Indlæg fællesmøde. Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indlæg fællesmøde. Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse"

Transkript

1 Indlæg fællesmøde Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse - Hvordan ekspliciteres den i dermatologisk ambulatorium og dækker den patienternes behov?

2 Hvad har inspireret mig? Min erfaring og opfattelse af, at mennesker der rammes af kronisk lidelse har brug for mere end viden og handle muligheder. Lyst til og behov for at vi bliver bedre til at beskrive og dokumentere, hvad det er vi foretager os i processen med patienterne som skal lære at leve med kronisk lidelse. - Er det ikke vigtig sygepleje? Hvordan kvalitetssikre den del af sygeplejen?...fortsættes..

3 fortsat... Hverdagslivets betydning. Udvikle vores viden og adfærd i den sammenhæng og således begrænse oplevelsen af frustration over "hvorfor patienterne ikke gør som vi siger." Kronikermodellen Hvordan sikre normering og arbejdsmiljø, der gør os i stand til at "uddanne" patienterne til at være en realistisk del af kronikermodellen?

4 Hvordan. - Hvilken metode? En kvalitativ undersøgelse med afsæt i hermeneutikken. Litteratursøgning - Har andre gjort noget i den retning? Har andre belyst patienternes behov? Et fokusgruppe interview

5 Hvordan? - Hvilken metode? Analyse metode - Udfra Kvales 3 fortolkningsniveauer med tekstkondensering som interview analyse metode. Som teoretisk referenceramme og diskussions partner brugte jeg Joyce Travelbee's eksistentielle sygeplejeteori. Herudover Katie Erikssons "lidelsens drama," artikelserien, Astrid Wahl og Cato Mørk m.fl.

6 Konklusion Patienterne har behov for at blive spurgt - kan have svært ved selv at tage initiativ til at fortælle Åbenhed om lidelsen, giver mulighed for bekræftelse af lidelse. Åbenhed kan være svært for patienterne. De har brug for hjælp i processen.

7 Konklusion fortsat... Åbenhed og medinddragelse af pårørende til den voksne patient er et stort behov for patienterne At seksuelle problemer i forbindelse med kronisk lidelse ikke er noget der spørges til. At sygeplejerskerne ikke føler sig kompetente til at tale med patienterne om intime spørsmål.

8 Af interviewet fremkom følgende: Sygeplejersken lytter og forholder sig åben til patienternes individuelle behov At lære at leve med kronisk lidelse er en svær proces uanset alder. Viden, redskaber og smøreplaner giver patienten tryghed og oplevelse af styring....fortsættes..

9 ...fortsat... Accept fra omgivelserne har betydning for selvopfattelse og livet med sygdommen. Pårørende inddrages sjældent Synligheden af psoriasis påvirker livskvaliteten negativt. Patienterne er bange for opblussen.

10 ...fortsat... Åben, modtagende og forstående sygepleje - ikke fordømmende

11 ...fortsat... Svært med psoriasis og seksuelt samvær. Spørger ikke patienterne, føler sig ikke kompetente. Berøringsangste.

12 ...fortsat Opgave i sygeplejen at stimulere til samvær med ligestillede. Giver pusterum. Afmagt i forhold til at alle patienter ikke opnår accept og mestring af egen lidelse. Tid til indskrivningssamtale og samtaler undervejs er vigtig. Svært at beskrive sygeplejen.

13 Hvad udtrykte patienterne? HÅB BEHOV FOR VIDEN FORTRÆNGNING NY MENING

14 ... fortsat... PATIENT / PÅRØRENDE / ÅBENHED: "Man skulle nok have fortalt det, så ville man have haft det bedre med sig selv, og de havde haft det bedre. Jeg er mere åben idag, og det skal man nok være." SYG / RASK BEKYMRING

15 ... fortsat... ENSOMHED AT TALE MED ANDRE I SAMME SITUATION SELF-RESPONSIBILITY / SELF-CONTROL HUMOR

16 Teori, som vi ikke Især hjælpe mennesket med at finde mening i de forholdsregler, han/hun må tage for at bevare helbredet og få styr på sine sygdomssymptomer.(jt) Faktorer som kan opleves belastende eller stressende for patienten med kronisk sygdom er ofte de faktorer som den enkelte må mestre og lære at leve med for at få bedst mulig livskvalitet til trods for sygdommen. (TH + GKN) Ingen er ekspert i at hjælpe individer med at håndtere sygdom og lidelse. Det er ikke en let opgave at hjælpe individer med at finde mening i det, der synes meningsløst. Det er en kompleks opgave, der kræver forståelse, dømmekraft, takt, færdigheder og mod hos sygeplejersken. Det vil kun lykkes hvis sygeplejersken tror på, at der kan findes mening. (JT)

17 Perspektivering.. Ved at underbygge mine fund med de teoretiske kilder jeg bruger, vil begreberne: Håb, mening, livsmod, individualitet, nærvær i tilstedeværelsen, fortælling, viden, accept, motivation, soviale relationer, fællesskabsfølelse, stigmatisering,pårørende, seksualitet, åbenhed, bekræftelse, anerkendelse, forståelse, menneskelighed, stress og mestring....blive ekspliciteret og således mere håndgribelige at arbejde videre med.

18 Perspektivering fortsat... Prioritering af indsatsområde F.eks. medinddragelse af pårørende til voksne patienter med kronisk hudlidelse. Arbejdsgruppe - Hvad skal samtaler rumme?

19 SLUT :-)

20 Teori Indsigt kræver at sygeplejersken udspørger patienten (JT) At invitere patienten til at fortælle, er at give personen hjælp til at udforske, forstå og finde mening i lidelsen.(ke+lf) Omdrejningspunktet i processen med at lære at leve med kronisk lidelse, at finde mening. = Årsager der er forståelige og tilfredsstiller individet.(jt) Det er kun den syge, der kan tillægge sygdomserfaringerne værdi eller mening.(jt) Det er sygeplejerskens rolle at hjælpe patienten med livsvarig sygdom til at føle håb for at kunne håndtere stresset ved sygdom og lidelse. (JT)

21 Teori fortsat... Føler patienten sig ensom i lidelse, vil der let opstå en følelse af håbløshed, som igen fører til fortvivlelse. Mangler håb. Et fortvivlet menneske kan ikke skabe nyt liv.(ke) Går sygeplejersken udfra at accept følger viden? Accept er snarer en endeløs proces. Viden skal gives når den efterspørges. - Når mennesker bestemmer selv, kommer deres motivation indefra, så engagerer man sig, fordi det er vigtigt eller interessant - og ikke fordi en anden har sagt man skal.(ea)

22 ... teori fortsat... Hvad der regnes for normalt og afvigende for normalen skabes i sociale sammenhænge. Da mennesket er et socialt væsen, kan oplevelsen ved at være synlig syg i huden være med til at patienten oplever at blive stigmatiseret, hvilket klart hænger sammen med det stærke ideal om skønhed, sundhed og vellykkethed i vores vestlige kultur.(aw+cm) At leve med kronisk sygdom handler ikke kun om det enkelte menneske. Når et menneske bliver sygt rammes den nærmeste familie også. Patienter forsøger at holde tanker, spekulationer og fornemmelser af angst og uro for sig selv. De ønsker ikke at bekymre ægtefælle og familie unødigt.(artikel 3)

23 ... Teori fortsat... Hverdagens kontekst består af en mængde ting, der fylder og er under konatant forandring. Patienterne er optagede af problemer vedrørende relationer, familie, arbejde og sygdom samtidig med, at de bekymrer sig om at forandre deres hverdagsrutiner. (LG)

24 ..teori fortsat... Lidelsen kan lindres ved at patienten føler sig bekræftet og forstået, ved at patienten bliver mødt med værdighed og får lov til at være patient, at få tid og rum til at lide. (KE) "Bare det, at sygeplejersken berører emnet og derved gør det legitimt at tale om seksualitet, er ofte tilstrækkeligt. Derved bryder de tovejstabuet, og patienten føler sig mødt."(cs+kbc)

JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46.

JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46. JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46.982 Måned/ år: Maj 2007 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Problemformulering:...5

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

The conversation about sexuality with the younger patient

The conversation about sexuality with the younger patient Navn: Studienr.: Modul/semester: Hold: Vejleder: Vejleder brugt: Antal anslag: Maria Christensen sya11230 Modul 14, 7. semester Feb11 Erika Frank Ja 59.772 anslag Seksualitet og rheumatoid artrit Samtalen

Læs mere

Sygeplejersken som coach

Sygeplejersken som coach Sygeplejersken som coach Bachelorprojektet er udarbejdet af sygeplejerskestuderende Daniela Decca-Winding Syk10278, Sep07 Klasse C. Vejleder Merete Wonsyld Afleveringsdato 3. Januar 2012 på professionshøjskolen

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

VOLDTÆGT AF ANITTA GULDBERG

VOLDTÆGT AF ANITTA GULDBERG VOLDTÆGT AF ANITTA GULDBERG ILLUSTRATIONER: LISBETH E. CHRISTENSEN 14 PSYKOLOG NYT En voldtægt er belastende i sig selv men det kan det efterfølgende forløb også være. Hvordan kvinden, der anmelder overgrebet,

Læs mere

Forebyggende besøg - til borgere mellem 55 og 74 år

Forebyggende besøg - til borgere mellem 55 og 74 år Projektevaluering af: Forebyggende besøg - til borgere mellem 55 og 74 år Afdelingen for folkesundhed I sundhedscenter Odsherred 0 Indholdsfortegnelse Baggrund for projektet.... 2 Besøgene.... 2 Eksempler

Læs mere

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital Gennem de seneste årtier er: opfattelser af kronisk sygdom forandret vores forventninger til behandling og til

Læs mere

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk - et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk Hvem er vi? Foreningen Smertetærskel er en frivillig social forening. Vores forening består af en

Læs mere

Bachelor i sygepleje

Bachelor i sygepleje PROFESSIONSHØJSKOLEN METROPOL Bachelor i sygepleje Sygepleje til unge kvinder med stomi Cecilie Senger Byrgesen 681248 04-06-2013 Modul 14 Antal anslag: 71.849 Vejleder: Birgit Norberg Abstract The project

Læs mere

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger?

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Pjecen kan fås hos: Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13 1364 København K Tlf.: 33 93 44 50 www.sus.dk Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Rundt om

Læs mere

21 NÅR ÉN IGEN BLIVER TIL TO

21 NÅR ÉN IGEN BLIVER TIL TO 135 21 NÅR ÉN IGEN BLIVER TIL TO I dag lever vi længere, og mister vi vores ægtefælle som 60-70 årig, kan vi sagtens forvente at have mange år tilbage. Derfor er forestillingen om at møde en ny kæreste

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. s. 3

Indholdsfortegnelse. s. 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Problemformulering... 6 2 Metode... 6 3 Empiri... 7 3.1 Beskrivelse og argumentation for undersøgelsen... 7 3.2 Centrale pointer fra empirien... 8 3.2.1 Centrale

Læs mere

Jeg er uddannet både fysioterapeut og psykoterapeut og har derigennem fået en bred forståelse og indsigt i menneskers fysiske og psykiske verden.

Jeg er uddannet både fysioterapeut og psykoterapeut og har derigennem fået en bred forståelse og indsigt i menneskers fysiske og psykiske verden. Introduktion til psykoterapeutisk behandling. Min baggrund: Jeg er uddannet både fysioterapeut og psykoterapeut og har derigennem fået en bred forståelse og indsigt i menneskers fysiske og psykiske verden.

Læs mere

Bachelorprojekt Kommunikation om seksualitet

Bachelorprojekt Kommunikation om seksualitet Bachelorprojekt Kommunikation om seksualitet Udarbejdet af: Sisse Laxager studienr.: 9.703 Charlotte Torp Olsen studienr.: 9.990 Vejleder: Kirsten Dalby Sygeplejerskeuddannelsen Herlev Professionshøjskolen

Læs mere

i Nyreforeningen / Resultater fra ungeprojektet

i Nyreforeningen / Resultater fra ungeprojektet i Nyreforeningen / Resultater fra ungeprojektet Resumé Formålet med dette projekt har været, at afdække hvad Nyreforeningen kan gøre for at hjælpe og støtte unge med nyresygdom. Projektet er gennemført

Læs mere

Én for alle alle for én

Én for alle alle for én Én for alle alle for én - pædagoge ns arbejde med børnefællesskaber i børnehaven Navn: Mie Louise Egeskov Studienummer: 22111510 Vejleder: Mie Thulesen Censor: Susanne Kantsø Bachelorperiode: 20. april

Læs mere

Forældresamarbejdet i daginstitutioner og dagpleje

Forældresamarbejdet i daginstitutioner og dagpleje Forældresamarbejdet i daginstitutioner og dagpleje Identifikation og analyse af konflikttyper ved kvalitativ undersøgelse Anden delrapport i undersøgelsen Konflikter mellem forældre og personale i daginstitutioner

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt Susanne Ohrt og Lene Poulsen at være Pårørende til en parkinsonramt formål Parkinsonforeningen har udarbejdet denne pjece for at støtte pårørende, der ligesom den parkinsonramte er blevet kastet ud i en

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

Hvorfor er det så svært..

Hvorfor er det så svært.. Opgaveløser: Lene K. Nielsen Lene R. Buchvardt Hold: Sept. 07 Opgavetype: Bachelorprojekt Studieenhed: 7. Studieenhed Måned og år: Januar 2011 Vejleder: Gitte Rohde Hvorfor er det så svært.. Denne opgave

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere