Post Danmark uddeler løse påstande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Post Danmark uddeler løse påstande"

Transkript

1 Gode råd om sygefravær og gode råd til elektronikkunder Side 7 & 9 Medlemsavis for virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # marts Post Danmark uddeler løse påstande n Stik imod den gængse visdom og stik imod Post Danmarks egne ord er pligten til at uddele post til samtlige husstande slet ikke en byrde. Det er tværtimod en fordel, viser en ny rapport Af Malene Rasmussen og Janne Bruvoll I dag har Post Danmark en forpligtelse til at bringe post ud til samtlige husstande i Danmark. Postselskabet har tidligere påstået, at det er umuligt at opgøre, hvor meget det koster at have den såkaldte befordringspligt. Men den skulle blive en stor klods om benet, når postmarkedet reelt bliver liberaliseret. Copenhagen Economics undersøgelse Rapporten viser, at befordringspligten koster Post Danmark 150 millioner kroner. Heraf består størstedelen af udgifter til lørdagsomdelingen, der koster 130 millioner kroner. Resten af omkostningen består af det lovmæssige krav til gratis blindeforsendelser, som koster Post Danmark 18 millioner kroner om året. Copenhagen Economics påviser imidlertid, at Post Danmark har indtægter og konkurrencefordele som følge af befordringspligten, der mindst matcher omkostningerne. Dette resultat stemmer overens med de erfaringer, man også har gjort i andre lande. Hele rapporten kan læses på: Dansk Erhverv har imidlertid bedt Copenhagen Economics, der er blandt verdens 20 toneangivende analysehuse, om at efterprøve Post Danmarks påstand. Resultatet foreligger nu i en rapport, der i detaljer gennemgår omkostningerne ved befordringspligten. Konklusionen hamrer en tyk pæl igennem den største myte i forbindelse med den kommende liberalisering af det danske postmarked: Den nye rapport viser, at Post Danmarks argumenter ikke holder vand. Det er helt klart muligt at opgøre de omkostninger, som befordringspligten medfører. Konklusionen på rapporten er heller ikke til at tage fejl af. Forpligtelsen giver i virkeligheden en kæmpe fordel for Post Danmark i den kommende konkurrence, konstaterer direktør Kim Munch Lendal, Dansk Erhverv. Post Danmark har ikke brug for statsstøtte, fordi det har pligt til at levere til samtlige husstande. Ikke brug for statsstøtte Undersøgelsen fastslår, at Post Danmark kun har marginale omkostninger ved befordringspligten. Samtidig har Post Danmark med pligten en meget stor kommerciel fordel i konkurrencen med de private aktører. Mange kunder lægger nemlig vægt på, at man kan levere til samtlige husstande i Danmark. Der er ingen grund til at etablere et kompliceret støttesystem til Post Danmark i forbindelse med en markedsåbning. Selskabet har nogle helt klare konkurrencefordele med befordringspligten, påpeger Kim Munch Lendal og uddyber: Når vi kigger på de nabolande, der allerede har frigivet posten, har de heller ikke valgt at støtte de tidligere monopolister. Undersøgelsen fra Copenhagen Economics påviser jo, at Post Danmark faktisk tjener på at være landsdækkende. Med rapporten har vi fået fjernet den største sten på vejen i forhold til at gøre markedet frit. Det er bare at komme i gang. Dansk Erhverv satser på engros Dansk Erhverv cementerer sin forstærkede indsats for organisationens medlemmer i engroshandlen og blandt de tekniske leverandører til industrien Side 3

2 2 LEDER DANSK ERHVERV I NUMMER 7 I marts 2008 Danmark er endelig med i kampen om arbejdskraften Af Laurits Rønn Direktør Dansk Erhverv Der var meget at glæde sig over, da regeringens jobplan i sidste uge blev forhandlet på plads. Planen indeholder nemlig mange gode initiativer for at skaffe mere arbejdskraft. Privatforbruget er blandt andet blevet påvirket af stigende fødevarepriser. Stadig liv i privatforbruget Jobplanen er den nødvendige saltvandsindsprøjtning, som det danske arbejdsmarked så længe har sukket efter. Med mere end ubesatte jobs og en ledighed, der med hastige skridt nærmer sig de to procent, er der brug for akut handling. n Danskerne ser mindre optimistisk på deres økonomiske fremtid, viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik. Men Dansk Erhverv tager det ikke så tungt Planen har det afgørende fokus på at sikre, at det bliver nemmere at skaffe udenlandsk arbejdskraft, at færre kommer på førtidspension, og at studerende får bedre muligheder for at arbejde ved siden af studiet. Men desværre har politikerne ikke haft modet til at gøre noget ved det høje danske skattetryk, som stadig er en barriere for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft. Med den lavere indtægtsgrænse for jobkortordningen, en mere enkel og ubureaukratisk green card ordning og bedre mulighed for at koncerner kan få opholdstilladelser for medarbejdere fra tredjelande, er Danmark nu med i kampen om den globale arbejdskraft. Initiativerne vil gøre det lettere for danske virksomheder at tiltrække udenlandsk arbejdskraft og medvirke til at forhindre, at danske arbejdspladser flytter til udlandet. Det er ikke kun mangel på IT-ingeniører, men også butiksslagtere. Derfor er det meget positivt, at indtægtsgrænsen for jobkortordningen nu reduceres til kr. Udviklingen er en reaktion på, at den danske økonomi befinder sig på et vendepunkt. Men der er ingen grund til at tænde advarselslamperne, fastslår Dansk Erhverv: Meldingen fra danskerne viser, at de er ved at indstille sig på en mere moderat vækst i forhold til de seneste års kraftige økonomiske vækst. Vores forventning er, at der fortsat vil være vækst i privatforbruget i de kommende år. Men fremgangen vil være mindre, siger cheføkonom Jens Brendstrup. Hans positive holdning skyldes blandt andet, at danskerne stadig har store forventninger til familiernes økonomiske situation, når de ser ét år frem. Det ses blandt andet på salget af nye personbiler, der i perioden februar 2007-januar 2008 sammenlignet med samme periode året forinden er steget med 5,1%. Et positivt billede tegner sig altså fortsat for privatforbruget i resten af 2008, og Dansk Erhverv forventer en vækstrate på 1,9 %. Det må dog forventes, at privatforbruget blandt andet påvirkes af de stigende energiog fødevarepriser. Årsagerne til forbrugernes faldende tillid skal findes i, at de ligesom forbrugerne i resten af Europa er nervøse over den finansielle krise i USA og England. Samtidig har det afmattede boligmarked og stigningerne i den korte rente også en betydning. Udover at have reduceret den generelle forbrugsiver blandt folk, har rentestigningerne især ramt de danske boligejere. Den øgede rente udhuler den friværdi, som folk ellers har kunnet bruge af. Vi havde dog gerne set, at indtægtsgrænsen blev reduceret yderligere, og at Østaftalen var blevet ophævet. Når det er sagt, er der flere andre positive tiltag i aftalen. Vi hilser initiativerne i forhold til at mindske tilgangen til førtidspension og opkvalificere ledige velkomne. Det er helt afgørende, at vi benytter den gunstige beskæftigelsessituation til at hjælpe flere mennesker væk fra offentlig forsørgelse og ud på arbejdsmarkedet. Alt i alt er regeringens jobplan et vigtigt skridt i retning af at sikre virksomhederne den nødvendige arbejdskraft. Udgives af Børsen 1217 København K Telefon Fax Redaktion Carlos Villaro Lassen (ansvarshavende redaktør), Kristian Kongensgaard, Dorthe Pihl, Jesper Brønnum, Maria Krogh Hansen, Kim Østrøm, Malene Rasmussen, Michael E.J. Stilborg, Janne Bruvoll. Design og tryk: Schultz Grafisk Udgives 30 gange årligt Oplag: ISNN: Titel: Dansk Erhverv (Kbh.) Annoncesalg: Telefon

3 DANSK ERHVERV I NUMMER 7 I marts 2008 POLITIK 3 Dansk Erhverv satser på engros n Med et navneskifte cementerer Dansk Erhverv sin forstærkede indsats for organisationens medlemmer i engroshandlen og blandt de tekniske leverandører til industrien Af Janne Bruvoll Dansk Erhverv styrker sit engrosmarked med flere kræfter og flere aktiviteter for medlemmerne af netværket. Samtidig skifter Netværket Tekniske Leverandører - NTL navn til Dansk Erhverv - Teknik. Dansk Erhverv har nu slået sig selv fast som en toneangivende erhvervsorganisation efter fusionen for et år siden. Det er nu på tide at give netværkene et løft, siger markedsdirektør Steen Rytlig. Sammen med chefkonsulent Michael Ostenfeld og sekretær Anne-Christine Mandø udgør han netværkets sekretariat. Dansk Erhverv - Teknik er en videreudvikling af NTL, som var en sammenslutning af brancheforeninger og virksomheder inden for tekniske leverancer til industrien. Med navneforandringen åbner netværket nu op for alle interesserede industrileverandører. Med etableringen af Dansk Erhverv - Teknik lever vi op til den innovation og nytænkning, der er hverdag for vore mange medlemsvirksomheder. Samtidig styrker vi engrosmarkedet i Dansk Erhverv med flere Målet med Dansk Erhverv - Teknik er at styrke engrosvirksomhederne og de tekniske leverandører. Med den nye organisering kan Dansk Erhverv i endnu større grad stille skarpt på de muligheder, medlemsvirksomhederne giver industrivirksomheder. kræfter og flere aktiviteter til gavn for vore virksomheder, siger Steen Rytlig og tilføjer: Målet med at forny netværket er at styrke engrosvirksomhederne og de tekniske leverandører. Med den nye organisering kan vi i endnu større grad stille skarpt på de muligheder, Dansk Erhvervs engrosnetværk Dansk Erhverv - Teknik - Miljønetværket - Agentur- & Distributionsnetværk - Dansk Erhverv - Teknik Dansk Erhverv - Teknik har omkring 600 medlemmer og er et fællesskab under Dansk Erhverv for alle virksomheder inden for tekniske leverancer til industrien. Medlemmer af Dansk Erhverv skal ikke aktivt melde sig ind i netværket. De relevante virksomheder og brancheforeninger bliver automatisk en del af branchefællesskabet. Men det er op til den enkelte virksomhed og forening, om den vil gøre brug af de tilbud, der kommer gennem netværket. Hvis medarbejderne vil modtage Dansk Erhverv - Tekniks nyhedsbreve direkte i deres egen indbakke, kan de aktivt melde sig til på: vore medlemsvirksomheder giver danske industrivirksomheder. Ansætter ny politisk medarbejder Fordelen med netværk og branchefællesskaber er, at grupper med fælles interesser kan samles i et overordnet samarbejde, som kan løfte større opgaver på tværs af brancherne. Det handler om at gøre den viden, vi hver især ligger inde med, fælles, så vi alle bliver klogere. Desuden er det en fordel at være mange sammen, fordi vi i flok kan løfte nogle af de større opgaver, som vi hver især er for små til. Men vi skal selvfølgelig ikke tage aktiviteter fra brancheorganisationerne. Det er kun, når det er en fordel at stå sammen, at branchefællesskabet skal bruges, påpeger Steen Rytlig. Hvilke opgaver, netværket vil løfte, afhænger af medlemmernes behov. Men allerede nu går Dansk Erhverv i gang med at udvikle nye medlemsservices i samarbejde med brancheforeningerne. Der skal også skabes mere synlighed. Vi ansætter en ny politisk medarbejder, som skal samle trådene på tværs af netværkets brancheforeninger og skabe synlighed om engrosvirksomhederne og de tekniske leverandørers budskaber i pressen og over for politikerne. Dansk Erhverv - Teknik skal være en slagkraftig enhed både erhvervsmæssigt, politisk og mediemæssigt, siger Steen Rytlig. Men branchefællesskabet nyder også godt af Dansk Erhvervs ansatte i andre afdelinger, så vejen til politisk indflydelse bliver kortere. Det gælder både den politik, der føres på Christiansborg, og den, der finder sted i Bruxelles. Vi følger med i, hvilke ændringer der sker i vilkårene for engrosvirksomhederne både inden for og uden for EU. Vi har mulighed for at blive hørt i forbindelse med nye EU-regulativer, -direktiver og -forordninger. Vi bliver hørt hos danske ministerier, styrelser og andre offentlige instanser, pointerer Steen Rytlig. Netværk i netværket Netværkssamarbejdet giver på den måde virksomhederne mulighed for at få mere ud af deres medlemskab hos Dansk Erhverv. Det koster ikke ekstra at være med i Dansk Erhverv - Teknik. Men det store fællesskab giver nogle flere muligheder for at gennemføre aktiviteter. Det er jo også et forum, hvor man kan netværke med andre i branchen, fortæller Steen Rytlig. Inden for netværket er der blandt andet mulighed for at oprette erfaog netværksgrupper, hvor særlige fagfolk kan mødes og lære af hinandens erfaringer. Et godt eksempel kunne være at danne et netværk for produktcheferne, som kunne mødes og snakke på tværs af virksomheder og brancher, foreslår Steen Rytlig. Aktiviteter i Dansk Erhverv - Teknik Her er et udvalg af de ydelser, netværket kan byde på: Faglig rådgivning Faglig udvikling Branchespecifik information Erfa- og netværksgrupper for fagmedarbejdere - for eksempel produktchefer Udarbejdelse og udgivelse af informationspjecer Debatarrangementer Uddannelse.

4 4 ARBEJDSKRAFT DANSK ERHVERV I NUMMER 7 I marts 2008 EMPLOYER BRANDING n Hvordan tiltrækker og fastholder du de gode medarbejdere? Dansk Erhverv inviterer sine medlemmer til en spændende formiddag Fredag den 11. april 2008 Kl Dansk Erhverv, Vester Farimagsgade 19, København V 2007 blev året, hvor begrebet Employer Branding kom på alles læber. Aldrig før har manglen på arbejdskraft været større. Aldrig før har vi hørt så mange tale om behovet for flere hænder, medarbejdere, talenter og gode hoveder. Medarbejderne er kommet højt op på den strategiske agenda i takt med, at manglen på arbejdskraft bliver forretningskritisk i mange sektorer. Situationen stiller krav til nytænkning i rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i virksomhederne. Derfor er Employer Branding et højaktuelt tema i kampen om talenterne. Tilmelding Senest fredag den 4. april til Helle Houth via: Telefax: Telefon: Årsdag 2008 Dansk Erhverv holder Årsdag Torsdag den 15. maj i Bella Center, København Sæt allerede nu kryds i kalenderen Blandt deltagerne i Dansk Erhvervs Årsdag 2007 var Flemming Østergaard, bestyrelsesformand for Parken Sport & Entertainment, koncernkommunikationschef Astrid Gade Nielsen, Arla, samt grundlægger og bestyrelsesformand for Bestseller A/S, Troels Holch Povlsen. (Foto: PROGRAM Præsentation af resultaterne fra Dansk Erhvervs undersøgelse af udfordringer og muligheder i Employer Branding. v/anita Rosenstand, chefkonsulent, Dansk Erhverv Hvad er Employer Branding, og hvordan skal det kommunikeres? v/charlotte Støvring, direktør og partner, GCI Mannov Medarbejdertilfredshed er en god investering. v/lars Grønholdt, professor, Institut for Afsætningsøkonomi, CBS - Copenhagen Business School Hvordan bruger vi Employer Branding hos McDonalds? v/hanna Løyche, kommunikationsdirektør. Der bydes på sandwich og vand, inden man går hjem. Pris Deltagelse er gratis. Stadig optimisme i servicevirksomhederne n Det nyeste konjunkturbarometer fra Danmarks Statistik melder om et fald i serviceerhvervenes forventninger Denne udvikling er i tråd med resultaterne fra Dansk Erhvervs seneste konjunkturbarometer for detailhandelen. Den viste, at virksomhederne stadig har gode forventninger til fremtiden, men er betydeligt mere tilbageholdne: Der er ingen tvivl om, at forventninger ændres fra dag til dag i en periode, hvor et konjunkturskifte er undervejs. Udviklingen i virksomhedernes forventninger gennem det seneste år har da også båret præg af en generel usikkerhed om, hvor længe den danske økonomi har kunnet ride på bølgen af de seneste års højkonjunktur, siger cheføkonom Jens Brendstrup og tilføjer: At nettoforventningerne til beskæftigelsesfremgangen ikke længere er lige stærk i alle brancher, skal både forklares ved udsigterne til mindre aktivitet, og at det danske arbejdsmarked på nuværende tidspunkt er underlagt et betydeligt pres. Kampen om arbejdskraften er på sit højeste. Vi forventer, at servicesektoren vil fortsætte med at øge omsætningen i løbet af det næste halve år. Den generelle økonomiske afmatning vil på sigt også smitte af på servicevirksomhederne, men efterspørgslen efter tjenester er mere vedholdende end for eksempel industrielle produkter. Sammenlignet med industrien er mange servicevirksomheders ydelser ikke særligt konjunkturfølsomme, påpeger Jens Brendstrup. Dansk Erhverv forventer altså, at servicevirksomhedernes optimisme vil være mere vedvarende end industriens - men at den langsomt vil dale i det kommende år.

5 DANSK ERHVERV I NUMMER 7 I marts 2008 POLITIK 5 n Artiklen i Dansk Erhverv om mangelfulde tests har affødt endnu en reaktion. Denne gang fra sekretariatsleder Thomas Breck, Informationscenter for Miljø & Sundhed. Det svarer forbrugerpolitisk chef Lone Rasmussen, Dansk Erhverv, på Kritiseret test fandt ulovlige produkter Thomas Breck. Markedet for forbrugertest vokser, men kvaliteten er ikke altid god nok. Derfor er der behov for etiske krav til disse test, mener Dansk Erhverv. Det synspunkt deler jeg med organisationens forbrugerpolitiske chef Lone Rasmussen, som i øvrigt er Dansk Erhvervs repræsentant i bestyrelsen for IMS - Informationscenter for Miljø & Sundhed. Vore test lever allerede i dag op til de etiske standarder, Dansk Erhverv foreslår: Høringsret, dokumentation og åbenhed, oplysning om lovlighed, klare kriterier og saglighed. Jon Vastrup fra TopToys kritiserer en test af fastelavnssminke, som IMS stod foran at skulle offentliggøre. Det vidste han, fordi TopToys havde fået resultaterne i høring forinden. Denne høringsret er ikke nogen selvfølge. Men i IMS betragter vi dialog med virksomhederne som en del af vores kvalitetssikring og som en fair praksis over for dem, hvis produkter kommer dårligt ud i testene. Jon Vastrup finder det urimeligt, at lovlige produkter stemples som farlige og kommer på en sort liste. Men det er en misforståelse. IMS kalder ikke produkter for farlige eller ulovlige, med mindre de er det. Det er der desværre nogle, som er. Hver fjerde af de testede fastelavnssminker kunne ikke leve op til lovkravene. Fire indeholdt det forbudte, allergifremkaldende konserveringsmiddel MG. Alene det viser testens berettigelse og burde vel nok give anledning til selvransagelse i branchen. IMS testkriterier er ofte skrappere end lovens. Det er nødvendigt, fordi lovgivningen desværre tillader produkter med indhold af stoffer, der er erkendt miljø- og sundhedsskadelige, eller mistænkes for at være det. Den praksis er vi dog ikke ene om. Hobbybranchens eget A-mærke går for eksempel også videre end lovens krav. Vore kriterier er dog ikke skrappere, end at nogle producenter godt kan overholde dem. Deres produkter vil vi gerne fremhæve over for de forbrugere, der gerne vil være ekstra forsigtige og tage hensyn til miljø og sundhed, når de handler. Den målsætning kan jeg næppe tro, at Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder er uenige i. Thomas Breck Sekretariatsleder Informationscenter for Miljø & Sundhed Kriterier skal lægges åbent frem Indledningsvis glæder jeg mig over, at artiklen i Dansk Erhverv nr om de mange utroværdige forbrugertest har affødt så mange reaktioner, og at Dansk Erhvervs ønske om etiske krav til test får støtte fra flere sider. IMS - Informationscenter for Miljø & Sundhed hører til blandt de seriøse testudbydere, og vi kritiserer bestemt ikke, at der testes for indhold af ulovlige stoffer. Tværtimod! Den generelle problemstilling, artiklen peger på, handler om de tilfælde, hvor IMS - eller andre testudbydere - går længere end lovgivningen. For Lone Rasmussen. eksempel ved at stemple fuldt lovlige stoffer som farlige, uden at kriterierne er lagt åbent frem eller er drøftet forinden. Eller de tilfælde, hvor et helt produkt stemples som problematisk på grund af indholdet af et enkelt stof. Selv om det ikke er farligt i små mængder. Det risikerer at skabe en ubegrundet frygt hos forbrugerne. For eksempel er det uheldigt, at nogle forbrugere undlader at bruge solcreme af frygt for parabener. Selv om parabener er et helt lovligt konserveringsmiddel i kosmetik og ifølge Miljøstyrelsen ikke er farligt. For de virksomheder, der ønsker at tilbyde deres kunder de bedste og sikreste produkter, er det umuligt at navigere. De skal vide, hvad de kan regne med. Derfor efterlyser vi større åbenhed og fælles kriterier. Lone Rasmussen Forbrugerpolitisk chef Dansk Erhverv Aktiv indsats for at finde arbejdskraft n Ledigheden fortsætter nedad, og der er akut behov for reformer Den 1. december 2007 var der ifølge Dansk Erhverv omkring ubesatte stillinger på landsplan. Organisationen vurderer, at manglen på arbejdskraft er så stor, at en aktiv intervention bør finde sted nu. I takt med, at de store årgange går på pension, vil behovet for arbejdskraft stige mange steder. Det problem bør løses med en kombination af mange initiativer. Initiativerne skal være langsigtede og ikke blive ændret, hver gang konjunkturerne går op eller ned for en kort bemærkning. Regeringens jobplan er derfor mere nødvendig end nogensinde, siger cheføkonom Jens Brendstrup. Dansk Erhverv peger blandt andet på, at det skal være lettere og smidigere for virksomhederne at tiltrække udenlandsk arbejdskraft. Unge under uddannelse skal have nemmere ved at arbejde ved siden af studiet. Efterlønsmodtagere skal have nemmere ved at arbejde ved siden af. Derudover skal arbejdsmarkedsreformer blandt andet hjælpe ledige til at komme hurtigere i arbejde. Samtidig må a-kasser og jobcentre stramme op over for de ledige. Der er behov for reformer, som øger tilstrømningen af arbejdskraft til det danske arbejdsmarked. Reformerne skal øge arbejdskraften på længere sigt. Selv om efterspørgslen på arbejdskraft lige nu og her ser ud til at falde, er det ikke det samme, som at ledigheden vil buldre i vejret, påpeger Jens Brendstrup.

6 6 LEAN DANSK ERHVERV I NUMMER 7 I marts 2008 Få sorte tal på bundlinjen n Sammen med Ankerhus inviterer Dansk Erhverv til konference om LEAN ANKERHUS AND TAKT, IN ASSOCIATION WITH DANSK ERHVERV are delighted to present: the winner of 4 Shingo Prizes Prof. Dr. Jeffrey K. Liker & the Toyota Way P R I A L P R I A L P R I A L Hotel Park Inn Copenhagen Airport Hotel Mandag den 7. april 2008 Kl Hotel Park Inn, Copenhagen Airport Af Maria Krogh Hansen For første gang nogensinde gæster den anerkendte LEAN-ekspert og forfatter til bogen om LEAN The Toyota Way, Jeffrey Liker, Danmark. Han er hovedtaler på en konference, der henvender sig til alle med interesse for LEAN og effektivisering. Der er netop nu ekstra fokus på effektivisering, blandt andet på grund af globalisering, opbremsning i økonomien samt rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer. Konferencen er med det absolutte verdensnavn inden for effektivisering af virksomheder derfor særdeles aktuel. Jeffrey Liker giver inspiration til, hvordan du gennem LEAN kan forbedre din egen virksomheds præstationer og bundlinie. Han fortæller om de grundlæggende principper, der er nøglen til Toyotas succes. LEAN giver hvert år koncernen en profit, der overstiger andre bilkoncerners betydeligt. Målgruppe Konferencen henvender sig især til virksomhedsledere, der ikke tidligere har arbejdet med LEAN, eller som lige er begyndt at arbejde med LEAN. Program Introduktion til Jeffrey Liker Toyota Way Philosophy LEAN processer Frokost Mennesker, ledelse og hold Problemløsning og Kai Zen Opsummering: Hvad kan vi lære af Toyota? Tilmelding Tilmeld dig på: Eller ring til Jan Hostrup: Telefon: Flere oplysninger Læs mere på Dansk Erhvervs hjemmeside: eller kontakt Kira Brøndholt Johnson, fagchef for HR & ledelse, for nærmere information på: Telefon: Næstformanden er blevet ridder af Dannebrog Administrerende direktør Torben Peter Qvist, Herlev, der også er næstformand for Dansk Erhverv, er blevet udnævnt til ridder af Dannebrogordenen. Forleden var han til audiens hos kronprins Frederik på Christiansborg Slot for at takke for ridderkorset. Torben Qvist, der er 52 år, er administrerende direktør for Honeywell Europe. Virksomheden er leverandør af automationstekniske system- og serviceløsninger. (Foto: Kaj Bonne). Fitnessbranchen: Indgår aftale med Anti Doping Danmark n For at minimere misbruget i Danmarks motionscentre har Dansk Fitness og Helse Organisation sammen med Anti Doping Danmark indført et omfattende antidoping-program Aftalen betyder, at dopingkontrollører fra ADD - Anti Doping Danmark kan komme på uanmeldt besøg i fitnesscentrene under DFHO - Dansk Fitness og Helse Organisation. Kontrollørerne kan udvælge og bede fitnessmedlemmer om at aflægge en dopingprøve. Hvis de udvalgte fitnessudøvere nægter at aflevere en urinprøve, eller hvis de bliver testet positive, får de to års karantæne fra samtlige fitnesscentre i DFHO. Anden gang, det sker, bliver de udvist af fitnesscentrene for livstid. ADD gennemfører årligt i gennemsnittet to besøg i hvert fitnesscenter. Anti Doping Danmark skønner, at mellem unge, især mænd under 40 år, er misbrugere. Størstedelen af dem er motionister. Vi vil gerne være med til at tage et ansvar omkring den her problemstilling og medvirke til, at der bliver dyrket doping-fri idræt i Danmark, siger formanden for DFHO, Jens Kramer Mikkelsen. Et klistermærke ved indgangsdøren vil fortælle de besøgende på fitnesscentrene, om der her sættes aktivt ind mod doping. Nogle fitnesscentre har holdt dørene åbne for ADD siden Men nu er det alle 107 fitnesscentre i DFHO, der indvilger i at få uanmeldt besøg af Anti Doping Danmark.

7 DANSK ERHVERV I NUMMER 7 I marts 2008 SYGEFRAVÆR 7 Gode råd til virksomhederne: Begynd med at analysere sygefraværet n Sygefraværet er i mange danske virksomheder for højt og medfører store økonomiske konsekvenser. Et gennemsnitligt sygefravær på 8% i en virksomhed med 200 ansatte koster cirka 3,5 millioner kr. årligt. Ved at reducere fraværet fra 8-5% kan virksomheden spare 1,3 millioner kr. om året Af Maria Krogh Hansen Det kan være en udfordring at vælge de rette metoder til at nedbringe sygefraværet. Brug af fraværsstatistik, indførelse af fraværs- eller sygesamtaler eller fastlæggelse af en sygefraværspolitik er blot få af metoderne. Kira Brøndholt Johnson, fagchef for HR og ledelse, Dansk Erhverv, anbefaler dog frem for alt virksomhederne at analysere medarbejdernes sygefravær: En analyse er et godt sted at indlede processen med at nedbringe sygefravær. Analysen giver indblik i fraværets karakter og kan kvalificere valg af metode til at reducere fraværet, siger hun. Færre medarbejdere - flere opgaver Det er ikke alene økonomiske gevinster, som mindre sygefravær kan medføre. En konstruktiv tilgang til at bringe sygefravær ned kan desuden skabe en positiv spiral med positive sidegevinster som øget medarbejdertrivsel og arbejdsglæde, fastslår Kira Brøndholt Johnson og uddyber: En måde, hvorpå arbejdsgiverne kan angribe sygefraværet konstruktivt, er at forklare medarbejderne, at GODE RÅD OM Nedbringelse af sygefravær Udgivet af DANSK ERHVERV 2008 GODE RÅD OM NEDBRINGELSE AF SYGEFRAVÆR Gode råd om nedbringelse af sygefravær Det betaler sig at stille skarpt på medarbejdernes sygefravær. Hvis din virksomhed kan nedbringe medarbejdernes sygefravær, Arbejdsgiverne kan angribe sygefraværet konstruktivt ved at forklare medarbejderne, at målet er at skabe en god arbejdsplads. er der gode penge at spare. målet med fraværsprojektet er at skabe en god arbejdsplads med tilfredse og raske medarbejdere. På den måde kan medarbejdernes forventes at gå aktivt og ansvarsfuldt ind i processen om at nedbringe fraværet. Til gengæld vil ledelsen stræbe efter at skabe rammerne for en sund virksomhed med god trivsel. Ifølge Kira Brøndholt Johnson er et højt sygefravær også en samfundsmæssig udfordring: Vi bliver gradvist færre medarbejdere til at løfte stadig flere opgaver. Derfor er det vigtigt, at virksomhederne tager udfordringen om sygefraværet op. Mindre sygefravær kan resultere i store økonomiske besparelser og frigøre ressourcer, påpeger hun. Sygefraværet i Danmark svarer til, at personer konstant er væk fra deres arbejdsplads. (Kilde: Dansk Arbejdsgiverforening). Ny pjece på gaden Dansk Erhverv har netop lanceret en ny pjece Gode Råd Om Nedbringelse af sygefravær. Den beskriver med konkrete eksempler, hvordan virksomhederne kan spare penge og ressourcer på at fokusere på medarbejdernes sygefravær. Eksemplerne ledsages af forslag til, hvordan man som arbejdsgiver kan stille skarpt på sygefraværet. Har du ikke allerede modtaget Gode Råd Om Nedbringelse af sygefravær, kan du henvende dig til kommunikationsmedarbejder Maria Krogh Hansen på: Telefon: Om Gode Råd-serien Dansk Erhverv udsender årligt cirka 10 udgaver af Gode Råd Om-pjecer. Temaerne er primært: Ansættelsesretlige forhold HR- og ledelsesrelaterede emner Arbejdsmiljø Erhvervsjura.

8 8 TRANSPORT DANSK ERHVERV I NUMMER 7 I marts 2008 MEDARBEJDERTANKER >>> Silkevejen genåbnet - nu på skinner Af Jesper Højte Stenbæk Chefkonsulent Dansk Erhverv For første gang er et stort antal containere blevet transporteret fra Beijing til Hamborg på landjorden. Med et tog blev 49 containere transporteret på tværs af fem lande - Kina, Mongoliet, Rusland, Hviderusland og Polen - inden de 15 dage senere landede i Tyskland. Det er Deutsche Bahn, der i samarbejde med fem andre togselskaber står bag succesen - og en succes er det uden tvivl. Den såkaldt Eurasiske Landbro er selvfølgelig en mere nordlig udgave af den gamle silkevej. Men konceptet er det samme, og fordelene er lige så store. Europæiske virksomheder bliver kun mere afhængige af at kunne transportere gods fra Kina til Europa, og her udgør toget en god mulighed. Prismæssigt kan togene lige nu konkurrere med flytransporten, men skibstransport er stadig billigere. Til gengæld er transporttiden kun det halve med toget, og de miljømæssige fordele er ubestridelige. Togtransport har de samme fordele som skibstransport over land. Jo længere distancen er, desto større er fordelene. I forsøget her viser togbanerne virkelig deres berettigelse. Det vil være til stor fordel for fremsynede europæiske virksomheder, hvis kørslerne kommer i fast ramme. Før der kan oprettes en fast godsrute, er der dog en række tekniske og administrative udfordringer, der skal på plads. Men det vil være i alles interesse at banke barriererne ned, så godset igen kan komme ad silkevejen. Det skønnes, at mellem 1-2% af de europæiske chauffører er udsat for overfald, når de er på arbejde. Sådan kommer eksportchaufføren sikkert hjem n Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros har udgivet en ny "Vejledning om eksportchaufførers sikkerhed" Af Kristian Kongensgaard Branchevejledningen sætter fokus på eksportchaufførernes arbejdsmiljø og sikkerhed i forbindelse med overfald eller trusler om overfald samt ulykker og andre nødsituationer på de lange ture ude i Europa. Det er situationer, som både kan have store personlige konsekvenser for den enkelte chauffør og økonomiske konsekvenser for vognmanden. Vejledningen anviser, hvordan eksportchauffører bedst muligt opnår sikker kørsel i udlandet. Herunder hvad chauffører bør tage højde for forud for udlandsturen og undervejs, blandt andet at lægge sikre ruter. Der gives også anvisninger på, hvilke forhold vognmanden er ansvarlig for, og hvordan vognmanden skal forholde sig og hjælpe chaufføren i tilfælde af overfald eller krise. Det skønnes, at mellem 1-2 % af de europæiske chauffører er udsat for overfald, når de er på arbejde. Men alene bevidstheden om risikoen for at blive overfaldet er en belastning for alle chaufførerne. Vejledning om eksportchaufførers sikkerhed Vejledningen er udgivet af Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Den kan hentes på: Eller købes via: For yderligere information kontakt arbejdsmiljøchef Rikke B. Ørum, Dansk Erhverv, på: Telefon: Den såkaldt Eurasiske Landbro er jernbanernes svar på den gamle silkevej.

9 DANSK ERHVERV I NUMMER 7 I marts 2008 DETAIL 9 Gode råd til dine elektronikkunder n Kunderne i landets elektronikbutikker får nu udleveret en række gode råd, når de køber en ny elektronisk vare. Dansk Erhverv har udarbejdet de gode råd i samarbejde med Forbrugerstyrelsen Af Janne Bruvoll Hvordan sikrer jeg mig, at min nye printer holder længe? Kan jeg få mp3-afspilleren erstattet, hvis den ikke vil spille? Hvem har ansvaret, når en virus sætter min bærbare ude af drift? virksomheder og forbrugere, siger direktør Kim Munch Lendal. Guide til at undgå problemer De gode råd skal give kunderne en generel viden om, hvordan de praktisk bør forholde sig, så de undgår unødvendig ærgrelse. De støtter Gode råd hvis uheldet skulle være ude Følgende støtter initiativet og er begyndt at udlevere de gode råd til elektronikkunderne: FONA Elgiganten Expert 2tal Merlin ComputerCity CBC Kvickly Føtex Bilka. give et bedre forløb i butikkerne og dermed mere tilfredse kunder, understreger Kim Munch Lendal. Fokus på IT-klagebehandling Dansk Erhverv og Forbrugerstyrelsen har set et behov for ekstra rådgivning om IT-produkter, fordi der ofte er klager over netop forbrugerelektronik. Det skyldes, at der bliver solgt forholdsmæssigt mange elektronikvarer, og at der som regel er tale om komplicerede produkter. De er ofte sårbare og skal behandles med forsigtighed. Det stiller særlige krav til såvel køber som sælger. De gode råd er et resultat af det fokus, Dansk Erhverv og en række af vore medlemsvirksomheder har haft på at styrke IT-klagebehandlingen siden Dengang etablerede vi netværket T.I.K. - Tilfredse IT-Kunder, siger Kim Munch Lendal. For yderligere oplysninger kontakt forbrugerpolitisk chef Lone Rasmussen, Dansk Erhverv, på: Telefon: Løs konflikten på den rigtige måde personalejura II Hvis kunden selv er skyld i en fejl ved et elektronikprodukt, eller det viser sig, at der ingen fejl er, kan butikken opkræve et rimeligt gebyr for at undersøge varen. Det er dog en forudsætning, at kunden personligt har fået oplysning om gebyret og dets størrelse ved indleveringen. Formål Uanset, hvor grundig din virksomhed har været i valget og ansættelsen af medarbejdere, kan det ske, at der alligevel opstår problemer i ansættelsesforholdet. På kurset lærer du at løse de konflikter - primært af juridisk karakter - der kan opstå i ansættelsesforhold og efter ophøret heraf. Få din viden ført ajour og bliv en mere sikker juridisk konfliktløser. Det er ikke en forudsætning at have deltaget på kurset Perso nalejura I. Det er blot nogle af de spørgsmål, forbrugerne stiller sig, når de køber elektroniske produkter. Derfor får kunden nu et papir med Gode råd hvis uheldet skulle være ude i hånden i butikken, når de køber forbrugerelektronik. De gode råd er udarbejdet af Dansk Erhverv i samarbejde med Forbrugerstyrelsen. Målet med de gode råd er at forebygge problemer og skabe flere tilfredse kunder. Vi er glade for, at vi har kunnet samarbejde med Forbrugerstyrelsen om initiativet. I Dansk Erhverv arbejder vi aktivt for at skabe gode forbrugerforhold. Vi håber, at de gode råd kan være med til at skabe større klarhed hos både Rådene er både en guide til at undgå problemer med elektronikvarer, for eksempel opfordring til korrekt opbevaring, ligesom der er en kort beskrivelse af de rettigheder, forbrugeren har ifølge købeloven. Initiativet bakkes op af elektronikforhandlere i hele landet. Det handler eksempelvis om ikke at presse stik ind med vold eller udsætte elektroniske produkter for fugt, fordi det vil ødelægge dem. De gode råd fortæller også, hvad forbrugeren kan gøre, hvis der opstår fejl på varen, og hvilke rettigheder forbrugeren har i den situation. Rådene gør forventningerne til både forretning og forbruger klare. Det, håber vi, vil Hvem kan deltage? Kurset henvender sig til virksomhedsindehavere, personalechefer, HR-konsulenter, HR-assistenter eller andre med personaleansvar. Tid og sted København: Onsdag, den 12. marts Dansk Erhverv, Vester Farimagsgade 19, København. Kl begge dage. Pris Medlemmer kr ,- inkl. materiale og forplejning. Ikke-medlemmer kr ,-. Tilmelding: eller

10 10 FAKTA DANSK ERHVERV I NUMMER 7 I marts 2008 SPØRG og få SVAR REdigeret af Hotlinechef Leif Graaskov Jensen Ret til maksimale arbejdsløshedsdagpenge Hvor meget skal en medarbejder tjene, for at det udløser maksimale arbejdsløshedsdagpenge?! For at kunne oppebære maksimale arbejdsløshedsdagpenge skal en medarbejder have tjent cirka kr pr. måned. Efterløn og G-dage Vi har haft ansat en medarbejder på efterløn, som vi har sagt op. Skal vi betale G-dage i forbindelse med fratrædelsen?! Efterlønsmodtagere er omfattet af reglerne om G-dage på samme måde som alle andre lønmodtagere. Det indebærer, at hvis betingelserne for at have ret til G-dage er opfyldt, skal de 2 første dages efterløn betales. Det vil sige, at medarbejderen skal have arbejdet mindst 74 timer inden for de seneste 4 uger. Billeder af medarbejderne på Internettet Kræver det medarbejdernes samtykke at lægge portrætbilleder af dem på hjemmesiden?! Ja, ifølge tilkendegivelse fra Datatilsynet vil det som altovervejende udgangspunkt kræve samtykke at offentliggøre portrætbilleder af medarbejderne på Internettet. Sådan får I det psykiske arbejdsmiljø til at fungere HØRINGSSAGER Udvalgte sager som Dansk Erhverv har til høring Forbrugerombudsmanden Udkast til orientering om lov nr om ændring af markedsføringsloven. Svarfrist: Mandag den 10. marts 2008 Sagsbehandler: Advokat Lars Quistgaard Bay Energistyrelsen Udkast til ny bekendtgørelse om energimærkning. Svarfrist: Tirsdag den 11. marts 2008 Sagsbehandler: Miljøchef Mette Herget Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Udkast til forslag til lov om ændring af forskellige tobakslove. Svarfrist: Tirsdag den 11. marts 2008 Sagsbehandler: Advokat Lars Quistgaard Bay Fødevarestyrelsen Forslag til EU-forordning om aktive og intelligente materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer. Svarfrist: Fredag den 14. marts 2008 Sagsbehandler: Fødevarechef Hanne Bach Miljømærkning Danmark Lyd og Billeder. Svarfrist: Lørdag den 15. marts 2008 Sagsbehandler: Miljøchef Mette Herget Miljøstyrelsen Udkast til ny forordning om kosmetiske produkter. Svarfrist: Mandag den 17. marts 2008 Sagsbehandler: Miljøchef Mette Herget Arbejdsgivers chikane mod bøsse koster kr. Formål Formålet med kurset er at give dig et overblik over, hvad psykisk arbejdsmiljø er, og hvordan du kan håndtere det i din arbejdspladsvurdering. Samtidig introduceres du til Dansk Erhvervs værktøjskasse med gode råd og procedurer, der kan hjælpe dig i arbejdet med at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø. Hvem kan deltage? Alle med ansvar og interesse for arbejdsmiljø og/eller HR. Tid og sted Århus: Onsdag, den 2. april Dansk Erhverv, Nordhavnsgade 1, Århus. København: Tirsdag, den 8. april Dansk Erhverv, Vester Farimagsgade 19, København. Kl begge dage. Pris Medlemmer kr ,- inkl. materiale og forplejning. Ikke-medlemmer kr ,-. Tilmelding: eller n Vestre Landsret har tilkendt en medarbejder en godt gørelse på 5 måneders løn for såkaldt chikanøs forskels behandling Sagens parter var henholdsvis en bagermester og en bagersvend. Chikanen bestod i, at arbejdsgiveren over for medarbejderen - der var homoseksuel - blandt andet udtalte, at homoseksualitet var ulækkert, og at homoseksuelle burde sendes på en øde ø. Herudover fremkom arbejdsgiveren med en række andre grove udtalelser med relation til homoseksualitet. For Dansk Erhverv er det ikke overraskende, at Landsretten kom frem til, at adfærden udgjorde chikanøs forskelsbehandling. Dommen var en stadfæstelse af byrettens afgørelse. Godtgørelsen blev fastsat til kr , svarende til cirka 5 måneders løn. Retten lagde på den ene side vægt på medarbejderens anciennitet og grovheden af arbejdsgiverens adfærd, og på den anden side de trods alt begrænsede følger, det havde haft for medarbejderen. Størrelsen af godtgørelsen er noget højere, end hidtidig praksis har været i eksempelvis sager om sexchikane. Det bør ifølge Dansk Erhverv formentlig ses i lyset af de konkrete omstændigheder og de trods alt temmelig grove udtalelser, arbejdsgiveren var fremkommet med. Interesseret i miljøspørgsmål? Meld dig ind i Dansk Erhvervs miljønetværk og modtag et månedligt nyhedsbrev! Gå ind på:

11 DANSK ERHVERV I NUMMER 7 I marts 2008 FAKTA 11 MF_ann_tryk.pdf 17/08/06 10:11:48 UDNYT DINE MEDLEMSFORDELE BENYT VORE FORSIKRINGS- OG PENSIONSPROGRAMMER ansvarshavendes hjørne >>> Euro er bedre end kroner Af Carlos Villaro Lassen M Y Y Y Tjen penge på dit medlemskab Dansk Erhverv har blandt andet rabataftaler med følgende selskab Statoil Detail Benzin kontokort - inkl. moms 0,28 kr. rabat + 0,02 kr. bonus pr. l Diesel kontokort - inkl. moms 0,90 kr. rabat + 0,10 kr. bonus pr. l Diesel Routex/Truckkort - inkl. moms 0,90 kr. rabat + 0,15 kr. bonus pr. l Mulighed for attraktiv ekstrarabat til storkunder, som forhandles individuelt. En gros Miljødiesel - ekskl. moms 460,- kr ,- kr. pr. m3 Fyringsolie - ekskl. moms 470,- kr ,- kr. pr. m3 Dansk Erhverv tilbyder flere rabatter på andre teleprodukter, og vi tilbyder også rabatter på for eksempel brændstof, forskellige forsikriner samt kvalitetskontrol fra SGS og udenlandsk momsrefusion. For yderligere oplysninger eller tilmelding: Eller kontakt Susanne Rhymer og Per Lippert-Scherwin på: Telefon: De seneste syv et halvt år har Danmark levet væsentligt bedre uden euro end frygtet. Vi er blevet reddet af meget stærke konjunkturer de senere år, og vi har oplevet vækst på alle fronter. Erhvervslivet blomstrer, privatøkonomien er god, og gælden bliver høvlet ned. Men det er også den værst tænkelige sovepude. Troværdigheden omkring en fastlåsning af kronen i forhold til euroen har været meget høj. Det har forhindret usikkerhed for vores krone. Men euroen er som en forsikringsordning. Så længe alt går godt, så er forsikringspræmien en omkostning. Men over en lang periode kan det svare sig at være forsikret. Der er ingen grund til at forvente, at den økonomiske udvikling i Danmark konstant vil gå bedre end i resten af eurolandene. I enhver økonomi er der opgang og nedgang. Nye politiske tilstande kan medføre, at tilliden til fastkurspolitikken bliver svækket. Det bør vi gardere os mod ved at indfører euro. Den sovepude, som vi har fået de seneste år uden for euroen, må ikke stoppe en ihærdig indsats for at vinde en kommende folkeafstemning. Motivér gennem værdier Formål Lær, hvordan du giver din virksomheds værdier et individuelt udtryk, og hvordan du motiverer dine medarbejdere gennem værdier. Kurset giver dig grundlæggende indsigt i teorien bag værdiarbejde og sammenhængen mellem vision, værdier og mål. Du får metoder til at integrere værdierne i den daglige praksis hvad er værdibaseret ledelse løsningen på, og hvor/hvornår virker det ikke? Kurset kombinerer teoretiske oplæg, relevante øvelser og cases. Hvem kan deltage? Kurset er for dig, der skal arbejde med værdier som motivationsfaktor i hverdagen. Enten implementering af værdier i virksomheden eller i egen afdeling - eller fordi du ønsker at gøre værdier til et omdrejningspunkt i din ledelse. Tid og sted Onsdag, den 9. april 2008, kl Ledernes KonferenceCenter, Rugårdsvej 590, Odense. Pris Medlemmer kr ,- inkl. materiale og forplejning. Ikke-medlemmer kr ,-. Tilmelding: eller

12 PP UMM ID-nr PortoService. Postboks Pandrup Mexico og Danmark har fået øje på hinanden n Formanden for Dansk Erhverv, Poul-Erik Pedersen, er vendt hjem fra en erhvervsrejse til Mexico med store forventninger til de to landes fremtidige samarbejde Af Janne Bruvoll Dansk Erhvervs formand, Poul-Erik Pedersen, vil følge op på Mexico-rejsen om et par måneder. Ikke kun Danmarks dronning og Mexicos præsident fik hilst på hinanden i forbindelse med statsbesøget i Mexico i februar. Også danske og mexicanske virksomheder fik en chance for at se hinanden an - og der var meget at se på. Rejsen var meget vellykket. Der var en meget bred vifte blandt de 31 danske virksomheder, og ved business forumet deltog over 130 mexicanske virksomheder. Succesen viser noget om den interesse, der er i Mexico for danske virksomheder, siger formanden for Dansk Erhverv, Poul- Erik Pedersen. marked. Med et privatforbrug, der årligt stiger med næsten 20%, er det et marked i vækst. Jeg er helt overbevist om, at mange af de danske virksomheder, der var med, vil få en positiv respons fra mexicanske virksomheder og mærke en øget investering. Det er da også mit klare indtryk, at der var en meget stor tilfredshed blandt de deltagende virksomheder, konkluderer Poul- Erik Pedersen. Startskud til mere samhandel Mexico fylder ikke meget i danske virksomhedslederes bevidsthed. Men det burde det, mener formanden. Derfor vil Dansk Erhverv ar- bejde for at øge samarbejdet med det latinamerikanske land. Vi har allerede talt med den mexicanske ambassadør i Danmark om, at vi vil følge op på rejsen om et par måneder. Jeg ser rejsen som et startskud til, at også andre virksomheder kan få øjnene op for det potentiale, der ligger i Mexico. Det vil vi i Dansk Erhverv gøre vores for at hjælpe på vej, lover Poul-Erik Pedersen. Positiv respons En analyse udarbejdet af Dansk Erhverv fastslår, at Mexico er et land fuld af potentiale for danske virksomheder. Med sine 110 millioner indbyggere er landet i sig selv et stort Grundfos er en af de danske virksomheder, der har succes i Mexico. Under sit besøg blev dronning Margrethe og den mexicanske præsidentfrue, Margarita Zavala, vist rundt på virksomhedens nye fabrik i San Louis. (Foto: Keld Navntoft/Scanpix).

fremtiden starter her... Medlemskab

fremtiden starter her... Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Kursus for Borgere med BPA

Kursus for Borgere med BPA Kursus for Borgere med BPA Kursus om Arbejdsmiljø Kursus om Ledelse, Kommunikation og Konflikthåndtering Kursus om Personalejura Kursus om Den gode ansættelsessamtale et kursus i teori og praksis Kursus

Læs mere

fremtiden starter her... Medlemskab

fremtiden starter her... Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

SÆT FOKUS PÅ EFFEKTIVITET

SÆT FOKUS PÅ EFFEKTIVITET SÆT FOKUS PÅ EFFEKTIVITET Arrangementer Efterår 2015 BLIV SYNLIG PÅ INTERNETTET BESØG HOS FØTEX NYBORG PERSONLIG EFFEKTIVITET FACEBOOK BESØG HOS TRIOPLAST Deltagergebyr kun kr. 500 + moms Medlemmer af

Læs mere

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde 16. november ANALYSE Af Jens Troldborg & Sune Holm Pedersen Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde Aldrig før har Europas virksomheder haft så svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft

Læs mere

Motivation vejen til en attraktiv arbejdsplads!

Motivation vejen til en attraktiv arbejdsplads! INVITATION TIL Motivation vejen til en attraktiv arbejdsplads! Konference den 31. oktober 2006 Scandic Copenhagen Invitation Motiverede og tilfredse medarbejdere er en væsentlig forudsætning for, at staten

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Styrk trivsel og sundhed

Styrk trivsel og sundhed INVITATION TIL KONFERENCEN Styrk trivsel og sundhed - sænk sygefraværet 15. juni 2010 Styrk trivsel og sundhed - sænk sygefraværet Der er stigende fokus på trivsel og sundhedsfremme på arbejdspladsen også

Læs mere

fremtiden starter her... FULL-SERVICE Medlemskab

fremtiden starter her... FULL-SERVICE Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47 JOBFEST To ud af tre nye job er gået til danskere Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Torsdag den 1. oktober 2015, 05:00 Del: Det seneste år er to ud af tre nye job gået til danskere, viser ny analyse fra

Læs mere

Undersøgelse om ros og anerkendelse

Undersøgelse om ros og anerkendelse Undersøgelse om ros og anerkendelse Lønmodtagere savner ros af chefen Hver tredje lønmodtager får så godt som aldrig ros og anerkendelse af den nærmeste chef. Til gengæld er de fleste kolleger gode til

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation AF ØKONOM KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN, CAND.POLIT RESUMÉ Telebranchen er en branche af stor betydning for dansk økonomi. Siden 2000 er timeproduktiviteten

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Fokus på egne medarbejdere er god CSR. Vinsa Side-event den 13. november, 2012

Fokus på egne medarbejdere er god CSR. Vinsa Side-event den 13. november, 2012 Fokus på egne medarbejdere er god CSR Vinsa Side-event den 13. november, 2012 Program Fokus på egne medarbejdere er god CSR hvor brænder det på lige nu? Danske virksomheder er frontløbere, når det gælder

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 27. november 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 27. november 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år

ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN Resumé 2017 går på hæld og så kan det jo være meget nyttigt at gøre status over året, der gik, samt kaste et hurtigt blik

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016

Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016 T Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016 Dansk Metal vil gerne kvittere for formandskabets seneste rapport, hvori vigtige temaer som investeringer og ulighed tages op. Vi

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

TILVALG Forbund: EU-værktøjer mod bedrageriske arbejdsgivere er ingen mirakelkur Af Morten Steensberg Tirsdag den 24. november 2015, 05:00

TILVALG Forbund: EU-værktøjer mod bedrageriske arbejdsgivere er ingen mirakelkur Af Morten Steensberg Tirsdag den 24. november 2015, 05:00 TILVALG Forbund: EU-værktøjer mod bedrageriske arbejdsgivere er ingen mirakelkur Af Morten Steensberg Tirsdag den 24. november 2015, 05:00 Del: EU-tilvalgsordningen skal gøre det lettere for fagforeninger

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel 4. marts 2009 J.nr.

Læs mere

Høring af Forbrugerredegørelse 2009 - Rådgivning i forbindelse med forbrugernes køb af forbrugerelektronik

Høring af Forbrugerredegørelse 2009 - Rådgivning i forbindelse med forbrugernes køb af forbrugerelektronik Forbrugerstyrelsen Att.: Thomas Dethlefsen thde@fs.dk 24. juli 2009 Høring af Forbrugerredegørelse 2009 - Rådgivning i forbindelse med forbrugernes køb af forbrugerelektronik Dansk Erhverv har modtaget

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANSKE MALERMESTRE ER OGSÅ FOR ETNISKE MALERMESTRE

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANSKE MALERMESTRE ER OGSÅ FOR ETNISKE MALERMESTRE BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANSKE MALERMESTRE ER OGSÅ FOR ETNISKE MALERMESTRE HVAD KAN DU BRUGE EN BRANCHEORGANISATION TIL? Hvad gør du, hvis du * har omkostninger, der løber løbsk? * har en konflikt

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! BAGER- OG KONDITORMESTRE I DANMARK ER OGSÅ FOR ETNISKE BAGERE

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! BAGER- OG KONDITORMESTRE I DANMARK ER OGSÅ FOR ETNISKE BAGERE BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! BAGER- OG KONDITORMESTRE I DANMARK ER OGSÅ FOR ETNISKE BAGERE HVAD KAN DU BRUGE EN BRANCHEORGANISATION TIL? Hvad gør du, hvis du * har omkostninger, der løber løbsk? * bliver

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

Fitnessbranchen i Danmark

Fitnessbranchen i Danmark Fitnessbranchen i Danmark FAKTA Fitnessbranchen i har vokseværk. Mere end hver 6. dansker over 15 år er medlem i et fitnesscenter. Fitness er således i dag en folkesport med i omegnen af 810.000 medlemmer

Læs mere

Medarbejderudvikling øger optimismen

Medarbejderudvikling øger optimismen TREPART AMU skal tilpasses efterspørgslen Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Onsdag den 2. september 2015, 05:00 Del: Der er hårdt brug for uddannelser, der i højere grad matcher virksomhedernes behov, mener

Læs mere

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1.

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. 82 % af de danske virksomheder bruger penge på deres ansatte og forretningsforbindelser til julegaver

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 Kbh. K Høringssvar vedrørende lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov

Læs mere

Er du klædt på til et bedre miljø?

Er du klædt på til et bedre miljø? Er du klædt på til et bedre miljø? MiljøForum Fyn - ellers er det om at komme ud af fjerene! 2 MiljøForum Fyn Miljø og klima står højt på den globale dagsorden, fordi det er blevet tydeligt, at måden,

Læs mere

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3 1/2017 Lillebælt-Fyn SIDE 2 OG 3 Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 4 OG 5 HK er og bager i fælles fodslag for bedre arbejdsmiljø Pauls leder Trygheden på arbejdsmarkedet er

Læs mere

Sundhed og trivsel på arbejdspladsen - bliv uddannet trivselsambassadør

Sundhed og trivsel på arbejdspladsen - bliv uddannet trivselsambassadør 4 dages uddannelse 28. april til 8. juni 2016 i Taastrup 26. september til 3. november 2016 i Aarhus Sundhed og trivsel på arbejdspladsen - bliv uddannet trivselsambassadør Sundhed og trivsel på arbejdspladsen

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen.

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen. Det talte ord gælder Europaministerens tale ved seminar i Baltic Development Forum om Danmark og Østersøsamarbejdet den 10. juni 2013 Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Privat brug af sociale medier i arbejdstiden 3 3. Kontrol af privat brug af sociale medier i arbejdstiden 4 4. Loyalitetspligt kontra ytringsfrihed

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

[Introduction] [A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info]

[Introduction] [A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] [Introduction] Goddag mit navn er, og jeg ringer fra Epinion. Vi er i øjeblikket i gang med en undersøgelse blandt danske virksomheder for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Må jeg i den forbindelse have

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Hesselet Manifestet. Status på visionerne fra 2011 totredjedele på vejen. DANSK IT Niels Hartvig & Thomas Madsen-Mygdal

Hesselet Manifestet. Status på visionerne fra 2011 totredjedele på vejen. DANSK IT Niels Hartvig & Thomas Madsen-Mygdal hesseletmanifestet.dk #hesseletmanifestet 2011 2017 2020 DANSK IT 2020 Hesselet Manifestet Status på visionerne fra 2011 totredjedele på vejen. Niels Hartvig & Thomas Madsen-Mygdal Baggrund SEPTEMBER 2011

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

Kortlægning Zoom ind på kortet og se, hvilke virksomheder og offentlige arbejdspladser, der har ansat IGU-elever.

Kortlægning Zoom ind på kortet og se, hvilke virksomheder og offentlige arbejdspladser, der har ansat IGU-elever. SKÆV INTEGRATION Kortlægning: I over halvdelen af landets kommuner er der ikke én eneste IGU-elev Af Allan Christensen @journallan Research: Morten Madsen Fredag den 10. februar 2017 Del: Danmarkskortet

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

For dig, der vil være leder

For dig, der vil være leder For dig, der vil være leder 1 2 1+1=3 90.000 ledere har allerede set værdien de har valgt Lederne som deres organisation og a-kasse Lederne et medlemskab med værdi Hos Lederne får du en lang række tilbud,

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst Erhvervspolitik i en nordisk kontekst 2 ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST 3 Alle prognoser viser, at servicefagene fortsat vil vokse de kommende år, det gælder

Læs mere

Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne

Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne DI Analysepapir, januar 2012 Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Det offentlige forbrug udgør en i både historisk og international sammenhæng

Læs mere

Dialogmøde Region Øst

Dialogmøde Region Øst Dialogmøde Region Øst Hotel Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted Kære deltager Vi er nu trekvart inde i tilsynsreformens første år, og i LOS er vi glade for muligheden for at kunne følge op på sidste

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise

Læs mere

10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER...

10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER... INVITATION TIL MORGENMØDE 10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER VI GENNEMFØRTE MED STOR SUCCES ET TILSVARENDE MORGENMØDE FOR ET PAR ÅR SIDEN, OG VI SÆTTER IGEN FOKUS PÅ 10 NYE PROBLEMSTILLINGER, SOM DET ER

Læs mere

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES GRAKOM ANALYSE 11.5.16 BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES Blankbåndsvederlaget er en anakronistisk og unødvendig afgift, hvis afskaffelse bør være en selvfølgelig konsekvens af regeringens ønske om at sanere

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder F O A F A G O G A R B E J D E Flere hænder Indledning Da regeringen sidste år lovede skattelettelser, der mest kom de bedst lønnede til gavn, glemte den at fortælle, at der var en regning, der skulle

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 240 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Åbent samråd Titel UDU samrådsspørgsmål AX-AZ Målgruppe Folketingets Uddannelsesudvalg Arrangør Folketingets

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat

ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat samarbejde AF MARKEDSCHEF MORTEN JUNG OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Resumé Den offentlige sektor udfylder en meget central

Læs mere