Stress & Depression LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej Hellerup Tlf.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stress & Depression LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf."

Transkript

1 Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej Hellerup Tlf Psykiatrisk Center Ballerup Ballerup Boulevard Ballerup Tlf Psykoterapeutisk Center Stolpegård Stolpegårdvej Gentofte Tlf Amager Hospital Psykiatrisk afdeling Digevej København S Tlf Stress & Depression Psykiatrisk Center Glostrup Nordre Ringvej Glostrup Tlf Få mere at vide Børne og ungdomspsykiatrisk Center Nordre Ringvej Glostrup Tlf Vil du vide mere om Landsindsatsen mod Depression i Københavns Amt, så klik ind på hjemmesiden: UDGIVET AF PSYKIATRIFONDEN DESIGN: BYSTED HQ AS OMSLAG: IDENTITET & DESIGN AS LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT

2 DEPRESSION Stress Dette hæfte er en del af en skriftserie, der udkommer i løbet af 2001, og som behandler forskellige emner med relation til depression. Planlagte udgivelser er: Fakta & depression Medicin & depression Årsager & depression Ældre & depression Behandling & depression Børn og unge & depression Job & depression Psykoterapi & depression Pårørende & depression Selvmord & depression Årstider & depression Fødsel & depression Mani & depression Forebyggelse & depression Hos lægen & depression Hæfterne udgives som led i Landsindsatsen mod Depression, som startede i oktober Du kan få mere information om Landsindsatsen og om depression ved henvendelse til PsykiatriFonden på tlf eller på Hos PsykiatriFondens TelefonRådgivning på tlf kan du anonymt og personligt få rådgivning og svar på spørgsmål om depression og andre psykiske lidelser. & Alle kender til stress, fx i forbindelse med et vedvarende arbejdspres eller problemer i familien. Forbigående stress er normalt og kan til og med være sundt og stimulerende. Men vedvarende stress, som man ikke kan se en ende på, kan føre til udbrændthed og til både fysisk og psykisk lidelse. Man mærker fx, at de daglige gøremål ikke flyder så let som før, at man ikke kan tage hurtige beslutninger og handle effektivt, og at der ikke er så meget glæde ved livet. Står det sådan på i månedsvis, kan det medføre depression med deraf følgende tristhed, svigtende koncentration og hukommelse og i værste fald selvmordstanker. Stress er et alvorligt problem, som ca. 1/5 af befolkningen føler sig ramt af. Og som fører til kropslig og psykisk sygdom, til sygedage og hospitalsindlæggelser og til problemer og udgifter for familien, arbejdspladsen og samfundet. Det er denne form for stress og udbrændthed, hæftet her handler om.

3 Hvad er stress? stress Stress er en belastningstilstand, der afhænger af den belastning, man oplever, af de krav eller problemer, der kan komme både udefra og indefra. Belastningen afhænger også af den enkeltes følsomhed og af ens evne til at håndtere de pågældende krav eller problemer. De udefra kommende belastninger kan fx være tiltagende arbejdsbyrde, eventuelt kombineret med nedsat arbejdstid og krav om nye færdigheder (fx ny teknologi), som man ikke føler, man kan leve op til. Manglende indflydelse på ens egen arbejdssituation er formentlig den vigtigste årsag til arbejdsstress. Hvis der samtidig er konflikter, krise eller sygdom i familien, forværrer det situationen. De indefra kommende belastninger er ofte ens egne ambitioner og perfektionisme. Dette pres er tilsyneladende et stigende problem i dag, hvor vi har en langt mere fri og individuel tilrettelæggelse af arbejdet (og arbejdstiden) samt øget teknologi og kommunikation. Nogle gribes af arbejdet og bliver nærmest besat af det. Det er som et stof, man bliver høj af. Heraf ordet arbejdsnarkomani, der både signalerer nydelse og flugt det sidste måske fra en lidt kedelig hverdag. Disse arbejdsmæssige belastninger betegnes normalt som positiv stress, men kan i det lange løb føre til udbrændthed. Andre gør alt for at leve op til omgivelsernes forventninger om åndelig og materiel status. Chef og kolleger skal se, hvor god man er, og man har det kun godt, når ens ydelser og præstationer er perfekte og bliver ordentligt værdsat. Det går godt i mange tilfælde, særligt hvis man er robust og lever sundt, og hvis man er god til at håndtere krav og forventninger og samtidig i stand til at opretholde et tilfredsstillende privatliv. Men hvis man ikke har den psykiske robusthed og er følsom og sårbar, eller hvis man er arveligt disponeret for psykisk lidelse, så skal der ikke så meget til, før man oplever udbrændthed og depression. 4 5

4 To typer stress symptomer Symptomer Stress kan være kortvarig (akut) og opstår fx, hvis man skal til eksamen eller ansættelsessamtale. Den akutte stress er hensigtsmæssig og medfører, at man er ekstra koncentreret og i stand til at yde en ekstra indsats. Ved akut stress producerer kroppen en øget mængde af kamphormonet noradrenalin. Stress kan også være langvarig (kronisk) og vil typisk stå på i månedsvis, uden at man kan se en måde hvorpå, man kan undgå det øgede pres. Kronisk stress er farlig, fordi kroppen her producerer en øget mængde af stresshormonet kortisol. Kortisol er en af de væsentligste årsager til mange af de psykiske og kropslige sygdomme, der kan opstå som følge af langvarig stress (se nedenfor). Man kan inddele stresssymptomerne i: 1. De mærkbare symptomer 2. De ændringer i adfærden, som omgivelserne kan registrere 3. De biologiske forandringer, der kan måles, og som kan medføre alvorlige sygdomme 1. De mærkbare symptomer er først og fremmest: Manglende glæde ved noget Træthed, manglende livskraft og engagement Ubeslutsomhed, tendens til at alt går langsommere Svigtende koncentrationsevne, intellektuel udmattelse (fx følelsen af at være overbelastet af informationer) Følelsen af at skulle opfylde andres behov på bekostning af ens egne Gradvis social tilbagetrækning og passivitet 6 7

5 symptomer De psykiske symptomer udvikler sig gradvist, og på grund af den langsomme udvikling er man ofte ikke selv klar over, hvor alvorlig situationen er. Stress-symptomerne vil i nogle tilfælde udvikle sig til en regulær depression med deraf følgende selvbebrejdelse, følelse af håbløshed, skyldfølelse, søvnbesvær og appetitløshed samt evt. selvmordstanker (se Fakta & depression ). Langvarig stress kan også føre til angstsymptomer og misbrug, fx som følge af forsøg på at dulme problemerne med alkohol. Stress kan få så alvorlige konsekvenser, at det er vigtigt, at man er opmærksom på stress- og depressionssymptomer, både hos sig selv og hos andre. Ligesom det er afgørende, at man er i stand til at registrere og håndtere symptomerne i tide, så de ikke udvikler sig til egentlig psykisk sygdom. De mærkbare fysiske symptomer er hovedpine, uro og muskelspændinger. De alvorlige kropslige sygdomme er nævnt under punkt Adfærdsændringerne ved langvarig stress er ikke altid så lette at få øje på. Når man har stress eller en begyndende depression, vil man typisk ikke give udtryk for sine problemer, men i stedet forsøge at kompensere for dem. Som nærtstående kan man dog som regel mærke, at den pågældende er blevet mere stille og inaktiv, mindre glad og spontan og mindre social. Han eller hun overkommer ikke så meget som før, og nogle bliver irritable og negative over for alt og alle. Nogle begynder at stimulere sig med ekstra kaffe eller dulme presset med alkohol eller medicin. Kæresten eller ægtefællen er ofte den, der først bemærker et manglende overskud, beklagelser og evt. søvnløshed og manglende sexlyst. 8 9

6 3. De biologiske forandringer ved stress består først og fremmest i, at kroppen øger produktionen af stresshormonet kortisol, der dannes i binyrebarken. En langvarig stressbelastning igangsætter en kortisol-frigørende faktor i hjernen, hvorefter kortisolkoncentrationen øges. En indefra kommende depression medfører en nedsat dannelse af signalstoffet serotonin, der derefter øger kortisolmængden. Den øgede koncentration af kortisol har flere skadelige virkninger: Den øger sukker- og fedtindholdet i blodet Den forhøjer blodtrykket Den hæmmer kroppens evne til at undgå infektioner Den nedsætter koncentrationen af signalstoffet serotonin i hjernen Den kan skade nerveceller i hjernen (i hippocampus) Kortisol nedsætter antallet af nerveceller i hippocampus, der er et vigtigt område af hjernen, som har med hukommelse og følelser at gøre. Det vides ikke præcist, hvordan den skadelige virkning sker, men den kan fx måles ved scanning. Antallet af nerveceller nedsættes ikke alene ved langvarig stress og depression, men også ved andre tilstande, hvor der er en øget produktion af kortisol, fx sygdom i binyrebarken (Cushings syndrom), høj alder og Alzheimers demens. Når depressionen er behandlet eller stressproblemet løst, bliver antallet af nerveceller igen normalt, uanset om behandlingen har bestået af en forbedring af arbejdsmiljøet, gode samtaler med en ven, terapi eller medicin. Den traditionelle opfattelse af, at tabte nerveceller ikke kommer igen, gælder altså ikke i dette tilfælde. Cellerne i hippocampus, som der her er tale om, har langt hen ad vejen bevaret evnen til gendannelse som følge af hjernens plasticitet. Disse biologiske forandringer øger risikoen for åreforkalkning, blodpropper, migræne og psoriasis. Kroppens immunforsvar styrkes umiddelbart af en forbigående stress-situation, men svækkes ved længerevarende stress. Det kan fx måles i form af et fald i antallet af infektionsbekæmpende celler og antistoffer. følger 10 11

7 Stress kan forebygges og behandles Stress kan forebygges og behandles: 1. Først skal problemet erkendes og forstås. Man skaffer sig viden om stress, bliver fortrolig med de mærkbare symptomer og advarselstegn hos sig selv eller hos ens nærmeste. 2. Dernæst skal man tale åbent om stressbelastningen, diskutere med familie og venner og forsøge at se bort fra tabuer og berøringsangst. Heldigvis er der ikke så meget stigmatisering forbundet med stress som med egentlig psykisk sygdom. 3. Og endelig skal man gøre noget. Det er ikke nok blot at snakke om problemerne, at have de rigtige tanker og få gode råd. De skal også følges. Der skal måske ændres holdninger og levevis, arbejdsprocesser og samarbejde, normer og adfærd både ude og hjemme. behandling Hvad kan jeg gøre? Giv dig tid til ro og fordybelse, tænk over dit liv og over dine værdier. Bruger du din tid på dét, som du finder vigtigst? Det, der giver dig mest mening? Sæt dig fx 15 minutter hver dag og overvej dine valg og prioriteringer, fx om aftenen, når du sidder og slapper af og skal finde ro, før du går i seng. Eller når du går din daglige tur eller motionerer. Lav om på dine præstations-principper: sæt nydelsen i højsædet frem for ydelsen, glæd dig over samværet og samtalen med kolleger og kunder eller hvem du nu omgås i dit arbejde også selv om det måske er rutinepræget og ensformigt. Det er det, du tænker om situationen, der gør dig stresset, ikke selve situationen. Tænk på, om du er offer for din perfektionisme og dine ambitioner. Løber du som æslet efter guleroden uden nogensinde at nå den? Ens arbejdsopgaver er naturligvis ofte fastlagt på forhånd, men man kan som regel medvirke til at tilrettelægge arbejdet i forhold til egne evner og engagement. Skift evt. arbejdsplads, hvis du ikke føler, at ledelsen vil medvirke til en fornuftig ordning, der jo ellers er til gavn for alle parter. Tag ikke mere arbejde på dig, end du kan klare. De fleste arbejdsgivere er til at tale med, og de har selv brug for at tale om og følge med i arbejdsmiljøet og trivslen på arbejdspladsen

8 Arbejdslivet skal kunne forenes med familielivet. Der skal være overskud og lyst til at være sammen med familien. Og til din personlige udvikling, med de aktiviteter og interesser, du værdsætter i dit liv. Måske er det en god ide at nedprioritere betydningen af materielle goder. Også i den forbindelse er det vigtigt at spørge sig selv, om det er det, man inderst inde går efter, arbejder og lever for. Tal med din familie eller venner om din stressfølelse, dine livsværdier og dit følelsesliv. Også selv om du føler, at det er dig selv, der skal klare din stressfølelse eller usikkerhed. Giv dig tid og vær åben. Det at få talt ud er altid det første skridt til en bedring og til løsning af problemet. Hjælper ovenstående ikke, så gå til din læge og prøv sammen med ham eller hende at finde en passende løsning. Din læge kan bedre end familie og venner tale med dig som neutral person og vejlede dig i den videre håndtering af stressproblemet. Er det ved at gå galt, kan lægen henvise dig til en psykolog eller en psykiater. Ved tidlig indsats kan du forebygge, at stress udvikler sig til et alvorligt problem eller til egentlig sygdom. Medicin er ikke relevant ved almindelig stress. Det gælder i stedet om at få mindsket de udefra og indefra kommende belastninger og om at blive bedre til at håndtere dem. Kun hvis der er tale om en regulær depression eller angstsygdom, eller hvis et misbrug truer, kan det blive nødvendigt med medicin. Hvad kan arbejdspladsen gøre? I princippet skal ledelsen på arbejdspladsen gøre sig de samme overvejelser for at skabe større arbejdsglæde og mere adspredende samvær. Den enkelte arbejdsplads bør sætte fokus på stressproblemet og tilrettelægge arbejdet med tanke på at give medarbejderne indflydelse på arbejdsforholdene samt større mulighed for personlig udfoldelse. Den nærmere tilrettelæggelse af arbejdsmiljøet afhænger af arbejdets art. Det kan fx være mulighed for fleksibelt arbejde, for ansvar og indflydelse på egen arbejdsindsats, for at tilrettelægge eget arbejde samt samarbejdet med kolleger og ledelse. Kontakt og kommunikation med ledere og medarbejdere er alfa og omega. Husk tid til pauser og samvær. Husk åbenhed og kontant hjælp, når det er nødvendigt. Konstruktive medarbejdersamtaler med ligeværdig kommunikation og gensidig respekt og imødekommenhed er forhåbentlig indarbejdet på de fleste arbejdspladser i dag. Der findes også flere muligheder for at få information og rådgivning i forbindelse med det psykiske arbejdsmiljø, se fx tilbuddene fra PsykiatriFondens ErhvervsRådgivning. Mange virksomheder forstår i dag betydningen af et godt psykisk arbejdsmiljø. De fleste arbejdspladser har både oplevet generelle problemer med det psykiske arbejdsmiljø og specifikke psykiske problemer hos enkelte medarbejdere. Mange føler i den sammenhæng et socialt og medmenneskeligt ansvar, men der er stadig mange steder, som endnu ikke ofrer psykiske problemer tilstrækkelig opmærksomhed og ressourcer

9 Hvad kan ændres i samfundet, kulturen? rådgivning PsykiatriFondens ErhvervsRådgivning At ændre i normer og kultur er naturligvis en langsommelig og kompliceret proces, som vi slet ikke kan behandle fyldestgørende i dette lille hæfte. Hvis vi ønsker en bedre samværs- og arbejdskultur, så må vi realisere det selv, i vores nærmeste miljø. Så vil arbejdsgivere og tillidsrepræsentanter efterhånden føre tankerne videre og forsøge at implementere dem. Hvis vi ønsker mere nydelse og glæde i arbejdet, så må vi være bevidste om det og praktisere det i hverdagen, i vores samtaler med hinanden og med ledelsen. Men vi må ikke glemme, at samfundet jo blot er os alle sammen, vores familier og vores arbejdspladser, vores medier, organisationer og politiske repræsentanter og systemer. Og gør vi alle sammen vores synspunkter gældende, vil samfundet langsomt ændre sig i den ønskede retning. ændringer Det gælder om at se signalerne på stress, udbrændthed og depression i tide, så man kan sikre og øge den enkeltes livskvalitet og samtidig bidrage til et effektivt og godt arbejdsmiljø. PsykiatriFondens ErhvervsRådgivning har opbygget et højt kvalificeret, professionelt netværk af psykologer og psykiatere, der gennem oplysning, information, kurser og behandling arbejder for at sikre mennesker med psykiske problemer en fastholdelse og et fortsat engagement på arbejdsmarkedet. Gennem PsykiatriFondens ErhvervsRådgivning tilbydes private virksomheder og offentlige institutioner hjælp i forbindelse med erhvervsrelaterede problemer

10 rådgivning Et abonnement hos Psykiatri Fondens ErhvervsRådgivning giver adgang til: Øjeblikkelig kontakt til psykolog eller psykiater med henblik på visitation og vurdering af aktuelt behov Professionel hjælp inden for 48 timer fra en af psykologerne i Psykiatri- Fondens landsdækkende behandlernetværk Kurser, temadage, fyraftensmøder m.v. efter individuelle behov Kvalificeret samarbejdspartner inden for psykologi, psykiatri, ledelses- og organisationsudvikling Fokus på psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med personalepolitikken Telefonisk rådgivning Viderehenvisning Nyhedsbrev til ledelse og medarbejdere med opdateret viden og konkrete redskaber Abonnement abonnement Et abonnement er grundlaget for, at arbejdspladsen kan trække på erhvervsrådgivningens ydelser. Samtidig kan de ansatte benytte fondens telefoniske rådgivning. Behandling samt møde- og kursusaktivitet afregnes efter erhvervsrådgivningens takster. Oplysninger og materiale kan rekvireres i PsykiatriFonden Carl Nielsens Allé København Ø tel fax

Forebyggelse & Depression

Forebyggelse & Depression Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. 39 77 76 00 Psykiatrisk Center Ballerup Ballerup Boulevard 2 2750 Ballerup Tlf. 44 88 44 03 Psykoterapeutisk Center Stolpegård Stolpegårdvej

Læs mere

Fakta & Depression LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf.

Fakta & Depression LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. 39 77 76 00 Psykiatrisk Center Ballerup Ballerup Boulevard 2 2750 Ballerup Tlf. 44 88 44 03 Psykoterapeutisk Center Stolpegård Stolpegårdvej

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel EN VÆRKTØJSKASSE OM STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte i at

Læs mere

Sygdommen, behandling og forebyggelse

Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er en depression? 05 Hvorfor får nogle en depression? 08 Hvilke symptomer

Læs mere

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse person- og godstransport stress Forord Denne værktøjskasse er skrevet til ledere og ansatte, der arbejder

Læs mere

Balancekunst. - Trivselspolitik for Kulturministeriets departement

Balancekunst. - Trivselspolitik for Kulturministeriets departement Balancekunst - Trivselspolitik for Kulturministeriets departement Kunsten at fremme trivsel og forebygge stress i departementet Departementet skal være en arbejdsplads, hvor vi trives med at gå på arbejde,

Læs mere

STRESS NÅR DET HELE HOBER SIG OP TÆLL3R OGSÅ! MEDARBEJDER

STRESS NÅR DET HELE HOBER SIG OP TÆLL3R OGSÅ! MEDARBEJDER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! MEDARBEJDER STRESS NÅR DET HELE HOBER SIG OP Kasper, der er teamleder, får allerede i bilen på vej til arbejde morgenens

Læs mere

Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere. Bobby Zachariae

Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere. Bobby Zachariae Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere Bobby Zachariae INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 4 LÆSEVEJLEDNING... 5 DEL 1: STRESS, STRESS-SYMPTOMER

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Arbejdsbetinget stress

Arbejdsbetinget stress Arbejdsbetinget stress April 2006 Arbejdsbetinget stress Arbejdstilsynet April 2006 ISBNnr. 87-7534-574-9 4 5 Indhold Indledning............................................... 6 Arbejdstilsynets praksis

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om bipolar lidelse HOS VOKSNE Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er bipolar lidelse? 04 Hvad er årsagen til bipolar lidelse? 06 Hvilke

Læs mere

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær Af Majken Blom Søefeldt og Charlotte Hallin fra PsykiatriFonden Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox

Læs mere

Stress. Vi bliver unødigt sygeliggjort af stress-debatten Århus Stiftstidende, 21.07.08. Af Line Holm Nielsen og Kasper Krogh Berlingske Tidende

Stress. Vi bliver unødigt sygeliggjort af stress-debatten Århus Stiftstidende, 21.07.08. Af Line Holm Nielsen og Kasper Krogh Berlingske Tidende Stress Den moderne syge Stress er blevet kaldt den moderne syge. Det har bl.a. noget at gøre med den måde, at samfundet i dag er indrettet på. I arbejdslivet bliver den enkelte pålagt mere og mere ansvar,

Læs mere

Om at være forældre til et barn med

Om at være forældre til et barn med Om at være forældre til et barn med Om at være forældre til et barn med bipolar lidelse Af Krista Nielsen Straarup og Lisbeth Jørgensen Udgiver: DepressionsForeningen Trekronergade 64 2500 Valby Tlf. 3312

Læs mere

Guide til virksomheder Når en medarbejder får en psykisk lidelse

Guide til virksomheder Når en medarbejder får en psykisk lidelse Guide til virksomheder Når en medarbejder får en psykisk lidelse Indhold Forord 3 Fakta om virksomhedernes erfaringer 5 Myter og realiteter om psykisk lidelse 6 Myte I...7 Myte II...7 Myte III...8 Myte

Læs mere

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Stress, depression og angst. Moderne opfattelse og behandling af depression. Urinvejsinfektioner en opdatering

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Stress, depression og angst. Moderne opfattelse og behandling af depression. Urinvejsinfektioner en opdatering w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG N r. 1 februar 2010 24. årgang ISSN Nr. 0902-1784 l æ s i n d e i b l

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

ARBEJDSHÆFTE OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ DIT ANSVAR EN FÆLLES OPGAVE

ARBEJDSHÆFTE OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ DIT ANSVAR EN FÆLLES OPGAVE ARBEJDSHÆFTE OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ DIT ANSVAR EN FÆLLES OPGAVE Finansforbundet Redigeret februar 2007 Tekst: Analyse & Politik Layout: Kommunikation INDLEDNING Finansforbundet ønsker med denne pjece

Læs mere

Fra stress til trivsel

Fra stress til trivsel Fra stress til trivsel Få styr på stress og skab bedre trivsel på arbejdspladsen Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Fra stress til trivsel 2. udgave,

Læs mere

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er symptomerne på depression hos

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS 12 HVAD

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 INDHOLD 3 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Stress i skolen. Inspiration til, hvordan alle skolens parter kan bidrage til at forebygge stress i hverdagen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Stress i skolen. Inspiration til, hvordan alle skolens parter kan bidrage til at forebygge stress i hverdagen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Stress i skolen Inspiration til, hvordan alle skolens parter kan bidrage til at forebygge stress i hverdagen Indhold Forord 3 Hvad er stress? 4 Hvor stor en belastning

Læs mere

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen PDF Proof by Page: Alko-politik_omslag.p1.pdf 8 Sundhedsstyrelsen ønsker med denne bog at bidrage til, at arbejdspladserne får en alkoholpolitik, som medvirker til at forebygge alkoholproblemer hos medarbejderne.

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Om ledighedsstress asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Læs mere

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen F O A F A G O G A R B E J D E Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Hvorfor

Læs mere

Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer

Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer Guide til arbejdsgivere og mellemledere Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer - måske er det ikke så svært, som man skulle tro! Landskampagnen for afstigmatisering

Læs mere