Vejledning til medarbejdere om stress

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til medarbejdere om stress"

Transkript

1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning til medarbejdere om stress Identifikation, forebyggelse og håndtering af arbejdsbetinget stress

2 2

3 Indholdsfortegnelse: Fødevareministeriets stresspolitik... 4 Definition af arbejdsbetinget stress Identifikation af stresssymptomer De første gode råd mod stress: Forebyggelse af stress Det kan du selv gøre De næste gode råd til en mindre stresset arbejdsdag Det kan man gøre på arbejdspladsen for at minimere arbejdsbetinget stress Skab dialog om arbejdsopgaverne og disses indbyrdes prioritering Der skal være klare mål for opgaverne og viden om, hvad der forventes Du skal have mulighed for indflydelse på egen arbejdssituation Skab en hjælpsom og behagelig arbejdskultur, hvor samarbejde er i fokus De væsentligste risikofaktorer i forbindelse med arbejdsbetinget stress er Sådan håndterer du arbejdsbetinget stress Hvad gør du, hvis du er blevet alvorlig ramt af arbejdsbetinget stress At vende tilbage til arbejdet igen Forslag til hvad der kan indgå i en handlingsplan Kolleger til en stressramt

4 Fødevareministeriets stresspolitik Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri arbejder på at blive blandt de førende i Danmark på arbejdsmiljøområdet. Vi aner kender betydningen af at identificere, forebygge og håndtere pro blemer i forbindelse med arbejdsbetinget stress. Vi er derfor meget engagerede i at skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø, hvor ingen medarbejdere oplever arbejdsbetinget stress. Som en del af ministeriets indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i forbindelse med arbejdsbetinget stress er der udarbejdet en vejledning til ledere med medarbejderansvar og denne vejledning til medarbejderne. 4

5 Definition af arbejdsbetinget stress Stress defineres som en reaktion på ydre påvirkninger, der kræver psykisk og kropslig tilpasning. Stress ledsages af psykiske og/eller sociale reaktioner (eller symptomer). Stress opstår, når vi skal håndtere situationer, hvor vi oplever ubalance mellem kravene til os og vores ressourcer. Arbejdsbetinget stress kan derfor skyldes ubalance mellem den enkeltes ressourcer og en række faktorer, der har at gøre med arbejdets indhold, omfang, organisering eller med samarbejdsforholdene. Der er to former for stress: 1. Akut stress, der opstår som følge af kortvarige påvirkninger, der kræver en hurtig eller anstrengende indsats. Denne form er som hovedregel hensigtsmæssig og er med til at føre os gennem en verden med udfordringer og ændrede krav. 2. Kronisk stress er et resultat af en vedvarende påvirkning, som vi ikke får fjernet eller fjerner os fra. Kronisk stress fastholder kroppen i alarmberedskab, og over tid vil den nedbryde kroppens og psykens evne til at tilpasse sig og skabe overensstemmelse mellem ydre krav og indre ressourcer. Kronisk stress kan derfor skade helbredet. 1. Identifikation af stresssymptomer Der er 3 slags symptomer på stress 1. Fysiologiske: De kropslige stressreaktioner kan fx være hjertebanken, hovedpine, mavesmerter, muskelsmerter, muskelspændinger, svedeture for højt blodtryk, svimmelhed m.v. 2. Psykologiske: Psykologiske stresssymptomer kan vise sig ved at du fx er nervøs, rastløs, irriteret, forvirret, har svært ved at huske, har let til gråd, virker træt, trist og udmattet. 3. Sociale: Sociale stresssymptomer kan fx være øget sygefravær og forringet kvalitet i løsning af arbejdsopgaver, at det tager længere og længere tid at løse opgaverne, tilbagetrækning fra fællesskabet samt øget brug af stimulanser (kaffe, mad, cigaretter mv.). De beskrevne stresssymptomer kan ikke læses som en facitliste, men er 5

6 eksempler på nogle kendte reaktionsmønstre hos stressramte. Det vil være en god ide at lære dine egne stresssymptomer at kende, så du kan gøre noget ved det, der stresser dig, inden du bliver syg. Det gælder om at se signalerne i tide og handle på dem, og så gælder det i høj grad om at finde ud af, hvordan du skal indrette dig, så du hele tiden lever i overensstemmelse med det, der giver dig høj livskvalitet, glæde og trivsel. På den måde kan du styrke din robusthed i forhold til stress De første gode råd mod stress: Lær dine stresssymptomer at kende og brug din viden til at handle. Forsøg at finde ud af, hvad der stresser dig. Overvej hvad du kan gøre. er det småting, der stresser dig? er de det værd? Find ud af, hvad du har indflydelse på, og hvad du ikke har. Snak med din leder om din arbejdssituation, så i kan finde en løsning: er det en bedre prioritering af opgaverne, mere klare mål for opgaveløsningen, færre arbejdsopgaver eller noget andet, der skal til. Lad være med at gruble over noget, der kun måske vil ske. tag imod omsorg og gør selv opmærksom på dine behov. Vær realistisk, når du sætter dine mål. Sæt dig ind i Fødevareministeriets informationsmateriale om stress og søg yderligere information i Personalekontoret. Kontakt evt. hvis du har brug for ekstern hjælp. Falck Healthcare kan kontaktes på tlf.:

7 2. Forebyggelse af stress Din arbejdsplads og leder har ansvaret for at skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø, hvor ingen medarbejdere oplever arbejdsbetinget stress. Det er imidlertid kun muligt, hvis du som medarbejder gør opmærksom på, hvornår du føler dig påvirket af arbejdsbetinget stress, og selv forsøger at forebygge de situationer, hvor lige netop du, føler dig påvirket. Her gives nogle forslag til, hvordan du selv kan styrke din modstandskraft over for stress og til hvordan man på arbejdspladsen kan minimere de væsentligste risikofaktorer i forhold til arbejdsbetinget stress. 2.1 Det kan du selv gøre Der er her tale om en række generelle forhold, der har indflydelse på de fleste menneskers modstandskraft over for stress. Du kan styrke din modstandskraft over for stress ved at passe på din krop. Regelmæssig motion hjælper til at styrke din modstandskraft, så selvom du synes, det virker helt umuligt at finde tid til at motionere, så prøv at finde tiden det er en god investering. Overvej om du kan lægge lidt motion ind i din dagligdag - Kan du cykle hele vejen eller en del af vejen til arbejde? - Kan du gå til stationen eller til det næste stoppested? - Tag trappen i stedet for elevatoren - Gå en lille tur i frokosten, hvis det er godt vejr - Brug dit hæve-sænkebord og rejs dig op flere gange i løbet af dagen Spis sundt - Hold din frokostpause og spis frokost (Det er bedre end chokolade kl ) - Drik rigeligt med vand i løbet af dagen Hold pauser - Gå helt væk fra skærmen - Tag en lille snak med en kollega - Lav et par øvelser, der modvirker spændinger i ryg og skuldre 7

8 tank op Find ud af, hvordan du kan tilføre dig selv ny energi er det ved: at have tid helt for dig selv være sammen med andre gå en tur i skoven meditere lytte til musik lave noget kreativt som at male eller skrive Uanset hvordan du gør det, så sørg for at afsætte tid til at tanke op fx lidt tid hver dag og mere tid i weekenden. Brug også ferier og fridage til at tanke op De næste gode råd til en mindre stresset arbejdsdag: Start dagen med at få et overblik gør dig klart, hvad du skal nå vær realistisk og indlæg tid til uforudsete opgaver i din arbejdsplan. Prioriter og planlæg opgaverne. Læg fx de mest krævende opgaver på tider på dagen, hvor du ved, du arbejder bedst. Hvis du synes en bestemt opgave er særlig vanskelig eller stresser dig, kan det være en god ide at starte med den, så den ikke skal hænge dig over hovedet hele dagen eller på anden måde vokse sig til et større problem for dig. Afrund dagen. Med et overblik og eventuelt en liste over næste dags opgaver kan du holde fri med god samvittighed. Gør en ting ad gangen og gør gerne opgaven, du er i gang med færdig, hvis det kan lade sig gøre. Overvej, hvornår tingene er færdige måske behøver alt ikke at være helt perfekt. Meld ud om problemer og forventninger. Bed om hjælp, hvis du har brug for det. Hold fri, når du har fri sluk mobilen og lad være med at tjekke e mails i perioder. Få humor ind i hverdagen. 8

9 2.3. Det kan man gøre på arbejdspladsen for at minimere arbejdsbetinget stress Skab dialog om arbejdsopgaverne og disses indbyrdes prioritering Lederen har ansvaret for, at den enkelte medarbejder er klar over, hvorledes arbejdet skal planlægges, og efter hvilke overordnede principper de forskellige arbejds opgaver skal prioriteres. Lederen er ansvarlig for, at tilrettelæggelsen af arbejdsopgaverne drøftes løbende med den enkelte medarbejder. Lederen er ansvarlig for at skabe et klima i kontoret, hvor det er muligt at sige fra, når mængden eller arten af arbejdsopgaver overstiger den enkelte medarbejders formåen. Lederen skal også sikre, at flere medarbejdere er i stand til at løse de samme arbejdsopgaver, så alle personer og funktioner kan aflastes, når det er nødvendigt. Tag det op til drøftelse fx på et møde i din enhed, hvis du føler, der er problemer med prioritering og tilrettelæggelse af opgaverne Der skal være klare mål for opgaverne og viden om, hvad der forventes For at undgå, at usikkerhed med hensyn til kravene til opgaveløsningen bliver en stressudløsende faktor, skal lederen sikre, at alle medarbejdere er klar over, hvilke krav der er til opgaveløsningen gerne i samråd med medarbejderne. Lederne bør give realistiske bud på kvalitetskravene til opgaveløsningen. Lederen bør overveje, om det afgørende for kvaliteten for den konkrete opgave er nul fejl overhovedet, eller om det er hurtigheden af opgaveløsningen, der er afgørende. Er det vigtige fx, at en tekst er gennemlæst, og rettet og omformuleret af indtil flere personer for at sikre en særlig god sproglig eller indholdsmæssig kvalitet, eller er det et hurtigt svar, hvor der kan indsnige sig et par sproglige fejl i teksten. Lederen skal bidrage til et positivt arbejdsmiljø, hvor der fokuseres på 9

10 succeser og ikke på fejl. Lede ren bør endvidere være opmærksom på at give medarbejderne tilbagemeldinger om løsningen af arbejdsopgaverne. Spørg, hvis du er i tvivl om målene for opgaven og om hvad der forventes af dig. Hvis du er utilfreds med dine opgaver, dine kollegaer, dit skrivebord eller andet, så overvej, hvordan du gerne vil have det i stedet, og stil forslag om, at det bliver på den måde. Brok løser aldrig problemerne, og skaber generelt et dårligt arbejdsklima både for dig selv og for dine kolleger. Overvej, hvordan du selv kan bidrage til et positivt arbejdsmiljø. Det er ikke kun din leder, der kan give positiv feedback. Positive tilbagemeldinger og gode råd fra kolleger medvirker også til et rart arbejdsmiljø Du skal have mulighed for indflydelse på egen arbejdssituation Lederen skal være opmærksom på mulighederne for at give medarbejderne varierede arbejdsopgaver og beslutningsmuligheder vedrørende opgavernes tilrettelæggelse. Dette kan modvirke, at medarbejdere oplever deres arbejdssituation som fastlåst. Manglende ro til at løse større eller sammenhængende arbejdsopgaver, for eksempel som følge af hyppige telefoniske henvendelser, eller placering i storrum, kan også være en stressfaktor. Lederen kan være med til at afhjælpe dette, ved for eksempel at lade telefonbetjeningen gå på skift, etablere stillerum eller projektgrupperum, eller ved at rokere medarbejdere mellem storrum og enkeltrum efter opgavernes karakter. Lederen bør vise stor imødekommenhed for at lade medarbejdere arbejde hjemme, give mulighed for særlige komme- eller gå tider eller på anden vis være fleksibel overfor medarbejderens behov for at skabe balance mellem privatliv og arbejdsliv, forudsat at det ikke går ud over opgavevaretagelsen. Hvis de almindelige personaleretningslinjer skal afviges i forbindelse med at indgå 10

11 en sådan aftale, skal Personalekontoret inddrages. Møder, mails og mobil angives af mange medarbejdere som stressfaktorer. Hvis det også gælder for dig, så lav dine egne regler for, hvornår du læser mails fx 3 gange om dagen i stedet for hele tiden, sluk mobiltelefonen og minimer og effektiviser din mødeaktivitet. Husk på, at din leder ikke er tankelæser sig til, hvis du føler, din arbejdssituation er utilfredsstillende, eller hvis du har nogle særlige behov i forhold til at skabe balance mellem dit privatliv og arbejdsliv Skab en hjælpsom og behagelig arbejdskultur, hvor samarbejde er i fokus Alle medvirker til arbejdskulturen på arbejdspladsen. Overvej, hvordan du kan bidrage positivt. Lederen skal skabe rum for en ærlig og åben dialog, men alle har en andel i at udfylde rummet. Når lejligheden byder sig, så spørg til, hvordan det går med dine kollegers arbejdsopgaver, -mængde og trivsel, og tag dig tid til at høre svaret. Vi bør alle være opmærksomme på at skabe en hjælpsom arbejdskultur, hvor man har mulighed for at få hjælp fra sin leder eller kolleger. Opgaver bør, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, løses i fællesskab som del af et synligt eller usynligt team. Medarbejdere, der skal løse deres opgaver alene og isoleret fra kollegaerne, har større risiko for at udvikle arbejdsbetinget stress. Vær opmærksom på den indbyrdes omgangstone. Hvis nødvendigt kan ledelse og medarbejdere i fællesskab formulere eller drøfte, hvilken adfærd der forventes på arbejdspladsen, og hvad der ikke tolereres. Et godt socialt liv på arbejdspladsen og små pauser i arbejdsdagen er med til at imødegå arbejdsrelateret stress. Indfør derfor gerne en fast frugtpause, kaffepause, morgenmøde, fredagskage eller lignende. 11

12 3. De væsentligste risikofaktorer i forbindelse med arbejdsbetinget stress er: Dårlig ledelse. For store eller modstridende jobkrav. Arbejdspres, arbejdstempo, mange deadlines. uklarhed om mål, rammer, forventninger (egne eller andres), ansvarsområde og/eller kompetence. Rollekonflikter. Modstrid mellem faglige normer/værdier og krav i arbejdet. ubalance mellem krav og personlige og/eller organisa toriske ressourcer. Dårligt samarbejde og kommunikation. Lille indflydelse. Sociale uoverensstemmelser og konflikter herunder mobning og chikane. uforudsigelighed. utrygge ansættelsesforhold. Skiftende arbejdstider Sådan håndterer du arbejdsbe tinget stress Snak med din leder om din arbejdssituation, så I kan finde en løsning: Er det en bedre prioritering af opgaverne, mere klare mål for opgaveløsningen, færre arbejdsopgaver eller noget andet, der skal til. Hvis din stress også har med sammenhængen mellem dit arbejdsliv og privatliv at gøre, så prøv at finde frem til løsninger, der kan afhjælpe dette. Hvis du finder det vanskeligt at tale med din leder om problemet, kan du i stedet kontakte Personalekontoret eller din tillidsrepræsentant. Kontakt eventuelt Falck Healthcare og få en snak med en ekstern part, der kan hjælpe dig med at afdække, 12

13 hvor alvorligt du er ramt af stress. Måske vil det være en ide, at du kort varigt sygemeldes helt eller delvist. Bemærk at en sygemelding på over 14 dage kræver en lægeerklæring fra egen læge Hvad gør du, hvis du er blevet alvorligt ramt af arbejdsbetinget stress Når du ringer og melder dig syg med arbejdsbetinget stress underbygget af en lægeerklæring gælder følgende retningslinjer: Din leder skal først og fremmest anerkende, at der er tale om stress og dernæst tage en samtale med dig om, hvad der har ført til, at du er havnet i denne situation. Det kan derefter aftales, at du sygemelder dig for en længere periode, normalt ca. 2 måneder hvis omstændighederne taler derfor. Samtidig henvises du til at søge hjælp hos Falck Health care. Din leder vil herefter rådføre sig med Personalekontoret om eventuel anden form for behand ling hos fx Stressklinikken i Hillerød, Stressklinikken i Hellerup eller på Arbejdsmedicinsk Klinik i Skive. Du kan finde oplysninger om Fødevareministeriets aftale med Falck Healthcare på Intranettet/Medarbejderhåndbogen eller på: Du kan finde oplysninger om Stressklinikken i Hillerød på: portal/_s.155/1921?_artikelgrup PE_ID_= Du kan finde oplysninger om Stressklinikken i Hellerup på: Du kan finde oplysninger om Arbejds medicinsk Klinik i Skive på: Forløbet koster omkring kr kr. og indledes med en evaluering af, hvor syg du er, og om der er tale om arbejdsbetinget stress eller om der er tale om anden sygdom. Efter denne indledende samtale er 13

14 det en god ide at aftale betingelserne for, hvordan kontakten mellem din leder og dig skal være fremover. Kontakten vil i høj grad afhænge af, hvordan jeres indbyrdes forhold i forvejen er. Det må under ingen omstændigheder komme til at føles som en kontrol eller et pres, at din leder henvender sig løbende til dig, men du skal vide, at du har al den støtte og opbak ning fra arbejdsgivers side som er nødvendig At vende tilbage til arbejdet igen Når du er klar til det og erklæret rask nok fra behandlingsforløbet, kan du begynde at arbejde igen. Du skal regne med en indslusningsperiode, der typisk vil vare mellem 3 og 6 måneder, og i nogle tilfælde endnu længere. Særligt i starten vil du kunne føle dig meget skrøbelig og skal under ingen omstændigheder udsættes for pres. Derfor skal der ved tilbagevenden foretages en gennemgang af dine arbejdsopgaver, der inddeles i 3 kategorier efter om de 1) ikke giver anledning til, at du kan føle dig presset, 2) måske giver anledning til, at du kan føle dig presset, 3) formentlig vil give anledning til, at du føler dig presset. I første omgang tildeles du kun opgaver, der falder indenfor kategori 1, ligesom der aftales en væsentlig nedsat arbejdstid, fx timer om ugen. Det er dig selv, der skal tilkendegive i hvilket tempo arbejdstiden og in ten siteten i arbejdsopgaverne skal opjusteres, og du vil altid have mulig hed for at trappe ned igen, hvis det viser sig, at du er gået for hurtigt frem. Når du er tilbage på fuld tid, skal der laves en handlingsplan for, hvordan du i fremtiden undgår at blive stresset. 14

15 3.4. Forslag til hvad der kan indgå i en handlings plan: Din leder skal i det efterfølgende år holde særligt øje med din trivsel på Om de omstændigheder, der udløste stressen, fortsat er til stede, og i givet fald, hvordan de kan ændres eller håndteres på en anden måde. Reduktion af arbejdsopgaver. er der nogle opgaver, som du ikke kan eller bør varetage og i hvor lang tid. Klar prioritering af arbejdsopgaver. Afholdelse af fleks, afspadsering, ferie og feriefridage. er du god nok til at holde fri eller ophobes fleks og ferie? Hører du til de medarbejdere, der har tendens til at arbej de for meget/længe, kan der indgås en aftale om overholdelse af 37 timers ugen. Personlige relationer på arbejds pladsen er du socialt integre ret? Forslag om hjemmearbejdsplads eller andre fleksible arbejdsforhold. tilbud om fortløbende samtaler hos coach, terapeut eller psykolog. arbejdspladsen, så der hurtigt kan gribes ind, hvis der viser sig tegn på tilbagefald. Der skal også være en opfølgning ved MUS, men vær opmærksom på, at du selv bærer hovedansvaret for at sige fra, hvis du oplever tilbageskridt Kolleger til en stressramt Fødevareministeriet forudsætter åbenhed i håndteringen af problemer relateret til stress, derfor skal kolleger orienteres om grunden til fraværet, uden dog at blive inddraget i enkeltheder om forløbet. Lederen bør sikre, at der er tale om et isoleret tilfælde på arbejdspladsen/ i enheden, ved at tage temperaturen på trivslen blandt medar 15

16 bejderne, ligesom det bør sikres, at kollegerne har forståelse for, at det tager lang tid før den stressramte er på fuld omdrejningshøjde. Lederen, medarbejderen eller kollegaen er altid velkommen til at rette henvendelse til Personalekontoret og få vejledning til håndtering af stressproblematikken. Personalekontoret vil, hvis det skønnes nødvendigt, og forløbet må forventes at blive langvarigt, se på muligheden for at finde en vikar eller anden midlertidig løsning, der gør arbejdspresset mindre for den stressramtes kolleger. 16

17 anvendt Litteratur: Arbejdstilsynet (2006). Arbejdsbetinget stress. København: Arbejdstilsynet. Eller, N. H. (2003). Præsentation af anstrengelses-belønningsmodellen (»the effort reward model«): Den nye stressmodel. Ugeskrift for læger, 165, 40, Karasek, R. og Theorell, T. (1990). Healthy Work. New York: Basic Books, Inc. Publishers. Netterstrøm, B. (1997). Klar besked om stress. København: Aschehoug Dansk Forlag A/S. Netterstrøm, B. (2002). Stress på arbejdspladsen: Årsager, forebyggelse & håndtering. København: Hans Reitzels Forlag. Personalestyrelsen (2006). Arbejdsrelateret stress - En vejledning til Samarbejdsudvalgene. København: Personalestyrelsen. Publikationen er tilgængelig til download fra bl.a. Personalestyrelsen (www.perst.dk) 17

18 Stressbarometer 1. Oplever du, at du er nødt til at arbejde ud over arbejdstiden for at beholde dit job eller for at blive forfremmet? 6. Oplever du, at der er en risiko for, at du vil kunne udsættes for voldelige overgreb fra kunder eller lignende? 2. Anser du arbejdsbetinget stress som et svagheds tegn? 3. Oplever du et stadigt pres for at yde mere på kortere tid? 4. Keder dit arbejde dig? 5. er du bekymret over sikkerheden på arbejdspladsen? 7. er du udsat for mobning, for eksempel i form af fornærmelser, forulempning eller magtmisbrug? 8. Chikaneres du på grund af hudfarve, køn, etnisk oprindelse, handicap eller lignende? 9. Har du for meget at lave og for lidt tid til det? 10. Synes du, at dit arbejde er for svært? Der findes mange forskellige stresstests på Internettet. Spørgsmålene her er et lille udpluk fra nogle af disse test. Prøv fx også testen hos Center for Stress på 18

19 11. er dit arbejde tilfredsstillende? 12. Værdsættes dit arbejde og dine forslag? 13. er støjniveauet på din arbejdsplads passende og er indeklima og belysning behageligt? 14. Har du indflydelse på den måde, hvorpå arbej det udføres? 15. inddrages du i beslutningstagningen? 17. informeres du om ændringer på arbejdspladsen? 18. Modtager du støtte i forbindelse med gennemførelsen af ændringer? 19. Opleves det som om der sker for mange eller måske for få ændringer? 20. er det klart for dig, hvad dine arbejds og ansvars områder indebærer? 16. er dit forhold til din leder OK? 21. Har du et godt forhold til dine kollegaer (eller personale, hvis du er leder)? Hvis du i overvejende grad har svaret ja på de første 10 spørgsmål og nej på de næste 11, er du i risiko zonen for at få arbejdsbetinget stress. 19

20 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotsholmsgade København K Telefon Fax Par No oplag, december 2007

Vejledning til ledere med medarbejderansvar om stress

Vejledning til ledere med medarbejderansvar om stress Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning til ledere med medarbejderansvar om stress Identifikation, forebyggelse og håndtering af arbejdsbetinget stress 2 Indholdsfortegnelse: Fødevareministeriets

Læs mere

Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress

Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress MED-Hovedudvalg Stresspolitik Formål: Målet med denne stresspolitik er at forebygge, modvirke og håndtere stress, da stress indvirker negativt på den

Læs mere

Stresspolitik for Bakkehusene:

Stresspolitik for Bakkehusene: Bælum d. 21. august 2014 Stresspolitik for Bakkehusene: Formål: Formålet med en stresshåndteringspolitik i Bakkehusene er at forebygge stress, da stress indvirker negativt på den enkelte, dennes arbejdsindsats

Læs mere

Stresspolitik. 11. marts 2013

Stresspolitik. 11. marts 2013 Rougsøvej 168 8950 Ørsted Ørsted, den 14. marts 2013 Stresspolitik 11. marts 2013 Overordnet mål: Ørsted Børneby ønsker at være en arbejdsplads, hvor alle medarbejdere trives, og hvor alle former for

Læs mere

Det er EVA's ansvar at minimere stresskilder på arbejdspladsen, samt at sikre at der er et beredskab til at identificere og håndtere stress.

Det er EVA's ansvar at minimere stresskilder på arbejdspladsen, samt at sikre at der er et beredskab til at identificere og håndtere stress. Stresspolitik Stresspolitik på Danmarks Evalueringsinstitut 1 Visionen Vi vil forebygge at medarbejdere og ledere bliver syge eller forlader Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) på grund af arbejdsrelateret

Læs mere

SOLGÅRDEN. Politik for stressforebyggelse og håndtering. Sikkerhedsgruppen marts 2011.

SOLGÅRDEN. Politik for stressforebyggelse og håndtering. Sikkerhedsgruppen marts 2011. SOLGÅRDEN Politik for stressforebyggelse og håndtering. Sikkerhedsgruppen marts 2011. Denne politik er lavet på baggrund af et overordnet arbejdsmiljømål i Thisted kommunes ældreafdeling for 2006 med overskriften

Læs mere

Stress. Organisationen under forandring. Stress

Stress. Organisationen under forandring. Stress Organisationen under forandring 1. Hvad er stress? 2. Symptomer på stress 3. belastninger for akademikere 4. Forebyggelse 5. Når skaden er sket Hvad er stress? Ubalance mellem oplevede krav og egen formåen

Læs mere

Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering

Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering Rikke Hosbond Trillingsgaard Organisationspsykolog, seniorkonsulent ALECTIA A/S Telefon: 30 10 96 79 Mail: Riho@alectia.com Stress i tal 430.000 danskere

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere

Arbejdsmiljø OK 2005

Arbejdsmiljø OK 2005 Arbejdsmiljø OK 2005 En ny opgave for SU SU skal medvirke til et godt arbejdsmiljø SU skal med aftalens 5, stk. 8 arbejde med at forebygge og håndtere stress SU skal fastlægge retningslinjer for arbejdspladsens

Læs mere

TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK

TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK Indhold Vi forebygger Som medarbejder Som gruppe Som leder Som ledelse Som organisation Hvad er stress Hvis det går galt hvad så? TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK Trivsel hænger tæt

Læs mere

Retningslinjer for identificering, forebyggelse og håndtering af arbejdsbetinget stress

Retningslinjer for identificering, forebyggelse og håndtering af arbejdsbetinget stress Retningslinjer for identificering, forebyggelse og håndtering af arbejdsbetinget stress Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

STRESS. En guide til stresshåndtering

STRESS. En guide til stresshåndtering STRESS En guide til stresshåndtering Kend dine signaler Vær opmærksom på følgende symptomer: Anspændthed Søvn Har du problemer med at slappe af? Er du irritabel? Er du anspændt? Er du mere træt end du

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

Arbejdsrelateret stress

Arbejdsrelateret stress Arbejdsrelateret stress Vejledning til medarbejdere OKTOBER 2015 Indhold MT Højgaards stresspolitik 3 Hvad er stress? 4 Tidlige tegn på stress 5 Hvordan kommer stress til udtryk? 6 Hvordan kommer stress

Læs mere

Guide til praktisk stresshåndtering

Guide til praktisk stresshåndtering Aalborg Esbjerg København Guide til praktisk stresshåndtering Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 1 Fakulteterne ønsker både at forebygge og minimere stress.

Læs mere

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Skabelon til en stress og trivselshåndteringspolitik Som et led i organisationens overordnede strategi med at fremme trivsel, er det vigtigt at have nogle gennemarbejdede

Læs mere

Oplæg om stresshåndtering Sine efterskole. November 2016, kl Lykke Mose, cand. psych., konsulent i Perspektivgruppen.

Oplæg om stresshåndtering Sine efterskole. November 2016, kl Lykke Mose, cand. psych., konsulent i Perspektivgruppen. Oplæg om stresshåndtering Sine efterskole November 2016, kl. 10.00-12.30 Lykke Mose, cand. psych., konsulent i Perspektivgruppen. Formål At få viden om stress Hvad er stress? Hvordan forebygges stress?

Læs mere

Stresspolitik for Middelfart Kommune

Stresspolitik for Middelfart Kommune - udkast til økonomiudvalg Stresspolitik for Middelfart Kommune Baggrund Med en stresspolitik vil Middelfart Kommune øge opmærksomheden og forståelsen for arbejdsbetinget stress hos ledere og medarbejdere

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Afdelingsnavn Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 0000 www.cfk.rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Stresspolitik i C-SS i Ballerup Kommune. 1

Stresspolitik i C-SS i Ballerup Kommune. 1 1 Formålet med vores stresspolitik er at sikre: At stress er et problem vi alle har ansvar for at løse At forebygge stress At vi har opmærksomhed på uhensigtsmæssig stress At vi tidligt sætter ind overfor

Læs mere

En af os virksomhedsnetværket CABI Randers, 6.marts 2014. Psykolog Dagmar Kastberg Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital

En af os virksomhedsnetværket CABI Randers, 6.marts 2014. Psykolog Dagmar Kastberg Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital En af os virksomhedsnetværket CABI Randers, 6.marts 2014 Psykolog Dagmar Kastberg Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital Program Psykisk sundhed, sårbarhed og sygdom Fokus på lettere psykiske

Læs mere

Stress er en tilstand

Stress er en tilstand 1 Stress er en tilstand kroppens svar på belastning fysiologiske reaktioner gør kroppen klar til at yde sit maksimum kortvarigt stress kan være stimulerende og udviklende langvarigt stress kan medføre

Læs mere

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik Trivselspolitik Indledning Randers Social- og Sundhedsskole arbejder målrettet mod at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Udgangspunktet herfor er skolens værdier om rummelighed,

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

Stressansvarlighed på alle niveauer Ansvaret for at undgå og/eller håndtere stressproblematikker i dagligdagen ligger på flere niveauer.

Stressansvarlighed på alle niveauer Ansvaret for at undgå og/eller håndtere stressproblematikker i dagligdagen ligger på flere niveauer. Trivselspolitik for Hoven Friskole og Børnehus Indledning Målet med en trivselspolitik er at forebygge, modvirke og håndtere stress, da stress indvirker negativt på den enkelte, dennes arbejdsindsats og

Læs mere

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag?

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Undervisningsaften i Søften/Foldby d.19. marts 2015 1 Kl. 18-19.15: Aftenens forløb

Læs mere

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress (Dette er et OPLÆG/en SKABELON, som KAN bruges til inspiration. Når I har tilføjet, rettet og slettet er det jeres Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress) Institution/afdeling:

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

Arbejdsglæde og stresshåndtering! I arbejdet med demensramte og deres pårørende

Arbejdsglæde og stresshåndtering! I arbejdet med demensramte og deres pårørende Arbejdsglæde og stresshåndtering! I arbejdet med demensramte og deres pårørende Arbejdsglæde og trivsel Balance mellem krav og ressourcer Klare forventninger og krav Indflydelse Der skal være mere af det

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

stress politik delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af stress

stress politik delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af stress stress politik delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af stress 1 Stress Stress har mange omkostninger såvel på det menneskelige plan som for arbejdspladsen. Stressramte medarbejdere

Læs mere

Vær på forkant - spot stress. Seniorkonsulent Dorte Rosendahl Kirkegaard Mobil

Vær på forkant - spot stress. Seniorkonsulent Dorte Rosendahl Kirkegaard Mobil Vær på forkant - spot stress Seniorkonsulent Dorte Rosendahl Kirkegaard dor@cabiweb.dk Mobil 20805007 Agenda Hvad er stress? Flow fra trivsel til stress generelle symptomer Ledelsesmæssige fokuspunkter

Læs mere

1 Stress er en tilstand kroppens svar på belastning fysiologiske reaktioner gør kroppen klar til at yde sit maksimum kortvarigt stress kan være stimulerende og udviklende langvarigt stress kan medføre

Læs mere

STRESS NÅR DET HELE HOBER SIG OP TÆLL3R OGSÅ! MEDARBEJDER

STRESS NÅR DET HELE HOBER SIG OP TÆLL3R OGSÅ! MEDARBEJDER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! MEDARBEJDER STRESS NÅR DET HELE HOBER SIG OP Kasper, der er teamleder, får allerede i bilen på vej til arbejde morgenens

Læs mere

Medlemsinformation nr. 6 2009

Medlemsinformation nr. 6 2009 Medvv Medlemsinformation nr. 6 2009 Læs om PFA Helbredssikring på side 5 - PFA har varslet ændringer fra januar 2010. Stressundersøgelse Erhvervsskolelederne udsendte i samarbejde med PFA pension i slutningen

Læs mere

STRESSPOLITIK I RED BARNET

STRESSPOLITIK I RED BARNET STRESSPOLITIK I RED BARNET Indledning For at understøtte Red Barnets overordnede ønske om at fremme ledernes og medarbejdernes trivsel er det besluttet, at der skal udarbejdes en egentlig stresspolitik

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af stress Socialpædagogerne, Kreds Lillebælt 2. December 2013

Forebyggelse og håndtering af stress Socialpædagogerne, Kreds Lillebælt 2. December 2013 Forebyggelse og håndtering af stress Socialpædagogerne, Kreds Lillebælt 2. December 2013 Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik Rikke Mejlgaard Psykolog Program Hvad er stress? Stress-definition Forskellige

Læs mere

Arbejdsmiljø og sygefravær

Arbejdsmiljø og sygefravær Tema om sygefravær Alle på en arbejdsplads bliver berørt af sygefravær. Enten direkte ved egen sygdom eller indirekte, når kolleger er syge. For at minimere sygefraværet skal der ses nærmere på årsagerne

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø Udgivet af DANSK ERHVERV ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse På hvilke områder inden for

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

Neurologisk Afdeling Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Lemvig

Neurologisk Afdeling Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Lemvig VI TAGER HÅND OM HINANDEN Hospitalsenheden Vest Britta Mørk Neurologisk Afdeling Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Lemvig 1 Formålet med denne trivsels- og stressfolder til alle medarbejdere

Læs mere

VIDEN OG GOD PRAKSIS. Stress skal løses i. fællesskab. frastresstiltrivsel.dk

VIDEN OG GOD PRAKSIS. Stress skal løses i. fællesskab. frastresstiltrivsel.dk Stress skal løses i VIDEN OG GOD PRAKSIS fællesskab frastresstiltrivsel.dk Kampagnen: Fra stress til trivsel Stress skal løses i fællesskab Videncenter for Arbejdsmiljø, 2011 Lersø Parkallé 105 2100 København

Læs mere

Behandling af arbejdsbetinget stress

Behandling af arbejdsbetinget stress Behandling af arbejdsbetinget stress Erfaringer fra en stressklinik Ved Cand. Psych. Eva Borgen Paulsen & Cand. Psych. Sara Lundhus Løkken Stress Center a/s www.lokkenstresscenter.dk Indhold Om Løkken

Læs mere

Trepartssamtale - lederens rolle

Trepartssamtale - lederens rolle Trepartssamtale - lederens rolle Formål med Trepartssamtalen Trepartssamtalen er en samtale mellem medarbejderen (der har været igennem et samtaleforløb), hans eller hendes nærmeste leder og psykologen.

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Som et led i at arbejde med trivsel og sikre kvaliteten i opgaveløsningen skal der lokalt arbejdes med at forebygge og håndtere sygefravær. Retningslinjen

Læs mere

Fra trivsel til stress: Forebyggelse og håndtering af arbejdsrelateret stress hos medarbejderne

Fra trivsel til stress: Forebyggelse og håndtering af arbejdsrelateret stress hos medarbejderne Fra trivsel til stress: Forebyggelse og håndtering af arbejdsrelateret stress hos medarbejderne Ved Ph.d. cand.psych.aut., Forsker på NFA og selvstændig erhvervspsykolog Workshoppen. Sådan cirka. En hurtig

Læs mere

Hvad er stress? Er du stresset? Stress er ikke en sygdom, men en tilstand. Eller har du travlt?

Hvad er stress? Er du stresset? Stress er ikke en sygdom, men en tilstand. Eller har du travlt? Stress Stress Hvad er stress? Hvordan opstår stress? Symptomer og reaktioner på stress Hvordan kan vi håndtere og forebygge stress? Stress af (selvstændig læringsfil) 1 Hvad er stress? Stress er ikke en

Læs mere

ET VELFUNGERENDE PSYKISK ARBEJDSMILJØ. Forslag til indsatsområder og indsatsmåder

ET VELFUNGERENDE PSYKISK ARBEJDSMILJØ. Forslag til indsatsområder og indsatsmåder ET VELFUNGERENDE PSYKISK ARBEJDSMILJØ Forslag til indsatsområder og indsatsmåder Forslag til indsatsområder og indsatsmåder for et velfungerende psykisk arbejdsmiljø Psykosocialt arbejdsmiljø handler om,

Læs mere

Stresshåndtering på gruppeplan øvelsen er delt i opgave A, B, C og D

Stresshåndtering på gruppeplan øvelsen er delt i opgave A, B, C og D Stresshåndtering på gruppeplan øvelsen er delt i opgave A, B, C og D Opgave A: Det psykiske arbejdsmiljø Det psykiske arbejdsmiljø i en personalegruppe kan enten være med til at skabe eller begrænse stress,

Læs mere

Skemaet til de arbejdsmiljøprofessionelle Det mellemlange skema.

Skemaet til de arbejdsmiljøprofessionelle Det mellemlange skema. Skemaet til de arbejdsmiljøprofessionelle Det mellemlange skema. A. SKALAER FOR ARBEJDSRELATEREDE FAKTORER. Kvantitative krav. Den lange skala for kvantitative krav omfatter syv spørgsmål: 35a. Er det

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Stresspolitik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Stresspolitik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Stresspolitik HSU 15. juni 2015 Indhold 1. Vision... 3 2. Beskrivelse af stress og stresspåvirkninger... 3 3. Forebyggelse af stress... 4 3.1 Organisation... 4 3.2 Ledelse...

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

Sådan spotter du stress og mistrivsel

Sådan spotter du stress og mistrivsel Sådan spotter du stress og mistrivsel Kend de små tegn og reager v/erhvervspsykolog Signe Ferrer-Larsen IGLO: Stress kommer til udtryk og skal håndteres på flere niveauer på arbejdspladsen Individ Gruppe

Læs mere

Forebyggelses- og trivselspolitik

Forebyggelses- og trivselspolitik Forebyggelses- og trivselspolitik For Psykiatri og Social Region Midtjylland Region Midtjylland Psykiatri & Social 2 Forebyggelses- og trivselspolitik for Psykiatri & Social, Region Midtjylland Indledning

Læs mere

PLEJECENTRET KROGSTENSHAVE. Stressforebyggelsespolitik. Informationspjece for medarbejdere ved

PLEJECENTRET KROGSTENSHAVE. Stressforebyggelsespolitik. Informationspjece for medarbejdere ved Informationspjece for medarbejdere ved PLEJECENTRET KROGSTENSHAVE Stressforebyggelsespolitik En vejledning om hvordan vi forebygger og håndterer stress. Udarbejdet af sikkerhedsgruppen februar 2008. 12

Læs mere

Retningslinjer i forhold til stress

Retningslinjer i forhold til stress Retningslinjer i forhold til stress Retningslinjer i forhold til stress...1 Formål...3 Forebyggelse, identificering og håndtering af stress et fælles ansvar...4 Centrale initiativer...4 Lokale initiativer...6

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK KULTURMINISTERIETS DEPARTEMENT

TRIVSELSPOLITIK KULTURMINISTERIETS DEPARTEMENT TRIVSELSPOLITIK KULTURMINISTERIETS DEPARTEMENT S I D E 2 A F 8 T R I V S E L S P O L I T I K K U L T U R M I N I S T E R I E T S D E P A R T E M E N T Udgivet i september 2015 af Kulturministeriets Koncern

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

NÅR DET HELE HOBER SIG OP

NÅR DET HELE HOBER SIG OP Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver STRESS NÅR DET HELE HOBER SIG OP Kasper, der er teamleder, får allerede i bilen på vej til arbejde

Læs mere

Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet og de ansattes trivsel skal være i top.

Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet og de ansattes trivsel skal være i top. Stresspolitik Formålet Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet og de ansattes trivsel skal være i top. Den vision vil vi opfylde ved at lægge

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Den gode dialog om sygefravær modellen

Den gode dialog om sygefravær modellen Den gode dialog om sygefravær 1-5-15 modellen OKTOBER 2015 Den gode dialog om sygefravær I MT Højgaard ønsker vi at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer sundhed og trivsel i det daglige arbejde. Det gør

Læs mere

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1 Bilag 2 27.april 2011 HR/CNE/MAJAH Materiale til ledere til sygefraværssamtalen Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Indhold Formål...1

Læs mere

Fra stress til trivsel

Fra stress til trivsel Til medarbejdere Fra stress til trivsel Vælg farve Vejle og Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 2 Hvad er stress? Stress er en reaktion, ikke en sygdom. Der findes flere former for stress - den

Læs mere

Stresspolitikken og vejledningen skal ses i sammenhæng med øvrige politikker, der bliver vedtaget i Lions Park Søllerød.

Stresspolitikken og vejledningen skal ses i sammenhæng med øvrige politikker, der bliver vedtaget i Lions Park Søllerød. Stresspolitik Lions Park Søllerød ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, der giver medarbejderne indflydelse og ansvar, og som samtidig støtter medarbejderne i at kunne håndtere udfordringer, så trivsel

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen

Mobning på arbejdspladsen Kort og godt om Mobning på arbejdspladsen Få viden om mobning og inspiration til en handlingsplan www.arbejdsmiljoviden.dk/mobning Hvad er mobning på arbejdspladsen? Det er mobning, når en eller flere

Læs mere

Trivsel i en travl hverdag

Trivsel i en travl hverdag Stresspolitik September 2008 Frederiksberg Hospital Trivsel i en travl hverdag Vi forebygger stress på Frederiksberg Hospital 1 2 Det kræver mod og vilje at gøre noget ved stress En fælles indsats for

Læs mere

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013 Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurding 2013 A. Indeklima Ja Nej 1. Bliv d jævnligt ryddet op på dit kontor, så d kan gøres rent? 9 1 2. Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? 10 3. Er rumtempaturen

Læs mere

Forfatter erhvervspsykolog Birgitte Jepsen Nej, tak til stress. Danskernes stress i tal

Forfatter erhvervspsykolog Birgitte Jepsen Nej, tak til stress. Danskernes stress i tal Forfatter erhvervspsykolog Birgitte Jepsen Nej, tak til stress Vi har kendt til stress i mange år. Vi har hørt om personer med stress. Vi har mødt nogle, der har været ramt af stress og vi har personer

Læs mere

Sundhed, trivsel og håndtering af stress

Sundhed, trivsel og håndtering af stress Sundhed, trivsel og håndtering af stress Institut for Idræt 2008 Markana en del af AS3 Companies 1 Program Hvad er stress og hvad er sundhed i et individuelt og organisatorisk perspektiv? Årsager, reaktioner

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Psykisk arbejdsmiljø

Arbejdslivskonferencen Psykisk arbejdsmiljø Arbejdslivskonferencen 2016 Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets definition på psykisk arbejdsmiljø : Psykisk arbejdsmiljø dækker over en lang række forhold på arbejdspladsen

Læs mere

Trivselspolitik for Støttecentret for Senhjerneskadede

Trivselspolitik for Støttecentret for Senhjerneskadede Social- og Sundhedsforvaltningen Støttecenter for Senhjerneskadede Trivsels for Støttecentret for Senhjerneskadede -Værdier, hensyn og arbejdstilrettelæggelse med henblik på at sikre trivsel og forebygge

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Fakta om stress Stress er kroppens alarmberedskab. Det aktiveres automatisk, når vi bliver udsat for en fysisk eller psykisk aktivitet på grænsen af, hvad vi kan

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Oktober 2011 Side 1 Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Tårnby Kommune ser sygefravær som et fælles ansvar og fælles

Læs mere

Ledelse af stressramte medarbejdere

Ledelse af stressramte medarbejdere Ledelse af stressramte medarbejdere Ved Anne Marie Byrjalsen Cand. Pæd. Pæd. Program Præsentation Hvad er stress? Hvilke signaler skal du være opmærksom på hos medarbejderne? Dialog Den ledelsesmæssige

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007)

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) SYGE-OG FRAVÆRSPOLITIK I KARLA GRØN Indledning: I Karla Grøn har vi lavet en syge - og fraværspolitik, der dels beskriver hvordan vi forholder os til sygdom

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 2007 Totalrapport

Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 2007 Totalrapport Resultater for Totalrapport Antal inviterede Antal deltagere Svarprocent 77 754 74% Del - grafer Totalrapport Fysiske arbejdsforhold (Oplevelse) 4 Oplevelse ( = Passer ikke,4 = Passer i høj ),5,6,9,,8,6

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Klik for at redigere titeltypografi i masteren ARBEJDSMILJØKONFERENCEN 2013 NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Hvad gør vi så? SundTrivsel A/S Katrine Bastian Meiner kbm@sundtrivsel.dk LIDT OM INDHOLD Stressforebyggelse

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN Forebyggelse og håndtering af sygefravær Information om udbygning af 1-5-14 HR-AFDELINGEN BAGGRUND Horsens Kommune prioriterer sunde arbejdspladser. Med sunde arbejdspladser forstår vi et godt fysisk og

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere