THE NEW GENERATION X ENGINES

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "THE NEW GENERATION X ENGINES"

Transkript

1 VLCC Fuel savings: ~15 t/day Ultra-large container vessel Fuel savings: ~22 t/day Suezmax tanker Fuel savings: ~4.5 t/day Capesize bulker Fuel savings: ~5 t/day THE NEW GENERATION X ENGINES wartsila.com Program for efteråret 2014 Skibsteknisk Selskab

2 Skibsteknisk Selskabs Foldere Annonce priser: Forside foto inkl. firmalogo: ,- 30 mm: ,- 50 mm: ,- 80 mm: ,- ½ side: ,- Bagside foto inkl. firmalogo: ,- Bagside annonce: ,- Standardbredden er på 85 mm. Bredden gælder dog ikke på ½ og helside. Alle priser er ex. moms. Næste folder: Udkommer ultimo januar Henvendelse til sekretariatet på: Skibsteknisk Selskab Amaliegade 33 B, 2. Sal, DK 1256 København K Att. Kirsten Weede, Tlf.: Støtte til innovation og udvikling... Ønsker du en annonce: Kontakt Kirsten Weede FORSIDEN: High propulsion efficiency, low fuel consumption and full compliance with emission legislation are key features of Wärtsilä s new Generation X Engines. In some cases, the fuel savings can be over ten tonnes per day compared to previous solutions. Let s find your shorter route to bigger profits. Danske Maritime Brancheorganisation for den danske maritime industri

3 Velkommen til efterårssæsonen 2014 Erik Ingolf Tvedt Generalsekretær i Skibsteknisk Selskab Velkommen til en fornyet og forstærket omgang vidensdeling og netværking med dine kollegaer i Det Maritime Tekniske Danmark! Det er igen en stor fornøjelse for Skibsteknisk Selskab at byde velkommen til en spændende forårssæson med nye faglige og videnstunge arrangementer. Planlægningsgruppen i selskabet, som består af en bred vifte af stakeholders i Det Blå Danmark, har igen udvalgt 7 interessante og højaktuelle arrangementer til programmet i efterårssæsonen. Gruppen skal have en stor tak for det store og engagerede arbejde, der lægges i planlægningen for at sikre god vidensdeling inden for selskabets faglige områder. Selskabets netværk af bidragsyderne Vores netværk af bidragsydere, som I kan se længere inde i bladet, er med til at sikre et fremtidsorienteret selskab. Et selskab med et effektivt sekretariat og højaktuelle aktiviteter, som sikrer den vigtige vidensdeling, idégenerering og netværking inden for især det tekniske og miljømæssige område. Jeg takker alle bidragsydere for deres støtte. Dit udbytte af vores møder og konferencer? Ønsker du at vidensdele, netværke og blive inspireret af andre interessante mennesker i Det Blå Danmark? Så er det en god mulighed at dukke op til de mange aktiviteter i efterårsprogrammet. Her kan du blive klogere, måske gå hjem med en ny forretningskontakt, opfriske en gammel kontakt, få en ny idé eller måske en løsning på en udfordring i virksomheden derhjemme. Mulighederne er mange, og du opfordres til at være aktiv og spørgelysten under præsentationerne og dialogen. Efteråret 2014 Programmet for efteråret er vist på side 5 og 6 i denne folder. Som generalsekretær vil jeg gerne tydeliggøre de ting, som kommende deltagere på møderne og konferencen kan bide mærke i. Selskabet har igen bestræbt sig på, at emnerne i efteråret, bakker op om regeringens maritime vækstplan for Det Blå Danmark og de kommende års udfordringer for dansk skibsfart og maritim produktion. Sæsonen starter op mandag den 8. september 2014, kl. 16:00-18:30 med et aktuelt emne, der vedrører os alle i Danmark: Færger i Danmark med alternative drivmidler (LNG og eldrift). I de senere år har der været en debat om alternative drivmidler til færgedrift. Vi håber på, at Danmark som udpræget færgenation kan skabe nye jobs og vækst inden for dette område. Kom og bliv klogere. Mandag den 22. september 2014, kl. 16:00-20:00 sætter vi fokus på et emne, som optager mange inden for bæredygtigt miljø, nemlig: Ophugning en forretning med fremtid? Dette gælder både skibe og ophugning af gamle platforme. Kan Danmark hermed også skabe jobs og vækst, og samtidig gøre det på en bæredygtig måde? Det bliver en spændende aften. Skibsteknisk Selskab bakker op om Danish Maritime Days, og afholder en international konference (konferencesprog er engelsk) mandag den 6. oktober 2014, kl. 09:00-17:00, på Hilton Airport Hotel. Emnet er Clean and more energy efficient shipping. Et vigtigt emne, da regeringens vækstplan har en vision om, at grøn teknologiudvikling og innovation vil skabe blå arbejdspladser. Her arbejder vi sammen med mange partnere og i partnerskabet med Økologisk Råd, forventer vi en spændende dag med mange gode indlæg, debatter, ideer til forretningsudvikling og international netværking. Selskabet sørger også for, at der skabes international vidensdeling og dialog her i Danmark. Derfor inviterer vi mandag den 20. oktober 2014, kl. 16:00-20:00 til et spændende emne: Rapport fra ITTC 2014, hvor Force Technology,

4 Velkommen til efterårssæsonen 2014 som årets værter for den 27. ITTC (International Towing Tank Conference), som finder sted i Danmark i dagene 31. august til 5. september, vil bibringe aftenens tilhørere vigtig viden om arbejdet i ITTCs tekniske komiteer, og om, hvordan fremtiden ser ud inden for området. Et fagområde, der ikke har været berørt af selskabet i en del år, men som også er et af Det Blå Danmarks styrkeområder. Mød op og bliv klogere på modelforsøg. Et af vækstområderne inden for regeringens vækstplan er offshore. Derfor tager selskabet fat i et meget aktuelt emne mandag den 3. november 2014, kl. 16:00-20:00, nemlig Offshore serviceskibe. I efteråret 2014 modtager rederiet DBB Jack-Up Services deres første nybygning. Den innovative Jack-Up er frontløber for en ny type af specialdesignede skibe til netop servicering af Offshore vindmøller. Listen af innovationer er lang, og ved arrangementet fokuseres på layout, skrogform, jackingsystem og de fleksible bensystemer. Inden for dette område er mulighederne for jobs og vækst store, så mød op og lær af et rederi og skibsdesignere, som er innovative og nyudviklende. Udfordringerne for alle rederier, der sejler i Østersøen og Nordsøen, er store efter 1. januar 2015, eller er de? Selskabet sætter emnet på dagsordenen mandag den 17. november 2014, kl. 16:00-20:00 under overskriften: Game changer or business as usual? De nye og længe ventede svovlkrav i ECA-områderne, træder nemlig i kraft den 1. januar Er det teknisk set piece-of-cake at leve op til de nye krav, og vil reglerne blive overholdt og håndhævet effektivt? Det vil alle, der møder op, være meget klogere på, når aftenen er overstået. Årets sædvanlige julearrangement med gløgg, æbleskiver og en god julesnak finder sted mandag den 8. december 2014, kl. 16:00-20:00. Aftenens emne er Maritim uddannelse og forskning på DTU den praktiske dimension. En spændende aften, hvor DTU vil vidensdele om de maritime ingeniørstuderendes mulighed for at opnå praktisk erfaring i deres uddannelse ved medsejlads på DTUs eget forskningsskib DANA eller på handelsskibe opereret af danske rederier. Specielt DTUs forskningsskib DANAs ekspedition i Sargassohavet i 2014 bliver et spændende emne, og vi kommer rundt om naturvidenskaben med den gådefulde åls forplantning og start på livet. Og hvad sker der på DTU i fremtiden inden for maritim forskning og uddannelse? Det vil vi alle være klogere på, når aftenen er overstået. Skibsteknisk Selskabs Fonds Hæderslegat vil samtidig blive uddelt denne aften, så kom og vær med til at hædre det unge menneske, som får legatet. Hjemmesiden og nyheder Selskabets møder vil blive omtalt på hjemmesiden hvorfra man også kan tilmelde sig som modtager af en elektronisk udgave af nyhedsbrevene. Dette sker under fanebladet Nyhedsbrev på hjemmesiden. Man vil så automatisk få tilsendt de seneste nyheder, herunder udførlig omtale af de kommende arrangementer i såvel Skibsteknisk Selskab som i andre lignende regi. Endelig vil møderne stadig blive annonceret i bladet SØFART, hvor det gode samarbejde, der er blevet bygget op gennem en længere årrække, vil forsætte. Præsentationer fra de forskellige foredrag vil, med indlægsholderens tilladelse, også være tilgængelige på Skibsteknisk Selskabs hjemmeside i PDF format når arrangementerne er afholdt. Tilmelding og mødested Deltagelse i møder i Skibsteknisk Selskab er normalt gratis. Møderne holdes i IDAs konferencecenter på Kalvebod Brygge i samarbejde med faggruppen IDA Maritim under Ingeniørforeningen i Danmark. Samarbejdet betyder også, at IDA byder på en forfriskning (sandwichbolle og drikkevarer), normalt kl. 18:00 i forbindelse med aftenmøderne. Det er nødvendigt med tilmelding til de enkelte arrangementer via IDAs hjemmeside Har du spørgsmål til Selskabet? Ring til Selskabets sekretariat på telefon og spørg efter Kirsten Weede eller Steen Sabinsky. Eller send en på Vel mødt til endnu en spændende sæson!

5 Program - efteråret 2014 Mandag 8. september 2014, kl. 16:00-18:30: Færger i Danmark med alternative drivmidler (LNG og eldrift) I de senere år har der været en debat om alternative drivmidler til færgedrift. Aktualiteten er primært fremskyndet på grund af kommende miljøkrav vedrørende udledning af SO2 og NOx. Som udpræget færgenation er det naturligt, at Danmark er i front på dette felt, og netop det vil aftenens foredragsholdere være eksempler på. Mandag 22. september 2014, kl. 16:00-20:00: Ophugning en forretning med fremtid? Ophugning af skibe eller mere politisk korrekt på engelsk Recycling har hidtil haft en lidt dubiøs klang her i landet. Samtidig er emnet præget af uhyggelige beretninger fra asiatiske strande, hvor ophugning i nogle tilfælde foregår under, i vores øjne, absolut uacceptable forhold. Dette har imidlertid ført til en udvikling med global regulering, EU regulering og et helt andet fokus i de vestlige lande. Samtidig banker en ophugning af de mange gamle platforme mv. i Nordsøen også på, og der er dermed for alvor ved at være forretningsmuligheder i området for danske virksomheder. Skibsteknisk Selskab inviterer derfor til et gå-hjem-møde om ophugning med fokus på de muligheder og udfordringer, der er i området for danske virksomheder. Mandag 6. oktober 2014, kl. 09:00-17:00: Clean and more energy efficient shipping (One Day Conference) A cleaner and more energy efficient shipping industry is a constant need as the industry is met by stricter environmental regulations caused by an increased focus on adverse health effects of emissions. Existing technical solutions, improved energy efficiency and known alternative fuels can minimize air pollution and CO2-emisssions from shipping. How can we meet the environmental as well as regulatory challenges in the most cost effective way and create benefits for both the environment and the industry. These issues will be discussed at a large conference at Hilton Airport Hotel as part of the Danish Maritime Day. Please note, that the conference will be conducted in English. Mandag 20. oktober 2014, 16:00-20:00: Rapport fra ITTC 2014 FORCE Technology er vært for den 27. ITTC (International Towing Tank Conference) i dagene 31. august til 5. september. Konferencen afholdes hvert tredje år og indeholder primært præsentation af det arbejde, som de tekniske komiteer har udført, samt beslutninger om arbejdet i den kommende periode. Mødet vil give en generel sammenfatning af ITTCs virke samt hovedkonklusionerne af konferencen. Herudover vil arbejdet i nogle af de tekniske komiteer blive præsenteret. Talerne er Aage Damsgaard (ITTC sekretær), Christian Schack, Anton Minchev og Claus Simonsen, alle fra FORCE Technology. Mandag 3. november 2014, kl. 16:00-20:00: Offshore serviceskibe I efteråret 2014 modtager rederiet DBB Jack-Up Services deres første nybygning. Den innovative Jack-Up er frontløber for en ny type af specialdesignede skibe til netop servicering af Offshore vindmøller. Listen af innovationer er lang og ved arrangementet fokuseres på layout, skrogform, Jackingsystem og de fleksible bensystemer. Zink- og aluminiumanoder BAC Corrosion Control A/S Phone: Færøvej 7-9 Fax: Herfølge Danmark

6 Program - efteråret 2014 Mandag 17. november 2014, kl. 16:00-20:00: Game changer or business as usual? Den 1. januar 2015 træder de nye og længe ventede svovlkrav i kraft i ECA-områderne. Reglerne bringer både økonomiske, tekniske og lovgivningsmæssige udfordringer med sig, og til aftenens arrangement vil redere og myndigheder give deres bud på, hvordan verden ser ud efter den skelsættende dato. Er det teknisk set piece-of-cake at leve op til de nye krav, hvilke løsninger vælges, og hvad er og bliver de økonomiske konsekvenser af svovlkravene? Hvad gør man fra myndighedernes side for at sikre, at de nye skrappe regler overholdes, og kan man overhovedet sikre at de nye svovlregler bliver håndhævet effektivt? Mandag 8. december 2014: kl. 16:00-20:00: Maritim uddannelse og forskning på DTU den praktiske dimension Arrangementet vil have tre hovedpunkter: 1) DTUs kursus Medsejlads (41280); 2) Dansk Åleekspedition 2014 i Sargassohavet; 3) Visioner for fremtiden. Det første punkt berører, hvordan DTU Mekanik giver maritime ingeniørstuderende mulighed for at opnå praktisk erfaring, i deres uddannelse ved medsejlads på DTUs eget forskningsskib DANA, eller på handelsskibe opereret af danske rederier. Punktet vil blive præsenteret af både studerende og underviser(e). Aftenens andet punkt beretter om DANAs ekspedition i Sargassohavet i 2014, som havde til hensigt at udfylde hullerne i vores viden om den gådefulde åls forplantning og start på livet. Det tredje og sidste punkt vil komme ind på DTUs og særligt DTU Mekaniks visioner for fremtiden mht. maritim uddannelse (og forskning) i praksis. Herunder hvad med offshore?, arktisk og/eller sejlads i is, design og tanker for et nyt DANA, mm. Dialog med og ideer fra publikum vil også være af interesse. Det kan i øvrigt nævnes, at Skibsteknisk Selskabs Fonds Hæderslegat uddeles den pågældende aften. OBS! Husk at tjekke Skibsteknisk Selskabs hjemmeside vedr. det endelige tidspunkt for arrangementerne. Ovenstående tider er kun vejledende. Det endelige tidspunkt bliver lagt på hjemmesiden sammen med programmet ca. 6 uger før arrangementet afholdes. På hjemmesiden kan man ligeledes tilmelde sig Skibsteknisk Selskabs nyhedsbrev, som løbende informerer om arrangementerne. Nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer vil blive annonceret i Ingeniøren og SØFART ca. 2 uger før hvert møde. Skibsteknisk Selskab modtager meget gerne ideer og forslag til foredragsemner, konferencer og andre aktiviteter, som man mener Selskabet bør tage op. NB: Når intet andet er anført afholdes Skibsteknisk Selskabs møder i IDAS MØDECENTER PÅ KALVEBOD BRYGGE 31-33, KØBENHAVN Der er gratis adgang, men husk tilmelding via IDAs hjemmeside (www.ida.dk) - alternativt telefonisk tilmelding til netværkssekretær Helle Borch, IDA, tlf Generelle spørgsmål vedrørende Skibsteknisk Selskab og selskabets aktiviteter kan rettes til Skibsteknisk Selskabs chefkoordinator, Kirsten Weede, eller direktør Steen Sabinsky på tlf Stadionvej 4 DK-3390 Hundested Danmark Telefon Telefax

7 Uddelinger fra Skibsteknisk Selskabs Fond Uddeling af Fondens midler foregår sædvanligvis to gange om året, i april og november. Her tager bestyrelsen stilling til indkommende ansøgninger og behandler eventuel støtte til sager ud fra egen drift. I foråret 2014 har Fonden modtaget 9 ansøgninger om økonomisk støtte, og ud af disse har bestyrelsen ønsket at støtte 7 ansøgere. Følgende ansøgere fik tildelt støtte: Arnbjørn Maressa, studerende ved DTU, søgte om økonomisk støtte til konstruktion af en model af en autonom sejlbåd. Fonden støttede med 9.000,- kr. Bornholms Maritime Udviklingscenter (BMUC), ansøgte om støtte til afholdelse af Teknisk Olympiade på Bornholm, med det formål, at skabe interesse for tekniske maritime uddannelser. Fonden støttede med ,- kr. Christian S. Nielsen, studerende ved DTU søgte om økonomisk støtte til transport til, og deltagelse ved, OMAE 2014 konferencen i San Fransisco, Californien. Fonden støttede med ,- kr. Det Økologiske Råd søgte økonomisk støtte til projektet Grønnere Skibsfart, med en konference under Danish Maritime Days i samarbejde med Skibsteknisk Selskab. Midlerne søgtes som underskudsgaranti. Hvis aktiviteten skulle give underskud, støtter Fonden med ,- kr. Ulrik Dam Nielsen, lektor ved DTU, søgte om delvis økonomisk støtte til transport, kongresgebyr samt deltagelse ved OMAE 2014 Konferencen i San Fransisco, Californien. Fonden støttede med 8.000,- kr. Skibsteknisk Selskabs Fond er en erhvervsdrivende fond stiftet af Skibsteknisk Selskab, den 6. januar Fondens formål er at udbrede skibsteknisk viden, herunder yde støtte til enkeltpersoner, som ønsker at uddanne sig inden for det skibstekniske fagområde, og til videnskabelig forskning eller anden udvikling inden for skibsteknik. Herudover er det fondens formål at yde støtte til samfundsmæssige og andre formål, der relaterer sig til skibsbygning og skibsfart. Fondens midler tilvejebringes ved et eventuelt overskud fra afholdte konferencer, afkast af investeringer og bidrag, som ydes Fonden fra anden side. Fonden modtager meget gerne ansøgninger om økonomisk støtte til formål, som falder ind under Fondens virke. Er du interesseret i yderligere oplysninger om Skibsteknisk Selskabs Fond og Fondens aktiviteter, kan du finde os på: Najmeh Montazeri, Ph.d. studerende ved DTU Mekanik, søgte om økonomisk støtte til deltagelse ved OMAE 2014 Konferencen i San Fransisco, Californien. Under forudsætning af, at der ikke blev tildelt legater fra anden side, støttede Fonden med ,- kr. Søfartens Arbejdsmiljøråd søgte om økonomiske midler til fripladsordning ved MSSM konferencen, august Støtten skulle dække deltagelse for 5 studerende ved DTU, Maskinmesteruddannelsen eller andre maritimt orienterede tekniske uddannelser. Fonden støttede med ,- kr. FORENINGEN TIL SØFARTENS FREMME SØFARTBUSINESS S SØFARTTEKNIK TEKN SØFARTJOBMARKED SØFARTDEBAT T t A

8 DEN SIKRE LØSNING NORDEN opererer globalt i tørlast og tank og er et af verdens ældste børsnoterede rederier. Læs mere på Future performance depends on today s decisions Discover more at EVERY TIME Tænk på miljøet - det gør vi! Cummins dieselmotorer overholder alle Tier 2 emissionskrav! Fra 76 til 3500 HK Q 50 Tier 2 Granly Diesel A/S Hovedvejen 233 B, Osted, Lejre Fiskerihavnsgade 34 - Esbjerg Tlf Logimatic Engineering A/S Logimatic Aalborg Logimatic Værløse Støt Skibsteknisk Selskab og annoncér i vores foldere! Kontakt Kirsten Weede Du er ikke én i flokken Prepress Offsettryk Digitaltryk Logistik Grefta Tryk A/S Markedsgade Grenaa Tlf Sektion for Fluid Mekanik, Vandbygning og Maritim Teknik Uddannelse af diplom- og civilingeniører Forskning på internationalt niveau Sektion for Fluid Mekanik, Vandbygning og Maritim Teknik DTU Mekanik Nils Koppels Allé, Bygning 403, 2800 Kongens Lyngby mek.dtu.dk/sektioner/fvm

9 Indstilling til Skibsteknisk Selskabs Fonds hæderslegat 2014 Skibsteknisk Selskabs hæderslegat på ,- kr. uddeles hvert efterår til en studerende, som udviser ekstraordinært engagement inden for det maritime område. DTU, SIMAC, Maskinmesterskolerne i København, Aarhus og Fredericia, Syddansk Universitet (SDU) og MARTEC har nu mulighed for at indstille studerende til hæderslegatet. Indstillingen skal indeholde argumentation for, hvorfor den studerende har gjort sig fortjent til legatet og skal senest være Fonden i hænde den 1. oktober Hæderslegatet overrækkes ved Skibsteknisk Selskabs julearrangement i december. Indstillingen sendes til: i PDF format Eller pr. brev til: Skibsteknisk Selskab Amaliegade 33 B 1256 København K Lasse Normann de Boer modtog Skibsteknisk Selskabs Fonds hæderslegat

10 Skibsteknisk Selskab Skibsteknisk Selskab Bestyrelsen: Erik Ingolf Tvedt Generalsekretær i Skibsteknisk Selskab. Special adviser and principal ship surveyor, Søfartstyrelsen Tlf.: Thomas S. Knudsen Direktør MAN Diesel & Turbo Tlf.: Per Winther Christensen Afdelingschef - Nautisk afdeling Danmarks Rederiforening Tlf.: Bjarne Mortensen Area Development Director DNV GL Tlf.: Bo Cerup-Simonsen Direktør DTU Center for Olie og Gas Danmarks Tekniske Universitet Tlf.: Ulrik Dam Nielsen Associate professor DTU Mekanik Tlf.: Peter Bjerregaard Formand for Foreningen til Søfartens Fremme Tlf.: Hans Otto Holmegaard Kristensen Chefkonsulent Nautisk Afdeling Danmarks Rederiforening Tlf.: Anders Ørgård Hansen Direktør og medejer af konsulentfirmaet OSK - ShipTech A/S Tlf.: Hans Henrik Petersen Søfartsteknisk Forening Tlf.:

11 Sekretariatet, for Skibsteknisk Selskab og Fond: Maritimt Selskab Skibsteknisk Selskabs samarbejdspartner Steen Sabinsky, Direktør Skibsteknisk Selskab Amaliegade 33 B 1256 København K Tlf.: Valdemar Ehlers Formand for IDA Maritim Nordic Area Environmental and Statutory Advisor Lloyd s Register EMEA Tlf.: Forsidefoto: Wärtsilä Kirsten Weede Chefkoordinator Skibsteknisk Selskab Amaliegade 33 B, 1256 København K Tlf.: Skibsteknisk Selskab Fond Bestyrelsen: Peter Bjerregaard, Per Winther Christensen, Anders Ørgård Hansen, Ulrik Dam Nielsen, Bjarne Mortensen Claus Kruse Formand for Skibsteknisk Selskabs Fond Naval Architect Tlf.: Redaktion: Erik Ingolf Tvedt (ansvarsh.) og Steen Sabinsky Tryk: Grefta Tryk A/S, Grenaa Medlemmer af Skibsteknisk Selskab: Foreningen til Søfartens Fremme Amaliegade 33B, 1256 København K

12 Regnskaber SKIBSTEKNISK SELSKAB Resultatopgørelse for 2013 I N D T Æ G T E R Firmabidrag Renteindtægter Annonceindtægter trykning af folder Indtægter i alt O M K O S T N I N G E R Administration Sekretariatsbistand Konsulent Porto Kontorartikler, tryksager Edb Bestyrelsesmøder Repræsentation, gaver m.v Tilskud til Skibsteknisk Selskelskabs Fond Revision Anden administration Andre omkostninger Foredragsholdere m.v Rejser, transport Øvrige andre omkostninger Omkostninger i alt Årets resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat efter skat Balance pr. 31. december A K T I V E R Likvide midler Debitorer Danmarks Rederiforening Tilgodehavende moms Beholdning af gæstegaver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt P A S S I V E R Egenkapital Kapitalkonto, saldo pr. 1. januar Årets resultat Egenkapital i alt, pr. 31. december Gæld Skibsteknisk Selskabs Fond Europæisk Maritim Center Skyldig selskabsskat Skyldige omkostninger Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt SKIBSTEKNISK SELSKABS FOND Resultatopgørelse for 2013 I N D T Æ G T E R Sponsorbidrag og driftstilskud Konferencer og møder Indtægter i alt O M K O S T N I N G E R Konferencer og møder Administrationsomkostninger Omkostninger i alt Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat 0 0 Årets resultat Resultatdisponering Uddelinger Overført til/fra disponibel kapital Balance pr. 31. december A K T I V E R Omsætningsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavender Andre tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT P A S S I V E R Egenkapital Grundkapital Disponibel kapital Egenkapital i alt Gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Leverandørgæld Anden gæld Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Passiver i alt

13 Firmabidragsydere Skibsteknisk Selskabs arrangementer finansieres med bidrag fra firmaer og institutioner, der er tilmeldt som firmabidragsydere. Alle firmabidragsydere får frit tilsendt et antal af vort forårs- og efterårsprogram. Desuden fremsendes løbende»blå«mødemeddelelser med oplysninger om Selskabets arrangementer via nyhedsmail. Donationer til Skibsteknisk Selskabs arbejde er velkomne. Firmabidraget er kr ,- ekskl. moms om året. Følgende firmaer og institutioner yder en økonomisk støtte til Skibsteknisk Selskabs arbejde med at varetage fælles faglige interesser for skibsteknikere i Danmark; A.C. Lemvigh-Müller A.P. Møller - Mærsk A/S A/S Dampskibsselskabet TORM A/S Hvide Sande Skibs- og Baadebyggeri A/S Jørgen Petersen - Rådgivende Skibsingeniører A/S Kelvin Hughes A2SEA A/S ABB A/S ABS Europe Ltd. Alfa Laval Aalborg A/S AREPA Danmark A/S BAC Corrosion Control BIMCO Blue Water Shipping BP Marine, Nordic Lubricants A/S Bureau Veritas Denmark Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S C.C.JENSEN A/S Cargotec Castrol Marine ClassNK (Nippon Kaiji Kyokai) Copenhagen Malmö Port AB Corral Line ApS Dampskibsselskabet NORDEN A/S Danmarks Rederiforening Danmarks Skibskredit A/S Dansk Teknologi A/S DESMI A/S DFDS Seaways DHI - Institut for Vand og Miljø DIAB ApS DNV (Det Norske Veritas) DTU Mekanik, Institut for Mekanisk Teknologi EMRI A/S ERRIA A/S ERRIA Consulting Falck Formco A/S Fjord Line Danmark A/S FORCE Technology Forsvarets Materieltjeneste Fournais A/S Furuno Danmark A/S Færgen GE Power Conversion Germanischer Lloyd Denmark A/S Granly Diesel A/S Grontmij A/S H. J. Hansen Genvindingsindustri A/S Hans Buch A/S Hans Jensen Lubricators A/S Hansen Maritime Agency Aps Hauschildt Marine A/S Herning Shipping A/S HH-Ferries Hundested - Rørvig Færgefart A/S Hundested Propeller A/S Hydra-Grene A/S International Farvefabrik A/S J. Lauritzen A/S J. Poulsen Shipping A/S Karstensens Skibsværft A/S Knud E. Hansen A/S Københavns Maskinmesterskole og Elinstallatørskole Lauritzen Kosan A/S LF Ventilation A/S Litehauz ApS Lloyd's Register Marine Lloyd's Register Consulting Logimatic Engineering A/S Lyngsø Marine A/S MAN Diesel & Turbo Marco Marine A/S Marcore Consult ApS Marine Alignment A/S Marine Travel A/S Maritime Danmark ApS Marstal Navigationsskole Maskinmestrenes Forening Mekanord Metalock Danmark A/S Mols-Linien A/S MS Engineering A/S MSR-Consult ApS Nakskov Havn Nielsen Marine ApS Nordic Tankers Marine A/S Norisol Isoleringsteknik A/S Novenco Marine & Offshore OSK-ShipTech A/S Persolit Entreprenør A/S PJ Diesel Engineering A/S Pon Power A/S PPG Protective and Marine Coatings Danmark A/S Pres-Vac Engineering ApS Propulsion Dynamics Europe PumPac A/S PureteQ A/S Rockwool A/S Rolls-Royce Marine A/S Roxtec Denmark ApS Royal Arctic Line A/S Rådgivende Skibsingeniører Jens Kristensen A/S Scandlines Danmark A/S SeaMall Sejerøbugtens Færger SELCO A/S Siemens A/S SIMAC Skibstegnestuen ApS SKULD Sperry Marine, Northrop Grumman Strömma Danmark A/S (Canal Tours Copehagen) Survey Association LTD. A/S SVITZER A/S Syddansk Universitet, Inst. for Teknologi og Innovation Søfartens Arbejdsmiljøråd Søfartens Ledere Søfartsstyrelsen Søværnets Officersskole Teknologisk Institut Tuco Marine ApS Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart Uni-Safe A/S Viking Life-Saving Equipment A/S Wencon ApS Wärtsilä Danmark A/S Wärtsilä Svanehøj A/S

14 Council of the Confederation of European Maritime Technology Societies (CEMT) Skibsteknisk Selskab & Maritimt Selskab i IDA er respektive medlemmer af CEMT. Sidste møde blev afholdt på The Faculty of Mechanical Engineering, Kraljice Marije 16, Belgrade 35, Serbia, den 8. april Til stede var: Mr. T. Blakeley (RINA, UK) (Chairman), Mr. J. Czuczman (TOP/KORAB, Poland), Mr. G. Damilano (ATENA, Italy), Mr. V. Ehlers (IDA, Denmark), Mr. M. Huther (ATMA, France), Mr. J. Llompart (AINOE, Spain), Mr M. Motok (SNAS, Serbia), Mr. D. Telesca (ATENA), Mr. J.M. Veltman (Secretary) Der var afbud fra: Mr. I. Asmussen (STG, Germany, Mr. B. Domingues (OdE CEN, Portugal), Mr. A. B. Kleiman (IDA Maritime, Denmark), Mr. W.J.P. Laros (KNVTS, The Netherlands), Mrs. Z. Odysseos (HANA, Greece), Mr. S. Sabinsky (DSNAME, Denmark) De væsentligste punkter fra mødet var: 1) Formanden informerede om, at sekretariatet for Skibsteknisk Selskab i Tyrkiet (Turkish Society) havde informeret CEMT om, at de stadigvæk ønskede at forblive medlem af CEMT, og at dette skulle bekræftes af deres bestyrelse. Men siden havde der ikke været kommunikation fra deres sekretariat. Derfor var deres medlemskab på hold, men kunne genoptages ved anmodning. 2) Medlemskabet for CEMT for 2014 blev aftalt til 200 euro. 3) Hjemmesiden: Alle problemer med hjemmesiden er nu løst, og den er opdateret, specielt omkring unge skibsingeniørers karriere, publikationslisten, nyheder og eventlisten. Det er en hjemmeside for alle skibstekniske selskaber, der er medlem af CEMT. 4) AGREEMENT OF COOPERATION: Formanden ændrede indholdet i CEMT samarbejdsaftalen mellem de forskellige medlemmer af CEMT. Den endelige version vil blive cirkuleret for underskrift af de forskellige selskaber, der er medlem af CEMT. 5) Publikationer: Ikke alle medlemmer har adviseret CEMT sekretariatet om, hvilke publikationer de udgiver. Det blev også noteret, at digitale udgivelser har stigende popularitet hos unge mennesker, men at den ældre generation stadigvæk foretrak de skrevne publikationer. 6) WATERBORNE TP: Intet nyt da, Mr. Laros ikke var til stede på mødet. 7) Routes to professional qualification : Formanden noterede sig, at det var meget for-

15 skelligt fra land til land, hvordan man definerede, hvornår man er prof. kvalificeret som skibsingeniør, specielt herunder træningsperiode og nødvendig erfaring, inden man er udlært. Det er vigtigt at være klar over forskellighederne i EU-landene, og der vil blive udfærdiget et fælles dokument Careers in the maritime industry, der beskriver dette. 8) CEMT AWARDS: Formanden informerede om, at der var uddelt 2 priser i Én til Danmark til Dr. Claus Daniel Simonsen, og én til Frankrig til the Hydrodynamic Team of the Research Department of the Marine Division of Bureau Veritas. Mr. Czuczman indstillede Professor Leskoblansky fra Polen som modtager af CEMT Award Dette vil blive afgjort på næste møde, og indtil da vil der kunne indstilles kandidater til prisen. Også gerne yngre personer, foreslog formanden. 9) Accreditation towards member of United Nations Economic Commission for Europe: Formanden informerede om, at CEMT var godkendt og kan deltage i møderne, og at hr. Telesca fra ATENA vil repræsentere CEMT. Information fra UNECE vil blive cirkuleret til alle CEMT medlemmer, og issues skal rejses inden hvert møde. 10) Institute Français des Architectes Navales (IFAN) blev indstillet til at blive medlem af CEMT. Formanden kontakter IFANs præsident. 11) Fremtiden for CEMT: Formanden noterede sig, at han stadigvæk var tvivlende omkring opbakning til CEMT, undtagen når der var møder. Dette tages op på fremtidige møder. 12) Dato og sted for næste møde: Næste europæiske CEMT møde er planlagt til at være i Madrid, Spanien, den 10. november Møde i foråret 2015 er forslået til Milano, Italien.

16 Er dit firma bidragsyder til Skibsteknisk Selskab? Hvis du kan svare ja til dette, så er I medlem af kernen og det store netværk af firmaer, som bidrager til vores fagtekniske forening, Skibsteknisk Selskab. Selskabet har til formål, at varetage fælles faglige interesser for medlemmer af foreningen samt tilsluttede foreninger og bidragydere. Ved at være bidragsyder får I del i selskabets mange tilbud om fagtekniske arrangementer og et stærkt netværk. Vi takker meget for, at I støtter op om sikring af vigtig vidensspredning, erfaringsudveksling, idégenerering og innovationsudvikling indenfor det skibstekniske og maritime miljøområde. Bliv bidragsyder til Skibsteknisk Selskab, hvis du kan svare ja til følgende: Ønsker at støtte op om det skibstekniske vidensniveau i Danmark, så det højnes og udvikles. Ønsker at hjemtage ny og vigtig viden til dit firma om udvikling indenfor skibsteknik, miljø og innovation. Ønsker at støtte op om de kommende unge skibsingeniørers udvikling og vidensniveau. Ønsker at sikre, at vi har et forum og et netværk som Skibsteknisk Selskab, hvor vi kan mødes med ligestillede og udveksle erfaring og viden. Så bliv bidragsyder i Skibsteknisk Selskab! Bidragsyderne er omdrejningspunktet for aktiviteterne i Selskabet. Bidragene udgør sammen med donationer det økonomiske grundlag for Selskabet. Firmabidraget er kr ,- om året. Se mere på eller kontakt sekretariatet og spørg efter Kirsten Weede eller Steen Sabinsky på tlf:

17 The World Maritime Technology Conference (WMTC 2015) The World Maritime Technology Conference ( WMTC 2015) bliver afholdt den november World Maritime Technology Conference finder sted hvert 3. år. Den næste konference vil finde sted i USA i forbindelse med SNAME s årsmøde i Vi ved nu datoen, og at stedet bliver Providence, Rhode Island. Derved sikres der god deltagelse, specielt fra USA, med gode muligheder for at skabe nye netværk og dyrke de gamle forbindelser med vidensdeling om, hvad der foregår af udvikling på det marinetekniske område. Emnerne på WMTC 2015 er p.t. planlagt til at blive: Arctic Technology, Ballast Water, Coatings, Green Shipping, Human Factors, Hydrodynamics, Inspection & Maintenance, LNG, Marine Engineering, Marine Regulations, Maritime Infrastructure, Maritime Security, Materials & Corrosion, Measurements of Response, Offshore Engineering, Propulsion, Renewables Marine, Renewables Wind, Resistance, Risk & Safety, Ship Design Commercial, Ship Design Government, Ship Design Passenger, Ship Design - Support Ships, Shipbuilding Technology, Stability, Underwater Technology. Danmark plejer at kunne præsentere papers af højt fagligt niveau fra de forskellige universiteter i Danmark samt teknisk deltagelse, og opfordrer Det Blå Danmark til at følge med på: Selskabets kontakter på konferencen er SNAMEs sekretariat, Todd Grove som er Chair sammen med WMTC 15 Technical Program Co-Chairs; Dr. Roger Basu, uafhængig konsulent i Toronto, Canada, og Dr. Krish Thiagarajan, Professor på universitetet Maine in the US. Så snart vi får yderligere nyheder omkring konferencen, skal vi bibringe det til vores bidragsydere. Udkast til program WMTC 2015

18 Trim/ballast optimization system Remarkable fuel savings/fast ROI VISION To be the preferred provider of safe tanker shipping solutions to the oil and chemical industry, known for the best people and operational excellence. Europas Maritime Udviklingscenter vi sætter skibe i søen Har du netværket for nylig? Med EMUCs netværk har medlemmerne muligheden for at dele viden og erfaringer på tværs af branchen Du får konkret viden, som kan implementeres direkte i din virksomhed Du får inspiration til forretningsudvikling EMUC har forskellige faglige netværksgrupper, som dækker bredt over relevante emner i det maritime sektor. Alle netværksmøder er gratis for medlemmer, og de er åbne for samtlige ansatte i virksomheden Nærskibsfart Maritim Kommunikation Maritim Jura Miljø Arbejdsmiljø Maritim IT HR & Crew Management Skibsinspektør & HSQE Surveyor Europas Maritime Udviklingscenter, Amaliegade 33B, 2. sal København K Tlf.: Alfa Laval Nordic A/S Krondalvej 7 DK-2610 Rødovre Medlems- og Netværkskoordinator - Kim Erik Jensen tlf.: , Phone Fax

19 Vores erfaring er din tryghed - Arbejdsskadeforsikring til dansk søfart i mere end 100 år Kender du Mercator? Mercator er et fagligt tidsskrift, der har som sit fineste mål at bringe viden videre og give inspiration til nytænkning i Det Blå Danmark. Forskere, lektorer, søfolk, studerende og andre potentielle skribenter bidrager med artikler om alt nyt indenfor den maritime verden. FORENINGEN TIL SØFARTENS FREMME Se mere her eller kontakt Kirsten Weede på Støt Skibsteknisk Selskab og annoncér i vores foldere! Kontakt Kirsten Weede SØFARTBUSINESS S SØFARTTEKNIK TEKN SØFARTJOBMARKED SØFARTDEBAT T t A

20

Program for foråret 2015

Program for foråret 2015 MAXIMISED LNG STORAGE VOLUME EFFICIENT SPACE UTILISATION FEWER INTERFACES REDUCED INSTALLATION AND OPERATION COSTS INCREASED RELIABILITY Program for foråret 2015 Skibsteknisk Selskab www.skibstekniskselskab.dk

Læs mere

Program for efteråret 2012. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk

Program for efteråret 2012. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk Program for efteråret 2012 Skibsteknisk Selskab www.skibstekniskselskab.dk Skibsteknisk Selskabs Foldere Annonce priser: Forside foto inkl. firmalogo:.......... 5.500,- 30 mm:........................ 1.400,-

Læs mere

Program for efteråret 2008. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk

Program for efteråret 2008. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk Foto: Torm A/S Program for efteråret 2008 Skibsteknisk Selskab www.skibstekniskselskab.dk Velkommen til efterårssæsonen 2008 Arrangementer Skibsteknisk Selskab byder velkommen til efterårssæsonen 2008

Læs mere

Program for efteråret 2009. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk

Program for efteråret 2009. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk Program for efteråret 2009 Skibsteknisk Selskab www.skibstekniskselskab.dk Skibsteknisk Selskabs Foldere Annonce priser: Standard bredde 85 mm dobbelt er 170 mm Størrelse Millimeterpris eksl. moms 0 30

Læs mere

Program for foråret 2010

Program for foråret 2010 Program for foråret 2010 Skibsteknisk Selskab www.skibstekniskselskab.dk Hamworthy Svanehøj A/S www.hamworthy.com er leverandør af pumper til: LNG, LPG, ethylen, ammoniak, kemikalie- og produkttankere.

Læs mere

Copyright: paxpix.dk. Program for efteråret 2007. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk

Copyright: paxpix.dk. Program for efteråret 2007. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk Copyright: paxpix.dk Program for efteråret 2007 Skibsteknisk Selskab www.skibstekniskselskab.dk Holder til oceaner Tigervej 37. 4600 Køge Tlf. 5664 2800. Fax 5664 2801 marine-dk@sigmakalon.com www.sigmacoatings.com

Læs mere

Program for foråret 2008

Program for foråret 2008 Foto: Dampskibsselskabet Norden A/S Program for foråret 2008 Skibsteknisk Selskab www.skibstekniskselskab.dk Markedsgade 41 8500 Grenaa Tlf.: 86 322 922 grefta@grefta.dk www.grefta.dk WWW.GREFTA.DK GREFTA

Læs mere

EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN

EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN EUROPAS MARITIME UDVIKLINGSCENTER EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN 2014 ÅRSBERETNING EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN 2014 fortsat udvikling 5 Medlemmernes egen forening 6 EMUCs bestyrelse 7 Vi sætter skibe i søen

Læs mere

EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN

EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN EUROPAS MARITIME UDVIKLINGSCENTER EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN ÅRSBERETNING 2012 EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN 2012 et år med udfordringer og fremgang 5 Sammen sætter vi kursen 6 EMUC s bestyrelse 7 EMUC

Læs mere

EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN

EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN EUROPAS MARITIME UDVIKLINGSCENTER EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN ÅRSBERETNING 2013 EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN 2013 igen et år med udfordringer og fremdrift 5 Den Danske Maritime Klyngeorganisation 6 EMUC

Læs mere

Nr. 2 4. årgang Maj 2014. Skibsfarten

Nr. 2 4. årgang Maj 2014. Skibsfarten Nr. 2 4. årgang Maj 2014 Skibsfarten Indhold Redaktørens klumme.............3 Medlemsportrættet Blue Star Line.................4 Analyse af Port State Controls i Paris MOU............6 Kort Nyt....................9

Læs mere

Nr. 2 5. årgang September 2015. Skibsfarten

Nr. 2 5. årgang September 2015. Skibsfarten Nr. 2 5. årgang September 2015 Skibsfarten Indhold Redaktørens klumme.............3 Medlemsportrættet: Med olie på gas..............4 Over 80 arrangementer under Danish Maritime Days.......6 Interview:

Læs mere

Tema: Nå målet! - Forøg konkurrenceevnen via performance og optimering.

Tema: Nå målet! - Forøg konkurrenceevnen via performance og optimering. AFSENDER: Dansk Automationsselskab Hans Edvard Teglers Vej 5 2920 Charlottenlund Returneres ved varig adresseændring B 01/2010/FEBRUAr ISSN 1601-6750 Har I også lyst at være med til at sponsorere DAu Bladet?

Læs mere

Baggrund og fundats. Den Danske Maritime Fond blev stiftet den 13. juli 2005 i forbindelse

Baggrund og fundats. Den Danske Maritime Fond blev stiftet den 13. juli 2005 i forbindelse Årsberetning 2007 Amaliegade 33 B 1256 København K Telefon: 77 40 16 11 Telefax: 33 11 62 10 www.dendanskemaritimefond.dk Hjemhørende i Københavns Kommune. Baggrund og fundats Den Danske Maritime Fond

Læs mere

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum DANISH MARITIME MAGAZINE EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum 1-2009 1 WÄRTSILÄ is a registered trademark. NO BOARDROOM CONVERSATION WILL BREAK THIS ICE. The world has enough talkers.

Læs mere

Afslutningsrapport juni 2012

Afslutningsrapport juni 2012 Afslutningsrapport juni 2012 Title of Report: Dansk Center for Maritim Teknologi Afslutningsrapport June 2012 Client: Den Maritime Fond Client's Ref.: Carsten Melchiors Author(s): Peter Sinding, Jørgen

Læs mere

Vi skaber værdi for samfundet

Vi skaber værdi for samfundet Specialmagasin Udgivet af Olie Gas Danmark 23. august 2012 Annoncefinancieret Martin Næsby: Vi skaber værdi for samfundet Olie Gas Danmark samler branchen i en ny organisation. Målet er, at indtægter fra

Læs mere

Nr. 4 3. årgang December 2013. Skibsfarten

Nr. 4 3. årgang December 2013. Skibsfarten Nr. 4 3. årgang December 2013 Skibsfarten Indhold Redaktørens klumme.............3 Medlemsportrættet: Sirius Shipping har indtaget Danmark. 4 Temamøde: EU-tilskud............7 Interview: Glem ikke den

Læs mere

... at udvikle og fremme dansk skibsfart og værftindustri. Årsberetning 2013

... at udvikle og fremme dansk skibsfart og værftindustri. Årsberetning 2013 ... at udvikle og fremme dansk skibsfart og værftindustri Årsberetning 2013 2 Time for Indhold: Indledning: 3 Velkommen og indhold Tema 1: 4 CBS Maritime forskning på tværs og i dialog Tema 2: 6 Ny Lægebog

Læs mere

Referat Havnebestyrelsen

Referat Havnebestyrelsen Referat Havnebestyrelsen Mødedato: Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kjær (c) Henrik Møller

Læs mere

Idékatalog til VÆKST OG BESKÆFTIGELSE I DET BLÅ DANMARK GENNEM UDDANNELSE OG FORSKNING AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER

Idékatalog til VÆKST OG BESKÆFTIGELSE I DET BLÅ DANMARK GENNEM UDDANNELSE OG FORSKNING AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER Idékatalog til Søfartsstyrelsen VÆKST OG BESKÆFTIGELSE I DET BLÅ DANMARK GENNEM UDDANNELSE OG FORSKNING AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER Indhold Indledning 3 IDÉKATALOGETS OMFANG 3 ATV - AKADEMIET

Læs mere

Nr. 2 3. årgang Maj 2013. Skibsfarten

Nr. 2 3. årgang Maj 2013. Skibsfarten Nr. 2 3. årgang Maj 2013 Skibsfarten Indhold Redaktørens klumme.............3 Generalforsamling 2013.........4 Medlemsportrættet: Esvagt....................6 Kort nyt.....................9 Esbjerg Danmarks

Læs mere

TEMANUMMER SIMAC i verden. From Denmark to Japan s. 4. MSSM 2010 s. 8. Karens Kadetter vinder Guld s. 24. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

TEMANUMMER SIMAC i verden. From Denmark to Japan s. 4. MSSM 2010 s. 8. Karens Kadetter vinder Guld s. 24. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 23 29. november 2010 TEMANUMMER SIMAC i verden From Denmark to Japan s. 4 MSSM 2010 s. 8 Karens Kadetter vinder Guld s. 24 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Led e r n e Jesper Bernhardt

Læs mere

fremtidens offshore vækst og muligheder Dette tillæg er udgivet af Offshoreenergy.dk skal få mere olie op af i medvind horisonten

fremtidens offshore vækst og muligheder Dette tillæg er udgivet af Offshoreenergy.dk skal få mere olie op af i medvind horisonten fremtidens offshore Dette tillæg er udgivet af Offshoreenergy.dk vækst og muligheder [+] [04] Den danske [06] Mangel på [18] Nyt forskningscenter [29] Ny kæmpemølle offshoresektor arbejdskraft skal få

Læs mere

Maritim Industri. A2SEA sejler fremtiden i møde Dancopter løfter sig op i eliten Til kamp mod papirdyngerne Piraterne klart på retur

Maritim Industri. A2SEA sejler fremtiden i møde Dancopter løfter sig op i eliten Til kamp mod papirdyngerne Piraterne klart på retur Havne & Skibsfart ErhvervsMagasinerne Maritim Industri 14. ÅRGANG AUGUST 2012 NR. 8 FOR FREMGANG OG SAMARBEJDE I DET BLÅ DANMARK A2SEA sejler fremtiden i møde Dancopter løfter sig op i eliten Til kamp

Læs mere

AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER

AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER 2004 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 Akademiets formål er på et fagligt grundlag at fremme den teknisk-videnskabelige forskning og sikre anvendelsen af dens resultater

Læs mere

Program. Styrk dit faglige netværk Mød op mod 150 udstillere Mange spændende foredrag. Qvortrups to ansigter

Program. Styrk dit faglige netværk Mød op mod 150 udstillere Mange spændende foredrag. Qvortrups to ansigter Program Ajour Management and Technology Ajour Odense Congress Center Torsdag den 28. november & Fredag den 29. november Maskinmestrenes erhvervskonference Maskinmestrenes Forening Maskinmestrenes Forening

Læs mere

Baggrund og fundats. Ifølge fundatsen er Fondens formål:

Baggrund og fundats. Ifølge fundatsen er Fondens formål: Årsberetning 2010 Amaliegade 33 B 1256 København K Telefon: 77 40 16 11 Mail: info@dendanskemaritimefond.dk www.dendanskemaritimefond.dk Hjemhørende i Københavns Kommune. Baggrund og fundats Den Danske

Læs mere

OFFSHORE OLIE OG GAS. STORE GEVINSTER OFFSHORE Der skabes mange nye job i offshoresektoren, og også i fremtiden vil industrien være vigtig for Danmark

OFFSHORE OLIE OG GAS. STORE GEVINSTER OFFSHORE Der skabes mange nye job i offshoresektoren, og også i fremtiden vil industrien være vigtig for Danmark OFFSHORE OLIE OG GAS ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK Her udvider offshoresektoren Både i Danmark og udlandet investeres i udbygning af olieproduktionen Side 6 < Vend avisen for at læse om offshore

Læs mere

Psykologhjælp. Netværket Havn Fagligt og socialt samlingssted for havneansatte

Psykologhjælp. Netværket Havn Fagligt og socialt samlingssted for havneansatte Psykologhjælp over nettet Nyt medlemstilbud til Søfartens ledere PSYKOLOG KÆRE SØMAND JEG KAN GODT HØRE, AT DU HAR BRUG FOR HJÆLP TIL DET HER HVAD HVIS NU... HEJ... JA, JEG ER UDE AT SEJLE PÅ 8. UGE...

Læs mere