Center for Ungdomsforskning 2012 ÅRSBERETNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Ungdomsforskning 2012 ÅRSBERETNING"

Transkript

1 Center for Ungdomsforskning 2012 ÅRSBERETNING

2

3 Årsberetning 2012 Center for Ungdomsforskning

4 4

5 INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING 6 Visions- og strategiarbejde i Foreningens medlemskreds 8 Bestyrelsesarbejdet Centrets medarbejdere ultimo AFSLUTTEDE FORSKNINGSPROJEKTER I IGANGVÆRENDE FORSKNING I UDGIVELSER FRA CEFU I Rapporter 30 Artikler 31 Papers og keynotes 33 TILLIDSHVERV, NETVÆRKS- OG KONFERENCEDELTAGELSE 35 Hverv og deltagelse i europæiske netværk 35 Hverv og deltagelse i danske netværk 35 Internationalt samarbejde samt deltagelse i udenlandske konferencer 38 Offentlighedsarbejde og public service 39 KONFERENCER 40 Konferencer afholdt i Konferenceoplæg, foredrag og konsulentvirksomhed 41 CeFU i medierne registrant over CeFU i pressen

6 FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING Foreningen bag Center for Ungdomsforskning (CeFU) er en forening, der støtter op om CeFUs eksistens. Den består af institutioner, organisationer og virksom-heder med interesse i unge. Foreningen repræsenterer et bredt udsnit af det danske samfund og medlemmerne af foreningen er vigtige sparringspartnere, når vi igangsætter og udvikler vores forskning. Samtidig er medlemmerne afgørende for CeFU s forankring i samfundet, fordi de er med til at sikre, at den viden, vi udvikler, er relevant og kan forankres i praksis. Initiativet til oprettelsen af CeFU blev taget af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), og dørene til centeret blev for første gang slået op ved årsskiftet 1999/2000. Ønsket var et dansk forskningscenter, hvor der produceres, samles og formidles forskningsbaseret viden om unge. Et forskningscenter, hvor der initieres forskning i unges samspil med centrale samfundsmæssige organiseringer og institutioner. Visions- og strategiarbejde i 2012 Center for Ungdomsforskning har i 2012 arbejdet på at præcisere og effektuere CeFUs visioner (se nedenfor) og oparbejde projekter, der imødekommer en strategi om tværgående forskningsprojekter, og som bidrager til at styrke CeFUs brede forskningsprofil (se side 7). Et af resultaterne af denne indsats er, at CeFU i starten af 2012 kunne igangsætte et forskningsprojekt om Unges lyst til læring med afsæt i et strategisk samarbejde mellem Egmont Fonden og Center for Ungdomsforskning (se under Igangværende forskning ). CeFUs visioner: At bedrive forskning, der inddrager unges perspektiv, og som går på tværs og i dybden af ungdomslivets forskellige aspekter konkret og teoretisk 6

7 At bedrive tværfaglig og problemorienteret forskning, der er samfunds-relevant og kan komme unge til gavn Ar være et dagsordensættende forskningscenter i Danmark i unge, ungdom og ungdomsliv At være et forskningscenter, der er i dialog med brugerne af ungdomsforskningen, herunder foreningen bag centret CeFUs forskningsprofil: Ungdomsforskning - teoretiske og metodiske perspektiver Ungdom, uddannelse og arbejde Ungdom, trivsel og mistrivsel Unges perspektiver Ungdom, demkrati og deltagelse Sideløbende med visions- og strategiarbejdet i 2012 har centeret gennemgået en intern udviklingsproces dels med fokus på faglig sparring og udvikling blandt alle ansatte, dels med fokus på at udvikle og redefinere CeFUs ledelsesstruktur. Det har bl.a. betydet, at der ved udgangen af 2012 blev udpeget en ny ledelse, hvor Noemi Katznelson fik tildelt funktionen som centerleder og forskningsprogramleder. Niels Ulrik Sørensen skal fremover fungere som souschef og suppleant for forskningsprogrammet, mens Camilla Hutters er tildelt rollen som souschef og suppleant for centerledelsen. Derudover blev der nedsat en forskningsledergruppe, som består af fastansatte projektledere i CeFU. Gruppen har til opgave at kvalificere projektlederrollen, samt 7

8 arbejde med konkretiseringen af CeFUs visioner og strategier. Endelig blev 2012 året, hvor CeFU i samarbejde med bestyrelsen satte CeFUs medlemskonstruktion på dagsordenen. Der viste sig dog at være bred enighed om at fastholde den nuværende medlemskonstruktion, men i stedet at sætte fokus på følgende temaer: Rabatter i forbindelse med konferencedeltagelse og køb af publikationer En diskussion og evaluering af, hvad det indebærer at være medlem Rekruttering af nye medlemmer Foreningens medlemskreds Ved indgangen til 2013 består Foreningens medlemskreds af 23 medlemmer: Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Dansk Metal Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) DGI Forsvarets Personeltjeneste Frie Kostskolers Fællesråd Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) 8

9 Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) Gymnasieskolernes Rektorforening HK/Danmark Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavns Tekniske Skole Lederforeningen for VUCMinisteriet for Børn og Undervisning Rigspolitiet Trygfonden Uddannelsesforbundet Ungdomsringen UU Region København UU Region Nordjylland UU Region Sjælland UU Netværk 9 Nyt medlem i 2012: Ministeriet for Børn og Undervisning 9

10 I 2012 har følgende meldt sig ud: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere, og Integration UU Region Nordsjælland Bestyrelsesarbejdet 2012 Bestyrelsesmedlemmerne er på skift vært for bestyrelsesmøderne, således at medlemmerne og centrets medarbejdere får et indblik i de forskellige institutioner, organisationer og virksomheder, som favnes af Foreningen Center for Ungdomsforskning. Bestyrelsen for Foreningen Center for Ungdomsforskning består af 13 medlemmer. Formand for bestyrelsen Thomas Bach er repræsentant for Danmarks Idræts- Forbund (DIF), og næstformand Jørgen Blond er repræsentant for UU-Regionerne. I bestyrelsen sidder i øvrigt Michael Antonsen for Dansk Metal, Jacob Bøgesvang for DGI, Henrik Bang for Dansk Ungdoms Fællesråd, Anette Ingemansen for Efterskoleforeningen/Frie Kostskolers Fællesråd, Ole Heinager for Københavns Tekniske Skole, Peter Madsen for Gymnasieskolernes Lærerforening, Camilla Hald for Rigspolitiet, Henrik Madsen for Gymnasieskolernes rektorforening, Lisbeth Nielsen for Lederforeningen for VUC, Jan Andreasen for Uddannelsesforbundet samt Allan Baumann for Forbundet for pædagoger og klubfolk (BUPL). Der er i 2012 afholdt 5 bestyrelsesmøder samt den årlige generalforsamling: Bestyrelsesmøde afholdt hos Frie Kostskolers Fællesråd Generalforsamling i Foreningen Center for Ungdomsforskning, samt konstituerende bestyrelsesmøde afholdt på DPU. 10

11 Bestyrelsesmøde afholdt hos CeFU Bestyrelsesmøde afholdt hos KTS Bestyrelsesmøde afholdt hos UU-Regionerne Centrets medarbejdere ultimo 2012 Noemi Katznelson, Center- og programleder og lektor Camilla Hutters, Souschef, forskningsleder og lektor Niels Ulrik Sørensen, Souschef, forskningsleder og lektor Jens Christian Nielsen, forskningsleder og lektor Mette Pless, adjunkt og ph.d. Niels-Henrik Møller Hansen, adjunkt og ph.d. Mette Lykke Nielsen, postdoc og ph.d. Mette Stigaard Stenkjær, forskningskoordinator og videnskabelig assistent Susanne Murning, ph.d.-stipendiat Arnt Vestergaard Louw, ph.d.-stipendiat Louise Yung Nielsen, ph.d.-stipendiat Rikke Brown, ph.d.-stipendiat Nina Wittendorff, ph.d.-stipendiat 11

12 Flemming Mikkelsen, Seniorforsker Anne Görlich, Videnskabelig assistent Tilde Mette Juul, Videnskabelig assistent Line Krogh Jensen, Studentermedhjælp Freja Bange Nyboe, Studentermedhjælp Astrid Emilie Schrøder, Studentermedhjælp Poul Simon Rasmussen, Studentermedhjælp Sixten Maximillian Thestrup, Studentermedhjælp Tilknyttede forskere Birgitte Simonsen, fhv. professor i ungdomsforskning og leder af Center for Ungdomsforskning Knud Illeris, professor i livslang læring ved DPU 12

13 AFSLUTTEDE FORSKNINGSPROJEKTER I 2012 Evaluering af Ungepakke II Forskere: Mette Pless, Noemi Katznelson og Mette Stigaard Stenkjær Under globaliseringsforhandlingerne i efteråret 2009 indgik regeringen aftalen Flere unge i uddannelse og job med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og det Radikale Venstre. Med aftalen (Ungepakke II) og de lovforslag, der fulgte heraf, blev der iværksat 12 initiativer. Formålet med initiativerne var at styrke indsatsen for, at flere unge kunne komme i job og uddannelse og på længere sigt bidrage til en bedre uddannet arbejdsstyrke. Center for Ungdomsforskning har, i samarbejde med konsulentfirmaerne Epinion og Pluss Leadership, stået for evalueringen af ungepakke II og de 12 initiativer, der henhører herunder. Evalueringen er udført i perioden ultimo 2010 til medio Evalueringen omfatter en række kvantitative undersøgelser (survey- og registerundersøgelser) med såvel kommuner, UU, uddannelsesinstitutioner og et stor survey med unge, der ikke er i gang med en kompetencegivende uddannelse. Hertil kommer omfattende kvalitative casestudier i udvalgte kommuner. Folkelige protestbølger og demokrati i Danmark Forsker: Flemming Mikkelsen. Med udgangspunkt i fire store databaser om folkelige kollektive protester i Danmark har Flemming Mikkelsen i samarbejde med ph.d. René Karpantschof blotlagt perioder med særligt mange konflikter og set på, hvilken rolle disse konfliktbølger spiller i den demokratiske udvikling. En del af analysen fokuserer specielt på ungdommens placering i protestforløbet. Resultaterne offentliggøres i Folkelige protestbølger og demokrati i Danmark (offentliggøres i norsk antologi og i et dansk historisk tidsskrift; en engelsk version af projektet er under forberedelse). 13

14 Hvem er de unge ledige? unge uden arbejde og uddannelse i Faxe Kommune Forskere: Anne Görlich, Mette Pless og Noemi Katznelson Mange kommuner oplever at stå overfor store udfordringer i forhold til den gruppe af unge, der ikke har en uddannelse, og som samtidig står udenfor arbejdsmarkedet. Kendetegnende for mange af de tilbud, der er rettet mod denne målgruppe er, at de unge har ringe indflydelse på indholdet af tilbuddene, og at der generelt mangler viden om, hvad der forhindrer de unge i at gennemføre en uddannelse. Undersøgelsen tager udgangspunkt i unge uden uddannelse i en konkret kommune Faxe Kommune. Formålet med undersøgelsen er at skabe større viden om gruppen af udsatte unge, som har prøvet lykken i uddannelsessystemet, men som ikke har været i stand til at gennemføre en uddannelse. Det er en gruppe unge, som der i dag ikke findes megen forskningsmæssig viden om og formålet med nærværende undersøgelse er at sætte fokus på gruppen for på den måde at kunne udvikle og kvalificere indsatserne i relation til at fastholde disse unge i uddannelse. Forskningsprojektet giver de unge stemme og bringer en viden til veje om, hvordan netop disse unge forstår deres egen situation, muligheder og ikke mindst deres ønsker og perspektiver på fremtiden. Samtidig bringes denne viden i spil med de professionelle, der i det daglige arbejder med de unge og har til opgave at hjælpe dem videre i uddannelse/arbejde. Forskningsprojektet er blevet til i et samarbejde mellem Faxe Kommune og Center for Ungdomsforskning. 14

15 Implementering af fastholdelsesplan på Frederiksberg HF Forsker: Niels-Henrik M. Hansen Frederiksberg HF implementerede fra skoleåret 2011/2012 en ny fastholdelsesplan. Baggrunden for planen var en række nye lovkrav. Fra 2010 skal alle to-årige HFuddannelser udarbejde retningslinjer for, hvordan de vil arbejde med at fastholde kursisterne i uddannelse. Samtidig betyder den såkaldte Ungepakke 2 fra 2010, at unge mellem 15 og 17 år nu har fået pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod at den unge overholder sin uddannelsesplan. Overholdes pligten ikke, kan kommunen inddrage den unges ungeydelse. Center for Ungdomsforskning gennemførte følgeforskning i forbindelse med det første halve år af implementeringsarbejdet (fra 1. august februar 2012). Fokus for følgeforskningen var at afdække, i hvilket omfang fastholdelsesplanen medvirkede til, at flere frafaldstruede kursister enten forsatte deres HF-uddannelse eller foretog et kvalificeret omvalg, herunder at afdække, hvilke faktorer der er med til at fremme kursisternes motivation for at forsætte i uddannelse. Klasse og social bevægelse Forsker: Flemming Mikkelsen. Forholdet mellem klasse og social bevægelse: Analyse af udviklingen i klassestrukturen sammenholdt med udviklingen i de sociale og politiske bevægelser i de nordiske lande siden Resultaterne offentliggøres i artiklen: Class and Social Movements in Scandinavia since Mitteilungsblatt des Instituts für soziale Bewegungen. 15

16 Ungdomsbevægelser i Danmark Forsker: Flemming Mikkelsen. Kortlægning af ungdomsbevægelser i Danmark ca som led i et europæisk forskersamarbejde vedrørende husbesætterbevægelser. Resultaterne offentliggøres i artiklen: Youth, Space, and Autonomy in Copenhagen, in Squatting and Autonomous Action in Europe, Amsterdam University Press. Trivsel på EUD Forskere: Mette Stigaard Stenkjær og Camilla Hutters Erhvervsuddannelserne kæmper i disse år med at fastholde de unge i uddannelse. En del af de udsatte unge, som påbegynder en erhvervsuddannelse, har brug for ekstra støtte og vejledning for at kunne gennemføre. PsykiatriFonden har fra 2011 til 2012 udviklet og gennemført et projekt med det formål at udvikle og afprøve en trivsels - og rusmiddelpolitik på to udvalgte erhvervsskoler med henblik på at skabe god praksis i forhold til at støtte psykisk sårbare unge og unge med misbrugsproblemer. Center for Ungdomsforskning har fulgt projektet og udarbejdet en forskningsbaseret evaluering. Evalueringen er tilrettelagt som en kvalitativ proces- og deltagerevaluering og er hovedsageligt baseret på observationer af projektets aktiviteter og på fokusgruppeinterviews med projektets deltagere. Projektets resultater blev præsenteret på en konference afholdt af psykiatrifonden den 27 marts

17 Rummet en ungeindsats på Gentofte Hovedbibliotek Forskere: Jens Christian Nielsen og Niels Ulrik Sørensen På Gentofte Hovedbibliotek har man sammen med en gruppe lokale unge indrettet et helt nyt lokale, kaldet Rummet, der både udgør et mødested for unge og tilbyder anonym ungevejledning. Mødestedet er etableret i et samarbejde mellem biblio-teket og Ventilen Danmark, mens ungevejledningen udføres af medarbejdere fra UU Nord og Gentofte Jobcenter. Målgruppen er lokale unge mellem år, som i perioder kan have brug for en hjælpende hånd, men som ikke i det daglige er behandlingskrævende. Center for Ungdomsforskning har i Rummets opstartsfase løbende bidraget til at kvalificere indsatsens implementering og udvikling og har desuden lavet en forskningsbaseret erfaringsopsamling af indsatsen, der er blevet offentliggjort i rapporten Rummet vejledning, mødested og aktiviteter for og med unge. Et notat om erfaringerne med at etablere en ungeindsats på Gentofte hovedbibliotek, som kan læses på Center for Ungdomsforsknings hjemmeside. Unge pårørende og efterladtes trivsel Forskere: Jens Christian Nielsen og Niels-Henrik M. Hansen Børn, Unge & Sorg har taget initiativ til at få udarbejdet en analyse, der undersøger trivslen blandt pårørende og efterladte unge. Formålet er at finde ud af, hvordan det er at have mistet et nært familiemedlem eller være pårørende til en alvorligt syg søskende påvirker unges vurderinger af deres trivsel samt deres mistrivselsrelaterede adfærd. Center for Ungdomsforskning har udarbejdet en analyse med udgangspunkt i en særkørsel af surveydata fra forskningsprojektet Når det er svært at være ung i DK, hvor forskere fra Center for i årene har belyst unges trivsel og mistrivsel med afsæt i en stor cpr-baseret spørgeskemaundersøgelse blandt årige 17

18 unge i Danmark. Analysen er i 2012 offentliggjort i rapporten Unge pårørende og efterladtes trivsel en analyse af trivsel og mistrivsel blandt unge, som har oplevet alvorlig sygdom eller dødsfald i nærmeste familie. Rapporten kan læses på Center for Ungdomsforsknings hjemmeside. 18

19 IGANGVÆRENDE FORSKNING I 2012 Digitale kroppe en undersøgelse af online-kropsliggørelse Forsker: Louise Yung Nielsen Unge og krop er en problematik, som gentagne gange er blevet taget op af en lang række ungdoms- og kønsforskere. At den digitale ramme i højere og højere grad sætter scenen for de unges sociale liv, er dette projekts udgangspunkt. Denne digitale brydningstid påkræver netop en undersøgelse af denne problematiske relation mellem unge og krop. De sociale digitale platforme genererer nye samværsformer, som især de unge tager til sig. Jeg ønsker således i dette projekt at undersøge, hvad der sker med de unges relation til kroppen i en digital sammenhæng. Projektets empiri er modeblogs, hvor jeg pt. undersøger relationen mellem krop, tøj og subjekt. Ph.d.-projekt forventes afsluttet i efteråret Forskningsprojekt om unges forandrings- og læringsprocesser i tilknytning til projektet Fra problemer til mirakler Forskere: Anne Görlich og Noemi Katznelson Antallet af unge på kontanthjælp i Skive er stigende til trods for at stadig flere unge gennemfører uddannelse. Der er derfor brug for at forebygge og begrænse antallet af unge på kontanthjælp. Fokus i dette forskningsprojekt er således primært unge, som befinder sig i risikozonen for at komme på kontanthjælp samt også unge, der har haft erfaringer med kontanthjælpssystemet. Målet er at arbejde med de unge i risikozonen ved at styrke de unges selvtillid gennem en række konkrete tiltag og undervejs følge, hvordan disse tiltag spiller sammen med de unges opfattelser af sig selv og de forandringsprocesser, som brugen af tiltagene forventes at afføde. 19

20 Det er forskningsprojektets formål gennem viden for det første at bidrage til kvalificeringen af Skiveuddannelsens arbejde gennem en opkvalificering og styrkelse af de professionelle, der i det daglige arbejder med de unge. Dette skal ske ved at øge deres viden om de unge samt deres udviklingsprocesser i relation til fastholdelse i uddannelse og et ungdomsliv uden for kontanthjælpssystemet. For det andet er formålet at undersøge, hvilke generelle erfaringer der kan uddrages af projektet med henblik på anvendelse i andre sammenhænge, hvor der arbejdes med unge på kontanthjælp og unge der er uddannelsesmæssigt udsatte unge. Projektets store dataindsamling er afsluttet. Der vil være opfølgende interview med de unge i Derudover vil der blive udarbejdet en videnskabelig artikel samt afholdt et seminar for lærere på erhvervsskolerne. Projektet forventes afsluttet i Klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse Forsker: Camilla Hutters Facilitering og følgeforskning i forbindelse med udviklingsprojekt under Børne- og Undervisningsministeriets udviklingsplan på det gymnasiale område Projektets formål er at facilitere, kvalificere og analysere de tværgående erfaringer og god praksis fra 12 udviklingsprojekter under Børne og Undervisningsministeriet, der har fokus på at styrke klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse på de gymnasiale uddannelser. Projektet skal desuden formidle og afrapportere erfaringerne, sådan at de kan komme andre gymnasier til gode. Der vil i projektet være et særligt fokus på at inddrage og undersøge elevernes perspektiver på, hvad der skaber en god klasserumskultur, samt hvilken betydning klasserumskulturen og oplevelsen af inklusion har for elevernes fastholdelse, motivation og læring. Projektet løbet til 2014 og er finansieret af Ministeriet for Børn og Undervisning. 20

21 Køn og læring på ungdomsuddannelserne Forskere: Camilla Hutters, Anne Görlich og Mette Lykke Nielsen Fokus for forsknings- og udredningsprojektet er at afdække, hvilken betydning elevernes køn har for deres læring og lyst til uddannelse. Herunder den betydning, læringsmiljøet og uddannelseskulturen på de enkelte skoler og praktiksteder samt de unges indbyrdes kultur har for dette samspil. Gennem spørgeskemaer, interviews og etnografisk inspirerede metoder vil vi undersøge, hvilken betydning køn har i skolernes og de unges dagligdag og uddannelsespraksis for på den baggrund at indkredse udviklingsområder, som skolerne kan arbejde videre med. Projektet løber til januar 2013 og er finansieret af Forum 100 %. Lyst til læring i forskellige organiseringer af udskolingen Forsker: Rikke Brown Projektet ønsker at undersøge, hvad det betyder for elevernes læringslyst, når man organiserer udskolingen med mere valgfrihed og samler de ældste elever på særlige overbygningsskoler. Ph.d.-projektet forventes afsluttet Politiske ungdomsbevægelser i Danmark Forsker: Flemming Mikkelsen Kortlægning af politiske ungdomsbevægelser og andre politiske bevægelser i Danmark siden århundredskifter. Projektet forventes afsluttet i

22 Sikkert Arbejde For Unge Forsker: Mette lykke Nielsen Mette Lykke Nielsen er ansvarlig for CeFU s del af projektet SAFU Sikkert Arbejde For Unge. Projektet er et 3årigt forskningsprojekt, der udføres i samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning. Projektet handler om unge, sikkerhed og arbejdsulykker. Projektets empiriske del består dels af en større spørgeskemaundersøgelse, dels af interviews og observationer på de unge (18-24 år) ansattes arbejdspladser. Målsigtet med projektet er at få mere viden om unges arbejdsvilkår, arbejdspladskultur og risikoforvaltning, for på sigt at kunne skabe bedre forebyggelse af arbejdsulykker blandt unge. Projektet er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden. Projektet forventes afsluttet primo Social differentiering og mobilitet i gymnasiet. Kulturel praksis, sociale positioner og mulighed for inklusion Forsker: Susanne Murning Afhandlingen søger viden om sammenhængen mellem gymnasiets kulturelle praksis, klasserum-kultur og elevernes sociale baggrund. Projektets formål er at identificere hvordan den sociale differentiering, de sociale in- og eksklusionsmekanismer konkret og processuelt udspiller sig i feltet generelt, og i konkrete klasserum specifikt. Dette gøres gennem et fokus på de sociale struk-turer i feltet, som sætter sig igennem som værende naturlige norm- og værdisættende strukturer, om end de er socialt og historisk konstrueret. Der zoomes særligt ind på dannelsen af en klasserums-kultur, dennes betydning for de forskellige elevers muligheder og betingelser for at positionere sig som gymnasieelev samt hvorledes forskelle og fællesskaber 22

23 viser sig som klassede. Temaerne for analysen er 1) Klasserummet som ramme for elevernes deltagelse, 2) Elevernes valg, motivation og investering i gymnasiet, 3) Elevernes deltagelsespraksis samt 4) Fællesskaber og identifikationer i klassen. Den empiriske data, der danner grundlag for analyserne, er kvalitativ, og består af observationer og interview af elever i fem klasser på fem forskellige gymnasieskoler; to hhx- og tre stx-skoler. Datamaterialet er fra elevernes første måneder i gymnasiet. Projektet er såvel støttet af som udarbejdet i samarbejde med Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) og Dialogforum. Ph.d.-projektet indleveres primo Uddannelseslaboratorium på de erhvervsrettede uddannelser i Region Hovedstaden Forsker: Camilla Hutters Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium i Region Hovedstaden danner rammen om et eksperimenterende vidensmiljø, hvor 14 af regionens Uddannelsesinstitutioner eksperimenterer med nye måder at bedrive uddannelse på. Det overordnede sigte med laboratoriet er at højne uddannelsesfrekvensen og kompetenceniveauet i regionen ved at skabe bedre, mere attraktive og mere relevante uddannelser og derigennem styrke virksomhederne betingelser for vækst. Center for Ungdoms-forskning er forskningspartner i projektet med ansvar for to af projektets forskningsindsatser. Dels aktionsforskning i forhold til udvikling af eksperimentmetoder, der kan i størst mulig udstrækning understøtter forandring og skaber konkrete forbedringer inden for de fem programmer. Dels følgeforskning i relation til hvordan udvalgte eksperimenter medvirker til at øge de involverede elevers kompetenceudvikling og læringsudbytte. Projektet løber til 2014 og er finansieret af Region Hovedstaden. 23

24 Undervisning og læring i EUD set fra elevernes perspektiv Forsker: Arnt Vestergaard Louw Ph.d.-projektet søger viden om det pædagogiske møde mellem elever og lærer på erhvervsuddannelserne (eud), samt eud-elevernes personlige og faglige transformationsprocessers og deres håndteringsstrategier i mødet med lærerne og pædagogikken på erhvervsuddannelserne. Erhvervsuddannelserne er særlige idet uddannelsen veksler mellem skole og praktik-forløb. Dette er både er en styrke og en udfordring for læringen i de to forskellige læringslogikker og sammenhængen herimellem. Samtidig her erhvervsrettede profil en stærk tiltrækningskraft på elever, der foretrækker praksisrelateret undervisning og læring. Til forskel fra de megen af den eksisterende forskning tager dette ph.d.-projekt ikke primært udgangspunkt i frafald eller i særlige elevgrupper, men i selve eud s grundydelse, det pædagogiske møde mellem elever og lærer om et fagligt indhold. Dette er et underbelyst erhvervspædagogisk forskningsfelt og ambition er således at tilvejebringe viden om, hvad der sker i klasseværelset og på værkstederne, på en erhvervsuddannelse og i elevernes øvrige uddannelsesliv på skolen og dermed tilvejebringe viden om erhvervspædagogik, didaktik og elevernes strategier samt elevernes personlige og faglige identitetsudvikling over tid og på tværs af kontekster. Dette gøres blandt andet ved at følge et teknisk grundforløb (tømreruddannelsen) sammen med eleverne, samt via kvalitative interview med udvalgte eud-elever samt en kort survey. Ph.d.-projekt forventes afsluttet i

25 Unge hørehæmmede efter Frijsenborg Efterskole Forsker: Niels-Henrik M. Hansen Målet med projektet er at tilvejebringe mere viden om unge hørehæmmede situation, når de har forladt Frijsenborg Efterskole. Det skal ske ved at følge de unge i en periode efter de har forladt Frijsenborg Efterskole ved hjælp af årlige spørgeskemaundersøgelser og interviews med udvalgte unge hørehæmmede og ressourcepersoner på området. Resultaterne skal bl.a. medvirke til at styrke Frijsenborg Efterskoles indsats over for deres hørehæmmede elever, men kan også bruge generelt til at belyse hvilke udfordringer og problemer, unge hørehæmmede oplever, når de forlader folkeskolen og skal videre i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet. Målet er, at projektets datamateriale skal være offentlig tilgængeligt, så alle, der arbejder med hørehæmmede unge i Danmark, kan anvende det. Det skal ske i form af en rapport, der frit kan hentes på en hjemmeside og offentlig tilgængelighed til datamaterialet bag undersøgelsen. Der er lagt en option ind i denne projektbeskrivelse på udarbejdelsen af en mere uddybende analyse af undersøgelsernes materiale, hvorved formidlingen af materialet øges og forstærkes. Undersøgelsens centrale værktøj bliver en spørgeskemaundersøgelse, som sendes ud til tidligere elever på Frijsenborg Ungdomsskole. Der går ca hørehæmmede elever på skolen på en typisk årgang, og der sendes til alle de hørehæmmede elever, der kan lokaliseredes i skolens arkiv. Undersøgelsen finder sted via et internetbaseret værktøj. De tidligere elever kontaktes via brev, hvor der oplyses en kode og side, hvor undersøgelsen kan findes. I forlængelse af dette indsamles der -adresser, så det fremover bliver lettere at kontakte eleverne. Det forventes, at der fra undersøgelsens begyndelse vil være ca. 300 tidligere hørehæmmede elever i arkivet. 25

26 Frijsenborg Efterskoles rolle bliver at forankre undersøgelsen resultater. Det påtænkes, at de nuværende hørehæmmede elever i et eller andet omfang er med til at formulere temaer i undersøgelsen. Dette vil være med til at sikre et fremtidig medejerskab, der kan anvendes som et pædagogisk værktøj i skolens øvrige undervisning af de hørehæmmede elever. Projektet forventes afsluttet i Unges lyst til læring Forskere: Camilla Hutters og Noemi Katznelson Strategisk samarbejde mellem Egmont Fonden og Center for Ungdomsforskning, der går ud på at udvikle ny viden, som belyser unges lyst til læring samt iværksætter og afprøver nye indsatser, der øger unges lyst til læring og dermed øger antallet af unge, der får en ungdomsuddannelse. Det strategiske samarbejde udfoldes indenfor tre delprojekter: Del 1: Tværgående indsats omkring udvikling og forankring af ny viden om unges lyst til læring. Del 2: Forskningsprojektet Lyst til læring i udskolingen Del 3: Forskningsprojektet Køn og læring på ungdomsuddannelserne Projektet løber til 2015 og er finansieret af Egmontfonden. Unges lyst til læring i udskolingen Forskere: Mette Pless, Sixten Maximillian Thestrup og Noemi Katznelson Forskningsprojektet vil køre fra medio 2012 til medio 2015, og hensigten er at lave en 360 graders undersøgelse af de unge i udskolingens lyst til læring i skolen, der 26

27 henter inspiration og viden om unges læreprocesser ved at gå hele vejen rundt om de unges liv og de forskellige arenaer de unge indgår i; familie, skole, fritidsliv, venner m.m. Gennem projektet følges 50 unge gennem hverdagslivets forskellige arenaer for på den måde at afdække, hvornår de oplever lyst til læring, samt hvilken betydning forskellige læringsrum har for de unges læringslyst i skolen. Dels formelle og institutionelle læringsmiljøer (fx efterskoler, folkeskoler). Dels mere uformelle læringsarenaer/aktiviteter, som de unge er involveret i, i deres fritid. Projektet vil forsøge at besvare følgende overordnede spørgsmål: Hvad motiverer de unge i udskolingen til at lære noget, og er der forskel på forskellige elevgruppers lyst til læring og uddannelse? Hvilke forskellige læringsrum indgår de unge i, og hvilken betydning har de for de unges lyst til læring og uddannelse? Hvad betyder forældrene og deres involvering for de unges motivation og læringslyst? Hvilken betydning har de unges erfaringer med læring i grundskolen for deres lyst og motivation til videre uddannelse? Hvad vækker og støtter de unges engagement og lyst til deltagelse i læringsaktiviteter? Med udgangspunkt i disse spørgsmål er forskningsprojektets formål at udvikle ny viden og afprøve nye indsatser, der kan øges unges lyst til og motivation for læring. Dette skal ske ved at forbinde forskning med konkrete samarbejds- og udviklingsprojekter i uddannelsessystemet og i foreningslivet. Projektet forventes

28 Unge, politik og identitet Forsker: Flemming Mikkelsen. Unges politiske deltagelse og identitet. Empirisk kortlægning af unges individuelle og kollektive politiske deltagelse i formelle og uformelle politiske institutioner. Projektet forventes afsluttet i Unge på ordblindeefterskoler Forskere: Tilde Mette Juul, Thomas Braghe og Niels-Henrik M. Hansen I dette projekt sættes fokus på unge ordblinde, der har tilbragt en del af deres skole-tid på en ordblindeefterskole. Projektets sigte er at skabe større viden om, hvilken betydning opholdet på ordblindeefterskolen har for de unges videre færd i uddannelses-systemet. Dette skal ske igennem en fokusering på tre områder: 1. Det skal for det første belyses, hvilken betydning de unge selv mener, at deres ophold på efterskolen har haft for dem. Hvilken betydning tilskriver de unge selv, deres ophold på ordblindeefterskole, ifht deres videre forløb i uddannelsessystemet? Hvilken betydning har ordblindheden for de unges deltagelse i ungdomslivet - generelt og i skolesammenhænge? Hvad fremhæver de som særligt vigtigt ved tiden på ordblindeefterskolen (både fagligt og socialt)? 2. For det andet skal det hvad karakteriserer unge ordblindes forestillinger om og forventninger til ungdomsuddannelse, arbejde og voksenliv? 3. Og for det tredje skal det undersøges, hvordan de unge ordblinde oplever, overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse? Hvordan opleves mødet med ungdomsuddannelserne? Hvad spiller en rolle ifht fastholdelse og frafald fra ungdomsuddannelserne for denne gruppe unge? 28

29 Et centralt fokus i projektet er, at udvikle større forståelse for hvilke udfordringer og muligheder der tegner sig for unge ordblinde i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. På denne måde kan projektet bidrage med indsigter og viden, der er yderst relevante ifht målsætningen om at skabe lige uddannelsesmuligheder til alle unge. Projektet kan samtidigt medvirke til at give de deltagende efterskoler større viden om de forhindringer og udfordringer deres elever møder efter opholdet på efterskolen og dermed understøtte en fortsat kvalitetssikring af undervisningen. Empirisk vil projektet rummer to spor, der skal udfoldes såvel kvantitativ som kvalitativt: 1. En statusundersøgelse, hvor nuværende elever på ordblindeefterskolerne undersøges. 2. En retrospektivundersøgelse, hvor tidligere elever på ordblindeefterskolerne udspørges om deres tid efter efterskolen; hvilke problemer og udfordringer møder/mødte de i den forbindelse? Det første spor - statusundersøgelsen vil tage fat i elevernes oplevelse af opholdet på efterskolen, og deres overvejelser omkring tiden efter efterskolen hvad er deres fremtidsplaner og -overvejelser. Det andet spor vil undersøge de tidligere elevers oplevelse af tiden på efterskolen, og hvad der er sket med dem efter de forlod efterskolen. Projektet vil trække på en flerhed af kvalitative og kvantitative metoder. Undersøgelsens kvantitative elementer (i form af et spørgeskema) giver mulighed at indfange generelle og almene perspektiver, der præger ordblinde unges møde med ungdomsuddannelse og ophold på efterskolen, mens de kvalitative perspektiver (interviews) giver mulighed for at indfange nuancer og forskelligheder, og for at komme tættere på de unges oplevelser og erfaringer. Projektet forventes afsluttet primo

30 UDGIVELSER FRA CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING I 2012 Rapporter Görlich, Anne, Katznelson, Noemi & Pless, Mette (2012): Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune, Center for Ungdomsforskning. Hansen, Niels-Henrik M. (2012): Implementering af fastholdelsesplan på Frederiksberg hf. København: Center for Ungdomsforskning. Hutters, Camilla, Nielsen, Mette Lykke & Görlich, Anne (2012): Drenge og piger på ungdomsuddannelserne. Center for Ungdomsforskning. Katznelson, Noemi & Pless, Mette (2012): Evaluering af Ungepakke II. Midtvejsevaluering af initiativ 2: Uddannelsesparathedsvurdering (UPV). Center for Ungdomsforskning. Katznelson, Noemi, Pless, Mette & Stenkjær, Mette Stigaard (2012): Evaluering af Ungepakke II - De unges vej til ungdomsuddannelserne - uddannelsessystemets vej til de 95 pct. Center for Ungdomsforskning. Nielsen, Jens Christian & Sørensen, Niels Ulrik: Rummet vejledning, mødested og aktiviteter for og med unge. Et notat om erfaringerne med at etablere en ungeindsats på Gentofte Hovedbibliotek. Center for Ungdomsforskning. Nielsen, Jens Christian, Sørensen, Niels Ulrik & Hansen, Niels-Henrik M (2012): Unge pårørende og efterladtes trivsel en analyse af trivsel og mistrivsel blandt unge, som har oplevet alvorlig sygdom eller dødsfald i nærmeste familie. Center for Ungdomsforskning. 30

31 Stenkjær, Mette Stigaard & Hutters, Camilla (2012): Evaluering Trivsel på EUD. Et projekt om god praksis i støtten af psykisk sårbare unge og unge med misbrugsproblemer. Center for Ungdomsforskning. Artikler Hutters, Camilla: En god elev er en god kammerat. Blog på Altinget Uddannelse, 22. november Hutters, Camilla: Gymnasiet er adgangsbillet til fremtiden, Blog på Altinget Uddannelse, 25. oktober Hutters, Camilla: Efter huen, klumme i tidskriftet Vejlederen nr. 5, Hutters, Camilla: Den snydte generation, Klumme i tidsskriftet Vejlederen nr. 1, Hutters, Camilla & Katznelson, Noemi: Mange unge mangler motivation, analyse i Politiken, 22. maj Hutters, Camilla: Fattige studerende kan føle sig ekskluderede, debatindlæg i Politiken, 16. januar Hutters, Camilla: Den nye ungdomsarbejdsløshed. Forelæsning på Danskernes Akademi, 1. november Katznelson, Noemi: Stoltheden tilbage til det danske uddannelsessystem. På ny nordisk Skole blog, Katznelson, Noemi, Illeris, Knud & Simonsen, Birgitte (2012): Før vi taber de udsatte unge. København, Politiken, 16.januar 2012: 7 p. 31

32 Katznelson, Noemi, Illeris, Knud & Simonsen, Birgitte: Et arbejdsmarked for de udsatte unge. København: Information, 2012: 16 p. Louw, Arnt Vestergaard: Erhvervsfaglig læring i et elevperspektiv. Dansk Pædagogisk Tidsskrift 1/12 (temanummer om eud), Louw, Arnt Vestergaard & Katznelson, Noemi: What is good VET? Between accounting and education, Mikkelsen, Flemming: Grænseløs historie. Gränslös. Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv nr. 1, 2012: p. Mikkelsen, Flemming: Etniske minoritetsunge i bevægelse, i Ære og konflikt drengenes rolle. LOKK 2012: 7-9 p. Nielsen, Mette Lykke: Adapting the normal Examining relations between youth, risk and accidents at work. Nordic Journal of Working Life Studies, Nielsen, Mette Lykke & Pless, Mette: Fra taberpiger til vinderpiger?- unge kvinder uddannelsesorientering gennem 40 år. I Grønbæk (red.) Er der spor?- feminisme, aktivisme og kønsforskning i et halvt århundrede. Hans Reitzels Forlag, Nielsen, Mette Lykke & Pless, Mette: Fra taberpiger til vinderpiger?: Unge kvinders uddannelsesorientering gennem 40 år, I: Er der spor?: Feminisme, aktivisme og kønsforskning gennem et halvt århundrede. Grøndahl, K. (red.), Forlaget Frydenlund, Nielsen, Mette Lykke & Krøjer, Jo: Ønskværdige liv? Forskellige forståelser af kvinders arbejds- og familieliv. I Grønbæk (red.) Er der spor? Feminisme, aktivisme og kønsforskning i et halvt århundrede. Hans Reitzels Forlag, Pless, Mette & Katznelson, Noemi: Unges uddannelsesvalg og brobygning, artikel til publikation om Brobygningsforsøg. Publikationen udkommer i forbindelse med pro- 32

33 jekt om Brobygning, der foregår i et samarbejde mellem Museet Arken, CPH West, samt UUV Køge Bugt, UU center syd, UU Taarnby, UU Vesteegnen & UU Nord, Sørensen, Niels Ulrik & Nielsen, jens Christian (2012): Unge skammer sig over deres egen mistrivsel unge føler det er deres egen skyld, hvis de ikke trives. Tidsskriftet Vera, No. 59, juni Papers og keynotes Hansen, Niels-Henrik Møller. : Quality of Life for Young Hard of Hearing. IFHOH World Congress, Bergen, Norge, juni Hutters, Camilla: Where have all the young men gone? Gender in relation to young Danes choice of higher education. Paperpresentation at Nordic Sociology Conference, Louw, Arnt Vestergaard: Abstract og oplæg: Dansk Sociologikongres, CESAU: Den kompetente eud-elev - de unge på eud s (u)mulighedsrum for elevarbejde i samspillet med lærerne, Aarhus, januar Louw, Arnt Vestergaard: Keynote: Forsker-praktiker konference, Ministeriet for Børn og Undervisning: De kompetente eud-elever - det pædagogiske møde mellem elever og lærere på eud, februar Louw, Arnt Vestergaard: Paper: & oplæg: 3rd International Conference: Designs for Learning 2012 AAU, Copenhagen: Combating Educational Disadvantages: Exploring Learning Environments and Designs in Upper Secondary Schools in Denmark, København Louw, Arnt Vestergaard: Keynote & paper: NORDYRK 2012, Octavia Hvad er opgaven? - erhvervsuddannelsen mellem regnskab og uddannelse, Roskilde, 11. juni

34 Louw, Arnt Vestergaard: Paper & oplæg: European Conference on Educational Research, What is professional VET-teaching? Empirical evidence of high quality VET-teaching in Denmark 2012 and the challenges to the teacher profession, Cadiz, Spain, September Nielsen, Louise Yung: Digitale kroppe nye medier og agential realisme. Dansk Sociologikongress, Aarhus, Nielsen, Louise Yung: Digital embodiments fashion blogging on a agential realist account. Feminist Materialisms Conference, København, april Pless, Mette & Katznelson, Noemi: ESA-Youth And Generation Network, Mid Term Conference: Youth in Crisis? Linking research, policy and practice. In Manresa, Spain Presentation: Mette Pless & Noemi Katznelson: Mind the Gap. Marginalised Youth in the Competition State, Sørensen, Niels Ulrik & Nielsen, Jens Christian: Det overlæssede selv. Afsøgninger af selvet i unges beretninger om mistrivsel og ungdomsliv. Dansk Sociologikongres, Aarhus

35 TILLIDSHVERV, NETVÆRKS- OG KONFERENCEDELTAGELSE Hverv og deltagelse i europæiske netværk Camilla Hutters er medlem af research network. Nordic Field of Higher Education. Netværket er finansieret af midler fra NordForsk i perioden Flemming Mikkelsen er tilknyttet det videnskabelige råd ved Malmø högskola. Flemming Mikkelsen er tilknyttet projektet Towards a historical database of migrant organisations in Europe, Centrum voor de Geschiedenis van Migranten, Leiden University, Holland. Flemming Mikkelsen er tilknyttet europæisk research netværk Squatting in Europe and Youth Houses. Flemming Mikkelsen er tilknyttet the Network on Nordic Populism (NOPO), Aalborg Universitet. Mette Pless og Noemi Katznelson er medlemmer af Youth & Generation Network, European Sociological Association. Niels Ulrik Sørensen er censor ved seksualitetsstudier på Fakulteten för hälsa och samhälle på Malmö högskola. Hverv og deltagelse i danske netværk Arnt Louw Vestergaard og Noemi Katznelson: Deltagelse i symposium, Fastholdelses-karavanen, Ministeriet for Børn og Undervisning, Sørup Herregaard, oktober

36 Arnt Vestergaard Louw er medlem af HG-netværket. Arnt Vestergaard Louw er medlem af udvalget for ungdom. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Arnt Vestergaard Louw er medlem af erhvervsuddannelsernes Forsker-Praktiker Netværk. Arnt Vestergaard Louw er medlem af bestyrelsen ved Produktionsskolen Medieskolen Lyngby. Arnt Vestergaard Louw er medlem af Mercantec Advisory Board. Camilla Hutters er medlem af støtteudvalg for Højskolernes udviklingsmidler. Camilla Hutters er medlem af referencepanel for Videncenter for Uddannelses- og erhvervsvejledning v. Professionshøjskolen UCC. Flemming Mikkelsen er censor inden for det sociologiske fagområde. Flemming Mikkelsen: Sæde i bedømmelsesudvalg vedrørende lektorat i migrationsstudier ved Alborg Universitet. Flemming Mikkelsen er tilknyttet ekspertbaseret følgegruppe for Etnisk Erhvervsfremme. Mette Lykke Nielsen er medlem af KVINFO s ekspertdatabase. Mette Lykke Nielsen er medlem af netværket Unge ulykkesforskere. Mette Lykke Nielsen er medlem af forskergruppen Køn, krop og hverdagsliv, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet. 36

37 Mette Pless er medlem af kontaktudvalget for VUC under Uddannelsesforbundet. Mette Pless er medlem af advisory board tilknyttet projektet Dream Team ; en tænketank for unge (nedsat af region Hovedstaden). Niels Ulrik Sørensen er forskningsrepræsentant i Medierådet for børn og unge under Kulturministeriet. Niels Ulrik Sørensen er ekspert i referencegruppen til Egmont Fondens og Mandag Morgens Omsorgsmåling. Niels Ulrik Sørensen er medlem af KRAKA-prisbestyrelsen under Foreningen for Kønsforskning. Niels Ulrik Sørensen er ungeekspert i museumsrådet bag Danmarks Rockmuseum. Niels Ulrik Sørensen deltager i referencegruppen til forskningsprojektet At være mand og sygeplejerske, Rigshospitalet. Niels Ulrik Sørensen er ekspert i sundhed og maskulinitet i Tænketanken VM Viden om mænd. Noemi Katznelson er medlem af Københavns Kommunes ungdomskommission. Noemi Katznelson er personligt udpeget næstformand i det Nationale Dialogforum for uddannelses- og erhvervsvejledning under ministeren for Børn og Undervisning. Noemi Katznelson er medlem af dialoggruppen omkring Ny nordisk skole etableret af Ministeriet for Børn og Undervisning. Noemi Katznelson deltager i ekspertudvalg omkring ministeren for Børn og Undervisning ifm etableringen af en kommende fleksuddannelse. 37

38 Noemi Katznelson er medlem af plenarforsamlingen og forretningsudvalg i Det Kriminalpræventive Råd. Internationalt samarbejde samt deltagelse i udenlandske konferencer Camilla Hutters deltog på Nordic Sociology Conference Flemming Mikkelsen er en del af et nordisk samarbejde vedrørende Popular Contention and Democracy in the Nordic Countries, Flemming Mikkelsen er en del af et dansk-svensk samarbejde vedrørende folkelige sociale og politiske protester. Mette Lykke Nielsen: Paper presentation Awesome and Scary Examining youth, risk and accidents at work. ICOH conference, Cancun, Mexico. Mette Lykke Nielsen deltog i Danish Occupational Safety Research Workshop Safety of Young Workers med Robin Baker, Director of Research to Practice, Center for Occupational and Environmental Health, University of California Berkeley. Mette Pless deltog i konferencen Youth in Crisis? Linking research, policy and practice. Konferencen blev arrangeret af ESA-netværket Youth And Generation. Niels Ulrik Sørensen var moderator på workshoppen Masculinities in motion? New empirical challenges new theoretical horizons? På Nordisk mande- og maskulinitetskonference Mænd, ligestilling og livskvalitet på Universitetet i Oslo. Niels Ulrik Sørensen deltog i flere arrangementer Kössa-netværket ved seksuali- 38

39 tetsstudier på Fakulteten för hälsa och samhälle på Malmö högskola. Offentlighedsarbejde og public service Center for Ungdomsforskning modtager dagligt henvendelser fra unge selv, uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser, foreninger og medier med forespørgsler om unges værdier og adfærd, formidling af ungdomsforskningen og foredragsvirksomhed. Centret prioriterer henvendelserne, men er samtidigt nødt til indimellem at takke nej, da der dagligt er tale om mange henvendelser, som vi desværre ikke har ressourcerne til at kunne besvare alle sammen, hvor gerne vi end ville. Centrets medarbejdere er meget ofte med i interviews i de trykte og elektroniske medier og udbreder kendskabet til centret og dets forskning. 39

40 KONFERENCER Centret afholder hvert år en række konferencer. Konferencerne har forskellige målgrupper herunder medlemmerne af Foreningen Center for Ungdomsforskning, forskere samt praktikere og andre med interesse for ungdomsforskning. Konferencer afholdt i : : : Medlemskonference Verdens unge går på gaderne hvor går de danske unge hen? Den årlige majkonference Den store motivationskrise. Hvordan styrker vi de unges lyst til uddannelse og læring? Medlemskonference De stressede unge Unges problem, voksnes ansvar? 40

41 Konferenceoplæg, foredrag og konsulentvirksomhed Dato/ sted Forsker Arrangement 19. januar Camilla Hutters Deltager i Debatpanel om unges lyst og mativation. Efterskoleforeningens workshop på Velfærdens Innovationsdag, arrangeret af Mandag Morgen. 25. januar Camilla Hutters Kompetencetænkning Perspektiver og potentialer. Oplæg på gå-hjem møde hos ACE-Danmark. 26. januar, Aarhus 4. februar, Skarrildhus 7. februar, FTF. Arnt Vestergaard Louw Mette Pless Camilla Hutters De kompetente eud-elever det pædagogiske møde mellem elever og lærere på eud Pædagogisk Råds dag, Århus Social- og Sundhedsskole. Folkeskolen i tilbageblik. Udsatte unges perspektiver på folkeskolelivet. Kursus om social arv og udd. Arrangeret af Danmarks Lærerforening. Hvor blev drengene af køn og uddannelsesvalg efter gymnasiet? 41

42 9. februar, Horsens VUC 23. februar Købehavns Rådhus 28. februar, Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Mette Pless Noemi Katznelson Arnt Vestergaard Louw Unge og Uddannelse, med særligt fokus på VUC. Oplæg i forbindelse med lancering af ungdomskommissionens arbejde. Oplæg ved debatmøde vedr. erhvervsfaglig læring i et elevperspektiv. 29. februar Mette Lykke Nielsen Oplæg Byggeriets Arbejdsmiljøbus: Skodjobs og gode gys! Hvad er særligt ved unges risiko-adfærd i arbejdet? 2. marts Noemi Katznelson Oplæg på formøde til efterskolernes årsmøde om efterskolerne som eksperimentarium. 6. marts, Malmö högskola 8. marts, Aarhus 12. marts, Lunds Universitet Flemming Mikkelsen Arnt Vestergaard Louw Flemming Mikkelsen Malmø Videnskabelige Råd. De kompetente eud-elever det pædagogiske møde mellem elever og lærere på eud. Uddannelsesforbundets formandsmøde. Transnationella sociala rörelser och mot-ståndets praktiker. 42

43 13. marts Mette Lykke Nielsen Oplæg på temadag om unge og nyansatte (Arbejdstilsynet): Hvorfor er de unge så uheldige at få arbejdsskader? Og Hvordan lærer man faktisk sikkerhed og hvilken rolle spiller ledelsen for dette? 14. marts Noemi Katznelson Oplæg på konference om udsatte og ledige unge afholdt Dansk socialrådgiverforening og HK kommunal. De kompetente eud-elever det pædagogiske møde mellem elever og lærere på eud UVM / Kvalitetspatruljens temakonference: Hvordan skabes motivation i erhvervsuddannelserne Medlemskonference: Verdens unge går på gaden hvor går de danske unge hen? Oplæg om unges trivsel og mistrivsel på Årsmøde for studievejlederne på sygepleje-uddannelsen. De unges egne perspektiver på trivsel og mistrivsel i en uddannelseskontekst. 21. marts, Søborg 22. marts, Center for Ungdomsforskning 22. marts, Middelfart 27. marts, København Arnt Vestergaard Louw Flemming Mikkelsen Niels Ulrik Sørensen Mette Stigaard Stenkjær 43

44 11. april, Hellerup 20. april, Slagelse 20. april, København 24. april, Aalborg Arnt Vestergaard Louw Arnt Vestergaard Louw Noemi Katznelson Noemi Katznelson IKT; ungdomskulturelle og undervisningsmæssige udfordringer og muligheder Pædagogisk dag. Gl. Hellerup Gymnasium. Hvem er eleverne på erhvervsuddannelserne? Præsentation af 4 elev-profiler, Pædagogisk lærerkonference på Selandia. Oplæg om unge på beskæftigelsespolitisk konference afholdt af Arbejdsmarkedsstyrelsen og Beskæftigelsesregion Hovedstaden. Uddannelseskonferencen Undervisningskvalitet og læringsudbytte for UC nordjylland. 25. april Camilla Hutters Køn og læring i gymnasiet Workshop på inspirationsdag om ledelse i gymnasiet, arrangeret af Gymnasieskolernes Rektorforening. 3. maj, København 8. maj, Arbejdsmarkedsstyrelsen Noemi Katznelson Anne Görlich Oplæg i dialoggruppen for Ny Nordisk Skole om unge på erhvervsuddannelserne. Hvem er de ledige unge? 44

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering Konference 19. maj 2009 Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering ARRANGERET AF CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Læs mere

NEDSLAG I UNGDOMSLIVET ÅR 2016

NEDSLAG I UNGDOMSLIVET ÅR 2016 NEDSLAG I UNGDOMSLIVET ÅR 2016 et kalejdoskopisk blik på dele af centerets forskning Netværkskonference på Center for Ungdomsforskning 30. marts 2016 NEDSLAG I UNGDOMSLIVET ÅR 2016 et kalejdoskopisk blik

Læs mere

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen Den 1. januar 2010 fyldte Center for Ungdomsforskning 10 år. De mange projekter og arrangementer,

Læs mere

DEN STORE MOTIVATIONSKRISE

DEN STORE MOTIVATIONSKRISE DEN STORE MOTIVATIONSKRISE Hvordan styrker vi de unges lyst til uddannelse og læring? 2012 Foto Penny Mathews, layout Line Krogh KONFERENCE DEN 22. MAJ DEN STORE MOTIVATIONSKRISE Hvordan styrker vi unges

Læs mere

Brydninger i ungdomslivet Sørensen, N. U. (red.) & Pless, M. (red.) 2015 1 udg. Aalborg : Aalborg Universitetsforlag. 190 s. (Ungdomsliv; Nr. 3).

Brydninger i ungdomslivet Sørensen, N. U. (red.) & Pless, M. (red.) 2015 1 udg. Aalborg : Aalborg Universitetsforlag. 190 s. (Ungdomsliv; Nr. 3). Lektor Det Humanistiske Fakultet Institut for Læring og Filosofi Center for Ungdomsforskning Aalborg Universitet København Postaddresse: A.C. Meyers Vænge 15 2450 København SV Danmark Postaddresse: A.C.

Læs mere

"I Danmark er jeg født"

I Danmark er jeg født "I Danmark er jeg født" Myten om den fejlslagne integration Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 1. november 2010 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Med denne konference

Læs mere

DE TOPMOTIVEREDE UNGE

DE TOPMOTIVEREDE UNGE DE TOPMOTIVEREDE UNGE Mens mange unge kæmper med motivationen, er andre unge tændt af et brændende engagement men hvordan skabes motivation og engagement blandt unge? Konference på Center for Ungdomsforskning

Læs mere

HVOR ER UNGDOMSLIVET I DAG?

HVOR ER UNGDOMSLIVET I DAG? HVOR ER UNGDOMSLIVET I DAG? - 360 GRADER RUNDT OM UNGDOMSLIVET Netværkskonference for medlemmerne af foreningen Center for Ungdomsforskning, med rig mulighed for networking og udvikling af interessefællesskabet

Læs mere

Center for Ungdomsforskning 2013 ÅRSBERETNING

Center for Ungdomsforskning 2013 ÅRSBERETNING Center for Ungdomsforskning 2013 ÅRSBERETNING Årsberetning 2013 Center for Ungdomsforskning INDHOLD FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING 6 Visions og strategiarbejde i 2013 8 Et motiverende år 10 Foreningens

Læs mere

UNGES MOTIVATION I FORANDRING Om nye tendenser i uddannelsesverdenen og ungdomslivet og konsekvenserne for unges motivation

UNGES MOTIVATION I FORANDRING Om nye tendenser i uddannelsesverdenen og ungdomslivet og konsekvenserne for unges motivation UNGES MOTIVATION I FORANDRING Om nye tendenser i uddannelsesverdenen og ungdomslivet og konsekvenserne for unges motivation KONFERENCE DEN 20. NOVEMBER 2013 Foto AFUK, layou Peter Aarhus UNGES MOTIVATION

Læs mere

NGE OG ALKOHOL. fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011

NGE OG ALKOHOL. fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011 NGE OG ALKOHOL fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011 UNGE OG ALKOHOL - fest eller misbrug? På Center for Ungdomsforsknings årlige majkonference, som afholdes d. 18. maj 2011, er fokus denne gang

Læs mere

Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi

Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi Arbejdspapir 8. oktober 2013 Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi Ph.d. studerende ved IUP, AU og Lektor ved VIA UC Randi Boelskifte Skovhus

Læs mere

GENERATION MÅLRETTET?

GENERATION MÅLRETTET? GENERATION MÅLRETTET? Om unges integration - eller mangel på samme - i uddannelse og arbejde KONFERENCE DEN 8. NOVEMBER 2011 GENERATION MÅLRETTET? Om unges integration - eller mangel på samme - i uddannelse

Læs mere

TOP OG BUND I UNGDOMSLIVET

TOP OG BUND I UNGDOMSLIVET TOP OG BUND I UNGDOMSLIVET Om en øget polarisering mellem de, som kan begå sig, og de, som ikke kan og hvad det betyder for de unge selv og for alle dem, som er i berøring med de unge i hverdagen NETVÆRKS

Læs mere

Workshop 1. Forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på EUD

Workshop 1. Forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på EUD Workshop 1 Forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på EUD Ind i undervisningsrummet på EUD - et forskningsprojekt om EUD-eleverne og deres møde med erhvervsuddannelsernes grundforløb Forsker-praktikernetværkskonference

Læs mere

VERDENS UNGE GÅR PÅ GADERNE

VERDENS UNGE GÅR PÅ GADERNE VERDENS UNGE GÅR PÅ GADERNE - Hvor går de danske unge hen? KONFERENCE DEN 22. MARTS 2012 VERDENS UNGE GÅR PÅ GADERNE - Hvor går de danske unge hen? Konference hos Center for Ungdomsforskning den 22. marts

Læs mere

CENTER for UNGDOMSFORSKNING 2011

CENTER for UNGDOMSFORSKNING 2011 CENTER for UNGDOMSFORSKNING 2011 - Fokus på unges trivsel og mistrivsel, unge på ungdomsuddannelserne, unge og køn, unge og fritidsjob og meget mere om unge. Året 2011 i CENTER for UNGDOMSFORSKNING INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi

Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi Arbejdspapir August 2014 Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi Ph.d. studerende ved IUP, AU og Lektor ved VIA UC Randi Boelskifte Skovhus og

Læs mere

UNGDOMSLIV PÅ KRYKKER

UNGDOMSLIV PÅ KRYKKER UNGDOMSLIV PÅ KRYKKER Flere unge behøver hjælp og støtte. Er ungdomslivet blevet mere udfordrende, eller skrøbeliggør vi de unge? Konference hos Center for Ungdomsforskning den 25. november 2014 UNGDOMSLIV

Læs mere

PROBLEMER MED MOTIVATIONEN HVORDAN KOMMER VI VIDERE?

PROBLEMER MED MOTIVATIONEN HVORDAN KOMMER VI VIDERE? PROBLEMER MED MOTIVATIONEN HVORDAN KOMMER VI VIDERE? elevers motivation er en forudsætning for at læring og uddannelse lykkes, men hvad er motivation, og hvordan fremmes den? Konference på Center for Ungdomsforskning

Læs mere

UNGE PÅ KANTEN AF SAMFUNDET

UNGE PÅ KANTEN AF SAMFUNDET UNGE PÅ KANTEN AF SAMFUNDET hvem er de unge på kanten af samfundet, og hvordan kan de støttes? Konference hos Center for Ungdomsforskning 9. november 2017 UNGE PÅ KANTEN AF SAMFUNDET hvem er de unge på

Læs mere

Krisen, de unge og arbejdsmarkedet

Krisen, de unge og arbejdsmarkedet Krisen, de unge og arbejdsmarkedet Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 17. november 2009 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Ungdomsarbejdsløshed er igen i stærk stigning

Læs mere

DE STRESSEDE UNGE KONFERENCE DEN 12. DECEMBER. - Unges problem, voksnes ansvar? Foto Jesse Therrien, layout Line Krogh

DE STRESSEDE UNGE KONFERENCE DEN 12. DECEMBER. - Unges problem, voksnes ansvar? Foto Jesse Therrien, layout Line Krogh DE STRESSEDE UNGE - Unges problem, voksnes ansvar? 2012 Foto Jesse Therrien, layout Line Krogh KONFERENCE DEN 12. DECEMBER DE STRESSEDE UNGE - Unges problem, voksnes ansvar? Konference hos Center for Ungdomsforskning

Læs mere

Unge, identitet, motivation og valg Carsten Hegnsvad, lektor cand psyk

Unge, identitet, motivation og valg Carsten Hegnsvad, lektor cand psyk Carsten Hegnsvad, lektor cand psyk Fremtidens folkeskole i Odder: Overbygning og ungdom Hvordan bidrager vi til at 95 pct. af eleverne gennemfører en ungdomsuddannelse? Hvad kan vi gøre for, at eleverne

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 Resumée é Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 2 RESUMÉ af Uddannelsesparathed og de unges overgang til ungdomsuddannelse

Læs mere

Center for Ungdomsforskning 2014 ÅRSBERETNING

Center for Ungdomsforskning 2014 ÅRSBERETNING Center for Ungdomsforskning 2014 ÅRSBERETNING Årsberetning 2014 Center for Ungdomsforskning Indhold Forord Formand Niels Glahn 6 En porcelæns-generation? 10 Foreningen Center for Ungdomsforskning 16

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00

UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00 UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00 UNGES MEDIEKULTUR -Pædagigisk problem eller mulighed? Hallo hører du efter, hvad jeg siger?. Har du ikke

Læs mere

CENTER for UNGDOMSFORSKNING 2010

CENTER for UNGDOMSFORSKNING 2010 CENTER for UNGDOMSFORSKNING 2010 - Fokus på unges trivsel og mistrivsel, unge i og på kanten af uddannelsessystemet, etniske minoritetsunge, unge og arbejdsmiljø og meget mere om unge. Året 2010 i CENTER

Læs mere

Udvikling af samarbejdet mellem kommuner, gymnasier og erhvervsskoler med de unge i centrum

Udvikling af samarbejdet mellem kommuner, gymnasier og erhvervsskoler med de unge i centrum P R O J EKTBESKRIVELSE Udvikling af samarbejdet mellem kommuner, gymnasier og erhvervsskoler med de unge i centrum 1. Baggrund Mange unge udfordres på deres vej fra grundskolen til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser 1. Indledning Børne- og uddannelsessystemet kan ikke alene forandres gennem politisk vedtagne reformer. Hvis forandringerne for alvor

Læs mere

Karrierelæring i gymnasiet. Ved Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet CpH

Karrierelæring i gymnasiet. Ved Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet CpH Karrierelæring i gymnasiet Ved Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet CpH En rapport og et oplæg i to dele Del 1: De unge i gymnasiet Del 2: Karrierelæring i gymnasiet Resultater

Læs mere

Transformativ forskning om uddannelseseksperimenter på de erhvervsrettede uddannelser

Transformativ forskning om uddannelseseksperimenter på de erhvervsrettede uddannelser Transformativ forskning om uddannelseseksperimenter på de erhvervsrettede uddannelser Det erhvervsrettede Uddannelseslaboratorium Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium i Region Hovedstaden danner

Læs mere

Forskningsbaseret viden om livet og undervisningen i ungdomsuddannelserne. SÆRNUMMER: Følgeforskning - Reform GymPæd 2.0

Forskningsbaseret viden om livet og undervisningen i ungdomsuddannelserne. SÆRNUMMER: Følgeforskning - Reform GymPæd 2.0 17 Forskningsbaseret viden om livet og undervisningen i ungdomsuddannelserne SÆRNUMMER: Følgeforskning - Reform 2017 GymPæd 2.0 Kære læser Dette særnummer af GymPæd2.0 præsenterer det følgeforskningsprogram,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold Projektbeskrivelse Organisering af udskolingen i linjer og hold Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører i 2015 en undersøgelse af, hvilken betydning skolernes organisering af udskolingen i linjer

Læs mere

København, 18. juni 2013

København, 18. juni 2013 Klasserumsledelse og elevinddragelse - Følgeforskning i forbindelse med udviklingsprojekt under Børne- og Undervisningsministeriets udviklingsplan på det gymnasiale område Formål Formålet med følgeforskningen

Læs mere

Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher. Søg

Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher. Søg Side 1 af 8 Gå til hovedindhold Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher Søg Søg Job Markedsplads Annonceinfo Om Drenge og piger er stort set ens I hvert fald når det handler

Læs mere

Webudgave CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS. Pædagogisk udviklingsprojekt

Webudgave CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS. Pædagogisk udviklingsprojekt Kulturel indvielse af forældrene Pædagogisk udviklingsprojekt Følgeforskningsprojekt CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS 1 Kontaktpersoner: Karin Løvenskjold

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats.

Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats. Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats. Halsnæs kommunes fokus for den helhedsorienterede ungeindsats er unge i alderen 15-24 år. Målgruppen er unge, der er udfordrede, der ikke er i skole, - uddannelse

Læs mere

Unges sociale fællesskaber og deres betydning for uddannelsesdeltagelse

Unges sociale fællesskaber og deres betydning for uddannelsesdeltagelse PROJEKTBESKRIVELSE NOV. 2013 Unges sociale fællesskaber og deres betydning for uddannelsesdeltagelse Forskningsprogram Satsning Kontakt Diversitet og Social Innovation Unges sociale fællesskaber (Inklusions-

Læs mere

Muligheder og udfordringer i den nye grundforløbsstruktur

Muligheder og udfordringer i den nye grundforløbsstruktur Muligheder og udfordringer i den nye grundforløbsstruktur Temadagen om god praksis i undervisningen på grundforløbet Adjunkt, Ph.D. Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet Agenda Kort om mit udgangspunkt

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

Unga in i Norden: Referencegruppemøde

Unga in i Norden: Referencegruppemøde Unga in i Norden: Referencegruppemøde Roskilde Universitet 13. april 2015 Trine Wulf Andersen Lektor, phd Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning wulf@ruc.dk Program 11.00 11.15: Velkommen v/ Trine

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Indhold Indledning 3 Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod 2020 4 Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Et godt psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer og

Læs mere

Program for Uddannelsesdebatten 2016 et folkemøde om uddannelse.

Program for Uddannelsesdebatten 2016 et folkemøde om uddannelse. Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 184 Offentligt Skolebyen Nørre Nissum, Lemvig kommune, Region Midtjylland og VIA University College præsenterer: Program for Uddannelsesdebatten

Læs mere

INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE

INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE Et tilbud om at gennemføre et nyt og innovativt to-ugers læringsforløb for ikke-uddannelsesparate elever

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Forebyggende arbejde for og med udsatte unge 42172 Udviklet af: Puk Kejser UCC,

Læs mere

Vurdering og indstilling af projekter Uddannelsespulje

Vurdering og indstilling af projekter Uddannelsespulje af projekter Uddannelsespulje 01. At mestre valget Karrierelæring i ungdomsuddannelserne Århus Statsgymnasium Samlet budget 2.500.000 kr. Ansøgt beløb 1.878.000 kr. Egenfinansiering 623.000 kr. Egenfinansieringsgrad

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Christian Helms Jørgensen (red.)

Christian Helms Jørgensen (red.) Det har givet anledning til, at drenges problemer i uddannelsessystemet er kommet stærkt i fokus de seneste år, ofte med ret forenklede budskaber. ISBN 978-87-7867-397-8 Drenge og maskuliniteter i ungdomsuddannelserne

Læs mere

Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning

Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning Gråzonesprog er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. I perioden 2013-2016 indgår FastholdelsesTaskforce

Læs mere

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Projektbeskrivelse Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører en undersøgelse, der har til formål at følge implementeringen

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse

De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse Aftalebeskrivelse Til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Fra EVA De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse Et grundlæggende formål med de gymnasiale

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Kapitel 1 Rådet for Ungdomsuddannelser 1. Undervisningsministeren nedsætter Rådet for

Læs mere

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre 1) Placering på en uddannelsesinstitution a) Adresse for den nye enhed Ungecenter (arbejdstitel), Campus Haslev, Skolegade 21, 4690

Læs mere

Studievejlederkonference

Studievejlederkonference Studievejlederkonference Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet Unges motivation og rationale i forhold til uddannelse har ændret sig 90 erne - Lystvalgsdiskursen Identitetsdannelse

Læs mere

Samarbejder mellem bibliotekerne og unge. Temadag den 21. november 2012

Samarbejder mellem bibliotekerne og unge. Temadag den 21. november 2012 Samarbejder mellem bibliotekerne og unge Temadag den 21. november 2012 Program for dagen 08.45-09.00 Ankomst og morgenmad 09.00-09.15 Velkomst og formål med dagen 09.15-10.00 Arbejdet med ungiroskilde.dk

Læs mere

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Konferencen Mentorer og uddannelse, 29. august 2007 Peter Rosendal Frederiksen 1 LXP Consulting Peter Rosendal Frederiksen Cand.mag. i

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 6 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Flere unge skal blive færdige med en ungdomsuddannelse Udfordring Det er en national målsætning, at 95 % af en ungdomsårgang

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

gladsaxe.dk Ungestrategi

gladsaxe.dk Ungestrategi gladsaxe.dk Ungestrategi 2015-2019 Indhold Indledning... 3 Strategi med bredt sigte... 3 Fælles udfordringer på ungeområdet... 3 Sammenhæng til andre politikker og strategier... 3 Strategiens målgrupper...

Læs mere

Det erhvervsrettede uddannelseslab

Det erhvervsrettede uddannelseslab Det erhvervsrettede uddannelseslab Forsker og praktikerkonference 19.04.2012 Det Erhvervsrettede Uddannelseslaboratorium Stedet hvor vi eksperimenterer Hvem er Det Erhvervsrettede Uddannelseslab- Uddannelsesinstitutioner.

Læs mere

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Ambitionen Det er MacMann Bergs vision at være dagsordensættende

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Konference: Trivsel og kampen mod mobning et fælles ansvar

Konference: Trivsel og kampen mod mobning et fælles ansvar Konference: Trivsel og kampen mod mobning et fælles ansvar Læringskonsulenterne inviterer til to regionale konferencer om trivsel og antimobning - den 7. december i København og den 14. december i Vejle.

Læs mere

Nytårshilsen fra UU 2014

Nytårshilsen fra UU 2014 Nytårshilsen fra UU 2014 Med denne hilsen vil vi forsøge at give et indblik i vores arbejdsområder, beskrevet af UU-vejlederne og redigeret af UU-leder, Henry Hansen UU skal sikre, at de unges valg af

Læs mere

Brug af social pejling til gruppevejledning i 8. klasser

Brug af social pejling til gruppevejledning i 8. klasser Brug af social pejling til gruppevejledning i 8. klasser Lene Røjkjær Pedersen Stud. mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Vejledere ved Ungdommens

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

D A G S ORDEN. Sjette netværksmøde i Sammen om de unge implementering af ungepakken. Tid: Onsdag den 26. oktober 2011 kl. 9.00-16.

D A G S ORDEN. Sjette netværksmøde i Sammen om de unge implementering af ungepakken. Tid: Onsdag den 26. oktober 2011 kl. 9.00-16. D A G S ORDEN Sjette netværksmøde i Sammen om de unge implementering af ungepakken Tid: Onsdag den 26. oktober 2011 kl. 9.00-16.00 Den 11. oktober 2011 Jnr 07.30.02 G60 Sagsid 000225737 Sted: Munkebjerg

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE

INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE Et tilbud om at gennemføre et nyt og innovativt to-ugers læringsforløb for ikke-uddannelsesparate elever

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 BØRN, UNGE & SORG Program Præsentation Børn, Unge & Sorg Projekt Unfair De frivillige fortæller deres historie Evaluering og implementering af Unfair Diskussion MÅLGRUPPEN

Læs mere

Børn og unge - årlig status 2013-2014

Børn og unge - årlig status 2013-2014 Børn og unge - årlig status 2013-2014 Indledning Forskellige aktører arbejder aktivt med at fortælle de unge om arbejdsmiljø Arbejdsmiljørådet har i en årrække været optaget af børn og unges arbejdsmiljø,

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle i København. Forslag til Handleplan

Ungdomsuddannelse til alle i København. Forslag til Handleplan Børne- og Ungdomsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT 17. januar 2008 Ungdomsuddannelse til alle i København Forslag til Handleplan Indledning Københavns Kommune er en af de

Læs mere

Fra udfordring til forankring. - Inspiration til proces og metode

Fra udfordring til forankring. - Inspiration til proces og metode Fra udfordring til forankring - Inspiration til proces og metode p Indledning Udfordring Analyse Handlingsplan Indsats Evaluering Forankring Fra udfordring til forankring - Inspiration til proces og metode

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Hånd og hoved i skolen

Hånd og hoved i skolen PER FIBÆK LAURSEN Hånd og hoved i skolen værkstedspædagogik for praktisk orienterede elever FOTOS OG DIGTE VED TORBEN SWITZER 1 Indhold Viden om skolen.........................................................

Læs mere

Om kvalitetsudvalget Uddannelses- og Forskningsministeriet

Om kvalitetsudvalget Uddannelses- og Forskningsministeriet Page 1 of 6 Bestyrelsesmøde nr. 72, den 29. april 2014 Pkt. 8. Bilag 3 Om kvalitetsudvalget Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser (Kvalitetsudvalget) blev nedsat af regeringen i

Læs mere

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES-

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- PARATE KL S UDDANNELSESTRÆF 2015 2 Konference Hvor

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning Pædagogisk ledelse Målsætning 1 Team Målsætning 2 Kvalitet Elev Undervisning Differentiering Målsætning 3 Undervisningsmiljø Målsætning 4 De 4 målsætninger: I aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

www.eva.dk Motivation i praksis Oplæg på Produktionsskolernes årsmøde 28. april 2016 Ved Områdechef Camilla Hutters

www.eva.dk Motivation i praksis Oplæg på Produktionsskolernes årsmøde 28. april 2016 Ved Områdechef Camilla Hutters www.eva.dk Motivation i praksis Oplæg på Produktionsskolernes årsmøde 28. april 2016 Ved Områdechef Camilla Hutters Hvad er EVA? EVA s formål er at udforske og udvikle kvaliteten inden for ungdomsuddannelserne

Læs mere

Forsøg med modersmålsundervisning, 1. klassetrin

Forsøg med modersmålsundervisning, 1. klassetrin Forsøg med modersmålsundervisning, 1. klassetrin Forsøgsprogram om modersmålsbaseret undervisning Ved projektleder Rune Schjerbeck, Undervisningsministeriet den 20. marts 2014 Indsæt note og kildehenvisning

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår

At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Artiklen viser med udgangspunkt

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Aarhus Kommune. Den 3. oktober 2013

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Aarhus Kommune. Den 3. oktober 2013 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. oktober 2013 Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge Det foreslås i indstillingen, at der iværksættes en række initiativer, der

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere