaer som (arve)synd, skyld og forsoning tages under behandling. Hvilken betydning har sproget, ordene og fortielserne for os som mennesker, for vores identitet og for vores liv med hinanden? Og hvad når vores ord ikke slår til? 5

6 9. Onsdag den 9. marts FIRE FOREDRAG Den historieløse nutid: Mennesker og samfund uden fortid og fremtid. Foredrag ved Michael Böss, forfatter, kommentator og forsker ved Aarhus Universitet. Vi får stadig sværere ved at erindre på tværs af generationer, ja, selv vort eget liv. Vi er ved at miste troen på de fortællinger, der gav tidligere generationer håb og livsmod, og som oppebar de forskellige fællesskaber og institutioner. Hvorfor skal vi lære af fortiden for fremtidens skyld? Og hvorfor lider dannelsesbegrebet en krank skæbne under nutidskulturens instru mentelle pædagogik og ud dannel ses tænkning? Hvad rolle kan kirken spille? 6 Andre arrangementer 10. Tirsdag den 24. maj Schackenborg & Guidet Tour Tønder Et arrangement sammen med Historisk Sogne fore ning Bovrup & Varnæs tirsdag den 24.maj kl Arrangementet annonceres i Bladet i april/maj. 11. Søndag den 5. juni 2016 Grundlovsmøde Søndag den 5. juni holder vi sammen med Bovrup & Varnæs Birk Borgerforening det traditionelle grundlovsmøde ved Varnæsvig. Årets taler er Eva Kjer Hansen, miljø- og fødevareminister, Venstre.

7 Andre arrangementer Lørdag søndag den 16. og 17. april I Grundtvigs fodspor, weekendtur til Langeland, Lolland og København I tilknytning til studiekredsen Menne ske og fællesskab, arrangerer Høj skole foreningen en studietur, der belyser Grundtvigs liv. Turen strækker sig over to dage, den 16. og 17. april 2016 Den guidede tur går over Egeløkke på Langeland, Torkildstrup på Falster, Præstø, Udby, Rønnebæksholm. Overnatning i København, gudstjeneste i Vartov og rundvisning til steder i hovedstaden, hvor Grundtvig havde sit virke. Vejen hjem går forbi Køge Ås, hvor Grundtvigs grav findes i en åben gravhøj. Nærmere oplysning hos formanden Birte Sandorff Lock eller Povl Callesen. Rejse til Færøerne Rejsen til Færøerne i 2015, som desværre måtte aflyses, søger vi at gennemføre fra den juni Rejsen arrangeres af Kulturrejser A/S, Aarhus med Anders Errboe som rejseleder. Det program, der er lagt, byder på guidede ture i Torshavn, guidede busture på øerne Vagar, Streymoy, Eysturoy og sejltur til Nolsoy, herudover bliver der tid til på egen hånd at tage ture til fods og i båd langs fuglefjeldene og en helikoptertur til fugleparadiset Mykines. Sidstnævnte ture er ikke indeholdt i prisen. Vi bor på hotel Hafnia i Torshavn på dobbeltværelse med eget bad og toilet, helpension og busture, sejltur, guide og entre er med i prisen, som er kr. Tillæg for enkeltværelse kr.. Forud for turen vil der blive holdt møde om rejsen, hvor Anders Errboe vil fortælle om Færøerne. Tilmelding til Povl Callesen, tlf , senest 1. november. 7

8 Arrangementskalender 2015 Ons. d. 30. sept. kl Den nye Gud og Korsets Gud (studiekreds 1) Man. d. 5. okt. kl Samfundets trosbekendelse ( studiekreds 2) Tors. d. 22. okt. kl Jeg har ladet mig fortælle ( studiekreds 3) Tirs. d. 27. okt. kl Gud og menneske i Jacob Knudsens tænkning ( studiekreds 4) Ons. d. 4. nov. kl Fra sam - fund til hver - for - sig - fund ( studiekreds 5) Tirs. d. 24. nov. kl Kvindernes stemmeret ( foredrag) 2016 Ons. d. 20. jan. kl Den Sønderjyske maler Jes Schrøder ( foredrag) Tors d. 11. feb. kl Slægt, synd og det forløsende ord ( foredrag) Ons. d. 9. mar. kl Den historisk e nutid ( foredrag) Lør. & søn. d. 16. & 17. apr. I Grundtvigs fodspor (weekendtur) Tirs. d. 24.maj. Schackenborg & Guidet Tour Tønder Søn. d. 5. jun. kl Grundlovsmøde Den juni Rejse til Færøerne Praktiske oplysninger Møderne holdes i konfirmandstue, Varnæs Præstegård, Varnæsvej 700, 6200 Aabenraa tlf mail: Medlemsskab 50 kr. pr. person Foredrag / enkeltforedrag i studiekr. 60 kr. for mdl./ 75 kr. for ikke-medl. Alle 5 foredrag i studiekredsen 250. kr. for medl. Kaffe og brød inkluderet i prisen Alle foredrag er udarbejdet i henhold til Folkeuniversitetets betingelser for at yde tilskud. De støttes desuden af Varnæs Sogns menighedsråd samt Sydbank og Danfoss. Bestyrelsen for Højskoleforeningen Varnæs Bovrup Formand Birte Sandorff Lock Næstformand Jens Grønbæk Kasserer Bent Sørensen Sekretær Lilly Jørgensen Bestyrelsesmedlem Povl Callesen Suppleanter Peter Højer Jes Ove Petersen I øvrigt henvises til foreningens hjemmeside Layout og tryk:

SÆSONPROGRAM 2014-2015. Studiekreds I Foredragsrække Udflugt I Grundlovsmøde Rejse til Færøerne

SÆSONPROGRAM 2014-2015. Studiekreds I Foredragsrække Udflugt I Grundlovsmøde Rejse til Færøerne SÆSONPROGRAM 2014-2015 Foto: Hanneke Larsen www.hannekelarsen.dk Studiekreds I Foredragsrække Udflugt I Grundlovsmøde Rejse til Færøerne Højskoleforeningen Varnæs-Bovrup i samarbejde med Folkeuniversitetet

Læs mere

2013-2014 SÆSONPROGRAM. Foredragsrække Studiekreds I Debatdag I Udflugt Grundlovsmøde

2013-2014 SÆSONPROGRAM. Foredragsrække Studiekreds I Debatdag I Udflugt Grundlovsmøde SÆSONPROGRAM 2013-2014 Lektien gennemgås. Anna Ancher 1885. Foto: Hanneke Larsen Foredragsrække Studiekreds I Debatdag I Udflugt Grundlovsmøde Højskoleforeningen Varnæs-Bovrup i samarbejde med Folkeuniversitetet

Læs mere

Vinterhalvåret 2011-2012

Vinterhalvåret 2011-2012 Program for: Vinterhalvåret 2011-2012 (Forside) Program for 2011-2012 Foredragsrække Studiekreds Debatdag Grundlovsmøde Debatdag Rejse til Island Grundlovsmøde Rejse til Island Højskoleforeningen Varnæs-Bovrup

Læs mere

Skole for Kirke & Teologi

Skole for Kirke & Teologi Skole for Kirke & Teologi 2015/2016 Skole for Kirke og Teologi Sæsonen 2015-2016 Skole for Kirke og Teologi bygger på et samarbejde mellem alle menighedsråd i Svendborg Provsti. I sæson 2015-16 tilbyder

Læs mere

Skole for Kirke & Teologi

Skole for Kirke & Teologi Skole for Kirke & Teologi 2014/2015 Skole for Kirke og Teologi Sæsonen 2014-2015 Så lægger vi op til endnu en spændende sæson i Skole for Kirke og teologi. Vi er glade for at kunne præsentere en temarække

Læs mere

GIMSING SOGNEHØJSKOLE

GIMSING SOGNEHØJSKOLE Af pladshensyn er tilmelding nødvendig senest 1 uge før foredraget. Serien om Menneskelivet afholdes mandage kl. 10 12 i Gimsing Menighedshus, Hjermvej 49, 7600 Struer, dog ikke foredraget den 20/01, der

Læs mere

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Herning Valgmenigheds bestyrelse: Hans Jørn Hansen, (formand), Fladhøj 16, Lind 97 22 38 48 Niels Christian Overgaard,

Læs mere

BREDSTRUP PJEDSTED JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER 2015

BREDSTRUP PJEDSTED JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER 2015 KIRKEBLAD BREDSTRUP PJEDSTED JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER 2015 Konfirmation 2015 dag har jeg valgt, at vi foruden de I to tekster, der blev læst ved I konfirmanders dåb også skal høre to brudstykker

Læs mere

Aulum Vinding Vind. Valgmenighed

Aulum Vinding Vind. Valgmenighed Aulum Vinding Vind Valgmenighed apil - maj - juni 2013 1 Kirkelige handlinger Dåb Aftales med valgmenighedspræsten i god tid. Præsten sørger for at få fødselsanmeldelsen. Vielse Aftales med valgmenighedspræsten

Læs mere

Folkeuniversitetet. Norddjurs Rougsø Randers. Program

Folkeuniversitetet. Norddjurs Rougsø Randers. Program Folkeuniversitetet Norddjurs Rougsø Randers Program Forår 2015 indhold 04 14 17 19 20 30 31 Norddjurs Folkeuniversitet Rougsø Folkeuniversitet Kvindelig valgret 1849-1915 En artikel af Bodil Olesen Hvorfor

Læs mere

Retræte - en invitation til dig! side 3. Sorggruppe - et tilbud til efterladte side 3. Referat Sommermødet i præstegårdshaven side 4

Retræte - en invitation til dig! side 3. Sorggruppe - et tilbud til efterladte side 3. Referat Sommermødet i præstegårdshaven side 4 Kirkeblad for Nordby og Sønderho sogne september - november 2015 Retræte - en invitation til dig! side 3 Sorggruppe - et tilbud til efterladte side 3 Referat Sommermødet i præstegårdshaven side 4 Højskole

Læs mere

Odense Højskoleforening

Odense Højskoleforening Odense Højskoleforening Program for 2015/2016 www.oh-odense.dk Hvem er vi? Odense Højskoleforening har siden 6. december 1896 sat sit præg på det folkelige og kulturelle liv i Odense. Den blev til, fordi

Læs mere

RYSLINGE VALGMENIGHED SOMMER

RYSLINGE VALGMENIGHED SOMMER RYSLINGE VALGMENIGHED SOMMER 2013 Prædiken fra Nazarethkirken Påskedag, 31.03.13 kl. 11.00 (Markus 16, 1 8). I den sidste uges tid har mange af os sikkert en del gange hørt eller sagt ordene»god påske«eller»glædelig

Læs mere

Odense Højskoleforening

Odense Højskoleforening Odense Højskoleforening Program for 2011/2012 www.oh-odense.dk Hvem er vi? Odense Højskoleforening har siden 6. december 1896 sat sit præg på det folkelige og kulturelle liv i Odense. Den blev til, fordi

Læs mere

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012. www.sktlukaskirke.dk

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012. www.sktlukaskirke.dk Sankt Lukas Kirke Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012 PÅSKE PINSE www.sktlukaskirke.dk www.sktlukaskirke.dk >> Indholdsfortegnelse Præsten skriver........................

Læs mere

Velling Sogneblad. Farvel og Tak. Dec. 14 / Jan. / Feb. 2015

Velling Sogneblad. Farvel og Tak. Dec. 14 / Jan. / Feb. 2015 Velling Sogneblad 1 Dec. 14 / Jan. / Feb. 2015 Farvel og Tak I dette nummer: De fattige er sgu så kedelige Farvel og Tak Når demokratiet ikke virker Den nye gud? Skal du med? Julefedtnisse m.m. Små bidrag

Læs mere

Kirken i Søllerød. Lev enkelt. Nr. 2 Juni - september 2015 31. årg.

Kirken i Søllerød. Lev enkelt. Nr. 2 Juni - september 2015 31. årg. Kirken i Søllerød Nr. 2 Juni - september 2015 31. årg. Lev enkelt Da jeg var barn, husker jeg, at min far jævnligt fremhævede en bog, som hed Walden, af amerikaneren Henry David Thoreau, og fornylig blev

Læs mere

GIMSING SOGNEHØJSKOLE

GIMSING SOGNEHØJSKOLE Af pladshensyn er tilmelding nødvendig senest 1 uge før foredraget! Serien om menneskelivet foregår mandage kl. 10-12 i Gimsing Menighedshus, Hjermvej 49, 7600 Struer - dog ikke foredraget den 10.11.2014,

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr.3, 2005 sept. - okt. - nov. Rødding får venskabsmenighed i Tanzania Else Bjerg og Sune Hjertmann Frederiksen besøgte i sommer Tanzania. Resultatet blev

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

Odense Højskoleforening

Odense Højskoleforening Odense Højskoleforening Program for 2012/2013 www.oh-odense.dk Hvem er vi? Odense Højskoleforening har siden 6. december 1896 sat sit præg på det folkelige og kulturelle liv i Odense. Den blev til, fordi

Læs mere

Odense Højskoleforening

Odense Højskoleforening Odense Højskoleforening Program for 2014/2015 www.oh-odense.dk Hvem er vi? Odense Højskoleforening har siden 6. december 1896 sat sit præg på det folkelige og kulturelle liv i Odense. Den blev til, fordi

Læs mere

Folkeuniversitetet. Norddjurs Rougsø Randers. Efterår. Program

Folkeuniversitetet. Norddjurs Rougsø Randers. Efterår. Program Folkeuniversitetet Norddjurs Rougsø Randers Program Efterår 2015 indhold 04 10 14 16 17 26 27 Norddjurs Folkeuniversitet Rougsø Folkeuniversitet Offentlige foredrag i naturvidenskab Live streaming fra

Læs mere

&KÆRLIGHED. Møllevangskirken december 2008 - januar 2009. Kirkeblad. Læs i dette blad: Kærligheden forsøder alt. Julearrangementer

&KÆRLIGHED. Møllevangskirken december 2008 - januar 2009. Kirkeblad. Læs i dette blad: Kærligheden forsøder alt. Julearrangementer Læs i dette blad: Kærligheden forsøder alt side 8-9 Julearrangementer side 3, 6-7, 10-11 Højskoledage og studietur side 16-17 Kirkeblad Møllevangskirken december 2008 - januar 2009 Vi ønsker alle i Møllevang

Læs mere

Folkeuniversitetet. Norddjurs Rougsø Randers. Efterår. Program

Folkeuniversitetet. Norddjurs Rougsø Randers. Efterår. Program Folkeuniversitetet Norddjurs Rougsø Randers Program Efterår 2015 indhold 04 10 14 16 17 26 27 Norddjurs Folkeuniversitet Rougsø Folkeuniversitet Offentlige foredrag i naturvidenskab Live streaming fra

Læs mere

Billund og Grene. april maj. 7 skarpe fra et byrådsmedlem. Se mere på side 3.

Billund og Grene. april maj. 7 skarpe fra et byrådsmedlem. Se mere på side 3. Kirke sogn Lignelsen om de 10 jomfruer, udført af Lis Stoltenberg. Se mere på side 6. Billund og Grene Kim Gosvig Hansen 7 skarpe fra et byrådsmedlem Se mere på side 3. april maj 2015 GRENE SOGN Hjemmeside:

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Forår 2015 Marts April Maj Nr. 2 30. årg. www.skivesogn.dk Findes der et liv efter fødselen? I forbindelse med den atter aktuelle debat om tro og videnskab, faldt mine tanker på følgende:

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. 2013/14 Foredrag og arrangementer Koncerter Aktiviteter for alle aldre. www.trinitatis-kirke.dk

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. 2013/14 Foredrag og arrangementer Koncerter Aktiviteter for alle aldre. www.trinitatis-kirke.dk Trinitatis Kirke - kirken midt i 2013/14 Foredrag og arrangementer Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig til mennesker i alle aldre

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder»Praying Hands«NUMMER 3 JUNI 2015 22. ÅRGANG Om bøn til Gud Prædiken til 5. s. e. påske d. 10-5-15 i Hammerum og Herning. Johs. 16, 23b-28. Af Morten Kvist Det er både

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere