Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 11. februar Kl Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 11. februar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen"

Transkript

1 Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 11. februar Kl Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Mødepunkt 1 Propil ERFA-gruppen Beslutning Godkendt. Provsts ønske om deltagelse i Propil ERFAgruppen forelægges for PU. 2 Kasseeftersyn 2013 Bemærkninger gennemgået og taget til efterretning. Der er fra provstirevisor modtaget Kasseeftersyn 2013 for alle kirkekasser. Bemærkninger er præsenteret for provstiudvalget. 3 Gilleleje MR - 7a ansøgn. skimmelsvamp i præsteboligs tagkonstruktion Sag: 5% midler Gilleleje MR (857) Se evt. også under punkt 7: Slutopgørelse ifm. tidligere godkendt 7a dækning for udskift af ventilationsanlæg og samtidig udbedring af skimmelsvamp. Gilleleje MR - 7a ansøgn. skimmelsvamp i præsteboligs tagkonstruktion Gilleleje MR fremsender i mail af modtaget rapport fra Hussvamp Laboratioriet ApS af , ifm. uskift af præsteboligens ventilation. Rapporten viser tilstedeværelse af skimmelsvamp i undertag og spærkonstruktion. Der ansøges om dækning via 7a til afholdelse af de udgifter kirkekassen måtte få i denne anledning. Provstiudvalget besluttede at finansiere udbedring af skaderne. Der vil blive taget stilling til, om udgiften skal lånefinansieres, eller afholdes af midlerne i 7a, når udgiften kendes efter tilbudsgivning. Der mindes om indhentning af 3 tilbud. Birgit Sommer deltog ikke under behandling af dette punkt. Referat, Side: 1

2 Mødepunkt 4 Gilleleje MR - Ansøger afdragsfri termin på lån til sognegården Sag: Gilleleje MR - Ansøgninger ved anlægsarbejder - vedr. budget - regnskab - prohibering m.m. (712) - Gilleleje Sogn Beslutning Videresendes til HS med provstiudvalgets anbefaling. Birgit Sommer deltog ikke under behandling af dette punkt. Gilleleje MR - Ansøger HS om afdragsfri termin på lån til sognegården I brev af , stilet til HS, ansøger Gilleleje MR om en afdragsfri termin, idet der ved fejl kun er medregnet afdrag for én termin i 2013 budgettet. Kirkekassen mangler således kr MR håber på bevilling af afdragsfri termin, idet der på andre af kirkekassens lån tidligere er ydet ekstraordinære afdrag. 5 Melby MR - Økonomisk vurdering ifm. kirkens tag Sag: Melby kirke - Stormskade på Melby Kirke (862) - Melby Sogn Når PU har taget stilling til den økonomiske vurdering, vil HS tage videre stilling til sagen, som er delvis anlægssag og delvis skadessag. Økonomisk vurdering for tagudskift el. - renovering på Melby Kirke Melby MR har i mail af fremsendt Økonomisk vurdering af fra Krogh Hansens Tegnestue ApS, med økonomisk vurdering i hovedtal over hhv. hele og dele af tagbelægningen på Melby kirke iht. bygningssagkyndiges henvendelse af efter aftale med HS. Grundlag for den økonomiske vurdering er baseret på udførelse i første halvår af 2014 og inden for lejeperiode på 30 uger fra ifm. stilladsudgifterne. Provstiudvalget anbefaler at alle tagbelægningerne udskiftes som lånefinansieret projekt. Provstiudvalget kan ikke acceptere et procenthonorar til arkitekt på 17,5% af de samlede håndværkerudgifter inkl. de afholdte honorarer og omkostninger. Menighedsrådet bedes fremsende fornyet anmodning om økonomisk dækning af udgiften enten med betydeligt mindre procent-udgift til arkitekt, eller med fast beløb/timehonorering. Provstiudvalget gør opmærksom på, at projektet skal sendes i udbud. Anslået totaludgift for udskiftning af tagbelægningerne på alle de forskellige tage på hele kirkebygningen inkl. på tårnet, i alt kr Anslået totaludgift for udskift af tagbelægning begrænset til skib og kor og kun renovering samt understrygning af tage på sakristi, våbenhus og tårn, i alt kr Referat, Side: 2

3 Mødepunkt 6 Annisse MR - Om afprøvning af ny isoleringsmetode på hvælv i kirken Sag: Annisse kirke - Isolering og forsatsvinduer til Annisse Kirke (843) - Annisse Sogn Beslutning Provstiudvalget anbefaler afprøvningen af ny isoleringstype. HS har ved mail af anmodet om PUs bemærkninger. Klimakonsulents brev til HS om isoleringsforsøg på hvælv i Annisse kirke I forbindelse med ønske om isolering af hvælv i Annisse kirke, ansøger kirkeministeriets varme, energi og klimakonsulent i brev af sendt til Helsignør stift, om tilladelse til udførelse af prøve på ny type isolerende puds som udlægges på hvælvoversiden. Udvalgt prøveområde er den nordlige kappe i skibets 2. hvælvfag. Metodden blev præsenteret på et møde med Nationalmuseets kirkekonsulenter d Referat, Side: 3

4 Orientering 7 Gilleleje MR - 7a udbet. ifm. skimmelsvamp i præsteboligen Sag: 5% midler Gilleleje MR (857) Kr ,50 overføres til kirkekassen. Gilleleje MR - 7a udbet. ifm. skimmelsvamp i præsteboligen Iht. PUs beslutning af er modtaget slutopgørelse efter udbedring af skimmelsvamp i præsteboligen ifm. udskiftning af ventilationsanlæg. Udgifter er på kr ,50. Restbeløb til dækning via 5% midlerne, når budgetteret beløb kr fratrækkes, er på i alt kr ,50. 8 Torup MR - 7a ansøgning - Rådskader i Lynæs Kirkes tag Sag: 5% midler Torup MR (859) - Torup Sogn Menighedsrådet er i mail af oplyst om, at provstiudvalget ikke kan tage stilling til type af finansiering, før der foreligger en godkendelse af projektet fra stiftsøvrigheden. Se evt. også under pkt. 9: MRs ansøgning om igangsætning af arbejdet. Torup MR_ 7a ansøgning_lynæs Kirkes tag Torup MR ansøger i mail af om dækning via 5 % midler til opstart af afdækning/udbedring af rådskader i Lynæs kirkes tagkonstruktion samt utæt tag, idet arbejdet ikke kan udsættes til budget Referat, Side: 4

5 Orientering 9 Torup MR - Rådskader i Lynæs kirkes tagkonstruktion samt utæt tag Sag: Lynæs kirke - Rådskader i tagkonstruktion samt utæt tag (876) - Torup Sogn Torup MR ansøger i brev af samt mail af om igangsætning af reparation af rådskader i Lynæs kirkes tagkonstruktion samt utæt tag. Ansøgninger er sammen med PUs anbefaling fremstendt til stiftsøvrigheden d HS har d sendt sagen til udtalelse hos Den kgl. bygningsinspektør samt Nationalmuseet. BEMÆRK! - Sammen med ansøgning om igangsætning af reparation, ansøges om dækning via 5 % midler. Ansøgning ses under separat punkt. Til HS - Hastesag_Rådskade på Lynæs kirkes tag 10 Kregme MR - Frigivelse til præstebolig fra opsp.mandskabsfaciliteter Sag: Kregme MR - Ansøgninger ved anlægsarbejder - vedr. budget - regnskab - prohibering m.m. (853) - Kregme Sogn Godkendt anvendelse af frigivet beløb fra ops. mandskabsfaciliteter Fra Kregme MR er modtaget anmodning af om betaling af faktura fra Ruskol for skimmelsvampafrensning i præsteboligen, via frigivet beløb fra opsparingskontoen for mandskabsfaciliteter. Iht. til provstiudvalgets beslutning af samt har provstikontoret fremsendt godkendelse af anvendelse af kr til faktura fra Ruskol, af bevilget beløb kr , som må anvendes fra opsparingen for mandskabsfaciliteter, i forbindelse med igangværende arbejde i præsteboligen. Referat, Side: 5

6 Orientering 11 GIAS - Indkaldelse til MR om møde d Sag: Kirkegårdstakster - Provstiets takster fra 2014 (782) På mødet d vil en GIAS superbruger også være til stede. Til MR Indk. til møde d vedr. GIAS 12 Regnskab 2013 I mail af er MR/regnskabsførerne bedt om fremsendelse af skemaet "Styring af anlægsaktiviteter" senest når regnskab 2013 afleveres. 13 Budget 2015 I mail af er MR/regnskabsførerne bedt om fremsendelse af Oversigtsskema til synssager sammen med de underskrevne synsrapporter, når menighedsrådene er færdige med årets syn. Evt. påført MRs ønskede prioriteringsrækkefølge. Mødet sluttede kl.: Birgit Hasselager Bent Peetz Birgit Sommer Peter Søndergaard Ejvind Hartmund Poul Erik Kandrup Else Korsholm Referat, Side: 6

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Bent Peetz Peter Søndergaard Mødepunkt 1 Kasseeftersyn 2014

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 20. januar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen. Fraværende med afbud:

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 20. januar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen. Fraværende med afbud: Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 20. januar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Mødepunkt 1 Revisors udtalelse til Lovgrundlag vedr. frie

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud:

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud: Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Else Korsholm Mødepunkt 1 Budget 2015 - MRs endelige budgetter

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 28. april 2015. Kl. 14.00 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 28. april 2015. Kl. 14.00 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 28. april 2015. Kl. 14.00 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Provstiets bygningssagkyndige Jørgen Gert Nielsen deltog ved behandling af punkt

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 26. maj 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud:

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 26. maj 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud: Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 26. maj 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Mødepunkt 1 PUK budget 2016 Foreløbigt PUK budget fremlægges.

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 10. marts 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 10. marts 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 10. marts 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Poul Erik Kandrup Mødepunkt 1 Budget 2016 - Foreløbige driftsrammer

Læs mere

PU møde 30. oktober 2014. Kl. Søborg præstegård, Konfirmandstuen Mødested: 15.00

PU møde 30. oktober 2014. Kl. Søborg præstegård, Konfirmandstuen Mødested: 15.00 Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 30. oktober 2014. Kl. Søborg præstegård, Konfirmandstuen Mødested: 15.00 Fraværende med afbud: Mødepunkt 1 PUK revisionsprotokollat 2013 Sag: Regnskab 2013

Læs mere

1) Godkendt. 1) Godkendt. 2) Godkendt.

1) Godkendt. 1) Godkendt. 2) Godkendt. Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 9. december 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Mødepunkt 1 PUK samt MR kvartalsrapporter 3. kvt. 2014 1)

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 7. maj 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 7. maj 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 7. maj 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Ib Krogh-Nielsen og Birgit Hougaard. Per Søgaard deltog under punkt 3 Mødepunkt Beslutning

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. oktober 2013. Kl. 1500 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. oktober 2013. Kl. 1500 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. oktober 2013. Kl. 1500 Mødested: Provstikontoret Punkt 7: formanden fra Lyderslev-Frøslev deltog. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 27. maj 2009. Udvalget underskrev på udskrift

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen Erling Mikkelsen Inga Salten Steenkjær Jens Peter Petersen Afbud fra: Mette R.

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 28. maj 2013. Kl. 16.00! BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 28. maj 2013. Kl. 16.00! BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 28. maj 2013. Kl. 16.00! BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Afbud fra: Tove Bundgaard Bjarne Østergaard Rasmussen Morten Vive og Lise Østergaard forlod

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Nyt fra provsten Se bilag vedr. skole-kirke

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret Alle mødt. Til første punkt er mødt 3 repræsentanter fra Karlstrup MR samt sognepræst Christina Feddersen.

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. januar 2011. Kl. 16.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. januar 2011. Kl. 16.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. januar 2011. Kl. 16.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Afbud fra Der var ingen afbud til mødet. 2 Nybyggeri Vedsted præstegård

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsorden 3

Læs mere

Referat,14-05-2013 Side: 2

Referat,14-05-2013 Side: 2 Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 14. maj 2013. Kl. 18.30 Mødested: Chr. X's Alle 118 Til stede: Søren Ødum Nielsen, Philip Marcussen, Inger Christensen, Beate Andreassen og Eigil Saxe.

Læs mere

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Grindsted d. 27. februar 2015 Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Dagsorden: Beslutning: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt.

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Mødet startede med besigtigelse på Lomborg kirkegård Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret John Bech Jensen deltog ikke i mødet. Mødepunkt 1 Kirkens Hus 2 Budget 2014 Sag: Budget 2014 (gl.

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. januar 2008. Kl. kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. januar 2008. Kl. kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. januar 2008. Kl. kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Mødepunkter Beslutning 1 Fraværende Der var afbud fra Gunvor S. Hansen. Øvrige var mødt. 2 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 23. januar 2015. Kl. 8.00-12.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 23. januar 2015. Kl. 8.00-12.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 23. januar 2015. Kl. 8.00-12.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Mødepunkt 1 Sag: Forpagtningskontrakter (944) - Ho Sogn Tillæg til forpagtningskontrakt af 06.11.2014

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 19. november 2008. Kl. 15.00 Mødested: Benløse Gl. Skole

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 19. november 2008. Kl. 15.00 Mødested: Benløse Gl. Skole Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 19. november 2008. Kl. 15.00 Mødested: Benløse Gl. Skole Mødepunkt 1 Godkendelse af dagorden 2 Referat fra sidste møde til godkendelse og underskrift Referat

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret. Provstiudvalget var fuldtalligt.

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret. Provstiudvalget var fuldtalligt. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret Provstiudvalget var fuldtalligt. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden, inkl. evt. tilkomne punkter

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 15. februar 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 15. februar 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 15. februar 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Provstiudvalget besluttede indledningsvis, at følgende materiale blev behandlet på mødet. Bilag

Læs mere