Center for Børn & Familie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Børn & Familie"

Transkript

1 Center for Børn & Familie 0 Referat af dialogmøde 14. marts 2012 i Kridthuset i Faxe Deltagere: Regnbuen: Leder Hanne Pedersen, bestyrelsesformand Anne Christine Køhler-Johansen. Kridthuset: Leder Britt Wehlast, bestyrelsesformand Rikke Ipsen Karise Børnehus: Leder Pia Jensen, bestyrelsesformand Lone Helsted Olsen Dagplejen: Leder Karin Andreasen, Afbud fra bestyrelsesrepræsentanter grundet sygdom Repræsentant fra Center for Børn & Familie: Konsulent Louise Andersen Efter en kort præsentation af institutionerne, drøftes det faldende børnetal, som der mærkes på dagtilbudsområdet og særligt er mærket i Dagplejen. Udvalget fortæller, det faldende børnetal mærkes lidt mere i Faxe Kommune end i andre kommuner. Beregning af tilflytningen som slog fejl, beregning af skatteindtægter slog også fejl, dette afbetales i disse år. Bestyrelsesformand for Karise Børnehus rejser dilemmaet mellem besparelser i kommunen og ønske om tilflytning. Udvalget tilføjer, at prioriteringer og udvikling fortsat er i gang med f.eks. Eco park og sundhedscenter i Faxe. 1. Forældreinddragelse(politisk valgt emne). I planstrategien 2011 lægges der vægt på forældreinddragelse og forældresamarbejde. Hvordan oplever dagtilbuddene deres arbejde med dette tema, og hvordan forventer de, arbejdet vil se ud i fremtiden? Ledernes indgang til temaet er, at de generelt ønsker, at forældrene kommer lidt mere på banen i forhold til børnene og institutionerne, at de inddrages mere. Leder af Dagplejen fortæller, at Dagplejen har særlige vilkår, der er tæt kommunikation, som vi øver os rigtig meget i. Vi kalder også ind til trekantssamtale med dagplejepædagogen, vi synes det fungerer godt, og forældrene er godt inddraget. Dialogen er meget vigtig, det løser det meste. Vi har ikke mange klager, det bliver mindre og mindre. Leder Karise Børnehus fortæller, at hverdagen er det vigtigste for samarbejdet. Vi forsøger at tage de snakke, der er behov for, men der er også grænser for, hvor meget man kan i gaderoben. Ved 3 mdr. samtale snakker vi meget med forældrene om, hvis der er noget, der undrer dem. Det er ikke godt med rygter i byen, der skal ikke meget til i småbyer. Så skal vi kunne tale sammen og give en fornuftig forklaring. Igen samtale ved skolestart, eller hvis der er særlig behov. Vi har fokus på, hvad parterne hver især skal gøre i forhold til barnet. Vi har arrangeret arbejdsfredag, det giver et godt samvær mellem forældrene. Forældre er forskellige, nogle har ressourcer og overskud, andre forventer rigtig meget service. Forældrebestyrelsesformand for Karise Børnehus oplever at blive mødt med, at personalet gerne vil snakke, hvis der er noget. Det kan dog være svært, når børnene står ved siden af, og snakke om noget vedr. barnet, det kan være hæmmende for kommunikationen. Der ikke er mange pædagoger tilstede, så hvis jeg lægger beslag på en og vil snakke, så er der endnu flere børn, de andre skal håndtere. Kan jeg tillade mig at tage tiden? Men det bliver jo klaret, og man bliver mødt positivt. Der er ikke mange, der klager videre til forældrebestyrelsen. 1

2 Udvalget fortæller, at man på forrige dialogmøde var man enige om, at børnene nu havde ændret sig meget, jeg kunne ikke genkende det. Jeg tænker det bedste er forældresamarbejde, der må arbejdes med god kommunikation og forventningsafstemning mellem forældre og institution. Forældrebestyrelsesformænd og udvalget drøfter, om det er mærkeligt, at børnene er blevet mere individuelle, voksne også er det men at vi også har et vi-begreb og er en gruppe, der skal kunne modtage en besked. Leder Regnbuen fortæller, at man derude tager snakkene, vi skal turde lidt mere at vejlede forældre forældre er blevet mere usikre vi skal lave nogle aftaler om det her. Hvis ikke vi lærer børnene sociale normer, får de det svært. Vi har et opstartsmøde og en efter 3 mdr., vi har også årssamtaler. Vi synes det er en god idé at gøre det årligt også. Forældrebestyrelsesformand for Regnbuen supplerer, at de også prøver at lave aftaler om samtaler, hvis det er svært at få tid i hverdagen. I Regnbuen oplever man generelt, at børnene er meget sociale og hjælpsomme overfor hinanden. Leder af Kridthuset fortæller om, at de udstikker nogle leveregler fra starten. Hvad gør man med fødselsdag? Hvor mange skal med? Vi har børn, selvom vi skaber god dialog og tillid, så er det stadig op ad bakke vi har en meget forskellig gruppe børn hvor det kan være svært at skabe dialogen mellem forældre og pædagoger. Første samtale præsenterer vi vores leveregler. Vi er 3 udviklingsgrupper hver gruppe har deres forældremøde. Jeg efterlyser også en snak om forældres krav er større eller anderledes? Skal vi løbe hurtigere? Nogle gange servicerer vi på at finde børnenes ting. Forældrene skal også med hjælp os med det her, i må gerne være med til at servicere jer selv. Skriv navn i tøjet f.eks. Vi vil gerne have tilfredse forældre og glade børn, der er klar til skolen. Det er svært, når vi også bliver skåret. Forældrebestyrelsesformand for Regnbuen tilføjer, at der med fordel kan arbejdes med det her med fokus på, hvad barnets skal lære her hos os, så bliver de andre ting måske ikke væsentlige. Leder af Kridthuset fortæller, forældrene har en stor rolle, de inddrages til mange arrangementer, f.eks. kom en forælder ind en dag og sminkede alle ungerne og tog fri fra arbejde. Bestyrelsesformanden tilføjer, at man heller ikke holder sig tilbage, hvem kender vi, som kan hjælpe os med forskellige praktiske opgaver? Man må også gerne trække på forældrene. Forældrebestyrelsesformand for Regnbuen fortæller om deres Ressourcebank, hvor forældrene kan tilføje, hvad de har at kunne bidrage med fx at have dyr med på besøg i institutionen. Forældrebestyrelsesformand for Karise Børnehus fortæller, det handler om kommunikation forældrene er hurtigt optaget af at få hverdagen til at hænge sammen, dette kan være svært. Man vil måske gerne. Det er vigtigt, hvordan man kommunikerer det her ud leveregler det handler nok om, hvordan man kommunikerer ud omkring det man skal måske ikke fastlægge en masse politikker hvad må der være i madpakken? Hvad skal de have med af tøj? Det skal nok ikke være for fast - det skal måske være mere vejledende. En firkantet måde at gå til forældre giver også en firkantet respons. Forældrebestyrelsesformanden for Regnbuen tilføjer, at det handler meget om tillid, hvis den ikke er der, kan man blive stødt er det kritik eller vejledning? Leder af Regnbuen fortæller om børnekonferencerne med psykolog, det er vi meget glade for. Vi bruger psykologerne til, hvordan skal vi få sagt noget, der er svært. Forældrene kan også inviteres ind til en snak. Udvalget spørger, om der er nogle konkrete projekter der er sat i gang sådan formelt? Bestyrelsesformand for Kridthuset fortæller om et forældrearrangement - fest hvor vi havde boder med f.eks. dåsekast, trillebørsræs, der blev lagt lidt skillinger, der går til børnerelaterede formål 2

3 forældrene kom og tog del i det. Vores forældre har hjulpet med en del praktiske ting, så vi under arrangementet tager os af aktiviteter sammen med børnene. Lederne oplever, at det er blevet svært at tage af sted på ture grundet økonomien og hænderne men vi går da på ture eller til vandet og sådan. Der er forskellige løst-tilknyttede folk i institutionerne som hjælp i de her tider, praktikanter, løntilskudsmedarbejdere osv. Leder af Dagplejen fortæller, hvordan der er rejst nogle penge ved sponsorat af nogle billeder hvilket gik til dagplejehuset. I Haslev har vi søgt via Lions Klub til legeplads i Grøndalshuset, der søges videre det er forældredrevet. Vi har også fået sponseret træer, som forældrene har fået gravet ned. Leder af Karise Børnehuse supplerer med, at det er en balance. Vi bruger pædagogtimer på arbejdsfredage. Vores legeplads ville dog ikke se sådan ud uden forældrene. Lederne drøfter, hvordan nu ser ud med, at Center for ejendomme overtager bygningerne. Der er indtil nu rimelig gode erfaringer. Udvalget fortæller, at temaet med forældresamarbejde og inddragelse er noget, vi løbende taler om, der er mere og mere fokus på frivilligt arbejde jeg er ikke særlig berøringsangst der er fokus på at gøre forældrene mere aktive hvis man skal afstemme forældrenes ønsker mere, så skal forældrene også deltage mere. Lederne drøfter dilemmaer med forsikring, ansvar, børneattester. Pædagoger kan stadig være der og være ansvarlige. Der er så mange restriktioner nu. Det vi brænder for kan blive bremset, må vi nu det her ifølge reglerne? Forældrene drøfter, at nogle forældre har bedre muligheder end andre, ingen må få dårlig samvittighed, hvis de ikke kan bidrage mere det skal være lystpræget. Man synes jo som forældre, man i forvejen betaler for pasningen. Dialog om at institutionerne skal indbyde, så man kan byde ind hvis man kan. Bedsteforældreinddragelse? Bedsteforældredage. I Lillebo kommer en bedstemor hver tirsdag ældre har måske i forvejen mere tid. Måske er forældrene mere engagerede i skolen, der er børnene længere tid i forhold til børnehaven. 2. Brobygning Leder af Dagplejen fortæller, at nogle steder er det rigtig godt i gang f.eks. i Faxe og man besøger hinanden mere i Karise også. Nu hvor vi har husene, kan vi invitere mere børnehaverne ind her. Via distriktsteam kan vi også overlevere viden om de små børn. Leder af Karise Børnehus fortæller, at det fungerer godt med besøgene med dagplejen, så man får hilst og snakket om barnet. Vi har et godt samarbejde med skolen. Ny skolestruktur problematik med børn, der skal visiteres videre til andre tilbud der tages beslutning først i foråret måske. Det er problematisk om barnet får den bedste løsning og barnet sidder og ved ikke hvor det skal hen. Jeg mener man skal meget tidligere i gang med de visiteringer børnene er sårbare. Leder af Kridthuset tilføjer, at de også besøger skolen og SFO, men de skal måske slet ikke derover og gå. Arbejdsgangen kan vi arbejde med, men hvis de pludselig skal til Hylleholdt. Det har vi ikke ressourcer til. Udvalget svarer, at det er ganske få elever, vi snakker om, der vil blive flyttet. Forældrebestyrelsesformand for Karise Børnehus tilføjer, at selvom få børn ender med at blive berørt, er der i udgangspunktet usikkerhed for alle, indtil der kommer en afklaring. Vi ved jo ikke hvor min 3

4 datter skal gå i skole med sikkerhed. En del af brobygningen er jo tidligt at snakke om, hvor du skal skole man peger, når man kører forbi. Leder af Kridthuset fortæller om samarbejdet med Myredal, Rolloskolen og SFO Rollingen. Bamseprojektet. Fælles projekt som hedder Eventyrkufferten, der samler børns erfaringer så de har det samme udgangspunkt det sociale og sproglige så når de møder i skolen har de noget at bidrage med ud fra samme udgangspunkt, som er bamserne. Vi har lavet planerne i fællesskab mellem institutioner og skolen. SFO en skal have det først, så kommer det med over i skolen så kommer tingene tilbage til børnehaven med næste generation. Vi mødes på kryds og på tværs har aktiviteter på Heimdal og Rollingen besøg på skolen. Også børn der alligevel ikke skal på rollingen har også glæde af at deltage i det alligevel de hygger sig også med at være derovre alligevel, de er alligevel med i børnenes fællesskab. Vi har overlevering på skolen, hvor vi kommer med til møde udviklingsplaner kommer med på alle børn forældreunderskrevet. Leder af Regnbuen fortæller også om udviklingsplaner barnets bog fra vuggestuen tager de også med. Vi har mange børn til Lysholm, vi har besøg og været med til deres forældremøder info. Det er lidt svært med de få børn, der skal på de andre skoler. Skattekiste har vi ikke effektueret i oprindelig tanke, men vi arbejder med storbørnsgruppe, den varme stol hvad er man god til, tur ud af huset og øve det. 3. Sprogarbejdet Dagplejen fortæller, de har fået midler fra udviklingspuljen til at afholde kursus om babytegn. Det er et supplement til sprogpakken. Alle dagplejere får en aften. Vi har også inviteret andre institutioner til de ledige pladser. Tale-, hørepædagogerne er også med. Der skal følges op på læreplanerne i forhold til sprog de har fået sprogkasser ud i området. Leder af Kridthuset fortæller, der er mange materialer på markedet, man skal finde sin egen balance mellem, hvad vi skal arbejde med i vores institution for at komme videre med vores børn. Udvalget spørger til, hvem der bestemmer, hvad man bruger? Lederne svarer, de selv bestemmer meget, noget er besluttet med TRAS. Leder af Karise Børnehus fortæller, de laver TRAS på alle 2-årige og 3-årige - vi vil følge op, der hvor der er yderligere behov. Udvalget spørger, om det ikke er godt at alle gør det samme? Lederne svarer, man ikke ved præcis, hvor man er henne man når noget med en metode og andet med en anden. Vi udvikler også på at anvende metoderne. Lederne snakker reflekterende om, hvordan effekten vurderes af indsatsen med sproget. Men er enige om, at det er bedre at bruge kræfter på at sprogstimulere frem for at teste. Leder af Kridthuset oplever, at børnenes sprogmangler er blevet stigende, hvilket er bekymrende. Vi har mange børn med udtalefejl, der ikke rettes ind til skolealderen. Der snakkes om, der er forskel fra sted til sted. Regnbuen har ikke mange børn, der har talevanskeligheder. Geografi spiller ind ressourcesvage familier i Faxe områder, der bliver måske ikke talt så meget med børnene. Leder af Regnbuen fremhæver Marte meo som metode, da man bekræfter, siger og benævner det stimulerer meget sproget. Leder af Kridthuset fortæller, at pædagogerne er meget begejstrede for Sprogpakken - der er nye metoder og teorier. Leder af Karise børnehus fortæller om den årlige sproguge, hvor der er fokus på dialogisk oplæsning. Der er sproggrupper i hver afdeling, hvor man arbejder i 3 måneder ad gangen det virker men 4

5 hverdagen er jo den vigtige. Tale-hørepædagogen giver nu forældrene hjemmearbejde, det er forældrene glade for. Forældrebestyrelsesformand for Regnbuen fortæller, om at Tegn til tale - babytegn gør også en forskel i forhold til sprogudviklingen man sænker talen og er mere i kontakt børnene kan hurtigere blive forstået. Leder af Kridthuset fortæller om deres projekt, hvor de sidder med en gruppe og læser op af en bog, så snakker man om bogen. Vi opfordrer børnene til at komme med idéer til at danne historier efterhånden tegner børnene det så laver den voksne en historie efterfølgende det har vi stor succes med, børnene elsker det vi samler historierne i en bog. 4. Lokale emner Leder af Karise Børnehus er meget glad for udvidelsen af vuggestuen. Parkeringsforholdene er dog for trænge - vi kunne godt tænke os et indhak i vejen, så det kunne blive mere legalt for forældrene at parkere. Udvalget opfordrer Pia til at kontakte direktøren Thomas Eriksen. Leder af Dagplejen fortæller, de er glade for den nye struktur. Uroen i Rønnede området er faldet på plads. Bestyrelsen har haft det svært, da de skal kunne tilgodese hele kommunen, selvom de bor i et område, men de udtalte sig med hensyn til hele kommunen. Gæstehuskonceptet er det vigtigste og fungerer bare så godt. Udvalget spørges til ønsker med Dagplejen? Fortsætter vi med en fordeling? Maj juni ønsker 50 % af forældrene dagpleje og 50 % vuggestue. Udvalget svarer, at Dagplejen altid har været buffer for pasningsgarantien, det har fungeret. Det er svære at bruge dagplejen som buffer end en institution, som er mere fleksible. Institutionen bliver fremover mere buffer end dagplejen - nedgangen i børnetal er nok ikke slut endnu, Dagplejen bliver nok mindre endnu. Det kommer til at skride mere endnu til fordel for vuggestuepladser, det er svært at se, hvordan vi undgår det. Det er selvfølgelig godt med frit valg, men det er mere realistisk hvad der økonomisk er bedst og mest fleksibelt. Der snakkes på tværs om, at en del forældre foretrækker det mindre miljø i dagplejen, og at man får mad i prisen i dagplejen i forhold til vuggestuen. Åbningstiden kan være en udfordring i Dagplejen. Leder af Dagplejen rejser spørgsmålet vedr. manglende gæstehus i Haslev nord. Humlevænget er jeg ved at sige op, der er skimmel, vi kan ikke komme ind. Vi bruger Haslev kirkecenter nu og er glade for det. Vi skal finde et sted til gæstelegehus til de øvrige 20 dagplejere i Haslev. Udvalget svarer, at man ikke kan sige så meget, snakken tages op med budgettet. Forældrebestyrelsesformand for Regnbuen spørger til, om man kan flytte institutionens underskud ud fra budgettet og afdrage på det sådan. Udvalget svarer, at ansvaret for at nedbringe gælden ligger i institutionen. Leder af Regnbuen tilføjer, de er kommet af med underskuddet, vi har knoklet. Vi små institutioner har mere arbejde, vi skal også være på børnene. I større institutioner er der flere at trække på. Vi har slidt underskuddet af ved ikke at genansætte og ved ikke at sætte fuld vikar på for refusionerne vi har fået ekstra børn og færre personaler. Udvalget tilføjer, at når politikere beslutter et dårligt serviceniveau, så bliver servicen i institutionen også dårligere, I knokler for at opretholde det samme, men det er jo svært. Forældrebestyrelsesformand for Regnbuen tilføjer, at det er svært at snakke serviceniveau. Børnene bliver set og hørt, det er svært at skære i. Forældrebestyrelsesformand for Karise Børnehus tilføjer, vi skal øve os i at tænke nyt, strukturere, organisere vores opgaveløsning. Lederne tilføjer, man godt kan organisere sig anderledes, men det er også svært, når man arbejder med mennesker. Det er også svært at tage tiden til at tænke nyt og hæve sig op over. 5

6 6

Center for Børn & Familie

Center for Børn & Familie Center for Børn & Familie Referat fra dialogmøde i Terslev Børnehus 14. marts 2012 Deltagere: Fra Førslev Børnehus: Linda Göricke - forældrebestyrelsesformand, Leder Lone Thomsen Fra Humlebo: Karin Houman

Læs mere

Dialogmøde den 20. marts 2012 i Dalby Børnehuse, Heeringvej 3 Dalby

Dialogmøde den 20. marts 2012 i Dalby Børnehuse, Heeringvej 3 Dalby Dialogmøde den 20. marts 2012 i Dalby Børnehuse, Heeringvej 3 Dalby Tilstede: Steen K. Gunnarsen, Formand for Børne- og Familieudvalget Steen E. Andersen fra Børne- og Familieudvalget Birgit Larsen leder

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Dagsorden. til formelt tilsyn i områderne

Dagsorden. til formelt tilsyn i områderne Dagsorden til formelt tilsyn i områderne Dato: 12.11.2014 Område: Hornsherred Nord Deltagere: Bestyrelsesformand: Laura Fava, TR BUPL: Åse Hansen, TR FOA/AMR: Kirsten Petersen, pædagogisk leder: Camilla

Læs mere

Scenarie 1 Let adgang til ressourcer og gode individuelle løsninger

Scenarie 1 Let adgang til ressourcer og gode individuelle løsninger Scenarie 1 Let adgang til ressourcer og gode individuelle løsninger Hvad du ønsker, skal du få... Velkommen til år 2020. I skal nu møde familien Jensen, der består af far Per, mor Ulla og deres to børn,

Læs mere

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution - sådan samarbejder børnehuse, BFO og skole om kontinuitet og sammenhæng ved barnets overgange mellem hjem, institutioner og skole FORMÅLET

Læs mere

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue.

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Helsted børnehave blev oprettet i 1972. Helsted børnehave / vuggestue en selvejende daginstitution. Der er indgået driftsoverenskomst med

Læs mere

Svar på spørgsmål til brug for samtale om forældretilfredshedsundersøgelsen

Svar på spørgsmål til brug for samtale om forældretilfredshedsundersøgelsen Svar på spørgsmål til brug for samtale om forældretilfredshedsundersøgelsen 1. Den pædagogiske indsats Spørgsmålet med den højeste tilfredshedsprocent: Personalets indsats for at få dit barn til at føle

Læs mere

Vuggestuen Himmelblå

Vuggestuen Himmelblå Dagtilbudsområdet Rammer for tilsyn 2012 Vuggestuen Himmelblå Tilsyn 2012 Hvordan arbejder I med det politiske mål: Børn i fællesskaber? Refleksion over inklusionsbegrebet Hvad forstår i ved inklusion

Læs mere

Hvad har vi særligt fokus på i 2012 / 2013

Hvad har vi særligt fokus på i 2012 / 2013 De pædagogiske læreplanstemaer BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIK- LING SOCIALE KOMPETEN- CER SPROG Det generelle arbejde med de pædagogiske læreplaner på institutionsniveau Temaer omkring kroppen, hvordan

Læs mere

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer BASISKVALITET Har i udarbejdet læreplan for 2011? Har i fremsendt evaluering heraf? Kendskab til ændringer i dagtilbudsloven? Ja Ja, Nogenlunde Har hele personalegruppen kendskab til børn- og Nogenlunde

Læs mere

stimulering i Valhalla

stimulering i Valhalla Arbejdet med sproglig Indsæt billede Det præcise mål skal være 14,18 x 19 cm. og skal være placeret lige over grafikken stimulering i Valhalla (det grønne) Udarbejdet af Karina Bohmann Veilbæk Sprogansvarlig

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Helhed og sammenhænge fra dagtilbud til skole

Helhed og sammenhænge fra dagtilbud til skole Helhed og sammenhænge fra dagtilbud til skole 1 Helhed og sammenhænge i overgange 2 Samarbejdsaftale der beskriver samarbejdet mellem dagtilbud og skole 3 Udviklingsbeskrivelse som indeholder forældres

Læs mere

for Dagtilbuddet Skovvangen

for Dagtilbuddet Skovvangen Sprogpjece for Dagtilbuddet Skovvangen Sprogpjece for Dagtilbuddet Skovvangen Denne sprogpjece er udarbejdet af Dagtilbuddet Skovvangens sprogudvalg. Udvalget består af pædagoger og sprogvejledere fra

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9/9 2015

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9/9 2015 Referat fra bestyrelsesmøde d. 9/9 2015 Tilstede: Holger (forælder, SolsikkenÅby), Jonna (forælder, Heimdalsvej), Trine (pædagogisk leder, Hobbitten), Gitte (forælder, dagplejen), Lone (pædagog, SolsikkenÅby),

Læs mere

Institutionsleder/skoleleder Søren Falsig Teamleder/afdelingsleder Jette Møller Bestyrelsesformand: Susanne Bøgelund Bestyrelsesrepræsentanter:

Institutionsleder/skoleleder Søren Falsig Teamleder/afdelingsleder Jette Møller Bestyrelsesformand: Susanne Bøgelund Bestyrelsesrepræsentanter: Tilsynsrapport Institutionens navn: Thorlund Naturbørnehave- og vuggestue Dato for tilsynsmødet: 9. februar 2016 Daginstitutionschef: Merete Villsen Pædagogisk konsulent: Institutionsleder/skoleleder Søren

Læs mere

Tilsynsrapport. Institution: Yggdrasil Fribørnehave. Dato for tilsyn: 20 marts 2014

Tilsynsrapport. Institution: Yggdrasil Fribørnehave. Dato for tilsyn: 20 marts 2014 Institution: Yggdrasil Fribørnehave Tilsynsrapport Dato for tilsyn: 20 marts 2014 Tilstede ved tilsynsdialogen: Dagmar Knudsen leder. Esben Tøttrup, skolebestyrelsesmedlem. Katarina Dominiak forældrerådsrep.

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Børnehøjen. At lege er at leve...

Børnehøjen. At lege er at leve... Børnehøjen At lege er at leve... Præsentation af Stavtrup Dagtilbud STAVTRUP DAGTILBUD BESTÅR AF 7 AFDELINGER: 1 DAGPLEJEAFDELING OG 6 INSTITUTIONSAFDELINGER, DER TILSAMMEN PASSER CA. 285 BØRN I ALDEREN

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Børnehaven Kridthuset Limfjordsvej 2 9670 Løgstør

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi?

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi? Velkommen til Billum Børnehave. Med denne pjece vil vi gerne sige velkommen til jer og jeres barn, samt give en kort introduktion til hverdagen i Børnehaven. I børnehaven lægger vi vægt på: At barnet accepteres,

Læs mere

Hvad: Bestyrelsesmøde PÅ TOPPEN.

Hvad: Bestyrelsesmøde PÅ TOPPEN. Hvad: Bestyrelsesmøde PÅ TOPPEN. Hvor: Regnbuen Dato: Mandag 02.02.2015 klokken 18.30 til 21.00 Ordstyrer: Lars Referant: Jesper Fremmødt: Lars, Formand, børn i Kærsgård Ulla, medarbejder Hvinningdal Børnehus

Læs mere

Opsamling på høringssvar vedrørende de langsigtede løsninger på dagtilbudsområdet.

Opsamling på høringssvar vedrørende de langsigtede løsninger på dagtilbudsområdet. Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Opsamling på høringssvar vedrørende de langsigtede løsninger på dagtilbudsområdet.

Læs mere

Tjørring Skole gode overgange

Tjørring Skole gode overgange Der er mange overgange i et barns forløb fra børnehave til skole og videre op gennem skolens afdelinger. Tjørring Skole har i dette projekt fokus på hvordan pædagoger og børnehaveklasseledere kan samarbejde

Læs mere

samt Trine Ann Charlotte Wittrup fra skolebestyrelsen (se kontakt oplysninger under skolebestyrelsen)

samt Trine Ann Charlotte Wittrup fra skolebestyrelsen (se kontakt oplysninger under skolebestyrelsen) Forældremøde 3. november 2015 1. Velkommen: Siden sidst: Dejligt at se så mange forældre. Det er nyt med møde i november, men det er især for at nå de kommende skolebørns forældre. Men I andre vil nok

Læs mere

Fraværende med afbud: Lone Antonsen Kundby, Pernille Kundby, Thomas Kundby, Jannie Pilehytten

Fraværende med afbud: Lone Antonsen Kundby, Pernille Kundby, Thomas Kundby, Jannie Pilehytten Referat bestyrelsesmøde den 27. oktober 2014 Tid og sted: Gult mødelokale, Solsikken, Gislinge Fraværende med afbud: Lone Antonsen Kundby, Pernille Kundby, Thomas Kundby, Jannie Pilehytten Fraværende uden

Læs mere

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013 Fritidsklubbens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn April 2013 Værdi: Anerkendende fællesskab Hvordan skal værdien komme til udtryk i Voksen - Voksen relationen

Læs mere

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Forældrepjece Dagtilbud Nordvest Velkommen til Børnehuset Spentrup/Naturbørnehaven Bane Alle Naturbørnehaven har omkring 46 børn i alderen 3-6 år. Naturbørnehaven

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Vuggestuen Himmelblå

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Vuggestuen Himmelblå Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Vuggestuen Himmelblå Deltagere: Leder Hanne Pedersen, pædagog Kitti Lauritsen, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I arbejder med

Læs mere

Nyhedsbrev Februar 2015

Nyhedsbrev Februar 2015 Fælles for hele Børnehuset Nyhedsbrev Februar 2015 Fødselsdag for hele Børnehuset: Tirsdag den 3. Februar holder vi fødselsdag for hele børnehuset med bla. Underholdning fra børnene og fællesspisning.

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave.

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave. På vej i Børnehave Målet er, at vi sammen med jer arbejder for, at skabe en rød tråd i dit barns liv, hvor helhed og sammenhæng skal sikre trivsel ved overgangen fra dagpleje eller vuggestue til børnehave.

Læs mere

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Kære forældre, Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud. For at sikre at du/i og dit/jeres barn får så god en start som mulig, er der udarbejdet denne

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 214 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning Besvarelse af SOU samrådsspørgsmål T Dato /

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd SE MIG!...jeg er på vej i skole En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er spændte på,

Læs mere

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 -

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? Regnbuen

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge 13. august 2008 Program 10.00 10.15 Velkommen ved direktør Kjeld Kristensen Myter, vi har om hinanden, fire mindre oplæg ved repræsentanter for børnefamilierådgivningen,

Læs mere

Børnehuset Petra Tilsynsrapport 2015

Børnehuset Petra Tilsynsrapport 2015 Børnehuset Petra Tilsynsrapport 2015 Antal børn: 17 vuggestue børn og 59 børnehavebørn i alt 76 Antal: 7 Pædagoger: 6 pædagoger på 37 timer 1 pædagog på35 timer Antal 4 pædagogmedhjælpere: 3 medhjælper

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Gelsted Børnehus

VELKOMMEN TIL. Gelsted Børnehus VELKOMMEN TIL Gelsted Børnehus Gelsted Børnehus Koldinghave 3 5591 Gelsted Telefon 8888 5456 Gelsted Børnehus er bygget i 2013. Vi bor på en stor grund i tæt forbindelse med skole, SFO og hal. Energien

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Børnehuset Aalestrup Normeret børnetal 60 og

Læs mere

Advarselssignaler på at dit barn er udsat for mobning:

Advarselssignaler på at dit barn er udsat for mobning: Advarselssignaler på at dit barn er udsat for mobning: Barnet vil ikke i skole/sfo Barnet er bange for skolevejen Barnet får blå mærker, skrammer og skader Barnets tøj, bøger og andre ting bliver ødelagt,

Læs mere

Kære forældre. Hermed lidt informationer fra 3-Stammen.

Kære forældre. Hermed lidt informationer fra 3-Stammen. Nyhedsbrev dec 2014 Kære forældre Hermed lidt informationer fra 3-Stammen. Personale I Gårdhaven siger vi farvel til Anne 31.12.14. Annes sygevikariat for Caroline slutter 1/12, men hun fortsætter måneden

Læs mere

FOA Kampagne og Analyse 24. juni Det siger FOAs medlemmer om besparelser i dagtilbud

FOA Kampagne og Analyse 24. juni Det siger FOAs medlemmer om besparelser i dagtilbud Det siger FOAs medlemmer om besparelser i dagtilbud FOA Kampagne og Analyse 24. juni 2011 FOA undersøgte i perioden fra 27. maj til 7. juni 2011, hvilke besparelser FOAs medlemmer i dagtilbud har oplevet

Læs mere

Adresse Borgmester Fischers Vej 12

Adresse Borgmester Fischers Vej 12 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Solmarken Adresse Borgmester Fischers Vej 12 Leder Karin Meyer Status (kommunal, selvejende, privat) Selvejende Normerede pladser 0-3 år 20 indmeldte

Læs mere

Mødeleder: Anette Nygaard Bang. Referent: Pernille Mantzius. Referat. Kl. 17.00 Velkomst ved Faxe ledernetværket Der blev budt velkommen.

Mødeleder: Anette Nygaard Bang. Referent: Pernille Mantzius. Referat. Kl. 17.00 Velkomst ved Faxe ledernetværket Der blev budt velkommen. Center for Børn & Familie Dialogmøde mellem Børne- & Familieudvalget og dagtilbuddende i Faxe ledernetværket Mødested: karise Børnehus Møllevej 2-4, 4653 Karise Mødetid: kl. 17.00 19.30 Karin Andreasen

Læs mere

Referat Aarhus, den 21. januar 2014 Bestyrelsesmøde

Referat Aarhus, den 21. januar 2014 Bestyrelsesmøde Referat Aarhus, den 21. januar 2014 Bestyrelsesmøde Institution: Dagtilbuddet Riisvangen Mødedato: Onsdag den 15. januar 2014, kl. 18.00 21.00 Mødested: Deltagere: Afbud: Referent: Afd. Riisvangens Børnehus,

Læs mere

Bilag 4 - Opsamling på evaluering af indsatsområde - Overgange

Bilag 4 - Opsamling på evaluering af indsatsområde - Overgange I hvilken oplever I at mål er nået og effekter er opnået hos jer? MÅL for indsatsen med sammenhæng i børns overgang fra hjemmet til dagtilbud, fra dagpleje til børnehaven og i mellem grupperne i 0-6 års

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper. Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus:

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Notat. Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning

Notat. Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning Notat Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning 26.11.13 Sags id: 13/70 Kontaktperson: dchekla E-mail: hekla@assens.dk Dagplejens stigende udfordringer Dagplejen er en

Læs mere

Anerkendelse. Vi møder barnet for det de er, frem for det de kan, har med eller har på.

Anerkendelse. Vi møder barnet for det de er, frem for det de kan, har med eller har på. Anerkendelse I forhold til Børn Vi bruger trivselslinealen, tras, trasmo, sprogvurdering, SMTTE, mindmapping som metode for at møde barnet med et trivsels- og læringsperspektiv. Vi skal være nysgerrige

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder amarbejde Værdier for personalet i ybbølsten ørnehave: et er værdifuldt at vi samarbejder viser gensidig respekt accepterer forskelligheder barnet får kendskab til forskellige væremåder og mennesker argumenterer

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 09-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Dialogbaseret aftale 3 2 TOPI 4 3 Udviklingsprocesser 5 4 forældresamarbejde 6

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Hjallerup børnehave

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Hjallerup børnehave Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Hjallerup børnehave Deltagere: Leder Elsebeth Kaasing, pædagog Dorte Frederiksen, pædagog Lisbeth Pedersen, Jørn Godsk og Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I arbejder

Læs mere

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen A P R I O L 2 0 1 4 NYT Herskindskolen og Nordlyset Valg til Fællesbestyrelsen Kære forældre så er det nu, hvis du vil være med Fællesbestyrelsen og få indflydelse på dit barns skole. Det er valgår og

Læs mere

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i Københavns Kommune. DFK` pejlemærker

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i Københavns Kommune. DFK` pejlemærker Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i Københavns Kommune DFK` pejlemærker Sociale relationer Alle børn og unge har ret til positiv voksenkontakt hver dag og udsatte børn og unge har et særligt behov for

Læs mere

Myter og realiteter i forældresamarbejdet i dagtilbud

Myter og realiteter i forældresamarbejdet i dagtilbud Myter og realiteter i forældresamarbejdet i dagtilbud Fire fremgangsmåder Udarbejdet for FOA af UdviklingsForum Om fremgangsmåderne Fremgangsmåderne er udarbejdet med henblik på, at den enkelte personalegruppe

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven UDDANNELSESPLAN Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven September 2011 Velkommen til kommende studerende! Hjertelig velkommen til Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven. Vi er en kommunal institution med børn i alderen

Læs mere

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE 1 2 3 4 FORSLAG TIL HANDLINGER DER UNDERSTØTTER PRINCIPPERNE Udarbejd folder til forældre, der beskriver de gensidige

Læs mere

Børnehuset Spentrup. Forældrepjece

Børnehuset Spentrup. Forældrepjece Børnehuset Spentrup Forældrepjece Velkommen til Børnehuset Spentrup/Haldvej Børnehaven Haldvej har omkring 50 børnehavebørn i alderen 3-6 år. Børnehaven Haldvej er en del af Spentrup Børnehus som også

Læs mere

Referat fra forældremøde d. 31/1 2012 Kommentar og spørgsmål fra forældre. 2 forældre fra hvert trin. Dvs. 4 gamle og 2 nye forældre.

Referat fra forældremøde d. 31/1 2012 Kommentar og spørgsmål fra forældre. 2 forældre fra hvert trin. Dvs. 4 gamle og 2 nye forældre. Referat fra forældremøde d. 31/1 2012 Kommentar og spørgsmål fra forældre Emne: Forældreråd 1. Organisering af forældreråd Hvem og hvor mange? 2 forældre fra hvert trin. Dvs. 4 gamle og 2 nye forældre.

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHUSET BAVNEHØJ Velkommen til Børnehuset Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en integreret institution

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Afdeling: Børnehuset i Klemensker, Industrivej 6, 3782 Klemensker. Telefon: 56 92 44 20 Dato for tilsynsbesøg: 24. september 2012. Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Barnet i centrum - forskningsprojekt 3 2 Matematisk Opmærksomhed i dagtilbud 4 3 Overgange

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Velkommen i Østerdalen Skårup Børnehus

Velkommen i Østerdalen Skårup Børnehus Velkommen i Østerdalen Skårup Børnehus Informationsfolder til nye børn og forældre redigeret marts 2016 Hvad er Østerdalen Skårup Børnehus? Skårup Børnehus er et integreret børnehus som del af det kommunale

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

Ærtebjerghave Børnecenter er fuld af sang og musik

Ærtebjerghave Børnecenter er fuld af sang og musik Ærtebjerghave Børnecenter er fuld af sang og musik Tryghed, tillid og rummelighed i hverdagen I Ærtebjerghave Børnecenter vil du og dit barn blive modtaget med åbne arme af både medarbejdere og børn.

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Storkereden Troldbjergvej 6, Vilsted 9670 Løgstør

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Storkereden Troldbjergvej 6, Vilsted 9670 Løgstør Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Storkereden Troldbjergvej 6, Vilsted 9670 Løgstør

Læs mere

"Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning".

Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning. Selvevaluering 2012 Sammenfatning og konklusion. Bestyrelsen for Skanderup Efterskole og skolens ledelse har i år besluttet at spørge forældregruppen om deres tilfredshed med skoleåret. Vi finder det meget

Læs mere

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset er en integreret institution, hvilket betyder, at vi både har en børnehave og en fritidsordning. Denne velkomstfolder

Læs mere

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje?

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje? Dagplejen Kære forældre Velkommen til dagplejen i Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt af Randers Kommune. Hvad er dagpleje? En dagplejer passer normalt 4 børn, og har i perioder

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Sct.Georgsgården Deltagere: Pædagog Lone Brix og Helle Fisker, Leder Michael Gunnersen, Dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I arbejder

Læs mere

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Dit område er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Læseleg som pædagogisk redskab i alle Helsingør kommunes dagtilbud KL konference den 20. juni 2017

Læseleg som pædagogisk redskab i alle Helsingør kommunes dagtilbud KL konference den 20. juni 2017 Læseleg som pædagogisk redskab i alle Helsingør kommunes dagtilbud KL konference den 20. juni 2017 Præsentation Program Beskrivelse af Projekt Læseleg og resultater/helle Aagaard, tale-hørekonsulent Ledelsesdel/

Læs mere

Babytegn projekt. Februar 2013 oktober 2014.

Babytegn projekt. Februar 2013 oktober 2014. Evaluering af projekt babytegn. På introdagen øver deltagerne sig i at fortælle med babytegn. Her er det en hare. Babytegn projekt. Februar 2013 oktober 2014. Arbejde Mor Kort opsummering af projektet:

Læs mere

Forældreforeningen Brug Folkeskolen

Forældreforeningen Brug Folkeskolen Forældreforeningen Brug Folkeskolen Hvad er Brug Folkeskolen? - Forældre til forældre Stiftet af forældre på Nørrebro i 2003 Arbejder i Bispebjerg, på Amager og Nørrebro m.m. Målsætning: etnisk og socialt

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

Rødlundvænget Harlev J. Tlf

Rødlundvænget Harlev J. Tlf Velkommen til Børnehuset Børnehuset Pilehaven Rødlundvænget 35 8462 Harlev J Tlf. 87 13 83 46 Åbningstider: Mandag torsdag kl.6.30 kl. 17. Fredag kl.6.30-16.30 Vores hjemmeside finder I under http://aarhus.inst.dk.

Læs mere

Høringssvar 8.april 2015. Indledning

Høringssvar 8.april 2015. Indledning Høringssvar 8.april 2015 Indledning Det er generelt positivt, at man i kommunen går ind og kigger på, om der er overflødige eller nedrivningsegnede bygninger i kommunens eje. Det må både reducere omkostninger

Læs mere

Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl.

Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl. Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl. Vi ønsker, at jeres barn vil få en dejlig tid i vuggestuen. Vi håber desuden, at I vil få glæde af denne forældrefolder, hvor I bl.a. kan læse om vores

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie.

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. På Fredensgård har vi fokus på at være ude i naturen. Derfor vil

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Børnehuset Petra

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Børnehuset Petra Tilsynsnotat 2016 Institution: Børnehuset Petra Emne Kortlægningen T2 På tilsynsbesøget vil vi gerne drøfte resultatet af T2 og progressionen fra T1 samt jeres arbejde med de nye data Beskriv hvilke overvejelser

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Aldersintegreret inst Markvænget Normeret børnetal

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere