Velkommen til skoleåret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til skoleåret 2001-02."

Transkript

1 Velkommen til skoleåret Nyt skoleår, ny skole, nye lærere, nye kammerater, nye bøger, nyt, nyt, nyt. Det er spændende, det er nyt. Hvad sker der? Hvad er det for nogen, jeg kommer sammen med? Hvordan er de andre? Enhver der går ind ad døren et nyt sted kender disse spørgsmål. Forventninger fylder en, en spændthed, lidt sommerfugle i maven måske, men det kan næppe undgås. Det gælder den nye arbejdsplads som en skole jo også er - og det gælder os alle. Alle har vi prøvet at være den nye elev, den nye lærer. Også for de "gamle" elever begynder et nyt skoleår. Måske med nye fag og lærere, med nye holdkammerater, altså i det små også her en ny begyndelse, hvor man kan gøre sig tanker om hvad der skal gøres bedre eller anderledes, så man får et godt udbytte af arbejdet. For alle gælder det, at dette årsskrift er helt nyt. I ser det for første gang og kan læse om sidste skoleår og i abc en om denne store skoles meget få regler. Det er mit håb, at årsskriftet kan give hver enkelt elev og inspiration til en god skoletid, til aktiviteter, som kan være med til at gøre skoleårene rigere. Alle - nye som gamle - kan arbejde med på skolen, der er et stort hus med mange muligheder. Hver eneste kan øve indflydelse og tage del - Gør det og du får en sjov tid på Duborg- Skolen. Velkommen til skoleåret Erik Jensen 1 Velkommen

2 Beretning Årets beretning vil omhandle to emner. Der har i årets løb været god mulighed for at følge med igennem Duborg Nyt og det nye skoleblad med det uudtalelige navn Indomitable. Skolens årsskrift skulle gerne ligge klart når vi åbner dørene for det kommende skoleår d. 3. September og her kan man læse om store og små begivenheder i det skoleår, som snart er fortid. Personalesituationen. To af skolens lærere går på pension, Christel Hansen og Knud Engsnap Endvidere holder vores kantinebestyrer gennem rigtig mange år Inge Kiesow også op og går på pension. Til næste år får skolen 4 nye lærere. 3 universitetsuddannede: Ben Timmermann med tysk og historie, Henrik Rasmussen med samfundsfag og musik, Erik B. Nielsen, matematik og fysik samt en seminareiuddannet lærer Bettina Meyer. Skolens generelle situation Kærnen i min beretning sidste år var, at skolen er ved at sprænge rammerne. Det viste sig mere sandt end jeg dengang havde troet. Vi forventer til næste år at komme op på ca 930 elever, alene i G7: fire klasser med 28 i hver. Der er udsolgt. Jeg tager ikke emnet op for at komme med beklagelser, men for at gøre den sydslesvigske offentlighed opmærksom på, at den største skole, hvor efterhånden hver 6. elev i dansk skole nu går, har fået vanskeligere arbejdsvilkår. Det er svært at rumme alle og få lavet holdbare 2

3 skemaer, når alt er overbelagt. De mange elever slider på huset, når klassestørrelserne altid er tæt på maksimum. Det er sværere at nå ud til alle elever, så de stille elever risikerer at blive glemt. De ændrede arbejdsformer, som vi meget gerne vil videre med, lader sig dårligt praktisere, når lokalesituationen er så presset. Der slides på lærerne, og der skal kæmpes meget mere for at skabe en god skoledag. Overbelægningen fører til irritation og færre udfoldelsesmuligheder for eleverne. Det er ikke nogen lykkelig situation, men omvendt skal alle egnede elever optages, således som det hidtil har været tilfældet. Problemet vil formentlig være der i den kommende række år. Endvidere må det fastslås, at studievejledningen og administrationen i forvejen er trængt lokalemæssigt. Hvad vil vi gøre? Vi vil nødigt afvises en eneste egnet elev. Det siges, at der er for mange, der går i gymnasiet. Den melodi synger jeg ikke med på, for udviklingen i hele Europa er, at flere og flere går længere og længere i skole for klare et kompliceret samfunds krav. Men måske er der behov for en strukturdebat. Man kan forestille sig en strukturændring, så man måske ikke skulle tilbringe 7 år på gymnasiet. Jeg lader det stå åbent, hvordan en sådan struktur kunne se ud, men noget taler for det, når læseplanerne i øvrigt skal være de samme for realskolen og gymnasiet. Det lange gymnasieforløb har store kvaliteter, men nok kun så længe rammerne herfor er de rette. Skal skolen have fortsat vækst, skal der et større byggeri til. Og det er spørgsmålet, om det er realistisk f.eks med en tilbygning i Kongegade. Næste års hovedopgave for skolens til den tid over 90 lærere er just at skabe sammenhæng og give en god skolehverdag trods de ydre rammer og overbelægningen. Vore nuværende og kommende elever skal opleve en god skoletid. De kan jo ikke gøre for situationen og heller ikke spises af med, at problemer går over om nogle år. Man kan tænke sig mange modeller og jeg lægger emnet frem i dag med henblik på, at vi får en debat. Ingen i Sydslesvig kan være tjent med, at vort eneste gymnasium skal skrante. Skoleforeningen har vist forståelse for problemet og på kort sigt kan der skaffes et lokale mere ved at opdele sløjdlokalet i to rum Som noget nyt har skemaet i år været præget af dobbelttimer i de fleste fag. Ordningen er blevet overvejende positivt modtaget, selv om der er fag, der foretrækker en model med enkelttimer. Ideen bag denne ændring er at få nye arbejdsformwer fremmet og at få afmonteret det, der i Undervisningsministeriets rapport fra 1997 hed "den fortravlede skole". Samtidig sløjfedes ringetiderne delvis. Det er mit indtryk, at et flertal af lærere og så vidt jeg kan vurdere også elever ønsker at gå videre med dette, men det er også klart, at systemet har nogle svagheder. Beretninger 3

4 Dem arbejder det pædagogiske råd på at eliminere. En svaghed er naturligvis, at fravær er blevet "dyrere". Er man fraværende på den dag, hvor man har en dobbelttime i et totimers fag, ja, så er det fag gået tabt i den uge. Skolen fortsætter efteruddannelsen af lærerne på IT-området og detns anvendelse inden for de enkelte fag og fortsætter med supervision, hvor lærere i team overværer hinandens undervisning og støtter hinanden gennem udviklingen af et pædagogisk vurderingssprog. Eleverne har oprettet elevforening som forudsætning for den store elevfest for Årg. - en fest som forløb m e g e t fint. Det er i det hele taget godt at se den interesse, der har været for oprettelsen af en forening. Elever er som bekendt med i stort set alle udvalg på skolen, således også i produktionen af skolebladet Indomitable. Indflydelse er let at få, hvis man er villig til at investere tid udover den tid, der medgår med skolearbejdet. Til slut blot en tak til Samarbejdsrådet, hvor der har hersket en debatberedt og samarbejdsduelig ånd. Det er fortsat godt og nødvendigt, at der er forældre, der engagerer sig i skolens arbejde. Klasseforældrerådene fungerer nu i G7 og G8- klasserne. Det er også godt. Lad mig slutte her med en tak til alle for samarbejde og interesse for skolen. 4 Christel Hansen Knud Engsnap I anledning af pensioneringen af Christel Hansen og Knud Engsnap. Kære Christel, Det kom som en overraskelse, at du ville holde op og gå på pension. Du har været knyttet til Duborg-Skolen siden 1988, altså kun et halvt år længere end jeg. Før det har du været på gymnasierne i Haderslev og Aabenraa, og før dit cand. mag.studium har du gennemført en uddannelse på kontorområdet. Hvis jeg er rigtigt underrettet med ansættelse ved Flensborg Avis. Netop her kan jeg sætte ind, for på dit bevis fra Berufsschule står der: Ihr nie erlahmender Fleiss verdient besondere Anerkennung. Og det gør den virkelig, for den samme grundighed og energi har du lagt for dagen her på skolen. At det anføres fra handelsskolens side er så meget mere påfaldende, som man dengang ellers ikke, sådan har du fortalt mig det, viste synderlig respekt for de unge mennesker, der kom fra dansk skole.

5 Du har stedse været engageret - dejligt og indimellem lidt irriterende, for du har stillet dybdeborende spørgsmål og er kommet med forslag og krav, som kunne skubbe til mig som rektor, ja, til os alle. Du har aldrig søgt at være bekvem eller at tage dig tingene let. Heller ikke da du var den hårdt arbejdende tillidsrepræsentant for cand. mag-gruppen. Men du har altid været fair og - og det sætter jeg megen pris på - har formået at skille skole og tjeneste fra det private. Jeg har sat stor pris på vores samarbejde og vil gerne bringe en varm tak for din store indsats igennem årene ved Duborg-Skolen Jeg ønsker dig alt muligt godt for de kommende år med tid til at nyde fritidshuset på Rømø, litteraturog ikke mindst sprogstudier, som du min sandten også har fundet tid til og rejser til det middelhavsområde, som både du og Gunnar sætter så stor pris på. - Gaver gemmer vi til årets afslutning. Hvis jeg indledte med at opfordre dig, Knud Engsnap, til optimisme og gå-på-mod og alt muligt andet godt, nu hvor du går på pension, ville du genkende referencen, vor fælles ironisk begavede metodiklærer på Højskolen for Legemsøvelser i København, hvor vi mødtes i efteråret Jeg vil hellere sig dig tak for de mange års indsats her, hvor du ansattes i foråret Blandt de meget få papirer i din personmappe er en korrespondance med Rektor Knud Fanø om en bolig på Ostseebadweg. Der står intet om din store dygtighed. Din idrætslige kunnen har jeg kunnet følge i de to år, vi sammen gik på DHL. Hvor var vi for resten gode dengang. Din kunnen indenfor dit hovedfag dansk fik jeg dengang også fornemmelsen af. Alt det, du havde læst og så dit sprogøre og din veludviklede ironi. Som altid, når man møder ironi, nemmest at have med at gøre, når man har latteren på sin side. Jeg har jo mødt nogle af de mange, der igennem et kvart århundrede har været deltagere på dine kurser på seminariet. De kom hertil og havde - uanset årstiden - julelys i øjnene, for nu skulle de til litteratur hos dig. I begge fagene holdt du længe ud, men idrætten slap du for få år siden med en bøn om efter alle disse år at måtte slippe for at tilbringe mere tid i omklædningsrummenes særlige atmosfære. En offentlighed kender dig fra skriverier i avisen. En spids pen, avanceret dansk og elegante pointer. Det kunne eventuelt have øget læserskaren betydeligt, hvis du var gået på kompromis og havde skrevet mere simpelt, men det tror jeg ikke, at du kunne drømme om. Gad vide, hvad Knud Fanø svarede i et af dine første breve, hvor du spørger enfoldigt eller var det måske listigt:" måske er det slet ikke muligt at blive boende i Danmark?" Du boede i mange år i Flensborg, men til min overraskelse flyttede du for få år siden nordpå. Forståeligt, når man har set, hvor dejligt du bor i pagt med den natur, som du er en kender af og elsker at vandre i. Kære Knud, med tak for de 32 års godt arbejde vil jeg ønske dig alt muligt godt for de kommende år med tid til læsning, lidt skriveri, ture i naturen og rejser til det Frankrig, som du og din kone har som foretrukket rejsemål. Beretninger 5

6 Samarbejdsrådets beretning. Samarbejdsrådet for perioden juli juni 2002 blev valgt d. 27. april 1999 og fik følgende sammensætning: Dirk Daetz (nyvalg), Ea Dal (genvalg), Christel Jessen(nyvalg), Peter Nielsen(genvalg), Ebbe Paulsen (nyvalg), Ingwer Roost (nyvalg) og John Windberg (genvalg). Suppleanter blev: Karin Diercks-Asmussen (genvalg) og Hanne Melvad (nyvalg). Derudover er der to elev- og to lærerrepræsentanter. På det første møde d. 31. august 1999 blev Ea Dal nyvalgt som næstformand, Peter Nielsen genvalgt som kasserer og undertegnede genvalgt som formand. Det blev aftalt, at Ebbe Paulsen i løbet af den 3-årige periode afløser Peter Nielsen som kasserer, og dette er sket i indeværende skoleår. Der har i løbet af skoleåret 2000/2001 indtil nu været afholdt 4 møder, og årets sidste møde er planlagt til tirsdag d. 12. juni. Møderne starter altid kl og slutter senest kl Forældre er altid velkomne til at deltage i møderne. Datoerne meddeles så vidt muligt i meddelelser til hjemmet, eller de oplyses ved henvendelse til kontoret. Der har dog ikke været forældredeltagelse i nogen af de afholdte møder i år. Klasseforældreråd I den nuværende G7-årgang er der valgt forældreråd i alle klasser ligeledes i G8, mens der i G9 er 3 klassermed klasseforældreråd, og den fjerde har en kollektiv ledelse. 6

7 Samarbejdsrådets medlemmer er enige om, at det er vigtigt, at klasseforældreråd fortsætter så langt op i klasserækken som muligt, for at holde såvel kontakten mellem de enkelte forældre som mellem lærere og forældre vedllige. Kontaktudvalg: Fra Samarbejdsrådet side er der blevet nedsat et Kontaktudvalg, som består elever, forældre og lærere. For tiden er det Stephanie Schönbeck-Graf, der er lærerrepræsentant, og Christel Jessen, Hanne Melvad og Peter Nielsen er Samarbejdsrådets repræsentanter. Eleverne i udvalget kaldes kontaktelever. Kontakteleverne vælges blandt G10-eleverne, og i 11., 12. og 13. årgang er det meningen, at de skal være til støtte for elverne i klasserne. Kontaktudvalget sørger for at yde en slags igangsætterhjælp, f. eks. ved at komme med konkrete forslag om personer, som kan yde kontakteleverne støtte i deres arbejde for bedre trivsel. Derudover prøver vi sammen at finde emner, som kan være relevante for kontakteleverne at diskutere med deres klasser. Kontakteleverne skulle gerne hjælpe med til at skabe et godt klima i klasserne, bl. a. ved at være behjælpelig med at løse eventuelle konflikter, således at eleverne lærer ikke kun at tænke på sig selv, men også at kunne hjælpe en kammerat, der er kommet i knibe, eller sagt på en anden måde, opfatte sig selv som en del af en helhed, der kun fungerer, hvis alle trives. Forsøget med kontaktelever har varet i knap 2 år. Vi synes, det er et værdifuldt stykke arbejde, de udfører. Der er naturligvis stadig nogle problemer med at få det til at fungere optimalt; men vi håber, at systemet vil blive en tradition, som alle nye elever på Duborg-Skolen vil få gavn af. Forældrefonden: Forældrefonden uddeler hvert år en hel del penge i tilskud til bl.a. lejrskoler og klasserejser, og den betaler en Højskolesangbog til de nye G7-elever. Der gives også en lille opmærksomhed til lærere, der har runde fødselsdage(50 og 60 år). Der er god grund til at sige tak for de mange indbetalinger, men samtidig vil jeg gerne gøre opmærksom på, at det langt fra er alle forældre, der betaler til fonden. Det ville være dejligt, om vi havde endnu flere penge at gøre godt med, da rejserne bliver dyrere og dyrere. Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at indbetalte beløb er skattefradragsberettiget, hvis man beder om at få en Spendenbescheinigung. Samarbejdsrådet har på sit møde i februar drøftet reglerne for uddeling af de midler, der er i forældrefonden: Vi har besluttet følgende principper: 1. Lejrskolerejse; pt 40,- DM/elev een gang i det nedre forløb. En betingelse for at kunne opnå støtte er, at rejsen går nordover. 2. I forbindelse med studieture kan der efter ansøgning tildeles max 30,- DM/elev. 3. Enkeltstående aktiviteter/dagsture max 10,- DM/elev. 4. Større materialeindkøb(f. eks. sangbøger, idrætsudstyr, udsmykning etc.) 5. Elevudvekslingsarrangementer Beretninger 7

8 6. Andet(F. eks. busleje) Tildelingen af penge fra forældrefonden er betinget af, at de indbetalte beløb slår til, og at man søger om det. Buspenge: I begyndelse af dette år fik Skolen og Samarbejdsrådet meddelse om, at Skoleforeningen fra 1. marts ville ændre sin praksis i forbindelse med udbetaling af buspenge. De offentlige skoler giver først tilskud til elevernes busbefordring, når afstanden mellem skole og hjem er over 4 km i luftlinie. Dansk Skoleforening har hidtil anvendt denne regel meget lempeligt, men er af hensyn til de offentlige tilskud nødt til at overholde den meget nøje for fremtiden. Denne ændring ville berøre ca 70 elever, som ikke ville få tilskud til buspenge resten af skoleåret 2000/2001. Samarbejdsrådet rettede henvendelse til Skoleforeningen, og ændringen bliver først aktuel efter sommerferien, samtidig med at der forhandles om en anden måde at udlægge afstandskriteriet på, så vi håber på, at det ikke kommer til at berøre så mange elever. Brugerbetaling/Rejser/Sparebog: 8

9 Det er sådan, at der i et skoleforløb fra 7. kl årgang skal betales en hel del penge for hver elev. Der er lejrskole(normalt i 8. kl.), studietur(12. årgang), ekskursioner, anskaffelser som f. eks. lommeregner, og der skal betales bogdepositum, når eleverne begynder i 11. årgang, samt det årlige bidrag på ca. 50 DM til undervisningsmidler. Fra Samarbejdsrådet side vil vi anbefale, at forældrene opretter en sparebog for deres barn, når det begynder i skolen, måske allerede i 1. klasse. Så er der mulighed for at indbetale et beløb, når man har penge til det, og så er udgifterne ikke så tungtvejende, når der er sparet sammen gennem et stykke tid. I denne sammenhæng skal det nævnes, at der også vil blive skåret ned på antallet af klasserejser/ studieture. Det beyder, at den traditionelle afslutningsrejse efter G10 for fremtiden vil bortfalde. Det er for mange familier meget svært at betale DM for en tur på 5-7 dage. Øvrigt: Som formand har jeg deltaget i nogle af de årlige forældrekonsultationer, hvis forældre har ønsket at tale med mig. Derudover deltager jeg hvert år i de informationsmøder, der er for de nye G7- & G9- elever. Samarbejdsrådet har været med til at arrangere den traditionelle adventsfest, som også denne gang var særdeles vellykket. Der er grund til at sige en stor tak til de mange elever og lærere, der hvert år lægger et stort arbejde i denne fest. Det skal også nævnes, at der i april 2002 er valg til Samarbejdsrådet. Der er i hvert fald 2 medlemmer, der ikke kan fortsætte, da de til den tid ikke mere har børn på skolen. Derfor er det nu, I forældre skal til at tænke over, om I har lyst til at deltage i dette arbejde til gavn for jeres børn. Det er sådan, at alle, der har børn på Duborg- Skolen i skoleåret 2002/03, kan være med til at vælge og kan blive valgt i april Til sidst skal der lyde en tak til alle i samarbejdsrådet. Det har været et godt år med mange gode og til tider lange diskussioner. Også en tak til alle der har hjulpet os: De lærere, der har deltaget i enkelte møder for at forklare bestemte ting, pedeller, der har sørget for mad og drikke, rektor, der har skrevet gode og ikke for lange protokoller og kontoret, der har fået dem sendt ud. Tak til alle i samarbejdsrådet. På Samarbejdsrådets vegne John Windberg Snebillederne er fra d.19. og 20. marts 2001, hvor skolen måtte holde lukket i to dage pga...sne. Beretninger 9

10 Erik Jensen og ledelsesteamet Vi mødes ugentligt, hvor teamet har følgende opgaver: Orientere om og diskutere løbende sager og visioner for Duborg-Skolen, orientering fra inspektorernes ansvarsområder, opstille og justere årsplan for skolens Lars Weitemeyer ledende inspektor rektors stedfortræder time- og fagfordeling planlægning økonomi-, lokale- og sikkerhedsudvalg Rektors stedfortræder: mødedeltager med rektor og studievejledere, give skriftlige advarsler til elever for forsømmelser, udarbejde vikarplaner (ved KO s fravær). Time- og fagfordeling: forestå time- og fagfordelingen i samarbejde med fagsekretærer, lærere og skemalæggere, foreslå fagkombinationer til stillingsopslag, forhandle med Skoleforeningen vedr. lærerskematimetal i valggymnasiet og timer i klasse, oprettelse af frivillig undervisning : musik, frisport, drama, andet, samarbejde med BR og GL vedr. diverse timetal til forskellige opgaver, udfærdige løntimetal for den enkelte lærer, forhandle længerevarende vikariater med lærerne, indberette løntimetalsændringer til Skoleforeningen, deltager i tjenestetidsforhandlinger med Skoleforeningen, lærerkandidatforhandlinger med pædagogikumskoler, kontakt til lønningskontoret vedr. lærerløn, udfærdige det månedlige vikarregnskab for c.m. gruppen Planlægning: udfærdige semesterplaner for klausurskrivning i årgang, forestå planlægning og afvikling af skriftlig prøveeksamen og eksamen, medlem af eksamenskommisionen, planlægge udlevering af studiebøger/karakterbøger, sekretærfunktion ved karaktermøderne i årgang, sekretærfunktion ved Kim Olesen administrativ inspektor Vikarskema Timeindberetninger (især ) Karakterer (7.-10.) Vikarskema: Udarbejde de daglige vikarplaner, stedfortræder for ledende inspektor, dagligt arbejde med skematekniske problemer, dagligt arbejde med sikring af lokaleforhold, skemalægning af klasseprøver i 7-10 klasse. Indberetninger: Beregning og indberetning til skoleforeningen af lærerskematimetallet for klasserne, lave valghold i 7. og 8. klasserne og indberetning til skoleforeningen, indberetning af lærer og cand.mag. gruppernes fravær, indberetning af lærernes vikartimer. Karakterer: Protokolfører ved karaktermøder for 7-10 Peter Dammann administrativ inspektor OVO Forsømmelser Blokning Eksamen OVO: Kontaktperson for studievejlederne i lovtekniske spørgsmål, lave forældrekonsultationstider. Forsømmelser: tilse at der føres statistik over elevforsømmelser, udstede 1. advarsel til storforsømmere Blokning: inddeling af hold i blokke for skemalægning, 10

11 ændring af blokke (skema) ved ændringer Eksamen: planlægge afviklingen af mundtlig eksamen, sammenlignende statistik med Slesvig-Holsten og Jørgen Milert Møller Efteruddannelsesinspektor Efteruddannelse Rejser og udveksling Internationalt udvalg Efteruddannelse: Gennemgang af diverse uddannelsestilbud, vurdering af ansøgning (pædagogisk og økonomisk), indstilling til rektor, meddelelse til ansøger, info til fagsekretær og BR, organisering af : IT/ datavejleder-uddannelse, Skole-IT- og Gymnasie-IT kursus, opfølgning, ministeriel refusionsansøgning, pædagogikum. Rejser og udveksling : Studierejser 12.årg, ekskursioner, møde med rejsearrangører, kontrol (jvr.rejsereglement), elevoversigt, elevforsikring under rejsen, Nordisk Udveksling, Nordisk Elevkonference,ESP/LUL, nordisk planlægningsmøde, udvælgelse af deltagere, kontakt med besøgsskolerne, skema for gæstelærere, regnskabskon-trol, kørselsgodtgørelse og timedagpenge, månedlig anvisning via SKOFO, årsoversigt Jens Overgaard Boginspektor Bogdepot Økonomi Budget- og biblioteksudvalg Ledelsesansvarlig for skolens bogdepot: Bogindkøb til undervisningsbrug. Kontakt til Skoleforeningens indkøbskontor. Indkøb og udlevering af papir. Planlægge, kontrollere og være ansvarlig for udlevering og aflevering af bøger i skoleårets løb. Udsende rykkere på udestående bøger. Kontrollere orden i bogdepotet og edb-registrere beholdningen. Vedligeholde og løbende opdatere bogdepotets EDB styrede udlånssystem. Stå til rådighed for elever og lærere m.h.t. bogbestand. Arbejde mindst én uge i sommerferien for at kunne udlevere bøger ved nyt skoleårs start. Oplære elevbogdepotmedhjælpere i bogdepotets procedurer. Økonomi: Attestere regninger for bog- og papirindkøb. Følge forbruget af det af budgetudvalget fastsatte beløb til bog- og papirindkøb. Forestå opgørelsen af erstatningskrav vedrørende udleverede undervisningsmaterialer. Indberette elevbogdepotmedhjælpernes løntimetal til Lars Kofoed-Jensen Informationsinspektor Information Besøg Elevtransport IKT- og Evalueringsudvalg Information: Johann dy og Duborg Nyt: indsamle oplysninger, ajourføre kalender, uploade til FC, kopiering og delvis uddeling. Indomitable: møder med redaktionen, aftaler med annoncører, aftaler med Flensborg Avis, lay-out, afhentning og delvis omdeling, udarbejde netversion. Hjemmeside: Udarbejdelse, løbende opdateringer og småændringer. Årsskrift: stofindsamling, opsætning, aftale med Fl.Avis Besøg: Aftale og afvikle besøg, kontakt til guider. Transport: Undersøgelser: af transportbehov, kontakt til Skoleforeningen, elev-henvendelser: ændring af kort, problemer med forsinkelser m.m. Kontrol af regninger. Skolens ledelse 11

12 INDOMITABLE (uovervindelig). Sådan er det ubeskedne navn på Duborg-Skolens ny skoleblad. 3 numre om året bliver det til. Bladet havde udgangspunkt på et samf-hold, hvorfra Anna Griet Hansen, Arne Voss, Timm Carlos Acevedo Pardo og Tobias Eberlein gik ind i redaktionen sammen med ansvarshavende redaktør Lars Kofoed-Jensen. Siden er flere kommet til og redaktionen er principielt åben for alle interesserede. Hvert nummer har et tema. Næste nummer (oktober/november) handler om Duborgkultur. Avisen er gratis for alle eleverne. Andre interesserede kan købe bladet årgangsvis bagud for 10 DM ved at kontakte skolen eller endnu bedre på avisens mail: Den følgende artikel var i Indomitable nr. 3, som 12 Baguette contra pizza Desværre ved vi ikke om pariser baguette ville have smagt bedre end Lars' pizza, men vi tvivler meget på det. Vanvittige køer og dumme politikere forhindrede vores studietur til Paris, men til gengæld fik vi en fed grafikuge her på skolen. Lækre Allan-kunstner og tidligere Duborg-elev, nu fungerende som hjælpelærer (eigentlich ist er ja 'ne Tippse...) - var meget engageret og tålmodig med os. Ligesom Birgitte - men det er hun jo altid:"birgitte, kan du lige...?" "Ja, lige et øjeblik, jeg skal lige..." Vjummm - off she goes! Grafik betyder snavs, farve, giftige dampe, ødelagt tøj, ætsende syre, kaffegrums over det hele og knækkede og snavsede fingernegle - Sarah J. nægtede at gøre noget som helst eftersom Allan begyndte første undervisningstime med sætningen: "De negle kan du godt glemme alt om". Foruden at

13 være snavset, er grafik også meget tidskrævende. Birgitte: "Jeg kommer lige om et øjeblik". Hun er altid mindst tre steder på én gang. Grundideen med grafik er at ridse eller ætse noget på en metalplade, putte farve på og trykke den. Realiteten er lang mere kompliceret: Rens pladen med metalpolitur (stinker ad helvede til) befri pladen for metalpolitur med petroleum, put hårdgrund eller blødgrund på pladen, rids eller tryk det ønskede motiv i pladen, mal pladens bagside med asfaltlak, lad pladen tørre, læg pladen i syre, hent læreren fordi det ikke virker... Speedy Birgitte: "Måske burde man..." Vjumm! Ikke virker, ja, den der historie med den forkerte Inga Eckardt, 2KUN1, har leveret dette stykke grafik. Længere henne finder du grafik fra Anna Mohn (s.30), Lisbeth Höfer (s.31), Lili Schmitt (s.32), Miriam Kemna (s.34) og Laura Kiralfy (s.35). Du finder også enkelte tegninger fra holdet i årsskriftet. syre. Nu ved vi i hvert fald alle sammen at stærk saltsyre ikke angriber kobber, mens andre (giftige) blandinger (Ole Andresen syntes det var sjovt nok at prøve nogle ting...) både angreb vores lunger og fjeren vi brugte til.. egal. Den blev i hvert fald ætset væk. Videre: Smid pladen væk, begynd forfra. På et eller andet tidspunkt havde man så måske en smuk plade, der kunne trykkes - også en meget kompliceret fremgangsmåde - og med meget held havde man endda et nogenlunde vellykket grafiktryk. Tataaa... Yipieee... Juhuuuuuu... Olé!!! Så kom Allan og sagde noget i retning af: "Det burde du gøre anderledes; vil du ikke lige..." Grummpf!! Trods alt: denne uge er noget af det bedste man kan opleve i skolen!!! Det allerbedste var måske torsdag aften, som vi tilbragte hjemme hos Birgitte og Lars. Lars bagte verdens bedste pizza og Birgitte fes rundt med 10 slags salater: "Vil du ikke have noget mere?". Miri og Inga kæmpede om hvem der kunne spise mest, men vi fandt aldrig ud af hvem der vandt. Men i det hele taget smagte alt så godt at BUMMMMM! Dann sind wir explodiäät... Baguette spiser vi i Paris når vi får vores forsinkede studierejse. Hvis vi altså er regenereret på det tidspunkt. Til allersidst: Mange tak til Birgitte for dit aktive engagement, til Allan for alt og til Lars for den lækre pizza (selvom du tvang os til at skrive denne artikel!) 2 KUN 1, Anna Mohn. Publikationer 13

14 Fra kalenderen September gæstelærer til Bergen(OP) gæstelærer til Århus(AO) IT-kursus for skolens lærere gennem føres faggruppevis LUL-konference gæstelærer til Göteborg (LAJ) besøgsklasse fra Ny Holte-skole elevrådsdag på Aktivitets huset åbent-hus i forbindelse med Expo deltager et antal drenge fra valggymnasiet i fodboldturnerin gen i Sønderborg(CD) Nordiske gæster (Bergen, Göteborg, Åbo og Århus) ? Femmandsudvalget besigtiger skolen VUK 2000 i Århus (PP) Oktober gæstelærer til Åbo(KS) EJ på studierejse i Letland basisskrivekursus November STORM - uddannelses orientering operation dagsværk årgang Emneuge December Supervisionsdag, med Hanne Baandrup kl Det traditionelle adventsar rangement, ved Samarbejdsrådet Duborg X-mas Cup: Fod boldturnering for årgang opfører dramagruppen den årlige forestilling Januar 9.1. Frisport Basket deltager i Gymnasie skolernes Basketballturnering Georg Mohr-konkurrencen. En del 14

15 matematikelever fra 12.og 13. delta ger ? Lærervolleyturnering, Tøn der Gymnasium Fest for G årgang. Februar Skolen har besøg af to lettiske rektorer fra hhv. Daugavpils* og Valmiera. - * Skolen indgår i ESP programmet og evt. i udvekslingsprogram Forældremøde for G7d,G7c og G9q (Sc/SA) med Simone Höppner og Hinnerk Frahm vedr. EU-projekt om stoffer og rådgivning. Marts uge 10 VU-mat/nat for 11.årgang: G11.2, G11.4, G11.6, G11.8 uge 11 VU-mat/nat for 11.årgang: G11.1, G11.3, G11.5, G Bö fraværende pga. kursus Skolen må lukke pga. sne Kor med elever fra sønderjyske gymnasier og Duborg-Skolen opfører Carl Orff: Carmina Burana fest for G9-klasserne Møde på Auguste-Viktoria-Schule med kollegerne der skriftlig eksamen. April Supervisionsgruppen har kursusdag med Hanne Baandrup Det store forældremøde 27.4 Rokonkurrence for G7-9. Maj 4.5. AO, Ska og PP med latinelever (11. årg) på ekskursion til Trier Danskopgave for 11.årgang praktik for G10-klasserne Juni mundtlig eksamen G8d på lejrskole på Den nordiske Lejrskole i Hillerød (BuNi, HZ) Dimission kl forinden mor genkaffe for jubilarer studenterbal. Juli 3.7. Boldspilsdag for 9.kl Boldspilsdag for 7+8 kl Studietur for historielærerne: Hanse stæderne og Norden elevforeningen arrangerer grillaften Årets gang 15

16 Finalestævne i Bagsværd Turen til Bagsværd den startede med, at vi skulle mødes klokken 6:30. Vi var alle dødsens trætte og havde temmelig små øjne. Der var mange, der sov endnu. Vores bus var en dobbeltdækker. Der var megen uro, fordi vi var lidt bange for, at vi havde glemt nogle i 16 Flensborg. Torkild Tønnsen, Aase Abild, Gregers Nørgård, Hans Christian Christiansen og Bjørn fra Flensborg Roklub var med, Faarvang var nødt til at stige af i Kruså, fordi han ikke havde tid den weekend. Jeg tror, at næsten alle kørte derhen med indstillingen: at have det sjovt og at vinde. Så var der nogle, der syntes, det hele var kedeligt, men de ændrede deres mening senest på tilbageturen, På turen strejfede vores bus også en bro nogle gange, og vi blev temmelig forskrækket. Efter 3 ½ time ankom vi til Bagsværd sø og skulle klæde om, fordi det snart var vores tur, og imens roede 7. klasserne. Vi fik alle forskellige T-shirts, men vi fik dem, der var flotte og ikke dem, som vi skulle have. Der var et rod, så vi måtte hurtigt skifte. Nu skulle pigerne fra 8. klasserne til at ro. Fra 8.c og 8.a med nogle fra syvende og så 8.d's piger. Start: Der var nogle fra en anden skole, der startede for hurtigt. Det skete to gange. Alle andre, der roede først, var allerede helt opløst og irriteret. Ved tredje start gik det godt, og Sarah fra 8.d lå på førstepladsen. Der skete ingen forandring, da Britta, Monja,

17 Julia, Isabella, Morgaine, Anna og Hanna roede. De blev på førstepladsen indtil slutningen. 8.c kom på 4. pladsen og 8.a + flere på tredje. Da medaljerne blev overrakt, kunne vinderholdet næsten ikke holde sig opret længere. De vaklede over til søen, tog skoene af, holdt hinanden i hænderne og sprang med tøj på i den kolde sø. Det var sjovt at se på, og mange stod omkring og kiggede. Efter brusningen fik alle elever fra Duborg-Skolen overrakt et stort rundstykke med pålæg. De, som ikke roede, heppede kraftigt på de andre, og der var en drønende atmosfære i hallen. 8.d's drenge roede imod 3 andre hold: 8.c fra Duborg og to andre hold fra Danmark. Vi var lidt underlegne i forhold til de andre, men danskerne var mindst l år ældre end os. 8.c vandt bronzemedaljen, og vi kom på fjerdepladsen. Det var lidt synd for os, fordi vi derhjemme ved Duborgturneringen havde vundet overlegent. Medaljernes fordeling: Guld: 8.d's piger, Sølv: 7. c's piger, Bronze: 8.b's + 8.c's drenge- 8.a's piger og 7.a's piger. Så gik det altså op i bussen igen,og det var: Samme pladser". På grund af en masse medaljer (i alt 40 styk), var stemningen i top. Oppe helt omme bagved prøvede vi på at lave partystemning, idet vi skrålede af fuld hals. Egentlig ville vi have resten af bussen til at synge med, men det viste sig som temmelig håbløst. Vores medaljer blev fejret med litervis af alkohol og marihuana...( det var kun en scherz"!!!!!!!) Efter l ½ time holdt vi en lille pinkelpause". Flensborg roklub sponsorerede is, som Bjørn delte ud på parkeringspladsen ( og den var altså lækre...så mange tak). De sidste to timer var ikke mindre sjove end de første. Bussens toilet led under megen brug, fordi der blev tanket en masse væske. I alt var det en super sjov tur, og vi vil sige tak for, at vi fik muligheden for at køre derhen. Der var god indsats af alle og alle turde at være med og give deres bedste. Vi vil sige tak til Ejderlandets Samfund og Dansk Forening for Rosport, fordi vi med deres hjælp kunne have en god tur. Mange tak! Anna, Hanna, Felix, Julia og Arvid.(8.d) Årets gang 17

18 Forschungsprojekt der Europäischen Union zur "Gläserne Schule" Hinnerk Frahm, KOSS, Kiel, og Simone Höppner, Drops, Flensburg, gennemførte i foråret med klasserne G7c, G7d og G9q et anderledes narkotikarådgivningsprojekt under mottoet KONTROLLIERTER KONSUM DURCH INITIIERTE ABSTINENZ eller "Verzicht erhöht den Genuß". Det anderledes lå i, at man ikke forsøgte at påvirke eleverne ved skrækpropaganda, som man så tit møder hos velmenende pædagoger, men målrettet går efter erfaringer fra elevernes egen verden. I 7. klasse er det en virkelig lille procentdel af eleverne der har særlige erfaringer med rusmidler, hvorimod de har rigelige erfaringer med slik, chips, cola, computerspil, fjernsynskiggeri og mange andre ting i denne retning. Det gik derfor ud på, at eleverne "frivilligt som et led i projektet" gav afkald på eller nedskar forbruget af "et kært forbrugsgode" for derefter at iagttage hos sig selv, hvilke reaktioner og/eller undvigemanøvrer der opstod. Elevernes tiltag blev diskuteret i klassen mere eller mindre intensivt. Formålet med det sidste var og er at sensibilisere den enkelte for sine egne handlinger på et niveau de selv opfatter som relevant og nærværende. Fx var computeren for nogle lige ved at blive et problem, idet de mange spændende spil tog en masse tid og blevet et påskud for at udsætte påbegyndelsen af "ubehagelige" tiltag, såsom lektielæsning eller anden "underlødig" beskæftigelse. I midten af marts måned fik eleverne stukket en "Aftale-formular" i hånden til udfyldning, hvori de skulle angive hvad de ville formindske eller give afkald på forbruget af. Til sidst i formularen skulle de angive hvad eller hvem, der kunne hjælpe hvis det kneb med at holde modet oppe i den strenge tid. Dette sidste var meget vigtigt, da eleverne gerne skulle sensibiliseres for, at "No man is an island". Det er ikke godt for et menneske at være helt alene med det man godt er klar over kan blive et problem en dag. Altså at det er nødvendigt at holde sit netværk intakt. Som en del af projektet, der for øvrigt blev styret af universitetet i Hamborg og kun blev gennemført i tre udvalgte byer: Flensborg, Innsbruck og Bozen/ Bolzano, blev der udfyldt en lind strøm af spørgeskemaer, der skulle give et fingerpeg om ændringer eller status quo hos deltagerne. For at de deltagende lærere ikke skulle kunne influere på elevernes udsagn, ved ingen af dem ved de mange skoler om de deltager som mål- eller som kontrolgruppe. Hele projektet med de indledende øvelser om hvad der er de ønskede virkninger af et forbrug, og hvad der er de virkelige virkninger af det og hvilke "modstandere" og hvilke "hjælpere", der rent faktisk findes i sådanne situationer var meget givende. Eleverne kan sagtens selv se disse aktanter, når de ikke selv er direkte indblandet. Derfor er det ikke uvæsentligt at denne synsmåde tages op inden problemerne begynder at tårne sig op for enkelte elver. Det er min agt at tilpasse projektets idé til forholdene på Duborg-Skolen. Dvs. at udarbejde et undervisningsforløb, hvori indgår grundene til adfærd, ønskede virkninger og de uønskede virkninger af denne adfærd. Menneskelige følelser der kan sætte gang i en uønsket udvikling hos et barn/en ung og sætte dem i relation til de mange 18

19 påvirkninger, børn og unge udsættes for i dagens Sydslesvig. På Duborg-Skolen blev projektet gennemført af Stephanie Schönbeck-Graff, Henrik Faarvang og Gorm Sune Andersen. Jørgensbyskolen og Gustav bold og Hockey. Hver klasse skulle stille et hold i hver disciplin. Selvom det var meget varmt, ydede alle deres bedste. Desværre var der nogle, som var "syge", og derfor hjalp eleverne også i andre discipliner. I hver disciplin var der 2 puljer. En til 7. klasserne og en til 8. klasserne. Vinderne af hver pulje skulle spille l finale mod hinanden. Ikke som man skulle tro var det 7. klasserne, der havde overtaget. De vandt 2 af disciplinerne nemlig: hockey og m-bold. Fodbold derimod styrede 8. klasserne. Det ene hold havde en målscore på 30:0, så det var en "kedelig" formiddag. I hockey vandt 7. a i en spændende finale, ligesom den også var, da de 2 finalister i m-bold stødte på hinanden. Den kamp blev fortjent vundet af 7.b. Alle Finalister fik en guldmedalje, og så var de lykkelige! Det hele sluttede efter at alle idrætslærere og rektor havde talt et godt ord om alle deltagere, og så måtte de gå hjem. Det var dog lidt ulækkert, fordi alle dem, der skulle hjem med bus, var svedige og lugtede, fordi DGF-pladsens brusere var lukket, og derfor kunne man ikke bruse. Det var lidt for dårligt. Men ellers var det en god dag. Vi skal lige huske at sige tak til idrætslærerne og eleverne fra 11. årgang, fordi de skabte denne gode dag. Mads, Micha, Sven, Tilano, Årets gang Boldspildagen for 7. og 8. årgang Den 4. Juli 2001 afholdt Duborg-Skolen en boldspildag for 7. og 8. årgang på DGF-pladsen. Man kunne vælge mellem 3 discipliner: fodbold, m- 19

20 Croquis af Michaela Hansen, 2KUN1 VUK-ugen i Århus d ("Venskabsbyernes Ungdoms Konference" eller "Nordisk elev konference") Før ferierne blev vi (Daniel, Ralf,Peter, Ise, Dennis J. og Dennis D.) indkaldt til et møde omkring VUK ugen i Århus, hvor vi skulle fa alle informationer, som vi nu havde brug for (Dennis J. og Ralf meldte dog afbud). Dem fik vi dog ikke, da kommunikationen mellem Århus og Flensborg var meget dårligt. Da vi så endelig var i Århus var det spændende så at se, hos hvem vi bor. Men så gik vi også i gang med det samme den næste dag, hvor der var et møde med alle andre elever fra Danmark, Norge, Sverige og Finnland, samt at vi skulle på bytur i Århus, hvor der en dag før har været et bombeattentat. Vi alle var opdelt på forskellige emner. Der var Ungdom og forbrug (Peter), ungdommens politiske situation indenfor EU (Daniel) og så var der ungdom og musik Ise og Dennis D.). Dagene gik med hårdt arbejde og meget sjov. En aften var vi ude på Århus teater og se Henrik og Pernille af Ludwig Heiberg. Aftenerne var vi fra musikgruppen oftest nede i Passage Vinstuen. Her fik Ise næsten bank af en meget "rar" mand, som ikke kunne tåle at vi gik på et gymnasium og dermed fik en højere uddannelse end han selv. Fredag den skulle vi så præsentere vores arbejde foran hinanden på Risskov amtsgymnasium. Der blev sagt, at borgmesteren og pressen var inviteret. Enten gad de ikke at komme eller de fik ingen invitation, da vi var helt alene. Vi fik nogle gode foredrag fra de forskellige grupper. Musik-gruppen præsenterede sangen "The girl from Ipanima" på alle tilstedeværende sprog, samt et alternativt, improviseret, rytmisk stykke "musik", som blev optaget meget positivt af de andre (det var nu også noget specielt). Sidste aften var der så fest ude på Risskov amtsgymnasium, hvor vi fik godt mad og drikke. Den næste dag skulle vi så tilbage til Flensborg igen. Vi fik mange nye venner i forskellige lande og dermed blev VUK's mål også nået: En bedre forståelse for hinandens kultur og lande, samt et godt venskab ud over landegrænserne. Vi siger tak til Poul og Milert for at vi kunne få denne oplevelse. Vi håber, at de andre elever, som tager afsted i år (til Gøteborg) får Croquis uden navn, 2KUN1 20

21 Studietur til München; 2FYS1 " Arno, - vi vil til Prag!!! ", - " Jamen det vil jeg også, - bare ikke med jer! " Og dermed var det afgjort, at vi skulle til München. Formål: At undersøge mine elevers virkelige viden om fysik. Materialer: Stefan Dahl, Lars Duggen, Dennis Johannsen, Pernille Fange Kammann, Dominik Knauf, Benjamin Kolbe, Christof Lemke, Jeppe Pers, Kristof Römisch; et nattog og penge. Forsøgsudførelse: Lørdag aften lidt over 10, stod jeg parat på Flensborg banegård for at tage imod mine yndlings-liniefagselever. For at tage af sted på denne så forhåbnings/ulde tur var jeg endda tvunget til at give afkald på 5 af mine så højt elskede GZSZudsendelser, men det er her ikke så vigtigt. Efter en lang nat, ankom vi "friske " og veloplagte til München. Her måtte vi konstantere, at vores værelser endnu var optaget, så derfor startede vi med det samme på mit meget nøje planlagte program. Dette betød Gedenkstätte Dachau. Næste morgen efter en forrygende morgenmad. (naja, man is(s)t ja bescheiden) gjaldt det så Argemuc, som er et H2- Projekt. Her blev jeg konfronteret med et lumsk attentat af H2- bilens chauffør, som bevidst sendte vanddampen fra udstødningsrøret op i mit ansigt, men alligevel tror jeg, at dette programpunkt var turens highlight for eleverne. Det var også grunden til, at min tidsplan ikke holdt, så jeg blev nødt til at benytte en af de ellers så nymoderne mobiltelefoner. Tirsdag morgen tog vi så på den store rejse til fysiklandsbyen Garching. Her havde vi dagens to programpunkter MPI for plasmafysik og ESO. Jeg undrer mig stadig, hvorfor eleverne dog var så slappe begge steder, men alligevel fik vi da meget ud af begge besøg. -Jeg ved stadigvæk ikke, hvorfor verdensrummet accelerer, You know - rapidly. Onsdag tog vi atter til Garching for at høre et foredrag på MPI for Astrofysik, (Man war der alt). Om eftermiddagen blev eleverne så ladt løs i Deutsches Museum, dog kun for en times tid, da vi atter var forsinket i programmet Jeg opdagede dog et Pink Floydlasershow, som jeg om aftenen besøgte mea et par af mine elever. Sidste dag startede med endnu et besøg på Deutsches Museum, og den endte med en fælles middag lige inden afrejsen til Flensborg, hvor det skulle vise sig at være en del koldere end i München. Her ankom vi fredag morgen efter atter en fugtig nat Måleresultater: programmet: 2.3 elevernes motivation efter en del parties: (?) ikke til at beskrive service: 2.5 Resultatbehandlinger: programmet + indkvartering + morgenmad + elevsamvær + mig selv + prisen +fritidsaktiviteterne =1.5 Tabelopslag: Ved at sammenligne med tabellen fandt jeg ud af at beregningerne i AU stemmer overens med databogen.. Absolut afvigelse: pkt. er på programmet * elevernes motivation : tid = en relativt god tur Relativ afvigelse: (en relativt god tur - relativ) * 100% = en rigtig god tur NB: [ 1.3 Arno, - you know] Fejlkilder: Ikke nogen af nævneværdig grad Konklusion: En god tur, eleverne syntes at være mest fascineret af Argemuc,- det var jeg godt nok også. Men ærligt talt syntes jeg ikke så meget om I-Max, faldt i søvn, - godt at mine elever ikke lagde mærke til det! (Hihi) Årets gang 21

22 G 8 D's Lejrskole til Hillerød! Mandag Det hele startede med, at vi skulle mødes på banegården i Padborg. Nogle kunne nøjes med en kuffert, men andre skulle ha' 4 med!!! På vej hen mod Kbh.H. fik vi at vide, at vi sku' sove i 4-mandsværelser. Pga. vores værelsesfordelinger slap der også nogle få tårer, men vi vil nu ikke nævne nogen navne (... ik' også Britta?) Da vi endelig efter 4 timers anstrengende kørsel over broer og gennem tunneller (... Var der ikke noget med Sarah?) kom til Kbh. H., var vi alle meget trætte, men Preben tvang os til en historisk "oplevelsestur" gennem byen! Bl.a. skulle vi se Christiansborg Slot, nogle springvand og mange kedelige statuer. Da Preben endelig var færdig efter 3 timers uafbrudt snak, måtte vi gå en lille tur gennem Kbh. Der brugte de fleste elever også deres største del af lommepengene. Nu var vi for alvor trætte! Med S-tog kørte vi så til lejrskolen. Der fik vi en ordentlig aftensmad! Derefter måtte vi gøre, hvad vi ville! Ca. kl faldt NÆSTEN alle dødtrætte i deres senge! I det hele taget var dagen meget god! (men anstrengende) Tirsdag Tirsdag morgen gik vi til S-stationen for at køre til Tom's Chokoladefabrik. Da vi ankom, tog to flinke damer imod os. Først så vi en kedelig reklamefilm. Imens Vi fik saftevand og en af de berømte Tom's knas. Så fik vi vist hele fabrikken. Det var meget spændende og lugtede vildt godt. Hvis vi lige nu tænker på den dejlige duft... mmm...så bliver vi sultne!!! 22 Bagefter, lige inden det sku' gå videre til stationen, fik hver af os en pakke med alt det gode fra Tom's. En speciel tak til Aase, at hun gjorde det muligt for os at få et indtryk af Tom's chokoladefabrik. TAK AASE!!! Derefter skulle vi til Experimentariet. Det var bare fantastisk! Et godt råd: besøg Experimentariet! Det er skide godt!!! Onsdag Onsdag morgen var der jo den sædvanlige kamp om bruserne, inden vi skulle have morgenmad. Efter morgenmaden gik vi til Hillerød Station og tog derfra toget til Helsingør. Vi skulle se lidt af Kronborg Slot (og når jeg siger lidt, så var det lidt, vi så!) Det eneste, vi så af Kronborg,var kanonerne, som står udenfor Kronborg, slotsgården, kassematterne og Holger Danske. Efter Holger skulle vi sammen med Preben og Helke hen til en "gammeldaws isbutik", hvor vi skulle få en overraskelse. Og sikke en overraskelse! Vi fik en gammeldaws is (to kugler med flødeskum og marmelade). Efter den kæmpe overraskelse fik vi så cirka en halv time til at gå rundt i Helsingør "city". Da vi mødtes ved stationen igen, deltes vi i to grupper. En

23 gruppe skulle til svømmehallen, mens den anden gruppe (otte personer) skulle til Louisiana ( et kunstmuseum for de uvidende!) Utrolig udstilling må jeg lige sige. Abstrakt, men flot. Vi var der ca. to timer. Derefter fik vi en sodavand af Preben; selvom det var lidt svært for ham, det der med bestillingerne. Så fik vi lige tyve minutter til...ja...vi havde sikkert brugt dem fornuftigt,var vi ikke faret vild i børneafdelingen. Men, gudskelov, vi fandt udgangen og gik hen til busstoppestedet. Vi ventede fem min., ti min., hvor blev Preben af? Jo, faktisk ventede han inde i forhallen, hvor vi egentlig skulle mødes. Den anden gruppe ( atten pers.) gik i svømmehallen, som var i Hillerød, ikke langt fra lejrskolen. Det var meget sjovt. Alle plaskede rundt omkring eller sprang fra tårnene, også slet ikke dårlig var rutschebanen. Nogle få var modige og sprang hele tiden fra femmetertårnet; men så skete det; Torge sprang og forstuvede foden. Men ellers havde vi det meget sjovt. 17:15 gik vi så igen til lejrskolen.kl. 18:00 var der aftensmad. Derefter spredte vi os lidt ad på terrænnet. Og sidst, men ikke mindst havde Oona fødselsdag!!! Tillykke med de 15 år! Og sådan fejrede vi den: størstedelen af pigerne var inde hos Oona i værelset (drengene måtte ikke komme over i pigeafdelingen). Om tirsdagen ventede vi til kl. 24:00, og så sang vi "happy birthday", mens vi kom ind med femten lys. Og endelig efter to dage fik hun så sin gave, som lå i skabet. Hun fik også en gave af Helke. (tak Helke!). Midt i glæden skete det: døren åbnede? Der stod Felix kun klædt i sine vakuumboxershorts for at ønske Oona tillykke. Helke tog det tilsyneladende ret fattet. Torsdag Slowmotion næste morgen (vi nævner ikke grundene) Preben sov over sig, hmmm... naturligvis! Morgenmaden gik meget langsomt, næsten ingen fik noget mad ned, kun vores hurtige spisere (Morgaine, Felix... osv.) Vi gik afsted til Frederiksborg Slot. Da vi ankom, var alle temmelig trætte. Men Preben skulle jo absolut vise os hele slottet. Nede i cafeteriet var der nogle, der faldt i søvn. Derefter havde vi lidt tid for os selv i Hillerød, men det blev forlænget, fordi Torge skulle til lægen. Da Torge kom tilbage, fik vi at vide, at han havde forstuvet sin fod! Med tog gik det videre til Kbh. Der skulle vi løbe rundt og løse nogle opgaver; men efter den første opgave mente Helke og Preben, at vi skulle afbryde det hele. Nu havde vi 3 timer for os selv i Kbh. Vi mødtes igen ved Dragespringvandet og gik sammen til Tivoli. Da vi var inde i Tivoli, delte vi os selv op i nogle små grupper og prøvede alt, der var spændende. Kl. 23:30 ankom vi til stationen i Hillerød og kørte med bus videre til lerskolen. Den aften kom vi sent i seng. Det var vores sidste aften. Fredag Fredag skulle det gå hjemad igen. Som hver gang var der kamp om bruserne. Da vi endelig var færdige med at rydde op, kørte vi til Kbh. H. På vej mod Padborg gik vi allesammen hen til Helke og Preben for at sige mange tak! Preben fik en pose med "m og m'er " og Helke en grisenøglering. Det var de meget glade for. Da vi så var kommet til Padborg, ventede allerede vores forældre og Aase (!) på os! Lejrskolen var den bedste oplevelse indtil videre!!! Årets gang 23

24 2 MUS 1, studietur til Budapest (med PN og EN den ) Da vi startede den 14. maj fra Flensborg banegård, var vi alle i godt humør. Dette slog dog snart om til vrede imod Deutsche Bahn. Hvorfor? Fra Neumünster kørte der nemlig ikke noget tog videre til Hamborg, hvorfra vi skulle tage vores tog til Budapest. Derfor blev vi nødt til at tage en meget gammel bus uden klimaanlæg til Elmshorn med en buschauffør, der havde "zwei gottgegebene Fähigkeiten - Lesen und Schreiben, deshalb werden wir schon ankommen, obwohl ich den Weg nicht kenne". I Hamborg sprang vi så på det første, det bedste tog, der gik til München. På vejen mødte vi bl.a. en mand, der råbte "Judensau" efter folk og kastede med batterier. Desuden oplevede vi et længere stop i Hannover, da læger skulle behandle en drukkenbolt (dog ikken nogen fra vores hold). Vi kom til Budapest trætte og uudhvilede bortset fra dem af os, der havde været forudseende nok til at bestille liggevogn (Kamma og Ise). Da Per allerede flere måneder før havde fortalt skrækhistorier om lommetyvene i undergrundsbanen, var vi rædselsslagne for at skulle tage metroen hen til vores udmærkede hotel, men heldigvis kom vi helskindede igennem hele ugen uden at se skyggen af en tyv. Efter en kaotisk indkvartering bød formiddagen på bytur med elevforedrag. Nogle af informationerne var dog ikke at læse i Budapest-guiderne, da de var frit opfundne. Om aftenen var vi i teateret og se "Madame Butterfly" af Puccini. Her faldt flere af de udmattede elever i søvn, Ralf snorkede højt, og Christine bankede hovedet lige ned i et af 24 træstolenes ryglæn. Men bortset fra det, var det en god forestilling. Bagefter plejede vi det sociale samvær med Guiness og andet godt oppe hos historielinjeholdets drenge, der var indkvarteret på samme hotel. Her fik Markus konstateret, at Jakob havde den "knackigste" røv på hele historieholdet. Lone tilbragte dog tiden andetsteds, da hun havde mødt en sød australier, der viste sig at være hendes livs kærlighed. Næste dag startede med en generalprøve på Franz Liszt Musikakademiet, hvor vi hørte værker af Dvorák, Mozart og Bach, derefter var vi på Liszt-museet. Resten af dagen var til fri disposition og blev bl.a. benyttet til besøg i "Kaisers", hvor vi købte interessante ungarnske madvarer, mens andre fik indhentet noget af den nattesøvn, de ikke havde fået da de om natten var faret vild i byen uden senere at kunne huske, hvorfor de var taget afsted. Om aftenen skulle vi til hvad der af vores dansktalende ungarnske guide Rita var deklareret som klarinetkoncert på et musikgymnasium, men det viste sig til vores store glæde at være en jazzkoncert,

DUBORG-SKOLEN 2001-2002

DUBORG-SKOLEN 2001-2002 DUBORG-SKOLEN 2001-2002 Duborg-Skolen Ritterstraße 27 24939 Flensborg Skolens telefonnummer: tlf. 04 61 / l 44 39-0 fax 04 61 / 2 24 30 Rektor Erik Jensen træffes hver dag fra 8-10 samt efter aftale Ledende

Læs mere

Thyland Idrætsefterskole

Thyland Idrætsefterskole Thyland Idrætsefterskole Årsskrift 2012 Årsskrift 2012 Kære læsere af årsskrift 2012... 5 Afslutningstale... 6 Thylands Efterskole anno 1958... 8 Fotografering gennem 50 år... 12 Spritny erfaringsfyldt

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

Elevskrift Nr. 1-2008

Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Efterårsopholdet 2007 Indholdsfortegnelse Formandsord forår 2008................................................................

Læs mere

tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel

tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel m e d l e m s b l a d n r. 1 3 0 m a j 2 0 0 8 2 4. å r g

Læs mere

Laurids marts 2000 LAURIDS

Laurids marts 2000 LAURIDS LAURIDS Skoleblad for Laursens Realskole 1 generalforsamling forude Af Ruth Carlsen Så nærmer tiden sig atter for skolens årlige generalforsamling - den foregår i år: onsdag den 26. april så sæt allerede

Læs mere

Ved den traditionelle»huepåsættelse«havde de forinden fået en kraftig formaning om ikke at drive det for vidt. - Lad nu være med at klatre op

Ved den traditionelle»huepåsættelse«havde de forinden fået en kraftig formaning om ikke at drive det for vidt. - Lad nu være med at klatre op FLENSBORG AVIS Lørdag 12. juni 2004 1 Dansk Skoleforening for Sydslesvig www.skoleforeningen.de Endelig frihed Redaktionskomite: Per Gildberg, Michael Oetzmann og Anders Molt Ipsen Redaktion og layout:

Læs mere

Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk

Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk E-mail: eg-gym@edu.fa.dk Kontortid Mandag-fredag 9.30-14.00 Rektor Jens Per

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2008 Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk E-mail: eg-gym@egadm.dk Kontortid Mandag-fredag

Læs mere

IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING. Elevskrift nr. 1-2006

IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING. Elevskrift nr. 1-2006 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Elevskrift nr. 1-2006 Galleri Efterår 2005 Indhold Forsidebilleder: Kongebrønden samt forstander Micheal Willemar-Svanøe i flot spring over skolen.

Læs mere

22. årgang nr. 3 maj 2015. Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m.

22. årgang nr. 3 maj 2015. Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m. Tjeles Venner 22. årgang nr. 3 maj 2015 Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m. Foto: Susan Tjeles Venner Tjeles Venners bestyrelse Formand... Lars

Læs mere

I dette nummer: Duborg-Skolens skoleblad. November 2012. - klassens frække dreng...

I dette nummer: Duborg-Skolens skoleblad. November 2012. - klassens frække dreng... November 2012 - klassens frække dreng... I dette nummer: - Lærernes biler - Beauty-guruer på nettet - Hvad er en god lærer? - Status over fællesskolen - Bøsse/lesbisk på Duborg - Novelle: Den tykke pige

Læs mere

Nybyggeri i gang. Nyhedsbrev fra ledelsen side 2. Bygningsændringer side 3. Efterårsnyt fra Skolebestyrelsen side 4

Nybyggeri i gang. Nyhedsbrev fra ledelsen side 2. Bygningsændringer side 3. Efterårsnyt fra Skolebestyrelsen side 4 Årgang 2004 / Nr. 1 Skoleblad igen - jubii ANS SKOLE - OKTOBER 2004 Skolenyt Så sandt som skrevet. Vi har gang i Skolenyt igen. Efter en pause på mere end et år, er det besluttet, at der skal være økonomi

Læs mere

Pedel Claus Petersen træffes ikke mellem 12-13.30

Pedel Claus Petersen træffes ikke mellem 12-13.30 DUBORG-SKOLEN 2002-2003 Duborg-Skolen Ritterstraße 27 24939 Flensborg Skolens telefonnummer: tlf. 04 61 / l 44 39-0 fax 04 61 / 2 24 30 Rektor Ebbe Benedikt Rasmussen (træffes efter aftale) Ledende inspektor

Læs mere

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2006 Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk E-mail: eg-gym@egadm.dk Kontortid Mandag-fredag

Læs mere

Å R H U S ST A T S G Y M N A S I U M

Å R H U S ST A T S G Y M N A S I U M Å R H U S ST A T S G Y M N A S I U M Skoleåret 2005/06 Adresse: Fenrisvej 33 8210 Århus V Hjemmeside: www.aasg.dk Tlf.: 86 15 89 55 86 15 79 00 + lokalnr. Fax: 86 15 89 45 E-post: post@aasg.dk Øvrige telefoner:

Læs mere

N G. Årsskrift 2006-2007

N G. Årsskrift 2006-2007 G IE R SI N G Årsskrift 2006-2007 Indholdsfortegnelse Kolofon........................................ 4 Giersings Realskole............................. 6 Skolebestyrelsesformand Eva Holtved om året der

Læs mere

- 10 år i bevægelse. Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole 10 års jubilæum 2006 1. 10 års jubilæum

- 10 år i bevægelse. Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole 10 års jubilæum 2006 1. 10 års jubilæum - 10 år i bevægelse 2006 Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole 10 års jubilæum 2006 1 10 års jubilæum 2 Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole 10 års jubilæum 2006 Forord Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole fylder

Læs mere

Årsskrift 2012-2013 REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE

Årsskrift 2012-2013 REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE Årsskrift 2012-2013 GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE Indholdsfortegnelse Kolofon...4 Om Giersings Realskole...6 En byskole i udvikling...8 HVAD ER VIGTIGT?...10 Årets gang i

Læs mere

Læs om : Lån et kamera

Læs om : Lån et kamera Nummer 51 14. årgang April 2011 Billedfremstilling Lederpris Fastelavn Musikpædagog Café Kyndelmisse Kære Victor Udvekslingsstudent Studietur til Australien Blicheregnens Museum Se girokort til frivillig

Læs mere

Vi sagde farvel til.

Vi sagde farvel til. Forord Når året går på hæld, er det tid at sende en hilsen til skolens store bagland, elever, forældre, bestyrelse, samarbejdspartnere og naturligvis de mange medlemmer af elevforeningen og HCI s Venner.

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Juletiden. NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4

ADHD MAGASINET. TEMA: Juletiden. NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4 TEMA: Juletiden NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 6 DECEMBER 2014 Er du i sidste øjeblik med julegaverne? Side 29 Fra hektisk til

Læs mere

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Nr. 97 - Juni 2015 Indhold Hvorfor dog betale kontingent? Indhold... 2 Hvorfor dog betale kontingent?... 3 Generalforsamling 2015... 4 Formandens beretning... 5 Dimissionstale

Læs mere

Kontortid Mandag-fredag 9.30-14.00. Rektor Jens Per Nielsen 49 17 60 12. Vicerektor Ole Sohl 49 17 60 11

Kontortid Mandag-fredag 9.30-14.00. Rektor Jens Per Nielsen 49 17 60 12. Vicerektor Ole Sohl 49 17 60 11 Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk E-mail: eg-gym@egadm.dk Kontortid Mandag-fredag 9.30-14.00 Rektor Jens Per

Læs mere

Forårskoncerten og forårsudstillingen

Forårskoncerten og forårsudstillingen Duborg-Skolens avis April 2001 Indhold: Når skolen har besøg Kreative elever Elevforeningen Temasider: Duborg-Skolen Dansk og international Fra elev til elev: Nyd Duborg-slottet Kunst på gangene NOERDside

Læs mere

MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE

MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE ÅRSSKRIFT 008/009 Henvendelser: Skolens adresse: Skt. Hans Plads 3-5 5000 Odense C Telefon: 66 46 7 66 0 74 (Fax) 63 6 98 Skolefritidsordningen E-mail: kontor@mariej.dk Hjemmeside:

Læs mere

Forord Af Ole Moesgaard, viceinspektør (ansat 2008-?)

Forord Af Ole Moesgaard, viceinspektør (ansat 2008-?) Forord Af Ole Moesgaard, viceinspektør (ansat 2008-?) Jubilæum! Jubilæer er noget gamle mennesker fejrer, tænker mange - og de må være rigtig gamle, når de skal fejre 50-års jubilæum! Men vi tænker, det

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 146 august 2012 28. årgang temafamilie Lær din krop at kende SIDE 7 Tema: Hvad tænker de om min sygdom? SIDE 14 Samfund: Unge aktive patienter tog ordet? SIDE

Læs mere