Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv."

Transkript

1 Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

2 Indhold Indledning...3 Danmarks sundeste og smukkeste forhave...5 Summende af aktivitet...6 Et blomstrende erhvervsliv og internationalt udsyn...7 Samarbejde med borgere, lokalråd og erhvervsliv...8 Proces og tidsplan for implementering i visionen...9 Udgivet af Vordingborg Kommune 2014 Udarbejdet af: Ledelsessekretariatet Vordingborg Kommune Valdemarsgade Vordingborg

3 Revideret 13. december 2014, Anja Valhøj Indledning Kommunalbestyrelsen har den 28. august 2014 godkendt en ny fælles vision for Vordingborg Kommune i Visionen er en fortælling om en kommune i udvikling, der har forstået at udnytte den smukke og gunstige placering mellem storbyerne København, Hamborg og Berlin og den drivkraft der knytter sig til storbyernes vækst, investeringer og arbejdspladser. Det er også fortællingen om at kunne bo, arbejde og drive virksomhed i naturskønne omgivelser, ved vandet, tæt på Hovedstaden og med mulighed for at leve et aktivt og sundt liv. Og om et nyt fællesskab og en stolthed hos borgere, ansatte og virksomheder i Vordingborg Kommune. Vision 2030 for Vordingborg Kommune Visionen for hvor Vordingborg Kommune er i 2030 lyder: Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Visionen skal opfyldes ved en række konkrete indsatser, herunder at: Dyrke de kvaliteter, der skaber rammerne om det gode og sunde liv Give familier mulighed for at få hverdagen til at hænge sammen Sikre et højt internationalt lærings- og uddannelsesniveau fra barn til voksen Udnytte kommunens placering mellem storbyerne til at skabe flere arbejdspladser og vækst i erhvervslivet Fokusere på samarbejdet og fællesskabet mellem borgere og mellem vore købstæder og vore landdistrikter. Virkeliggørelse Visionen kan kun virkeliggøres ved at omsætte den til handlinger ved at fokuserer vores indsats på de områder, der aftales. Samtidig er kommunikation en central disciplin, når Vision 2030 og de konkrete initiativer skal formidles til dem, der skal levere resultaterne og til den omverden, der påvirker visionen. Visionen er ambitiøs og vi kan ikke alt. Men vi kan meget, hvis vi alle Kommunalbestyrelsen, medarbejdere i Vordingborg Kommune, borgere og virksomheder i fællesskab arbejder mod samme mål. Denne strategi beskriver hvordan, vi vil arbejde med at implementere visionen samt hvordan vi vil samarbejde med borgere og virksomheder om at virkeliggøre visionen. Strategien sætter rammen for de langsigtede indsatser gennem politikformuleringer, dele af planstrategien, udfordring af lovgivning og på den kortere bane gennem hvad vi konkret vil arbejde med de kommende to år. 3

4 Evaluering/opfølgning Verden forandrer sig og det gør forudsætningerne for Vordingborg Kommunes udvikling også. Derfor skal visionen evalueres efter senest to år med henblik på vurdering af opnåede resultater og effekter og af indholdet af visionens fortsatte relevans og eventuelle behov for justeringer. 4

5 Danmarks sundeste og smukkeste forhave Dyrke de kvaliteter, der skaber rammerne om det gode og sunde liv Give familier mulighed for at få hverdagen til at hænge sammen Havudsigt og storbyen tættere på Stedet, hvor familier og aktive mennesker, der holder af vandet, vælger at bo. Hvor man kan udfolde sine drømme og samtidig være tæt på København. Flere og smukt beliggende boliger med havudsigt eller tæt på vandet Stop i Vordingborg og gode offentlige forbindelser Storbyens smukkeste forhave markedsføring til udvalgte målgrupper Kystnære stier og aktiviteter Flere attraktive kystnære boligområder omkring Købstæderne Øget bosætning Øget kendskab til Vordingborg Kommunes styrker hos potentielle tilflyttere Øget sundhed og trivsel Øget bosætning Flere turister Familier og aktive mennesker udfolder sig Give familier mulighed for at få hverdagen til at hænge sammen, med naturen og vandet som rammerne om det gode, sunde og aktive liv. Naturen og vandet som centrum for et sundt og aktivt friluftsliv - gennem mere natur og flere aktiviteter Dagtilbud og fritidstilbud tilpasset børnefamiliernes behov Oplevelser nær dig oplevelsesportal om kultur og fritidstilbud i kommunen Kom rundt i kommunen god kollektiv trafik og cykel og vandrestier Flere turister Flere lokale bruger naturen Øget sundhed og trivsel Gode tilbud for børnene, der tilgodeser travle (pendler-) familier Kendskab til, brug af og stolthed over de mange kulturog fritidstilbud Bedre og sikker adgang og tilgængelighed til vandet, naturen og fritidsaktiviteter 5

6 Summende af aktivitet Dyrke de kvaliteter, der skaber rammerne om det gode og sunde liv Fokusere på samarbejdet og fællesskabet mellem borgere og mellem vore købstæder og vore landdistrikter. Unik eventkultur løfter idrætten og kulturen til nye højder Unikt og rigt kultur og fritidsliv med stærk eventprofil. Den nye Panteren er centrum for mødet mellem kultur, idræt og erhverv, der tiltrækker store events og begivenheder. Events hele året og Events der samler generationer der samler på tværs Store events og nyudvikling af idræt og kultur på Panteren Samarbejde og synergier i unikke kultur-, idræts- og fritidstilbud Tiltrækning og udvikling af erhvervsrettede events og konferencer Vordingborg Kommune bliver kendt for stærke events Fællesskab og stolthed Levende handelsmiljø og dermed øget handel i byerne Flere turister/besøgende Vordingborg Kommune bliver kendt for stærke events Flere turister/besøgende Øget sundhed og trivsel Stolthed og ejerskab Inspiration til og synliggørelse af kommunes erhvervsliv Frivillige ildsjæle udvikler lokalområderne Fællesskab, åbenhed og venlighed og respekt, tæt på beslutningerne. Lokale ildsjæle udvikler lokalområderne og sikrer kultur og fritidstilbud af høj kvalitet. Stolthed ved at være en del af Vordingborg Kommune. Mobiliser de unge Frivillige/civilsamfundet som ressource og medborgere samskabelse Frigør ældreressource til et aktivt og bidragende ældreliv Flere ressourcestærke unge Fællesskab og stolthed Tilknytning til området Bedre resultater for mindre Mobiliserer ressourcer Fællesskab og stolthed Borgere tager ansvar for og udnytter egne og lokalsamfundets styrker Mobiliserer ressourcer Fællesskab og stolthed 6

7 Et blomstrende erhvervsliv og internationalt udsyn Sikre et højt internationalt lærings- og uddannelsesniveau fra barn til voksen Udnytte kommunens placering mellem storbyerne til at skabe flere arbejdspladser og vækst i erhvervslivet Et attraktivt uddannelses- og ungdomsmiljø Børn vokser op som sociale, fagligt dygtige, der har lyst til at lære mere og er klar til at erobre verden. Fokus på uddannelse, trivsel og sundhed gennem hele barnets opvækst. Vi sikrer et højt internationalt lærings- og uddannelsesniveau fra barn til voksen, der sammen med et attraktivt uddannelsesmiljø får 95% af vores egne unge til at tage en ungdomsuddannelse og flere og flere til at uddanne sig videre. Fokus på gode resultater i folkeskolen Internationalt udsyn i udskoling og på ungdoms- og erhvervsuddannelser Campus Vordingborg stærkt fagligt uddannelsesmiljø i Vordingborg by flere ungdoms- og videregående uddannelser Uddannelser med fokus på lokale styrkeområder Ungdomsvenlige købstæder flere tilbud og steder til de unge Øget samspil mellem virksomheder og folkeskolen Sociale og fagligt dygtige børn og unge Fastholder og tiltrækker børnefamilier Gør unge sprogligt stærke og globalt orienterede Flere og varierede uddannelsestilbud Flere unge får uddannelse Bidrager til at skabe en stærk position inden for lokale kvalitetsfødevarer Fællesskab og tilknytning til området De unge bliver eller flytter tilbage efter endt uddannelse Gensidig udvikling Arbejdspladser, innovation og god smag Iværksættere, håndværkere og virksomheder vækst gennem netværk og samarbejde og et internationalt fokus. Fødevarer får særlig stærk position og betydning. Vækst og tilflytning sikres ved gode mobil og bredbåndsforbindelser. Vordingborg Online stabile og hurtige mobil og bredbåndsforbindelser over hele kommunen Samarbejde med nordtyske byer og virksomheder Fokus på udvikling af udvalgte brancher (høj beskæftigelse og klyngepotentiale) Synergi og samarbejde mellem virksomheder Dialog og rammevilkår Udvikling af handelsmiljøet i købstæderne Mobil og bredbåndsdækning for borgere og virksomheder Sikkerhed/beredskab Nødvendigt vækstvilkår for virksomheder Bedre konkurrenceevne Åbne markedet for lokale virksomheder Vækst Øget beskæftigelse Bedre skattegrundlag Vækst i (mikro-)virksomheder Nye virksomheder Bedre vækstvilkår Stolthed Bedre indkøbsoplevelser 7

8 Vordingborg Kommunes position i Femernkorridoren Erhvervshavn/bane/motorvej Vordingborg Kommune, Copenhagen Airport Skabe og markedsføre attraktive erhvervsarealer med god infrastruktur for internationale, nationale og lokale virksomheder Nytænkning indenfor klima- og energiindsatsen, der imødekommer fremtidige klima og energiudfordringer Faglige miljøer til iværksættere inden for IT, medier eller Design Øget handel Tiltrækning af transport og logistikvirksomheder arbejdspladser Lokalisering af international(e) virksomhed(er) ved Vordingborg by og langs motorvejen Tiltrækning af (potentielt) større virksomheder Flere arbejdspladser På forkant med udviklingen Risikominimering og rettidig omhu Menneskeligt og økonomisk tryghed Øget beskæftigelse via iværksætteri og etablering af mikrovirksomheder Turisme i særklasse Møn er hovedturistområde. Turistprofil: Havne, cykelruter, smuk natur, strande og gode overnatningsmuligheder. Stærkt samarbejde mellem turistattraktioner. Fra reason to go til reason to stay. Vordingborg Kommune set fra vandet Sydsjællands øhav med attraktive havnemiljøer Flere og bedre overnatningsmuligheder Hotel- og konferencecenter Gode oplevelsesstrande Oplev Vordingborg Kommune Fælles markedsføring på tværs af købstæder og kommunens attraktioner Åbner turisternes øjne for kommunens unikke friske- og sejlermiljø Flere turister og tilflyttere Flere turister Flere turister Flere besøgende Flere turister Bedre faciliteter og oplevelser for borgere og turister Bedre kendskab til Vordingborgs styrker Stolthed Øget bosætning Samarbejde med borgere, lokalråd og erhvervsliv Visionen skal også virkeliggøres sammen med borgere og virksomheder i kommunen og med eksterne aktører. I forhold til input fra lokalrådene og borgerne er der i forbindelse med udarbejdelse af visionen indkommet en lang række konkrete forslag, som indgår i arbejdet med strategien. Lokalrådene er centrale samarbejdspartnere, som skal være med til at understøtte visionen med tiltag og aktiviteter lokalt og til at få samarbejde og fællesskab mellem borgere, købstæder og landdistrikter til at få, så vi kan få skabt en stolthed af at bo og arbejde i Vordingborg. Derfor inviteres lokalrådene til at drøfte både visionen og implementeringsstrategien på det årlige stormøde i starten af 2015 med henblik på at finde konkrete indsatser og projekter, som de vil gå med i et samarbejde omkring eller tage sig af. 8

9 Der er allerede et samarbejde i gang med erhvervslivet omkring udarbejdelse af ny erhvervspolitik, som tager udgangspunkt i visionen. Der er nedsat arbejdsgrupper, der arbejder med temaer til erhvervspolitikken og oprettet en dialogportal, hvor alle virksomheder og borgere i det hele taget kan komme med input til og debattere erhvervspolitikken. Borgerne, lokalråd og erhvervslivet og andre lokale aktører vil derudover blive involveret i forbindelse med arbejdet med de enkelte indsatser, hvor administrationen forpligter sig til hver gang at overveje om der skal eller kan ske involvering af borgere og/eller erhvervslivet og i hvilket omfang. Andre aktører kan i den forbindelse være kulturinstitutioner og foreninger. Det kan være gennem konferencer, idégenererings- og høringsprocesser og ved samarbejdsprojekter med nedsatte offentlige og private aktører. Det kan være i form af åbne processer eller ved invitation af særligt udvalgte afhængig af den konkrete sag. Proces og tidsplan for implementering i visionen Denne strategi er udarbejdet som opfølgning på visionen for at sikre, at visionen implementeres i organisationen og de nødvendige indsatser, prioriteringer, planer og samarbejder sættes i gang. Visionen implementeres dels gennem igangsættelse af de beskrevne målsætninger og dels gennem politikker, strategier og planer. Politikker Derfor er et af de første tiltag, at de eksisterende politikker tages op til genvurdering med henblik på indarbejdelse af visionen og general revision. Forud for revision af politikkerne udarbejdes nyt koncept med tilhørende skabelon for politikker, der sikrer en ensartet form og detaljeringsniveau og bygger på fælles ledelses- og styringsværdier i overensstemmelse med nyt styringskoncept. Planstrategi Ét af de virkemidler, der skal i spil for at virkeliggøre visionen, er udarbejdelse af en ny planstrategi, der indeholder Kommunalbestyrelsens politiske strategi for planlægningen og udviklingen samt oplysninger om planlægningen siden den seneste revision af kommuneplanen. Planstrategien skal samtidig munde ud i en beslutning på hvilke områder, kommuneplanen skal revideres, enten som opfølgning på Kommunalbestyrelsens vision eller på grund af ændrede forudsætninger eller ny lovgivning. Prioritering i budget En del indsatser, der kan indeholdes i de beskrevne fokusområder er allerede indarbejdet i budgettet for 2015 og dermed prioriteret gennemført i samme periode. I forbindelse med budgetlægningen for 2016 udarbejdes oplæg til yderligere indsatser, som herefter indarbejdes i denne strategi. I slutningen af 2016 evalueres og genvurderes visionen med henblik på eventuelle justeringer. Herefter udarbejdes ny implementeringsstrategi. Se tidsplan for implementeringen processen: Tidsplan for implementering af vision

10 Aktivitet Efterår Intern proces Vedtagelse af strategi for implementering Udarbejder planstrategi Valg af indsatser Fælles koncept for politikker Revision af politikker Konkrete indsatser Prioritering i budget Konkrete indsatser Evaluering Strategisk ledelsesfokus Det overordnede ledelsesmæssige fokus vil i den kommende tid handle om implementering af visionen gennem helhedsorienteret, tværfagligt og tværorganisatorisk samarbejde, og med et vedvarende fokus på hvad effekten kort eller langsigtet er af de indsatser og beslutninger, der træffes med henblik på at opnå gode løsninger for og med borgerne. 10

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Planstrategi 2015 for Vejle Kommune og Trekantområdet

Planstrategi 2015 for Vejle Kommune og Trekantområdet Planstrategi 2015 for Vejle Kommune og Trekantområdet Byrådet i Vejle Kommune har på sit møde den 19. august 2015 behandlet de bemærkninger, der kom i forbindelse med offentliggørelsen af Planstrategi

Læs mere

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 Forord Hermed foreligger forslag til Udviklings- og Planstrategi 2014 for Sorø Kommune. Strategiforslaget indeholder Byrådets visioner

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR VEDTAGET - 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Udviklingsstrategien er byrådets politiske strategi, der rummer en bred og langsigtet tilgang til den fremtidige udvikling

Læs mere

Forord. Der er særligt fire temaer, som vi sammen kan og skal gøre noget ved temaer som rummer både muligheder og potentialer. De fire temaer er:

Forord. Der er særligt fire temaer, som vi sammen kan og skal gøre noget ved temaer som rummer både muligheder og potentialer. De fire temaer er: Den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 Forord Den regionale udviklingsstrategi er Regionsrådets strategi for, hvad der skal til for at skabe fremtidens Region Sjælland. Med strategien vil vi gerne

Læs mere

VISION OG PLANSTRATEGI 2018

VISION OG PLANSTRATEGI 2018 VISION OG PLANSTRATEGI 2018 Forord Hermed foreligger Vision og Planstrategi 2018 for Sorø Kommune. Strategien indeholder Byrådets visioner og målsætninger for kommunens udvikling de kommende 4 år. Vision

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer

Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer Planstrategi 2015 Vejle Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der

Læs mere

nørre alslev stubbekøbing ønslev moseby Nordbyen horreby

nørre alslev stubbekøbing ønslev moseby Nordbyen horreby orehoved sortsø Nr. vedby vålse nørre alslev stubbekøbing øster kippinge guldborg slotsbryggen Nykøbing f eskilstrup revisionsbeslutning ønslev moseby horbelev Hesnæs Nordbyen horreby sakskøbing karleby

Læs mere

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana...

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... 1 udviklingsstrategi 2012 Indhold 2 2 4 5 6 10 14 18 22 26 30 32 34 35 Indledning Visionen Kommunens udfordringer De 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle seks kommuner i Trekantområdet, samt en lokal

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

VISION & STRATEGI. 50 % by, 70 % natur, 120 % Albertslund. en by for børnene, det grønne og fællesskabet GRØNT LIV NYSGERRIGT LIV SUNDT LIV ARBEJDSLIV

VISION & STRATEGI. 50 % by, 70 % natur, 120 % Albertslund. en by for børnene, det grønne og fællesskabet GRØNT LIV NYSGERRIGT LIV SUNDT LIV ARBEJDSLIV VISION & STRATEGI en by for børnene, det grønne og fællesskabet GRØNT LIV 50 % by, 70 % natur, 120 % Albertslund NYSGERRIGT LIV SUNDT LIV ARBEJDSLIV Kom med, børn og voksne! Ud i byen! Vi lærer noget nyt

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

Byrådets fokusområder

Byrådets fokusområder Forslag til Kommuneplan 2013 for Haderslev Kommune Kommuneplanforslaget består af følgende: Forslag til Kommuneplan 2013 for Haderslev Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2013 for Haderslev

Læs mere

- dit liv, din fremtid, dit job FORSLAG. Inden endelig redigering, opsætning, illustrationer mv. Planstrategi 2011

- dit liv, din fremtid, dit job FORSLAG. Inden endelig redigering, opsætning, illustrationer mv. Planstrategi 2011 - dit liv, din fremtid, dit job FORSLAG Inden endelig redigering, opsætning, illustrationer mv. Planstrategi 2011 Juni 2011 1 Planstrategi 2011 Udgivet af Faxe Kommune indsæt Planstrategien er udarbejdet

Læs mere

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK UDDRAG AF VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 1 ERHVERVS-

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed. Vækst

Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed. Vækst Vi vil meget gerne høre dine kommentarer til Planstrategi 2015 Planstrategi 2015 Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed Sammenhængskraft Vi sætter overliggeren højt og bryder grænser for at

Læs mere

Forventede aktiviteter:

Forventede aktiviteter: 6.2.1 Bosætning trivsel og nye muligheder Der skal skabes attraktive muligheder for bosætning i landdistrikterne i Faaborg-Midtfyn Kommune, således at flere mennesker i den arbejdsdygtige alder har disse

Læs mere

FORSLAG til udviklingsstrategi 2008. moderne dansk

FORSLAG til udviklingsstrategi 2008. moderne dansk FORSLAG til udviklingsstrategi 2008 Del 1 Forestil dig et moderne dansk Toscana... FORSLAG til udviklingsstrategi 2008 Del 1 Indhold 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 28 32 Indledning Vision Kommunens

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

Planstrategi 2015. Billund Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer

Planstrategi 2015. Billund Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer Planstrategi 2015 Billund Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011 Fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2011 november 2011 Kære borger! Du sidder med byrådets tanker om Odenses fremtid i hænderne. Dette hæfte er Odense Kommunes Planstrategi 2011. Planstrategien

Læs mere

Plan & Agenda 21 strategi 2008

Plan & Agenda 21 strategi 2008 1 Plan & Agenda 21 strategi 2008 Kolofon Plan & Agenda 21 strategi 2008 Udgivet af Faxe Kommune - Januar 2009 Plan & Agenda 21 strategien er udarbejdet i perioden 2006 til 2008. Forslaget til strategien

Læs mere

Landdistriktspolitik 2014-2018

Landdistriktspolitik 2014-2018 Landdistriktspolitik 2014-2018 1 Indhold Politikkens interesseområde 4 Indsatsområder Mennesker der vil noget 8 Udvikling af byerne 10 Aktiviteter og oplevelser 12 Adgang til naturen 14 Erhvervsudvikling

Læs mere

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet.

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet. Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne Branding og bosætning i Hornsyld og Bråskov Formål Projektet skal

Læs mere