Nr. 1/2007. Farum-Værløse Rideskole Christianshøjvej Værløse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 1/2007. Farum-Værløse Rideskole Christianshøjvej 24 3500 Værløse www.pony-rideskole.dk rideskolen@mail.tele.dk www.vaerloeserideklub."

Transkript

1 Nr. 1/2007 FarumVærløse Rideskole Christianshøjvej Værløse

2 Indkaldelse til Værløse Rideklubs ordinære generalforsamling den 29. marts 2007 kl i rytterstuen 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab. Med den foreløbige dagsorden: 4. Behandling af indkomne forslag. Bestyrelsen foreslår følgende ændring i vedtægterne: a. I vedtægternes 2 indsættes et nyt punkt, punkt 2a: Medlemskab påkræves alle, der benytter rideklubbens faciliteter (dvs. ridehus, baner, folde, vandspiltov, skridtmaskine mm.). Dette gælder uanset, hvor ofte eller sjældent man benytter faciliteterne. Det er undtagelsesvist tilladt at benytte klubbens faciliteter uden medlemskab, såfremt man passer én af de opstaldede heste på Værløse Rideskole, i forbindelse med at hestens ejermand er syg eller på ferie. Sidstnævnte gælder dog kun, såfremt perioden ikke overskrider sammenlagt 14 dage herefter vil man blive betragtet som klubmedlem. b. I vedtægternes 2 indsættes et nyt punkt, punkt 3a: For at kunne starte i Værløse Rideklubs klubmesterskab eller klubmesterskaber skal rytteren have været medlem af Værløse Rideklub i mindst tre måneder forud for afviklingen af klubmesterskabet. 5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 6. Valg af formand. IngeLis Pickering er villig til genvalg. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er : Mette Augustesen, Tina Pedersen og Rikke Alsing. Alle er villige til genvalg. Desuden stiller Jens Kelsbak op som bestyrelsesmedlem til at stå for bogføringen. 8. Valg af revisor. Vibeke Møller og Jeanette Krebs Manniche er villige til genvalg. 9. Valg af kasserer. Marianne Harbo er villig til genvalg. 10. Eventuelt. a. Stævneudvalg. Orientering v. Jette Bank og Mette Augustesen. Herunder den nye struktur under stævneudvalget, så vi kan få tilstrækkelig bemanding til at afholde stævner. b. Skovudvalg. Orientering v. Jesper Andersen. c. Materialeudvalg v. Jes Madsen/Rikke Alsing. d. Klubblad. Orientering v. Tina Pedersen. e. Webudvalg v. Jesper Andersen og Jens Kelsbak. f. Andet. Punkter, der ønskes behandlet på generalforsamlingen under pkt. 4, skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingen. Punkter, der behandles under pkt. 10, Eventuelt, kan ikke sættes til afstemning. Forslag kan afleveres i den hvide postkasse ved den lille rytterstue eller sendes pr. til Der vil blive serveret snacks og øl/vand. Vel mødt! Med venlig hilsen Bestyrelsen at LilleDitte ligger nummer to i Stuntfrahesttilstævne championatet? Godt gået Tutte... at klubben stadig mangler personale i Café Solstrålen? (pt. bestående af Helle og Mette) at Vilda og Freia har rapporteret fra hestehimlen, at dér er dejligt med grønt græs året rundt, men at de lidt savner at tage gas på deres ryttere? at Johnny døjer med dårlig ryg, og derfor har bedt Maria om at ride hans hest? at Jesper står i lære som beslagsmed? Uhhh, we love you, Jesper!!! at vi har nogle kloge hoveder i stalden Maria er blevet bachelor på Handelshøjskolen, IngeLis er blevet forfremmet hos Post Danmark, Mia er så dygtig at hendes arbejdsgiver ikke vil lade hende skifte job, Mette er blevet forfremmet hos OMD, og Lille Ditte fik 9 i sin afgangseksamen i fysik? at Charlotte Bank endnu ikke har fået buksevand, efter at hun blev klubmester?????? at La Vie har vundet 2450 i kampen om, hvornår frøkenen vil ind fra græsfold? Vidner: Maria, IngeLis, Vibeke, Bea, Tanja.. 17

3 Rygter hørt i værløse på det seneste vidste du f.eks: at Lotte/flæske/odaskoda/LisBolette lærte Robbie Williams crew skuldershots hvilke berømtheder med respekt for sig selv kan da ikke det?!??? at Lavisse til selvsamme Robbie koncert bragede ud på storskærmen for mennesker? at Værløses stævnecafeteria (Café Solstrålen) har fået ny bestyrer? Helle hedder vores nye kok at Maria ikke ved, hvad broen mellem Sverige og Danmark hedder.? Maria du er nu officielt optaget i Blondieklubben :) at Jette Bank er ukåret verdensmester i Søborg til at indtage skuldershots? at Nico febrilsk prøver at slå Jettes Søborgrekord? at Lotte/flæske/odaskoda/LisBolette nu også har spredt skuldershots til tyskland og frankrig hvor de indtages i cognacglas? at Solleil i stedet for solkongen nu hedder asfaltkongen? Så pas på hvis du cykler i Værløse kommune... at Maria er på jagt efter sin egen hest? at Jes mener, at han er for gammel til at fejre fødselsdag? Chastines pony Bohemo Ilia fører 461 i konkurrencen Jeg vil ikke ha`grime på. Vidner: Anne, Klumpen(Ditte), Tina... at Majken har fået hest igen en sort 9års frieserhoppe at den næstnyeste sorte hest i stalden hedder Come to me, og at ejeren hedder Didde? at LilleDitte fik et så intenst raserianfald på Egenes banebygger over dårlige baner, at vi andre bare måtte måbe? Respekt Ditte! at LaVisse fører årets Stuntfrahesttilstævne championat vi venter stadig på kage!? Værløse Rideklub Værløse Rideklub forkortet VÆR er medlem af Dansk Ride Forbund (DRF) og underlagt dennes love. Pensionærer, halvpartsryttere og elever på rideskolen skal være medlem af Værløse Rideklub. Dette gælder også ekvipager udefra, som benytter klubbens baner. Bestyrelsen Formand: IngeLis Pickering Kasserer: Marianne Harbo Kommuneansvarlig: Iben Kiertner Næstformand: Jette Bank Udvalg: Stævneudvalg: Jette Bank, Mette Augustesen, Vibeke M. Skovudvalg: Jesper Andersen, Lone Rohmann. Materiale og vedligeholdelsesudvalg: Rikke Alsing, Jes Madsen. Sekretær og medlemsansvarlig: Tina Pedersen Bestyrelsesmedlemer: Mette Augustesen Lone Röhmann Jesper Andersen Rikke Alsing Bladudvalg: Tina Pedersen, Pernille M. Christensen (modtager kun positiv kritik). Pressefotoansvarlig: Tim Christensen 16 1

4 Information til alle ryttere og forældre Etablering af nye udvalg i Værløse Rideklub Vi planlægger i 2007 at afholde to stævner med både dressur og springklasser for rideskoleelever samt privatryttere på pony/hest. For at stævnerne kan blive en succes, er det vigtigt, at vi alle hjælper til med at afholde disse stævner. Bestyrelsen har derfor udarbejdet et forslag til nedsættelse af en række udvalg, der er nødvendige for at kunne afholde stævner i klubbens regi. Det er i øvrigt bestyrelsens vurdering, at udvalgene skal være besat senest d. 2/42007, for at klubben rent praktisk kan afvikle stævner fremover. Hvad indebærer det? Hvert udvalg skal have en formand, der er ansvarlig for koordineringen i udvalget. Formanden skal ligeledes løbende rapportere til stævneudvalgsformanden, der vil holde bestyrelsen orienteret om aktuelle tiltag. Derudover skal der til hvert udvalg være knyttet 13 personer, der vil være med til at løfte udvalgets opgaver typerne af opgaver i de forskellige udvalg kan ses af udvalgsoversigten. Man er udvalgsmedlem minimum et år ad gangen. Der kræves ingen yderligere forudsætninger for at sidde i udvalget, da alle nok skal få en grundig introduktion ved opstart. Både ryttere, forældre, søskende m.fl. er velkomne til at stille op. Hvilket tidsforbrug kan man forvente? Bestyrelsen håber, at I bakker op om etableringen af disse udvalg ved at melde jer under fanerne enten som medlem i ét af udvalgene eller med en tilkendegivelse af, at I gerne vil hjælpe aktivt i forbindelse med stævnerne. Som udvalgsmedlem kan man forvente at skulle deltage i typisk 23 møder á ca. 1 times varighed forud for hvert stævne, samt varetage eventuelle opgaver på selve stævnedagen. Vælger man i stedet at være aktiv stævnehjælper kan man forvente at skulle stille ca. 3 timer pr. stævne. Hvordan tilmelder man sig? Man kan tilmelde sig på generalforsamlingen eller til Mette Augustesen på Spørgsmål eller kommentarer kan ligeledes rettes til generalforsamlingen eller Mette. Mød op på generalforsamlingen torsdag d. 29. marts kl. 19 og få indflydelse på Værløse Rideklubs fremtidige arrangementer. 2 15

5 Ditte har været på springkursus hos Albert Voorn. Regler på Farum Værløse Rideskole Medlemskab Det kræver gyldigt medlemskab at benytte Farum Værløse Rideskoles arealer Ridehus Udover rideskoleundervisning må ingen andre undervisere end Jes Madsen og Stephan Flindt undervise på rideskolens områder Når der er rideskoleundervisning, er ridehuset lukket for alle øvrige Skridt på hovslaget én og én samme vej rundt Vi rider altid på samme volte, medmindre andet er aftalt med andre ryttere i ridehuset Det er kun tilladt at longere i det lille ridehus Skal du longere, skal du altid spørge andre i ridehuset om lov først Heste må gerne være løs i det lille ridehus under opsyn (ingen bid i barriere, husk gardin foran spejl) Ingen longering eller løse heste i det store ridehus (kun Gitte & Jes) Det store ridehus tilhører Gitte & Jes, som kan lukke ridehuset, såfremt de ønsker det Ryttere, der ikke er opstaldet på Farum Værløse Rideskole, skal have ridehuskort Ryttere, der ikke er opstaldet på Farum Værløse Rideskole, må kun benytte det lille ridehus VIS HENSYN hvis ridehusporten til det lille ridehus er lukket, benyt da altid indgangen ved vandspiltorvet Rideskolestalden 14 Rideskolestalden er forbeholdt rideskoleryttere, Gitte & Jes samt personale Pensionærheste må ikke stå på staldgangen i rideskolestalden vandspiltorvet er dog tilladt Rideskolehalvparter må kun benytte det lille ridehus samt udendørsbaner Det er forbudt at ryge i stalden 3

6 Undervisning Undervisning af rideskolehold: Gitte & Didde Dressurundervisning privatryttere: Stephan Flindt Springundervisning privatryttere: Jes Madsen Pensionærstalden Husk at feje efter dig Når der fodres og gives hø må hestene ikke stå på staldgangen Bank ikke strigler eller tør hovfedt af på dørene Vask så vidt muligt hove i vandspiltorvet Det er forbudt at ryge i stalden Folde Vinterfold (jordfolde): Går din hest ud på fællesfold skal den have grime på ellers kommer den ikke ud Såfremt du ønsker det, kan din hest komme på fællesfold i hverdagene kl. 812 I weekenden har pensionærerne en foldordning kl. 1316, jf. opslag Går din hest på fællesfold om formiddagen, må du IKKE benytte foldene senere Sommerfold (græsfold): Går din hest på fællesfold skal den have grime på ellers kommer den ikke ud Såfremt du ønsker det, kan din hest blive lukket på fællesfold i hverdagene ca. kl. 8. Du skal selv sørge for at tage den ind Heste på fællesfold skal ind senest kl. 19 Sidste hest tages altid med ind Husk at lukke begge led i elhegnet (ellers er der ikke strøm på den bagerste fold!) I weekenden har pensionærerne en foldordning kl. 1316, jf. opslag Skovtur i det grønne Lørdag den 24. juni 2006 var sidste ridedag for alle lørdagsholdene inden sommerferien stod for døren. Dette havde holdenes nye superridelærer Ditte bestemt sig for skulle fejres ved en fælles frokost for alle lørdagsholdene. Der blev delt ud hvem der skulle tage hvad med, og aftalt at vi mødtes når alle holdene var færdige ved 13tiden. Selvom formiddagen havde set lidt truende ud rent vejrmæssigt nåede solen at trænge igennem og vejret blev så fint som det kunne blive til en lille skovtur i det grønne. Vi travede op på græsset ved springbanen og slog os ned med tæpper, sodavand og den medbragte mad. Der var alt fra frikadeller og æggekage til kaffe, vandmelon og naturligvis kage (og denne gang UDEN nogen var faldet af hesten). Vi spiste og sludrede og til sidst fik Kim (naturligvis) den glimrende ide at der skulle spilles rundbold. Et par af pigerne løb ned til Gitte for at finde et bat og endte op med en fastelavnskølle som virkede ganske glimrende til formålet. Efter en halv times rundbold var Ditte ved at løbe tør for energi hvilket jo var lidt trist eftersom hun skulle ha dressurundervisning en times tid senere men vi håber at hendes søde hest hjalp hende igennem. Så fik vi pakket det hele sammen og kørte hvert til sit med ønsket om en rigtig god sommer. Tak til Ditte for initiativet til en rigtig hyggelig afslutning og til forældre og hestegale børn for en rigtig hyggelig eftermiddag. 4 13

7 Bølle Siden sidst er vi desværre blevet nødt til at sige farvel til verdens bedste Bølle. Sadelrum Sadelrummet er forbeholdt sadeltøj og skridttæpper Skabsrum Grundet brandfare er vi nødsaget til at holde pænt og ordentligt Grundet mus skal foder, gulerødder mv. opbevares i spande eller lignende med låg Toilet Det er forbudt at vaske bid, gamacher etc. på toilettet brug rummet ved vaskemaskinen Kaffestue Rideskolen giver gratis kaffe til alle det eneste vi beder om, er at I rydder op efter jer Kaffestuen er ikke beregnet til at pudse udstyr Åbningstider Hverdage 723 Lørdag 721 Søndag & helligdage 718 Højtider mm., jf. opslag Åbningstiderne bedes overholdt sidste mand slukker og lukker overalt Hjælp os med at holde stedet pænt og nydeligt ryd op efter dig 12 5

8 Ridelejr DM Siden sidst har vi afholdt både den almindelige ridelejr samt de mindre ridelejre både i sommer og i efterårsferien. Vi havde et hold bestående af Ditte, Silje, Nicole og Rasmus med til DM for hold på Falster. I skal vide, at I har nogle fantastiske børn og at jeg altid nyder at være sammen med dem. Både Christina, Ditte og Julie skal have tak, fordi de har været supergode hjælpere i forbindelse med ridelejrene. Jeg glæder mig allerede til næste år. Gitte 6 11

9 Side 9ponyerne Bella Bella er en smuk hoppe, der kan springe, så alle siger WOHH!!!! Hun kan også ride dressur rigtig godt. Hun bøjer nemlig nakken rigtig fint (når man har lært hende at kende). Hun er dejlig rolig på bane, men lidt anspændt i skoven for tiden. Hun er skimmel med en hals, der er flueskimmel og en bagpart, der er æbleskimmel. Hun er 10 år gammel og en kat. 2pony (140 cm i højden). Hun bliver kaldt Bellamus og Bel udover sit rigtige navn. Jeg ejer hende sammen med mine forældre så hun er ikke helt min :(. Knus fra Annemette og Bella 10 7

10 Side 9ponyerne HighFlyer Amadeus Han er brun med sort man og hale, to hvide sokker på bagbenene og en gennemløbene stjerneblis. Han er rigtig sød. Amadeus er meget glad for at ride fuld skid i skoven hihi (næsten ikke til at stoppe). Han elsker også at springe, men i starten skulle jeg lige lære ham at kende, så derfor havde vi nogle problemer over spingene. Flyer hedder rigtig Klidemose HighFlyer, men jeg kalder ham Flyer, Flyver, Lilleflyv, Lillemand. Han er 18 år, vallak og en kategori 3pony på 125 cm. Til stævner springer vi LB og LA og det samme til træning. Vi har sprunget tørgrav, plastikvand og en stor og en lille vandgrav. Det største jeg har sprunget på ham er en trippelbar på 100 cm (MA for 3 ere) men med sin forrige ejer har han sprunget 125 cm (sin egen højde). Han har haft brækket venstre bagben men han overlevede godt gået Lillemand!!! Han står i den første boks i privatstalden og han er min skat. Min pony hedder Amadeus. Han er en lille 2 er, som er 135,5 cm. Han er 8 eller 9 år (jeg ved det ikke præcist). Da det endelig blev den 5. juni 06 blev det tid til vores første springstævne og det var klubmesterskabet. Jeg var så heldig at Gitte gav mig lov til at starte sammen med rideskoleponyerne, fordi jeg ikke havde startet stævner før. Tak til Gitte og springholdene for jeg blev klubmester... Og jeg er bare så glad for amadeus. Knus fra Line og Amadeus Knus fra Elisabeth og HighFlyer 8 9

Muleposten Februar 2008. GENERALFORSAMLING I BIRGITTELYST RIDEKLUB D. 12. marts 2008 Kl. 19.00 i Rytterstuen, Kløverstien 5, Birgittelyst

Muleposten Februar 2008. GENERALFORSAMLING I BIRGITTELYST RIDEKLUB D. 12. marts 2008 Kl. 19.00 i Rytterstuen, Kløverstien 5, Birgittelyst GENERALFORSAMLING I BIRGITTELYST RIDEKLUB D. 12. marts 2008 Kl. 19.00 i Rytterstuen, Kløverstien 5, Birgittelyst DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Velkommen til Holmegårdens Rideklub, hgr. Rideklub under Danske Rideforbund, DRF. www.hgr.dk

Velkommen til Holmegårdens Rideklub, hgr. Rideklub under Danske Rideforbund, DRF. www.hgr.dk Velkommen til Holmegårdens Rideklub, hgr Rideklub under Danske Rideforbund, DRF www.hgr.dk Velkommen til Holmegårdens Rideklub. Holmegården er hjemsted for Holmegårdens Rideklub, som er en forening under

Læs mere

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Læs mere

K L U B B L A D E T. Medlemsblad for Kongelundens Rideklub

K L U B B L A D E T. Medlemsblad for Kongelundens Rideklub K L U B B L A D E T Medlemsblad for Kongelundens Rideklub Nr. 2 MARTS-APRIL 2007 T E L E F O N L I S T E 2 0 0 7 KONGELUNDENS RIDEKLUB (KRK) TØMMERUPVEJ 276 2791 DRAGØR Sekretariatet: 32 53 46 40 Cafeteriet:

Læs mere

December 2006 Side 1

December 2006 Side 1 I skrivende stund.. Så blev det pludselig december og den mørke, men også hyggelige juletid kom pludselig igen. Traditionen tro har vi så netop afviklet årets sidste stævne og ved den lejlighed også fundet

Læs mere

Dragende Nyheder. Indhold: udkommer: Nyt fra formanden 4. Fra redaktørerne 4. Islandshestens dag 6. Følshow 7. Jubilæumsdag 8. Aktivitetskalender 9

Dragende Nyheder. Indhold: udkommer: Nyt fra formanden 4. Fra redaktørerne 4. Islandshestens dag 6. Følshow 7. Jubilæumsdag 8. Aktivitetskalender 9 10. årgang December 2011 Dragende Nyheder udkommer: Juni - September December - Marts Deadline for næste blad: Den 18. februar Bladindlæg: Stof til bladet bedes sendt til janniej_rgensen@ hotmail.com Redaktør:

Læs mere

K L U B B L A D E T. Medlemsblad for Kongelundens Rideklub

K L U B B L A D E T. Medlemsblad for Kongelundens Rideklub K L U B B L A D E T Medlemsblad for Kongelundens Rideklub Nr. 3 MAJ-JUNI 2007 T E L E F O N L I S T E 2 0 0 7 KONGELUNDENS RIDEKLUB (KRK) TØMMERUPVEJ 276 2791 DRAGØR Sekretariatet: 32 53 46 40 Cafeteriet:

Læs mere

Informationshæfte BLR

Informationshæfte BLR Informationshæfte BLR Der er mange regler på rideskolen. De er opstået over mange år. Når man kender reglerne, og når man overholder dem, er man med til at passe på sig selv, sin hest, faciliteterne og

Læs mere

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jesper Nielsen valgt. Dirigent konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt ved opslag

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

K L U B B L A D E T. Medlemsblad for Kongelundens Rideklub

K L U B B L A D E T. Medlemsblad for Kongelundens Rideklub K L U B B L A D E T Medlemsblad for Kongelundens Rideklub Nr. 3 Maj-Juni-Juli 2006 Telefonliste 2006 KONGELUNDENS RIDEKLUB (KRK) TØMMERUPVEJ 276 2791 DRAGØR Sekretariatet: 32 53 46 40 Cafeteriet: 32 53

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

I dette nummer. Juni 2012

I dette nummer. Juni 2012 Juni 2012 NYT I dette nummer Træningsstævne på sletten side 6 Geysirmasters 2012 side 14 De tre I er. Inger, istölt og island side 20 Juniortræf med 11 deltagere side 27 Pizza, hygge og film på storskærm

Læs mere

Forside billede: Alice, Biine og Basse i sne

Forside billede: Alice, Biine og Basse i sne Bestyrelsen...3 Leder...4 Aktivitetskalender...5 Rengøringsliste...6 Nyt fra A/PU...7 Referat fra Generalforsamling 20/11-2013...8 Præsentation Sandra...15 Nyt fra KU...16 Regler for konkurrence betaling...19

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Nr. 4, 2012 december - januar - februar. Laxistævne Generalforsamling Kalender Visioner

Nr. 4, 2012 december - januar - februar. Laxistævne Generalforsamling Kalender Visioner Nr. 4, 2012 december - januar - februar Laxistævne Generalforsamling Kalender Visioner Indholdsfortegnelse Formanden har ordet Side 4 Formationsridning Side 7 Julejagt Side 8 Side 9-hesten Side 9 Laxi-Grupper

Læs mere

I dette nummer: Tøjaften Ungdommens Juleturnering 60+ fredagsholdet og meget mere

I dette nummer: Tøjaften Ungdommens Juleturnering 60+ fredagsholdet og meget mere Medlemsblad for HVIDOVRE BADMINTON 2000 Årgang 48 December 2014 Nr. 4 I dette nummer: Tøjaften Ungdommens Juleturnering 60+ fredagsholdet og meget mere Den 29. november afholdtes Ungdommens Juleturnering.

Læs mere

Striglernes Magasin. Glostrup Rideklub

Striglernes Magasin. Glostrup Rideklub Striglernes Magasin Glostrup Rideklub 19. årgang, nr. 4 December 2010 Forsidebillede: Voltigeringsholdets store ganger Kongo er en meget alsidig herre. Ud over at fejre triumfer til volti-stævner har han

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2014 2 Indholdsfortegnelse! 2013 set og hørt med formandens øjne og ører 3 Så starter vi snart en ny tennissæson 5 Husorden 8 Bryllup

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Støtteforeningen 2014-2015

Støtteforeningen 2014-2015 Støtteforeningen 2014-2015 Hvorfor en Støtteforening? Hvorfor er det så vigtigt at bevare og hjælpe Støtteforeningen? I sin tid grundlagde man Støtteforeningen, så den kunne hjælpe med det økonomiske,

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 HERMED INDKALDES TIL KREDS 4 ROSKILDE S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

GENERALFORSAMLING 2015 HERMED INDKALDES TIL KREDS 4 ROSKILDE S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING GENERALFORSAMLING 2015 HERMED INDKALDES TIL KREDS 4 ROSKILDE S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING Dato : Torsdag den 5. februar 2015 Tid : Kl. 19.30. Sted : Klubhuset, Darupvang 15, 4000 Roskilde Dagsorden iflg.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Nr. 2, 2012 - juni - juli - august. Vejledende kåring Laxistævne Kalender Sommerdage i Laxi

Nr. 2, 2012 - juni - juli - august. Vejledende kåring Laxistævne Kalender Sommerdage i Laxi Nr. 2, 2012 - juni - juli - august Vejledende kåring Laxistævne Kalender Sommerdage i Laxi Kr.699,- Kr.150,- Kr. 350,- Dressurbog af Hasse Hoffmann og Bag om biddet, skrevet af en dyrlæge. 2 fantastiske

Læs mere

ROR Generalforsamling blev afholdt mandag d. 16. februar 2015 på Kildegården, Helligkorsvej5, Roskilde.

ROR Generalforsamling blev afholdt mandag d. 16. februar 2015 på Kildegården, Helligkorsvej5, Roskilde. ROR Generalforsamling blev afholdt mandag d. 16. februar 2015 på Kildegården, Helligkorsvej5, Roskilde. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Revideret regnskab til godkendelse (fremsendes

Læs mere

www.dch-brenderup.dk

www.dch-brenderup.dk Årgang 12 - Nr.4 November 2014 Medlemsblad for Brenderup og omegns civile Hundeførerforening, BocH Rallyholdet ser tilbage på 2014 NYTÅRSTRÆNING Som altid, afholder vi samlet træning for alle hold den

Læs mere

Nr. 1 MARTS 2013 26. årg.

Nr. 1 MARTS 2013 26. årg. Nr. 1 MARTS 2013 26. årg. HOVEDSPONSOR SPONSOR - sætter Nr. 1 MARTS 2013 Medlemsblad for NÆSTE NUMMER UDKOM- MER MEDIO JUNI 2013 Forsiden : Fra startbordet ved Vinter-cup finalen 3.3.2013. Hans Hansen

Læs mere

NYHEDSBREV I BØRNEHAVEN PÅ SKANDERBORGVEJ DECEMBER

NYHEDSBREV I BØRNEHAVEN PÅ SKANDERBORGVEJ DECEMBER NYHEDSBREV I BØRNEHAVEN PÅ SKANDERBORGVEJ DECEMBER Så er det snart endelig jul. Vi vil gerne benytte lejligheden til at ønske jer en god jul og et godt og lykkebringende nytår. Vi glæder os til at fortsætte

Læs mere

Striglernes Magasin. Glostrup Rideklub

Striglernes Magasin. Glostrup Rideklub Striglernes Magasin Glostrup Rideklub 24. årgang, nr. 1 Marts 2015 Forsidebillede: Torbens 70-års fødselsdag Annoncepriser: Pr år: ½ side 500 kr. 1 side 1000 kr. Pr gang: ½ side 150 kr. 1 side 300 kr.

Læs mere