THE NEW GENERATION X ENGINES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "THE NEW GENERATION X ENGINES"

Transkript

1 VLCC Fuel savings: ~15 t/day Ultra-large container vessel Fuel savings: ~22 t/day Suezmax tanker Fuel savings: ~4.5 t/day Capesize bulker Fuel savings: ~5 t/day THE NEW GENERATION X ENGINES wartsila.com Program for efteråret 2014 Skibsteknisk Selskab

2 Skibsteknisk Selskabs Foldere Annonce priser: Forside foto inkl. firmalogo: ,- 30 mm: ,- 50 mm: ,- 80 mm: ,- ½ side: ,- Bagside foto inkl. firmalogo: ,- Bagside annonce: ,- Standardbredden er på 85 mm. Bredden gælder dog ikke på ½ og helside. Alle priser er ex. moms. Næste folder: Udkommer ultimo januar Henvendelse til sekretariatet på: Skibsteknisk Selskab Amaliegade 33 B, 2. Sal, DK 1256 København K Att. Kirsten Weede, Tlf.: Støtte til innovation og udvikling... Ønsker du en annonce: Kontakt Kirsten Weede FORSIDEN: High propulsion efficiency, low fuel consumption and full compliance with emission legislation are key features of Wärtsilä s new Generation X Engines. In some cases, the fuel savings can be over ten tonnes per day compared to previous solutions. Let s find your shorter route to bigger profits. Danske Maritime Brancheorganisation for den danske maritime industri

3 Velkommen til efterårssæsonen 2014 Erik Ingolf Tvedt Generalsekretær i Skibsteknisk Selskab Velkommen til en fornyet og forstærket omgang vidensdeling og netværking med dine kollegaer i Det Maritime Tekniske Danmark! Det er igen en stor fornøjelse for Skibsteknisk Selskab at byde velkommen til en spændende forårssæson med nye faglige og videnstunge arrangementer. Planlægningsgruppen i selskabet, som består af en bred vifte af stakeholders i Det Blå Danmark, har igen udvalgt 7 interessante og højaktuelle arrangementer til programmet i efterårssæsonen. Gruppen skal have en stor tak for det store og engagerede arbejde, der lægges i planlægningen for at sikre god vidensdeling inden for selskabets faglige områder. Selskabets netværk af bidragsyderne Vores netværk af bidragsydere, som I kan se længere inde i bladet, er med til at sikre et fremtidsorienteret selskab. Et selskab med et effektivt sekretariat og højaktuelle aktiviteter, som sikrer den vigtige vidensdeling, idégenerering og netværking inden for især det tekniske og miljømæssige område. Jeg takker alle bidragsydere for deres støtte. Dit udbytte af vores møder og konferencer? Ønsker du at vidensdele, netværke og blive inspireret af andre interessante mennesker i Det Blå Danmark? Så er det en god mulighed at dukke op til de mange aktiviteter i efterårsprogrammet. Her kan du blive klogere, måske gå hjem med en ny forretningskontakt, opfriske en gammel kontakt, få en ny idé eller måske en løsning på en udfordring i virksomheden derhjemme. Mulighederne er mange, og du opfordres til at være aktiv og spørgelysten under præsentationerne og dialogen. Efteråret 2014 Programmet for efteråret er vist på side 5 og 6 i denne folder. Som generalsekretær vil jeg gerne tydeliggøre de ting, som kommende deltagere på møderne og konferencen kan bide mærke i. Selskabet har igen bestræbt sig på, at emnerne i efteråret, bakker op om regeringens maritime vækstplan for Det Blå Danmark og de kommende års udfordringer for dansk skibsfart og maritim produktion. Sæsonen starter op mandag den 8. september 2014, kl. 16:00-18:30 med et aktuelt emne, der vedrører os alle i Danmark: Færger i Danmark med alternative drivmidler (LNG og eldrift). I de senere år har der været en debat om alternative drivmidler til færgedrift. Vi håber på, at Danmark som udpræget færgenation kan skabe nye jobs og vækst inden for dette område. Kom og bliv klogere. Mandag den 22. september 2014, kl. 16:00-20:00 sætter vi fokus på et emne, som optager mange inden for bæredygtigt miljø, nemlig: Ophugning en forretning med fremtid? Dette gælder både skibe og ophugning af gamle platforme. Kan Danmark hermed også skabe jobs og vækst, og samtidig gøre det på en bæredygtig måde? Det bliver en spændende aften. Skibsteknisk Selskab bakker op om Danish Maritime Days, og afholder en international konference (konferencesprog er engelsk) mandag den 6. oktober 2014, kl. 09:00-17:00, på Hilton Airport Hotel. Emnet er Clean and more energy efficient shipping. Et vigtigt emne, da regeringens vækstplan har en vision om, at grøn teknologiudvikling og innovation vil skabe blå arbejdspladser. Her arbejder vi sammen med mange partnere og i partnerskabet med Økologisk Råd, forventer vi en spændende dag med mange gode indlæg, debatter, ideer til forretningsudvikling og international netværking. Selskabet sørger også for, at der skabes international vidensdeling og dialog her i Danmark. Derfor inviterer vi mandag den 20. oktober 2014, kl. 16:00-20:00 til et spændende emne: Rapport fra ITTC 2014, hvor Force Technology,

4 Velkommen til efterårssæsonen 2014 som årets værter for den 27. ITTC (International Towing Tank Conference), som finder sted i Danmark i dagene 31. august til 5. september, vil bibringe aftenens tilhørere vigtig viden om arbejdet i ITTCs tekniske komiteer, og om, hvordan fremtiden ser ud inden for området. Et fagområde, der ikke har været berørt af selskabet i en del år, men som også er et af Det Blå Danmarks styrkeområder. Mød op og bliv klogere på modelforsøg. Et af vækstområderne inden for regeringens vækstplan er offshore. Derfor tager selskabet fat i et meget aktuelt emne mandag den 3. november 2014, kl. 16:00-20:00, nemlig Offshore serviceskibe. I efteråret 2014 modtager rederiet DBB Jack-Up Services deres første nybygning. Den innovative Jack-Up er frontløber for en ny type af specialdesignede skibe til netop servicering af Offshore vindmøller. Listen af innovationer er lang, og ved arrangementet fokuseres på layout, skrogform, jackingsystem og de fleksible bensystemer. Inden for dette område er mulighederne for jobs og vækst store, så mød op og lær af et rederi og skibsdesignere, som er innovative og nyudviklende. Udfordringerne for alle rederier, der sejler i Østersøen og Nordsøen, er store efter 1. januar 2015, eller er de? Selskabet sætter emnet på dagsordenen mandag den 17. november 2014, kl. 16:00-20:00 under overskriften: Game changer or business as usual? De nye og længe ventede svovlkrav i ECA-områderne, træder nemlig i kraft den 1. januar Er det teknisk set piece-of-cake at leve op til de nye krav, og vil reglerne blive overholdt og håndhævet effektivt? Det vil alle, der møder op, være meget klogere på, når aftenen er overstået. Årets sædvanlige julearrangement med gløgg, æbleskiver og en god julesnak finder sted mandag den 8. december 2014, kl. 16:00-20:00. Aftenens emne er Maritim uddannelse og forskning på DTU den praktiske dimension. En spændende aften, hvor DTU vil vidensdele om de maritime ingeniørstuderendes mulighed for at opnå praktisk erfaring i deres uddannelse ved medsejlads på DTUs eget forskningsskib DANA eller på handelsskibe opereret af danske rederier. Specielt DTUs forskningsskib DANAs ekspedition i Sargassohavet i 2014 bliver et spændende emne, og vi kommer rundt om naturvidenskaben med den gådefulde åls forplantning og start på livet. Og hvad sker der på DTU i fremtiden inden for maritim forskning og uddannelse? Det vil vi alle være klogere på, når aftenen er overstået. Skibsteknisk Selskabs Fonds Hæderslegat vil samtidig blive uddelt denne aften, så kom og vær med til at hædre det unge menneske, som får legatet. Hjemmesiden og nyheder Selskabets møder vil blive omtalt på hjemmesiden hvorfra man også kan tilmelde sig som modtager af en elektronisk udgave af nyhedsbrevene. Dette sker under fanebladet Nyhedsbrev på hjemmesiden. Man vil så automatisk få tilsendt de seneste nyheder, herunder udførlig omtale af de kommende arrangementer i såvel Skibsteknisk Selskab som i andre lignende regi. Endelig vil møderne stadig blive annonceret i bladet SØFART, hvor det gode samarbejde, der er blevet bygget op gennem en længere årrække, vil forsætte. Præsentationer fra de forskellige foredrag vil, med indlægsholderens tilladelse, også være tilgængelige på Skibsteknisk Selskabs hjemmeside i PDF format når arrangementerne er afholdt. Tilmelding og mødested Deltagelse i møder i Skibsteknisk Selskab er normalt gratis. Møderne holdes i IDAs konferencecenter på Kalvebod Brygge i samarbejde med faggruppen IDA Maritim under Ingeniørforeningen i Danmark. Samarbejdet betyder også, at IDA byder på en forfriskning (sandwichbolle og drikkevarer), normalt kl. 18:00 i forbindelse med aftenmøderne. Det er nødvendigt med tilmelding til de enkelte arrangementer via IDAs hjemmeside Har du spørgsmål til Selskabet? Ring til Selskabets sekretariat på telefon og spørg efter Kirsten Weede eller Steen Sabinsky. Eller send en på Vel mødt til endnu en spændende sæson!

5 Program - efteråret 2014 Mandag 8. september 2014, kl. 16:00-18:30: Færger i Danmark med alternative drivmidler (LNG og eldrift) I de senere år har der været en debat om alternative drivmidler til færgedrift. Aktualiteten er primært fremskyndet på grund af kommende miljøkrav vedrørende udledning af SO2 og NOx. Som udpræget færgenation er det naturligt, at Danmark er i front på dette felt, og netop det vil aftenens foredragsholdere være eksempler på. Mandag 22. september 2014, kl. 16:00-20:00: Ophugning en forretning med fremtid? Ophugning af skibe eller mere politisk korrekt på engelsk Recycling har hidtil haft en lidt dubiøs klang her i landet. Samtidig er emnet præget af uhyggelige beretninger fra asiatiske strande, hvor ophugning i nogle tilfælde foregår under, i vores øjne, absolut uacceptable forhold. Dette har imidlertid ført til en udvikling med global regulering, EU regulering og et helt andet fokus i de vestlige lande. Samtidig banker en ophugning af de mange gamle platforme mv. i Nordsøen også på, og der er dermed for alvor ved at være forretningsmuligheder i området for danske virksomheder. Skibsteknisk Selskab inviterer derfor til et gå-hjem-møde om ophugning med fokus på de muligheder og udfordringer, der er i området for danske virksomheder. Mandag 6. oktober 2014, kl. 09:00-17:00: Clean and more energy efficient shipping (One Day Conference) A cleaner and more energy efficient shipping industry is a constant need as the industry is met by stricter environmental regulations caused by an increased focus on adverse health effects of emissions. Existing technical solutions, improved energy efficiency and known alternative fuels can minimize air pollution and CO2-emisssions from shipping. How can we meet the environmental as well as regulatory challenges in the most cost effective way and create benefits for both the environment and the industry. These issues will be discussed at a large conference at Hilton Airport Hotel as part of the Danish Maritime Day. Please note, that the conference will be conducted in English. Mandag 20. oktober 2014, 16:00-20:00: Rapport fra ITTC 2014 FORCE Technology er vært for den 27. ITTC (International Towing Tank Conference) i dagene 31. august til 5. september. Konferencen afholdes hvert tredje år og indeholder primært præsentation af det arbejde, som de tekniske komiteer har udført, samt beslutninger om arbejdet i den kommende periode. Mødet vil give en generel sammenfatning af ITTCs virke samt hovedkonklusionerne af konferencen. Herudover vil arbejdet i nogle af de tekniske komiteer blive præsenteret. Talerne er Aage Damsgaard (ITTC sekretær), Christian Schack, Anton Minchev og Claus Simonsen, alle fra FORCE Technology. Mandag 3. november 2014, kl. 16:00-20:00: Offshore serviceskibe I efteråret 2014 modtager rederiet DBB Jack-Up Services deres første nybygning. Den innovative Jack-Up er frontløber for en ny type af specialdesignede skibe til netop servicering af Offshore vindmøller. Listen af innovationer er lang og ved arrangementet fokuseres på layout, skrogform, Jackingsystem og de fleksible bensystemer. Zink- og aluminiumanoder BAC Corrosion Control A/S Phone: Færøvej 7-9 Fax: Herfølge Danmark

6 Program - efteråret 2014 Mandag 17. november 2014, kl. 16:00-20:00: Game changer or business as usual? Den 1. januar 2015 træder de nye og længe ventede svovlkrav i kraft i ECA-områderne. Reglerne bringer både økonomiske, tekniske og lovgivningsmæssige udfordringer med sig, og til aftenens arrangement vil redere og myndigheder give deres bud på, hvordan verden ser ud efter den skelsættende dato. Er det teknisk set piece-of-cake at leve op til de nye krav, hvilke løsninger vælges, og hvad er og bliver de økonomiske konsekvenser af svovlkravene? Hvad gør man fra myndighedernes side for at sikre, at de nye skrappe regler overholdes, og kan man overhovedet sikre at de nye svovlregler bliver håndhævet effektivt? Mandag 8. december 2014: kl. 16:00-20:00: Maritim uddannelse og forskning på DTU den praktiske dimension Arrangementet vil have tre hovedpunkter: 1) DTUs kursus Medsejlads (41280); 2) Dansk Åleekspedition 2014 i Sargassohavet; 3) Visioner for fremtiden. Det første punkt berører, hvordan DTU Mekanik giver maritime ingeniørstuderende mulighed for at opnå praktisk erfaring, i deres uddannelse ved medsejlads på DTUs eget forskningsskib DANA, eller på handelsskibe opereret af danske rederier. Punktet vil blive præsenteret af både studerende og underviser(e). Aftenens andet punkt beretter om DANAs ekspedition i Sargassohavet i 2014, som havde til hensigt at udfylde hullerne i vores viden om den gådefulde åls forplantning og start på livet. Det tredje og sidste punkt vil komme ind på DTUs og særligt DTU Mekaniks visioner for fremtiden mht. maritim uddannelse (og forskning) i praksis. Herunder hvad med offshore?, arktisk og/eller sejlads i is, design og tanker for et nyt DANA, mm. Dialog med og ideer fra publikum vil også være af interesse. Det kan i øvrigt nævnes, at Skibsteknisk Selskabs Fonds Hæderslegat uddeles den pågældende aften. OBS! Husk at tjekke Skibsteknisk Selskabs hjemmeside vedr. det endelige tidspunkt for arrangementerne. Ovenstående tider er kun vejledende. Det endelige tidspunkt bliver lagt på hjemmesiden sammen med programmet ca. 6 uger før arrangementet afholdes. På hjemmesiden kan man ligeledes tilmelde sig Skibsteknisk Selskabs nyhedsbrev, som løbende informerer om arrangementerne. Nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer vil blive annonceret i Ingeniøren og SØFART ca. 2 uger før hvert møde. Skibsteknisk Selskab modtager meget gerne ideer og forslag til foredragsemner, konferencer og andre aktiviteter, som man mener Selskabet bør tage op. NB: Når intet andet er anført afholdes Skibsteknisk Selskabs møder i IDAS MØDECENTER PÅ KALVEBOD BRYGGE 31-33, KØBENHAVN Der er gratis adgang, men husk tilmelding via IDAs hjemmeside (www.ida.dk) - alternativt telefonisk tilmelding til netværkssekretær Helle Borch, IDA, tlf Generelle spørgsmål vedrørende Skibsteknisk Selskab og selskabets aktiviteter kan rettes til Skibsteknisk Selskabs chefkoordinator, Kirsten Weede, eller direktør Steen Sabinsky på tlf Stadionvej 4 DK-3390 Hundested Danmark Telefon Telefax

7 Uddelinger fra Skibsteknisk Selskabs Fond Uddeling af Fondens midler foregår sædvanligvis to gange om året, i april og november. Her tager bestyrelsen stilling til indkommende ansøgninger og behandler eventuel støtte til sager ud fra egen drift. I foråret 2014 har Fonden modtaget 9 ansøgninger om økonomisk støtte, og ud af disse har bestyrelsen ønsket at støtte 7 ansøgere. Følgende ansøgere fik tildelt støtte: Arnbjørn Maressa, studerende ved DTU, søgte om økonomisk støtte til konstruktion af en model af en autonom sejlbåd. Fonden støttede med 9.000,- kr. Bornholms Maritime Udviklingscenter (BMUC), ansøgte om støtte til afholdelse af Teknisk Olympiade på Bornholm, med det formål, at skabe interesse for tekniske maritime uddannelser. Fonden støttede med ,- kr. Christian S. Nielsen, studerende ved DTU søgte om økonomisk støtte til transport til, og deltagelse ved, OMAE 2014 konferencen i San Fransisco, Californien. Fonden støttede med ,- kr. Det Økologiske Råd søgte økonomisk støtte til projektet Grønnere Skibsfart, med en konference under Danish Maritime Days i samarbejde med Skibsteknisk Selskab. Midlerne søgtes som underskudsgaranti. Hvis aktiviteten skulle give underskud, støtter Fonden med ,- kr. Ulrik Dam Nielsen, lektor ved DTU, søgte om delvis økonomisk støtte til transport, kongresgebyr samt deltagelse ved OMAE 2014 Konferencen i San Fransisco, Californien. Fonden støttede med 8.000,- kr. Skibsteknisk Selskabs Fond er en erhvervsdrivende fond stiftet af Skibsteknisk Selskab, den 6. januar Fondens formål er at udbrede skibsteknisk viden, herunder yde støtte til enkeltpersoner, som ønsker at uddanne sig inden for det skibstekniske fagområde, og til videnskabelig forskning eller anden udvikling inden for skibsteknik. Herudover er det fondens formål at yde støtte til samfundsmæssige og andre formål, der relaterer sig til skibsbygning og skibsfart. Fondens midler tilvejebringes ved et eventuelt overskud fra afholdte konferencer, afkast af investeringer og bidrag, som ydes Fonden fra anden side. Fonden modtager meget gerne ansøgninger om økonomisk støtte til formål, som falder ind under Fondens virke. Er du interesseret i yderligere oplysninger om Skibsteknisk Selskabs Fond og Fondens aktiviteter, kan du finde os på: Najmeh Montazeri, Ph.d. studerende ved DTU Mekanik, søgte om økonomisk støtte til deltagelse ved OMAE 2014 Konferencen i San Fransisco, Californien. Under forudsætning af, at der ikke blev tildelt legater fra anden side, støttede Fonden med ,- kr. Søfartens Arbejdsmiljøråd søgte om økonomiske midler til fripladsordning ved MSSM konferencen, august Støtten skulle dække deltagelse for 5 studerende ved DTU, Maskinmesteruddannelsen eller andre maritimt orienterede tekniske uddannelser. Fonden støttede med ,- kr. FORENINGEN TIL SØFARTENS FREMME SØFARTBUSINESS S SØFARTTEKNIK TEKN SØFARTJOBMARKED SØFARTDEBAT T t A

8 DEN SIKRE LØSNING NORDEN opererer globalt i tørlast og tank og er et af verdens ældste børsnoterede rederier. Læs mere på Future performance depends on today s decisions Discover more at EVERY TIME Tænk på miljøet - det gør vi! Cummins dieselmotorer overholder alle Tier 2 emissionskrav! Fra 76 til 3500 HK Q 50 Tier 2 Granly Diesel A/S Hovedvejen 233 B, Osted, Lejre Fiskerihavnsgade 34 - Esbjerg Tlf Logimatic Engineering A/S Logimatic Aalborg Logimatic Værløse Støt Skibsteknisk Selskab og annoncér i vores foldere! Kontakt Kirsten Weede Du er ikke én i flokken Prepress Offsettryk Digitaltryk Logistik Grefta Tryk A/S Markedsgade Grenaa Tlf Sektion for Fluid Mekanik, Vandbygning og Maritim Teknik Uddannelse af diplom- og civilingeniører Forskning på internationalt niveau Sektion for Fluid Mekanik, Vandbygning og Maritim Teknik DTU Mekanik Nils Koppels Allé, Bygning 403, 2800 Kongens Lyngby mek.dtu.dk/sektioner/fvm

9 Indstilling til Skibsteknisk Selskabs Fonds hæderslegat 2014 Skibsteknisk Selskabs hæderslegat på ,- kr. uddeles hvert efterår til en studerende, som udviser ekstraordinært engagement inden for det maritime område. DTU, SIMAC, Maskinmesterskolerne i København, Aarhus og Fredericia, Syddansk Universitet (SDU) og MARTEC har nu mulighed for at indstille studerende til hæderslegatet. Indstillingen skal indeholde argumentation for, hvorfor den studerende har gjort sig fortjent til legatet og skal senest være Fonden i hænde den 1. oktober Hæderslegatet overrækkes ved Skibsteknisk Selskabs julearrangement i december. Indstillingen sendes til: i PDF format Eller pr. brev til: Skibsteknisk Selskab Amaliegade 33 B 1256 København K Lasse Normann de Boer modtog Skibsteknisk Selskabs Fonds hæderslegat

10 Skibsteknisk Selskab Skibsteknisk Selskab Bestyrelsen: Erik Ingolf Tvedt Generalsekretær i Skibsteknisk Selskab. Special adviser and principal ship surveyor, Søfartstyrelsen Tlf.: Thomas S. Knudsen Direktør MAN Diesel & Turbo Tlf.: Per Winther Christensen Afdelingschef - Nautisk afdeling Danmarks Rederiforening Tlf.: Bjarne Mortensen Area Development Director DNV GL Tlf.: Bo Cerup-Simonsen Direktør DTU Center for Olie og Gas Danmarks Tekniske Universitet Tlf.: Ulrik Dam Nielsen Associate professor DTU Mekanik Tlf.: Peter Bjerregaard Formand for Foreningen til Søfartens Fremme Tlf.: Hans Otto Holmegaard Kristensen Chefkonsulent Nautisk Afdeling Danmarks Rederiforening Tlf.: Anders Ørgård Hansen Direktør og medejer af konsulentfirmaet OSK - ShipTech A/S Tlf.: Hans Henrik Petersen Søfartsteknisk Forening Tlf.:

11 Sekretariatet, for Skibsteknisk Selskab og Fond: Maritimt Selskab Skibsteknisk Selskabs samarbejdspartner Steen Sabinsky, Direktør Skibsteknisk Selskab Amaliegade 33 B 1256 København K Tlf.: Valdemar Ehlers Formand for IDA Maritim Nordic Area Environmental and Statutory Advisor Lloyd s Register EMEA Tlf.: Forsidefoto: Wärtsilä Kirsten Weede Chefkoordinator Skibsteknisk Selskab Amaliegade 33 B, 1256 København K Tlf.: Skibsteknisk Selskab Fond Bestyrelsen: Peter Bjerregaard, Per Winther Christensen, Anders Ørgård Hansen, Ulrik Dam Nielsen, Bjarne Mortensen Claus Kruse Formand for Skibsteknisk Selskabs Fond Naval Architect Tlf.: Redaktion: Erik Ingolf Tvedt (ansvarsh.) og Steen Sabinsky Tryk: Grefta Tryk A/S, Grenaa Medlemmer af Skibsteknisk Selskab: Foreningen til Søfartens Fremme Amaliegade 33B, 1256 København K

12 Regnskaber SKIBSTEKNISK SELSKAB Resultatopgørelse for 2013 I N D T Æ G T E R Firmabidrag Renteindtægter Annonceindtægter trykning af folder Indtægter i alt O M K O S T N I N G E R Administration Sekretariatsbistand Konsulent Porto Kontorartikler, tryksager Edb Bestyrelsesmøder Repræsentation, gaver m.v Tilskud til Skibsteknisk Selskelskabs Fond Revision Anden administration Andre omkostninger Foredragsholdere m.v Rejser, transport Øvrige andre omkostninger Omkostninger i alt Årets resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat efter skat Balance pr. 31. december A K T I V E R Likvide midler Debitorer Danmarks Rederiforening Tilgodehavende moms Beholdning af gæstegaver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt P A S S I V E R Egenkapital Kapitalkonto, saldo pr. 1. januar Årets resultat Egenkapital i alt, pr. 31. december Gæld Skibsteknisk Selskabs Fond Europæisk Maritim Center Skyldig selskabsskat Skyldige omkostninger Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt SKIBSTEKNISK SELSKABS FOND Resultatopgørelse for 2013 I N D T Æ G T E R Sponsorbidrag og driftstilskud Konferencer og møder Indtægter i alt O M K O S T N I N G E R Konferencer og møder Administrationsomkostninger Omkostninger i alt Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat 0 0 Årets resultat Resultatdisponering Uddelinger Overført til/fra disponibel kapital Balance pr. 31. december A K T I V E R Omsætningsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavender Andre tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT P A S S I V E R Egenkapital Grundkapital Disponibel kapital Egenkapital i alt Gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Leverandørgæld Anden gæld Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Passiver i alt

13 Firmabidragsydere Skibsteknisk Selskabs arrangementer finansieres med bidrag fra firmaer og institutioner, der er tilmeldt som firmabidragsydere. Alle firmabidragsydere får frit tilsendt et antal af vort forårs- og efterårsprogram. Desuden fremsendes løbende»blå«mødemeddelelser med oplysninger om Selskabets arrangementer via nyhedsmail. Donationer til Skibsteknisk Selskabs arbejde er velkomne. Firmabidraget er kr ,- ekskl. moms om året. Følgende firmaer og institutioner yder en økonomisk støtte til Skibsteknisk Selskabs arbejde med at varetage fælles faglige interesser for skibsteknikere i Danmark; A.C. Lemvigh-Müller A.P. Møller - Mærsk A/S A/S Dampskibsselskabet TORM A/S Hvide Sande Skibs- og Baadebyggeri A/S Jørgen Petersen - Rådgivende Skibsingeniører A/S Kelvin Hughes A2SEA A/S ABB A/S ABS Europe Ltd. Alfa Laval Aalborg A/S AREPA Danmark A/S BAC Corrosion Control BIMCO Blue Water Shipping BP Marine, Nordic Lubricants A/S Bureau Veritas Denmark Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S C.C.JENSEN A/S Cargotec Castrol Marine ClassNK (Nippon Kaiji Kyokai) Copenhagen Malmö Port AB Corral Line ApS Dampskibsselskabet NORDEN A/S Danmarks Rederiforening Danmarks Skibskredit A/S Dansk Teknologi A/S DESMI A/S DFDS Seaways DHI - Institut for Vand og Miljø DIAB ApS DNV (Det Norske Veritas) DTU Mekanik, Institut for Mekanisk Teknologi EMRI A/S ERRIA A/S ERRIA Consulting Falck Formco A/S Fjord Line Danmark A/S FORCE Technology Forsvarets Materieltjeneste Fournais A/S Furuno Danmark A/S Færgen GE Power Conversion Germanischer Lloyd Denmark A/S Granly Diesel A/S Grontmij A/S H. J. Hansen Genvindingsindustri A/S Hans Buch A/S Hans Jensen Lubricators A/S Hansen Maritime Agency Aps Hauschildt Marine A/S Herning Shipping A/S HH-Ferries Hundested - Rørvig Færgefart A/S Hundested Propeller A/S Hydra-Grene A/S International Farvefabrik A/S J. Lauritzen A/S J. Poulsen Shipping A/S Karstensens Skibsværft A/S Knud E. Hansen A/S Københavns Maskinmesterskole og Elinstallatørskole Lauritzen Kosan A/S LF Ventilation A/S Litehauz ApS Lloyd's Register Marine Lloyd's Register Consulting Logimatic Engineering A/S Lyngsø Marine A/S MAN Diesel & Turbo Marco Marine A/S Marcore Consult ApS Marine Alignment A/S Marine Travel A/S Maritime Danmark ApS Marstal Navigationsskole Maskinmestrenes Forening Mekanord Metalock Danmark A/S Mols-Linien A/S MS Engineering A/S MSR-Consult ApS Nakskov Havn Nielsen Marine ApS Nordic Tankers Marine A/S Norisol Isoleringsteknik A/S Novenco Marine & Offshore OSK-ShipTech A/S Persolit Entreprenør A/S PJ Diesel Engineering A/S Pon Power A/S PPG Protective and Marine Coatings Danmark A/S Pres-Vac Engineering ApS Propulsion Dynamics Europe PumPac A/S PureteQ A/S Rockwool A/S Rolls-Royce Marine A/S Roxtec Denmark ApS Royal Arctic Line A/S Rådgivende Skibsingeniører Jens Kristensen A/S Scandlines Danmark A/S SeaMall Sejerøbugtens Færger SELCO A/S Siemens A/S SIMAC Skibstegnestuen ApS SKULD Sperry Marine, Northrop Grumman Strömma Danmark A/S (Canal Tours Copehagen) Survey Association LTD. A/S SVITZER A/S Syddansk Universitet, Inst. for Teknologi og Innovation Søfartens Arbejdsmiljøråd Søfartens Ledere Søfartsstyrelsen Søværnets Officersskole Teknologisk Institut Tuco Marine ApS Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart Uni-Safe A/S Viking Life-Saving Equipment A/S Wencon ApS Wärtsilä Danmark A/S Wärtsilä Svanehøj A/S

14 Council of the Confederation of European Maritime Technology Societies (CEMT) Skibsteknisk Selskab & Maritimt Selskab i IDA er respektive medlemmer af CEMT. Sidste møde blev afholdt på The Faculty of Mechanical Engineering, Kraljice Marije 16, Belgrade 35, Serbia, den 8. april Til stede var: Mr. T. Blakeley (RINA, UK) (Chairman), Mr. J. Czuczman (TOP/KORAB, Poland), Mr. G. Damilano (ATENA, Italy), Mr. V. Ehlers (IDA, Denmark), Mr. M. Huther (ATMA, France), Mr. J. Llompart (AINOE, Spain), Mr M. Motok (SNAS, Serbia), Mr. D. Telesca (ATENA), Mr. J.M. Veltman (Secretary) Der var afbud fra: Mr. I. Asmussen (STG, Germany, Mr. B. Domingues (OdE CEN, Portugal), Mr. A. B. Kleiman (IDA Maritime, Denmark), Mr. W.J.P. Laros (KNVTS, The Netherlands), Mrs. Z. Odysseos (HANA, Greece), Mr. S. Sabinsky (DSNAME, Denmark) De væsentligste punkter fra mødet var: 1) Formanden informerede om, at sekretariatet for Skibsteknisk Selskab i Tyrkiet (Turkish Society) havde informeret CEMT om, at de stadigvæk ønskede at forblive medlem af CEMT, og at dette skulle bekræftes af deres bestyrelse. Men siden havde der ikke været kommunikation fra deres sekretariat. Derfor var deres medlemskab på hold, men kunne genoptages ved anmodning. 2) Medlemskabet for CEMT for 2014 blev aftalt til 200 euro. 3) Hjemmesiden: Alle problemer med hjemmesiden er nu løst, og den er opdateret, specielt omkring unge skibsingeniørers karriere, publikationslisten, nyheder og eventlisten. Det er en hjemmeside for alle skibstekniske selskaber, der er medlem af CEMT. 4) AGREEMENT OF COOPERATION: Formanden ændrede indholdet i CEMT samarbejdsaftalen mellem de forskellige medlemmer af CEMT. Den endelige version vil blive cirkuleret for underskrift af de forskellige selskaber, der er medlem af CEMT. 5) Publikationer: Ikke alle medlemmer har adviseret CEMT sekretariatet om, hvilke publikationer de udgiver. Det blev også noteret, at digitale udgivelser har stigende popularitet hos unge mennesker, men at den ældre generation stadigvæk foretrak de skrevne publikationer. 6) WATERBORNE TP: Intet nyt da, Mr. Laros ikke var til stede på mødet. 7) Routes to professional qualification : Formanden noterede sig, at det var meget for-

15 skelligt fra land til land, hvordan man definerede, hvornår man er prof. kvalificeret som skibsingeniør, specielt herunder træningsperiode og nødvendig erfaring, inden man er udlært. Det er vigtigt at være klar over forskellighederne i EU-landene, og der vil blive udfærdiget et fælles dokument Careers in the maritime industry, der beskriver dette. 8) CEMT AWARDS: Formanden informerede om, at der var uddelt 2 priser i Én til Danmark til Dr. Claus Daniel Simonsen, og én til Frankrig til the Hydrodynamic Team of the Research Department of the Marine Division of Bureau Veritas. Mr. Czuczman indstillede Professor Leskoblansky fra Polen som modtager af CEMT Award Dette vil blive afgjort på næste møde, og indtil da vil der kunne indstilles kandidater til prisen. Også gerne yngre personer, foreslog formanden. 9) Accreditation towards member of United Nations Economic Commission for Europe: Formanden informerede om, at CEMT var godkendt og kan deltage i møderne, og at hr. Telesca fra ATENA vil repræsentere CEMT. Information fra UNECE vil blive cirkuleret til alle CEMT medlemmer, og issues skal rejses inden hvert møde. 10) Institute Français des Architectes Navales (IFAN) blev indstillet til at blive medlem af CEMT. Formanden kontakter IFANs præsident. 11) Fremtiden for CEMT: Formanden noterede sig, at han stadigvæk var tvivlende omkring opbakning til CEMT, undtagen når der var møder. Dette tages op på fremtidige møder. 12) Dato og sted for næste møde: Næste europæiske CEMT møde er planlagt til at være i Madrid, Spanien, den 10. november Møde i foråret 2015 er forslået til Milano, Italien.

16 Er dit firma bidragsyder til Skibsteknisk Selskab? Hvis du kan svare ja til dette, så er I medlem af kernen og det store netværk af firmaer, som bidrager til vores fagtekniske forening, Skibsteknisk Selskab. Selskabet har til formål, at varetage fælles faglige interesser for medlemmer af foreningen samt tilsluttede foreninger og bidragydere. Ved at være bidragsyder får I del i selskabets mange tilbud om fagtekniske arrangementer og et stærkt netværk. Vi takker meget for, at I støtter op om sikring af vigtig vidensspredning, erfaringsudveksling, idégenerering og innovationsudvikling indenfor det skibstekniske og maritime miljøområde. Bliv bidragsyder til Skibsteknisk Selskab, hvis du kan svare ja til følgende: Ønsker at støtte op om det skibstekniske vidensniveau i Danmark, så det højnes og udvikles. Ønsker at hjemtage ny og vigtig viden til dit firma om udvikling indenfor skibsteknik, miljø og innovation. Ønsker at støtte op om de kommende unge skibsingeniørers udvikling og vidensniveau. Ønsker at sikre, at vi har et forum og et netværk som Skibsteknisk Selskab, hvor vi kan mødes med ligestillede og udveksle erfaring og viden. Så bliv bidragsyder i Skibsteknisk Selskab! Bidragsyderne er omdrejningspunktet for aktiviteterne i Selskabet. Bidragene udgør sammen med donationer det økonomiske grundlag for Selskabet. Firmabidraget er kr ,- om året. Se mere på eller kontakt sekretariatet og spørg efter Kirsten Weede eller Steen Sabinsky på tlf:

17 The World Maritime Technology Conference (WMTC 2015) The World Maritime Technology Conference ( WMTC 2015) bliver afholdt den november World Maritime Technology Conference finder sted hvert 3. år. Den næste konference vil finde sted i USA i forbindelse med SNAME s årsmøde i Vi ved nu datoen, og at stedet bliver Providence, Rhode Island. Derved sikres der god deltagelse, specielt fra USA, med gode muligheder for at skabe nye netværk og dyrke de gamle forbindelser med vidensdeling om, hvad der foregår af udvikling på det marinetekniske område. Emnerne på WMTC 2015 er p.t. planlagt til at blive: Arctic Technology, Ballast Water, Coatings, Green Shipping, Human Factors, Hydrodynamics, Inspection & Maintenance, LNG, Marine Engineering, Marine Regulations, Maritime Infrastructure, Maritime Security, Materials & Corrosion, Measurements of Response, Offshore Engineering, Propulsion, Renewables Marine, Renewables Wind, Resistance, Risk & Safety, Ship Design Commercial, Ship Design Government, Ship Design Passenger, Ship Design - Support Ships, Shipbuilding Technology, Stability, Underwater Technology. Danmark plejer at kunne præsentere papers af højt fagligt niveau fra de forskellige universiteter i Danmark samt teknisk deltagelse, og opfordrer Det Blå Danmark til at følge med på: Selskabets kontakter på konferencen er SNAMEs sekretariat, Todd Grove som er Chair sammen med WMTC 15 Technical Program Co-Chairs; Dr. Roger Basu, uafhængig konsulent i Toronto, Canada, og Dr. Krish Thiagarajan, Professor på universitetet Maine in the US. Så snart vi får yderligere nyheder omkring konferencen, skal vi bibringe det til vores bidragsydere. Udkast til program WMTC 2015

18 Trim/ballast optimization system Remarkable fuel savings/fast ROI VISION To be the preferred provider of safe tanker shipping solutions to the oil and chemical industry, known for the best people and operational excellence. Europas Maritime Udviklingscenter vi sætter skibe i søen Har du netværket for nylig? Med EMUCs netværk har medlemmerne muligheden for at dele viden og erfaringer på tværs af branchen Du får konkret viden, som kan implementeres direkte i din virksomhed Du får inspiration til forretningsudvikling EMUC har forskellige faglige netværksgrupper, som dækker bredt over relevante emner i det maritime sektor. Alle netværksmøder er gratis for medlemmer, og de er åbne for samtlige ansatte i virksomheden Nærskibsfart Maritim Kommunikation Maritim Jura Miljø Arbejdsmiljø Maritim IT HR & Crew Management Skibsinspektør & HSQE Surveyor Europas Maritime Udviklingscenter, Amaliegade 33B, 2. sal København K Tlf.: Alfa Laval Nordic A/S Krondalvej 7 DK-2610 Rødovre Medlems- og Netværkskoordinator - Kim Erik Jensen tlf.: , Phone Fax

19 Vores erfaring er din tryghed - Arbejdsskadeforsikring til dansk søfart i mere end 100 år Kender du Mercator? Mercator er et fagligt tidsskrift, der har som sit fineste mål at bringe viden videre og give inspiration til nytænkning i Det Blå Danmark. Forskere, lektorer, søfolk, studerende og andre potentielle skribenter bidrager med artikler om alt nyt indenfor den maritime verden. FORENINGEN TIL SØFARTENS FREMME Se mere her eller kontakt Kirsten Weede på Støt Skibsteknisk Selskab og annoncér i vores foldere! Kontakt Kirsten Weede SØFARTBUSINESS S SØFARTTEKNIK TEKN SØFARTJOBMARKED SØFARTDEBAT T t A

20

Program for efteråret 2012. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk

Program for efteråret 2012. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk Program for efteråret 2012 Skibsteknisk Selskab www.skibstekniskselskab.dk Skibsteknisk Selskabs Foldere Annonce priser: Forside foto inkl. firmalogo:.......... 5.500,- 30 mm:........................ 1.400,-

Læs mere

Program for foråret 2013. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk

Program for foråret 2013. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk Program for foråret 2013 Skibsteknisk Selskab www.skibstekniskselskab.dk Skibsteknisk Selskabs Foldere Annonce priser: Forside foto inkl. firmalogo:.......... 5.500,- 30 mm:........................ 1.400,-

Læs mere

Program for efteråret 2008. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk

Program for efteråret 2008. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk Foto: Torm A/S Program for efteråret 2008 Skibsteknisk Selskab www.skibstekniskselskab.dk Velkommen til efterårssæsonen 2008 Arrangementer Skibsteknisk Selskab byder velkommen til efterårssæsonen 2008

Læs mere

Program for foråret 2015

Program for foråret 2015 MAXIMISED LNG STORAGE VOLUME EFFICIENT SPACE UTILISATION FEWER INTERFACES REDUCED INSTALLATION AND OPERATION COSTS INCREASED RELIABILITY Program for foråret 2015 Skibsteknisk Selskab www.skibstekniskselskab.dk

Læs mere

Den Danske Maritime Fond. Oktober 2017

Den Danske Maritime Fond. Oktober 2017 Den Danske Maritime Fond Oktober 2017 1 Fondens Bestyrelse består af 6 medlemmer Tommy Thomsen, formand (f. 1957). CEO for IFU (Investeringsfonden for Udviklingslande). Udpeget af Danske Rederier. Indtrådt

Læs mere

Foto venligst udlånt af A.P. Møller Mærsk. Program for foråret 2007. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk

Foto venligst udlånt af A.P. Møller Mærsk. Program for foråret 2007. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk Foto venligst udlånt af A.P. Møller Mærsk Program for foråret 2007 Skibsteknisk Selskab www.skibstekniskselskab.dk NORDISK MILJØMÆRKNING Holder til oceaner Tigervej 37. 4600 Køge Tlf. 5664 0560. Fax 5664

Læs mere

Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening

Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening Danmarks Rederiforening Etableret 1884 Branche- og arbejdsgiverorganisation Sekretariat for Bilfærgernes Rederiforening

Læs mere

Program for foråret Skibsteknisk Selskab.

Program for foråret Skibsteknisk Selskab. Program for foråret 2014 Skibsteknisk Selskab www.skibstekniskselskab.dk Skibsteknisk Selskabs Foldere Annonce priser: Forside foto inkl. firmalogo:.......... 5.500,- 30 mm:........................ 1.400,-

Læs mere

Program for efteråret 2009. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk

Program for efteråret 2009. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk Program for efteråret 2009 Skibsteknisk Selskab www.skibstekniskselskab.dk Skibsteknisk Selskabs Foldere Annonce priser: Standard bredde 85 mm dobbelt er 170 mm Størrelse Millimeterpris eksl. moms 0 30

Læs mere

Program for foråret 2008

Program for foråret 2008 Foto: Dampskibsselskabet Norden A/S Program for foråret 2008 Skibsteknisk Selskab www.skibstekniskselskab.dk Markedsgade 41 8500 Grenaa Tlf.: 86 322 922 grefta@grefta.dk www.grefta.dk WWW.GREFTA.DK GREFTA

Læs mere

Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse

Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Ulrik Dam Nielsen, lektor Ingrid Marie Vincent Andersen, projektkoordinator (Ph.D. studerende) Kick-off konference

Læs mere

Copyright: paxpix.dk. Program for efteråret 2007. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk

Copyright: paxpix.dk. Program for efteråret 2007. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk Copyright: paxpix.dk Program for efteråret 2007 Skibsteknisk Selskab www.skibstekniskselskab.dk Holder til oceaner Tigervej 37. 4600 Køge Tlf. 5664 2800. Fax 5664 2801 marine-dk@sigmakalon.com www.sigmacoatings.com

Læs mere

Cand. Tech. i Maritim Teknologi. Syddansk Universitet

Cand. Tech. i Maritim Teknologi. Syddansk Universitet Cand. Tech. i Maritim Teknologi Syddansk Universitet SDU - Det Tekniske Fakultet Etableret i 2006 fusion mellem SDU og IOT Uddannelse og forskning i Odense og Sønderborg 4 institutter Institut for Teknologi

Læs mere

Program for foråret 2010

Program for foråret 2010 Program for foråret 2010 Skibsteknisk Selskab www.skibstekniskselskab.dk Hamworthy Svanehøj A/S www.hamworthy.com er leverandør af pumper til: LNG, LPG, ethylen, ammoniak, kemikalie- og produkttankere.

Læs mere

Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation.

Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation. Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation. Vi mødes den 3. december kl. 15.00 i Frederikshavn. Hovedtemaet: Maritim forskning og innovation - WHATS IN IT FOR YOU hvordan

Læs mere

Dansk skibsfart 23. SEPTEMBER 2013 AFDELINGSCHEF JACOB K. CLASEN, DANMARKS REDERIFORENING

Dansk skibsfart 23. SEPTEMBER 2013 AFDELINGSCHEF JACOB K. CLASEN, DANMARKS REDERIFORENING Dansk skibsfart 23. SEPTEMBER 2013 AFDELINGSCHEF JACOB K. CLASEN, Danmarks R ederiforening Etableret 1884 100 rederier Branche- og arbejdsgiverorganisation I Bruxelles siden 1989 Maritimt hus Organisationsdiagram

Læs mere

Program for efteråret 2010

Program for efteråret 2010 Fotoet viser TRÓNDUR Í GØTU fra Karstensens Skibsværft A/S Program for efteråret 2010 Skibsteknisk Selskab www.skibstekniskselskab.dk Hamworthy Svanehøj A/S www.hamworthy.com er leverandør af pumper til:

Læs mere

MSP og Det blå Danmarks interesser udfordringer og muligheder for erhvervene. Temadag 26-09-2013

MSP og Det blå Danmarks interesser udfordringer og muligheder for erhvervene. Temadag 26-09-2013 MSP og Det blå Danmarks interesser udfordringer og muligheder for erhvervene Temadag 26-09-2013 Danish Shipowners Association A.P. Møller Mærsk A/S TORM A/S D/S Norden A/S DFDS A/S J. Lauritzen A/S Teekay

Læs mere

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 20, 2018 Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Nielsen, Ulrik Dam; Andersen, Ingrid Marie Vincent Publication

Læs mere

Internationale regler for emissioner og energiforbrug! Hvad vil det betyde for skibstrafikken i Norsøregionen?!

Internationale regler for emissioner og energiforbrug! Hvad vil det betyde for skibstrafikken i Norsøregionen?! ! Internationale regler for emissioner og energiforbrug! Hvad vil det betyde for skibstrafikken i Norsøregionen?! Lars Dagnæs! Indhold! udviklingen i emissioner fra skibstrafikken! miljø-forhold! internationalt

Læs mere

FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE

FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE Onsdag den 23. november kl. 12:30 til 16:00 Ny VÆKST V i Det Blå Danmark, Christiansborg Udredningsopgave for Den Danske Maritime Fond Ledet af ATV Akademimedlem

Læs mere

Få firmaets næste maskinmester i praktik. Maskinmesteruddannelsen Hånbækvej 54, 9900 Frederikshavn Tlf. 96 20 88 88 martec@martec.nu www.martec.

Få firmaets næste maskinmester i praktik. Maskinmesteruddannelsen Hånbækvej 54, 9900 Frederikshavn Tlf. 96 20 88 88 martec@martec.nu www.martec. Få firmaets næste maskinmester i praktik Maskinmesteruddannelsen Hånbækvej 54, 9900 Frederikshavn Tlf. 96 20 88 88 martec@martec.nu www.martec.nu Introduktion Maskinmesteruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse,

Læs mere

Cand.tech i Maritim Teknologi

Cand.tech i Maritim Teknologi Cand.tech i Maritim Teknologi Indlæg om SDUs nye kandidatuddannelse Udvikling samt indhold Overvejelser, der er blevet gjort i forbindelse med at rette en kandidatuddannelse mod de maritime professionsbachelorer,

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

RFID i Danmark. Henrik B. Granau. Temadag om RFID Teknologi den 16. marts 2011 i Aalborg

RFID i Danmark. Henrik B. Granau. Temadag om RFID Teknologi den 16. marts 2011 i Aalborg RFID i Danmark Henrik B. Granau Temadag om RFID Teknologi den 16. marts 2011 i Aalborg Nu gør vi noget i Danmark! Vi vil positionere Danmark som et førende land inden for udnyttelse af RFID teknologi til

Læs mere

Få firmaets næste maskinmester i praktik

Få firmaets næste maskinmester i praktik Få firmaets næste maskinmester i praktik KONTAKT Hånbækvej 54 9900 Frederikshavn Tlf. 96 20 88 88 martec@martec.nu www.martec.nu Introduktion Maskinmesteruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse,

Læs mere

Nærskibsfart Netværket Transportministeriet 3 Oktober 2011-

Nærskibsfart Netværket Transportministeriet 3 Oktober 2011- Nærskibsfart Netværket Transportministeriet 3 Oktober 2011- An infrastructure of LNG filling stations and deployment in ships Ved Mogens Schrøder Bech Søfartsstyrelsen Disposition Baggrund Ansøgningen

Læs mere

DAGSORDEN GENERALFORSAMLING

DAGSORDEN GENERALFORSAMLING DAGSORDEN Valg af Dirigent Formandens Beretning Regnskab for Søfartsteknisk Forening Valg af bestyrelse: På valg er: Niels Prip ønsker genvalg Carsten Manniche ønsker genvalg Michael Prehn ønsker genvalg

Læs mere

How to enhance the level of competences within the maritime sector

How to enhance the level of competences within the maritime sector How to enhance the level of competences within the maritime sector Henriette Dybkær, Projektleder Konference: Maritime competences in the future effects from the Danish Maritime Cluster Project København,

Læs mere

Energibesparelser i et økonomisk perspektiv

Energibesparelser i et økonomisk perspektiv Green Ship of The Future 26. Okt 09 Energibesparelser i et økonomisk perspektiv Anders Stouge DI Energibranchen Ast@di.dk DI Energibranchens bestyrelse Formand Jørgen Mads Clausen Danfoss A/S Næstformand

Læs mere

SKIBSFARTENS RØGGASEMISSIONER

SKIBSFARTENS RØGGASEMISSIONER SKIBSFARTENS RØGGASEMISSIONER fremtidens udfordringer og muligheder Heldagskonference i København 25. februar 2013 hos IDA Kalvebod Brygge Arrangør Skibsteknisk Selskab og Maritimt Selskab IDA Lokalitet

Læs mere

Århus 7. april Regionalt netværksmøde 2011 Offshore Center Danmark Århus Universitet. Manager Oil & Gas Tommy Petersen

Århus 7. april Regionalt netværksmøde 2011 Offshore Center Danmark Århus Universitet. Manager Oil & Gas Tommy Petersen Århus 7. april 2011 Regionalt netværksmøde 2011 Offshore Center Danmark Århus Universitet Manager Oil & Gas Tommy Petersen 1 Dagsorden Dagens program Velkommen ved Manager Oil & gas Tommy Petersen Velkommen

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

DTU Maritime Center. Om DTU Forøget fokus på det maritime område Den maritime ingeniøruddannelse ved DTU DTU Maritime Center

DTU Maritime Center. Om DTU Forøget fokus på det maritime område Den maritime ingeniøruddannelse ved DTU DTU Maritime Center DTU Maritime Center Jørgen Juncher Jensen Ingrid Marie Vincent Andersen Oversigt Om DTU Forøget fokus på det maritime område Den maritime ingeniøruddannelse ved DTU DTU Maritime Center 2/13/2014 DTU Historisk

Læs mere

Åbent hus på DTU Risø Campus

Åbent hus på DTU Risø Campus Åbent hus på DTU Risø Campus Program : Foredrag kl. 16.00 Vindenergi i Danmark Forskningsmøllen Den nationale vindtunnel Tur til møllerækken kl 17.15 Indvielse af møllen med forfriskninger kl. 17.40 1

Læs mere

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Strategi 2016-2018. fordi vedligehold er mennesker

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Strategi 2016-2018. fordi vedligehold er mennesker Netværk for optimering af drift og vedligehold Strategi 2016-2018 fordi vedligehold er mennesker Strategi 2016-2018 DDV strategien for 2016-2018 er en opdatering af strategien fra 2015. Den endelige udgave

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Det Blå Danmark er en af Danmarks stærkeste erhvervsmæssige styrkepositioner.

Læs mere

Can renewables meet the energy demand in heavy industries?

Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Sune Thorvildsen Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Senior Advisor Sune Thorvildsen DI Energy Confederation of Danish Industry 2 Strong sector associations 3 4 5 Top 10 Receiving

Læs mere

Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet

Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab, herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Odense Havn og Lindø Industripark A/S

Odense Havn og Lindø Industripark A/S Odense Havn og Lindø Industripark A/S Historie 1918 Odense Staalskibsværft blev grundlagt som et personligt ejet firma af A.P. Møller 1959 Indvielse af Lindø Skibsværft ved Statsminister H.C. Hansen 2009

Læs mere

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Mandag d. 9. marts 2015 Katrine Lee Jørgensen, Skibsteknisk konsulent, Søfartsstyrelsen Oversigt Introduktion Lovgivning for offshore service

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Velkommen. Nye forretningsmuligheder med åbne offentlige data. 22. september 2016, kl #åbnedata

Velkommen. Nye forretningsmuligheder med åbne offentlige data. 22. september 2016, kl #åbnedata Velkommen Nye forretningsmuligheder med åbne offentlige data 22. september 2016, kl. 12.30 17.00 #åbnedata ATV Kort fortalt Identitet: ATV er en uafhængig og medlemsdrevet tænketank. ATV arbejder tværfagligt

Læs mere

Green Passenger Ferries

Green Passenger Ferries - Your professional maritime partner Faaborg Værft A/S Værftsvej 7, DK-5600 Faaborg, Tlf: +45 62 61 21 10 www.faaborg-vaerft.dk, fv@faaborg-vaerft.dk Sjövägen delivered to Ballerina AB located in Stockholm,

Læs mere

Nyt på foreningens hjemmeside

Nyt på foreningens hjemmeside Nr. 10 21. august 2007 INDHOLD: Nyt på foreningens hjemmeside... 1 Årsmøde i Korsør... 1 TutorShip eksamensresultater... 2 Udbud om sømotorveje i Nordsøområdet... 4 Møde i IMO s Havmiljøkomite... 5 Nyt

Læs mere

1. december Offshore Center Danmark Esbjerg Institute of Technology. Muligheder i Offshore Center Danmarks regi

1. december Offshore Center Danmark Esbjerg Institute of Technology. Muligheder i Offshore Center Danmarks regi 1. december 2010 Netværksmøde 2010 Offshore Center Danmark Esbjerg Institute of Technology Muligheder i Offshore Center Danmarks regi 1 Dagsorden Oversigt over muligheder Innovation Netværk Projekter Foredrag,

Læs mere

Den Danske Maritime Fond

Den Danske Maritime Fond Den Danske Maritime Fond Sekretariatschef Carsten Melchiors Præsentation til IDA Maritim 23. Oktober 2017 1 Fondens Bestyrelse består af 6 medlemmer Tommy Thomsen, formand (f. 1957). CEO for IFU (Investeringsfonden

Læs mere

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION ÅRSBERETNING 2014 TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION FONDEN OG ÅRETS RESULTAT Fondens resultat før skat blev på kr. 1.534.992 mod et resultat på kr. 7.983.411 i 2013, hvor der

Læs mere

Tirsdag den 21. april 2009 Offshore Terrorsikring Seminar

Tirsdag den 21. april 2009 Offshore Terrorsikring Seminar Tirsdag den 21. april 2009 Offshore Terrorsikring Seminar Velkommen Dagsorden 1. Velkomst v/ Allan Christensen, Offshore Center Danmark 2. Præsentation af Offshore Terrorsikring Håndbog v/ Hans Koch, Esbjerg

Læs mere

Den Danske Maritime Fond

Den Danske Maritime Fond Den Danske Maritime Fond Carsten Melchiors Sekretariatschef 28. april 2016 1 Den Danske Maritime Fond Fonden blev etableret i sommeren 2005. Fondens formål er at yde økonomisk støtte til initiativer og

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 214 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 214 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 214 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 12. marts 2012 Interparlamentarisk møde i København den

Læs mere

Fællesmøde om liquefied natural gas i danske havne

Fællesmøde om liquefied natural gas i danske havne Fællesmøde om liquefied natural gas i danske havne Status på arbejdet i IMO og ESSF Samarbejde mellem danske myndigheder Kosan Crisplant den 27. november 2014 Palle Kristensen Søfartsstyrelsen Indhold

Læs mere

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen BIO-VALUE bestyrelsesmøde Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen Kriterier for udvælgelse 1) Markant samfundsudfordring, som kan være vækstdriver i Danmark 2) Bygge på et efterspørgselstræk 3) Bidrage

Læs mere

Aalborg Maritime Network styrker Aalborgs maritime virksomheder

Aalborg Maritime Network styrker Aalborgs maritime virksomheder Aalborg Maritime Network styrker Aalborgs maritime virksomheder En stærk blå sektor Den maritime sektor er en af Danmarks stærkeste erhvervsmæssige styrkepositioner. Danske maritime virksomheder står for

Læs mere

FORENINGEN TIL SØFARTENS FREMME [Foreløbigt] Likvidationsregnskab 31. december 2016 CVR-nr.: 60 72 09 16 FORENINGEN TIL SØFARTENS FREMME 2 BERETNING Foreningen til Søfartens Fremme har siden 1844, hvor

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk.

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK EGN er din kilde til innovation,

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Projekt Danmarks Maritime Klynge - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Om projektet Partnere i projektet Analyser og data: SWOT-analyse (Oxford Research og EMUC) Benchmarkinganalyse (CBS) Best practice-analyse

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL RAMBOLL GROUP Leading engineering, design and consultancy company Founded in Denmark in 1945 13,000 experts 300 offices in

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

SWOT-analyse af Danmarks maritime erhverv

SWOT-analyse af Danmarks maritime erhverv Danmarks Maritime Klynge SWOT-analyse af Danmarks maritime erhverv Seminar 22. november 2012 V/Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner Allé 20, 4. sal 2000 Frederiksberg C Danmark Oxford Research

Læs mere

Partnerskab for Renere Skibsfart Handlingsplan 2010-2011

Partnerskab for Renere Skibsfart Handlingsplan 2010-2011 Partnerskab for Renere Skibsfart Handlingsplan 2010-2011 Indholdsfortegnelse Partnerskab for Renere Skibsfart Indledning Miljøstyrelsen og Danmarks Rederiforening Baggrund for partnerskabet Nye IMO regler

Læs mere

Condition Monitoring Project

Condition Monitoring Project Projekt Oil Condition Monitoring 1 www.cjc.dk Projekt Oil Condition Monitoring Skibsteknisk Selskabs konference, 7. oktober 2013 Den Danske Maritime Fond Jens Fich, General Technical Manager, C.C.JENSEN

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NOCA (Network of Corporate Academies)

Læs mere

Dansk Vindkraftkonference 25.- 27. april 2007. Tema Offshore vindenergi: Offshore Center Danmarks vindenergiaktiviteter

Dansk Vindkraftkonference 25.- 27. april 2007. Tema Offshore vindenergi: Offshore Center Danmarks vindenergiaktiviteter Dansk Vindkraftkonference 25.- 27. april 2007 Tema Offshore vindenergi: Offshore Center Danmarks vindenergiaktiviteter 1 Offshore Center Danmark 1. Indledning Offshore Center Danmark (OCD) Baggrund Markeder

Læs mere

VisitAarhus konferencen 2012

VisitAarhus konferencen 2012 VisitAarhus konferencen 2012 Cruise Copenhagen Network En masse millarder grunde Scandic Hotel Aarhus December 3, 2012 Målsætning Agenda Fede Tider Københavnske Udfordringer CCN s Set-Up Aarhus 7.5 min.

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN. OPTIMÉR

Læs mere

Prioritetsområdet for maritim sikkerhed & Prioritetsområdet for ren skibsfart

Prioritetsområdet for maritim sikkerhed & Prioritetsområdet for ren skibsfart Prioritetsområdet for maritim sikkerhed & Prioritetsområdet for ren skibsfart Bjarke W. Bøtcher Oslo,6 maj 2014 Chefkonsulent & Priority Area Coordinator Søfartsstyrelsen, Danmark Indhold Prioritetsområdernes

Læs mere

Har Danmark brug for en maritim kompetencefond?

Har Danmark brug for en maritim kompetencefond? Har Danmark brug for en maritim kompetencefond? Maritime HR & Crew management Konference 11. April 2013 Fritz Ganzhorn Direktør Søfartens Ledere 2.1.6. Overkapacitet Som det er fremgået, er

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

FOREDRAGSHOLDERE MARITIM INFRASTRUKTUR HOTEL NIELS JUHL, KØGE DEN 15. MARTS 2011

FOREDRAGSHOLDERE MARITIM INFRASTRUKTUR HOTEL NIELS JUHL, KØGE DEN 15. MARTS 2011 FOREDRAGSHOLDERE MARITIM INFRASTRUKTUR DEN 15. MARTS 2011 HOTEL NIELS JUHL, KØGE Foredragsholderne: Gustav Schmidt Hansen Næstformand, Maskinmestrenes Forening 1978: Maskinmestereksamen, Esbjerg 1982:

Læs mere

Bag om kampagnen World Careers. Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening

Bag om kampagnen World Careers. Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening Bag om kampagnen World Careers Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening Agenda Det Blå Danmark World Careers Formål og strategi Aktiviteter Resultater Det Blå Danmark DET BLÅ DANMARK Hvem

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING FRA KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN.

Læs mere

Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015

Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015 Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015 < 1 > Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Præsentationen omhandler udelukkende

Læs mere

Etablering og drift af rådgivningsvirksomhed

Etablering og drift af rådgivningsvirksomhed Etablering og drift af rådgivningsvirksomhed Bæredygtigt og energieffektivt byggeri Præsenteret af Flemming J. Kristensen President Leif Hansen Inc. EUR ING, LEED AP Agenda Præsentation af LHE Etablering

Læs mere

FÆRGEREDERENS PLIGTER OG ANSVAR. Philip Cossen - SIMAC

FÆRGEREDERENS PLIGTER OG ANSVAR. Philip Cossen - SIMAC FÆRGEREDERENS PLIGTER OG ANSVAR Philip Cossen - SIMAC Rederens pligter og ansvar på 35 minutter SØLOVEN LBK 75 17/01-2014 151. Rederen hæfter for skade, der er forårsaget ved fejl eller forsømmelse i tjenesten

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Hvordan skal de maritime uddannelser udvikles, så fremtidens søfarende kan gøre en forskel for Det Blå Danmark

Hvordan skal de maritime uddannelser udvikles, så fremtidens søfarende kan gøre en forskel for Det Blå Danmark Hvordan skal de maritime uddannelser udvikles, så fremtidens søfarende kan gøre en forskel for Det Blå Danmark MARITIM SIKKERHED, SUNDHED OG MILJØ 2011 Specialkonsulent Pernille Trojahn Kristiansen Søfartsstyrelsen

Læs mere

Højgaard Holding a/s. Generalforsamling

Højgaard Holding a/s. Generalforsamling Højgaard Holding a/s Generalforsamling fredag den 23. april 2010 1 Koncernen Væsentligste aktiv er 54 % ejerskab af MT Højgaard a/s. Managementkontrakten med Banedanmark om produktion af betonsveller løber

Læs mere

Maritime Partenariate Scandinavia

Maritime Partenariate Scandinavia Maritime Partenariate Scandinavia Poul Knudsgaard Vice President (Site Manager & Head of Production Frederikshavn, Head of PrimeServ Four-Stroke Denmark) PrimeServ MAN Diesel Poul Knudsgaard MAN Diesel

Læs mere

www.maritimecenter.dk Årsberetning 2007 Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) Repræsentant for Danmarks Maritime Klynge

www.maritimecenter.dk Årsberetning 2007 Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) Repræsentant for Danmarks Maritime Klynge www.maritimecenter.dk Årsberetning 2007 Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) Repræsentant for Danmarks Maritime Klynge Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) er en blå katalysator og et center for

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

CMP - fra infrastruktur til meget mere

CMP - fra infrastruktur til meget mere CMP - fra infrastruktur til meget mere CEO Johan Röstin Danske Havnes konference 2016 CMP forhistorien Øresundsbro 2000 Dragør-Limhamn lukket oktober 1999 Dan-Link lukket juni 2000 To Flyvebådsruter Malmö-

Læs mere

Underleverandørnetværk og Konsortiedannelse

Underleverandørnetværk og Konsortiedannelse Underleverandørnetværk og Konsortiedannelse - vejen til attraktive eksportmarkeder og øget vækst Direktør Morten Basse Jensen, Offshoreenergy.dk - Renewables Underleverandørnetværk og konsortiedannelse,

Læs mere

Nærskibsfart med bundlinieeffekt: Klima og miljø. Hans Otto Kristensen. hohk@mek.dtu.dk. Tlf: 45 25 13 95 alt. 40 45 90 20

Nærskibsfart med bundlinieeffekt: Klima og miljø. Hans Otto Kristensen. hohk@mek.dtu.dk. Tlf: 45 25 13 95 alt. 40 45 90 20 Nærskibsfart med bundlinieeffekt: Klima og Hans Otto Kristensen hohk@mek.dtu.dk Tlf: 45 25 13 95 alt. 4 45 9 2 Sidste nyt vedr. TEMA 21 ang. lastbiler Effekt og fartafhængighed for skibe Baggrund for DTU

Læs mere

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil og behov for nyt udbud.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil og behov for nyt udbud. Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil og behov for nyt udbud. Baggrund Baggrunden for denne ansøgning fra om at oprette et nyt udbud af Skibsføreruddannelsen (professionsbachelor) i København

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2015

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2015 OG BERETNING OG REGNSKAB 2015 2 11 Sømandsforeningen Af 1856 PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2015 Sømandsforeningen har i årets løb fået flere nye medlemmer, som er anbefalet af nuværende medlemmer af

Læs mere

Dansk Træforenings Legat

Dansk Træforenings Legat Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84) ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 5/5 2009. Dirigent Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

HVAD KAN ADMINISTRA- TIONEN HJÆLPE MED I FORH. TIL EU-ANSØGNINGER

HVAD KAN ADMINISTRA- TIONEN HJÆLPE MED I FORH. TIL EU-ANSØGNINGER HVAD KAN ADMINISTRA- TIONEN HJÆLPE MED I FORH. TIL EU-ANSØGNINGER EU-ANSØGNINGER HVAD KAN ADM. HJÆLPE MED? EUROPEAN FUNDING - HORIZON 2020 Shared Objectives and Principles 3 Societal Challenges Health,

Læs mere