Velkommen til skoleåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til skoleåret 2001-02."

Transkript

1 Velkommen til skoleåret Nyt skoleår, ny skole, nye lærere, nye kammerater, nye bøger, nyt, nyt, nyt. Det er spændende, det er nyt. Hvad sker der? Hvad er det for nogen, jeg kommer sammen med? Hvordan er de andre? Enhver der går ind ad døren et nyt sted kender disse spørgsmål. Forventninger fylder en, en spændthed, lidt sommerfugle i maven måske, men det kan næppe undgås. Det gælder den nye arbejdsplads som en skole jo også er - og det gælder os alle. Alle har vi prøvet at være den nye elev, den nye lærer. Også for de "gamle" elever begynder et nyt skoleår. Måske med nye fag og lærere, med nye holdkammerater, altså i det små også her en ny begyndelse, hvor man kan gøre sig tanker om hvad der skal gøres bedre eller anderledes, så man får et godt udbytte af arbejdet. For alle gælder det, at dette årsskrift er helt nyt. I ser det for første gang og kan læse om sidste skoleår og i abc en om denne store skoles meget få regler. Det er mit håb, at årsskriftet kan give hver enkelt elev og inspiration til en god skoletid, til aktiviteter, som kan være med til at gøre skoleårene rigere. Alle - nye som gamle - kan arbejde med på skolen, der er et stort hus med mange muligheder. Hver eneste kan øve indflydelse og tage del - Gør det og du får en sjov tid på Duborg- Skolen. Velkommen til skoleåret Erik Jensen 1 Velkommen

2 Beretning Årets beretning vil omhandle to emner. Der har i årets løb været god mulighed for at følge med igennem Duborg Nyt og det nye skoleblad med det uudtalelige navn Indomitable. Skolens årsskrift skulle gerne ligge klart når vi åbner dørene for det kommende skoleår d. 3. September og her kan man læse om store og små begivenheder i det skoleår, som snart er fortid. Personalesituationen. To af skolens lærere går på pension, Christel Hansen og Knud Engsnap Endvidere holder vores kantinebestyrer gennem rigtig mange år Inge Kiesow også op og går på pension. Til næste år får skolen 4 nye lærere. 3 universitetsuddannede: Ben Timmermann med tysk og historie, Henrik Rasmussen med samfundsfag og musik, Erik B. Nielsen, matematik og fysik samt en seminareiuddannet lærer Bettina Meyer. Skolens generelle situation Kærnen i min beretning sidste år var, at skolen er ved at sprænge rammerne. Det viste sig mere sandt end jeg dengang havde troet. Vi forventer til næste år at komme op på ca 930 elever, alene i G7: fire klasser med 28 i hver. Der er udsolgt. Jeg tager ikke emnet op for at komme med beklagelser, men for at gøre den sydslesvigske offentlighed opmærksom på, at den største skole, hvor efterhånden hver 6. elev i dansk skole nu går, har fået vanskeligere arbejdsvilkår. Det er svært at rumme alle og få lavet holdbare 2

3 skemaer, når alt er overbelagt. De mange elever slider på huset, når klassestørrelserne altid er tæt på maksimum. Det er sværere at nå ud til alle elever, så de stille elever risikerer at blive glemt. De ændrede arbejdsformer, som vi meget gerne vil videre med, lader sig dårligt praktisere, når lokalesituationen er så presset. Der slides på lærerne, og der skal kæmpes meget mere for at skabe en god skoledag. Overbelægningen fører til irritation og færre udfoldelsesmuligheder for eleverne. Det er ikke nogen lykkelig situation, men omvendt skal alle egnede elever optages, således som det hidtil har været tilfældet. Problemet vil formentlig være der i den kommende række år. Endvidere må det fastslås, at studievejledningen og administrationen i forvejen er trængt lokalemæssigt. Hvad vil vi gøre? Vi vil nødigt afvises en eneste egnet elev. Det siges, at der er for mange, der går i gymnasiet. Den melodi synger jeg ikke med på, for udviklingen i hele Europa er, at flere og flere går længere og længere i skole for klare et kompliceret samfunds krav. Men måske er der behov for en strukturdebat. Man kan forestille sig en strukturændring, så man måske ikke skulle tilbringe 7 år på gymnasiet. Jeg lader det stå åbent, hvordan en sådan struktur kunne se ud, men noget taler for det, når læseplanerne i øvrigt skal være de samme for realskolen og gymnasiet. Det lange gymnasieforløb har store kvaliteter, men nok kun så længe rammerne herfor er de rette. Skal skolen have fortsat vækst, skal der et større byggeri til. Og det er spørgsmålet, om det er realistisk f.eks med en tilbygning i Kongegade. Næste års hovedopgave for skolens til den tid over 90 lærere er just at skabe sammenhæng og give en god skolehverdag trods de ydre rammer og overbelægningen. Vore nuværende og kommende elever skal opleve en god skoletid. De kan jo ikke gøre for situationen og heller ikke spises af med, at problemer går over om nogle år. Man kan tænke sig mange modeller og jeg lægger emnet frem i dag med henblik på, at vi får en debat. Ingen i Sydslesvig kan være tjent med, at vort eneste gymnasium skal skrante. Skoleforeningen har vist forståelse for problemet og på kort sigt kan der skaffes et lokale mere ved at opdele sløjdlokalet i to rum Som noget nyt har skemaet i år været præget af dobbelttimer i de fleste fag. Ordningen er blevet overvejende positivt modtaget, selv om der er fag, der foretrækker en model med enkelttimer. Ideen bag denne ændring er at få nye arbejdsformwer fremmet og at få afmonteret det, der i Undervisningsministeriets rapport fra 1997 hed "den fortravlede skole". Samtidig sløjfedes ringetiderne delvis. Det er mit indtryk, at et flertal af lærere og så vidt jeg kan vurdere også elever ønsker at gå videre med dette, men det er også klart, at systemet har nogle svagheder. Beretninger 3

4 Dem arbejder det pædagogiske råd på at eliminere. En svaghed er naturligvis, at fravær er blevet "dyrere". Er man fraværende på den dag, hvor man har en dobbelttime i et totimers fag, ja, så er det fag gået tabt i den uge. Skolen fortsætter efteruddannelsen af lærerne på IT-området og detns anvendelse inden for de enkelte fag og fortsætter med supervision, hvor lærere i team overværer hinandens undervisning og støtter hinanden gennem udviklingen af et pædagogisk vurderingssprog. Eleverne har oprettet elevforening som forudsætning for den store elevfest for Årg. - en fest som forløb m e g e t fint. Det er i det hele taget godt at se den interesse, der har været for oprettelsen af en forening. Elever er som bekendt med i stort set alle udvalg på skolen, således også i produktionen af skolebladet Indomitable. Indflydelse er let at få, hvis man er villig til at investere tid udover den tid, der medgår med skolearbejdet. Til slut blot en tak til Samarbejdsrådet, hvor der har hersket en debatberedt og samarbejdsduelig ånd. Det er fortsat godt og nødvendigt, at der er forældre, der engagerer sig i skolens arbejde. Klasseforældrerådene fungerer nu i G7 og G8- klasserne. Det er også godt. Lad mig slutte her med en tak til alle for samarbejde og interesse for skolen. 4 Christel Hansen Knud Engsnap I anledning af pensioneringen af Christel Hansen og Knud Engsnap. Kære Christel, Det kom som en overraskelse, at du ville holde op og gå på pension. Du har været knyttet til Duborg-Skolen siden 1988, altså kun et halvt år længere end jeg. Før det har du været på gymnasierne i Haderslev og Aabenraa, og før dit cand. mag.studium har du gennemført en uddannelse på kontorområdet. Hvis jeg er rigtigt underrettet med ansættelse ved Flensborg Avis. Netop her kan jeg sætte ind, for på dit bevis fra Berufsschule står der: Ihr nie erlahmender Fleiss verdient besondere Anerkennung. Og det gør den virkelig, for den samme grundighed og energi har du lagt for dagen her på skolen. At det anføres fra handelsskolens side er så meget mere påfaldende, som man dengang ellers ikke, sådan har du fortalt mig det, viste synderlig respekt for de unge mennesker, der kom fra dansk skole.

5 Du har stedse været engageret - dejligt og indimellem lidt irriterende, for du har stillet dybdeborende spørgsmål og er kommet med forslag og krav, som kunne skubbe til mig som rektor, ja, til os alle. Du har aldrig søgt at være bekvem eller at tage dig tingene let. Heller ikke da du var den hårdt arbejdende tillidsrepræsentant for cand. mag-gruppen. Men du har altid været fair og - og det sætter jeg megen pris på - har formået at skille skole og tjeneste fra det private. Jeg har sat stor pris på vores samarbejde og vil gerne bringe en varm tak for din store indsats igennem årene ved Duborg-Skolen Jeg ønsker dig alt muligt godt for de kommende år med tid til at nyde fritidshuset på Rømø, litteraturog ikke mindst sprogstudier, som du min sandten også har fundet tid til og rejser til det middelhavsområde, som både du og Gunnar sætter så stor pris på. - Gaver gemmer vi til årets afslutning. Hvis jeg indledte med at opfordre dig, Knud Engsnap, til optimisme og gå-på-mod og alt muligt andet godt, nu hvor du går på pension, ville du genkende referencen, vor fælles ironisk begavede metodiklærer på Højskolen for Legemsøvelser i København, hvor vi mødtes i efteråret Jeg vil hellere sig dig tak for de mange års indsats her, hvor du ansattes i foråret Blandt de meget få papirer i din personmappe er en korrespondance med Rektor Knud Fanø om en bolig på Ostseebadweg. Der står intet om din store dygtighed. Din idrætslige kunnen har jeg kunnet følge i de to år, vi sammen gik på DHL. Hvor var vi for resten gode dengang. Din kunnen indenfor dit hovedfag dansk fik jeg dengang også fornemmelsen af. Alt det, du havde læst og så dit sprogøre og din veludviklede ironi. Som altid, når man møder ironi, nemmest at have med at gøre, når man har latteren på sin side. Jeg har jo mødt nogle af de mange, der igennem et kvart århundrede har været deltagere på dine kurser på seminariet. De kom hertil og havde - uanset årstiden - julelys i øjnene, for nu skulle de til litteratur hos dig. I begge fagene holdt du længe ud, men idrætten slap du for få år siden med en bøn om efter alle disse år at måtte slippe for at tilbringe mere tid i omklædningsrummenes særlige atmosfære. En offentlighed kender dig fra skriverier i avisen. En spids pen, avanceret dansk og elegante pointer. Det kunne eventuelt have øget læserskaren betydeligt, hvis du var gået på kompromis og havde skrevet mere simpelt, men det tror jeg ikke, at du kunne drømme om. Gad vide, hvad Knud Fanø svarede i et af dine første breve, hvor du spørger enfoldigt eller var det måske listigt:" måske er det slet ikke muligt at blive boende i Danmark?" Du boede i mange år i Flensborg, men til min overraskelse flyttede du for få år siden nordpå. Forståeligt, når man har set, hvor dejligt du bor i pagt med den natur, som du er en kender af og elsker at vandre i. Kære Knud, med tak for de 32 års godt arbejde vil jeg ønske dig alt muligt godt for de kommende år med tid til læsning, lidt skriveri, ture i naturen og rejser til det Frankrig, som du og din kone har som foretrukket rejsemål. Beretninger 5

6 Samarbejdsrådets beretning. Samarbejdsrådet for perioden juli juni 2002 blev valgt d. 27. april 1999 og fik følgende sammensætning: Dirk Daetz (nyvalg), Ea Dal (genvalg), Christel Jessen(nyvalg), Peter Nielsen(genvalg), Ebbe Paulsen (nyvalg), Ingwer Roost (nyvalg) og John Windberg (genvalg). Suppleanter blev: Karin Diercks-Asmussen (genvalg) og Hanne Melvad (nyvalg). Derudover er der to elev- og to lærerrepræsentanter. På det første møde d. 31. august 1999 blev Ea Dal nyvalgt som næstformand, Peter Nielsen genvalgt som kasserer og undertegnede genvalgt som formand. Det blev aftalt, at Ebbe Paulsen i løbet af den 3-årige periode afløser Peter Nielsen som kasserer, og dette er sket i indeværende skoleår. Der har i løbet af skoleåret 2000/2001 indtil nu været afholdt 4 møder, og årets sidste møde er planlagt til tirsdag d. 12. juni. Møderne starter altid kl og slutter senest kl Forældre er altid velkomne til at deltage i møderne. Datoerne meddeles så vidt muligt i meddelelser til hjemmet, eller de oplyses ved henvendelse til kontoret. Der har dog ikke været forældredeltagelse i nogen af de afholdte møder i år. Klasseforældreråd I den nuværende G7-årgang er der valgt forældreråd i alle klasser ligeledes i G8, mens der i G9 er 3 klassermed klasseforældreråd, og den fjerde har en kollektiv ledelse. 6

7 Samarbejdsrådets medlemmer er enige om, at det er vigtigt, at klasseforældreråd fortsætter så langt op i klasserækken som muligt, for at holde såvel kontakten mellem de enkelte forældre som mellem lærere og forældre vedllige. Kontaktudvalg: Fra Samarbejdsrådet side er der blevet nedsat et Kontaktudvalg, som består elever, forældre og lærere. For tiden er det Stephanie Schönbeck-Graf, der er lærerrepræsentant, og Christel Jessen, Hanne Melvad og Peter Nielsen er Samarbejdsrådets repræsentanter. Eleverne i udvalget kaldes kontaktelever. Kontakteleverne vælges blandt G10-eleverne, og i 11., 12. og 13. årgang er det meningen, at de skal være til støtte for elverne i klasserne. Kontaktudvalget sørger for at yde en slags igangsætterhjælp, f. eks. ved at komme med konkrete forslag om personer, som kan yde kontakteleverne støtte i deres arbejde for bedre trivsel. Derudover prøver vi sammen at finde emner, som kan være relevante for kontakteleverne at diskutere med deres klasser. Kontakteleverne skulle gerne hjælpe med til at skabe et godt klima i klasserne, bl. a. ved at være behjælpelig med at løse eventuelle konflikter, således at eleverne lærer ikke kun at tænke på sig selv, men også at kunne hjælpe en kammerat, der er kommet i knibe, eller sagt på en anden måde, opfatte sig selv som en del af en helhed, der kun fungerer, hvis alle trives. Forsøget med kontaktelever har varet i knap 2 år. Vi synes, det er et værdifuldt stykke arbejde, de udfører. Der er naturligvis stadig nogle problemer med at få det til at fungere optimalt; men vi håber, at systemet vil blive en tradition, som alle nye elever på Duborg-Skolen vil få gavn af. Forældrefonden: Forældrefonden uddeler hvert år en hel del penge i tilskud til bl.a. lejrskoler og klasserejser, og den betaler en Højskolesangbog til de nye G7-elever. Der gives også en lille opmærksomhed til lærere, der har runde fødselsdage(50 og 60 år). Der er god grund til at sige tak for de mange indbetalinger, men samtidig vil jeg gerne gøre opmærksom på, at det langt fra er alle forældre, der betaler til fonden. Det ville være dejligt, om vi havde endnu flere penge at gøre godt med, da rejserne bliver dyrere og dyrere. Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at indbetalte beløb er skattefradragsberettiget, hvis man beder om at få en Spendenbescheinigung. Samarbejdsrådet har på sit møde i februar drøftet reglerne for uddeling af de midler, der er i forældrefonden: Vi har besluttet følgende principper: 1. Lejrskolerejse; pt 40,- DM/elev een gang i det nedre forløb. En betingelse for at kunne opnå støtte er, at rejsen går nordover. 2. I forbindelse med studieture kan der efter ansøgning tildeles max 30,- DM/elev. 3. Enkeltstående aktiviteter/dagsture max 10,- DM/elev. 4. Større materialeindkøb(f. eks. sangbøger, idrætsudstyr, udsmykning etc.) 5. Elevudvekslingsarrangementer Beretninger 7

8 6. Andet(F. eks. busleje) Tildelingen af penge fra forældrefonden er betinget af, at de indbetalte beløb slår til, og at man søger om det. Buspenge: I begyndelse af dette år fik Skolen og Samarbejdsrådet meddelse om, at Skoleforeningen fra 1. marts ville ændre sin praksis i forbindelse med udbetaling af buspenge. De offentlige skoler giver først tilskud til elevernes busbefordring, når afstanden mellem skole og hjem er over 4 km i luftlinie. Dansk Skoleforening har hidtil anvendt denne regel meget lempeligt, men er af hensyn til de offentlige tilskud nødt til at overholde den meget nøje for fremtiden. Denne ændring ville berøre ca 70 elever, som ikke ville få tilskud til buspenge resten af skoleåret 2000/2001. Samarbejdsrådet rettede henvendelse til Skoleforeningen, og ændringen bliver først aktuel efter sommerferien, samtidig med at der forhandles om en anden måde at udlægge afstandskriteriet på, så vi håber på, at det ikke kommer til at berøre så mange elever. Brugerbetaling/Rejser/Sparebog: 8

9 Det er sådan, at der i et skoleforløb fra 7. kl årgang skal betales en hel del penge for hver elev. Der er lejrskole(normalt i 8. kl.), studietur(12. årgang), ekskursioner, anskaffelser som f. eks. lommeregner, og der skal betales bogdepositum, når eleverne begynder i 11. årgang, samt det årlige bidrag på ca. 50 DM til undervisningsmidler. Fra Samarbejdsrådet side vil vi anbefale, at forældrene opretter en sparebog for deres barn, når det begynder i skolen, måske allerede i 1. klasse. Så er der mulighed for at indbetale et beløb, når man har penge til det, og så er udgifterne ikke så tungtvejende, når der er sparet sammen gennem et stykke tid. I denne sammenhæng skal det nævnes, at der også vil blive skåret ned på antallet af klasserejser/ studieture. Det beyder, at den traditionelle afslutningsrejse efter G10 for fremtiden vil bortfalde. Det er for mange familier meget svært at betale DM for en tur på 5-7 dage. Øvrigt: Som formand har jeg deltaget i nogle af de årlige forældrekonsultationer, hvis forældre har ønsket at tale med mig. Derudover deltager jeg hvert år i de informationsmøder, der er for de nye G7- & G9- elever. Samarbejdsrådet har været med til at arrangere den traditionelle adventsfest, som også denne gang var særdeles vellykket. Der er grund til at sige en stor tak til de mange elever og lærere, der hvert år lægger et stort arbejde i denne fest. Det skal også nævnes, at der i april 2002 er valg til Samarbejdsrådet. Der er i hvert fald 2 medlemmer, der ikke kan fortsætte, da de til den tid ikke mere har børn på skolen. Derfor er det nu, I forældre skal til at tænke over, om I har lyst til at deltage i dette arbejde til gavn for jeres børn. Det er sådan, at alle, der har børn på Duborg- Skolen i skoleåret 2002/03, kan være med til at vælge og kan blive valgt i april Til sidst skal der lyde en tak til alle i samarbejdsrådet. Det har været et godt år med mange gode og til tider lange diskussioner. Også en tak til alle der har hjulpet os: De lærere, der har deltaget i enkelte møder for at forklare bestemte ting, pedeller, der har sørget for mad og drikke, rektor, der har skrevet gode og ikke for lange protokoller og kontoret, der har fået dem sendt ud. Tak til alle i samarbejdsrådet. På Samarbejdsrådets vegne John Windberg Snebillederne er fra d.19. og 20. marts 2001, hvor skolen måtte holde lukket i to dage pga...sne. Beretninger 9

10 Erik Jensen og ledelsesteamet Vi mødes ugentligt, hvor teamet har følgende opgaver: Orientere om og diskutere løbende sager og visioner for Duborg-Skolen, orientering fra inspektorernes ansvarsområder, opstille og justere årsplan for skolens Lars Weitemeyer ledende inspektor rektors stedfortræder time- og fagfordeling planlægning økonomi-, lokale- og sikkerhedsudvalg Rektors stedfortræder: mødedeltager med rektor og studievejledere, give skriftlige advarsler til elever for forsømmelser, udarbejde vikarplaner (ved KO s fravær). Time- og fagfordeling: forestå time- og fagfordelingen i samarbejde med fagsekretærer, lærere og skemalæggere, foreslå fagkombinationer til stillingsopslag, forhandle med Skoleforeningen vedr. lærerskematimetal i valggymnasiet og timer i klasse, oprettelse af frivillig undervisning : musik, frisport, drama, andet, samarbejde med BR og GL vedr. diverse timetal til forskellige opgaver, udfærdige løntimetal for den enkelte lærer, forhandle længerevarende vikariater med lærerne, indberette løntimetalsændringer til Skoleforeningen, deltager i tjenestetidsforhandlinger med Skoleforeningen, lærerkandidatforhandlinger med pædagogikumskoler, kontakt til lønningskontoret vedr. lærerløn, udfærdige det månedlige vikarregnskab for c.m. gruppen Planlægning: udfærdige semesterplaner for klausurskrivning i årgang, forestå planlægning og afvikling af skriftlig prøveeksamen og eksamen, medlem af eksamenskommisionen, planlægge udlevering af studiebøger/karakterbøger, sekretærfunktion ved karaktermøderne i årgang, sekretærfunktion ved Kim Olesen administrativ inspektor Vikarskema Timeindberetninger (især ) Karakterer (7.-10.) Vikarskema: Udarbejde de daglige vikarplaner, stedfortræder for ledende inspektor, dagligt arbejde med skematekniske problemer, dagligt arbejde med sikring af lokaleforhold, skemalægning af klasseprøver i 7-10 klasse. Indberetninger: Beregning og indberetning til skoleforeningen af lærerskematimetallet for klasserne, lave valghold i 7. og 8. klasserne og indberetning til skoleforeningen, indberetning af lærer og cand.mag. gruppernes fravær, indberetning af lærernes vikartimer. Karakterer: Protokolfører ved karaktermøder for 7-10 Peter Dammann administrativ inspektor OVO Forsømmelser Blokning Eksamen OVO: Kontaktperson for studievejlederne i lovtekniske spørgsmål, lave forældrekonsultationstider. Forsømmelser: tilse at der føres statistik over elevforsømmelser, udstede 1. advarsel til storforsømmere Blokning: inddeling af hold i blokke for skemalægning, 10

11 ændring af blokke (skema) ved ændringer Eksamen: planlægge afviklingen af mundtlig eksamen, sammenlignende statistik med Slesvig-Holsten og Jørgen Milert Møller Efteruddannelsesinspektor Efteruddannelse Rejser og udveksling Internationalt udvalg Efteruddannelse: Gennemgang af diverse uddannelsestilbud, vurdering af ansøgning (pædagogisk og økonomisk), indstilling til rektor, meddelelse til ansøger, info til fagsekretær og BR, organisering af : IT/ datavejleder-uddannelse, Skole-IT- og Gymnasie-IT kursus, opfølgning, ministeriel refusionsansøgning, pædagogikum. Rejser og udveksling : Studierejser 12.årg, ekskursioner, møde med rejsearrangører, kontrol (jvr.rejsereglement), elevoversigt, elevforsikring under rejsen, Nordisk Udveksling, Nordisk Elevkonference,ESP/LUL, nordisk planlægningsmøde, udvælgelse af deltagere, kontakt med besøgsskolerne, skema for gæstelærere, regnskabskon-trol, kørselsgodtgørelse og timedagpenge, månedlig anvisning via SKOFO, årsoversigt Jens Overgaard Boginspektor Bogdepot Økonomi Budget- og biblioteksudvalg Ledelsesansvarlig for skolens bogdepot: Bogindkøb til undervisningsbrug. Kontakt til Skoleforeningens indkøbskontor. Indkøb og udlevering af papir. Planlægge, kontrollere og være ansvarlig for udlevering og aflevering af bøger i skoleårets løb. Udsende rykkere på udestående bøger. Kontrollere orden i bogdepotet og edb-registrere beholdningen. Vedligeholde og løbende opdatere bogdepotets EDB styrede udlånssystem. Stå til rådighed for elever og lærere m.h.t. bogbestand. Arbejde mindst én uge i sommerferien for at kunne udlevere bøger ved nyt skoleårs start. Oplære elevbogdepotmedhjælpere i bogdepotets procedurer. Økonomi: Attestere regninger for bog- og papirindkøb. Følge forbruget af det af budgetudvalget fastsatte beløb til bog- og papirindkøb. Forestå opgørelsen af erstatningskrav vedrørende udleverede undervisningsmaterialer. Indberette elevbogdepotmedhjælpernes løntimetal til Lars Kofoed-Jensen Informationsinspektor Information Besøg Elevtransport IKT- og Evalueringsudvalg Information: Johann dy og Duborg Nyt: indsamle oplysninger, ajourføre kalender, uploade til FC, kopiering og delvis uddeling. Indomitable: møder med redaktionen, aftaler med annoncører, aftaler med Flensborg Avis, lay-out, afhentning og delvis omdeling, udarbejde netversion. Hjemmeside: Udarbejdelse, løbende opdateringer og småændringer. Årsskrift: stofindsamling, opsætning, aftale med Fl.Avis Besøg: Aftale og afvikle besøg, kontakt til guider. Transport: Undersøgelser: af transportbehov, kontakt til Skoleforeningen, elev-henvendelser: ændring af kort, problemer med forsinkelser m.m. Kontrol af regninger. Skolens ledelse 11

12 INDOMITABLE (uovervindelig). Sådan er det ubeskedne navn på Duborg-Skolens ny skoleblad. 3 numre om året bliver det til. Bladet havde udgangspunkt på et samf-hold, hvorfra Anna Griet Hansen, Arne Voss, Timm Carlos Acevedo Pardo og Tobias Eberlein gik ind i redaktionen sammen med ansvarshavende redaktør Lars Kofoed-Jensen. Siden er flere kommet til og redaktionen er principielt åben for alle interesserede. Hvert nummer har et tema. Næste nummer (oktober/november) handler om Duborgkultur. Avisen er gratis for alle eleverne. Andre interesserede kan købe bladet årgangsvis bagud for 10 DM ved at kontakte skolen eller endnu bedre på avisens mail: Den følgende artikel var i Indomitable nr. 3, som 12 Baguette contra pizza Desværre ved vi ikke om pariser baguette ville have smagt bedre end Lars' pizza, men vi tvivler meget på det. Vanvittige køer og dumme politikere forhindrede vores studietur til Paris, men til gengæld fik vi en fed grafikuge her på skolen. Lækre Allan-kunstner og tidligere Duborg-elev, nu fungerende som hjælpelærer (eigentlich ist er ja 'ne Tippse...) - var meget engageret og tålmodig med os. Ligesom Birgitte - men det er hun jo altid:"birgitte, kan du lige...?" "Ja, lige et øjeblik, jeg skal lige..." Vjummm - off she goes! Grafik betyder snavs, farve, giftige dampe, ødelagt tøj, ætsende syre, kaffegrums over det hele og knækkede og snavsede fingernegle - Sarah J. nægtede at gøre noget som helst eftersom Allan begyndte første undervisningstime med sætningen: "De negle kan du godt glemme alt om". Foruden at

13 være snavset, er grafik også meget tidskrævende. Birgitte: "Jeg kommer lige om et øjeblik". Hun er altid mindst tre steder på én gang. Grundideen med grafik er at ridse eller ætse noget på en metalplade, putte farve på og trykke den. Realiteten er lang mere kompliceret: Rens pladen med metalpolitur (stinker ad helvede til) befri pladen for metalpolitur med petroleum, put hårdgrund eller blødgrund på pladen, rids eller tryk det ønskede motiv i pladen, mal pladens bagside med asfaltlak, lad pladen tørre, læg pladen i syre, hent læreren fordi det ikke virker... Speedy Birgitte: "Måske burde man..." Vjumm! Ikke virker, ja, den der historie med den forkerte Inga Eckardt, 2KUN1, har leveret dette stykke grafik. Længere henne finder du grafik fra Anna Mohn (s.30), Lisbeth Höfer (s.31), Lili Schmitt (s.32), Miriam Kemna (s.34) og Laura Kiralfy (s.35). Du finder også enkelte tegninger fra holdet i årsskriftet. syre. Nu ved vi i hvert fald alle sammen at stærk saltsyre ikke angriber kobber, mens andre (giftige) blandinger (Ole Andresen syntes det var sjovt nok at prøve nogle ting...) både angreb vores lunger og fjeren vi brugte til.. egal. Den blev i hvert fald ætset væk. Videre: Smid pladen væk, begynd forfra. På et eller andet tidspunkt havde man så måske en smuk plade, der kunne trykkes - også en meget kompliceret fremgangsmåde - og med meget held havde man endda et nogenlunde vellykket grafiktryk. Tataaa... Yipieee... Juhuuuuuu... Olé!!! Så kom Allan og sagde noget i retning af: "Det burde du gøre anderledes; vil du ikke lige..." Grummpf!! Trods alt: denne uge er noget af det bedste man kan opleve i skolen!!! Det allerbedste var måske torsdag aften, som vi tilbragte hjemme hos Birgitte og Lars. Lars bagte verdens bedste pizza og Birgitte fes rundt med 10 slags salater: "Vil du ikke have noget mere?". Miri og Inga kæmpede om hvem der kunne spise mest, men vi fandt aldrig ud af hvem der vandt. Men i det hele taget smagte alt så godt at BUMMMMM! Dann sind wir explodiäät... Baguette spiser vi i Paris når vi får vores forsinkede studierejse. Hvis vi altså er regenereret på det tidspunkt. Til allersidst: Mange tak til Birgitte for dit aktive engagement, til Allan for alt og til Lars for den lækre pizza (selvom du tvang os til at skrive denne artikel!) 2 KUN 1, Anna Mohn. Publikationer 13

14 Fra kalenderen September gæstelærer til Bergen(OP) gæstelærer til Århus(AO) IT-kursus for skolens lærere gennem føres faggruppevis LUL-konference gæstelærer til Göteborg (LAJ) besøgsklasse fra Ny Holte-skole elevrådsdag på Aktivitets huset åbent-hus i forbindelse med Expo deltager et antal drenge fra valggymnasiet i fodboldturnerin gen i Sønderborg(CD) Nordiske gæster (Bergen, Göteborg, Åbo og Århus) ? Femmandsudvalget besigtiger skolen VUK 2000 i Århus (PP) Oktober gæstelærer til Åbo(KS) EJ på studierejse i Letland basisskrivekursus November STORM - uddannelses orientering operation dagsværk årgang Emneuge December Supervisionsdag, med Hanne Baandrup kl Det traditionelle adventsar rangement, ved Samarbejdsrådet Duborg X-mas Cup: Fod boldturnering for årgang opfører dramagruppen den årlige forestilling Januar 9.1. Frisport Basket deltager i Gymnasie skolernes Basketballturnering Georg Mohr-konkurrencen. En del 14

15 matematikelever fra 12.og 13. delta ger ? Lærervolleyturnering, Tøn der Gymnasium Fest for G årgang. Februar Skolen har besøg af to lettiske rektorer fra hhv. Daugavpils* og Valmiera. - * Skolen indgår i ESP programmet og evt. i udvekslingsprogram Forældremøde for G7d,G7c og G9q (Sc/SA) med Simone Höppner og Hinnerk Frahm vedr. EU-projekt om stoffer og rådgivning. Marts uge 10 VU-mat/nat for 11.årgang: G11.2, G11.4, G11.6, G11.8 uge 11 VU-mat/nat for 11.årgang: G11.1, G11.3, G11.5, G Bö fraværende pga. kursus Skolen må lukke pga. sne Kor med elever fra sønderjyske gymnasier og Duborg-Skolen opfører Carl Orff: Carmina Burana fest for G9-klasserne Møde på Auguste-Viktoria-Schule med kollegerne der skriftlig eksamen. April Supervisionsgruppen har kursusdag med Hanne Baandrup Det store forældremøde 27.4 Rokonkurrence for G7-9. Maj 4.5. AO, Ska og PP med latinelever (11. årg) på ekskursion til Trier Danskopgave for 11.årgang praktik for G10-klasserne Juni mundtlig eksamen G8d på lejrskole på Den nordiske Lejrskole i Hillerød (BuNi, HZ) Dimission kl forinden mor genkaffe for jubilarer studenterbal. Juli 3.7. Boldspilsdag for 9.kl Boldspilsdag for 7+8 kl Studietur for historielærerne: Hanse stæderne og Norden elevforeningen arrangerer grillaften Årets gang 15

16 Finalestævne i Bagsværd Turen til Bagsværd den startede med, at vi skulle mødes klokken 6:30. Vi var alle dødsens trætte og havde temmelig små øjne. Der var mange, der sov endnu. Vores bus var en dobbeltdækker. Der var megen uro, fordi vi var lidt bange for, at vi havde glemt nogle i 16 Flensborg. Torkild Tønnsen, Aase Abild, Gregers Nørgård, Hans Christian Christiansen og Bjørn fra Flensborg Roklub var med, Faarvang var nødt til at stige af i Kruså, fordi han ikke havde tid den weekend. Jeg tror, at næsten alle kørte derhen med indstillingen: at have det sjovt og at vinde. Så var der nogle, der syntes, det hele var kedeligt, men de ændrede deres mening senest på tilbageturen, På turen strejfede vores bus også en bro nogle gange, og vi blev temmelig forskrækket. Efter 3 ½ time ankom vi til Bagsværd sø og skulle klæde om, fordi det snart var vores tur, og imens roede 7. klasserne. Vi fik alle forskellige T-shirts, men vi fik dem, der var flotte og ikke dem, som vi skulle have. Der var et rod, så vi måtte hurtigt skifte. Nu skulle pigerne fra 8. klasserne til at ro. Fra 8.c og 8.a med nogle fra syvende og så 8.d's piger. Start: Der var nogle fra en anden skole, der startede for hurtigt. Det skete to gange. Alle andre, der roede først, var allerede helt opløst og irriteret. Ved tredje start gik det godt, og Sarah fra 8.d lå på førstepladsen. Der skete ingen forandring, da Britta, Monja,

17 Julia, Isabella, Morgaine, Anna og Hanna roede. De blev på førstepladsen indtil slutningen. 8.c kom på 4. pladsen og 8.a + flere på tredje. Da medaljerne blev overrakt, kunne vinderholdet næsten ikke holde sig opret længere. De vaklede over til søen, tog skoene af, holdt hinanden i hænderne og sprang med tøj på i den kolde sø. Det var sjovt at se på, og mange stod omkring og kiggede. Efter brusningen fik alle elever fra Duborg-Skolen overrakt et stort rundstykke med pålæg. De, som ikke roede, heppede kraftigt på de andre, og der var en drønende atmosfære i hallen. 8.d's drenge roede imod 3 andre hold: 8.c fra Duborg og to andre hold fra Danmark. Vi var lidt underlegne i forhold til de andre, men danskerne var mindst l år ældre end os. 8.c vandt bronzemedaljen, og vi kom på fjerdepladsen. Det var lidt synd for os, fordi vi derhjemme ved Duborgturneringen havde vundet overlegent. Medaljernes fordeling: Guld: 8.d's piger, Sølv: 7. c's piger, Bronze: 8.b's + 8.c's drenge- 8.a's piger og 7.a's piger. Så gik det altså op i bussen igen,og det var: Samme pladser". På grund af en masse medaljer (i alt 40 styk), var stemningen i top. Oppe helt omme bagved prøvede vi på at lave partystemning, idet vi skrålede af fuld hals. Egentlig ville vi have resten af bussen til at synge med, men det viste sig som temmelig håbløst. Vores medaljer blev fejret med litervis af alkohol og marihuana...( det var kun en scherz"!!!!!!!) Efter l ½ time holdt vi en lille pinkelpause". Flensborg roklub sponsorerede is, som Bjørn delte ud på parkeringspladsen ( og den var altså lækre...så mange tak). De sidste to timer var ikke mindre sjove end de første. Bussens toilet led under megen brug, fordi der blev tanket en masse væske. I alt var det en super sjov tur, og vi vil sige tak for, at vi fik muligheden for at køre derhen. Der var god indsats af alle og alle turde at være med og give deres bedste. Vi vil sige tak til Ejderlandets Samfund og Dansk Forening for Rosport, fordi vi med deres hjælp kunne have en god tur. Mange tak! Anna, Hanna, Felix, Julia og Arvid.(8.d) Årets gang 17

18 Forschungsprojekt der Europäischen Union zur "Gläserne Schule" Hinnerk Frahm, KOSS, Kiel, og Simone Höppner, Drops, Flensburg, gennemførte i foråret med klasserne G7c, G7d og G9q et anderledes narkotikarådgivningsprojekt under mottoet KONTROLLIERTER KONSUM DURCH INITIIERTE ABSTINENZ eller "Verzicht erhöht den Genuß". Det anderledes lå i, at man ikke forsøgte at påvirke eleverne ved skrækpropaganda, som man så tit møder hos velmenende pædagoger, men målrettet går efter erfaringer fra elevernes egen verden. I 7. klasse er det en virkelig lille procentdel af eleverne der har særlige erfaringer med rusmidler, hvorimod de har rigelige erfaringer med slik, chips, cola, computerspil, fjernsynskiggeri og mange andre ting i denne retning. Det gik derfor ud på, at eleverne "frivilligt som et led i projektet" gav afkald på eller nedskar forbruget af "et kært forbrugsgode" for derefter at iagttage hos sig selv, hvilke reaktioner og/eller undvigemanøvrer der opstod. Elevernes tiltag blev diskuteret i klassen mere eller mindre intensivt. Formålet med det sidste var og er at sensibilisere den enkelte for sine egne handlinger på et niveau de selv opfatter som relevant og nærværende. Fx var computeren for nogle lige ved at blive et problem, idet de mange spændende spil tog en masse tid og blevet et påskud for at udsætte påbegyndelsen af "ubehagelige" tiltag, såsom lektielæsning eller anden "underlødig" beskæftigelse. I midten af marts måned fik eleverne stukket en "Aftale-formular" i hånden til udfyldning, hvori de skulle angive hvad de ville formindske eller give afkald på forbruget af. Til sidst i formularen skulle de angive hvad eller hvem, der kunne hjælpe hvis det kneb med at holde modet oppe i den strenge tid. Dette sidste var meget vigtigt, da eleverne gerne skulle sensibiliseres for, at "No man is an island". Det er ikke godt for et menneske at være helt alene med det man godt er klar over kan blive et problem en dag. Altså at det er nødvendigt at holde sit netværk intakt. Som en del af projektet, der for øvrigt blev styret af universitetet i Hamborg og kun blev gennemført i tre udvalgte byer: Flensborg, Innsbruck og Bozen/ Bolzano, blev der udfyldt en lind strøm af spørgeskemaer, der skulle give et fingerpeg om ændringer eller status quo hos deltagerne. For at de deltagende lærere ikke skulle kunne influere på elevernes udsagn, ved ingen af dem ved de mange skoler om de deltager som mål- eller som kontrolgruppe. Hele projektet med de indledende øvelser om hvad der er de ønskede virkninger af et forbrug, og hvad der er de virkelige virkninger af det og hvilke "modstandere" og hvilke "hjælpere", der rent faktisk findes i sådanne situationer var meget givende. Eleverne kan sagtens selv se disse aktanter, når de ikke selv er direkte indblandet. Derfor er det ikke uvæsentligt at denne synsmåde tages op inden problemerne begynder at tårne sig op for enkelte elver. Det er min agt at tilpasse projektets idé til forholdene på Duborg-Skolen. Dvs. at udarbejde et undervisningsforløb, hvori indgår grundene til adfærd, ønskede virkninger og de uønskede virkninger af denne adfærd. Menneskelige følelser der kan sætte gang i en uønsket udvikling hos et barn/en ung og sætte dem i relation til de mange 18

19 påvirkninger, børn og unge udsættes for i dagens Sydslesvig. På Duborg-Skolen blev projektet gennemført af Stephanie Schönbeck-Graff, Henrik Faarvang og Gorm Sune Andersen. Jørgensbyskolen og Gustav bold og Hockey. Hver klasse skulle stille et hold i hver disciplin. Selvom det var meget varmt, ydede alle deres bedste. Desværre var der nogle, som var "syge", og derfor hjalp eleverne også i andre discipliner. I hver disciplin var der 2 puljer. En til 7. klasserne og en til 8. klasserne. Vinderne af hver pulje skulle spille l finale mod hinanden. Ikke som man skulle tro var det 7. klasserne, der havde overtaget. De vandt 2 af disciplinerne nemlig: hockey og m-bold. Fodbold derimod styrede 8. klasserne. Det ene hold havde en målscore på 30:0, så det var en "kedelig" formiddag. I hockey vandt 7. a i en spændende finale, ligesom den også var, da de 2 finalister i m-bold stødte på hinanden. Den kamp blev fortjent vundet af 7.b. Alle Finalister fik en guldmedalje, og så var de lykkelige! Det hele sluttede efter at alle idrætslærere og rektor havde talt et godt ord om alle deltagere, og så måtte de gå hjem. Det var dog lidt ulækkert, fordi alle dem, der skulle hjem med bus, var svedige og lugtede, fordi DGF-pladsens brusere var lukket, og derfor kunne man ikke bruse. Det var lidt for dårligt. Men ellers var det en god dag. Vi skal lige huske at sige tak til idrætslærerne og eleverne fra 11. årgang, fordi de skabte denne gode dag. Mads, Micha, Sven, Tilano, Årets gang Boldspildagen for 7. og 8. årgang Den 4. Juli 2001 afholdt Duborg-Skolen en boldspildag for 7. og 8. årgang på DGF-pladsen. Man kunne vælge mellem 3 discipliner: fodbold, m- 19

20 Croquis af Michaela Hansen, 2KUN1 VUK-ugen i Århus d ("Venskabsbyernes Ungdoms Konference" eller "Nordisk elev konference") Før ferierne blev vi (Daniel, Ralf,Peter, Ise, Dennis J. og Dennis D.) indkaldt til et møde omkring VUK ugen i Århus, hvor vi skulle fa alle informationer, som vi nu havde brug for (Dennis J. og Ralf meldte dog afbud). Dem fik vi dog ikke, da kommunikationen mellem Århus og Flensborg var meget dårligt. Da vi så endelig var i Århus var det spændende så at se, hos hvem vi bor. Men så gik vi også i gang med det samme den næste dag, hvor der var et møde med alle andre elever fra Danmark, Norge, Sverige og Finnland, samt at vi skulle på bytur i Århus, hvor der en dag før har været et bombeattentat. Vi alle var opdelt på forskellige emner. Der var Ungdom og forbrug (Peter), ungdommens politiske situation indenfor EU (Daniel) og så var der ungdom og musik Ise og Dennis D.). Dagene gik med hårdt arbejde og meget sjov. En aften var vi ude på Århus teater og se Henrik og Pernille af Ludwig Heiberg. Aftenerne var vi fra musikgruppen oftest nede i Passage Vinstuen. Her fik Ise næsten bank af en meget "rar" mand, som ikke kunne tåle at vi gik på et gymnasium og dermed fik en højere uddannelse end han selv. Fredag den skulle vi så præsentere vores arbejde foran hinanden på Risskov amtsgymnasium. Der blev sagt, at borgmesteren og pressen var inviteret. Enten gad de ikke at komme eller de fik ingen invitation, da vi var helt alene. Vi fik nogle gode foredrag fra de forskellige grupper. Musik-gruppen præsenterede sangen "The girl from Ipanima" på alle tilstedeværende sprog, samt et alternativt, improviseret, rytmisk stykke "musik", som blev optaget meget positivt af de andre (det var nu også noget specielt). Sidste aften var der så fest ude på Risskov amtsgymnasium, hvor vi fik godt mad og drikke. Den næste dag skulle vi så tilbage til Flensborg igen. Vi fik mange nye venner i forskellige lande og dermed blev VUK's mål også nået: En bedre forståelse for hinandens kultur og lande, samt et godt venskab ud over landegrænserne. Vi siger tak til Poul og Milert for at vi kunne få denne oplevelse. Vi håber, at de andre elever, som tager afsted i år (til Gøteborg) får Croquis uden navn, 2KUN1 20

21 Studietur til München; 2FYS1 " Arno, - vi vil til Prag!!! ", - " Jamen det vil jeg også, - bare ikke med jer! " Og dermed var det afgjort, at vi skulle til München. Formål: At undersøge mine elevers virkelige viden om fysik. Materialer: Stefan Dahl, Lars Duggen, Dennis Johannsen, Pernille Fange Kammann, Dominik Knauf, Benjamin Kolbe, Christof Lemke, Jeppe Pers, Kristof Römisch; et nattog og penge. Forsøgsudførelse: Lørdag aften lidt over 10, stod jeg parat på Flensborg banegård for at tage imod mine yndlings-liniefagselever. For at tage af sted på denne så forhåbnings/ulde tur var jeg endda tvunget til at give afkald på 5 af mine så højt elskede GZSZudsendelser, men det er her ikke så vigtigt. Efter en lang nat, ankom vi "friske " og veloplagte til München. Her måtte vi konstantere, at vores værelser endnu var optaget, så derfor startede vi med det samme på mit meget nøje planlagte program. Dette betød Gedenkstätte Dachau. Næste morgen efter en forrygende morgenmad. (naja, man is(s)t ja bescheiden) gjaldt det så Argemuc, som er et H2- Projekt. Her blev jeg konfronteret med et lumsk attentat af H2- bilens chauffør, som bevidst sendte vanddampen fra udstødningsrøret op i mit ansigt, men alligevel tror jeg, at dette programpunkt var turens highlight for eleverne. Det var også grunden til, at min tidsplan ikke holdt, så jeg blev nødt til at benytte en af de ellers så nymoderne mobiltelefoner. Tirsdag morgen tog vi så på den store rejse til fysiklandsbyen Garching. Her havde vi dagens to programpunkter MPI for plasmafysik og ESO. Jeg undrer mig stadig, hvorfor eleverne dog var så slappe begge steder, men alligevel fik vi da meget ud af begge besøg. -Jeg ved stadigvæk ikke, hvorfor verdensrummet accelerer, You know - rapidly. Onsdag tog vi atter til Garching for at høre et foredrag på MPI for Astrofysik, (Man war der alt). Om eftermiddagen blev eleverne så ladt løs i Deutsches Museum, dog kun for en times tid, da vi atter var forsinket i programmet Jeg opdagede dog et Pink Floydlasershow, som jeg om aftenen besøgte mea et par af mine elever. Sidste dag startede med endnu et besøg på Deutsches Museum, og den endte med en fælles middag lige inden afrejsen til Flensborg, hvor det skulle vise sig at være en del koldere end i München. Her ankom vi fredag morgen efter atter en fugtig nat Måleresultater: programmet: 2.3 elevernes motivation efter en del parties: (?) ikke til at beskrive service: 2.5 Resultatbehandlinger: programmet + indkvartering + morgenmad + elevsamvær + mig selv + prisen +fritidsaktiviteterne =1.5 Tabelopslag: Ved at sammenligne med tabellen fandt jeg ud af at beregningerne i AU stemmer overens med databogen.. Absolut afvigelse: pkt. er på programmet * elevernes motivation : tid = en relativt god tur Relativ afvigelse: (en relativt god tur - relativ) * 100% = en rigtig god tur NB: [ 1.3 Arno, - you know] Fejlkilder: Ikke nogen af nævneværdig grad Konklusion: En god tur, eleverne syntes at være mest fascineret af Argemuc,- det var jeg godt nok også. Men ærligt talt syntes jeg ikke så meget om I-Max, faldt i søvn, - godt at mine elever ikke lagde mærke til det! (Hihi) Årets gang 21

22 G 8 D's Lejrskole til Hillerød! Mandag Det hele startede med, at vi skulle mødes på banegården i Padborg. Nogle kunne nøjes med en kuffert, men andre skulle ha' 4 med!!! På vej hen mod Kbh.H. fik vi at vide, at vi sku' sove i 4-mandsværelser. Pga. vores værelsesfordelinger slap der også nogle få tårer, men vi vil nu ikke nævne nogen navne (... ik' også Britta?) Da vi endelig efter 4 timers anstrengende kørsel over broer og gennem tunneller (... Var der ikke noget med Sarah?) kom til Kbh. H., var vi alle meget trætte, men Preben tvang os til en historisk "oplevelsestur" gennem byen! Bl.a. skulle vi se Christiansborg Slot, nogle springvand og mange kedelige statuer. Da Preben endelig var færdig efter 3 timers uafbrudt snak, måtte vi gå en lille tur gennem Kbh. Der brugte de fleste elever også deres største del af lommepengene. Nu var vi for alvor trætte! Med S-tog kørte vi så til lejrskolen. Der fik vi en ordentlig aftensmad! Derefter måtte vi gøre, hvad vi ville! Ca. kl faldt NÆSTEN alle dødtrætte i deres senge! I det hele taget var dagen meget god! (men anstrengende) Tirsdag Tirsdag morgen gik vi til S-stationen for at køre til Tom's Chokoladefabrik. Da vi ankom, tog to flinke damer imod os. Først så vi en kedelig reklamefilm. Imens Vi fik saftevand og en af de berømte Tom's knas. Så fik vi vist hele fabrikken. Det var meget spændende og lugtede vildt godt. Hvis vi lige nu tænker på den dejlige duft... mmm...så bliver vi sultne!!! 22 Bagefter, lige inden det sku' gå videre til stationen, fik hver af os en pakke med alt det gode fra Tom's. En speciel tak til Aase, at hun gjorde det muligt for os at få et indtryk af Tom's chokoladefabrik. TAK AASE!!! Derefter skulle vi til Experimentariet. Det var bare fantastisk! Et godt råd: besøg Experimentariet! Det er skide godt!!! Onsdag Onsdag morgen var der jo den sædvanlige kamp om bruserne, inden vi skulle have morgenmad. Efter morgenmaden gik vi til Hillerød Station og tog derfra toget til Helsingør. Vi skulle se lidt af Kronborg Slot (og når jeg siger lidt, så var det lidt, vi så!) Det eneste, vi så af Kronborg,var kanonerne, som står udenfor Kronborg, slotsgården, kassematterne og Holger Danske. Efter Holger skulle vi sammen med Preben og Helke hen til en "gammeldaws isbutik", hvor vi skulle få en overraskelse. Og sikke en overraskelse! Vi fik en gammeldaws is (to kugler med flødeskum og marmelade). Efter den kæmpe overraskelse fik vi så cirka en halv time til at gå rundt i Helsingør "city". Da vi mødtes ved stationen igen, deltes vi i to grupper. En

23 gruppe skulle til svømmehallen, mens den anden gruppe (otte personer) skulle til Louisiana ( et kunstmuseum for de uvidende!) Utrolig udstilling må jeg lige sige. Abstrakt, men flot. Vi var der ca. to timer. Derefter fik vi en sodavand af Preben; selvom det var lidt svært for ham, det der med bestillingerne. Så fik vi lige tyve minutter til...ja...vi havde sikkert brugt dem fornuftigt,var vi ikke faret vild i børneafdelingen. Men, gudskelov, vi fandt udgangen og gik hen til busstoppestedet. Vi ventede fem min., ti min., hvor blev Preben af? Jo, faktisk ventede han inde i forhallen, hvor vi egentlig skulle mødes. Den anden gruppe ( atten pers.) gik i svømmehallen, som var i Hillerød, ikke langt fra lejrskolen. Det var meget sjovt. Alle plaskede rundt omkring eller sprang fra tårnene, også slet ikke dårlig var rutschebanen. Nogle få var modige og sprang hele tiden fra femmetertårnet; men så skete det; Torge sprang og forstuvede foden. Men ellers havde vi det meget sjovt. 17:15 gik vi så igen til lejrskolen.kl. 18:00 var der aftensmad. Derefter spredte vi os lidt ad på terrænnet. Og sidst, men ikke mindst havde Oona fødselsdag!!! Tillykke med de 15 år! Og sådan fejrede vi den: størstedelen af pigerne var inde hos Oona i værelset (drengene måtte ikke komme over i pigeafdelingen). Om tirsdagen ventede vi til kl. 24:00, og så sang vi "happy birthday", mens vi kom ind med femten lys. Og endelig efter to dage fik hun så sin gave, som lå i skabet. Hun fik også en gave af Helke. (tak Helke!). Midt i glæden skete det: døren åbnede? Der stod Felix kun klædt i sine vakuumboxershorts for at ønske Oona tillykke. Helke tog det tilsyneladende ret fattet. Torsdag Slowmotion næste morgen (vi nævner ikke grundene) Preben sov over sig, hmmm... naturligvis! Morgenmaden gik meget langsomt, næsten ingen fik noget mad ned, kun vores hurtige spisere (Morgaine, Felix... osv.) Vi gik afsted til Frederiksborg Slot. Da vi ankom, var alle temmelig trætte. Men Preben skulle jo absolut vise os hele slottet. Nede i cafeteriet var der nogle, der faldt i søvn. Derefter havde vi lidt tid for os selv i Hillerød, men det blev forlænget, fordi Torge skulle til lægen. Da Torge kom tilbage, fik vi at vide, at han havde forstuvet sin fod! Med tog gik det videre til Kbh. Der skulle vi løbe rundt og løse nogle opgaver; men efter den første opgave mente Helke og Preben, at vi skulle afbryde det hele. Nu havde vi 3 timer for os selv i Kbh. Vi mødtes igen ved Dragespringvandet og gik sammen til Tivoli. Da vi var inde i Tivoli, delte vi os selv op i nogle små grupper og prøvede alt, der var spændende. Kl. 23:30 ankom vi til stationen i Hillerød og kørte med bus videre til lerskolen. Den aften kom vi sent i seng. Det var vores sidste aften. Fredag Fredag skulle det gå hjemad igen. Som hver gang var der kamp om bruserne. Da vi endelig var færdige med at rydde op, kørte vi til Kbh. H. På vej mod Padborg gik vi allesammen hen til Helke og Preben for at sige mange tak! Preben fik en pose med "m og m'er " og Helke en grisenøglering. Det var de meget glade for. Da vi så var kommet til Padborg, ventede allerede vores forældre og Aase (!) på os! Lejrskolen var den bedste oplevelse indtil videre!!! Årets gang 23

24 2 MUS 1, studietur til Budapest (med PN og EN den ) Da vi startede den 14. maj fra Flensborg banegård, var vi alle i godt humør. Dette slog dog snart om til vrede imod Deutsche Bahn. Hvorfor? Fra Neumünster kørte der nemlig ikke noget tog videre til Hamborg, hvorfra vi skulle tage vores tog til Budapest. Derfor blev vi nødt til at tage en meget gammel bus uden klimaanlæg til Elmshorn med en buschauffør, der havde "zwei gottgegebene Fähigkeiten - Lesen und Schreiben, deshalb werden wir schon ankommen, obwohl ich den Weg nicht kenne". I Hamborg sprang vi så på det første, det bedste tog, der gik til München. På vejen mødte vi bl.a. en mand, der råbte "Judensau" efter folk og kastede med batterier. Desuden oplevede vi et længere stop i Hannover, da læger skulle behandle en drukkenbolt (dog ikken nogen fra vores hold). Vi kom til Budapest trætte og uudhvilede bortset fra dem af os, der havde været forudseende nok til at bestille liggevogn (Kamma og Ise). Da Per allerede flere måneder før havde fortalt skrækhistorier om lommetyvene i undergrundsbanen, var vi rædselsslagne for at skulle tage metroen hen til vores udmærkede hotel, men heldigvis kom vi helskindede igennem hele ugen uden at se skyggen af en tyv. Efter en kaotisk indkvartering bød formiddagen på bytur med elevforedrag. Nogle af informationerne var dog ikke at læse i Budapest-guiderne, da de var frit opfundne. Om aftenen var vi i teateret og se "Madame Butterfly" af Puccini. Her faldt flere af de udmattede elever i søvn, Ralf snorkede højt, og Christine bankede hovedet lige ned i et af 24 træstolenes ryglæn. Men bortset fra det, var det en god forestilling. Bagefter plejede vi det sociale samvær med Guiness og andet godt oppe hos historielinjeholdets drenge, der var indkvarteret på samme hotel. Her fik Markus konstateret, at Jakob havde den "knackigste" røv på hele historieholdet. Lone tilbragte dog tiden andetsteds, da hun havde mødt en sød australier, der viste sig at være hendes livs kærlighed. Næste dag startede med en generalprøve på Franz Liszt Musikakademiet, hvor vi hørte værker af Dvorák, Mozart og Bach, derefter var vi på Liszt-museet. Resten af dagen var til fri disposition og blev bl.a. benyttet til besøg i "Kaisers", hvor vi købte interessante ungarnske madvarer, mens andre fik indhentet noget af den nattesøvn, de ikke havde fået da de om natten var faret vild i byen uden senere at kunne huske, hvorfor de var taget afsted. Om aftenen skulle vi til hvad der af vores dansktalende ungarnske guide Rita var deklareret som klarinetkoncert på et musikgymnasium, men det viste sig til vores store glæde at være en jazzkoncert,

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

sker der?, Er det brandalarmen? og Hvad skal vi gøre nu?

sker der?, Er det brandalarmen? og Hvad skal vi gøre nu? Tanker og følelser Kapitel 3: Øvelsesark 1 Side 1 af 2 Vi tænker hele tiden, og tankerne kommer i forskellige størrelser. Vi kan have store tanker, små tanker og dem midtimellem. Følelser findes også i

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt Mandag d. 26. september kl. 20:10 fløj 9.Q, og ankom i Finland kl. 22:40. Der skete ikke noget særligt på flyveturen, de fleste sad bare og snakkede eller hørte musik. Vi boede i hytter. Meget fine hytter.

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Heksen Helga Håndvask

Heksen Helga Håndvask Historien om hvorfor Heksen Helga Håndvask lærte at vaske hænder Historie: Lisa Spangby Illustration: Daniel, Dubba PIIIISSSTTT. Ja, det er dig jeg kalder på kom og sæt dig ned, så skal jeg fortælle en

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse.

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Svømmeklubben MK 31, K1 Træningslejr uge 7, 2013 Palma, Mallorca Lørdag 9/2-13 Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Pga. bagage

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Interview med pigerne

Interview med pigerne Interview med pigerne Interviewer: M = Michelle og J = Julie Informanter: K = Karla og S = Sofie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 M: For en god ordens skyld

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

VELKOMMEN TIL WINNIE.

VELKOMMEN TIL WINNIE. FEBRUAR 2014 Simon fyldte d. 9. feb. 20 år. Han inviterede derfor sin familie til pålægskagemand. Efter maden havde Simon besluttet, at de alle skulle i Bowl N Fun og bowle en time. Kenn havde fødselsdag

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Min bog om Baunegård 1

Min bog om Baunegård 1 Min bog om Baunegård 1 Velkommen til Baunegård Denne lille bog er til dig, da du skal flytte ind på Baunegård. I bogen kan du læse eller få læst højt, hvad Baunegård er. Midt i Værløse ved en dejlig stor

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. 1. Hvor mange genstande kan man se fra Jorden? 2. Hvor mange kilo mælk ender produktionen på i 2010?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. 1. Hvor mange genstande kan man se fra Jorden? 2. Hvor mange kilo mælk ender produktionen på i 2010? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 1. Hvor mange genstande kan man se fra Jorden? 2. Hvor mange kilo mælk ender produktionen på i 2010? 3. Hvad kommer en stor del af elektriciteten fra på Bornholm? 4. Hvor

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Velkommen til din logbog!

Velkommen til din logbog! Logbog for: Junior Velkommen til din logbog! Denne bog er til dig, der skal træne med Hukommelsesleg Flex. I logbogen får du information om arbejdshukommelsen. Du får at vide, hvordan træningen foregår,

Læs mere

Aldersfordeling. Indledning. Data

Aldersfordeling. Indledning. Data Indledning Vi har i uge 9, 10 og 11 arbejdet med TPM det tværprofessionelle modul. Vores team består af Mikkel Jørgensen (lærerstuderende), Charlotte Laugesen (Socialrådgiverstuderende), Cathrine Grønnegaard

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

Råd og redskaber til skolen

Råd og redskaber til skolen Råd og redskaber til skolen v/ Anna Furbo Rewitz Udviklingskonsulent i ADHD-foreningen og projektleder på KiK ADHD-foreningens konference Kolding d. 4/9 2015 Temablokkens indhold De tre overordnede råd

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Du må være med! -1. Den, der altid kommer for sent

Du må være med! -1. Den, der altid kommer for sent Du må være med! -1 Den, der altid kommer for sent Mål: Det er ubehageligt at blive holdt udenfor. Men Jesus holder ingen udenfor. Han inkluderer hvert eneste menneske. Børnene må komme til den overbevisning,

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

European Youth Cup Héviz, Ungarn maj 2016

European Youth Cup Héviz, Ungarn maj 2016 : Rejsebrev 6 Lørdag den 7. maj. Individuel finale dag! Der var lagt op til tre meget spændende individuelle finaler, hvor vi var sikre på minimum en medalje. Første mand på banen var Christoffer der skulle

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Maj står for døren. Og det betyder,

Maj står for døren. Og det betyder, Sidste skoledag for 9.klasserne er ons. d. 28.maj. Billdet her stammer fra 2013. Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen Nr.6 Maj 2014 51. Årgang Maj står for døren. Og det betyder, at de ældste

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Vibeke skriver. Vibeke Gaden

Vibeke skriver. Vibeke Gaden Vibeke skriver. Så er et nyt skoleår godt i gang på Kragelund Skole og med det ligeledes en masse nye og spændende ting. Skolen summer af liv og forventninger til ny viden, nye oplevelser og nye venner.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Annas og min rejse begyndte på Odense Banegård d. 17. november kl. 8. Selv om det var tidligt, var humøret højt, da vi satte kursen mod Kastrup

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

1. årgang nr. 9. April 2009/10. Teamteatrets forestilling MÆRKELIG. Brobygningsprojekt i 7. årgang

1. årgang nr. 9. April 2009/10. Teamteatrets forestilling MÆRKELIG. Brobygningsprojekt i 7. årgang 1. årgang nr. 9 April 2009/10 Teamteatrets forestilling MÆRKELIG Brobygningsprojekt i 7. årgang Nyt fra ledelsen side 2 Af Thomas Henten, skoleleder Tiden flyver af sted og inden vi ser os om er skoleåret

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

To af samme køn. Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson

To af samme køn. Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson To af samme køn By Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson SCENE 1 EXT UDENFOR SKOLEN DAG Anna er i gang med at parkere sin cykel. Hun hører musik. Laura kommer trækkende med sin cykel,

Læs mere

28/05-2014. Skrevet af: Amira og Mille.

28/05-2014. Skrevet af: Amira og Mille. 28/05-2014 I dag er det anden dagen. I går mødtes vi på stationen, og tog derefter toget til Ringsted, hvor der var en kort ventetid, efterfulgt af en lang tur hele vejen til Aalborg. På denne togtur var

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion Kampprogram Serie 1 Damer Søndag d. 23. april kl. 15.00 på Lødderup Stadion U16 drenge Mester Torsdag d. 20. april kl. 19.00 på Nykøbing Stadion U15 drenge 1 Lørdag d. 22. april kl. 14.00 på Lødderup Stadion

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí?

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí? Kære Aabenraa Rotary Klub Como vão as coisas por aí? Jeg vil gerne først takke mange gange for, at I har givet mig muligheden for at komme ud som udvekslingsstudent og opleve en helt ny og spændende kultur!

Læs mere

Projektgruppemøde MultiMinen (Mad og motion tilbud til overvægtige børn i indskolingen)

Projektgruppemøde MultiMinen (Mad og motion tilbud til overvægtige børn i indskolingen) Bilag 4 - LOGBOG Mandag den 6/9 Projektgruppemøde MultiMinen (Mad og motion tilbud til overvægtige børn i indskolingen) Deltagere: Birgitte Projektleder, halvdelen af tiden på MultiMinen Annette Træner

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Nyt fra Redaktionen. Velkommen til årets første nummer af Heldagsnyt.

Nyt fra Redaktionen. Velkommen til årets første nummer af Heldagsnyt. Februar 2009 Nyt fra Redaktionen Velkommen til årets første nummer af Heldagsnyt. HeldagsNyt er et blad med mange funktioner og en god mulighed for at finde ud af hvad der rør sig i heldagsskolen. Bladet

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014 OL. Det første større SFO arrangement her i det nye skoleår er OL i Skovby. Her dyster vi mod SFO fra Skovby, Låsby og Herskind i en række discipliner som f.eks. mooncar ræs, fodbold, sjipning m.v. Arrangementet

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Waw for en weekend lige ved og langt fra

Waw for en weekend lige ved og langt fra Waw for en weekend lige ved og langt fra Her kommer der lidt ord omkring vores weekend på Rømø hvor vi spillet slutspil om DM i år Som i nok ved så måtte vi desværre nøjes med sølv i denne sæson men f

Læs mere

Nyt fra Den Sikre Vej

Nyt fra Den Sikre Vej Nyhedsbrev maj 2005 Nyt fra Den Sikre Vej I dette nyhedsbrev kan jeg tilbyde en frisk opdatering på dagligdagen hos Camino Seguro, efter den nye skolebygning er taget i brug i en artikel skrevet af Anne

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 8+9 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 8+9 2013 Fælles info Fastelavn. Vi holdt fastelavn mandag efter vinterferien. Vi flyttede det hertil fordi vi havde Danmarks Indsamling i uge 6, men til næste år flytter vi det tilbage, så det ligger tættere på

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

! " # # $ % & & ' " () * ' /

!  # # $ % & & '  () * ' / " # # $ % & & ' " () * +, -. ' / 0 " "# $ %&$" $"' "(&)(*))) # +" $ #,$- $$#$$$ " ". " /0-$1" /0-"$"2 $ "# " # 3& " $3 $$ - " "$ "&'& $&%& 45" $ " %"" $ $%& % 6&$ $ #'() % & 1"#"#$ 7%# %" )%) * +,) %%

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

samt Trine Ann Charlotte Wittrup fra skolebestyrelsen (se kontakt oplysninger under skolebestyrelsen)

samt Trine Ann Charlotte Wittrup fra skolebestyrelsen (se kontakt oplysninger under skolebestyrelsen) Forældremøde 3. november 2015 1. Velkommen: Siden sidst: Dejligt at se så mange forældre. Det er nyt med møde i november, men det er især for at nå de kommende skolebørns forældre. Men I andre vil nok

Læs mere