UMV Sådan! Kursisttrivselsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering for. Horsens HF & VUC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UMV Sådan! Kursisttrivselsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering for. Horsens HF & VUC"

Transkript

1 UMV Sådan! Kursisttrivselsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering for Dato:_December 2013 Horsens HF & VUC Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_december 2016_ UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør en hel UMV: Fase 1: Kortlægning af undervisningsmiljøet Fase 2: Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen Fase 3: En handlingsplan til forbedring af undervisningsmiljøet UMV en er tilgængelig på Horsens HF & VUC's hjemmeside: ) UMV en er udarbejdet i et samarbejde mellem: Nanine Jørgensen Dinna Balling_(DB) Torben Habekost Pedersen_(THP)_ Kursistrådsformand Forstander og sikkerhedsrepræsentant - Horsens HF & VUC Evalueringsmedarbejder

2 Fase 1: Kortlægning af undervisningsmiljøet Sådan greb vi kortlægningen an Anvendte værktøjer og metoder, tidsramme for kortlægningen samt angivelse af hvem der var involveret Værktøjet 'Termometeret' fra Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) blev valgt som evalueringsværktøj ved gennemførelsen af Horsens HF & VUC's undersøgelse af kursisttrivslen og undervisningsmiljøet i december Rektor Dinna Balling, som i denne sammenhæng samtidig repræsenterede skolens sikkerhedsudvalg, samt skolens kursistråd og skolens evalueringsmedarbejder har stået for gennemførelsen af projektet. Det indledende arbejde startede i efteråret 2013, og spørgeskemaet blev udfyldt i december Møder om undersøgelsens resultater og om handlingsplan blev holdt i januar 2014, hvor også præsentation af resultaterne fandt sted. Fase 2: Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen Det viste kortlægningen De overordnede resultater af kortlægningen (detaljer fremgår af vedhæftede pdf-fil, som er svarene fra de adspurgte kursister). For at få svar fra så repræsentativt et udsnit af skolens kursister som muligt, blev alle skolens danskhold inviteret til deltagelse i undersøgelsen. Svarprocent: 67,8 Overordnet set er kursisterne glade for skolen, medkursisterne og skolens undervisere. De mener, at uddannelsen giver mening og lever op til forventningerne. Der er dog også udfordringer, der skal tages op, så undervisningsmiljøet og kursisternes trivsel fremover kan blive endnu bedre. Side 2 af 6

3 Vi kan konstatere følgende positive og negative sider ved undervisningsmiljøet Dét er positivt Dét kan vi forbedre (eventuelle undervisningsmiljøproblemer) At kursisterne er glade for uddannelsen, skolen, underviserne og medkursisterne. Der er en god faglig og social kontakt mellem lærere og kursister. Kursisterne er generelt tilfredse med undervisningens indhold og form og med mulighederne for at påvirke tilrettelæggelsen af deres uddannelse. Kursisternes respekt for medkursister og - især - lærere er ikke tilstrækkeligt stor. 59 % af kursisterne har oplevet konflikter på skolen (lærer <-> kursist og kursist <-> kursist). Cirka 12 % af kursisterne har følt sig mobbet en enkelt, flere eller mange gange. Kun 14 % af kursisterne føler sig sjældent eller aldrig stressede. Af de 75 % af kursisterne, der tilkendegiver at have adgang til lektiehjælp, får kun 25 % stort eller meget stort udbytte heraf. Undervisningen er præget af en del larm og støj, og nogle kursister mangler motivation for at deltage i undervisningen Kost, sundhed, rygning og stofmisbrug. Der er for mange kursister, der ikke har fokus på deres egen sundhed i hverdagen. Side 3 af 6

4 Sådan drøftede vi resultaterne fra kortlægningen Hvordan resultaterne blev bearbejdet, og hvem der var med til at kommentere resultaterne Alle de indkomne svar blev gennemgået på møder mellem kursistrådsrepræsentanter og ovennævnte parter. Herefter blev resultaterne opsummeret, dels i et skrift, som kursistrådet efterfølgende behandlede og kommenterede på et forlænget kursistrådsmøde, og dels i et skrift, der blev præsenteret for underviserne og diskuteret på et pædagogisk råds-møde. Fase 3: Handlingsplan til forbedring af undervisningsmiljøet Opgaver, som vi har valgt at arbejde videre med Opgave/ tiltag Ønsket mål Start Ansvarlig Respekt, omgangstone, konflikter, mobning: Kursistrådet igangsætter i begyndelsen af næste skoleår en kampagne om dette emne. Skolens studie- og ordensregler udbygges med vejledninger vedrørende f.eks. mobning. Kursisterne har viden om reglerne og deres handlemuligheder, hvis de oplever uacceptabel adfærd. Kursisterne er opmærksomme på egen adfærd. Kursistrådet i samarbejde med rektor Stress: Omfanget af kursisternes skriftlige arbejde sættes fra skoleåret ned til et mere realistisk niveau. Studievejledningen har øget fokus på stress. Kursisterne oplever, at de kan leve op til skolens faglige krav. Skolen er opmærksom på stress-reaktioner hos kursisterne. Ledelsen og studievejledningen. Side 4 af 6

5 Larm og støj: Lærerne og kursisterne er mere opmærksomme på støjniveauet i undervisningen. Unødig støj i undervisningen undgås Kursistrådet og underviserne Undervisningen: motivation, evaluering og planlægning: Underviserne har større fokus på klare mål for undervisningen og den faglige evaluering af kursisterne. Kursisterne forstår målet med undervisningen og deres eget faglige niveau og bliver derigennem mere motiverede for at deltage konstruktivt i undervisningen Underviserne Lektieværkstedet: Antallet af deltagere i skolens lektieværkstedstilbud, som har tilstedeværelsespligt formindskes. Lærervagterne er mere opmærksomme på, at kursisterne anvender værkstedstilbuddet fornuftigt. Kursisterne tilvælger frivilligt værkstedet som et godt sted at arbejde med at lære det faglige stof. Underviserne i lektieværkstedet og lektieværkstedskoordinatoren. Fysiske rammer: De fysiske rammer skal gøres mere attraktive og fleksible. Dette diskuteres i det nyetablerede bygningsudvalg. Kursisterne har fleksible rammer for undervisningen. Det er muligt at samle større grupper af kursister til fællesarrangementer og andet. Der er grupperum og hyggekroge på skolen. Bygningsudvalget Kost, sundhed, rygning og stofmisbrug. Der skal tilbydes rygestopkurser. Der skal være mulighed for at købe sund mad. Der skal være mulighed for at røre sig. Alle skal være opmærksomme på tegn på misbrugsproblemer. Samarbejdet med de lokale misbrugsrådgivningscentreskal effektiviseres. Kursisterne kan vælge en sund levevis, og skolen understøtter dette valg. Kursistudvalget og ledelsen. Side 5 af 6

6 Sådan lavede vi handlingsplanen Beskrivelse af fremgangsmåden, og hvem der var med til arbejdet og planerne for opfølgning på handleplanerne Det samlede resultat blev studeret og drøftet af kursistrådet, DB og THP. Efterfølgende udarbejdedes et dokument, som kursistrådet brugte som udgangspunkt for et kursistrådsarrangement med fokus på bl.a. ETU/UMV. Kursistrådet besluttede at støtte tiltagene På baggrund af input fra kursistrådet og PR har rektor og THP udarbejdet den endelige handleplan. Pr. 1. august tiltræder et nyt kursistråd, og dette råd vil følge op på handleplanerne i samarbejde med kursistudvalget, bygningsudvalget og rektor. Næste UMV gennemføres senest i efteråret Side 6 af 6

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014 UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole Dato: 25. juni 2011 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen

Læs mere

UMV. Undervisningsmiljøvurdering for Nilen Privatskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 1. januar 2011

UMV. Undervisningsmiljøvurdering for Nilen Privatskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 1. januar 2011 UMV Dato: 25. marts 2011 Undervisningsmiljøvurdering for Nilen Privatskole Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 1. januar 2011 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hummeltofteskolen Dato: 22. juni 2012. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til 2015.

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hummeltofteskolen Dato: 22. juni 2012. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til 2015. UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hummeltofteskolen Dato: 22. juni 2012 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til 2015. UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør en

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juni 2016

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juni 2016 UMV Sådan! Her indsætter I skolens logo Undervisningsmiljøvurdering for Dato: juni 2014 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juni 2016 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Århus Produktionsskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_2011_

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Århus Produktionsskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_2011_ UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Århus Produktionsskole Dato:_30-11-2010 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_2011_ UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2006

Undervisningsmiljøvurdering 2006 Undervisningsmiljøvurdering 2006 Social- og Sundhedsskolen, Århus Udarbejdet af Sikkerhedsudvalget og Elevrådet Indhold Forord side 3 Anvendt metode side 4 Deltagere i undersøgelsen side 5 Hvad viser undersøgelsen

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering 1 Undervisningsmiljøvurdering - Silkeborg Gymnasium - 2013-14 Undervisningsmiljøvurdering Der er i november 2013 gennemført en undersøgelse af undervisningsmiljøet på Silkeborg Gymnasium i 2.g- og 3.g-klasserne,

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær 1 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Jane Marianne Ravn, RLTN Sanne Nikolajsen, OAO Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Test og bedømmelse i kombination med Viskvalitet.dk

Test og bedømmelse i kombination med Viskvalitet.dk Test og bedømmelse i kombination med Viskvalitet.dk - Et udviklingsprojekt om lærerinvolvering og anvendelse af resultater fra bl.a. Viskvalitet.dk i den pædagogiske praksis September 2007 Lene Wendelboe

Læs mere

Diplomuddannelser for socialrådgivere Anvendelse og motivation samt overførsel af viden til praksis

Diplomuddannelser for socialrådgivere Anvendelse og motivation samt overførsel af viden til praksis Diplomuddannelser for socialrådgivere Anvendelse og motivation samt overførsel af viden til praksis En undersøgelse blandt socialrådgivere, ledere og undervisere gennemført af KL og DS, august 2010-april

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9 (4 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014

Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014 Tilsynsrapport Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014 Tilsynets vurdering Organisation, ledelse, personale og brugere Det er tilsynets vurdering, at det er en konstant udfordring,

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLANER for 2011

AKTIVITETS- OG HANDLEPLANER for 2011 AKTIVITETS- OG HANDLEPLANER for 2011 Bygge og Anlæg Præsentation På værkstedet Bygge & Anlæg arbejder vi med opgaver inden for tømrer-, maler- og murerfaget. Vi udfører en lang række forskellige bygge-

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Børne- og Ungepanelet

Børne- og Ungepanelet Børne- og Ungepanelet - En satspuljebevilling til Børnerådet Dokumentation Resultater Anbefalinger Udarbejdet for Børnerådet af UdviklingsForum september 2009 Børne- og Ungepanelet - En satspuljebevilling

Læs mere

Bygge og Anlæg. Præsentation På værkstedet Bygge og Anlæg arbejder vi med opgaver inden for byggeriet, mest tømrer og snedkerfaget.

Bygge og Anlæg. Præsentation På værkstedet Bygge og Anlæg arbejder vi med opgaver inden for byggeriet, mest tømrer og snedkerfaget. AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2013 Bygge og Anlæg Præsentation På værkstedet Bygge og Anlæg arbejder vi med opgaver inden for byggeriet, mest tømrer og snedkerfaget. Vi udfører en lang række forskellige

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat juni 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: (111 besvarelser ud af 116 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Endelige anbefalinger fra ekspertgruppen om elevers trivsel i folkeskolen i relation til nationale trivselsmålinger

Endelige anbefalinger fra ekspertgruppen om elevers trivsel i folkeskolen i relation til nationale trivselsmålinger Juni 2014 Endelige anbefalinger fra ekspertgruppen om elevers trivsel i folkeskolen i relation til nationale trivselsmålinger Indledning Der er mange gode grunde til at rette opmærksomheden mod elevernes

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere