Afbrydelse af smitteveje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afbrydelse af smitteveje"

Transkript

1 Afbrydelse af smitteveje Clostridium difficile Norovirus

2 Bestilling Det fulde sortiment kan altid ses på vores webshop abenaonline.dk Dynamisk produktmenu Nemt og hurtigt indkøb via Favoritliste Effektive indkøb Der kan afgives bestilling på følgende måder: Online: Telefon: Fax: Abenas telefontid er: Mandag torsdag: Fredag Dokumentation Opdaterede produktdatablade Logistikoptimering Det Grønne Abena Indeks Kontooplysninger, aftalesortiment Udskriv faktura og følgeseddel, advisering pr. sms eller mail Nyheder, ordrehistorik 2

3 Formål Formålet med brochuren Afbrydelse af Smitteveje er at give personalet et hurtigt overblik over hvilke forholdsregler man skal tage samt hvilke produkter og værnemidler, der bør anvendes, når smitterisiko er konstateret. Der vejledes ud fra Statens Serum Instituts supplerende retningslinjer på smittetypen, og der gives vejledning på forholdsregler, isolation, brug af værnemidler, korrekt patienthygiejne samt korrekt rengøring. Korrekt håndhygiejne er afgørende for at afbryde smitteveje, og derfor gives først en kort præsentation på de generelle hygiejniske retningslinjer fra Statens Serum Institut (SSI). Hernæst sættes fokus på: Clostridium difficile Norovirus Som tillæg til brochuren findes en plakat, der med farvekodning angiver de anbefalede produkter til nedennævnte fire smittetyper. Indholdsfortegnelse Generelle infektionshygiejniske retningslinjer Clostridium difficile tarminfektion... 8 Norovirus Håndsæbe Hånddesinfektion Hånddesinfektionsservietter Handsker Beskyttelseskitler Masker Øjenværn Åndedrætsværn Engangsforhæng Overfladedesinfektion Rengøring og vask Sække Stålsnører Fækalsystemer

4 Generelle infektionshygiejniske retningslinjer Smittespredning sker ofte i forbindelse med procedurer inden for undersøgelse, behandling og genoptræning. Alle plejeopgaver og procedurer bør derfor tilrettelægges og udføres med størst hensyntagen til smitterisikoen for at reducere eller forhindre kontaktsmitte. Håndhygiejne Håndhygiejne er den vigtigste forholdsregel til forebyggelse af kontaktsmitte Håndhygiejne omfatter både håndvask og hånddesinfektion, men hånddesinfektion skal være første valg ved tør forurening. Håndhygiejne udføres Før og efter kontakt med beboeren eller dennes omgivelser. Før rene opgaver. Efter urene opgaver. Efter brug/skift af handsker og værnemidler. Ved synlig eller våd forurening af hænderne foretages håndvask efterfulgt af hånddesinfektion. Hånddesinfektion foretages altid, når rummet forlades og værnemidler er aftaget. Håndvask ved synlig eller våd forurening Skyl hænder og håndled godt under rindende, tempereret vand. Brug albuen eller underarmen, når du tager sæbe fra dispenseren. Sæben fordeles grundigt. Vask hænderne i mindst 15 sekunder: - gnid sæben godt ind - mellem fingrene - husk tommelen - håndflade - håndryg - håndled. Skyl sæberester godt af for at undgå hudirritationer. Dup eller aftryk hænderne grundigt med engangspapirhåndklæde. Undgå at gnide papiret på hænderne for at undgå sårbare hænder. Luk vandhanen med det brugte papirhåndklæde. 4

5 Generelle infektionshygiejniske retningslinjer Hånddesinfektion Hånddesinfektion foretages på synligt rene og tørre hænder og evt. efter håndvask. Tilfør minimum 3 ml hånddesinfektionsmiddel som fordeles og derefter gnides omkring på alle flader af begge hænder og håndled i mindst 30 sekunder. Hånddesinfektionsmidlet fordeles grundigt: - mellem fingrene - husk tommelen - håndflade - håndryg - håndled. Hånddesinfektionsmidlet skal indgnides, indtil tørhed opnås. Til hånddesinfektion bruges et alkoholbaseret middel tilsat glycerol - Etanol og isopropyl alkohol - Der anbefales ethanol % for flydende hånddesinfektion og % for hånddesinfektionsgel. Værnemidler Værnemidler omfatter udstyr, der bæres af sundhedspersonale med det formål: at beskytte personalet mod smitte af mikroorganismer. at forhindre personalet i at videregive smitten. Handsker Anvendes ved alle opgaver, hvor der er risiko for forurening af hænder. Handsker skal skiftes mellem hver procedure samt ved forurening. Der skal anvendes CE-mærkede medicinske engangshandsker. Arbejdsdragt/plastforklæde/ engangsovertrækskittel Arbejdsdragt skal anvendes. Plastforklæde/engangsovertrækskittel anvendes ved risiko for forurening med blod eller anden menneskelig udskillelse. Kirurgisk maske, beskyttelsesbriller/visir Masker benyttes ved risiko for stænk og sprøjt Visir ved risiko for stænk og sprøjt i øjnene. Affald Affald bortskaffes som dagrenovation. Snavsetøj Snavsetøj håndteres så lidt som muligt. Tøj, der er forurenet med blod, afføring eller lignende, lægges i en plastpose eller vandopløselig plastpose, som kan gå direkte i vaskemaskinen med indhold. Rengøring Synlig forurening fjernes straks. Efter optørring af større mængder forurening, skal der aftørres med egnet desinfektionsmiddel. Alle flader og berøringspunkter, som kan blive forurenet, rengøres regelmæssigt med almindelig rengøringsmiddel. På overflader, vægge og gulve foretages almindelig rengøring. Kilde: Statens Serum Institut (SSI) og Sundhedsstyrelsen 5

6 står for Methicillin Resistent Staphylococcus Aureus Navnet dækker over en gul stafylokok, der er blevet modstandsdygtig over for forskellige former for antibiotika. Infektion med kan medføre alvorlig sygdom og dødelighed, især hos i forvejen syge og svagelige personer. 1 2 Symptomer Hos raske patienter er symptomerne fx hudinfektion i rifter og sår, børnesår, bylder og neglerodsbetændelse. Hos syge og svage personer er symptomerne fx bylder, betændte sår, urinvejsinfektion, kronisk luftvejsinfektion eller i værste fald knoglebetændelse og bakterier i blodet. Smittekilde Smitten sker via direkte og indirekte kontakt. Smitten kan spredes via hænder, udstyr, håndtag, tastatur og andre genstande, som berøres af hænder. Man kan også være rask smittebærer uden at være syg. Bakterien kan overleve i flere måneder i sengetøj og på møbler mv. 3 4 Forholdsregler Vigtigste forholdsregel er korrekt håndhygiejne, og at personalet er instrueret i de hygiejniske forholdsregler så de undgår at blive smittet. Der henvises til supplerende retningslinjer, som vil fremgå i efterfølgende afsnit, hvor det er relevant. Beboer placering Beboeren tildeles eneværelse, dog kan samlevende dele bolig. Beboeren kan frit deltage i sociale aktiviteter uden for boligen. Alle pleje- og behandlingsopgaver skal foregå på stuen. Ved behandling uden for stuen tages følgende forholdsregler: - Afdelingen informeres om smitten forinden og patienten kører direkte til behandling. - Hånddesinfektion skal udføres af beboeren inden stuen forlades og ved luftvejsinfektion skal beboeren om muligt, bære maske. - Efter behandlingen skal alle kontaktpunkter desinficeres med egnet desinfektionsmiddel. 6

7 Personlige værnemidler Følgende værnemidler anvendes efter supplerende retningslinjer. Personlige værnemidler reducerer risikoen for spredning af og bør også anvendes af pårørende og besøgende, som inddrages i plejen. Handsker: CE-mærket nitril eller latex med god barriereeffekt skal anvendes ved al kontakt med borgeren, udstyr, inventar, snavsetøj og affald samt rengøring. Handsker skal skiftes mellem hver procedure samt ved forurening. Arbejdsdragt/uniform: Skal altid anvendes og skiftes dagligt. Overtrækskittel: Briller/ Maske med visir/ Maske: Skal være væskeafvisende med lange ærmer, der slutter tæt til håndleddene, anvendes ved direkte kontakt med borgeren. Dette gælder også for besøgende og pårørende, som inddrages i plejen. Anvend briller + kirurgisk maske eller maske med visir hvor der er risiko for stænk eller sprøjt. For borgere med luftvejsinfektion gælder det, at både personale og pårørende der inddrages i plejen anvender kirurgisk maske. Håndhygiejne Læs mere under Generelle infektionshygiejniske retningslinjer, side 4-5. Patienthygiejne Beboers undertøj og håndklæde skiftes dagligt. Tøj og linned som er fælles for beboere vaskes ved min. 80 C. Alle i husstanden behandles samtidigt for at forhindre krydssmitte. Standardbehandlingen varer 5 dage og omfatter: Mupirocin nasal næsesalve 2% bruges efter anvisning fra lægen. Daglig kropsvask inkl. hårvask med klorhexidinsæbe 4%. Hver beboer skal anvende eget håndklæde, vaskeklud m.m. og det skal skiftes dagligt. Bestik og service Der anvendes alm. bestik og service, som kan varmedesinficeres i opvaskemaskine. Madaffald bortskaffes med dagrenovation. Udstyr efter supplerende retningslinjer Udstyr/utensilier tages kun med på stuen, hvis det kan rengøres. Efter brug transporteres det til dertil indrettet skyllerum og desinficeres. Alternativt anvendes engangsudstyr. Mobilt udstyr og hjælpemidler desinficeres med egnet desinfektionsmiddel, inden det tages ud af rummet. Rengøring Rengøring efter supplerende retningslinjer Rengøringspersonalet anvender samme personlige værnemidler som plejepersonalet. Ved rengøring af områder, der ikke har været i direkte kontakt med borgeren, anvendes almindelige rengøringsmidler. Kontaktpunkter som håndtag, klokkesnor, toiletskylsknap, udstyr, sengehest og alle andre kontaktpunkter rengøres og desinficeres med egnede midler. Slutrengøring efter supplerende retningslinjer Der foretages rengøring og desinfektion af alt inventar og udstyr. Gulvet vaskes med almindeligt rengøringsmiddel. Alle løse genstande som pude, dyne, gardiner, sengeforhæng m.m. sendes til vask. Madras rengøres og desinficeres, evt. lavtrykautoklaveres. Løse genstande som toiletbørste, toiletpapir m.m. bortskaffes. Snavsetøj efter supplerende retningslinjer: Det håndteres som alm. snavsetøj og opbevares i dertil indrettet skyllerum/affaldsrum, inden det bringes til vaskeri. Affaldshåndtering: Affald bortskaffes som almindelig dagrenovation. 7

8 Clostridium difficile tarminfektion Clostridium difficile er en anaerob spordannende bakterie, som kan overleve i månedsvis. Nogle stammer, CD027, producerer giftstoffer, som kan give infektion i form af diarré (når patienten behandles med antibiotika), der kan medføre dødelighed hos borger med nedsat immunforsvar. Clostridium difficile CD027 er vanskelig at behandle, da bakterien er sporedannende. Clostridium difficile-diarré er næsten altid udløst af antibiotikabehandling. 1 2 Symptomer Diarré med blodig afføring. Feber. Mavekrampe. Kvalme og opkast. Smittekilde Bakterien udskilles med afføring og kan derfor smitte fækalt-oralt samt via direkte og indirekte kontakt og ofte via kontaktflader. Smitten spredes gennem hænder, udstyr, senge, håndtag, toiletbesøg og andre kontaktflader. Bakterien kan overleve længe på genstande og kan derved overføres via personalets eller beboeres hænder (i op til 40 dage efter borgeren er erklæret rask). Kilde: SSI. 3 Forholdsregler Vigtigste forholdsregel er korrekt håndhygiejne, og at personalet er instrueret i de hygiejniske forholdsregler - så de undgår at blive smittet. De supplerende retningslinjer vil fremgå i efterfølgende afsnit, hvor det er relevant. 4 Beboer placering Beboeren tildeles eneværelse, dog kan samlevende dele bolig. Beboeren kan frit deltage i sociale aktiviteter uden for boligen. Alle pleje- og behandlingsopgaver skal foregå på stuen. 8

9 Clostridium difficile tarminfektion 5 Personlige værnemidler Personlige værnemidler efter supplerende retningslinjer. Handsker: CE-mærket nitril eller latex med god barriereeffekt. Skal anvendes ved al kontakt med borger, udstyr, inventar, snavsetøj og affald samt rengøring. Handsker skal skiftes mellem hver procedure samt ved forurening. Arbejdsdragt/uniform: Skal være væskeafvisende med lange ærmer, der slutter tæt til håndleddene. Overtrækskittel: Anvendes ved direkte kontakt med borgeren. Dette gælder også for besøgende og pårørende, som inddrages i plejen. Briller/ Anvend briller + kirurgisk maske eller maske med visir hvor der er risiko for Maske med visir/ stænk eller sprøjt. For borgere med luftvejsinfektion gælder det, at både Maske: personale og pårørende der inddrages i plejen anvender kirurgisk maske Håndhygiejne Håndvask og hånddesinfektion efter supplerende retningslinjer. Hånddesinfektion alene er IKKE tilstrækkelig, da virus IKKE er fuldt følsomt overfor alkohol. Håndvask skal foretages efter enhver forurening og inden stuen forlades efterfulgt af hånddesinfektion, når hænderne er tørre. Borgerhygiejne Udstyr Bør så vidt muligt være engangsudstyr eller borgerbundet, og der skal vaskes og desinficeres efter brug. Brug af fællesudstyr bør undgås. Benyttes det alligevel, skal det vaskes og desinficeres efter brug. Henstands- og overfladedesinfektion skal være med klorholdigt desinfektionsmiddel indeholdende minimum 1000 ppm aktivt klor. Fækalpose Fækalposer kan anvendes ved diarré. Bestik og service Der anvendes almindeligt bestik og service, som kan varmedesinficeres i opvaskemaskine. Madaffald bortskaffes med dagrenovation. Rengøring Daglig rengøring Sengestue, inventar, udstyr samt bad og toilet rengøres med rengøringsmidler. Gulv vaskes med egnede rengøringsmidler. Der anvendes rene klude og mopper, som bortskaffes som alm. snavstøj efter lokale retningslinjer. Spande, rengøringsudstyr og kontaktpunkter (håndtag, sengehest, gelænder, sengebord, klokkesnor, toiletsæde, vandhane m.m.) desinficeres med klorholdigt desinfektionsmiddel min ppm min. 1 gang dagligt. Slutrengøring Dyner og puder, evt. madrasbetræk, gardiner og forhæng sendes til vask, der vaskes ved min. 80 C. Madrasser med overflader der tåler aftørring skal rengøres og desinficeres, eller alternativt lavtrykautoklaveres. Gulve vaskes og desinficeres med klorholdigt desinfektionsmiddel min ppm. Moppehoveder/andet rengøringsudstyr sendes til vask, varmedesinficeres eller desinficeres med klor 1000 ppm. Hydrogenperoxidforstøvning med robot er et effektivt alternativ til slutrengøring. Snavsetøj: Lægges i snavsetøjs-/affaldspose på stuen og opbevares i skylle-/affaldsrum, må ikke bringes rundt på andre sengestuer. Brug evt. en vandopløselig plastikpose, som kan lægges direkte i vaskemaskinen uden at komme i kontakt med tøjet, beboerens tøj vaskes seperat. Affald: Bortskaffes som almindelig dagrenovation. 9

10 Norovirus I Danmark kaldes sygdom med norovirus for Roskildesyge, fordi det første danske sygdomsudbrud var i Roskilde i 1936 men sygdommen kaldes også maveinfluenza eller omgangssyge. Norovirus er en ikke kappeklædt vira, som nemt overlever længe i omgivelserne. Norovirus er modstandsdygtig over for visse desinfektionsmidler, udtørring og temperaturer under 70 C. Sygdommen er meget smitsom og besværlig men sjældent alvorlig. Varighed 1-2 dage. 1 2 Symptomer Symptomerne er kvalme, pludselig og voldsom opkastning, vandig diarré, mavepine og mavekramper. Nogle får let feber, kuldegysninger, hovedpine og smerter i led og muskler. Der går gerne fra 24 til 48 timer, fra man er smittet med norovirus, til sygdommen bryder ud. Man er typisk syg i 24 til 60 timer. Man kan få stort væsketab ved Norovirus. Specielt ældre kan være følsomme for væsketab, hvorfor hospitalsindlæggelse og væsketilførsel kan blive nødvendigt. I sjældne tilfælde har der været dødsfald som følge af Norovirus. Selv om man føler sig rask, og symptomerne er stoppet, kan man stadig udskille virus og dermed smitte andre i op til 48 timer. Smittekilde Norovirus smitter ved direkte eller indirekte kontakt med afføring eller opkast fra en smittet person. 30 % til 80 % af dem der udsættes for smitte bliver syge. En meget vigtig smittevej er den indirekte, hvor smittede personer med mangelfuld håndvask forurener fødevarer, køkkenudstyr, dørhåndtag, gelændere, vandhanegreb, borgernære genstande, sengemiljø m.m. 3 Forholdsregler Der henvises til supplerende infektionshygiejniske retningslinjer. De supplerende retningslinjer vil fremgå i efterfølgende afsnit, hvor det er relevant. 4 Beboer placering Beboeren tildeles eneværelse, dog kan samlevende dele bolig. 10

11 Norovirus 5 6 Personlige værnemidler Handsker: CE-mærket nitril eller latex med god barriereeffekt skal anvendes ved al kontakt med borger, udstyr, inventar, snavsetøj og affald samt rengøring. Handsker skal skiftes mellem hver procedure samt ved forurening. Arbejdsdragt/uniform: Skal altid anvendes og skiftes dagligt. Overtrækskittel: Vigtigt at anvende væskeafvisende overtrækskittel med lange ærmer, der slutter tæt til håndleddene. Anvendes ved direkte kontakt med borgeren. Dette gælder også for besøgende og pårørende, som inddrages i plejen. Briller/ Anvend briller + kirurgisk maske eller maske med visir hvor der er risiko for Maske med visir/ stænk eller sprøjt. For borgere med luftvejsinfektion gælder det, at både Maske: personale og pårørende der inddrages i plejen anvender kirurgisk maske. Håndhygiejne Håndvask og hånddesinfektion efter supplerende retningslinjer. Hånddesinfektion alene er IKKE tilstrækkelig, da virus IKKE er fuldt følsomt overfor ethanol. Håndvask skal foretages efter enhver forurening efterfulgt af hånddesinfektion, når hænderne er tørre. 7 8 Borgerhygiejne Borgeren tilbydes hjælp til håndvask før måltider og i forbindelse med toiletbesøg og opkastning. Personalet skal servere mad og drikke for borgeren. Besøgende Undgås i det omfang, det er muligt. Alternativt skal de besøgende have information om smitterisiko og må ikke gå videre til andre afdelinger. Udstyr efter supplerende retningslinjer Blodtryksmanchetter, termometre med mere skal være borgerbundne eller kunne vaskes og desinficeres. Rengøring Rengøring efter supplerende infektionshygiejniske retningslinjer. Daglig rengøring Grundig rengøring med relevante rengøringsmidler. Toilet flere gange dagligt. Boliger rengøres for sig. Alle kontaktpunkter desinficeres (fx telefoner, gelændere, dørhåndtag m.m.) Hvor varmedesinfektion ikke er muligt, anvendes klorholdige produkter. Slutrengøring efter supplerende infektionshygiejniske retningslinjer Rengøringspersonalet skal bruge samme værnemidler som personalet. Der foretages rengøring og desinfektion af alt inventar og udstyr. Gulvet vaskes med egnet rengøringsmiddel. Alle løse genstande som pude, dyne, gardiner, sengeforhæng m.m. sendes til vask. Madras rengøres og desinficeres. Madrasser som ikke tåler rengøring lavtrykautoklaveres. Løse genstande som toiletbørste og toiletpapir m.m. bortskaffes. Snavsetøj og affaldshåndtering: Se Generelle infektionshygiejniske retningslinjer. 11

12 Håndsæbe Skumsæbe krt. Skumsæbe, Abena, uden farve og parfume, 500 ml 6 Skumsæbe til håndvask og vask af hele kroppen. Sæben er svanemærket. Sæben er baseret på milde vaskeaktive stoffer og er derfor meget hudvenlig og egnet til sart og irriteret hud samt børn, da sæben nemt fordeles i hænderne og er nem at skylle af. Cremesæbe 7766 krt. Cremesæbe, Abena, uden farve og parfume, 500 ml 6 Mild cremesæbe med høj genindfedtningsevne til hyppig håndvask. Er nem at fordele på hænderne, skummer nemt op og skylles let af, hvilket forebygger hudirritation. Håndsæbe flydende pk. Håndsæbe, Abena, uden farve og parfume, 120 ml 10 Håndsæbe, Abena, uden farve, med parfume, 500 ml 1 Håndsæbe, Abena, uden farve og parfume, 1000 ml 1 Mild, hygiejnisk håndsæbe, der forebygger hudirritation. Hænderne fugtes inden sæben påføres. Skyl og tør hænderne grundigt efterfølgende. Anvend eventuelt en genopbyggende hudcreme, ph 4-5. Sæbe med desinfektion pk. Sæbe med klorhexidin og glycerol, 500 ml 1 Anvendes til vask, hvor man ønsker langtidsvirkningen fra klorhexidin. Særdeles velegnet til behandling med. Sæben skal bearbejdes mekanisk i min. 15 sekunder for den ønskede virkning. 12

13 Hånddesinfektion Hånddesinfektionsservietter Hånddesinfektion, gel 6904 Hånddesinfektion, Abena, flydende, med vippelåg, 85% ethanol, 80 ml Hånddesinfektion, Abena, flydende, med vippelåg, 85% ethanol, 120 ml Hånddesinfektion, Abena, flydende, med vippelåg, 85% ethanol, 150 ml Hånddesinfektion, Abena, flydende, med pumpe, 85% ethanol, 600 ml 1 Hygiejnisk hånddesinfektion til alle situationer, hvor rene, sterile procedurer er påkrævet. Desinficerer øjeblikkeligt og dræber 99,999 % af de mest almindelige bakterier på 30 sek. 2-3 ml af produktet påføres rene, tørre hænder og indgnides grundigt i min. 30 sek. til tørhed opnås. Indeholder glycerin som plejemiddel. Lever op til EN 1500 og DS Hånddesinfektion, flydende Hånddesinfektion, Abena, gel, med vippelåg, 85% ethanol, 80 ml 12 Hånddesinfektion, Abena, gel, med vippelåg, 85% ethanol, 120 ml 12 Hånddesinfektion, Abena, gel, med pumpe, 85% ethanol, 600 ml 1 Hygiejnisk hånddesinfektion til alle situationer, hvor rene, sterile procedurer er påkrævet. Desinficerer øjeblikkeligt og dræber 99,999 % af de mest almindelige bakterier på 30 sekunder. 2-3 ml af produktet påføres rene, tørre hænder og indgnides grundigt i min. 30 sek, til tørhed opnåes. Er tilsat glycerin som hudplejemiddel og fortykningsmiddel, så den er nem at arbejde med. Lever op til EN 1500 og DS Desinfektionssvamp Svamp, med sæbe, 4% klorhexidin, enkeltt 40 Svamp med sæbe og 4 % klorhexidin til præ-operativ patientvask og til behandling ved. Svampen er nem at anvende til vask, der bearbejdes mekanisk i min. 15 sekunder for at opnå den ønskede effekt. Desinfektionsservietter % ethanol, 0,5% klorhexidin og 2% glycerin, 140x190 mm, 50 stk. pr. pk. 50 Anvendes til afspritning af hænder og underarme, hvor man ønsker langtidseffekten af klorhexidin. For almindelig hånddesinfektion bør kontakttiden være mindst 30 sekunder. 13

14 Handsker Latex 8817 Engangshandske, Abena, natur, pudderfri, latex, x-small Engangshandske, Abena, natur, pudderfri, latex, small Engangshandske, Abena, natur, pudderfri, latex, medium Engangshandske, Abena, natur, pudderfri, latex, large Engangshandske, Abena, natur, pudderfri, latex, x-large 100 Medicinsk undersøgelseshandske i god kvalitet med glat overflade og mindre greb. Latexmaterialet gør handsken meget elastisk og giver derved brugeren en god gennemfølingsevne samtidig med, at handsken har en god pasform. Handsken er godkendt i henhold til EN455 med en AQL på 1,5 og har et lavt indhold af latexproteiner. Den er desuden testet og godkendt mod virus penetrering. Handsken egner sig til plejeopgaver og korte rengøringsopgaver. Nitril Engangshandske, Abena, blå, pudderfri, nitril, x-small Engangshandske, Abena, blå, pudderfri, nitril, small Engangshandske, Abena, blå, pudderfri, nitril, medium Engangshandske, Abena, blå, pudderfri, nitril, large Engangshandske, Abena, blå, pudderfri, nitril, x-large 150 Medicinsk undersøgelseshandske i kraftig kvalitet med tekstureret fingerspidser for bedre greb. Tilpasser sig håndens form under brug og bliver bløde samt elastiske. Handsken er godkendt i henhold til EN455 & EN 374 med en AQL på 1,5 og er testet og godkendt mod viruspenetrering samt en lang række kemikalier. Egner sig til plejeopgaver, opgaver hvor man er i kontakt med blod og andre kropsvæsker, håndtering af medicin, cytostatica, hormoncremer og korte rengøringsopgaver, bruges ved latexallergi. CE-mærket. 14

15 Beskyttelseskitler Kitler krt. Beskyttelseskittel, Abena, væsketæt, latexfri, med jersey manchet, usteril, gul, large 50 Beskyttelseskittel, Abena, væsketæt, latexfri, med jersey manchet, usteril, gul, x-large 50 Væsketæt kittel til engangsbrug. Fremstillet af blødt nonwoven belagt med væsketæt PE-film. Polyestermanchet i ærmerne og bindebånd i nakke og liv. Til beskyttelse af personale samt forbyggelse af krydskontamineringer og afbrydelse af smitteveje ved pleje af patienter med smitsomme sygedomme - fx. Kitler krt. Beskyttelseskittel, Abena, væskeafvisende, latexfri, med elastik, usteril, blå, large 50 Beskyttelseskittel, Abena, væskeafvisende, latexfri, med elastik, usteril, blå, x-large 50 Væskeafvisende kittel med elastik i ærmerne og bindebånd i nakke og liv. Anvendes til beskyttelse af personale, samt for at undgå krydskontamineringer, f.eks. i forbindelse med smitsomme sygdomme. Latexfri. Er til engangsbrug. Engangsforklæder i dispenser Engangsforklæde, LDPE, 25 my, transparent, i box 50 Kan anvendes over uniform eller beskyttelseskittel for ekstra barriere ved særlig risiko for stænk og forurening. 15

16 Masker Masker Operationsmaske, Abena, med bindebånd, 3-lags, Type II, latexfri, blå 50 Væskeafvisende 3-lags maske med bindebånd. Foldet og med næseklemme, der sikrer god pasform. Bindebåndene er bløde og stærke samt kan justeres til perfekt pasform. Anvendes som beskyttelse af bruger mod smitte, men kan også anvendes af smitsomme patienter til beskyttelse af omgivelser fx i forbindelse med Influenza A (H1N1). Bakteriefiltrering >99 %. Masker Operationsmaske, Abena, med øreelastik, 3-lags, Type II, latexfri, blå 50 Væskeafvisende 3-lags maske med øreelastikker. Foldet og med næseklemme, der sikrer god pasform. Anvendes som beskyttelse af bruger mod smitte, men kan også benyttes af smitsomme patienter til beskyttelse af omgivelser fx i forbindelse med Influenza A (H1N1). Bakteriefiltrering >99 %. Masker Operationsmaske, Barrier, 4-lags med bindebånd og visir, Type II, grøn 50 Ansigtsmaske kopformet med bindebånd og visir. Antidug og antirefleks. Anvendes til procedurer, hvor omgivelserne skal beskyttes, samtidig med at brugeren beskyttes mod stænk i øjnene. Bakteriefiltrering >99%. Operationsmaske Operationsmaske, Barrier, 4-lags, med bindebånd, Type IIR, blå 50 Operationsmaske Type IIR. Masken er 4-lags og stænkresistent. Bakteriefiltrering (BFE) > 99%. Anvendes som beskyttelse ved våde operationer, samt i situationer, hvor der er risiko for stænk med vævsvæsker, dråber o.lign. 16

17 Masker. Øjenværn Åndedrætsværn Masker Operationsmaske, Tecnol, 4-lags med bindebånd og visir, Type IIR, orange 25 Ansigtsmaske kopformet med bindebånd og visir. Antidug og antirefleks. Anvendes til procedurer, hvor brugeren skal beskyttes ved våde indgreb, hvor der er stor risiko for stænk i øjnene. Den har den ekstra godkendelse type IIR som sikrer, at den er en ekstra stænkresistent maske, der reducerer risikoen for at brugeren udsættes for forurenede væsker. Bakteriefiltrering >99%. Øjenværn Øjenværn, klar, one size 1 Lukket beskyttelsesbrille. Ramme med direkte ventilation lavet af gennemsigtigt pvc. Fleksibel og hårdfør. Resistent overfor vand, olie og kemikalier. Kan afsprittes med 70% overfladedesinfektion og anvendes flere gange. Åndedrætsværn Åndedrætsværn, Dräger, Kemi, one size 1 Anvendes som beskyttelse ved brug af kemikalier, herunder rengøring med klor. Har beskyttelse A1, B1, E1 og K1 Hg PD3. Sættet består af en 3300 Explore halvmaske og 2 filtre. 17

18 Engangsforhæng Badeforhæng krt. Badeforhæng, blå, med 11 huller, uden bøjler, 110x 200 cm 50 Badeforhæng, blå, med 25 huller, uden bøjler, 250x 200 cm 50 Bøjler til badeforhæng, hvide, 4,1 x 6 cm 300 Overfladedesinfektion Overfladedesinfektion 6942 Overfladedesinfektion, Abena, 70% ethanol denat., 1000 ml 1 Overfladedesinfektion til desinfektion af overflader og udstyr. Virker hurtigt og effektivt mod bakterier, svamp og diverse vira. Objektet holdes fugtigt i minimum 1 minut for optimal effekt. Produktet er beregnet til desinfektion af overflader i sundhedssektoren. NORO Overfladedesinfektionsservietter 6941 Overfladedesinfektion, Abena, 70% ethanol denat., 150 stk, 20x20 cm 6 Overfladedesinfektionsservietter til desinfektion af overflader og udstyr. Virker hurtigt og effektivt mod bakterier, svamp og diverse vira. Objektet holdes fugtigt i minimum 1 minut for optimal effekt. Leveres i hvid plastdispenser med vippelåg. NORO 18

19 Overfladedesinfektion Desinfektionsservietter Desinfektionsserviet, 85% ethanol, 140x190 mm 50 Til desinfektion af overflader og udstyr, som tåler ethanol. Rengøring og overfladedesinfektion Desinfektion Wet Wipe, mini, med ethanol, 20x30 cm 25 Desinfektion Wet Wipe, maxi, med ethanol, 43x30 cm 20 Rengøring og desinfektion i en arbejdsgang. Kluden med ethanol, vand og sæbe desinficerer effektivt mod multiresistente bakterier, fx og ESBL, colibakterier, legionella og andre vegetative bakterier samt de fleste vira. Anvendes til alle kontaktflader og apparater, der tåler ethanol. Ensartet blandingsforhold minimerer risiko for fejldosering og sikrer derved, at smittevejen brydes. Virketid 1 minut. Eftertørring er ikke nødvendig. NORO Rengøring og overfladedesinfektion Desinfektion Wet Wipe, mini, uden ethanol, 20x30 cm 25 Desinfektion Wet Wipe, maxi, uden ethanol, 30x43 cm 20 Rengøring og desinfektion i en arbejdsgang, ensartet blandingsforhold minimerer risiko for fejldosering og sikrer derved, at smittevejen brydes. Kluden fjerner bakterier og virus som og kolibakterier. Anvendes til apparatur og kontaktflader som fx læder, skind og gummi, der ikke tåler ethanol. Virketid 2 min. Produktet er mærket CE 2A. Rengøring og overfladedesinfektion Desinfektion Wet Wipe, med ppm klor, 30x43 cm 5 Desinfektion Wet Wipe, med ppm klor, 21x29 cm 10 Desinficerer effektivt mod clostridium difficile, alle kendte virusfamilier, bakterier, sporer, skimmel- og gærsvampe samt indkapslede vira (HIV og hepatitis B). Anvendes til desinfektion af udstyr, inventar og kontaktpunkter ved patienter i isolation samt på alle overflader, der tåler klor. Kontakttid 10 minutter. 19

20 Overfladedesinfektion Brenntag overfladedesinfektion - Rodalon v Rodalon Professionel 10% v2, 1000 ml 1 Rodalon Professionel 10% v2, 5000 ml 4 Produktet er neutral og må ikke blandes med sæbe, da det ophæver virkningen. Til overfladedesinfektion anvendes 50 ml til 1 l vand. Desinfektion skal foretages som en særskilt arbejdsproces efter rengøring. NORO Rengøring og vask Rengøringsklud Wet Wipe Universal, mini, uden farve og parfume, 20x30 cm 25 Wet Wipe Universal, maxi, uden farve og parfume, 30x43 cm 20 Engangsklud klar til hurtig rengøring af alle overflader, der tåler vand, indeholder sæbe og vand i et ensartet blandingsforhold, så man minimerer risiko for fejldosering, En sikker måde at bryde smittevejen på. En klud dækker 2 m². Eftertørring er ikke nødvendig. Vaskepulver Vaskepulver, Novadan Tex-Des 60, desinficerende, 12,5 kg 1 Desinficerende vaskepulver til alle typer hvide og lyse kulørte tekstiler, undtaget uld og silke. Velegnet til vask på plejehjem, hospitaler og institutioner. Desinficerer effektivt bakterier herunder og Clostridium difficile ved 60 C vask i 15 min. Testet og godkendt i henhold til VAH/DGHM 2001 pkt Indeholder ikke parfume eller optisk hvidt. NORO 20

21 Sække Varmtvands-opløselige sække Varmtvands-opløselige sæk, PVAL, transparent, 20 my, 42x65 cm, l 100 Varmtvands-opløselige sæk, PVAL, transparent, 20 my, 55x100 cm, 60 l 25 rl. Varmtvands-opløselige sæk, PVAL, transparent, 20 my, 76x103 cm, 120 l 100 Benyttes til sikker håndtering af snavset eller inficeret tøj. Sækkene opløses 100% ved 60 C varmt vand. Husk korrekt forvask og korrekt dosering af vaskepulver. Koldtvands-opløselige sække 1806 Koldtvands-opløselige sæk, PVAL, transparent, 25 my, 66x84 cm, 60 l 100 Benyttes til sikker håndtering af snavset eller inficeret tøj. Sækken opløses, så snart den kommer i berøring med koldt vand. Vådt tøj bør derfor vikles ind i et tørt klæde/håndklæde for at undgå opløsning af sækken. Klinisk risikoaffaldssæk, 110 l 9012 krt. Papirsæk, vådstærkt semi clupak, gul, 100 g/m² + PE-indlæg 50 my, 70x110 cm 20 Anvendes til klinisk risikoaffald. 21

22 Stålsnører Stålsnører 2167 Stålsnøre, galvaniseret, 25 cm 1000 Benyttes til lukning af sække. Drillapparat 2660 Drillapparat, sort, metal håndtag med gummibelægning, 30 cm 1 Drillapparat til lukning af affaldssække. Benyttes til lukning af stålsnøre. 22

23 Fækalsystemer Irrigationssæt og tilbehør Fækalsystem, Flexi-Seal Signal, 1000 ml 1 Anvendes til akut diarré. Rektal katetret kan ligge op til 29 dage. Bør anvendes efter instruktion og lægelig henvisning. Indeholder kateter, kanyle og 3 opsamlingsposer. CD Irrigationssæt og tilbehør Fækalsystem, Flexi-Seal Avanceret, med lugtkontrol, 1000 ml 3 Anvendes til akut diarré, med ekstra lugtkontrol. Rectal katetret kan ligge op til 29 dage. Bør anvendes efter instruktion og lægelig henvisning. Indeholder kateter, kanyle og 3 opsamlingsposer. CD Irrigationssæt og tilbehør Opsamlingspose, Flexi-Seal, med filter, 1000 ml 10 Anvendes som opsamlingspose til systemerne Flexi-Seal Signal og Flexi-Seal Avanceret. CD 23

24 Fækalposer Fækal poser Fækalpose, Incare, opklipbar, selvklæbende, tømbar, med termometer kanal, 500 ml 10 Fækalpose, Incare, opklipbar, selvklæbende, tømbar, med termometer kanal, 1000 ml 10 Anvendes ved fækal inkontinens. Pladen klippes til og fikseres rundt om anus. Det anbefales at barbere området først. Tømmes via ventilen. Med termometerkanal CD Fækal poser Fækalpose, Incare, opklipbar, flextend tømbar, uden termometer kanal, 500 ml 10 Anvendes ved fækal inkontinens. Pladen klippes til og fikseres rundt om anus. Det anbefales at barbere området først. Tømmes via ventilen. CD 24

25 Egne notater 25

26 Egne notater 26

27 Egne notater 27

28 Abena A/S. Egelund Aabenraa Tlf BR625_vers.4/DK/ /933388/Abena Group Marketing

MRSA. Produkter til forebyggelse af MRSA spredning. Hospitaler Plejehjem Plejeboliger Klinikker

MRSA. Produkter til forebyggelse af MRSA spredning. Hospitaler Plejehjem Plejeboliger Klinikker MRSA Produkter til forebyggelse af MRSA spredning Hospitaler Plejehjem Plejeboliger Klinikker MRSA Den meticillin resistente bakterie MRSA står for Meticillin Resistent Staphylococcus Aureus. Navnet dækker

Læs mere

Clostridium difficile

Clostridium difficile Clostridium difficile Formål Målgruppe At nedsætte risikoen for at Clostridium difficile spredes/overføres fra borger til personale, fra personale til borger og øvrige Personale på Social- og Sundhedsområdet

Læs mere

Infektionshygiejniske retningslinjer: Plejeboliger og lignende institutioner

Infektionshygiejniske retningslinjer: Plejeboliger og lignende institutioner Bilag 2 Infektionshygiejniske : Plejeboliger og lignende institutioner Udarbejdet af arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen på baggrund af Sundhedsstyrelsens Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA,

Læs mere

MRSA (Methicillin resistent Stafylococcus aureus) borger

MRSA (Methicillin resistent Stafylococcus aureus) borger MRSA (Methicillin resistent Stafylococcus aureus) borger Formål Målgruppe Baggrund At forebygge at MRSA spredes / overføres fra borger til personale, fra personale til borger, øvrige borgere og pårørende

Læs mere

Infektionshygiejniske retningslinjer: Hospitaler

Infektionshygiejniske retningslinjer: Hospitaler Bilag 1 Infektionshygiejniske : Hospitaler Udarbejdet af arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen på baggrund af Sundhedsstyrelsens Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA, 2. udgave 2012. En mere

Læs mere

Håndtering af MRSA på plejehjem og i dagcentre

Håndtering af MRSA på plejehjem og i dagcentre Håndtering af MRSA på plejehjem og i dagcentre Dorte Buhl Hygiejnesygeplejerske Amtssygehuset i Herlev Tlf: 44884338 dorbuh01@herlevhosp.kbhamt.dk Fund af MRSA på plejehjem 1. Mikrobiolog kontakter praktiserende

Læs mere

Instruks til medarbejdere i Odder Kommune der omgås borgere med Roskildesyge.

Instruks til medarbejdere i Odder Kommune der omgås borgere med Roskildesyge. Baggrund: Instruks til medarbejdere i Odder Kommune Sygdommen er forårsaget af norovirus et meget lille virus, der overlever afkøling, lavt ph (2,7), og varmebehandling 60 C i 30 min.; desuden kan det

Læs mere

Case. Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Case. Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Case Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Modtageafsnit Fru Olsen indlægges 8. oktober akut med diarre Hvordan vil I placere hende i afsnittet? Skal hun have eget toilet? Det har

Læs mere

Medarbejdere i visitation, pleje-, trænings-, rengørings- og serviceområderne i Ældre og Omsorg. Målgruppe. At spredning af Norovirus forebygges

Medarbejdere i visitation, pleje-, trænings-, rengørings- og serviceområderne i Ældre og Omsorg. Målgruppe. At spredning af Norovirus forebygges BRØNDBY KOMMUNE Ældre og Omsorg Udarbejdet af: Udviklingssygeplejerske Hygiejnenetværksperson Susanne Parbst Marts 2012 Godkendt i Topledergruppen: April 2012 Ansvarlig: Hygiejnenetværksperson Brøndby

Læs mere

Hygiejnevejledning Tårnby Kommune 2006

Hygiejnevejledning Tårnby Kommune 2006 Hygiejnevejledning Tårnby Kommune 2006 2 Hygiejnevejledning... 1 Teknik ved håndvask... 4 Hjemmeplejen:... 6 Rengøring... 7 Dokumentation... 15 3 OM MRSA Hvad er MRSA? MRSA står for: Methicillin Resistent

Læs mere

At spredning af Clostridium difficile forebygges

At spredning af Clostridium difficile forebygges BRØNDBY KOMMUNE Ældre og Omsorg Udarbejdet af: Udviklingssygeplejerske Hygiejnenetværksperson Susanne Parbst, december 2011 Godkendt i Topledergruppen: 2/1 2012 Ansvarlig: Hygiejnenetværksperson Brøndby

Læs mere

Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer

Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer Mikroorganismer så som bakterier og virus kan sprede smitsomme sygdomme blandt personale og blandt borgere på plejecentrerne og i hjemmeplejen. DE smitter

Læs mere

Hygiejne i Hjemmeplejen og på Plejecentre

Hygiejne i Hjemmeplejen og på Plejecentre Baggrund MRSA (Methicillin resistente Staphylococcus aureus) er stafylokokbakterier, der er resistente (modstandsdygtige) over for almindelige penicilliner mod stafylokok. Almindelige stafylokokker, dvs.

Læs mere

Hygiejne i Hjemmeplejen og på Plejecentre

Hygiejne i Hjemmeplejen og på Plejecentre Baggrund MRSA (methicillin resistente Staphylococcus aureus) er stafylokokbakterier, der er resistente (modstandsdygtige) over for de antibiotika man narmalt bruger til behandling af stafylokokinfektioner.

Læs mere

Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer

Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer Mikroorganismer så som bakterier og virus kan sprede smitsomme sygdomme blandt personale og blandt borgere på plejecentrerne og i hjemmeplejen. DE smitter

Læs mere

Hygiejne i daginstitutionerne

Hygiejne i daginstitutionerne Til dagplejen og daginstitutioner Hygiejne i daginstitutionerne Syg åh nej, ikke igen! De mindste børn i dagtilbud er de mest syge af alle. Tænk hvis de undgik godt en uges sygdom hvert år. DET ville være

Læs mere

Luftvejsinfektioner. Supplerende infektionshygiejniske. forholdsregler ved luftvejsinfektioner. Elisabeth Lund Hygiejnesygeplejerske

Luftvejsinfektioner. Supplerende infektionshygiejniske. forholdsregler ved luftvejsinfektioner. Elisabeth Lund Hygiejnesygeplejerske Supplerende infektionshygiejniske Luftvejsinfektioner forholdsregler ved luftvejsinfektioner Elisabeth Lund Hygiejnesygeplejerske Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Dråbesmitte

Læs mere

Abena Skincare. Hygiene- og hudpleiesystem

Abena Skincare. Hygiene- og hudpleiesystem Abena Skincare Hygiene- og hudpleiesystem Abena Skincare - Hygiejne- og hudplejesystem er en komplet serie af produkter til vask, desinfektion og hudpleje. Serien er tilpasset de høje krav, der stilles

Læs mere

Hygiejne i Hjemmeplejen og på Plejecentre

Hygiejne i Hjemmeplejen og på Plejecentre Baggrund MRSA (methicillin resistente Staphylococcus aureus) er stafylokokbakterier, der er resistente (modstandsdygtige) over for de antibiotika man normalt bruger til behandling af stafylokokinfektioner.

Læs mere

Hygiejne - håndhygiejne.

Hygiejne - håndhygiejne. Hygiejne - håndhygiejne. Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte - og hvordan du kan håndtere det. Hvorfor bliver man syg? Smitstoffer Smittekilder Smitteveje Modtagelighed hos den enkelte Smitstoffer

Læs mere

Hvad skal bære os igennem bogstav-sygen?

Hvad skal bære os igennem bogstav-sygen? Hvad skal bære os igennem bogstav-sygen? Nyborg Strand 14. maj 2014 Mie Andersen Hygiejnesygeplejerske, MPH Aarhus Universitetshospital, Skejby E-mail: annemand@rm.dk 15-05-2014 Mie Andersen 1 Multiresistente

Læs mere

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte - og hvordan du kan håndtere det Hvorfor bliver man syg? Smitstoffer Smittekilder Smitteveje Modtagelighed hos den enkelte Smitstoffer Mikroorganismer,

Læs mere

Information om MRSA af svinetype

Information om MRSA af svinetype Information om MRSA af svinetype Til dig og din husstand, hvis du dagligt arbejder i en svinestald (eller på anden måde arbejdermed levende svin) - eller har fået påvist MRSA af svinetype (kaldet MRSA

Læs mere

Generelt om hygiejne. 2 Jammerbugt Kommune

Generelt om hygiejne. 2 Jammerbugt Kommune September 2014 Generelt om hygiejne Når du er beskæftiget med pleje og borgerkontakt i Jammerbugt Kommunes hjemmepleje og på kommunens plejecentre, skal du følge de hygiejniske retningslinjer, der gælder

Læs mere

Hygiejniske retningslinjer for den Kommunale Sundhedstjeneste

Hygiejniske retningslinjer for den Kommunale Sundhedstjeneste Hygiejniske retningslinjer for den Kommunale Sundhedstjeneste 2017 Center for Læring, Fritid og Sundhed De hygiejniske retningslinjer for den Kommunale Sundhedstjeneste er udarbejdet efter Nationale Infektionshygiejniske

Læs mere

Sammen forebygger vi influenzaen!

Sammen forebygger vi influenzaen! Oxivir Diversey s mest effektive desinfektionsmiddel til alle overflader - afgørende i kampen mod influenza Hvorfor skal overflader desinficeres? Influenzavirus kan leve på overflader op til 2 timer. Derfor

Læs mere

Hygiejniske retningslinier for. Pleje af patienter. - på plejehjem og i egne hjem SUNDHEDSFORVALTNINGEN

Hygiejniske retningslinier for. Pleje af patienter. - på plejehjem og i egne hjem SUNDHEDSFORVALTNINGEN Hygiejniske retningslinier for Pleje af patienter - på plejehjem og i egne hjem SUNDHEDSFORVALTNINGEN Forord Ønsket med denne publikation er at give social- og sundhedspersonalet et redskab til at forebygge

Læs mere

Engangshandsker: Handsker, der anvendes for at beskytte borgere og personale mod kontaminering med potentielt sygdomsfremkaldende mikroorganismer.

Engangshandsker: Handsker, der anvendes for at beskytte borgere og personale mod kontaminering med potentielt sygdomsfremkaldende mikroorganismer. Håndhygiejne Sygeplejefaglig instruks. Udarbejdet af: Gitte Friis, Ghita Felding Jensen, Christina Christens, Hanne Jensen Godkendt: Revideres: September 2013 Ansvarlig for revidering af dokument: Tovholder

Læs mere

Plejepersonale og servicepersonale i Hvidovre Kommune Kira Schou Dahl og Jette Høimark. Målet er at inddæmme infektionen og forhindre spredning.

Plejepersonale og servicepersonale i Hvidovre Kommune Kira Schou Dahl og Jette Høimark. Målet er at inddæmme infektionen og forhindre spredning. MRSA Dokumenttype Målgruppe Udarbejdet af Godkendt af Godkendelsesdato Revision senest Revisionsansvarlig Målsætning Formål Hvad er MRSA Instruks Hvidovre Kommune Plejepersonale og servicepersonale i Hvidovre

Læs mere

Om sygdom og personlig hygiejne i fødevarevirksomheder Til medarbejdere og ledere i fødevarevirksomheder som håndterer fødevarer

Om sygdom og personlig hygiejne i fødevarevirksomheder Til medarbejdere og ledere i fødevarevirksomheder som håndterer fødevarer Om sygdom og personlig hygiejne i fødevarevirksomheder Til medarbejdere og ledere i fødevarevirksomheder som håndterer fødevarer God personlig hygiejne er altid vigtig, og det er særlig vigtigt for medarbejdere

Læs mere

RENE ORD OM RENE HÆNDER. En pjece til daginstitutioner og dagplejere

RENE ORD OM RENE HÆNDER. En pjece til daginstitutioner og dagplejere RENE ORD OM RENE HÆNDER En pjece til daginstitutioner og dagplejere 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Forord... 3 Hygiejne i dagligdagen... 3 Ved smitsom sygdom... 4 Om personalets hygiejne... 5 Hygiejne og indeklima

Læs mere

Plejepersonale og servicepersonale i Hvidovre Kommune Kira Schou Dahl og Jette Høimark. Målet er at inddæmme infektionen og forhindre spredning.

Plejepersonale og servicepersonale i Hvidovre Kommune Kira Schou Dahl og Jette Høimark. Målet er at inddæmme infektionen og forhindre spredning. ESBL Dokumenttype Målgruppe Udarbejdet af Godkendt af Godkendelsesdato Revision senest Revisionsansvarlig Målsætning Formål Instruks Hvidovre Kommune Plejepersonale og servicepersonale i Hvidovre Kommune

Læs mere

Sydvestjysk Sygehus - Lungemedicinsk Afdeling 651. Håndhygiejne-introduktion til patientstøtter

Sydvestjysk Sygehus - Lungemedicinsk Afdeling 651. Håndhygiejne-introduktion til patientstøtter Sydvestjysk Sygehus - Lungemedicinsk Afdeling 651 Håndhygiejne-introduktion til patientstøtter Fordi mikroorganismerne er overalt! Man kan ikke se dem, men de er over alt! Både i miljøet omkring os og

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE. Vurdering af hygiejniske forhold i daginstitutioner i Roskilde Kommune

ROSKILDE KOMMUNE. Vurdering af hygiejniske forhold i daginstitutioner i Roskilde Kommune ROSKILDE KOMMUNE Sundhedsplejen Vurdering af hygiejniske forhold i daginstitutioner i Roskilde Kommune Institution og dato. Korallen 28/1 2013 Antal børn 2o-24 Leder Annette Lindgren Christoffersen Hygiejne

Læs mere

MRSA. Status, smittemåder og. Robert Skov, overlæge. Statens Serum Institut

MRSA. Status, smittemåder og. Robert Skov, overlæge. Statens Serum Institut MRSA Status, smittemåder og begrænsning af smitte Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut MRSA MRSA er S. aureus, der er resistente = modstandsdygtige overfor alle antibiotika i penicillinfamilien

Læs mere

Statens Serum Institut

Statens Serum Institut MRSA 398 svin og mennesker Tinna Ravnholt Urth Hygiejnesygeplejerske Rådgivningstjenesten for MRSA fra dyr Statens Serum Institut PROGRAM Definition Staphylococcus aureus MRSA - Symptomer og behandling

Læs mere

Bilag 1 Infektionshygiejniske retningslinjer: Hospitaler

Bilag 1 Infektionshygiejniske retningslinjer: Hospitaler Bilag 1 Infektionshygiejniske : Hospitaler Udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA, 3. udgave 2016. Emne Patientplacering mv. Håndhygiejne* *Se: Værd

Læs mere

Uniforms- og håndhygiejne

Uniforms- og håndhygiejne Til medarbejdere Uniforms- og håndhygiejne Vælg billede Vælg farve Medicinsk Afdeling Uniforms- og håndhygiejne Uniformshygiejne Uniformshygiejnen skal forhindre smittespredning fra patient til personale

Læs mere

Methicillin Resistent Staphylococcus aureus

Methicillin Resistent Staphylococcus aureus MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus STAFYLOKOKKER Stafylokokker findes hos ca: 25% om morgenen 50% bliver forurenet i løbet af dagen 75% er forurenet om aftenen STAFYLOKOKKER Stafylokokker

Læs mere

Færre infektioner og større velvære kræver en ekstra indsats. God håndhygiejne i sundhedssektoren

Færre infektioner og større velvære kræver en ekstra indsats. God håndhygiejne i sundhedssektoren Færre infektioner og større velvære kræver en ekstra indsats God håndhygiejne i sundhedssektoren Hold huden ren. Det er sund fornuft Rene og sunde hænder forebygger smittespredning og øger velværet. Behandling,

Læs mere

Hygiejne. Et oplæg til vuggestuepædagoger syd for grænsen. Sabine Brix-Steensen maj 2010

Hygiejne. Et oplæg til vuggestuepædagoger syd for grænsen. Sabine Brix-Steensen maj 2010 Hygiejne Et oplæg til vuggestuepædagoger syd for grænsen. Sabine Brix-Steensen maj 2010 Hygiejne Kommer fra den græske gudinde Hygieia, der var sundhedens gudinde. Hygiejne er en videnskab omkring menneskets

Læs mere

Hygiejniske tiltag for at forhindre bakteriespredning fra stalden

Hygiejniske tiltag for at forhindre bakteriespredning fra stalden Hygiejniske tiltag for at forhindre bakteriespredning fra stalden STAFYLOKOKKER Mennesker bærer ofte S. aureus bakterier på huden og specielt i næsen Næsen klør gennemsnitlig 37 gange om dagen STAFYLOKOKKER

Læs mere

Hygiejniske retningslinier

Hygiejniske retningslinier Hygiejniske retningslinier Godkendt 10 juni 2009 Virksomhedslederne Ældreområdet og sygeplejen Social & Sundhed 2009 Varde kommune Dok 578543 Sag 255 165 1 Indholdsfortegnelse side Generelt om hygiejne

Læs mere

Up to date om MRSA (methicillin resistente Staphylococus aureus) 2015. Anne Hempel-Jørgensen Embedslæge, Embedslægerne Nord Sundhedsstyrelsen

Up to date om MRSA (methicillin resistente Staphylococus aureus) 2015. Anne Hempel-Jørgensen Embedslæge, Embedslægerne Nord Sundhedsstyrelsen Up to date om MRSA (methicillin resistente Staphylococus aureus) 2015 Anne Hempel-Jørgensen Embedslæge, Embedslægerne Nord Sundhedsstyrelsen Hvad er stafylokokker og hvad er MRSA? Almindelige gule stafylokokker

Læs mere

Hygiejnens betydning for trivsel. Overlæge Leif Percival Andersen Infektionshygiejnisk Enhed Rigshospitalet

Hygiejnens betydning for trivsel. Overlæge Leif Percival Andersen Infektionshygiejnisk Enhed Rigshospitalet Hygiejnens betydning for trivsel. Overlæge Leif Percival Andersen Infektionshygiejnisk Enhed Rigshospitalet Hygiejne. Hygiejne er læren om, hvordan man forebygger sygdom. Ernæring Sikkerhed Miljø Folkesygdomme

Læs mere

Hygiejne ABC. Kæbekirurgisk Afdeling

Hygiejne ABC. Kæbekirurgisk Afdeling Hygiejne ABC Kæbekirurgisk Afdeling Indledning En sygehusafdeling skal være så ren som overhovedet muligt for at minimere risikoen for sårinfektioner. Derfor er der visse forholdsregler, som skal overholdes.

Læs mere

Overskrift: 4. Lokaler, klinikker og overflader Akkrediteringsstandard:

Overskrift: 4. Lokaler, klinikker og overflader Akkrediteringsstandard: 1 of 5 Overskrift: 4. Lokaler, klinikker og overflader Akkrediteringsstandard: Hygiejne Godkendt: Oktober 2016 Revideres: Oktober 2017 Formål: At forebygge og reducere infektioner og smitterisiko for borgere

Læs mere

Hygiejnepolitik Formål: Smitte:

Hygiejnepolitik Formål: Smitte: Hygiejnepolitik Formål: Formålet med at have en hygiejneplan er, at forebygge og begrænse smitsomme sygdomme blandt børn og personale. Vi ønsker ikke at skabe et sterilt hospitalsmiljø, derfor handler

Læs mere

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Anne Kjerulf overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut Smittekæden En arbejdsmodel til forebyggelse Smitteveje:

Læs mere

Infektionshygiejne. Personalevejledning. Region Hovedstaden. Infektionshygiejne Oktober 2013

Infektionshygiejne. Personalevejledning. Region Hovedstaden. Infektionshygiejne Oktober 2013 Infektionshygiejne Oktober 2013 Region Hovedstaden Infektionshygiejne Personalevejledning Region Hovedstadens Komité for Infektionskontrol og Hygiejne Region Hovedstadens Komité for Infektionskontrol og

Læs mere

3.4 Anskaffelse, opbevaring og bortskaffelse af utensilier

3.4 Anskaffelse, opbevaring og bortskaffelse af utensilier 3.4 Anskaffelse, opbevaring og bortskaffelse af utensilier At sikre at vi har de nødvendige utensilier og lægemidler/vacciner Forebygge at patienter og pårørende og personale pådrager sig infektioner i

Læs mere

Statens Serum Institut

Statens Serum Institut Svine-MRSA og andre MRSA typer smittemåder og smitteforhold Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut STAFYLOKOKKER Stafylokokker er naturlige bakterier hos mennesker og dyr - Hvide stafylokokker =

Læs mere

Rengøring af lokaler og inventar

Rengøring af lokaler og inventar Rengøring af lokaler og inventar Bestilling Det fulde sortiment kan altid ses på vores webshop abenaonline.dk Dynamisk produktmenu Nemt og hurtigt indkøb via Favoritliste Effektive indkøb Der kan afgives

Læs mere

National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr. Statens Serum Institut

National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr. Statens Serum Institut National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr Statens Serum Institut MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus STAFYLOKOKKER Mennesker bærer ofte S. aureus på huden og specielt i næsen - 20 % er

Læs mere

Mikroorganismer og hygiejne

Mikroorganismer og hygiejne Mikroorganismer og hygiejne Læringsmål: Viden om hvad mikroorganismer er. Viden om hvor mikroorganismer findes. Viden om hvordan kroppen bekæmper mikroorganismer. Viden om man undgår at blive smittet med

Læs mere

Hygiejniske og Infektions hygiejniske principper

Hygiejniske og Infektions hygiejniske principper Hygiejniske og Infektions hygiejniske principper Principperne omhandler 1. medarbejder 2. vasketøj 3. boligen og hjælpemidler 4. køkkenarbejde 1. Medarbejdere Personlig hygiejne Formålet med en god personlig

Læs mere

Desinfektion - overordnet set

Desinfektion - overordnet set Desinfektion - overordnet set Temadag for Hygiejnekontaktpersoner 31. marts 2014 Bodil Forman Hygiejnesplejerske Stigende antibiotikaforbrug til mennesker og dyr her i landet har bevirket en stigende forekomst

Læs mere

Vurdering af sundhedsforholdene Den Kommunale Sundhedstjeneste i Faaborg-Midtfyn Kommune Institution

Vurdering af sundhedsforholdene Den Kommunale Sundhedstjeneste i Faaborg-Midtfyn Kommune Institution Vurdering af sundhedsforholdene Den Kommunale Sundhedstjeneste i Faaborg-Midtfyn Kommune Institution Kontaktperson Dato Vurdering udført af Barnets væresteder: Garderobe Delt i tørt og fugtigt område Skab/garderobe

Læs mere

Generelle infektionshygiejniske forholdsregler. Temaeftermiddag 5. september

Generelle infektionshygiejniske forholdsregler. Temaeftermiddag 5. september Generelle infektionshygiejniske forholdsregler Temaeftermiddag 5. september Dagens program 12.30 12.40: Velkommen 12.40 13.15: Quiz 13.15 13.45: Generelle infektionshygiejniske forholdsregler 13.45 14.15:

Læs mere

MRSA i arbejdsmiljøet. Seniorforsker Anne Mette Madsen

MRSA i arbejdsmiljøet. Seniorforsker Anne Mette Madsen MRSA i arbejdsmiljøet Seniorforsker Anne Mette Madsen amm@nrcwe.dk MRSA en bakterie Methicillin Resistent Staphylococcus aureus MRSA Resistent over for mange antibiotika Bakterien Staphylococcus aureus

Læs mere

Patientvejledning MRSA. Til dig som er bærer af MRSA og skal opereres

Patientvejledning MRSA. Til dig som er bærer af MRSA og skal opereres Patientvejledning MRSA Til dig som er bærer af MRSA og skal opereres Hvad er MRSA? MRSA er ikke en sygdom, men en stafylokokbakterie, der kan give forskellige typer infektioner. MRSA er en forkortelse

Læs mere

Rene ord om Rene hænder

Rene ord om Rene hænder Vaske hænder sange Melodi: Mariehønen evig glad Og hænderne skal skrubbes godt, men husk den frække tommeltot for ellers smitter tussen dig, hvis altså den kan finde vej. Melodi: Bjørnen sover Vaske hænder,

Læs mere

Vinylhandsker. Hvornår er handsker nødvendige? Abena vinyl. Vinylhandsker. Hvornår er handsker nødvendige? Farvekodning:

Vinylhandsker. Hvornår er handsker nødvendige? Abena vinyl. Vinylhandsker. Hvornår er handsker nødvendige? Farvekodning: Hvornår er handsker nødvendige? Hvornår er handsker nødvendige? NEJ Handsker er ikke nødvendige ved rene procedurer, f.eks. håndtering af mad til patienten, skift af sengetøj (ikke kontamineret), måling

Læs mere

Hygiejne i psykiatrien. Ved hygiejnekoordinator Heidi Hougaard

Hygiejne i psykiatrien. Ved hygiejnekoordinator Heidi Hougaard Hygiejne i psykiatrien Ved hygiejnekoordinator Heidi Hougaard Udfordringer 30 forskellige matrikler Samling af forskellige kulturer / organisationer Bygninger fra en tid med andre normer Forskellige faggrupper

Læs mere

Statens Serum Institut

Statens Serum Institut Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 87 Offentligt Svine-MRSA og andre MRSA typer smittemåder og smitteforhold Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut STAFYLOKOKKER

Læs mere

Supplerende forholdsregler ved diarré

Supplerende forholdsregler ved diarré Supplerende forholdsregler ved diarré Mie Andersen Hygiejnesygeplejerske, MPH annemand@rm.dk 06-11-2013 Mie Andersen 1 Infektionsforebyggelse Generelle infektionshygiejniske forholdsregler gælder ALTID!

Læs mere

ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING

ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING Kvalitetssikring på hospitaler i drift Hygiejnesygeplejerske Helle Amtsbiller SSI / Central Enhed for Infektionshygiejne SEMMELWEIS OG FLORENCE NIGHTINGALE FOREBYG

Læs mere

Personaleintroduktion. Sygehushygiejne. Kvalitet Døgnet Rundt Infektionshygiejnerådet

Personaleintroduktion. Sygehushygiejne. Kvalitet Døgnet Rundt Infektionshygiejnerådet Personaleintroduktion Sygehushygiejne Kvalitet Døgnet Rundt Infektionshygiejnerådet Indledning Smittespredning er et alvorligt problem på alle sygehuse. Med denne vejledning ønsker sygehusets infektionshygiejneråd

Læs mere

Hygiejnevejledning. til Klinik for Fodterapi

Hygiejnevejledning. til Klinik for Fodterapi Hygiejnevejledning til Klinik for Fodterapi HÅNDHYGIEJNE (MÅLEPUNKT 6 i Risikobaseret Tilsyn) Dette afsnit beskriver centrale procedurer for korrekt håndhygiejne i Klinik for Fodterapi. Forholdsreglerne

Læs mere

Hygiejne. Hygiejne. Daglig erhvervsrengøring

Hygiejne. Hygiejne. Daglig erhvervsrengøring Hygiejne Daglig erhvervsrengøring 1 Forord At udføre erhvervsrengøring kræver uddannelse dette undervisningsmateriale er udarbejdet som grundbogsmateriale til kurset Daglig erhvervsrengøring. Hygiejne

Læs mere

SPECIELLE RETNINGSLINIER - ISOLATION. Udarbejdet af: Jette Holt Dato: 120905 Rev./Godkendt af: Kystledelsen Dato: 23.04.07 Udskrift dato: 12.09.

SPECIELLE RETNINGSLINIER - ISOLATION. Udarbejdet af: Jette Holt Dato: 120905 Rev./Godkendt af: Kystledelsen Dato: 23.04.07 Udskrift dato: 12.09. SPECIELLE RETNINGSLINIER - ISOLATION Hygiejnisk retningslinje Udarbejdet af: Jette Holt Dato: 120905 Rev./Godkendt af: Kystledelsen Dato: 23.04.07 Udskrift dato: 12.09.05 SPECIELLE RETNINGSLINIER ISOLATION

Læs mere

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Take your cleaning and Hygiene standards to an entirely new level with the revolutionizing, three- step effect of Guardian Technology. G-Line Tattoo - Rengøringsskema

Læs mere

Alere 2017 BEKLÆDNING OG AFDÆKNING 1 DKK EKSKL. MOMS. Beklædning og afdækning

Alere 2017 BEKLÆDNING OG AFDÆKNING 1 DKK EKSKL. MOMS. Beklædning og afdækning Alere 2017 BEKLÆDNING OG AFDÆKNING 1 DKK EKSKL. MOMS Beklædning og afdækning Sterile handsker OPERATIONS-HANDSKER, STERILE, PUDDERFRI Operationshandsker. Pudderfri. Steril. Flere størrelser. Salgsenhed:

Læs mere

Tilbehør til kompressionsstrømper At gøre det svære enkelt!!

Tilbehør til kompressionsstrømper At gøre det svære enkelt!! Tilbehør til kompressionsstrømper At gøre det svære enkelt!! Strømpe på- og aftagere. Handsker. Strømpelim. Silikonerens. KompreLet Når man lider af venøse sygdomme eller lymfødem, er det vigtigt at fortsætte

Læs mere

Fik vi svar på vores spørgsmål? - Debat og erfaringsudveksling v/deltagere og Planlægningsgruppen

Fik vi svar på vores spørgsmål? - Debat og erfaringsudveksling v/deltagere og Planlægningsgruppen Fik vi svar på vores spørgsmål? - Debat og erfaringsudveksling v/deltagere og Planlægningsgruppen Temadag for hygiejnesygeplejersker den 4. marts 2015 Den dagkirurgiske patient Phønix Fremtidens hus for

Læs mere

Hygiejnepolitik for Børnehuset Dalgården

Hygiejnepolitik for Børnehuset Dalgården Hygiejnepolitik for Børnehuset Dalgården Denne hygiejnepolitik er blevet til i 2011 ved inspiration fra Fredensborg Kommunes hygiejnepolitik, og er tilpasset Gentofte Kommunes krav og anbefalinger samt

Læs mere

Fedt creme 100 ml. Fedtcreme er forberedt til Svane- og AA-mærkning.

Fedt creme 100 ml. Fedtcreme er forberedt til Svane- og AA-mærkning. Fedt creme 100 ml Fedtcreme er en specialcreme til tør hud. Den forbedrer hudens elasticitet og fugtindhold. Cremens høje fedtindhold gør den forebyggende over for ruheder og sprækker i huden. Fedtcremen

Læs mere

Målet med infektionspakken er at reducere antallet af infektioner

Målet med infektionspakken er at reducere antallet af infektioner Målet med infektionspakken er at reducere antallet af infektioner Infektionspakken Introduktion og indhold Version 1, udgivet april 2015 www.isikrehænder.dk Infektionspakken Udgivet af Dansk Selskab for

Læs mere

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenesten har den 6. august 2013 for anden gang været på besøg i Børnehuset Stenhøjgårdsvej, Institution Birkehaven. Ved besøget deltog daglig leder

Læs mere

Hygiejnebesøg i Bukkebruse

Hygiejnebesøg i Bukkebruse Hygiejnebesøg i Bukkebruse Torsdag den 9. august 2012 Deltagere: Annemarie Hempel, leder Tine Keiser-Nielsen, kommunallæge Den Kommunale Sundhedstjeneste Hygiejnebesøg Infektioner er den hyppigste årsag

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto: Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Landslægeembedet. Vejledning om håndhygiejne og arbejdsdragt i sundheds- og plejesektoren. Den 10. november.2016

Landslægeembedet. Vejledning om håndhygiejne og arbejdsdragt i sundheds- og plejesektoren. Den 10. november.2016 Landslægeembedet Vejledning om håndhygiejne og arbejdsdragt i sundheds- og plejesektoren. Den 10. november.2016 Indledning I takt med der kommer flere kronisk syge og en øget forekomst af resistente og

Læs mere

Retningslinjer for hygiejne

Retningslinjer for hygiejne Retningslinjer for hygiejne Bank-Mikkelsens Vej 20-28 Udarbejdet marts 2013 Indhold FORORD... 4 FORMÅL... 4 1. KORT OM MIKROORGANISMER OG DERES LIVSBETINGELSER... 5 1.1 Bakterier... 5 1.2 Virus... 6 1.3

Læs mere

HÅNDHYGIEJNE OG FØRSTEHJÆLP LEVNEDSMIDDEL

HÅNDHYGIEJNE OG FØRSTEHJÆLP LEVNEDSMIDDEL HÅNDHYGIEJNE OG FØRSTEHJÆLP LEVNEDSMIDDEL Effektiv håndhygiejne er en vigtig brik i sikker fødevarehåndtering Dårlig håndhygiejne kan få alvorlige konsekvenser for dig - og dine kunder HJÆLP DEN RETTE

Læs mere

Isolationsregimer og resistente bakterier

Isolationsregimer og resistente bakterier Isolationsregimer og resistente bakterier HOC Fokus Netværk 4. September 2017 Infektionshygiejnisk Enhed Præsentation Navn/afsnit Hvilke afsnit har du været på tidligere? Erfaring med isolationspatienter

Læs mere

Infektionshygiejniske principper for hindring af smitte

Infektionshygiejniske principper for hindring af smitte Infektionshygiejniske principper for hindring af smitte Hygiejnesygeplejerske Mette Detlefsen KMA, Odense Universitetshospital Laboratoriekonsulentordningen d. 9. februar 2016 Multiresistente mikroorganismer

Læs mere

Indikator 4.1 Hygiejne

Indikator 4.1 Hygiejne Indikator 4.1 Hygiejne Dokumentnavn: Håndtering af hygiejne Dato for ikrafttrædelse: 1. December 2015 Revideres senest: 1. December 2018 Ansvarlig for dokumentet: Berit Lassen, Aneta Søgaard, Tina Lindberg

Læs mere

Program. 13.15 Præsentation. 13.20 Oplæg om infektionspakken. 13.25 Håndhygiejne. 13.45 Gruppearbejde. 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde

Program. 13.15 Præsentation. 13.20 Oplæg om infektionspakken. 13.25 Håndhygiejne. 13.45 Gruppearbejde. 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde Infektionspakken Program 13.15 Præsentation 13.20 Oplæg om infektionspakken 13.25 Håndhygiejne 13.45 Gruppearbejde 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde 14.15 Information om E-learning Mål på plejecentrene

Læs mere

Teknisk personale i sterilcentraler m.m Middelfart 28. januar 2016

Teknisk personale i sterilcentraler m.m Middelfart 28. januar 2016 Teknisk personale i sterilcentraler m.m Middelfart 28. januar 2016 Mie Andersen Hygiejnesygeplejerske, MPH Aarhus Universitetshospital E-mail: annemand@rm.dk Infektionshygiejne i et historisk perspektiv

Læs mere

Alle Operationsmasker fra Mölnlycke Health Care er medicinsk udstyr og er i overensstemmelse med EN14683:2014

Alle Operationsmasker fra Mölnlycke Health Care er medicinsk udstyr og er i overensstemmelse med EN14683:2014 Operationsmasker 2 Alle Operationsmasker fra Mölnlycke Health Care er medicinsk udstyr og er i overensstemmelse med EN14683:2014 EN 14683:2014 er den produktstandard, som alle operationsmasker i Europa

Læs mere

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenesten har den 9. juli 2014 for anden gang været på besøg i Søvej, Institution Skovkanten. Ved besøget deltog daglig leder Laila Ritzau og kommunallæge

Læs mere

RENE HÆNDER GI'R RASKE VENNER. Personalevejledning om hygiejne

RENE HÆNDER GI'R RASKE VENNER. Personalevejledning om hygiejne RENE HÆNDER GI'R RASKE VENNER Personalevejledning om hygiejne Redaktion: Pia Luciw, Sus Larsen og Anita Ristorp, 2003, revideret 2005 Illustrationer: Gurli Feilberg, 2002 Layout og tryk: FAF Tryk Formål

Læs mere

Nyhedsbrev. Januar kvartal 2007

Nyhedsbrev. Januar kvartal 2007 Nyhedsbrev Januar kvartal 2007 Siden sidst Det nye år er allerede godt i gang. Siden sidst har der været udbrud af Norovirus på samtlige hospitaler omkring os - samt i de sidste uger på flere afdelinger

Læs mere

Hospitalshygiejne. SUS, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg

Hospitalshygiejne. SUS, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg SUS, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg Jette Nissen Januar 2014 Undervisningsministeriet (januar 2014). Materialet er udviklet af Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg i samarbejde med Jette

Læs mere

INTRODUKTION TIL KLINIKHYGIEJNE

INTRODUKTION TIL KLINIKHYGIEJNE INTRODUKTION TIL KLINIKHYGIEJNE Uddrag af Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for Tandklinikker, udgivet af Statens Serum Institut 2015 med ordforklaringer v/ellen Frandsen Lau. Formålet med

Læs mere

Dispenserserie i nyt skandinavisk design. Dispenserne er smarte og mindre og giver samtidig mange doser pr. refill

Dispenserserie i nyt skandinavisk design. Dispenserne er smarte og mindre og giver samtidig mange doser pr. refill Vision Hygiejneserie Vision Hygiejneserie Dispenserserie i nyt skandinavisk design. Dispenserne er smarte og mindre og giver samtidig mange doser pr. refill 1 Vision Hygiejneserie Dispensersystemet Vision

Læs mere

Opdateringer i SSTs reviderede Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA

Opdateringer i SSTs reviderede Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA Opdateringer i SSTs reviderede Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA Turid Bjarnason Skifte Oversygeplejerske, MPH & Henrik L. Hansen Enhedschef/overlæge Tilsyn & Rådgivning Syd MRSA i Region

Læs mere

Medicinske ansigtsmasker

Medicinske ansigtsmasker Medicinske ansigtsmasker 2 Alle Operationsmasker fra Mölnlycke Health Care er medicinsk udstyr og er i overensstemmelse med EN14683:2014 EN 14683:2014 er den produktstandard, som alle medicinske ansigtsmasker

Læs mere