TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 25. januar 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen, Frants Nielsen, Heidi Ladegaard, Jan R. Jakobsen, Louis Hjelmsø, Paw Karslund, Vibeke Rasmussen Heidi Ladegaard, Louis Hjelmsø, Paw Karslund

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Serviceområdet Rekreative områder - forslag til servicemål Vedrørende deltagelse i kultursamarbejdet Kulturmetropol Copenhagen Nordisk samarbejde. Evaluering og perspektiv Vedrørende naturskole for de yngste Handlingsplan for Skaftet og Trekanten Oversigt over indsatser og økonomi Forespørgsel fra DBU - U21 landshold Eventuelt...18 Bilagsoversigt

3 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/32632 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: Louis Hjelmsø Afbud: Heidi Ladegaard, Paw Karslund RESUMÉ Godkendelse af dagsorden til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, /SHJ 1. at dagsorden til udvalgets møde den godkendes. BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Tiltrådt. 2

4 2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 15/32632 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: Louis Hjelmsø Afbud: Heidi Ladegaard, Paw Karslund RESUMÉ a. Referat af møde i Tårnby Naturskoles bestyrelse den 10. november 2015 b. Referat af Folkeoplysningsudvalgets møde den 11. november 2015 c. Referat af Foreningsudvalgsmøde den 26. november 2015 d. Referat af Kastrupgårdsamlingens bestyrelsesmøde e. Invitation til Danmarks Biblioteksforenings Topmøde 2016 f. DBs Kulturkonference 2016 i Flensborg g. Kurser Forår 2016, Tårnby Kommunebiblioteker h. Arrangementsoversigt januar, Tårnby Kommunebiblioteker i. Kulturhuset Kastrup Bio, program dec 2015 jan 2016 j. KulturERhverv, december 2015 k. Nytårsbrev fra Dansk Handicap Idræt l. Årsberetning 2015, Dansk Handicap Idrætsforbund m. Anmeldelse af Dok 1 i Aarhus, Bibforum december 2015 n. Opgørelse over personer på venteliste til bådpladser INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, /SHJ 1. at punkterne a-m tages til efterretning BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Referat af møde i Tårnby Naturskoles bestyrelse, den 10. november /15 3

5 2 Åben Referat af Folkeoplysningsudvalgets møde den 11. november / Åben Referat af Foreningsudvalgsmøde 26. november /15 4 Åben Referat af Kastrupgårdssamlingens bestyrelsesmødet den /15 november Åben Invitation til Danmarks Biblioteksforenings Topmøde /15 6 Åben DBs Kulturkonference 2016 i Flensborg /15 7 Åben Kurser Forår2016, Tårnby Kommunebiblioteker 13650/16 8 Åben Arrangementsoversigt januar, Tårnby Kommunebiblioteker 13647/16 9 Åben Kulturhuset Kastrup Bio, program dec jan /15 10 Åben KulturERhverv, december /15 11 Åben Nytårsbrev fra Dansk Handicap-Idræt 13654/16 12 Åben Årsberetning 2015, Dansk Handicap Idrætsforbund 1283/16 13 Åben Anmeldelse af Dok1 i Aarhus, Bibforum december /15 14 Åben Opgørelse over personer på venteliste til bådpladser 14062/16 BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Tiltrådt i det der fremsendes ansøgning til Økonomiudvalget om deltagelse i Danmarks Biblioteksforenings Bibliotekspolitiske Topmøde for: Vibeke Rasmussen, Elise Andersen, Frants Nielsen, Susanne Hammer-Jakobsen og Jens Lauridsen. 4

6 3. Serviceområdet Rekreative områder - forslag til servicemål 2017 Åben sag Sagsnr.: 16/1863 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: Louis Hjelmsø Afbud: Heidi Ladegaard, Paw Karslund RESUMÉ Kultur- og Fritidsudvalget består af følgende 6 serviceområder: 1. Rekreative områder 2. Fritidsfaciliteter 3. Havne 4. Folkebiblioteker 5. Kultur 6. Fritidsaktiviteter Hvert år fastlægges politiske servicemål for hvert enkelt serviceområde UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Som led i Kultur- og Fritidsudvalgets samlede behandling af Budget 2017 fremlægger forvaltningen hermed de tilrettede servicemål for serviceområdet rekreative områder, som udgangspunkt for en første drøftelse af eventuelle justeringer af målene i Serviceområdet Rekreative områder omfatter gartnerafdelingen, Kastrup Strandpark nord og syd, Øresundsparken, Byparken, Travbaneparken, Trekantsområdet Skaftet, Skoven ved Ugandavej, kommunale legepladser m.m. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, 1. at forslaget til politiske servicemål 2017 på serviceområdet rekreative områder drøftes med henblik på udvalgets endelige fastlæggelse på budgetmødet den 9. maj /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Forslag til servicemål Rekreative områder 13779/16 2 Åben Servicemål Rekreative områder (jvf. årsbudget 2016) 14414/16 5

7 BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Tiltrådt i det de enkelte målsætninger og resultatkrav konkretiseres inden behandlingen på budgetmødet til maj. 6

8 4. Vedrørende deltagelse i kultursamarbejdet Kulturmetropol Copenhagen Åben sag Sagsnr.: 15/36087 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: Louis Hjelmsø Afbud: Heidi Ladegaard, Paw Karslund RESUMÉ Kultur- og Fritidsudvalget gav på Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 26. januar 2015 et foreløbigt tilsagn om deltagelse i det regionale kultursamarbejde Kulturmetropol Copenhagen. Forbeholdet tog dels udgangspunkt i at Tårnby Kommune ikke tidligere har deltaget i det regionale kultursamarbejde og at der derfor ikke var budgetmæssig dækning for deltagelse, dels i at aftalen for den næste periode endnu ikke var kendt. Siden er der i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 skabt økonomisk baggrund for deltagelse. Der er budgetteret kr. til formålet. Samtidig er der et aftalegrundlag. Se bilag 1. Af aftalegrundlaget fremgår at Tårnby Kommunes bidrag til Kulturmetropol Copenhagen vil være på kr. årligt. Som formanden for Kultur- og Fritidsudvalget orienterede om på sidste møde, har Kulturministeren besluttet at reducere det statslige tilskud til Kulturmetropol Copenhagen fra 5,9 mio. kr. til 3,0 mio. kr. i 2016 og yderligere 1,5 mio. kr. i 2017 Den politiske styregruppe for Kulturmetropol Copenhagen har imidlertid besluttet at reduktionen ensidigt skal ske i forhold til de store events Goldens Days og CHP:DOX. Det udviklende kultursamarbejde mellem kommunerne i aftalen er således intakt. På Kultur- og Fritidsudvalget møde i den 26. oktober blev det besluttet at genoptage sagen såfremt færre end 20 kommuner tilsluttede sig aftalen. Det ser nu ud til at antallet af deltagere i Kulturmetropol Copenhagen bliver kommuner. Det skal på ovenstående baggrund foreslås at Tårnby Kommune ikke deltager i Kulturmetropol Copenhagen. De afsatte driftsmidler på kr foreslås anvendt ved en prioritering af nedenstående: 1. Unge i samskabelse med kulturlivet Målet er at øge unges muligheder for, i samarbejde med kommunale såvel som nationale kulturinstitutioner, at udvikle og samskabe nye kulturaktiviteter, blive kulturaktive medborgere samt udvikle sig til fremtidens kulturentreprenører. I det indsatsområdet, der er kopieret fra KMC, fokuseres lokalt. Der afsættes kr til formålet 2. Styrkelse af kontoen til ekstraordinære inventaranskaffelser med kr , den er p.t. på kr

9 eller 3. Udvikling af kultursamarbejde med Malmø. Der afsættes kr INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, 1. at Tårnby Kommune ikke indgår i Kulturmetropol Copenhagen 2. at de afsatte midler prioriteres i henhold til forslagene i sagsfremstillingen /SHJ BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Det blev besluttet at Tårnby Kommune ikke deltager i Kulturmetropol Copenhagen. I forhold til anvendelsen af de kr., jævnfør indstillingen, var der to forslag. Brian Franklin foreslog at beløbet skulle tilføres kontoen for foreningsttilskud til børn/unge under 25 år. For stemte: 1 løsgænger. Imod stemte: 4A og 1V. Forslaget blev ikke godkendt. Frants Nielsen foreslog at beløbet blev tilført kontoen for ekstraordinære inventaranskaffelser. Alle stemte for. Der er således kr. på kontoen hvor af kr. er reserveret til eventuel ekstra vanding af fodboldbanerne. 8

10 5. Nordisk samarbejde. Evaluering og perspektiv Åben sag Sagsnr.: 15/36080 Sagsansvarlig: JNL.HB.UK Fraværende: Louis Hjelmsø Afbud: Heidi Ladegaard, Paw Karslund RESUMÉ Den eksisterende samarbejdsaftale med kommunerne i Allingsås i Sverige og Skedsmo i Norge udløber den 31. december Se bilag 1. I den igangværende 4 års samarbejdsperiode har der i henhold til aftalen været fokuseret på aktiviteter for unge. Et årligt ungdomstræf på skift i de 3 byer. Ungdomstræffet i efteråret 2015 fandt sted i Tårnby. Se evalueringen på bilag 2. Organisatorisk har det nordiske samarbejde været planlagt af en styregruppe bestående af lederen af området, for Tårnby s vedkommende, bibliotekschefen og formanden for Kultur- og Fritidsudvalget. Styregruppen har haft nedsat en arbejdsgruppe bestående af såvel unge som voksne. For Tårnby Kommunes vedkommende har arbejdsgruppen haft rod i Tårnby Ungdomsskole. Det er hensigten at samarbejdet mellem Allingsås, Skedsmo og Tårnby skal enten udvikles eller afvikles på et seminar i Skedsmo til maj. I dette seminar vil styregrupperne samt arbejdsgrupperne deltage. Det foreslås at der i løbet af 2016 udarbejdes et nyt, forenklet koncept for det nordiske samarbejde. Fortsat med fokus på de unge, men også med mulighed for med mellemrum at samarbejde om relevante enkeltstående temaer: Turisme, affald, flygtninge, lederudvikling med videre. ØKONOMI Der er afsat kr på budgettet til Nordisk samarbejde INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, 1. at forvaltning og styregruppe arbejder videre med en forenklet og mere fokuseret samarbejdsmodel kommunerne i Allingsås, Skedsmo og Tårnby. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Samarbejdsaftale mellem kommunerne Alligsås i Sverige, Skedsmo i 14524/16 9

11 Norge og Tårnby i Danmark 2 Åben Evaluering af Nordisk Ungdomstræf /16 BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Tiltrådt. 10

12 6. Vedrørende naturskole for de yngste Åben sag Sagsnr.: 15/33454 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: Louis Hjelmsø Afbud: Heidi Ladegaard, Paw Karslund RESUMÉ Tårnby Naturskoles bestyrelse har igangsat en proces omkring tilrettelæggelse af og udvikling af en naturskolebygning for de yngste. Der blev søgt støtte til ovennævnte proces i Naturpark Amager-regi. Projektet har involveret mange forskellige brugere og har taget bredt afsæt i Tårnby Kommunes pædagogiske miljøer. Endvidere har eksterne interessenter været inddraget. Resultatet af dette udviklingsarbejde er vedhæftede rapport Naturskole for de yngste proces og konceptudvikling. Rapporten vil være et meget kvalificeret grundlag, når naturskolen for de yngste skal tegnes og projekteres. Det endelige projekt skal udarbejdes i samarbejde med og godkendes af Naturstyrelsen. Tårnby Naturskoles bestyrelse anbefaler, se referat fra møde den 10. november 2015, at det godkendes at arbejdet med at søge fonde fortsættes, selvom der først er afsat anlægsmidler i Der arbejdes med en målsætning om tilskud på ca. på 2,0 mio. kr. fra fonde. ØKONOMI Økonomiudvalget har afsat 2,0 mio. kr. på anlægsbudgettet i 2019 til etablering af en ny naturskole for de yngste. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget: 1. at rapporten Naturskole for de yngste proces og konceptudvikling tages til efterretning 2. at det godkendes at arbejdet med at søge fonde fortsættes, selvom der først er afsat anlægsmidler i at sagen fremsendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalget /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Naturskole for de yngste_2015.pdf /15 2 Åben Referat fra møde i Tårnby Naturskoles bestyrelse, den 10. november /15 BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Tiltrådt. Sagen fremsendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalget. 11

13 7. Handlingsplan for Skaftet og Trekanten 2015 Åben sag Sagsnr.: 15/24986 Sagsansvarlig: aad.tf_slettet_1 Fraværende: Louis Hjelmsø Afbud: Heidi Ladegaard, Paw Karslund RESUMÉ Vision og Handlingsplan for Trekanten og Skaftet er udarbejdet i forbindelse med et af Kultur- og Fritidsudvalgets servicemål i 2015 for rekreative områder. Planen er udarbejdet af Teknisk Forvaltning i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen og forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Planen har fokus på Trekanten, hvor Teknisk Forvaltning igennem de senere år har foretaget en større oprydning på arealet for at øge områdets naturværdi og de rekreative anvendelsesmuligheder for alle brugere af området. Arealet, der er tæt forbundet til de grønne områder Skaftet og Kalvebod Fælled, samt er en del af Naturpark Amager, skal fremadrettet passes og udvikles efter planen. Nærværende sag har været forelagt Børne- og Kulturforvaltningen, Kultur og Fritid, der ikke har yderligere bemærkninger HØRING Der er ikke foretaget offentlig høring i forbindelse med udarbejdelsen af Vision og Handlingsplan for Trekanten og Skaftet, da denne ikke fremlægger forslag til store forandringer mht. rekreativ anvendelse, beplantningsudtryk og pleje af området, men understøtter den dynamiske udvikling. LOVGRUNDLAG Overordnet planlægning Trekanten er ikke et en del af det fredede område Kalvebodkilen eller Natura 2000 og er ikke omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3. Den sydlige del af Skaftet er registreret som strandeng og beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens 3. En del af arealet er også underlagt Natura 2000 og kommunen har pligt til at pleje egne arealer i overensstemmelse hermed. Om risikotræer Tårnby Kommune er ansvarlig, jf. den almindelige culparegel, for eventuelle skader, forårsaget af nedfaldene grene og væltende træer langs nabogrunde og de færdselsarealer, dvs. stier, veje og græsarealer, som kommunen plejer. Ifølge Naturbeskyttelseslovens 24 stk. 1. foregår færdsel på eget ansvar på udyrkede arealer. ØKONOMI 6. Oversigt over indsatser og økonomi 12

14 Årlig nuværende drift Den årlige drift anno 2015 er: Varekøb og entreprenørydelser: kr. Køretøjer: kr. Gartnertimer: kr. Den årlige drift går til græsslåning, tømning af affaldskurve, genopsætning af skilte, etablering af hegn i skel, bekæmpelse af bjørneklo, udtynding af træer der skygger for nabogrunde, og mindre pleje af bevoksningen. Den årlige drift indebærer ikke udtynding af beplantning, vedligeholdelse af udsigtspunkter og genopretning af grusstier. Løbende drift Nødvendige tiltag for opretholdelse af arealernes funktion. Tiltagene er ikke finansieret via det årlige driftsbudget og kræver særlige bevillinger. År: Tiltag: Udføres af: Anslået udgift: 2018 Renovering af grusstier og ridesti hvert 7. år Udtynding på voldene på Skaftet hvert 15. år Renovering af grusstier og ridesti hvert 7. år Renovering af grusstier og ridesti hvert 7. år Udtynding på voldene på Skaftet hvert 15. år. Entreprenørfirma. Entreprenørfirma. Entreprenørfirma. Entreprenørfirma. Entreprenørfirma kr kr kr kr kr. 13

15 Brugervenlige og naturfremmende tiltag Nedenstående er forslag til forbedringer af områdets rekreative anvendelighed for brugerne. Tiltagene er ikke finansieret via det årlige driftsbudget og kræver særlige bevillinger. Ekstraordinære løbende driftsopgaver: Udføres af: Anslået udgift: Årligt høslæt på udvalgte lokaliteter med Teknisk kr. særlig værdifuld og interessant flora Forvaltning. (bakketoppe)*. Rydning af opvækst der forhindrer udsigt fra udsigtspunkter. Ca. hvert 5 år. Entreprenørfirma kr. *Slåningen på bakketoppene bidrager endvidere til fritholdelse af udsigtspunkter. Ekstraordinære engangsbevillinger: Udføres af: Anslået udgift: Opsætning af inventar såsom motionsudstyr, legeplads, agilitybane eller borde og bænke. Entreprenørfirma kr. Opsætning af informationstavler. Entreprenørfirma kr. Sikring ifht. farligt byggeaffald på MTB/trampestier på bakkerne. Teknisk Forvaltning. Der indhentes viden om metode og pris. Etablering af grusbelagt P-plads ved Ugandavej. Teknisk Forvaltning kr. De anslåede beløb er beregnet ud fra indhentede overslag/tilbud samt Teknisk Forvaltnings tidligere afsatte beløb til lignende opgaver samt erfaringer. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, 1. at handlingsplan for Skaftet og Trekanten 2015 godkendes. 2. at handlingsplanen anvendes som udgangspunkt for prioritering af opgaver 3. at de i planen foreslåede tiltag søges prioriteret /BGR /SHJ 14

16 BILAG Handlingsplan for Skaftet og Trekanten November BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Handlingsplan for Skaftet og Trekanten /16 BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Tiltrådt med hensyn til punkt 1 og punkt 2 i indstillingen. I forhold til punkt 3 medtages sagen ved budgetlægningen og søges prioriteret. 15

17 8. Forespørgsel fra DBU - U21 landshold Åben sag Sagsnr.: 15/35131 Sagsansvarlig: lhj.uk Fraværende: Louis Hjelmsø Afbud: Heidi Ladegaard, Paw Karslund RESUMÉ Der er modtaget en henvendelse fra DBU om fremtidigt samarbejde i form af lån/leje af træningsbane til U21 landsholdet i forbindelse med samlinger før afrejse til diverse kampe. Se bilag 1. I første omgang handler det om en græstræningsbane den 21. og UDDYBENDE BEMÆRKNINGER DBU er primært interesseret i, at det er en græsbane i så god stand som muligt man får stillet til rådighed. Det oplyses, at man meget nødigt træner på kunstgræs da alle kampe for U21 landshold spilles på græs. DBU s anmodning har været vendt med gartnerafdelingen samt teknisk servicepersonale på Tårnby Stadion som alle oplyser, at kommunens græsbaner ikke tidligere har været åbnet i marts måned, men at det kan lade sig gøre, hvis man er indstillet på, at kvaliteten af banen efterfølgende kan blive forringet. Normalt åbner kommunens græsbaner først når jorden er så hård, at græsklippere kan slå græsset inden man efterfølgende kan strege op og sætte mål på banerne. Dette kan være udfordringen, da jorden ofte er meget blød i marts måned. Det er Kultur- og Fritidsafdelingens opfattelse, at en græsbane vil kunne stilles til rådighed med den betingelse, at gartnerafdeling og teknisk servicepersonale på brugstidspunktet vurderer, at en græsbane med rimelighed kan benyttes. I givet fald vil der blive tale om græsbanen i Travbaneparken. I modsat fald vil jordbane alternativt kunstgræsbane tilbydes. Kultur- og Fritidsafdelingen vil sikre at et evt. udlån til U21 landsholdet bliver omtalt med henblik på markedsføring af Tårnby Kommune. ØKONOMI Tårnby Kommune har tidligere opkrævet en leje på kr. pr. træningspas når DBU har lånt græsbaner i kommunen. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur og Fritidsudvalget at det godkendes 1. At der stilles en græsbane i Travbaneparken alternativt en jordbane eller en kunstgræsbane til rådighed for DBU s U21 landshold 16

18 2. At der fortsat skal opkræves en leje på kr. pr. træningspas. /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Forespørgsel fra DBU /15 2 Åben U21 landsholdet - image001.png /15 BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Tiltrådt. 17

19 9. Eventuelt Åben sag Sagsnr.: 15/32632 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: Louis Hjelmsø Afbud: Heidi Ladegaard, Paw Karslund INDSTILLING /SHJ BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Formanden orienterede om at aftalen med DSI, Den selvejende institution, Amager Tennis og Badminton Hal, nu er underskrevet og på plads. Det blev aftalt at juni-mødet bliver et halvsdagsmøde med møde, kulturudflugt og et aftenarrangement. Start tidligst kl Forvaltningen kommer med et oplæg på et af de kommende møder. Formanden orienterede om at konferencen Styrk det strategiske samarbejde i kommunen, som arrangeres af Tårnby Kommune i samarbejde med Danmarks Biblioteksforening og centralbibliotekerne i Roskilde og Gentofte, finder sted mandag den 23. maj 2016 på Den Blå Planet. Bibliotekschefen orienterede om status på udviklingsprojektet vedrørende en café på Tårnby Hovedbibliotek. 18

20 Bilagsoversigt 2. Meddelelser 1. Referat af møde i Tårnby Naturskoles bestyrelse, den 10. november 2015 (262201/15) 2. Referat af Folkeoplysningsudvalgets møde den 11. november 2015 (256861/15) 3. Referat af Foreningsudvalgsmøde 26. november 2015 (294990/15) 4. Referat af Kastrupgårdssamlingens bestyrelsesmødet den 30. november 2015 (294986/15) 5. Invitation til Danmarks Biblioteksforenings Topmøde 2016 (295067/15) 6. DBs Kulturkonference 2016 i Flensborg (295036/15) 7. Kurser Forår2016, Tårnby Kommunebiblioteker (13650/16) 8. Arrangementsoversigt januar, Tårnby Kommunebiblioteker (13647/16) 9. Kulturhuset Kastrup Bio, program dec jan 2016 (294985/15) 10. KulturERhverv, december 2015 (295004/15) 11. Nytårsbrev fra Dansk Handicap-Idræt (13654/16) 12. Årsberetning 2015, Dansk Handicap Idrætsforbund (1283/16) 13. Anmeldelse af Dok1 i Aarhus, Bibforum december 2015 (295019/15) 14. Opgørelse over personer på venteliste til bådpladser (14062/16) 3. Serviceområdet Rekreative områder - forslag til servicemål Forslag til servicemål Rekreative områder (13779/16) 2. Servicemål Rekreative områder (jvf. årsbudget 2016) (14414/16) 5. Nordisk samarbejde. Evaluering og perspektiv 1. Samarbejdsaftale mellem kommunerne Alligsås i Sverige, Skedsmo i Norge og Tårnby i Danmark (14524/16) 2. Evaluering af Nordisk Ungdomstræf 2015 (14129/16) 6. Vedrørende naturskole for de yngste 1. Naturskole for de yngste_2015.pdf (269024/15) 2. Referat fra møde i Tårnby Naturskoles bestyrelse, den 10. november 2015 (262201/15) 7. Handlingsplan for Skaftet og Trekanten Handlingsplan for Skaftet og Trekanten 2015 (1748/16) 8. Forespørgsel fra DBU - U21 landshold 1. Forespørgsel fra DBU (285540/15) 2. U21 landsholdet - image001.png (285540/15) 19

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 26. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 209 Medlemmer: Afbud: Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen, Frants

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 24. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 8. september 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Hovedbiblioteket, Mødelokale 4 Medlemmer: Afbud: Brian Franklin, Einer

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: 215, Mødelokale Medlemmer: Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 10. marts 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 11. april 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 19. september 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kastrupgårdsamlingen Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 16. juni 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 31. oktober 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Hovedbiblioteket, møderum 6 Medlemmer: Afbud: Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

Referat. til Kultur- og Fritidsudvalget Referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: 209, Mødelokale Medlemmer: Vibeke Rasmussen, Brian Franklin, Camilla Schwalbe, Jannie Meiltoft,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 10. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 11. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 13. april 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 18. august 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 23. april til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 23. april til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat 23. april 2013 til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23. april 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 9. maj 2016 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen, Frants

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 20. august 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: 209, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Dagsorden til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 14. april 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 19. marts 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 19. marts 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat 19. marts 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åben tillægsdagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 209, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 29. november 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. oktober 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Referat. til Kommunalbestyrelsen

Referat. til Kommunalbestyrelsen Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer: Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne Hansen, Brian Franklin,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

MØDE I: Tårnby Musikskoles bestyrelse DATO: MØDESTED: Kulturzonen KLOKKEN: EMNE: Bestyrelsesmøde SAGSNR.

MØDE I: Tårnby Musikskoles bestyrelse DATO: MØDESTED: Kulturzonen KLOKKEN: EMNE: Bestyrelsesmøde SAGSNR. REFERAT MØDE I: Tårnby Musikskoles bestyrelse DATO: 22.02.2017 MØDESTED: Kulturzonen KLOKKEN: 16.30 18.00 EMNE: Bestyrelsesmøde SAGSNR.: 16/4542 DELTAGERE: AFBUD: MØDENR.: 1/2017 Vibeke Rasmussen (formand),

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 15. januar 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 15. marts Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 22. februar 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. september 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Hovedbiblioteket, mødelokale 4 (i stuen) Vibeke Rasmussen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 22. juni 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. februar 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 9. marts 2017 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Mødet holdes på Hovedbiblioteket Allan S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 4. maj 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. april 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 16. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Onsdag den 9. november 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Referat åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 10. september 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. februar 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 Punkt 3. Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 2014-34040 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender at foreninger m.v. der har ansøgt om økonomisk

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. februar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 6. februar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 18. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders Krantz,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 20. marts 2017 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 215, Mødelokale Medlemmer: Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen,

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 18-03-2008 Mødetidspunkt: 16:30-18:00. Hækkerupsvej, 4100 Ringsted.

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 18-03-2008 Mødetidspunkt: 16:30-18:00. Hækkerupsvej, 4100 Ringsted. Referat Møde nr.: Mødedato: tirsdag den 18-03-2008 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej, 4100 Ringsted. Afbud skal meddeles til Flemming Christensen, 5762 6243 eller fbc@ringsted.dk

Læs mere