Sukkerstress. Thorkild Rasmussen, optometrist

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sukkerstress. Thorkild Rasmussen, optometrist"

Transkript

1 Sukkerstress. Thorkild Rasmussen, optometrist Vores kost har ændret sig betydeligt gennem de sidste mange år, og vores kost består i dag i langt højere grad af raffineret mad med et højere sukkerindhold, samt et lavere indhold af vigtige næringsstoffer end nogensinde tidligere. Denne uheldige kombination af næringsfattig / sukkerrig kost påvirker vores biokemi og sundhed, men også vores indlæringsevne og adfærd. Siden mennesket for omkring år siden begyndte at samle og dyrke korn er vores kost gradvist blevet ændret til i højere grad at bestå af raffinerede kulhydrater. Gennem de sidste 1000 år har industrien sat yderligt skub i raffinering af vor kost. Vi bearbejder i højere grad kosten, og sorterer i mange tilfælde de grovere og sværere fordøjelige plantedele fra og benytter i højere grad kun sukkerstofferne og stivelse. Hermed reduceres kostens indhold af de vigtige essentielle næringsstoffer dramatisk, og glukoseindekset øges betydeligt. Når vi spiser hele plantedele, så er der en naturlig balance mellem sukkerindhold og de næringsstoffer som er nødvendige for at omdanne sukkeret til energi i kroppen. Gennem millioner af år har mennesket udviklet sig genetisk til at leve af en kombination af uraffineret planteføde, kød, fisk og æg, som vi alt sammen kunne finde i naturen. Når vi spiste på denne måde var der en hårfin balance mellem de kulhydrater (sukkerstoffer) og de vitaminer, mineraler og andre vigtige enzymer som naturligt fandtes i planterne. Vitaminerne, mineralerne og enzymerne som findes i hele plantedele er absolut nødvendige for dels at nedbryde og omsætte de kulhydrater, proteiner og fedtstoffer vi spiser, dels en lang række andre funktioner i kroppen. Når vi raffinerer (bearbejder) plantedelene til mel, sukker eller lignede produkter fjerne vi meget store mængder af disse livsvigtige næringsemner, og vi kommer i ubalance. Herved kan kroppen ikke omsætte og bearbejde vores kost optimalt. Sukker optages væsentligt hurtigere i blodet efter man har spist det, når der er tale om rent sukker, end hvis man f.eks. spiser hele planten. Hermed bliver skadevirkningen langt højere når man spiser raffinerede kulhydrater end når man spiser hele plantedele (grønsager, frugt, frø og korn) De sidste 50 år er der sket en væsentlig ændring i mængden af hvidt brød og sukker i vor kost. Rundstykker, flutes, pizza, pitabrød og franskbrød er blevet hverdagskost. Denne udvikling er sket på bekostning af de grovere og sundere fødevarer. Når man på den måde raffinerer /bearbejder planter til at have et mindre indhold af fibre og essentielle næringsstoffer kan det give både akutte og mere langsigtede problemer. 1. Store blodsukkerudsving som kan afspejles i stressreaktioner, adfærdsproblemer og træthed. 2. Underskud af vitaminer, mineraler og andre essentielle næringsstoffer, samt dårlig fordøjelse, som går ud over vores energiproduktion og helbred.. Den naturlige stressreaktion: Vi har i princippet to former for stofskifte. Det økonomiske stofskifte, hvor der langsomt frigives glukose fra leveren. Det giver et stabilt blodsukker, og dermed et jævnt energiniveau. Det svarer til

2 at køre bil i et højt gear med et jævnt tryk på speederen man kan køre langt på literen, men accelerationsevnen er nedsat. Når vi bliver udsat for en situation som kræver aktion, udløser dette stresshormoner fra binyrerne, og det øgede stresshormon i blodet medfører at der udskilles store mængder glukose fra depoter i såvel lever som muskler, hvilket giver en kraftig øgning af blodsukkerniveauet. Der kommer ekstra brændstof til vore celler, præcis som når vi gearer ned i bilen for at øge omdrejningstallet, og træder speederen i bund for at udløse mere brændstof. Herved øges vores reaktionsevne mange gange, hvilket sætter os i stand til bedre at flygte fra eller bekæmpe den fare som truer os. Det betyder at stress udløser et højere blodsukker. For år siden var en stressreaktion den væsentligste måde at få et stort udsving i blodsukkeret. I dag udløser vi store blodsukkerudsving hver gang vis spiser sukker eller hvidt brød. Det uhyggelige er at kroppens biokemiske reaktion på et forhøjet blodsukker er den samme, uanset om det er udløst af en naturlig stressreaktion, eller om den er udløst af raffinerede fødevarer. En kost rig på raffinerede fødevarer eller blot lidt slik, sødt eller sodavand udløser en stresslignende biokemisk reaktion i kroppen. Sukkersensitivitet: Børn og voksne med et hurtigt stofskifte, og specielt de som har et stressrelateret hurtigt stofskifte, er oftest sensitive for sukker og simple kulhydrater (raffinerede kulhydrater). De hurtige stigninger i blodsukkeret udløser en stresslignende biokemisk reaktion. Herved forstærkes deres kamp eller flugt respons, hvilket kan udløse hyperaktivitet eller aggressiv adfærd. Mine kliniske erfaringer med børn med adfærdsproblemer og/ eller hyperaktivitet (ADD og ADHD) er, at de klarer sig væsentligt bedre hvis de fuldstændigt afskæres fra sukker, sødt og andre raffinerede kulhydrater. Mange af dem får herved en helt normal adfærd uden anden behandling, medens langt de fleste opnår en helt normal adfærd når omlægninger af kost og spisevaner kombineres med et træningsprogram som omfatter refleksintegrering. Ofte har disse børn en mangelfuld integration af deres primitive reflekser, hvilket gør at de på grund af Moro-refleksen har en for aktiv kamp- og flugt respons. Moro-refleksen er en medfødt primitiv refleks som gør at barnets opmærksomhed vækkes gennem en kraftig stressreaktion (kamp- flugt respons) ved selv de mindste sansepåvirkninger. Herved er det sympatiske nervesystem altså for en stor del dominerende, hvilket forstærkes hvis deres blodsukker pludseligt øges. Den akutte reaktion ved at spise raffinerede kulhydrater når man har sukkersensitivitet er altså en akut stressreaktion, hvilket ofte afspejles i adfærd og opmærksomhed. Hvis denne reaktion gang på gang, eller måske mere eller mindre konstant udløses, således at det sympatiske nervesystem (kamp- og flugt) for ofte eller for længe er dominerede, vil dette i sidste omgang påvirke næringsoptagelsen og dermed kroppens energiomsætning negativt.

3 Når det sympatiske nervesystem er dominant er vores fordøjelse, og dermed vores næringsoptagelse nedsat. Dette fordi kroppen ikke bruger energi på fordøjelsen når vi er kamp eller flugt forberedte. Hvis det oven i købet er udløst af at spise raffinerede kulhydrater, som har et lavt indhold af, eller helt mangler, de essentielle vitaminer og mineraler som er nødvendige for vore stofskifteprocesser, så forstærkes vor nedsatte næringsoptagelse til skade for såvel energiomsætningen og helbredet. Herved vil en vedvarende stressrespons, som er udløst af raffinerede kulhydrater, gøre at vi ikke har energi til at reagerer på de energikrav som de udløste stresshormoner stiller til kroppen. Dette gør at vi får et utilstrækkeligt energi/stressforhold. Dette kaldes også binyre-udbrændthed. Når det sker så vil vores energiomsætning og vores stofskifte ofte falde, og vi kan få sukkerintolerance. Sukkerintolerance: Personer som har et lavt stofskifte, og som bliver udsat for sukkerstress kan have svært ved at omsætte sukker til energi og danner i stedet fedtdepoter. Resultatet er nedsat energi og vægtøgning. Samtidig oplever personen en trang til sødt, netop fordi der ikke dannes energi og fordi sukker ikke giver mæthedsfornemmelse. En person med sukkerintolerance oplever altså træthed og sult kort efter at have spist raffinerede kulhydrater, uanset om der er tale om slik, hvidt brød eller raffinerede morgenmadsprodukter. Sukkersensitivitet og sukkerintolerance er to tilstande som i høj grad griber ind i hinanden, og sjældent tilstande som er et enten eller. Men for forståelsens skyld kan man sige at personer med et hurtigt stofskifte oftest reagere med hyperaktivitet når de spiser sukker (sukkersensitivitet), medens personer med et langsomt stofskifte oftest reagerer med træthed og tendens til vægtøgning (sukkerintolerance). Begge tilstande kan give en næsten sygelig trang efter at spise sødt. Moro refleksen og sukkerstress: Da en normal stressrespons og sukkerstress har nogenlunde den samme biokemiske reaktion, så vil en person som har en dominerende Moro-refleks være i risiko for at udvikle sukkersensitivitet og sukkerintolerance. Moro-refleksen er medfødt og er den refleks som udløser vores opmærksomhed i spædbarnstiden. Når et spædbarn oplever forandringer i stimuli til en af deres sanser, så udløses der er stressreaktion og spædbarnet giver et lille spjæt og dets opmærksomhed ledes reflektorisk i retningen af den udløsende stimulus. Når man f.eks. nærmer sig vuggen hvor barnet ligger, så udløser det en Moro-reaktion når man kommer ind i barnets synsfelt, eller det udløses hvis man pludseligt taler til barnet eller rører ved det. Moro-refleksen er essentiel for barnets vågenhed og opmærksomhed så længe det er refleksstyret. Men i takt med at barnet bliver mere og mere bevidst, vil Moro-refleksen blive en forstyrrende refleks hvis den ikke integreres. En person med en mangelfuld integration af Moro vil

4 overreagerer på sanseindtryk, især pludselige sanseindtryk, som vil udløse stresshormon fra binyrerne og dermed dominans af det sympatiske nervesystem. Derfor er en person, med en mangelfuld integration af de primitive reflekser, udsat for hyppig og undertiden konstant binyrestress, hvor binyrerne udskiller stresshormon, hvilket igen udløser kamp- eller flugtrespons. Det gør at kroppen for hyppigt og for længe af gangen kører på sukkerforbrænding, hvilket kan udløse sukkersensitivitet og sukkerintolerance. Hvis sådanne personer indtager fødevarer eller slik som øger blodsukkeret, så forstærkes reaktionerne fra de primitive reflekser. De er altså mere sensitive overfor store blodsukkerudsving de har sukkersensitivitet. Et barn med et hurtigt stofskifte som spiser et morgenmåltid rig på raffinerede kulhydrater (hvidt brød, cornflakes, guldkorn, syltetøj, pålægschokolade osv.) og sukker, vil møde op i skolen med dominans af det sympatiske nervesystem og en energiproduktion som laver hjulspin. Dette barn er indstillet på aktion, både energimæssigt og sansemæssigt. Når vi er i kamp- eller flugttilstand er vore sanser udadrettet og vi har svært ved at sidde stille og fokuserer i læseafstanden. Vores akkommodation og konvergens vil via det dominerende sympatiske nervesystem stimuleres til være ude på afstand, og det vil kræve ekstra kognitive viljestyrede funktioner at holde akkommodation og konvergens i læseafstanden. Det vil kræve så meget bevidst viljestyring at det vil gå ud over læseforståelsen. Mange af de børn som har mangelfuld integration af deres primitive reflekser har ikke kognitive færdigheder til denne bevidste viljestyrede kontrol, og deres reaktion vil ofte tydes som uopmærksomhed, Dette til trods for at det er det modsatte der er tilfældet de er for opmærksomme, men på omgivelserne i stedet for at have fokus på opgaven. Selv på en god kost, udelukkende på uraffineret mad, kan børn med en dominerende Moro-refleks have det meget svært med at kontrollere deres kamp- flugtrespons for at holde fokus, og de bliver meget ofte meget kontrollerede i deres adfærd. De får en såkaldt myop (nærsynet) adfærd. Men under indflydelse af sukker eller rigelige raffinerede kulhydrater kan kampen blive umulig og deres stressrespons tvinger dem ud i hyperaktivitet, ADD- og ADHD-adfærd. Man kan altså tale om personer med en kontrolleret stressrespons, eller personer med en ukontrolleret respons. Og forskellen er meget ofte energiomsætning og graden af sukkersensitivitet. Adfærd og sukker. Mange børn har i dag en mangelfuld integration af de medfødte primitive reflekser, hvilket i sig selv kan give problemer med såvel koncentration og adfærd. Hvis disse børn spiser sukker eller simple kulhydrater vil disse adfærdsproblemer forstærkes ret betydeligt, og de risikerer let at få problemer i skolen, og dermed også en af de mange adfærds-diagnoser (hyperaktivitet, ADD eller ADHD). Jeg har sågar oplevet flere børn blive diagnosticeret i autismespektret på grund af disse omstændigheder, og som har opnået en helt normal adfærd når disse problemer er blevet adresseret gennem ændringer i kosten og reflekstræning.

5 Denne artikel er skrevet af optometrist Thorkild Rasmussen, Skive Synsplejeklinik, og er et led i en artikelserie. Læs eventuel flere artikler på Thorkild Rasmussen Optometrist, FCOVD Frederiksgade 2 c 7800 Skive

Syn og hjernefunktioner.

Syn og hjernefunktioner. Syn og hjernefunktioner. De fleste forbinder synet med øjnene. Og det er da også rigtigt, at det vi ser opfanges af øjnene, men det er hjernen der tolker og forstår det, vi ser. Det er også hjernen, der

Læs mere

Stress - Giver dårligere træningsresultater

Stress - Giver dårligere træningsresultater Stress - Giver dårligere træningsresultater Af Fitnews.dk - torsdag 05. juli, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/stress-giver-darligere-traeningsresultater/ Af charlotte jakobsen Stress er en integreret

Læs mere

Nå dine mål med det glykæmiske indeks

Nå dine mål med det glykæmiske indeks Nå dine mål med det glykæmiske indeks Af Fitnews.dk - torsdag 05. juli, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/na-dine-mal-med-det-glykaemiske-indeks/ Det glykæmiske indeks omtales tit i forbindelse med træning,

Læs mere

Naturlig mad hvad er det?

Naturlig mad hvad er det? Naturlig mad hvad er det? Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Vidste du at mangel på naturlig mad, øger din insulinproduktion og dermed fedtlagringen på maven? Vidste du at mangel på naturlig mad,

Læs mere

Bytte måltider Du må gerne bytte frokost og middag. Det skal bare være hele måltidet, hvilket vil sige, at f.eks. brødet følger frokosten.

Bytte måltider Du må gerne bytte frokost og middag. Det skal bare være hele måltidet, hvilket vil sige, at f.eks. brødet følger frokosten. SUNDHEDSLEKSIKON A A-vitamin Findes i lever fra fisk og dyr, æggeblomme og fedtholdige mælkeprodukter. A-vitamin er godt for vores hud og slimhinder, og det har betydning for celledelingen. Derudover virker

Læs mere

Skab din egen sundhed s

Skab din egen sundhed s Skab din egen sundhed s Top 5 nyhedsbreve Sund & glad Copyright www.skab din egen sundhed.com 2009 Kære abonnent på Sund & Glad. Her får du mine 5 mest læste nyhedsbreve i en lille bog, som du kan tage

Læs mere

PCO og kost. PCO og kost

PCO og kost. PCO og kost PCO og kost Indhold Baggrunden for kostråd til PCO... 2 Vægttab og motion... 3 Energifordeling... 3 Kulhydrater... 3 Kostfibre... 5 Protein... 5 Fedtstoffer... 5 Måltidsmønster... 5 LCHF (Low Carbohydrate

Læs mere

Mad, vægt og fysisk aktivitet

Mad, vægt og fysisk aktivitet Mad, vægt og fysisk aktivitet Informationshæfte fra Nordic Sugar Mad, vægt og fysisk aktivitet 1 Informationshæftet Mad, vægt og fysisk aktivitet er udarbejdet af Nordic Sugar. Copyright tilhører Nordic

Læs mere

Sundhed med udgangspunkt i sukkersyge

Sundhed med udgangspunkt i sukkersyge Sundhed med udgangspunkt i sukkersyge Af: Camilla Boysen, Maham Ahmed, Sughra Ahmed og Veronika Koudelkova. Indledning I dette projekt vil vi beskrive de forskellige typer for sukkersyge, med fokus på

Læs mere

Boost Din Energi. Af Caroline Fibæk, naturopath i biologisk medicin. www.greengoddessguide.dk

Boost Din Energi. Af Caroline Fibæk, naturopath i biologisk medicin. www.greengoddessguide.dk Boost Din Energi Af Caroline Fibæk, naturopath i biologisk medicin www.greengoddessguide.dk 1 Sundhed er ikke bare fravær af sygdom. Sundhed er, når du hver morgen springer glad ud af sengen, elsker at

Læs mere

Hvor meget energi har jeg brug for?

Hvor meget energi har jeg brug for? Hvor meget energi har jeg brug for? Du bruger energi hele tiden. Når du går, når du tænker, og selv når du sover. Energien får du først og fremmest fra den mad, du spiser. Den kommer fra proteiner, og

Læs mere

SUNDHEDSAFDELINGEN. Gode råd om mad og type 2 diabetes

SUNDHEDSAFDELINGEN. Gode råd om mad og type 2 diabetes SUNDHEDSAFDELINGEN Gode råd om mad og type 2 diabetes Type 2 diabetes er en hyppig forekommende sygdom : Flere end hver 20. dansker har sygdommen og hver dag får 89 danskere konstateret type-2 diabetes.

Læs mere

BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE?

BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE? FYSISK SUNDHED JANUAR 2010 BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE? Selv blandt danske forskere inden for folkesundhed kan der være forskellige holdninger til sundhed. Denne artikel er fremkommet

Læs mere

I N D L E D N I N G. i n d l e d n i n g

I N D L E D N I N G. i n d l e d n i n g F O R O R D En sund kostplan er vigtigere for en diabetiker end for selv den ivrigste madkender. Langt ud over at fryde smagsløgene, så er den hjørnestenen til god blodsukkerkontrol og befrier diabetikeren

Læs mere

BRØDKUR EN. Energi og overskud i hverdagen. Af Per Brændgaard, Ernæringsekspert

BRØDKUR EN. Energi og overskud i hverdagen. Af Per Brændgaard, Ernæringsekspert V BRØDKUR EN Energi og overskud i hverdagen Af Per Brændgaard, Ernæringsekspert BRØDKUR VEN INDHOLD Velkommen Kapitel 1. Sådan gør du Kapitel 2. Mindre mad-stress Kapitel 3. Slip myterne Kapitel 4. Spis

Læs mere

vejledning om kostsammensætning hjælp til at tilberede og anrette måltider hjælp til indkøb.

vejledning om kostsammensætning hjælp til at tilberede og anrette måltider hjælp til indkøb. Ernæring Det meste af det, der står i dette afsnit, er gældende for alle mennesker, dvs. at du også kan bruge det, når du skal vælge kostsammensætningen for dig selv og din familie. For børn under to år

Læs mere

Generel Kostvejledning

Generel Kostvejledning Generel Kostvejledning Indholdsfortegnelse: Indledning Side 1 Generelkostvejledning Side 4 Trin 1: At blive bevidst om hvad du indtager. Side 6 - Skær ned på følgende Side 7 - Øg indtagelsen af følgende

Læs mere

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU E

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU E NIVEAU E Indhold Kost... 3 Kostberegning... 3 Energi... 6 Fordøjelse... 11 Næringsstoffer... 14 Vitaminer og mineraler... 19 Hygiejne... 23 Mikroorganismer... 23 Personlighygiejne... 27 Køkkenhygiejne...

Læs mere

Hvor meget sukker spiser du og hvornår?

Hvor meget sukker spiser du og hvornår? Effektiv Slankeskole uge 5 Hvor meget sukker spiser du og hvornår? Her er et skema til at anskueliggøre, for dig selv, hvor meget sukker du spiser og hvor afhængig du er af det hvis du altså har en sød

Læs mere

STRESS AF med døgnrytmekosten!

STRESS AF med døgnrytmekosten! AF ERNÆRINGSTERAPEUT OG FREELANCE SUNDHEDSJOURNALIST MARIANNE FJORDGÅRD STRESS AF med døgnrytmekosten! Vi taler alle om, hvor travl en hverdag vi har og hvor stressede, vi føler os. Vi ved, at stress i

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Spis rigtig og bliv. gravid Guide, gode råd og fakta

Guide. Foto: Scanpix. Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Spis rigtig og bliv. gravid Guide, gode råd og fakta Foto: Scanpix Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Spis rigtig og bliv gravid Guide, gode råd og fakta Spis rigtig og bliv gravid INDHOLD: Spis rigtig og bliv let gravid...4

Læs mere

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar Informationshæfte fra Nordic Sugar 2 er udarbejdet af Nordic Sugar. Copyright tilhører Nordic Sugar. Kopiering er tilladt med kildeangivelse. Tekst og indhold: Mannov og Nordic Sugar. Foto: Christina Bull.

Læs mere

Om Heidi. Heidi Møller Performancespecialist og cert. coach. mail: heidi@powerperformance.dk tlf.: 22 21 44 77. Fysisk Energi Side 2

Om Heidi. Heidi Møller Performancespecialist og cert. coach. mail: heidi@powerperformance.dk tlf.: 22 21 44 77. Fysisk Energi Side 2 1 Fysisk Energi Om Heidi Mit fokus i mit arbejde gennem PowerPerformance er på individets performance, og på træningen og udviklingen af det hele menneske. Jeg ser altid 360 grader rundt om et menneske

Læs mere

Charlotte Eicke. Forfangenhed. Sidste stop på vejen?

Charlotte Eicke. Forfangenhed. Sidste stop på vejen? Charlotte Eicke Forfangenhed Sidste stop på vejen? Forstå, hvorfor din hest bliver forfangen og lær, hvad du selv kan gøre for at forebygge og behandle Charlotte Eicke Forfangenhed Sidste stop på vejen?

Læs mere

Om afstresning fokus på kroppen

Om afstresning fokus på kroppen Om afstresning fokus på kroppen Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter jeg fokus på

Læs mere

Angstforeningen MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende

Angstforeningen MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST Udarbejdet af: Marie Särs Andersen, cand.interpret., rådgiver og informationsmedarbejder i Sygekassernes Helsefond Information til patienter og pårørende Udvikling af angst

Læs mere

Meld dig ind i Diabetesforeningen

Meld dig ind i Diabetesforeningen Meld dig ind i Diabetesforeningen Ja tak, jeg vil gerne meldes ind i Diabetesforeningen og få mange fordele: Diabetes medlemsblad 6 gange årligt www.diabetes.dk Diafonen Rabat på foreningens mange kogebøger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Helbredende kost af John Buhl www.nomedica.dk

Indholdsfortegnelse. Helbredende kost af John Buhl www.nomedica.dk Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 8 Helbredende kost kort fortalt 9 Grønsager 13 Frugt 19 Bælgfrugter 26 Fuldkornsprodukter 31 Nødder og frø 35 Spis ofte råkost 37 Drik når du er tørstig men kun

Læs mere

patientvejledning type 2-diabetes

patientvejledning type 2-diabetes patientvejledning type 2-diabetes En patientvejledning for dig! Med denne patientvejledning ønsker vi at give dig et godt indblik i type 2-diabetes Vejledningen er tænkt som et supplement til den information,

Læs mere

PATIENTVEJLEDNING TYPE 1-DIABETES. Fagligt Selskab for Diabetessygeplejersker

PATIENTVEJLEDNING TYPE 1-DIABETES. Fagligt Selskab for Diabetessygeplejersker PATIENTVEJLEDNING TYPE 1-DIABETES Fagligt Selskab for Diabetessygeplejersker NOTER KÆRE LÆSER Denne patientvejledning om type 1-diabetes er udarbejdet som et supplement til den information, du får hos

Læs mere