Dugfriske bacheloropgaver 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dugfriske bacheloropgaver 2013"

Transkript

1 MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2013 Dugfriske bacheloropgaver 2013 Omvendelser 04 den tomme grav 06 vores evige skæbne 081

2 Afkast Bacheloropgaver viser, hvad et teologisk studium kan kaste af sig Leder Kurt Christensen Professor For os lærere er det en stor fornøjelse at iagttage, hvordan studerende, der for fire år siden dukkede op på MF med stor entusiasme, men for manges vedkommende med en noget fragmentarisk viden og akademisk bevidsthed, har udviklet sig sådan, at de er i stand til at skrive velkvalificerede akademiske afhandlinger. Bachelorstudiet på MF afsluttes med en såkaldt bacheloropgave. Her fordyber den studerende sig på baggrund af et semesters målrettet undervisning samt selvstændig læsning i et emne og skriver en afhandling på godt 20 sider. Og selvom det for nogle studerende kan forekomme som en stor mundfuld at begive sig i kast med et sådant akademisk projekt, er det mit indtryk, at det for de fleste har været en god oplevelse at fordybe sig i et konkret emne og lade det få udslag i en lille akademisk afhandling. I forårssemesteret 2013 er der blevet undervist i tre temakredse med henblik på at forberede de studerende til at skrive de afsluttende bacheloropgaver: Romerbrevet temaer og tolkninger, Teologisk apologetik i det 21. århundrede og Kirke i et pluralistisk samfund. De studerende har dermed haft mulighed for at vælge sig ind på det tema, som interesserer dem mest, og det er der kommet mange spændende og velskrevne opgaver ud af. Jeg har selv i det forløbne semester undervist i Teologisk apologetik (forsvar for kristendommen) i det 21. århundrede og har oplevet en stor interesse for, at vi som kristne anno 2013 ikke blot skal sænke profilen, men være bevidste om, at vi har gode grunde til at hævde, at kristendommen er både sammenhængende og virkelighedsnær. I dette nummer af MF-bladet præsenterer vi tre dugfriske eksempler på, hvad et teologisk bachelorstudium kan kaste af sig. MF-bladet Menighedsfakultetet Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf Fax Reg.nr kontonr Fakultetsleder: Jørn Henrik Olsen Forretningsfører: Walther Plauborg Hansen August årgang Oplag: 6500 Tryk Øko-Tryk Skjern Grafisk Design Graphic Care MF-bladet udkommer i februar, april, juni, august, oktober og december. Redaktion Fakultetsleder Jørn Henrik Olsen Landssekretær Nils Andersen (ansvarshavende) Stud. theol. Michael Kastrup Nielsen Stud. theol. Julie Anastasia Hejslet Kajgaard Stud. theol. Thomas Nedergaard Christensen Ændringer vedr. abonnement - ring venligst Forsidebillede: Maleri af Bente Polani 2

3 Tag med på TORVETs Højskole! TORVET lancerer nu et helt nyt tilbud for alle, der gerne vil have del i den inspiration og opbyggelse, som udgår fra samarbejdet mellem Israelsmissionen, Dansk Ethioper Mission (DEM) og Menighedsfakultetet (MF): et firedages højskoleophold på Virksund Kursuscenter ved Hjarbæk Fjord den september Nils Andersen Landssekretær De tre ledere af TORVET har ambitioner om at bringe nogle af de mange ressourcer, som er samlet på TORVET i spil, så en større kreds får glæde af dem. Fidusen er, at vi laver et relevant udtræk af ekspertisen på TORVET, omsætter den til brugbar og forståelig undervisning for det samlede bagland og serverer det som ægte dansk højskoleidyl på et af Jyllands flotteste kursuscentre. Kirke og mission med indsigt og udsigt Temaet for højskolen er Kirke og mission med indsigt og udsigt, hvilket signalerer, at blikket rettes både indad mod os selv og udad mod verden omkring os. TORVETs Højskole forsøger at tage ved lære af den bibelske historie og af udviklingen i kirke- og missionshistorien frem til vores egen tid. Fakultetsleder Jørn Henrik Olsen udtaler: Også kristne sukker efter at vide og forstå mere. Her er en flot mulighed for at øge både indsigt og udsigt i kirke og mission. Udpluk af programmet: Ingolf Henoch Pedersen (ex fakultetsleder på MF): Kirke og mission med indsigt og udsigt Vera Mikkelsen (pianist på TORVETs Højskole): En aften i selskab med Lina Sandell Kai Kjær-Hansen, formand for Israelsmissionen: Hvis jeg glemmer dig, Jerusalem... - om Jerusalems rolle i jødisk og kristen tankegang og tro Hvis jeg glemmer oktober om danske jøders og jødekristnes - flugt til Sverige Sune Skarsholm, generalsekretær i DEM: Gudina Tumsa - teologisk fyrtårn og moderne martyr - om lederskab af Mekane Yesus Kirken under den etiopiske kejser til martyrium under det kommunistiske regime Mig og min bibel - vi vil følges ad! - om overraskende og udfordrende bibelbrug og bibelbegejstring i det globale syd Kurt E. Larsen, lektor i kirkehistorie ved MF: Kirkeliv i opbrud - om tendenser i danske kirkeliv, herunder den aktuelle kirke/stat-debat Kirkeliv i vækst - om hvorfor amerikanerne går så meget i kirke, og hvorfor de kristne kirker vokser så meget uden for Europa Kursusledere bliver ægteparret Ingolf og Ingrid Henoch Pedersen. Det fulde program kan ses på eller rekvireres fra MF på

4 Gud omvender stadig i I min bacheloropgave har jeg interviewet fem personer, der alle har oplevet et skifte fra en passiv tilgang til et aktivt engagement i kirken efter deres 20-års alder. Bachelor i teologi Min opgave kan rekvireres ved at skrive til: Kristoffer Simonsen Bachelor i teologi Det er med taknemmelighed, at jeg i min bacheloropgave kan konkludere, at der stadig sker omvendelser i folkekirken, og at omvendelserne får markant indflydelse på de omvendtes adfærd. Størstedelen af Danmarks befolkning er medlemmer af folkekirken, men kun en lille del er aktivt engageret. Derfor har jeg undersøgt, hvad der motiverer nogle til at blive aktivt engagerede, og hvad et sådan skifte implicerer for deres adfærd. Jeg har ikke fundet mirakel-kuren til, hvordan flere bliver omvendt, men de nedenstående punkter har spillet en afgørende rolle for alle fem respondenter. Relationer Vendingen Aktiviteter tiltrækker, relationer fastholder er ofte blevet fremhævet i forskellige sammenhænge. Min undersøgelse viser dog, at relationerne både tiltrækker og fastholder. Store arrangementer er ikke ligegyldige, men relationerne har den bærende betydning. En af respondenterne udtaler: Vi brugte rigtig meget tid sammen fordi de brugte meget tid på mig. Det betød meget for mig. Det handler altså ikke nødvendigvis om store arrangementer eller at overbevise med kloge ord, men om at vise anerkendelse gennem vedvarende relationer og invitere åbent. Kristendomskurser Mange kirker har oprettet kristendomskurser - og flere bør følge! Kurserne har vist sig som en ideel platform til at diskutere essentielle spørgsmål om kristentroen og - livet, samt til at opbygge nye relationer til folk i kirken. Det varierer, om respondenterne var på et kursus før eller efter deres omvendelse, men fælles er, at de alle har været aktive deltagere. Forståelige gudstjenester Alle fem respondenter har tidligere været til almindelige gudstjenester i folkekirken, men det gjorde en afgørende forskel for alle fem, da de første gang deltog i en form for rytmisk gudstjeneste, hvor der er fri lovsang med letforståelige tekster. Samtidig udtrykte alle fem respondenter vigtigheden af, at prædikenerne er letforståelige og relevante, så de kan bruges direkte i hverdagen. Guds indgriben Alle fem respondenter fremhæver eksplicit en indgriben fra Gud som det afgørende skridt i forhold til deres omvendelse. De hørte eller mærkede alle fem Gud. Betydningen af Guds rolle er helt fundamental, og kommer også til udtryk i respondenternes erkendelse af deres behov for Guds tilgivelse. Ændret adfærd Min undersøgelse viser i alle fem tilfælde, at en omvendelse implicerer nogle mærkbare adfærdsændringer. Ændringerne sker dog i meget forskellig hastighed. Noget sker straks, mens andre, typisk mere følsomme eller modkulturelle aspekter, ændres hen ad 4

5 folkekirken! En af respondenterne siger: Jeg oplevede det meget tydeligt sådan, at jeg ikke bare kunne blive kristen og så lade tingene være, som de altid har været. Det kom selvfølgelig lidt hen ad vejen. Men for mig var der ingen tvivl om, at Gud ved, hvad der er bedst for mig, og derfor måtte jeg gøre, som Gud gerne vil have det, selv om jeg ikke altid selv forstod det. vejen. Jeg vil fremhæve følgende tendenser fra min undersøgelse: Respondenternes nye tilgang til Bibelen spiller en afgørende rolle som motivationsfaktor for at ændre adfærd. En ændret tilværelsesforståelse, som særligt kommer til udtryk gennem et nyt forhold til materialisme, ægteskabsetik og en øget prioritering af at udvise godhed over for andre mennesker. En ændret selvforståelse, som særligt kommer til udtryk gennem et nyt forhold til alkohol, løgn og øget bevidsthed om deres værdi som mennesker. Side 4-6: Himlens døtre, skulpturer i glas 5

6 Den tomme grav et indicium på Jesu opstandelse? Min opgave kan rekvireres ved at skrive til: Lyset fylder haven, se, en engel kom, åbned klippegraven, Jesu grav er tom! Sådan synger vi i sangen Dig være ære. Så tager vi en dyb indånding - fylder lungerne helt med luft - så vi rigtig kan synge højt, ja nærmest skråle, og hvis det går vildt for sig, rejser vi os endda op og synger, så fuglene flyver... væk: DIG VÆRE ÆRE.... Robert Svendsen Bachelor i teologi Det er lige derimellem mit bachelorprojekt befinder sig! Altså efter Jesu grav er tom! og inden Dig være ære. For ret beset er Jesu tomme grav, ikke nødvendigvis i sig selv en god grund til at give Jesus ære. Der kan, som kritikere fremfører, være andre årsager til den tomme grav, end at Jesus er opstået fra de døde. Med lungerne fyldt med luft laver vi kristne ofte en lyn-apologetik, hvor vi hurtigt afskriver de alternative forklaringer på den tomme grav. Vi vil jo gerne bekræfte Det Nye Testamentes påstand om, at Jesu grav var tom, fordi Jesus opstod fra de døde. Nærmere undersøgelse Hensigten med mit bachelorprojekt er at gå nærmere i clinch med denne problematik og gennemgå nogle af de mest almindelige forklaringer, der er givet på den tomme grav: Jesu lig blev stjålet Jesus døde slet ikke Kvinderne gik på grund af dårlig stedsans til den forkerte grav, så den tomme grav slet ikke var Jesu grav Jesu grav var tom, fordi Jesus blev oprejst på tredjedagen og lever, sådan som Det Nye Testamente hævder. Jeg forsøger således at forholde mig til de mest almindelige naturalistiske forklaringer, på Jesu tomme grav for at se, om de holder ved nærmere eftersyn. Det er de forklaringer, der tager udgangspunkt i, at verden er et lukket system, hvor Gud ikke kan gribe ind. Ind på indvendingernes banehalvdel Min bacheloropgave er et apologetisk projekt, der bevæger sig ind på indvendingernes banehalvdel, hvor det naturalistiske verdenssyn hersker. Her er der ikke plads til nogen Gud eller noget overnaturligt. I mødet med denne opfattelse forsøger jeg på naturalismens præmisser at rejse nogle modspørgsmål, der også ud fra et naturalistisk synspunkt kan usandsynliggøre de alternative forklaringer på den tomme grav. Opstandelsestroen er den bedste forklaring Denne artikel giver ikke plads til at gå i detaljer. Jeg må her nøjes med at fortælle, at i mit møde med indvendingerne fra naturalistisk hold, står det klart for mig, at Jesu opstandelse er den mest sandsynlige eller den mindst usandsynlige, forklaring til, at Jesu grav blev fundet tom. Det viser sig nemlig, at de alternative forklaringer rejser flere problemer, end de løser. Som en af mine lærere, Asger Højlund, har udtalt: naturalistiske forklaringer fører til store forklaringsproblemer på andre områder. Er den tomme grav så et bevis på, at Jesus er opstået? Nej, ikke i sig selv. Men sammen med disciplenes vidnesbyrd om, at de efter Jesu korsfæstelse og begravelse har mødt, set, hørt og rørt ved den opstandne Jesus, har vi et solidt grundlag for at hævde, at Jesus er opstået og lever den dag i dag. Så vi kan roligt fortsat af hjertet synge med på Dig være ære 6

7 Landskonvent for teologer 19. august Landskonvent for teologer er et årligt inspirationsarrangement for præster og teologer med baggrund i Menighedsfakultetet og Dansk Bibel-Institut. Alle interesserede, der tænker positivt om Bibel og den evangelisk lutherske bekendelse, er velkomne. Landskonventet holdes på Børkop Bibelskole fra kl Se program på eller rekvirer det fra MFs kontor: eller Bibeltroskab i dag Semesterindledningsforelæsning mandag den 2.9. kl ved Asger C. Højlund. MF blev født med bogtitlen og anliggendet: Bibeltroskab i dag. Hvordan skal vi udtrykke og praktisere dette et lille halvt århundrede senere? Alle er velkomne! Sponsorløb 2. september Velkommen til nye teologistuderende på Aarhus Universitet! Vi er ved at gøre klar til at modtage et nyt hold studerende på MF s egen BA-uddannelse, men vil samtidig åbne dørene for de nye teologi- og religionsvidenskabsstuderende på Aarhus Universitet (i daglig tale kaldet MFU ere), der gerne vil være en del af vores studiemiljø. Vi har semesterstart mandag d. 2. september; og kl. 14 er der en samling for MFU erne. Vi vil her orientere om muligheden for at få læseplads på MF, modtage undervisning, deltage i samtalegrupper mm.. MFU ere er desuden velkomne på vores rusweekendstur til Aalborg 31. august 1. september! Rusudvalget vil gerne høre fra jer på I forlængelse af semesterstarten mandag den 2. september gennemfører MF for fjerde år i træk et sponsorløb til fordel for SU-erstatning til vore bachelorstuderende. Fra kl bliver der svedt igennem af både studerende og ansatte på en 2 km cykelrute og en 1 km løberute. Alle er velkomne til at komme og heppe samt at sponsorere en af de aktive. Vi håber på, som de sidste to år, at kunne skaffe mere end kr. til det gode formål. Alle bidrag er velkomne. Flere oplysninger hos landssekretær Nils Andersen på eller Foredragsrække om Islam og kristendom ligheder og forskelle Ved professor kurt Christensen, der er aktuel med bogen: Lydighed eller lovsang. Bogen anbefales læst sideløbende med deltagelse i foredragene. Mandag den 9. september: Muhammed og Jesus Mandag den 23. september: Koranen og Bibelen Mandag den 30. september: Tror muslimer og kristne på den samme Gud? Mandag den 7. oktober: Menneskerettigheder og demokrati Alle aftener kl Alle er velkomne. 50 kr. per dobbeltforedrag eller 150 kr. for alle fire aftener. Særskilt program kommer. 7

8 Har Gud bestemt vores evige skæbne? Min bacheloropgave behandler spørgsmålet om, hvorvidt Paulus udvælgelseslære i Romerbrevet kapitel 9 kun handler om en udvælgelse af mennesker/folkeslag til bestemte opgaver i Guds frelseshistorie, eller om Paulus også lærer os om, hvordan Gud forud har bestemt vores endelige skæbne. Spørgsmålet kan til en vis grad koges ned til, om Gud kun har valgt måden, hvorpå vi kan blive frelst, eller om han også har valgt, hvem der bliver frelst. Min opgave kan rekvireres ved at skrive til: Mads Hansen Bachelor i teologi Jeg har arbejdet med Rom 9,14-18 og Rom 9, En af de vigtige problemstillinger her er, hvordan man skal forstå Paulus ord i Rom 9,18 om, at Gud forbarmer sig over, hvem han vil, og forhærder, hvem han vil. Disse ord kan forstås på flere forskellige måder. En af måderne er, at Paulus argumenterer for Guds frihed til at handle i historien, som han selv vil, altså, at ordene ikke handler om frelse og fortabelse, men udelukkende om Guds frihed til at bruge bestemte personer, som han selv vil. En anden tolkning er, at Gud suverænt udvælger nogle til fortabelse og andre til frelse, og at denne udvælgelse ikke har grund i noget, mennesket har gjort, men alene i Guds egen beslutning. Gud både forhærder og forbarmer sig Jeg argumenterer i min opgave for en tredje forståelse, som i højere grad tager hensyn til resten af Romerbrevet og ikke tolker udsagnet i modstrid med dette. Jeg mener ikke, det kan begrundes i Skriften, at Paulus kun taler om folkeslags og personers plads i historien. Det handler om frelse og fortabelse, men vi skal forstå ordene ind i hele Romerbrevets og Skriftens sammenhæng. Paulus har i Romerbrevets første otte kapitler undervist om, at vi alle er under synd, at intet menneske gør godt, og at ingen søger Gud. Derudover har Paulus undervist om, at mennesket retfærdiggøres ved tro på Jesus. Ordene om, at Gud forhærder, hvem han vil, og forbarmer sig over, hvem han vil, skal altså forstås i denne sammenhæng. Det vil sige, at Gud forhærder dem, som står hans vilje imod, og forbarmer sig over dem, som tror på Kristus. Dette skal ikke løsrives fra Paulus lære om, at Gud har forudbestemt nogle til frelse (Rom 8,30; Ef 1,11; 2 Tim1,9). Det er kun dem, som Gud har forudbestemt til frelse, der bliver frelst. Frelsen beror ikke på menneskets beslutning, men på Guds beslutning (Rom 9,11-12), så al æren for frelsen tilkommer Gud alene. Forudbestemt til frelse I Rom 9,22-23 forklarer Paulus forskellen mellem dem, som går fortabt, og dem som frelses. Men før han gør det, argumenter han i Rom 9,19-21 for, at ligeså lidt som leret har ret til at irettesætte pottemageren, ligeså lidt har vi ret til at dømme Gud for hans beslutning. Rom 9,22-23 er svære vers både sprogligt og fortolkningsmæssigt. Jeg konkluderer, at der her er tale om en forudbestemmelse af enkeltpersoner til frelse, men at der ikke siges noget om en forudbestemmelse til fortabelse, men derimod at dem, som går fortabt, har handlet på en måde, så de selv har gjort sig fortjent til fortabelse. Denne forståelse er også den, vi møder i resten af Skriften: At Gud har udvalgt nogle til frelse, og de har kun Gud at takke for det, mens dem som fortabes, ikke har andre end sig selv at takke for det. 8

9 Billedvævning af Olga Tesch 9

10 Bygherrerådgivning i forbindelse med Torvet kontorfællesskab imellem Menighedsfakultetet, Dansk Ethioper Mission og Israelsmissionen En god idé fortjener en god plan! Den gode proces er vigtig for et godt resultat som det f.eks. er opnået i forbindelse med byggeriet af Baunekirken ved Herning, Torvet i Århus og etablering af solceller på Menighedsfakultetet. Annonce MF 3.pdf 1 15/10/ Bibelske rejser med dansktalende guider Israel klassisk rundrejse 4.9, 9 dg. Rejseledere: Esther & Orla Villekjær, Sdr. Felding Italien Rom & Assisi 14.9, 9 dg. Rejseledere: Irene & Niels Peder Nielsen, Silkeborg Tyrkiet et bibelsk land 16.9, 10 dg. Rejseledere: Ingrid & Laurits Bjerre, Haderslev Grækenland i Paulus fodspor 3.10, 10 dg. Rejseledere: Helga & Bent Oluf Damm, Løgumkloster Israel klassisk rundrejse 11.10, 9 dg. Rejseledere: Merry & Carsten Vang, Risskov C M Y CM MY CY Vækst og fornyelse i liv og parforhold Gunhild Aaen Madsen Konsultation: Bramming, Århus og Torshavn Par-, familie- og Psykoterapeut - MPF CMY K Tlf: ISBN KIRKE FOR FOLKET Læs Jørgen Jørgensens bog om at være kirke i det 21. århundrede. Bliv inspireret til at finde nye muligheder for at fylde folkets kirke med mennesker. En bog til eftertanke og debat. 190 sider 149,95 kr Lægerne Axelsen & Fausholt Vestre Strandalle Risskov Tlf VI STIKKER LIDT DYBERE tlf d IN Genbrug Tilst Dødsboer tømmes Vi afhenter og sælger gode brugte møbler, ting og sager samt tøj. Tlf Åbningstider: Ma.- fr , lø Vi støtter Mission Afrika og Menighedsfakultetet Psykoterapi & supervision af ledere Dorthea Nedergaard Mob Begravelsesforretning for Silkeborg og omegn Vestergade Silkeborg

11 Økonomi Tak! Walther Plauborg Hansen Forretningsfører MF afsluttede et regnskabsår den 30. juni med en fantastik slutspurt i maj og juni. Hjertelig tak for alle gavebidrag, store som små, fra både trofaste givere og nye støtter. På MF er vi fyldt af taknemlighed og forundring over den støtte, vi har fået. Vi tager den som et opmuntrende udtryk for, at mange støtter MFs vision om at uddanne engagerede, bibeltro ledere til kirkens arbejde med mission og menighedsopbygning. En ganske særlig og afgørende hjælp kom fra en anonym giver, som fordoblede gavestigningen i maj og juni. I august arbejdes der med afslutningen af regnskabet. Alt tyder på, at vi er kommet godt i mål måske endda med et lille overskud. Vi retter takken til Gud og alle jer, som har bidraget til dette glædelige resultat. Gud velsigne jer! Reception for Carsten Vang Studieleder og lektor i Gammel Testamente, Carsten Vang, som har været ansat på MF siden 1984, fylder 60 år den 11. september. Det fejrer vi med en reception fredag den 13. kl , hvor alle venner af Carsten og MF er meget velkomne! Fyraftensmøde om jødeflugten til Sverige i 1943 Israelsmissionen og MF markerer 70-året for danske jøders flugt til Sverige. Arrangementet afholdes på TORVET torsdag den 3. oktober kl Kai Kjær-Hansen holder foredrag om: Jøder og jødekristne i samme båd om jødeaktionen, Israelsmissionen og de jødekristne i oktober Tove Udsholt, som tilhører gruppen af jødiske børn, som blev efterladt i Danmark, fortæller sin livshistorie under overskriften Et jødisk barns oplevelser under de danske jøders flugt, og hvordan livet for Tove udviklede sig. Foruden de to hovedforedrag bringes en række glimt fra tiden dengang. Eksistentielt og selvkritisk. Alle er meget velkommen til en spændende aften, Særskilt program kan ses på eller rekvireres fra MFs kontor på eller Med forventning tager vi fat på et nyt regnskabsår og glæder os meget til at tage imod et nyt hold VÆRELSER OG MØDELOKALER studerende den 2. september. lige i centrum ET GODT OG CENTRALT STED AT BO OG MØDES. MF er også i det nye regnskabsår afhængig af jeres opbakning og Guds velsignelse, så vi beder om jeres fortsatte forbøn og støtte. Indbetaling via netbank Opret overførsel til reg.nr kontonr BEST WESTERN HOTEL HEBRON Helgolandsgade 4, 1653 København V Tel.: Giv en gave online: QR-kode til forsiden af MF-bladet. Kan skaleres i størrelse. Reparation af alle bilmærker VÆRELSER OG MØDELOKALER VÆRELSER lige OG Thistedvej i centrum MØDELOKALER 121 VÆRELSER Lindholm OG 9400 MØDELOKALER Nørresundby lige i centrum ET GODT OG CENTRALT lige i centrum STED AT BO OG MØDES. Auto ET GODT OG CENTRALT Tlf. STED 98 AT 17 BO 04 OG 00 MØDES. v. Morten Warncke Olesen ET GODT OG CENTRALT STED AT BO OG MØDES. 11 BEST WESTERN HOTEL HEBRON Helgolandsgade 4, 1653 København V Tel.: BEST +45 WESTERN HOTEL 06 HEBRON

12 O v e r s i g t s k a l e n d e r August 19. Landskonvent for teologer september 2. Forelæsning: Bibeltroskab i dag 2. Sponsorløb 9. Foredrag: Islam og kristendom 13. Reception: Carsten Vang 60 år 23. Foredrag: Islam og kristendom 30. Foredrag: Islam og kristendom Oktober 3. Fyraftensmøde: Oktober 43 om jødeflugten til Sverige 7. Foredrag: Islam og kristendom 28. Temadag om to-regimentelæren November 1. Spotlights om abort 4. Foredrag: Tro og protest i lidelsen 11. Foredrag: Tro og protest i lidelsen 15. Temadag om skilsmisse og gengiftning 18. Foredrag: Tro og protest i lidelsen Bestil MF-bladet SMS MF-bladet til

Ny BA-uddannelse på MF

Ny BA-uddannelse på MF MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2013 Ny BA-uddannelse på MF ny samarbejdsaftale 03 04 Ny international uddannelse 11 din gave tæller dobbelt i juni 1 Lad MF gøre en forskel! Leder Ane Melchiorsen

Læs mere

MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn 03. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013. MF-bladet 06 2013

MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn 03. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013. MF-bladet 06 2013 MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013 MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn Ny bog af Morten 03 04 Toregimentelæren sikrer balance 08 Eriks skifte fra universitetet til MF 1 Er toregimentelæren

Læs mere

Skilsmisse og gengiftning i kristent perspektiv 03

Skilsmisse og gengiftning i kristent perspektiv 03 MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2014 Skilsmisse og gengiftning i kristent perspektiv Nyt center for trosforsvar på MF For og imod gengiftning 08 MF-tidsskrift i førertrøjen 1 Når sandheden om

Læs mere

Første MF-bachelorer i arbejde

Første MF-bachelorer i arbejde MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2012 Første MF-bachelorer i arbejde Præsten 04 Evangelisten 06 Outsideren 081 Gør det en forskel? Leder Jørgen Jørgensen Sognepræst og bestyrelsesformand MF har

Læs mere

Jesus opstod med kød og knogler

Jesus opstod med kød og knogler MF-bladet Menighedsfakultetet 02 juni 2015 Jesus opstod med kød og knogler 02 Budskab eller begivenhed? Med kød og knogler 04 15 Dobbelt op på nye gavebreve 1 Leder Budskab eller begivenhed? Peter Søes

Læs mere

Det meningsfulde liv

Det meningsfulde liv MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober 2012 Det meningsfulde liv i teologisk lys Lykken ved bækken 02 03 Missional kirke en introduktion 04 Det meningsfulde liv et teologisk lys 1 Lykken ved bækken Leder

Læs mere

MF-bladet 03 2015. MF-bladet Menighedsfakultetet 03 September 2015 TERROR. 23 nye studerende. Islam og terror. Tak for uvurderlig støtte!

MF-bladet 03 2015. MF-bladet Menighedsfakultetet 03 September 2015 TERROR. 23 nye studerende. Islam og terror. Tak for uvurderlig støtte! MF-bladet Menighedsfakultetet 03 September 2015 TERROR 03 23 nye studerende Islam og terror 04 15 Tak for uvurderlig støtte! 1 Leder Menighedsfakultetet ønsker at uddanne præster til hele landet Thomas

Læs mere

MF-bladet - hvad teologi er?! MF-bladet Åndelig dannelse teologisk inspiration 4 skarpe om ved vores tro - eller

MF-bladet - hvad teologi er?! MF-bladet Åndelig dannelse teologisk inspiration 4 skarpe om ved vores tro - eller MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2012 Åndelig dannelse teologisk inspiration 03 04 4 skarpe om Åndelig dannelse 08 ved vores tro - eller ved hans trofasthed? 1 Åndelig dannelse Leder Leif Andersen

Læs mere

MF uddanner ledere til kirke og mission

MF uddanner ledere til kirke og mission MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2014 MF uddanner ledere til kirke og mission MF et lokomotiv 02 Teologi ud af boksen 08 Et prik blev et kald 101 Leder MF - et lokomotiv Christian Backer Mogensen

Læs mere

MF-bladet 01 2010. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010. Giv dig rig! forvalteransvaret. samtale på skinner. gavmildhed

MF-bladet 01 2010. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010. Giv dig rig! forvalteransvaret. samtale på skinner. gavmildhed MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010 Giv dig rig! grønsager og 04 gavmildhed forvalteransvaret 06 samtale på skinner 081 Giv dig rig! GIV Dig RIG MF-bladet 01 2010 Ingolf Henoch Pedersen Fakultetsleder

Læs mere

bladet Årets teolog 2006 Nyt bibliotek Bogens plads i teologistudiet Menighedsfakultetet

bladet Årets teolog 2006 Nyt bibliotek Bogens plads i teologistudiet Menighedsfakultetet OKT 2006 7 bladet fra menighedsfakultetet Nyt bibliotek Se side 3 Bogens plads i teologistudiet Se side 4 Årets teolog 2006 Biskop Steen Skovsgaard blev ved Menighedsfakultetets årsfest den 16. september

Læs mere

bladet fra menighedsfakultetet Vi vurderer de nye bibeloversættelser

bladet fra menighedsfakultetet Vi vurderer de nye bibeloversættelser MAR 2008 2 bladet fra menighedsfakultetet Kristendom under angreb Læs s. 6 Vi vurderer de nye bibeloversættelser Fordommene om Menighedsfakultetet faldt Læs s. 7 I 2007 fik vi i Danmark to nye bibeloversættelser

Læs mere

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning AUG 2007 5 bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld s. 2 Fra forskning til kirkerelevante bøger s. 3 Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Vore undervisere rykker ud med foredrag

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

bladet fra menighedsfakultetet

bladet fra menighedsfakultetet OKT 2005 7 bladet fra menighedsfakultetet Støt MF-studerende uden SU Se resultatopgørelse side 4 15 af de 19 bachelorstuderende, der begyndte 1. september Bo Giertz - få har betydet så meget for så mange

Læs mere

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer:

Læs mere

Tema Liv og lære om Dansk Oase

Tema Liv og lære om Dansk Oase 03 Maj 2008 Årgang 144 Tidsskrift for bibelstudium, trosliv og mission Tema Liv og lære om Dansk Oase Rummelighed Hvad kan vi lære af Dansk Oase? PREP for menigheder indhold; leder 02 Rummelighed tema

Læs mere

MAGASINET Nr. 89 November 2013 125. årgang. Nyt fra Det Danske Missionsforbund

MAGASINET Nr. 89 November 2013 125. årgang. Nyt fra Det Danske Missionsforbund MAGASINET Nr. 89 November 2013 125. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Nye præster i Thisted og Haderslev Sigurd Barrett ser på livets store spørgsmål Jensen Maar, Synoden og Tro Til Tiden Nyt fra

Læs mere

MAGASINET Nr. 94 September 2014 126. årgang

MAGASINET Nr. 94 September 2014 126. årgang MAGASINET Nr. 94 September 2014 126. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Hvor er Jesus henne? Værdidebat i MBU Udvikling og samarbejde i DDM Jubilæumsår for Thailand Voluntører til Ghana Vagtskifte

Læs mere

baptist.dk 4 Kom nu...! Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk 4 Kom nu...! Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 4 Kom nu...! Samlet for at varetage fællesskabets interesser Tre delegerede fra hver menighed og to fra hver landsorganisation drøftede

Læs mere

Hus i Tiberias. Morten stod for undervisningen. sagen. Jeg havde morgenrefleksioner over nogle af Jesu lignelser samt didaktik

Hus i Tiberias. Morten stod for undervisningen. sagen. Jeg havde morgenrefleksioner over nogle af Jesu lignelser samt didaktik Nyhedsbrev Nr. 3 September 205 / 6. årgang ISSN: 603-8983 Årsskrift 204/5 Hele gruppen i Davidsbyen. Fotos Lars Birkmose KPI i Israel Den 0. til 7. maj 205 arrangerede Ordet og Israel i samarbejde med

Læs mere

Gode møder kan blive endnu bedre

Gode møder kan blive endnu bedre Gode møder kan blive endnu bedre En ressourcebog om møder i IMU & IM - en ressourcebog om møder i IMU & IM Carsten (Sprint) Korsholm Poulsen Gode møder kan blive endnu bedre - en ressourcebog om møder

Læs mere

baptist.dk Du har et valg Nummer 3 2015 162. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk Du har et valg Nummer 3 2015 162. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Baptist Kirken Baptist Kirken 3 baptist.dk Nummer 3 2015 162. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Du har et valg Bump! baptist.dk lander i postkassen Et kirkeligt magasin fra BaptistKirken med inspiration

Læs mere

Kristen børnehave i Esbjerg

Kristen børnehave i Esbjerg 19 inspiration nærvær holdning 25. oktober 2013 Årgang 113 Falmer Nu falmer skoven, synger vi trindt om land. Men gør den det? Når tøj falmer, så er det, fordi sollys har bleget det. Men en grøn trøje

Læs mere

Tema Kaldsbevidsthed. Tidsskrift for bibelstudium, trosliv og mission

Tema Kaldsbevidsthed. Tidsskrift for bibelstudium, trosliv og mission 04 juli 2011 Årgang 147 Tidsskrift for bibelstudium, trosliv og mission Tema Kaldsbevidsthed Hvad vil du med mig, Gud? Ansvar og muligheder som pensionist Kristus og kærligheden i fællesskabet indhold;

Læs mere

INDHOLDSOVERSIGT. MENIGHEDSFAKULTETET Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf.: 8616 6300 Fax: 8616 6860 E-mail: mf@teologi.dk Hjemmeside: www.teologi.

INDHOLDSOVERSIGT. MENIGHEDSFAKULTETET Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf.: 8616 6300 Fax: 8616 6860 E-mail: mf@teologi.dk Hjemmeside: www.teologi. Efteråret 2014 MENIGHEDSFAKULTETET Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf.: 8616 6300 Fax: 8616 6860 E-mail: mf@teologi.dk Hjemmeside: www.teologi.dk INDHOLDSOVERSIGT Velkomsthilsen... 3 Semesterindledning...

Læs mere

Børn sang om Guds rustning

Børn sang om Guds rustning 05 inspiration nærvær holdning 9. marts 2012 Årgang 112 Løssalg 20 kr. Bæredygtig Ham, der opfandt ordet bæredygtig, burde have en straf. Det bruges nu om alt muligt; men det betyder ikke noget. Det er

Læs mere

AF BIRGER REUSS SCHMIDT. Da Per Damgaard Pedersen i 2011 blev ansat i Kristkirken i Kolding, skortede det ikke på advarsler om, at det

AF BIRGER REUSS SCHMIDT. Da Per Damgaard Pedersen i 2011 blev ansat i Kristkirken i Kolding, skortede det ikke på advarsler om, at det 08 inspiration nærvær holdning 25. april 2014 Årgang 114 Det er så svært at tage mod vejledning, når det er nye sider af livet, der skal læ- gang, det nye skal afprøves, opleves det nærmere, som om det

Læs mere

Det moderne samfund er indviklet og er styret af effektivitet og økonomi. Det var

Det moderne samfund er indviklet og er styret af effektivitet og økonomi. Det var I dette nummer... Adventistkirkens skitur 2013 I lære som forældre Nyt fra Ungdomsafdelingen Jeg havde netop været en del af et fællesskab, hvori ikke alene pjatteri, skisport, masser af grin, lækker mad

Læs mere

Sukker. opnå et godt samarbejde, hvor arbejdsudvalg og konsulenter AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Sukker. opnå et godt samarbejde, hvor arbejdsudvalg og konsulenter AF BIRGER REUSS SCHMIDT 04 inspiration nærvær holdning 28. februar 2014 Årgang 114 Sukker På Lolland Falster og andre steder dyrkes sukkerroer, og de bliver til rigtig meget sukker. Sukker, sukker og atter sukker. Det hvide guld,

Læs mere