Dell 's services til avanceret netværksadministration Servicebeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dell 's services til avanceret netværksadministration Servicebeskrivelse"

Transkript

1 Dell 's services til avanceret netværksadministration Servicebeskrivelse 1. INTRODUKTION TIL SERVICEAFTALEN Avanceret netværksadministration: Netværksnedbrud eller problemer med ydeevnen af et netværk kan få alvorlige økonomiske konsekvenser for den daglig drift. Det er vigtigt at administrere netværksenheder for at vedligeholde tilstanden og integriteten af netværket. Med avanceret netværksadministration ( Services eller Service ) bruger Dell ressourcer og værktøjer til at fjernovervåge og -administrere netværket, så de begrænsede it-ressourcer kan fokusere på it-tiltag, der giver større værdi. Dell overvåger netværksenhederne 24 timer i døgnet hele året rundt ved hjælp af Dells automatiserede værktøjer. Bag denne automatisering står et team af højt kvalificerede teknikere, der yder support på forskellige niveauer i forbindelse med komplekse netværksproblemer. Der skal være indgået kontrakt om mindst halvtreds (50) enheder for at kunne købe denne service. Dell fjernovervåger netværkets tilgængelighed og dets ydeevne med hensyn til de fysiske og logiske (lag 2 og 2) netværkselementer. Disse enheder kan bruges sammen med WAN-netværk (wide-area network), der understøtter indenlandsk og international transport via Private Line, MPLS, VPLS og Frame Relay-transport, campus-lan og datacenternetværk. Denne service registrerer automatisk netværksfejl, hvor der genereres meddelelser, når grænserne overskrides. Der oprettes hændelser/billedet til de relevante supportteam ved hjælp af standardniveauer og anbefalede niveauer af alvorlighed, og derefter startes en række procedurer til løsning af fejlen. Operatørrelaterede problemer håndteres af Dell, indtil de er løst, mens kunden holdes informeret via e- mail. Med avanceret netværksadministration forsøges det at levere rigtige enhedskonfigurationer, der styrer en kundes it. Dette opnås ved fjernadministration og vedligeholdelse af poster og kontrolelementer for hver enkelt enhed, der er omfattet af kontrakten. De individuelle konfigurationsfiler sikkerhedskopieres hver dag og lagres i et Dell-datacenter, hvor de opbevares i 30 dage i tilfælde af nedbrud. Avanceret netværksadministration inkluderer også proaktiv opgradering af NOS (Network Operating Software). Dette muliggør, at kundens netværksenheder fortsat kan overholde Dells standarder for overvågning og administration. Der genereres rapporter over ydeevne hver måned, der skal børe det muligt at evaluere netværksdriften og finde ud af, hvilken handling eller hvilke problemområder der skal tages hånd om. Denne servicebeskrivelse indgås mellem dig som kunde ( dig eller kunde ), og den Dell-enhed, der fremgår af kundens faktura for købet af denne service. Denne service er underlagt og reguleret af kundens separate, underskrevne hovedserviceaftale med Dell, der udtrykkeligt godkender salget af denne service, eller, hvis der ikke findes en sådan aftale, Dells vilkår for salg, som gælder for kommercielle kunder. Den er tilgængelig på eller på det landespecifikke websted Afhængigt af kundens placering kan servicen også være underlagt Dells standardhovedaftale til kunder med hensyn til

2 services ( CMSA ), der kan hentes på og er herved inkorporeret via denne reference og kan på anmodning fås i fysisk udgave fra Dell. Parterne anerkender, at de har læst og accepteret at være bundet af sådanne onlinevilkår. Kunden accepterer, at enhver fornyelse, modificering, udvidelse eller fortsat anvendelse af disse services ud over den indledende periode er underlagt den på det tidspunkt gældende servicebeskrivelse, som kan ses på Denne aftale begynder på datoen for bestillingen af servicerne og fortsætter i servicernes løbetid. "Serviceperioden" begynder på købsdatoen og løber i den periode, der er angivet på ordreformularen. Prisen og den gældende løbetid for hver enkelt service er angivet på kundens ordreformular eller en gensidigt accepteret formular i form af faktura, ordrebekræftelse eller købsordre (samlet kaldet "Ordreformular"). Services, der købes i henhold til denne aftale, er udelukkende til kundens egen interne brug og ikke til videresalg. Når du afgiver din ordre på services, anvender de pågældende services eller den tilhørende software, eller når du klikker på knappen eller feltet "Jeg accepterer" på Dell.com-webstedet i forbindelse med dit køb eller i en Dell-softwaregrænseflade, accepterer du, at du er forpligtet af denne servicebeskrivelse og de aftaler, der er inkorporeret med reference heri. Hvis du accepterer denne servicebeskrivelse på vegne af en virksomhed eller en anden juridisk enhed, erklærer du, at du er bemyndiget til at indgå denne servicebeskrivelse på vegne af en sådan enhed. I dette tilfælde henviser "du" eller "kunden" til en sådan enhed. 2. SERVICEOMFANG Denne service til avanceret netværksadministration leveres 24 timer i døgnet hele året rundt. Aktiviteter i forbindelse med koordination og implementering sker inden for normal kontortid, dog ikke på lokale, delstatslige og/eller landespecifikke feriedage. Aktivitet, der ligger uden for omfanget af denne service, er muligt via en separat serviceaftale. Kontakt din Dell-salgsrepræsentant, hvis du vil have flere oplysninger. Implementeringsproces: Implementeringsaktiviteterne starter med behandlingen af en ordre på et bestemt antal netværksenheder og kundens underskrift af denne servicebeskrivelse samt en gensidig aftale om følgende: Implementeringsfasen er ca. 45 arbejdsdage, afhængigt af hvor mange enheder kunden har, en gensidigt accepteret dato og kundens underskrift herunder. Dell Services leverer alle nødvendige dokumentationsformularer, herunder LOA (Letter of Agency) og oplysningsformularen til Network MACD-forbindelser (Move, Add, Change, Delete), som skal udfyldes af slutbrugeren eller kunden. Kunden returnerer den krævede dokumentation og andre formularer, hvor der anmodes om oplysninger, sådan som det er angivet herunder i afsnittet Servicespecifikke kundeansvarsområder. Dell Services kontrollerer alle de angivne oplysninger for at se, om de er fuldstændige, og starter implementeringen. Når alle implementeringsdataene er overført til Dell Services, og forbindelsen er fuldført, får kunden besked om, at enhederne administreres og overvåges. 2

3 Servicespecifikke kundeansvarsområder Kunden accepterer at udføre de angivne forpligtelser og anerkender og accepterer, at Dells services til avanceret netværksadministration har mulighed for at udføre sine forpligtelser, og at ansvaret hos Dells services er afhængig af, at kunden overholder følgende: Giver fjernadgang til kundens netværksenheder. Kunden er ansvarlig for at opretholde relevante niveauer af hardwaresupport, vedligeholdelse (herunder hardware- og softwarekontrakter med tredjepart) og forbindelser for at undgå en forringelse af netværkets ydeevne og opretholde kommunikation mellem kundens enheder, der er omfattet af kontrakten, og Dell Services. Kunden skal levere: o en IP-adresse for hver netværksenhed, der er omfattet af kontrakten o hardwareoplysninger (type, model, serienummer) for hver netværksenhed, der er omfattet af kontrakten. o fjernadgang til hver enkelt enhed, der er omfattet af kontrakten (der skal være angivet enhedsregler). o fysisk placering af hver enkelt netværksenhed, der er omfattet af kontrakten. o identificere de yderligere specifikationer af kundeejede enheder, der skal overvåges, sådan som det fremgår af MACD-formularen. o identificere den aktuelle vedligeholdelseskontrakt og -leverandør for hver enkelt netværksenhed, der er omfattet af kontrakten. Kunden skal give Dell Services et aktuelt dokument over netværksdesignet. Kunden skal rettidigt rapportere serviceproblemer med en netværksenhed, der er omfattet af kontrakten, til servicedesken. Medarbejderne i servicedesken er tilgængelige 24 timer i døgnet hele året rundt. Kunden skal give Dell Services et varsel på 14 arbejdsdage, hvis administrationen skal ændres. Kunden skal kontakte Dell Services, hvis der registreres netværksfejl eller -nedbrud før, der gives meddelelse om det fra Dell Services. Kunden skal afgive relevante oplysninger som f.eks. beskrivelse af fejlen, hvornår det skete og omfanget af nedbruddet. Kunden skal give Dell Services besked om ændringer i netværkets design. Det kan f.eks. være en ændring af antallet af enheder eller protokoller, der påvirker kundens dokument med netværksdesignet Kunden skal fysisk vedligeholde det administrerede udstyr, stederne og give Dell Services besked om planlagte ændringer, når det gælder enheder, der overvåges i henhold til denne aftale. Kunden skal levere en netværksforbindelse/hardware, der er dedikeret, da den skal bruges til et Dell-datacenter med henblik på overvågning af enheder. Kunden skal give Dell Services en LOA (Letter of Agency) i udfyldt stand for hver operatør, der understøtter kundens netværk. Kundens hardware skal understøtte TCP-/UDP-/SNMP- og ICMP-protokollerne fra de overvågede enheder. Avanceret funktioner til netværksadministration: 3

4 Servicen til avanceret netværksadministration registrerer automatisk netværksfejl, hvor der genereres meddelelser, når grænserne overskrides. Hændelser/billetter oprettes ved hjælp af Dell-værktøjer, der automatisk engagerer Dells team til netværksdrift. Efter implementeringen ydes følgende services: Services til overvågning og administration 24 timer i døgnet hele året rundt for de af kundens netværksenheder, der er omfattet af kontrakten, og hvor der anvendes bedste fremgangsmåder og hændelses- og problem administration, så løsning kan findes rettidigt. Processerne er fuldt ITILbaseret og -integreret. Automatisk registrering af netværksfejl, hvor der genereres meddelelser, når grænserne overskrides. Hændelser (kvitteringer) registreres og eskaleres til de relevante niveauer i Dells team til netværksdrift, så de kan blive løst. Når der er givet besked, starter genoprettelsen af driften med det samme. Når enheden er i drift igen, lukkes hændelsen/billetten. Når nedbruddet omfatter en operatør inden for telekommunikation, oprettes billetten, og problemerne sendes til de relevante operatører. Dell arbejder med problemet, indtil det er løst, mens kunden holdes informeret via Samling af hændelser ved hjælp af Enterprise Management Tools Suite fra Dell Services. Overvågning konfigurations-/fejladministration af kundens netværksenheder 24 timer i døgnet. Teknisk support på niveau 2/3 for hændelser, hvor der kræves en teknisk eskalering. MACD-proces (Move Add Change Delete) for at sikre et netværks aktuelle driftstilstand, herunder beholdningen af enheder, der er omfattet af kontrakten. Proaktiv NOS (Network Operating System) opdaterer hardwaren og softwaren på de enheder, der er omfattet af kontrakten. Denne skal holdes opdateret i forbindelse med overvågning og administration af hver enkelt enhed, der er omfattet af kontrakten. Konfigurationsadministrationen sikrer, at konfigurationen af hver enkelt enhed sikkerhedskopieres, så der er mulighed for gendannelse, hvis en enhed giver fejl. De individuelle filer med enhedskonfigurationer sikkerhedskopieres hver dag og lagres i et Dell-datacenter, hvor de opbevares i 30 dage i tilfælde af nedbrud. Hvert kvartal gennemgås servicerne via fjernadgang. Alle hændelser samles i månedlige rapporter over ydeevne, der bruges som et redskab til at evaluere netværksdriften og identificere de handlinger eller problemområder, der skal tages hånd om. Der er webadgang til de månedlige rapporter over ydeevne. Der gives webadgang, når implementeringen er færdig. Disse rapporter indeholder opdaterede oplysninger om konfiguration, tilgængelighed og anvendelse af enheder. Liste med eksempler på tilgængelige rapporter. 1. Visning af enhedsniveau 2. Tilgængelighed af enheder 3. Visning af portniveau 4. Realtidsanvendelse af port 4

5 5. Graf over trafikmængden på porte 6. Graf over portfejl 7. Graf over langsigtet anvendelse af porte Anmodninger til servicedesk Hvis du opdager problemer med netværksovervågningsservicen, kan du kontakte servicedesken via et gratis telefonnummer. Der er adgang til vores medarbejdere i servicedesken døgnet rundt alle årets dage, og det er, uanset hvor du opholder dig geografisk. Medarbejderen i servicedesken registrerer en hændelse/billet og sender den til centret for teknisk support eller til account manageren, så den kan blive løst. Der er kun engelsktalende medarbejdere. Yderligere regler, bestemmelser og betingelser for services Udrulningen af Dells avancerede netværksadministration fjerner ikke risikoen helt, hvilket også er en umulig målsætning, og derfor kan Dell Services ikke garantere, at der ikke sker indtrængning, overtrædelser eller anden uautoriseret aktivitet på en kundes netværk. Dell Services påtager sig ingen fysisk administration af enheder i henhold til denne service. Kunden er eneansvarlig for at handle ved fysiske hændelser og beskeder, der kommer til kundens kendskab i forbindelse med enheder, der er omfattet af kontrakten og i henhold til denne service. Dell er ikke ansvarlig i forbindelse med eller med udgangspunkt i en kundes handlinger, manglende handling eller forsinkede handlinger ved sådanne hændelser og/eller beskeder, når deres tilstedeværelse bliver bekendt. Dell vil gøre en indsats, der ud fra et kommercielt synspunkt er rimeligt, for at hjælpe kunden med at gendanne kundens netværk. Dell kan planlægge normale vedligeholdelsestop, hvor der gives 24 timers varsel til angive kundekontrakter. Dette gælder ikke vedligeholdelse i nødstilfælde. Udelukkede services: Services til grundlæggende netværksadministration omfatter ikke følgende: Netværksenheder, der ikke understøtter TCP-/UDP-/SNMP- og ICMP-protokollen. Servere, arbejdsstationer, printere, lagringsenheder og modemrack. Desuden vil enhedstyper, der ikke er nævnt i denne servicebeskrivelse, ikke blive omfattet af denne service og overvåges ikke. Netværksdesignet indgår ikke, men kan leveres. Kontakt salgsrepræsentanten for at få flere oplysninger. Der medfølger ikke en dedikeret netværksforbindelse fra kundens sted til et godt Dell-datacenter. Netværkshardwaren medfølger ikke, men kan leveres. Kontakt salgsrepræsentanten for at få flere oplysninger. Teknisk support via fjernstyring eller på stedet i forbindelse med fejlfinding af enheder, der ikke er netværksrelaterede. Hardwaregaranti, reparation eller udskiftning af dele. 5

6 Salgsadministration, herunder, men ikke begrænset til, salgstilbud eller RFQ-processer (Request for quote). Andre services, der ikke specifikt er nævnt under omfanget af services herover. Services i forbindelse med Dell-undervisning eller -certificering, der ikke specifikt er angivet i denne servicebeskrivelse. Leveringen af services omfatter ikke udviklingen af unikt immateriel ejendom, der udelukkende og specifikt er udviklet for kunden i henhold til denne servicebeskrivelse. 3. UNDERSTØTTEDE PRODUKTER De avancerede services til netværksadministration er tilgængelige for følgende enhedsklasse: Switches (lag 2 og 3) Routere (små og store enheder og enheder til datacentre) Firewalls Trådløse controllere (der er muligheder for flere konfigurationsområder for adgangspunkter) Adgangspunkter (lette og tunge) 4. KØBSMULIGHEDER De avancerede services til netværksadministration kan blive købt for en kontraktperiode på minimum et år, og der er mulighed for kontrakter af to eller tre års varighed. Der er mulighed for fakturering på månedsbasis. Priserne er baseret på typen af den enhed, der skal administrere og overvåges, kontraktens løbetid og faktureringspræferencer. Dette tilbud kræver, at der skal som minimum administreres og overvåges 50 enheder. 5. KUNDENS ANSVARSOMRÅDER A. Ret til at tildele adgang. Kunden erklærer og garanterer, at kunden har fået tilladelse for både kunden og Dell, og hvis der sker adgang til personlige data via fjernassistance, at der er afgivet det nødvendige lovmæssige samtykke fra relevante dataemner, til at få adgang til og bruge servicen, sådan som det er angivet herover på alle de netværksenheder, der er omfattet af kontrakten. Hvis kunden ikke allerede har indhentet denne tilladelse, er det kundens ansvar at anskaffe denne for kunden regning, inden kunden beder Dell om at udføre disse services. B. Liste over kundekontakter: Kunden skal vedligeholde og give Dell en liste over tre egnede kontakter, der skal modtage servicen og have direkte adgang til Dell TAM (Technical Account Manager) eller -chef via telefon eller . C. Sikkerhedskopiering af data. Kunden er ansvarlig for at foretage en sikkerhedskopiering af alle eksisterende data og programmer på alle berørte systemer inden leveringen af denne service. DELL KAN IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR TAB ELLER GENDANNELSE AF DATA ELLER PROGRAMMER eller tab 6

7 af brug af systemer, der er opstået som følge af disse services eller relaterede supportaktiviteter, eller nogen form for handling eller udeladelse (herunder uagtsomhed), der foretages af Dell eller en tredjepartsserviceudbyder. 6. ANDRE VIGTIGE OPLYSNINGER A. Kommercielt rimelige begrænsninger for servicens område. Dell kan nægte at levere services, hvis Dell anser det for at være sandsynligt, at services skaber en urimelig risiko for Dell eller Dells serviceudbydere eller går ud over omfanget af services. Dell fraskriver sig ethvert ansvar for fejl eller forsinkelser, der skyldes forhold uden for Dells kontrol. B. Annullering. Dell kan annullere denne service når som helst i løbet af serviceperioden af følgende grunde: Kunden betaler ikke den fulde pris for denne service i overensstemmelse med vilkårene for en eller flere fakturaer Kunden afviser at samarbejde med det assisterende tekniske netværksteam, servicedesken eller Dells angivne TAM (Technical Account Manager) Kunden overholder ikke minimumantallet på halvtreds (50) enheder, der fremgår af kontrakten Kunden overholder ikke de vilkår og betingelser, der er beskrevet i denne servicebeskrivelse. Hvis Dell annullerer denne service, sender Dell en skriftlig besked om annulleringen til den adresse, der er angivet på kundens faktura. Meddelelsen omfatter årsagen til annulleringen samt datoen for annulleringens ikrafttræden, hvilket er mindst ti (10) dage fra den dato, hvor Dell sender meddelelsen om annulleringen til kunden, med forbehold for eventuelle bestemmelser om annullering i henhold til gældende lokal lovgivning, som det ikke er muligt at fravige ved aftale. HVIS DELL ANNULLERER DENNE SERVICE I HENHOLD TIL DETTE AFSNIT, ER KUNDEN IKKE BERETTIGET TIL AT FÅ REFUNDERET GEBYRER, DER ER INDBETALT TIL ELLER FORFALDNE HOS DELL. C. Geografiske og sproglige begrænsninger. Denne service leveres til de enheder, der er angivet i dokumentationen til MACD-implementeringen, som kunden leverer til Dell. Placeringen af Dells udpegede TAM (Technical Account Manager) eller Dell-chef tildeles under implementeringsprocessen på baggrund af kundens foretrukne serviceområde og tilgængeligheden af medarbejdere. Med undtagelse af den skriftlige dokumentationen leveres de avancerede services til netværksadministration for servicedeskens og de tekniske netværksressourcers vedkommende på engelsk. Det lokale sprog og kontortiden kan fås fra Dells TAM (Technical Account Manager) eller - chef. Kunden kan vælge et generelt sted. Visse steder kan der være begrænsninger i forhold til tilgængeligheden af medarbejdere. Der pålægges yderligere gebyrer, hvis kunden angiver, at flere tidszoner eller sprog skal dækkes. De lokale kontortider kan variere efter område og land. Hvis der er en markant forskel på begrænsningerne, kan det kræve en tilpasset udbudsløsning. Servicemulighederne (herunder serviceniveauer, åbningstider for teknisk support og onsiteresponstider) varierer fra område til område, og visse løsninger kan muligvis ikke købes i kundens område. D. Overførsel af service. Kunden må ikke overdrage denne service til en tredjepart. 7

8 E. Overdragelse. Dell kan overdrage denne service og/eller servicebeskrivelse til kvalificerede tredjepartsserviceudbydere. 7. SOFTWARE A. Medfølgende licens. Softwaren er underlagt de separate licensaftaler, der følger med softwaren, sammen med eventuelle produktvejledninger, driftsmanualer eller anden dokumentation, der følger med softwaremediepakken eller gøres kunden bekendt under installationen eller brugen af softwaren. Kunden accepterer, at kunden er bundet af en sådan licensaftale. B. Softwarelicens fra Dell. For så vidt angår software, som Dell har leveret eller på anden vis gjort tilgængelig for dig i forbindelse med disse services, gælder det, at hvis der ikke følger licensvilkår med softwaren, så giver Dell, under forudsætning af din overholdelse af de vilkår, der fremgår af denne aftale, hermed en personlig, ikke-eksklusiv licens, som udelukkende giver mulighed for adgang til og brug af sådan software i løbetiden for disse services og kun som nødvendigt for at kunden kan få fordel af disse services, sådan som det er angivet i de gældende serviceaftaler. I. Begrænsninger. Kunden må ikke kopiere, ændre eller oprette et afledt værk, samlet værk eller en kompilering af softwaren og må ikke foretage reverse engineering, dekompilere eller på anden vis forsøge at udtrække koden til softwaren eller dele heraf. Kunden må ikke licensere, sælge, tildele, underlicensere eller på anden vis overdrage eller behæfte softwaren; softwaren må ikke bruges i ordninger med administrerede services, og brugsantallet må ikke overskride det tilladte antal licenserede pladser for samtidige brugere, steder eller andre steder, der er angivet i de gældende serviceaftaler. Derudover må kunden ikke gå ind på denne software for at overvåge tilgængelighed, ydeevne og funktion eller med andet benchmarking eller konkurrencemæssigt formål. II. Kunden har derudover ikke tilladelse til at (1) forsøge at bruge eller få uautoriseret adgang til Dells eller tredjeparts netværk eller udstyr; (2) give andre personer eller enheder mulighed for at bruge softwaren eller kopiere den eller servicerne; (3) forsøge at undersøge, scanne eller teste sårbarheder i softwaren eller et system, en konto eller et netværk tilhørende Dell eller nogen af Dells kunder eller leverandører; (4) forstyrre eller forsøge at forstyrre servicen i forhold til en bruger, vært eller netværk; (5) involvere sig i svigagtig aktivitet af nogen slags; (6) sende uopfordrede masseudsendelser af meddelelser eller reklamer; (7) begrænse, forhindre eller på anden vis forstyrre en anden persons mulighed, uanset hensigt, formål eller viden, for at bruge softwaren (undtagen når det gælder værktøjer med funktioner til tryghed eller sikkerhed) eller (8) begrænse, forhindre, forstyrre eller på anden vis afbryde eller forårsage en forringelse af ydeevne af Dells faciliteter (eller en leverandører af Dell-services), der bruges til at levere disse services. III. Analyse Du giver hermed Dell, eller en agent, der er angivet af Dell, tilladelse til at foretage en kontrol af din brug af softwaren i normal kontortid; du accepterer at samarbejde med Dell under en sådan kontrol, og du accepterer at vise Dell alle oplysninger, der med rimelighed er relateret til din brug af softwaren. Kontrollen begrænses til bekræftelsen af din overholdelse af vilkårene i denne aftale. IV. Software under open source. En del af softwaren kan indeholde eller bestå af open sourcesoftware, som du kan bruge i henhold til de vilkår og betingelser, der gælder for den pågældende licens, som open source-softwaren er distribueret under. 8

9 DENNE OPEN SOURCE-SOFTWARE DISTRIBUTERES I DET HÅB, AT DEN VIL VÆRE NYTTIG, MEN LEVERES "SOM DEN ER" UDEN GARANTI, HVERKEN UDTRYKKELIGT, UNDERFORSTÅET ELLER PÅ ANDEN VIS, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅET GARANTI FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER EN GARANTI OM EJENDOMSRET ELLER MOD OVERTRÆDELSE. DELL, INDEHAVERNE AF OPHAVSRETTEN ELLER BIDRAGYDERNE HÆFTER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER FOR ERSTATNING FOR DIREKTE, INDIREKTE, AFLEDTE, HÆNDELIGE SKADER, PØNALT BEGRUNDET ERSTATNING ELLER ERSTATNING FOR FØLGESKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TILVEJEBRINGELSE AF ERSTATNINGSVARER ELLER SERVICES; TAB AF BRUG, TAB AF DATA ELLER INDTJENING ELLER DRIFTSTAB), UANSET HVORDAN ET SÅDAN TAB ER FORÅRSAGET OG PÅ BAGGRUND AF EN HVILKEN SOM HELST RETSLÆRE, HVAD ENTEN DET ER INDEN FOR KONTRAKT, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER UDEN FOR KONTRAKT (HERUNDER FORSØMMELIGHED ELLER ANDET), SOM PÅ NOGEN MÅDE OPSTÅR I FORBINDELSE MED ANVENDELSE AF DENNE OPEN SOURCE-SOFTWARE, OGSÅ SELVOM DER ER INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR ET SÅDANT TAB. Hvis du vil vide mere om nogle af vores servicetilbud, kan du kontakte din Dell-salgsrepræsentant eller besøge dell.com/services Tilgængeligheden varierer afhængigt af land. Kunder og Dells kanalpartnere kan kontakte deres salgsrepræsentant for at få flere oplysninger Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærker og firmanavne kan være brugt i dette dokument til at henvise til de fysiske eller juridiske personer, som ejer varemærkerne og navnene, eller til deres produkter. Specifikationerne er korrekte på udgivelsesdagen, men kan ændres til enhver tid uden varsel. Dell og dets søsterselskaber kan ikke gøres ansvarlige for typografiske og fotografiske fejl eller udeladelser. Dells vilkår og betingelser for salg er gældende og kan findes på og på anmodning. 9

Dell 's services til grundlæggende netværksadministration Servicebeskrivelse

Dell 's services til grundlæggende netværksadministration Servicebeskrivelse Dell 's services til grundlæggende netværksadministration Servicebeskrivelse 1. INTRODUKTION TIL SERVICEAFTALEN Grundlæggende netværksadministration: Netværksnedbrud eller problemer med ydeevnen af et

Læs mere

Dell 's services til grundlæggende netværksadministration Servicebeskrivelse Description

Dell 's services til grundlæggende netværksadministration Servicebeskrivelse Description Dell 's services til grundlæggende netværksadministration Servicebeskrivelse Description 1. INTRODUKTION TIL SERVICEAFTALEN Grundlæggende netværksadministration: Netværksnedbrud eller problemer med ydeevnen

Læs mere

Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data

Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data Serviceoversigt Dell leverer Sporings- og generhvervelsesservice og Service for fjernsletning

Læs mere

Dell-servicebeskrivelse

Dell-servicebeskrivelse Dell-servicebeskrivelse Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Erhvervskunder Indledning Dell er glad for levere Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Erhvervskunder ( Service(s) ) i

Læs mere

ISL-konfiguration i et blandet miljø (Brocade og McData FC-switche) eller trunkering af to switche i en enkelt struktur.

ISL-konfiguration i et blandet miljø (Brocade og McData FC-switche) eller trunkering af to switche i en enkelt struktur. Servicebeskrivelse Fjernimplementering af Fibre Channel-switch Introduktion til serviceaftalen Denne service giver mulighed for fjernassistance til kundens installation, konfiguration og integration af

Læs mere

Fjernimplementering af Replication på Dell Fluid File System NAS-enhed

Fjernimplementering af Replication på Dell Fluid File System NAS-enhed Servicebeskrivelse Fjernimplementering af Replication på Dell Fluid File System NAS-enhed Introduktion til tjenesteaftalen Denne service giver mulighed for fjernimplementering af replikation på en Dell

Læs mere

Denne aftale beskriver supportleverancerne leveret af Compellent til formålene Produktsupport til Dell Compellent hardware og/eller software.

Denne aftale beskriver supportleverancerne leveret af Compellent til formålene Produktsupport til Dell Compellent hardware og/eller software. Tjenestebeskrivelse Copilot vilkår og betingelser for support Tjenesteoversigt Denne Tjenesteoversigt ( Tjenesteoversigt ) er indgået mellem dig, kunden ( du eller Kunde ) og Dell-entiteten, der er identificeret

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Dell Services Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Din harddisk med service efter behov Oversigt over vilkår og betingelser Denne aftale ("aftalen" eller "servicebeskrivelsen")

Læs mere

Compellent Health Check tjenesters omfang

Compellent Health Check tjenesters omfang Tjenestebeskrivelse Dell Compellent SAN Health Check Tjenesteoversigt Denne Tjenesteoversigt ( Tjenesteoversigt ) er indgået mellem dig, kunden ( du eller Kunde ) og Dell-entiteten, der er identificeret

Læs mere

Vilkår og betingelser for Danmark Store

Vilkår og betingelser for Danmark Store Vilkår og betingelser for Danmark Store Omfang Disse vilkår og betingelser ("Vilkår") gælder for ordrer, du som forbruger (en person, der optræder uden for rammerne af vedkommende persons virksomhed eller

Læs mere

Fjernimplementering af en ekstra vært i et SAN-miljø

Fjernimplementering af en ekstra vært i et SAN-miljø Servicebeskrivelse Fjernimplementering af en ekstra vært i et SAN-miljø Introduktion til serviceaftalen Denne service giver mulighed for fjernassistance til kundens installation, konfiguration og integration

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, INDEN DU ACCEPTERER. BLACKBERRY (som defineret herunder) er glad for at kunne tilbyde DIG (som defineret herunder) BLACKBERRYS GRATIS KUNDESUPPORTORDNING, der starter

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL SONY SOFTWARE DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG AF SOFTWAREN ER ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF AFTALEN. VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT: Nærværende

Læs mere

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C. Juridiske oplysninger og brugerbetingelser I - JURIDISKE OPLYSNINGER Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Læs mere

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Serviceoverblik Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Servicebeskrivelse Dells Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse ( Servicen eller Services") giver adgang til Dells

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Teknisk support til HP-software

Teknisk support til HP-software Teknisk support til HP-software HP Technology Services Kontraktservice Tekniske oplysninger Teknisk support til HP-software leverer omfattende fjernsupportservices til HP-softwareprodukter og udvalgte

Læs mere

HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt

HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt Effektiv service med HP Returnering/HP Afhentning og returnering til HP inkl. telefonisk support og reparation i Servicecenter.

Læs mere

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch VILKÅR OG BETINGELSER FOR FAST-TRACK DISPATCH (FTD eller Programmet ) Under hensyntagen til de forpligtelser, der fremgår af nedenstående, aftaler parterne hermed følgende: Følgende definitioner gælder

Læs mere

Tilbudsspecifikationer Fjernovervågning af infrastruktur (RIM)

Tilbudsspecifikationer Fjernovervågning af infrastruktur (RIM) Serviceoversigt Tilbudsspecifikationer Fjernovervågning af infrastruktur (RIM) Denne service omhandler Dell Fjernovervågning af infrastruktur (RIM, "servicen" eller "services"), som det er beskrevet mere

Læs mere

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom )

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) 1) Omfang Disse Vilkår og Betingelser gælder alle ordrer, som er sendt

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Servicebeskrivelse: Dell ProManage Services til bortskaffelse af udstyr (Asset Recovery Services) Genbrug af it-aktiver

Servicebeskrivelse: Dell ProManage Services til bortskaffelse af udstyr (Asset Recovery Services) Genbrug af it-aktiver Dell Services Servicebeskrivelse: Dell ProManage Services til bortskaffelse af udstyr (Asset Recovery Services) Genbrug af it-aktiver Serviceoversigt Dell tilbyder services til bortskaffelse af udsstyr.

Læs mere

HP Hardwaresupport Ombytning HP Customer Support Services på kontrakt

HP Hardwaresupport Ombytning HP Customer Support Services på kontrakt HP Hardwaresupport Ombytning HP Customer Support Services på kontrakt En driftssikker og hurtig ombytningsservice og et økonomisk og praktisk alternativ til onsite reparation. HP tilbyder hurtig ombytning

Læs mere

Denne konfigurationsservice varer fire timer og skal deles op i to separate segmenter à to timer, til tider med Dells og kundens gensidige accept.

Denne konfigurationsservice varer fire timer og skal deles op i to separate segmenter à to timer, til tider med Dells og kundens gensidige accept. Servicebeskrivelse Fjernimplementering af et Dell KACE-apparat Introduktion til serviceaftalen Denne service giver mulighed for fjernimplementering af et enkelt apparat i Dell KACE K-serien ("Understøttet

Læs mere

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (SAMT DATTERSELSKABER, "AMAZON" ELLER "VI"). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN OG BRUGSBETINGELSERNE,

Læs mere

"SAP" betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten.

SAP betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten. Serviceaftaleprogram for Ariba Cloud Services Garanti for Tjenestens tilgængelighed Sikkerhed Diverse 1. Garanti for Tjenestens tilgængelighed a. Anvendelighed. Garantien for tjenestens tilgængelighed

Læs mere

GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING

GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING Cookieinformationsløsningen opsættes af Sitemorse Danmark til kunden. Service og sikkerhed Oppetid Sitemorse hoster løsningen samt relaterede komponenter og indhold

Læs mere

1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument anvendes nedenstående begreber med følgende betydninger:

1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument anvendes nedenstående begreber med følgende betydninger: CADD -SOLIS MEDICATION SIKKERHEDSSOFTWARELICENS PHARMGUARD MEDICATION SIKKERHEDSSOFTWARELICENS SureLink software til fjernsupport Smiths Medical softwareprodukter 1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument

Læs mere

Servicebeskrivelse Basic Hardware Service

Servicebeskrivelse Basic Hardware Service Oversigt over vilkår og betingelser Servicebeskrivelse Basic Hardware Service Denne aftale ("aftale" eller "servicebeskrivelse") er indgået mellem kunden ("dig" eller "kunde") og Dell.. Ved at købe disse

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge" 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger.

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger. SMART Technologies Inc. Slutbrugerlicensaftale om software LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE OM SOFTWARE ("LICENS") OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER SOFTWAREN. VED AT BRUGE SOFTWAREN ACCEPTERER DU VILKÅRENE OG

Læs mere

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering.

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering. Bilag C Toolpack slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår 1. ANVENDELSE 1.1 Nærværende slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår skal gælde for al software og alle ydelser fra Toolpack Solutions ApS,

Læs mere

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 1. Aftalens omfang. Denne aftale gælder for dit køb af Play4Free Funds, kontakter, mønter, eller nogen andre af vores andre virtuelle valutaer

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens)

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ( EULA ) OMHYGGELIGT. VED AT KLIKKE PÅ JEG ACCEPTERER ELLER VED AT TAGE SKRIDT TIL AT DOWNLOADE, OPSÆTTE,

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

TILLÆG TIL BBM CHANNELS

TILLÆG TIL BBM CHANNELS TILLÆG TIL BBM CHANNELS Velkommen til BBM Channels, en social netværksfunktion inden for BBM, der udvider dit netværk til andre ud over din familie og venskabskreds, og giver dig mulighed for at kommunikere

Læs mere

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN ! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN 1. Aftaleforhold Disse Generelle vilkår og betingelser for brug af FIXNBIKE applikationen (herefter

Læs mere

HP Parts Exchange Service

HP Parts Exchange Service HP Parts Exchange Service HP Technology Services Kontraktservice Tekniske oplysninger Med HP Parts Exchange Service (HP's serviceydelse til udskriftning af dele) udskiftes defekte HP-dele med ombytningsdele

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Velkommen til YourLocal. Brug af vores App. Dit indhold i vores App. Vilkår og privatliv

Velkommen til YourLocal. Brug af vores App. Dit indhold i vores App. Vilkår og privatliv Vilkår og privatliv Velkommen til YourLocal Tak, fordi du bruger vores produkt ( App ). Appen leveres af YourLocal K/S ( YourLocal ) med adressen Lindgreens Allé 14, 2400 København S, Danmark og CVR: 37469548.

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER

ALMINDELIGE BETINGELSER ALMINDELIGE BETINGELSER Lovgivning Enhver aftale som indgås med Sitemorse Danmark er omfattet af de til enhver tid gældende almindelige betingelser samt gældende dansk og international lovgivning. Kunden

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Fjernkonfiguration af en Dell KACE K1000, Helpdesk

Fjernkonfiguration af en Dell KACE K1000, Helpdesk Servicebeskrivelse Fjernkonfiguration af en Dell KACE K1000, Helpdesk Introduktion til serviceaftalen Denne service giver mulighed for fjernkonfiguration et enkelt apparat i Dell KACE, K1000-serien for

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Dell-servicebeskrivelse

Dell-servicebeskrivelse Dell-servicebeskrivelse Genindvending af it-udstyr - EMEA Indledning Dell er glad for levere gensalg af udstyr og genindvinding-services ( Service(s) ) i henhold til denne servicebeskrivelse ( Servicebeskrivelse

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk.

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. 1 Generelt, de generelle vilkår og betingelsers anvendelsesområde 1.1 Alle leverancer og serviceydelser fra Grohe

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Denne politik ("Politik om beskyttelse af personlige oplysninger") kan ændres fra tid til anden. Vi vil ikke nødvendigvis gøre dig opmærksom på disse ændringer,

Læs mere

CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014)

CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014) CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger Web sitet CookingLab.dk drives af virksomheden LOPEit Enkeltmandsvirksomhed med CVR nr. 35730885 Store Mølle Vej 14,

Læs mere

Aftale om serverhosting

Aftale om serverhosting Version: 3.0125 - d. 25. januar 2013 Aftale om serverhosting mellem Kunde (Herefter kaldet kunden) Adresse Post og by CVR: xxxx xxxx Wannafind.dk A/S (Herefter kaldet leverandøren) Danmarksvej 26 8660

Læs mere

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (OG DETS ASSOCIEREDE SELSKABER, AMAZON ELLER VI ). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Servicebeskrivelse: Dell ProManage Services til bortskaffelse af udstyr (Asset Recovery Services) Gensalg af it-aktiver med ekstern datasletning

Servicebeskrivelse: Dell ProManage Services til bortskaffelse af udstyr (Asset Recovery Services) Gensalg af it-aktiver med ekstern datasletning Dell Services Servicebeskrivelse: Dell ProManage Services til bortskaffelse af udstyr (Asset Recovery Services) Gensalg af it-aktiver med ekstern datasletning Serviceoversigt Dell tilbyder services til

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Fabriksinstalleret hardware omfatter interne udvidelseskort, Dell-mærkede monitorer, tastaturer, mus, højttalere, mikrofoner og docking-stationer.

Fabriksinstalleret hardware omfatter interne udvidelseskort, Dell-mærkede monitorer, tastaturer, mus, højttalere, mikrofoner og docking-stationer. Servicebeskrivelse Teknisk support udenfor garanti Introduktion Dell vil med glæde levere teknisk support udenfor garanti ("Servicemulighed(er)" i henhold til denne servicebeskrivelse ("Servicebeskrivelse").

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende for køb via miild.dk ( Webshoppen ) 1. Generelle oplysninger 1.1 Juridiske oplysninger Miild A/S Vesterhavnen 15, 1. 2. 5800 Nyborg CVR-nr. 36914920 1.2 Kontaktoplysninger

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. Generelle oplysninger

HANDELSBETINGELSER. Generelle oplysninger HANDELSBETINGELSER Generelle oplysninger Website: lystorvet.dk Virksomhedens juridiske navn: Hanne Purup Organisationsform: Personlig Ejet CVR: 32976336 Virksomhedsadresse:,, Danmark E- mailadresse: kontakt@lystorvet.dk

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Hiper aftalevilkår version juni 2016

Hiper aftalevilkår version juni 2016 Hiper aftalevilkår version 1.3 23. juni 2016 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD ("Tillægget")

TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD (Tillægget) TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD ("Tillægget") VIGTIGE MEDDELELSER: For at få adgang til og / eller bruge denne Cloud service (som defineret nedenfor)

Læs mere

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N.

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår 1. Generelt Disse vilkår gælder for den Community service som

Læs mere

Senest opdateret: 15. januar 2010 FORTROLIGHEDSPOLITIK

Senest opdateret: 15. januar 2010 FORTROLIGHEDSPOLITIK FORTROLIGHEDSPOLITIK Senest opdateret: 15. januar 2010 Fortrolighedspolitikkens indhold Denne fortrolighedspolitik ("Fortrolighedspolitikken") beskriver, hvordan Rezidor Hotel Group, via vores danske holdingselskab,

Læs mere

Betingelser for brugere

Betingelser for brugere Betingelser for brugere Betingelser for brug af HereYouGo for rejsebureauer der køber leads 1. Indgåelse Disse betingelser er gældende for brug af webportalen på hereyougo.dk mellem HereYouGo og rejsebureauet.

Læs mere

Dell -it-rådgivningstjenester Tjenestebeskrivelse

Dell -it-rådgivningstjenester Tjenestebeskrivelse Dell -it-rådgivningstjenester Tjenestebeskrivelse 1. INTRODUKTION TIL TJENESTEAFTALEN : Dette er en portefølje af tjenester, som er beregnet på at reducere nedetiden og optimere it-miljøet via funktioner

Læs mere

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.4 1. Forudsætninger...

Læs mere

Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale

Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale Bemærk! Hvis De er Milestone-forhandler, systemintegrator eller på anden måde installerer dette produkt på vegne af en tredjepart, skal De sikre Dem at De har

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen.

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen. VILKÅR OG BETINGELSER Adgang til og brug af denne hjemmeside er underlagt følgende betingelser for brug ("Vilkår og betingelser"). Du bedes læse disse betingelser for brug grundigt, før du bruger denne

Læs mere

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser iodc (In & Outbound Datacenter) Hvidovrevej 80D 2610 Rødovre CVR 35963634 ( IODC ) Version 1.0 1 1. Forudsætninger... 3 2. Ansvar

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ("EULA") VERSION 1.8

SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL (EULA) VERSION 1.8 SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ("EULA") VERSION 1.8 Dette er slutbrugerlicensaftalen til Prometheans ActivInspire Professional Edition-software ("softwaren"). BEMÆRK, AT

Læs mere

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr HEIDELBERG DANMARK A/S VILKÅR FOR BRUG AF WEBSITE/ONLINE SHOP samt FOR REGISTRERING AF PERSONOPLYSNINGER 1. WEBSITE Det danske website og online shoppen for kunder i Danmark under www.heidelberg.com (herunder

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser BEDSTpensions/den dataansvarliges kontaktoplysninger: BEDSTpension forsikringsmægler A/S (CVR-nr. 32102093) BEDSTpension finansiel rådgivning APS (CVR: 32667252) Centervænget 19

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Aftale om registrering af certifikater

Aftale om registrering af certifikater Aftale om registrering af certifikater Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia herefter benævnt Energinet.dk og Aftalepartner Adresse herefter benævnt Brugeren har indgået følgende: 1. Baggrund

Læs mere