INSTITUT FOR REGIONAL SUNDHEDSFORSKNING/SYDDANSK SUNDHEDSVIDENSKABELIGT FORSKNINGSFORUM (IRS-SFF)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTITUT FOR REGIONAL SUNDHEDSFORSKNING/SYDDANSK SUNDHEDSVIDENSKABELIGT FORSKNINGSFORUM (IRS-SFF)"

Transkript

1 INSTITUT FOR REGIONAL SUNDHEDSFORSKNING/SYDDANSK SUNDHEDSVIDENSKABELIGT FORSKNINGSFORUM (IRS-SFF) Professor Anders Jakobsen (Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus) Klinisk lektor Erik Andersen (Middelfart Sygehus, Odense Universitetshospital) Klinisk lektor Hans Jacob Andersen (Haderslev Sygehus) Klinisk lektor Henrik M. Andersen (Haderslev Sygehus) Klinisk lektor Per Heden Andersen (Centralsygehuset i Esbjerg) Klinisk lektor Michael Binzer (Centralsygehuset i Esbjerg) Klinisk lektor Claus Bisgaard (Vejle Sygehus) Klinisk lektor Tom Bonnesen (Sønderborg Sygehus) Klinisk lektor Ivan Brandslund (Vejle Sygehus) Klinisk lektor Mette-Kirstine Christensen (Vejle Sygehus) Klinisk lektor Kenneth Egstrup (Sygehus Fyn Svendborg) Klinisk lektor Lisbeth Madsen Fredholm (Haderslev Sygehus) Klinisk lektor Jens Jørgen P. Frifelt (Sygehus Fyn Svendborg) Klinisk lektor Peter Billeskov Fristed (Middelfart Sygehus, Odense Universitetshospital) Klinisk lektor Jeppe Gram (Sydvestjysk Sygehus) Klinisk lektor Susanne Halken (Sønderborg Sygehus) Klinisk lektor Helge Hansen (Augustenborg Sygehus) Klinisk lektor Aage Prange Hansen (Kolding Sygehus) Klinisk lektor Henrik Hey (Vejle Sygehus) Klinisk lektor Inge Hvass (Centralsygehuset i Esbjerg) Klinisk lektor Kim Hørslev-Petersen (Kong Christian d X s Gigthospital) Klinisk lektor Jens Jacobsen (Sygehus Fyn/Rygcenter Fyn) Klinisk lektor Kurt Skovgaard Jacobsen (Centralsygehuset i Slagelse) Klinisk lektor Oli Jacobsen (Sønderborg Sygehus) Klinisk lektor Henrik Jahn (Sygehus Fyn Svendborg) Klinisk lektor Hans Jelert (Centralsygehuset i Esbjerg) Klinisk lektor Søren Jensen (Kolding Sygehus) Klinisk lektor Henning Friis Juhl (Centralsygehuset i Slagelse) Klinisk lektor Poul Juul (Sygehus Fyn Nyborg) Klinisk lektor Hans R.I. Jørgensen (Middelfart Sygehus, Odense Universitetshospital) Klinisk lektor Niels Korsgaard (Sydvestjysk Sygehus) Klinisk lektor Børge Krebs (Sygehus Fyn Svendborg) Klinisk lektor Peter Kryger-Baggesen (Sygehus Fyn/Rygcenter Fyn) Klinisk lektor Sven Tyge Langkjer (Vejle Sygehus) Klinisk lektor Lone Lemming (Haderslev Sygehus) Klinisk lektor Poul Erik R. Madsen (Sygehus Fyn Nyborg) Klinisk lektor Kurt H. Mølgaard (Vejle Sygehus) Klinisk lektor Birger Broch Møller (Middelfart Sygehus, Odense Universitetshospital) Klinisk lektor Søren O Neill (Sygehus Fyn/Rygcenter Fyn) Klinisk lektor Carsten Pedersen (Kolding Sygehus) Klinisk lektor Niels Erik Petersen (Sygehus Fyn Svendborg, fra 1. august) Klinisk lektor Torben Plesner (Vejle Sygehus) Klinisk lektor Henning Kvist Poulsen (Centralsygehuset i Esbjerg) Klinisk lektor Jon Rasmussen (Sygehus Fyn Fåborg) Klinisk lektor Jens Støvring (Kolding Sygehus) Klinisk lektor Torsten Sørensen (Kolding Sygehus) Klinisk lektor Jørgen Thode (Sygehus Vestsjælland, fra 1. august) Klinisk lektor Mogens Vilien (Sygehus Vestsjælland, fra 1. august) Klinisk lektor Lene Wermuth (Sønderborg Sygehus) Klinisk lektor Helle Ørding (Vejle Sygehus) Fuldmægtig Henrik Elmelund (til 1. maj) 212

2 Fuldmægtig Torben Durck Johansen (fra 1. september) Institutkoordinator Palle Wang Ph.D.-studerende pr. 31 december: Stephan Alpiger (Vejle Sygehus) Mirza Husic (Sygehus Fyn Svendborg) Tine Lottenburger (Kong Christian d X s Gigthospital) Magdalena Misiorna-Böhme (Sygehus Fyn Svendborg, videnskabelig medarbejder pr. 1. oktober) Betina Nørager (Sygehus Fyn Svendborg) Jens Christian Pedersen (Sønderjyllands Amt) ANDRE ARRANGEMENTER AFHOLDT AF INSTITUTTET Instituttet arrangerede Temadag om Onkologi på Syddansk Universitet Kolding (22. januar). Arrangør: Professor Anders Jacobsen, Vejle Sygehus. Foredrag: Professor Anders Jacobsen, Vejle Sygehus: Introduktion, overlæge Niels Holm, Odense Universitetshospital: Kræftplanen i regional belysning, amtssundhedsdirektør Jane Kragelund, Ribe Amt: Det amtslige samarbejde om onkologien i Region Syd, overlæge Hans Ole Daugaard, Sydvestjysk Sygehus: Præsentation af arbejdet i den regionale kræftgruppe vedrørende gynækologisk cancer, adm. overlæge Claus Bisgaard, Vejle Sygehus: Præsentation af arbejdet i den regionale kræftgruppe vedrørende colorectal cancer, overlæge Ása Cetti, Aabenraa Sygehus: Præsentation af arbejdet i den regionale kræftgruppe vedrørende mamma cancer, overlæge Hans Storm, Kræftens Bekæmpelse: Kræftincidensen nu og i fremtide, overlæge Kamma Bertelsen, Odense Universitetshospital: Syddansk Klinisk Kræftforskningsinstitut. Foredrag blev efterfulgt af workshop med 9 indlæg. Instituttet arrangerede Åben Forskerdag i Aabenraa (27. november). Arrangør: Dekan M Hørder og institutkoordinator P Wang. Foredrag: Næstformand i Sundhedsudvalget, Bent Krogh Petersen, Sønderjyllands Amt: Hvad vi har brug for af sundhedstjenesteforskning i Regionen?, kontorchef Eva Zeuthen Bentsen, Amtsrådsforeningen: Sundhedstjenesteforskning i national og international sammenhæng, programleder Rikke Juul Larsen, Syddansk Universitet: Hvad arbejdes der med indenfor sundhedstjenesteforskning. Eksempler på projekter. Paneldebat: Hvordan styrker vi sundhedstjenesteforskningen i Sydregionen?. Foredrag blev efterfulgt af workshop med præsentation af 33 abstracts. Overlæge, dr.med. Ivan Brandslund og 1. reservelæge, Lone Jørgensen har arrangeret symposiet Kriterier for gestationel diabetes på Panum Instituttet i København (22. maj). MEDARBEJDERNES AKTIVITETER UDEN FOR INSTITUTTET I. Brandslund har deltaget i The 19th Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH)/49th Annual Meeting of the Scientific and Standardization Committee, Birmingham, England ( juli), AACC Annual Meeting 2003, Philadelphia, USA ( juli), The XXXI meeting of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine (ISOBM 2003), Edinburgh, England (30. august-4. september). Han har holdt foredragene DSKB, København, ADA kriterier for diagnostik af diabetes (13. januar), Institut for Sundhedsforskning, Kolding, HER-2 i mamma-cancer (22. januar), Bayer, Stockholm, Sverige, Hvad er ADA kriterier? (24. januar), Lab quality days, Helsinki, Finland, Quality demands for tests in general practice in Denmark (14. februar), Quality in the spotlight conference. Antwerpen, Belgien, Let s keep it as practical as possible in the interest of the patient ( marts), Dansk Standard, København, Krav til POCT-udstyr (24. april), DSKB, København, IFCC-enzymmetoderne: fra ens resultater til fælles reference-intervaller (12. september), DEKS brugermøde 2003, Odense, Krav til analyser i almen praksis (24. september), Åben Forskerdag, Aabenraa, HER-2, Topoisomerase og andre proteiner i styringen af cancercellers vækst og differentiering (27. november), Åben Forskerdag, Aabenraa, L. Jørgensen, I. Brandslund, P. Hyltoft Petersen, M. Stahl, N. de fine Olivarius: Unforeseen costs to diabetes health care as a consequence of free diagnostic limits (27. november). Han har endvidere siddet som formand for Dansk Selskab for Klinisk Biokemi s videnskabelige udvalg 213

3 for kvalitet, udpeget konsulent for Landsudvalget for Almen Praksis Laboratorieudvalg, referee for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine og Scandinavian Journal of Clinical Lab. Invest. Vidensudveksling med det omgivende samfund Udgivelser: De fine Olivarius N, Jørgensen LGM, Brandslund I. Kan Hæmoglobin A1c anvendes til screening for type 2 diabetes? InfoMed 2003; 4. Hyltoft P, Jørgensen LGM, Jensen E, Kynde K, Brandslund I, Sandberg S, Stahl M. Er GUM skadelig? eller blot overflødig? Klinisk Biokemi i Norden 2003; 2. Brandslund I, Kræmmer Nielsen H. Indikationer for peroral antikoagulationsbehandling og rekommanderede terapeutiske INR-niveauer. Vejlægen 2003; 6. Jørgensen LGM, Stahl M, Brandslund I, Hyltoft Petersen P. Blodsukkermåling. InfoMed 2003; 24. Populærvidenskabelige foredrag: Immun og inflammatorisk respons. Den Nordiske Perfusionistskole, Århus Reumatologi/immunologiske sygdomme. Uddannelsescenter i Vejle. Bidrag i medierne: Interview v/journalist Joel Goodstein: Analyser på rette tid og sted. Ugeskrift for Læger 2003; 39. M. Böhme Foredraget Atorvastatin and endothelial function in type II Diabetes (the ATTENDstudy). Researchers Forum Cardiovascular, Stockholm (23. maj). K. Egstrup er bestyrelsesmedlem i Dansk Kardiologisk Selskab fra Medlem af arbejdsgruppen (Nucleus) Ekkokardiografi. Medlem af Sundhedsstyrelsens Hjertefølgegruppe. Medlem af arbejdsgruppen, som har udfærdiget det nationale indikatorprojekt for hjerteinsufficiens. Medlem af udvalg til udarbejdelse af rapport om CME (continuous medical education) med henblil på akkreditering af den kardiologiske efteruddannelse. Medlem af Fyns Amts Forskningsråd. Medlem af Hjerteforeningens Biomedicinske Forskningsudvalg. Medlem af Styrekomiteen i DANAMI-2. Opponent på disputats fra Aarhus Universitet (Kim Young). Medlem af det regionale uddannelsesudvalg i Kardiologi. Har deltaget i følgende kongresser: ACC 03: 52nd Annual Scientific Session, Chicago, USA (30. marts-2. april), European Society of Cardiology Congress 2003, Wien, Østrig (30. august -3. September), AHA M. Husic Foredrag til staffmeeting for læger i Sygehus Fyn: Regional diastolisk dysfunction (3. februar). Foredrag på Forskningens Dag for Ph.D.-studerende, Odense Universitetshospital: Regional diastolisk dysfunktion. forfatter til afsnit om Colorkinesis. (1. november). Anders Jakobsen har været Medlem af Organizing Comittee ECCO, 12 th European Cancer Conference, København ( September), deltaget i European Society of Gynecologic Cancer, Bruxelles (april), ASCO konference (American Society of Clinical Oncology), Chicago, USA (juni), European Colorectal Cancer Congress, Barcelona, Spanien (juni). Han har desuden været formand for bedømmelsesudvalget vedrørende Ph.D.-afhandlingen Refinement and characterization of rat models for colorectal cancer and its metastases for future immune therapeutic studies indleveret af cand.med. Morten Kobæk Larsen (forsvaret juni), medlem af bedømmelsesudvalget vedrørende Ph.D.-afhandling Tissue Inhibitor of Metalloproteinases 1 in Colorectal Cancer indleveret af cand.med. Mads Nikolaj Holten-Andersen (forsvaret december) Medlem af bedømmelsesudvalget vedrørende besættelse af overlægestilling, Aalborg Sygehus (september). Han har holdt foredragene Symposium om tarmkræft arrangeret af DCCG (Danish Colorectal Cancer Group) og Kræftens Bekæmpelse (15. januar), Nye veje i behandling af avanceret sygdom og recidiv? Stråleterapi og kemoterapi, Symposium 1st Colorectal Day, Århus Universitetshospital (30. januar), Tailored treatment fact or fiction, ECCO, 12th European Cancer Conference, København ( September), Abstract 40 Pognostic significance of P53, EGFR and Her-2 expression in borderline and epthelial ovarian cancer, ECCO, 12th European Cancer Conference, København ( September), Abstract 270 A phase II study of oral uracil/ftorafur (UFT) plus leucovorin in combination with mitomycin-c in patients with metastatic colorectal cancer, ECCO, 12th European Cancer Conference, København ( September), Abstract 1066 Adjuvant chemotherapy in 214

4 colorectal cancer: Joint analyses of randomised trials by the Nordic Gastrointestinal Tumour Adjuvant Therapy Group, Syddansk Sundhedsvidenskabeligt Forskningsforum, Åben Forskerdag (27. November), Abstract 27 Prædiktive faktorer ved behandling af avanceret colorectal cancer med Capecitabine, Syddansk Sundhedsvidenskabeligt Forskningsforum, Åben Forskerdag (27. november), Abstract 32 Fase II undersøgelse af uracil/ftrafur (UFT) plus leucovorin i kombination med Mitomycin-C hos patienter med metastatisk colorectal cancer, Syddansk Sundhedsvidenskabeligt Forskningsforum, Åben Forskerdag (27. november), Poster 5 Inddeling af colorectal cancere på basis af screening for genomiske aberrationer betydning for prognose og terapivalg. Han har siddet i: DGC, Danish Gynecologic Cancer Group som medlem af forretningsudvalget, DCCG, Danish Colorectal Cancer Group som medlem af styringsgruppen, NSGO, Nordic Society of Gynecologic Oncology som medlem af bestyrelsen, NSGO, Nordic Society of Gynecologic Oncology som formand for cervix cancer gruppe, GICG, Gynecologic International Cancer Group som medlem. B. Nørager Foredrag på Forskningens Dag for Ph.D.-studerende, Odense Universitetshospital: SESAMI-studiet: Stress Echocardiography and Survival after Acute Myocardial Infarction (1. november). EKSTERNE BEVILLINGER OG DONATIONER Institut for Regional Sundhedsforskning/Syddansk Sundhedsvidenskabligt forskningsforum har for 2003 modtaget kroner til forskningsprogrammet til styrkelse af regionalt samarbejde om medicinsk sundhedsforskning fra Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd. Fyns Amt, Ribe Amt, Sønderjyllands Amt, Vejle Amt og Vestsjællands Amt har bevilget kroner som medfinansiering til programmet. Jeppe Gram har fået bevilget kroner fra Syddansk Sundhedsvidenskabelige Forskningsforum til Syddansk diabetes Studie (SDDS). En prospektiv randomiseret undersøgelse til vurdering af den optimale medikamentielle behandling af type 2 diabetes mellitus. Fyns Amt, Ribe Amt, Sønderjyllands Amt, Vejle Amt og Vestsjællands Amt har tilsammen bevilget kroner som medfinansiering til projektet. Jørgen Thode har fået bevilliget kroner fra Den Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond (Region 3 Fonden) vedrørende projektet Genteknologisk bestemmelse af HER-2 receptor ved cancer mammae. Mirza Husic har været aflønnet af Hjerteforeningen 1. januar-30. juni. Han har endvidere modtaget kroner fra Fyns Amts Forskningsråds pulje til sit projekt Diastolic Infarct Size Color Kinesis and Left Ventricular Remodelling. Betina Nørager har været aflønnet af Hjerteforeningen hele året. PUBLIKATIONER Binzer M, Almay B, Eisemann M. Chronic pain disorder associated with psychogenic versus somatic factors: a comparative study. Nord J Psychiatry 2003; 57: Binzer M, Stone J, Sharpe M. Seizure 2003; 13: Bonnema SJ, Bennedbaek FN, Gram J, Veje A, Marving J, Hegedus L. Resumption of methimazole after 131I therapy of hyperthyroid diseases: effect on thyroid function and volume evaluated by a randomized clinical trial. Eur J Endocrinol 2003; 149: Borch-Johnsen K, Beck-Nielsen H, Christiansen JS, Heickendorff L, Brandslund I, Faber JO, de Fine Olivarius N. Vejledning i diagnostik af type 2-diabetes (Udredning, diagnostik og glukosemåling). Ugeskr Læg 2003; 165(15): Gyldenkerne N, Glimelius B, Frödin JE, Kjaer M, Pfeiffer P, Hansen F, Keldsen N, Sandberg E, Jakobsen A. A phase II study of UFT and Leucovorin in combination with Mitomycin C in patients with metastatic colorectal cancer. Accepted for publication in Acta Oncologica Hoffmann HJ, Iversen M, Brandslund I, Sigsgaard T, Omland Ø, Oxvig C, Holmskov U, Bjermer L, Jensenius JC, Dahl R. Plasma C3D levels of young farmers correlate with respirable dust exposure levels during normal work in swine confinement buildings. Ann Agric Environ Med 2003; 10: Jensen LB, Vestergaard P, Hermann AP, Gram J, Eiken P, Abrahamsen B, Brot C, Kolthoff N, Sørensen OH, Beck-Nielsen H, Nielsen SP, Charles P, Mosekilde L. Hormone replacement therapy dissociates fat mass and bone mass, and tends to reduce weight gain in early 215

5 postmenopausal women: a randomized controlled 5-year clinical trial of the Danish Osteoporosis Prevention Study. J Bone Miner Res 2003; 18: Jørgensen LGM, Schytte T, Brandslund I, Stahl M, Hyltoft Petersen P, Andersen B. The fasting and post glucose load reference limit of peripheral venous plasma glucose in pregnant women Clin Chem Lab Med 2003; 41(2): Jørgensen LGM, Brandslund I, Hyltoft P, de Fine Olivarius N, Stahl M. The effect of the New ADA and WHO guidelines on the Number of Diagnosed Cases of Diabetes Mellitus. Clin Chem Lab Med 2003; 41(9): Keldsen N, Havsteen H, Vergote I, Bertelsen K, Jakobsen A. Altretamine (hexamethylmelamine) in the treatment of platinumresistant ovarian cancer: a phase II study. Gyn Oncol 2003; 88: Madsen JS, Kristensen SR, Gram J, Bladbjerg EM, Henriksen FL, Gram J, Christensen K, Jespersen J. Positive impact of hormone replacement therapy on the fibrinolytic system: a long-term randomized controlled study in healthy postmenopausal women. J Thromb Haemost 2003; 1: Møller JE, Brenderup B, Ottesen M, Kober L, Egstrup K, Poulsen SH, Torp-Pedersen C. Bucindolol Evaluation in Acute Myocardial Infarction Trial Group. Congestive heart failure with preserved left ventricular systolic function in acute myocardial infarction: clinical and prognostic implications. Eur J Heart Fail 2003; 5(6): Møller JE, Poulsen SH, Søndergaard E, Seward JB, Appleton CP, Egstrup K. Impact of early changes in left ventricular filling pattern on long-term outcome after acute myocardial infarction. Int J Cardiol 2003; 89(2-3): Møller JE, Egstrup K, Kober L, Poulsen SH, Nyvad O, Torp-Pedersen C. Prognostic importance of systolic and diastolic function after acute myocardial infarction. Am Heart J 2003; 145(1): Nielsen JS, Jakobsen E, Hølund B, Bertelsen K, Jakobsen A. Prognostic significance of p53, Her- 2 and EGFR over-expression in borderline and epithelial ovarian cancer. Accepted for publication in Int J Gyn Can Stahl M, Brandslund I. Measurement of glucose content in plasma from capillary blood in diagnosis of diabetes mellitus. Scand J Clin Lab 2003; 63: Søndergaard E, Møller JE, Egstrup K. Effect of dietary intervention and lipid-lowering treatment on brachial vasoreactivity in patients with ischemic heart disease and hypercholesteroleamia. Am Heart J 2003; 145(5): E19. Van Wesenbeeck L, Cleiren E, Gram J, Beals RK, Benichou O, Scopelliti D, Key L, Renton T, Bartels C, Gong Y, Warman ML, De Vernejoul MC, Bollerslev J, Van Hul W. Six novel missense mutations in the LDL receptor-related protein 5 (LRP5) gene in different conditions with an increased bone density. Am J Hum Genet 2003; 72:

VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM

VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM Blodglukoserapportkbjo Page 1 23.08.2002. VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM Baggrund: Type 2 diabetes er en folkesygdom i betydelig vækst, og der er i dag mere end 200.000 danskere

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Østrogenbehandling. kombination med forskellige former for progesteroner. Præparaterne kan administreres oralt,

Østrogenbehandling. kombination med forskellige former for progesteroner. Præparaterne kan administreres oralt, Østrogenbehandling v/peter Vestergaard Østrogen og kombinationspræparater med østrogen Farmakologi Disse præparater omfatter østradiol (17 -ethinyløstradiol) eller konjugerede østrogener i kombination

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011 Styregruppe Dansk Pancreas Cancer Gruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn Per Hansen Jan Petersen AMU Nordjylland Vagn Ole Petersen Frede Holst Andersen Leif

Læs mere

Institut for Regional Sundhedsforskning - Syddansk Sundhedsvidenskabeligt Forskningsforum (IRS-SFF)

Institut for Regional Sundhedsforskning - Syddansk Sundhedsvidenskabeligt Forskningsforum (IRS-SFF) Institut for Regional Sundhedsforskning - Syddansk Sundhedsvidenskabeligt Forskningsforum (IRS-SFF) Professor Anders Jakobsen (Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus) Klinisk lektor med forskningskoordinerende

Læs mere

DD2 Status. Henning Beck-Nielsen Diabetes UpDate Nyborg, 14. november 2011

DD2 Status. Henning Beck-Nielsen Diabetes UpDate Nyborg, 14. november 2011 DD2 Status Henning Beck-Nielsen Diabetes UpDate Nyborg, 14. november 2011 > Hvorfor DD2? 250.000 patienter med type 2 diabetes (T2D) i Danmark 65 nye tilfælde hver dag i Danmark Forkorter livet med omkring

Læs mere

Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007)

Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007) Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007) Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007) Page 1 of 5 Indhold: Denne liste er dannet af Mix A Mix B Mix C Mix D Mix E Mix M Mix A

Læs mere

Se programmet på de efterfølgende sider!

Se programmet på de efterfølgende sider! Hjerte imaging med SPECT, PET og MR Dette kursus afholdes i samarbejde med forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy. Se kursusprogrammet og forskerskolens øvrige kurser på www.dacra.dk Formål

Læs mere

Information om indkvartering i forbindelse med klinikophold

Information om indkvartering i forbindelse med klinikophold Information om indkvartering i forbindelse med klinikophold Indkvartering Dette er en oversigt over de indkvarteringsmuligheder, der eksisterer i forbindelse med klinikophold uden for pendlermulighed.

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Byggegruppen. Navn. Navn

Byggegruppen. Navn. Navn Gruppeformand Peter Hougård Nielsen Der skal vælges Forhandlingssekretærer Jacob Scavenius Ivan Bak Ole Christensen 4 Tonny Holm 5 Gynther Honnens 6 Kim Lind Larsen Der skal vælges 6 Forhandlingssekretærer

Læs mere

Interaktion mellem befolkning, forskning og beslutningstagere i udvikling af tidlig kræftdiagnostik

Interaktion mellem befolkning, forskning og beslutningstagere i udvikling af tidlig kræftdiagnostik Interaktion mellem befolkning, forskning og beslutningstagere i udvikling af tidlig kræftdiagnostik Professor Forskningsenheden for Almen Praksis Center for Forskning i Cancerdiagnostik & Innovative Patientforløb

Læs mere

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi : FOBT og sigmoideoskopi John Brodersen MD, GP, PhD, Lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk Formålet med præsentation At fremlægge bedst

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

set fra almen praksis

set fra almen praksis Tidlig kræftdiagnostik og radiologiens betydning set fra almen praksis Peter Vedsted Professor, Ph.D. Research Unit for General Practice Center for Research in Cancer Diagnosis in Primary Care CaP Aarhus

Læs mere

Årsmøde i Dansk Selskab for Sundhedsøkonomi

Årsmøde i Dansk Selskab for Sundhedsøkonomi Årsmøde i Dansk Selskab for Sundhedsøkonomi 21. september 2015 Syddansk Universitet Campusvej 55, 5230 Odense M Lokale 100 Udvid dit kendskab til sundhedsøkonomi i selskab med kolleger og potentielle samarbejdspartnere

Læs mere

Horsens Duathlon 2005 Forløbige resultater

Horsens Duathlon 2005 Forløbige resultater Horsens Duathlon 2005 Forløbige resultater GENERAL Plac Nr. 1. løb Plac. 1 løb Cykel 1.løb + cykel Plac 2. løb Sluttid Klasse Navn Klub Køn 1 305 00:23:10 1 00:44:49 01:07:59 1 00:12:21 01:20:20 Seniorer

Læs mere

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer Antal deltagere: 4 Klasse: Damer Gennemsnit for vinder: 35,3 km/h Antal præmier: 4 Plac. Ryg nr. UCI kode Navn 1 DENOOOOOOOO Bettina Romer 2 2 DENOOOOOOOO Helle Sørensen 3 3 DENOOOOOOOO Rikke Guldbæk 4

Læs mere

Deltagerliste. FMOL netværksevent 2015

Deltagerliste. FMOL netværksevent 2015 FMOL netværksevent 2015 ÅRGANG 2009 Ghita Sausdal HR-specialist Københavns Kommune Jan Lavdal Forstander Solglimt Lilian Vium Forstander Sandfeldgården Lisbeth Muurholm Sygehusapoteker Odense Universitetshospital,

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Cytologisk årsmøde, 2016

Cytologisk årsmøde, 2016 Anvendelse af hjemmeopsamlede prøver i Region Midtjyllands screeningsprogram for livmoderhalskræft (projekt CHOiCE) Cytologisk årsmøde, 2016 Mette Tranberg Nielsen bioanalytiker, cand. scient. san., ph.d.-studerende

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Fredag den 17. august 2012

Fredag den 17. august 2012 Fredag den 17. august 2012 10.00-10.05 Velkomst - Peter Plaschke 10.05-11.20 1. session Nyt fra forskningen Chairpersons Hans Jürgen Hoffmann og Lars K. Poulsen 10.05-10.20 Intralymfatisk immunterapi Marianne

Læs mere

Claus Duedal Pedersen. Innovation i en driftsorganisation

Claus Duedal Pedersen. Innovation i en driftsorganisation Claus Duedal Pedersen Innovation i en driftsorganisation Pejlemærker for Innovation Fokus på kliniske behov Fokus på patients behov og oplevelser Fokus på klinisk kvalitet Skabe viden og evidens 2 Nyt

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011. Jyllandsserien Miniveteran. 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry

Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011. Jyllandsserien Miniveteran. 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011 Pulje 17: Jyllandsserien Miniveteran 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry 2. runde: 8/6 kl. 17.00 TST - Skive Randers - Ry 3. runde: 15/6 kl. 17.00

Læs mere

Patientinvolvering & Patientsikkerhed er der en sammenhæng? #patient16

Patientinvolvering & Patientsikkerhed er der en sammenhæng? #patient16 Patientinvolvering & Patientsikkerhed er der en sammenhæng? #patient16 Konferencens hashtag: #patient16 Følg os på Twitter: @patientsikker Praktisk info og præsentationer: patientsikkerhed.dk/patient16

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

DSG Årsberetning 2015. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Sarkom Gruppe (DSG)

DSG Årsberetning 2015. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Sarkom Gruppe (DSG) DSG Årsberetning 2015 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Sarkom Gruppe (DSG) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Bestyrelse

Læs mere

Komorbiditet og hoved-hals cancer

Komorbiditet og hoved-hals cancer Kræft og komorbidtet alle skal have del i de gode resultater Komorbiditet og hoved-hals cancer Charlotte Rotbøl Bøje Afdelingen for Eksperimentel Klinisk Onkologi Århus Universitetshospital Hoved-hals

Læs mere

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s.

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s. Adjunkt Institut for Kommunikation Institut for Kommunikation Musikterapi Kroghstræde 6, 1 9220, Aalborg Ø Danmark Kroghstræde 6, 5 9220, Aalborg Ø Danmark E-mail: schou@hum.aau.dk Telefon: 9940 7238,

Læs mere

Deltagerliste. (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015

Deltagerliste. (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015 Deltagerliste (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015 ÅRGANG 2009 Ghita Sausdal HR-specialist Københavns Kommune Jan Lavdal Forstander Solglimt Lilian Vium Forstander Sandfeldgården Lisbeth Muurholm

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Kl. 12.00 vil der blive serveret frokost i Personalekantinen i Neurorehabiliteringen.

Kl. 12.00 vil der blive serveret frokost i Personalekantinen i Neurorehabiliteringen. REFERAT af TILLÆGSDAGSORDEN fra FÆLLES SYGEHUSLEDELSESMØDE TIRSDAG DEN 29. AUGUST 2006, kl. 13.00 17.00 Mødet holdes i mødelokale på 2. sal i Hovedbygningen på Sygehus Fyn Ringe Lindevej 5 5750 Ringe Kl.

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Jyllandsserien Senior pulje 1: Aalborg TK, Hadsten, Hobro, Holstebro. Skive, Skovbakken III, Støvring. Kl.12.00 Kl.12.00 Kl.12.00 Støvring Aalborg TK Hadsten

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle A-Række 1 60 Lars Pedersen Vejle 3804262627 38 41 2 108 Jens Andreasen Tørring 3912246532 38 42 3 57 Jan Madsen Vejle 3804262630 38 44 4 62 Torben Bek Kjellerup 3503272553 36 42 5 45 Peder Løhde Nielsen

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

MTB - Vintercup - 5 Afd. - Randers - Romalt Bakker - 26. februar 2015

MTB - Vintercup - 5 Afd. - Randers - Romalt Bakker - 26. februar 2015 MTB - Vintercup - 5 Afd. - - Romalt Bakker - 26. februar 2015 Navn Klub 1 omgang 2 omgang 3 omgang 4 omgang 5 omgang Total Klasse 1: 1 Rasmus Feldballe 00:14:02 00:13:01 00:13:06 00:13:24 00:13:26 01:07:02

Læs mere

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 07-06-2015 08:58:19 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

Torsten Lauritzen Professor, dr.med., Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Faglig chefrådgiver, Diabetesforeningen

Torsten Lauritzen Professor, dr.med., Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Faglig chefrådgiver, Diabetesforeningen Torsten Lauritzen Professor, dr.med., Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Faglig chefrådgiver, Diabetesforeningen Perspektivering af Diabetes Impact Study Sundhedsfagligt og politisk En behandlingssucces:

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

PSA & CRC screening Siffer og skjebne. Beslutninger under usikkerhet

PSA & CRC screening Siffer og skjebne. Beslutninger under usikkerhet PSA & CRC screening Siffer og skjebne. Beslutninger under usikkerhet John Brodersen, MD, GP, PhD, lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Medicin IFSV, Københavns Universitet PSA & CRC screening

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Status over behandlede projekter i VU

Status over behandlede projekter i VU Behandlede projekter i VU per 19. februar 2009 1 Status over behandlede projekter i VU Prospektiv randomiseret undersøgelse af APR for rektumcancer: DAPRES Henrik Christensen, Aarhus 15.03.2007 Herning

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Deltagere i 3 km. løb

Deltagere i 3 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jakob Thorgaard Balling 0 Spøttrup : :0:0 0::0 Wiliam Dalgaard Roslev 0 Roslev : :: 0:: 0 Sabrina Pedersen 0 Spøttrup : ::0 0::0 Inge Pedersen Rødding 0 Spøttrup : ::0 0::0 Sine Pedersen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 4. juni 2010 J.nr. 7-205-01-1/1/ghb REFERAT

Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 4. juni 2010 J.nr. 7-205-01-1/1/ghb REFERAT Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 4. juni 2010 J.nr. 7-205-01-1/1/ghb Til Rådets medlemmer REFERAT af møde i Sundhedsstyrelsens Råd vedr. alternativ behandling

Læs mere

DAHANCA 25 studierne Styrketræning til hoved-halscancer patienter

DAHANCA 25 studierne Styrketræning til hoved-halscancer patienter DAHANCA 25 studierne Styrketræning til hoved-halscancer patienter Tab af muskelmasse hos kræftpatienter Tab af muskelmasse er et specifikt og hyppigt forekommende fænomen hos adskillige grupper af kræftpatienter

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Opstartmøde 26.11.12 Birgit Villadsen formand for Koordinationsgruppen, Kliniske Retningslinjer Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats DMCG-PAL En DMCG

Læs mere

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton Hold A - Michael Jensen 1 Carina Brenøe 0 61225785 cbrenoe29@gmail.com 2 Dorte Jacobsen 43907959 24247127 dorte.jak@gmail.com 3 Lisbeth Seierø 43900809 26830809 lisbeth.seiero@gmail.com 4 Helle Wiil 0

Læs mere

Dansk Gas Forening. Gas i Fortid og fremtid

Dansk Gas Forening. Gas i Fortid og fremtid Gas i Fortid og fremtid DGF årsmøde 2010 Forslag til dirigent Palle Geleff DGF s formand Ole Albæk Pedersen DGF fyldte 100 år d. 26. oktober 2011 DGF s formand Ole Albæk Pedersen ...naturgassen og gassystemet

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Region Nordjylland Afdeling Leder Uddannelsesansvarlig Kliniske vejledere. jhc@rn.dk

Region Nordjylland Afdeling Leder Uddannelsesansvarlig Kliniske vejledere. jhc@rn.dk Region Nordjylland Afdeling Leder Kliniske vejledere Aalborg Sygehus Hobrovej 18-22 9000 Aalborg 99 32 11 11 Stråleterapien Afdelingen for medicinsk fysik Stråleterapien Souschef Sygeplejerske Anne Albeck

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 8. april 2014

Læs mere

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller Kursusnummer 927 Kursusnavn Chaufførkonferencen 2011 Afholdelsessted Middelfart Resort og konferencecenter Startdato 30/05-11 Slutdato 31/05-11 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Preben Mandrup,

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009 Resultatliste Pistolterræn I Nymindegab 3. maj 2009 Terrænskydning Nymindegab 2009 TERRÆNBANE Skive Distance Farve ---------------------- Station 1 - Stående Mål 1 S 5 6 Gul Mål 2 B 65 50 Gul Mål 3 B 100

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

2014 / 2015. 5. afd. 26. februar 2015 Romalt Bakker. Arrangør: PI-Randers Dansk Politiidrætsforbund

2014 / 2015. 5. afd. 26. februar 2015 Romalt Bakker. Arrangør: PI-Randers Dansk Politiidrætsforbund 26. februar 2015 Romalt Bakker 2014 / 2015 5. afd. Arrangør: PI- Dansk Politiidrætsforbund Formanden har ordet Som formand for politiidrætsforening vil jeg gerne byde velkommen til MTB-vintercuppen. Efter

Læs mere

Somatiske sygdomme og reduceret middellevetid hos mennesker med svære sindslidelser

Somatiske sygdomme og reduceret middellevetid hos mennesker med svære sindslidelser Somatiske sygdomme og reduceret middellevetid hos mennesker med svære sindslidelser Center for Registerforskning, Aarhus Universitet Side 1 (42) Center for Register-forskning, Aarhus Universitet Thomas

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Hvilken evidens har vi? - hvad praktiserer vi? Vertebro/Kyfoplastik. Mikkel Andersen

Hvilken evidens har vi? - hvad praktiserer vi? Vertebro/Kyfoplastik. Mikkel Andersen Hvilken evidens har vi? - hvad praktiserer vi? Vertebro/Kyfoplastik Mikkel Andersen 1 Definition: Vertebroplastik: Deramond & Galibert 1984 Terapeutisk procedure hvor der injiceres knoglecement i vertebrale

Læs mere

Finale Herrer 300 Finale Damer

Finale Herrer 300 Finale Damer Finale Herrer indl. serie 1 serie 2 serie 3 serie 4 Total Ravnsborg 45-072-069 Kim Andersson H E 6 1240 0 1240 222 244 179 233 2118 Ravnsborg 45-072-037 Thomas Dideriksen H E 8 1236 0 1236 189 190 191

Læs mere

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011 Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011 Resultatliste rækkefølge Samlet KV3 36-45 år KV6 56-65 år 1 0-18 år 2 19-35 år 3 36-45 år 4 46-55 år 5 56-65 år 6 66-99 år LICENS Resultatliste samlet Placering

Læs mere

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 DDS SP v.3.11.3.2 Gevær, 15m. Mesterskab BK1 1 11697 Asbjørn Risgård Nielsen 01 548 Vilsted Skf. 200/09 200/11 400/20 1 94453 Frederik Axelsen 01 513 Vester

Læs mere

Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet

Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet Fokus på gynækologiske kræftpatienter Professor Claus K., The Gynecologic Clinic, The Juliane Marie Centre, Rigshospitalet,

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om kost

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om kost Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Indhold Hvad er kost? Hvad betyder kost for helbredet? Hvordan er danskernes kostvaner? Hvilke konsekvenser har uhensigtsmæssig kost i Danmark?

Læs mere

RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 2 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 32639 Heidi Bergholt Madsen Klasse: 1 283/98 16916 Rune Knudsen Klasse: 1

Læs mere

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s.

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s. Ulla Hedegaard Klinisk farmaceut, Ph.d.-studerende Klinisk Farmakologi Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Postaddresse: J. B. Winsløws Vej 19, 2. 5000 Odense C Danmark Postaddresse: J. B. Winsløws

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem

Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem Ph.d studie - MAST domæner Baggrund Formål effektmål Metode Resultater Kvalitativt studie

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

St. Championats Pokal

St. Championats Pokal St. Championats Pokal 2015 Th. & Poul Pedersen "013 Svendborg" 2014 Th. & Poul Pedersen " 013 Svendborg" 2013 Th. & Poul Pedersen " 013 Svendborg" 2012 Th. & Poul Pedersen " 013 Svendborg" 2011 Svend Kærgård

Læs mere

Program - formiddag Velkomst og lancering af KL-udspil Next Practice Udvikling af det nære sundhedsvæsen gennem bedre sundhedsuddannelser

Program - formiddag Velkomst og lancering af KL-udspil Next Practice Udvikling af det nære sundhedsvæsen gennem bedre sundhedsuddannelser Program - formiddag 9.30 Velkomst og lancering af KL-udspil Next Practice Udvikling af det nære sundhedsvæsen gennem bedre sundhedsuddannelser Ved direktør Jane Wiis, KL 9.45 En politisk hilsen fra ministeren

Læs mere