Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sport-, Fritid- og Kulturudvalget"

Transkript

1 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde Kulturhus Trommen Onsdag kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Ændring i vedtægterne for Den Selvejende Institution Hørsholm Ridehus 3 Frigivelse af kvalitetsfondsmidler 5 Retningslinjer for rejsetilskud til turneringer, træningsophold mm. 7 Arrangørerne bag Havnefestivallen på Rungsted Havn søger om tilskud 9 Hørsholm Jazz-kompagni søger om tilskud til afholdelse af jazzfestival i juni KDY søger om tilskud til opgradering af klubfaciliteter på Rungsted Havn 13 Orientering om Fritids- og Kulturrådet 16 Udvikling af Kulturhus Trommen - valg af forpagter til cafe- og restaurantdrift i Kulturhus Trommen 18 Bilagsoversigt 19 Fraværende Bemærkninger til dagsorden

2 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen Meddelelser Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøftede, hvilken retning Administrationen skal arbejde videre i, i forhold til Kulturdage. Sport-, Fritid- og KulturudvalgetOnsdag den Side 2

3 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 14/6438 Journalnr.: A00 Sagsforløb: SFKU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Svend Erik Søegaard Ændring i vedtægterne for Den Selvejende Institution Hørsholm Ridehus Resume Bestyrelsen for Den Selvejende Institution Hørsholm Ridehus har vedtaget ønske om at ændre i bestyrelsens sammensætning ved at tilføje et ekstra medlem, således at antallet af bestyrelsesmedlemmer øges fra 7 til 8 medlemmer, hvorved bestyrelsen kan erhverve nyttige kompetencer inden for bestyrelsens egne rammer. Forslag Administrationen indstiller til Sport-, Fritid- og Kulturudvalget at anbefale kommunalbestyrelsen at vedtage Den Selvejende Institution Hørsholm Ridehus bestyrelses ønske om at øge sit medlemstal fra syv til otte medlemmer. Sagsfremstilling Den selvejende Institution Hørsholm Ridehus ledes jf. vedtægternes 4 af en bestyrelse på syv medlemmer: Hørsholm Kommunalbestyrelse vælger heraf af sin midte 3 medlemmer, Bestyrelsen for Hørsholm Rideklub af 2003 udpeger 2 medlemmer, Foreningen Hørsholm Ridehus venner har 1 medlem Samt ét eksternt medlem med interesse i Hørsholm Ridehus eller i ridesporten udpeget af den øvrige bestyrelse. Den nuværende bestyrelse har på møder henholdsvis den 14. januar 2014 og den 5. marts 2014 vedtaget ønsket om at udvide bestyrelsens antal fra de syv ovenfor nævnte medlemmer til otte medlemmer: Hørsholm Kommunalbestyrelse vælger heraf af sin midte 3 medlemmer, Bestyrelsen for Hørsholm Rideklub af 2003 udpeger 2 medlemmer, Foreningen Hørsholm Ridehus venner har 1 medlem Samt 2 eksterne medlemmer med interesse i Hørsholm Ridehus eller i ridesporten udpeget af den øvrige bestyrelse. Ændringen i bestyrelsens sammensætning vedrører vedtægternes 4 samt medfører en konsekvensændring i vedtægternes 10. Sport-, Fritid- og KulturudvalgetOnsdag den Side 3

4 Bestyrelsen begrunder ønsket om det øgede antal medlemmer med, at bestyrelsen herved kan få flere relevante kompetencer inden for bestyrelsens egne rækker. Bestyrelsens væsentligste opgave er sammen med den faste lejer, Hørsholm Rideklub af 2003, at vedligeholde og drive det bevaringsværdige Hørsholm Ridehus, hvor til der kræves stor indsigt i bygningsvedligeholdelse og i jura. De 2 aktuelt ønskede eksterne medlemmer har de ønskede spidskompetencer dels som advokat, dels som entreprenør/håndværker. Førstnævnte er allerede medlem af bestyrelsen, sidstnævnte har uden for bestyrelsen ydet et frivilligt stykke arbejde som konsulent. Bilag DSIHR Vedtægter.pdf Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Administrationens indstilling anbefales overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse. Sport-, Fritid- og KulturudvalgetOnsdag den Side 4

5 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 14/6284 Journalnr.: G00 Sagsforløb: SFKU, ØU, KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Peter Skjøt-Rasmussen Frigivelse af kvalitetsfondsmidler Resume Sport-, Fritid- og Kulturudvalget har på møde den 30. oktober 2013 og 26. marts 2014 besluttet at konvertere tidligere disponerede kvalitetsfondsmidler til nye anlæg. Midlerne søges nu frigivet. Forslag Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og efterfølgende Kommunalbestyrelsen, at de konverterede kvalitetsfondsmidler frigives. Sagsfremstilling Sport- Fritid- og Kulturudvalget har på møde den 30. oktober 2013 besluttet at konvertere midler afsat til et halvtag på den gamle træbane til publikumsfaciliteter på den kommende skate-betonbane. Herudover har Sport-, Fritid- og Kulturudvalget på møde den 26. marts 2014 besluttet at konvertere kvalitetsfondsmidler vedrørende spa-bade i svømmehallen til uforudsete omkostninger vedrørende skate-betonbane samt digitale startskamler og et oppusteligt isbjerg i sømmehallen. Da Sport-, Fritid- og Kulturudvalget ønsker midlerne konverteret, skal de igen søges frigivet ved Økonomiudvalget og endeligt Kommunalbestyrelsen. Økonomi/personale Bevillingsskema Tillægsbevilling Politikområde: Politikområde: Politikområde:63 (Digitale statsskamler nyt stednummer / anlæg) Drift/anlæ g m.v Indeværend e år Anlæg Anlæg Anlæg Beløb Overslagså r 1 Overslagså r 2 Overslagså r 3 Sport-, Fritid- og KulturudvalgetOnsdag den Side 5

6 Politikområde Politikområde: Anlæg Anlæg I alt Anlægsbevilling: (igangsætningstilladels e) Politikområde: Politikområde: ) Politikområde: 63 (Statskamler Svømmehal) Anlæg Anlæg Anlæg I alt kr Sagens tidligere behandling Administrationen har på baggrund af beslutning den 26. marts 2014 om at konvertere kvalitetsfondsmidler til et flydende legeredskab / flydende isbjerg, undersøgt muligheden for at omdanne anlægsmidler til driftsmidler. Det viser sig dog, at man ikke kan benytte kvalitetsfondsmidler, som er anlægsmidler, til et isbjerg der betragtes som inventar og som hidrører drift. Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Administrationens indstilling anbefales overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse. Sport-, Fritid- og KulturudvalgetOnsdag den Side 6

7 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 14/6339 Journalnr.: P21 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Gitte Søby Retningslinjer for rejsetilskud til turneringer, træningsophold mm. Resume På anmodning fra Sport-, Fritid- og Kulturudvalget har administrationen udarbejdet et sæt retningslinjer for tilskud til rejser i forbindelse med turneringer, træningsophold og deltagelse på landshold. Forslag Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøfter og beslutter hvorvidt udvalget ønsker at godkende administrationens oplæg til retningslinjer for tilskud til rejser i forbindelse med turneringer, træningsophold og deltagelse på landshold eller hvorvidt udvalget ønsker at skærpe retningslinjerne jf. kommentarer fra Idrætsrådet. Sagsfremstilling Hørsholm Kommune har ikke tidligere haft et sæt retningslinjer for tilskud til rejser i forbindelse med turneringer, træningsophold og deltagelse på landshold. Ansøgninger fra foreninger er hidtil blevet behandlet individuelt, men på anmodning fra Sport-, Fritid- og Kulturudvalget har administrationen nu udarbejdet et oplæg til retningslinjer på området - se bilag 1. Retningslinjerne har været fremlagt for Idrætsrådet, som ønsker, at retningslinjerne skærpes således, at klubber og foreninger kun kan få tilskud til rejser i forbindelse med afsluttende mesterskabsstævner, som holdet/medlemmet har kvalificeret sig til gennem forbundenes almindelige turneringsspil eller officielle konkurrencer. Bilag - Retningslinjer for tilskud til rejser i forbindelse med turneringer.docx Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkendte oplæg til retningslinjer for tilskud til rejser i forbindelse med turneringer, træningsophold og deltagelse på landshold, idet Idrætsrådets præcisering indarbejdes samt at der skabes mulighed for at enkelt individer også kan ansøge. Sport-, Fritid- og KulturudvalgetOnsdag den Side 7

8 Sport-, Fritid- og KulturudvalgetOnsdag den Side 8

9 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/6442 Journalnr.: G01 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Peter Skjøt-Rasmussen Arrangørerne bag Havnefestivallen på Rungsted Havn søger om tilskud Resume Erhvervsforeningen Rungsted Havn søger i samarbejde med havnens foreninger, butikker og havnekontoret om tilskud på kr. til afholdelse af Havnefestival lørdag og søndag den august Forslag Administrationen indstiller en stillingstagen til om Sport-, Fritid-, og Kulturudvalget ønsker at støtte arrangørerne bag Havnefestivallen med en underskudsgaranti op til kr. fra Kultur- og Fritidspuljen. Sagsfremstilling I lighed med sidste år ønsker Erhvervsforeningen Rungsted Havn sammen med havnens foreninger og Havnekontoret at arrangere havnefestival. Arrangementet skal finde sted den august Formålet med arrangementet er at udbedre kendskabet til havnen og tiltrække nye medlemmer til havnens foreninger. I 2013 var havnefestivallen en stor succes med op til besøgende gæster. Heriblandt var der mange turister fra Sverige. Helt konkret har flere af havnens foreninger modtaget flere medlemmer på baggrund af festivallen, som på mange måder er et udstillingsvindue for de mange aktiviteter og interesseområder, der findes i og omkring vand- og havnemiljøet. Igen i 2014 ønsker arrangørerne bag havnefestivallen at fokuser på børnefamilier og aktive borgere, der kan have interesse i maritime aktiviteter, og som ønsker en spændende dag med mulighed for at sejle Rip-boat, prøve kræfter med flaskedykning, hoppe i bølgerne med Vinterbaderne eller blot nyde en café latte ved havnefronten. Rungsted Havns Havnefestival er en non-profit begivenhed. Deltagerne bag festivallen betaler alle et markedsføringsbidrag til dækning af annoncering, plakater, bannere mm. I forbindelse med festivallen bidrager medlemmer af erhvervsforeningen og forskellige udstillere, ifølge fremsendte budget, med kr. Samtidigt forventer arrangørerne at man vil have omkostninger for ca , hvorfor der forventes et underskud på kr. Sport-, Fritid- og KulturudvalgetOnsdag den Side 9

10 Underskuddet, der blandet andet skyldes en stor hoppeborg og et aktivitetstelt til børn, søges af arrangørerne finansieret af Sport-, Fritid og Kulturudvalget via Kultur- og Fritidspuljen. Skulle Sport-, Fritid-, og Kulturudvalget vælge at imødekomme ansøgningen anbefaler administrationen, at tilskuddet tildeles i form af en underskudsgaranti. Økonomi/personale Der er kr. tilbage i Kultur- og Fritidspuljen til udvalgets videre disponering. Bilag - Aktiviteter_RUNGSTED HAVN FESTIVAL.pdf - Budget_Havnefestival 2014.pdf - Ansøgning havnefest Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Sport-, Fritid-, og Kulturudvalget besluttede at støtte arrangørerne bag Havnefestivallen med en underskudsgaranti på op til kr. fra Kultur- og Fritidspuljen. Sport-, Fritid- og KulturudvalgetOnsdag den Side 10

11 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 14/6491 Journalnr.: I00 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Peter Skjøt-Rasmussen Hørsholm Jazz-kompagni søger om tilskud til afholdelse af jazzfestival i juni 2014 Resume Hørsholm Jazz-kompagni søger i lighed med tidligere år om tilskud til afholdelse af jazzfestival. Forslag Administrationen indstiller en stillingstagen til om Sport-, Fritid- og Kulturudvalget ønsker at støtte jazzfestivallen med op til kr. fra Kultur- og Fritidspuljen. Sagsfremstilling Hørsholm Jazz-kompagni planlægger i år at afholde den årlige Jazzfestival lørdag d 21. juni og ansøger om et tilskud på kr. til afholdelse af jazz-kompagniets ottende Jazzfestival. Jazz-kompagniet pointerer i deres ansøgning, at man søger et mindre tilskud end tidligere år, da man i år mellem kl. 10 og vil koncentrere sig om fire steder; Gågaden, Dalgård Supermarked, Rungsted Bytorv og Rungsted havn. Derefter vil jazz-kompagniet fra kl. 14 til kl.17 flytte festivallen til Jagt- og Skovbrugsmuseets grønne område. Efter en pause på to timer ønsker Jazz-kompagniet at fortsætte med et større kendt orkester, der bookes udefra. Der vil være fri entre til alle arrangementer. Økonomi/personale Der er kr. tilbage i Kultur- og Fritidspuljen til udvalgets videre disponering. Bilag - Ansøgning Jazz Festival Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede at støtte jazzfestivallen med kr. fra Kultur- og Fritidspuljen, idet fremadrettede ansøgninger generelt skal indeholde et budget. Sport-, Fritid- og KulturudvalgetOnsdag den Side 11

12 Sport-, Fritid- og KulturudvalgetOnsdag den Side 12

13 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 14/3577 Journalnr.: G01 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Gitte Søby KDY søger om tilskud til opgradering af klubfaciliteter på Rungsted Havn Resume KDY søger om tilskud til opgradering af undervisnings- og mødefaciliteter i KDYs klubhus på Rungsted Havn. På opfordring fra Sport-, Fritid- og Kulturudvalget har KDY fremsendt yderligere oplysninger til behandling af klubbens ansøgning om tilskud. Forslag Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget yder støtte til renovering af gulv og toiletfaciliteter på 1. salen i KDYs klubhus på Rungsted Havn - i alt et tilskud på op til kr. Sagsfremstilling KDYs klubhus på Rungsted Havn er, ifølge klubben selv, en væsentlig base for en lang række medlemsaktiviteter, herunder ungdomsaktiviteter, sejlerskole og kapsejladser. KDY oplyser, at klubben fortsat udvider medlemstilbuddet i Rungsted både i forhold til ungdomsarbejdet og i forhold til sejlerskole for seniorsejlere. Klubben oplyser derudover, at en stor del af klubbens kapsejladser udgår fra Rungsted i denne sæson afholder KDY i Rungsted store kapsejladsstævner. I international sammenhæng er Rungsted i 2017 arrangør af VM for J-70 og i 2019 for Finn-jolle. KDY har de seneste år gennemført en del større renoveringsarbejder udendørs på klubhuset og har ligeledes gennemført de mest nødvendige indvendige vedligeholdelsesarbejder i restauranterne. I 2014 forventer KDY at bruge ca kr. på udvendig vedligehold samt på renovering af de sydlige og nordlige lokaler i klubhuset. KDY søger om tilskud til renovering og opgradering af undervisnings- og mødefaciliteterne på 1. salen i klubhuset på Rungsted Havn. Opgraderingen består i udskiftning af inventar og udstyr i det nordlige lokale samt renovering af gulve og toiletter. Økonomi/personale KDY har fremsendt følgende budget for renovering af lokale Nord: Møbler og inventar stole: kr. 30 borde: Sport-, Fritid- og KulturudvalgetOnsdag den Side 13

14 I alt: Udstyr Lærred: kr. Projektor: kr. Diverse rekvisitter: kr. I alt: kr kr. Gulv Afslibning, 3 gange + lakering: kr. Terrasse: kr. I alt: kr. Toiletter Armaturer, diverse vvs: kr. Maling: kr. Snedkerrep. af døre: kr. I alt: kr. I alt: kr. KDY oplyser, at klubben har til mål at dække udgifter til renovering over klubbens løbende drift. Ovenstående udgifter til renovering af undervisnings- og mødefaciliteter er dog ifølge klubben af en sådan størrelse og karakter, at klubben beder om støtte udefra. KDY budgetterer med at bruge kr. i 2014 på renovering og vedligehold af klubhuset på Rungsted Havn. Administrationen oplyser, at med udgangspunkt i den seneste ansøgning om lokaletilskud fra KDY, kan klubben ikke få dækket yderligere omkostninger til vedligehold gennem lokaletilskuddet. Administrationen anbefaler, at såfremt Sport-, Fritid- og Kulturudvalget ønsker at imødekomme ansøgningen fra KDY helt eller delvist, skal pengene tages fra Kultur- og fritidspuljen. Budget 2014: kr. Restbudget 2014: kr. Sagens tidligere behandling Sagen har været fremlagt Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 26. februar 2014, hvor udvalget besluttede at bede om yderligere oplysninger før en endelig behandling af ansøgningen. Bilag - Ansøgning - Budget Sport-, Fritid- og KulturudvalgetOnsdag den Side 14

15 Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede at udsætte sagen. Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede ikke at yde støtte til det ansøgte, idet udvalget ikke kan yde støtte til slitage på privat ejendom samt inventar, som har en naturlig afskrivningstid og som foreningerne forventes løbende selv at spare op til. Sport-, Fritid- og KulturudvalgetOnsdag den Side 15

16 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 8 Acadre sagsnr.: 14/6824 Journalnr.: A08 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Gitte Søby Orientering om Fritids- og Kulturrådet Resume Administrationen orienterer Sport-, Fritid- og Kulturudvalget om Fritids- og Kulturrådets virke. Forslag Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Fritids- og Kulturrådet blev etableret i januar 2012 som en følge af revision af Folkeoplysningsloven. Et af kravene i loven er, at kommunen skal sikre inddragelse af de brugere, som kan opnå tilskud eller få anvist lokaler efter Folkeoplysningslovens regler. Brugerinddragelsen sker i Hørsholm kommune dels gennem Fritids- og Kulturrådet, der repræsenterer det kulturelle område, oplysningsforbundene, spejderne og de selvorganiserede. Og dels gennem Idrætsrådet, der repræsenterer idrætsområdet. Fritids- og Kulturrådet består jf. kommunens Folkeoplysningspolitik af: 3 repræsentanter for Hørsholm Kulturelle Samvirke 2 repræsentanter for oplysningsforbundene 2 repræsentanter for spejdergrupper og friluftsliv 1 repræsentant for de selvorganiserede på området Fritids- og Kulturrådet er høringsorgan i forhold til: Vedtagelse/ændringer af kommunens Folkeoplysningspolitik Kommunens budget for området Kommunens regler og retningslinjer for tilskud til den folkeoplysende virksomhed Sport-, Fritid- og KulturudvalgetOnsdag den Side 16

17 Ansøgninger til Puljen for primært nye og nyskabende aktiviteter fra folkeoplysende foreninger, aftenskoler samt selvorganiserede, der laver aktiviteter indenfor folkeoplysningsområdet. Fritids- og Kulturrådet og Idrætsrådet indstiller ansøgningerne skriftligt til endelig vedtagelse i Sport-, Fritid- og Kulturudvalget. Ifølge kommunens folkeoplysningspolitik sker repræsentationen af de kulturelle foreninger i Hørsholm i Fritids- og Kulturrådet gennem Hørsholm Kulturelle Samvirke. Hørsholm Kulturelle Samvirke repræsenterer dog ikke længere bredt det kulturelle område i Hørsholm, hvorfor administrationen indenfor nær fremtid vil lægge op til, at kommunens Folkeoplysningspolitik revideres således at sammensætningen af Fritids- og Kulturrådet igen bredt repræsenterer hele det kulturelle område i Hørsholm. Bilag - Folkeoplysningspolitik-vedtaget 30. april 2012 Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Administrationens indstilling blev taget til efterretning. Sport-, Fritid- og KulturudvalgetOnsdag den Side 17

18 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 9 Acadre sagsnr.: 11/12381 Journalnr.: S05 Sagsforløb: SFKU - Lukket sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Udvikling af Kulturhus Trommen - valg af forpagter til cafe- og restaurantdrift i Kulturhus Trommen Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Sport-, Fritid og Kulturudvalget besluttede, hvilken cafe-/restaurantansøger, som administrationen skal indgå videre forhandlinger med. Sport-, Fritid- og KulturudvalgetOnsdag den Side 18

19 Bilagsoversigt Pkt. nr. Tilgang Titel Refnr. 2 Åben DSIHR Vedtægter.pdf Åben Retningslinjer for tilskud til rejser i forbindelse med turneringer.docx Åben Aktiviteter_RUNGSTED HAVN FESTIVAL.pdf Åben Budget_Havnefestival 2014.pdf Åben Ansøgning havnefest Åben Ansøgning Jazz Festival Åben Ansøgning Åben Budget Åben Folkeoplysningspolitik-vedtaget 30. april Sport-, Fritid- og KulturudvalgetOnsdag den Side 19

20 Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets møde Nadja Maria Hageskov (C) Formand Henrik Klitgaard (B) Næstformand Esben Dyekjær (V) Medlem Jan H. Klit (C) Medlem Alexander Jonsbak (V) Medlem Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Side 20

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde d. 25.09.2013 Onsdag 25.09.2013 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 S/E/S Sportsefterskolen Sjælsølund ansøger om fritagelse for leje

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Dagsorden til ordinært møde 29-02-2012 Onsdag 29.02.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 DBU og HUI søger om tilskud til afholdelse

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 25-06-2014 Onsdag 25.06.2014 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 SFKU, Budget 2015-2018: Råderum, budget-

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Dagsorden til ordinært møde 28-10-2015 Onsdag 28.10.2015 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Integration via foreningslivet 2 Ansøgning om underskudsgaranti

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Dagsorden til ordinært møde Møde den 17. december. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Dagsorden til ordinært møde Møde den 17. december. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Dagsorden til ordinært møde Møde den 17. december Torsdag 17.12.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Samling af tandplejen 3 Evaluering af puljeprojekter

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde D1 Onsdag 22.03.2017 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Fremtidens Bibliotek 2 Godkendelse af budget til biograffunktion i Kulturhus

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde Ekstraordinært fællesmøde med SFKU Onsdag 23.09.2015 kl. 14:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Lokalplan for Idrætsparken 2

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde d. 17.12.2013 Tirsdag 17.12.2013 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Genudbudsrunde af cafe- og restaurantsdrift i Kulturhus Trommen 3

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 22-04-2015 Onsdag 22.04.2015 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om retningslinjerne for

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde IT projektrum Tirsdag 25.04.2017 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen 2 Velfærd frem for mursten

Læs mere

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 09/14576 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Ansøgning om konvertering af budgetaftalen 2010-2013,

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 27.4.2016 Onsdag 27.04.2016 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Valg af farve på stole til Tromme- og Lilletrommesalene

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 28.11.2012 Onsdag 28.11.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Fraværende Bemærkninger til dagsorden Sport-, Fritid-

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Dagsorden til ordinært møde 27.4.2016 Onsdag 27.04.2016 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Valg af farve på stole til Tromme- og Lilletrommesalene

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Fællesmøde EBU og MPU Onsdag 20.05.2015 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Forslag til ny udbudspolitik 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 14. December 2016 Onsdag 14.12.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Legeplads på Nattergaleengen - ny placering og udvælgelseskriterier

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 03-09-2015 Torsdag 03.09.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 1. behandling af Budget 2016-2019 3 Omdannelse af midlertidige

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 21-05-2014 Onsdag 21.05.2014 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Kulturdag 2014 3 Budgetopfølgning 2,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 3006 Torsdag 30.06.2016 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2017: Endelige forslag til budgetreduktioner og budgetønsker

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde Onsdag 03.04.2013 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Renovering af gågaden - godkendelse af

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde 30. juni Mandag 30.06.2014 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forslag til udmøntning af anlægsrammen

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 17-12-2014 Onsdag 17.12.2014 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Placering af skøjtetræningshal 3 Differentiering

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Valg til forældrebestyrelser i område Nord og Syd 2 Anvendelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Solhuset Tirsdag 25.02.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om dagtilbudsområdet i Hørsholm 3 Orientering vedrørende

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 26.01.2016 Tirsdag 26.01.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Hovedstadsregionens afrapporteringer på Socialstyrelsens udmeldinger 2 Etablering

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 01.11.2011 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på projekt "Offentlige Løntilskud" 3 Hyppigere samtaler for

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering - Orienteringer fra administrationen 3 002. Folkeoplysningspolitik - udkast

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Tandplejen, Vallerødskolen, Stadionallé 12 Torsdag 26.06.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 SU, Budget 2015-2018: Rådrumforslag,

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 02-11-2011 Onsdag 02.11.2011 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Implementering af ny Folkeoplysningslov

Læs mere

Råderumsforslag fremlagt SFKU juni 2014:

Råderumsforslag fremlagt SFKU juni 2014: Forslag, Sport-, Fritid-, og Kulturudvalget Råderumsforslag fremlagt SFKU juni 2014: Tema: Reduktion af budget til selvbetjeningsudstyr / udlånsmaskiner. Titel: Reduktion af budget til selvbetjeningsudstyr

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 24.02.2014 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering SSU om Center for Børn og Voksne samt Center for Sundhed

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 15.05.2014 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 for Hørsholm Kommune 3 Finansiel strategi for

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Ok Djurs klubhus, Klitten 1, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 5. september 2017 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Gunnar Thode

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 22. November 2016 Tirsdag 22.11.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Velfærd frem for mursten - antal skoledistrikter 2 Antal spor på

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde D238 Torsdag 23.04.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Puljemidler 2015: Ansøgning Tour de Hørsholm 3 Fælles Sundhedshus i Helsingør

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revurdering af kvalitetsstandarden

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-11-2014 Tirsdag 25.11.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 True North 3 Fremtidig struktur for dialog med erhvervslivet 5 Fremtiden

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 16-12-2014 Tirsdag 16.12.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Udvikling i jobcentrets målgrupper

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 23-09-2009 15:00 Onsdag 23.09.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Realisering af besparelse på Trommens

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde MPU ekstraordinært møde Onsdag 10.09.2014 kl. 8:15 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Terrasse mod vest på

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 26-09-2012 Onsdag 26.09.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Svømmeforeningen søger om støtte til

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mette Herbert konter Mandag 29.02.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tværkommunalt samarbejde om drift af hjælpemiddeldepoter 3 Status ældre og

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde 29-01-2015 Torsdag 29.01.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hannebjerg. Startredegørelse for forslag til ny lokalplan 3 Nedbringelse

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU Mandag 24.08.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Erhvervsudvikling i Hørsholm Kommune 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.09.2009 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på vejlednings- og afklaringsprojektet august 2009 3 Udvikling

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Aalestrup Skytteforening - beregning af medlemstilskud. 3 002. Hvalpsund Boldklub - udvidelse

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde D1 Onsdag 21.06.2017 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Billetstruktur i Hørsholm Svømmehal 2 Museum Nordsjælland - godkendelse

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 28-08-2012 07:30:00 Tirsdag 28.08.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Enstrenget erhvervsservice 4 Udvikling i jobcentrets målgrupper,

Læs mere

Skøjtetræningshal, valg af model for det videre arbejde

Skøjtetræningshal, valg af model for det videre arbejde Miljø- og Planlægningsudvalget Punkt: 1 Acadre sagsnr.: 16/2997 Journalnr.: Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: 02.03.2016 Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Marie

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 27.09.2012 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af budgetforslag 2013-2016 3 Enstrenget erhvervsservice

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 4.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Louiselund Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forebyggelsespakker: Opsamling på workshop d. 1. november 2012 3

Læs mere

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge 17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge Referat fra ordinært møde 24. november 2016 Torsdag 24.11.2016 kl. 18:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Status på boligplacering 2 Tidsplan

Læs mere

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen)

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) 1 REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) Indholdsfortegnelse Åben - Ansøgning fra Dancing Friends Vesthimmerland om godkendelse

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor Torsdag 25.02.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Puljemidler 2016 3 Evaluering af tværkommunal alkoholkampagne

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.02.2011 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tilsynssag - årsregnskab 2009 3 Sanktionslovgivningen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 kl. 17:00 i Løgstør Kantine

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 kl. 17:00 i Løgstør Kantine åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 kl. 17:00 i Løgstør Kantine Indholdsfortegnelse 001. Idrætsforeningen KVIK - ansøgning om lokaletilskud til trænningsophold 3 002. Vældgård

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Dagsorden til ordinært møde Mette Herberts kontor Mandag 23.05.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om afholdt dialogmødeom budget 2017-2020 på ældreområdet 3

Læs mere

Referat. Mødedato: 20. juni Mødelokale 204, 2. sal. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 20. juni Mødelokale 204, 2. sal. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedato: 20. juni 2016 Mødelokale: Tønder Rådhus, Mødelokale 204, 2. sal Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Stig Andersen, Flemming Gjelstrup, Jens Peter Jensen, Jens Rasch, Per Svendsen ved afbud.

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Auning Bibliotek Torvegade 1, 8963 Auning Dato: Onsdag den 2. december 2015 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Mogens Buhl

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde 26.4.2016 Tirsdag 26.04.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Dispensation af timetal for specialundervisningstilbud 2 Velfærd frem for mursten, orientering inden

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009 Referat fra møde i onsdag den 17. juni 2009 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2 på Rådhuset i Allerslev. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 3 2. FOU - Orientering... 4 3. FOU

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 31.10.2012 Onsdag 31.10.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Indledende drøftelser i forhold til

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 10. januar 2007 Kl. 16.30 Kultur- og Fritidsforvaltningens mødelokale Med presse Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Aktivitetscenteret Sophielund Mandag 31.10.2011 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Margrethelund: Salg af pladser til Rudersdal

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 26.05.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge 17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge Referat fra ordinært møde 28. januar 2016 Torsdag 28.01.2016 kl. 18:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Placeringsmuligheder - Flygtningeboliger,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Tønder Kommune Folkeoplysningsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 20. juni Mødelokale 204, 2. sal. Starttidspunkt for møde: 19:00.

Tønder Kommune Folkeoplysningsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 20. juni Mødelokale 204, 2. sal. Starttidspunkt for møde: 19:00. Mødedato: 20. juni 2016 Mødelokale: Tønder Rådhus, Mødelokale 204, 2. sal Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 20. juni 2016 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Projekt Foreningsudvikling

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel Indholdsfortegnelse 103. Aars Tennisklub - Ansøgning om tilskud til afholdelse af DM for veteraner i 2013

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 21. august 2014

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 21. august 2014 Referat torsdag den 21. august 2014 Kl. 18:00 i TOKE Lejre KFUM Spejderne,Klostergårdsvej 66,Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Besøg hos TOKE Lejre KFUM Spejderne...

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 26-08-2014 Tirsdag 26.08.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Proces for Erhvervsstrategi 3 Revisionsberetning

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 12. oktober 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Stadion, Ved Stadion 6, 2820 Gentofte Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter.

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Dagsorden onsdag den 17. december 2014 Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering - December...

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde Projektrummet, Parterre Onsdag 19.12.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Udvikling af Kulturhus Trommen - frigivelse

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 22.6.2016 Onsdag 22.06.2016 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Fleksible sale - Akustik i Trommesalen 2 Fremadrettet

Læs mere

Referat Forenings- og Fritidsudvalget

Referat Forenings- og Fritidsudvalget Referat : Torsdag den 05. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Undervisningsområdet) Karsten Bernstein (Undervisningsområdet)

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Hørsholm Bibliotek - Store mødelokale Onsdag 01.10.2008 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Ansøgning om økonomisk støtte til drift af Lytteposten 3

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 24. August 2016 Onsdag 24.08.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Legeplads på Nattergaleengen - placering og udvælgelseskriterier

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Referat åben Mødedato 23. august 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse A Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.20 Tilstede:

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 22-04-2014 Tirsdag 22.04.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Resultatrevision 2013 3 Nye klynger

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Redegørelse for alkoholbehandling i Hørsholm 3 Fremtidig

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 20-03-2013 Onsdag 20.03.2013 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Udvikling af Kulturhus Trommen 3 Placering

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 24.juni 2013 Tid 10.00 Sted Havnekontoret, Vestre Kaj 16 Medlemmer Karsten Nonbo (V) Michael Rex (A) Niels D. Kelberg (O) Otto V. Poulsen (V) Per Sørensen (A) Tilforordnede

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 25-02-2015 Onsdag 25.02.2015 kl. 17:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 SFKU: Etablering af råderum budget

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 23-10-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 23-10-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 23-10-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsudvalget. Mødedato: Søndag den Starttidspunkt for møde: 13:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere:

Referat. Folkeoplysningsudvalget. Mødedato: Søndag den Starttidspunkt for møde: 13:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Folkeoplysningsudvalget Referat Mødedato: Søndag den 25-09-2011 Starttidspunkt for møde: 13:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Ebbe Christensen, Egon Knudsen, Karin

Læs mere