Dugfriske bacheloropgaver 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dugfriske bacheloropgaver 2013"

Transkript

1 MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2013 Dugfriske bacheloropgaver 2013 Omvendelser 04 den tomme grav 06 vores evige skæbne 081

2 Afkast Bacheloropgaver viser, hvad et teologisk studium kan kaste af sig Leder Kurt Christensen Professor For os lærere er det en stor fornøjelse at iagttage, hvordan studerende, der for fire år siden dukkede op på MF med stor entusiasme, men for manges vedkommende med en noget fragmentarisk viden og akademisk bevidsthed, har udviklet sig sådan, at de er i stand til at skrive velkvalificerede akademiske afhandlinger. Bachelorstudiet på MF afsluttes med en såkaldt bacheloropgave. Her fordyber den studerende sig på baggrund af et semesters målrettet undervisning samt selvstændig læsning i et emne og skriver en afhandling på godt 20 sider. Og selvom det for nogle studerende kan forekomme som en stor mundfuld at begive sig i kast med et sådant akademisk projekt, er det mit indtryk, at det for de fleste har været en god oplevelse at fordybe sig i et konkret emne og lade det få udslag i en lille akademisk afhandling. I forårssemesteret 2013 er der blevet undervist i tre temakredse med henblik på at forberede de studerende til at skrive de afsluttende bacheloropgaver: Romerbrevet temaer og tolkninger, Teologisk apologetik i det 21. århundrede og Kirke i et pluralistisk samfund. De studerende har dermed haft mulighed for at vælge sig ind på det tema, som interesserer dem mest, og det er der kommet mange spændende og velskrevne opgaver ud af. Jeg har selv i det forløbne semester undervist i Teologisk apologetik (forsvar for kristendommen) i det 21. århundrede og har oplevet en stor interesse for, at vi som kristne anno 2013 ikke blot skal sænke profilen, men være bevidste om, at vi har gode grunde til at hævde, at kristendommen er både sammenhængende og virkelighedsnær. I dette nummer af MF-bladet præsenterer vi tre dugfriske eksempler på, hvad et teologisk bachelorstudium kan kaste af sig. MF-bladet Menighedsfakultetet Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf Fax Reg.nr kontonr Fakultetsleder: Jørn Henrik Olsen Forretningsfører: Walther Plauborg Hansen August årgang Oplag: 6500 Tryk Øko-Tryk Skjern Grafisk Design Graphic Care MF-bladet udkommer i februar, april, juni, august, oktober og december. Redaktion Fakultetsleder Jørn Henrik Olsen Landssekretær Nils Andersen (ansvarshavende) Stud. theol. Michael Kastrup Nielsen Stud. theol. Julie Anastasia Hejslet Kajgaard Stud. theol. Thomas Nedergaard Christensen Ændringer vedr. abonnement - ring venligst Forsidebillede: Maleri af Bente Polani 2

3 Tag med på TORVETs Højskole! TORVET lancerer nu et helt nyt tilbud for alle, der gerne vil have del i den inspiration og opbyggelse, som udgår fra samarbejdet mellem Israelsmissionen, Dansk Ethioper Mission (DEM) og Menighedsfakultetet (MF): et firedages højskoleophold på Virksund Kursuscenter ved Hjarbæk Fjord den september Nils Andersen Landssekretær De tre ledere af TORVET har ambitioner om at bringe nogle af de mange ressourcer, som er samlet på TORVET i spil, så en større kreds får glæde af dem. Fidusen er, at vi laver et relevant udtræk af ekspertisen på TORVET, omsætter den til brugbar og forståelig undervisning for det samlede bagland og serverer det som ægte dansk højskoleidyl på et af Jyllands flotteste kursuscentre. Kirke og mission med indsigt og udsigt Temaet for højskolen er Kirke og mission med indsigt og udsigt, hvilket signalerer, at blikket rettes både indad mod os selv og udad mod verden omkring os. TORVETs Højskole forsøger at tage ved lære af den bibelske historie og af udviklingen i kirke- og missionshistorien frem til vores egen tid. Fakultetsleder Jørn Henrik Olsen udtaler: Også kristne sukker efter at vide og forstå mere. Her er en flot mulighed for at øge både indsigt og udsigt i kirke og mission. Udpluk af programmet: Ingolf Henoch Pedersen (ex fakultetsleder på MF): Kirke og mission med indsigt og udsigt Vera Mikkelsen (pianist på TORVETs Højskole): En aften i selskab med Lina Sandell Kai Kjær-Hansen, formand for Israelsmissionen: Hvis jeg glemmer dig, Jerusalem... - om Jerusalems rolle i jødisk og kristen tankegang og tro Hvis jeg glemmer oktober om danske jøders og jødekristnes - flugt til Sverige Sune Skarsholm, generalsekretær i DEM: Gudina Tumsa - teologisk fyrtårn og moderne martyr - om lederskab af Mekane Yesus Kirken under den etiopiske kejser til martyrium under det kommunistiske regime Mig og min bibel - vi vil følges ad! - om overraskende og udfordrende bibelbrug og bibelbegejstring i det globale syd Kurt E. Larsen, lektor i kirkehistorie ved MF: Kirkeliv i opbrud - om tendenser i danske kirkeliv, herunder den aktuelle kirke/stat-debat Kirkeliv i vækst - om hvorfor amerikanerne går så meget i kirke, og hvorfor de kristne kirker vokser så meget uden for Europa Kursusledere bliver ægteparret Ingolf og Ingrid Henoch Pedersen. Det fulde program kan ses på eller rekvireres fra MF på

4 Gud omvender stadig i I min bacheloropgave har jeg interviewet fem personer, der alle har oplevet et skifte fra en passiv tilgang til et aktivt engagement i kirken efter deres 20-års alder. Bachelor i teologi Min opgave kan rekvireres ved at skrive til: Kristoffer Simonsen Bachelor i teologi Det er med taknemmelighed, at jeg i min bacheloropgave kan konkludere, at der stadig sker omvendelser i folkekirken, og at omvendelserne får markant indflydelse på de omvendtes adfærd. Størstedelen af Danmarks befolkning er medlemmer af folkekirken, men kun en lille del er aktivt engageret. Derfor har jeg undersøgt, hvad der motiverer nogle til at blive aktivt engagerede, og hvad et sådan skifte implicerer for deres adfærd. Jeg har ikke fundet mirakel-kuren til, hvordan flere bliver omvendt, men de nedenstående punkter har spillet en afgørende rolle for alle fem respondenter. Relationer Vendingen Aktiviteter tiltrækker, relationer fastholder er ofte blevet fremhævet i forskellige sammenhænge. Min undersøgelse viser dog, at relationerne både tiltrækker og fastholder. Store arrangementer er ikke ligegyldige, men relationerne har den bærende betydning. En af respondenterne udtaler: Vi brugte rigtig meget tid sammen fordi de brugte meget tid på mig. Det betød meget for mig. Det handler altså ikke nødvendigvis om store arrangementer eller at overbevise med kloge ord, men om at vise anerkendelse gennem vedvarende relationer og invitere åbent. Kristendomskurser Mange kirker har oprettet kristendomskurser - og flere bør følge! Kurserne har vist sig som en ideel platform til at diskutere essentielle spørgsmål om kristentroen og - livet, samt til at opbygge nye relationer til folk i kirken. Det varierer, om respondenterne var på et kursus før eller efter deres omvendelse, men fælles er, at de alle har været aktive deltagere. Forståelige gudstjenester Alle fem respondenter har tidligere været til almindelige gudstjenester i folkekirken, men det gjorde en afgørende forskel for alle fem, da de første gang deltog i en form for rytmisk gudstjeneste, hvor der er fri lovsang med letforståelige tekster. Samtidig udtrykte alle fem respondenter vigtigheden af, at prædikenerne er letforståelige og relevante, så de kan bruges direkte i hverdagen. Guds indgriben Alle fem respondenter fremhæver eksplicit en indgriben fra Gud som det afgørende skridt i forhold til deres omvendelse. De hørte eller mærkede alle fem Gud. Betydningen af Guds rolle er helt fundamental, og kommer også til udtryk i respondenternes erkendelse af deres behov for Guds tilgivelse. Ændret adfærd Min undersøgelse viser i alle fem tilfælde, at en omvendelse implicerer nogle mærkbare adfærdsændringer. Ændringerne sker dog i meget forskellig hastighed. Noget sker straks, mens andre, typisk mere følsomme eller modkulturelle aspekter, ændres hen ad 4

5 folkekirken! En af respondenterne siger: Jeg oplevede det meget tydeligt sådan, at jeg ikke bare kunne blive kristen og så lade tingene være, som de altid har været. Det kom selvfølgelig lidt hen ad vejen. Men for mig var der ingen tvivl om, at Gud ved, hvad der er bedst for mig, og derfor måtte jeg gøre, som Gud gerne vil have det, selv om jeg ikke altid selv forstod det. vejen. Jeg vil fremhæve følgende tendenser fra min undersøgelse: Respondenternes nye tilgang til Bibelen spiller en afgørende rolle som motivationsfaktor for at ændre adfærd. En ændret tilværelsesforståelse, som særligt kommer til udtryk gennem et nyt forhold til materialisme, ægteskabsetik og en øget prioritering af at udvise godhed over for andre mennesker. En ændret selvforståelse, som særligt kommer til udtryk gennem et nyt forhold til alkohol, løgn og øget bevidsthed om deres værdi som mennesker. Side 4-6: Himlens døtre, skulpturer i glas 5

6 Den tomme grav et indicium på Jesu opstandelse? Min opgave kan rekvireres ved at skrive til: Lyset fylder haven, se, en engel kom, åbned klippegraven, Jesu grav er tom! Sådan synger vi i sangen Dig være ære. Så tager vi en dyb indånding - fylder lungerne helt med luft - så vi rigtig kan synge højt, ja nærmest skråle, og hvis det går vildt for sig, rejser vi os endda op og synger, så fuglene flyver... væk: DIG VÆRE ÆRE.... Robert Svendsen Bachelor i teologi Det er lige derimellem mit bachelorprojekt befinder sig! Altså efter Jesu grav er tom! og inden Dig være ære. For ret beset er Jesu tomme grav, ikke nødvendigvis i sig selv en god grund til at give Jesus ære. Der kan, som kritikere fremfører, være andre årsager til den tomme grav, end at Jesus er opstået fra de døde. Med lungerne fyldt med luft laver vi kristne ofte en lyn-apologetik, hvor vi hurtigt afskriver de alternative forklaringer på den tomme grav. Vi vil jo gerne bekræfte Det Nye Testamentes påstand om, at Jesu grav var tom, fordi Jesus opstod fra de døde. Nærmere undersøgelse Hensigten med mit bachelorprojekt er at gå nærmere i clinch med denne problematik og gennemgå nogle af de mest almindelige forklaringer, der er givet på den tomme grav: Jesu lig blev stjålet Jesus døde slet ikke Kvinderne gik på grund af dårlig stedsans til den forkerte grav, så den tomme grav slet ikke var Jesu grav Jesu grav var tom, fordi Jesus blev oprejst på tredjedagen og lever, sådan som Det Nye Testamente hævder. Jeg forsøger således at forholde mig til de mest almindelige naturalistiske forklaringer, på Jesu tomme grav for at se, om de holder ved nærmere eftersyn. Det er de forklaringer, der tager udgangspunkt i, at verden er et lukket system, hvor Gud ikke kan gribe ind. Ind på indvendingernes banehalvdel Min bacheloropgave er et apologetisk projekt, der bevæger sig ind på indvendingernes banehalvdel, hvor det naturalistiske verdenssyn hersker. Her er der ikke plads til nogen Gud eller noget overnaturligt. I mødet med denne opfattelse forsøger jeg på naturalismens præmisser at rejse nogle modspørgsmål, der også ud fra et naturalistisk synspunkt kan usandsynliggøre de alternative forklaringer på den tomme grav. Opstandelsestroen er den bedste forklaring Denne artikel giver ikke plads til at gå i detaljer. Jeg må her nøjes med at fortælle, at i mit møde med indvendingerne fra naturalistisk hold, står det klart for mig, at Jesu opstandelse er den mest sandsynlige eller den mindst usandsynlige, forklaring til, at Jesu grav blev fundet tom. Det viser sig nemlig, at de alternative forklaringer rejser flere problemer, end de løser. Som en af mine lærere, Asger Højlund, har udtalt: naturalistiske forklaringer fører til store forklaringsproblemer på andre områder. Er den tomme grav så et bevis på, at Jesus er opstået? Nej, ikke i sig selv. Men sammen med disciplenes vidnesbyrd om, at de efter Jesu korsfæstelse og begravelse har mødt, set, hørt og rørt ved den opstandne Jesus, har vi et solidt grundlag for at hævde, at Jesus er opstået og lever den dag i dag. Så vi kan roligt fortsat af hjertet synge med på Dig være ære 6

7 Landskonvent for teologer 19. august Landskonvent for teologer er et årligt inspirationsarrangement for præster og teologer med baggrund i Menighedsfakultetet og Dansk Bibel-Institut. Alle interesserede, der tænker positivt om Bibel og den evangelisk lutherske bekendelse, er velkomne. Landskonventet holdes på Børkop Bibelskole fra kl Se program på eller rekvirer det fra MFs kontor: eller Bibeltroskab i dag Semesterindledningsforelæsning mandag den 2.9. kl ved Asger C. Højlund. MF blev født med bogtitlen og anliggendet: Bibeltroskab i dag. Hvordan skal vi udtrykke og praktisere dette et lille halvt århundrede senere? Alle er velkomne! Sponsorløb 2. september Velkommen til nye teologistuderende på Aarhus Universitet! Vi er ved at gøre klar til at modtage et nyt hold studerende på MF s egen BA-uddannelse, men vil samtidig åbne dørene for de nye teologi- og religionsvidenskabsstuderende på Aarhus Universitet (i daglig tale kaldet MFU ere), der gerne vil være en del af vores studiemiljø. Vi har semesterstart mandag d. 2. september; og kl. 14 er der en samling for MFU erne. Vi vil her orientere om muligheden for at få læseplads på MF, modtage undervisning, deltage i samtalegrupper mm.. MFU ere er desuden velkomne på vores rusweekendstur til Aalborg 31. august 1. september! Rusudvalget vil gerne høre fra jer på I forlængelse af semesterstarten mandag den 2. september gennemfører MF for fjerde år i træk et sponsorløb til fordel for SU-erstatning til vore bachelorstuderende. Fra kl bliver der svedt igennem af både studerende og ansatte på en 2 km cykelrute og en 1 km løberute. Alle er velkomne til at komme og heppe samt at sponsorere en af de aktive. Vi håber på, som de sidste to år, at kunne skaffe mere end kr. til det gode formål. Alle bidrag er velkomne. Flere oplysninger hos landssekretær Nils Andersen på eller Foredragsrække om Islam og kristendom ligheder og forskelle Ved professor kurt Christensen, der er aktuel med bogen: Lydighed eller lovsang. Bogen anbefales læst sideløbende med deltagelse i foredragene. Mandag den 9. september: Muhammed og Jesus Mandag den 23. september: Koranen og Bibelen Mandag den 30. september: Tror muslimer og kristne på den samme Gud? Mandag den 7. oktober: Menneskerettigheder og demokrati Alle aftener kl Alle er velkomne. 50 kr. per dobbeltforedrag eller 150 kr. for alle fire aftener. Særskilt program kommer. 7

8 Har Gud bestemt vores evige skæbne? Min bacheloropgave behandler spørgsmålet om, hvorvidt Paulus udvælgelseslære i Romerbrevet kapitel 9 kun handler om en udvælgelse af mennesker/folkeslag til bestemte opgaver i Guds frelseshistorie, eller om Paulus også lærer os om, hvordan Gud forud har bestemt vores endelige skæbne. Spørgsmålet kan til en vis grad koges ned til, om Gud kun har valgt måden, hvorpå vi kan blive frelst, eller om han også har valgt, hvem der bliver frelst. Min opgave kan rekvireres ved at skrive til: Mads Hansen Bachelor i teologi Jeg har arbejdet med Rom 9,14-18 og Rom 9, En af de vigtige problemstillinger her er, hvordan man skal forstå Paulus ord i Rom 9,18 om, at Gud forbarmer sig over, hvem han vil, og forhærder, hvem han vil. Disse ord kan forstås på flere forskellige måder. En af måderne er, at Paulus argumenterer for Guds frihed til at handle i historien, som han selv vil, altså, at ordene ikke handler om frelse og fortabelse, men udelukkende om Guds frihed til at bruge bestemte personer, som han selv vil. En anden tolkning er, at Gud suverænt udvælger nogle til fortabelse og andre til frelse, og at denne udvælgelse ikke har grund i noget, mennesket har gjort, men alene i Guds egen beslutning. Gud både forhærder og forbarmer sig Jeg argumenterer i min opgave for en tredje forståelse, som i højere grad tager hensyn til resten af Romerbrevet og ikke tolker udsagnet i modstrid med dette. Jeg mener ikke, det kan begrundes i Skriften, at Paulus kun taler om folkeslags og personers plads i historien. Det handler om frelse og fortabelse, men vi skal forstå ordene ind i hele Romerbrevets og Skriftens sammenhæng. Paulus har i Romerbrevets første otte kapitler undervist om, at vi alle er under synd, at intet menneske gør godt, og at ingen søger Gud. Derudover har Paulus undervist om, at mennesket retfærdiggøres ved tro på Jesus. Ordene om, at Gud forhærder, hvem han vil, og forbarmer sig over, hvem han vil, skal altså forstås i denne sammenhæng. Det vil sige, at Gud forhærder dem, som står hans vilje imod, og forbarmer sig over dem, som tror på Kristus. Dette skal ikke løsrives fra Paulus lære om, at Gud har forudbestemt nogle til frelse (Rom 8,30; Ef 1,11; 2 Tim1,9). Det er kun dem, som Gud har forudbestemt til frelse, der bliver frelst. Frelsen beror ikke på menneskets beslutning, men på Guds beslutning (Rom 9,11-12), så al æren for frelsen tilkommer Gud alene. Forudbestemt til frelse I Rom 9,22-23 forklarer Paulus forskellen mellem dem, som går fortabt, og dem som frelses. Men før han gør det, argumenter han i Rom 9,19-21 for, at ligeså lidt som leret har ret til at irettesætte pottemageren, ligeså lidt har vi ret til at dømme Gud for hans beslutning. Rom 9,22-23 er svære vers både sprogligt og fortolkningsmæssigt. Jeg konkluderer, at der her er tale om en forudbestemmelse af enkeltpersoner til frelse, men at der ikke siges noget om en forudbestemmelse til fortabelse, men derimod at dem, som går fortabt, har handlet på en måde, så de selv har gjort sig fortjent til fortabelse. Denne forståelse er også den, vi møder i resten af Skriften: At Gud har udvalgt nogle til frelse, og de har kun Gud at takke for det, mens dem som fortabes, ikke har andre end sig selv at takke for det. 8

9 Billedvævning af Olga Tesch 9

10 Bygherrerådgivning i forbindelse med Torvet kontorfællesskab imellem Menighedsfakultetet, Dansk Ethioper Mission og Israelsmissionen En god idé fortjener en god plan! Den gode proces er vigtig for et godt resultat som det f.eks. er opnået i forbindelse med byggeriet af Baunekirken ved Herning, Torvet i Århus og etablering af solceller på Menighedsfakultetet. Annonce MF 3.pdf 1 15/10/ Bibelske rejser med dansktalende guider Israel klassisk rundrejse 4.9, 9 dg. Rejseledere: Esther & Orla Villekjær, Sdr. Felding Italien Rom & Assisi 14.9, 9 dg. Rejseledere: Irene & Niels Peder Nielsen, Silkeborg Tyrkiet et bibelsk land 16.9, 10 dg. Rejseledere: Ingrid & Laurits Bjerre, Haderslev Grækenland i Paulus fodspor 3.10, 10 dg. Rejseledere: Helga & Bent Oluf Damm, Løgumkloster Israel klassisk rundrejse 11.10, 9 dg. Rejseledere: Merry & Carsten Vang, Risskov C M Y CM MY CY Vækst og fornyelse i liv og parforhold Gunhild Aaen Madsen Konsultation: Bramming, Århus og Torshavn Par-, familie- og Psykoterapeut - MPF CMY K Tlf: ISBN KIRKE FOR FOLKET Læs Jørgen Jørgensens bog om at være kirke i det 21. århundrede. Bliv inspireret til at finde nye muligheder for at fylde folkets kirke med mennesker. En bog til eftertanke og debat. 190 sider 149,95 kr Lægerne Axelsen & Fausholt Vestre Strandalle Risskov Tlf VI STIKKER LIDT DYBERE tlf d IN Genbrug Tilst Dødsboer tømmes Vi afhenter og sælger gode brugte møbler, ting og sager samt tøj. Tlf Åbningstider: Ma.- fr , lø Vi støtter Mission Afrika og Menighedsfakultetet Psykoterapi & supervision af ledere Dorthea Nedergaard Mob Begravelsesforretning for Silkeborg og omegn Vestergade Silkeborg

11 Økonomi Tak! Walther Plauborg Hansen Forretningsfører MF afsluttede et regnskabsår den 30. juni med en fantastik slutspurt i maj og juni. Hjertelig tak for alle gavebidrag, store som små, fra både trofaste givere og nye støtter. På MF er vi fyldt af taknemlighed og forundring over den støtte, vi har fået. Vi tager den som et opmuntrende udtryk for, at mange støtter MFs vision om at uddanne engagerede, bibeltro ledere til kirkens arbejde med mission og menighedsopbygning. En ganske særlig og afgørende hjælp kom fra en anonym giver, som fordoblede gavestigningen i maj og juni. I august arbejdes der med afslutningen af regnskabet. Alt tyder på, at vi er kommet godt i mål måske endda med et lille overskud. Vi retter takken til Gud og alle jer, som har bidraget til dette glædelige resultat. Gud velsigne jer! Reception for Carsten Vang Studieleder og lektor i Gammel Testamente, Carsten Vang, som har været ansat på MF siden 1984, fylder 60 år den 11. september. Det fejrer vi med en reception fredag den 13. kl , hvor alle venner af Carsten og MF er meget velkomne! Fyraftensmøde om jødeflugten til Sverige i 1943 Israelsmissionen og MF markerer 70-året for danske jøders flugt til Sverige. Arrangementet afholdes på TORVET torsdag den 3. oktober kl Kai Kjær-Hansen holder foredrag om: Jøder og jødekristne i samme båd om jødeaktionen, Israelsmissionen og de jødekristne i oktober Tove Udsholt, som tilhører gruppen af jødiske børn, som blev efterladt i Danmark, fortæller sin livshistorie under overskriften Et jødisk barns oplevelser under de danske jøders flugt, og hvordan livet for Tove udviklede sig. Foruden de to hovedforedrag bringes en række glimt fra tiden dengang. Eksistentielt og selvkritisk. Alle er meget velkommen til en spændende aften, Særskilt program kan ses på eller rekvireres fra MFs kontor på eller Med forventning tager vi fat på et nyt regnskabsår og glæder os meget til at tage imod et nyt hold VÆRELSER OG MØDELOKALER studerende den 2. september. lige i centrum ET GODT OG CENTRALT STED AT BO OG MØDES. MF er også i det nye regnskabsår afhængig af jeres opbakning og Guds velsignelse, så vi beder om jeres fortsatte forbøn og støtte. Indbetaling via netbank Opret overførsel til reg.nr kontonr BEST WESTERN HOTEL HEBRON Helgolandsgade 4, 1653 København V Tel.: Giv en gave online: QR-kode til forsiden af MF-bladet. Kan skaleres i størrelse. Reparation af alle bilmærker VÆRELSER OG MØDELOKALER VÆRELSER lige OG Thistedvej i centrum MØDELOKALER 121 VÆRELSER Lindholm OG 9400 MØDELOKALER Nørresundby lige i centrum ET GODT OG CENTRALT lige i centrum STED AT BO OG MØDES. Auto ET GODT OG CENTRALT Tlf. STED 98 AT 17 BO 04 OG 00 MØDES. v. Morten Warncke Olesen ET GODT OG CENTRALT STED AT BO OG MØDES. 11 BEST WESTERN HOTEL HEBRON Helgolandsgade 4, 1653 København V Tel.: BEST +45 WESTERN HOTEL 06 HEBRON

12 O v e r s i g t s k a l e n d e r August 19. Landskonvent for teologer september 2. Forelæsning: Bibeltroskab i dag 2. Sponsorløb 9. Foredrag: Islam og kristendom 13. Reception: Carsten Vang 60 år 23. Foredrag: Islam og kristendom 30. Foredrag: Islam og kristendom Oktober 3. Fyraftensmøde: Oktober 43 om jødeflugten til Sverige 7. Foredrag: Islam og kristendom 28. Temadag om to-regimentelæren November 1. Spotlights om abort 4. Foredrag: Tro og protest i lidelsen 11. Foredrag: Tro og protest i lidelsen 15. Temadag om skilsmisse og gengiftning 18. Foredrag: Tro og protest i lidelsen Bestil MF-bladet SMS MF-bladet til

Menighedsfakultetets tilbud om. foredrag

Menighedsfakultetets tilbud om. foredrag Menighedsfakultetets tilbud om foredrag 1 Bestil en taler fra Menighedsfakultetet Menighedsfakultetet uddanner teologer for kirkens skyld. Derfor stiller vore lærere, så langt tid og ressourcer rækker,

Læs mere

MF-bladet 06 2011. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2011. Guds rige er nær. Torvet tager form. Gudsriget via korset. kaldet blev forstærket

MF-bladet 06 2011. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2011. Guds rige er nær. Torvet tager form. Gudsriget via korset. kaldet blev forstærket MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2011 Guds rige er nær Torvet tager form 03 Gudsriget via korset 04 kaldet blev forstærket 081 Komme dit rige i himlen som på jorden! Leder Og så diskuterede vi

Læs mere

Ny BA-uddannelse på MF

Ny BA-uddannelse på MF MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2013 Ny BA-uddannelse på MF ny samarbejdsaftale 03 04 Ny international uddannelse 11 din gave tæller dobbelt i juni 1 Lad MF gøre en forskel! Leder Ane Melchiorsen

Læs mere

Hvem skal lede kirken?

Hvem skal lede kirken? MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober 2013 Hvem skal lede kirken? 02 Bibeltroskab i dag 29 nye studerende 03 04 Hvem bør lede folkekirken 1 Bibeltroskab i dag Leder Asger Chr. Højlund Professor jo bare

Læs mere

Med horisont og vidde mission og teologi mødes

Med horisont og vidde mission og teologi mødes MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2011 Med horisont og vidde mission og teologi mødes Ordet OG Ånden 02 03 byggeriet er påbegyndt 04 fem skarpe til kirkehistorikeren 1 Åndens blæst og Ordets muld!

Læs mere

Søren Kierkegaard på spil. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2013. MF-bladet 02 2013. Søren Kierkegaards passion. Lydighed eller lovsang

Søren Kierkegaard på spil. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2013. MF-bladet 02 2013. Søren Kierkegaards passion. Lydighed eller lovsang MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2013 Søren Kierkegaard på spil 03 Lydighed eller lovsang 04 Søren Kierkegaards passion 11 MF behøver din støtte 1 At blive sig selv Leder Jørn Henrik Olsen fakultetsleder,

Læs mere

MF-bladet 02 2012. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2012. Torvet åbnet. Drømmen kan realiseres. Glimt fra åbningsfesten 1

MF-bladet 02 2012. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2012. Torvet åbnet. Drømmen kan realiseres. Glimt fra åbningsfesten 1 MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2012 Torvet åbnet Større udsyn 02 04 Drømmen kan realiseres 08 Glimt fra åbningsfesten 1 Større udsyn Leder Samarbejdet med Dansk Ethiopermission og Israelsmissionen

Læs mere

MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn 03. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013. MF-bladet 06 2013

MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn 03. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013. MF-bladet 06 2013 MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013 MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn Ny bog af Morten 03 04 Toregimentelæren sikrer balance 08 Eriks skifte fra universitetet til MF 1 Er toregimentelæren

Læs mere

Bibeltro i den akademiske verden

Bibeltro i den akademiske verden MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober 2014 Bibeltro i den akademiske verden 02 Nej tak til selvglade idioter 04 bibeltroskab og videnskabelighed 08 troen udfordres i studiet 1 Leder Nej tak til selvglade

Læs mere

Første MF-bachelorer i arbejde

Første MF-bachelorer i arbejde MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2012 Første MF-bachelorer i arbejde Præsten 04 Evangelisten 06 Outsideren 081 Gør det en forskel? Leder Jørgen Jørgensen Sognepræst og bestyrelsesformand MF har

Læs mere

MF-bladet 03 2014. MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2014. forsvar for troen. Troen involverer forstanden. Trosforsvar er vigtigt. Hjælp os!

MF-bladet 03 2014. MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2014. forsvar for troen. Troen involverer forstanden. Trosforsvar er vigtigt. Hjælp os! MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2014 forsvar for troen Troen involverer forstanden 02 Trosforsvar er vigtigt 04 Hjælp os! 11 1 Leder Troen involverer forstanden Emil Børty Nielsen BA.theol. og medarbejder

Læs mere

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning AUG 2007 5 bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld s. 2 Fra forskning til kirkerelevante bøger s. 3 Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Vore undervisere rykker ud med foredrag

Læs mere

MF-bladet 02 2014. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2014. TORVET forbinder. Teologi og mission. Global missionsglød

MF-bladet 02 2014. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2014. TORVET forbinder. Teologi og mission. Global missionsglød MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2014 TORVET forbinder teologi og mission 02 Teologi og mission i interaktion 04 Global missionsglød 08 TORVET giver retning i studiet 1 Teologi og mission i interaktion

Læs mere

Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn

Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn August 2015 Juni 2016 August Program for Nicolaifællesskabet 26.08 Bibelundervisning ApG. 1,1-14 Optakt til den åndelige krig! Gudsriget

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

MF-bladet 01 2013. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013. Frelse og fortabelse. Headhuntet. Bliver alle frelst? Økonomien bekymrer 1

MF-bladet 01 2013. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013. Frelse og fortabelse. Headhuntet. Bliver alle frelst? Økonomien bekymrer 1 MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013 Frelse og fortabelse 03 Headhuntet af Norsk MF 04 Bliver alle frelst? 11 Økonomien bekymrer 1 Frelse eller fortabelse Ny bog kan føre mange vild Leder Peter

Læs mere

Missionsfakultetet. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 Oktober 2010. MF-bladet 05 2010. nyt samarbejde med internationalt.

Missionsfakultetet. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 Oktober 2010. MF-bladet 05 2010. nyt samarbejde med internationalt. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 Oktober 2010 Missionsfakultetet 02 Missional i en højere tjeneste 04 Drømmen om MF-værket 06 nyt samarbejde med internationalt 1 udblik En højere tjeneste Asger Højlund

Læs mere

Dobbelt eller enkelt forudbestemmelse? 1. Oversættelse af Rom 9,6-24

Dobbelt eller enkelt forudbestemmelse? 1. Oversættelse af Rom 9,6-24 Dobbelt eller enkelt forudbestemmelse? I en calvinsk/reformert tradition opererer man med en dobbelt forudbestemmelse. Gud har suverænt og frit udvalgt nogle til frelse, og Gud har suverænt og frit udvalgt

Læs mere

Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift

Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Formål Formålet med Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift er at give en bred og grundig orientering om kristendommens idé-indhold og historie. Undervisningen

Læs mere

Kristne Kerneværdier 2012 2013

Kristne Kerneværdier 2012 2013 Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord Rom 10,17 Se i dette program om der skulle være kursustilbud, du har lyst til at deltage i! En kursusaftens forløb:

Læs mere

MF-bladet 04 2012. MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2012. Ung forskning. Menigheden og Bibelen. Åbent brev til folkekirken.

MF-bladet 04 2012. MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2012. Ung forskning. Menigheden og Bibelen. Åbent brev til folkekirken. MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2012 Ung forskning 04 Nyheden om kors-kongen 06 Menigheden og Bibelen 12 Åbent brev til folkekirken 1 Forspring via forskning Leder Forskning giver ligeledes en

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

BACHELOR - ET SKRIDT PÅ VEJEN... MF-bladet Menighedsfakultetet 03 Juni 2009. MF-bladet 03 2009 FØRSTE HOLD DØDEN VEN ELLER FJENDE?

BACHELOR - ET SKRIDT PÅ VEJEN... MF-bladet Menighedsfakultetet 03 Juni 2009. MF-bladet 03 2009 FØRSTE HOLD DØDEN VEN ELLER FJENDE? MF-bladet Menighedsfakultetet 03 Juni 2009 BACHELOR - ET SKRIDT PÅ VEJEN... DØDEN VEN ELLER FJENDE?05 FØRSTE HOLD 07 BACHELORER ER UDDANNET PENGEKASSEN ER TOM 11 1 Med Gud i hjertet og hår på brystet LÆRERRÅDSFORMAND,

Læs mere

RELIGION I DET OFFENTLIGE RUM. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2009. MF-bladet 02 2009 GUDSTJENESTE FOR RELIGION I DET OFFENTLIGE RUM

RELIGION I DET OFFENTLIGE RUM. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2009. MF-bladet 02 2009 GUDSTJENESTE FOR RELIGION I DET OFFENTLIGE RUM MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2009 RELIGION I DET OFFENTLIGE RUM RELIGION I DET 04 OFFENTLIGE RUM NY GENBRUGSBUTIK 07 GUDSTJENESTE FOR 08 KIRKEFREMMEDE 1 MF-bladet i ny skikkelse LANDSSEKRETÆR

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

MF-bladet MF-bladet Studerende engagerer sig i diakoni fakultetsleder Studerende blandt Stopper udsatte borgere Kurt e.

MF-bladet MF-bladet  Studerende engagerer sig i diakoni fakultetsleder Studerende blandt Stopper udsatte borgere Kurt e. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december Studerende engagerer sig i diakoni 03 Fakultetsleder stopper 04 Studerende blandt udsatte borgere 12 Kurt E. Larsen forsvarer 1 doktorafhandling Leder Diakoni

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 17,20-26. 2. tekstrække

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 17,20-26. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 1. juni 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 17,20-26. 2. tekstrække Salmer DDS 722: Nu blomstertiden kommer DDS 299: Ånd over ånder DDS

Læs mere

Det meningsfulde liv

Det meningsfulde liv MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober 2012 Det meningsfulde liv i teologisk lys Lykken ved bækken 02 03 Missional kirke en introduktion 04 Det meningsfulde liv et teologisk lys 1 Lykken ved bækken Leder

Læs mere

gudstjenestefornyelse MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2010 MF-bladet 04 2010 menneskelige gudstjenester en åbenbaring af kristus

gudstjenestefornyelse MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2010 MF-bladet 04 2010 menneskelige gudstjenester en åbenbaring af kristus MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2010 gudstjenestefornyelse 04 en åbenbaring af kristus 06 menneskelige gudstjenester 08 frimesser i et landsogn 1 Ud med gudstjenesten! Jørn Henrik Olsen Fakultetsleder

Læs mere

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU 1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU The moment of truth. Guds time, der forandrer alt. Åbenbaringsøjeblikket. Mange, som har kendt Jesus, siden de var unge, kan se tilbage på øjeblikke,

Læs mere

med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission

med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission Kom og vær med Denne folder er en invitation til at være med i Luthersk Mission (LM). Både til mennesker, der selv kalder sig kristne, og til alle

Læs mere

Teologisk Voksenundervisning

Teologisk Voksenundervisning Teologisk Voksenundervisning Aalborg Stift Vinteren 2013 2014 Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Formål Formålet med Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift er at give en bred og grundig

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Kend Kristus. Discipelskab. Målrettet 16-18 år. Troy Fitzgerald. Unge

Kend Kristus. Discipelskab. Målrettet 16-18 år. Troy Fitzgerald. Unge Kend Kristus Discipelskab Målrettet 16-18 år Troy Fitzgerald Unge Kend Kristus Troy Fitzgerald Unge 16-18 år 3 Originaltitel: ChristWise 2013 Dansk Bogforlag Grafisk bearbejdning: Sat med: ITC Century

Læs mere

Som allerede nævnt og oplevet i gudstjenesten, så har dagens gudstjeneste også lidt farve af bededag.

Som allerede nævnt og oplevet i gudstjenesten, så har dagens gudstjeneste også lidt farve af bededag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. maj 2014 Kirkedag: 4.s.e.påske/B Tekst: Joh 8,28-36 Salmer: SK: 588 * 583 * 492 * 233,2 * 339 LL: 588 * 338 * 583 * 492 * 233,2 * 339 Som allerede nævnt

Læs mere

MF bygger sammen med

MF bygger sammen med MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2011 MF bygger sammen med DEM og DIM 03 Teologi og mission i interaktion 06 Indretningen af tilbygningen 15 Sammen kan vi løfte opgaven 1 Internationalt udblik gavner

Læs mere

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen? 1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?»først og fremmest beder jeg om, at man vil tie med mit navn og ikke kalde sig lutherske, men kristne. Hvad er Luther? Læren er dog ikke min

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB Helligåndens dåb De to dåb som Bibelen taler mest om er dåben i vand, hvor man begraver det gamle og dåben i Helligånden hvor man får kraft til tjeneste.!

Læs mere

bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld

bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld MAJ 2005 3 bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld leder side 2 Teologi for kirkens skyld Bachelorbrochure tilgængelig Brochuren over MF s nye bacheloruddannelse kan rekvireres fra MF

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække Salmer DDS 712: Vær velkommen, Herrens år DDS 726: Guds godhed vil vi prise - -

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

MF-bladet 01 2010. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010. Giv dig rig! forvalteransvaret. samtale på skinner. gavmildhed

MF-bladet 01 2010. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010. Giv dig rig! forvalteransvaret. samtale på skinner. gavmildhed MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010 Giv dig rig! grønsager og 04 gavmildhed forvalteransvaret 06 samtale på skinner 081 Giv dig rig! GIV Dig RIG MF-bladet 01 2010 Ingolf Henoch Pedersen Fakultetsleder

Læs mere

Kirken. - et anderledes folk. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2010. MF-bladet 02 2010. BA-studerende vil bringe evangeliet

Kirken. - et anderledes folk. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2010. MF-bladet 02 2010. BA-studerende vil bringe evangeliet MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2010 Kirken - et anderledes folk 04 bidrager til international forskning 06 Kirken må genvinde sin egenart 08 BA-studerende vil bringe evangeliet 1 til Laos Den ulykkelige

Læs mere

Jesus opstod med kød og knogler

Jesus opstod med kød og knogler MF-bladet Menighedsfakultetet 02 juni 2015 Jesus opstod med kød og knogler 02 Budskab eller begivenhed? Med kød og knogler 04 15 Dobbelt op på nye gavebreve 1 Leder Budskab eller begivenhed? Peter Søes

Læs mere

Stod Jesus op af graven? En historiker ser på fakta

Stod Jesus op af graven? En historiker ser på fakta Jürgen Spiess Stod Jesus op af graven? En historiker ser på fakta CREDO Forord Da jeg gik i gymnasiet, skulle vi vælge mellem den matematiske og den sproglige linje. Jeg valgte den sproglige. Det var der

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE 1 HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE At stille sig ind på pinsen Sammenstillet maj 2016 af Flemming Baatz Kristensen frit efter inspiration fra kirkens tradition Kort før Jesus afsluttede sin tilværelse på

Læs mere

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 1 7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. I årets skønne

Læs mere

teologiens berettigelse og nødvendighed

teologiens berettigelse og nødvendighed MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2011 teologiens berettigelse og nødvendighed 03 Teologi i livets tjeneste Hvad er teologi?! 04 Teologi på tre ben 061 Er vores vision også din? Nils Andersen Landssekretær

Læs mere

Ingolf Henoch Pedersen ved roret. 10 år med. MF-bladet Menighedsfakultetet 03 Juni 2010. MF-bladet 03 2010. 10-året hvor MF satte storsejl

Ingolf Henoch Pedersen ved roret. 10 år med. MF-bladet Menighedsfakultetet 03 Juni 2010. MF-bladet 03 2010. 10-året hvor MF satte storsejl MF-bladet Menighedsfakultetet 03 Juni 2010 10 år med Ingolf Henoch Pedersen ved roret 04 10-året hvor MF satte storsejl ikke med for små sko 06 08 DBI og MF skulder ved skulder 1 Det skæve Danmark - om

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

Hvad er dit næste skridt?

Hvad er dit næste skridt? Hvad er dit næste skridt? KURSER I EFTERÅRET September - November 2014 kursus-hæfte-a5.indd 1 21/06/14 18.39 Efterårskurser VEJLE PINSEKIRKE INVITERER TIL EN RÆKKE SPÆNDENDE EFTERÅRSKURSER. KURSERNE ER

Læs mere

bladet Kend Bibelen og KORANEN Studieintroduktion den 2. marts s. 3 I arbejdstøjet s. 6 Om tro og tvivl s. 7 fra menighedsfakultetet JAN 2007

bladet Kend Bibelen og KORANEN Studieintroduktion den 2. marts s. 3 I arbejdstøjet s. 6 Om tro og tvivl s. 7 fra menighedsfakultetet JAN 2007 JAN 2007 1 bladet fra menighedsfakultetet Studieintroduktion den 2. marts s. 3 I arbejdstøjet s. 6 Kend Bibelen og KORANEN Læs artiklen s. 4-5 Om tro og tvivl s. 7 MF bladet 1 JAN 2007 1 LEDER Bjarne Hougaard

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken.

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken. Gud, overbevis os om, at du er den, du er og lad din sandhed frigøre os, så vi bliver virkelig frie ved din elskede Søn, Jesus Kristus. Amen. Tekst: Joh 8.31-36 1 Reformatoren Martin Luther spurgte aldrig

Læs mere

MF-bladet - hvad teologi er?! MF-bladet Åndelig dannelse teologisk inspiration 4 skarpe om ved vores tro - eller

MF-bladet - hvad teologi er?! MF-bladet Åndelig dannelse teologisk inspiration 4 skarpe om ved vores tro - eller MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2012 Åndelig dannelse teologisk inspiration 03 04 4 skarpe om Åndelig dannelse 08 ved vores tro - eller ved hans trofasthed? 1 Åndelig dannelse Leder Leif Andersen

Læs mere

Prædiken til sidste søndag efter H3K, Matt 17,1-9.. tekstrække

Prædiken til sidste søndag efter H3K, Matt 17,1-9.. tekstrække 1 Urup Kirke Søndag d. 25. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til sidste søndag efter H3K, Matt 17,1-9.. tekstrække Salmer DDS 417: Herre Jesus, vi er her DDS 62: Jesus, det eneste DDS

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Præludium og indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som

Læs mere

Langfredag 3. april 2015

Langfredag 3. april 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gudsforladt Salmer: 193, 191; 192, 196 Læsninger: Sl. 22,2-12; Matt. 27,46 Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst:»elí, Elí! lemá sabaktáni?«det betyder:»min Gud,

Læs mere

Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013

Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013 Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013 I denne folder tilbyder folk fra Aarhus Valgmenighed at undervise en aften i jeres klynge om emner, de brænder for, og som er helt centrale for den måde,

Læs mere

Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække

Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 2. marts 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække Salmer DDS 10: Alt hvad, som fuglevinger fik DDS 645: Stille er min sjæl til Gud FS3

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Læs teologi på MF! MF-bladet Menighedsfakultetet 01 marts 2015. MF-bladet 01 2015. Glæden ved at være præst. Kaldet til at være præst

Læs teologi på MF! MF-bladet Menighedsfakultetet 01 marts 2015. MF-bladet 01 2015. Glæden ved at være præst. Kaldet til at være præst MF-bladet Menighedsfakultetet 01 marts 2015 Læs teologi på MF! 02 Kaldet til at være præst 13 Glæden ved at være præst Ny fakultetsleder 161 Leder Kaldet til at være præst Jørgen Jørgensen Bestyrelsesformand

Læs mere

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab!

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab! Bornholmske Frikirker Et åbent fællesskab! 2 INDHOLD Rønne: 3 Baptistkirken Bornholmske Frikirker i samarbejde 4 Frelsens Hær 5 Metodistkirken 6 Missionskirken 7 Pinsekirken Et åbent fællesskab! Hasle:

Læs mere

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Det kan være svært at forholde sig til Helligånden. Hvad er det for en størrelse, og hvordan virker Han? Er Han en person eller en kraft? Når vi hører om Helligånden,

Læs mere

Søndag seksagesima. I. (8/2-2015 kl. 9.00 i Hinge og kl. 10.30 i Vinderslev)

Søndag seksagesima. I. (8/2-2015 kl. 9.00 i Hinge og kl. 10.30 i Vinderslev) Søndag seksagesima. I. (8/2-2015 kl. 9.00 i Hinge og kl. 10.30 i Vinderslev) Salmer: 4, 392, 153/ 312, 7, 152 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus: Jesus gav sig igen til at undervise nede

Læs mere

Lidt om troen. Lidt. Du står med et hæfte i hånden, der gerne vil fortælle dig om: At være en kristen. Evigheden. Gud og dig Troen

Lidt om troen. Lidt. Du står med et hæfte i hånden, der gerne vil fortælle dig om: At være en kristen. Evigheden. Gud og dig Troen Lidt om troen Du står med et hæfte i hånden, der gerne vil fortælle dig om: Lidt At være en kristen Om Frelse Dåb Helligånden Livet som kristen Evigheden Jesus kommer igen Himmelen Evigheden Gud og dig

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Kampen om landet og byen

Kampen om landet og byen Mellemøstenhar gennem tiderne påkaldt sig stor opmærksomhed, og regionen er i dag mere end nogensinde genstand for stor international bevågenhed. På mange måder er Palæstina, og i særdeleshed Jerusalem

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn.

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn. Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn. (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Prædiken ved stiftsmødet. Prædiken

Prædiken ved stiftsmødet. Prædiken Prædiken ved stiftsmødet Prædiken Gud har befriet os, revet os ud af mørkets magt og flyttet os ind i sin elskede søns rige. Det er evangeliets budskab, og det er det klare udgangspunkt for det at være

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

NYT. Januar - februar - marts 2016. LM-Nyts læsere ønskes et af Gud velsignet nytår!

NYT. Januar - februar - marts 2016. LM-Nyts læsere ønskes et af Gud velsignet nytår! NYT LM-Nyts læsere ønskes et af Gud velsignet nytår! Januar - februar - marts 2016 I dette blad Kort nyt 2 Vinterstævne 3 Lokale arrangementer 4 LivogJob Stubbekøbing 9 Ungdomsforeningen 10 Børne- og juniorklubber

Læs mere

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Det er i dag den 1. april. Som det nok vil være bekendt, har jeg siden den 1. april 1988 været fast ansat som sognepræst i Galtrup, Øster Jølby og Erslev i de sidste par

Læs mere

MF-bladet 03 2015. MF-bladet Menighedsfakultetet 03 September 2015 TERROR. 23 nye studerende. Islam og terror. Tak for uvurderlig støtte!

MF-bladet 03 2015. MF-bladet Menighedsfakultetet 03 September 2015 TERROR. 23 nye studerende. Islam og terror. Tak for uvurderlig støtte! MF-bladet Menighedsfakultetet 03 September 2015 TERROR 03 23 nye studerende Islam og terror 04 15 Tak for uvurderlig støtte! 1 Leder Menighedsfakultetet ønsker at uddanne præster til hele landet Thomas

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål sakset fra Kristeligt Dagblad.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål sakset fra Kristeligt Dagblad. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål sakset fra Kristeligt Dagblad. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus

Læs mere

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10).

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Indledning Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Begrebet forvalter indeholder en stor bibelsk dybde. Det angiver,

Læs mere

Jesu fysiske opstandelse

Jesu fysiske opstandelse Apologetisk set Jesu fysiske opstandelse Hvorfor? Er Kristus ikke opstået, er jeres tro forgæves, så er I stadig i jeres synder, og så er også de, som er sovet hen i Kristus, gået fortabt. Har vi alene

Læs mere

PROGRAM VELKOMMEN PÅ

PROGRAM VELKOMMEN PÅ PROGRAM VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der mødes for at dele

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 18. oktober 2011 kunne man læse en overskrift i Kristelig dagblad, hvor der stod: Kirkelige organisationer skjuler kristendommen. I den tilhørende artikel kunne

Læs mere

Kristendom på 7 x 2 minutter

Kristendom på 7 x 2 minutter Kristendom på 7 x 2 minutter Der er skrevet tusindvis af tykke bøger om kristendommen. Men her har jeg skrevet kort og enkelt, hvad den kristne tro går ud på. Det har jeg samlet i syv punkter, som hver

Læs mere