Effektiv beskyttelse indefra og ud NYHED! Revus et nyt middel med unike egenskaper i bekæmpelsen af kartoffelskimmel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effektiv beskyttelse indefra og ud NYHED! Revus et nyt middel med unike egenskaper i bekæmpelsen af kartoffelskimmel"

Transkript

1 Effektiv beskyttelse indefra og ud NYHED! Revus et nyt middel med unike egenskaper i bekæmpelsen af kartoffelskimmel Høj biologisk effekt Regnfast let at bruge fri for at blande Beskytter bladenes nytilvækst Bladgennemtrængende effekt

2 Jeg har det svært med skimmel, og kraftige angreb ønsker jeg ikke at opleve igen Jørgen Nederby Vestergård, Brørup 300 ha hvoraf 120 ha kartofler Revus har kombineret mange af de egenskaber, som vi har brug for i et effektivt skimmelmiddel. Det gælder især i forhold til vores spise- og læggekartofler, men også for stivelseskartoflerne i højrisikoperioderne. Jørgen Nederby driver 300 ha på Vestergård i Brørup, og han har i alt 120 ha med kartofler. Revus blev frigivet sent i sæsonen 2008 og var ikke med i vores sprøjteplan, da jeg prøvede det. Vi benytter normalt kontaktmidler til de første sprøjtninger og forsøger derefter at dække kartoflerne ind med systemiske og bladgennemtrængende midler, især i perioderne med høj skimmelrisiko. Det er ikke den billigste løsning, men hvis du sparer 100 kr. på en sprøjtning og det hele så går til på lageret, så har du gjort det rigtigt skidt for dig selv. Jeg har det svært med skimmel vi har tidligere oplevet kraftige angreb, og det ønsker jeg ikke at opleve igen. Derfor er det interessant, at Revus-behandlingerne har så god effekt i perioden mellem behandlingerne, og ikke mindst at midlet hurtigt er regnfast. Det er sådan noget, man har brug for i den praktiske avl, hvor vejrlig og mangel på tid kan gøre det umuligt at udføre sprøjtningen perfekt. Det er også en fordel, at jeg ikke behøver at køre sprøjten helt tom, inden jeg fylder den igen, når jeg sprøjter med Revus. Det er jeg ellers tvunget til med andre midler, hvis jeg vil undgå voldsomme problemer med skum i sprøjten. Det slags giver fleksibilitet i det daglige arbejde, og det gælder også med hensyn til sprøjtefristen. Med kun 3 dages sprøjtefrist kan jeg levere et parti tidlige spisekartofler med kort varsel, selvom kartoflerne stadig er grønne i marken. Mine erfaringer med Revus er positive, og potentialet er endnu større, når midlet kan indgå i planlægningen fra den første sprøjtning. Midlet kan give mig bedre muligheder for at levere kartofler i god kvalitet, og derfor vil Revus indgå i min sprøjtestrategi for den kommende sæson.

3 Effektiv beskyttelse indefra og ud Det aktive stof i Revus er mandipropamid. Det stammer fra en gruppe af kemikalier, der kaldes mandelamider, og det er det første aktivstof fra den gruppe, der anvendes til bekæmpelse af kartoffelskimmel. Revus er et effektivt middel, der omgående standser skimmelangreb, selv ved meget små mængder aktivstof. Der frigives løbende aktivstof, som optages i plantevævet, og det sikrer effektiv bekæmpelse af kartoffelskimmel, også mellem behandlingerne. Høj biologisk effekt Revus virker på en proces i biosyntesen så cellevæggen nedbrydes og svampen dør. Det er tre stadier i svampens livscyklus, som bliver påvirket: sporespiring, tidlig mycelievækst og sporulering. Revus styrke ligger i at et skimmelangreb omgående stoppes af selv meget små mængder aktivstof, der gennem en periode bliver opmagasineret i bladenes vokslag. Beskyttelse af nytilvækst Aktivstoffets egenskaber i Revus betyder, at også nytilvæksten på et behandlet kartoffelblad er beskyttet mod skimmel. Den biologiske effekt pr. gram aktivstof er meget høj, og når det kombineres med, at midlet fordeler sig i hele bladets vokslag, opnås en god beskyttelse af bladets nytilvækst mellem skimmelbehandlingerne. Gennemtrængende effekt Revus optages meget hurtigt i bladet og opbygger et depot i vokslaget. Aktivstoffet udskilles herefter langsomt fra vokslaget og trænger gennem bladet. Derfor beskytter Revus også bladets underside og giver dermed hele bladmassen en god beskyttelse. Den gode beskyttelse mod bladskimmel reducerer samtidig risikoen for efterfølgende angreb af knoldskimmel. Intet behov for tilsætningsmidler Revus formulering gør det unødvendigt at tilsætte sprede- eller klæbemidler. En lang række forsøg i både Skandinavien og i resten af Europa har vist, at Revus klarer sig godt alene. Det er en stor fordel for sprøjteføreren, da det giver en arbejdsopgave mindre. Skummer ikke Påfyldning af marksprøjten kan ofte blive en stresset del af arbejdet med plantebeskyttelse. Det skal helst gå hurtigt og uden unødvendige afbrydelser, f. eks. i form af generende skumdannelse fra tilsætningsmidler eller fra sprøjtemidlet selv. Med Revus er du fri for at spilde tid på dét problem, og så kan du i stedet bruge tiden på at køre i marken det er jo der marksprøjten gør gavn! Revus et helt nyt og effektivt middel i kampen mod kartoffelskimmel beskytter bladens nytilvækst let at anvende høj biologisk og bladgennemtrængende effekt

4 Revus: Sikker, pålidelig og enkel Revus beskytter indefra og ud Aktivstoffet mandipropamid giver Revus en enestående kombination af egenskaber, som sikrer en hurtig og høj biologisk effekt. Revus beskytter både over- og undersiden af bladet mod smitte, og selv bladenes nytilvækst bliver beskyttet. Revus optages hurtigt af kartoffelplanterne, og derfor er midlet allerede regnfast i løbet af en time efter behandling. Revus er let at anvende, - lav dosering 0,6 l/ha, - kræver ingen tilsætningsmidler og giver ingen problemer med skumdannelse. Revus kan blandes med de fleste gængse bekæmpelsesmidler til kartofler. Hold skimmelen ude af marken Revus beskytter nytilvæksten Revus giver effektiv beskyttelse af bladens nytilvækst. Figuren viser effekten 12 dage efter behandling, dvs. en periode der er meget længere end et normalt behandlingsinterval. (Resultater fra Flakkebjerg 08667, 2008) *Svarer til ca. fem skimmelpletter pr plante. % Kartoffelskimmel 0,50* 0,25 0 Revus (0,0 %!) Ubehandlet LSD (P.05) = 0,11 Sikker og pålidelig Med Revus opnås en høj biologisk effekt af en lav mængde aktivstof, og det skaber grundlaget for en længerevarende beskyttelse. Aktivstoffet optages hurtigt og opbygger et depot i bladets vokslag. Depotet vil langsomt afgive aktivstoffet til bladvævet over en længere periode. Derfor giver Revus en god og effektiv beskyttelse i hele perioden mellem to behandlinger en værdifuld egenskab, når omstændighederne gør det svært at overholde sprøjteintervallerne. Bladgennemtrængende effekt Revus har translaminære egenskaber, så aktivstoffet trænger igennem bladet og lægger sig også som et beskyttende lag på bladets underside. Dvs. at begge sider af bladet bliver beskyttet mod angribende skimmelsporer. Selv bladvævet opnår en kortvarig beskyttelse mod udvikling af mycelium efter en behandling. På trods af den bladgennemtrængende effekt er det stadig vigtigt, at bladmassen dækkes godt af med sprøjtemiddel, da Revus ikke er systemisk. Diffunderar in i bladet Beskyttelse indefra og ud Aktivstoffet i Revus, mandipropamid, opbygger depoter i bladets vokslag og stoffet fordeles i vokslaget i takt med at bladet vokser. Mandipropamid er særdeles aktivt ved selv lave koncentrationer, og derfor beskytter Revus også bladenes nytilvækst. Revus er et kontaktmiddel, men den bladgennemtrængende effekt og den langsomme og vedvarende afgivelse af aktivstof fra depoterne i vokslaget giver en længerevarende beskyttelse indefra og ud. Billedet viser mandipropamids fordeling inde i bladet. De røde prikker viser hvad der sker i bladet når mandipropamid dryppes på bladoverfladen. Billedet til højre viser hvordan mandipropamid spredes inde i bladet og giver en jævn beskyttelse af bladet. Let at bruge er hurtig regnfast Revus kan blandes med de fleste af de fungicider og insekticider, som anvendes i kartoffelproduktion. Midlet kan også uden problemer blandes med olie for at mindske risikoen for virusangreb. Da Revus hurtigt optages i bladet og binder sig i vokslaget er midlet regnfast allerede en time efter marken er behandlet det giver færre urolige timer inden regnen kommer. Den korte behandlingsfrist på kun tre dage gør planlægningen lettere, når de tidlige kartofler skal tages op. Revus er et flydende produkt, som kun skal anvendes med 0,6 l/ha, og det forenkler den praktiske håndtering af midlet. Ingen mærkning og tre dages karens Revus har en meget fordelagtig klassificering uden risikosætninger. Landbruget bliver mere og mere påvirket af krav fra konsumenterne af levnedsmidler. De største krav finder man i levnedsmiddelindustriens dyrkningsvejledninger, som kræver at man vælger de produkter, der har den mest lempelige klassificering. Revus passer særdeles godt til disse nye krav. Revus har desuden en kort karenstid på kun tre dage, og på trods af dette forekommer ingen målelige rester. Ovenstående information gælder under forudsætning af at produktet anvendes i overensstemmelse med etiketten. Læs altid etiketten før brug Intet behov for tilsætningsmidler intet skum Revus er formuleret således, at midlet har maksimal effekt uden der skal anvendes tilsætningsmidler. Det letter alle led i sprøjtearbejdet, fra logistik til daglig håndtering af midlet og bortskaffelse af den tomme emballage. Det betyder, at der ikke skal bruges tid på overflødige arbejdsopgaver, når marksprøjten skal fyldes, og at der ikke opstår problemer med skumdannelse. Dermed mindskes risikoen for spild af sprøjtemiddel naturligvis også.

5 Revus den nye partner i din sprøjtestrategi Revus høje biologiske effekt, midlets bladgennemtrængende virkning og beskyttelsen af bladenes nytilvækst er vigtige egenskaber, fordi kartoffelplantens vækst især foregår i perioder med høj risiko for skimmel. Den gode effekt mod kartoffelskimmel opnås ved at Revus anvendes som et forebyggende, kontaktvirkende middel i en serie af behandlinger. Serien af behandlinger med Revus bør kun afbrydes af produkter der er fuld systemiske, da det ellers vil svække den kontinuerlige beskyttelse som Revus giver. Antallet af behandlinger i en serie kan variere, men Revus må ikke anvendes i mere end halvdelen af behandlingerne, og maksimalt til 6 behandlinger pr. sæson. Derfor vil Revus naturlige plads i skimmelstrategien være den periode, hvor kartoffelafgrøden er udsat for den største risiko for kartoffelskimmel. Dosering ml pr. 100 kg kartofler Dosering 4,0 l/ha Dosering 0,4 l/ha Dosering 2,0 kg/ha Dosering 0,6 l/ha Dosering 0,3 0,5 l/ha Dosering 1,5 4,0 l/ha Bejdsning Ukrudt Kartoffelskimmel Revus Kartoffelskimmel Kartoffelbladplet Nedvisning Eksempel på behandlingsstrategi i spisekartofler 1. De indledende behandlinger i en strategi udføres normalt i perioder med køligt vejr og lav tilvækst. Begynd med et kontaktvirkende middel med høj biologisk effekt Shirlan. 2. Revus-behandlinger startes hvor væksten er mest intensiv og hvor kartoflerne er udsat for den største risiko for skimmelangreb. Revus må anvendes i 50 % af det totale antal behandlinger dog max. seks behandlinger. Når kartoffelplanten er i den mest intensive vækstfase, kan man anvende et fuld-systemisk produkt med kurativ virkning for at sikre beskyttelse af hele plantens nytilvækst Ridomil Gold. 3. I den sidste del af kartoffelskimmelstrategien er det vigtigt at anvende et middel med effekt mod zoosporer Shirlan. Det kan være afgørende for kvaliteten og udbyttet. 0,6 Revus (1 6) 0,4 Shirlan (7 12) 0,6 Revus (1&3) 2,5 Ridomil Gold (2&4) 0,6 Revus (5 8) 0,4 Shirlan (9 12) 0,6 Revus (1 3&5) 0,6 Revus + 0,3 Amistar (4&6) 0,4 Shirlan (7 12) 1,8 Electis (1 10) 0,2 Ranman + 0,15 ad (11 12) 0,15 Ranman + 0,15 ad (1&3) 0,5 Epok (2&4) 0,2 Ranman + 0,15 ad (5) 1,8 Electis (6 9) 0,2 Ranman + 0,15 ad (10 12) LSD (P 0,05) = 3,51 Med Revus i behandlingsstrategien, falder skimmelangrebene til et lavere niveau! Forskellige sprøjtestrategier med Revus viser særdeles gode resultater. I dette forsøg fra 2007 (i serien R ) ses en tydelig forskel på strategier med Revus sammenlignet med Ranman. Der opnås et sikkert og overbevisende resultat når der anvendes Revus i den periode, hvor skimmeltrykket er størst. (Forsøg Borgeby, Sverige, bedømt 2/ ved 100% angreb i ubehandlet, R ) % Kartoffelskimmel Behandlingsstrategien i dette skema viser et eksempel med 8 behandlinger i spisekartofler

6 Revus behandlingspartnere Syngentas produkter sikrer dig sunde kartofler og en indbringende avl Syngenta tilbyder en række produkter, som alle er værdifulde redskaber i din kartoffelproduktion. Udover Revus har Syngenta skimmelmidlerne Shirlan og Ridomil Gold. Alternaria er en anden sygdom, som kan få meget alvorlige konsekvenser for kartoffelavlen. Amistar har særdels god effekt på denne sygdom. Maxim er vores nye bejdsemiddel i kartofler. Det har meget god effekt på rodfiltsvampe. Boxer og Reglone er begge vigtige ukrudtsmidler i din ukrudtsstrategi, og Reglone er også det mest anvendte produkt til effektiv nedvisning. MAXIM bejdsning Bejdsning med Maxim beskytter kartoflerne under fremspiringen. Bejdsningen bryder effektivt smittekæden for mange af de alvorlige udsædsbårne sygdommene. Det giver et godt grundlag for en veletableret afgrøde med højt udbyttepotentiale. Bejdsningen udføres enten på rulleborde før lægningen, eller med bejdseudstyr monteret direkte på læggeren. Det vigtigste er, at Maxim bliver jævnt fordelt på hele knolden. Det har vist sig, at Maxim er skånsom overfor afgrøden. I forsøg har bejdsning på ikke-angrebne læggekartofler vist god selektivitet, og der er ikke registreret skader på kartoflerne. Dosering ml pr. 100 kg kartofler. SHIRLAN kartoffelskimmel Shirlan er et kartoffelfungicid som igennem mange år har været en grundpille i mange skimmelstrategier. Shirlan er et kontaktmiddel. Midlet skal anvendes forebyggende, da det ikke har kurativ (helbredende) virkning. Aktivstoffet (fluazinam) har meget høj biologisk effekt på kartoffelskimmel. Shirlan kan med fordel anvendes i den første del og/ eller i en senere del af behandlingsprogrammet. Da Shirlan har effekt på de zoosporer, som kan give knoldskimmel i slutningen af sæsonen, er midlet et effektivt valg sidst på vækstsæsonen. Dosering 0,4 l/ha. Der må maksimalt behandles 20 ha pr dag. RIDOMIL GOLD kartoffelskimmel Et velkendt produkt med ny formulering. Når det gælder skimmel har mange kartoffelavlere oplevet Ridomil Gold som en ven i nøden. Midlet har systemiske og kontaktvirkende egenskaber, og sammen med den kurative effekt har det igennem mange år gjort Ridomil Gold til et stærkt produkt. Ridomil Gold skal i første omgang anvendes, når planten har kraftig nytilvækst, og der er høj risiko for skimmelangreb. For at opnå den bedste effekt skal planterne behandles inden der forekommer synlige symptomer. Ridomil Gold er blevet omformuleret til en mikrogranulering, som giver de samme egenskaber man finder hos en flydende formulering. Produktet flyder let, opløses let og støver ikke. Dosering 2 kg/ha. AMISTAR kartoffelbladplet Amistar var en af de første strobiluriner på markedet, og midlet har en meget bred registrering og effekt på mange forskellige sygdomme. Amistar må anvendes i 37 forskellige afgrøder og mod over 60 forskellige sygdomme. I kartoffelavlen bliver midlet anset for at være specialproduktet mod kartoffelbladplet (Alternaria solani). Amistar er fuldt systemisk, og det transporteres med saftstrømmen op gennem planten. Det skal anvendes forebyggende for at opnå den fulde effekt. Derfor får man det bedste resultat med Amistar, hvis det blandes med i tanken på en eller to af de skimmelbehandlinger, der udføres enten midt i eller i den sidste del af sæsonens behandlingsprogram. Dosering 0,25 0,5 l/ha. BOXER ukrudt Boxer er et jordherbicid med en vis bladvirkning. Boxer er specialmidlet til græsukrudt som f.eks. rapgræs. Boxer har også særdeles god effekt på en række forskellige tokimbladede ukrudt, såsom burre-snerre, ærenpris, alm. fuglegræs og sort natskygge. For at opnå den bedste effekt af Boxer skal behandlingen udføres før eller lige når ukrudtet kommer op. Den bedste effekt mod sort natskygge fås ved delt behandling en behandling før fremspiring, og en anden behandling efter fremspiring. Behandlingen efter fremspiring skal udføres inden natskyggen har fået løvblade. Dosering 4,0 l/ha. Ved delt behandling bruges 2 l Boxer/ha før fremspiring og 2 l/ha efter fremspiring. REGLONE ukrudt og nedvisning Reglone er et effektivt middel som får tokimbladet ukrudt og kartoffelplanter til at visne. Aktivstoffet i Reglone omdannes ved hjælp af sollyset til brintoverilte, så snart det kommer ind i plantens grønne dele, og dermed nedbrydes plantens celler omgående. Da Reglone er et kontaktmiddel, som ikke transporteres rundt i planten, er det meget vigtigt, at planten dækkes godt af med sprøjtevæske. Når Reglone anvendes til ukrudtsbekæmpelse bør behandlingen udføres om aftenen. Er der derimod tale om nedvisning, skal behandlingen foretages om formiddagen på en solskinsdag. Det er vigtigt, at planten ikke er tørkestresset. Dosering Ukrudt: 1 2,5 l/ha. Nedvisning: 1,5 4,0 l/ha afhængig af metode.

7 Effektiv beskyttelse indefra og ud Yderligere oplysninger: Michael Flø Martin Clausen Revus sætter nye standarder i bekæmpelsen af kartoffelskimmel Registrerede varemærker: Syngenta Group Company: Amistar, Boxer, Maxim, Reglone, Revus, Ridomil Gold, Shirlan Dow AgroSciences LLC: Electis ISK Ltd: Epok, Ranman Læs altid etiketten før brug. Høj biologisk effekt Syngenta Crop Protection A/S Tlf Fax Medlem af Dansk Planteværn beskytter bladenes nytilvækst bladgennemtrængende effekt regnfast let at bruge fri for at blande Ohlsson Industrial Marketing rillerkommunikation

DuPont Agro Information om planteavl og plantebeskyttelse 2010

DuPont Agro Information om planteavl og plantebeskyttelse 2010 DuPont Agro Information om planteavl og plantebeskyttelse 2010 Ukrudtsgræsser, burresnerre og megen vintersæd ender let galt af Bo Melander, Århus Universitet Hjemmedyrket protein til foderblandinger CDQ

Læs mere

Stivelsesindholdet betyder meget, men ikke det hele

Stivelsesindholdet betyder meget, men ikke det hele sorter og gødskning Stivelsesindholdet betyder meget, men ikke det hele Tidlige sorter På Samsø er der siden 2003 udført ni forsøg med tidlige kartofler, opdelt i henholdsvis meget tidlige, tidlige og

Læs mere

1 Kompendium danfoil sprøjteteknik

1 Kompendium danfoil sprøjteteknik danfoil koncept 1 Kompendium danfoil sprøjteteknik Danfoil har i dette kompendium bestræbt os på, at samle vores viden, anbefalinger og erfaringer med danfoils sprøjte teknologi. Kompendiet er udarbejdet

Læs mere

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Gulerødder dyrkes i Danmark primært til frisk konsum. Kun en mindre del afsættes til industri i Danmark og eksport. I Belgien, Holland,

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden CVR-nr. 83 48 28 18. Årsregnskab for 2009

Kartoffelafgiftsfonden CVR-nr. 83 48 28 18. Årsregnskab for 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75530000 Telefax 75530038 www.deloitte.dk Kartoffelafgiftsfonden CVR-nr. 83 48 28 18 Årsregnskab for

Læs mere

EU-lande i fælles front mod kartoffelskimmel

EU-lande i fælles front mod kartoffelskimmel EU-lande i fælles front mod kartoffelskimmel Hvis der er rådne kartofler i den nyindkøbte pose, har kartoflerne med stor sandsynlighed kartoffelskimmel en alvorlig plantesygdom, som skyldes angreb af mikroorganismen,

Læs mere

Dyrkningsvejledning. Avl af egne læggekartofler

Dyrkningsvejledning. Avl af egne læggekartofler Dyrkningsvejledning Avl af egne læggekartofler 2 Dyrkningsvejledning læggekartofler Indhold En krævende produktion...3 Lovens krav...4 Et sundt udgangspunkt...4 Før lægning...5 Lægning... 6 Speciel gødskning...

Læs mere

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3 Majs kan også angribes af svampe... 7 Husk at trimme marksprøjten... 12-13 Øget biodiversitet kræver kun få tiltag... 14 Indhold RUSTvagt varsler ved rustangreb

Læs mere

Etablering Dyrkningsmetode

Etablering Dyrkningsmetode Side 1 af 7 Løg Det samlede dyrkningsareal med løg i Danmark udgør godt 1.400 ha (DFFE, 2009), hvoraf er 133 økologiske (Plantedirektoratet, 2008), hvilket svarer til knapt 10 pct. 2/3 af produktionen

Læs mere

Stivelseskartofler. Etablering. Kartofler kan dyrkes til. spisekartofler pulverkartofler, chips og pommes frites læggekartofler stivelseskartofler

Stivelseskartofler. Etablering. Kartofler kan dyrkes til. spisekartofler pulverkartofler, chips og pommes frites læggekartofler stivelseskartofler Stivelseskartofler Kartofler kan dyrkes til spisekartofler pulverkartofler, chips og pommes frites læggekartofler stivelseskartofler Denne dyrkningsvejledning handler om produktion af stivelseskartofler.

Læs mere

Vejen til et godt resultat i 2015

Vejen til et godt resultat i 2015 1 Vejen til et godt resultat i 2015 Lang vækstsæson gav høje udbytter I 2014 2014 bød på: Tidlig såning Mild vinter Meget nedbør i maj Den tidlige såning var den væsentlige grund til de høje udbytter Begrænsningerne

Læs mere

Indhold DanGødning Fordi... 2 Hvordan kommer jeg i gang?... 3 Opbevaring:... 3 Vores tankløsninger:... 3 Håndtering:... 3 Udbringning...

Indhold DanGødning Fordi... 2 Hvordan kommer jeg i gang?... 3 Opbevaring:... 3 Vores tankløsninger:... 3 Håndtering:... 3 Udbringning... Indhold DanGødning Fordi... 2 Hvordan kommer jeg i gang?... 3 Opbevaring:... 3 Vores tankløsninger:... 3 Håndtering:... 3 Udbringning... 4 Valg af dyse:... 4 Rengøring... 4 Sprøjten.... 4 GPS-Gødskning...

Læs mere

Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger

Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger landbrug, golf & privat Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger Kvalitet koster ikke - det betaler sig..! Velkommen til

Læs mere

Spisekartoffel. Økologisk dyrkningsvejledning Ajourført den 28. marts 2008. www.landscentret.dk. Gødskning Lægning Nedvisning Kvalitetskrav

Spisekartoffel. Økologisk dyrkningsvejledning Ajourført den 28. marts 2008. www.landscentret.dk. Gødskning Lægning Nedvisning Kvalitetskrav 1 af 5 03-04-2008 09:18 Et dokument fra Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret www.landscentret.dk Find mere faglig information på www.landscentret.dk/landbrugsinfo Udskrevet 3. april 2008 LandbrugsInfo

Læs mere

overvåger snart kartoffelmarkerne Jakob Ulstrup en rådgiver med en klar målsætning

overvåger snart kartoffelmarkerne Jakob Ulstrup en rådgiver med en klar målsætning / juli 2014 / MAGASINET Drone overvåger snart kartoffelmarkerne Store forventninger til tidsbesparende teknik portræt Jakob Ulstrup en rådgiver med en klar målsætning gode råd / Udsyn / Nyheder / Information

Læs mere

Reduceret jordbearbejdning

Reduceret jordbearbejdning I den næste halve time vil Knud Bastholm og jeg gennemgå resultater vedr. forsøg med direkte lægning af kartofler i stub, risikotal og beslutningsstøtte til kontrol af kartoffelskimmel og nedvisning af

Læs mere

VARROA OG DENS BEKÆMPELSE

VARROA OG DENS BEKÆMPELSE VARROA OG DENS BEKÆMPELSE DEN SIKRE STRATEGI FRI MYRESYRE KRÄMERPLADE OXALSYRE DRONEYNGELFJERNELSE endelig_varroa.pmd 1 05-10-2005, 13:50 VARROA I DANMARK Læs her om baggrunden for Danmarks Biavlerforenings

Læs mere

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3 Majs kan også angribes af svampe... 7 Husk at trimme marksprøjten... 12-13 Øget biodiversitet kræver kun få tiltag... 14 Indhold RUSTvagt varsler ved rustangreb

Læs mere

Tidsskrift for. April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang. Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen

Tidsskrift for. April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang. Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen Frøavl Tidsskrift for April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen 2 Indhold 3 Lederen 4 Frøavl ved Maribo søerne 7 Forårets

Læs mere

Betydningen af forbehandling for læggekartofler i økologisk kartoffelavl. Konsulent Rolf Thostrup Poulsen Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret

Betydningen af forbehandling for læggekartofler i økologisk kartoffelavl. Konsulent Rolf Thostrup Poulsen Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Betydningen af forbehandling for læggekartofler i økologisk kartoffelavl Konsulent Rolf Thostrup Poulsen Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Skejby, maj 2010 Betydningen af læggekartoflernes forbehandling

Læs mere

Resistens. Herbicidresistens Fungicidresistens Insekticidresistens

Resistens. Herbicidresistens Fungicidresistens Insekticidresistens Resistens Resistens Revideret 2. udgave marts 2013 Herbicidresistens Fungicidresistens Insekticidresistens Dansk Planteværn Amalievej 20 1875 Frederiksberg C Telefon: 33 24 42 66 www.plantevaern.dk Resistens

Læs mere

Udvikling af Skimmelstyring for bekæmpelse af kartoffelskimmel Blight Management for the chemical control of potato late blight

Udvikling af Skimmelstyring for bekæmpelse af kartoffelskimmel Blight Management for the chemical control of potato late blight 20. Danske Planteværnskonference 2003 Udvikling af Skimmelstyring for bekæmpelse af kartoffelskimmel Blight Management for the chemical control of potato late blight Jens Grønbech Hansen & Iver Thysen

Læs mere

Arbejdsmiljø. 1. Sammendrag. ved håndtering af kartofler. Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord

Arbejdsmiljø. 1. Sammendrag. ved håndtering af kartofler. Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord 1. Sammendrag Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler Vagn Henriksen, Fagligt Fælles Forbund Johnny Ulff Larsen, Gartneri-,

Læs mere

SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler.

SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler. L256206 DENM/05T CLP appl SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes

Læs mere

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden "ligeglad" med, hvor

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden ligeglad med, hvor Næringsstofferne Kvælstof Kvælstof (N) er det næringsstof, der har størst betydning for udbyttet i de fleste afgrøder. Derfor er der ofret mange kræfter på at bestemme afgrødernes behov for kvælstof. Optagelse

Læs mere

NR. 6. JUNI 2009 Se prototype på HorTeaM-Expo den 9. juni Fremtidens miljøvenlige sprøjte til frugttræer

NR. 6. JUNI 2009 Se prototype på HorTeaM-Expo den 9. juni Fremtidens miljøvenlige sprøjte til frugttræer NR. 6. JUNI 2009 Se prototype på HorTeaM-Expo den 9. juni Fremtidens miljøvenlige sprøjte til frugttræer LÆS OM: SCHAUMANN SPRØJTER SKIFTER HÆNDER CLAUS OG JACOB JACOBSENS ASPARGES NR.6. JUNI 2009 INDHOLD

Læs mere

Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N

Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Indhold Forord... 3 Pesticidfri pleje skal styrke græsset... 4 Vigtigt at samarbejde...

Læs mere

Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i kartofler og løg. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i kartofler og løg. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. 7-3105-200-183-11/13 DENM/09Q Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i kartofler og løg. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. Product names marked or, the ALLIANCE FRAME

Læs mere

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning L142051 DENM/1M Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks of a Syngenta Group Company

Læs mere

TITUS WSB UKRUDTSMIDDEL MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KARTOFLER.

TITUS WSB UKRUDTSMIDDEL MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KARTOFLER. TITUS WSB etiket DuPont Danmark ApS 07122010 efp/hs TITUS WSB UKRUDTSMIDDEL MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KARTOFLER. ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen

Læs mere