Stamps. Nr. 16 April Færøerne. Nordafar i Færingehavn Kunst af Olivur við Neyst Juleevangeliet 1 Færøsk madkunst på verdensmarkedet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stamps. Nr. 16 April 2013. Færøerne. Nordafar i Færingehavn Kunst af Olivur við Neyst Juleevangeliet 1 Færøsk madkunst på verdensmarkedet"

Transkript

1 Stamps Færøerne Nr. 16 April 2013 ISSN Nordafar i Færingehavn Kunst af Olivur við Neyst Juleevangeliet 1 Færøsk madkunst på verdensmarkedet

2 Prøvetryk FO Nordafar i Færingehavn Nordafar-stationen i Færingehavn i Grønland var en betydelig forsyningsstation og fiskerihavn í 1950erne og 1960erne. Stationen blev oprettet af danske, norske og færøske interesser i Den var i fuld gang i to årtier, men da torsken forsvandt ved Grønland i slutningen af 1960erne, havde stationen ikke samme betydning mere. Den blev dog holdt i gang og lukkede først helt ned i Færingehavnen blev oprindelig anvist i 1927 som et sted, hvor færøske fiskeskibe kunne søge ly under fiskeri ved Vestgrønland. Færingerne oprettede snart maskinværksted, sømandshjem og et lille hospital. I 1937 blev Færingehavn international havn, hvor alle nationer kunne søge ind. Efter verdenskrigen var der kapløb mellem færinger og nordmænd om at etablere både forsyningsstationer og virksomheder på land. Sammen med det lille danske aktieselskab Asgrico i København påbegyndte det norske A/L Udrustning i Ålesund anlæggelsen af en forsyningsstation og omlastningshavn for norske interesser lidt længere inde i Kangerdluarsoruseq-fjorden syd for Nuuk end færingerne havde fået anvist. De første anlæg blev bygget i Samtidig planlagde det færøske fiskerierhverv opbygning af deres egen station i den oprindelige Færingehavn ved mundingen af fjorden. Her anlagdes en handelsstation i 1950, men da færingerne ikke var kommet rigtig i gang, da det norske fiskerimønster ændredes, slog parterne sig sammen i selskabet A/S Nordafar. Nordafar-stationen blev i 1954 udbygget med stor saltsilo og frysekapacitet og senere med filetfabrik og fiskemelsfabrik. Den var åben seks måneder om året og blev midtpunkt for norske og færøske interesser i Grønland. Fiskeskibe og fragtskibe i stort antal fra mange lande anløb havnen. I 1959 oprettede Nordafar en filetfabrik, som 2

3 tog imod fersk fisk fra egne og færøske både, der var stationeret i Færingehavn. 1960erne var Nordafar-stationens storhedstid. Enkelte dage kunne der være op mod 1000 fiskere af forskellige nationaliteter i Færingehavn samtidig. Et par 100 mennesker havde deres arbejde der. Arbejdstiden var lang og indtjeningen god. Fra 1960erne benyttede Nordafar også grønlandsk arbejdskraft på filetfabrikken, især fra Umanaq og Upernavik. I perioder modtog stationen også fisk fra grønlandske bådfiskere. Det havde også betydning for det grønlandske samfund, at stationen i Færingehavn havde landets største saltlager. A/S Asgrico forlod Nordafar í KGH fik tilbudt medejerskab, men havde andre planer i Nuuk, hvorefter det færøske L/F Grønlandsfelagið og norske A/L Udrustning var ejere med 50 procent hver. Da de norske interesser solgte deres andel i 1975, var færingerne alene om at eje stationen. Storhedstiden var overstået, men færingerne ville nødigt give slip på etableringen i Grønland. Enkelte år var der en del drift i forbindelse med det omfattende færøske rejefiskeri ved Grønland. I 1980erne forhandlede det grønlandske og færøske landsstyre om i fællesskab at drive stationen videre, men det kom der intet ud af, hvorefter Nordafar-stationen blev solgt på tvangsauktion i Et betydningsfuldt færøsk erhvervskapitel på grønlandsk grund i det 20 århundrede var slut. Jógvan Arge 3

4 TÓRSHAVN ÚTGÁVUDAGIN FO Prøvetryk Kunst af Olivur við Neyst Øjeblikket i et kalejdoskopisk glimt i kunstnerens tredje øje. Solens magiske puls, konstant skiftende, altid i bevægelse en evig cirkel af øjeblikke som aldrig kommer igen. Havfuglenes magiske univers hvor tanken flyver som en shamanistisk hjælpeånd ud i det ukendte - på vinger, på vandet eller i barnets absorbering af den voksnes fortælling. andre at fundere over. At levere en nærmest mytisk gengivelse af virkeligheden, som får os at vende tilbage til netop dette øjeblik, hvor vi ikke var til stede, men dog svagt genkender. En sanseleg som aldrig giver et definitivt svar. Et billede der fortæller forskellige historier til forskellige mennesker på forskellige tidspunkter. Er tankens flugt sort eller hvid? Hvad laver mændene egentlig i det lille fartøj? Er det en lille fiskerudflugt i solnedgangen eller mytiske kulturhelte i morgengryets solbåd, på vej mod mægtige eventyr? Og hvad er det egentlig den voksne fortæller barnet? Navnene på mændene i båden? Bådens historie? Eller er båden i virkeligheden en manifestation af den voksnes fortælling? Tjaee, hvem ved? Det er kunstnerens privilegium at blande synsindtrykket med øjeblikkets sindsstemning og efterlade det til os Og så uden videre skifter scenen. Fra det gyldne øjeblik mellem alt og ingenting til vesthavnens støjende former. Lugten af tang og diesel, kæmpestore metalskrog der gnider mod kajkantens gummidæk. En velkendt scene for os der voksede op i dette klondykelignende miljø. Og dog. Så vi nogensinde refleksioner af fjerne fiskebanker i trawlernes åbne hække? De rustrøde former i det store changerende blå? Vesthavnens vande fungerer som spejlbilleder af menneskets mangfoldige aktiviteter og ejendommelige frembringelser? 4

5 "Vestaravág", 1989 Olivur við Neyst Næppe. Det vores øjne ser, er et sanseindtryk formidlet af kunstnerens analytiske blik. Vi ser i den retning han ønsker, og få mestrer den kunst bedre end maleren Olivur við Neyst. Hans sans for det umiddelbare er fænomenal og hans evner til at gengive det multifacetterede i asymmetriske strøg og farver, ophøjer det hverdagsagtige til et nærmest mytologiseret univers. Husgavle, skibsdele, havnenes travlhed og menneskets bevægelser giver liv i en fragmenteret helhed til tider nærmest kubistisk i udtrykket. Olivur við Neyst blev født i Klaksvík i Allerede som helt ung begyndte han at male og udstille og lige fra begyndelsen stod det klart at der her var tale om et spirende talent. Han blev optaget på kunstakademiet i København i 1975, hvor han blev oplært af kunstnere som Richard Winther og Wilhelm Freddie - og fra 1979 til 81 gik han på den kunstpædagogiske linje hos Helge Bertram. Færøerne og etablerede sig i Tórshavn sammen med andre fremadstræbende yngre kunstnere som Torbjørn Olsen og Amariel Norðoy o.a. Denne generation flyttede grænserne i færøsk billedkunst fra det til tider dystre og bastante til det farverige og facetterede. Olivur við Neysts motivverden er især byens landskaber. Men også menneskets færden og landskabets variationer findes i hans udtryk. Foruden oliemaleri, beskæftiger Olivur sig med akvarelmaling, og står bag et bredt udvalg af bogillustrationer fra det færøske univers. Dette års kunstfrimærker giver to eksempler på Olivur við Neysts billedunivers, henholdsvis Sólskin (Solskin) fra 1987 og Vestaravág (Vesthavnen) fra Anker Eli Petersen I firserne vendte Olivur við Neyst tilbage til 5

6 TÓRSHAVN ÚTGÁVUDAGIN FØROYAR Fjósið FO ,00 KR Edward Fuglø 2013 FØROYAR 12,50 KR Jósef, Maria og Jesusbarnið Edward Fuglø 2013 Prøvetryk Juleevangeliet 1 Er der plads til glædesbudskabet? Og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. Sådan ender lægen Lukas sin beretning om Marias og Josefs skæbnesvangre rejse, fra Nazaret i Galilæa til Betlehem i Judæa, for at lade sig indskrive i den folketælling, som var befalet af kejser Augustus. Julefrimærkerne med Edward Fugløs symbolske motiver af Jesu fødsel gengiver sammen med teksten en dyb menneskelig og eksistentiel virkelighed længslen efter retfærdighed, fred og glæde på livsrejsen gennem en uretfærdig, ufredelig og utryg verden. Lukas understreger i teksten, at noget helt nyt er ved at ske, som ikke rummes i menneskets historie, men som dog vil ændre på verdenshistorien. Rummet er ikke bare det håndgribelige husly, men også sjælens og åndens rum i menneskets bevidsthed. Hvad var så det nye, som menneskets bevidsthed havde så svært ved at rumme? At nu ville det umulige ske! Nu ville himlens og jordens almægtige Skaber træde frem som menneske, under samme forhold som den lidende og søgende menneskehed, for at lede den enkelte frem til retfærdighed, fred og glæde i Guds rige. Dette stemte overens med den dybe længsel efter mening og harmoni i tilværelsen. For præcis som det nyfødte barn tørster efter mælk og kontakt, længes mennesket efter mening og harmoni. Skabelsesberetningen fortæller os også, at mennesket blev skabt til fire harmonier harmoni med næsten, harmoni med sig selv, harmoni med naturen og harmoni med Gudskaberen. Disse harmonier blev mennesket sat til at røgte og beskytte. Og dog er menneskehedens historie præget af, at harmonierne er blevet disharmonier, der opleves som meningsløshed, tomhed, uretfærdighed og lidelse. 6

7 Når et skib kommer i havsnød, er det kaptajnens pligt først og fremmest at forsøge, at redde passagererne, siden mandskabet og til sidst sig selv. Om nødvendigt må han selv gå i døden for at redde andre, før han tænker på sig selv. Denne solidaritet ser vi afbildet i de nye julefrimærker. Den almægtige Skaber holder sig ikke tilbage, for at slå sig ned blandt de fattigste for at redde menneskeheden. Det eneste husly var i en stald, fordi der ikke var plads til dem på herberget. Til sidst døde han på korset, fordi der ikke var plads til ham, hverken i samfundet eller i menneskenes hjerter. For at redde andre, ofrede han sig selv. Da englen Gabriel gjorde Maria og Josef opmærksomme på, at Maria skulle føde det barn, som skulle kaldes Jesus og som skulle redde menneskeheden fra uretfærdighed, blev de bange. Og idet barnet også skulle kaldes Immanuel, hvilket betød, at han skulle leve hos og sammen med ethvert fattigt og nødstedt menneske, blev dette budskab for stort til at kunne rummes. Men da Maria fik at vide, at for Gud er intet umuligt, sagde hun lydigt: Jeg er Herrens tjenerinde og gav rum til det glædelige budskab. I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren! Det er ikke så mærkeligt, at dette budskab var svært at rumme. Apostlen Johannes fortæller os, at dette også var nyheden om, at Ordet, som i begyndelsen var hos Gud og var Gud, nu skulle skinne som et lys i mørket. Dette var Logos-ordet, den skabende, intelligente magt, ved hvilken alting var blevet til, og som kontinuerligt holdt universet sammen. Var der rum for det skabende Ord? Vi læser: Han kom til sine egne, men hans egne tog ikke imod ham. Men dem, som tog imod ham, gav han kraft til at være Guds børn de, som tror på hans navn. 7

8 Maria sagde dog:... min ånd fryder sig over Gud, min frelser! Han har set til sin ringe tjenerinde... Hun gav rum for den nye, banebrydende frelser. - for endnu står stjernen i det høje og viser vejen frem. Maria og Josef undrer sig over, at den Almægtige har slået sig ned blandt mennesker. Edward Fuglø magter på mesterlig vis i billeder og trin for trin at give rum til glædesbudskabet både husrum og hjerterum. Samtidig belyser han spændingen i handlingen, da Guds magt træder ned fra det høje med sin nyskabelse. På det første billede fremgår det, at der kun er plads til glædesbudskabet i en lille stald blandt dyrene. I himmelrummet foroven fortsætter stjernen med at lyse, også gennem det lille vindue i stalden, og bebude den nye og guddommelige virkelighed. Staven og stigen står i hver sin side ved stalden, og symboliserer håbet om en ny kurs fremad. Dette er det beundringsværdige julebudskab: at Guds givende og opofrende kærlighed kan rummes i hvert eneste menneskes hjerte. Róland í Skorini På det næste billede har Josef taget staven i hånden og står med armen om Marias skulder, rede til at lede sin familie frem gennem livet i harmoni med sin kone og sin Skaber 8

9 FØROYAR 10,50KR 3 1 Trøllanes Gorfuglur Pinguinus impennis Astrid Andreasen 2012 Årets smukkeste frimærke 2012 Frimærkesamlere rundt om i verden har deltaget i afstemningen om det smukkeste færøske frimærke fra 2012 og dette blev resultatet: Nr. 1 blev det ene Europa-frimærke, FO 734. Dette er et flot landskabsfoto af Trøllanes på Kalsoy. Fotograf er Eyðbjørn Jacobsen. De heldige vindere er: 1) En rejse til Færøerne i sommeren 2013: Arne R. Hansen, Danmark 2) Årbog 2012: Kjeld Rasmussen, Danmark Nr. 2 blev frimærket, der illustrerer en tegning af den uddøde gejrfugl, FO 729. Astrid Andreasen har tegnet frimærket. Nr. 3 blev miniarket "Regin smiður" - Regin smed, FO , som er designet af Anker Eli Petersen. 3) Årsmapper 2011: Wilhelm Kunis, Tyskland Edith Delobel, Frankrig Dietmar Sixt, Tyskland Uwe Schumacher, Tyskland Alberto G. Pifferi, Italien Vi ønsker vinderne tillykke og takker alle, som har deltaget i afstemningen. 9

10 Leif Sørensen, chefkok på KOKS Bogen "KOKS" Færøsk madkunst på verdensmarkedet Færøsk madkultur har ikke altid været så opfindsom, fordi det i lang tid blot drejede sig om, at spise sig mæt. Men det er ved at ændre sig, og årsagen er frem for alt, at kokken Leif Sørensen, med sine kunstneriske evner, har flyttet færøsk madlavning ind i en ny sfære. Denne nye verden bliver præsenteret i bogen KOKS. Det er Johannes Jensen chefen for Færøernes førende Hotel Føroyar, som har taget initiativ til værket sammen med Leif Sørensen. Bogen er på 270 sider og illustreret med meget flotte fotos af mad, natur, jægere, dyr og kokke. Den kendte, danske madanmelder Bent Christensen har skrevet de fleste af teksterne, og madfotografen Claes Bech-Poulsen står bag de fleste fotos. René Redzepi, som er ejer og chefkok på verdens bedste restaurant, Noma, har skrevet forordet. Han og Leif Sørensen er gamle kollegaer. Jeg mødte Leif for første gang i 1990 erne. Vi var begge i kokkelære, og jeg spurgte ham, hvorfor han ikke var hjemme og tog sin første læretid på Færøerne? Han vendte sig langsomt mod mig, og sagde med et alvorligt blik, at restauranter, som vægter smag og håndværk højere, end store måltider for en billig penge, ikke eksisterede på Færøerne, fortæller René Redzepi. Til hele verden Leif Sørensen kunne have sagt farvel til Færøerne og være blevet i udlandet, men han satte sig for, at ændre den konservative, færøske madtænkning og åbnede i 2005 restauranten Gourmet i Tórshavn. Den er nu lukket, men Leif beviste, at mad ikke kun er til for at mætte. Mad er kunst og smag, og råvareudbuddet i den færøske natur er nærmest ubegrænset. Nu er Leif Sørensen chefkok på restauranten KOKS på Hotel Føroyar, hvor han følger samme spor som på Gourmet. Med den altid nytænkende direktør på hotellet, Johannes Jensen, har han fået den rette mand til, 10

11 Tørfiskechips og tørret torskeskind Foto: Claes Bech-Poulsen at fortælle historien om det uudforskede, færøske råvareparadis. I den nye bog vil vi fortælle historien om naturen, jægerkulturen og Færøernes råvarer, og om hvordan man kan skabe fantastisk mad ud fra dette grundlag. Maden, som bliver tilberedt på KOKS, bygger på færøsk tradition og den ræste* smag går igen mange steder, smiler Johannes Jensen. Danske anmeldere har for nylig, kåret KOKS til at være blandt de 17 bedste restauranter ud af i hele kongeriget. En nordisk gruppe af anmeldere, har sat KOKS på en 51. plads ud af 66 af de bedste nordiske restauranter. Johannes Jensen har store forventninger til, at KOKS når endnu længere. Vi kan blive verdens bedste restaurant, fordi vi har verdens bedste råvarer på Færøerne. I virkeligheden er Færøerne noget helt særligt. Vi kan kalde os for det nordiske Hawaii, hvis vi vil. Jeg siger dette, fordi alle, som besøger øerne, bliver fuldstændig overraskede og betagede af den færøske natur. Historien om kultur og råvarer, bør vi sælge til hele verden, fortæller Johannes Jensen. Et bidrag til turismen Johannes Jensen er ikke i tvivl om, at historien om de delikate råvarer i den færøske natur, kan få flere turister til Færøerne. Han henviser til, at Bornholm har turister hvert år, mens Færøerne kun har turister. Det er fordi, at så få mennesker ved, hvor specielle Færøerne er, siger han. Selvfølgelig er det nemt at påstå, at vi har verdens bedste råvarer, og så bare gentage det til hudløshed. Men det er sandheden, understreger Johannes Jensen. Bedst betyder, at vi har den bedste smag, bedste fasthed, bedste duft og bedste udseende. Råvarerne på Færøerne er så gode, at en kok kun kan gøre maden dårlig, hvis han ikke bærer sig rigtigt ad, understreger han. Dette ved Leif Sørensen. Han er den madkunstneriske poet, som gør alt med omtanke, 11

12 Billede fra bogen "KOKS": Rogn - Cremefraiche - Løg Foto: Claes Bech-Poulsen og han er æstetisk opmærksom som få. For øjet er retterne, som han tilbereder, en fryd, og alt, som han laver, er svært. Han søger ud på ukendte veje, når han skal finde nye idéer og nye råvarer. Gransker i en have eller i udmarken. Han er mere end nogen anden ydmyg over for traditionerne. Han har et åbent sind over for nye indfald, og stiller ubetinget krav til kvalitet. Med en skabende fremdrift, lader han sit professionelle håndværk udvikle sig kunstnerisk, på en måde, som kun få er i stand til, skriver Bent Christensen bl.a. om kokken på KOKS i den nye bog. Uni Arge Restauranten KOKS på Hotel Føroyar er blevet prenomineret til Årets Restaurant 2013 sammen med bl.a. Noma, som før er blevet kåret Årets Restaurant. Redaktionen af Den danske Spiseguide 2014 har ved udvælgelsen af de 10 nominerede restauranter lagt vægt på, at der er oplevet en tydelig videreudvikling og at de er på et højt niveau så vel gastronomisk som drikkemæssigt. I juni 2013 slutnomineres 5 restauranter og Årets Restaurant kåres på Den danske Spiseguides Gallaaften søndag, den 27. oktober *Ræst er det færøske bidrag til den internationale kulinariske scene og er i dag en vigtig bestanddel af det færøske køkken. Smagen er ikke til at tage fejl af. Den er en kombination af et naturfænomen, som er særligt for Færøerne, og et snilde, der er nedarvet gennem generationer. Ræst er en ældgammel kunst i den evige kamp for overlevelse. Den færøske proces, hvor man gør kød eller fisk ræst, er en kombination af gæring og ældning. I det organiske væv opstår der en gæring, en proces vi også kender fra ølbrygning, brødbagning og produktion af mælkeprodukter som yoghurt og ost. Traditionelt opbevarede færingerne deres kød ved at hænge det til tørring i udhuse, hvor vinden kunne blæse gennem revnerne i trævæggene. 12

13 Nordafar-mappen, som indeholder det færøske og det grønlandske miniark. Mappen kan bestilles vha bestillingssedlen og på NYHED! Frimærke med AR-kode Frimærkearket Nordafar, har en helt speciel egenskab, som ikke er set før på færøske frimærker. På det midterste frimærke i miniarket findes en skjult såkaldt AR-kode. AR står for Augmented Reality. Hvis du scanner frimærket med din smartphone eller tablet aktiveres AR-koden og en film om Nordafar vises på skærmen. Det er en kortfilm, som beskriver tiden, da aktiveterne på Nordafar var på sit højeste, og hvordan Nordafar ser ud i dag. For at aktivere AR-koden kræves det, at en gratis app downloades. Yderligere oplysninger om dette interessante projekt kommer i næste blad. 13

14 TÓRSHAVN ÚTGÁVUDAGIN 7,00 7, ,00 7,00 Prøvetryk Frankeringsmærker 2013: Trolde-Peter Den 1. oktober 2013 udgives fire nye færøske frankeringsmærker. Dette er sjette gang færøske frankeringsmærker bliver udgivet. Motiverne på dette års frankeringsmærker er Trolde-Peter (på færøsk Trølla Pætur), som både børn og voksne på Færøerne kender. Alle kender Trolde-Peter Det var ved årtusindeskiftet, at Trolde-Peter kom ned fra de færøske fjelde. Og fra dag ét, har han betaget alle børnehjerter. Trolden med det ildrøde hår og de ni hoveder elsker at synge, og sammen med den ustyrlige Trolde-bedstemor, som kan spille på næsten alle instrumenter, har de to optrådt og underholdt vidt omkring, til stor fornøjelse for børn og barnlige sjæle. Alle på Færøerne kender tv-figurerne Trolde- Peter og hans bedstemor. Det er måske ikke så mærkeligt, da troldene siden år 2000 har sunget til utallige koncerter og lavet sjov med børnene. Desuden har de indspillet i alt fem film og udgivet tre cd er. De fleste børn har en fin forståelse for, at det ikke er levende trolde, men at det er voksne mennesker, som gemmer sig bag maskerne. De kan måske virke en anelse skræmmende på mindre børn. Men flere generationer af færøske vuggestuebørn har brugt utallige timer på at se Trolde-Peter på tv. Temaet i filmene er, at Trolde-Peter og Trolde-bedstemor prøver på at leve et nogenlunde normalt liv i samfundet, men de har svært ved at forstå normerne og skelne mellem, hvad der er rigtigt og forkert. Især er det den friske og gemytlige bedstemor, som kommer på kant med loven. Troldene har derfor gang på gang politiet i hælene. Men uanset hvad Trolde-Peter og Trolde-bedstemor rodes ud i, så har de børnenes forståelse og sympati og opleves kun som venlige trolde. Det er ikke så underligt, at alle børn elsker Trolde-Peter og hans bedstemor - de er hverken uhyggelige eller farlige. Troldene har et 14

15 Trolde-Peter og hans bedstemor Fotos: Eyðbjørn Jacobsen godt børnetække, og de repræsenterer de fleste egenskaber, som børn kender hos sig selv. Trolde-Peter kan være både modløs og bange, men i næste øjeblik er han meget begejstret, danser og er glad. Bedstemor er derimod ikke bange for noget. Hun er modig - og stædig som et æsel. Hun kan køre store lastbiler, sejle store skibe og styre både helikoptere og flyvere. Trolde-Peter har gået meget lidt i skole og kan kun læse og regne til husbehov, mens Bedstemor, som synes hun ved bedst, hverken kan læse eller regne. Der er lys i alle børneøjne, når troldene træder ind på scenen. Og efter en temmelig vild og festlig koncert får børnene lov til at hilse på en rar Trolde-Peter og den dejlige og børnevenlige Trolde-bedstemor. Dette umage og betagende par har optrådt, danset og sunget for næsten alle børn på Færøerne, men de har også besøgt Danmark, Island og Grønland, hvor de har fået en hjertelig modtagelse. Vi kan forvente alt muligt, når Trolde-Peter og hans bedstemor er involveret, men det er alligevel godt at vide, at alting som regel ender godt. Steintór Rasmussen Besøg Trolde-Peters hjemmeside her: Det er muligt at bestille og abonnere på postfriske og stemplede frankeringsmærker enten med førstedagsstempel eller almindeligt dagstempel. Der sælges også førstedagskuverter med alle fire frankeringsmærker på. Som kunde og frimærkesamler kan man selv fastsætte værdierne på frankeringsmærkerne. Den påtrykte værdi kan dog ikke være mindre end 7,00 DKK og ikke højere end 100,00 DKK. Dette er ikke omfattet af abonnementet, men må bestilles særskilt. 15

16 Fjósið Jósef, Maria og Jesusbarnið Edward Fuglø 2013 Nye frimærkeudgivelser 23. september 2013 Prøvetryk Ny udgivelse: Udgivelsesdag: Værdi: Nummer: Frimærkeformat: Miniarkformat: Kunstner / Gravør: Trykmetode: Trykkeri: Takstgruppe: Nordafar x 9,00 DKK FO x 27,55 mm 165 x 60 mm Martin Mörck Offset + intaglio Joh. Enschedé, Holland Mediumbreve på Færøerne, 0-50 g Prøvetryk Ny udgivelse: Udgivelsesdag: Værdi: Numre: Frimærkestørrelse: Malerier: Trykmetode: Trykkeri: Takstgruppe: Kunst: Olivur við Neyst ,00 & 38,00 DKK FO ,8 x 36,8 mm Olivur við Neyst Offset LM Group, Canada Mediumbreve på Færøerne og storbreve til Europa, g FØROYAR Prøvetryk Prøvetryk 7,00 KR Edward Fuglø 2013 FØROYAR 12,50 KR 7,00 7,00 7,00 7,00 Ny udgivelse: Udgivelsesdag: Værdi: Numre: Frimærkestørrelse: Kunstner: Trykmetode: Trykkeri: Takstgruppe: Ny udgivelse: Udgivelsesdag: Værdi: Frimærkestørrelse: Fotos: Trykmetode: Trykkeri: Juleevangeliet ,00 & 12,50 DKK FO ,44 x 42,0 mm Edward Fuglø Offset LM-Group, Canada Småbreve på Færøerne og til Europa, 0-50 g Frankeringsmærker 2013: Trolde-Peter ,00 DKK 22,5 x 55,0 mm Eyðbjørn Jacobsen Flexoprent Forsidefoto: Claes Bech-Poulsen Layout: Posta Stamps - Trykkeri: TrykTeam, Danmark Posta Stamps Óðinshædd 2 FO-100 Tórshavn Færøerne Tel Fax

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Stamps Færøerne. Nr. 12 Apríl 2012 ISSN 1603-0036

Stamps Færøerne. Nr. 12 Apríl 2012 ISSN 1603-0036 Stamps Færøerne Nr. 12 Apríl 2012 ISSN 1603-0036 Fire nye udgivelser Frankeringsmærkerne 2012 Årets smukkeste frimærke 2011 Regin smed Grani bar guldet fra heden, Sigurd svinger sværdet i vrede. Sigurd

Læs mere

BEVAR DIT HJERTE. Leif Munk

BEVAR DIT HJERTE. Leif Munk BEVAR DIT HJERTE David, den mest kendte konge i Israels historie, havde en søn, som var en utrolig klog mand. Hans navn var Salomon, - og det specielle ved hans klogskab og visdom, var, at den havde han

Læs mere

Stamps. Nr. 23. Færøerne. Februar 2015

Stamps. Nr. 23. Færøerne. Februar 2015 Stamps Færøerne Nr. 23 Februar 2015 ISSN 1603-0036 0036 Nye frimærkeudgivelser: - Total solformørkelse - EUROPA 2015: Gammelt legetøj - Det færøske flag 75 år - Min anden rejse til Færøerne FO 808 FO 809

Læs mere

Stamps Færøerne. Nr. 11 Februar 2012. Tre nye udgivelser Stamps.fo nu også på spansk og kinesisk Udstillingen i Wuxi, Kina ISSN 1603-0036

Stamps Færøerne. Nr. 11 Februar 2012. Tre nye udgivelser Stamps.fo nu også på spansk og kinesisk Udstillingen i Wuxi, Kina ISSN 1603-0036 Stamps Færøerne Nr. 11 Februar 2012 ISSN 1603-0036 Tre nye udgivelser Stamps.fo nu også på spansk og kinesisk Udstillingen i Wuxi, Kina FO 731-32 Norden 2012 - Redningstjeneste Prøvetryk Det er almindeligt

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Stamps. Færøerne. Nr. 20 April 2014

Stamps. Færøerne. Nr. 20 April 2014 Stamps Færøerne Nr. 20 April 2014 ISSN 1603-0036 0036 - Prinsgemalen 80 år - 100 år siden Første Verdenskrig - Casement rapporten og Dollin - D-dag 70 år - Juleevangeliet II - Frankeringsmærker 2014 TÓRSH

Læs mere

Teenbibeltimer 2015. Jesus one on one. Materialet er udviklet af Indre Missions Ungdom

Teenbibeltimer 2015. Jesus one on one. Materialet er udviklet af Indre Missions Ungdom Teenbibeltimer 2015 Jesus one on one Materialet er udviklet af Indre Missions Ungdom Jesus one on one Dette materiale er lavet til dig, der skal holde bibeltime for teenagere i en eller anden sammenhæng.

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

ANDAGT. Bibelen - Guds ord. Læs. Aktivitet. Sang. Bøn. Tekst. puslinge/tumlinge november 2005

ANDAGT. Bibelen - Guds ord. Læs. Aktivitet. Sang. Bøn. Tekst. puslinge/tumlinge november 2005 Bibelen - Guds ord Joh.20.30-31. Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så; dem er der ikke skrevet om i denne bog. Men dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tvivl i dit liv. Mirakler i dit liv. Gud i dit liv. Håb i dit liv

Indholdsfortegnelse. Tvivl i dit liv. Mirakler i dit liv. Gud i dit liv. Håb i dit liv Indholdsfortegnelse Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden... 2 Tro på din tvivl... 3 Aktiviteter til hænderne Tvivl i fællesskabet... 5 Tvivl på det store lærred... 6 Aktiviteter

Læs mere

Navn: Janni Alder: 34 år By: København Børn: To piger på seks og 11 år Job: Konsulent Beskrivelse: Har boet sammen med Bo i ti år og har været

Navn: Janni Alder: 34 år By: København Børn: To piger på seks og 11 år Job: Konsulent Beskrivelse: Har boet sammen med Bo i ti år og har været Navn: Janni Alder: 34 år By: København Børn: To piger på seks og 11 år Job: Konsulent Beskrivelse: Har boet sammen med Bo i ti år og har været kæreste med Mette i to år. 1 Jeg kendte ikke noget til lesbiske,

Læs mere

baptist.dk Masser af succes Nummer 1 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk Masser af succes Nummer 1 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 1 baptist.dk Nummer 1 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Masser af succes Lones Logbog Afrikanere i Nakskov! Igennem 2012 vil vi følge generalsekretær Lone Møller-Hansen på besøg rundt

Læs mere

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN Tema Det nytter Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner i samarbejde med Behandlingscenter STIEN 2 STIENs Venner byder velkommen Velkommen til Stifinderen nr. 9, der denne gang behandler temaet det nytter.

Læs mere

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst 03 14 16 19 Et moderne eventyr De første medarbejdere Sæbe i sutteflasken Opsving i en krisetid INDHOLD Side 03 Et moderne eventyr 04-05 På vej mod nye

Læs mere

Vi har valgt Løven som vores gennemgående ikon i dette års skrift.

Vi har valgt Løven som vores gennemgående ikon i dette års skrift. Vi har valgt Løven som vores gennemgående ikon i dette års skrift. Løven, som er hugget i rød granit, og som vi hver dag kan se og føle på i Sansehaven vest for hospicebygningen. Vi har valgt Løven, idet

Læs mere

fremtidens oliemekka

fremtidens oliemekka Eysturoy Færøernes Turistblad Føroya Ferðamannablað Eysturoy Janus Kamban Nr. 3 / 2014 Eysturoy fremtidens oliemekka Tórbjørn fik nok af politik Balsam for legeme og sjæl Eksport af saltfisk Eysturoy er

Læs mere

6 Det (u)perfekte liv

6 Det (u)perfekte liv baptist.dk Nummer 6 2014 161. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 6 Det (u)perfekte liv Hvor gammel er din tro? Et bibelsk perspektiv på alder og modenhed 2 Abraham var 75 år, da han blev kaldet,

Læs mere

Hvem er du i Krøniken? Astrologisk portræt af Barack Obama

Hvem er du i Krøniken? Astrologisk portræt af Barack Obama ASTROLOGIMAGASINET NR. 2 HOROSKOPET 2009 PRIS: KR. 59,50 Hvem er du i Krøniken? Astrologisk portræt af Barack Obama Florencio Anton Maler gennem afdøde kunstnere Forårshoroskoper Dag til dag horoskoper

Læs mere

REJSEN TIL DIN 7. SANS. En for alle og alle for en

REJSEN TIL DIN 7. SANS. En for alle og alle for en REJSEN TIL DIN 7. SANS En for alle og alle for en 1 INDHOLDSFORTEGNELSEN 06 08 10 14 18 22 26 30 34 38 42 Det lærer du som Livsmentor Læs her hvad du får ud af at blive Livsmentor. Formålet med Body Mind

Læs mere

IBELCAMPING Bibeltimer 2013

IBELCAMPING Bibeltimer 2013 LEDERHÆFTE IBELCAMPING Bibeltimer 2013 tema lad Dyrene fortælle Dette hæfte tilhører: Tema: Gud ville menneskers og dyrs overlevelse Lad dyrene fortælle Duen, ravnen og de øvrige dyr i Guds redningsbåd

Læs mere

Tales of Glory. Tekstgennemgang. Vi skal adlyde Gud mere end Mennesker Daniel og løverne. Til brug i kirke og klub. Tekst: Daniel 6,6-27

Tales of Glory. Tekstgennemgang. Vi skal adlyde Gud mere end Mennesker Daniel og løverne. Til brug i kirke og klub. Tekst: Daniel 6,6-27 1 Vi skal adlyde Gud mere end Mennesker Daniel og løverne Tekst: Daniel 6,6-27 Rekvisitter fra En løve, Daniel og en væg. Ledertanker: Kender du Daniels tro, mod og frimodighed? Hvis du havde været Daniel

Læs mere

ROSENBLADET. internet dating. Ekspressionisme. juni 2015

ROSENBLADET. internet dating. Ekspressionisme. juni 2015 ROSENBLADET juni 2015 internet dating Den moderne verdens metode til at finde en kæreste er kommet under lup, når karen fortæller om, hvad denne jungle af digital dating har givet hende af erfaringer Ekspressionisme

Læs mere

Børn og ældre kommer hinanden ved

Børn og ældre kommer hinanden ved Børn og ældre kommer hinanden ved Hanne Storebjerg og Lise-Lotte Nielsen Samvirkende Menighedsplejer 2005 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 5 Vi er i gang... 6 Sofies historie... 8 Malenes historie... 9

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Julehilsen fra OM...Side 3-4. Julehilsen fra OB...Side 5-6. Julefortælling...Side 7-10. Hvem er vores embedsmænd...

Indholdsfortegnelse. Julehilsen fra OM...Side 3-4. Julehilsen fra OB...Side 5-6. Julefortælling...Side 7-10. Hvem er vores embedsmænd... Concordia 29 25/06/03 23:42 Side 1 Nr. 49 december 2013 28139_Blad nr 2 december 2013.indd1 Indholdsfortegnelse Julehilsen fra OM...Side 3-4 Julehilsen fra OB...Side 5-6 Julefortælling...Side 7-10 Hvem

Læs mere

INDENLANDSK SØMANDSMISSION

INDENLANDSK SØMANDSMISSION Sømandsmissionen Å r b o g 2 0 1 0 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Evangeliet til søfolk og fiskere årsberetninger regnskab hovedbestyrelse hovedkontoret sømandsmissionærer fritidsmedarbejdere sømandshjem tilknyttede

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Adventnyt. Bøn. Hvorfor bøn? Hvad betyder bøn? Inspiration til bøn. I dette nummer... TEMA: Bøn. Nytårshilsen. Vejlefjord i Rwanda.

Adventnyt. Bøn. Hvorfor bøn? Hvad betyder bøn? Inspiration til bøn. I dette nummer... TEMA: Bøn. Nytårshilsen. Vejlefjord i Rwanda. I dette nummer... Nytårshilsen Forskning i bøn Vejlefjord i Rwanda Formanden reflekterer over menighedsfællesskabet i lyset af hans seneste oplevelser. Hvad binder os sammen, hvorfor er der forskelle,

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

Når far eller mor får kræft

Når far eller mor får kræft Familierådgivning Kræftens Bekæmpelse Når far eller mor får kræft En bog til kræftramte familier Indholdsfortegnelse Når far eller mor får kræft....................... 1 Til hele familien.............................

Læs mere