Maersk Guardian. Den erhvervsøkonomiske betydning NORDDANMARKS FØRENDE ERHVERVSHAVN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maersk Guardian. Den erhvervsøkonomiske betydning NORDDANMARKS FØRENDE ERHVERVSHAVN"

Transkript

1 Maersk Guardian Den erhvervsøkonomiske betydning

2 Hirtshals Havn Hirtshals Havn tog i 2011 hul på et nyt forretningsområde, da Maersk Drilling valgte havnen som base for renovering og levetidsforlængelse af boreriggen Maersk Guardian. I 2011 kunne Hirtshals Havn føje offshore-branchen til listen over havnens forretningsområder, da boreriggen Maersk Guardian kom til havnen for at gennemgå en større renovering og levetidsforlængelsen. Riggen skabte betydelig aktivitet på havnen, og gennem den undersøgelse, som vi her præsenterer, har vi fået dokumenteret den erhvervsøkonomiske effekt af Maersk Guardians ophold i Hirtshals. Hirtshals Havn spiller en væsentlig rolle for erhvervsaktiviteten og økonomien i både lokalsamfundet, Hjørring Kommune og Region Nordjylland. Den unikke geografiske placering og kompetencerne hos virksomhederne på havnen, giver havnen en naturlig rolle som vækstmotor. Vores mål med denne undersøgelse er, at den skal hjælpe med at synliggøre betydningen af renoveringen af Maersk Guardian i Hirtshals Havn, både lokalt og regionalt. Undersøgelsen skal desuden sætte fokus på offshore-aktiviteternes betydning for hele Nordjylland. Med de kompetencer, der er på og omkring havnen samt med havnens unikke geografiske udgangspunkt vil vi hele tiden søge at udvikle de erhvervsmæssige muligheder. Vi forventer, at offshore vil vokse som et nyt forretningsområde, og i samarbejde med virksomhederne på og omkring havnen og i Nordjylland vil vi gøre vores til at udvikle og styrke offshore-aktiviteterne over de kommende år. Bestyrelsesformand Anker Laden-Andersen, Hirtshals Havn

3 Baggrunden for undersøgelsen Hirtshals Havn var i perioden 29. april til 24. juli 2011 hjemsted for renovering og levetidsforlængelse af boreriggen Maersk Guardian. Fayard A/S, det tidligere Fredericia Skibsværft, havde hovedentreprisen, som udgjorde ca. 300 mio. kr. Hovedparten af arbejdsstyrken til renoveringen bestod af den årsag også af folk fra Fayard A/S. Arbejdet på og omkring riggen skabte dog arbejde for flere virksomheder i lokalområdet og Region Nordjylland. Formålet med denne undersøgelse er at fastlægge den økonomiske effekt af dette arbejde i forhold til lokalsamfundet og regionen. Fokus ligger på den lokaløkonomiske og beskæftigelsesmæssige effekt af arbejdet, samt at skabe opmærksomhed omkring Hirtshals Havns rolle for det lokale erhvervsliv i forhold til værdiskabelse, nye arbejdspladser, erhvervsudvikling, og effekten af kobling mellem erhvervsliv og havn. Undersøgelsen tager udgangspunkt i Danske Havnes model til værdisætning af havnes økonomiske effekt på og i lokalsamfund. Den økonomiske model er her blevet tilpasset så den fokusere på den regionale erhvervsøkonomiske betydning af en stor enkeltaktivitet som Maersk Guardian. Beregningerne i undersøgelsen er gennemført i et samarbejde mellem konsulentfirmaet GEMBA Seafood Consulting og Syddansk Universitet (SDU) ved Henning S. Jørgensen. Fremgangsmåde i effektanalysen Hirtshals Havn har i samarbejde med GEMBA Seafood Consulting A/S indsamlet data fra virksomheder, som har været involveret i arbejdet med boreriggen. Dette omfatter virksomheder, som er placeret på og ved Hirtshals Havn samt andre leverandører, som har leveret ydelser i forbindelse med Maersk Guardians ophold i Hirtshals Havn. Beregningsmodellen afvejer på et videnskabeligt og objektivt grundlag de direkte, indirekte og inducerede økonomiske effekter af renoveringen af boreriggen Maersk Guardian i Region Nordjylland. Undersøgelsen afdækker ikke de økonomiske effekter af renoveringen udenfor regionen. Direkte effekter Den direkte værditilvækst kommer af den direkte aktivitet, eksempelvis reparation af riggen. Riggens behov for vedligeholdelse og reparation skaber arbejde for virksomhederne på havnen, og denne aktivitet skaber arbejdspladser, indkomster, skatteindtægter og produktionsværdi. Indirekte effekter Den indirekte værditilvækst er den indirekte aktivitet virksomhederne skaber hos leverandører og underleverandører. Virksomhedernes aktiviteter giver et træk på deres leverandører og underleverandør, idet hver ordre skaber et behov for materialer og ydelser. Inducerede effekter Den inducerede effekt følger af husholdningers forbrug. En del af den indkomst, som bliver skabt i de direkte og indirekte havnerelaterede aktiviteter, bliver omsat i forbrug, eksempelvis hos det lokale supermarked, bageren eller frisøren. Undersøgelsen viser, hvor mange ekstra beskæftigede renoveringen afstedkom i regionen, den forøgede meromsætning blandt de involverede virksomheder, indkomstskabelsen og de forøgede skatteindtægter dette har givet kommunerne i regionen. Maersk Guardian Maersk Guardian er en jack-up borerig, der hovedsageligt anvendes til olieefterforskning og olieboringer. Maersk Guardian ejes og opereres af Maersk Drilling, og opererer hovedsagligt i Nordsøen. Riggen er bygget i 1986 og skulle derfor igennem en større renovering og levetidsforlængelse i En væsentlig årsag til at renoveringen blev placeret i Hirtshals Havns de offshorekompetencer, der ligger hos virksomhederne i Hirtshals. Der er brugt tre forskellige analyseniveauer: Desk-research om Hirtshals Havn og Maersk Guardian. Dataindsamling og beregninger, som danner grundlag for den økonomiske analyse af riggens betydning for Region Nordjylland. Interview med udvalgte virksomheder. Der er i undersøgelsen taget udgangspunkt i materiale, der beskriver antal ansatte og omsætningerne i virksomhederne i Derudover er der indsamlet specifikke oplysninger om virksomhederne fra tiden omkring renoveringen af Maersk Guardian.

4 Resultat DRIFT HAVNERELATERET AKTIVITET HUSHOLDNINGS FORBRUG TOTAL Produktionsværdi, mio. kr. Direkte produktionsværdi 130,9 130,9 Indirekte 23,0 23,0 Inducerede 17,0 17,0 Total produktionsværdi 153,9 17,0 170,9 Indkomstskabelse, mio. kr. Direkte indkomst 18,6 18,6 Indirekte 9,8 9,8 Inducerede 9,0 9,0 Total indkomstskabelse 28,4 9,0 37,3 Beskæftigelse, årsværk Direkte beskæftigelse Indirekte Inducerede Total beskæftigelse Skatter, mio. kr. Direkte skatter 5,2 5,2 Indirekte 2,9 2,9 Inducerede 2,9 2,9 Total skatter 8,0 2,9 10,9 Kilde: SDU/Gemba Seafood Consulting Produktionsværdi er et udtryk for den omsætning der blev skabt blandt virksomheder i Region Nordjylland som følge af renoveringen og levetidsforlængelsen af Maersk Guardian i Hirtshals Havn. Renoveringen af Maersk Guardian havde en entreprise på knap 300 mio. kr. Aktiviteterne, der blev skabt under rig-renoveringen, gav en samlet omsætning på 170,9 mio. kr. i Region Nordjylland. De 130,9 mio. kr. er skabt på basis af de virksomhedere, som har leveret direkte til opgaven på Maersk Guardian, mens de 23 mio. kr. er skabt af de virksomheder, der har fungeret som underleverandører. Den samlede produktionsværdi, der er skabt på basis af de 31 virksomheder i Hjørring Kommune og den ene virksomhed i Frederikshavn Kommune, var på 153,9 mio. kr. Dertil kommer 17 mio. kr. i afledt produktionsværd i Nordjylland. Indkomstskabelse er et udtryk for den værdi, der blev skabt på grund af erhvervsaktiviteterne omkring Maersk Guardian. Indkomstskabelse er sammensat af kapitaldannelsen hos virksomhederne og værdien af lønninger. Renoveringen af Maersk Guardian gav en samlet indkomstskabelse på 37,3 mio. kr. i Region Nordjylland. Heraf er 28,4 mio. kr. skabt af de 32 virksomheders arbejdet på og omkring riggen, mens 9 mio. kr. er skabt som afledt indkomst i Nordjylland i kraft af husholdningernes forbrug. Beskæftigelse er et udtryk for de arbejdspladser, der blev skabt med af renoveringen og levetidsforlængelsen af Maersk Guardian. Aktiviteter, der var relaterede direkte til de 32 virksomheder, som deltog i renoveringen af riggen, dannede basis for 58 årsværk. Af disse 58 årsværk fulgte 15 yderligere årsværk, som en afledt effekt af husholdningers forbrugs. I de 94 dage, som Maersk Guardian befandt sig i Hirtshals, skabte renoveringen totalt set 73 årsværk i Region Nordjylland det svarer til, at riggen dannede grundlag for mere end 250 mer-arbejdspladser. Nogle af virksomhederne anvendte udenlandsk arbejdskraft til opgaverne omkring riggen - det er vigtigt at notere her, at alle personer med udenlandsk baggrund, såsom eksempelvis polakker og rumænere, ikke er talt med i beregningerne for beskæftigelse. Skatter er baseret på den kommunale skatteindtægt, som blev genereret i form af beskæftigelse på og omkring riggen. De 73 årsværk gav en samlet skatteindtægt på knap 11 mio. kr. til kommunerne i Region Nordjylland. Den merbeskæftigelse, der opstod i forbindelse med renoveringen af Maersk Guardian, gav en merskattebetaling til kommunerne i Region Nordjylland på omkring 11 mio. kr. Heraf danner aktiviteterne hos de 32 virksomheder fra Hjørring og Frederikshavn Kommune basis for 8 mio. kr. skabt af mer-beskæftigelsen.

5 Leverandørstrukturen 71 virksomheder blev som udgangspunkt spurgt om deres involvering i renoveringen af Maersk Guardian. Af de 71 virksomheder kunne 34 virksomheder relatere en del af omsætningen direkte til renoveringen af Maersk Guardian. De 34 virksomheder blev herefter spurgt om omsætning relateret til renoveringen, omsætning gennem eventuelle underleverancer og antallet af medarbejdere beskæftiget med renoveringen. Af de 34 virksomheder er 31 af virksomhederne placeret i Hjørring Kommune og 1 virksomhed er placeret i Frederikshavn Kommune. De to virksomheder, Fayard A/S og Maersk Drilling, er placeret på Fyn og i hovedstadsområdet, og er derfor ikke indregnet i undersøgelsen, som er baseret på Region Nordjylland. 71 virksomheder modtog spørgeskema 34 virksomheder relaterer omsætning til renovering af Maersk Guardian Flere af de adspurgte virksomheder havde ansat ekstra personale i forbindelse med opgaven. 10 virksomheder, inklusiv Fayard A/S og Maersk Drilling, havde ansat hvad der svarer til ca. 25 årsværk, heraf er de 20 årsværk ansatte i lokalområdet. Fayard A/S, som havde hovedentreprisen på renoveringen af Maersk Guardian, havde ca. 150 mand til at arbejde i Hirtshals under renoveringen. Denne arbejdsstyrke er ansat af Fayard A/S i Munkebo og størstedelen har dermed hjemme uden for Region Nordjylland. Arbejdsstyrken indgår derfor ikke direkte i den økonomiske effektanalyse. Det samme gør sig gældende for eventuel udenlandsk arbejdskraft, som heller ikke indgår direkte i analysen. De ca. 150 mand og mandskab med udenlandsk baggrund boede dog i lokalområdet under renoveringen og var derfor med til, at forøge omsætningen i lokalområdet dette forhold er vurderet og inddraget i effektanalysen. Hirtshals Havns profil og Maersk Guardian Hirtshals Havn er historisk set en af Danmarks mest betydningsfulde fiskerihavne. Målt på værdien af landinger var havnen Danmarks tredje største fiskerihavn i virksomheder i Region Nordjylland Hjørring Kommune: 31 Frederikshavn Kommune: 1 2 uden for Region Nordjylland ER IKKE MEDREGNET I UNDERSØGELSEN Hirtshals Havn er også en af Danmarks største færgehavne, og havnen spiller en vigtig rolle som transportkorridor mellem Skandinavien/Nordatlanten og Europa. I dag opererer tre færgerederier fra Hirtshals; Color Line til Kristiansand og Larvik, Fjord Line til Stavanger og Bergen i sommerperioden også til Kristiansand, samt Smyril Line til Torshavn på Færøerne og Seydisfjordur på Island. Blandt de 32 virksomheder har 19 virksomheder været direkte leverandører, mens 13 har fungeret som underleverandører til andre virksomheder med tilknytning til renoveringen. Der er væsentlig variation i den omsætning, som de 32 virksomhederne relaterer til renoveringen. Den gennemsnitlige ekstra omsætning er på ca. en 1 mio. kr., med højeste niveau på ca. 7 mio. kr. og laveste niveau på nogle få tusinde kroner i ekstra omsætning. Virksomhederne har været involveret i arbejdet med renoveringen i forskellig grad. Nogle virksomheder deltog direkte i renoveringen på Maersk Guardian og i værksteder på havn og i oplandet. Andre virksomheder havde en sekundær tilknytning som leverandør af forskellige serviceydelser som overnatning, catering og tøjvask. I alt var 12 af de 32 virksomheder direkte involveret i renoveringen på riggen, mens de resterende 20 virksomheder ikke har leveret ydelser direkte på riggen. De 12 virksomheder, der arbejdede fysisk på riggen, havde en større omsætning på mere end 20 mio. kr. svarende til 1,7 mio. kr. i gennemsnit per virksomhed. De 20 øvrige virksomheder, som ikke arbejdede fysisk på riggen havde en samlet omsætning på ca. 10 mio. kr. svarende til ca. ½ mio. kr. i gennemsnit per virksomhed. Hirtshals Havn danner ramme om en bred klynge af servicevirksomheder, som har mange års erfaring med håndtering skibsreparationer og værftsaktiviteter. Hirtshals Havns nylige entre på offshore-markedet har givet havnen et ben mere at stå på og renoveringen af Maersk Guardian forløb til så stor tilfredshed for rig-ejer, at Maersk Drilling har valgt Hirtshals Havn som base for en lignende renovering og levetidsforlængelse af søsterriggen Mærsk Giant i Hirtshals Havn Hirtshals Havn er hjemsted for en bred vifte af servicevirksomheder, der har arbejdet sammen om at løfte opgaven omkring Maersk Guardian. Flere af havnens virksomheder har før arbejdet med opgaver inden for offshore-branchen. Sammensætningen af servicevirksomheder på havnen har sammen med Hirtshals fordelagtige geografiske placering, været væsentlige faktorer for, at renoveringen af Maersk Guardian blev placeret i Hirtshals Havn. I 2011 havde havnen en nettoomsætning på ca. 59 mio. kr. Der blev landet ca tons fisk til en værdi af ca. 600 mio. kr., og håndteret ca. 1,4 mio. tons gods og mere end lastbiler.

6 Virksomheder på havnen Som en del af undersøgelsen er der gennemført interview med repræsentanter fra lokale virksomheder, som har haft væsentlig betydning for gennemførelsen af opgaven. Leverandørvirksomhederne vurderer, at den væsentligste årsag til, at Hirtshals Havn bliver valgt som base for renovering af borerigge som Maersk Guardian er havnens geografiske placering. Hirtshals Havn ligger optimalt i forhold til transport af borerigge til havnen, og på landsiden er der gode transportforhold, herunder den lette adgang til det europæiske motorvejsnet. En anden væsentlig årsag er ifølge virksomhederne den brede vifte af kompetencer, som virksomhederne på havnen besidder. Sammen kan virksomhederne løfte store opgaver, også inden for offshore-branchen. Der er et stort potentiale inden for offshore-markedet og nogle af virksomhederne på havnen er gået sammen med andre virksomheder i Nordjylland om at oprette Offshore Base Hirtshals, som skal synliggøre havnens geografiske og erhvervsmæssige kompetencer overfor potentielle offshore-kunder. NORDREP blev stiftet i 1994 og har 22 ansatte, som opererer over hele verden samtidig med en væsentlig aktivitet på Hirtshals Havn. NORDREP har specialiseret sig i udvikling og reparationer af stålkonstruktioner, samt reparation af motorer. NORDREPs ydelser henvender sig primært mod service og reparation af skibe fra landets største rederier. Arbejdet på Maersk Guardian viste, at NORDREP også kan deltage i håndteringen af reparationer på borerigge. Aktiviteten på Maersk Guardian har været udgangspunkt for udviklingen af et nyt forretningsområde for NORDREP, der efterfølgende har fået serviceaftaler på flere offshore-rigge. Marine-El En del virksomheder har fungeret som underleverandører til andre af virksomhederne på havnen. Dette gør sig gældende for Marine-El, som eksempelvis har fungeret som underleverandør til NORDREP. Marine-El blev stiftet i Virksomheden har 12 ansatte, der udfører el-arbejde for en bred vifte af virksomhederne på Hirtshals Havn. Marine-El var underleverandør i forbindelse med renoveringen af Maersk Guardian, og varetog opgaver i takt med, at de opstod. Marine-EL er et godt eksempel på, at der også blandt underleverandører har været en forøget omsætning som følge af renoveringen. Den meromsætning Marine-El har oplevet, har dog ikke ført til yderligere ansattelser for at varetage arbejdet. Skaga Hotel Mange personer opholdte sig i Hirtshals og omegn under renoveringsperioden og har dermed været med til at give ekstra aktivitet. En virksomhed der har mærket denne effekt i lokalområdet er Skaga Hotel. PBT Technic Flere af virksomhederne på havnen har før beskæftiget sig med opgaver inden for offshore-branchen. Blandt disse er PBT Technic. PBT Technic blev stiftet i 2005 og har fire fastansatte. Virksomheden hyrer personale ind på projektbasis alt efter omfanget af de projekter der arbejdes med. PBT Technic har gennem flere år beskæftiget sig med offshore-branchen i hele verden og virksomheden har en væsentlig viden og centrale kontakter til dette marked. I forbindelse med renoveringen af Maersk Guardian, har PBT Technic hovedsageligt arbejdet med projektledelse, og dermed fungeret som bindeleddet mellem en række virksomheder og Maersk Drilling. Yderligere har PBT Technic arbejde med kvalitetssikring og dokumentation under renoveringsarbejdet. NORDREP NORDREP er en af de lokale Hirtshals-baserede virksomheder, der har været mest involveret i renoveringen af Maersk Guardian. Skaga Hotel er et firestjernet hotel, ejet af Montra Hotels. Hotellet har 108 værelser og 30 ansatte. Hotellets gæster er hovedsageligt turister fra Norge, Danmark og Tyskland, samt enkelte erhvervskunder. Under renoveringsperioden havde Skaga Hotel udlejet hovedparten af værelserne til Maersk Drilling, og hotellet opnåede dermed en belægningsprocent, der var væsentligt højere end normalt for årstiden. Hirtshals Vask og Farveri Under renoveringen var der øget behov for vask af både arbejds- og privattøj. Dette var en specifik ekstraopgave for Hirtshals Vask og Farveri i perioden. Hirtshals Vask og Farveri blev etableret i 1986 og har 15 ansatte. Vaskeriets hovedkunder er fiskeindustrien, hotel- og restaurationsbranchen samt smede og maskinværksteder. Virksomheden kunne mærke en forøget efterspørgsel på deres ydelser i forbindelse med renoveringen og Maersk Guardian, og vaskeriet havde øget mandskabet i den periode renoveringen stod på.

7 Perspektiver for offshore-området Med renoveringen af Maersk Guardian i 2011, har Hirtshals Havn og virksomhederne på havnen slået fast, at de også kan løfte store renoveringsopgaver inden for offshore-branchen. Som tidligere nævnt, så forløb renoveringen af Maersk Guardian tilfredsstillende, og derfor har Maersk Drilling besluttet, at anvende havnen til en lignende renovering og levetidsforlængelse af søsterriggen Mærsk Giant i sommeren Gode samarbejdsrelationer i Nordjylland, nem adgang til det europæiske motorvejsnetværk, færgeforbindelser til Norge, Færøerne og Island samt kort afstand til Aalborg Lufthavn gør det muligt at få reservedele, mandskab og specialister hurtigt til Hirtshals i forbindelse med rig-opgaver. Maersk Drilling og andre operatører med rigge i Nordsøen skal i fremtiden have flere rigge til renovering og klasning. Offshore-området kan derved blive en væsentlig komponent i hele Region Nordjyllands fremtidige økonomi. Renoveringen af Maersk Guardian skabte et aktuelt behovet for kvalificeret og relevant arbejdskraft i Hirtshals. Yderligere opkvalificering af arbejdsstyrken vil være med til at skabe grobund for udviklingen af offshore-branchen til et fremtidigt forretningsområde på Hirtshals Havn. Hirtshals indtræden på offshore-markedet vil endvidere have som konsekvens, at der tillige kunne oparbejdes en yderligere kvalificering af arbejdsstyrken omkring store renoveringsopgaver, som kan være med til at sikre fremtidige permanente arbejdspladser i regionen. Udover at Hirtshals Havn har en fordelagtig geografisk placering i forhold til Nordsøen, så har havnen samtidig en veludviklet logistik og infrastruktur. Kompetencer, geografi og logistik skal bruges til at begrunde havnens attraktivitet over for offshorebranchen. Inden for de nærmeste år vil Hirtshals Havns fokus være at skabe sig en rolle som en væsentlig og konkurrencedygtig aktør på markedet for klasning, renovering og opgradering af offshore-konstruktioner. Der skal på sigt udvikles en markedsposition, så Hirtshals får en betydende placering i det Nordeuropæiske offshore-marked, med kompetencer og kapacitet til at kunne løfte store opgaver alene eller i samspil med andre aktører i sektoren. Hirtshals skal parallelt med tiltrækning af offshoreenheder udvikle et kompetencefelt og en kapacitet, der gør havnen til en platform for servicering af offshore-enheder i operation på havet, eller på havneophold andre stedet i verden. Nordjylland kan med sin geografi og infrastruktur være en naturlig aktør i offshore-markedet, og Hirtshals Havn vil være omdrejningspunktet i udviklingen af den nordjyske offshore-kompetence som et nyt erhvervsområde for regionen.

8 adresse Norgeskajen 11 Postboks Hirtshals tlf fax Havnevagten Døgnvagt cvr internet

Skandinavisk Transport Center/Køge Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Skandinavisk Transport Center/Køge Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Skandinavisk Transport Center/Køge Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet for Skandinavisk Transport Center/ Køge Havn af GEMBA Seafood Consulting A/S November 2009 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Når der kommer et skib!

Når der kommer et skib! Når der kommer et skib! Eksempler på erhvervsaktiviteter i forbindelse med anløb af skibe i danske havne. Skibstrafik medfører mange forskellige erhvervsaktiviteter på havnen. Det skaber omsætning og indtjening

Læs mere

NORDISK PLATFORM FOR VÆKST I OFFSHORESEKTOREN

NORDISK PLATFORM FOR VÆKST I OFFSHORESEKTOREN DECEMBER 2014 SØFARTSTYRELSEN NORDISK PLATFORM FOR VÆKST I OFFSHORESEKTOREN RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014

Læs mere

Rønne Havn, potentialevurdering Analyse af forventede samfundsøkonomiske effekter af udviklingsinitiativer

Rønne Havn, potentialevurdering Analyse af forventede samfundsøkonomiske effekter af udviklingsinitiativer Rønne Havn, potentialevurdering Analyse af forventede samfundsøkonomiske effekter af udviklingsinitiativer i tilknytning til Rønne Havn 03-09-2014 1 Formålet med dette notat er at foretage en vurdering

Læs mere

Aabenraa og havnen - vækst og udvikling oktober 2013

Aabenraa og havnen - vækst og udvikling oktober 2013 Aabenraa og havnen - vækst og udvikling oktober 2013 Indhold 1. Forord 2. Udviklingstendenser 3. Aabenraa Havn 4. Nøgletal, godsomsætning 5. Fremtidsforventninger, omsætning 6. Brugerundersøgelse 7. Havnens

Læs mere

Her udvider havnene. Danske erhvervshavnes udvidelsesplaner 2014 og planer for de kommende år DANSKE HAVNE

Her udvider havnene. Danske erhvervshavnes udvidelsesplaner 2014 og planer for de kommende år DANSKE HAVNE Her udvider havnene Danske erhvervshavnes udvidelsesplaner 2014 og planer for de kommende år DANSKE HAVNE Titel: Her udvider havnene Danske erhvervshavnes udvidelsesplaner 2014 og planer for de kommende

Læs mere

NIBE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

NIBE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Rapport Dato Marts, 2011 NIBE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING NIBE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København

Læs mere

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Hovedrapport Dato Marts, 2011 DE DANSKE MUSIKFESTIVALER DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING DE DANSKE MUSIKFESTIVALER DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll

Læs mere

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder MILJØMINISTERIET SKOV- OG NATURSTYRELSEN LANDSPLANAFDELIN GEN Arbejdsnotat Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder Analysen er udført af Oxford Research for Skov-

Læs mere

Afledt effekt i Esbjerg Kommune og Ribe Amt af offshoreaktiviteterne på Nordsøen

Afledt effekt i Esbjerg Kommune og Ribe Amt af offshoreaktiviteterne på Nordsøen Morten Hahn-Pedersen & Marit Jensen Afledt effekt i Esbjerg Kommune og Ribe Amt af offshoreaktiviteterne på Nordsøen Fiskeri- og Søfartsmuseet/Center for Maritim og Regional Historie Esbjerg - januar 22

Læs mere

Det blå kraftcenter. Frederikshavn Skagen 2012. Efterspurgte unge De maritime uddannelser i Nordjylland uddanner de unge til sikre og velbetalte job

Det blå kraftcenter. Frederikshavn Skagen 2012. Efterspurgte unge De maritime uddannelser i Nordjylland uddanner de unge til sikre og velbetalte job Tillægget er udgivet af Frederikshavn Kommune, Marcod og Erhvervshus Nord Det blå kraftcenter Frederikshavn Skagen 2012 4&6 markante 10 Stærk maritim 18&19 havneudvidelser klynge Frederikshavn og Skagen

Læs mere

Aalborg Havns betydning for erhvervsudviklingen i Nordjylland

Aalborg Havns betydning for erhvervsudviklingen i Nordjylland Aalborg Havns betydning for erhvervsudviklingen i Nordjylland Aalborg Havn - en dynamo i Nordjyllands erhvervsudvikling 2 3 Claus Holstein Adm. direktør Aalborg Havn A/S Aalborg Havn er en markant økonomisk

Læs mere

Esbjerg Havn strøg forbi finanskrisen

Esbjerg Havn strøg forbi finanskrisen n y h e d s m a g a s i n e t NR. 3 // OktOBER // 2014 Esbjerg Havn strøg forbi finanskrisen Læs siderne 14-16 Odense lykkes med bolig og havn Side 6-9 Offshore er lykkes på Rømø Side 12-13 Side 21-23

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

VÆRDIKÆDEANALYSE AF OFFSHORE OLIE- OG GASSEKTOREN I DANMARK. Analyse udarbejdet for Offshore Center Danmark af Oxford Research, Oktober 2010

VÆRDIKÆDEANALYSE AF OFFSHORE OLIE- OG GASSEKTOREN I DANMARK. Analyse udarbejdet for Offshore Center Danmark af Oxford Research, Oktober 2010 VÆRDIKÆDEANALYSE AF OFFSHORE OLIE- OG GASSEKTOREN I DANMARK Analyse udarbejdet for af Oxford Research, Oktober 2010 VÆRDIKÆDEANALYSE AF OFFSHORE OLIE- OG GASSEKTOREN I DANMARK Analyse udarbejdet for af

Læs mere

Roskilde Universitet, CBIT Safania Normann Eriksen. Stefan Brendstrup. Evalueringsrapport. GRO Grønne regionale madoplevelser

Roskilde Universitet, CBIT Safania Normann Eriksen. Stefan Brendstrup. Evalueringsrapport. GRO Grønne regionale madoplevelser Roskilde Universitet, CBIT Safania Normann Eriksen LB ANALYSE Stefan Brendstrup Evalueringsrapport GRO Grønne regionale madoplevelser 3 Indhold 1 Indledning 4 2 Hvad skal evalueringen svare på? 6 3 Ny

Læs mere

Danske indholdsproducenters samfundsøkonomiske effekt Film, tv og computerspil

Danske indholdsproducenters samfundsøkonomiske effekt Film, tv og computerspil Danske indholdsproducenters samfundsøkonomiske effekt Film, tv og computerspil Analyse Februar 2011 Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Danmark Tlf.: 33 11 01 11 Mail: info@manto-as.dk www.manto-as.dk

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Kommunale veje. til vækst Danmark i forandring

Kommunale veje. til vækst Danmark i forandring 1 INSPIRATIONSKATALOG Inspirationskatalog KOMMUNALE Kommunale VEJE TIL veje VÆKST til vækst I ET i et DANMARK Danmark i forandring I FORANDRING inspirationskatalog Kommunale veje til vækst i et Danmark

Læs mere

Scenarier for Dansk Luftfart år 2015. November 2005

Scenarier for Dansk Luftfart år 2015. November 2005 Scenarier for Dansk Luftfart år 2015 November 2005 Transport- og Energiministeriet Scenarier for Dansk Luftfart år 2015 November 2005 Dokument nr p-61753-a Revision nr 4 Udgivelsesdato November 2005 Udarbejdet

Læs mere

HUB NORTH - KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR VINDENERGI

HUB NORTH - KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR VINDENERGI FEBRUAR 2014 HUB NORTH HUB NORTH - KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR VINDENERGI RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 2014 HUB NORTH HUB

Læs mere

Brugeranalyse af GTS-nettet

Brugeranalyse af GTS-nettet Brugeranalyse af GTS-nettet Innovation: Analyse og evaluering 08/2008 Kvantitativ undersøgelse blandt private brugere og ikke-brugere af GTS-institutterne Kolofon > Brugeranalyse af GTS-nettet Innovation:

Læs mere

Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC)

Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) November 2014 0 Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Rapport indleveret til Europas Maritime

Læs mere

JELLING MUSIKFESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

JELLING MUSIKFESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Rapport Dato Marts, 2011 JELLING MUSIKFESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING JELLING MUSIKFESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll Hannemanns Allé

Læs mere

STATEN I PROVINSEN. Nye potentialer for Nordjylland. Helle Hjortnæs Kristensen. Ina Drejer. Henrik Halkier

STATEN I PROVINSEN. Nye potentialer for Nordjylland. Helle Hjortnæs Kristensen. Ina Drejer. Henrik Halkier STATEN I PROVINSEN Nye potentialer for Nordjylland Helle Hjortnæs Kristensen Institut for Kultur og Globale Studier, Aalborg Universitet Ina Drejer Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

Læs mere

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 214 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 55 77 1 www.ae.dk Analysens hovedkonklusioner Det Blå Danmark beskæftiger

Læs mere

ROSKILDE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

ROSKILDE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Rapport Dato Marts, 2011 ROSKILDE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING ROSKILDE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Industrien i. Region Midtjylland. Analyse af muligheder og udfordringer for Midtjylland som fremtidens stærke industriregion.

Industrien i. Region Midtjylland. Analyse af muligheder og udfordringer for Midtjylland som fremtidens stærke industriregion. Industrien i Analyse af muligheder og udfordringer for Midtjylland som fremtidens stærke industriregion maj 2013 Regional Udvikling Udgiver: Afdeling: Skottenborg 26 8800 Viborg Telefon: 7841 0000 Regional

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere