Fireblight (Erwinia amylovora) Resumé

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fireblight (Erwinia amylovora) Resumé"

Transkript

1 Fireblight (Erwinia amylovora) Resumé Fireblight er normalt forbundet med pærer, men kan også være betydelige på visse modtagelige æblesorter især Gala og Egremont Russet og på sent blomstrende cider æble sorter - Vilberie og Brown snude. Unge æbletræer er særligt modtagelige. BEMÆRK! Dette er en lettere tilrettet computeroversættelse af den engelske originaltekst. Det betyder, at der kan forekomme ord / sætninger, som kan være misvisende. Første tydelige symptomer er døde blomster (figur ) eller mørke brune blade hængende fra grene og kviste. Et resultat fra forår- eller sommer-infektion af blomsterne. Barken af syge områder er mørkegrøn eller mørkebrun, ofte gennemvædet af vand og med en utydelig margin mellem sunde og inficerede væv. Figur Visne blomster på grund af fireblight Synlig infektion på æble er karakteristisk - i første omgang er det visne og hængende uden at det bruner og på dette stadium gyldne dråber af bakteriesekret, som ofte ses på den berørte stamceller (fig ). Senere bliver blade og stængel brune. Symptomerne bliver også synlige på frugten med brune uregelmæssige skjolder, som ligner stødmærker eller sol svidning. Under varmt fugtigt vejr kan en glinsende hvidlig / cremeagtig bakteriel slim sive fra ramte skud, grene og frugter. I tørt vejr bliver sive udtørret og fremstår som en sølvskinnende film på berørte overflader. Bakterierne overvintrer i frugthavers træer og i levende hegn med tjørn og i modtagelige prydplanter i tilstødende haver. Findes i barkvæv langs kanterne ses cankers dannet ud fra tidligere års infektioner. I foråret vil disse bakterier formere sig og producere den sivende slim. I vådt vejr spredes bakterierne af vind og regn. Insekter inficerer blomster i foråret. E. amylovora kan også invadere via sår (især unge skud, som er beskadiget af hagl eller vind) og naturlige åbninger såsom nectathodes, hydathodes, pletter, blade ar. Bakterierne invaderer derefter væv, og det giver anledning til typiske symptomer. Fireblight risikoen er størst, når temperaturen overstiger 18 o C, og der er regn. Sygdomsudvikling finder sted mellem 5-30 o C med en optimal temperatur på 27 o C. Der findes ingen anbefalet kemiske kontrolforanstaltninger. Kontrol er nødvendig for at forstå sygdommen, forebyggelse, overvågning og hurtig indsats, når symptomerne ses. Gør rutinemæssige inspektioner for fireblight symptomer straks efter løvfald, ved vinterens beskæring, i foråret, omkring midten af juni og i slutningen af juli til begyndelsen af august.

2 Efterse unge træer oftere. Foretage yderligere inspektioner: hvis der er frostskader at blomstre, efter skadelige storme, efter advarsler om fireblight, eller efter rapporter om fireblight andetsteds. Fjern og brænd syge dele af unge æbletræer så hurtigt som muligt. Skær det sunde træ langt under syge sted for at sikre grundig fjernelse. På modne æbletræer kan dette måske ikke være omkostningsfuld og er mindre presserende. På kviste eller skud skæres grenen af ca. 30 cm under sygdomsstedet. På grene (af 3 4 cm eller mere i diameter) skær mindst omkring 50 cm under sygdomsstedet. Desinficer værktøjer mellem snit og mellem træerne fortrinsvis ved anvendelse af en anbefalet desinfektionsmiddel (3% Hycolin, Sudol eller Clearsol). Grundig fjernelse af planterester fra værktøjerne er afgørende for maksimal effektivitet af desinfektionsmidler. Sygdomsstatus Fireblight er ofte overset, især på æbler, på grund af sin sporadiske optræden i UK. Fireblight er normalt forbundet med pærer, men det kan være lige så vigtige på nogle æblesorter som Gala og Egremont Russet som er særligt udsatte. I 2000 i USA (Michigan) var en fireblightepidemi ansvarlig for, at æbletræer 2-5 år i alder måtte fældes. 240 hektar plantager blev tabt til en pris på 42 millioner dollars. Den vigtigste sort var Gala på en M26 grundstamme. Sygdommen, der er forårsaget af bakterier, kræver særlig opmærksomhed, fordi der ikke er nogenanbefalede kemiske bekæmpelsesmidler. Værter Større kernefrugter - pære, æble, kvæde, prydplanter - tjørn, contoneaster, Pyracantha, stransvaesia (Photinia), hvid stråle, røn. Højrisiko æblesorter - Braeburn, Gala, Egremont Russet, Fuji, Ida Red, James Grieve, Jonagold. Sent blomstrende cideræbler f.eks Vilberie, Brown Snout. Grundstammer - M.9, M.26. I nogle varme klimaer, er Gala på M.9 og M.26 særligt modtagelige med hurtig stamceller invasion nåede til grundstamme. Unge træer er særligt modtagelige. Den faktiske risiko for angreb på en bestemt vært eller sort er afhængig af sæsonens vejr og på vækststadium (f.eks forårets blomstring, sen blomstring, blød skudvækst sammenfaldende med skadelige storme) samt iboende modtagelighed.

3 Symptomer og anerkendelse Første tydelige symptomer er døde blomster (figur side 1) eller mørkebrune blade hængende. Disse kommer fra forår eller sommer infektion af blomstre. Barken af syge områder eller filialer (cankers) er mørkegrøn eller mørk brun, ofte vand gennemvædet og med et utydeligt margin mellem sunde og inficerede væv. Se side 1. Andre symptomer, som kan forveksles med fireblight Fireblight symptomer kan forveksles med andre sygdomme på æbler dette resultat faktisk blomster eller Cankers, fx Nectria canker og blomstre visnesyge (Monilinia laxa f.sp. Mali) - se Mest let forvirret, er blomstre visne, især på æbler. Sædvanligvis er det let at skelne mellem de to. Blomstre visnesyge er kendetegnet ved stribning på grene, hvor blomstre visnesyge svampen fremrykkende fra de døde blomstre. Men på æbler, ofte det eneste symptom på blomstre visnesyge er døde blomster, som sygdommen ikke ikke altid udvikle sig til sporen. Så medmindre der er beviser for fungal sporulering eller bakteriesekret på blomsterne er en visuel diagnose vanskelig. Også blomstre visne og fireblight kan være til stede i samme cider plantage. Sygdom cyklus og epidemiologi Bakterier overvintre i frugthaver træer og i levende hegn med tjørn og modtagelige prydplanter i tilstødende haver i bark væv langs kanterne af cankers dannet ud fra tidligere års infektioner. Disse bakterier vil i foråret formere sig og producere sivende slim. Se side 1. Frit vand på værtens overflade er afgørende for infektion, men tidligt i sæsonen, under primær blomstre, er regn ikke afgørende, da dug kan være tilstrækkelig til tilvejebringe den nødvendige fugt. Et højt niveau af jordfugtighed (regn eller vanding) er nødvendig for at opretholde en høj plantevævsvæskens potentiale til at hjælpe sygdomsprogression i værten. Storme med kraftig vind eller hagl forårsager vævsskade og giver adgang for bakterier og øger risikoen for infektion og med hurtig etablering af sygdom. Blight på grene og stængler vil normalt sætte sig i blomster eller i stængler, når de ekspanderer kraftigt i sommer, især på unge træer. Det er begunstiget af varmt vejr og høj jordfugtighed og nitrogen. Hvert år vil der være fireblight på nogle træer af alle værter, der ikke er bemærket. Disse kan være en farlig kilde til inokulum i de senere år, hvis de ikke er opdaget og ødelagt. Inficerede træer kan have sygdommen i de efterfølgende år og forblive symptomfri indtil vejrforholdene er gunstige. Sådanne træer kan være vigtige kilder til sygdommen.

4 Faktorer, som forøger risikoen for fireblight Inokulum - Fireblight infektion, som ikke er bemærket eller er ignoreret i plantagen eller æble eller pære planteskole eller på nærliggende tjørn eller pynt værter især Cotoneaster og Pyracantha. Varme perioder i løbet af primær æbleblomstring. Sene blomster eller sekundær blomstring på æbler. Overlapning af blomstringen af pærer, æbler, hawthorns eller ornamentale værter. Inoculum spredes af bier og andre insekter besøger blomster. Frugtskimmel - skadelige storme med vind-blæst regn i perioder med hurtig skudvækst. Haglbyger fordel frugtskimmel. Inoculum spredes af vind-blæst regn fra syge til raske træer. Ignorerering af fireblight som en potentielt vigtig sygdom af æbler. Sygdom overvågning og prognosticering Der er ingen kemikalier til bekæmpelse af fireblight registreret i Storbritannien. Overvågning og prognoser er derfor en vigtig del af fireblight forebyggelse og kontrol som er baseret på tidlig opdagelse af symptomer og fjernelse af påvirket væv for at forebygge spredes. Fordi fireblight i Storbritannien er sporadisk, er overvågningen bedst sammen med vejret, for at identificere risiciperioder, hvor symptomerne kan være til stede, og tydelig information. Overvågningen bør også omfatte nærliggende hawthorns og modtagelige prydplanter. Forskellige fireblight-prognosesystemer er blevet udarbejdet på verdensplan f.eks Maryblyte (USA), men det mest pålidelige system for UK er Billing Integrated System 1995 eller BIS95. Dette system kan bruges manuelt fra vejrdata indsamlet dagligt fra en velrenommeret meteorologisk station. Det BIS95 system er også blevet indarbejdet i ADEM. Dette er en PC-baseret system, der giver advarsler om flere sygdomme - æbleskurv, æble meldug og fordærve samt fireblight. Vejrdata bliver optaget på en logger og downloades til PC. Den BIS9 model i ADEM vedrører hovedsageligt virkningerne af vejret på infektion af æble og pære med fireblight bakterier. Ved vurdering af risici, er den første bekymring konsekvenserne af vejrets indvirkning på infektion. Men fordi infektionen afhænger af andre faktorer såsom tilgængelighed og modtagelighed værtsvæv, inoculum niveau, tilstedeværelse af alternative værter mv, risiko dag identificeres ved ADEM er potentielle infektion dage, ikke nødvendigvis dage faktisk infektion. Det er derfor væsentligt, at BIS95 systemet anvendes i forbindelse med felt information og ikke alene. Dens anvendelse er derfor helt anderledes end skurv og meldug modeller i ADEM. Når det kører, modellen scanner vejrdata og identificerer potentielle infektionsrisiko dage for blomstre skimmel og skyd afsvide hvor unge, grønne væv er inficeret. I denne fase, modellen forudsætter, at hverken værtsvæv modtagelighed eller inokulum er begrænsende faktorer. Således den model indikerer dage, hvor vejret var gunstigt for infektion. For hver potentiel infektion dag, modellen også angiver den tidligste dato, hvor tidlige skimmel symptomer kan være set. Denne information vises grafisk.

5 Den dato, hvor symptomerne kan ses bruges til tidsfelt søgninger i risikogrupperne frugtplantager, at spot infektion så hurtigt som muligt for at begrænse spredning. Ud over standard vejrdata, bør registrene også holdes af vært fænologi og usædvanlige vejrforhold, dvs storme, vind og hagl, som kan forårsage skade på unge skud mv og øge fireblight risiko. BIS kan også anvendes til anden spredning under blomstre, hvis behandlingen var tilgængelige. Forebyggelse og bekæmpelse af fireblight De beskrevne procedurer er både for økologisk produktion og konventionel system. Fireblight forebyggelse - Vedligehold en god sygdomsbekæmpelse i plantagen og planteskole. - Udskift nærliggende hawthorns og modtagelige værter af ikke-værter. - Hold resterende hawthorns veltrimmet for at forhindre blomstring. - Undgå pære og æblesorter, som producerer sene blomster (efter den vigtigste blomstringsperiode) eller sekundær blomstre i sommeren eller efteråret. Fjern sekundær blomster hvis det er praktisk. - Må ikke plante kold-lagret træer sent, fordi de kan efterfølgende blomstre sent. - Undgå bløde skud vækst fremkaldt af overdreven vanding, dårlig jord dræning, eller unødvendig brug af kvælstofgødning. Fireblight kontrol Lær at genkende fireblight til forskel fra andre sygdomme såsom Nectria canker (Æble og pære), Monilinia blomstre visnesyge (æble) og Pseudomonas blomstre visnesyge (pære). Lav rutinemæssige inspektioner på følgende tidspunkter: - Kort efter løvfald - fireblight-inficerede skud ikke slippe deres blade er så nemt synlige efter løvfald - Vinterens beskæring - Kort efter forårsskud - fireblight-inficerede skud undlader at blad ud - Omkring midten af juni - Slutningen af juli til begyndelsen af august - Undersøg unge træer oftere. Lav yderligere inspektioner: - Hvis der er frost skader på blomstre - Efter skadelige storme - Følgende advarsel af fireblight (nogle lokale advarsler udstedes af East Malling Forskning via konsulenter) - Følgende rapporter om fireblight andetsteds Begræns stamceller invasion ved at fjerne og brænde syge dele af alle pæretræer og unge æble træer snarest muligt. Skær gennem sund træ langt under sygt træ for at sikre grundig fjernelse. På modne æbletræer dette måske ikke være omkostningseffektive og er min-

6 dre presserende. På grene eller skud udskåret ca. 30 cm nedenfor pletten; på grene (af 3 4 cm eller mere i diameter) udskæres ved mindst 50 cm nedenfor plet. Start sonderende kniv nedskæringer i sundt væv først og bevæge sig op. Marker berørte dele af træer med farvet plastik strimler til at kontrollere succes kontrol foranstaltninger senere. Desinficer værktøjer mellem snit og mellem træerne fortrinsvis ved anvendelse af en anbefalet desinfektionsmiddel (3% Hycolin, Sudol eller Clearsol). Grundig fjernelse af planterester fra værktøjerne er essentiel for maksimal effektivitet desinfektionsmidler. Yderligere råd: - Køb træer fra en pålidelig kilde. - Undgå at plante unge træer nær hawthorns. - Husk fireblight kan være svært at få øje på en tjørn hæk som kun én eller et få træer kan være sygt. - Undgå overliggende vanding, øger fireblight risiko. - Undgå beskæring unge eller planteskole træer i sommer. - Skær syge dele kun i tørt vejr. - Vær især opmærksom på fireblight advarsler, hvis: - Temperaturer er 21 C eller mere i løbet af flor - Temperaturer under eller kort tid før bloom er-2oc eller mindre - Skadelige storme opstår - Check for bark gnidning af træ bånd. Begræns bikube brug. Kemisk bekæmpelse I andre lande, hvor fireblight er udbredt, forebyggende sprays af kobber eller antibiotika anvendes i højrisiko perioder, generelt i flor. Kobberforbindelser er fytotoksiske og ingen anbefales til brug på æbler efter opløbet burst. Anvendelsen af antibiotika ikke er tilladt i Storbritannien. Biologisk bekæmpelse Der er en betydelig forskning i andre lande på biologiske midler til kontrol af fireblight. Fire produkter er kommercielt tilgængelige i USA: Pseudomonas fluorescens-stamme A506 (Blight Ban) Pantoea agglomerans E325 (Bloomtime Biological FD) Bacillus subtilis stamme QST 713 (Serenade Max) Bacillus pumilis stamme QST 2808 (Sonata) Normalt de anvendes under flor sammen med skimmel advarsler og som en del af en integrerede program. De er normalt ikke tilstrækkeligt pålidelige til at blive anvendt alene. I øjeblikket har kun Serenade er klar til brug på æble i Storbritannien og de seneste HDC-finansierede forsøg på pærer har vist, at Serenade gav en vis kontrol over fireblight når den anvendes hyppigt starter ved budburst.

7 Andre kemisk bekæmpelse Prohexadion-calcium (Regalis) - er en vækst regulator, som reducerer skudvækst på æbler ved at inhibere gibberellin-biosyntese. Når de anvendes på æble til at styre skudvækst det også reducerer forekomsten og sværhedsgraden af fireblight skudinfektion. Regalis har ingen direkte bakteriel handling, men øger værtsresistens ved at reducere plante vitalitet og også ved at ændre phenylpropanoid-biosyntese-pathways, der forbedrer værtsresistens. Regalis anvendes i sent blomstre at undertrykke spiring så sin primære effekt er på sekundær fireblight snarere end på primær blomstre infektion. Andre værtsresistens-fremkaldende kemikalier - Produkter indeholdende harpin (PreTect, ProAct, Messenger) har forskellige effekter på planter forbedre kvaliteten af frugt. De kan også stimulere forsvarssystemet af anlæg og øge sygdomsresistens. Sådanne behandlinger skal være anvendes præ-blomstring at stimulere resistens mod primær blomstre infektion. Virkningerne tendens til at være kortlivet så gentagne ansøgninger er nødvendige. PreTect er tilgængelig i England og dens virkninger på fireblight er i øjeblikket under evaluering. Forsøgsresultater i USA har været lovende. Yderligere læsning De fleste oplysninger er taget fra APRC News, Issue 10 April 1996

Frugt og bær. Sådan lykkes de i haven med økologiske metoder

Frugt og bær. Sådan lykkes de i haven med økologiske metoder Grøn Viden A A R H U S Maren Korsgaard og Hanne Lindhard Pedersen U N I V E R S I T E T Frugt og bær. Sådan lykkes de i haven med økologiske metoder Det Jordbrugs vid enskabelige Fakul t et DJ F H av e

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Kæmpe-Bjørneklos økologi... 3. 1.1 Kæmpe-Bjørneklos udseende... 4. 1.2 Forveksling med andre planter... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Kæmpe-Bjørneklos økologi... 3. 1.1 Kæmpe-Bjørneklos udseende... 4. 1.2 Forveksling med andre planter... 5 Indholdsfortegnelse 1. Kæmpe-Bjørneklos økologi... 3 1.1 Kæmpe-Bjørneklos udseende... 4 1.2 Forveksling med andre planter... 5 2. Forholdsregler i forhold til plantesaften... 5 3. Vejledning i bekæmpelse

Læs mere

NR. 6. JUNI 2009 Se prototype på HorTeaM-Expo den 9. juni Fremtidens miljøvenlige sprøjte til frugttræer

NR. 6. JUNI 2009 Se prototype på HorTeaM-Expo den 9. juni Fremtidens miljøvenlige sprøjte til frugttræer NR. 6. JUNI 2009 Se prototype på HorTeaM-Expo den 9. juni Fremtidens miljøvenlige sprøjte til frugttræer LÆS OM: SCHAUMANN SPRØJTER SKIFTER HÆNDER CLAUS OG JACOB JACOBSENS ASPARGES NR.6. JUNI 2009 INDHOLD

Læs mere

Anlægsgartnerens. plejehåndbog

Anlægsgartnerens. plejehåndbog Anlægsgartnerens plejehåndbog Forord Anlægsgartnerens plejehåndbog giver en kortfattet oversigt over, hvad haveejeren skal huske at gøre efter aflevering af en ny belægning, beplantning eller græsplæne.

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i. Indsatsområdet Lindenborg ådal & Østerådalen

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i. Indsatsområdet Lindenborg ådal & Østerådalen Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Indsatsområdet Lindenborg ådal & Østerådalen Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo (Heracleum mantegazzianum) i indsatsområde Lindenborg ådal & Østerådalen,

Læs mere

Stivelseskartofler. Etablering. Kartofler kan dyrkes til. spisekartofler pulverkartofler, chips og pommes frites læggekartofler stivelseskartofler

Stivelseskartofler. Etablering. Kartofler kan dyrkes til. spisekartofler pulverkartofler, chips og pommes frites læggekartofler stivelseskartofler Stivelseskartofler Kartofler kan dyrkes til spisekartofler pulverkartofler, chips og pommes frites læggekartofler stivelseskartofler Denne dyrkningsvejledning handler om produktion af stivelseskartofler.

Læs mere

EU-lande i fælles front mod kartoffelskimmel

EU-lande i fælles front mod kartoffelskimmel EU-lande i fælles front mod kartoffelskimmel Hvis der er rådne kartofler i den nyindkøbte pose, har kartoflerne med stor sandsynlighed kartoffelskimmel en alvorlig plantesygdom, som skyldes angreb af mikroorganismen,

Læs mere

Sygdomme i græsplæner

Sygdomme i græsplæner 7 Sygdomme i græsplæner En græsplæne er en enestående kultur. Ingen andre kultiverede planter er af menneskene udsat for en sådan række af unaturlige behandlinger som græsplæner. Den extremt tætte plantebestand,

Læs mere

Indhold. Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2008-2018 3 af 15

Indhold. Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2008-2018 3 af 15 Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2008-2018 Forord Med denne indsatsplan tages det første skridt mod en koordineret bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Stevns Kommune. Kæmpe-Bjørneklo kan vokse

Læs mere

Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren.

Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren. Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren. Demonstrationsprojekt J. nr. 3663-D-11-00490 Projektets samlede demonstrationseffekt

Læs mere

Syrener Syringa. Alle kender både synet og duften af de blomstrende syrener.

Syrener Syringa. Alle kender både synet og duften af de blomstrende syrener. Syrener Syringa Når vi mærker syrenduften og ser buskenes lilla og hvide blomster hænge tungt ned i alle haver og parker, så er det snart sommer i Danmark. Så er det ved den tid, hvor også studenterne

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Sorø Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Sorø Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Sorø Kommune Udarbejdet for Sorø Kommune, Fagcenter Plan & Miljø af Biomedia, Januar 2009 Revideret Januar 2012 1 Forord Med denne indsatsplan tages det

Læs mere

STORE TRÆER TIL SMÅ KUNDER

STORE TRÆER TIL SMÅ KUNDER STORE TRÆER TIL SMÅ KUNDER Mimi Hvass,,, At plante store træer er blevet et hit. Også i private haver. Med eller uden fagfolk som rådgiver. Der er i alle tilfælde faldgruber og idéer man skal være opmærksom

Læs mere

Plantekvalitet. Proveniensvalgets betydning

Plantekvalitet. Proveniensvalgets betydning Plantekvalitet Når man sætter en plante i jorden, er der to ting, som er vigtige: plantens proveniens og plantens fysiske kvalitet. Det sidste er især vigtigt på kort sigt og afgørende i selve udplantningsfasen.

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

Bilag til Analyse af rammevilkår for økologisk frugt, grønt og bær i Danmark

Bilag til Analyse af rammevilkår for økologisk frugt, grønt og bær i Danmark Bilag til Analyse af rammevilkår for økologisk frugt, grønt og bær i Danmark FødevareErhverv 2009 Indhold Den danske frugt- og grøntsektor...3 Praktisk omkring dyrkningen og afsætningen - Frugt...12 Praktisk

Læs mere

Indsatsplan mod Kæmpe-Bjørneklo Forebyggelse og bekæmpelse Allerød Kommune 2006-2016

Indsatsplan mod Kæmpe-Bjørneklo Forebyggelse og bekæmpelse Allerød Kommune 2006-2016 Forebyggelse og bekæmpelse Allerød Kommune 2006-2016 Forebyggelse og bekæmpelse Allerød Kommune 2006-2016 Allerød Kommune Teknik & Miljø Bjarkesvej 2 3450 Allerød Juni 2006 Indsatsplan mod Kæmpe-Bjørneklo

Læs mere

Etablering Dyrkningsmetode

Etablering Dyrkningsmetode Side 1 af 7 Løg Det samlede dyrkningsareal med løg i Danmark udgør godt 1.400 ha (DFFE, 2009), hvoraf er 133 økologiske (Plantedirektoratet, 2008), hvilket svarer til knapt 10 pct. 2/3 af produktionen

Læs mere

Berøringsfrit håndtag

Berøringsfrit håndtag Berøringsfrit håndtag Færre sygehusinfektioner på de danske sygehuse Gruppe B230 2. semester Elektronik & IT Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet Afleveres 25. maj

Læs mere

Stauder på en ny måde -

Stauder på en ny måde - Stauder på en ny måde - Af April 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Blomster på en helt ny måde i Danmark... 2 Inspirationskilden... 2 Miksplantning... 3 Fordele... 3 Udfordringer... 4 Forslag

Læs mere

Dyrkningsvejledning. Avl af egne læggekartofler

Dyrkningsvejledning. Avl af egne læggekartofler Dyrkningsvejledning Avl af egne læggekartofler 2 Dyrkningsvejledning læggekartofler Indhold En krævende produktion...3 Lovens krav...4 Et sundt udgangspunkt...4 Før lægning...5 Lægning... 6 Speciel gødskning...

Læs mere

Retningslinier for fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyr

Retningslinier for fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyr AGRO Institut for Agroøkologi 1 Retningslinier for fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyr Stuefluen (Musca domestica) er den almindeligste flue på gårde med især kvæg- og svin og den kan være yderst

Læs mere

Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N

Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Indhold Forord... 3 Pesticidfri pleje skal styrke græsset... 4 Vigtigt at samarbejde...

Læs mere

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt.

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt. 19. december 2004 Henrik Dalsager Morten Hemmingsen Robin Lyksholm Michael Niss Jens Henrik Rauff Rasmus Skjøtt Morten Tychsen Side 2 af 79 Gruppe: B216 19. december 2004 Titel: Luftfugtighedsmåler til

Læs mere

Masseeksperiment 2014. Lærervejledning

Masseeksperiment 2014. Lærervejledning Masseeksperiment 2014 Lærervejledning 1 Indhold Denne lærervejledning består af tre dele: Baggrundsviden. Metodisk lærervejledning til udførelse af Masseeksperiment. Supplerende niveaudelte aktivitetsforslag.

Læs mere

[SKIMMELSVAMP] Ricko Berthin Olsen

[SKIMMELSVAMP] Ricko Berthin Olsen 2011 Ricko Berthin Olsen [SKIMMELSVAMP] Hvad er årsagen til, at der forekommer skimmelsvamp i nye enfamiliehuse, og hvad kan man dernæst gøre ved problemet? Indhold Indledning:...3 Hvad er skimmelsvamp?...4

Læs mere

Grønt Miljø 4 / MAJ 2011

Grønt Miljø 4 / MAJ 2011 4 En beskæring er en såring 14 90 år med græsfrø 16 Buksbom trues af agressiv svamp 20 Fredsegen 28 De gode udbud kommer ikke af sig selv 32 Den varme ø 38 Ungdomshusets nye træer er krigsveteraner Grønt

Læs mere

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget Beløb 1000 kr. Regnskab 2008 Budget 2009 (senest indsendte budget) Budget 2010 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B

Læs mere

Lus. Lus er noget, man får fra andre. En blodsugende snylter, læse, hvordan man placerer en lus imellem to negle.

Lus. Lus er noget, man får fra andre. En blodsugende snylter, læse, hvordan man placerer en lus imellem to negle. Lus Lus er noget, man får fra andre. En blodsugende snylter, som foretrækker hår i maden. Den skal bekæmpes. I kyndige hænder er en tættekam et effektivt våben. Men vi har også andre metoder. I denne brochure

Læs mere