Årsrapport Beretningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2004. Beretningen"

Transkript

1 Årsrapport 2004 Beretningen

2 Indhold I bilistens tjeneste side 2 FDM Koncernen - nøgletal side 6 Motor side 8 Medlemmer og omverden side 10 side 12 Rådgivning og forbruger beskyttelse side 14 est og motorsport side 16 FDM camping side 18 FDM travel side 20 FDMs organisation side 22 Repræsentantskabet side 24 Her er FDM repræsenteret side 26 Oversigtskort side 27 1

3 I bilistens tjeneste Med det overordnede formål at skabe et stærkere, mere synligt og mere offensivt FDM blev foreningens vision-mission projekt indledt i Både medarbejdere, medlemmer og potentielle medlemmer blev inddraget i processen og fik undervejs mulighed for at give deres bud på FDMs stærke og svage sider, muligheder og begrænsninger. Resultatet blev, at foreningens overordnede vision for det fremtidige virke er at varetage den moderne bilists interesser og medvirke til, at det er en positiv oplevelse at være bilist. Visionen skal nås ved en øget fokus på især fire områder: viden, troværdighed, dynamik og aktive holdninger. De fire målsætninger vil fremover være udtrykt i foreningens nye slogan: FDM - i bilistens tjeneste FDMs nye vision var færdig i efteråret 2004, hvorefter arbejdet med at indarbejde den på alle planer i organisationen blev indledt. Et afgørende element i processen er det nye medlemssystem, som skal samle og videreformidle foreningens mange kompetencer og erfaringer til glæde for både medarbejdere og medlemmer. Med det nye system vil FDM kunne yde rådgivning og informere hurtigere, mere målrettet og med større detaljeringsgrad. På de indre linier vil systemet bidrage til, at foreningens omfattende viden og erfaring let og hurtigt bliver gjort tilgængelig for medarbejderne, hvilket vil styrke FDMs kompetencer. Det nye medlemssystem vil være tæt forbundet med FDMs hjemmeside, og arbejdet med at redesigne og integrere blev også startet i Hjemmesiden forventes på plads sommeren 2005 og vil til den tid ikke bare byde på et nyt og friskere udseende, men også give medlemmerne lettere adgang til endnu mere information. Et sidste element i fornyelsen af FDM er den nye designlinie, som har resulteret i foreningens nye logo. Det afløser det gamle, som med et par små justeringer undervejs stammer fra slutningen af 1960 erne. Det nye logo har bevaret det grundlæggende element med de tre blå firkanter, men med en nye farve, rundere former og ny skrifttype har FDM fået et mere tidssvarende logo. Logoet blev også indarbejdet i det nye FDM travel logo, som med en varm, orange farve signalerer rejse, glæde og udadvendthed. Forsikringstilbuddet til FDMs medlemmer blev i 2004 markant forbedret, da FDM i samarbejde med Lærerstandens Brandforsikring stiftede FDM forsikring. Lærerstandens Brandforsikring har dokumentation for landets mest tilfredse forsikringstagere, og de gode vilkår og attraktive priser er overført til det fælles selskab FDM forsikring. 2

4 På de ydre linier måtte FDM sande, at heller ikke 2004 blev året, hvor politikerne havde viljen eller evnen til at gøre noget ved registreringsafgiften. Otte ud af ti danskere mener, den er for høj, dens skadelige effekter på miljø og trafiksikkerhed er velkendte, men alligevel skal danske familier fortsat tynges af den rekordhøje afgift. På baggrund af politikernes tøven satte FDM og tre organisationer på bilområdet sig sammen og udarbejdede et forslag til en provenuneutral omlægning, hvor registreringsafgiften over 12 år ville blive reduceret markant og delvist erstattet med højere ejerafgift. rods pæne ord fra et bredt udsnit af folketingets partier og regeringen blev FDM og branchens forslag ikke løftet videre politisk. FDM vil derfor fortsat og med uformindsket styrke kæmpe for, at danske familier får samme adgang til en moderne, sikker og miljøvenlig bil, som de øvrige familier i Europa. Et vigtigt led i denne proces er kontakten til det politiske niveau, som FDM intensiverede i 2004 og fortsat vil udbygge blev året, hvor Danmark som det sidste land i EU ophævede statens monopol på syn af biler. Det var en begivenhed, som blev hilst velkommen af FDM, der var en af tilbudsgiverne, da Statens Bilinspektion blev sat til salg. FDM blev slået på målstregen af en udenlandsk tilbudsgiver, og det 3

5 blev på den baggrund besluttet, at foreningen selv skal foretage bilsyn med udgangspunkt i det landsdækkende net af testcentre, der i den forbindelse vil blive udbygget løbende. Medarbejderne på centrene blev sendt på efteruddannelse, et internationalt kvalitetscertifikat blev efter lang og grundig forberedelse sikret, og FDM vil i de kommende år satse på at tage en stadigt større bid af markedet for bilsyn. Dermed vil foreningen bidrage til konkurrencen på markedet og være med til at sikre tilgængelighed, kvalitet og fornuftige priser for landets bilister. For FDM bød året der gik på opfyldelsen af en 30 år gammel drøm, da den generelle fartgrænse på motorvejene blev sat op til 130 km/t. Foreningen har i mange år argumenteret for, at landets moderne motorvejsnet, de stadig mere sikre biler og skrappere køreuddannelser kunne bære en højere fartgrænse uden at bringe trafiksikkerheden i fare. Debatten forud for vedtagelsen og under den senere indførelse af fartgrænsen var meget hård, og blandt andre FDM blev skudt i skoene, at foreningen reelt støttede, at flere ville blive slået ihjel i trafikken. Heldigvis viste det sig, at pessimisterne tog fejl. De nye fartgrænser medførte, som forudset af FDM, at bilisterne fik langt mere respekt for grænserne, hvilket stærkest gav sig udtryk i, at gennemsnitshastigheden på motorveje med den gamle fartgrænse faldt. Færre blev slået ihjel på motorvejene i 2004 og tendensen blev fulgt op af de landsdækkende tal, så antallet af trafikdræbte på 377 blev det laveste siden efterkrigsårene. Set i lyset af, at trafikken er mangedoblet siden dengang, er der tale om en særdeles positiv udvikling, som dog bygger på mange faktorer. FDM vil fortsat yde, hvad foreningen kan for at forbedre trafiksikkerheden endnu mere. Et led i dette vil være et fortsat pres på bilbranchen for at udvikle biler, der er endnu mere sikre både for bilisterne og de øvrige trafikanter. Efter nogle mindre gode år kunne FDMs rejse- og campingaktiviteter i 2004 opleve fremgang udover det forventede. Flere benyttede sig af FDMs tilbud, og både FDM travel og FDM camping arbejdede hårdt, målrettet og succesfuldt på at forbedre på produkterne, kundernes oplevelser og det økonomiske resultat. Fortsat udvikling og fokusering på markedets udvikling og danskernes rejsevaner vil sikre, at FDM også i fremtiden vil kunne tilbyde attraktive rejse- og campingtilbud. 4

6 5

7 FDM Koncernen - nøgletal Indtægter: kr. FDM forsikring FDM travel Medlemskontingent Camping estcentre Finansielle indtægter Køreteknisk anlæg Øvrige I alt Udgifter: Administration Internet Juridisk og teknisk rådgivning Motor Camping estcentre Køreteknisk anlæg Diverse Nye tiltag Markedsafdeling og medlemsservice FDM travel I alt Årets resultat: mio. kr. Årets resultat 12mio. kr. 9mio. kr. 6mio. kr. 3mio. kr. 0mio. kr

8 7

9 Motor For FDMs medlemsblad bød 2004 på en på en dramatisk forværring af det økonomiske grundlag. Den 1. marts bortfaldt den hidtidige portostøtteordning, der har betydet, at magasiner og fagblade, der distribueres med Post Danmark, er blevet omdelt til reduceret takst. Hensigten var at bryde Post Danmarks monopol og derigennem presse priserne ned, men ingen andre distributører har endnu været i stand til at løfte den meget store opgave. Post Danmark har således stadig en monopol-lignende position på markedet for distribution af magasiner og har løbende udnyttet denne status til at regulere priserne opad. For Motor betyder det, at distributionsomkostningerne er blevet mere end fordoblet, således at forsendelsen nu er den største enkeltudgift på bladets budget. For at minimere merudgiften indgik Motor i et portosamarbejde med en række andre magasiner og tidsskrifter og har derigennem opnået en besparelse på cirka 11 pct. i forhold til Post Danmarks listepriser. Motor vil fortsat deltage i dette samarbejde, der muligvis også kan udvides til at omfatte andre stordriftsaftaler. Annoncesalget til Motor forløb efter budget, og produktionsomfanget har ligeledes været som forventet. Af større redaktionelle tiltag kan nævnes Autoindeks, der nu er etableret som det førende kvalitetsindeks omhandlende bilbranchen i Danmark. Ligeledes blev der i det forgangne år gennemført et stort antal test af nye biler og bilrelaterede produkter, sidstnævnte ofte i tæt samarbejde med vores udenlandske søsterklubber. Motors redaktion blev udvidet med to personer i 2004, primært med henblik på at styrke bladet på nyhedsfronten, herunder udviklingen af internetbaserede nyhedstjenester på FDMs hjemmeside. Den redaktionelle udvidelse har betydet en styrkelse af Motors nyhedsprofil, og i forbindelse med foreningens kommen internetportal vil nyhedstjenesterne blive yderligere udvidet. Det forgangne år var det første, hvor den forstærkede satsning på forbrugerstof for alvor kunne mærkes i Motor. Årets højdepunkt var bladets oversigt over de forskellige bilmærkers garantivilkår eller mangel på garanti. En sag, der skabte opmærksomhed i branchen og blev den konkrete årsag til, at flere bilmærker indførte eller forbedrede deres garanti på nye biler. Blandt de mere usædvanlige forbrugersager var afsløringen i Motor af, at ejere af en helt bestemt bilmodel i årevis havde betalt for meget i ejerafgift. Det medførte en gennemsnitlig tilbagebetaling til bilejere på kr., og kostede samlet set statskassen knap fire mill. kr. i for meget inddrevet afgift. Motor producerede i alt sider i Heraf var 243 sider annoncer. Motor læses hver måned af mere end læsere. Motor testede mere end 150 nye biler i re biler opnåede de maksimale seks stjerner, mens andre tre måtte nøjes med to stjerner, der er væsentlig dårligere end gennemsnittet. Bortfaldet af portostøtten øgede Motors forsendelsesomkostninger med knap 3.5 mio. kr. i forhold til Dermed blev forsendelse Motors største enkeltudgift. Et enkelt eksemplar af Motor koster FDM 7,50 kroner at producere - alt inklusive. 8

10 9

11 Medlemmer og omverden Som et led i vision-mission projektet har FDM gennem 2004 grundigt undersøgt, hvordan foreningen skal udvikle sig fremover. I samarbejde med eksterne konsulenter blev medarbejdere, medlemmer og potentielle medlemmer spurgt om deres holdninger til FDM, og analysearbejdet resulterede i en vision for foreningens fremtidige, daglige arbejde. Den helt overordnede vision er at varetage den moderne bilists interesser og arbejde for, at det er en positiv oplevelse at være bilist. På den basis har FDM opstillet fire målsætninger, som tilsammen skal være med til at sikre visionen: FDM har haft medlemsfremgang siden 1993, og ved udgangen af 2004 var danske familier medlemmer af foreningen. I lighed med tidligere år gennemførte markedsafdelingen en forårskampagne for at hverve nye medlemmer. Der blev i tre perioder indrykket forsideannoncer i de landsdækkende dagblade, som blev fulgt op med husstandsomdelte breve. Desuden gennemførtes en række direct marketing aktiviteter hen over året, og på nettet blev FDM synliggjort gennem bannerannoncering, hvor der i alt blev klikket over en kvart million gange på et FDM-banner. For at skabe yderligere udvikling i rabataftaler til FDMs medlemmer blev markedsafdelingen i starten af 2004 udvidet med en medarbejder. Der er blevet skabt mange nye rabataftaler indenfor områderne biler samt ferie & fritid, som f.eks. autoudstyr, bildæk, bøger, hoteller, tasker, fitness, færgetransport og restauranter. FDM ønsker at have de dygtigste eksperter inden for teknik, jura og andre relevante områder, som bilisten har brug for rådgivning indenfor. FDM skal forblive en kompetent og uafhængig organisation, der tjener bilistens interesser. FDM ønsker at være en levende og synlig organisation for den moderne bilist, der tilpasser sig bilistens skiftende behov og løbende viser vejen med fremsynede tiltag. FDM har klare holdninger inden for de trafikog forbrugerpolitiske områder og er med til at sikre, at det er en positiv oplevelse at være bilist. Målsætningerne er samlet i en enkelt formulering: FDM - i bilistens tjeneste. Arrangementer for medlemmerne bød i det forgangne år på en række nye tiltag. Motorsportsaktiviteter blev kombineret med mere livsstilsorienterede arrangementer, familieaktiviteter samt kultur i bred forstand. I samarbejde med FDM Jyllandsringen startede FDM racerdage, hvor medlemmer selv kunne køre DC biler. Samarbejdet med 11 danske kulturhuse blev styrket, og smagninger af øl fra mikro ølbryggerier, vine og spiritus har opnået stor popularitet. Stadig flere retter nu henvendelse til FDM for at indgå samarbejde til glæde og gavn for foreningens medlemmer. FDMs medlemsservice sørger for håndteringen af foreningens mange medlemmer, hvilket er en både administrativ og udadrettet opgave, der stiller krav til imødekommenhed og effektivitet. Derudover har medlemsservice postordresalg af sikkerhedsudstyr, kort og rejselitteratur. Medlemmer og biler (indeks: 1980 = 100) Biler/1.000 indbyggere Medlemmer af FDM

12 At godt begyndt er halvt fuldendt gælder også for en bilferie, og FDMs medlemmer kan frit benytte ferieservice til at få inspiration og gode råd for både børn og voksne med på turen. Ferieservice har et udbygget samarbejde med FDMs europæiske søsterklubber, og ligger derfor altid inde med de nyeste oplysninger til turisten i Europa. I 2004 modtog medlemsservice s mod året før, hvilket er en stigning på fire pct. Medlemsservice modtog i året der gik opkald. Overgangen til et nyt og mere avanceret telefonsystem ved udgangen af 2003 medførte en stigning i opkaldene på knap 20 pct. Denne stigning kan dog ikke ses som udtryk for et større antal totalopringninger til FDM, men en anden håndtering af indkomne telefonopkald. Årets udvikling viser i øvrigt store udsving fra opkald i juni til i december. Medlemsservice tegnede 90 pct. af medlemskaberne i Ferieservice modtog s i 2004 mod året før. Ferieservice udgav atter to store publikationer, Ferieoplevelser med beskrivelse af rabatter til 226 danske seværdigheder og Show your Card brochuren med et udvalg af de mange rabatter, man som FDM medlem kan opnå i Europa og USA. Ferieservice fik i 2004 indarbejdet en campingguide på FDMs hjemmeside. Campingguiden er udviklet sammen med FDMs tyske søsterorganisation ADAC og indeholder over campingpladser i Europa, som er besøgt og bedømt af ADACs campingspecialister. Desuden er ferieservice en af de primære kilder til indholdet på FDMs hjemmeside. Nye logoer I forbindelse med den nye vision blev det også besluttet at forny foreningens logo, som oprindeligt er fra slutningen af 1960 erne. Siden dengang er logoet løbende blevet justeret i farven, men ved denne revision blev både farven, typografien og de tre, blå kasser ændret, så logoet fremstår mere tidssvarende. I den forbindelse er FDM travels logo også ændret. Målet har her været et enklere logo, der ligger tæt på FDM-logoet, men i en farve, som signalerer rejse, glæde og udadvendthed. De nye logoer bliver indarbejdet i foreningens nye designlinie i foråret

13 FDM udvikler løbende aktiviteterne på internettet for at opfylde nye behov og den stadig større betydning nettet har i relation til både medlemmerne og potentielle medlemmer. På internettet var der således i højsæsonen unikke besøgende på hvilket er en stigning på , eller 24 pct., i forhold til året før. Webafdelingens største projekt i 2004 har været udviklingen af en ny internetportal til Der er tale om et generationsskifte, hvor den nuværende hjemmeside løftes til et egentlig portalsystem som et led i den normale udvikling og fremtidssikring. I samme forbindelse implementeres et nyt grafisk design i overenstemmelse med FDMs nye designlinie. Den færdige web-portal lanceres sommeren æt forbundet med portalprojektet var i 2004 arbejdet med at omstrukturere s datagrundlag, som skal bringes i overensstemmelse med FDMs nye informationsarkitektur. Formålet er at skabe en bedre sammenhæng mellem FDMs mange forskellige informationer, og et udvalg af de omfattede systemer er: Af øvrige tiltag på kan nævnes: Udvikling af nyhedsmodul Videreudvikling og personalisering af Udvikling og implementering af FDM Campinguide Europa Implementering af ourplan USA og Canada Udvikling og implementering af nyt brugtbilmarked i samarbejde med BilZonen Udover besøgstallet på unikke brugere i juni 2004 illustreres internettets stigende betydning også på det stigende antal af indmeldelser i FDM via foreningens hjemmeside. Internettets stigende betydning er også tydelig i antallet af handler i FDMs web-butik. I 2004 blev der således gennemført handler, hvilket er en stigning på eller 39 pct. i forhold til sidste år. Juni 2004 var første måned med tilgængelige web-nyheder, og i denne måned var der unikke besøgende, der klikkede ind på en webnyhed. I oktober var der En hurtig og positiv udvikling til et pænt, stabilt niveau. Bildatabasen MC-databasen ilbagekaldelser Bonus og rabatter Kollisionstests Ferieboligmarked Benzinpriser.dk er blevet videreudviklet i 2004 blandt andet med mulighed for at oprette en personlig profil og modtage benzin- og dieselpriser i sit lokalområde. Hjemmesiden har haft et betydeligt besøgstal med i gennemsnit unikke besøgende hver måned i Da hjemmesiden Indmeldelser i FDM via internettet

14 blev lanceret i 2003 var tallet ca besøgende om måneden. Campings hjemmeside er FDMs mindst besøgte, men med unikke besøgende i højsæsonen, har også denne del af FDMs hjemmeside i 2004 gennemgået en løbende udvikling og vedligeholdelse. op 10 over de mest besøgte sider på ser således ud: 1. Forsiden - FDMs hjemmeside for medlemmer 2. Bildatabasen 3. Ferie 4. Alt om biler 5. Søg en test i Motor 6. FDM Brugtbilmarked 7. Nyheder 8. FDM ourplan 9. Motor-forside 10. MC-databasen På en gennemsnitlig dag melder 52 danskere sig ind i FDM Hvert år ringer ca medlemmer til Ferieservice og får gode råd med på deres ferie I højsæsonen maj-juli 2004 var der godt besøgende, der hentede ferieinformation på FDMs medlemmer kan få rabat over steder i Danmark, Europa og USA 13

15 Rådgivning og forbrugerbeskyttelse For FDM er den juridiske og tekniske rådgivning af medlemmerne et kerneområde, som medlemmerne har store og berettigede forventninger til, og foreningen bruger derfor mange ressourcer herpå. I bestræbelserne på at yde medlemmerne endnu hurtigere og mere kompetent bistand blev afdelingen i 2004 præget af to markante initiativer, som har medført mærkbare forbedringer for medlemmerne. Den juridiske og tekniske telefonrådgivning blev lagt sammen i et fælles og udvidet callcenter med forlænget åbningstid. Den samlede afdeling består herefter af tolv jurister og jurastuderende og fem teknikere. Derudover har afdelingen ved forskellige lejligheder gjort brug af FDMs regionsteknikere. FDMs nye callcenter har været en mærkbar forbedring af foreningens service overfor medlemmerne og har ikke mindst for den juridiske rådgivning medført en markant reduktion af ventetiden for medlemmerne i en periode, hvor antallet af henvendelser har været stigende. Derudover startede projekt retssager i det forgangne år, og ved udgangen af 2004 var afdelingen gennem sine to advokater involveret i tre retssager. o om bilkøb og mangler og en om privat parkering. Alle tre er sager, hvor der er klare og principielle forbrugerinteresser på spil. At FDM nu er i stand til selv at følge en sag helt til dom har betydet, at alene truslen om at foreningen selv vil stævne har løst en række sager i overensstemmelse med FDMs opfattelse og til medlemmets tilfredshed. FDMs mere udadvendte juridiske bestræbelser var i 2004 fokuseret på forbrugerinteresser, hvilket blandt andet resulterede i, at foreningen definerede en række krav til garantier på nye biler. Et område hvor danske bilister i mange år har været dårligere stillede end bilister i de øvrige europæiske lande. I samarbejde med Motor blev garantivilkår indføjet som et parameter ved test af nye biler, og allerede med udgangen af året meddelte såvel BMW, Opel og Peugeot, at de indfører garanti på nye biler. For Opels vedkommende begrundet i, at firmaet ikke kunne leve med at være anført i rubrikken Ingen garanti i Motors test af nye biler. En anden sag, som har involveret både jura, teknik og Motor, er FDMs involvering i sagen om Mercedes Benz håndtering af rustskader på deres biler. Fra at være ganske afvisende nåede firmaet i 2004 til en erkendelse af problemet, som næppe var opnået, hvis ikke FDM, godt hjulpet af pressen i øvrigt, så massivt havde taget fat i problemet. Et nyt emne, som kom på dagsordenen i 2004, var parallelimport af nye og nyere biler, købt dels gennem en forhandler men også direkte af danske forbrugere hos udenlandske forhandlere. Denne form for bilkøb blev gjort mere attraktiv i 2004, da Ligningsrådet afgjorde, at en parallelimporteret bil skal afgiftsfastsættes ud fra den reelle købspris og ikke som hidtil ud fra den danske listepris. Det gav anledning til megen omtale i pressen og til en strøm af henvendelser til afdelingen både fra medlemmer og journalister. På en gennemsnitsdag er der 263 henvendelser til den juridiske og tekniske rådgivning. FDM er medlem af 33 råd, nævn og udvalg. I 2004 afgav FDM ti høringssvar til diverse myndigheder. 14

16 Fra politisk side har der gennem de senere år været et stigende pres på autobranchen for i enighed at etablere et autoankenævn. Der blev i løbet af 2004 afholdt møder mellem branchens aktører, herunder FDM, samt Forbrugerrådet, ligesom der har været tosidede drøftelser. Indtil videre er forhandlingerne nærmest kørt fast, idet der ikke kan opnås enighed om finansieringen af et ankenævn. Autobranchen mener, at den ikke skal bære den fulde byrde, og FDM er af den opfattelse, at forbrugerne ikke skal pålægges generelle ekstraomkostninger gennem en ny bilafgift, lige som foreningen ikke finder det rimeligt, at den enkelte forbruger skal løbe en stor økonomisk risiko ved en klagenævnsbehandling. FDM kan dog godt støtte, at en forbruger, som måtte tabe en sag, skal bære en mindre andel af omkostningerne. Forbrugerrådet kan derimod ikke acceptere, at forbrugerne skal pålægges omkostninger ud over et minimalt klagegebyr. Endelig skal nævnes, at medarbejderne i juridisk afdeling også i 2004 optrådte hyppigt i pressen, idet området fortsat har stor bevågenhed, og juristernes og teknikernes faglige vurderinger medvirker til at skabe en klar FDM profil. Ligeledes har medarbejderne i 2004 deltaget i arbejdet i diverse råd, nævn og udvalg, hvor FDM i små og store sager arbejder for at beskytte bilisternes interesser både som forbrugere og trafikanter. Ventetider til juridisk eller teknisk rådgivning 2004 Henvendelser om juridisk eller teknisk rådgivning Minutter eknisk Juridisk ekniske henvendelser Juridiske henvendelser Januar Juli December

17 est og motorsport estcentrene er omdrejningspunktet i FDMs mangeårige erfaring i og viden om de tekniske forhold ved biler, og afdelingens vigtigste opgave er test af brugte biler. Afdelingen har også en central rolle i at sikre og udvikle det meget høje faglige niveau i den tekniske rådgivning af medlemmerne. Et led i denne proces er arbejdet med at give teknikerne lettere og hurtigere adgang til flere og bedre informationer. I 2004 blev der til formålet opbygget en vidensbase på FDMs intranet, som løbende opdateres og som i løbet af 2005 skal videreudvikles i sammenhæng med det vidensprojekt, der er startet i hele organisationen blev året, hvor Danmark som det sidste EU land liberaliserede bilsynet, hvilket blev fulgt op af en beslutning om, at FDM ville begynde at syne biler. I den forbindelse blev der lagt mange kræfter i, at gøre FDMs testcentre klar til opgaven så hurtigt som muligt, og foreningens første syn blev gennemført på testcentret i Kgs. Lyngby allerede den 31. januar I forbindelse med bilsyn er det et myndighedskrav at kunne dokumentere et kvalitetsstyringssystem, og FDM valgte på den baggrund at tage skridtet fuldt ud, og få et certifikat efter den internationale DS/EN 9001 standard. Det var en omfattende proces, og der blev i det forgangne år brugt mange ressourcer til at få processen gennemført og få godkendelsen fra Færdselsstyrelsen på plads. I 2004 vendte den økonomiske tilbagegang for FDMs testcentre, og omsætningen øgedes med hele 14 pct. i forhold til året før. Ved siden af tests for medlemmerne, har FDMs testcentre mange bilforhandlere, forsikringsselskaber og andre professionelle som kunder, og i de senere år er det indenfor den kategori, der har været vækst. Det vendte i 2004, hvor der skete en stigning antallet af test for medlemmer. I starten af 2004 blev testcentrenes elektroniske bookingsystem taget i brug, og et projekt til elektronisk booking på blev startet og gav muligheden for, at medlemmerne hurtigt og let selv kan bestille tid på internettet. Dette forventes at være endelig på plads i foråret FDM etablerede i det forgangne år et nyt testcenter i Fredericia i samarbejde med som ønskede at starte netauktion med brugte biler. Det lykkedes desværre ikke at få tilstrækkeligt med biler på auktionerne i 2004, men testcentret videreføres til bilsyn og test eventuelt i samarbejde med en anden samarbejdspartner. FDM lancerede i august en købstest med garanti, hvor medlemmer ved privat handel af brugt bil, som køber kan opnå seks måneders fuld garanti på den brugte bil. På trods af annoncering i Motor lykkedes det ikke at få den helt store efterspørgsel, men det er et godt og unikt tilbud, og medlemmerne vil blive gjort yderligere opmærksomme på fordelene i det kommende år. I 2004 foretog FDM tests, mere end halvdelen var brugtbiltests. 57 bilforhandlere fik testet godt biler på testcentrene i Omsætningen på FDMs testcentre er steget 22 pct. de sidste tre år. 16

18 2004 var første hele år, hvor den nye og sammenlagte FDM Jyllandsringen kunne anvendes til motorløb, og det blev en bragende succes. ilskuerne strømmede til, og pressen, herunder ikke mindst V, dækkede løbene mere end det er set i mange år. il glæde for både banens racerkørere og mange køreskoleelever fik banen en ny manøvregård i Ikke mindst de store køreskoler, som kommer med eleverne i bus, vil opleve manøvregården som en markant forbedring, da de fremover får mulighed for at tage flere hold samtidig. Oplevelses- og formelkurserne blev i 2004 afviklet i samarbejde med FDM Motorsport og en privat arrangør. Der deltog 120 i kurserne, og interessen er stigende, og produktet vil derfor blive yderligere udviklet og markedsført. Sports Car Event blev også i 2004 afviklet til fordel for Børnecancerfonden. Overskuddet på arrangementet går ubeskåret til fondens arbejde og er på få år vokset fra til en kvart million kroner. FDM er glade for at kunne yde et lille bidrag til fondens arbejde for kræftsyge børn og satser på i de kommende år at kunne tiltrække endnu flere besøgende til arrangementet. Omsætning på FDMs testcentre Overskud fra FDM Sports Car Event il Børnecancerfonden kr. 15mio. kr. 10mio. kr kr. 5mio. kr kr

19 Camping Som resten af feriebranchen kæmpede også camping i 2004 mod noget nær konstant regn i otte uger i højsæsonen Alligevel blev det forgangne år endnu en periode med positiv udvikling, hvor konsolidering, entusiasme og omhyggelig planlægning resulterede i en omsætningsfremgang, der blev godt en million kr. over det forventede. Det til trods for, at det dårlige vejr betød, at omkostningerne til energi og uforudsete driftsudgifter blev højere end forudset. Antallet af standpladser hos camping blev forøget fra 547 til 600 i 2004, der også blev året, hvor Holbæk campingplads fik en swimmingpool, der blev særdeles populær hos badehunde i alle aldre. Campings nye profil, Ferie For Alle, har sammen med en markeds- og I offensiv, tematisering, kommerciel prispolitik og gør det selv trimning, givet os beviserne på, at afdelingens medarbejdere sammen kan etablere og udvikle et moderne og attraktivt camping- og ferieprodukt. Der er arbejdet med anlægs- og resultatforbedringer, og samtlige pladser blev i 2004 forskønnet og har nu opnået FDMs genkendelighed. Omsætning 2004 Budget Realiseret Overnatning og sæsonpladser Campingvogne Combi Camp L5 Hytter (bad) Øvrige hytter Overnatninger i alt: FDM driver 14 campingpladser over hele Danmark med 204 hytter, 27 campingvogne, 15 combi camp og to telte. FDM har nu tre vinteråbne campingpladser i Billund, Holbæk og Bjerge, syd for Kalundborg. Klageraten faldt i 2004 til en femtedel i forhold til tidligere års niveau. Camping har 26 fastansatte med arbejdere værtspar som arbejder hele året. Overnatning på FDMs campingpladser 2004 Norge Andre Holland 6% 6% 7% Sverige 10% Danmark 55% 16% yskland 18

20 19

21 FDM travel 2004 blev for FDM travel et år i konsolideringens tegn, hvor det økonomiske grundlag for rejsebureauet blev forstærket og fundamentet til en ny strategi blev lagt. For rejsebranchen som helhed, blev året, der gik, karakteriseret ved en genfunden optimisme, som for første gang i en længere årrække ikke blev negativt påvirket af terror, krig eller epidemier. Rejselysten var gennem året stigende, og godt støttet af en stabil dansk økonomi har et stadigt stigende antal danskere atter lyst til at rejse, og mange har igen vendt interessen mod oversøiske destinationer i Østen og Nordamerika. Den ny strategi i FDM travel har basis i en offensiv position på det danske rejsemarked, og et bærende udgangspunkt er en øget satsning på drømmerejser og udvidelse af rejsebureauets egne produkter til oversøiske destinationer. Som et indledende trin i den nye strategi blev rejsebureauets første produkt til Østen, roperne deluxe, introduceret på markedet i efteråret Desuden lægges der også op til øget fokus på pris på udvalgte produkter, som vil kunne sælges i store mængder til reduceret pris. For FDM travel var særligt udviklingen på det Nordamerikanske marked markant, da rejsebureauet gennem de seneste par år har udvidet og udviklet den oversøiske produktion af rejser hertil. Godt støttet af en attraktiv dollarkurs har kunderne benyttet FDM travels specielle satsning på Fly n Drive produktet til netop bilernes kontinent, og således har FDM travel opnået en ledende position på det danske marked for rejser til Nordamerika. I 2004 udvidede FDM travel mulighederne for selvbooking på og et væsentligt element i den nye strategi er opbygningen af en velfungerende online salgssupport. Online funktionen er som et led i rejsebureauets offensive strategi for fremtiden blevet styrket organisatorisk ved opbygningen af en selvstændig online funktion. Således er der også her lagt grundstenen for opbygningen af en markant position for FDM travel indenfor denne distributionsform. FDM travel anvendte i 2004 en del ressourcer til en uddannelsesmæssig indsats overfor medarbejderne. Rejsebureauet har i samarbejde med en ekstern uddannelsespartner gennemført kurser i eksempelvis opsøgende salg og mersalg, hvilket har bidraget til at fastholde det høje uddannelsesniveau i rejsebureauet, som er en forudsætning for en offensiv strategi og for tillige at sikre vore kunder en oplevelse af kvalitet ved at handle i FDM travel. I det forgangne år blev således lagt et forstærket økonomisk fundament under FDM travel og en offensiv strategi for fremtiden. Således lykkedes det i 2004 for første gang i mange år at få et positivt resultat. Begge dele vil sikre FDM travel en markant og synlig position på det danske rejsemarked. FDM travel har haft over besøgende på i FDM travel Club rundede medlemmer i december 2004, hvilket er mere end ved årets begyndelse. Omsætningen til Nordamerika udgjorde 1/6 af den samlede omsætning i Omsætningen fra private virksomheder og offentlige kunder i FDM travel udgjorde 24 pct. af den samlede omsætning i

22 21

23 FDMs organisation - bestyrelsen Bent Halkier, formand, samt forretningsudvalget Steen orp-hansen, næstformand, samt forretningsudvalget Chr. Haugaard Andersen, forretningsudvalget Bent Lauritzen Ina-Maria Nielsen orkil Hattel Michael Mathiesen Peter Bang Jeppesen Henning Pedersen Lars Munk Inger Degn Knudsen Mogens Christensen 22

24 FDMs organisation - direktion og ledelse homas Møller homsen, adm. direktør Carsten Møller, økonomidirektør Allan Rasmussen, regnskab Bo Christian Koch, Motor Ingrid Falkenham, marked FDM og marketing FDM travel Lars Ellegaard, juridisk og teknisk rådgivning Morten Andersen, politisk sekretariat Per Antvorskov, test og bilsyn Søren Dahlin, camping Jesper Ewald, indkøb FDM travel Ulla Bruun, salg offline FDM travel Brian Andersen, salg online FDM travel 23

25 Repræsentantskabet Kreds 1 Pol.kr./lokalområde 1 Prokurist René Honoré Ribegade København Ø Advokat Bent Lauritzen Ny Vestergade København K Cand. jur. Louise Halkier Rosenvængets Hovedvej 48, 2, København Ø Direktør Jan Holmegaard Jensen Ingeniørforeningen Kalvebodbrygge København V 8 Kørelærer Karsten Kræmer Nordstrandparken Dragør Kreds 2 Pol.kr./lokalområde 3 Kontorchef Hans Skytte Pedersen Høyrups Alle Hellerup Investeringschef Peter Goldsmidt Jægersborg Allé Charlottenlund 4 Internetchef orben Weber Andersen Rude Vang Holte Overlæge Jens Juel hiis Kikhanebakken Holte Kontorchef Chr. Haugaard Andersen Paradisbakken Holte 5 Driftschef Kenth Sørensen Buddingevej Lyngby Salgsingeniør Finn Geslau Værebrovej 2. lj Bagsværd Kreds 3 Pol.kr./lokalområde 2 Vakant 6 Salgskonsulent Karl-Erik Høholt Jensen Strandbovej Hvidovre Civilingeniør Svend Carstensen Rødovrevej Rødovre 7 Lektor Ina-Maria Nielsen Gyvelvej 4, 1. sal tv Glostrup ekniker Jørgen Sjøland Baunevej aastrup 22 Statsaut. revisor Knud Verner Westh St. Søstræde Rønne 55 Lærer Bergur Godtfred Breidablik 2B FR 100 orshavn Kreds 4 Pol.kr./lokalområde 9 Overlærer L. Vange Søndermarken Espergærde Politiassistent orkil Hattel Kirsebærhaven Fredensborg Advokat Oluf Olsen Søndermarken Espergærde 10 Direktør Bent Byskov Christian IV s Vej Hillerød Ingeniør Eggert Neistrup Skovbakken Farum Advokat Christian Petri Københavnsvej 16 Postboks Hillerød 11 Salgskonsulent orben Carlsson Løngangen 8, st.tv Hundested Operatør John Holmstrup Kocksvej 15 K, 2. tv Frederikssund 12 Ingeniør Stig Hoffmann Johansen Skolevej Havdrup Prokurist Jes Lyngsie Peterssæde 6, Svogerslev 4000 Roskilde Advokat Lars Holm Rasmussen Greve Strandvej Greve Civiløkonom Mogens Lundbech Englerupvej 57 Kirke Sonnerup 4060 Kirke Såby 13 Projekt-manager Peer K. Kristjansen Nørreledet 16 Lellinge 4600 Køge Kreds 5 Pol.kr./lokalområde 14 aksator Kim Madsen Vallestrupvejen Holbæk El-installatør Carsten H. Jensen Nykøbingvej 72 Stigs Bjergby 4440 Mørkøv 15 Regionschef Palle C. Castbak Bredekildevej Kalundborg 16 Viceforst., soc. pæd. Kjeld Krageskov Kisaq Søndermarksvej Dianalund 17 Administrationschef Helle Jürgensen Schubertsvej Slagelse 18 Reg. revisor Helge Christensen Sct. Peders Kirkeplads 13, 2.th Næstved Journalist Claus Würsten Carl Nielsens Vej Næstved 19 Major Steen orp-hansen Rosagervej Præstø 20Politiassistent Dorthe Larsen Bruntoftevej 1, Sørup 4863 Eskildstrup 21 Faglærer Finn Birger Jensen Jødevej Nakskov Kreds 6 Pol.kr./lokalområde 23 Ingeniør Erling Uhrbrand Jensen Fredensgade Odense C Automobilforhandler P. H. Pedersen Svendborgvej Odense S Fabriksdirektør E. Brix Jørgensen Blåklokkevej Odense SV 24

26 24 Møbelhandler Finn Boye Englandsvej Svendborg Radioforhandler Palle Pagel Hansen vedvej Svendborg 25 Politiassistent Michael Mathiesen Granvej Ullerslev 26 Ekpeditionschef Ole Gundersen Pilehaven Assens 27 Lærer Ole Eggert Odensevej Middelfart Kreds 7 Pol.kr./lokalområde 38 Inspektør Ib Poulsen Hårupvej Brædstrup Glarmester Hans Aasberg Hulvej Horsens 42 Lærer Peter Bang Jeppesen Klokkerbakken Århus V Adm. direktør Michael Flintholm Lobeliavej Skødstrup Læge Arne Chr. Fiellau Orla Lehmanns Alle 7, 8000 Århus C Sekretariatschef Helle oft Hansen Lupinvej Hinnerup Filialdirektør Peter Sørensen Schenker A/S Jens Olsens Vej Århus N 43 Værkfører Frede Borg-Jensen Splidholmvej 41, Gylling 8300 Odder Ingeniør Jørgen Olsen Kildeparken Skanderborg 44Skatterådgiver René Møller Jensen Buskelundtoften Silkeborg Kreds 8 Pol.kr./lokalområde 37 Radiotekniker homas Sindberg Martinsen Niels Kjeldsensvej Give Fuldmægtig Bodil Kolbæk Rasmussen Johannebjergparken Vejle Øst 39 Systemprogrammør age Gejl Nygårdparken 2, Gjellerup 7400 Herning Ungdomsskoleinspektør Niels Jørn Jeppesen Højager Aulum 40Skatteinspektør Marius rip Klostervænget Skjern 41 Elektromester Henning Pedersen Sarpsborgvej Struer Afdelingsdirektør Birger Føgh Bjerggade Struer 47 Civiløkonom Carsten Baun-Christensen Lupinmarken Viborg Autotekniker Johnni Bager Sønderhøjvej 11 Vinkel 8800 Viborg 48Poul Erik Jørgensen Kærmindevej Skive 49 andlæge Knud Hagger Odgaard Møllevej histed Kreds 9 Pol.kr./lokalområde 45 Direktør Lars Germann Egevangen Randers Advokat Niels Grønbæk Middelbovej Randers 46Direktør John Bernth Madsen Æblerosevej 11 st. th Grenå 50 Læge Erik Bruun Nielsen Vindblæsvej Løgstør 51 Bankbestyrer Jørgen Maibom Møllevænget Vadum Bureauchef Poul-Erik Madsen C. h. Zahlesvej Aalborg SØ Logistikchef orben Egebo Gabriel A/S Hjulmagervej Aalborg 52 Afdelingsdirektør Claus Brink eglvænget 92, Als 9560 Hadsund 53 Souschef Erik Husted Henriksen Langbaksmindevej Asaa 54 Advokat Bent Halkier Sct. Cathrinevej Hjørring Direktør orben Holt Sct. Cathrinevej Hjørring Kreds 10 Pol.kr./lokalområde 28 Værkstedsleder Ernst Kold Ravnskobbel Sønderborg 29 Politiassistent Lars Rydhard Skovbakken Aabenraa 30Lærer Hjalmar Nielsen Carstensgade ønder 31 andlæge Lars Munk Nørregade Haderslev 32 Områdechef Willi Weber Linde Allé Ribe 33 Forretningsfører Poul Adler Svanholm Birkedals Alle Esbjerg 34 Repræsentant H. P. høgersen Færøvej Grindsted 35 Projektchef Hans Verner Jensen Østerbyvej 48, relde 7000 Fredericia 36 Direktør Bent Andersen Vonsildvej Kolding 25

27 Her er FDM repræsenteret Ministrielle udvalg og kommissioner Færdselssikkerhedskommissionen Rådet for Større Færdselssikkerhed Rådet for rafiksikkerhedsforskning Vejsektorrådet Vejregelrådet Forbrugerklagenævnet Rigspolitichefens styringsgruppe vedrørende syn og registrering Erhvervsministeriets uristpolitiske Kontaktudvalg Miljøministeriets Campingreglementsudvalg Andre danske udvalg, kommissioner og projektgrupper Storkøbenhavns rafiksikkerhedsråd Ankenævn for køreundervisning Ankenævn for forsikring Arbejsdgruppe om obligatorisk førstehjælp i køreundervisning Campingbranchens Reklamationsnævn Danmarks uristråds - Marked Danmark Danske Rejseagenters Sikkerhedsfond Det kriminalpræventive råds tekniske Sikringsudvalg Det kriminalpræventive råds motorudvalg DS-udvalg for sikkerhedsseler og barnesikkerhedsstole i biler Foreningen af Køretekniske Anlæg Friluftsrådet Følgegruppe under Retsplejerådet Miljøordning for biler Nordiske udvalg for deklarationer, tyverisikring og rustgarantier Projektgruppe om etablering af et autoankenævn Campingrådet Danmarks Vandrehjem Danmarks Rejsebureau Forening Rådet for større dæksikkerhed Internationale udvalg og kommissioner Alliance Internationale de ourisme European Road Information Center (ERIC) EuroNCAP 26

28 Oversigtskort : FDM lokalområder (politikredse) 1-10: FDM kredse FDM testcenter FDM travel FDM Camping FDM Jyllands-Ringen

Årsrapport 2005 - beretningen. n Nyt i 2005 - FDM test og bilsyn. n Stadig flere medlemmer. n Flere fordele og rabatter CMYK 100-45-0-4

Årsrapport 2005 - beretningen. n Nyt i 2005 - FDM test og bilsyn. n Stadig flere medlemmer. n Flere fordele og rabatter CMYK 100-45-0-4 CMYK 100-45-0-4 Årsrapport 2005 - beretningen n Nyt i 2005 - FDM test og bilsyn n Stadig flere medlemmer n Flere fordele og rabatter FDM i 2005 side 3 FDM nøgletal side 6 Det gode råd side 8 Fritid side

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger 1. Hovedlinjerne 2008 2. Tal for overnatninger 3. Forbrug og omsætning 4. Beskæftigelse 5. Campingpladser regionalt / lokalt 1. Hovedlinjerne 2008 På trods af den finansielle og økonomiske krise, der for

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, januar 2012 HOVEDRESULTATER København er Danmarks mest omtalte by med 51.815 i, en førsteplads hovedstaden også kunne fejre i. Anderledes

Læs mere

Revision eller udvidet gennemgang?

Revision eller udvidet gennemgang? www.pwc.dk/udvidetgennemgang Revision eller udvidet gennemgang? Stil skarpt på din virksomheds behov Få et indblik i de overvejelser, du skal gøre dig, når du skal vælge mellem fortsat revision eller udvidet

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, maj 2014 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til sidste års opgørelse. Her er det stadig København (44.827),

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner NR. FEBRUAR Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner I endte. ejerboliger på tvangsauktion mod.9 sidste år. Der er tale om et marginalt fald på, pct. Men de tre kommuner, der i havde flest tvangsauktioner,

Læs mere

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 AKTUEL GRAF 9 opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 Yosef Bhatti, adjunkt Center for Valg og Partier Institut for Statskundskab Københavns Universitet Mail: yb@ifs.ku.dk Jens Olav Dahlgaard, Ph.d.-studerende

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Årsrapport 2006 - beretningen. n FDM etablerer FDM Sjællandsringen. n Stadig på den politiske dagsorden. n 237.000 medlemmer

Årsrapport 2006 - beretningen. n FDM etablerer FDM Sjællandsringen. n Stadig på den politiske dagsorden. n 237.000 medlemmer Årsrapport 2006 - beretningen n FDM etablerer FDM Sjællandsringen n Stadig på den politiske dagsorden n 237.000 medlemmer Indhold Bilisternes talerør............................................. 3 Medlem

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Overblik over det delte boligmarked

Overblik over det delte boligmarked NR. 4 APRIL 2015 Overblik over det delte boligmarked Boligmarkedet i Danmark ser stadig mere opdelt ud. Den lidt mere positive økonomiske udvikling og den meget lave rente, ses nu meget tydeligt på boligmarkedet

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 21. november 2014 ULIGHEDENS DANMARKSKORT GENTOFTE HAR DEN HØJESTE ULIGHED I DANMARK I dette notat har CEPOS på baggrund

Læs mere

TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013

TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013 TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013 Vi har foretaget følgende valg i Transportgruppen: Gruppeformand Jan Villadsen Forhandlingssekretær Jørgen Aarestrup Henrik Berlau - Karsten Kristensen

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

ALM. BRAND - INVESTERINGSORDNING PENSION BRUGERVEJLEDNING

ALM. BRAND - INVESTERINGSORDNING PENSION BRUGERVEJLEDNING ALM. BRAND - INVESTERINGSORDNING PENSION BRUGERVEJLEDNING WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD ALM. BRAND INVESTERINGSORDNING.... 3 HER FINDER DU ALM. BRAND INVESTERINGSORDNING.......................

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Årsrapport :: 2007. n FDM udpeget til Superbrand 2007. n FDM etablerer eget vejhjælpsselskab. n Stor fremgang i salget af rejser

Årsrapport :: 2007. n FDM udpeget til Superbrand 2007. n FDM etablerer eget vejhjælpsselskab. n Stor fremgang i salget af rejser Årsrapport :: 2007 n FDM udpeget til Superbrand 2007 n FDM etablerer eget vejhjælpsselskab n Stor fremgang i salget af rejser Indhold Medlemsfremgang............................................ 3 rafiksikkerhed

Læs mere

Udbydere af danskuddannelse

Udbydere af danskuddannelse NOTAT Dato: 12. september 2011 Kontor: Integrationskontoret Sagsbeh.: YKT Udbydere af danskuddannelse AOF Center Fyn Sprogskole Leder: Marianne Krammer Vestergade 23 5700 Svendborg Tlf.: 62 21 73 73 E-post:

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Klik og vælg dato J.nr. 5-304906 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 39 af 23. oktober 205 (alm.

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER Albertslund Albertslund Station, Hedemarksvej 1 DSB / 7-Eleven 08:00-17:00 08:00-19:00 08:00-19:00 08:00-19:00 08:00-19:00 10:00-19:00 Albertslund Egelundsvej 5 Shell / 7-Eleven 08:00-22:00 08:00-22:00

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Refinansieringsrisici reduceret

Refinansieringsrisici reduceret NR. SEPTEMBER Refinansieringsrisici reduceret Institutternes målrettede indsats for at reducere mængden af rentetilpasningslån har båret frugt. Boligejerne har i det seneste år valgt fastforrentede lån,

Læs mere

Ikke alle kommuner er på jobtoget

Ikke alle kommuner er på jobtoget Ikke alle kommuner er på jobtoget AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT. RESUMÉ Fra udgangen af 2013 til 3. kvartal 2015 steg beskæftigelsen på landsplan med 1,6 pct., når der omregnes til fuldtidsbeskæftigede

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Finansielle forhold Selskabets realkreditlån er med årlig rentetilpasning, og renten er for 2012 fastsat til 1,1376% p.a. ekskl. margin.

Finansielle forhold Selskabets realkreditlån er med årlig rentetilpasning, og renten er for 2012 fastsat til 1,1376% p.a. ekskl. margin. Til investorerne i I/S Difko XXVIII (28) Difko Administration A/S Sønderlandsgade 44 7500 Holstebro Tlf. +45 70 11 75 00 Fax +45 70 11 75 25 difko@difko.dk www.difko.dk CVR-nr. 84012416 Ref. HEF/suj Dato

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet AN AL YS E N O T AT 02. november 2011 Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet i 2012 rne sparer fortsat på folkeskolen i 2012 Danmarks Lærerforening har i perioden 29. september

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt J.nr. j.nr.. 09-105958 Dato : 16. juni 2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 421 af 10. juni 2009. (Alm.

Læs mere

Velkommen til 1. nummer af FORSIKRINGS e-nyt

Velkommen til 1. nummer af FORSIKRINGS e-nyt Velkommen til 1. nummer af FORSIKRINGS e-nyt Hvorfor FORSIKRINGS e-nyt Det er os en stor glæde at kunne præsentere det første nummer af FORSIKRINGS e-nyt. Med dette elektroniske nyhedsbrev ønsker vi fremover

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Aabenraa 941,55 60189 Åse Søgaard 73767159 Aalborg 1143,99 196292 Peter Mikkelsen 99312210 Ærø 90,45 6712 Jes Heinemann 50005025 Albertslund

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder VI ER STÆRKERE, NÅR VI STÅR SAMMEN Sammenhold giver styrke. Styrke i forhold

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Kredsledelsens beretning for campingåret 2011

Kredsledelsens beretning for campingåret 2011 Kredsledelsens beretning for campingåret 2011 2011 blev et fint år for DCU 7. kreds. Vi er stadig en af de aktive kredse i DCU. Bestyrelsesmedlemmerne har, såvel hvad angår de enkelte stævner og ture,

Læs mere

Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13

Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13 Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13 Lokalforening Formand Dato Sted Allerød Kirsten M. Due Henvendelse til formanden Engen 32, 3250 Gilleleje, 20575760 Amager Christina Iversen

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

SHELL STATION ADRESSE POSTNR. BY TELEFON

SHELL STATION ADRESSE POSTNR. BY TELEFON SHELL STATION ADRESSE POSTNR. BY TELEFON SHELL KØBENHAVN Ø Lyngbyvej 60 A 2100 København Ø 3920 5501 SHELL KØBENHAVN S AMAGERFÆLLEDVEJ SHELL KØBENHAVN S VERMLANDSGADE SHELL/7-ELEVEN KØBENHAVN ENGLANDSVEJ

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring en del af Alm. Brand WWW. A L M B R A N D. D K ALM. SUND FORNUFT indhold 2 Nordisk veteran 4 Tegningsregler 2010 4 Præmier for ansvars- og kaskoforsikring 5 Stilstandskaskoforsikring

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt 7. december 2015 J.nr. 15-3201569 Til Folketinget Finansudvalget Vedrørende L 1 - Forslag til finanslov for finansåret 2016 Hermed sendes

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

fs10 1 Folkeskoler og privatskoler 2 Undervisningsudgifter 3 En skoles idrætsområde 4 Et fysikforsøg 5 En rosette 6 Figurer af kugler og magneter

fs10 1 Folkeskoler og privatskoler 2 Undervisningsudgifter 3 En skoles idrætsområde 4 Et fysikforsøg 5 En rosette 6 Figurer af kugler og magneter fs10 10.-klasseprøven Matematik December 2013 Et svarark er vedlagt som bilag til dette opgavesæt 1 Folkeskoler og privatskoler 2 Undervisningsudgifter 3 En skoles idrætsområde 4 Et fysikforsøg 5 En rosette

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 8. april 2014

Læs mere