Maersk Guardian. Den erhvervsøkonomiske betydning NORDDANMARKS FØRENDE ERHVERVSHAVN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maersk Guardian. Den erhvervsøkonomiske betydning NORDDANMARKS FØRENDE ERHVERVSHAVN"

Transkript

1 Maersk Guardian Den erhvervsøkonomiske betydning

2 Hirtshals Havn Hirtshals Havn tog i 2011 hul på et nyt forretningsområde, da Maersk Drilling valgte havnen som base for renovering og levetidsforlængelse af boreriggen Maersk Guardian. I 2011 kunne Hirtshals Havn føje offshore-branchen til listen over havnens forretningsområder, da boreriggen Maersk Guardian kom til havnen for at gennemgå en større renovering og levetidsforlængelsen. Riggen skabte betydelig aktivitet på havnen, og gennem den undersøgelse, som vi her præsenterer, har vi fået dokumenteret den erhvervsøkonomiske effekt af Maersk Guardians ophold i Hirtshals. Hirtshals Havn spiller en væsentlig rolle for erhvervsaktiviteten og økonomien i både lokalsamfundet, Hjørring Kommune og Region Nordjylland. Den unikke geografiske placering og kompetencerne hos virksomhederne på havnen, giver havnen en naturlig rolle som vækstmotor. Vores mål med denne undersøgelse er, at den skal hjælpe med at synliggøre betydningen af renoveringen af Maersk Guardian i Hirtshals Havn, både lokalt og regionalt. Undersøgelsen skal desuden sætte fokus på offshore-aktiviteternes betydning for hele Nordjylland. Med de kompetencer, der er på og omkring havnen samt med havnens unikke geografiske udgangspunkt vil vi hele tiden søge at udvikle de erhvervsmæssige muligheder. Vi forventer, at offshore vil vokse som et nyt forretningsområde, og i samarbejde med virksomhederne på og omkring havnen og i Nordjylland vil vi gøre vores til at udvikle og styrke offshore-aktiviteterne over de kommende år. Bestyrelsesformand Anker Laden-Andersen, Hirtshals Havn

3 Baggrunden for undersøgelsen Hirtshals Havn var i perioden 29. april til 24. juli 2011 hjemsted for renovering og levetidsforlængelse af boreriggen Maersk Guardian. Fayard A/S, det tidligere Fredericia Skibsværft, havde hovedentreprisen, som udgjorde ca. 300 mio. kr. Hovedparten af arbejdsstyrken til renoveringen bestod af den årsag også af folk fra Fayard A/S. Arbejdet på og omkring riggen skabte dog arbejde for flere virksomheder i lokalområdet og Region Nordjylland. Formålet med denne undersøgelse er at fastlægge den økonomiske effekt af dette arbejde i forhold til lokalsamfundet og regionen. Fokus ligger på den lokaløkonomiske og beskæftigelsesmæssige effekt af arbejdet, samt at skabe opmærksomhed omkring Hirtshals Havns rolle for det lokale erhvervsliv i forhold til værdiskabelse, nye arbejdspladser, erhvervsudvikling, og effekten af kobling mellem erhvervsliv og havn. Undersøgelsen tager udgangspunkt i Danske Havnes model til værdisætning af havnes økonomiske effekt på og i lokalsamfund. Den økonomiske model er her blevet tilpasset så den fokusere på den regionale erhvervsøkonomiske betydning af en stor enkeltaktivitet som Maersk Guardian. Beregningerne i undersøgelsen er gennemført i et samarbejde mellem konsulentfirmaet GEMBA Seafood Consulting og Syddansk Universitet (SDU) ved Henning S. Jørgensen. Fremgangsmåde i effektanalysen Hirtshals Havn har i samarbejde med GEMBA Seafood Consulting A/S indsamlet data fra virksomheder, som har været involveret i arbejdet med boreriggen. Dette omfatter virksomheder, som er placeret på og ved Hirtshals Havn samt andre leverandører, som har leveret ydelser i forbindelse med Maersk Guardians ophold i Hirtshals Havn. Beregningsmodellen afvejer på et videnskabeligt og objektivt grundlag de direkte, indirekte og inducerede økonomiske effekter af renoveringen af boreriggen Maersk Guardian i Region Nordjylland. Undersøgelsen afdækker ikke de økonomiske effekter af renoveringen udenfor regionen. Direkte effekter Den direkte værditilvækst kommer af den direkte aktivitet, eksempelvis reparation af riggen. Riggens behov for vedligeholdelse og reparation skaber arbejde for virksomhederne på havnen, og denne aktivitet skaber arbejdspladser, indkomster, skatteindtægter og produktionsværdi. Indirekte effekter Den indirekte værditilvækst er den indirekte aktivitet virksomhederne skaber hos leverandører og underleverandører. Virksomhedernes aktiviteter giver et træk på deres leverandører og underleverandør, idet hver ordre skaber et behov for materialer og ydelser. Inducerede effekter Den inducerede effekt følger af husholdningers forbrug. En del af den indkomst, som bliver skabt i de direkte og indirekte havnerelaterede aktiviteter, bliver omsat i forbrug, eksempelvis hos det lokale supermarked, bageren eller frisøren. Undersøgelsen viser, hvor mange ekstra beskæftigede renoveringen afstedkom i regionen, den forøgede meromsætning blandt de involverede virksomheder, indkomstskabelsen og de forøgede skatteindtægter dette har givet kommunerne i regionen. Maersk Guardian Maersk Guardian er en jack-up borerig, der hovedsageligt anvendes til olieefterforskning og olieboringer. Maersk Guardian ejes og opereres af Maersk Drilling, og opererer hovedsagligt i Nordsøen. Riggen er bygget i 1986 og skulle derfor igennem en større renovering og levetidsforlængelse i En væsentlig årsag til at renoveringen blev placeret i Hirtshals Havns de offshorekompetencer, der ligger hos virksomhederne i Hirtshals. Der er brugt tre forskellige analyseniveauer: Desk-research om Hirtshals Havn og Maersk Guardian. Dataindsamling og beregninger, som danner grundlag for den økonomiske analyse af riggens betydning for Region Nordjylland. Interview med udvalgte virksomheder. Der er i undersøgelsen taget udgangspunkt i materiale, der beskriver antal ansatte og omsætningerne i virksomhederne i Derudover er der indsamlet specifikke oplysninger om virksomhederne fra tiden omkring renoveringen af Maersk Guardian.

4 Resultat DRIFT HAVNERELATERET AKTIVITET HUSHOLDNINGS FORBRUG TOTAL Produktionsværdi, mio. kr. Direkte produktionsværdi 130,9 130,9 Indirekte 23,0 23,0 Inducerede 17,0 17,0 Total produktionsværdi 153,9 17,0 170,9 Indkomstskabelse, mio. kr. Direkte indkomst 18,6 18,6 Indirekte 9,8 9,8 Inducerede 9,0 9,0 Total indkomstskabelse 28,4 9,0 37,3 Beskæftigelse, årsværk Direkte beskæftigelse Indirekte Inducerede Total beskæftigelse Skatter, mio. kr. Direkte skatter 5,2 5,2 Indirekte 2,9 2,9 Inducerede 2,9 2,9 Total skatter 8,0 2,9 10,9 Kilde: SDU/Gemba Seafood Consulting Produktionsværdi er et udtryk for den omsætning der blev skabt blandt virksomheder i Region Nordjylland som følge af renoveringen og levetidsforlængelsen af Maersk Guardian i Hirtshals Havn. Renoveringen af Maersk Guardian havde en entreprise på knap 300 mio. kr. Aktiviteterne, der blev skabt under rig-renoveringen, gav en samlet omsætning på 170,9 mio. kr. i Region Nordjylland. De 130,9 mio. kr. er skabt på basis af de virksomhedere, som har leveret direkte til opgaven på Maersk Guardian, mens de 23 mio. kr. er skabt af de virksomheder, der har fungeret som underleverandører. Den samlede produktionsværdi, der er skabt på basis af de 31 virksomheder i Hjørring Kommune og den ene virksomhed i Frederikshavn Kommune, var på 153,9 mio. kr. Dertil kommer 17 mio. kr. i afledt produktionsværd i Nordjylland. Indkomstskabelse er et udtryk for den værdi, der blev skabt på grund af erhvervsaktiviteterne omkring Maersk Guardian. Indkomstskabelse er sammensat af kapitaldannelsen hos virksomhederne og værdien af lønninger. Renoveringen af Maersk Guardian gav en samlet indkomstskabelse på 37,3 mio. kr. i Region Nordjylland. Heraf er 28,4 mio. kr. skabt af de 32 virksomheders arbejdet på og omkring riggen, mens 9 mio. kr. er skabt som afledt indkomst i Nordjylland i kraft af husholdningernes forbrug. Beskæftigelse er et udtryk for de arbejdspladser, der blev skabt med af renoveringen og levetidsforlængelsen af Maersk Guardian. Aktiviteter, der var relaterede direkte til de 32 virksomheder, som deltog i renoveringen af riggen, dannede basis for 58 årsværk. Af disse 58 årsværk fulgte 15 yderligere årsværk, som en afledt effekt af husholdningers forbrugs. I de 94 dage, som Maersk Guardian befandt sig i Hirtshals, skabte renoveringen totalt set 73 årsværk i Region Nordjylland det svarer til, at riggen dannede grundlag for mere end 250 mer-arbejdspladser. Nogle af virksomhederne anvendte udenlandsk arbejdskraft til opgaverne omkring riggen - det er vigtigt at notere her, at alle personer med udenlandsk baggrund, såsom eksempelvis polakker og rumænere, ikke er talt med i beregningerne for beskæftigelse. Skatter er baseret på den kommunale skatteindtægt, som blev genereret i form af beskæftigelse på og omkring riggen. De 73 årsværk gav en samlet skatteindtægt på knap 11 mio. kr. til kommunerne i Region Nordjylland. Den merbeskæftigelse, der opstod i forbindelse med renoveringen af Maersk Guardian, gav en merskattebetaling til kommunerne i Region Nordjylland på omkring 11 mio. kr. Heraf danner aktiviteterne hos de 32 virksomheder fra Hjørring og Frederikshavn Kommune basis for 8 mio. kr. skabt af mer-beskæftigelsen.

5 Leverandørstrukturen 71 virksomheder blev som udgangspunkt spurgt om deres involvering i renoveringen af Maersk Guardian. Af de 71 virksomheder kunne 34 virksomheder relatere en del af omsætningen direkte til renoveringen af Maersk Guardian. De 34 virksomheder blev herefter spurgt om omsætning relateret til renoveringen, omsætning gennem eventuelle underleverancer og antallet af medarbejdere beskæftiget med renoveringen. Af de 34 virksomheder er 31 af virksomhederne placeret i Hjørring Kommune og 1 virksomhed er placeret i Frederikshavn Kommune. De to virksomheder, Fayard A/S og Maersk Drilling, er placeret på Fyn og i hovedstadsområdet, og er derfor ikke indregnet i undersøgelsen, som er baseret på Region Nordjylland. 71 virksomheder modtog spørgeskema 34 virksomheder relaterer omsætning til renovering af Maersk Guardian Flere af de adspurgte virksomheder havde ansat ekstra personale i forbindelse med opgaven. 10 virksomheder, inklusiv Fayard A/S og Maersk Drilling, havde ansat hvad der svarer til ca. 25 årsværk, heraf er de 20 årsværk ansatte i lokalområdet. Fayard A/S, som havde hovedentreprisen på renoveringen af Maersk Guardian, havde ca. 150 mand til at arbejde i Hirtshals under renoveringen. Denne arbejdsstyrke er ansat af Fayard A/S i Munkebo og størstedelen har dermed hjemme uden for Region Nordjylland. Arbejdsstyrken indgår derfor ikke direkte i den økonomiske effektanalyse. Det samme gør sig gældende for eventuel udenlandsk arbejdskraft, som heller ikke indgår direkte i analysen. De ca. 150 mand og mandskab med udenlandsk baggrund boede dog i lokalområdet under renoveringen og var derfor med til, at forøge omsætningen i lokalområdet dette forhold er vurderet og inddraget i effektanalysen. Hirtshals Havns profil og Maersk Guardian Hirtshals Havn er historisk set en af Danmarks mest betydningsfulde fiskerihavne. Målt på værdien af landinger var havnen Danmarks tredje største fiskerihavn i virksomheder i Region Nordjylland Hjørring Kommune: 31 Frederikshavn Kommune: 1 2 uden for Region Nordjylland ER IKKE MEDREGNET I UNDERSØGELSEN Hirtshals Havn er også en af Danmarks største færgehavne, og havnen spiller en vigtig rolle som transportkorridor mellem Skandinavien/Nordatlanten og Europa. I dag opererer tre færgerederier fra Hirtshals; Color Line til Kristiansand og Larvik, Fjord Line til Stavanger og Bergen i sommerperioden også til Kristiansand, samt Smyril Line til Torshavn på Færøerne og Seydisfjordur på Island. Blandt de 32 virksomheder har 19 virksomheder været direkte leverandører, mens 13 har fungeret som underleverandører til andre virksomheder med tilknytning til renoveringen. Der er væsentlig variation i den omsætning, som de 32 virksomhederne relaterer til renoveringen. Den gennemsnitlige ekstra omsætning er på ca. en 1 mio. kr., med højeste niveau på ca. 7 mio. kr. og laveste niveau på nogle få tusinde kroner i ekstra omsætning. Virksomhederne har været involveret i arbejdet med renoveringen i forskellig grad. Nogle virksomheder deltog direkte i renoveringen på Maersk Guardian og i værksteder på havn og i oplandet. Andre virksomheder havde en sekundær tilknytning som leverandør af forskellige serviceydelser som overnatning, catering og tøjvask. I alt var 12 af de 32 virksomheder direkte involveret i renoveringen på riggen, mens de resterende 20 virksomheder ikke har leveret ydelser direkte på riggen. De 12 virksomheder, der arbejdede fysisk på riggen, havde en større omsætning på mere end 20 mio. kr. svarende til 1,7 mio. kr. i gennemsnit per virksomhed. De 20 øvrige virksomheder, som ikke arbejdede fysisk på riggen havde en samlet omsætning på ca. 10 mio. kr. svarende til ca. ½ mio. kr. i gennemsnit per virksomhed. Hirtshals Havn danner ramme om en bred klynge af servicevirksomheder, som har mange års erfaring med håndtering skibsreparationer og værftsaktiviteter. Hirtshals Havns nylige entre på offshore-markedet har givet havnen et ben mere at stå på og renoveringen af Maersk Guardian forløb til så stor tilfredshed for rig-ejer, at Maersk Drilling har valgt Hirtshals Havn som base for en lignende renovering og levetidsforlængelse af søsterriggen Mærsk Giant i Hirtshals Havn Hirtshals Havn er hjemsted for en bred vifte af servicevirksomheder, der har arbejdet sammen om at løfte opgaven omkring Maersk Guardian. Flere af havnens virksomheder har før arbejdet med opgaver inden for offshore-branchen. Sammensætningen af servicevirksomheder på havnen har sammen med Hirtshals fordelagtige geografiske placering, været væsentlige faktorer for, at renoveringen af Maersk Guardian blev placeret i Hirtshals Havn. I 2011 havde havnen en nettoomsætning på ca. 59 mio. kr. Der blev landet ca tons fisk til en værdi af ca. 600 mio. kr., og håndteret ca. 1,4 mio. tons gods og mere end lastbiler.

6 Virksomheder på havnen Som en del af undersøgelsen er der gennemført interview med repræsentanter fra lokale virksomheder, som har haft væsentlig betydning for gennemførelsen af opgaven. Leverandørvirksomhederne vurderer, at den væsentligste årsag til, at Hirtshals Havn bliver valgt som base for renovering af borerigge som Maersk Guardian er havnens geografiske placering. Hirtshals Havn ligger optimalt i forhold til transport af borerigge til havnen, og på landsiden er der gode transportforhold, herunder den lette adgang til det europæiske motorvejsnet. En anden væsentlig årsag er ifølge virksomhederne den brede vifte af kompetencer, som virksomhederne på havnen besidder. Sammen kan virksomhederne løfte store opgaver, også inden for offshore-branchen. Der er et stort potentiale inden for offshore-markedet og nogle af virksomhederne på havnen er gået sammen med andre virksomheder i Nordjylland om at oprette Offshore Base Hirtshals, som skal synliggøre havnens geografiske og erhvervsmæssige kompetencer overfor potentielle offshore-kunder. NORDREP blev stiftet i 1994 og har 22 ansatte, som opererer over hele verden samtidig med en væsentlig aktivitet på Hirtshals Havn. NORDREP har specialiseret sig i udvikling og reparationer af stålkonstruktioner, samt reparation af motorer. NORDREPs ydelser henvender sig primært mod service og reparation af skibe fra landets største rederier. Arbejdet på Maersk Guardian viste, at NORDREP også kan deltage i håndteringen af reparationer på borerigge. Aktiviteten på Maersk Guardian har været udgangspunkt for udviklingen af et nyt forretningsområde for NORDREP, der efterfølgende har fået serviceaftaler på flere offshore-rigge. Marine-El En del virksomheder har fungeret som underleverandører til andre af virksomhederne på havnen. Dette gør sig gældende for Marine-El, som eksempelvis har fungeret som underleverandør til NORDREP. Marine-El blev stiftet i Virksomheden har 12 ansatte, der udfører el-arbejde for en bred vifte af virksomhederne på Hirtshals Havn. Marine-El var underleverandør i forbindelse med renoveringen af Maersk Guardian, og varetog opgaver i takt med, at de opstod. Marine-EL er et godt eksempel på, at der også blandt underleverandører har været en forøget omsætning som følge af renoveringen. Den meromsætning Marine-El har oplevet, har dog ikke ført til yderligere ansattelser for at varetage arbejdet. Skaga Hotel Mange personer opholdte sig i Hirtshals og omegn under renoveringsperioden og har dermed været med til at give ekstra aktivitet. En virksomhed der har mærket denne effekt i lokalområdet er Skaga Hotel. PBT Technic Flere af virksomhederne på havnen har før beskæftiget sig med opgaver inden for offshore-branchen. Blandt disse er PBT Technic. PBT Technic blev stiftet i 2005 og har fire fastansatte. Virksomheden hyrer personale ind på projektbasis alt efter omfanget af de projekter der arbejdes med. PBT Technic har gennem flere år beskæftiget sig med offshore-branchen i hele verden og virksomheden har en væsentlig viden og centrale kontakter til dette marked. I forbindelse med renoveringen af Maersk Guardian, har PBT Technic hovedsageligt arbejdet med projektledelse, og dermed fungeret som bindeleddet mellem en række virksomheder og Maersk Drilling. Yderligere har PBT Technic arbejde med kvalitetssikring og dokumentation under renoveringsarbejdet. NORDREP NORDREP er en af de lokale Hirtshals-baserede virksomheder, der har været mest involveret i renoveringen af Maersk Guardian. Skaga Hotel er et firestjernet hotel, ejet af Montra Hotels. Hotellet har 108 værelser og 30 ansatte. Hotellets gæster er hovedsageligt turister fra Norge, Danmark og Tyskland, samt enkelte erhvervskunder. Under renoveringsperioden havde Skaga Hotel udlejet hovedparten af værelserne til Maersk Drilling, og hotellet opnåede dermed en belægningsprocent, der var væsentligt højere end normalt for årstiden. Hirtshals Vask og Farveri Under renoveringen var der øget behov for vask af både arbejds- og privattøj. Dette var en specifik ekstraopgave for Hirtshals Vask og Farveri i perioden. Hirtshals Vask og Farveri blev etableret i 1986 og har 15 ansatte. Vaskeriets hovedkunder er fiskeindustrien, hotel- og restaurationsbranchen samt smede og maskinværksteder. Virksomheden kunne mærke en forøget efterspørgsel på deres ydelser i forbindelse med renoveringen og Maersk Guardian, og vaskeriet havde øget mandskabet i den periode renoveringen stod på.

7 Perspektiver for offshore-området Med renoveringen af Maersk Guardian i 2011, har Hirtshals Havn og virksomhederne på havnen slået fast, at de også kan løfte store renoveringsopgaver inden for offshore-branchen. Som tidligere nævnt, så forløb renoveringen af Maersk Guardian tilfredsstillende, og derfor har Maersk Drilling besluttet, at anvende havnen til en lignende renovering og levetidsforlængelse af søsterriggen Mærsk Giant i sommeren Gode samarbejdsrelationer i Nordjylland, nem adgang til det europæiske motorvejsnetværk, færgeforbindelser til Norge, Færøerne og Island samt kort afstand til Aalborg Lufthavn gør det muligt at få reservedele, mandskab og specialister hurtigt til Hirtshals i forbindelse med rig-opgaver. Maersk Drilling og andre operatører med rigge i Nordsøen skal i fremtiden have flere rigge til renovering og klasning. Offshore-området kan derved blive en væsentlig komponent i hele Region Nordjyllands fremtidige økonomi. Renoveringen af Maersk Guardian skabte et aktuelt behovet for kvalificeret og relevant arbejdskraft i Hirtshals. Yderligere opkvalificering af arbejdsstyrken vil være med til at skabe grobund for udviklingen af offshore-branchen til et fremtidigt forretningsområde på Hirtshals Havn. Hirtshals indtræden på offshore-markedet vil endvidere have som konsekvens, at der tillige kunne oparbejdes en yderligere kvalificering af arbejdsstyrken omkring store renoveringsopgaver, som kan være med til at sikre fremtidige permanente arbejdspladser i regionen. Udover at Hirtshals Havn har en fordelagtig geografisk placering i forhold til Nordsøen, så har havnen samtidig en veludviklet logistik og infrastruktur. Kompetencer, geografi og logistik skal bruges til at begrunde havnens attraktivitet over for offshorebranchen. Inden for de nærmeste år vil Hirtshals Havns fokus være at skabe sig en rolle som en væsentlig og konkurrencedygtig aktør på markedet for klasning, renovering og opgradering af offshore-konstruktioner. Der skal på sigt udvikles en markedsposition, så Hirtshals får en betydende placering i det Nordeuropæiske offshore-marked, med kompetencer og kapacitet til at kunne løfte store opgaver alene eller i samspil med andre aktører i sektoren. Hirtshals skal parallelt med tiltrækning af offshoreenheder udvikle et kompetencefelt og en kapacitet, der gør havnen til en platform for servicering af offshore-enheder i operation på havet, eller på havneophold andre stedet i verden. Nordjylland kan med sin geografi og infrastruktur være en naturlig aktør i offshore-markedet, og Hirtshals Havn vil være omdrejningspunktet i udviklingen af den nordjyske offshore-kompetence som et nyt erhvervsområde for regionen.

8 adresse Norgeskajen 11 Postboks Hirtshals tlf fax Havnevagten Døgnvagt cvr internet

Frederikshavn havn Havnens betydning for lokalsamfundets og oplandets erhvervsudvikling og økonomi

Frederikshavn havn Havnens betydning for lokalsamfundets og oplandets erhvervsudvikling og økonomi Frederikshavn havn Havnens betydning for lokalsamfundets og oplandets erhvervsudvikling og økonomi Havne er naturligt knudepunkter for trafikale aktiviteter og for erhvervsaktivitet knyttet hertil. Der

Læs mere

18. marts Offshore. Fokusmøde om Maritim Vækst, Frederikshavn. Michael Harboe-Jørgensen Head of Strategy & Relations

18. marts Offshore. Fokusmøde om Maritim Vækst, Frederikshavn. Michael Harboe-Jørgensen Head of Strategy & Relations Offshore Fokusmøde om Maritim Vækst, Frederikshavn Michael Harboe-Jørgensen Head of Strategy & Relations Agenda Om Maersk Drilling Værftsophold Slide no. 2 Lad os hilse på Ben først... Slide no. 3 Olie

Læs mere

Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet af GEMBA Seafood Consulting til Danske Havne 26. April 2007 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BAGGRUND...

Læs mere

Bønnerup Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Bønnerup Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Bønnerup Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet af GEMBA Seafood Consulting for Norddjurs Kommune 20. November 2007 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 RESUMÉ 2 OPLANDSANALYSENS

Læs mere

Oplandsanalyse Holstebro Struer Havn

Oplandsanalyse Holstebro Struer Havn Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 153 Offentligt Oplandsanalyse Holstebro Struer Havn Holstebro Struer Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet for De Vestlige Limfjordshavne

Læs mere

Oplandsanalyse Thisted Havn. Thisted Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Oplandsanalyse Thisted Havn. Thisted Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Oplandsanalyse Thisted Havn Thisted Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet for De Vestlige Limfjordshavne af GEMBA Seafood Consulting A/S September 2011 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Oplandsanalyse Skive Havn

Oplandsanalyse Skive Havn Oplandsanalyse Skive Havn Skive Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet for De Vestlige Limfjordshavne af GEMBA Seafood Consulting A/S September 2011 Indhold 1 Indledning... 3

Læs mere

Notat HAVNENES BETYDNING FOR OPLANDETS ERHVERVS- UDVIKLING. Sammenfatning af analyser for Randers, Horsens, Kolding og Vejle Havne. 23.

Notat HAVNENES BETYDNING FOR OPLANDETS ERHVERVS- UDVIKLING. Sammenfatning af analyser for Randers, Horsens, Kolding og Vejle Havne. 23. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4711 Fax 4810 4712 E-mail niraskon@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 HAVNENES BETYDNING FOR OPLANDETS ERHVERVS- UDVIKLING Sammenfatning

Læs mere

Beregning af Grenaa Havns regionaløkonomiske virkning på oplandet.

Beregning af Grenaa Havns regionaløkonomiske virkning på oplandet. 1 Beregning af Grenaa Havns regionaløkonomiske virkning på oplandet. Der har igennem de senere år været en stigende interesse og fokus i offentligheden på havnenes økonomiske og lokaliseringsmæssige betydning

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 8. juni 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson; Martin Elmegaard Mortensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Oplandsanalyse - effekt og erhvervsøkonomisk betydning for lokalsamfundet af Søby Havn

Oplandsanalyse - effekt og erhvervsøkonomisk betydning for lokalsamfundet af Søby Havn Oplandsanalyse - effekt og erhvervsøkonomisk betydning for lokalsamfundet af Søby Havn Udarbejdet for Søby Havn og Ærø Kommune af GEMBA Seafood Consulting A/S. 6. maj 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Baggrund undersøgende forprojekt

Baggrund undersøgende forprojekt Baggrund undersøgende forprojekt Hvem står bag forprojektet Partnere Hjørring Kommune Hirtshals Havn Hjørring ErhvervsCenter Støtte fra Region Nordjylland Endnu ikke helt færdig med at diskutere og konkludere

Læs mere

Hvorfor vælge en havn i Danmark? - Fordi det kan betale sig!

Hvorfor vælge en havn i Danmark? - Fordi det kan betale sig! Havnekonference 2012 Dato: 28 Marts 2012 Frederik Smidth, CTO of Maersk Drilling Hvorfor vælge en havn i Danmark? - Fordi det kan betale sig! 1. Olie & gas industrien 2. Maersk Drilling kort fortalt 3.

Læs mere

Hanstholm Havn. Oplandsanalyse for fremtidens Hanstholm Havn. Juli 2012

Hanstholm Havn. Oplandsanalyse for fremtidens Hanstholm Havn. Juli 2012 Hanstholm Havn Oplandsanalyse for fremtidens Hanstholm Havn Juli 2012 Udgivelsesdato : 15. august 2012 Projekt : 23.1410.11 Udarbejdet : Brian Gardner Mogensen & Henrik Tornblad Kontrolleret : Niels Lykkeberg

Læs mere

Nexø Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Nexø Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Nexø Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet af GEMBA Seafood Consulting A/S for Nexø Havn A/S Februar 2008 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 4 2. RESUMÉ 4 3. FREMGANGSMÅDE 5

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Udvidelse af Hanstholm Havn fører til nye arbejdspladser og nye skatteindtægter

Udvidelse af Hanstholm Havn fører til nye arbejdspladser og nye skatteindtægter Udvidelse af Hanstholm Havn fører til nye arbejdspladser og nye skatteindtægter Introduktion 2 Grontmij A/S har i foråret/sommeren 2012 udarbejdet en analyse og beregning af, hvilke effekter en udvidelse

Læs mere

Hirtshals Havn. Den erhvervsøkonomiske betydning NORDDANMARKS FØRENDE ERHVERVSHAVN

Hirtshals Havn. Den erhvervsøkonomiske betydning NORDDANMARKS FØRENDE ERHVERVSHAVN Hirtshals Havn P O R T O F H I R T S H A L S Den erhvervsøkonomiske betydning NORDDANMARKS FØRENDE ERHVERVSHAVN Hirtshals Havn P O R T O F H I R T S H A L S Hirtshals Havn Hirtshals Havns position som

Læs mere

VILJE TIL VÆKST. Hanstholm Havn skaber 1.000 nye jobs

VILJE TIL VÆKST. Hanstholm Havn skaber 1.000 nye jobs VILJE TIL VÆKST Hanstholm Havn skaber 1.000 nye jobs Indhold VISION Vilje til vækst 3 Konkurrencefordele skal omsættes til vækst 4 Markedspotentialer skal udnyttes 6 En moderne havn er et erhvervscenter

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst CVR 48233511 Udgivelsesdato : Juli 2015 Udarbejdet af : Martin Elmegaard Mortensen, Sara Elisabeth Svantesson Godkendt af : Brian Gardner Mogensen

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Mål og temaer for en fælles indsats Danske fiskerihavne mod 2013

Mål og temaer for en fælles indsats Danske fiskerihavne mod 2013 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 47 Offentligt Danske fiskerihavne mod 2013 Mål og temaer for en fælles indsats Danske fiskerihavne mod 2013 Mål og temaer for en fælles

Læs mere

udvider med nye erhvervsarealer

udvider med nye erhvervsarealer udvider med nye erhvervsarealer Positiv udvikling på Hirtshals Transport Center Hirtshals Transport Center blev etableret i 2008 i tæt samarbejde med Hirtshals Havn, og centret har siden været under konstant

Læs mere

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Formålet med vores strategi er: Generere flere overnatninger Generere flere arbejdspladser Generere større turismeomsætning Forbedre konkurrenceevnen Skabe bedre

Læs mere

Transport og Logistik i den nye Region Nordjylland. 05-05-2006 Hans Kjær - Hanstholm Havn 1

Transport og Logistik i den nye Region Nordjylland. 05-05-2006 Hans Kjær - Hanstholm Havn 1 Transport og Logistik i den nye Region Nordjylland 05-05-2006 Hans Kjær - Hanstholm Havn 1 Hanstholm Havn En ny havn i det i forvejen etablerede samarbejde blandt havne i det gamle Nordjyllands amt Andre

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 206 Offentligt Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 9. marts 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson;

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler November 12, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste Startside Forrige Næste Erhvervslivet og Femer Forventninger hos erhvervslivet i Storstrøms amt til en fast forbindelse over Femer Bælt Copyright Dansk Industri og Idé-komiteen vedr. infrastruktur i Storstrøms,

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget Sekretariatet, Administration & Service

Referat Arbejdsmarkedsudvalget Sekretariatet, Administration & Service Referat Arbejdsmarkedsudvalget Sekretariatet, Administration & Service Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 16:00 Mødested: Mødelokale A, 6. sal, Sct. Knuds Park 6 Fraværende:

Læs mere

Norsk Havneforening København 2014. Ringvirkningsanalyser i Norge og Danmark. Anvendelse og muligheder

Norsk Havneforening København 2014. Ringvirkningsanalyser i Norge og Danmark. Anvendelse og muligheder Norsk Havneforening København 2014 Ringvirkningsanalyser i Norge og Danmark Anvendelse og muligheder Jens Henrik Møller, partner GEMBA Seafood Consulting 26. november 2014 GEMBA Seafood Consulting Disposition:

Læs mere

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Jacob Kronbak

Læs mere

Fiskeriets samfundsøkonomiske

Fiskeriets samfundsøkonomiske 2 April 2014 FISKERIKONFERENCE 2. og 3. april 2014 Dagsorden Fiskeriets for økonomien Hvordan øges fiskeriets for økonomien? Fiskeriets for økonomien Fiskeriets for økonomien Fiskeriet bidrager med 13%

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Det Blå Danmark er en af Danmarks stærkeste erhvervsmæssige styrkepositioner.

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Oplandsanalyse Lemvig Havn

Oplandsanalyse Lemvig Havn Oplandsanalyse Lemvig Havn Lemvig Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet for De Vestlige Limfjordshavne af GEMBA Seafood Consulting A/S. September 2011 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

Klintholm Havn. Servicehavn for Havvindmøllepark Kriegers Flak

Klintholm Havn. Servicehavn for Havvindmøllepark Kriegers Flak Klintholm Havn Servicehavn for Havvindmøllepark Kriegers Flak Folder OffShore.indd 1 2 Folder OffShore.indd 2 Klintholm Havn Klintholm Havn er en moderne fiskeri- og erhvervshavn med et højt serviceniveau

Læs mere

Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore Offshore Center Danmark og dansk offshore

Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore Offshore Center Danmark og dansk offshore Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore 2007 Offshore Center Danmark og dansk offshore 1 Program 1. Offshore Center Danmark - Baggrund og arbejde 2. Offshore sektoren og dens betydning

Læs mere

Skandinavisk Transport Center/Køge Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Skandinavisk Transport Center/Køge Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Skandinavisk Transport Center/Køge Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet for Skandinavisk Transport Center/ Køge Havn af GEMBA Seafood Consulting A/S November 2009 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Videnseminar om Olie og Gas. Ressourcer og Indvinding OLGAS: Status og perspektiver for dansk offshore ved Offshore Center Danmark Mandag, den 20. marts 2006 www.offshorecenter.dk 1 Program 1. Offshore

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

ERHVERVSANALYSE AF SKAGEN HAVN 2015

ERHVERVSANALYSE AF SKAGEN HAVN 2015 ERHVERVSANALYSE AF SKAGEN HAVN 2015 05 10 INDLEDNING FORMÅL 06 13 FORORD FREMGANGSMÅDE OG METODE 08 14 HOVEDRESULTATER OG SUMMARY PROFIL AF ERHVERVSKLYNGE SKAGEN HAVN 2 15 30 44 VÆRDIKÆDER VÆRDIKÆDER GODS,

Læs mere

Samfundsøkonomiske effekter ved flytning af European Medicines Agency (EMA) til København

Samfundsøkonomiske effekter ved flytning af European Medicines Agency (EMA) til København Center for al- og Turismeforskning er et center for anvendt forskning, der løfter analyse- og udviklingsopgaver samt forskningsprojekter med særligt fokus på yderområder. Centrets primære fokus er regional

Læs mere

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Handlingskatalog for Turisme BRNs tovholdergruppe for turisme har, i samarbejde med repræsentanter fra BRN erhvervsforum, udarbejdet et handlingskatalog

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering.

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering. BEDRE Overblik Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering. I en stadig mere globaliseret verden er det afgørende for væksten

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Tema. Eksport og globalisering. Stigende eksport i Region Nordjylland. Ingen eksport data på kommuneniveau. Udvikling i eksport i Region Nordjylland

Tema. Eksport og globalisering. Stigende eksport i Region Nordjylland. Ingen eksport data på kommuneniveau. Udvikling i eksport i Region Nordjylland Tema Eksport og globalisering I en stadig mere globaliseret verden er det afgørende for væksten og jobskabelsen i Aalborg, at virksomhederne tænker og handler internationalt. Ved at udvide markedet fra

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 206 Offentligt Den Sjællandske Tværforbindelse Kalundborg Havn Frode Laursen P.K. Justesen Harboe Bryggeri Ardagh Glass Novenco Haribo Lakrids Royal Unibrew

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

Vedrørende Udkast til afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i Konkurrence- og eliteidræt

Vedrørende Udkast til afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i Konkurrence- og eliteidræt Vedrørende Udkast til afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i Konkurrence- og eliteidræt Syddansk Universitet har med beklagelse kunnet konstatere, at Det Rådgivende Udvalg for vurdering af udbud

Læs mere

Notat. Makroøkonomiske virkninger af planlagte infrastrukturinvesteringer. Bjarne Madsen, professor, Dr.Scient, cand.eocon.

Notat. Makroøkonomiske virkninger af planlagte infrastrukturinvesteringer. Bjarne Madsen, professor, Dr.Scient, cand.eocon. Notat Makroøkonomiske virkninger af planlagte infrastrukturinvesteringer Bjarne Madsen, professor, Dr.Scient, cand.eocon. Center for al- og Turismeforskning August 2013 1 Baggrund og formål I de kommende

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Udfordringer for de fynske virksomheder. Optakt til informationsmøde om erhvervsstøttemuligheder Lindø Industripark, 28.

Udfordringer for de fynske virksomheder. Optakt til informationsmøde om erhvervsstøttemuligheder Lindø Industripark, 28. Udfordringer for de fynske virksomheder Optakt til informationsmøde om erhvervsstøttemuligheder Lindø Industripark, 28. april 2010 Baggrunden for i dag Lindø-værftets lukning er anledningen En fælles kommunal

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning

9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning 9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning Turismebarometer for Bornholm Oktober 2010 1 2 9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning Udarbejdet som

Læs mere

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Indhold: Baggrund.3 Vision.4 Strategi..5 Handlingsplan..7 Opfølgning..9 Baggrund Horsens by og havnen hører sammen og har gjort det i hundredvis af år. Havnen

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Den grønne industrikommune

Den grønne industrikommune Den grønne Kalundborg Kommunes Erhvervs- og udviklingspolitik 2011 2014 Den grønne INDHOLD 3 Forord 4 Den grønne Kalundborg kommune Det internationale perspektiv Det lokale/ regionale perspektiv Udgangspunkt

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Fynske overnatninger ekskl. feriehuse. Udenlandske overnatninger. Udenlandske Overnatninger på Fyn Udvikling i % fra

Fynske overnatninger ekskl. feriehuse. Udenlandske overnatninger. Udenlandske Overnatninger på Fyn Udvikling i % fra Udviklingen fra til overnatninger på Fyn Ekskl. Feriehuse Udv Udv% 2.365.536 2.43.533 64.997 2,75 1.93.813 1.951.781 47.968 2,52 457.314 478.754 21.44 4,69 Tyskland 233.957 236.675 2.718 1,16 Holland 61.41

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter VÆKSTFONDEN ANALYSE 2017 Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter AKTIVITETEN I VÆKSTFONDENS VIRKSOMHEDSPORTEFØLJE I 2016 foretog Vækstfonden 810 medfinansieringer af små og mellemstore

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

PORT OF OPPORTUNITIES SÆT KURS MOD FREMTIDEN

PORT OF OPPORTUNITIES SÆT KURS MOD FREMTIDEN PORT OF OPPORTUNITIES SÆT KURS MOD FREMTIDEN 1 ALT PÅ ET STED. NÅR DU VÆLGER PORT OF FREDERIKSHAVN, ER DU I KNUDEPUNKTET FOR DEN NORDEUROPÆISKE SØFART. EN HAVN MED maritim service i verdensklasse, miljø-

Læs mere

Folketingets trafikudvalg

Folketingets trafikudvalg Folketingets trafikudvalg Torsdag den 23. november 2006 kl 10 30. vær. 2-145 1. Modtagelse af deputation fra Hanstholm og Thisted om L 35 vedr. modulvogntog. Indlæg fra Hanstholm Havn. Det skal indledningsvis

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Befolkning nr. 1 2016 Nye CVR-numre i Aalborg

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Oplandsanalyse Nykøbing Mors Havn

Oplandsanalyse Nykøbing Mors Havn Oplandsanalyse Nykøbing Mors Havn Nykøbing Mors Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet for De Vestlige Limfjordshavne af GEMBA Seafood Consulting A/S September 2011 Indhold 1

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Afslutning på SPI projektet

Afslutning på SPI projektet Afslutning på SPI projektet Om projektet Projektet Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme (SPI) blev sat i gang i 2011 og har løbet frem til sommeren 2014. Det samlede budget har udgjort 17,6 mio. kr.

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

Virksomhederne efterlyser en bedre infrastruktur

Virksomhederne efterlyser en bedre infrastruktur DI Den 8. august 016 ANCH Virksomhederne efterlyser en bedre infrastruktur Mere end hver tredje virksomhed mener, at infrastruktur og transport er et område, som kommunerne skal prioritere. Det er især

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT IKT kompetencekatalog ikt forum har fra april til oktober 2006 gennemført en afdækning af ikt kompetencerne i Norddanmark inden for

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

VÆKSTFONDEN ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter Hvilken effekt har Vækstfondens aktiviteter? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine? Det har vi set

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015

VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015 VÆKSTFONDEN ANALYSE 2016 Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015 HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine? Det

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Analyse af de økonomiske og beskæftigelsesmæssige virkninger af udvidelse af Statens Naturhistoriske Museum

Analyse af de økonomiske og beskæftigelsesmæssige virkninger af udvidelse af Statens Naturhistoriske Museum Analyse af de økonomiske og beskæftigelsesmæssige virkninger af udvidelse af Statens Naturhistoriske Museum Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Statens Naturhistoriske Museum April

Læs mere

SWOT-analyse af Danmarks maritime erhverv

SWOT-analyse af Danmarks maritime erhverv Danmarks Maritime Klynge SWOT-analyse af Danmarks maritime erhverv Seminar 22. november 2012 V/Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner Allé 20, 4. sal 2000 Frederiksberg C Danmark Oxford Research

Læs mere

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland 46% flere job i vindmøllebranchen Virksomheder med relation til vindmølleindustrien har været i en markant positiv udvikling i Nordjylland de seneste år. I perioden

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse andresen.analyse@gmail.com Regionskontor & Infocenter region@region.dk

Læs mere

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Beskæftigelsen inden for bygge og anlæg faldt fra 2008 til 2011, hvorefter byggebeskæftigelsen i Aalborg siden har været stigende. Udvikling i

Læs mere

Vækstpolitik 2013-2017

Vækstpolitik 2013-2017 Vækstpolitik 2013-2017 Strategiske samarbejder For at opnå tilstrækkelig kompetence og styrke til i 2017 at være en af Danmarks 10 bedste erhvervskommuner, vil kommunen indgå i en række strategiske samarbejder/partnerskaber.

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere