Årsrapport Beretningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2004. Beretningen"

Transkript

1 Årsrapport 2004 Beretningen

2 Indhold I bilistens tjeneste side 2 FDM Koncernen - nøgletal side 6 Motor side 8 Medlemmer og omverden side 10 side 12 Rådgivning og forbruger beskyttelse side 14 est og motorsport side 16 FDM camping side 18 FDM travel side 20 FDMs organisation side 22 Repræsentantskabet side 24 Her er FDM repræsenteret side 26 Oversigtskort side 27 1

3 I bilistens tjeneste Med det overordnede formål at skabe et stærkere, mere synligt og mere offensivt FDM blev foreningens vision-mission projekt indledt i Både medarbejdere, medlemmer og potentielle medlemmer blev inddraget i processen og fik undervejs mulighed for at give deres bud på FDMs stærke og svage sider, muligheder og begrænsninger. Resultatet blev, at foreningens overordnede vision for det fremtidige virke er at varetage den moderne bilists interesser og medvirke til, at det er en positiv oplevelse at være bilist. Visionen skal nås ved en øget fokus på især fire områder: viden, troværdighed, dynamik og aktive holdninger. De fire målsætninger vil fremover være udtrykt i foreningens nye slogan: FDM - i bilistens tjeneste FDMs nye vision var færdig i efteråret 2004, hvorefter arbejdet med at indarbejde den på alle planer i organisationen blev indledt. Et afgørende element i processen er det nye medlemssystem, som skal samle og videreformidle foreningens mange kompetencer og erfaringer til glæde for både medarbejdere og medlemmer. Med det nye system vil FDM kunne yde rådgivning og informere hurtigere, mere målrettet og med større detaljeringsgrad. På de indre linier vil systemet bidrage til, at foreningens omfattende viden og erfaring let og hurtigt bliver gjort tilgængelig for medarbejderne, hvilket vil styrke FDMs kompetencer. Det nye medlemssystem vil være tæt forbundet med FDMs hjemmeside, og arbejdet med at redesigne og integrere blev også startet i Hjemmesiden forventes på plads sommeren 2005 og vil til den tid ikke bare byde på et nyt og friskere udseende, men også give medlemmerne lettere adgang til endnu mere information. Et sidste element i fornyelsen af FDM er den nye designlinie, som har resulteret i foreningens nye logo. Det afløser det gamle, som med et par små justeringer undervejs stammer fra slutningen af 1960 erne. Det nye logo har bevaret det grundlæggende element med de tre blå firkanter, men med en nye farve, rundere former og ny skrifttype har FDM fået et mere tidssvarende logo. Logoet blev også indarbejdet i det nye FDM travel logo, som med en varm, orange farve signalerer rejse, glæde og udadvendthed. Forsikringstilbuddet til FDMs medlemmer blev i 2004 markant forbedret, da FDM i samarbejde med Lærerstandens Brandforsikring stiftede FDM forsikring. Lærerstandens Brandforsikring har dokumentation for landets mest tilfredse forsikringstagere, og de gode vilkår og attraktive priser er overført til det fælles selskab FDM forsikring. 2

4 På de ydre linier måtte FDM sande, at heller ikke 2004 blev året, hvor politikerne havde viljen eller evnen til at gøre noget ved registreringsafgiften. Otte ud af ti danskere mener, den er for høj, dens skadelige effekter på miljø og trafiksikkerhed er velkendte, men alligevel skal danske familier fortsat tynges af den rekordhøje afgift. På baggrund af politikernes tøven satte FDM og tre organisationer på bilområdet sig sammen og udarbejdede et forslag til en provenuneutral omlægning, hvor registreringsafgiften over 12 år ville blive reduceret markant og delvist erstattet med højere ejerafgift. rods pæne ord fra et bredt udsnit af folketingets partier og regeringen blev FDM og branchens forslag ikke løftet videre politisk. FDM vil derfor fortsat og med uformindsket styrke kæmpe for, at danske familier får samme adgang til en moderne, sikker og miljøvenlig bil, som de øvrige familier i Europa. Et vigtigt led i denne proces er kontakten til det politiske niveau, som FDM intensiverede i 2004 og fortsat vil udbygge blev året, hvor Danmark som det sidste land i EU ophævede statens monopol på syn af biler. Det var en begivenhed, som blev hilst velkommen af FDM, der var en af tilbudsgiverne, da Statens Bilinspektion blev sat til salg. FDM blev slået på målstregen af en udenlandsk tilbudsgiver, og det 3

5 blev på den baggrund besluttet, at foreningen selv skal foretage bilsyn med udgangspunkt i det landsdækkende net af testcentre, der i den forbindelse vil blive udbygget løbende. Medarbejderne på centrene blev sendt på efteruddannelse, et internationalt kvalitetscertifikat blev efter lang og grundig forberedelse sikret, og FDM vil i de kommende år satse på at tage en stadigt større bid af markedet for bilsyn. Dermed vil foreningen bidrage til konkurrencen på markedet og være med til at sikre tilgængelighed, kvalitet og fornuftige priser for landets bilister. For FDM bød året der gik på opfyldelsen af en 30 år gammel drøm, da den generelle fartgrænse på motorvejene blev sat op til 130 km/t. Foreningen har i mange år argumenteret for, at landets moderne motorvejsnet, de stadig mere sikre biler og skrappere køreuddannelser kunne bære en højere fartgrænse uden at bringe trafiksikkerheden i fare. Debatten forud for vedtagelsen og under den senere indførelse af fartgrænsen var meget hård, og blandt andre FDM blev skudt i skoene, at foreningen reelt støttede, at flere ville blive slået ihjel i trafikken. Heldigvis viste det sig, at pessimisterne tog fejl. De nye fartgrænser medførte, som forudset af FDM, at bilisterne fik langt mere respekt for grænserne, hvilket stærkest gav sig udtryk i, at gennemsnitshastigheden på motorveje med den gamle fartgrænse faldt. Færre blev slået ihjel på motorvejene i 2004 og tendensen blev fulgt op af de landsdækkende tal, så antallet af trafikdræbte på 377 blev det laveste siden efterkrigsårene. Set i lyset af, at trafikken er mangedoblet siden dengang, er der tale om en særdeles positiv udvikling, som dog bygger på mange faktorer. FDM vil fortsat yde, hvad foreningen kan for at forbedre trafiksikkerheden endnu mere. Et led i dette vil være et fortsat pres på bilbranchen for at udvikle biler, der er endnu mere sikre både for bilisterne og de øvrige trafikanter. Efter nogle mindre gode år kunne FDMs rejse- og campingaktiviteter i 2004 opleve fremgang udover det forventede. Flere benyttede sig af FDMs tilbud, og både FDM travel og FDM camping arbejdede hårdt, målrettet og succesfuldt på at forbedre på produkterne, kundernes oplevelser og det økonomiske resultat. Fortsat udvikling og fokusering på markedets udvikling og danskernes rejsevaner vil sikre, at FDM også i fremtiden vil kunne tilbyde attraktive rejse- og campingtilbud. 4

6 5

7 FDM Koncernen - nøgletal Indtægter: kr. FDM forsikring FDM travel Medlemskontingent Camping estcentre Finansielle indtægter Køreteknisk anlæg Øvrige I alt Udgifter: Administration Internet Juridisk og teknisk rådgivning Motor Camping estcentre Køreteknisk anlæg Diverse Nye tiltag Markedsafdeling og medlemsservice FDM travel I alt Årets resultat: mio. kr. Årets resultat 12mio. kr. 9mio. kr. 6mio. kr. 3mio. kr. 0mio. kr

8 7

9 Motor For FDMs medlemsblad bød 2004 på en på en dramatisk forværring af det økonomiske grundlag. Den 1. marts bortfaldt den hidtidige portostøtteordning, der har betydet, at magasiner og fagblade, der distribueres med Post Danmark, er blevet omdelt til reduceret takst. Hensigten var at bryde Post Danmarks monopol og derigennem presse priserne ned, men ingen andre distributører har endnu været i stand til at løfte den meget store opgave. Post Danmark har således stadig en monopol-lignende position på markedet for distribution af magasiner og har løbende udnyttet denne status til at regulere priserne opad. For Motor betyder det, at distributionsomkostningerne er blevet mere end fordoblet, således at forsendelsen nu er den største enkeltudgift på bladets budget. For at minimere merudgiften indgik Motor i et portosamarbejde med en række andre magasiner og tidsskrifter og har derigennem opnået en besparelse på cirka 11 pct. i forhold til Post Danmarks listepriser. Motor vil fortsat deltage i dette samarbejde, der muligvis også kan udvides til at omfatte andre stordriftsaftaler. Annoncesalget til Motor forløb efter budget, og produktionsomfanget har ligeledes været som forventet. Af større redaktionelle tiltag kan nævnes Autoindeks, der nu er etableret som det førende kvalitetsindeks omhandlende bilbranchen i Danmark. Ligeledes blev der i det forgangne år gennemført et stort antal test af nye biler og bilrelaterede produkter, sidstnævnte ofte i tæt samarbejde med vores udenlandske søsterklubber. Motors redaktion blev udvidet med to personer i 2004, primært med henblik på at styrke bladet på nyhedsfronten, herunder udviklingen af internetbaserede nyhedstjenester på FDMs hjemmeside. Den redaktionelle udvidelse har betydet en styrkelse af Motors nyhedsprofil, og i forbindelse med foreningens kommen internetportal vil nyhedstjenesterne blive yderligere udvidet. Det forgangne år var det første, hvor den forstærkede satsning på forbrugerstof for alvor kunne mærkes i Motor. Årets højdepunkt var bladets oversigt over de forskellige bilmærkers garantivilkår eller mangel på garanti. En sag, der skabte opmærksomhed i branchen og blev den konkrete årsag til, at flere bilmærker indførte eller forbedrede deres garanti på nye biler. Blandt de mere usædvanlige forbrugersager var afsløringen i Motor af, at ejere af en helt bestemt bilmodel i årevis havde betalt for meget i ejerafgift. Det medførte en gennemsnitlig tilbagebetaling til bilejere på kr., og kostede samlet set statskassen knap fire mill. kr. i for meget inddrevet afgift. Motor producerede i alt sider i Heraf var 243 sider annoncer. Motor læses hver måned af mere end læsere. Motor testede mere end 150 nye biler i re biler opnåede de maksimale seks stjerner, mens andre tre måtte nøjes med to stjerner, der er væsentlig dårligere end gennemsnittet. Bortfaldet af portostøtten øgede Motors forsendelsesomkostninger med knap 3.5 mio. kr. i forhold til Dermed blev forsendelse Motors største enkeltudgift. Et enkelt eksemplar af Motor koster FDM 7,50 kroner at producere - alt inklusive. 8

10 9

11 Medlemmer og omverden Som et led i vision-mission projektet har FDM gennem 2004 grundigt undersøgt, hvordan foreningen skal udvikle sig fremover. I samarbejde med eksterne konsulenter blev medarbejdere, medlemmer og potentielle medlemmer spurgt om deres holdninger til FDM, og analysearbejdet resulterede i en vision for foreningens fremtidige, daglige arbejde. Den helt overordnede vision er at varetage den moderne bilists interesser og arbejde for, at det er en positiv oplevelse at være bilist. På den basis har FDM opstillet fire målsætninger, som tilsammen skal være med til at sikre visionen: FDM har haft medlemsfremgang siden 1993, og ved udgangen af 2004 var danske familier medlemmer af foreningen. I lighed med tidligere år gennemførte markedsafdelingen en forårskampagne for at hverve nye medlemmer. Der blev i tre perioder indrykket forsideannoncer i de landsdækkende dagblade, som blev fulgt op med husstandsomdelte breve. Desuden gennemførtes en række direct marketing aktiviteter hen over året, og på nettet blev FDM synliggjort gennem bannerannoncering, hvor der i alt blev klikket over en kvart million gange på et FDM-banner. For at skabe yderligere udvikling i rabataftaler til FDMs medlemmer blev markedsafdelingen i starten af 2004 udvidet med en medarbejder. Der er blevet skabt mange nye rabataftaler indenfor områderne biler samt ferie & fritid, som f.eks. autoudstyr, bildæk, bøger, hoteller, tasker, fitness, færgetransport og restauranter. FDM ønsker at have de dygtigste eksperter inden for teknik, jura og andre relevante områder, som bilisten har brug for rådgivning indenfor. FDM skal forblive en kompetent og uafhængig organisation, der tjener bilistens interesser. FDM ønsker at være en levende og synlig organisation for den moderne bilist, der tilpasser sig bilistens skiftende behov og løbende viser vejen med fremsynede tiltag. FDM har klare holdninger inden for de trafikog forbrugerpolitiske områder og er med til at sikre, at det er en positiv oplevelse at være bilist. Målsætningerne er samlet i en enkelt formulering: FDM - i bilistens tjeneste. Arrangementer for medlemmerne bød i det forgangne år på en række nye tiltag. Motorsportsaktiviteter blev kombineret med mere livsstilsorienterede arrangementer, familieaktiviteter samt kultur i bred forstand. I samarbejde med FDM Jyllandsringen startede FDM racerdage, hvor medlemmer selv kunne køre DC biler. Samarbejdet med 11 danske kulturhuse blev styrket, og smagninger af øl fra mikro ølbryggerier, vine og spiritus har opnået stor popularitet. Stadig flere retter nu henvendelse til FDM for at indgå samarbejde til glæde og gavn for foreningens medlemmer. FDMs medlemsservice sørger for håndteringen af foreningens mange medlemmer, hvilket er en både administrativ og udadrettet opgave, der stiller krav til imødekommenhed og effektivitet. Derudover har medlemsservice postordresalg af sikkerhedsudstyr, kort og rejselitteratur. Medlemmer og biler (indeks: 1980 = 100) Biler/1.000 indbyggere Medlemmer af FDM

12 At godt begyndt er halvt fuldendt gælder også for en bilferie, og FDMs medlemmer kan frit benytte ferieservice til at få inspiration og gode råd for både børn og voksne med på turen. Ferieservice har et udbygget samarbejde med FDMs europæiske søsterklubber, og ligger derfor altid inde med de nyeste oplysninger til turisten i Europa. I 2004 modtog medlemsservice s mod året før, hvilket er en stigning på fire pct. Medlemsservice modtog i året der gik opkald. Overgangen til et nyt og mere avanceret telefonsystem ved udgangen af 2003 medførte en stigning i opkaldene på knap 20 pct. Denne stigning kan dog ikke ses som udtryk for et større antal totalopringninger til FDM, men en anden håndtering af indkomne telefonopkald. Årets udvikling viser i øvrigt store udsving fra opkald i juni til i december. Medlemsservice tegnede 90 pct. af medlemskaberne i Ferieservice modtog s i 2004 mod året før. Ferieservice udgav atter to store publikationer, Ferieoplevelser med beskrivelse af rabatter til 226 danske seværdigheder og Show your Card brochuren med et udvalg af de mange rabatter, man som FDM medlem kan opnå i Europa og USA. Ferieservice fik i 2004 indarbejdet en campingguide på FDMs hjemmeside. Campingguiden er udviklet sammen med FDMs tyske søsterorganisation ADAC og indeholder over campingpladser i Europa, som er besøgt og bedømt af ADACs campingspecialister. Desuden er ferieservice en af de primære kilder til indholdet på FDMs hjemmeside. Nye logoer I forbindelse med den nye vision blev det også besluttet at forny foreningens logo, som oprindeligt er fra slutningen af 1960 erne. Siden dengang er logoet løbende blevet justeret i farven, men ved denne revision blev både farven, typografien og de tre, blå kasser ændret, så logoet fremstår mere tidssvarende. I den forbindelse er FDM travels logo også ændret. Målet har her været et enklere logo, der ligger tæt på FDM-logoet, men i en farve, som signalerer rejse, glæde og udadvendthed. De nye logoer bliver indarbejdet i foreningens nye designlinie i foråret

13 FDM udvikler løbende aktiviteterne på internettet for at opfylde nye behov og den stadig større betydning nettet har i relation til både medlemmerne og potentielle medlemmer. På internettet var der således i højsæsonen unikke besøgende på hvilket er en stigning på , eller 24 pct., i forhold til året før. Webafdelingens største projekt i 2004 har været udviklingen af en ny internetportal til Der er tale om et generationsskifte, hvor den nuværende hjemmeside løftes til et egentlig portalsystem som et led i den normale udvikling og fremtidssikring. I samme forbindelse implementeres et nyt grafisk design i overenstemmelse med FDMs nye designlinie. Den færdige web-portal lanceres sommeren æt forbundet med portalprojektet var i 2004 arbejdet med at omstrukturere s datagrundlag, som skal bringes i overensstemmelse med FDMs nye informationsarkitektur. Formålet er at skabe en bedre sammenhæng mellem FDMs mange forskellige informationer, og et udvalg af de omfattede systemer er: Af øvrige tiltag på kan nævnes: Udvikling af nyhedsmodul Videreudvikling og personalisering af Udvikling og implementering af FDM Campinguide Europa Implementering af ourplan USA og Canada Udvikling og implementering af nyt brugtbilmarked i samarbejde med BilZonen Udover besøgstallet på unikke brugere i juni 2004 illustreres internettets stigende betydning også på det stigende antal af indmeldelser i FDM via foreningens hjemmeside. Internettets stigende betydning er også tydelig i antallet af handler i FDMs web-butik. I 2004 blev der således gennemført handler, hvilket er en stigning på eller 39 pct. i forhold til sidste år. Juni 2004 var første måned med tilgængelige web-nyheder, og i denne måned var der unikke besøgende, der klikkede ind på en webnyhed. I oktober var der En hurtig og positiv udvikling til et pænt, stabilt niveau. Bildatabasen MC-databasen ilbagekaldelser Bonus og rabatter Kollisionstests Ferieboligmarked Benzinpriser.dk er blevet videreudviklet i 2004 blandt andet med mulighed for at oprette en personlig profil og modtage benzin- og dieselpriser i sit lokalområde. Hjemmesiden har haft et betydeligt besøgstal med i gennemsnit unikke besøgende hver måned i Da hjemmesiden Indmeldelser i FDM via internettet

14 blev lanceret i 2003 var tallet ca besøgende om måneden. Campings hjemmeside er FDMs mindst besøgte, men med unikke besøgende i højsæsonen, har også denne del af FDMs hjemmeside i 2004 gennemgået en løbende udvikling og vedligeholdelse. op 10 over de mest besøgte sider på ser således ud: 1. Forsiden - FDMs hjemmeside for medlemmer 2. Bildatabasen 3. Ferie 4. Alt om biler 5. Søg en test i Motor 6. FDM Brugtbilmarked 7. Nyheder 8. FDM ourplan 9. Motor-forside 10. MC-databasen På en gennemsnitlig dag melder 52 danskere sig ind i FDM Hvert år ringer ca medlemmer til Ferieservice og får gode råd med på deres ferie I højsæsonen maj-juli 2004 var der godt besøgende, der hentede ferieinformation på FDMs medlemmer kan få rabat over steder i Danmark, Europa og USA 13

15 Rådgivning og forbrugerbeskyttelse For FDM er den juridiske og tekniske rådgivning af medlemmerne et kerneområde, som medlemmerne har store og berettigede forventninger til, og foreningen bruger derfor mange ressourcer herpå. I bestræbelserne på at yde medlemmerne endnu hurtigere og mere kompetent bistand blev afdelingen i 2004 præget af to markante initiativer, som har medført mærkbare forbedringer for medlemmerne. Den juridiske og tekniske telefonrådgivning blev lagt sammen i et fælles og udvidet callcenter med forlænget åbningstid. Den samlede afdeling består herefter af tolv jurister og jurastuderende og fem teknikere. Derudover har afdelingen ved forskellige lejligheder gjort brug af FDMs regionsteknikere. FDMs nye callcenter har været en mærkbar forbedring af foreningens service overfor medlemmerne og har ikke mindst for den juridiske rådgivning medført en markant reduktion af ventetiden for medlemmerne i en periode, hvor antallet af henvendelser har været stigende. Derudover startede projekt retssager i det forgangne år, og ved udgangen af 2004 var afdelingen gennem sine to advokater involveret i tre retssager. o om bilkøb og mangler og en om privat parkering. Alle tre er sager, hvor der er klare og principielle forbrugerinteresser på spil. At FDM nu er i stand til selv at følge en sag helt til dom har betydet, at alene truslen om at foreningen selv vil stævne har løst en række sager i overensstemmelse med FDMs opfattelse og til medlemmets tilfredshed. FDMs mere udadvendte juridiske bestræbelser var i 2004 fokuseret på forbrugerinteresser, hvilket blandt andet resulterede i, at foreningen definerede en række krav til garantier på nye biler. Et område hvor danske bilister i mange år har været dårligere stillede end bilister i de øvrige europæiske lande. I samarbejde med Motor blev garantivilkår indføjet som et parameter ved test af nye biler, og allerede med udgangen af året meddelte såvel BMW, Opel og Peugeot, at de indfører garanti på nye biler. For Opels vedkommende begrundet i, at firmaet ikke kunne leve med at være anført i rubrikken Ingen garanti i Motors test af nye biler. En anden sag, som har involveret både jura, teknik og Motor, er FDMs involvering i sagen om Mercedes Benz håndtering af rustskader på deres biler. Fra at være ganske afvisende nåede firmaet i 2004 til en erkendelse af problemet, som næppe var opnået, hvis ikke FDM, godt hjulpet af pressen i øvrigt, så massivt havde taget fat i problemet. Et nyt emne, som kom på dagsordenen i 2004, var parallelimport af nye og nyere biler, købt dels gennem en forhandler men også direkte af danske forbrugere hos udenlandske forhandlere. Denne form for bilkøb blev gjort mere attraktiv i 2004, da Ligningsrådet afgjorde, at en parallelimporteret bil skal afgiftsfastsættes ud fra den reelle købspris og ikke som hidtil ud fra den danske listepris. Det gav anledning til megen omtale i pressen og til en strøm af henvendelser til afdelingen både fra medlemmer og journalister. På en gennemsnitsdag er der 263 henvendelser til den juridiske og tekniske rådgivning. FDM er medlem af 33 råd, nævn og udvalg. I 2004 afgav FDM ti høringssvar til diverse myndigheder. 14

16 Fra politisk side har der gennem de senere år været et stigende pres på autobranchen for i enighed at etablere et autoankenævn. Der blev i løbet af 2004 afholdt møder mellem branchens aktører, herunder FDM, samt Forbrugerrådet, ligesom der har været tosidede drøftelser. Indtil videre er forhandlingerne nærmest kørt fast, idet der ikke kan opnås enighed om finansieringen af et ankenævn. Autobranchen mener, at den ikke skal bære den fulde byrde, og FDM er af den opfattelse, at forbrugerne ikke skal pålægges generelle ekstraomkostninger gennem en ny bilafgift, lige som foreningen ikke finder det rimeligt, at den enkelte forbruger skal løbe en stor økonomisk risiko ved en klagenævnsbehandling. FDM kan dog godt støtte, at en forbruger, som måtte tabe en sag, skal bære en mindre andel af omkostningerne. Forbrugerrådet kan derimod ikke acceptere, at forbrugerne skal pålægges omkostninger ud over et minimalt klagegebyr. Endelig skal nævnes, at medarbejderne i juridisk afdeling også i 2004 optrådte hyppigt i pressen, idet området fortsat har stor bevågenhed, og juristernes og teknikernes faglige vurderinger medvirker til at skabe en klar FDM profil. Ligeledes har medarbejderne i 2004 deltaget i arbejdet i diverse råd, nævn og udvalg, hvor FDM i små og store sager arbejder for at beskytte bilisternes interesser både som forbrugere og trafikanter. Ventetider til juridisk eller teknisk rådgivning 2004 Henvendelser om juridisk eller teknisk rådgivning Minutter eknisk Juridisk ekniske henvendelser Juridiske henvendelser Januar Juli December

17 est og motorsport estcentrene er omdrejningspunktet i FDMs mangeårige erfaring i og viden om de tekniske forhold ved biler, og afdelingens vigtigste opgave er test af brugte biler. Afdelingen har også en central rolle i at sikre og udvikle det meget høje faglige niveau i den tekniske rådgivning af medlemmerne. Et led i denne proces er arbejdet med at give teknikerne lettere og hurtigere adgang til flere og bedre informationer. I 2004 blev der til formålet opbygget en vidensbase på FDMs intranet, som løbende opdateres og som i løbet af 2005 skal videreudvikles i sammenhæng med det vidensprojekt, der er startet i hele organisationen blev året, hvor Danmark som det sidste EU land liberaliserede bilsynet, hvilket blev fulgt op af en beslutning om, at FDM ville begynde at syne biler. I den forbindelse blev der lagt mange kræfter i, at gøre FDMs testcentre klar til opgaven så hurtigt som muligt, og foreningens første syn blev gennemført på testcentret i Kgs. Lyngby allerede den 31. januar I forbindelse med bilsyn er det et myndighedskrav at kunne dokumentere et kvalitetsstyringssystem, og FDM valgte på den baggrund at tage skridtet fuldt ud, og få et certifikat efter den internationale DS/EN 9001 standard. Det var en omfattende proces, og der blev i det forgangne år brugt mange ressourcer til at få processen gennemført og få godkendelsen fra Færdselsstyrelsen på plads. I 2004 vendte den økonomiske tilbagegang for FDMs testcentre, og omsætningen øgedes med hele 14 pct. i forhold til året før. Ved siden af tests for medlemmerne, har FDMs testcentre mange bilforhandlere, forsikringsselskaber og andre professionelle som kunder, og i de senere år er det indenfor den kategori, der har været vækst. Det vendte i 2004, hvor der skete en stigning antallet af test for medlemmer. I starten af 2004 blev testcentrenes elektroniske bookingsystem taget i brug, og et projekt til elektronisk booking på blev startet og gav muligheden for, at medlemmerne hurtigt og let selv kan bestille tid på internettet. Dette forventes at være endelig på plads i foråret FDM etablerede i det forgangne år et nyt testcenter i Fredericia i samarbejde med som ønskede at starte netauktion med brugte biler. Det lykkedes desværre ikke at få tilstrækkeligt med biler på auktionerne i 2004, men testcentret videreføres til bilsyn og test eventuelt i samarbejde med en anden samarbejdspartner. FDM lancerede i august en købstest med garanti, hvor medlemmer ved privat handel af brugt bil, som køber kan opnå seks måneders fuld garanti på den brugte bil. På trods af annoncering i Motor lykkedes det ikke at få den helt store efterspørgsel, men det er et godt og unikt tilbud, og medlemmerne vil blive gjort yderligere opmærksomme på fordelene i det kommende år. I 2004 foretog FDM tests, mere end halvdelen var brugtbiltests. 57 bilforhandlere fik testet godt biler på testcentrene i Omsætningen på FDMs testcentre er steget 22 pct. de sidste tre år. 16

18 2004 var første hele år, hvor den nye og sammenlagte FDM Jyllandsringen kunne anvendes til motorløb, og det blev en bragende succes. ilskuerne strømmede til, og pressen, herunder ikke mindst V, dækkede løbene mere end det er set i mange år. il glæde for både banens racerkørere og mange køreskoleelever fik banen en ny manøvregård i Ikke mindst de store køreskoler, som kommer med eleverne i bus, vil opleve manøvregården som en markant forbedring, da de fremover får mulighed for at tage flere hold samtidig. Oplevelses- og formelkurserne blev i 2004 afviklet i samarbejde med FDM Motorsport og en privat arrangør. Der deltog 120 i kurserne, og interessen er stigende, og produktet vil derfor blive yderligere udviklet og markedsført. Sports Car Event blev også i 2004 afviklet til fordel for Børnecancerfonden. Overskuddet på arrangementet går ubeskåret til fondens arbejde og er på få år vokset fra til en kvart million kroner. FDM er glade for at kunne yde et lille bidrag til fondens arbejde for kræftsyge børn og satser på i de kommende år at kunne tiltrække endnu flere besøgende til arrangementet. Omsætning på FDMs testcentre Overskud fra FDM Sports Car Event il Børnecancerfonden kr. 15mio. kr. 10mio. kr kr. 5mio. kr kr

19 Camping Som resten af feriebranchen kæmpede også camping i 2004 mod noget nær konstant regn i otte uger i højsæsonen Alligevel blev det forgangne år endnu en periode med positiv udvikling, hvor konsolidering, entusiasme og omhyggelig planlægning resulterede i en omsætningsfremgang, der blev godt en million kr. over det forventede. Det til trods for, at det dårlige vejr betød, at omkostningerne til energi og uforudsete driftsudgifter blev højere end forudset. Antallet af standpladser hos camping blev forøget fra 547 til 600 i 2004, der også blev året, hvor Holbæk campingplads fik en swimmingpool, der blev særdeles populær hos badehunde i alle aldre. Campings nye profil, Ferie For Alle, har sammen med en markeds- og I offensiv, tematisering, kommerciel prispolitik og gør det selv trimning, givet os beviserne på, at afdelingens medarbejdere sammen kan etablere og udvikle et moderne og attraktivt camping- og ferieprodukt. Der er arbejdet med anlægs- og resultatforbedringer, og samtlige pladser blev i 2004 forskønnet og har nu opnået FDMs genkendelighed. Omsætning 2004 Budget Realiseret Overnatning og sæsonpladser Campingvogne Combi Camp L5 Hytter (bad) Øvrige hytter Overnatninger i alt: FDM driver 14 campingpladser over hele Danmark med 204 hytter, 27 campingvogne, 15 combi camp og to telte. FDM har nu tre vinteråbne campingpladser i Billund, Holbæk og Bjerge, syd for Kalundborg. Klageraten faldt i 2004 til en femtedel i forhold til tidligere års niveau. Camping har 26 fastansatte med arbejdere værtspar som arbejder hele året. Overnatning på FDMs campingpladser 2004 Norge Andre Holland 6% 6% 7% Sverige 10% Danmark 55% 16% yskland 18

20 19

21 FDM travel 2004 blev for FDM travel et år i konsolideringens tegn, hvor det økonomiske grundlag for rejsebureauet blev forstærket og fundamentet til en ny strategi blev lagt. For rejsebranchen som helhed, blev året, der gik, karakteriseret ved en genfunden optimisme, som for første gang i en længere årrække ikke blev negativt påvirket af terror, krig eller epidemier. Rejselysten var gennem året stigende, og godt støttet af en stabil dansk økonomi har et stadigt stigende antal danskere atter lyst til at rejse, og mange har igen vendt interessen mod oversøiske destinationer i Østen og Nordamerika. Den ny strategi i FDM travel har basis i en offensiv position på det danske rejsemarked, og et bærende udgangspunkt er en øget satsning på drømmerejser og udvidelse af rejsebureauets egne produkter til oversøiske destinationer. Som et indledende trin i den nye strategi blev rejsebureauets første produkt til Østen, roperne deluxe, introduceret på markedet i efteråret Desuden lægges der også op til øget fokus på pris på udvalgte produkter, som vil kunne sælges i store mængder til reduceret pris. For FDM travel var særligt udviklingen på det Nordamerikanske marked markant, da rejsebureauet gennem de seneste par år har udvidet og udviklet den oversøiske produktion af rejser hertil. Godt støttet af en attraktiv dollarkurs har kunderne benyttet FDM travels specielle satsning på Fly n Drive produktet til netop bilernes kontinent, og således har FDM travel opnået en ledende position på det danske marked for rejser til Nordamerika. I 2004 udvidede FDM travel mulighederne for selvbooking på og et væsentligt element i den nye strategi er opbygningen af en velfungerende online salgssupport. Online funktionen er som et led i rejsebureauets offensive strategi for fremtiden blevet styrket organisatorisk ved opbygningen af en selvstændig online funktion. Således er der også her lagt grundstenen for opbygningen af en markant position for FDM travel indenfor denne distributionsform. FDM travel anvendte i 2004 en del ressourcer til en uddannelsesmæssig indsats overfor medarbejderne. Rejsebureauet har i samarbejde med en ekstern uddannelsespartner gennemført kurser i eksempelvis opsøgende salg og mersalg, hvilket har bidraget til at fastholde det høje uddannelsesniveau i rejsebureauet, som er en forudsætning for en offensiv strategi og for tillige at sikre vore kunder en oplevelse af kvalitet ved at handle i FDM travel. I det forgangne år blev således lagt et forstærket økonomisk fundament under FDM travel og en offensiv strategi for fremtiden. Således lykkedes det i 2004 for første gang i mange år at få et positivt resultat. Begge dele vil sikre FDM travel en markant og synlig position på det danske rejsemarked. FDM travel har haft over besøgende på i FDM travel Club rundede medlemmer i december 2004, hvilket er mere end ved årets begyndelse. Omsætningen til Nordamerika udgjorde 1/6 af den samlede omsætning i Omsætningen fra private virksomheder og offentlige kunder i FDM travel udgjorde 24 pct. af den samlede omsætning i

22 21

23 FDMs organisation - bestyrelsen Bent Halkier, formand, samt forretningsudvalget Steen orp-hansen, næstformand, samt forretningsudvalget Chr. Haugaard Andersen, forretningsudvalget Bent Lauritzen Ina-Maria Nielsen orkil Hattel Michael Mathiesen Peter Bang Jeppesen Henning Pedersen Lars Munk Inger Degn Knudsen Mogens Christensen 22

24 FDMs organisation - direktion og ledelse homas Møller homsen, adm. direktør Carsten Møller, økonomidirektør Allan Rasmussen, regnskab Bo Christian Koch, Motor Ingrid Falkenham, marked FDM og marketing FDM travel Lars Ellegaard, juridisk og teknisk rådgivning Morten Andersen, politisk sekretariat Per Antvorskov, test og bilsyn Søren Dahlin, camping Jesper Ewald, indkøb FDM travel Ulla Bruun, salg offline FDM travel Brian Andersen, salg online FDM travel 23

25 Repræsentantskabet Kreds 1 Pol.kr./lokalområde 1 Prokurist René Honoré Ribegade København Ø Advokat Bent Lauritzen Ny Vestergade København K Cand. jur. Louise Halkier Rosenvængets Hovedvej 48, 2, København Ø Direktør Jan Holmegaard Jensen Ingeniørforeningen Kalvebodbrygge København V 8 Kørelærer Karsten Kræmer Nordstrandparken Dragør Kreds 2 Pol.kr./lokalområde 3 Kontorchef Hans Skytte Pedersen Høyrups Alle Hellerup Investeringschef Peter Goldsmidt Jægersborg Allé Charlottenlund 4 Internetchef orben Weber Andersen Rude Vang Holte Overlæge Jens Juel hiis Kikhanebakken Holte Kontorchef Chr. Haugaard Andersen Paradisbakken Holte 5 Driftschef Kenth Sørensen Buddingevej Lyngby Salgsingeniør Finn Geslau Værebrovej 2. lj Bagsværd Kreds 3 Pol.kr./lokalområde 2 Vakant 6 Salgskonsulent Karl-Erik Høholt Jensen Strandbovej Hvidovre Civilingeniør Svend Carstensen Rødovrevej Rødovre 7 Lektor Ina-Maria Nielsen Gyvelvej 4, 1. sal tv Glostrup ekniker Jørgen Sjøland Baunevej aastrup 22 Statsaut. revisor Knud Verner Westh St. Søstræde Rønne 55 Lærer Bergur Godtfred Breidablik 2B FR 100 orshavn Kreds 4 Pol.kr./lokalområde 9 Overlærer L. Vange Søndermarken Espergærde Politiassistent orkil Hattel Kirsebærhaven Fredensborg Advokat Oluf Olsen Søndermarken Espergærde 10 Direktør Bent Byskov Christian IV s Vej Hillerød Ingeniør Eggert Neistrup Skovbakken Farum Advokat Christian Petri Københavnsvej 16 Postboks Hillerød 11 Salgskonsulent orben Carlsson Løngangen 8, st.tv Hundested Operatør John Holmstrup Kocksvej 15 K, 2. tv Frederikssund 12 Ingeniør Stig Hoffmann Johansen Skolevej Havdrup Prokurist Jes Lyngsie Peterssæde 6, Svogerslev 4000 Roskilde Advokat Lars Holm Rasmussen Greve Strandvej Greve Civiløkonom Mogens Lundbech Englerupvej 57 Kirke Sonnerup 4060 Kirke Såby 13 Projekt-manager Peer K. Kristjansen Nørreledet 16 Lellinge 4600 Køge Kreds 5 Pol.kr./lokalområde 14 aksator Kim Madsen Vallestrupvejen Holbæk El-installatør Carsten H. Jensen Nykøbingvej 72 Stigs Bjergby 4440 Mørkøv 15 Regionschef Palle C. Castbak Bredekildevej Kalundborg 16 Viceforst., soc. pæd. Kjeld Krageskov Kisaq Søndermarksvej Dianalund 17 Administrationschef Helle Jürgensen Schubertsvej Slagelse 18 Reg. revisor Helge Christensen Sct. Peders Kirkeplads 13, 2.th Næstved Journalist Claus Würsten Carl Nielsens Vej Næstved 19 Major Steen orp-hansen Rosagervej Præstø 20Politiassistent Dorthe Larsen Bruntoftevej 1, Sørup 4863 Eskildstrup 21 Faglærer Finn Birger Jensen Jødevej Nakskov Kreds 6 Pol.kr./lokalområde 23 Ingeniør Erling Uhrbrand Jensen Fredensgade Odense C Automobilforhandler P. H. Pedersen Svendborgvej Odense S Fabriksdirektør E. Brix Jørgensen Blåklokkevej Odense SV 24

26 24 Møbelhandler Finn Boye Englandsvej Svendborg Radioforhandler Palle Pagel Hansen vedvej Svendborg 25 Politiassistent Michael Mathiesen Granvej Ullerslev 26 Ekpeditionschef Ole Gundersen Pilehaven Assens 27 Lærer Ole Eggert Odensevej Middelfart Kreds 7 Pol.kr./lokalområde 38 Inspektør Ib Poulsen Hårupvej Brædstrup Glarmester Hans Aasberg Hulvej Horsens 42 Lærer Peter Bang Jeppesen Klokkerbakken Århus V Adm. direktør Michael Flintholm Lobeliavej Skødstrup Læge Arne Chr. Fiellau Orla Lehmanns Alle 7, 8000 Århus C Sekretariatschef Helle oft Hansen Lupinvej Hinnerup Filialdirektør Peter Sørensen Schenker A/S Jens Olsens Vej Århus N 43 Værkfører Frede Borg-Jensen Splidholmvej 41, Gylling 8300 Odder Ingeniør Jørgen Olsen Kildeparken Skanderborg 44Skatterådgiver René Møller Jensen Buskelundtoften Silkeborg Kreds 8 Pol.kr./lokalområde 37 Radiotekniker homas Sindberg Martinsen Niels Kjeldsensvej Give Fuldmægtig Bodil Kolbæk Rasmussen Johannebjergparken Vejle Øst 39 Systemprogrammør age Gejl Nygårdparken 2, Gjellerup 7400 Herning Ungdomsskoleinspektør Niels Jørn Jeppesen Højager Aulum 40Skatteinspektør Marius rip Klostervænget Skjern 41 Elektromester Henning Pedersen Sarpsborgvej Struer Afdelingsdirektør Birger Føgh Bjerggade Struer 47 Civiløkonom Carsten Baun-Christensen Lupinmarken Viborg Autotekniker Johnni Bager Sønderhøjvej 11 Vinkel 8800 Viborg 48Poul Erik Jørgensen Kærmindevej Skive 49 andlæge Knud Hagger Odgaard Møllevej histed Kreds 9 Pol.kr./lokalområde 45 Direktør Lars Germann Egevangen Randers Advokat Niels Grønbæk Middelbovej Randers 46Direktør John Bernth Madsen Æblerosevej 11 st. th Grenå 50 Læge Erik Bruun Nielsen Vindblæsvej Løgstør 51 Bankbestyrer Jørgen Maibom Møllevænget Vadum Bureauchef Poul-Erik Madsen C. h. Zahlesvej Aalborg SØ Logistikchef orben Egebo Gabriel A/S Hjulmagervej Aalborg 52 Afdelingsdirektør Claus Brink eglvænget 92, Als 9560 Hadsund 53 Souschef Erik Husted Henriksen Langbaksmindevej Asaa 54 Advokat Bent Halkier Sct. Cathrinevej Hjørring Direktør orben Holt Sct. Cathrinevej Hjørring Kreds 10 Pol.kr./lokalområde 28 Værkstedsleder Ernst Kold Ravnskobbel Sønderborg 29 Politiassistent Lars Rydhard Skovbakken Aabenraa 30Lærer Hjalmar Nielsen Carstensgade ønder 31 andlæge Lars Munk Nørregade Haderslev 32 Områdechef Willi Weber Linde Allé Ribe 33 Forretningsfører Poul Adler Svanholm Birkedals Alle Esbjerg 34 Repræsentant H. P. høgersen Færøvej Grindsted 35 Projektchef Hans Verner Jensen Østerbyvej 48, relde 7000 Fredericia 36 Direktør Bent Andersen Vonsildvej Kolding 25

27 Her er FDM repræsenteret Ministrielle udvalg og kommissioner Færdselssikkerhedskommissionen Rådet for Større Færdselssikkerhed Rådet for rafiksikkerhedsforskning Vejsektorrådet Vejregelrådet Forbrugerklagenævnet Rigspolitichefens styringsgruppe vedrørende syn og registrering Erhvervsministeriets uristpolitiske Kontaktudvalg Miljøministeriets Campingreglementsudvalg Andre danske udvalg, kommissioner og projektgrupper Storkøbenhavns rafiksikkerhedsråd Ankenævn for køreundervisning Ankenævn for forsikring Arbejsdgruppe om obligatorisk førstehjælp i køreundervisning Campingbranchens Reklamationsnævn Danmarks uristråds - Marked Danmark Danske Rejseagenters Sikkerhedsfond Det kriminalpræventive råds tekniske Sikringsudvalg Det kriminalpræventive råds motorudvalg DS-udvalg for sikkerhedsseler og barnesikkerhedsstole i biler Foreningen af Køretekniske Anlæg Friluftsrådet Følgegruppe under Retsplejerådet Miljøordning for biler Nordiske udvalg for deklarationer, tyverisikring og rustgarantier Projektgruppe om etablering af et autoankenævn Campingrådet Danmarks Vandrehjem Danmarks Rejsebureau Forening Rådet for større dæksikkerhed Internationale udvalg og kommissioner Alliance Internationale de ourisme European Road Information Center (ERIC) EuroNCAP 26

28 Oversigtskort : FDM lokalområder (politikredse) 1-10: FDM kredse FDM testcenter FDM travel FDM Camping FDM Jyllands-Ringen

Årsrapport 2005 - beretningen. n Nyt i 2005 - FDM test og bilsyn. n Stadig flere medlemmer. n Flere fordele og rabatter CMYK 100-45-0-4

Årsrapport 2005 - beretningen. n Nyt i 2005 - FDM test og bilsyn. n Stadig flere medlemmer. n Flere fordele og rabatter CMYK 100-45-0-4 CMYK 100-45-0-4 Årsrapport 2005 - beretningen n Nyt i 2005 - FDM test og bilsyn n Stadig flere medlemmer n Flere fordele og rabatter FDM i 2005 side 3 FDM nøgletal side 6 Det gode råd side 8 Fritid side

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato: 10. februar 2017 Sagsnr. 2017-451 Aktid. 396716 PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder Hovedbudskaber De praktiserende læger er i gennemsnit blevet yngre

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Revision eller udvidet gennemgang?

Revision eller udvidet gennemgang? www.pwc.dk/udvidetgennemgang Revision eller udvidet gennemgang? Stil skarpt på din virksomheds behov Få et indblik i de overvejelser, du skal gøre dig, når du skal vælge mellem fortsat revision eller udvidet

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015 Økonomisk analyse 26. oktober 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave Den

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger 1. Hovedlinjerne 2008 2. Tal for overnatninger 3. Forbrug og omsætning 4. Beskæftigelse 5. Campingpladser regionalt / lokalt 1. Hovedlinjerne 2008 På trods af den finansielle og økonomiske krise, der for

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

P R E S S E M E D D E L E L S E

P R E S S E M E D D E L E L S E P R E S S E M E D D E L E L S E Boligmarkedet: Fremgang i langt de fleste kommuner I 76 kommuner er både priser og antallet af handler steget. Det er ret usædvanligt, og kun i tre kommuner er hverken priser

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner NR. FEBRUAR Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner I endte. ejerboliger på tvangsauktion mod.9 sidste år. Der er tale om et marginalt fald på, pct. Men de tre kommuner, der i havde flest tvangsauktioner,

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, januar 2012 HOVEDRESULTATER København er Danmarks mest omtalte by med 51.815 i, en førsteplads hovedstaden også kunne fejre i. Anderledes

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, maj 2014 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til sidste års opgørelse. Her er det stadig København (44.827),

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT April 2017 Flere elever går i store klasser I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 AKTUEL GRAF 9 opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 Yosef Bhatti, adjunkt Center for Valg og Partier Institut for Statskundskab Københavns Universitet Mail: yb@ifs.ku.dk Jens Olav Dahlgaard, Ph.d.-studerende

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Stigning i konkurrenceudsættelsen, men store forskelle på

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Resumé Fordelingen af uddannelsesparate versus ikke-uddannelsesparate elever er i 2017 meget lig de foregående to år. Samlet set er 28 procent af de elever,

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

ALM. BRAND - INVESTERINGSORDNING PENSION BRUGERVEJLEDNING

ALM. BRAND - INVESTERINGSORDNING PENSION BRUGERVEJLEDNING ALM. BRAND - INVESTERINGSORDNING PENSION BRUGERVEJLEDNING WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD ALM. BRAND INVESTERINGSORDNING.... 3 HER FINDER DU ALM. BRAND INVESTERINGSORDNING.......................

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Kredsledelsens beretning for campingåret 2011

Kredsledelsens beretning for campingåret 2011 Kredsledelsens beretning for campingåret 2011 2011 blev et fint år for DCU 7. kreds. Vi er stadig en af de aktive kredse i DCU. Bestyrelsesmedlemmerne har, såvel hvad angår de enkelte stævner og ture,

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 684 1. juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten I løbet af de sidste ti år er fattigdommen fordoblet i Danmark. Fattigdom blandt børn er særlig udbredt i Lolland-Falster, Sønderjylland, Langeland, Vestsjælland

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

PensionDanmark sundhedsordning

PensionDanmark sundhedsordning PensionDanmark sundhedsordning Konference om Sundhed i Muskler og Led hele arbejdslivet - NFA 8. Juni 2017, Sundhedsdirektør Kent Jensen PensionDanmark kort fortalt 695.000 medlemmer - heraf 380.000 aktive

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere