TEOL-REVYER. Navne på aktører og skribenter: Johannes Munck, Rudolph Arendt, Kristian Kastbjerg Nielsen, Vilhelm von Rosen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEOL-REVYER. Navne på aktører og skribenter: Johannes Munck, Rudolph Arendt, Kristian Kastbjerg Nielsen, Vilhelm von Rosen."

Transkript

1 TEOL-REVYER 1939 *Causeri: Pastor J.H. Falk taler om Humor. 1 I Muncks arkiv findes et program for julefesten»tirsdag d. 12. ds. Kl. 20 prc.«med håndskrift er tilføjet:» «. Det er en fejl, programmet stammer fra 1939: 2 *Pastor J.H. Falk taler om Humor. *Prolog. *Teologisk Intelligensprøve. Professorerne kontra Studenter!!!!!!!! *Professor Munck agter at holde en Forelæsning om Kildekritik. 3 *En aktuel Samtale mellem Grundtvig, Mynster og Martensen om: Kirkelig Propaganda. Skrevet af Rudolph Arendt, som spillede Grundtvig, Kristian Kastbjerg Nielsen var Martensen og Vilhelm von Rosen Mynster. Navne på aktører og skribenter: Johannes Munck, Rudolph Arendt, Kristian Kastbjerg Nielsen, Vilhelm von Rosen *Causeri: Johannes Munck:»Indtryk fra Studietiden i Frankrig og Tyskland«. *Causeri over Semesteret [Semesterprolog] men af hvem? Julefesten blev holdt tirsdag den 10. december. 1 En: * betyder, at det pågældende indslag ikke længere findes. 2 I protokollen er der i februar 1940 kort noteret, at julefesten blev holdt»onsdag, d. 13. December«. I et brev fra fru. Munck til sin mor (16/12 '39) skriver hun, at festen blev afholdt om tirsdagen. Men referatet nævner Falks foredrag om humor, intelligensprøven mellem studenter og lærer, som blev vundet af studenterne med 17 mod lærernes 15 points. 3 På bestyrelsesmøde den 3/10 omtales julefesten og underholdningen.»professor Munck antyder denne Underholdnings Beskaffenhed ved at oplæse nogle Bidrag fra lignende Underholdninger i Københavns Teologiske Foreningen [sic]«.

2 2 *Jydsk Oplæsning *Seværdighedskabaret *Ruskvartetten *Disputats om Husfluens Psykologi»Teologernes Pris«TH. [Tage Johannes Bertelsen Hansen, ( )]. Navne på aktører og skribenter: 1941 *Causeri: Svend Mogensen:»Strejftog over dansk Væsen«. 4 *Causeri over semesteret. Semesterprolog forfattet af Finn Riber Jensen. Julefesten blev holdt den tirsdag den 9. december.»ny og sandfærdig Vise om Teologer«. Thyge Svendsen. [Skrevet til sommerudflugten den 17. maj 1941 og sunget igen ved julefesten samme år. Sangen findes i to udgaver, en på 21 vers signeret: Imber. og en på 20 vers, med titlen:»en gammel, men god og sandfærdig Vise om Teologer«, som blev sunget ved julefesten]. *»Reformationens Indførelse i Nokkerup (frit efter Dr. teol. P.G. Lindhardt)«. Navne på aktører og skribenter: 1942»Eskatologi«*Causeri: Paul Knudsen:»Nogle Bemærkninger om den kirkelige Kunst«. *Semesterprolog forfattet af Finn Riber Jensen og fremført af Frode Grønbæk Madsen ( ). Festen blev afholdt torsdag den 10. december. 4 Med denne titel,»strejflys over danske Væsen«udgav Svend Mogensen ( ) i Baunen, Aarhus Seminariums Elevforenings Aarsskrift 1943 s en lille artikel med et causerende præg, der hvad hovedindholdet angår sagtens kan have været en del af det»foredrag«, han holdt ved julefesten i 1941.

3 3»En liden Vise«af T.Ø. 5»En Sparesang om sparsommelige Teologer«FRJ [Finn Riber Jensen] og T.Ø. Begge disse viser er dateret [torsdag] 10/ , hvilket umiddelbart må undre.»treaarskrigen«af Munck. 6»Eskatologi«7 Navne på aktører og skribenter: Per Aagaard, Finn Riber Jensen, Søren Prahl 1943 *Causeri: Professor Lindhardt:»Evangelieforkyndelse og reklame«semesterprolog. Per Aagaard. Julefesten blev afholdt tirsdag den 14. december.»en Sang om en - for alle stud.theol'er meget karakteristisk Bevægelse«med billede af Munck som»pave Johs. XXIV«.»En godmodig Vise om Vore egne Mærkværdigheder«T.Ø.»Under Kaffen synges...«.»løgstrup i Baronens Seng«. Jakob Rod og Per Aagaard»Das Erlauer Dreikönigspiel«. Oversættelse af et middelalderligt krybbespil. Navne på aktører og skribenter: Elisabeth Munck, Jakob Roed og Per Aagaard 5 - som ikke betyder»tyndt øl«, men»theologisk Ølklub«og i øvrigt er pseudonym for Per Aagaard. 6 Protokollen oplyser:»... skrevet ved en tidligere Lejlighed; den skulde paa morsom Maade vise de[n] gammeltestamentlige Metodes Anvendelse paa Historien«. 7 Manuskriptet findes i to versioner en uden dato og en dateret den 17/ Ifølge protokollen blev festen fejret torsdag den 10/12. Protokollen oplyser i øvrigt, at»stykket var udarbejdet _ af stud. teol. Prahl _ af teol.erne Prahl, Aagaard og Roed, og _ paa Prof. Muncks Initiativ og Idé af Aagaard, efter at Stykket havde vist sig at være for kort«.

4 Af frygt for repressalier fra besættelsesmagtens side blev julefesten dette år aflyst *Causeri: Bent Noack taler om Sydslesvig. Semesterprolog ved Per Aagaard. Julefesten blev holdt lørdag den 15. december. 8»Sangen om os selv«t.ø. [Per Aagaard].»En Bog om Nissen«U.å. men i Muncks forelæsning nævnes årstallet Per Aagaard. Revy u.å. men med eksamination af Johannes Kibeck Jepsen. 9»Das Erlauer Dreikönigspiel«. Denne gang med hyrderne som jødiske partisaner, de hellige tre konger som lederne af de tre stormagter og Herodes som Hitler. Navne på aktører og skribenter: Chr. Overgaard (den russiske repræsentant), Peter Nissen (den græske repræsentant), Asger Højlund (Herodes) 1946»Den omvendte Verden«10 *Causeri: Prenter. Semesterprolog ved Per Aagaard. 8 Julemødet er i foreningens program for efteråret 1945 annonceret til (tirsdag) den 11/12, som det var skik, men afholdes lørdag den 15/12. Jeg kan tænke mig, at man har ment, at der var lidt mere at fejre dette år og derfor lagt julefesten på en lørdag. 9 JK dimitterede i 1943 og blev kandidat i På bagsiden af mit eksemplar er der med blyant bl.a. skrevet:»lørdag d. 15 Dec. Kl. 8 præcis Julefest paa Dr. Margrethesvej«, hvilket kunne tyde på at denne sketch stammer fra Det første år julefesten blev holdt på Universitetet.

5 5 Julefesten blev holdt onsdag den 18. december.»en absolut alvorlig Sang til vore Medlemmers Forherligelse«(Den 18/12) [T.Ø.] Per Aagaard. Henning Jensen»behandlede«kandidaterne. Frode Grønbeck Madsen sang og Jørgen Enevoldsen spillede. Revyen hed dette år:»den omvendte Verden«med»Kætterdomstolen mod Sløk«. Ras Erling ben Shamra, Pius Gregorius, Beck-Løgstup, Monachos og Reginus. 11 Navne på aktører og skribenter: Per Aagaard, Henning Jensen Staunsbæk, Grønbæk Madsen, Jørgen Enevoldsen, Kristian Kjeldgaard (Sløk), Bent Hein (Munck), Kristen Erik Andersen (PGL). Desuden Bent Mogensen (Rosendal), Erling Munck og Jørgen Munck. 1947»Fakultetet på Rejse«*Causeri: Semesterprolog ved Johannes Johansen. I efterårsprogrammet blev festen annonceret (»ventelig«) til mandag den 15. december. Det ser dog ud til, at den blev afholdt søndag den 14.»Kaffebordssang ved Teologisk Forenings Julefest 14. December 1947«h.a. vicarius dvs. Johannes Johansen. Optrykt i JJ's lille hefte fra Se forordet til dette. Revyen hed dette år:»fakultetet på Rejse«. 1.Indledning 2.1. Billede: Fakultetsmøde - December Billede: Friit Løb og hans arbejdsbyrde 4.3. Billede: Løgstrup i Caux 5.4. Billede: Prenter i Lund 6.5. Billede: Med Kresten Erik Andersen og professor Graversheik Billede: Med Friit Løb, Graversheik, Tidestrup. Dette manuskript er underskrevet:»-k«, hvem det så kan være? 11 Revyen findes i to versioner. En længere og en kortere, som findes i Mucks arkiv, og som ser ud til at være en forkortet udgave af den længere version.

6 6 Navne på aktører og skribenter: Johannes Johansen, Peter Neergaard Jessen (Hammershaimb), Mads Lidegaard (Knud Kristensen). 1948»Onde Drømme - i Røverkulen«JM *Causeri: Johannes Munck Semesterprolog ved Johannes Johansen. JM »Vär hilset Kammerater...«??? Revyen hed dette år:»onde Drømme - i Røverkulen«. J.F. & J.M. [Johannes Flensmark og Jørgen Michaelsen]. Revyen var formet som et langt stykke. Et hæfte af Jørgen Michaelsens: Ting og Sager fra fem Aar findes s. 15 en»sang fra Theologisk Forenings Julekomedie fra Røverkulen 1948, v. Flensmark og mig«:»ak, hvem der sad i Haslev / og drev Mission i Fred«. Jørgen Michaelsen. Flensmarks manuskript med 3 vers er bevaret. Navne på aktører og skribenter: Jørgen Michaelsen, Johannes Flensmark, Svend Axel Axelsen (Bartholdy), Jørgen Estrup Jensen (Prenter), Helge Lundin (Løgstrup), Kaj Baagø (Lindhardt), Th. Thordarson (djævelen) og Erling Munck. 1949»Teologens Liv i Tekst og Sang«*Causeri: Johannes Sløk. Semesterprolog ved Johannes Johansen. JM Festen blev afholdt lørdag den 17. december.»en liden at sjunge Vise til Kandidatens Ære«af Emeritus [Johannes Johansen]. Sange i»sange til teologisk Forenings Julerevy 1949.»Julerevy til Teologisk Forening 1949«i Jørgen Michaelsens Ting og Sager fra fem Aar, s Heri findes også s. 32»Staa op nu, Teologer. Sang til Teologisk Forenings Skovtur Sept. 1949«.

7 7 1.»Teologisk Tipsklub«12 2.»Fakultetets Have«- Torben Skjerk 3.»Teologtyper«4.»Røverfakultetets Aand«- Olfert Christensen 5.»En Sørens Lektor«(om Sløks romerrejse) - sunget af Torben Skjerk 6.»Brev fra [H.C.] Lorenzen«- Rønn Sørensen 7.»Wiingren«- Niels Erik Sørensen 8.»Den glade Enke«(om Prenter og Wingren) - Niels Erik og Jens T. Lyngsø *9.»Sløks Romerrejse«- Bent Smidt Hansen 10.»D.M.S.-Sang«- Torben Skjerk 11.»A Carmel Spiritual«- Olfert og alle 12.»Hr. Professor«- Rønn Sørensen 13.»Den gamle og Kandidaten«- Olfert og Skjerk 14.»Den gamle Præst«15.»Slutningssang«I et andet af Mick.'s hæfter: Sange til Teologisk Forenings Julerevy 1949:»Teologens Liv i Tekst og Sang«findes en del af disse numre men i en anden rækkefølge og med titlerne i lidt ændret form. 1.»D.M.S.-Sang«2.»Sløks Romerrejse«3.»Den Gamle synger«(»ak, teologisk Student jeg gaar...«) 13 4.»Teologtyper«5.»Wiingren«6.»Teologisk Tipsklub«7.»Røverfakultetets Aand«8.»Teologens Ankomst«9.»Den uerfarne Rus«[mærket med et minus] 10.»Den glade Enke«11.»Hr. Professor«12 Det følgende er skrevet på baggrund af Jørgen Michaelsens noter. JM havde skrevet revyen. De nævnte personer var aktørerne. 13 Findes også i Ting og Sager fra fem Aar s. 16 med titlen:»theologsang«og tilføjelsen:»skrevet Julen 1948«.

8 8 *12.»Udtog fra Carmel«14 13.»Her sidder jeg nu i min Præstegaard«Navne på aktører og skribenter: Jørgen Michaelsen, Johannes Johansen, Torben Skjerk 1950»Besøg på Børglum Kloster. Et Munkespil i tre akter«? *Causeri: Prenter»fortæller om sine Rejseoplevelser«*Semesterprolog ved Helge Severinsen?? Festen blev afholdt fredag den 15. december akt 1. Klostersangen - dialog 2.»I cellen så kold...«- dialog 3.»Her bag klostrets høje mure...«2. akt 4. Dialog 5. Kættersangen - dialog 3. akt 6. Dialog 7. Slutningssang *Causeri: P.G. Lindhardt? *Semesterprolog ved Helge Severinsen?? 1. Ud over landet ligger der kirker 2.»Fodboldpræsten«14 Kun overskriften. Er muligvis identisk med»a Carmel Spiritual«. 15 Aarhus Amtstidende den 14/ Det oplyses i samme avis, at Jysk Akademisk Kor skulle underholde. 16»Åndeforhandling«? Revyen var skrevet af Jørgen Michaelsen.

9 9 3. Kirkefesten i Haderslev 4. Åstrup er en digterånd 5. Bibelforstand 6.Universitetsgudstjenesten. Jørgen Michaelsen. Sunget af Bent Smidt Hansen 7. Universitetstro 8. Den ekspastorale Høgsbro 9. Elverhøj (Kr. Erik - Sløk) 10. Grundtvig og julen 11. I Norges fjelde der gik en jente 12. Annie get your gun»elverhøjjeg lagde mit Hoved til Elverhøj«{om K.E. Andersen og Sløk}»Hammershaimb som Abr. Ham-ham« [Prenter:»Hvem skyder bedst - etc.«] 2. *[Munck:»Hvem kan det nye Testamente - etc.«] 3. *[Duet: Prenter og Munck] 4. *[Duet: Prenter og Munck] 5. *[Løgstrup:»At læse Heidegger etc.«] 6. *[Duet: Prenter - Løgstrup] 7. *[Duet: Prenter - Løgstrup] 8. Hammershaimb:»Praleri og Bøsserøg«9. Alle ( Lindhardt)»Hvem sidder ned og mæler ej et Muk?«10. *[Duet: Prenter - Lindhardt] 11. Hammershaimb:»Give me that old time religion«12. *[Munck's Cowboysang] (2 Vers) 13. *[Lindhardt (til Munck):»But you can't ride to heaven etc.«14. *[Prenter (til Lindhardt):»And you can't ride to h.«15. *[Løgstrup (til Prenter):»But if you come to heaven - «] 16. Hammershaimb:»And the devil is sad«med kor:»i ain't gone agree my Lord no more«17.[alle:»for min Sag - det er din Sag«] (My business is your business) 18. [Alle:»Den store Kærlighed er vidunderlig«] 17 Her er tilføjet:»1950, Mick.«

10 10 Navne på aktører og skribenter: Jørgen Michaelsen, Thorkild Lyby, Erik Stougaard Thomsen, Bent Smidt Hansen, Kristen Erik Andersen. 1952»På bjerget og på kajenprenter og Søe«(?) Jørgen Michaelsen *Causeri: *Semesterprolog. [Søe på besøg i Teologisk Forening. Jørgen Michaelsens hæfte med titlen: Teologisk Forenings Julerevy 1952]. 1.»Indledning«2.»I teologisk Auditorium«3.»TidehvervsættenVi har her i Danmark en tidehvervsæt«4.»afsked ved Kajen«*5.»Duet mellem Prenter og Søe«*6.»Prenter Hjemme«*7.»Slutningssang«Navne på aktører og skribenter: Jørgen Michaelsens 1953 *Causeri: *Semesterprolog.»Areopalads«. Poul Bredsdorff *»Skats hyrdebrev«. Jørgen Michaelsen *»Helander - Hallesby«. Jørgen Michaelsen *»Som ungkarl da har man det godt«. Om Prenter. Jørgen Michaelsen»'Hvad er sandhed?' lød Pilatii ord«. Jørgen Michaelsen Navne på aktører og skribenter: Jørgen Michaelsen, Poul Bredsdorff, 1954»Den teologiske kandestøber«

11 11 *Causeri: Semesterprolog. Thorkild Lyby. Revyen er i 8 scener + en finale. 1. scene: 2. scene: 3. scene: 4. scene:»vort kristenliv bli'r ødelagt«,»til lykke, kæmpesamling, ja«,»og Exner sad ved højebord«,»da hørtes i Tulstrup der sus og dus«,»ordmaleri«5. scene:»de andre drenge, de er så vilde«6. scene:»ovre på Sjælland, der boede Hal Koch«7. scene: Munck som matematiker 8. scene: Finale:»Han er ikke noget særligt, han er en almindelig mand«navne på aktører og skribenter: Thorkild Lyby, Gunild Krøigaard, Palle Dinesen, Poul Bredsdorff, Per Østerbye, Niels Jørgen Riis, Poul Exner, Jørgen Vikjær Andersen. 1955»Teologisk Forenings julerevy 1955«*Causeri: Semesterprolog. Thorkild Lyby.»Teologisk Forenings julerevy 1955Prolog«1. scene.»billy Graham«. Poul Bredsdorff (BG) og Niels Jørgen Riis 2. scene.»teologine, hovedpine«. Gunhild Krøigaard 3. scene.»af 3. Krønikernes Bog«. Poul Bredsdorff 4. scene. Prolog. Gunhild Krøigaard 1. glimt. København-Århus. Gunhild Krøigaard 2. glimt. Forum Romanum. Poul Bredsdorff 3. glimt. Kampen om makaronierne. Gunhild Krøigaard 4. glimt. Om aftenen mødtes man på»bibliotheca«. Gunhild Krøigaard 5. glimt. En didaktisk epilog. Gunhild Krøigaard

12 12 5. scene.»løvejagten«. Poul Bredsdorff 6. scene.»onkel Ejlers brevkasse«. Gunhild Krøigaard 7. scene.»fuglsang-damgaard visen«. Poul Bredsdorff 8. scene.»lysbilleder«-»glimt fra Romafærden«9. scene. [Slutning] Navne på aktører og skribenter: Poul Bredsdorff, Gunhild Krøigaard, Niels Jørgen Riis, Henning Lehmann, Poul Exner, Thorkild Lyby, Kaj Baagø 1956»Kong Davids fristelse«causeri: cand. theol. højskolelærer Kjäer Olsen (?) [Hans Kryger Olsen?] Semesterprolog. Thorkild Lyby.»Kong Davids fristelse«1.på Melkisedeks vis. Lise Bender og Poul Bredsdorff 2.fristelsen - Niels Jørgen Riis, Poul Exner og Knud Ottosen 3.nyt fra vestfronten 4.noget om nogen»i Genesis står, hvad der står«. Lise Bender 5.mere nyt 6.elegi ved en opslagstavle»de bøgelyske ord«. Poul Bredsdorff 7.i Jonas's tegn»at Danmarks Radio er farlig«. Henning Lehmann 8.troldmandens lærling»neppers Hebræerbrevsøvelse«. Gunhild Krøigaard og Poul Bredsdorff 9.en gudedrik»vi har en forening ved vort fakultet«10.en fremmed kommer til byen»gæsteforelæsning«. Poul Bredsdorff 11.children's corner»vi styres, som sikkert vil vides«. Henning Lehmann 12.ældsterodet 13.Slutningssang Navne på aktører og skribenter: Lise Bender, Poul Bredsdorff, Gundhild Krøjgaard, Poul Exner, Henning Lehmann, Niels Jørgen Riis, Herluf Andersen og Knud Ottosen. 1957»På månen«18 18 Hovedforfatteren var Søren Nordentoft.

13 13 Causeri: Regin Prenter 1.Fakultetsmøde på jorden (Århus) 2.Prøveforelæsning 3.»Den etiske fordring«4.konspiration.»løgstrup kom nu her og se«(prenter),»jeg vil rejse til månen«(lindhardt) og»jonas, ved du hvad jeg tror«(hammershaimb og Munck) 5.Studenterpræsten ved søen i universitetsparken - Lise Bender 6.Slutningssang [Ordet: Århusteologien bruges. For første gang??] Navne på aktører og skribenter: Søren Nordentoft, Poul Bredsdorff, Knud Ottosen, Lise Bender, Hans Olav Okkels, Peter Pade 1958»Jorden rundt i 80 dage«causeri: Arne Frees Christiansen 1.Et fakultetsmøde i Århus 2.Og så til Alrø.»Mi nabo, æ præst, æ bløwn dowter i daw«3.profeten i ørkenen 4.Fundet af P-kilden»En vise om en vranglære i Prenters Dogmatik«5.Mørke-Kæsarea retur 6.My dear little friends»indien! Baagø i Indien«. Peter Pade 7.Indianernes overfald på Pacifik-banen»Lindhardt a la cow-boy«. Peter Pade 8.Grundig vrede i Midgård 9.I anledning af pavevalget»rom«10.den ekstraordinære»som grøn konfirmand blev jeg af mor«. Lehmann. Sunget af Peter Pade. 11.I Londontågen - eller: det tandetiske problem 12.Et missionsmøde i Harboøre 13.Danke vielmals (ad modum Nepper) Navne på aktører og skribenter: Peter Pade, Henning Lehmann, [Munck:»velle«for ville. Løgstrup:»Sandt for dyden«. Forskellig

14 14 karakteristika, der går igen]. 1959»Jul i det gamle Fakultet«Causeri: Johannes Aagaard 1.Fakultetsmøde 2.»Vejen går til Skøddestrup«3.»Hallo, Fiig-Pedersen, jeg er forfærdet«4.»en bitter klage af en from student til en herværende professor i aktualiserende kirkehistorie«.»ty, ja tyv, det skal du være«. Niels Thomsen 5.»Julemandens sangi karismatikken før Clemens Romanus«6.»Aagaard«7.»Pavegildet eller Hvis koncilieplanerne bleb til virkelighed, ville det måske gå sådan!i Rom der skulle være gilde«8.»bukdahl«9.foredrag af Prenter og julen 10.Slutsang:»Professorer i kærlig krans«19 Navne på aktører og skribenter: 1960 Causeri: Knud Bang [JM] 2.Flash-back 3.Mission-reklamologisk intermezzo -»Hvem sidder der bag fjælen...«. Henning Lehmann 4.Kemp for alt, hvad han... - Peter Kemp spillet af Knud Ottosen 5.Ode til mit fakultet -»Oh fakultet, hvor alt er såre godt«. Poul Bredsdorff(?) (+?) 6.Ta' hjem -»Dengang Skydsgård drog afsted«19 Et duplikeret program findes i foreningens protokol og indeholder ikke mindre end 41 numre!

15 15 7.Hjælpeklassen 8.Gavebordet -»Forleden var der fødselsdag«. Henning Lehmann 9.Vikingespillet. Henning Lehmann. Ole Jensen 10.My fair Trans-lady eller Pygmali-ånden går igen -»Hvert et eksegetisk navn er her«11.advent am Rhein -»Es gibt etwas im Himmel«12.Finale Navne på aktører og skribenter: Poul Bredsdorff, Henning Lehmann, Knud Ottosen, Ole Jensen, Elisabeth Østergaard Poulsen 1961 Causeri: Johannes Munck. Causeriet findes i Muncks arkiv, HS Qumran-menighedens allerhøjeste råds forsamling - Fakultetsrådsmøde 2.Noget om Kittæernes skibe el. vor gamle kirkeskude -»Her er et lille rart fakultet«3.*transjordanerne og methusalemianerne - 4.*Hvor der kan sige både pro et rector - 5.*I Sydlandets teologiske dormitorium - 6.*Den nordgalatiske gæst -»Der vandrer en underlig gråsprængt en«[i HL's håndskrift] 7.Retfærdighedens lærer, h.a.dec. el. Hin enkelte og de mange -»En skål for den kø«. En vise om Sløks forelæsninger 8.20 år med de unge beduinhjem -»Tyve år fylder Danmarks 'Unge Hjem'«9.Et mord -»Ham Heidegger havde det godt«10.i guillotinens tegn -»(Ja) Sådan gik det til, den gang præsten i Naur«11.Nyt fra det jordanske akademi - Blixen og Løgstrup. Henning Lehmann 12.*Finale Navne på aktører og skribenter: Ole Jensen (Karen Blixen), 1962 *Causeri:

16 16 1.Fortæller og fakultetsrådsmøde 2.»Fyrstinden, min sibylle«. Henning Lehmann 3.»Jeg købte en gård i den rygende blæst«. Th. Lyby Eksamination 4.»Den stilfulde professor Sløk«. Th. Lyby 5.»Vækkelser i det nordøstlige Asturien«. Th. Lyby. Fremført af Svend Bjerg 6.Åndemaning 7.»O Kvægegeled«8.Radioudsendelse: Samtale mellem Bent Noack og Kaj Erik Lindquist (Ole Jensen). Henning Lehmann 9. Radioudsendelse:»Det store teologiske parløb«10.»kan man se, at jeg er Kirkens store kaptajn Blod?«(Valdemar Aastrup). Th. Lyby. 11.»På legepladsen«(knud Ottosen). Henning Lehmann 12.Retouche.»Teatrets lyst er Floridor«,»Det var efter premieren«,»de sidder i vor psyke som«,»fri og fro«,»så skal man altså til at klatre«og»ser De, retouche behøver man ikke«. (Jørgen Steenbæk). Henning Lehmann 13.»Since we scots appreciate you«(knud Ottosen). Henning Lehmann 14.Fortæller og fakultetsråd 15.»Alouette, gentille alouette«navne på aktører og skribenter: Th. Lyby, Poul Berg, Viggo Mortensen (K.E. Løgstrup), Svend Bjerg, Per Bilde, Knud Ottosen, Valdemar Aastrup 1963»Vers for i aften«*causeri: 1.Rammende bemærkninger - Fakultetsrådsmøde 2.Kalenderpigen - fru Lindhardt 3.En hermeneutisk amanuensis's deficente modus - Lehmann-vise (Marianna Olsen). Th. Lyby 4.Exit in Humaniora - Rektorvise (Knud Ottosen) 5.Ti vi ka' li på den jydske Vestkyst - PG som discjockey 6.Mellem disse grønne høje - i fjernsynstårnets skygge - Munck og Mulvad. Jørgen Michaelsen

17 17 7.Hans Helligheds Familie - Min familie. Jørgen Michaelsen? 8.Patriarkalske Reginiana - Prenter-monolog 9.På legepladsen (fortsat fra i fjord) - Sandkassen 10.Løgs(tr)uppovic bag jerntæppet - Løgstrup-sketch (Viggo Mortensen) 11.Ko(r)sak-etik - Løgs(tr)uppovic-vise (Viggo Mortensen) 12.En rødvinskontentionel doctor - tys! - Thys! - Phønikisk vise 13.Fremmedgørelsens A B C - Fakultetsrådsmøde 14.Absurdistisk forelæsning i 5 levende billeder - Absurdist-forelæsning - Sløk (Jørgen Steenbæk) med Lars Holm og Steffen Støvring 15.Grapho-kalejdoskop - eller Spørg fru Gerda - Gerda Lindhardts brevkasse 16.En rus orienterer sig - Rus-orientering (Knud Ottosen). Th. Lyby 17.Plysbjørn. En morale - 18.Finale -»Nu kommer Ole med paraplyen«navne på aktører og skribenter: Th. Lyby, Inga Marianna Olsen, Viggo Mortensen, Poul Saugbjerg, Valdemar Aastrup, Jørgen Stenbæk, Lars Holm, Steffen Støvring 1964»Den topløse - revyen uden hoved og hale«*causeri: På revyens forside står:»nihil obstat R. Prenter«. På dette tidspunkt har cencurinstitutionen åbenbart være indført. 1.Flugten til Amerika 2.Fakultetsmøde 3.»Man i sin specialetid«- Lars Holm 4.En sjæl efter forprøven. I. 5.Løgstrup i Hyllested. I tre scener. 6.Tjæreborgpræsten - Knud Münster(?) 7.En sjæl efter forprøven. II. 8.»Mit navn det er Otzen og Benedict«- Lars Holm 9.Eksegetisk gennemgang af»bro, bro, brille«ved Hammershaimb 10.En gæsteprofessor 11.En sjæl efter forprøven. III. 12.Pastorale 13.Manifest

18 18 14.Finale.»Hello kaere gamle Danmark, uncle Jonas' coming back«navne på aktører og skribenter: Lars Holm, Jørgen Steenbæk, 1965»Knud Alice i æventyrland«*causeri: Henning Lehmann Opbygget i 12 kapitler med lange refererende overskrifter. 1.Løgstrup, Rosemarie og Prenter Kanin. 2.Fakultetsmøde 3.Balling om ekskursionen 4.»Herre min Gud, hvor hans måne lyser«- Knud Münster (Käthe Münster) 5.NTalt 6.»Mit navn er Hans Gottlieb«7.»Jer er født theologine og som kvinde blev jeg skabt«8.studenterrådsmøde 9.»Den lille frække Diderik«10.»Dengang, da jeg var kun omtrent en tredjedel så stor«11.meditation for to amanuenser 12.»Da jeg var ung og driftig, da havde folk format«13.epilog ved doktorpromotion i Lund 14.Slutningsvisen Navne på aktører og skribenter: Knud Münster, Käthe Münster, Fürstin (svensk stud. theol.) 1966»'Ramløsa' (Geistiges Sprudelwasser)«*Causeri: 1.Fakultetsmøde. I. 2.Exit Sløk! (Olaf Andersen) 3.Fakultetsmøde. II. 4.Ballings vise.»lykkelig er en dekan«5.»bodil var en pige gæv - trods årene så ung«6.løgstrup-monolog

19 19 7.Cleo (Lars Holm). Knud Münster 8.»Mit navn, ja det er Birkedal, hva' siger det Dem no'et«9.studenterfodlæge 10.De elleve 11.Post phestum - Hyldal 12.Interview med Aagaard 13.Talsang.»Seks lys på et bord«. Knud Münster. 14.Slutvise Navne på aktører og skribenter: Hagbard Olav Andersen, Lars Holm, Knud Münster. 1967»Filmorientering«med I.C. Lauritzen *Causeri: 1.Fakultetsmøde 2.»Her står jeg hver aften på risten«(om P.H. Jørgensen) 3.Øvelse hos Tiger Jack 4.Fragment af 6. Mosebog (Diluvialiticus). Henning Lehmann 5.»Hvor er nu min sok, hvor er nu Ernst Bloch«(om Bukdahl) 6.»Non sir at kirken står i en svækket position«7.plys-otte 8.»I sin lune præstebolig«9.jørgen Bøgh 10.»'Skyggen af en gigant' med undertitlen 'Fiktion - Konfektion'«11.»Søn af Blegansigt i glansen af Jabne«13.Nr. Ågård kommuneskole 14.SPECTER 15.»Når vinteren tilstopper grøfter - så grav«navne på aktører og skribenter: 1968»Skat, du ved jeg ikke kan høre, hvad jeg tænker, når Radioen går!«20 20 Det er tilsyneladende første år revyholdet kalder sig:»hans Pavelige Helligeheds Acteurs. Teologisk Forenings Selskab Til Julerevyens Fremme«.

20 20 *Causeri: 1.Fakultetsmødet 2.Dags dato. Mel.:»Vi lister os afsted«- Hanne Steenbæk (Annelise Søndengaard). Rolf Garfield Mortensen (?) 3.»Love, Liebe, amour og kærlighed«(lars Holm). Knud Münster 4.Dramatisk forum. Om Knud Banning (Olaf Andersen) 5.Danmarks Skoleradio. (Svend Andersen) 6.Fra Akademiet. Mel.:? Lars Holm 7.Midtjysk Regionalradio. Olaf Andersen (?) 8.Dansktoppen. Peter Widmann. Knud Münster 9.Ædespalten 10.Søndagsuniversitetet 11.Kirkeligt magasin. Rolf Garfield Mortensen 12.Bogmagasinet Bizar 13.Søndagens sport. Olav Andersen 14.Slutningsvers Navne på aktører og skribenter: Knud Münster, Svend Andersen, Vagn Andersen, Rolf Garfield Mortensen, Anne Lise Søndengaard, Lars Holm 1969»Messe for sex 69«*Causeri: 1.Fakultetsmøde 69 2.Økumene 69. Mel.:»Du må få min sofacykel«3.prøve 69 4.Odysséen 69. Prenter. Knud Münster 5.Augustin 69 (Olaf Andersen og [Svend Andersens 1. kone]) 6.Messe 69. Lars Holm (?) 7.Mode 69 8.Hejne 69 9.Bastian 69. Rolf Garfield Mortensen 10.Æventyr Slutvers, også i en håndskrevet version

21 21 Navne på aktører og skribenter: Rolf Garfield Mortensen, Olav Andersen, Niels Henrik Arendt, 1970»Cirkus Theo«*Causeri: 1.Det gamle fakultets afskedssymposium med 1a.Prenter-vise 2.Spørgerådet 3.Kristeligt Folkeparti (Mel.:»Ja, vi elsker dette landet«). Vagn Andersen 4.Willkommenheissung des Vorsitzenden Luebue. Svend Andersen 5.P.G. Lindhardt-vise. Sunget af Niels Henrik Arendt 6.Løgstrup om kærlighed 7.Danksagung des Vorsitzenden Luebue. Svend Andersen 8.»Nå«. Sunget af Karen Skydsgaard. Knud Münster (if. NHA). 9.Otzen-forelæsning 10.»Drømmebilleder«Navne på aktører og skribenter: Vagn Andersen, Svend Andersen, Niels Henrik Arendt, Karen Skydsgaard, Knud Münster 1971»Farve-reklame-TV«*Causeri: 1.»'Kærlighed og fantasi' med undertitlen 'Hjerternes fest'«. Rolf G. Mortensen 2.»Børn nu skal I høre«. Rolf G. Mortensen 3.Dagens engel. Rolf G. Mortensen 4.Kirkeligt spektrum. Jens Kvist 5.Eremitkrebsen. (Om Thyssen). Jesper Kiil Jørgensen 6.Troldmandens lærling. Jens Kvist 7.»Mit navn er altså Aagaard«. Svend Andersen (?) 8.Det apokalyptiske kontrapunkt. Jesper Kiil Jørgensen 9.Sporten. Jesper Kiil Jørgensen 10.Slutvers

22 22 Navne på aktører og skribenter: Rolf G. Mortensen, Jesper Kiil Jørgensen, Jens Kvist, Bodil Højlund(?), Svend Andersen 1972»Det nye pluralistiske evangelium«*causeri: 1.Sic transit gloria fakultatis. Jesper Kiil Jørgensen 2.Ole Jensen-vise. Vagn Andersen 3.Kildesondring m.m. i GT. Jens Kvist (?) 4.Røndesang 5.DEN STUNDESLØSE OG DEN POLITISKE FORTIDSGRANSKER. Comedie udi tre Acter Af Ludvig Holberg. Vagn Andersen 6.Ord. Rolf G. Mortensen 7.P. Steensgård Lauridsens lovsang. Jesper Kiil Jørgensen og Rolf G. Mortensen 8.Pluralismen (Om Anna Marie Aagaard). Ruth Tiedemann 9.Krydsild. Jens Kvist 10.Fru BØGELY-vise. Navne på aktører og skribenter: Jesper Kiil Jørgensen, Vagn Andersen, Rolf G. Mortensen, Jens Kvist, Ruth Tiedemann 1973»Vækkelser ved A.P.T. (Anders Pontifex Thyssen)«*Causeri: Anna Marie Aagaard (?) 1.Den barthske vækkelse, eller det babylonske alternativ. Jens Kvist (?) 2.»Theologien til hest«. Resurrectio per crucem equestris dannebrogis. Jesper Kiil Jørgensen 3.Den viggo-torianske vækkelse, confessio moderna. Svend Andersen 4.Resurrectio propter absentiam theologicorum. Jesper Kiil Jørgensen 5.Den helle-nistiske vækkelse. Jens Kvist 6.»De styrende organers vækkelse«. Resurrectio organorum virilium. Jesper Kiil Jørgensen (?) 7.Den rusticane vækkelse: Russen med tankerne. Svend Andersen

23 23 8.Den secular spiritistiske vækkelse. Spiritus columbae. Jens Kvist 9.Indledning til disputatsen Navne på aktører og skribenter: Vagn Andersen, Svend Andersen, Jens Kvist, Jens Peter Askov, Ruth Tiedemann, Gert Christensen, Ulla Nørager (?) og Søren Jensen. Pianist: Jens Kjeldsen. 1974»Besættelser«*Causeri: Paul og Anna Sophie Seidelin (?) 1.Prolog in Hölle. Fandens vise. Jens Peter Askov 2.Prenterror. Søren Jensen 3.Leiden. Jens Kvist 4.Udskrift af dommernes bog (JDC) 5.Puer progenatus Jacobi facilis. Jens Kvist 6.Dåbat. Jens Peter Askov 7.Ø.K.-menisk aktivisme. Ruth Østergaard Poulsen 8.Et skelsættende foredrag i Teologisk Forening. Aage Rydstrøm Poulsen 9.Vedr. en nyelig fremkommen oversættelse af Det nye Testamentes kanoniske bøger. Jens Peter Askov 10.Frelse - igår, idag og imorgen 11.Professorens vise. Aage Rydstrøm Poulsen (?) Navne på aktører og skribenter: Jens Kvist, Jens Peter Askov, Aage Rydstrøm Poulsen, Søren Jensen, Ruth Østergaard Poulsen 1975»Jubelrevyen«*Causeri: 1.Vor Moder, DRONNING MARGRETHE's svare Qualer og deris lyckelige Uudgang... Jens Peter Askov 2.Nå. Jens Kvist 3.Glad- og fromesse (Missa misera). Jens Kvist 4.Johamlet Sløkspiir 5.Næse-vise. Jens Peter Askov

24 24 6.Johs. Aagaard og gurubevægelserne. Jens Peter Askov 7.»Svendses lykkelige død«. Søren Jensen 8.»Med min kone har jeg levet flere år i fryd og gammen«. Ruth Østergaard 9.Missa bocciana 10.Jervell: Den suke charismatiker. Jens Peter Askov (?) Navne på aktører og skribenter: Jens Kvist, Jens Peter Askov, Søren Jensen, Ruth Østergaard Poulsen 1976»Bukdahls fødselsdag«*causeri: 1.Interview med Jørgen Bukdahl. Hans Jacob Hansen 2.Bukdahls fødselsdagsselskab. Søren Jensen 3.Ombygningen. Jens Peter Askov 4.Joh. 21, »Folk er altid utilfredse med den løn de får«6.per Lønning 7.De ærgerriges sang 8.De ringer vi spiller. Jens Kvist 9.Lidelsens problem. Søren Jensen til original melodi af Helge Gramstrup 10.Spionen der kom ind fra Gylling. Jens Kvist 11.Slutningsvers i manuskript. Søren Jensen Navne på aktører og skribenter: Jens Kvist, Jens Peter Askov, Søren Jensen, Hans Jacob Hansen, Erik Sloth (P.G. Lindhardt) 1977 *Causeri: 1.Votum votendum honoratissimis &c. Jens Peter Askov 2.Det er ganske trit 3.Alkohol i dåbsvandet. Jens Peter Askov 4.Et forskningsprojekt. Carsten Bach Nielsen (?) 5.Dekanvise. Jørgen Kjærgaard

25 25 6.Mynster-drift. Jens Peter Askov 7.Alkoholdet. Søren Jensen 8.Magnus Magnussen på jobbet. 9.Verdslige teologiske prædikener. Jens Kvist 10.Davids salmer i ny ny-oversættelse. Og ny musikalsk iklædning. Hans Jacob Hansen 11.Præstetanker 12. Afslutningsvers i manuskript. Jens Peter Askov (?) Navne på aktører og skribenter: Jens Kvist, Jens Peter Askov, Søren Jensen, Jørgen Kjærgaard, Hans Jacob Hansen, Carsten Bach Nielsen (?) Benny G. Schuster 1978»Symposia«*Causeri: 1.Åbningssang. I manuskript. Jørgen Kjærgaard 2.Vise i anledning af Universitetsjubilæet i det Herrens år Jørgen Kjærgaard 3.Paulus-symposium 4.Salvatore Spera:»Dialektisk - ikke-dialektisk«5.vise i anledning af Biskop Højrups Anholtfærd. Carsten Bach Nielsen 6.Kirkelig(t) moro i Gellerup. Jørgen Kjærgaard 7.»Kristendom på tossen«.»jordeliv«.»den røde tråd«. Knud Riis (?) 8.Skilningsmisvise. KFUIM anno Hans Jacob Hansen 9.KRF-bogen 10.Bavianvise. Søren Jensen 11.Konfirmatisk seance. Knud Riis Navne på aktører og skribenter: Søren Jensen, Jørgen Kjærgaard, Hans Jacob Hansen, Carsten Bach Nielsen, Knud Riis Causeri: Johannes Sløk.

26 26 Causeriparodi: Parodi i manuskript. Søren Jensen 21 Gennemgående figur: Benedikt Otzen 1.P.H. Jørgensen til bispevalgmøde. Jørgen Kjærgaard 2.Årets teologiske disputats 3.Præstesag: Tom Øller Jensen 4.Teologisk mandegruppe. Benny Schuster 5.Jens Møllers Memoirer. Jørgen Kjærgaard 6.KFS på farten. Jørgen Kjærgaard 7.Margrethe Aukens vise. Anne Bredsdorff 8.ER's bogudgivelse 9.Elendighedens teologi. Søren Jensen 10.Slutsang i manuskript. Jørgen Kjærgaard Navne på aktører og skribenter: Søren Jensen, Jørgen Kjærgaard, Anne Bredsdorff, Benny Schuster, Kim Jakobsen 1980 Causeri: K.E. Løgstrup Causeriparodi: Søren Jensen. Parodi i manuskript. Gennemgående figur: Henning Lehmann 1.Cand. Ethol. Søren Jensen 2.Teol-rus, både - og 3.4. november - en valgdag. Benny Schuster 4.Det åbne ægteskab. Søren Jensen 5.Profet 1980 INRI. Knud Riis 6.By-tinget 7.Exit P.G. Lindhardt. Jørgen Kjærgaard 8.Tranholm og tyrkerne 9.Tre-i-een. Søren Jensen 21 Desuden er der bevaret causeriparodier af K.E. Løgstrup (med visen om Sløk og tamburinen), Kirsten Nielsen og Henning Lehmann (var Balling den 5.?).

27 27 Navne på aktører og skribenter: Søren Jensen, Jørgen Kjærgaard, Knud Riis, Benny Schuster, Carsten Bach Nielsen, Helle Sommer, Anne Bredsdorff, Kim Jacobsen, Poul Rossen, Christian Madsen 1981 Causeri: Causeriparodi: 1.Indledningssang. Søren Jensen 2.Suetonius Montanus - eller den fortalte licentiat. Jørgen Kjærgaard 3.Den kristne grundfortællings indholdsbestemmelse. Søren Jensen 4.Dorothee Sölle: Kirkens sag - Fredens sag 5.I anledning af Fakultetets Portrætgalleri. Carsten Bach Nielsen 6.Denne juls nærforventning. Jørgen Kjærgaard 7.sam-ARBEJDET ADLER... - Om en Kierkegaard-filmprojekt. Jørgen Kjærgaard 8.»... og myldred'...«9.valg 81. Benny Schuster 10.Sløks sprog. Søren Jensen 11.Jert Huus skal I bygge... Søren Jensen 12.Vise i anledning af, at fakultetet snart mister sit ældste kvindelige islæt. Jørgen Kjærgaard 13.Afslutningssang i manuskript. Søren Jensen Navne på aktører og skribenter: Søren Jensen, Jørgen Kjærgaard, Carsten Bach Nielsen, Benny Schuster, Lars Munk Sørensen 1982 Causeri: Helge Severinsen 1. Indledningsvers i manuskript. Søren Jensen 2.Hanstholm-sagen. Jørgen Kjærgaard (og Kim Jacobsen). Sangen blev sunget af Kirsten Villadsen. 3.Taktischer Theologie 4.Hejne Simonsen 60 år. Tilbageblik og ønskedrømme. Jørgen Kjærgaard

28 28 5.Helligdagslovgivningen. Anne Bredsdorff 6.Hortus molina perpetuum. Søren Jensen 7.Fakultetsjubilæet. Carsten Bach Nielsen (?) 8.Præstekoneaspiranter. Helle og Anne 9.»Dersom Herren ikke bygger Huuset, er Bygningsmændenes møje forgjæves...«. Jørgen Kjærgaard 10.Jesus-navnet. Søren Jensen 11.Slutningsvers i manuskript. Søren Jensen Navne på aktører og skribenter: Søren Jensen, Jørgen Kjærgaard, Anne Bredsdorff, Kim Jacobsen, Kirsten Villadsen, Carsten Bach Nielsen (?) 1983 Causeri: Kirsten Nielsen Causeriparodi: Søren Jensen 1.Åbningsvers. Søren Jensen 2.De femten teser 3.Nyhedsbrevet til exegetisk gennemgang. Jørgen Kjærgaard 4.En sang om fred. Anne B og Helle 5.J.L. Ballings poesibog. Søren Jensen 6.Kristenhedens 007-star (- eller: Muldets frænde Nr. Eet). Jørgen Kjærgaard 7.Årets disputats 8.- og de plantede en have. Søren Jensen og Jørgen Kjærgaard 9.Rektorvise. Søren Jensen 10. Slutvers. Jørgen Kjærgaard Navne på aktører og skribenter: Søren Jensen, Jørgen Kjærgaard, Christian Madsen, Helle Sommer, Tine Smedegaard Andersen, Arne Toftegaard Pedersen, Claus Thomas Nielsen, (Anne Grethe Christensen), Lene Thomsen, Margrethe Dahlerup Koch, Kirsten Juul og Anne Bredsdorff Causeri: Viggo Mortensen

29 29 Gennemgående figur: Kirsten Nielsen 1.Indledningssang. Søren Jensen 2.Alma Nielsen. Kirsten Nielsens sang. Jørgen Kjærgaard (?) 3.Trecentoventinove. Lokale Den teologiske kandestøber. Lundehussagen 5.»Vita tua«. Her er dit liv. (Med Jan Lindhardt). Tine Smedegaard Andersen (?) 6.Matte-messen. Kirkeminister Mette Madsens tiltrædelsessalme. Jørgen Kjærgaard 7.Aagaard-san-dut. En moderne korsfarer 8.Quidduplex. Kvit eller dobbelt 9.Processio Aalborgensis. Aalborg-processionen 10.Nicolaus Plumbeus Lembchelicus. Lemche-visen. Tine Smedegaard Andersen og Margrethe Dahlerup Koch Navne på aktører og skribenter: Tine Smedegaard Andersen, Helle Sommer, Margrethe Dahlerup Koch, Anne Bredsdorff, Kirsten Juul, Lene Thomsen, Ninni Lohdal, Christian Madsen, Karl Aage Kirkegaard, Søren Jensen og Jørgen Kjærgaard. Desuden: Eva? Bjarne? ninnis mand, Thea?, Jens Elkjær Petersen 1985 Causeri: Søren Jensen Gennemgående figur: Svend Andersen 1.Indledningssang 2.Sigfred Pedersens slogan. Karl Aage Kirkegaard 3.Årets disputatser 4.Sparekassen KFS. Anne Bredsdorff og Margrethe Dahlerup Koch 5.Rektors kontor. Søren Jensen 6.Biblioteksflytning 7.Forsker-rekrutter 8.»Det er nu så rart, når vi er enige«9.»mig og mig selv«. Tine Smedegaard Andersen 10.Afslutningssang

30 30 Navne på aktører og skribenter: Tine Smedegaard Andersen, Margrethe Dahlerup Koch, Anne Bredsdorff, Karl Aage Kirkegaard, Christian Madsen, Søren Jensen, Morten Aagaard, Charlotte Ellermann, Kirsten Juul, Morten Aagaard, Helle Sommer båndet! Causeri: Anna Marie Aagaard Causeriparodi: Tine Smedegaard Gennemgående figur: Frands Ole Overgaard 1.Indlednings-sang. Søren Jensen 2.Reformationsjubilæum 3.Postmester Ole Jensen om det postmoderne. Tine Smedegaard 4.Holmgang i Ellevang. Margrethe Dahlerup Koch og Tine Smedegaard 5.Årets disputats 6.»Af gøende og klukkendes mund«7.danmark dejligst... Margrethe Dahlerup Koch 8.Apropos KAIROS 9.Aarhus? Hvad er det? 10.»Teologiens superstar - the american way«. Tine Smedegaard 11. Afslutningsvers. Søren Jensen Navne på aktører og skribenter: Tine Smedegaard Andersen, Margrethe Dahlerup Koch, Christian Madsen, Anne Bredsdorff, Kirsten Juul 1987»Peters Jul«Causeri: Niels Grønkjær Gennemgående figur: Peter Widmann 1.Indledningssang. Søren Jensen 2.Teologisk Landhandel.»Sceneskræk det er min værste svøbe«3.højtiden vokser med dagen 22 Noget af revyen findes på bånd hos Anna Bredsdroff.

31 31 4.Winden blæser. Århusianer-hermeneutik - Peter Thyssen 5.Bøj og stræk. Schjørring, Grundtvig og det moderne - Margrethe Dahlerup Koch 6.Ricceur interprèté. The old fashioned way - Dorete (?) 7.Konsulentbistand. Stiller og Kjärgaard som mediator 8.Derridadaisme. Tine Smedegaard Andersen (?) 9.»Perlestukken, silkebredt«. Anne Bredsdorff Navne på aktører og skribenter: Margrethe Dahlerup Koch, Tine Smedegaard Andersen, Peter Thyssen, Anne Bredsdorff, Dorete Søndergaard, Pernille Carstens, Jørgen Skov Sørensen, Christian Madsen 1988 Causeri: 1.»Et helligt liv, en salig død...«2.home, sweet home?? 3.Lignelsen om den store exeget 4.Doris Ottesen vender blikket mod vest for en stund eller En Lagerlöfsk ørken-tyv er bedre end Bachs sure fløde 5.Rolf 6.Det kan skifte 7.Lysbilledserien:»Bibelens profeter«8.professor fra top og tå 9.»Løft eders hoveder, I porte, løft jer, I ældgamle døre...«navne på aktører og skribenter: 1989»Teologisk julerevys jubilæumsudgave. 1989«.»Begivenheder op mod jul i en dansk præstegård«causeri: 1.Ouverture 2.Welcom! Sweethearts! -»Velkommen I kære studenter«

32 32 3.Rosens navn. -»Som ny dekan på teologi«4.spiritus infantile. -»Vi er årets rus-teoler«5.erasmi Montani. -»Må jeg ha' lov til at introducere«6.du, som er i...? -»Her er Nicoline«7.Det hvide snit. -»Eva tog af æblet den allerbedste bid«8.my heart belongs to... -»Nu sænker sig julefreden«9.postludium. -»Farvel nu, farvel allesammen!«navne på aktører og skribenter: 1990 Causeri: 1.Præludium 2.Good-bye-ruth 3.Der' noget galt på Theo 4.Bio-texuel 5.Sigate in Ekklæsia 6.Leonard Cohen in memoriam 7.Rablende Reichendorff... 8.Mimytiske dyr!! 9.Viggos julepose '90... Navne på aktører og skribenter: Bo Holm, Dorethe, Hans Ole Krebs Lange, Helle Sommer, Kirsten Juul, Lene Jørgensen, Pernille Hornum, Pernille og Uffe. Helge Gramstrup Causeri: 1.Disco-talk 2.Babæltsmyten 3.Langt højere bjerge (om Torben Bramming) 4.Moskusoksen

33 33 5.Vest for Herning (Rudi og Ruben) 6.Præriens bedste prædikant 7.En kollektiv klagesalme 8.Går med hunden gennem byen 9.Schleierheim & co. 10.Bøger 11.Tilfældighedsteologi 12.Hit and run 13.Vælgermøde 14.Kvinde ved tidens rand Navne på aktørerne: Birgitte Rosager Møldrup, Bo Holm, Charlotte Ellermann, Christian Larsen, Hans Ole Krebs Lange, Jens Christian Bach Iversen, Lene Jørgensen, Pernille Hornum. Band: Helge Gramstrup, Jens Haubeck Rasmussen, Pia Rose Böwadt og Torben Krarup. 1992»DÉJA revu«causeri: 1.Potpourri med fut i... 2.The good old days at Aarhus University 3.Gyngerne og krausellen 4.Sværmernes magazi 5.En leder går i land 6.Rudi og Ruben 7.Pouls Whiskey med mere 8.Teologisk ortopædi 9.Slabbadubbadelle 10.Op å' sving 11.De små grå mænd 12.Rio revisited Navne på aktører og skribenter: Birgitte Rosager Møldrup, Bo Holm, Charlotte Ellermann, Christian Larsen, Dorete Søndergaard, Hans Ole Krebs Lange, Jens

34 34 Christian Bach Iversen, Lene Jørgensen, Pernille Hornum, Pia Böwadt og Uffe Vestergaard. Band: Helge Gramstrup 1993»De små ånders hus«causeri: 1.De små ånders hus 2.Nepot 3.Doktor-mandens bil 4.Imitatio Christi 5.Centeroprustning 6.Noget farligt inden i 7.Rudi og Ruben 8.Bispetango 9.Kirke kend din krop 10.Bispekampvalg 11.Er TV for de dumme blot? 12.Ligenes indtogsmarch 13.Se min Løgstrup Navne på aktører og skribenter: Dorete Søndergaard, Benedikte Brogård, Jens Peter Baggesgaard, Pia Böwadt, Laura Rørdam Thomsen, Erik Kelstrup, Thomas Østergaard, Hans Ole Krebs Lange, Michael Hemmingsen, Anders Olesen Leth, Birgitte Rosager Møldrup. Musik: Helge Gramstrup, Jens Haubeck Rasmussen, Pia Böwadt, Torben Krarup. Tæppe: Anders Klostergaard. Lyd: Bo Kristian Holm Causeri: 1.*Præludium 2.Mammon I 3.Krisehjælp 4.Mammon II 5.Fire 6.Søren og Hans Adolf

35 35 7.Måden! 8.Evaka 9.Vor Frues hus 10.Rudy og Ruben 11.Tine og Tine 12.Mammon III 13.TF-køkkenet 14.Postludium Navne på aktører og skribenter: 1995»Folkegaven«Causeri: 1.Åbning 2.Folkegaven 3.Professorens dagbog 4.Et krybbespil - et sjovt nummer. 5.Rudy og Ruben 6.Præsten med æggene. Om Orla Villekjær 7... på rette sted 8.Den der har øjne... 9.Et kongeligt kald. Marianne Vihøj og Kristian Bøcher Larsen. Udført af Birgitte Møldrup og Michael Hemmingsen 10.Ugen ud 11.Fredag kl Endelig! Navne på aktører og skribenter: Marianne Vihøj, Kristian Bøcher Larsen, Bo Kristian Holm, Uffe Vestergaard Pedersen, Pernille Hornum, Kirsten Holst, Mikkel Crone Nielsen, Michael Hemmingsen, Birgitte Møldrup, Kjeld Slot Nielsen og Pia Böwadt. Musik: Helge Gramstrupm Torben Krarup, Pia Böwadt og Erik Kelstrup. Tæppe: Hans Vium Mikkelsen. 1996»Kulturrevy 1996«

36 36 Causeri: 1.Præludium 2.Dekanatets årsberetning 3.Bag-facaden 4.Josefs Lovsang 5.Ud & BE 6.Tænd et lys... 7.Ruth og Ruby 8... for lidt og det Bag-facaden-under-overfladen 2 11.Ph.devisen 12.Postludium Navne på aktører og skribenter er oplyst 1997»Ingen julerevy i år«causeri: 1.Indledning 2.Åbningssang 3.Paparazzi 4.Dekaner i pyjamas - på deres årlige andejagt i parken! 5.3. klasses konfirmationsforberedelse 6.Skole-TV 7.Score-Kaj Hvor skal vi sove i nat 8.Matador 9.Riget 10.Sproglærere 12.Ny-oversættelse af Bibelen 13.Wise-girls 14.Adam og Eva anno Afslutningssang Navne på aktører og skribenter: Anne Marie Brun Toldbod,

37 »Arken i parken«causeri: 1.Indledningssang Ole og Ole 3.Sang til Anders Moe 4.Fortravlede præster 5.Ingen regning 6.Rapport fra forberedelseslokalet 7.Fax til Korinth 8.Måske ku' vi 9.Theol-Barbie 10.Kvindelige præster i 50 år. Søren Jensen 11.Præstinder i 50 år. Søren Jensen 12.Himmel og helvede 13.Unibåde 14.Er vi for mange i denne båd? 15.Afslutningssang Navne på aktører og skribenter: Anne Marie Brun Toldbod, 1999»Jullennium«Causeri: 1.Indledningssamg 2.»Moses Hansen«3.Jørgen Ledets rap 4.Teologiske Babies 5.Peters sang til Jesus ved Genezaret Sø 6.Krydsifictionen 7.25 minnutter 2 8.»Goddag, jeg er din censor, sæt dig ned og gå i gang«9.jesus-interview 10.Melodi Grand Prix 1999 Jerusalem

38 38 11.Bibelpædagog (Vita Wrab) 12.Teolog Avisen 13.En sang fra en Jesus-freak 14.Afslutningssang Navne på aktører og skribenter: Anne Marie Brun Tolbod 2000» - mon vi flytter noget?«causeri: 1.Bach og Salicath 2.Velkomstsang 3.Frands Ole Overgaard 4.Aage, Anders & Paulus 5.Dav Dav 6.ex-ex-ex-gese! 7.Teol-Babies (Nævner Ole Davidsens Jesusbog) 8.Gud bevare Danmark! 9.Teologisk PR- og mangeting TAK! 10.Rigtige venner (Pausenummer) 11.UPS Det teologiske Babelstårn 13.SSCH! på biblioteket 14.Studieordningspyramisen 15.Gud er ikke længere vred (Pausenummer) 16.Moderkald 17.Salicaths mis (Pausenummer) 18.POP-prædiken 19.Y2K 20.Teologisk OL 21.Systematik drengene is back! 22.Prof. Andersens navneskilt (Pausenummer) 23.Bibelpædagog II (Vita Wrab) 24.Den tyske professor? (Pausenummer) 25.Psalme-Grand Prix 26.Afslutningssang

39 39 Navne på aktører og skribenter: Anne Marie Brun Toldbod, 2001»Det' bar' revyen«causeri: 1.Video: Ankomst 2.Indledningssang 3.Video: Let's get loud... (Pausenummer) 4.Virkelighedens dekaner 5.Mad på minuttet 6.Man må æ' (Pausenummer) 7.Folkelig, kirkelig... 8.Prinzen Rolle 9.Man må æ' II (Pausenummer) 10.Det' Leth at være Jesus 11.De gamle israelitter sexualliv 12.Sprogundervisning 13.Video: Reklameblok (Pausenummer) 14.Fashion-Police 15.Nye bjørne ansat (Pausenummer) 16.Vide: Alt godt fra biblioteket (Pausenummer) 17.Lær og forstå 18.Noahs ark 19.Pia Kjærsgaard (Pausenummer) 20.Viva el Spanien 21.Oles evangelium (Pausenummer) 22.Reklamation over skaberværket 23.Video: Kontaktannoncer (Pausenummer) 24.Modne studerende Video: Hjemmeservice hos Bach og Andersen (Pausenummer) 26.Vi vil ha' mænd 27.Video: Den nøgne sandhed (Pausenummer) 28.Rudolf... (Pausenummer) 29.Danmarks nye statsminister 30.Det var revy

40 40 Navne på aktører og skribenter: Anne Marie Brun Toldbod, 2002»Julefest - dog me' revy«causeri: 1.Gøngehøvdingen 2.Start-sang 3.Jeg har det bedst med Jesus Kristus 4.Himmel-topmøde 5.Digt af Benny Andersen 6.Fashion Police II 7.Kødets opstandelse? 8.Violin for Niller 9.Quid pro... quo? 10.Doktor-ringenes Herrer 11.Man må æ law lort o Carsten Bach si bil 12.Dan Enoks nattesyner 13.Studentermenighedens retræte 14.Vita Wrab og kroppens sprog 15.Bibelen på film 16.Sædcellen Villy 17.Syrebadet 18.OD Van Kanobi 19.Ikke mere sex 20.Slutsang Navne på aktører og skribenter: Anne Marie Brun Toldbod, 2003»Skisma eller forsoning«causeri: 1.Indledning: Heavy-bar 2.Introsang 3.Skelet og Fergo

41 41 4.Kvinder på teologi 5.Den skizofrene treenighed 6.Ka' du se hva' jeg sa'? 7.Christus og Psykéladefabrikken I 8.Reuters Bureau 9.Den ugidelige stripper (Pausenummer) 10.Skabelsens morgen i det Universitære Univers 11.Christus og Psykéladefabrikken II 12.Kaptajn Knas 13.Børnetambour-orkester (Pausenummer) 14.Man må æ'-episode I 15.Praktisk Teologi Grand Prix 16.Den skizofrene studieleder 17.Ensom på TF 18.Fisse 19.Dansenummer 20.Afslutning 21.Afslutningssang Navne på aktører og skribenter: Anne Marie Brun Toldbod, 2004»Kongekabbala«Causeri: 1.Eventyr-intro 2.Wheel of education 3.Heidi I 4.Ghostbusters - Jagten på de inaktive 5.Operation estrella - chips i alle bøger 6.Heidi II 7.Kristus i knibe 8.Ole og Elses sang-battle 9.Hans Jørgen Lundager Jensen er en dårlig kristen 10.Fisse-Bent vs. Else K. Holt 11.Vita Wrab og Ole Knöts dansekursus 12.Bryllup og skilsmisse i kongehuset

42 42 13.Heide III 14.Tap-sang 15.Fæces-Frans og de 12 apostle 16.Tal med Gud 17.Vita Wrab ofres 18.Afslutningssang Navne på aktører og skribenter: Anne Marie Brun Toldbod, 2005»Ztotttechow for Tyrologisk Factualtet«Causeri: 1.(Indledning) 2.Besøg fra den 6. sans 3.Pengedans 4.Besøg fra MF's teatertrup Troels Nørager - Stjerne for en aften 6.Filmklip - Nicoline og Steffen Skovfoged 7.Besøg fra MF's teatertrup Filmklip - Davids vitser. Vagns spørgsmål 9.Julekort fra Askepot 10.Vækkelsesprædikant 11.Filmklip - Gurli Dettmanndukken 1 12.Besøg fra MF's teatertrup Vogeltanz (Pausenummer?) 14.Donationer 15.Far til alle De teologiske Studenterlisters storhed og forfald Nicolone 2 18.Homolægen 19.Hvor få vi er 20.Filmklip - Gurli Dettmanndukken 2 21.Afslutningssang Navne på aktører og skribenter er oplyst

43 »I Citronhalvmånens Skær«Causeri: Carsten Bach Nielsen? 1.Beverly Hills Carsten & Troels 1 3.Fjernsyn for dig 4.Carsten & Troels 2 5.Disneysjov 6.Carsten & Troels 3 7.Kognitiv dissonans 8.Carsten & Troels timer 10.Munkene 1 11.Carsten & Troels 5 12.Krybbespil 13.Skaberens søn 14.Den store afsløring 15.Carsten & Troels 6 16.Jørgen Clevin 17.Munkene 2 18.Matador 19.Carsten & Troels 7 20.Fra arkiverne 21.Steffens afskedssang 22.TV shop 23.De unge mødre 24.Carsten & Troels 8 25.MF Sangaften 26.Carsten & Troels 9 27.Munkene 3 28.Carsten & Troels Afslutningssang Navne på aktører, skribenter &c er oplyst

44 »Julerevyen går over stregen«*causeri: Troels Nørager 1. I begyndelsen 2. Gris I 3. Rygerne 4. Gajol 5. Gris II 6. Syrien vs. Lübeck 7. Troels og B.S. - på afveje I 8. Video I 9. Skolen 10. DESPERADA 11. Stakladens Bootcamp 12. NAP 13. Gris III 14. Fakultetets lejlighedssang 15. Video II 16. Karen Jespersen and the amazing technicolor vendekåbe 17. Rapport fra Røverkulen 18. Back in Black 19. JULEGRISENS BLUES 20. DE HAVDE FORTJENT DET! 21. HVA' SKER DER? 22. Video III 23. Troels og B.S. - på afveje II 24. Specialet skal skrives i nat 25. Theos Bar - engang i 80'erne 26. Slutsang 2008:»Teologisk Julerevy 2008«*Causeri: Hans Jørgen Lundager 1. Åbningssang 2. Teofani 3. Danmark HAR talent

45 45 4. Vis hva' du ku' I 5. Fejlcitater 6. Vis hva' du ku' II 7. Arh dér! 8. Arken 9. Video I: Paven på indkøb 10. America's next Top... President 11. Afskedsfesten 12. Dyrevelfærd i julen 13. Vis hva' du ku' III 14. Video II: Fra din undervisers perspektiv 15. Thor -> JK -> Julemanden.»Du er en giraf«16. Vis hva' du ku' IV 17. Ydre Mission 18. Johannes Nissen fortæller gyserhistorie 19. Video III: Julehilsen fra Afrika 20. Sangen om at skrive en doktorgrad på tysk 21. Helligdagsflytning 22. Vis hva' du ku' V 23. Pennevenner 24. Vis hva' du ku' VI 25. Studieordningsmedley 26. Vis hva' du ku' VII + VIII 27. Assjack på Menighedsfakultetet 28. Video IV: Homokoret 29. Homokoret - hvor blev de af? 30. Vis hva' du ku 31. Sandkassen 32. Afslutningssang Navne på aktører, skribenter &c er oplyst 2009: Det store Jubilæumsshow. Teologisk Julerevy Causeri: Peter Lodberg

46 46 1. Video: Gamle nisser. Nye nisser 2. Introsang 3. Godfather i vuggestuen 4. Så løj jeg lidt 5. Ørkenvandringen 6. Mr. Brain King 7. Jødernes Konge 8. Det er et spørgsmål om at være populær! 9. Video. Der er så meget buddhister ikke forstår 10. En studietur de aldrig glemmer 11. Om Hor og Andre åndelige sager 12. Den I elsker 13. Video: Troels og Else 14. Himmelens Kontrolrum 15. Rapport fra røverkulen 16. Vi er lige som alle i andre! 17. En SATANS recessions tid 18. Sleipner 19. Afslutningssang Navne på aktører, skribenter &c er oplyst 2010: Enden er nær Causeri: Anders Klostergaard 1. Homobil 2. Jørgen Leth 3. Introsang: Det' din julerevy 4. Debatten 5. Video - Dialektservice v. Eva Marie Becker 6. Velkommen til Danmark 7. Hit med Højsangen 8. Video - Kender du typen 1 9. Dagens mand med Jesus 10. Hyldest til hermeneutiken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Elfagets Faglæreruddannelse

Elfagets Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 24-06-2014 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 24-06-2014 00:00 Aksel Lykke Dennis Langvad Kurt Kristensen Mathies Sørensen Steffen Sørensen Kim Fusager Flemming Kastbjerg

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59 Gennemsnit: Kjellerup 191,43 Møldrup 190,94 TKL 192,25 Trehøje 191,50 Ørnhøj 188,59 Kjellerup Senior 4 K Niels Juel Jensen 197 4 K Ejner Jørgensen 196 4 K Inge Jørgensen 194 3 K Linnea Christensen 192

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker Damer B Anna Laura Johansen 206 170 187 COLAS 563 1 DB Katja Madsen 156 178 182 Slangetaemmer.dk 516 2 DB Christina Worre Rasmussen 169 157 174 APPLIANCE 500 3 DB Agathe Andersen 151 156 164 A A KONFEKTION

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

Veteraner mænd 2014. 100 m M30

Veteraner mænd 2014. 100 m M30 100 m 12,66s 0,0 Claus Landal, 82 2014 12,7s Frank Engmark, 57 1987 13,0s 0,5 Michael Pedersen, 73 2007 13,5s Søren K Jacobsen, 70 2002 13,5s Jens Holm, 51 1983 13,6s Claus Berentsen, 57 1991 13,7s Erik

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Veter an bedste m M30 M35 M40 M45 M50

Veter an bedste m M30 M35 M40 M45 M50 100 m Frank Engmark, 57 12,7s 1987 Søren K Jacobsen, 70 13,5s 2002 Jens Holm, 51 13,5s 1983 Claus Berentsen, 57 13,6s 1991 Erik G Olsen, 70 13,7s 2000 Carsten Theilgaard, 58 15,6s 1989 Kurt Brandt, 46

Læs mere

Drenge Mikkel Ravn Møller

Drenge Mikkel Ravn Møller 2016 (slagspil) Tina Bjørn. (hulspil) Tina Bjørn (slagspil) Mark Hansen (hulspil) Mark Hansen Mid-Age Ann Bille Sen. Lars Bagge Vet. Vini Lindhardt Vet. Arne L. Jensen Jun. Nanna Olsen Jun. Jamie Christensen

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) År Betalende deltagere Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 195-1935 Talere 195 1458 højsk.forstander Emil Dam og Holger

Læs mere

:43:20 NANNA VESTERGAARD KRISTEENSEN IKAST ATLETIK & MOTION :43:23 LONE MIKKELSEN IKAST ATLETIK & MOTION

:43:20 NANNA VESTERGAARD KRISTEENSEN IKAST ATLETIK & MOTION :43:23 LONE MIKKELSEN IKAST ATLETIK & MOTION Distance 8,5 Klasse: KVINDE Distance 8,5 1 0573 00:43:00 HELLE OVESEN BRANDE MOTION 2 0592 00:43:20 NANNA VESTERGAARD KRISTEENSEN IKAST ATLETIK & MOTION 3 0593 00:43:23 LONE MIKKELSEN IKAST ATLETIK & MOTION

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Chef i teknik og miljø

Chef i teknik og miljø Deltagerliste Chef i teknik og miljø /SKS TCH080305-DKH 95 deltagere Onsdag den 05.03. - torsdag den 06.03.2008 Navn og stilling Jens Dicksen Jensen Chef for Teknik & Miljø Anna Sofie Poulsen Chef for

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016 Skydetider kredsskydning 2016 Seniorer 08.00 Kim Grubbe 08.01 Michael Lysgaard 08.02 Klaus Holt Jensen 08.03 Thomas Heesgaard 08.04 Morten Mogensen 08.05 Rene Holt Schmidt 08.06 Torben Mauritson 08.07

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse By Telefon Email Mobil Andersen Keld Ansgarvej 10 7950 Nykøbing ansgarvej10@mvb.net 26742251 Boll, Alex Lindevej 16 7900 Nykøbing a-boll@hotmail.com 40534146 Boll, Dan

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011 AGU Rasmussen Anton 1960 Formand 1960-11-16 skole Thuesen Ejvind 1960 Kasserer Grøndal Skole Hansen Åge Munk 1960 Vibæk Hansen Carl Jørgen 1960 Bavnen Møller Britta 1960 Østermark Rasmussen Anton 1960

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL 2007-2008 MANDAG 9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30 1100 11.00 1130 11.30 1200 14.30-15.00 15.30-16.00 16.30-17.00 Frederikssund Frederikssund 17.30-18.00 18.30-19.00 19.00-19.30

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 02-02-2013 19:48:26 - DDS SP v.3.13.1.1 RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 95037 Jacob H. Jørgensen 06-072 Helle Skytteforening 199/09 198/06 397/15 2 98903 Troels Nielsen

Læs mere

kl. 20-21 Hans Jørgen Beck Michael Sevel Jan Olsen Claus Meulengrath og 26306081 20331485 26160973 kl. 21-22 Do Do Do Do

kl. 20-21 Hans Jørgen Beck Michael Sevel Jan Olsen Claus Meulengrath og 26306081 20331485 26160973 kl. 21-22 Do Do Do Do Mandag Navne haltider kl. 08-09 Anders Tøstrup Rengøring 23318165 kl. 09-10 Lisbeth Bieber Jørn Malmstrøm Mogens Nielsen Hans Hallenberg 24651977 23489059 51949098 20418678 kl. 10-11 Gorm K. Jensen Jørgen

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 DDS SP v.3.11.3.2 Gevær, 15m. Mesterskab BK1 1 11697 Asbjørn Risgård Nielsen 01 548 Vilsted Skf. 200/09 200/11 400/20 1 94453 Frederik Axelsen 01 513 Vester

Læs mere

Texel Får 81607-00080 11.03.93 39908-00529 127 119 109 107 120 104 94 113 106 50 K Flemming Ulrich 98838020 85393-00810 17.03.98 85393-00543 126 115 104 110 127 103 104 112 101 40 Mogens Ladefoged 75299192

Læs mere

Faste banetimer i ØTK-hallen Vinter 2016 / 2017

Faste banetimer i ØTK-hallen Vinter 2016 / 2017 Faste timer i -hallen MANDAG 9.00-9.30 10.30 1100 Svend Jensen 11.00 1130 Arne Bode 11.30 1200 Ivan Olsen Ole Olsen Peter Rasmussen 17.00-17.30 17.30-18.00 19.30-20.00 Gert Plenge Michael Sørensen Thomas

Læs mere

Deltagere i 3 km. løb

Deltagere i 3 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jakob Thorgaard Balling 0 Spøttrup : :0:0 0::0 Wiliam Dalgaard Roslev 0 Roslev : :: 0:: 0 Sabrina Pedersen 0 Spøttrup : ::0 0::0 Inge Pedersen Rødding 0 Spøttrup : ::0 0::0 Sine Pedersen

Læs mere

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 MeOS 2015-01-26 10:50:10, Lang, (1/5) Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 Lang (30 / 30) Tid Efter 1. Michael Sørensen OK Øst Birkerød 1:53:30 3:48 (3:48) 2:11 (5:59) 2:58 (8:57) 1:24 (10:21) 3:16 (13:37)

Læs mere

bystævne - Viborg Amt Bowling 2012 Resultatliste Individuel

bystævne - Viborg Amt Bowling 2012 Resultatliste Individuel bystævne - Viborg Amt Resultatliste Individuel By Firma DA DB DC Spiller A Klasse 1 serie 1 TFS Oticon A/S 1 Maybritt Andersen DC 158 175 130 199 9 14 69 504 2 TFS N.V.jydsk Vikarservice Ane Marie Andersen

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

RESULTATLISTE Ølgod Skydning 2014

RESULTATLISTE Ølgod Skydning 2014 RESULTATLISTE Ølgod Skydning 204 Gevær, 5m. - Mesterskab BK 07780 Mads Olesen 05-09 Skjern Skytteforening 200/09 99/06 399/5 Guld 2 88088 Marie Bæk Pagaard 05-09 Skjern Skytteforening 200/2 98/09 398/2

Læs mere

Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011. Jyllandsserien Miniveteran. 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry

Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011. Jyllandsserien Miniveteran. 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011 Pulje 17: Jyllandsserien Miniveteran 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry 2. runde: 8/6 kl. 17.00 TST - Skive Randers - Ry 3. runde: 15/6 kl. 17.00

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

PROGRAM VELKOMMEN PÅ

PROGRAM VELKOMMEN PÅ PROGRAM VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der mødes for at dele

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 2. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1869,8 10 3741,6 20 2 Bredstrup-Pjedsted 1 1858,2 8 3703,4 14 3 Viborg 1 1843,6 5 3690,2 13 4 Kolding 1 1843,5 5 3686,9 9 5 Helle 1 1824,2 2 3632,1

Læs mere

REFUGIEUGE MARTS

REFUGIEUGE MARTS ROLD SKOV REFUGIUM REFUGIEUGE 6. - 10. MARTS 2017 1517-2017 Nøje at skelne det sande fra dets skin Dengang og nu: Reformationens betydning for samfund, kirke, identitet, bevidsthed Dagsprogram: Morgenmad

Læs mere

DAI Stævne. Regionsmesterskab Nordjylland Bane rækkefølge. Kugle Farve: Mappenr./ Holdnr. Startsted. # Navn: Klub

DAI Stævne. Regionsmesterskab Nordjylland Bane rækkefølge. Kugle Farve: Mappenr./ Holdnr. Startsted. # Navn: Klub 1 1 Lisbeth Christensen Krutuglerne Orange 1-2-3 start 2 2 Tove Christensen Kantrullerne Pink 3 3 Kirsten Nielsen Hjørring Krolfklub Grøn 4 4 Erling Madsen Nørresundby Krolfklub 5 5 Bjarne Heidelbach Krolfvennerne

Læs mere

Jægerskydning. Samlet

Jægerskydning. Samlet Jægerskydning Øse Navn Point X 10 Placering Kenneth Jensen 141 2 3 Carsten Cristensen 137 1 18 Jørgen Borg 137 0 19 Henning Sørensen 137 0 19 Allan Pedersen 135 0 28 Benny Ølgod 133 1 31 Erling Christensen

Læs mere

ANIS. En e-bog fra. Se flere titler på www.anis.dk

ANIS. En e-bog fra. Se flere titler på www.anis.dk En e-bog fra ANIS Se flere titler på www.anis.dk Denne e-bog indeholder et digitalt vandmærk. Der er ved dit køb indlejret et digital mærke, som kan vise tilbage til dig som køber. Du skal derfor passe

Læs mere

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller Kursusnummer 927 Kursusnavn Chaufførkonferencen 2011 Afholdelsessted Middelfart Resort og konferencecenter Startdato 30/05-11 Slutdato 31/05-11 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Preben Mandrup,

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. blev født den Apr. 30 1832 i houvig og døde den Nov. 5 1912. Han giftede sig med Ane Katrine Hansen Lodberg den Okt. 19 1856. Ane Katrine blev født den Okt. 7 1835 i Søndervig

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Hovedrengøring Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby X Indkøb. Ruth Visby X. Område

Hovedrengøring Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby X Indkøb. Ruth Visby X. Område Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby 97971156 X Indkøb. Ruth Visby 97971156 X Område 1 12-07-2015 Dorte & Michael Christiansen 41 29 59 44 X Bettina & Lars Grønkjær 23 64

Læs mere

Herre klasse 5 1;Jakob Hærvig, Skalborg SK

Herre klasse 5 1;Jakob Hærvig, Skalborg SK Dame klasse 2 double 1;Lone Dissing/Malene Espensgaard, Løgum/Brønderslev 2;Anne Aagaard Lauridsen/Janne Jensen, Silkeborg BTR Final;Dissing/Espensgaard - Lauridsen/Jensen;11-0, 11-0, 11-0 Herre elite

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1871,8 10 1871,8 10 2 Viborg 1 1846,6 8 1846,6 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1845,2 6 1845,2 6 4 Kolding 1 1843,4 4 1843,4 4 5 Helle 1 1807,9 2 1807,9 2

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION

DEN DANSKE BILLARD UNION OLD BOYS CUP Nr. 5. I SÆSONEN 2015 2016 LØRDAG DEN 9. JANUAR. KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Nexø BC Holbæk Ølstykke BK Stadionvej 22 Holbæk Ungdomscenter Gl. Ringstedvej 32 Maglehøjskolen kld. Skelbækvej

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Stilling score point Aalborg Ok : Aarhus 1900 Orientering : Mariager Fjord Ok : Viborg Ok :

Stilling score point Aalborg Ok : Aarhus 1900 Orientering : Mariager Fjord Ok : Viborg Ok : Matcher ------- 1 : Mariager Fjord Ok - Aarhus 1900 Orientering : 76-114 2 : Mariager Fjord Ok - Aalborg Ok : 67-118 3 : Mariager Fjord Ok - Viborg Ok : 82-62 4 : Aarhus 1900 Orientering - Aalborg Ok :

Læs mere

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1 Landsudstillingen Brædstrup - Februar 2015 Bedømmelser Klasse: 1 114 115-12-0310 164/Østdjurs Søren Bo Brøbech 0,75 0,75 0,75 0,50 0,50 1,00 0,75 5,00 95,00 0,75 95,75 130 190-13-0156 190/Ikast Mark &

Læs mere

og Pokalturnering DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 2013-14 1. division 1. Team PharmaService 11.

og Pokalturnering DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 2013-14 1. division 1. Team PharmaService 11. Divisionsturneringen Klubhold, Seniorhold og 2013-14 1. division 1. Team PharmaService H. C. Graversen, Henrik Caspersen (Dennis Bilde, Morten Bilde, Emil Jepsen, Lars Tofte) Semifinale: PharmaService

Læs mere

Senest revideret den 23. marts 2015. www.holsted-speedway.dk

Senest revideret den 23. marts 2015. www.holsted-speedway.dk Senest revideret den 23. marts 2015 www.holsted-speedway.dk 01 17-04-2015 SGP kval 18.30 Hanne Thomsen Ass. Steen M. Larsen *Tidtagerchef Vibeke Bøgh *Tidtager ass. Laila Olesen *Chef for Teknisk Jens

Læs mere

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI DIGTNINGE OM DANMARK 1940 Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI INDHOLDSFORTEGNELSE I. PAA AARETS TÆRSKEL AXEL JUEL: HVAD EVNER ORD? Skrevet til

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

Resultater Vinterlang 2016 2016-01-31

Resultater Vinterlang 2016 2016-01-31 MeOS 2016-02-01 10:15:20, KORT, (1/6) Resultater Vinterlang 2016 2016-01-31 KORT (34 / 34) Tid Efter 1. Rasmus Lau Petersen Allerød OK 36:20 2:21 (2:21) 2:30 (4:51) 2:51 (7:42) 2:01 (9:43) 1:33 (11:16)

Læs mere

MTB-O Sletten Stræktider Plads Navn Klasse Tid D-16

MTB-O Sletten Stræktider Plads Navn Klasse Tid D-16 MTB-O Sletten Stræktider -06-06-2009 Plads Navn Klasse D-16 1 Caroline Ryge Carlsen Ok Øst Birkerød 1:13:08 03:30= 19:54= 32:06= 38:48= 56:57= 59:46= 63:32= 70:57= 03:30= 16:24= 12:12= 06:42= 18:09= 02:49=

Læs mere

Badmintonstævne for 60+`ere

Badmintonstævne for 60+`ere Badmintonstævne for 60+`ere hallerne Kongens Enge 42 2690 Tlf.: 46 15 16 76 Torsdag d. 8. november 2012 kl. 09.00 Der deltager ialt 104 spillere fra 11 foreninger. Der er én præmie pr. påbegyndt 5 deltagere

Læs mere

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv.

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv. ret: 23 10-2014 Navn og adresse Pårørende Godsbanegade 1, 1. tv. Jens Nielsen - Tlf.: 29768036 Mail : jens-nielsen01@jubii.dk Tove Nielsen - Tlf.: 75621368 / 24251224 Godsbanegade 1, 1 th. Flemming Hjortlund

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere