OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Kompleks Levering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Kompleks Levering"

Transkript

1 OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Kompleks Levering Scenariepakke: COMDEL S05 Version 1.1 UBL 2.0

2 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD December 2005 First Draft Version (based on UBL 2.0 draft) CPH No WD January 2006 UBL 2.0 working draft 15 CPH No WD February 2006 Corrected Party definitions in scenarios, added tax and AL No implemented most review comments from Internal review. WD Marts Implemented review comments from Internal review. AL No WD August 2006 Working Draft 5 FLB No September 2006 Changes of party class names and other consequences FC No of changes in UBL-2.0 prd2 documents. Version for OIOUBL public review April 2007 Revised due to NES harmonization (OIOUBL-2.01) FC No Forfattere Navn Initialer Organisation Peter L. Borresen PLB Danish National IT and Telecom Agency Christian Petø Høien CPH EDImatic A/S Finn Christensen FC mysupply ApS Flemming Beltoft FLB mysupply ApS Alan Lemming AL WMData A/S Status: Godkendt Side 2 af 95

3 Ophavsrettigheder Ophavsrettighederne for denne udgivelse følger reglerne i Creative Common, Navngivning 2.5: Det er tilladt at: fremstille bearbejdede værker ud fra dette dokument fremstille eksemplarer og gøre dokumentet tilgængeligt for almenheden benytte dokumentet i kommerciel henseende under betingelse af tydelig kildehenvisning til denne udgivelse fra IT- og Telestyrelsen. Læs mere om rettighederne på Status: Godkendt Side 3 af 95

4 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Formål og målgruppe Sådan bruges dette dokument Forudsætninger Referencer Definition af OIOUBL Indkøbsproces for Kompleks Levering Emneområde Anvendelsen af OIOUBL-profiler Beskrevne scenarier Indkøb af frugt til et universitets administrationskontor Resumé af scenariet Scenariets karakteristika Scenariets kontekst Anvendte dokumenter Kundeparter Leverandørparter Aktivitetsdiagram for scenariet Detaljeret beskrivelse af primære aktiviteter Identificere varer i katalog Afgive ordre Modtage ordre Acceptere ordre Modtage bekræftelse Sende faktura Modtage faktura Interne processer og fordele ved e-handel Køber Sælger Eksempler Eksempel Indkøb af kørestole til borgere i en kommune Resumé af scenariet Scenariets karakteristika Scenariets kontekst Anvendte dokumenter Kundeparter Leverandørparter...30 Status: Godkendt Side 4 af 95

5 Aktivitetsdiagram for scenariet Detaljeret beskrivelse af primære aktiviteter Identificere varer i katalog Afgive ordre Modtage ordre Acceptere ordre Modtage bekræftelse Sende faktura Modtage faktura Interne processer og fordele ved e-handel Køber Sælger Eksempler Eksempel Indkøb af frugt til et universitets administrationskontor én levering accepteres ikke Resumé af scenariet Scenariets karakteristika Scenariets kontekst Anvendte dokumenter Kundeparter Leverandørparter Aktivitetsdiagram for scenariet Detaljeret beskrivelse af primære aktiviteter Identificere varer i katalog Afgive ordre Modtage ordre Acceptere ordre Modtage bekræftelse Sende faktura Modtage faktura Interne processer og fordele ved e-handel Køber Sælger Eksempler Eksempel Indkøb af kørestole til borgere i en kommune én levering leveres ikke til tiden Resumé af scenariet Scenariets karakteristika Scenariets kontekst...71 Status: Godkendt Side 5 af 95

6 6.3.1 Anvendte dokumenter Kundeparter Leverandørparter Aktivitetsdiagram for scenariet Detaljeret beskrivelse af primære aktiviteter Identificere varer i katalog Afgive ordre Modtage ordre Acceptere ordre Modtage bekræftelse Sende faktura Modtage faktura Interne processer og fordele ved e-handel Køber og RegningsKundePart Sælger og RegningsLeverandørPart Eksempler Eksempel Status: Godkendt Side 6 af 95

7 1. Introduktion Dette dokument beskriver forretningsscenarier vedrørende scenariepakken OIOUBL Indkøbsproces for Kompleks Levering baseret på UBL 2.0-forretningsdokumenter. Dokumentet er et af seks dokumenter, der beskriver andre indkøbsprocesser. Under ref.nr. 2 kan du se en oversigt over disse dokumenter og en generel introduktion til OIOUBL Indkøbsscenarier. Se ref.nr. 1 for en oversigt over OIOUBL-pakken og ref.nr. 5 for UBL 2.0-specifikationen. 1.1 Formål og målgruppe Formålet med dette dokument er at fremme brugen af UBL 2.0 til indkøbsprocesser i Danmark ved at tilbyde beskrivelser af typiske OIOUBL-forretningsscenarier. En normativ specifikation af OIOUBL finder du i OIOUBL Retningslinjer (Ref. 4) og specifikationen OASIS Universal Business Language 2.0 (Ref. 5). Den væsentligste fokus sættes på offentlige indkøb, men specifikationerne kan også anvendes i den private sektor. Vi har fokuseret på, hvordan UBL kan bruges til at optimere indkøbsprocessen med et mindre antal elektroniske dokumenter. Målgruppen er tekniske specialister og domænespecialister, der er ansvarlige for implementering af e-indkøb, udviklere og projektledere med ansvar for implementering af ERPsystemer, workflow-systemer og andre beslægtede systemer på det danske marked. Det er vores ydmyge håb, at scenariebeskrivelserne i dette dokument kan fungere som inspiration for UBL-brugere i alle lande og på denne måde fremme brugen af UBL på verdensplan. 1.2 Sådan bruges dette dokument Scenariebeskrivelsen er inddelt i følgende logiske afsnit: Generel introduktion En definition af OIOUBL Indkøbsproces for Kompleks Levering Et antal relaterede scenariebeskrivelser (Use cases), herunder eksempler på XML-instansfiler. Beskrivelse af udvalgte interne processer og fordele ved ehandel Kapitel 2.3 indeholder en oversigt over, hvilke forretningsscenarier der beskrives i dette dokument. I forbindelse med forretningsscenarier er det vigtigt at skelne mellem eksterne og interne processer. De eksterne processer beskriver, hvordan ehandelsdokumenter udveksles mellem forskellige eksterne parter, mens interne processer beskriver, hvordan en given organisation eller virksomhed håndterer disse eksterne dokumenter. Normalt udløser de eksterne dokumenter (eller burde udløse) en eller flere interne procedurer, og indholdet af de eksterne dokumenter får vital betydning for disse procedurer. Forretningsprocesser (eller -aktiviteter) klassificeres på følgende måde gennem dokumentet: Primære aktiviteter (eksterne processer inden for det definerede emneområde) Sekundære aktiviteter (eksterne processer uden for det definerede emneområde og de interne processer) Primære aktiviteter er af natur generiske og vil blive beskrevet som sådan. Disse aktiviteter er dokumentets hovedfokus. Dog vil udvalgte interne processer blive beskrevet på basis af vore observationer. Afsnittene med eksempler er beregnet som en hjælp til at lette implementeringsprocessen for at minimere antallet af implementeringsfejl og misfortolkninger af dokumentinstanser. Status: Godkendt Side 7 af 95

8 1.3 Forudsætninger Det forudsættes, at læseren har kendskab til følgende: Begrebet UBL 2.0-parter (Ref.nr. 5) OIOUBL-profilspecifikationen (Ref.nr. 3) OIOUBL-scenarieklassifikationen (Ref.nr. 2) 1.4 Referencer Ref.nr. Dokument-id Version Titel 1 I01 V1.1 Oversigt over OIOUBL-pakker 2 S01 V1.1 Introduktion til OIOUBL Indkøbsscenarier 3 G26 V1.1 OIOUBL-profilspecifikation 4 I01 V1.1 Introduktion til OIOUBL Retningslinjer 5 V1.0 Specifikationen OASIS Universal Business Language 2.0 Status: Godkendt Side 8 af 95

9 2. Definition af OIOUBL Indkøbsproces for Kompleks Levering 2.1 Emneområde I OIOUBL Indkøbsproces for Kompleks Levering køber en offentlig organisation handelsvarer med flere leveringer på grundlag af én enkelt ordre. Kompleksiteten i denne indkøbsproces hænger sammen med antallet af leveringer over tid eller til forskellige lokationer. En ordre kan udløse levering af en fortløbende række handelsvarer, f.eks. en gang om ugen på samme lokation. En ordre kan udløse levering af handelsvarer til et antal lokationer, f.eks. til borgerne i en kommune. Det skal understreges at den kompleksitet, der fokuseres på i denne scenariepakke, vedrører leveringerne og derfor ikke vedrører kompleksiteten i den organisation, ordren kommer fra selvom en offentlig organisation selvfølgelig er en kompleks enhed. Dette emne beskrives i scenariepakken COMORG (S06). Dette dokument indeholder beskrivelser af de forskellige måder, som OIOUBL Indkøbsproces for Kompleks Levering kan gennemføres ved hjælp af rammeværket UBL 2.0. Følgende emner beskrives: De involverede forretningsparter De involverede forretningsprocesser og deres indbyrdes sammenhænge De forretningsdokumenter, der skal udveksles De forretningsregler, der gælder for disse forretningsdokumenters indhold og struktur For at gøre denne scenariepakke mere enkel indgår der kun varer, der kan identificeres ved hjælp af et varenummer. 2.2 Anvendelsen af OIOUBL-profiler Som beskrevet i Ref , håndterer OIOUBL de forskellige kompleksitetsniveauer ved hjælp af et sæt forskellige profiler. OIOUBL-profiler gør det muligt for forretningsparter at blive enige om et givent implementeringsniveau af UBL 2.0-modellen, hvorfor det er muligt at begynde på det basale niveau og senere udbygge til en mere avanceret model. Forretningsparter der anvender OIOUBL, skal registrere de profiler de understøtter i et fælles register, for dermed at begrænse behovet for bilaterale handelsaftaler. Profilerne identificeres med et unikt id i hver instans af forretningsdokumenterne, og ved at angive et bestemt id, forpligter forretningsparten sig til at følge de regler og det dokumentforløb, der er defineret for dette profil-id. En OIOUBL-profil er sammensat af en eller flere forretningsprocesser, der genbruges (byggesten) i forskellige profiler. Forretningsprocesserne er struktureret i fire niveauer. Procesniveau Beskrivelse UBL-anvendelse Basal Forretningsprocesser på basalt niveau Basal UBL-anvendelse Simpel Forretningsprocesser på startniveau Simpel UBL-anvendelse Udvidet Forretningsprocesser på næste niveau Begrænset UBL-anvendelse Avanceret Forretningsprocesser på højeste niveau Fuld UBL-anvendelse Status: Godkendt Side 9 af 95

10 OIOUBL Indkøbsproces for Kompleks Levering anvender følgende OIOUBL-profiler: Profil Profil-id Kommentarer OrderingSimpleToBillingSimple Procurement-OrdSimR-BilSim-1.0 Den simple ordreproces (med kvittering) og faktureringsproces Når profilen OrderingSimpleToBillingSimple anvendes, er aktørerne begrænset til Kunde (Customer) og Leverandør (Supplier) med følgende roller 1 : Køber (Buyer Customer Party) Sælger (Seller Supplier Party) RegningsKundePart (Accounting Customer Party) RegningsLeverandørPart (Accounting Supplier Party) Der indgår følgende forretningsdokumenter: Ordre (Order) Simpel ordrebekræftelse (Order Response Simple) Faktura (Invoice) Kreditnota (Credit Note) Rykker (Reminder) Applikationsmeddelelse (Application Response) Den overordnede forretningsproces vises i figur 1 nedenfor. ad Procurement-OrdSim-BilSim1.0 «document» Order «document» OrderResponse Simple «document» Inv oice «document» CreditNote «document» Reminder Ordering Simple Proces Billing Simple Process «document» Application Response Figur 1 Profilen OrderingSimpleToBillingSimple omfatter følgende forretningsprocesser: 1 En rolle svarer til en UBL 2.0-partterm, se Ref for yderligere oplysninger. Status: Godkendt Side 10 af 95

11 Forretningsproces OrderingSimpleR (med respons) BillingSimple Kommentarer OIOUBL Indkøbsproces for Kompleks Levering kræver, at der altid returneres en OrderResponseSimple (simpel ordrebekræftelse) fra Leverandøren, hvilket betyder, at processen OrderingSimpleR anvendes. Den simple faktureringsproces Processen OrderingSimpleR (simpel ordreproces) vises i figur 2 nedenfor: act Ordering Simple With Response Proces BuyerCustomerParty Create Order Order SellerSupplierParty Process Order Start Order Process Accept or Reject Order With Response [Reject] [Accept] Create OrderResponseSimple Processing Order Process OrderResponseSimple OrderResponseSimple Accepted Order Order Accepted [Accept] [Reject] Accept or Reject Order Response Simple Cancel Order Cancelled Order Figur 2, Processen OrderingSimpleR Processen BillingSimple (simpel faktureringsproces) vises i figur 3 nedenfor: Status: Godkendt Side 11 af 95

12 act Billing Simple Process AccountingCustomerParty AccountingSupplierParty Goods Receipt Goods Delivered Process Invoice Invoice Create Invoice Process CreditNote CreditNote Create CreditNote Accept or Reject Invoicing Document [Accept] [Reject] Processing Invoicing Invoicing Processed Create Application Response Application Response Receive Application Response Application Response Received Process Reminder Reminder Create Reminder Payment Not Received Figur 3, Processen BillingSimple 2.3 Beskrevne scenarier For OIOUBL Indkøbsproces for Kompleks Levering er der defineret et antal scenarier (use-cases), der beskrives i detaljer. Et scenario afspejler et fast sæt karakteristika inden for det definerede emneområde. Følgende scenarier beskrives i dette dokument: Kapitel Scenariets titel Beskrivelse 3 Indkøb af frugt til et universitets administrationskontor Happy day-scenariet 4 Indkøb af kørestole til borgere i en kommune Happy day-scenariet 5 Indkøb af frugt til et universitets administrationskontor, Levering mislykket hvor én levering ikke accepteres 6 Indkøb af kørestole til borgere i en kommune, hvor én levering ikke leveres til tiden Levering mislykket Status: Godkendt Side 12 af 95

13 3. Indkøb af frugt til et universitets administrationskontor 3.1 Resumé af scenariet Dette scenario beskriver det normale forløb for en katalogbaseret proces til indkøb af frugt til et administrationskontor på et universitet, hvor der afgives en enkelt ordre på standardvarer. Kompleksiteten i denne indkøbsproces skyldes, at der genereres en fortløbende række af leveringer til den samme lokation ud fra kun én ordre. Der kan f.eks. blive leveret en frugtkurv til universitetets administrationskontor en gang om ugen. Dette er Happy day-scenariet. 3.2 Scenariets karakteristika Dette specifikke scenario har følgende karakteristika: Én Ordre Én Simpel ordrebekræftelse Mange Leveringer Mange Fakturaer Det administrative universitetskontor har rollen som Køber (Buyer Customer Party) Der er ikke brug for en LeveringsPart (Delivery Customer Party), da det administrative universitetskontor både er Køber og LeveringsPart En privat leverandør har rollen som Sælger (Seller Supplier Party) Alle involverede parter kan udveksle XML-dokument-instanser via deres netværksudbyder Køber finder de varer, der skal bestilles, i et katalog. Varerne er standardvarer, der identificeres med entydige identifikationsnumre Der sendes en faktura til RegningsKundePart (Accounting Customer Party) efter hver levering Dette er Happy day-scenariet. 3.3 Scenariets kontekst Følgende elementer indgår ikke i dette scenario: Sourcing Levering Betaling Anvendte dokumenter Følgende forretningsdokumenter anvendes i dette scenario: Ordre (Order) Simpel ordrebekræftelse (Order Response Simple) Faktura (Invoice) Status: Godkendt Side 13 af 95

14 3.3.2 Kundeparter Køber (Buyer Customer Party) og RegningsKundePart (Accounting Customer Party): Københavns Universitet Uddannelsesadministration Att. Kim Kristoffersen Fiolstræde København K GLN: CVR: Dette er et eksempel på et administrationskontor under Københavns Universitet. Kontoret anvender et ITsystem, der kan modtage og afsende elektroniske dokumenter. Køber identificeres ved hjælp af et GLNlokationsnummer. På trods af universitetets komplekse organisationsstruktur er dette scenario simplificeret for at fokusere på den aktuelle problemstilling det komplekse ved leveringerne. Kim Kristoffersen vil derfor tage sig af alle de opgaver, der har med indkøbsprocessen at gøre, hvilket i den virkelige verden ville blive varetaget af flere personer i universitetets administration Leverandørparter Sælger (Seller Supplier Party) og RegningsLeverandørPart (Accounting Supplier Party): Aarstiderne Att. Rita Hemmingsen Barritskovvej Barrit CVR: Dette er et eksempel på en privat frugtleverandør. Leverandøren anvender et IT-system, der kan modtage og afsende elektroniske dokumenter. Leverandøren identificeres ved hjælp af det unikke CVRnummer. 3.4 Aktivitetsdiagram for scenariet Det viste scenariediagram viser aktivitetsforløbet og anvendelsen af XML-dokument-instanser for de involverede parter. Sekundære aktiviteter vises med stiplet ramme. Status: Godkendt Side 14 af 95

15 Customer Buyer Customer Party Accounting Customer Party Supplier Seller Supplier Party Accounting Supplier Party Identify goods from catalogue Place order Order Receive order Receive response Check against ordered Wait for delivery Order response simple Accept order Deliver fruit Receive invoice Invoice Send invoice Check invoice against ordered Check invoice against delivered Pay invoice Ref: COMDEL01 V1.0 Figur Detaljeret beskrivelse af primære aktiviteter Nedenfor beskrives hver af de primære aktiviteter, der vises i aktivitetsdiagrammet (figur 4). En primær aktivitet er kendetegnet ved, at den ligger inden for denne scenariebeskrivelses formål og samtidig betragtes som ekstern (ikke en intern proces) Identificere varer i katalog Køber finder de varer, der skal bestilles, i et katalog. Dette betyder, at der kun kan bestilles standardvarer og varer, der har et varenummer. Kataloget kan enten være trykt på papir eller elektronisk Afgive ordre Køber skal helt grundlæggende oprette en instans af ordredokumentet og sende den til Sælger. Dette kan gøres direkte fra Købers ERP-system, og processen kan være mere eller mindre automatiseret. Dokumentet leveres til Sælger via en netværksudbyder. Ordren skal indeholde et antal vigtige forretningsoplysninger: Købers ordrenummer Kontaktreference hos Køber Dimensionskontostreng (valgfri) Status: Godkendt Side 15 af 95

16 EndePunkt for Købers organisation GLN-lokationsnummer for Købers organisation Juridisk enhed for Købers organisation Id for Sælgers organisation Et varenummer for de(n) bestilte vare(r), som kendes af Sælger Modtage ordre Sælger modtager ordren elektronisk fra sin netværksudbyder. Denne proces kan være mere eller mindre automatiseret Acceptere ordre Sælger skal bekræfte, om de kan levere de varer, der er angivet i ordren (hvilket altid er tilfældet for dette normale scenario). Når Sælger accepterer ordren, opretter vedkommende en instans af dokumentet Simpel ordrebekræftelse og sender den retur til Køber. Den simple ordrebekræftelse skal indeholde et antal vigtige forretningsoplysninger: En reference til den oprindelige ordre En kode, der bruges til at acceptere hele ordren Modtage bekræftelse Køber modtager ordrebekræftelsen elektronisk fra sin netværksudbyder. Denne proces kan være mere eller mindre automatiseret. Køber bør kontrollere, om ordren er accepteret af Sælger, og om referencen til den oprindelige ordre er korrekt. I dette scenario vil disse to spørgsmål ikke udgøre et problem Sende faktura RegningsLeverandørPart producerer en instans af fakturadokumentet og sender den til RegningsKundePart. I dette scenario sendes der en faktura efter hver af leveringerne. Fakturaen skal indeholde et antal vigtige forretningsoplysninger: Købers ordrenummer Kontaktreference hos Køber Dimensionskontostreng (hvis opgivet af Køber) EndePunkt for RegningsLeverandørParts organisation Id og/eller navn for RegningsLeverandørParts organisation JuridiskPart for RegningsLeverandørParts organisation SE nummer for RegningsLeverandørParts organisation Modtage faktura RegningsKundePart modtager fakturaen elektronisk fra sin netværksudbyder. Før fakturaen betales bør RegningsKundePart kontrollere, at den passer med de bestilte og leverede varer. Denne proces kan være mere eller mindre automatiseret. Status: Godkendt Side 16 af 95

17 3.6 Interne processer og fordele ved e-handel Graden af de fordele der høstes ved brug af e-handel hænger direkte sammen med graden af integration mellem en organisations eksterne og interne processer. Formålet med dette kapitel er at fokusere på og beskrive de mulige fordele, der kan opnås ved at indbygge elektroniske dokumentforløb i organisationens interne processer Køber Sammenligne ordrebekræftelse med ordre Når Køber modtager den simple ordrebekræftelse, udløses følgende automatisk: En automatisk kontrol for en afvisningskode En automatisk sammenligning med den initierende ordre (baseret på ordrereferencen) En automatisk oprettelse af en tilsvarende post (objekt) i Købers interne it-system for varemodtagelse En valgfri oprettelse af en post (objekt) i Købers interne it-system til efterfølgende fakturamatch Sammenligne faktura med ordre Når fakturaen modtages hos Køber, sammenlignes den automatisk med ordren Sælger Generelle fordele Fordelene for Sælger hænger sammen med det automatiske fakturamatch, der finder sted hos Køber. Herved sikres bl.a. en hurtigere og mere sikker proces fra varerne leveres til betalingen modtages. 3.7 Eksempler Eksemplerne på XML-dokument-instanser findes som elvstændige XML-filer og er ikke indeholdt i dette dokument Eksempel 3.1 Kim Kristoffersen er ansat på Københavns Universitet i uddannelsesadministrationen. Han har fået ansvaret for at finde en frugtleverandør, der kan levere en frugtkurv til administrationskontoret én gang om ugen. Dette betyder, at følgende trin gennemføres: 1. Kim finder den ønskede frugtkurv i kataloget fra Aarstiderne og afgiver ordren 2. Aarstiderne accepterer ordren og returnerer derfor straks en accepterende ordrebekræftelse 3. Kim sammenligner ordrebekræftelsen med ordren og afventer den første levering 4. Aarstiderne sender en frugtkurv med fragtmand til uddannelseskontoret i administrationen. 5. Dagen efter modtager uddannelseskontoret i administrationen en elektronisk faktura, der er adresseret til Kim 6. Kim sammenligner fakturaen med den oprindelige ordre og godkender den 7. Fakturaen er nu klar til betaling Status: Godkendt Side 17 af 95

18 I de følgende tabeller finder du de forretningsobjekter, der er vigtige for dette eksempel. Ordre (Order): COMDEL_01_01_00_Order_v2p1.xml Order Class Field Attribute Value Note 2 UBLVersion 2.0 Customization Profile OIOUBL-2.01 Procurement-OrdSimR-BilSim-1.0 urn:oioubl:id:profileid CopyIndicator UU false 9756b a-e388fe63f399 IssueDate DocumentCurrencyCode BuyerCustomerParty Party Endpoint schemeagency 9 GLN PartyIdentification schemeagency 9 GLN Party Københavns Universitet - Uddannelsesadministration PostalAddress AddressFormatCode StructuredDK urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1 Street Fiolstræde BuildingNumber 22 City København K PostalZone 1171 Country IdentificationCode DK PartyLegalEntity 2 Status: Godkendt Side 18 af 95

19 Registration Company Københavns Universitet - Uddannelsesadministration DK Contact 7778 Kim Kristoffersen Telephone ElectronicMail SellerSupplierParty Party Endpoint DK PartyIdentification DK Party Aarstiderne PostalAddress AddressFormatCode Street StructuredDK urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1 Barritskovvej BuildingNumber 34 City Barrit PostalZone 7150 Country IdentificationCode DK Contact Rita Hemmingsen Telephone ElectronicMail Delivery RequestedDeliveryPeriod StartDate EndDate Description Et års levering af frugtkurv en gang pr uge TaxTotal TaxAmount TaxSubtotal TaxableAmount Status: Godkendt Side 19 af 95

20 TaxAmount TaxCategory StandardRated urn:oioubl:id:taxcategoryid-1.1 Percent 25 TaxScheme 63 urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1 Moms AnticipatedMonetaryTotal LineExtensionAmount TaxExclusiveAmount TaxInclusiveAmount PayableAmount OrderLine Class Field Attribute Value Note LineItem 1 Quantity 1.00 unitcode EA LineExtensionAmount Price PriceAmount BaseQuantity 1 unitcode EA OrderableUnitFactorRate 1 Item Description Frugtkurv - stor Frugtkurv - stor SellersItemIdentification Status: Godkendt Side 20 af 95

21 schemeagency 9 GTIN ClassifiedTaxCategory StandardRated urn:oioubl:id:taxcategoryid-1.1 Percent 25 TaxScheme 63 urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1 Moms Simpel ordrebekræftelse (OrderResponseSimple): COMDEL_01_01_00_OrderResponseSimple_v2p1.xml OrderResponseSimple Class Field Attribute Value Note 3 UBLVersion 2.0 Customization Profile OIOUBL-2.01 Procurement-OrdSimR-BilSim-1.0 urn:oioubl:id:profileid CopyIndicator UU false 9756b4ac a-e388fe63f399 IssueDate AcceptedIndicator true OrderReference UU 9756b a-e388fe63f399 IssueDate SellerSupplierParty Party Endpoint DK PartyIdentification DK Status: Godkendt Side 21 af 95

22 Party Aarstiderne PostalAddress AddressFormatCode Street StructuredDK urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1 Barritskovvej BuildingNumber 34 City Barrit PostalZone 7150 Country IdentificationCode DK PartyLegalEntity Registration Company Aarstiderne DK Contact Rita Hemmingsen Telephone ElectronicMail BuyerCustomerParty Party Endpoint schemeagency 9 GLN PartyIdentification schemeagency 9 GLN Party Københavns Universitet - Uddannelsesadministration PostalAddress AddressFormatCode Street StructuredDK urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1 Fiolstræde BuildingNumber 22 City København K PostalZone 1171 Country IdentificationCode DK PartyLegalEntity Status: Godkendt Side 22 af 95

23 Registration Company Københavns Universitet - Uddannelsesadministration DK Contact 7778 Kim Kristoffersen Telephone ElectronicMail Faktura (Invoice): COMDEL_01_01_00_Invoice_v2p1.xml Invoice Class Field Attribute Value Note 4 UBLVersion 2.0 Customization Profile OIOUBL-2.01 Procurement-OrdSimR-BilSim-1.0 urn:oioubl:id:profileid-1.1 CopyIndicator UU A false 9756b4d a-e388fe63f399 IssueDate InvoiceTypeCode 380 urn:oioubl:codelist:invoicetypecode-1.1 DocumentCurrencyCode OrderReference UU 9756b a-e388fe63f399 IssueDate AccountingSupplierParty Party Endpoint DK PartyIdentification DK Party 4 Status: Godkendt Side 23 af 95

24 Aarstiderne PostalAddress AddressFormatCode Street StructuredDK urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1 Barritskovvej BuildingNumber 34 City Barrit PostalZone 7150 Country IdentificationCode DK PartyTaxScheme Company DK DK:SE TaxScheme 63 urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1 Moms PartyLegalEntity Registration Company Aarstiderne DK Contact Rita Hemmingsen Telephone ElectronicMail AccountingCustomerParty Party Endpoint schemeagency 9 GLN PartyIdentification schemeagency 9 GLN Party Københavns Universitet - Uddannelsesadministration PostalAddress AddressFormatCode StructuredDK Status: Godkendt Side 24 af 95

25 urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1 Street Fiolstræde BuildingNumber 22 City København K PostalZone 1171 Country IdentificationCode DK PartyLegalEntity Registration Company Københavns Universitet - Uddannelsesadministration DK Contact 7778 Kim Kristoffersen Telephone ElectronicMail Delivery ActualDeliveryDate PaymentMeans 1 PaymentMeansCode 42 PaymentDueDate PaymentChannelCode DK:BANK urn:oioubl:codelist:paymentchannelcode-1.1 PayeeFinancialAccount PaymentNote A FinancialInstitutionBranch 1234 PaymentTerms 1 PaymentMeans 1 Amount TaxTotal TaxAmount TaxSubtotal TaxableAmount TaxAmount Status: Godkendt Side 25 af 95

26 TaxCategory StandardRated urn:oioubl:id:taxcategoryid-1.1 Percent 25 TaxScheme 63 urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1 Moms LegalMonetaryTotal LineExtensionAmount TaxExclusiveAmount TaxInclusiveAmount PayableAmount InvoiceLine Class Field Attribute Value Note 1 InvoicedQuantity 1.00 unitcode EA LineExtensionAmount OrderLineReference Line 1 TaxTotal TaxAmount TaxSubtotal TaxableAmount TaxAmount TaxCategory StandardRated urn:oioubl:id:taxcategoryid-1.1 Status: Godkendt Side 26 af 95

27 Percent 25 TaxScheme 63 urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1 Moms Item Description Frugtkurv - stor Frugtkurv - stor SellersItemIdentification schemeagency 9 GTIN Price PriceAmount BaseQuantity 1 unitcode EA OrderableUnitFactorRate 1 De tilsvarende eksempel filer haves som: COMDEL_01_01_00_Order_v2p1.xml COMDEL_01_01_00_OrderResponseSimple_v2p1.xml COMDEL_01_01_00_Invoice_v2p1.xml Status: Godkendt Side 27 af 95

28 4. Indkøb af kørestole til borgere i en kommune 4.1 Resumé af scenariet Dette scenario beskriver det normale forløb for en yderst kompleks katalogbaseret indkøbsproces. Kompleksiteten skyldes, at der skal leveres kørestole fra en privat leverandør til borgerne i kommunen. Derudover øges kompleksiteten pga. antallet af involverede parter og deres indbyrdes relation. Den konkrete situation i dette scenario tager sit udgangspunkt i en ung borgers uheldige skæbne. En dreng falder ned fra et træ og brækker et ben. Han køres derfor hurtigt på skadestuen på det amtshospital, der er tilknyttet kommunen. På hospitalet bliver drengen behandlet og låner en kørestol under indlæggelsen. Under indlæggelsen foretager det medicinske personale en vurdering og sender en anmodning om en kørestol til den amtslige hjælpemiddelcentral. Vurderingen angiver, at drengen skal have leveret en kørestol derhjemme, når han er udskrevet fra hospitalet. Som en fodnote kan det nævnes, at forretningsfunktionerne for hjælpemiddelcentralerne i Danmark i mange tilfælde er udliciteret til private firmaer. Hospitalet modtager en besked fra hjælpemiddelcentralen om, at de kun har få kørestole til børn på lager. Disse kørestole er bestilt af andre patienter, og hjælpemiddelcentralen har desuden i forvejen modtaget flere anmodninger om kørestole til børn. Der skal derfor bestilles nye hos en privat leverandør, hvorefter de skal sendes til borgerne i amtets kommuner. En af de bestilte kørestole sendes til hjælpemiddelcentralen, mens andre leveres direkte til borgernes adresser for at undgå yderligere forsinkelse. Dette er Happy day-scenariet. 4.2 Scenariets karakteristika Dette specifikke scenario har følgende karakteristika: Én Ordre Én Simpel ordrebekræftelse Mange Leveringer Én Faktura Processen startes af det medicinske personale på et hospital som antager rollen som Oprindelig kunde (Originator Customer Party) En hjælpemiddelcentral har rollen som Køber (Buyer Customer Party) En privat leverandør har rollen som Sælger (Seller Supplier Party) De borgere, der skal bruge kørestolene, specificeres ved deres leverings adresser Køber og Sælger understøtter udvekslingen af XML-dokument-instanser via deres netværksudbyder Køber finder de varer, der skal bestilles, i et katalog. Varerne er standardvarer, der identificeres med entydige identifikationsnumre Der sendes en faktura til RegningsKundePart (Accounting Customer Party) efter hver levering Der leveres et antal kørestole direkte til borgerne, mens en leveres direkte til hjælpemiddelcentralen Dette er Happy day-scenariet 4.3 Scenariets kontekst Følgende elementer indgår ikke i dette scenario: Sourcing Status: Godkendt Side 28 af 95

29 Levering Betaling Anvendte dokumenter Følgende dokumenter indgår i scenariet: Ordre (Order) Simpel ordrebekræftelse (Order Response Simple) Faktura (Invoice) Kundeparter Køber (Buyer Customer Party) og RegningsKundePart (Accounting Customer Party): Falck Hjælpemidler A/S Att. Diane Birk Grydevang 2D 3450 Allerød GLN: CVR: Dette er et eksempel på et privat firma, der udfylder rollen som den ansvarlige hjælpemiddelcentral for Frederiksborg Amt. Firmaet anvender et IT-system, der kan modtage og afsende elektroniske dokumenter. Køber identificeres ved hjælp af et GLN-lokationsnummer. De private borgere identificeres ved deres leveringsadresser. Leveringsadresser: Peter Jørgensen Rådyrvej Hillerød CPR: Janni Andersen Solvangen Hillerød CPR: Per Damsgaard Ryvang 22, 2. th Allerød CPR: Status: Godkendt Side 29 af 95

30 4.3.3 Leverandørparter Sælger (Seller Supplier Party) og RegningsLeverandørPart (Accounting Supplier Party): Revacenter BOMI Att. Bodil Skarv Viborgvej Skive GLN: Dette er et eksempel på en privat kørestolsleverandør. Virksomheden anvender et IT-system, der kan modtage og afsende elektroniske dokumenter og identificeres ved hjælp af et GLN-lokationsnummer. Status: Godkendt Side 30 af 95

31 Aktivitetsdiagram for scenariet Det viste scenariediagram viser aktivitetsforløbet og anvendelsen af dokument-instanser for de involverede parter. Sekundære aktiviteter vises med stiplet ramme. OprindeligKunde er ikke inkluderet på diagrammet nedenfor, da dette scenarios fokus ikke er på ordreorganisationens kompleksitet, men på det komplekse ved leveringerne. OprindeligKunde vil derfor ikke være en del af eksemplet i dette scenario. Delivery Addresses Customer Buyer Customer Party Accounting Customer Party Supplier Seller Supplier Party Accounting Supplier Party Identify goods from catalogue Place order Order Receive order Receive response Order response simple Accept order Peter Jørgensen Check against ordered Deliver wheelchairs Janni Andersen Wait for delivery Per Damsgaard Falck Hjælpemidler A/S Receive invoice Invoice Send invoice Check invoice against ordered Check invoice against delivered Pay invoice Ref: COMDEL02 V1.0 Figur Detaljeret beskrivelse af primære aktiviteter Nedenfor beskrives hver af de primære aktiviteter, der vises i aktivitetsdiagrammet (figur 5). En primær aktivitet er kendetegnet ved, at den ligger inden for denne scenariebeskrivelses emneområde og samtidig betragtes som ekstern (ikke en intern proces) Identificere varer i katalog Køber finder de varer, der skal bestilles, i et katalog. Dette betyder, at der kun kan bestilles standardvarer og varer, der har et varenummer. Kataloget kan enten være trykt på papir eller elektronisk. Status: Godkendt Side 31 af 95

32 4.4.2 Afgive ordre Køber skal oprette en instans af ordredokumentet og sende den til Sælger. Dette kan gøres direkte fra Købers ERP-system, og processen kan være mere eller mindre automatiseret. Det fysiske dokument leveres til Sælger via en netværksudbyder. Ordren skal indeholde et antal vigtige forretningsoplysninger: Købers ordrenummer Kontaktreference hos Køber Dimensionskontostreng (valgfri) EndePunkt for Købers organisation GLN-lokationsnummer for Købers organisation Juridisk enhed for Købers organisation Leveringsadresser Id for Sælgers organisation Et varenummer for de(n) bestilte vare(r), som kendes af Sælger Modtage ordre Sælger modtager ordren elektronisk fra sin netværksudbyder. Denne proces kan være mere eller mindre automatiseret Acceptere ordre Sælger skal bekræfte, om de kan levere de varer, der er angivet i ordren (hvilket altid er tilfældet for dette normale scenario). Når Sælger accepterer ordren, opretter vedkommende en instans af dokumentet Simpel ordrebekræftelse og sender den retur til Køber. Ordrebekræftelsen skal indeholde et antal vigtige forretningsoplysninger: En reference til den oprindelige ordre En kode, der bruges til at acceptere hele ordren Modtage bekræftelse Køber modtager den simple ordrebekræftelse elektronisk fra sin netværksudbyder. Denne proces kan være mere eller mindre automatiseret. Køber bør kontrollere, om ordren er accepteret af Sælger, og om referencen til den oprindelige ordre er korrekt. I dette scenario vil disse to spørgsmål ikke udgøre et problem Sende faktura RegningsLeverandørPart producerer en instans af fakturadokumentet og sender den til RegningsKundePart. Fakturaen skal indeholde et antal vigtige forretningsoplysninger: Købers ordrenummer Kontaktreference hos Køber Dimensionskontostreng (hvis opgivet af Køber) Leveringsadresserne EndePunkt for RegningsLeverandørParts organisation Status: Godkendt Side 32 af 95

33 Id og/eller navn for RegningsLeverandørParts organisation JuridiskPart for RegningsLeverandørParts organisation SE nummer for RegningsLeverandørParts organisation Modtage faktura RegningsKundePart modtager fakturaen elektronisk fra sin netværksudbyder. Før fakturaen betales bør RegningsKundePart kontrollere, at den passer med de bestilte og leverede varer. Denne proces kan være mere eller mindre automatiseret. 4.5 Interne processer og fordele ved e-handel Graden af de fordele der høstes ved brug af e-handel hænger direkte sammen med graden af integration mellem en organisations eksterne og interne processer. Formålet med dette kapitel er at fokusere på og beskrive de mulige fordele, der kan opnås ved at indbygge elektroniske dokumentforløb i organisationens interne processer Køber Sammenligne ordrebekræftelse med ordre Når Køber modtager ordrebekræftelsen, udløses følgende automatisk: En automatisk kontrol for en afvisningskode En automatisk sammenligning med den initierende ordre (baseret på ordrereferencen) En automatisk oprettelse af en tilsvarende post (objekt) i Købers interne it-system for varemodtagelse En valgfri oprettelse af en post (objekt) i RegningsKundeParts interne it-system til efterfølgende fakturamatch Sammenligne faktura med ordre Når fakturaen modtages hos RegningsKundePart, sammenlignes den automatisk med ordren Sammenligne levering med det bestilte Når varerne modtages hos Køber, sammenlignes de med det bestilte. Hvis oplysningerne stemmer overens, opdateres Købers interne it-system. Det skal bemærkes, at denne kontrol kun udføres af Køber (hjælpemiddelcentralen). Derudover foretager centralen en lignende kontrol på vegne af de borgere, der skal have leveret kørestolene Sælger Generelle fordele Fordelene for Sælger hænger sammen med den automatiske fakturamatching, der finder sted hos RegningsKundePart. Herved sikres bl.a. en hurtigere og mere sikker proces fra varerne leveres til betalingen modtages. Status: Godkendt Side 33 af 95

34 4.6 Eksempler Eksemplerne på XML-dokument-instanser findes som selvstændige XML-filer og er ikke indeholdt i dette dokument Eksempel 4.1 Flere af borgerne i Frederiksborg Amt venter på at få leveret en kørestol til deres adresse. Denne proces er initieret af det medicinske personale på kommunehospital Hillerød Sygehus, der har anmodet om kørestolene hos hjælpemiddelcentralen Falck Hjælpemidler A/S. Der er desværre ingen kørestole på centralens lager, og der skal derfor bestilles nye hos den private leverandør Revacenter BOMI. Herfra sendes kørestolene direkte til borgerne for at undgå yderligere forsinkelser, og der vil også blive sendt en levering til hjælpemiddelcentralens lager. Dette betyder, at følgende trin gennemføres: 1. Diane Birk hos Falck Hjælpemidler A/S finder kørestolene i Revacenter BOMIs katalog og afgiver ordren 2. Revacenter BOMI kontrollerer, at de har kørestolene på lager, og sender straks en accepterende ordrebekræftelse. 3. Diane sammenligner ordrebekræftelsen med ordren og meddeler Hillerød Sygehus, at ordren er sat i gang 4. Revacenter BOMI sender kørestolene til Leveringsadresserne (borgerne i amtet) samt til lageret hos Falck Hjælpemidler A/S 5. Diane modtager kørestolene på lageret, finder den tilsvarende ordre og kontakter borgerne for at kontrollere, om de har modtaget deres kørestole, før hun godkender leveringen 6. Dagen efter modtager Falck Hjælpemidler A/S en elektronisk faktura fra Revacenter BOMI med attention til Diane 7. Diane sammenligner fakturaen med ordren og godkender den 8. Fakturaen er nu klar til betaling I de følgende tabeller finder du de forretningsoplysninger, der er vigtige for dette eksempel. Ordre (Order): COMDEL_02_02_00_Order_v2p1.xml Order Class Field Attribute Value Note 5 UBLVersion 2.0 Customization Profile OIOUBL-2.01 Procurement-OrdSimR-BilSim-1.0 urn:oioubl:id:profileid Status: Godkendt Side 34 af 95

35 CopyIndicator UU false 9756b a-e388fe63f399 IssueDate DocumentCurrencyCode AccountingCost BuyerCustomerParty Party Endpoint DK PartyIdentification DK Party Falck Hjælpemidler A/S PostalAddress AddressFormatCode Street BuildingNumber City StructuredDK urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1 Grydevang 2D Allerød PostalZone 3450 Country IdentificationCode DK PartyLegalEntity Registration Company Falck Hjælpemidler A/S DK Contact 7778 Diane Birk Telephone ElectronicMail SellerSupplierParty Party Endpoint schemeagency 9 GLN PartyIdentification schemeagency 9 GLN Party Status: Godkendt Side 35 af 95

36 Revacenter BOMI PostalAddress AddressFormatCode Street StructuredDK urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1 Viborgvej BuildingNumber 7 City Skive PostalZone 7800 Country IdentificationCode DK Contact Bodil Skarv Telephone ElectronicMail Delivery RequestedDeliveryPeriod StartDate EndDate TaxTotal TaxAmount TaxSubtotal TaxableAmount TaxAmount TaxCategory StandardRated urn:oioubl:id:taxcategoryid-1.1 Percent 25 TaxScheme 63 urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1 Moms AnticipatedMonetaryTotal LineExtensionAmount TaxExclusiveAmount Status: Godkendt Side 36 af 95

37 TaxInclusiveAmount PayableAmount OrderLine Class Field Attribute Value Note LineItem 1 Quantity 1.00 unitcode EA LineExtensionAmount Delivery DeliveryLocation Address AddressFormatCode Street StructuredDK urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1 Rådyrvej BuildingNumber 14 MarkAttention City Peter Jørgensen Hillerød PostalZone 3400 Country IdentificationCode DK Price PriceAmount BaseQuantity 1 unitcode EA OrderableUnitFactorRate 1 Item Description Star Barn Star Barn SellersItemIdentification schemeagency 9 GTIN ClassifiedTaxCategory StandardRated Status: Godkendt Side 37 af 95

38 urn:oioubl:id:taxcategoryid-1.1 Percent 25 TaxScheme 63 urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1 Moms OrderLine Class Field Attribute Value Note LineItem 2 Quantity 1.00 unitcode EA LineExtensionAmount Delivery DeliveryLocation Address AddressFormatCode Street StructuredDK urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1 Solvangen BuildingNumber 102 MarkAttention City Janni Andersen Hillerød PostalZone 3400 Country IdentificationCode DK Price PriceAmount BaseQuantity 1 unitcode EA OrderableUnitFactorRate 1 Item Description Star Barn Star Barn SellersItemIdentification schemeagency 9 GTIN ClassifiedTaxCategory Status: Godkendt Side 38 af 95

39 StandardRated urn:oioubl:id:taxcategoryid-1.1 Percent 25 TaxScheme 63 urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1 Moms OrderLine Class Field Attribute Value Note LineItem 3 Quantity 1.00 unitcode EA LineExtensionAmount Delivery DeliveryLocation Address AddressFormatCode StructuredDK urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1 Floor 2 Room th. Street Ryvang 22 BuildingNumber 22 MarkAttention City Per Damsgaard Allerød PostalZone 3450 Country IdentificationCode DK Price PriceAmount BaseQuantity 1 unitcode EA OrderableUnitFactorRate 1 Item Description Star Barn Star Barn SellersItemIdentification Status: Godkendt Side 39 af 95

40 schemeagency 9 GTIN ClassifiedTaxCategory StandardRated urn:oioubl:id:taxcategoryid-1.1 Percent 25 TaxScheme 63 urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1 Moms OrderLine Class Field Attribute Value Note LineItem 4 Quantity 1.00 unitcode EA LineExtensionAmount Delivery DeliveryLocation Address AddressFormatCode Street BuildingNumber MarkAttention City StructuredDK urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1 Grydevang 2D Falck Hjælpemidler A/S, Att. Diane Birk Allerød PostalZone 3450 Country IdentificationCode DK Price PriceAmount BaseQuantity 1 unitcode EA OrderableUnitFactorRate 1 Item Description Star Barn Status: Godkendt Side 40 af 95

41 Star Barn SellersItemIdentification schemeagency 9 GTIN ClassifiedTaxCategory StandardRated urn:oioubl:id:taxcategoryid-1.1 Percent 25 TaxScheme 63 urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1 Moms Simpel ordrebekræftelse (OrderResponseSimple): COMDEL_02_02_00_OrderResponseSimple_v2p1.xml OrderResponseSimple Class Field Attribute Value Note 6 UBLVersion 2.0 Customization Profile OIOUBL-2.01 Procurement-OrdSimR-BilSim-1.0 urn:oioubl:id:profileid CopyIndicator UU false 9756b4ac a-e388fe63f399 IssueDate AcceptedIndicator true OrderReference UU 9756b a-e388fe63f399 IssueDate SellerSupplierParty Party Endpoint schemeagency 9 6 Status: Godkendt Side 41 af 95

42 GLN PartyIdentification schemeagency 9 GLN Party Revacenter BOMI PostalAddress AddressFormatCode Street StructuredDK urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1 Viborgvej BuildingNumber 7 City Skive PostalZone 7800 Country IdentificationCode DK PartyLegalEntity Registration Company Revacenter BOMI DK Contact Bodil Skarv Telephone ElectronicMail BuyerCustomerParty Party Endpoint DK PartyIdentification DK Party Falck Hjælpemidler A/S PostalAddress AddressFormatCode Street BuildingNumber City StructuredDK urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1 Grydevang 2D Allerød PostalZone 3450 Status: Godkendt Side 42 af 95

43 Country IdentificationCode DK PartyLegalEntity Registration Company Falck Hjælpemidler A/S DK Contact 7778 Diane Birk Telephone ElectronicMail Faktura (Invoice): COMDEL_02_02_00_Invoice_v2p1.xml Invoice Class Field Attribute Value Note 7 UBLVersion 2.0 Customization Profile OIOUBL-2.01 Procurement-OrdSimR-BilSim-1.0 urn:oioubl:id:profileid-1.1 CopyIndicator UU A false 9756b4d a-e388fe63f399 IssueDate InvoiceTypeCode 380 urn:oioubl:codelist:invoicetypecode-1.1 DocumentCurrencyCode OrderReference UU 9756b a-e388fe63f399 IssueDate AccountingSupplierParty Party Endpoint schemeagency 9 GLN 7 Status: Godkendt Side 43 af 95

44 PartyIdentification schemeagency 9 GLN Party Revacenter BOMI PostalAddress AddressFormatCode Street StructuredDK urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1 Viborgvej BuildingNumber 7 City Skive PostalZone 7800 Country IdentificationCode DK PartyTaxScheme Company DK DK:SE TaxScheme 63 urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1 Moms PartyLegalEntity Registration Company Revacenter BOMI DK Contact Bodil Skarv Telephone ElectronicMail AccountingCustomerParty Party Endpoint DK PartyIdentification DK Party Falck Hjælpemidler A/S PostalAddress Status: Godkendt Side 44 af 95

45 AddressFormatCode Street BuildingNumber City StructuredDK urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1 Grydevang 2D Allerød PostalZone 3450 Country IdentificationCode DK PartyLegalEntity Registration Company Falck Hjælpemidler A/S DK Contact 7778 Diane Birk Telephone ElectronicMail PaymentMeans 1 PaymentMeansCode 42 PaymentDueDate PaymentChannelCode DK:BANK urn:oioubl:codelist:paymentchannelcode-1.1 PayeeFinancialAccount PaymentNote A FinancialInstitutionBranch 1234 PaymentTerms 1 PaymentMeans 1 Amount TaxTotal TaxAmount TaxSubtotal TaxableAmount TaxAmount Status: Godkendt Side 45 af 95

46 TaxCategory StandardRated urn:oioubl:id:taxcategoryid-1.1 Percent 25 TaxScheme 63 urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1 Moms LegalMonetaryTotal LineExtensionAmount TaxExclusiveAmount TaxInclusiveAmount PayableAmount InvoiceLine Class Field Attribute Value Note 1 InvoicedQuantity 1.00 unitcode EA LineExtensionAmount OrderLineReference Line 1 Delivery ActualDeliveryDate DeliveryLocation Address AddressFormatCode Street StructuredDK urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1 Solvangen BuildingNumber 102 MarkAttention City Janni Andersen Hillerød PostalZone 3400 Country Status: Godkendt Side 46 af 95

47 IdentificationCode DK TaxTotal TaxAmount TaxSubtotal TaxableAmount TaxAmount TaxCategory StandardRated urn:oioubl:id:taxcategoryid-1.1 Percent 25 TaxScheme 63 urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1 Moms Item Description Star Barn Star Barn SellersItemIdentification schemeagency 9 GTIN Price PriceAmount BaseQuantity 1 unitcode EA OrderableUnitFactorRate InvoiceLine Class Field Attribute Value Note 2 InvoicedQuantity 1.00 unitcode EA LineExtensionAmount OrderLineReference Line 2 Delivery Status: Godkendt Side 47 af 95

48 ActualDeliveryDate DeliveryLocation Address AddressFormatCode Street StructuredDK urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1 Solvangen BuildingNumber 102 MarkAttention City Janni Andersen Hillerød PostalZone 3400 Country IdentificationCode DK TaxTotal TaxAmount TaxSubtotal TaxableAmount TaxAmount TaxCategory StandardRated urn:oioubl:id:taxcategoryid-1.1 Percent 25 TaxScheme 63 urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1 Moms Item Description Star Barn Star Barn SellersItemIdentification schemeagency 9 GTIN Price PriceAmount BaseQuantity 1 unitcode EA Status: Godkendt Side 48 af 95

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces Scenariepakke: BASPRO S03 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1 08. November 2005

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse. OIOUBL Indkøbsproces for Komplekse Organisationer Scenariepakke: COMORG S06 Version 1.1 UBL 2.0

OIOUBL Scenariebeskrivelse. OIOUBL Indkøbsproces for Komplekse Organisationer Scenariepakke: COMORG S06 Version 1.1 UBL 2.0 OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Komplekse Organisationer Scenariepakke: COMORG S06 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Udvidet Indkøbsproces for køberinitieret fakturering Scenariepakke: BILSEL S10 Version UBL 2.0 Published under Creative Commons license, attribution 2.5 Dokumenthistorik

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Kompleks Betalingsproces

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Kompleks Betalingsproces OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Kompleks Betalingsproces Scenariepakke: COMPAY S07 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1 06. April

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Udvidet Indkøbsproces for Tilbud Scenariepakke: ADVQUO S09 Version 1.0 UBL 2.0 Published under Creative Commons license, attribution 2.5 Dokumenthistorik Revisioner Revision

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Udvidet Indkøbsproces for selvstændige bilag Scenariepakke: SIMATT S08 Version 1.0 UBL 2.0 Published under Creative Commons license, attribution 2.5 Dokumenthistorik Revisioner

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Avancerede Ordrer

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Avancerede Ordrer OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Avancerede Ordrer Scenariepakke: ADVORD S02 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Katalogudveksling

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Katalogudveksling OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Katalogudveksling Scenariepakke: CATEXE S04 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistork Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1 06. April 2006 First

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Parter UBL 2.0 Parties G23 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler Version 1.0 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen

Læs mere

OIOUBL Parter. UBL 2.0 Parties G23. Version 1.3. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

OIOUBL Parter. UBL 2.0 Parties G23. Version 1.3. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Parter UBL 2.0 Parties G23 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Priser UBL 2.0 Prices G25 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26. Version 1.3

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26. Version 1.3 OIOUBL Guideline OIOUBL Profiler UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler (UTS) Version 1.3 Side 2 Kolofon

Læs mere

OIOUBL Intro. OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Intro. OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Intro OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Adresser UBL 2.0 Address G36 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Adresser Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Priser UBL 2.0 Prices G25 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline G28. Version 1.3. OIOUBL Totaler. UBL 2.0 Totals

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline G28. Version 1.3. OIOUBL Totaler. UBL 2.0 Totals OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Totaler UBL 2.0 Totals G28 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Skat UBL 2.0 Tax G27 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Intro OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduction I01 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Bekræftelse UBL 2.0 Response G35 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Kontakt UBL 2.0 Contact G34 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OUOUBL Kontakt Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Møde i OIO-udvalget for e-handel 26. august 2008

Møde i OIO-udvalget for e-handel 26. august 2008 Møde i OIO-udvalget for e-handel 26. august 2008 Agenda 1. Velkommen og bordrunde 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 3. Status på NemHandel 4. Tidsplan og strategi for opdatering af bekendtgørelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Valutakurser og -koder UBL 2.0 Currency Exchange Rates G18 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Valutakurser og -koder Version

Læs mere

OIOUBL Guideline. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

OIOUBL Guideline. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Identifikation, versionering og gyldighedsperioder i kataloger UBL 2.0 Catalogue identification, versionizing and validity periods G37 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative

Læs mere

OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Levering UBL 2.0 Delivery G19 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL EndepunktID UBL 2.0 EndpointID G22 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Simpel ordrebekræftelse UBL 2.0 OrdreResponseSimple G10 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser UBL 2.0 Payments means and payment terms G24 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles G26. Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles G26. Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline OIOUBL Profiler UBL 2.0 Profiles G26 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen

Læs mere

OIOUBL Guideline. UBL 2.0 Profiles G26. Version 1.3. OIOUBL Profiler. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline. UBL 2.0 Profiles G26. Version 1.3. OIOUBL Profiler. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline OIOUBL Profiler UBL 2.0 Profiles G26 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Totaler UBL 2.0 Totals G28 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

Hvorfor skal jeg NemHandel?

Hvorfor skal jeg NemHandel? Flemming Beltoft mysupply, 2007 Betalt LæsInd ophører Kommer i lovgivningen Nye dokumenter er bedre Flere muligheder for optimeringer Hvorfor skal jeg NemHandel? Gratis forsendelse fra dag 1 Del af fremtidens

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Leveringsbetingelser UBL 2.0 Delivery Terms G20 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Leveringsbetingelser Version 1.2 Side 1 Kolofon

Læs mere

Møde i SSU for e-handel 24. oktober 2006

Møde i SSU for e-handel 24. oktober 2006 Dagsorden 12:30 Velkommen og bordrunde -Godkendelse af referat fra sidste møde 12:45 Status på UBL 2.0 og internationale aktiviteter 13:00 Tidsplan for OIOUBL og UBL konference 13:30 Status på OIO Serviceorienteret

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Datatyper UBL 2.0 Datatypes G29 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

OIOUBL Guideline Ordre

OIOUBL Guideline Ordre OIOUBL Guideline Ordre OIOUBL Ordre UBL 2.0 Order G08 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

OIOUBL Guideline OIOUBL. UBL 2.0 Tax G27. Version 1.3. OIOUBL Skat. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline OIOUBL. UBL 2.0 Tax G27. Version 1.3. OIOUBL Skat. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline OIOUBL OIOUBL Skat UBL 2.0 Tax G27 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 26. marts 2010. Nr. 354. Bekendtgørelse om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Udvidelse UBL 2.0 Extension G33 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Udvidelse Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Faktura UBL 2.0 Invoice G16 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Møde i. e- handel 1 0. Maj 2 0 0 6.

Møde i. e- handel 1 0. Maj 2 0 0 6. Møde i sektorstandardiseringsuvelaget for e- handel 1 0. Maj 2 0 0 6. 1. Velkom st Dagsorden 2. Godkendelse af dagsorden og referat 3. Meddelelser fra sekretariatet 4. Orientering om UBL 2.0 frem drift

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Rabatter og gebyrer UBL 2.0 AllowanceCharge G17 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk

Læs mere

Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL. Finn Christensen finn.christensen@mysupply.dk. 4. november 2010

Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL. Finn Christensen finn.christensen@mysupply.dk. 4. november 2010 Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL Finn Christensen finn.christensen@mysupply.dk 4. november 2010 Agenda Introduktion til UBL og OIOUBL-2.02 Hvilke forretningsprocesser/profiler? Hvilke er krævet

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Dokument Reference UBL 2.0 Document Reference G21 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Hvordan man sender. e-fakturaer. til. Orifarm

Hvordan man sender. e-fakturaer. til. Orifarm Implementationsguide E-Fakturering Hvordan man sender e-fakturaer til Orifarm Implementation Guide 2 (7) Kære leverandør til Orifarm, Orifarm har nu mulighed for at modtage elektroniske fakturaer gennem

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL UUID UBL 2.0 UUID G32 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL UUID Version 1.1 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf viser den fejlagtige titel "OIOUBL Guideline Datatyper" i Adobe Reader.

OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf viser den fejlagtige titel OIOUBL Guideline Datatyper i Adobe Reader. Bilag til Høringsnotat vedr. Forslag til ændring af Bekendtgørelse nr 1075 om elektronisk regning Tekniske høringssvar vedr. standarderne i bekendtgørelsens bilag 1-4 Ændringsforslag fra høring Status

Læs mere

Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL. Finn Christensen fch@tradeshift.com. 1. marts 2011

Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL. Finn Christensen fch@tradeshift.com. 1. marts 2011 Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL Finn Christensen fch@tradeshift.com 1. marts 2011 Agenda Introduktion til UBL og OIOUBL-2.02 Hvilke forretningsprocesser/profiler? Hvilke er krævet mod det offentlige?

Læs mere

Implementeringsguide E-fakturering. Hvordan man sender e-fakturaer til Arp-Hansen Hotel Group

Implementeringsguide E-fakturering. Hvordan man sender e-fakturaer til Arp-Hansen Hotel Group Hvordan man sender e-fakturaer til Arp-Hansen Hotel Group Kære Leverandør til Arp-Hansen Hotel Group, Arp-Hansen Hotel Group har nu mulighed for at modtage elektroniske fakturaer gennem Basware Business

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Rabatter og gebyrer UBL 2.0 AllowanceCharge G17 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

NemHandel-registret. Hjælpeguide til oprettelse i NemHandel-registret og registrering af profiler. August 2012 Version 1.0

NemHandel-registret. Hjælpeguide til oprettelse i NemHandel-registret og registrering af profiler. August 2012 Version 1.0 NemHandel-registret Hjælpeguide til oprettelse i NemHandel-registret og registrering af profiler. August 2012 Version 1.0 Introduktion Hvis en virksomhed eller en offentlig myndighed ønsker at kunne modtage

Læs mere

UDKAST v.2. Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring)

UDKAST v.2. Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring) Sektorstandardiseringsudvalget for ehandel Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring) UDKAST v.2. Høring over vision, pejlemærker og forretningskrav til ehandel mellem den offentlige

Læs mere

NemHandel. Jens Jakob Andersen IT-arkitekt IT og Telestyrelsen

NemHandel. Jens Jakob Andersen IT-arkitekt IT og Telestyrelsen NemHandel Jens Jakob Andersen IT-arkitekt IT og Telestyrelsen jjan@itst.dk 2565 3212 Baggrunden for Nemhandel Visoner og potentiale for Nemhandel Rundt om Nemhandel Ind i Nemhandel Lov om elektronisk regning

Læs mere

Lindpro A/S, Fabriksparken 58, 2600 Glostrup, tlf OIOUBL fakturering for leverandører

Lindpro A/S, Fabriksparken 58, 2600 Glostrup, tlf OIOUBL fakturering for leverandører Lindpro A/S, Fabriksparken 58, 2600 Glostrup, tlf. 70101617 OIOUBL fakturering for leverandører Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Fremsendelse af elektroniske fakturaer i OIOUBL format... 3 3.

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Ordre UBL 2.0 Order G08 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

OIOUBL fakturering for leverandører

OIOUBL fakturering for leverandører OIOUBL fakturering for leverandører April 2016 Lindpro A/S, Fabriksparken 58, 2600 Glostrup, tlf. 70101617 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Fremsendelse af elektroniske fakturaer i OIOUBL format...

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Pris og mængde i kataloger UBL 2.0 Catalogue price and quantity G40 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Pris og mængde i kataloger UBL 2.0 Catalogue price and quantity G40 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Pris og mængde i kataloger

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Dokument Reference UBL 2.0 DocumentReference G21 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk

Læs mere

1B Status på e-fakturaområdet

1B Status på e-fakturaområdet Fakturahåndtering 1B Status på e-fakturaområdet Helle Schade-Sørensen IT-Telestyrelsen Status på efaktura Udfordringer og muligheder Helle Schade-Sørensen Dagens tekst De nye krav til elektronisk fakturering

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel Indhold > Indledning 3 Standarder 5 OIOUBL 5 OIO RASP 6 OIO SMI 7 Biblioteker 8 Web applikationer 9 Fakturablanket 9 NemHandel Registrering 9 NemHandel.dk 10 Web services

Læs mere

! Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen.

! Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen. Copenhagen Business Academy Multimediedesigner 3. semester - 1. projekt, september 2014 Gruppe 1 - MulA Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen. Study: Multimedia Design Project:

Læs mere

Teknisk workshop OIOUBL spor. Finn Christensen fch@tradeshift.com. 1. marts 2011

Teknisk workshop OIOUBL spor. Finn Christensen fch@tradeshift.com. 1. marts 2011 Teknisk workshop OIOUBL spor Finn Christensen fch@tradeshift.com 1. marts 2011 Vision for NemHandel NemHandel skal være lige så let som at sende en email Agenda OIOUBL profiler Obligatoriske og andre profiler

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Fælles klassebibliotek UBL 2.0 Common Library G30 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL AccountTypeCode K01. Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.0

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL AccountTypeCode K01. Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.0 OIOUBL Kodeliste K01 Version 1.1 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: plb@itst.dk Version 2.01 April 2007 Ministry of Science, Technology

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline UBL 2.0 Signature OIOUBL Signatur G31 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Signatur Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

IKA e-tænketank 20. august 2015

IKA e-tænketank 20. august 2015 IKA e-tænketank 20. august 2015 august 2015 1 DAGENS TEKST Ny schematron og de 40 karakterer EU-Direktiv om e-invoice Migrering af NemHandel til PEPPOL Digitalisering af udbudsprocessen 2 august 2015 NY

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline UBL 2.0 Datatyper OIOUBL Datatypes G29 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet standarden for e-samhandel Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det

Læs mere

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten...

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten... Indholdsfortegnelse Introduktion til eblisten... 2 Opret brugerkonto... 2 Abonnementtyper... 2 Kom godt i gang med eblisten... 3 Start eblisten... 3 Send dokumenter med eblisten... 4 Udgående dokumenter...

Læs mere

NemHandelsRegistret (NHR)

NemHandelsRegistret (NHR) NemHandelsRegistret (NHR) Hjælpeguide til oprettelse i NemHandelsRegistret og registrering af profiler. Januar 2015 Version 1.1 Introduktion Hvis en virksomhed eller en offentlig myndighed ønsker at kunne

Læs mere

NemHandelsRegistret (NHR)

NemHandelsRegistret (NHR) NemHandelsRegistret (NHR) Hjælpeguide til oprettelse i NemHandelsRegistret og registrering af profiler. Januar 2017 Version 1.2 Introduktion Hvis en offentlig myndighed eller en virksomhed ønsker at kunne

Læs mere

! Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen.

! Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen. Copenhagen Business Academy Multimediedesigner 3. semester - 1. projekt, september 2014 Gruppe 1 - MulA Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen. Study: Multimedia Design Project:

Læs mere

My Shop. Funktioner, oversigt: Kom i gang: Online shop system

My Shop. Funktioner, oversigt: Kom i gang: Online shop system My Shop Online shop system Infusion name: My_Shop Ajax baseret, online SHOP system Vejledning til installation og brug -------------------------------------------------------- Author: Egon Jessen, webmaster@myphp.dk

Læs mere

Hvordan vælger jeg dokumentprofilen?

Hvordan vælger jeg dokumentprofilen? Hvordan vælger jeg dokumentprofilen? Valget af OIOUBL profil i en konkret dokumentudveksling vil bl.a. afhænge af, hvilke OIOUBL profiler den anden part i udvekslingen understøtter. Et konkret eksempel

Læs mere

Opstartsmøde indkøb. Implementering af indkøbsdelen i IndFak2

Opstartsmøde indkøb. Implementering af indkøbsdelen i IndFak2 Opstartsmøde indkøb Implementering af indkøbsdelen i IndFak2 September 2015 INDKØB I INDFAK - OVERBLIK LDV IndFak Varekataloger Upload af kataloger Aftaler FM, SKI, lokale Katalogordre eordre afsendes

Læs mere

OIOXML Invoice til Brdr A&O Johansen A/S et eksempel m. kommentarer

OIOXML Invoice til Brdr A&O Johansen A/S et eksempel m. kommentarer OIOXML Invoice til Brdr A&O Johansen A/S et eksempel m. kommentarer Header

Læs mere

Hvordan man sender. e-fakturaer. til. Orifarm A/S

Hvordan man sender. e-fakturaer. til. Orifarm A/S Implementationsguide E-Fakturering Hvordan man sender e-fakturaer til Orifarm A/S Implementation Guide 2 (6) Kære Leverandør til Orifarm A/S, Orifarm A/S har nu mulighed for at modtage elektroniske fakturaer

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat.

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat. Specifikation 19. september 2012 DAVAR J.nr. 2012-6211-281 Sagdokumentformat Versionshistorik Version Dato Initialer Noter 0.7 15-06-2012 DAVAR Høringsversion. Indsat MeddelelseAttention. 0.9 19-09-2012

Læs mere

Standard opsætning af KUP/CAMPUS

Standard opsætning af KUP/CAMPUS Standard opsætning af KUP/CAMPUS 15. oktober 2010 ØKO/SKH J.nr. n/a Navision Stat 5.1 GIS integration I det nedenstående beskrives forudsætningerne for dataudveksling samt de faktiske GIS opsætninger i

Læs mere

Systemspecifikt bilag til True Trade e-handel

Systemspecifikt bilag til True Trade e-handel Systemspecifikt bilag til True Trade e-handel 1 Indledning til True Trade e-handel Dette bilag indeholder krav og retningslinjer til leverandører, der skal levere E-kataloger til kommuner i KomUdbud, der

Læs mere

Høring af OIOXML elektronisk regning. Høringssvar.

Høring af OIOXML elektronisk regning. Høringssvar. Høring af OIOXML elektronisk regning Høringssvar. Bekendtgørelse Høring er slut Høringssvar uden kommentarer 1. Rigsrevisionen ingen anledning til bemærkninger 2. Finanstilsynet - Økonomi- og Erhvervsministeriets

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

Integration mellem OpenBizBox og E conomic

Integration mellem OpenBizBox og E conomic Integration mellem OpenBizBox og E conomic 1. Introduktion Integrationens formål er at sørge for at ordre der laves i OpenBizBox automatisk bliver eksporteret som en ordre i E conomic. Hvorved det gøres

Læs mere

Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0

Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0 Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0 Indhold Indledning... 34 2 Beskedkuvertens struktur... 34 3 Indhold af Beskedkuverten... 34 3. Overordnet indhold... 45 3.2 Detaljeret indhold af Beskedkuverten...

Læs mere

Jayne Alice Jensen cph-jj208@cphbusiness.dk [Link til portfolio]

Jayne Alice Jensen cph-jj208@cphbusiness.dk [Link til portfolio] DATABASE Projekt: Projekt 1, 3. semester Website: http://kostecki.dk/cph/projektdb/ Dato: 08/09/14-21/09/14 Skole: Copenhagen Business Academy Klasse: Multimediedesigner - Mulb Gruppe: MULB1 Undervisere:

Læs mere

Konsekvenser Ændringen bør ikke have de store konsekvenser for brugen af schematronen.

Konsekvenser Ændringen bør ikke have de store konsekvenser for brugen af schematronen. Notat 23. marts 2012 Ole Madsen OIOUBL Schematron release 15. juni 2012 Der vil ske en løbende tilpasning til PEPPOL over de kommende 2 releases. Dels vil der ske en opdatering i denne release pr. 15.

Læs mere

Erfaringer fra Danmark om innføring av standard efaktura til det offentlige,

Erfaringer fra Danmark om innføring av standard efaktura til det offentlige, Erfaringer fra Danmark om innføring av standard efaktura til det offentlige, PM_11002_DK Page 1 Agenda Evenex Citater fra verden Erfaring med OIOXML i Danmark Nye offentlige krav 1. maj 2011 NemHandel

Læs mere

SERVICE NOW Det nye finansielle løsningsværktøj

SERVICE NOW Det nye finansielle løsningsværktøj SERVICE NOW Det nye finansielle løsningsværktøj Kundehåndbog oprette CDS ID finance CASE telefon SUPPORT HAVING ANY FINANCE ISSUE LIKE... BALANCE bekræftelse Betalinger Kontoudtog Faktura efterspørgsel

Læs mere

Vejledning i at implementere OIOUBL

Vejledning i at implementere OIOUBL Version 1.4 VEJLEDNING I AT IMPLEMENTERE OIOUBL v1.4 Indholdsfortegnelse 1 Ændrings-log... 3 2 Formål med vejledningen... 4 2.1 Målgrupperne... 4 2.2 Support... 4 3 Introduktion til NemHandel... 5 3.1

Læs mere

Publish date 5/10/2012 4:10 PM. Bid due date 5/29/2012 12:00 PM. Document due date 5/29/2012 11:59 AM. Change date 5/10/2012 4:07 PM

Publish date 5/10/2012 4:10 PM. Bid due date 5/29/2012 12:00 PM. Document due date 5/29/2012 11:59 AM. Change date 5/10/2012 4:07 PM Skoleartikler Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/32481768.aspx Tender type Tender Payment condition Net per 30 days Publish date 5/10/2012 4:10 PM Bid due date 5/29/2012 12:00 PM Document

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger UBL 2.0 Catalogue item description and categorisation G38 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

Teknisk Workshop om NemHandel. Heinrich Clausen heinrich@hothousecph.dk Tåstrup den 1. marts 2011

Teknisk Workshop om NemHandel. Heinrich Clausen heinrich@hothousecph.dk Tåstrup den 1. marts 2011 Teknisk Workshop om NemHandel Heinrich Clausen heinrich@hothousecph.dk Tåstrup den 1. marts 2011 Agenda 09:00-09:30 Velkommen 09:30-10:30 Introduktion til OIOUBL 10:30-10:45 Pause 10:45-11:45 Introduktion

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

BILAG A KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION

BILAG A KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG A IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger UBL 2.0 Catalogue item description and categorization G38 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons

Læs mere

INDHOLD. STARK, en del af DT Group A/S, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, CVR 55 82 84 15.

INDHOLD. STARK, en del af DT Group A/S, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, CVR 55 82 84 15. INDHOLD Standard arbejdsprocedure for STARK...1 A. IT...1 A.1. Elektronisk dokumenthåndtering...1 B. Administration......1 B.1. Varenummer... 1 B.2. Palleudgifter...... 1 B.3. Restordrer....1 B.4. Leverancer

Læs mere