BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO"

Transkript

1 BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1

2 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse, Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen, Københavns Kmmune. Layut: KK design Frsideft: Henrik Friberg Rapprten kan dwnlades fra Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Frrd... 4 Indledning... 5 Krt beskrivelse af metden... 5 Sådan anvendes resultaterne... 6 Oversigt ver nøglespørgsmål... 7 Nøglespørgsmål: Udvikling fr plejecentret siden Undersøgelsens resultater Tilfredshed... 9 Generelt... 9 Den fysiske indretning Praktisk hjælp g persnlig pleje Persnalet Sammenhæng Klippekrt Velfærdsteknlgi Mad g måltider Dagligdag Infrmatin Selvbestemmelse Livskvalitet Ensmhed Tryghed Helbred Svarfrdelinger på alle spørgsmål Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 3

4 FORORD Når Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen løser sine pgaver, sker det ud fra en visin m at skabe rammerne fr et gdt, sundt g langt liv fr københavnerne. I den frbindelse er brugernes plevelse af vres indsats en afgørende ledestjerne. Derfr gennemfører Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen årlige brugerundersøgelser med det frmål at blive klgere på, hvad brugerne mener, vi gør gdt, g hvad vi kan gøre endnu bedre. Denne rapprt præsenterer resultaterne af brugerundersøgelsen, hvr i alt bebere på kmmunens plejecentre har givet deres mening til kende. Hensigten er at tegne et billede af, hvrdan beberne i plever deres dagligdag g kvaliteten på kmmunes plejecentre. Dermed danner rapprten udgangspunkt fr arbejdet med udvikling af kvaliteten til gavn fr københavnerne. Gd læselyst. Ninna Thmsen Sundheds- g Omsrgsbrgmester Katja Kayser Administrerende direktør Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 4

5 INDLEDNING Denne rapprt præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt bebere på Sundheds- g Omsrgsfrvaltningens plejecentre. Dataindsamlingen er gennemført ved hjælp af persnlige interviews, baseret på et spørgeskema med i alt 45 spørgsmål. Rapprten rummer resultater fr plejecenter. Resultaterne er baseret på 18 persnlige interviews med bebere på plejecentret. Interviewene er gennemført i periden 5. ktber til 6. nvember. Undersøgelsen er gennemført af Epinin P/S fr Københavns Kmmune, Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen (). Der er udarbejdet en tilsvarende rapprt til alle øvrige plejecentre i Københavns Kmmune. Derudver findes en rapprt fr hvert lkalmråde samt en samlet rapprt fr hele. Fr en detaljeret beskrivelse af brugerundersøgelsens metde henvises til den samlede rapprt fr hele samt bilaget til rapprten. KORT BESKRIVELSE AF METODEN I spørgeskemaet har deltagerne besvaret en str del af spørgsmålene på en gradskala med fem svarmuligheder. Deltagerne har f.eks. på mange spørgsmål kunne svare meget tilfreds, tilfreds, hverken eller, utilfreds eller meget utilfreds. Besvarelserne er herefter mregnet til en skala fra 1-5, hvr 5 er den mest psitive tilfredshedsscre, sm kan pnås. Skalaen udtrykker dermed, hvr mange deltagere, sm har besvaret de enkelte spørgsmål psitivt eller negativt. 1 Tilfredshedsbarmeteret kan bruges sm en vejledende indikatr fr, hvrnår scren ligger på et tilfredsstillende niveau, g ikke mindst m brugernes tilfredshed ændrer sig fra år til år. Sm det fremgår af barmetret nedenfr, pdeles resultaterne i tre intervaller henhldsvis 1-2,9 (under middel), 3-3,9 (middel), g 4-5 (ver middel/gd). Under middel Middel Over middel/gd I rapprten er det kun ngle spørgsmål, sm er mregnet til en samlet tilfredshedsscre. Det gælder særligt spørgsmål, sm er anvendt i brugerundersøgelsen i de fregående år, g hvr det derfr er muligt at belyse, m tilfredsheden har udviklet sig ver tid, dvs. m brugerne f.eks. har ændret hldning fra 2014 til. 1 Tilfredshedsscrerne udregnes sm et simpelt gennemsnit af de enkelte besvarelser på en 5-punktsskala, hvr hver besvarelsestype tæller fr en givent værdi, henhldsvis: 5, 4, 3, 2 g 1. Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 5

6 De fleste spørgsmål i er frmuleret med Ja, Både g g Nej -svarkategrier. Afrapprteringen af disse spørgsmål vil ftest være andelen af bebere, sm har svaret Ja til et pågældende spørgsmål. Ved enkelte spørgsmål giver det et bedre billede at afrapprtere resultatet i andele, der har afgivet de enkelte svarmuligheder. Den præcise frdeling i svar vil således kunne læses i tabellerne fr disse spørgsmål. Sådan anvendes resultaterne Resultaterne fra brugerundersøgelser sm denne bør aldrig stå alene. En brugerundersøgelse bør altid følges p ad dialg m, hvrfr resultaterne ser ud, sm de gør hvad enten resultaterne er gde eller dårlige. Denne rapprt kan således anvendes til at identificere styrker g ptentielle frbedringspunkter på plejecentret. Fastlæggelsen af hvrfr resultaterne er, sm de er, g hvrdan resultaterne kan fasthldes eller frbedres, bør ske i dialg mellem ledelse, medarbejdere, brugere g pårørende. Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 6

7 OVERSIGT OVER NØGLESPØRGSMÅL Plejecentrets resultat sammenlignet med hele : Resultater vises på 1-5 skala, hvr 1 er mest negativt g 5 mest psitivt. Hvr tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med at b her på plejehjemmet? Hvr tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med den praktiske hjælp g hjælp til persnlig pleje, sm du mdtager fra persnalet? Hvr tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med persnalet? Hvr tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med maden? Hvrdan vurderer du din livskvalitet alt i alt? Hvrdan vurderer du dit nuværende helbred? Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 7

8 Nøglespørgsmål: Udvikling fr plejecentret siden 2013 sammenlignet med 2014 g 2013: Resultater vises på 1-5 skala, hvr 1 er mest negativt g 5 mest psitivt. Hvr tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med at b her på plejehjemmet? Hvr tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med den praktiske hjælp g hjælp til persnlig pleje, sm du mdtager fra persnalet? Hvr tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med persnalet? Hvr tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med maden? Hvrdan vurderer du din livskvalitet alt i alt? Hvrdan vurderer du dit nuværende helbred? Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 8

9 UNDERSØGELSENS RESULTATER TILFREDSHED Generelt Skala 1-5 Hvr tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med at b her på plejehjemmet? Andel, sm svarer Ja Får du den hjælp, du har brug fr her på plejehjemmet, så du kan klare hverdagen? Får du støtte her på plejehjemmet, så du kan gøre de ting i din hverdag, sm er vigtige fr dig? 83% 85% 90% 78% 81% 79% Andel, sm svarer Ja Støtter persnalet dig i at kunne klare flest mulige dagligdags ting selv? 78% 74% 84% Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 9

10 Den fysiske indretning Andel, sm svarer Ja Er du glad fr din egen blig? 89% 91% 90% Andel, sm svarer Ja Er plejehjemmet indrettet så dine pårørende føler sig velkmne? 28% 80% 88% Andel, sm svarer Ja Bruger du jeres fælles lkaler? 83% 63% 69% Praktisk hjælp g persnlig pleje Skala 1-5 Hvr tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med den praktiske hjælp g hjælp til persnlig pleje, sm du mdtager fra persnalet? Hvr tilfreds eller utilfreds er du med: Hjælpen til at blive vasket, herunder til at gå i bad? Hvr tilfreds eller utilfreds er du med: Hjælpen til at indtage medicin, sårpleje mv Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 10

11 Hvr tilfreds eller utilfreds er du med: Hjælpen til rengøring i din egen blig Andel, sm svarer Ja 2014 Får du den hjælp til helbredsmæssige prblemer, sm du har behv fr? 94% 91% 89% 84% 89% 87% Persnalet Skala 1-5 Hvr tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med persnalet? Andel, sm svarer Ja Er persnalet venligt ver fr dig? 72% 90% 93% Har persnalet ftest tid til at tale med dig, hvis du ønsker det? 6% 53% 64% Kmmer persnalet, når du kalder på hjælp? 56% 74% 80% Tager persnalet hensyn til dine vaner g ønsker, når de hjælper dig? 67% 80% 85% Føler du dig tryg ved persnalet? 78% 85% 92% Andel, sm svarer Ja Er der ngen fra persnalet, sm du er særlig frtrlig med, g sm du kan gå til, hvis du har % 58% 59% 68% 47% 58% 65% 60% 56% Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 11

12 spørgsmål eller behv fr hjælp? Andel, sm svarer Ja Hvis der er et samarbejde mellem persnalet g dine pårørende, sker det så på den måde, du ønsker? 67% 76% 67% Sammenhæng Andel, sm svarer Ja Er persnalet her på plejehjemmet gde til at tale med hinanden, så alle ved, hvad der er vigtigt fr din hjælp? 33% 70% 74% Andel, sm svarer Ja Ved persnalet, hvad der er vigtigt fr dig, når de hjælper dig? 83% 81% 78% Klippekrt Andel, sm svarer Ja Ved du, at du får, dét der hedder klippekrt, sm er en halv times hjælp hver 14. dag, sm du selv kan bestemme ver i samarbejde med persnalet? 67% 65% 58% Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 12

13 Velfærdsteknlgi Andel, sm svarer Ja Taler persnalet med dig m, hvad velfærdsteknlgi kan gøre fr dig? 0% 27% 24% Andel, sm svarer Ja Bruger du eller persnalet velfærdsteknlgi i dit hjem? 67% 71% 65% Mad g måltider Skala 1-5 Hvr tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med maden? Andel, sm svarer Ja Bliver der lyttet til dine ønsker, hvis du kmmer med frslag til maden eller menuen? 33% 64% 63% Andel, sm svarer Ja Er du tilfreds med stemningen ved måltiderne, er der f.eks. mulighed fr r, samtale, hygge mv.? 39% 60% 67% Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 13

14 Dagligdag Andel, sm svarer Ja Går din dag almindeligvis med nget, du synes er rart? % 76% 76% 100% 80% 80% 87% 75% 74% Andel, sm svarer Ja Bliver der lyttet til dine ønsker, hvis du gerne vil være med til at bestemme aktiviteter eller andet, der sker her på plejehjemmet? 50% 69% 77% Andel, sm svarer Ja Kmmer du ud i det mfang, du gerne vil? 56% 57% 60% Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 14

15 Infrmatin Andel, sm svarer Ja Føler du dig tilstrækkeligt infrmeret m, hvilken hjælp du kan få? 61% 71% 71% Selvbestemmelse Andel, sm svarer Ja Bestemmer du selv, hvrdan din dag frløber? % 92% 89% 100% 95% 94% 96% 84% 86% Livskvalitet Skala 1-5 Hvrdan vurderer du din livskvalitet alt i alt? Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 15

16 Ensmhed Andel, sm svarer Ja Synes du, at det generelt er rart at være sammen med de andre bebere? % 52% 57% 42% 48% 54% 64% 47% 50% Andel, sm svarer Ja Er der ngen, sm du er særlig frtrlig med, g sm du kan tale med, hvis du har prblemer eller er trist? 17% 35% 41% Sker det ngensinde, at du er alene, selvm du egentlig har mest lyst til at være sammen med andre? Ja, fte 22% 9% 5% 0% 11% 10% 0% 5% 8% Ja, en gang imellem 11% 12% 15% 5% 16% 13% 13% 15% 12% Ja, men sjældent 0% 5% 8% 0% 9% 11% 0% 7% 7% Nej 67% 74% 72% 95% 63% 66% 87% 67% 70% Ved ikke 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 6% 2% Ttal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Hvr fte føler du dig isleret fra andre? Ofte 11% 8% 5% En gang imellem 17% 9% 8% Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 16

17 Sjældent 6% 12% 8% Aldrig 67% 71% 78% Ved ikke 0% 0% 1% Ttal 100% 100% 100% Hvr fte føler du, at du savner ngen at være sammen med? Ofte 22% 11% 8% En gang imellem 22% 16% 15% Sjældent 0% 12% 11% Aldrig 56% 61% 66% Ved ikke 0% 1% 1% Ttal 100% 100% 100% Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 17

18 Hvr fte føler du dig hldt udenfr? Ofte 0% 5% 2% En gang imellem 6% 5% 4% Sjældent 11% 6% 5% Aldrig 83% 83% 87% Ved ikke 0% 1% 1% Ttal 100% 100% 100% Andel, sm svarer Ja Vil du gerne have hjælp fra persnalet til at få kntakt til frivillige freninger? 28% 17% 13% Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 18

19 Tryghed Andel, sm svarer Ja Føler du dig tryg her på plejehjemmet? 72% 85% 92% Helbred Skala 1-5 Hvrdan vurderer du dit nuværende helbred? Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 19

20 SVARFORDELINGER PÅ ALLE SPØRGSMÅL Generelt Hvr tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med at b her på plejehjemmet? (n = 18) Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Ttal 28% 56% 11% 6% 0% 0% 100% Ja Både g Nej Ved ikke Ttal Får du den hjælp, du har brug fr her på plejehjemmet, så du kan klare hverdagen? (n = 18) Får du støtte her på plejehjemmet, så du kan gøre de ting i din hverdag, sm er vigtige fr dig? (n = 18) Støtter persnalet dig i at kunne klare flest mulige dagligdags ting selv? (n = 18) 83% 11% 6% 0% 100% 78% 17% 6% 0% 100% 78% 17% 0% 6% 100% Den fysiske indretning Ja Både g Nej Ved ikke Ttal Er du glad fr din egen blig? (n = 18) Er plejehjemmet indrettet så dine pårørende føler sig velkmne? (n = 18) Bruger du jeres fælles lkaler? (n = 18) 89% 6% 6% 0% 100% 28% 33% 39% 0% 100% 83% 11% 6% 0% 100% Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 20

21 Praktisk hjælp g persnlig pleje Hvr tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med den praktiske hjælp g hjælp til persnlig pleje, sm du mdtager fra persnalet? (n = 18) Hvr tilfreds eller utilfreds er du med: Hjælpen til at blive vasket, herunder til at gå i bad? (n = 13) Hvr tilfreds eller utilfreds er du med: Hjælpen til at indtage medicin, sårpleje mv (n = 16) Hvr tilfreds eller utilfreds er du med: Hjælpen til rengøring i din egen blig (n = 18) Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Ttal 61% 33% 0% 0% 6% 0% 100% 38% 54% 8% 0% 0% 0% 100% 6% 75% 19% 0% 0% 0% 100% 33% 50% 0% 6% 11% 0% 100% Her mangler tabel med svarfrdeling på spørgsmålet: Får du den hjælp til helbredsmæssige prblemer, sm du har behv fr? Ja Både g Nej Ved ikke Ttal Får du den hjælp til helbredsmæssige prblemer, sm du har behv fr? (n = 18) 94% 0% 6% 0% 100% Persnalet Hvr tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med persnalet? (n = 18) Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Ttal 50% 33% 11% 6% 0% 0% 100% Ja Både g Nej Ved ikke Ttal Er persnalet venligt ver fr dig? (n = 18) Har persnalet ftest tid til at tale med dig, hvis du ønsker det? (n = 18) Kmmer persnalet, når du kalder på hjælp? (n = 18) Tager persnalet hensyn til dine vaner g ønsker, når de hjælper dig? (n = 18) 72% 28% 0% 0% 100% 6% 44% 50% 0% 100% 56% 39% 6% 0% 100% 67% 22% 11% 0% 100% Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 21

22 Føler du dig tryg ved persnalet? (n = 18) Er der ngen fra persnalet, sm du er særlig frtrlig med, g sm du kan gå til, hvis du har spørgsmål eller behv fr hjælp? (n = 18) 78% 17% 6% 0% 100% 44% 0% 56% 0% 100% Hvis der er et samarbejde mellem persnalet g dine pårørende, sker det så på den måde, du ønsker? (n = 18) Ja Både g Nej Ved ikke Respndenten kan ikke svare Intet samarbejde med pårørende Ttal 67% 11% 11% 11% 0% 0% 100% I tabellen ven fr mangler spørgsmålet: Er der ngen fra persnalet, sm du er særlig frtrlig med, g sm du kan gå til, hvis du har spørgsmål eller behv fr hjælp? Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 22

23 Sammenhæng Ja Både g Nej Ved ikke Ttal Er persnalet her på plejehjemmet gde til at tale med hinanden, så alle ved, hvad der er vigtigt fr din hjælp? (n = 18) Ved persnalet, hvad der er vigtigt fr dig, når de hjælper dig? (n = 18) 33% 28% 17% 22% 100% 83% 17% 0% 0% 100% Klippekrt Ja Både g Nej Ved ikke Ttal Ved du, at du får, dét der hedder klippekrt, sm er en halv times hjælp hver 14. dag, sm du selv kan bestemme ver i samarbejde med persnalet? (n = 18) 67% 11% 22% 0% 100% Velfærdsteknlgi Ja Både g Nej Ved ikke Ttal Taler persnalet med dig m, hvad velfærdsteknlgi kan gøre fr dig? (n = 18) Bruger du eller persnalet velfærdsteknlgi i dit hjem? (n = 18) 0% 6% 94% 0% 100% 67% 0% 22% 11% 100% Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 23

24 Mad g måltider Hvr tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med maden? (n = 18) Bliver der lyttet til dine ønsker, hvis du kmmer med frslag til maden eller menuen? (n = 18) Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Ttal 17% 11% 17% 22% 33% 0% 100% Ja Både g Nej Respndenten kmmer ikke med frslag til maden eller menuen Ved ikke Ttal 22% 0% 44% 33% 0% 100% Ja Både g Nej Ved ikke Ttal Er du tilfreds med stemningen ved måltiderne, er der f.eks. mulighed fr r, samtale, hygge mv.? (n = 18) 39% 6% 50% 6% 100% Dagligdag Ja Delvis Nej Ved ikke Ttal Går din dag almindeligvis med nget, du synes er rart? (n = 18) 67% 11% 22% 0% 100% Ja Både g Nej Ved ikke Ttal Bliver der lyttet til dine ønsker, hvis du gerne vil være med til at bestemme aktiviteter eller andet, der sker her på plejehjemmet? (n = 8) Kmmer du ud i det mfang, du gerne vil? (n = 18) 50% 12% 38% 0% 100% 56% 6% 39% 0% 100% Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 24

25 Infrmatin Ja Både g Nej Ved ikke Ttal Føler du dig tilstrækkeligt infrmeret m, hvilken hjælp du kan få? (n = 18) Selvbestemmelse 61% 22% 17% 0% 100% Ja Både g Nej Ved ikke Ttal Bestemmer du selv, hvrdan din dag frløber? (n = 18) 94% 6% 0% 0% 100% Livskvalitet Hvrdan vurderer du din livskvalitet alt i alt? (n = 18) Meget gd Gd Ngenlunde Dårlig Meget dårlig Ved ikke Ttal 17% 22% 44% 11% 6% 0% 100% Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 25

26 Ensmhed Ja Både g Nej Ved ikke Ttal Synes du, at det generelt er rart at være sammen med de andre bebere? (n = 18) Vil du gerne have hjælp fra persnalet til at få kntakt til frivillige freninger? (n = 18) 44% 28% 28% 0% 100% 28% 72% 0% 0% 100% Ja Nej Ved ikke Ttal Er der ngen, sm du er særlig frtrlig med, g sm du kan tale med, hvis du har prblemer eller er trist? (n = 18) 17% 83% 0% 100% Ja, fte Ja, en gang imellem Ja, men sjældent Nej Ved ikke Ttal Sker det ngensinde, at du er alene, selvm du egentlig har mest lyst til at være sammen med andre? (n = 18) 22% 11% 0% 67% 0% 100% Ofte En gang imellem Sjældent Aldrig Ved ikke Ttal Hvr fte føler du dig isleret fra andre? (n = 18) Hvr fte føler du, at du savner ngen at være sammen med? (n = 18) Hvr fte føler du dig hldt udenfr? (n = 18) 11% 17% 6% 67% 0% 100% 22% 22% 0% 56% 0% 100% 0% 6% 11% 83% 0% 100% Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 26

27 Tryghed Ja Både g Nej Ved ikke Ttal Føler du dig tryg her på plejehjemmet? (n = 18) 72% 11% 17% 0% 100% Helbred Hvrdan vurderer du dit nuværende helbred? (n = 18) Meget gdt Gdt Ngenlunde Dårligt Meget dårligt Ved ikke Ttal 17% 33% 28% 11% 11% 0% 100% Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 27

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Dr. Ingrids Hjem KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2015 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse : Plejebolig 1 Brugerundersøgelse Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG LANGGADEHUS

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG LANGGADEHUS BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG LANGGADEHUS Sundhed- og Omorgforvaltningen Brugerunderøgele : Plejebolig 1 Brugerunderøgele Plejebolig Brugerunderøgelen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for Data

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup.

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup. VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Side i af i Fra: Til: Ole Paaske (p@aar.dk) Erling Pst (erling@viderup.cm) Dat: 08/06/2010 13:52 Emne: VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Attachments:

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2014 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt pårørende

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2014 (LUP Fødende)

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2014 (LUP Fødende) Ntat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientplevelser blandt Fødende 204 (LUP Fødende) Sundhedsplanlægning, Patientdialg g Kvalitet Kvalitet Niels Bhrs Vej 0 9220 Aalbrg

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG Sundhed- og Omorgforvaltningen - Brugerunderøgele 2014: Plejebolig 1 Brugerunderøgele 2014 Plejebolig Brugerunderøgelen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for Data

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Spørgeskema. Bilag 3. Brugen af supervision

Spørgeskema. Bilag 3. Brugen af supervision Spørgeskema Brugen af supervisin Brugen af supervisin 1. Anvender I supervisin i jeres afdeling? Hvis ja, hvr mange års praksis? (Ved nej svar kun på spørgsmål 3, ved tidligere praksis svar alligevel spørgsmålene)

Læs mere

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016 Effektevaluering af gruppetilbud g individuel vejledning i Handicap & Scialpsykiatri i Stevns Kmmune Januar 2016 Side 1 af 15 Indhld Hvedresultater... 3 Effektevaluering af kvalitet... 3 Test fr at frskellen

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2013 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling for Data og Analyse, Sundheds- og

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Brugerundersøgelse 2013 Plejebolig

Brugerundersøgelse 2013 Plejebolig Brugerunderøgele 2013 Plejebolig Brugerunderøgelen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling for Data og Analye, Sundhed- og Omorgforvaltningen, København Kommune. Layout: KK deign Foridefoto: Henrik Friberg

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 VISITATION

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 VISITATION BRUGERUNDERSØGELSE VISITATION Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse : Visitation 1 Brugerundersøgelse Visitation Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for Data og

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

Evaluering af Cykel-Sidevejskampagne 2010. Hold øje ved sidevejene. Du ved aldrig hvad der kommer

Evaluering af Cykel-Sidevejskampagne 2010. Hold øje ved sidevejene. Du ved aldrig hvad der kommer Evaluering af Cykel-Sidevejskampagne 2010 Hld øje ved sidevejene. Du ved aldrig hvad der kmmer 1 Indhld Frmål g metde Resultater Oplevede farer g cykeladfærd Kendskab til kampagnen Frståelse af kampagnens

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Tirsdag d. 11/3 2013 kl.17.15 i mødelokale 1

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Tirsdag d. 11/3 2013 kl.17.15 i mødelokale 1 Tilmeldt til spisning: 25 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Tirsdag d. 11/3 2013 kl.17.15 i mødelkale 1 1. Frmalia 17.15 Gdkendelse af dagsrden: OK Gdkendelse af referat fra sidste RSV-møde:

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand. Privat Leverandør Din Fleksible Service

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand. Privat Leverandør Din Fleksible Service INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Scial- g Sundhedsfrvaltningen, Ældre g Omsrg Hjemmeplejen Leverandør af persnlig pleje g praktisk bistand Privat Leverandør Din Fleksible Service Anmeldt tilsyn

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

Rapport vedr. unge på væresteder.

Rapport vedr. unge på væresteder. Rapprt vedr. unge på væresteder. Kvantitativ g kvalitativ analyse af brugerne på væresteder g varmestuer i Kirkens Krshær, KFUM s Sciale arbejde g Blå Krs Danmark med særlig fkus på gruppen af unge på

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Dialogforum for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Dialogforum for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt Resultatkntrakt Vedrørende Midtjysk Dialgfrum fr mdtagelse g fasthldelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [15. september 2008 30. juni 2011] Jurnalnummer: 1-33-76-22-14-08 Kntraktens parter Regin: Regin

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010 Mrsø Kmmune Frit valg på ældremrådet Gdkendelse af leverandører August 2010 Side 1 af 9 1. 1 Indledning 1.1. Baggrund Flketinget har den 29. maj 2002 indført frit leverandørvalg på ældremrådet. Hermed

Læs mere

Behandling på væresteder. Afsluttende evaluering af projektet på Blå Kors Danmarks væresteder Projektperiode 2008-2012

Behandling på væresteder. Afsluttende evaluering af projektet på Blå Kors Danmarks væresteder Projektperiode 2008-2012 031212 Behandling på væresteder Afsluttende evaluering af prjektet på Blå Krs Danmarks væresteder Prjektperide 2008-2012 Indhldsfrtegnelse: 0. Resumé s. 3 1. Prjekt Behandling på væresteder s. 7 2. Behandling

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Allerød Kmmune Ældre g Sundhed Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecenter Enghlm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 14. juni 2011, kl. 8.30-17.00 af sygeplejerske, chefknsulent Lis Oline Madsen

Læs mere

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium MUS Et samlet kncept fr Bjerringbr gymnasium Udarbejdet fr samarbejdsudvalget af CC, CI, CK, La, RC, AJ, PF, LN, PS g DG Indhldsfrtegnelse Medarbejderudviklingssamtalen MUS... 2 Specielt fr lærere... 2

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. november 2013.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. november 2013. Slbjerg Fællesråd. Referat af rdinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. nvember 2013. Anvendte frkrtelser findes sidst i referatet Beretningerne findes i frm af frelæggerens uredigerede manuskript sidst

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Vesthimmerlands Kmmune Røde Krs Hjemmet Uanmeldt tilsyn Nvember 2011 WWW.BDO.DK Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato Vejledning til ansøgning m støtte fra Scialstyrelsen til implementering af metderne Critical Time Interventin sm generel metde (CTI), Scial Færdighedstræning (SFT) g Åben Dialg (ÅD) Enhed CDAM Sagsnr.

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

Hurtig identifikation af elever med læsevanskeligheder og udredning af deres specifikke behov.

Hurtig identifikation af elever med læsevanskeligheder og udredning af deres specifikke behov. 1 Ordblindestrategi Sunds-Ilskv Skle Sunds-Ilskv Skle har et elevtal på ca. 600 elever. 82 af disse elever går på vres Ilskv afdeling. Vi har de seneste år plevet en str tilgang af elever fra Karupmrådet.

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

Evaluering af Stenløse Kulturhus

Evaluering af Stenløse Kulturhus Evaluering af Stenløse Kulturhus Evalueringen er udarbejdet i maj-juni 2016 Af Egedal Kmmune 1 Indhld Indledning... 3 Baggrund... 3 Metde... 4 Sammenhæng på tværs af huset... 5 Et brugerstyret hus... 7

Læs mere

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre Evaluering af selvkørende støvsugere på btilbud g plejecentre 1. Indledning Sm en del af det vedtagne budget fr 2013-2016 indgår en række budgetprjekter, sm samlet set har det verrdnede frmål at skabe

Læs mere

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark Odense d. 20/12-2010 Opfølgning på prjektet Ny afdeling Nye veje sm er afhldt fr midler bevilget fra pulje til Persnaleplitiske prjekter, Regin Syddanmark Klinisk Genetisk Afdeling, OUH har fået bevilget

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Forslag til øget anvendelse af velfærdsteknologi

Forslag til øget anvendelse af velfærdsteknologi 29. ktber 2015 Frslag til øget anvendelse af velfærdsteknlgi I frbindelse med vedtagelsen af budgettet fr 2016 g verslagsårene 2017-2019 blev det besluttet, at der skal indarbejdes en driftsbesparelse

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Hjemmepleje 1

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Hjemmepleje 1 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse : Hjemmepleje 1 Brugerundersøgelse Hjemmepleje Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling for Data og Analyse, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen,

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsphld Udveksling til: Kenya Udvekslingsperide: 3. februar 13. april 2013 Navn: Email: Anne Therese Sørensen annetherese86@gmail.cm Tlf. nr. 22914550 Evt. rejsekammerat: Simne, Christina

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive NOTAT Den 24. september 2012 Manual fr tilsyn i Scialafdelingen Scialafdeling 7800 Skive Trvegade 10 7800 Skive Tlf: Fax:99155777 CVR-nr.: 29189579 sas-frv@skivekmmune.dk www.skive.dk Reference.: 779-2009-123010

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 GENOPTRÆNING

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 GENOPTRÆNING BRUGERUNDERSØGELSE 2014 GENOPTRÆNING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Genoptræning 1 Brugerundersøgelse 2014 Genoptræning Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Indhldsfrtegnelse Krt præsentatin af Benheden Nattergalevej, Mejsevej 1 g 12 3 Statusafsnit. Opsamling fra sidste virksmhedsplan 3 a. Hvad er der arbejdet med. 3

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Lergravsvej 53, 2300 København S Tilsynet er udført den 14. september 2009, kl. 8.00-15.30 af specialknsulenter

Læs mere

Interview med Kristine. J: 00:00: Hvor gammel er du? K: 25. J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer. J: Hvor er du opvokset henne?

Interview med Kristine. J: 00:00: Hvor gammel er du? K: 25. J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer. J: Hvor er du opvokset henne? Interview med Kristine J: 00:00: Hvr gammel er du? K: 25 J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer J: Hvr er du pvkset henne? K: I slagelse J: Hvilket pstnummer br du i? K: 2000 J: Er du rgandner?

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 HJEMMEPLEJE

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 HJEMMEPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE 2014 HJEMMEPLEJE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2014: Hjemmepleje 1 Brugerundersøgelse 2014 Hjemmepleje Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite HG Fdbld Vi kan rumme både bredde g elite Seminar fr HG Fdbld d. 29/2-2008 g 1/3-2008 Søren F. Jørgensen Side 1 Indhld Del 1...3 Om baggrund g frmål...3 Om rapprtens indhld...3 Om arbejdsfrmen...3 HG på

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør persnlig pleje g praktisk hjælp Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.,

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Tjekliste Medfødt immundefekt

Tjekliste Medfødt immundefekt Tjekliste Medfødt immundefekt Familien g barnet Daginstitutin g skle Pasningstilbud med få børn Frældrene hlder barnet hjemme pga. infektinsrisik. Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Pædaggiske støttefranstaltninger,

Læs mere

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD]

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD] 2. Feb. 2014 Fra Områdebestyrelsen fr Område Syd, Daginstitutiner Til Skle- & Børneudvalget Att.: Frmand, Claus Larsen, clausl@rskilde.dk Dagtilbud, Velfærd Att.: Vicedirektør, Jakb Skriver, Jakbs@rskilde.dk,

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

Evaluering af inklusionsindsatsen 2014

Evaluering af inklusionsindsatsen 2014 Evaluering af inklusinsindsatsen 2014 Indledning LTK har i flere år arbejdet med at sikre den bedst mulige inklusinsindsats med fkus på læring g trivsel. Det betyder at inklusinsindsatsen retter sig md,

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 FOA Aalbrg den 18. juni 2014 Tjekliste Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 Indledning I det følgende gives der en tjekliste til, hvad man bør være pmærksm på, når der udarbejdes høringssvar til

Læs mere

PEGIDA Patriotiske europæere mod islamiseringen af vestlige lande

PEGIDA Patriotiske europæere mod islamiseringen af vestlige lande ROLLEKORT: Demnstratinsteamet Vi frbereder demnstratinerne i 1. g 2. sessin. De andre teams deltager naturligvis i demnstratinerne. I tredje sessin skriver vi en t minutter lang tale m Pegidas visin fr

Læs mere

Nedenfor en række mere detaljerede kommentarer:

Nedenfor en række mere detaljerede kommentarer: Senirrådet i Gladsaxe v/ frmand Carl-Erik Andersen Rådhus Allé, 2860 Søbrg Frmanden træffes på telefn 40 19 54 43 Frmandens e-mail: cea@pst9.tele.dk Til Senirudvalget Høringssvar vedrørende Kvalitetsstandarder

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Dansk Hjemmepleje Service Ryttergårdsvej 3 Farum Tilsynet er udført den 15. september 2009 kl. 8.00-16.30

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Daghspitalet Skive Kmpagnigade 11B 7800 Skive Daghspitalet er en del af Regin Midtjyllands samlede behandlingstilbud til mennesker

Læs mere

Evaluering af de faglige koordinationsfora

Evaluering af de faglige koordinationsfora 21. december 2006 CSB j.nr. 20-067/2006 Evaluering af de faglige krdinatinsfra 2006 1. Resumé I 2004 blev der nedsat seks faglige krdinatinsfra fr at styrke netværk, krdinatin g videns- g erfaringsudveksling

Læs mere

Til en begyndelse bliver det hovedsagelig vuggestuen vi kigger indretning på vi anskaffer et væg hængt bord samt investerer i en tumle ottekant.

Til en begyndelse bliver det hovedsagelig vuggestuen vi kigger indretning på vi anskaffer et væg hængt bord samt investerer i en tumle ottekant. 1 Visiner Vi arbejder fr det sunde liv, fyldt med bevægelse. Vi startede med mrgensjv g har udbygget det på frskellige måder bl.a. Med ugens leg. Vi bruger gså vres gryde mere målrettet i frhld til aktiviteter.

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Frmanden bød velkmmen g pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen sm dirigent. Pkt. 1: Vagn

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Ørestad Plejecenter. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Ørestad Plejecenter. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG Sunhes- og Omsorgsforvaltningen - Brugerunersøgelse 2014: Plejebolig 1 Brugerunersøgelse 2014 Plejebolig Brugerunersøgelsen er uarbejet af Epinion P/S og Afeling for

Læs mere

CareWare 2015 Koncept

CareWare 2015 Koncept CareWare 2015 Kncept Baggrund Regeringen, KL g Danske Reginer har de senere år udarbejdet en række fælles strategier fr digitalisering af landets kmmuner g reginer. Det drejer sig m: Natinal strategi fr

Læs mere