Årsrapport Beretningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2004. Beretningen"

Transkript

1 Årsrapport 2004 Beretningen

2 Indhold I bilistens tjeneste side 2 FDM Koncernen - nøgletal side 6 Motor side 8 Medlemmer og omverden side 10 side 12 Rådgivning og forbruger beskyttelse side 14 est og motorsport side 16 FDM camping side 18 FDM travel side 20 FDMs organisation side 22 Repræsentantskabet side 24 Her er FDM repræsenteret side 26 Oversigtskort side 27 1

3 I bilistens tjeneste Med det overordnede formål at skabe et stærkere, mere synligt og mere offensivt FDM blev foreningens vision-mission projekt indledt i Både medarbejdere, medlemmer og potentielle medlemmer blev inddraget i processen og fik undervejs mulighed for at give deres bud på FDMs stærke og svage sider, muligheder og begrænsninger. Resultatet blev, at foreningens overordnede vision for det fremtidige virke er at varetage den moderne bilists interesser og medvirke til, at det er en positiv oplevelse at være bilist. Visionen skal nås ved en øget fokus på især fire områder: viden, troværdighed, dynamik og aktive holdninger. De fire målsætninger vil fremover være udtrykt i foreningens nye slogan: FDM - i bilistens tjeneste FDMs nye vision var færdig i efteråret 2004, hvorefter arbejdet med at indarbejde den på alle planer i organisationen blev indledt. Et afgørende element i processen er det nye medlemssystem, som skal samle og videreformidle foreningens mange kompetencer og erfaringer til glæde for både medarbejdere og medlemmer. Med det nye system vil FDM kunne yde rådgivning og informere hurtigere, mere målrettet og med større detaljeringsgrad. På de indre linier vil systemet bidrage til, at foreningens omfattende viden og erfaring let og hurtigt bliver gjort tilgængelig for medarbejderne, hvilket vil styrke FDMs kompetencer. Det nye medlemssystem vil være tæt forbundet med FDMs hjemmeside, og arbejdet med at redesigne og integrere blev også startet i Hjemmesiden forventes på plads sommeren 2005 og vil til den tid ikke bare byde på et nyt og friskere udseende, men også give medlemmerne lettere adgang til endnu mere information. Et sidste element i fornyelsen af FDM er den nye designlinie, som har resulteret i foreningens nye logo. Det afløser det gamle, som med et par små justeringer undervejs stammer fra slutningen af 1960 erne. Det nye logo har bevaret det grundlæggende element med de tre blå firkanter, men med en nye farve, rundere former og ny skrifttype har FDM fået et mere tidssvarende logo. Logoet blev også indarbejdet i det nye FDM travel logo, som med en varm, orange farve signalerer rejse, glæde og udadvendthed. Forsikringstilbuddet til FDMs medlemmer blev i 2004 markant forbedret, da FDM i samarbejde med Lærerstandens Brandforsikring stiftede FDM forsikring. Lærerstandens Brandforsikring har dokumentation for landets mest tilfredse forsikringstagere, og de gode vilkår og attraktive priser er overført til det fælles selskab FDM forsikring. 2

4 På de ydre linier måtte FDM sande, at heller ikke 2004 blev året, hvor politikerne havde viljen eller evnen til at gøre noget ved registreringsafgiften. Otte ud af ti danskere mener, den er for høj, dens skadelige effekter på miljø og trafiksikkerhed er velkendte, men alligevel skal danske familier fortsat tynges af den rekordhøje afgift. På baggrund af politikernes tøven satte FDM og tre organisationer på bilområdet sig sammen og udarbejdede et forslag til en provenuneutral omlægning, hvor registreringsafgiften over 12 år ville blive reduceret markant og delvist erstattet med højere ejerafgift. rods pæne ord fra et bredt udsnit af folketingets partier og regeringen blev FDM og branchens forslag ikke løftet videre politisk. FDM vil derfor fortsat og med uformindsket styrke kæmpe for, at danske familier får samme adgang til en moderne, sikker og miljøvenlig bil, som de øvrige familier i Europa. Et vigtigt led i denne proces er kontakten til det politiske niveau, som FDM intensiverede i 2004 og fortsat vil udbygge blev året, hvor Danmark som det sidste land i EU ophævede statens monopol på syn af biler. Det var en begivenhed, som blev hilst velkommen af FDM, der var en af tilbudsgiverne, da Statens Bilinspektion blev sat til salg. FDM blev slået på målstregen af en udenlandsk tilbudsgiver, og det 3

5 blev på den baggrund besluttet, at foreningen selv skal foretage bilsyn med udgangspunkt i det landsdækkende net af testcentre, der i den forbindelse vil blive udbygget løbende. Medarbejderne på centrene blev sendt på efteruddannelse, et internationalt kvalitetscertifikat blev efter lang og grundig forberedelse sikret, og FDM vil i de kommende år satse på at tage en stadigt større bid af markedet for bilsyn. Dermed vil foreningen bidrage til konkurrencen på markedet og være med til at sikre tilgængelighed, kvalitet og fornuftige priser for landets bilister. For FDM bød året der gik på opfyldelsen af en 30 år gammel drøm, da den generelle fartgrænse på motorvejene blev sat op til 130 km/t. Foreningen har i mange år argumenteret for, at landets moderne motorvejsnet, de stadig mere sikre biler og skrappere køreuddannelser kunne bære en højere fartgrænse uden at bringe trafiksikkerheden i fare. Debatten forud for vedtagelsen og under den senere indførelse af fartgrænsen var meget hård, og blandt andre FDM blev skudt i skoene, at foreningen reelt støttede, at flere ville blive slået ihjel i trafikken. Heldigvis viste det sig, at pessimisterne tog fejl. De nye fartgrænser medførte, som forudset af FDM, at bilisterne fik langt mere respekt for grænserne, hvilket stærkest gav sig udtryk i, at gennemsnitshastigheden på motorveje med den gamle fartgrænse faldt. Færre blev slået ihjel på motorvejene i 2004 og tendensen blev fulgt op af de landsdækkende tal, så antallet af trafikdræbte på 377 blev det laveste siden efterkrigsårene. Set i lyset af, at trafikken er mangedoblet siden dengang, er der tale om en særdeles positiv udvikling, som dog bygger på mange faktorer. FDM vil fortsat yde, hvad foreningen kan for at forbedre trafiksikkerheden endnu mere. Et led i dette vil være et fortsat pres på bilbranchen for at udvikle biler, der er endnu mere sikre både for bilisterne og de øvrige trafikanter. Efter nogle mindre gode år kunne FDMs rejse- og campingaktiviteter i 2004 opleve fremgang udover det forventede. Flere benyttede sig af FDMs tilbud, og både FDM travel og FDM camping arbejdede hårdt, målrettet og succesfuldt på at forbedre på produkterne, kundernes oplevelser og det økonomiske resultat. Fortsat udvikling og fokusering på markedets udvikling og danskernes rejsevaner vil sikre, at FDM også i fremtiden vil kunne tilbyde attraktive rejse- og campingtilbud. 4

6 5

7 FDM Koncernen - nøgletal Indtægter: kr. FDM forsikring FDM travel Medlemskontingent Camping estcentre Finansielle indtægter Køreteknisk anlæg Øvrige I alt Udgifter: Administration Internet Juridisk og teknisk rådgivning Motor Camping estcentre Køreteknisk anlæg Diverse Nye tiltag Markedsafdeling og medlemsservice FDM travel I alt Årets resultat: mio. kr. Årets resultat 12mio. kr. 9mio. kr. 6mio. kr. 3mio. kr. 0mio. kr

8 7

9 Motor For FDMs medlemsblad bød 2004 på en på en dramatisk forværring af det økonomiske grundlag. Den 1. marts bortfaldt den hidtidige portostøtteordning, der har betydet, at magasiner og fagblade, der distribueres med Post Danmark, er blevet omdelt til reduceret takst. Hensigten var at bryde Post Danmarks monopol og derigennem presse priserne ned, men ingen andre distributører har endnu været i stand til at løfte den meget store opgave. Post Danmark har således stadig en monopol-lignende position på markedet for distribution af magasiner og har løbende udnyttet denne status til at regulere priserne opad. For Motor betyder det, at distributionsomkostningerne er blevet mere end fordoblet, således at forsendelsen nu er den største enkeltudgift på bladets budget. For at minimere merudgiften indgik Motor i et portosamarbejde med en række andre magasiner og tidsskrifter og har derigennem opnået en besparelse på cirka 11 pct. i forhold til Post Danmarks listepriser. Motor vil fortsat deltage i dette samarbejde, der muligvis også kan udvides til at omfatte andre stordriftsaftaler. Annoncesalget til Motor forløb efter budget, og produktionsomfanget har ligeledes været som forventet. Af større redaktionelle tiltag kan nævnes Autoindeks, der nu er etableret som det førende kvalitetsindeks omhandlende bilbranchen i Danmark. Ligeledes blev der i det forgangne år gennemført et stort antal test af nye biler og bilrelaterede produkter, sidstnævnte ofte i tæt samarbejde med vores udenlandske søsterklubber. Motors redaktion blev udvidet med to personer i 2004, primært med henblik på at styrke bladet på nyhedsfronten, herunder udviklingen af internetbaserede nyhedstjenester på FDMs hjemmeside. Den redaktionelle udvidelse har betydet en styrkelse af Motors nyhedsprofil, og i forbindelse med foreningens kommen internetportal vil nyhedstjenesterne blive yderligere udvidet. Det forgangne år var det første, hvor den forstærkede satsning på forbrugerstof for alvor kunne mærkes i Motor. Årets højdepunkt var bladets oversigt over de forskellige bilmærkers garantivilkår eller mangel på garanti. En sag, der skabte opmærksomhed i branchen og blev den konkrete årsag til, at flere bilmærker indførte eller forbedrede deres garanti på nye biler. Blandt de mere usædvanlige forbrugersager var afsløringen i Motor af, at ejere af en helt bestemt bilmodel i årevis havde betalt for meget i ejerafgift. Det medførte en gennemsnitlig tilbagebetaling til bilejere på kr., og kostede samlet set statskassen knap fire mill. kr. i for meget inddrevet afgift. Motor producerede i alt sider i Heraf var 243 sider annoncer. Motor læses hver måned af mere end læsere. Motor testede mere end 150 nye biler i re biler opnåede de maksimale seks stjerner, mens andre tre måtte nøjes med to stjerner, der er væsentlig dårligere end gennemsnittet. Bortfaldet af portostøtten øgede Motors forsendelsesomkostninger med knap 3.5 mio. kr. i forhold til Dermed blev forsendelse Motors største enkeltudgift. Et enkelt eksemplar af Motor koster FDM 7,50 kroner at producere - alt inklusive. 8

10 9

11 Medlemmer og omverden Som et led i vision-mission projektet har FDM gennem 2004 grundigt undersøgt, hvordan foreningen skal udvikle sig fremover. I samarbejde med eksterne konsulenter blev medarbejdere, medlemmer og potentielle medlemmer spurgt om deres holdninger til FDM, og analysearbejdet resulterede i en vision for foreningens fremtidige, daglige arbejde. Den helt overordnede vision er at varetage den moderne bilists interesser og arbejde for, at det er en positiv oplevelse at være bilist. På den basis har FDM opstillet fire målsætninger, som tilsammen skal være med til at sikre visionen: FDM har haft medlemsfremgang siden 1993, og ved udgangen af 2004 var danske familier medlemmer af foreningen. I lighed med tidligere år gennemførte markedsafdelingen en forårskampagne for at hverve nye medlemmer. Der blev i tre perioder indrykket forsideannoncer i de landsdækkende dagblade, som blev fulgt op med husstandsomdelte breve. Desuden gennemførtes en række direct marketing aktiviteter hen over året, og på nettet blev FDM synliggjort gennem bannerannoncering, hvor der i alt blev klikket over en kvart million gange på et FDM-banner. For at skabe yderligere udvikling i rabataftaler til FDMs medlemmer blev markedsafdelingen i starten af 2004 udvidet med en medarbejder. Der er blevet skabt mange nye rabataftaler indenfor områderne biler samt ferie & fritid, som f.eks. autoudstyr, bildæk, bøger, hoteller, tasker, fitness, færgetransport og restauranter. FDM ønsker at have de dygtigste eksperter inden for teknik, jura og andre relevante områder, som bilisten har brug for rådgivning indenfor. FDM skal forblive en kompetent og uafhængig organisation, der tjener bilistens interesser. FDM ønsker at være en levende og synlig organisation for den moderne bilist, der tilpasser sig bilistens skiftende behov og løbende viser vejen med fremsynede tiltag. FDM har klare holdninger inden for de trafikog forbrugerpolitiske områder og er med til at sikre, at det er en positiv oplevelse at være bilist. Målsætningerne er samlet i en enkelt formulering: FDM - i bilistens tjeneste. Arrangementer for medlemmerne bød i det forgangne år på en række nye tiltag. Motorsportsaktiviteter blev kombineret med mere livsstilsorienterede arrangementer, familieaktiviteter samt kultur i bred forstand. I samarbejde med FDM Jyllandsringen startede FDM racerdage, hvor medlemmer selv kunne køre DC biler. Samarbejdet med 11 danske kulturhuse blev styrket, og smagninger af øl fra mikro ølbryggerier, vine og spiritus har opnået stor popularitet. Stadig flere retter nu henvendelse til FDM for at indgå samarbejde til glæde og gavn for foreningens medlemmer. FDMs medlemsservice sørger for håndteringen af foreningens mange medlemmer, hvilket er en både administrativ og udadrettet opgave, der stiller krav til imødekommenhed og effektivitet. Derudover har medlemsservice postordresalg af sikkerhedsudstyr, kort og rejselitteratur. Medlemmer og biler (indeks: 1980 = 100) Biler/1.000 indbyggere Medlemmer af FDM

12 At godt begyndt er halvt fuldendt gælder også for en bilferie, og FDMs medlemmer kan frit benytte ferieservice til at få inspiration og gode råd for både børn og voksne med på turen. Ferieservice har et udbygget samarbejde med FDMs europæiske søsterklubber, og ligger derfor altid inde med de nyeste oplysninger til turisten i Europa. I 2004 modtog medlemsservice s mod året før, hvilket er en stigning på fire pct. Medlemsservice modtog i året der gik opkald. Overgangen til et nyt og mere avanceret telefonsystem ved udgangen af 2003 medførte en stigning i opkaldene på knap 20 pct. Denne stigning kan dog ikke ses som udtryk for et større antal totalopringninger til FDM, men en anden håndtering af indkomne telefonopkald. Årets udvikling viser i øvrigt store udsving fra opkald i juni til i december. Medlemsservice tegnede 90 pct. af medlemskaberne i Ferieservice modtog s i 2004 mod året før. Ferieservice udgav atter to store publikationer, Ferieoplevelser med beskrivelse af rabatter til 226 danske seværdigheder og Show your Card brochuren med et udvalg af de mange rabatter, man som FDM medlem kan opnå i Europa og USA. Ferieservice fik i 2004 indarbejdet en campingguide på FDMs hjemmeside. Campingguiden er udviklet sammen med FDMs tyske søsterorganisation ADAC og indeholder over campingpladser i Europa, som er besøgt og bedømt af ADACs campingspecialister. Desuden er ferieservice en af de primære kilder til indholdet på FDMs hjemmeside. Nye logoer I forbindelse med den nye vision blev det også besluttet at forny foreningens logo, som oprindeligt er fra slutningen af 1960 erne. Siden dengang er logoet løbende blevet justeret i farven, men ved denne revision blev både farven, typografien og de tre, blå kasser ændret, så logoet fremstår mere tidssvarende. I den forbindelse er FDM travels logo også ændret. Målet har her været et enklere logo, der ligger tæt på FDM-logoet, men i en farve, som signalerer rejse, glæde og udadvendthed. De nye logoer bliver indarbejdet i foreningens nye designlinie i foråret

13 FDM udvikler løbende aktiviteterne på internettet for at opfylde nye behov og den stadig større betydning nettet har i relation til både medlemmerne og potentielle medlemmer. På internettet var der således i højsæsonen unikke besøgende på hvilket er en stigning på , eller 24 pct., i forhold til året før. Webafdelingens største projekt i 2004 har været udviklingen af en ny internetportal til Der er tale om et generationsskifte, hvor den nuværende hjemmeside løftes til et egentlig portalsystem som et led i den normale udvikling og fremtidssikring. I samme forbindelse implementeres et nyt grafisk design i overenstemmelse med FDMs nye designlinie. Den færdige web-portal lanceres sommeren æt forbundet med portalprojektet var i 2004 arbejdet med at omstrukturere s datagrundlag, som skal bringes i overensstemmelse med FDMs nye informationsarkitektur. Formålet er at skabe en bedre sammenhæng mellem FDMs mange forskellige informationer, og et udvalg af de omfattede systemer er: Af øvrige tiltag på kan nævnes: Udvikling af nyhedsmodul Videreudvikling og personalisering af Udvikling og implementering af FDM Campinguide Europa Implementering af ourplan USA og Canada Udvikling og implementering af nyt brugtbilmarked i samarbejde med BilZonen Udover besøgstallet på unikke brugere i juni 2004 illustreres internettets stigende betydning også på det stigende antal af indmeldelser i FDM via foreningens hjemmeside. Internettets stigende betydning er også tydelig i antallet af handler i FDMs web-butik. I 2004 blev der således gennemført handler, hvilket er en stigning på eller 39 pct. i forhold til sidste år. Juni 2004 var første måned med tilgængelige web-nyheder, og i denne måned var der unikke besøgende, der klikkede ind på en webnyhed. I oktober var der En hurtig og positiv udvikling til et pænt, stabilt niveau. Bildatabasen MC-databasen ilbagekaldelser Bonus og rabatter Kollisionstests Ferieboligmarked Benzinpriser.dk er blevet videreudviklet i 2004 blandt andet med mulighed for at oprette en personlig profil og modtage benzin- og dieselpriser i sit lokalområde. Hjemmesiden har haft et betydeligt besøgstal med i gennemsnit unikke besøgende hver måned i Da hjemmesiden Indmeldelser i FDM via internettet

14 blev lanceret i 2003 var tallet ca besøgende om måneden. Campings hjemmeside er FDMs mindst besøgte, men med unikke besøgende i højsæsonen, har også denne del af FDMs hjemmeside i 2004 gennemgået en løbende udvikling og vedligeholdelse. op 10 over de mest besøgte sider på ser således ud: 1. Forsiden - FDMs hjemmeside for medlemmer 2. Bildatabasen 3. Ferie 4. Alt om biler 5. Søg en test i Motor 6. FDM Brugtbilmarked 7. Nyheder 8. FDM ourplan 9. Motor-forside 10. MC-databasen På en gennemsnitlig dag melder 52 danskere sig ind i FDM Hvert år ringer ca medlemmer til Ferieservice og får gode råd med på deres ferie I højsæsonen maj-juli 2004 var der godt besøgende, der hentede ferieinformation på FDMs medlemmer kan få rabat over steder i Danmark, Europa og USA 13

15 Rådgivning og forbrugerbeskyttelse For FDM er den juridiske og tekniske rådgivning af medlemmerne et kerneområde, som medlemmerne har store og berettigede forventninger til, og foreningen bruger derfor mange ressourcer herpå. I bestræbelserne på at yde medlemmerne endnu hurtigere og mere kompetent bistand blev afdelingen i 2004 præget af to markante initiativer, som har medført mærkbare forbedringer for medlemmerne. Den juridiske og tekniske telefonrådgivning blev lagt sammen i et fælles og udvidet callcenter med forlænget åbningstid. Den samlede afdeling består herefter af tolv jurister og jurastuderende og fem teknikere. Derudover har afdelingen ved forskellige lejligheder gjort brug af FDMs regionsteknikere. FDMs nye callcenter har været en mærkbar forbedring af foreningens service overfor medlemmerne og har ikke mindst for den juridiske rådgivning medført en markant reduktion af ventetiden for medlemmerne i en periode, hvor antallet af henvendelser har været stigende. Derudover startede projekt retssager i det forgangne år, og ved udgangen af 2004 var afdelingen gennem sine to advokater involveret i tre retssager. o om bilkøb og mangler og en om privat parkering. Alle tre er sager, hvor der er klare og principielle forbrugerinteresser på spil. At FDM nu er i stand til selv at følge en sag helt til dom har betydet, at alene truslen om at foreningen selv vil stævne har løst en række sager i overensstemmelse med FDMs opfattelse og til medlemmets tilfredshed. FDMs mere udadvendte juridiske bestræbelser var i 2004 fokuseret på forbrugerinteresser, hvilket blandt andet resulterede i, at foreningen definerede en række krav til garantier på nye biler. Et område hvor danske bilister i mange år har været dårligere stillede end bilister i de øvrige europæiske lande. I samarbejde med Motor blev garantivilkår indføjet som et parameter ved test af nye biler, og allerede med udgangen af året meddelte såvel BMW, Opel og Peugeot, at de indfører garanti på nye biler. For Opels vedkommende begrundet i, at firmaet ikke kunne leve med at være anført i rubrikken Ingen garanti i Motors test af nye biler. En anden sag, som har involveret både jura, teknik og Motor, er FDMs involvering i sagen om Mercedes Benz håndtering af rustskader på deres biler. Fra at være ganske afvisende nåede firmaet i 2004 til en erkendelse af problemet, som næppe var opnået, hvis ikke FDM, godt hjulpet af pressen i øvrigt, så massivt havde taget fat i problemet. Et nyt emne, som kom på dagsordenen i 2004, var parallelimport af nye og nyere biler, købt dels gennem en forhandler men også direkte af danske forbrugere hos udenlandske forhandlere. Denne form for bilkøb blev gjort mere attraktiv i 2004, da Ligningsrådet afgjorde, at en parallelimporteret bil skal afgiftsfastsættes ud fra den reelle købspris og ikke som hidtil ud fra den danske listepris. Det gav anledning til megen omtale i pressen og til en strøm af henvendelser til afdelingen både fra medlemmer og journalister. På en gennemsnitsdag er der 263 henvendelser til den juridiske og tekniske rådgivning. FDM er medlem af 33 råd, nævn og udvalg. I 2004 afgav FDM ti høringssvar til diverse myndigheder. 14

16 Fra politisk side har der gennem de senere år været et stigende pres på autobranchen for i enighed at etablere et autoankenævn. Der blev i løbet af 2004 afholdt møder mellem branchens aktører, herunder FDM, samt Forbrugerrådet, ligesom der har været tosidede drøftelser. Indtil videre er forhandlingerne nærmest kørt fast, idet der ikke kan opnås enighed om finansieringen af et ankenævn. Autobranchen mener, at den ikke skal bære den fulde byrde, og FDM er af den opfattelse, at forbrugerne ikke skal pålægges generelle ekstraomkostninger gennem en ny bilafgift, lige som foreningen ikke finder det rimeligt, at den enkelte forbruger skal løbe en stor økonomisk risiko ved en klagenævnsbehandling. FDM kan dog godt støtte, at en forbruger, som måtte tabe en sag, skal bære en mindre andel af omkostningerne. Forbrugerrådet kan derimod ikke acceptere, at forbrugerne skal pålægges omkostninger ud over et minimalt klagegebyr. Endelig skal nævnes, at medarbejderne i juridisk afdeling også i 2004 optrådte hyppigt i pressen, idet området fortsat har stor bevågenhed, og juristernes og teknikernes faglige vurderinger medvirker til at skabe en klar FDM profil. Ligeledes har medarbejderne i 2004 deltaget i arbejdet i diverse råd, nævn og udvalg, hvor FDM i små og store sager arbejder for at beskytte bilisternes interesser både som forbrugere og trafikanter. Ventetider til juridisk eller teknisk rådgivning 2004 Henvendelser om juridisk eller teknisk rådgivning Minutter eknisk Juridisk ekniske henvendelser Juridiske henvendelser Januar Juli December

17 est og motorsport estcentrene er omdrejningspunktet i FDMs mangeårige erfaring i og viden om de tekniske forhold ved biler, og afdelingens vigtigste opgave er test af brugte biler. Afdelingen har også en central rolle i at sikre og udvikle det meget høje faglige niveau i den tekniske rådgivning af medlemmerne. Et led i denne proces er arbejdet med at give teknikerne lettere og hurtigere adgang til flere og bedre informationer. I 2004 blev der til formålet opbygget en vidensbase på FDMs intranet, som løbende opdateres og som i løbet af 2005 skal videreudvikles i sammenhæng med det vidensprojekt, der er startet i hele organisationen blev året, hvor Danmark som det sidste EU land liberaliserede bilsynet, hvilket blev fulgt op af en beslutning om, at FDM ville begynde at syne biler. I den forbindelse blev der lagt mange kræfter i, at gøre FDMs testcentre klar til opgaven så hurtigt som muligt, og foreningens første syn blev gennemført på testcentret i Kgs. Lyngby allerede den 31. januar I forbindelse med bilsyn er det et myndighedskrav at kunne dokumentere et kvalitetsstyringssystem, og FDM valgte på den baggrund at tage skridtet fuldt ud, og få et certifikat efter den internationale DS/EN 9001 standard. Det var en omfattende proces, og der blev i det forgangne år brugt mange ressourcer til at få processen gennemført og få godkendelsen fra Færdselsstyrelsen på plads. I 2004 vendte den økonomiske tilbagegang for FDMs testcentre, og omsætningen øgedes med hele 14 pct. i forhold til året før. Ved siden af tests for medlemmerne, har FDMs testcentre mange bilforhandlere, forsikringsselskaber og andre professionelle som kunder, og i de senere år er det indenfor den kategori, der har været vækst. Det vendte i 2004, hvor der skete en stigning antallet af test for medlemmer. I starten af 2004 blev testcentrenes elektroniske bookingsystem taget i brug, og et projekt til elektronisk booking på blev startet og gav muligheden for, at medlemmerne hurtigt og let selv kan bestille tid på internettet. Dette forventes at være endelig på plads i foråret FDM etablerede i det forgangne år et nyt testcenter i Fredericia i samarbejde med som ønskede at starte netauktion med brugte biler. Det lykkedes desværre ikke at få tilstrækkeligt med biler på auktionerne i 2004, men testcentret videreføres til bilsyn og test eventuelt i samarbejde med en anden samarbejdspartner. FDM lancerede i august en købstest med garanti, hvor medlemmer ved privat handel af brugt bil, som køber kan opnå seks måneders fuld garanti på den brugte bil. På trods af annoncering i Motor lykkedes det ikke at få den helt store efterspørgsel, men det er et godt og unikt tilbud, og medlemmerne vil blive gjort yderligere opmærksomme på fordelene i det kommende år. I 2004 foretog FDM tests, mere end halvdelen var brugtbiltests. 57 bilforhandlere fik testet godt biler på testcentrene i Omsætningen på FDMs testcentre er steget 22 pct. de sidste tre år. 16

18 2004 var første hele år, hvor den nye og sammenlagte FDM Jyllandsringen kunne anvendes til motorløb, og det blev en bragende succes. ilskuerne strømmede til, og pressen, herunder ikke mindst V, dækkede løbene mere end det er set i mange år. il glæde for både banens racerkørere og mange køreskoleelever fik banen en ny manøvregård i Ikke mindst de store køreskoler, som kommer med eleverne i bus, vil opleve manøvregården som en markant forbedring, da de fremover får mulighed for at tage flere hold samtidig. Oplevelses- og formelkurserne blev i 2004 afviklet i samarbejde med FDM Motorsport og en privat arrangør. Der deltog 120 i kurserne, og interessen er stigende, og produktet vil derfor blive yderligere udviklet og markedsført. Sports Car Event blev også i 2004 afviklet til fordel for Børnecancerfonden. Overskuddet på arrangementet går ubeskåret til fondens arbejde og er på få år vokset fra til en kvart million kroner. FDM er glade for at kunne yde et lille bidrag til fondens arbejde for kræftsyge børn og satser på i de kommende år at kunne tiltrække endnu flere besøgende til arrangementet. Omsætning på FDMs testcentre Overskud fra FDM Sports Car Event il Børnecancerfonden kr. 15mio. kr. 10mio. kr kr. 5mio. kr kr

19 Camping Som resten af feriebranchen kæmpede også camping i 2004 mod noget nær konstant regn i otte uger i højsæsonen Alligevel blev det forgangne år endnu en periode med positiv udvikling, hvor konsolidering, entusiasme og omhyggelig planlægning resulterede i en omsætningsfremgang, der blev godt en million kr. over det forventede. Det til trods for, at det dårlige vejr betød, at omkostningerne til energi og uforudsete driftsudgifter blev højere end forudset. Antallet af standpladser hos camping blev forøget fra 547 til 600 i 2004, der også blev året, hvor Holbæk campingplads fik en swimmingpool, der blev særdeles populær hos badehunde i alle aldre. Campings nye profil, Ferie For Alle, har sammen med en markeds- og I offensiv, tematisering, kommerciel prispolitik og gør det selv trimning, givet os beviserne på, at afdelingens medarbejdere sammen kan etablere og udvikle et moderne og attraktivt camping- og ferieprodukt. Der er arbejdet med anlægs- og resultatforbedringer, og samtlige pladser blev i 2004 forskønnet og har nu opnået FDMs genkendelighed. Omsætning 2004 Budget Realiseret Overnatning og sæsonpladser Campingvogne Combi Camp L5 Hytter (bad) Øvrige hytter Overnatninger i alt: FDM driver 14 campingpladser over hele Danmark med 204 hytter, 27 campingvogne, 15 combi camp og to telte. FDM har nu tre vinteråbne campingpladser i Billund, Holbæk og Bjerge, syd for Kalundborg. Klageraten faldt i 2004 til en femtedel i forhold til tidligere års niveau. Camping har 26 fastansatte med arbejdere værtspar som arbejder hele året. Overnatning på FDMs campingpladser 2004 Norge Andre Holland 6% 6% 7% Sverige 10% Danmark 55% 16% yskland 18

20 19

21 FDM travel 2004 blev for FDM travel et år i konsolideringens tegn, hvor det økonomiske grundlag for rejsebureauet blev forstærket og fundamentet til en ny strategi blev lagt. For rejsebranchen som helhed, blev året, der gik, karakteriseret ved en genfunden optimisme, som for første gang i en længere årrække ikke blev negativt påvirket af terror, krig eller epidemier. Rejselysten var gennem året stigende, og godt støttet af en stabil dansk økonomi har et stadigt stigende antal danskere atter lyst til at rejse, og mange har igen vendt interessen mod oversøiske destinationer i Østen og Nordamerika. Den ny strategi i FDM travel har basis i en offensiv position på det danske rejsemarked, og et bærende udgangspunkt er en øget satsning på drømmerejser og udvidelse af rejsebureauets egne produkter til oversøiske destinationer. Som et indledende trin i den nye strategi blev rejsebureauets første produkt til Østen, roperne deluxe, introduceret på markedet i efteråret Desuden lægges der også op til øget fokus på pris på udvalgte produkter, som vil kunne sælges i store mængder til reduceret pris. For FDM travel var særligt udviklingen på det Nordamerikanske marked markant, da rejsebureauet gennem de seneste par år har udvidet og udviklet den oversøiske produktion af rejser hertil. Godt støttet af en attraktiv dollarkurs har kunderne benyttet FDM travels specielle satsning på Fly n Drive produktet til netop bilernes kontinent, og således har FDM travel opnået en ledende position på det danske marked for rejser til Nordamerika. I 2004 udvidede FDM travel mulighederne for selvbooking på og et væsentligt element i den nye strategi er opbygningen af en velfungerende online salgssupport. Online funktionen er som et led i rejsebureauets offensive strategi for fremtiden blevet styrket organisatorisk ved opbygningen af en selvstændig online funktion. Således er der også her lagt grundstenen for opbygningen af en markant position for FDM travel indenfor denne distributionsform. FDM travel anvendte i 2004 en del ressourcer til en uddannelsesmæssig indsats overfor medarbejderne. Rejsebureauet har i samarbejde med en ekstern uddannelsespartner gennemført kurser i eksempelvis opsøgende salg og mersalg, hvilket har bidraget til at fastholde det høje uddannelsesniveau i rejsebureauet, som er en forudsætning for en offensiv strategi og for tillige at sikre vore kunder en oplevelse af kvalitet ved at handle i FDM travel. I det forgangne år blev således lagt et forstærket økonomisk fundament under FDM travel og en offensiv strategi for fremtiden. Således lykkedes det i 2004 for første gang i mange år at få et positivt resultat. Begge dele vil sikre FDM travel en markant og synlig position på det danske rejsemarked. FDM travel har haft over besøgende på i FDM travel Club rundede medlemmer i december 2004, hvilket er mere end ved årets begyndelse. Omsætningen til Nordamerika udgjorde 1/6 af den samlede omsætning i Omsætningen fra private virksomheder og offentlige kunder i FDM travel udgjorde 24 pct. af den samlede omsætning i

22 21

23 FDMs organisation - bestyrelsen Bent Halkier, formand, samt forretningsudvalget Steen orp-hansen, næstformand, samt forretningsudvalget Chr. Haugaard Andersen, forretningsudvalget Bent Lauritzen Ina-Maria Nielsen orkil Hattel Michael Mathiesen Peter Bang Jeppesen Henning Pedersen Lars Munk Inger Degn Knudsen Mogens Christensen 22

24 FDMs organisation - direktion og ledelse homas Møller homsen, adm. direktør Carsten Møller, økonomidirektør Allan Rasmussen, regnskab Bo Christian Koch, Motor Ingrid Falkenham, marked FDM og marketing FDM travel Lars Ellegaard, juridisk og teknisk rådgivning Morten Andersen, politisk sekretariat Per Antvorskov, test og bilsyn Søren Dahlin, camping Jesper Ewald, indkøb FDM travel Ulla Bruun, salg offline FDM travel Brian Andersen, salg online FDM travel 23

25 Repræsentantskabet Kreds 1 Pol.kr./lokalområde 1 Prokurist René Honoré Ribegade København Ø Advokat Bent Lauritzen Ny Vestergade København K Cand. jur. Louise Halkier Rosenvængets Hovedvej 48, 2, København Ø Direktør Jan Holmegaard Jensen Ingeniørforeningen Kalvebodbrygge København V 8 Kørelærer Karsten Kræmer Nordstrandparken Dragør Kreds 2 Pol.kr./lokalområde 3 Kontorchef Hans Skytte Pedersen Høyrups Alle Hellerup Investeringschef Peter Goldsmidt Jægersborg Allé Charlottenlund 4 Internetchef orben Weber Andersen Rude Vang Holte Overlæge Jens Juel hiis Kikhanebakken Holte Kontorchef Chr. Haugaard Andersen Paradisbakken Holte 5 Driftschef Kenth Sørensen Buddingevej Lyngby Salgsingeniør Finn Geslau Værebrovej 2. lj Bagsværd Kreds 3 Pol.kr./lokalområde 2 Vakant 6 Salgskonsulent Karl-Erik Høholt Jensen Strandbovej Hvidovre Civilingeniør Svend Carstensen Rødovrevej Rødovre 7 Lektor Ina-Maria Nielsen Gyvelvej 4, 1. sal tv Glostrup ekniker Jørgen Sjøland Baunevej aastrup 22 Statsaut. revisor Knud Verner Westh St. Søstræde Rønne 55 Lærer Bergur Godtfred Breidablik 2B FR 100 orshavn Kreds 4 Pol.kr./lokalområde 9 Overlærer L. Vange Søndermarken Espergærde Politiassistent orkil Hattel Kirsebærhaven Fredensborg Advokat Oluf Olsen Søndermarken Espergærde 10 Direktør Bent Byskov Christian IV s Vej Hillerød Ingeniør Eggert Neistrup Skovbakken Farum Advokat Christian Petri Københavnsvej 16 Postboks Hillerød 11 Salgskonsulent orben Carlsson Løngangen 8, st.tv Hundested Operatør John Holmstrup Kocksvej 15 K, 2. tv Frederikssund 12 Ingeniør Stig Hoffmann Johansen Skolevej Havdrup Prokurist Jes Lyngsie Peterssæde 6, Svogerslev 4000 Roskilde Advokat Lars Holm Rasmussen Greve Strandvej Greve Civiløkonom Mogens Lundbech Englerupvej 57 Kirke Sonnerup 4060 Kirke Såby 13 Projekt-manager Peer K. Kristjansen Nørreledet 16 Lellinge 4600 Køge Kreds 5 Pol.kr./lokalområde 14 aksator Kim Madsen Vallestrupvejen Holbæk El-installatør Carsten H. Jensen Nykøbingvej 72 Stigs Bjergby 4440 Mørkøv 15 Regionschef Palle C. Castbak Bredekildevej Kalundborg 16 Viceforst., soc. pæd. Kjeld Krageskov Kisaq Søndermarksvej Dianalund 17 Administrationschef Helle Jürgensen Schubertsvej Slagelse 18 Reg. revisor Helge Christensen Sct. Peders Kirkeplads 13, 2.th Næstved Journalist Claus Würsten Carl Nielsens Vej Næstved 19 Major Steen orp-hansen Rosagervej Præstø 20Politiassistent Dorthe Larsen Bruntoftevej 1, Sørup 4863 Eskildstrup 21 Faglærer Finn Birger Jensen Jødevej Nakskov Kreds 6 Pol.kr./lokalområde 23 Ingeniør Erling Uhrbrand Jensen Fredensgade Odense C Automobilforhandler P. H. Pedersen Svendborgvej Odense S Fabriksdirektør E. Brix Jørgensen Blåklokkevej Odense SV 24

26 24 Møbelhandler Finn Boye Englandsvej Svendborg Radioforhandler Palle Pagel Hansen vedvej Svendborg 25 Politiassistent Michael Mathiesen Granvej Ullerslev 26 Ekpeditionschef Ole Gundersen Pilehaven Assens 27 Lærer Ole Eggert Odensevej Middelfart Kreds 7 Pol.kr./lokalområde 38 Inspektør Ib Poulsen Hårupvej Brædstrup Glarmester Hans Aasberg Hulvej Horsens 42 Lærer Peter Bang Jeppesen Klokkerbakken Århus V Adm. direktør Michael Flintholm Lobeliavej Skødstrup Læge Arne Chr. Fiellau Orla Lehmanns Alle 7, 8000 Århus C Sekretariatschef Helle oft Hansen Lupinvej Hinnerup Filialdirektør Peter Sørensen Schenker A/S Jens Olsens Vej Århus N 43 Værkfører Frede Borg-Jensen Splidholmvej 41, Gylling 8300 Odder Ingeniør Jørgen Olsen Kildeparken Skanderborg 44Skatterådgiver René Møller Jensen Buskelundtoften Silkeborg Kreds 8 Pol.kr./lokalområde 37 Radiotekniker homas Sindberg Martinsen Niels Kjeldsensvej Give Fuldmægtig Bodil Kolbæk Rasmussen Johannebjergparken Vejle Øst 39 Systemprogrammør age Gejl Nygårdparken 2, Gjellerup 7400 Herning Ungdomsskoleinspektør Niels Jørn Jeppesen Højager Aulum 40Skatteinspektør Marius rip Klostervænget Skjern 41 Elektromester Henning Pedersen Sarpsborgvej Struer Afdelingsdirektør Birger Føgh Bjerggade Struer 47 Civiløkonom Carsten Baun-Christensen Lupinmarken Viborg Autotekniker Johnni Bager Sønderhøjvej 11 Vinkel 8800 Viborg 48Poul Erik Jørgensen Kærmindevej Skive 49 andlæge Knud Hagger Odgaard Møllevej histed Kreds 9 Pol.kr./lokalområde 45 Direktør Lars Germann Egevangen Randers Advokat Niels Grønbæk Middelbovej Randers 46Direktør John Bernth Madsen Æblerosevej 11 st. th Grenå 50 Læge Erik Bruun Nielsen Vindblæsvej Løgstør 51 Bankbestyrer Jørgen Maibom Møllevænget Vadum Bureauchef Poul-Erik Madsen C. h. Zahlesvej Aalborg SØ Logistikchef orben Egebo Gabriel A/S Hjulmagervej Aalborg 52 Afdelingsdirektør Claus Brink eglvænget 92, Als 9560 Hadsund 53 Souschef Erik Husted Henriksen Langbaksmindevej Asaa 54 Advokat Bent Halkier Sct. Cathrinevej Hjørring Direktør orben Holt Sct. Cathrinevej Hjørring Kreds 10 Pol.kr./lokalområde 28 Værkstedsleder Ernst Kold Ravnskobbel Sønderborg 29 Politiassistent Lars Rydhard Skovbakken Aabenraa 30Lærer Hjalmar Nielsen Carstensgade ønder 31 andlæge Lars Munk Nørregade Haderslev 32 Områdechef Willi Weber Linde Allé Ribe 33 Forretningsfører Poul Adler Svanholm Birkedals Alle Esbjerg 34 Repræsentant H. P. høgersen Færøvej Grindsted 35 Projektchef Hans Verner Jensen Østerbyvej 48, relde 7000 Fredericia 36 Direktør Bent Andersen Vonsildvej Kolding 25

27 Her er FDM repræsenteret Ministrielle udvalg og kommissioner Færdselssikkerhedskommissionen Rådet for Større Færdselssikkerhed Rådet for rafiksikkerhedsforskning Vejsektorrådet Vejregelrådet Forbrugerklagenævnet Rigspolitichefens styringsgruppe vedrørende syn og registrering Erhvervsministeriets uristpolitiske Kontaktudvalg Miljøministeriets Campingreglementsudvalg Andre danske udvalg, kommissioner og projektgrupper Storkøbenhavns rafiksikkerhedsråd Ankenævn for køreundervisning Ankenævn for forsikring Arbejsdgruppe om obligatorisk førstehjælp i køreundervisning Campingbranchens Reklamationsnævn Danmarks uristråds - Marked Danmark Danske Rejseagenters Sikkerhedsfond Det kriminalpræventive råds tekniske Sikringsudvalg Det kriminalpræventive råds motorudvalg DS-udvalg for sikkerhedsseler og barnesikkerhedsstole i biler Foreningen af Køretekniske Anlæg Friluftsrådet Følgegruppe under Retsplejerådet Miljøordning for biler Nordiske udvalg for deklarationer, tyverisikring og rustgarantier Projektgruppe om etablering af et autoankenævn Campingrådet Danmarks Vandrehjem Danmarks Rejsebureau Forening Rådet for større dæksikkerhed Internationale udvalg og kommissioner Alliance Internationale de ourisme European Road Information Center (ERIC) EuroNCAP 26

28 Oversigtskort : FDM lokalområder (politikredse) 1-10: FDM kredse FDM testcenter FDM travel FDM Camping FDM Jyllands-Ringen

Årsrapport 2005 - beretningen. n Nyt i 2005 - FDM test og bilsyn. n Stadig flere medlemmer. n Flere fordele og rabatter CMYK 100-45-0-4

Årsrapport 2005 - beretningen. n Nyt i 2005 - FDM test og bilsyn. n Stadig flere medlemmer. n Flere fordele og rabatter CMYK 100-45-0-4 CMYK 100-45-0-4 Årsrapport 2005 - beretningen n Nyt i 2005 - FDM test og bilsyn n Stadig flere medlemmer n Flere fordele og rabatter FDM i 2005 side 3 FDM nøgletal side 6 Det gode råd side 8 Fritid side

Læs mere

Årsrapport 2006 - beretningen. n FDM etablerer FDM Sjællandsringen. n Stadig på den politiske dagsorden. n 237.000 medlemmer

Årsrapport 2006 - beretningen. n FDM etablerer FDM Sjællandsringen. n Stadig på den politiske dagsorden. n 237.000 medlemmer Årsrapport 2006 - beretningen n FDM etablerer FDM Sjællandsringen n Stadig på den politiske dagsorden n 237.000 medlemmer Indhold Bilisternes talerør............................................. 3 Medlem

Læs mere

Indhold. FDM, en vigtig og aktiv aktør... 1. Medlemmernes FDM... 6. En mangfoldig forbruger- og interesseorganisation... 8. Med FDM ud i verden...

Indhold. FDM, en vigtig og aktiv aktør... 1. Medlemmernes FDM... 6. En mangfoldig forbruger- og interesseorganisation... 8. Med FDM ud i verden... Indhold FDM, en vigtig og aktiv aktør... 1 Medlemmernes FDM... 6 En mangfoldig forbruger- og interesseorganisation... 8 Med FDM ud i verden...12 Koncernoversigt....14 Nøgletal....15 Resultatopgørelse og

Læs mere

fdm.dk FDM forsikringer GPS

fdm.dk FDM forsikringer GPS fdm.dk FDM forsikringer GPS Billån Kør-selv-ferie Bilsyn eknisk rådgivning Ferierådgivning Autostole Autohjælp Uvildig rådgivning BilsalgÅrsrapport :: 2010 jek-ind af leasing biler Dæk Campingpladser n

Læs mere

FDM Danmarks største forbruger- og interesseorganisation

FDM Danmarks største forbruger- og interesseorganisation FDM Danmarks største forbruger- og interesseorganisation FDM er med næsten en kvart million husstande som medlemmer landets største forbruger- og interesseorganisation. På den politiske bane arbejder FDM

Læs mere

Indhold. FDMs mærkesager... 1. Forbrugernes vagthund... 4. Samfundshensyn... 6. FDMs medlemstilbud og services... 8. FDMs forretninger...

Indhold. FDMs mærkesager... 1. Forbrugernes vagthund... 4. Samfundshensyn... 6. FDMs medlemstilbud og services... 8. FDMs forretninger... Årsberetning 2011 rådgivning ferie råd om privatleasing autohjælp køretekniske kurser periodisk syn netbutik privatforsikringer fritrækning fordele og rabatter camping ferierådgivning Motor bilforsikring

Læs mere

Indhold. Bilisternes repræsentant... 4. FDM som forbrugerrepræsentant... 6. Samfundshensyn... 11. FDMs medlemstilbud og services...

Indhold. Bilisternes repræsentant... 4. FDM som forbrugerrepræsentant... 6. Samfundshensyn... 11. FDMs medlemstilbud og services... ÅRSBERENING 2012 FDM Danmarks største forbruger- og interesseorganisation FDM er med næsten en kvart million husstande som medlemmer landets største forbruger- og interesseorganisation. På den politiske

Læs mere

Beretning fra DRFs formand

Beretning fra DRFs formand Årsberetning 2012 Beretning fra s formand 2012 endnu et udfordrende år i en lang række 2012 blev om ikke et vendepunkt så et år, hvor det i det store hele er gået tilfredsstillende for den danske rejsebranche.

Læs mere

Beretning fra formanden

Beretning fra formanden Årsberetning 2009 Beretning fra formanden 2009 Et år præget af finanskrise Allerede fra starten af 2009 var året præget af den finanskrise, der for alvor slog igennem i anden halvdel af 2008, og hermed

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand af 1792. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand af 1792. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand af 1792 Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand af 1792 fmba årsrapport 2014 Alm. Brand af 1792 fmba årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35

Læs mere

Beretning fra formanden

Beretning fra formanden Årsberetning 2010 Beretning fra formanden 2010 et udfordrende år Allerede ved indgangen til det nye årti var 2010 et udfordrende år fortsat præget af den finanskrise, der for alvor slog igennem to år tidligere.

Læs mere

Årsberetning 2013-14

Årsberetning 2013-14 Årsberetning 2013-14 AutoBranchen Danmark Årsberetning 2013-14 Redaktion: Kommunikationschef Lisa Sandager Ramlow, kommunikationskonsulent Jacob Folkmar Lauridsen, politisk konsulent Emil Sierczynski og

Læs mere

FDB ANSVARLIGT EJERSKAB 2007 FDB S ÅRSBERETNING

FDB ANSVARLIGT EJERSKAB 2007 FDB S ÅRSBERETNING FDB ANSVARLIGT EJERSKAB 2007 FDB S ÅRSBERETNING Forbrugerpolitisk ansvarlighed skal selvfølgelig ses i sammenhæng med økonomisk ansvarlighed, ellers er der ingen virksomhed på kort sigt. Men udover at

Læs mere

www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Årsberetning 2004

www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Årsberetning 2004 www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Årsberetning 2004 Indhold Velkommen til oplevelsesøkonomien...................................... 3 Vækst & Vision.......................................................

Læs mere

Det er ganske forbløffende hvor meget tid jeg sparer. Lønservice er virkelig en lettelse..

Det er ganske forbløffende hvor meget tid jeg sparer. Lønservice er virkelig en lettelse.. 2. årgang nr 10 december 2004 Det er ganske forbløffende hvor meget tid jeg sparer. Lønservice er virkelig en lettelse.. Grethe Ørbæk, Tømrerfirmaet Poul Ladefoged I/S www.wikingcom.dk 70998 Grethe Ørbæk

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forening

Danmarks Rejsebureau Forening Danmarks Rejsebureau Forening Årsberetning 2007 Beretning fra formanden 2007 - endnu et godt år for DRF og vores medlemmer Det er med stor tilfredshed at kunne indlede DRF's årsberetning 2007 med at konstatere,

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forening

Danmarks Rejsebureau Forening Danmarks Rejsebureau Forening Årsberetning 2006 DRF s sekretariat 2006 et godt år for DRF og vores medlemmer Året 2006 har været et godt år, hvor DRFs medlemmer har haft grundlaget for at udvikle det økonomiske

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

DRF's sekretariat. 2005 Positive økonomiske toner og øget individualisme. Årsberetning

DRF's sekretariat. 2005 Positive økonomiske toner og øget individualisme. Årsberetning DRF's sekretariat Bemandingen i 2005 var som følger: Direktør Lars Thykier Konsulent Kirsten E. Jordahn Konsulent Pernille Thorup Konsulent Jakob Hahn Kontorassistent Annette Pagels Madsen Fra 15. november

Læs mere

Det første år. Frihed til dig. Demokratisk integration. Konservatisme. -frihed under ansvar. Med Lene på nettet Følg partiformanden online

Det første år. Frihed til dig. Demokratisk integration. Konservatisme. -frihed under ansvar. Med Lene på nettet Følg partiformanden online Politisk Vi sikrer fremtiden! Det første år Interview med Lene Espersen Frihed til dig Fokus på den konservative frihedsreform Demokratisk integration - en ny vej Konservatisme -frihed under ansvar af

Læs mere

Årsrapport 2007. Den lille bank med stort overskud til kunderne

Årsrapport 2007. Den lille bank med stort overskud til kunderne Årsrapport 2007 Den lille bank med stort overskud til kunderne bedst til private Velkommen til Lån & Spar Banks årsrapport for 2007 Efter en række år med innovative investeringer har vi i 2007 været fokuserede

Læs mere

Beretning for Ledernes Hovedorganisation

Beretning for Ledernes Hovedorganisation 2001 Beretning for Ledernes Hovedorganisation Indholdsfortegnelse Beretning Ledernes Hoveorganisation 2001 Tryk: Århus Stiftsbogtrykkerie, april 2002 Oplag: 2500 eksemplarer Design: Bysted HQ Ansvarshavende

Læs mere

REFERAT AF DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT I ODENSE

REFERAT AF DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT I ODENSE Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 405 Offentligt REFERAT AF DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT I ODENSE LØRDAG DEN 3. SEPTEMBER 2005 1 D E L T A G E R E AALBORG Rechnitzer,

Læs mere

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk Nr. 30 - juni 2015 HR-netværk på tværs af virksomheder i Holbæk Cykelcenter vokser ud af lokaler på grund af vækst i webshoppen Uden webshoppen havde vi måske ikke været her i dag Bosætning på Orø: Interessen

Læs mere

DGF-årsmødet i Nyborg

DGF-årsmødet i Nyborg Nr. 6 december 2004 93. årgang DGF-årsmødet i Nyborg Ole Sundman modtager af Gasprisen 2004 >>> Niels E. Andersen ny formand for Dansk Gas Forening

Læs mere

Reflex OKTOBER 2006. Lyse udsigter for erhvervsejendomsmarkedet

Reflex OKTOBER 2006. Lyse udsigter for erhvervsejendomsmarkedet Reflex OKTOBER 2006 Lyse udsigter for erhvervsejendomsmarkedet Dan-Ejendomme as oplever en stigende aktivitet på udlejningen af kontorlokaler. Læs mere side 6 Hvorfor tingene ikke blev løst i går..! Højkonjunkturen

Læs mere

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Formalia Antal fremmødte 328 Fuldmagter til bestyrelsen 76 Fuldmagter til 3. mand 486 Instruktionsfuldmagter

Læs mere

FAI og D A F fusionerer 1. januar 2014 Side 4

FAI og D A F fusionerer 1. januar 2014 Side 4 EKSTRA SPRØJTEN 35. UDGAVE juni 2013 EKSTRA SPRØJTEN Hårdere straf for overtrædelse af konkurrenceloven Side 8 Det nye Autobranchens Videncenter Side 4 Lærlinge fra Skandinavien samlet Side 6 Kvalitet

Læs mere

Bulletin. Nr. 3 - marts 2001. Henning R. Jensen genvalgt

Bulletin. Nr. 3 - marts 2001. Henning R. Jensen genvalgt Bulletin Nr. 3 - marts 2001 Henning R. Jensen genvalgt DBUs næstformand gennem 11 år, Henning R. Jensen, genvalgt efter kampvalg. Kasserer Torben Mogensen også genvalgt men som et ønske om en anden måde

Læs mere

Beretning om foreningens virksomhed

Beretning om foreningens virksomhed Beretning om foreningens virksomhed D a n s k e S l a g t e r m e s t r e s 9 3. l a n d s m ø d e i R a n d e r s 2010 2011 D a n s k e S l a g t e r m e s t r e D a n s k e S l a g t e r m e s t r e

Læs mere