ERIK LOHMANN-DAVIDSEN. Jura for Psykologer JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERIK LOHMANN-DAVIDSEN. Jura for Psykologer JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG"

Transkript

1 ERIK LOHMANN-DAVIDSEN Jura for Psykologer JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

2 Jura for Psykologer

3 Erik Lohmann-Davidsen Jura for Psykologer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011

4 Erik Lohmann-Davidsen Jura for Psykologer 1. udgave, 1. oplag 2011 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Bo Helsted Tryk & indbinding: Toptryk Grafisk, Gråsten Printed in Denmark 2011 ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lyngbyvej 17 Postboks København Ø Telefon: Telefax: Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegenelse Indholdsfortegenelse Forord Kapitel 1. Introduktion Formål Indhold Fremstillingens form Kapitel 2. Juridisk metode 1. Introduktion Juridisk metode Fakta, retskilder, fortolkningslære Retskilder Lovhierarkiet At finde en retskilde Fortolkningslæren Kapitel 3. Retfærdighed, retssikkerhed, menneskerettigheder 1. Ret og retssystem Ret og retfærdighed Retssikkerhed Menneskerettigheder Menneskerettighederne i historisk perspektiv Frihedsrettigheder, menneskerettigheder, grundrettigheder Ytringsfrihed Offentligt ansattes ytringsfrihed Religionsfrihed Diskriminationsforbud Kapitel 4. Lovgivningen om psykologer 1. Indledning Psykolognævnet Autorisation som psykolog Sanktioner

6 Indholdsfortegenelse 5. Psykologens pligter Journalpligten Etiknævnet Kapitel 5. Forvaltningsprocessen 1. Indledning Forvaltningens virksomhed Forvaltningsafgørelser Afgørelse eller offentlig service Sagsbegrebet Sagens parter Kapitel 6. Kompetence Almindeligt Forvaltningsmyndigheder Kompetencebeslutninger Delegation Inkompetence Kapitel 7. Habilitet 1. Indledning Speciel inhabilitet Psykologer og inhabilitet Underretningspligt Generel inhabilitet Myndighedsinhabilitet Almindelig habilitet Virkningen af inhabilitet Kapitel 8. Hjemmel 1. Legalitetsprincippet og internationale retskilder Kravet om hjemmel Udfyldning skøn Kapitel 9. Sagens oplysning 1. Officialprincippet Bevisbyrde og bevisbedømmelse Persondatalovens regler om indsamling af persondata Typer af sagsoplysning

7 Indholdsfortegenelse Kapitel 10. Regler om sagsbehandlingen 1. Indledning Offentlighed i forvaltningen Hurtighed og smøl Vejledningspligt Repræsentation Notatpligt Helhedsprincippet Partsaktindsigt Partshøring Dialogprincippet Begrundelse Formkrav til afgørelsen og klagevejledning God forvaltningsskik Kapitel 11. Tavshedspligt og behandling af personoplysninger 1. Indledning Reglerne om tavshedspligt Modtagelse af personoplysninger Samtykke til at føre journal Opbevaring af personoplysninger Hvem må se med? Brug af personoplysninger Videregivelse og tavshedspligt Klientens øvrige rettigheder Datatilsynet Kapitel 12. Børn Afsnit A. Forældreskab Indledning Pater est-reglen Børn født uden for ægteskab Faderskabssag Adoption Afsnit B. Forældreansvar Indholdet af forældreansvaret Forsørgelse Forældremyndigheden Forebyggende foranstaltninger Afgørelser om forældremyndighed

8 Indholdsfortegenelse Afsnit C. Særlige tilbud til børn og unge Introduktion undersøgelse og handleplaner Foranstaltninger Pålæg til forældre og unge Rådgivning Underretningspligt Barnets reform Udveksling af oplysninger Afsnit D. Specialundervisning Kapitel 13. Sundhedslovgivningens regler om behandling af patienter 1. Indledning Patientens rettigheder Nærmere om selvbestemmelse Organdonation Dødskriterier Abort og fosterreduktion Patientens ret til at se journalen Kapitel 14. Tvangsbehandling 1. Indledning begrebet tvang Kravet om hjemmel Proportionalitetsprincippet Psykiatriloven Tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse Tvangsbehandling Anvendelse af tvang i øvrigt Retssikkerhedsgarantier Epidemiloven Kapitel 15. Klage og tilsyn 1. Indledning Remonstration Rekurs Særlige klage- og tilsynsorganer Folketingets Ombudsmand Domstolskontrol

9 Indholdsfortegenelse Bilag Bilag 1 Forslag til privatpraktiserende psykologers orientering til klienter om tavshedspligt og klientens samtykke til at registrere personlige oplysninger Bilag 2 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt, dialog og samarbejde med patienters pårørende, VEJ nr af 04/07/2002 bilag udeladt her Bilag 3 Vejledning om tavshedspligtsregler, der har betydning for kommunernes indsats med at hjælpe børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene, VEJ nr. 86 af 30/11/2006 forkortet og bilag udeladt Bilag 4 Oversigt over klage og tilsynsorganer Liste over anvendte forkortelser Stikordsregister

10

11 Forord Forord Forord Lektor Jacob Dahl Rendtorff og jeg har i nogle år sammen varetaget undervisningen i kursusfaget: lovgivning og etik for psykologistuderende på Københavns Universitetet. Et kursusfag som psykolog Ida Koch tog initiativet til. Baggrunden for denne bog er et fælles ønske om at tilvejebringe et relevant grundlag for denne undervisning. Jacob skriver således en parallel fremstilling af etiske emner for psykologer. Under arbejdet med bogen er emnet blevet bredt ud for også at dække behovet hos psykologer for viden om i de regler, der er relevante for psykologer i deres faglige virksomhed. Undervejs har jeg fået megen hjælp og mange gode råd og vink. Mag.art. Marianne Hansen og sekretariatsleder Frode Svendsen har givet mig gode informationer om Psykolognævnets arbejde, og Marianne har derud over hjulpet med oplysninger om Dansk Psykolog Forenings etiske nævn og med en model for psykologers journalføring. Rikke Schwartz har bistået med eksempler på de juridiske problemer og konflikter, der kan opstå ved behandlingen af børn og Lisbeth Sten Jensen har givet mig en grundig indføring i det arbejde, der udføres af pædagogiskpsykologiske centre. Direktør Jens Møller, Folketingets Ombudsmand, har givet gode råd og kommentarer om juridiske problemstillinger. Advokatfuldmægtig Tanja Nielsen har hjulpet med at tjekke henvisninger og med bilaget om tilsyns- og klageorganer. Cand.jur. Erik Valgreen har bidraget til redigeringen og korrekturlæsningen. Endelig har chefsekretær Maren Munk-Madsen med stor tålmodighed, ihærdighed og overbærenhed gennemskrevet hele manuskriptet og ikke mindst hjulpet med at holde sammen på hele projektet. Stor tak til alle Erik Lohmann-Davidsen 11

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked I denne bog redegøres der for disse nye initiativer fra såvel et europæisk som et dansk perspektiv med det formål at give læseren et indblik i omfanget af de bestræbelser, som etableringen af et indre

Læs mere

Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov

Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov med kommentarer This page intentionally left blank Nils Black Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov med kommentarer Jurist-

Læs mere

Børneloven. med kommentarer

Børneloven. med kommentarer Børneloven med kommentarer This page intentionally left blank Lone Birgitte Christensen & Jonna Waage Børneloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006 Børneloven med kommentarer 1. udgave,

Læs mere

God databehandlingsskik

God databehandlingsskik Hanne Marie Motzfeldt God databehandlingsskik udvalgte problemstillinger ved forvaltningsmyndigheders videregivelse af personoplysninger Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 God databehandlingsskik

Læs mere

Helle Bødker Madsen SUNDHEDSRET. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Helle Bødker Madsen SUNDHEDSRET. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Helle Bødker Madsen SUNDHEDSRET 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Sundhedsret Helle Bødker Madsen Sundhedsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Helle Bødker Madsen Sundhedsret 3. udgave,

Læs mere

Helle Bødker Madsen SUNDHEDSRET. 2. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Helle Bødker Madsen SUNDHEDSRET. 2. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Helle Bødker Madsen SUNDHEDSRET 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Sundhedsret Helle Bødker Madsen Sundhedsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010 Helle Bødker Madsen Sundhedsret 2. udgave,

Læs mere

INGRID LUND-ANDERSEN. Familieøkonomien. samlevendes retsforhold ægtefællers retsforhold retspolitik JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

INGRID LUND-ANDERSEN. Familieøkonomien. samlevendes retsforhold ægtefællers retsforhold retspolitik JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG INGRID LUND-ANDERSEN Familieøkonomien samlevendes retsforhold ægtefællers retsforhold retspolitik JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Familieøkonomien Cohabitation: The taboo of the day before yesterday

Læs mere

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR Søren Halling-Overgaard ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Advokaters erstatningsansvar Søren Halling-Overgaard Advokaters erstatningsansvar 3. udgave Jurist- og

Læs mere

Idræt & Jura. Nyt Juridisk Forlag

Idræt & Jura. Nyt Juridisk Forlag Idræt & Jura Nyt Juridisk Forlag Bogen»Idræt & Jura«er en samlet fremstilling af idrætsjuraen i Danmark. Bogen er udarbejdet til brug for undervisningen i faget idrætsjura ved idrætsuddannelsen på Aarhus

Læs mere

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG FAMILIE RET INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012

Læs mere

Fra forsørgelse til omstilling

Fra forsørgelse til omstilling SVEND DANIELSEN LENNART LYNGE ANDERSEN Fra forsørgelse til omstilling UNDERHOLDSBIDRAG TIL ÆGTEFÆLLE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Fra forsørgelse til omstilling underholdsbidrag til ægtefælle Svend

Læs mere

TEMAHÆFTE 3 FORÆLDREANSVARSLOVEN. hvad blev der af barnets tarv?

TEMAHÆFTE 3 FORÆLDREANSVARSLOVEN. hvad blev der af barnets tarv? TEMAHÆFTE 3 FORÆLDREANSVARSLOVEN hvad blev der af barnets tarv? Pia Deleuran (red.) Forældreansvarsloven hvad blev der af barnets tarv? Temahæfte 3 Fokus på brug af ikke-juridisk sagkyndige i familiesager

Læs mere

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard Preben Melander ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Økonomisk virksomhedsbeskrivelse Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard

Læs mere

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-selskabs- og skatterettens betydning

Læs mere

Tilbudsloven. 2. udgave

Tilbudsloven. 2. udgave Tilbudsloven Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren med kommentarer 2. udgave Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise og Licitation (1. udg. 1973, 5. udg. 1998)

Læs mere

UDLICITERING OG MEDARBEJDERE

UDLICITERING OG MEDARBEJDERE Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauf f UDLICITERING OG MEDARBEJDERE Ret og pligt i forhold til lønmodtagere ved offentlig udlicitering og privat outsourcing 5. udgave JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

Læs mere

This page intentionally left blank

This page intentionally left blank Kontrakter This page intentionally left blank Bjørn Saltorp & Erik Werlauff Kontrakter 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Kontrakter 2. udgave, 1. oplag 2009 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

DATA RET BESKYTTELSES PETER BLUME 4. U D G AV E

DATA RET BESKYTTELSES PETER BLUME 4. U D G AV E PETER BLUME DATA BESKYTTELSES RET 4. U D G AV E J U R I S T- O G Ø K O N O M F O R B U N D E T S F O R L A G Databeskyttelsesret Peter Blume Databeskyttelsesret 4. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE ARBEJDSRET

GRUNDLÆGGENDE ARBEJDSRET Jens Kristiansen GRUNDLÆGGENDE ARBEJDSRET 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Grundlæggende arbejdsret Jens Kristiansen Grundlæggende arbejdsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Jens Kristiansen

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr. 1500 København 2008 Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr.

Læs mere

MORTEN SCHWARTZ NIELSEN & KRISTIAN BUUS-NIELSEN FINANSIEL LEASING EN FORM FOR FINANSIERING. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

MORTEN SCHWARTZ NIELSEN & KRISTIAN BUUS-NIELSEN FINANSIEL LEASING EN FORM FOR FINANSIERING. Jurist- og Økonomforbundets Forlag MORTEN SCHWARTZ NIELSEN & KRISTIAN BUUS-NIELSEN FINANSIEL LEASING EN FORM FOR FINANSIERING Jurist- og Økonomforbundets Forlag Finansiel Leasing en form for finansiering Morten Schwartz Nielsen og Kristian

Læs mere

Revisors erstatnings- & disciplinæransvar

Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Søren Halling-Overgaard Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Søren Halling-Overgaard Revisors erstatnings- & disciplinæransvar

Læs mere

Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder

Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder Michael S. Dahl, Pernille G. Jensen & Kristian Nielsen Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder Hovedrapport ROCKWOOLFONDEN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Michael S. Dahl, Pernille G. Jensen & Kristian

Læs mere

Udbud af offentlige kontrakter

Udbud af offentlige kontrakter RUTH NIELSEN Udbud af offentlige kontrakter 4. udgave JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Udbud af Offentlige Kontrakter Ruth Nielsen Udbud af Offentlige Kontrakter 4. reviderede udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Revisor og revision m.v.

Revisor og revision m.v. Revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv JESPER SEEHAUSEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv Jesper Seehausen Revisor og revision m.v.

Læs mere

Ret, individ og kollektiv

Ret, individ og kollektiv Sten Schaumburg-Müller (red.) Jens Vedsted-Hansen (red.) Karin Buhmann Jørgen Dalberg-Larsen Thomas Obel Hansen Eva Naur Jensen Astrid Kjeldgaard-Pedersen Ole Bruun Nielsen Karin Hilmer Pedersen Lars Johannsen

Læs mere

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET ANDERS ØRGAARD KONKURSRET 11. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkursret Anders Ørgaard Konkursret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Anders Ørgaard Konkursret 11. udgave, 1. oplag 2014

Læs mere

Det entrepriseretlige hjemmelsproblem

Det entrepriseretlige hjemmelsproblem Det entrepriseretlige hjemmelsproblem modsætningsforhold eller fællesskab? I This page intentionally left blank II Ole Hansen Det entrepriseretlige hjemmelsproblem modsætningsforhold eller fællesskab?

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere