TEOL-REVYER. Navne på aktører og skribenter: Johannes Munck, Rudolph Arendt, Kristian Kastbjerg Nielsen, Vilhelm von Rosen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEOL-REVYER. Navne på aktører og skribenter: Johannes Munck, Rudolph Arendt, Kristian Kastbjerg Nielsen, Vilhelm von Rosen."

Transkript

1 TEOL-REVYER 1939 *Causeri: Pastor J.H. Falk taler om Humor. 1 I Muncks arkiv findes et program for julefesten»tirsdag d. 12. ds. Kl. 20 prc.«med håndskrift er tilføjet:» «. Det er en fejl, programmet stammer fra 1939: 2 *Pastor J.H. Falk taler om Humor. *Prolog. *Teologisk Intelligensprøve. Professorerne kontra Studenter!!!!!!!! *Professor Munck agter at holde en Forelæsning om Kildekritik. 3 *En aktuel Samtale mellem Grundtvig, Mynster og Martensen om: Kirkelig Propaganda. Skrevet af Rudolph Arendt, som spillede Grundtvig, Kristian Kastbjerg Nielsen var Martensen og Vilhelm von Rosen Mynster. Navne på aktører og skribenter: Johannes Munck, Rudolph Arendt, Kristian Kastbjerg Nielsen, Vilhelm von Rosen *Causeri: Johannes Munck:»Indtryk fra Studietiden i Frankrig og Tyskland«. *Causeri over Semesteret [Semesterprolog] men af hvem? Julefesten blev holdt tirsdag den 10. december. 1 En: * betyder, at det pågældende indslag ikke længere findes. 2 I protokollen er der i februar 1940 kort noteret, at julefesten blev holdt»onsdag, d. 13. December«. I et brev fra fru. Munck til sin mor (16/12 '39) skriver hun, at festen blev afholdt om tirsdagen. Men referatet nævner Falks foredrag om humor, intelligensprøven mellem studenter og lærer, som blev vundet af studenterne med 17 mod lærernes 15 points. 3 På bestyrelsesmøde den 3/10 omtales julefesten og underholdningen.»professor Munck antyder denne Underholdnings Beskaffenhed ved at oplæse nogle Bidrag fra lignende Underholdninger i Københavns Teologiske Foreningen [sic]«.

2 2 *Jydsk Oplæsning *Seværdighedskabaret *Ruskvartetten *Disputats om Husfluens Psykologi»Teologernes Pris«TH. [Tage Johannes Bertelsen Hansen, ( )]. Navne på aktører og skribenter: 1941 *Causeri: Svend Mogensen:»Strejftog over dansk Væsen«. 4 *Causeri over semesteret. Semesterprolog forfattet af Finn Riber Jensen. Julefesten blev holdt den tirsdag den 9. december.»ny og sandfærdig Vise om Teologer«. Thyge Svendsen. [Skrevet til sommerudflugten den 17. maj 1941 og sunget igen ved julefesten samme år. Sangen findes i to udgaver, en på 21 vers signeret: Imber. og en på 20 vers, med titlen:»en gammel, men god og sandfærdig Vise om Teologer«, som blev sunget ved julefesten]. *»Reformationens Indførelse i Nokkerup (frit efter Dr. teol. P.G. Lindhardt)«. Navne på aktører og skribenter: 1942»Eskatologi«*Causeri: Paul Knudsen:»Nogle Bemærkninger om den kirkelige Kunst«. *Semesterprolog forfattet af Finn Riber Jensen og fremført af Frode Grønbæk Madsen ( ). Festen blev afholdt torsdag den 10. december. 4 Med denne titel,»strejflys over danske Væsen«udgav Svend Mogensen ( ) i Baunen, Aarhus Seminariums Elevforenings Aarsskrift 1943 s en lille artikel med et causerende præg, der hvad hovedindholdet angår sagtens kan have været en del af det»foredrag«, han holdt ved julefesten i 1941.

3 3»En liden Vise«af T.Ø. 5»En Sparesang om sparsommelige Teologer«FRJ [Finn Riber Jensen] og T.Ø. Begge disse viser er dateret [torsdag] 10/ , hvilket umiddelbart må undre.»treaarskrigen«af Munck. 6»Eskatologi«7 Navne på aktører og skribenter: Per Aagaard, Finn Riber Jensen, Søren Prahl 1943 *Causeri: Professor Lindhardt:»Evangelieforkyndelse og reklame«semesterprolog. Per Aagaard. Julefesten blev afholdt tirsdag den 14. december.»en Sang om en - for alle stud.theol'er meget karakteristisk Bevægelse«med billede af Munck som»pave Johs. XXIV«.»En godmodig Vise om Vore egne Mærkværdigheder«T.Ø.»Under Kaffen synges...«.»løgstrup i Baronens Seng«. Jakob Rod og Per Aagaard»Das Erlauer Dreikönigspiel«. Oversættelse af et middelalderligt krybbespil. Navne på aktører og skribenter: Elisabeth Munck, Jakob Roed og Per Aagaard 5 - som ikke betyder»tyndt øl«, men»theologisk Ølklub«og i øvrigt er pseudonym for Per Aagaard. 6 Protokollen oplyser:»... skrevet ved en tidligere Lejlighed; den skulde paa morsom Maade vise de[n] gammeltestamentlige Metodes Anvendelse paa Historien«. 7 Manuskriptet findes i to versioner en uden dato og en dateret den 17/ Ifølge protokollen blev festen fejret torsdag den 10/12. Protokollen oplyser i øvrigt, at»stykket var udarbejdet _ af stud. teol. Prahl _ af teol.erne Prahl, Aagaard og Roed, og _ paa Prof. Muncks Initiativ og Idé af Aagaard, efter at Stykket havde vist sig at være for kort«.

4 Af frygt for repressalier fra besættelsesmagtens side blev julefesten dette år aflyst *Causeri: Bent Noack taler om Sydslesvig. Semesterprolog ved Per Aagaard. Julefesten blev holdt lørdag den 15. december. 8»Sangen om os selv«t.ø. [Per Aagaard].»En Bog om Nissen«U.å. men i Muncks forelæsning nævnes årstallet Per Aagaard. Revy u.å. men med eksamination af Johannes Kibeck Jepsen. 9»Das Erlauer Dreikönigspiel«. Denne gang med hyrderne som jødiske partisaner, de hellige tre konger som lederne af de tre stormagter og Herodes som Hitler. Navne på aktører og skribenter: Chr. Overgaard (den russiske repræsentant), Peter Nissen (den græske repræsentant), Asger Højlund (Herodes) 1946»Den omvendte Verden«10 *Causeri: Prenter. Semesterprolog ved Per Aagaard. 8 Julemødet er i foreningens program for efteråret 1945 annonceret til (tirsdag) den 11/12, som det var skik, men afholdes lørdag den 15/12. Jeg kan tænke mig, at man har ment, at der var lidt mere at fejre dette år og derfor lagt julefesten på en lørdag. 9 JK dimitterede i 1943 og blev kandidat i På bagsiden af mit eksemplar er der med blyant bl.a. skrevet:»lørdag d. 15 Dec. Kl. 8 præcis Julefest paa Dr. Margrethesvej«, hvilket kunne tyde på at denne sketch stammer fra Det første år julefesten blev holdt på Universitetet.

5 5 Julefesten blev holdt onsdag den 18. december.»en absolut alvorlig Sang til vore Medlemmers Forherligelse«(Den 18/12) [T.Ø.] Per Aagaard. Henning Jensen»behandlede«kandidaterne. Frode Grønbeck Madsen sang og Jørgen Enevoldsen spillede. Revyen hed dette år:»den omvendte Verden«med»Kætterdomstolen mod Sløk«. Ras Erling ben Shamra, Pius Gregorius, Beck-Løgstup, Monachos og Reginus. 11 Navne på aktører og skribenter: Per Aagaard, Henning Jensen Staunsbæk, Grønbæk Madsen, Jørgen Enevoldsen, Kristian Kjeldgaard (Sløk), Bent Hein (Munck), Kristen Erik Andersen (PGL). Desuden Bent Mogensen (Rosendal), Erling Munck og Jørgen Munck. 1947»Fakultetet på Rejse«*Causeri: Semesterprolog ved Johannes Johansen. I efterårsprogrammet blev festen annonceret (»ventelig«) til mandag den 15. december. Det ser dog ud til, at den blev afholdt søndag den 14.»Kaffebordssang ved Teologisk Forenings Julefest 14. December 1947«h.a. vicarius dvs. Johannes Johansen. Optrykt i JJ's lille hefte fra Se forordet til dette. Revyen hed dette år:»fakultetet på Rejse«. 1.Indledning 2.1. Billede: Fakultetsmøde - December Billede: Friit Løb og hans arbejdsbyrde 4.3. Billede: Løgstrup i Caux 5.4. Billede: Prenter i Lund 6.5. Billede: Med Kresten Erik Andersen og professor Graversheik Billede: Med Friit Løb, Graversheik, Tidestrup. Dette manuskript er underskrevet:»-k«, hvem det så kan være? 11 Revyen findes i to versioner. En længere og en kortere, som findes i Mucks arkiv, og som ser ud til at være en forkortet udgave af den længere version.

6 6 Navne på aktører og skribenter: Johannes Johansen, Peter Neergaard Jessen (Hammershaimb), Mads Lidegaard (Knud Kristensen). 1948»Onde Drømme - i Røverkulen«JM *Causeri: Johannes Munck Semesterprolog ved Johannes Johansen. JM »Vär hilset Kammerater...«??? Revyen hed dette år:»onde Drømme - i Røverkulen«. J.F. & J.M. [Johannes Flensmark og Jørgen Michaelsen]. Revyen var formet som et langt stykke. Et hæfte af Jørgen Michaelsens: Ting og Sager fra fem Aar findes s. 15 en»sang fra Theologisk Forenings Julekomedie fra Røverkulen 1948, v. Flensmark og mig«:»ak, hvem der sad i Haslev / og drev Mission i Fred«. Jørgen Michaelsen. Flensmarks manuskript med 3 vers er bevaret. Navne på aktører og skribenter: Jørgen Michaelsen, Johannes Flensmark, Svend Axel Axelsen (Bartholdy), Jørgen Estrup Jensen (Prenter), Helge Lundin (Løgstrup), Kaj Baagø (Lindhardt), Th. Thordarson (djævelen) og Erling Munck. 1949»Teologens Liv i Tekst og Sang«*Causeri: Johannes Sløk. Semesterprolog ved Johannes Johansen. JM Festen blev afholdt lørdag den 17. december.»en liden at sjunge Vise til Kandidatens Ære«af Emeritus [Johannes Johansen]. Sange i»sange til teologisk Forenings Julerevy 1949.»Julerevy til Teologisk Forening 1949«i Jørgen Michaelsens Ting og Sager fra fem Aar, s Heri findes også s. 32»Staa op nu, Teologer. Sang til Teologisk Forenings Skovtur Sept. 1949«.

7 7 1.»Teologisk Tipsklub«12 2.»Fakultetets Have«- Torben Skjerk 3.»Teologtyper«4.»Røverfakultetets Aand«- Olfert Christensen 5.»En Sørens Lektor«(om Sløks romerrejse) - sunget af Torben Skjerk 6.»Brev fra [H.C.] Lorenzen«- Rønn Sørensen 7.»Wiingren«- Niels Erik Sørensen 8.»Den glade Enke«(om Prenter og Wingren) - Niels Erik og Jens T. Lyngsø *9.»Sløks Romerrejse«- Bent Smidt Hansen 10.»D.M.S.-Sang«- Torben Skjerk 11.»A Carmel Spiritual«- Olfert og alle 12.»Hr. Professor«- Rønn Sørensen 13.»Den gamle og Kandidaten«- Olfert og Skjerk 14.»Den gamle Præst«15.»Slutningssang«I et andet af Mick.'s hæfter: Sange til Teologisk Forenings Julerevy 1949:»Teologens Liv i Tekst og Sang«findes en del af disse numre men i en anden rækkefølge og med titlerne i lidt ændret form. 1.»D.M.S.-Sang«2.»Sløks Romerrejse«3.»Den Gamle synger«(»ak, teologisk Student jeg gaar...«) 13 4.»Teologtyper«5.»Wiingren«6.»Teologisk Tipsklub«7.»Røverfakultetets Aand«8.»Teologens Ankomst«9.»Den uerfarne Rus«[mærket med et minus] 10.»Den glade Enke«11.»Hr. Professor«12 Det følgende er skrevet på baggrund af Jørgen Michaelsens noter. JM havde skrevet revyen. De nævnte personer var aktørerne. 13 Findes også i Ting og Sager fra fem Aar s. 16 med titlen:»theologsang«og tilføjelsen:»skrevet Julen 1948«.

8 8 *12.»Udtog fra Carmel«14 13.»Her sidder jeg nu i min Præstegaard«Navne på aktører og skribenter: Jørgen Michaelsen, Johannes Johansen, Torben Skjerk 1950»Besøg på Børglum Kloster. Et Munkespil i tre akter«? *Causeri: Prenter»fortæller om sine Rejseoplevelser«*Semesterprolog ved Helge Severinsen?? Festen blev afholdt fredag den 15. december akt 1. Klostersangen - dialog 2.»I cellen så kold...«- dialog 3.»Her bag klostrets høje mure...«2. akt 4. Dialog 5. Kættersangen - dialog 3. akt 6. Dialog 7. Slutningssang *Causeri: P.G. Lindhardt? *Semesterprolog ved Helge Severinsen?? 1. Ud over landet ligger der kirker 2.»Fodboldpræsten«14 Kun overskriften. Er muligvis identisk med»a Carmel Spiritual«. 15 Aarhus Amtstidende den 14/ Det oplyses i samme avis, at Jysk Akademisk Kor skulle underholde. 16»Åndeforhandling«? Revyen var skrevet af Jørgen Michaelsen.

9 9 3. Kirkefesten i Haderslev 4. Åstrup er en digterånd 5. Bibelforstand 6.Universitetsgudstjenesten. Jørgen Michaelsen. Sunget af Bent Smidt Hansen 7. Universitetstro 8. Den ekspastorale Høgsbro 9. Elverhøj (Kr. Erik - Sløk) 10. Grundtvig og julen 11. I Norges fjelde der gik en jente 12. Annie get your gun»elverhøjjeg lagde mit Hoved til Elverhøj«{om K.E. Andersen og Sløk}»Hammershaimb som Abr. Ham-ham« [Prenter:»Hvem skyder bedst - etc.«] 2. *[Munck:»Hvem kan det nye Testamente - etc.«] 3. *[Duet: Prenter og Munck] 4. *[Duet: Prenter og Munck] 5. *[Løgstrup:»At læse Heidegger etc.«] 6. *[Duet: Prenter - Løgstrup] 7. *[Duet: Prenter - Løgstrup] 8. Hammershaimb:»Praleri og Bøsserøg«9. Alle ( Lindhardt)»Hvem sidder ned og mæler ej et Muk?«10. *[Duet: Prenter - Lindhardt] 11. Hammershaimb:»Give me that old time religion«12. *[Munck's Cowboysang] (2 Vers) 13. *[Lindhardt (til Munck):»But you can't ride to heaven etc.«14. *[Prenter (til Lindhardt):»And you can't ride to h.«15. *[Løgstrup (til Prenter):»But if you come to heaven - «] 16. Hammershaimb:»And the devil is sad«med kor:»i ain't gone agree my Lord no more«17.[alle:»for min Sag - det er din Sag«] (My business is your business) 18. [Alle:»Den store Kærlighed er vidunderlig«] 17 Her er tilføjet:»1950, Mick.«

10 10 Navne på aktører og skribenter: Jørgen Michaelsen, Thorkild Lyby, Erik Stougaard Thomsen, Bent Smidt Hansen, Kristen Erik Andersen. 1952»På bjerget og på kajenprenter og Søe«(?) Jørgen Michaelsen *Causeri: *Semesterprolog. [Søe på besøg i Teologisk Forening. Jørgen Michaelsens hæfte med titlen: Teologisk Forenings Julerevy 1952]. 1.»Indledning«2.»I teologisk Auditorium«3.»TidehvervsættenVi har her i Danmark en tidehvervsæt«4.»afsked ved Kajen«*5.»Duet mellem Prenter og Søe«*6.»Prenter Hjemme«*7.»Slutningssang«Navne på aktører og skribenter: Jørgen Michaelsens 1953 *Causeri: *Semesterprolog.»Areopalads«. Poul Bredsdorff *»Skats hyrdebrev«. Jørgen Michaelsen *»Helander - Hallesby«. Jørgen Michaelsen *»Som ungkarl da har man det godt«. Om Prenter. Jørgen Michaelsen»'Hvad er sandhed?' lød Pilatii ord«. Jørgen Michaelsen Navne på aktører og skribenter: Jørgen Michaelsen, Poul Bredsdorff, 1954»Den teologiske kandestøber«

11 11 *Causeri: Semesterprolog. Thorkild Lyby. Revyen er i 8 scener + en finale. 1. scene: 2. scene: 3. scene: 4. scene:»vort kristenliv bli'r ødelagt«,»til lykke, kæmpesamling, ja«,»og Exner sad ved højebord«,»da hørtes i Tulstrup der sus og dus«,»ordmaleri«5. scene:»de andre drenge, de er så vilde«6. scene:»ovre på Sjælland, der boede Hal Koch«7. scene: Munck som matematiker 8. scene: Finale:»Han er ikke noget særligt, han er en almindelig mand«navne på aktører og skribenter: Thorkild Lyby, Gunild Krøigaard, Palle Dinesen, Poul Bredsdorff, Per Østerbye, Niels Jørgen Riis, Poul Exner, Jørgen Vikjær Andersen. 1955»Teologisk Forenings julerevy 1955«*Causeri: Semesterprolog. Thorkild Lyby.»Teologisk Forenings julerevy 1955Prolog«1. scene.»billy Graham«. Poul Bredsdorff (BG) og Niels Jørgen Riis 2. scene.»teologine, hovedpine«. Gunhild Krøigaard 3. scene.»af 3. Krønikernes Bog«. Poul Bredsdorff 4. scene. Prolog. Gunhild Krøigaard 1. glimt. København-Århus. Gunhild Krøigaard 2. glimt. Forum Romanum. Poul Bredsdorff 3. glimt. Kampen om makaronierne. Gunhild Krøigaard 4. glimt. Om aftenen mødtes man på»bibliotheca«. Gunhild Krøigaard 5. glimt. En didaktisk epilog. Gunhild Krøigaard

12 12 5. scene.»løvejagten«. Poul Bredsdorff 6. scene.»onkel Ejlers brevkasse«. Gunhild Krøigaard 7. scene.»fuglsang-damgaard visen«. Poul Bredsdorff 8. scene.»lysbilleder«-»glimt fra Romafærden«9. scene. [Slutning] Navne på aktører og skribenter: Poul Bredsdorff, Gunhild Krøigaard, Niels Jørgen Riis, Henning Lehmann, Poul Exner, Thorkild Lyby, Kaj Baagø 1956»Kong Davids fristelse«causeri: cand. theol. højskolelærer Kjäer Olsen (?) [Hans Kryger Olsen?] Semesterprolog. Thorkild Lyby.»Kong Davids fristelse«1.på Melkisedeks vis. Lise Bender og Poul Bredsdorff 2.fristelsen - Niels Jørgen Riis, Poul Exner og Knud Ottosen 3.nyt fra vestfronten 4.noget om nogen»i Genesis står, hvad der står«. Lise Bender 5.mere nyt 6.elegi ved en opslagstavle»de bøgelyske ord«. Poul Bredsdorff 7.i Jonas's tegn»at Danmarks Radio er farlig«. Henning Lehmann 8.troldmandens lærling»neppers Hebræerbrevsøvelse«. Gunhild Krøigaard og Poul Bredsdorff 9.en gudedrik»vi har en forening ved vort fakultet«10.en fremmed kommer til byen»gæsteforelæsning«. Poul Bredsdorff 11.children's corner»vi styres, som sikkert vil vides«. Henning Lehmann 12.ældsterodet 13.Slutningssang Navne på aktører og skribenter: Lise Bender, Poul Bredsdorff, Gundhild Krøjgaard, Poul Exner, Henning Lehmann, Niels Jørgen Riis, Herluf Andersen og Knud Ottosen. 1957»På månen«18 18 Hovedforfatteren var Søren Nordentoft.

13 13 Causeri: Regin Prenter 1.Fakultetsmøde på jorden (Århus) 2.Prøveforelæsning 3.»Den etiske fordring«4.konspiration.»løgstrup kom nu her og se«(prenter),»jeg vil rejse til månen«(lindhardt) og»jonas, ved du hvad jeg tror«(hammershaimb og Munck) 5.Studenterpræsten ved søen i universitetsparken - Lise Bender 6.Slutningssang [Ordet: Århusteologien bruges. For første gang??] Navne på aktører og skribenter: Søren Nordentoft, Poul Bredsdorff, Knud Ottosen, Lise Bender, Hans Olav Okkels, Peter Pade 1958»Jorden rundt i 80 dage«causeri: Arne Frees Christiansen 1.Et fakultetsmøde i Århus 2.Og så til Alrø.»Mi nabo, æ præst, æ bløwn dowter i daw«3.profeten i ørkenen 4.Fundet af P-kilden»En vise om en vranglære i Prenters Dogmatik«5.Mørke-Kæsarea retur 6.My dear little friends»indien! Baagø i Indien«. Peter Pade 7.Indianernes overfald på Pacifik-banen»Lindhardt a la cow-boy«. Peter Pade 8.Grundig vrede i Midgård 9.I anledning af pavevalget»rom«10.den ekstraordinære»som grøn konfirmand blev jeg af mor«. Lehmann. Sunget af Peter Pade. 11.I Londontågen - eller: det tandetiske problem 12.Et missionsmøde i Harboøre 13.Danke vielmals (ad modum Nepper) Navne på aktører og skribenter: Peter Pade, Henning Lehmann, [Munck:»velle«for ville. Løgstrup:»Sandt for dyden«. Forskellig

14 14 karakteristika, der går igen]. 1959»Jul i det gamle Fakultet«Causeri: Johannes Aagaard 1.Fakultetsmøde 2.»Vejen går til Skøddestrup«3.»Hallo, Fiig-Pedersen, jeg er forfærdet«4.»en bitter klage af en from student til en herværende professor i aktualiserende kirkehistorie«.»ty, ja tyv, det skal du være«. Niels Thomsen 5.»Julemandens sangi karismatikken før Clemens Romanus«6.»Aagaard«7.»Pavegildet eller Hvis koncilieplanerne bleb til virkelighed, ville det måske gå sådan!i Rom der skulle være gilde«8.»bukdahl«9.foredrag af Prenter og julen 10.Slutsang:»Professorer i kærlig krans«19 Navne på aktører og skribenter: 1960 Causeri: Knud Bang [JM] 2.Flash-back 3.Mission-reklamologisk intermezzo -»Hvem sidder der bag fjælen...«. Henning Lehmann 4.Kemp for alt, hvad han... - Peter Kemp spillet af Knud Ottosen 5.Ode til mit fakultet -»Oh fakultet, hvor alt er såre godt«. Poul Bredsdorff(?) (+?) 6.Ta' hjem -»Dengang Skydsgård drog afsted«19 Et duplikeret program findes i foreningens protokol og indeholder ikke mindre end 41 numre!

15 15 7.Hjælpeklassen 8.Gavebordet -»Forleden var der fødselsdag«. Henning Lehmann 9.Vikingespillet. Henning Lehmann. Ole Jensen 10.My fair Trans-lady eller Pygmali-ånden går igen -»Hvert et eksegetisk navn er her«11.advent am Rhein -»Es gibt etwas im Himmel«12.Finale Navne på aktører og skribenter: Poul Bredsdorff, Henning Lehmann, Knud Ottosen, Ole Jensen, Elisabeth Østergaard Poulsen 1961 Causeri: Johannes Munck. Causeriet findes i Muncks arkiv, HS Qumran-menighedens allerhøjeste råds forsamling - Fakultetsrådsmøde 2.Noget om Kittæernes skibe el. vor gamle kirkeskude -»Her er et lille rart fakultet«3.*transjordanerne og methusalemianerne - 4.*Hvor der kan sige både pro et rector - 5.*I Sydlandets teologiske dormitorium - 6.*Den nordgalatiske gæst -»Der vandrer en underlig gråsprængt en«[i HL's håndskrift] 7.Retfærdighedens lærer, h.a.dec. el. Hin enkelte og de mange -»En skål for den kø«. En vise om Sløks forelæsninger 8.20 år med de unge beduinhjem -»Tyve år fylder Danmarks 'Unge Hjem'«9.Et mord -»Ham Heidegger havde det godt«10.i guillotinens tegn -»(Ja) Sådan gik det til, den gang præsten i Naur«11.Nyt fra det jordanske akademi - Blixen og Løgstrup. Henning Lehmann 12.*Finale Navne på aktører og skribenter: Ole Jensen (Karen Blixen), 1962 *Causeri:

16 16 1.Fortæller og fakultetsrådsmøde 2.»Fyrstinden, min sibylle«. Henning Lehmann 3.»Jeg købte en gård i den rygende blæst«. Th. Lyby Eksamination 4.»Den stilfulde professor Sløk«. Th. Lyby 5.»Vækkelser i det nordøstlige Asturien«. Th. Lyby. Fremført af Svend Bjerg 6.Åndemaning 7.»O Kvægegeled«8.Radioudsendelse: Samtale mellem Bent Noack og Kaj Erik Lindquist (Ole Jensen). Henning Lehmann 9. Radioudsendelse:»Det store teologiske parløb«10.»kan man se, at jeg er Kirkens store kaptajn Blod?«(Valdemar Aastrup). Th. Lyby. 11.»På legepladsen«(knud Ottosen). Henning Lehmann 12.Retouche.»Teatrets lyst er Floridor«,»Det var efter premieren«,»de sidder i vor psyke som«,»fri og fro«,»så skal man altså til at klatre«og»ser De, retouche behøver man ikke«. (Jørgen Steenbæk). Henning Lehmann 13.»Since we scots appreciate you«(knud Ottosen). Henning Lehmann 14.Fortæller og fakultetsråd 15.»Alouette, gentille alouette«navne på aktører og skribenter: Th. Lyby, Poul Berg, Viggo Mortensen (K.E. Løgstrup), Svend Bjerg, Per Bilde, Knud Ottosen, Valdemar Aastrup 1963»Vers for i aften«*causeri: 1.Rammende bemærkninger - Fakultetsrådsmøde 2.Kalenderpigen - fru Lindhardt 3.En hermeneutisk amanuensis's deficente modus - Lehmann-vise (Marianna Olsen). Th. Lyby 4.Exit in Humaniora - Rektorvise (Knud Ottosen) 5.Ti vi ka' li på den jydske Vestkyst - PG som discjockey 6.Mellem disse grønne høje - i fjernsynstårnets skygge - Munck og Mulvad. Jørgen Michaelsen

17 17 7.Hans Helligheds Familie - Min familie. Jørgen Michaelsen? 8.Patriarkalske Reginiana - Prenter-monolog 9.På legepladsen (fortsat fra i fjord) - Sandkassen 10.Løgs(tr)uppovic bag jerntæppet - Løgstrup-sketch (Viggo Mortensen) 11.Ko(r)sak-etik - Løgs(tr)uppovic-vise (Viggo Mortensen) 12.En rødvinskontentionel doctor - tys! - Thys! - Phønikisk vise 13.Fremmedgørelsens A B C - Fakultetsrådsmøde 14.Absurdistisk forelæsning i 5 levende billeder - Absurdist-forelæsning - Sløk (Jørgen Steenbæk) med Lars Holm og Steffen Støvring 15.Grapho-kalejdoskop - eller Spørg fru Gerda - Gerda Lindhardts brevkasse 16.En rus orienterer sig - Rus-orientering (Knud Ottosen). Th. Lyby 17.Plysbjørn. En morale - 18.Finale -»Nu kommer Ole med paraplyen«navne på aktører og skribenter: Th. Lyby, Inga Marianna Olsen, Viggo Mortensen, Poul Saugbjerg, Valdemar Aastrup, Jørgen Stenbæk, Lars Holm, Steffen Støvring 1964»Den topløse - revyen uden hoved og hale«*causeri: På revyens forside står:»nihil obstat R. Prenter«. På dette tidspunkt har cencurinstitutionen åbenbart være indført. 1.Flugten til Amerika 2.Fakultetsmøde 3.»Man i sin specialetid«- Lars Holm 4.En sjæl efter forprøven. I. 5.Løgstrup i Hyllested. I tre scener. 6.Tjæreborgpræsten - Knud Münster(?) 7.En sjæl efter forprøven. II. 8.»Mit navn det er Otzen og Benedict«- Lars Holm 9.Eksegetisk gennemgang af»bro, bro, brille«ved Hammershaimb 10.En gæsteprofessor 11.En sjæl efter forprøven. III. 12.Pastorale 13.Manifest

18 18 14.Finale.»Hello kaere gamle Danmark, uncle Jonas' coming back«navne på aktører og skribenter: Lars Holm, Jørgen Steenbæk, 1965»Knud Alice i æventyrland«*causeri: Henning Lehmann Opbygget i 12 kapitler med lange refererende overskrifter. 1.Løgstrup, Rosemarie og Prenter Kanin. 2.Fakultetsmøde 3.Balling om ekskursionen 4.»Herre min Gud, hvor hans måne lyser«- Knud Münster (Käthe Münster) 5.NTalt 6.»Mit navn er Hans Gottlieb«7.»Jer er født theologine og som kvinde blev jeg skabt«8.studenterrådsmøde 9.»Den lille frække Diderik«10.»Dengang, da jeg var kun omtrent en tredjedel så stor«11.meditation for to amanuenser 12.»Da jeg var ung og driftig, da havde folk format«13.epilog ved doktorpromotion i Lund 14.Slutningsvisen Navne på aktører og skribenter: Knud Münster, Käthe Münster, Fürstin (svensk stud. theol.) 1966»'Ramløsa' (Geistiges Sprudelwasser)«*Causeri: 1.Fakultetsmøde. I. 2.Exit Sløk! (Olaf Andersen) 3.Fakultetsmøde. II. 4.Ballings vise.»lykkelig er en dekan«5.»bodil var en pige gæv - trods årene så ung«6.løgstrup-monolog

19 19 7.Cleo (Lars Holm). Knud Münster 8.»Mit navn, ja det er Birkedal, hva' siger det Dem no'et«9.studenterfodlæge 10.De elleve 11.Post phestum - Hyldal 12.Interview med Aagaard 13.Talsang.»Seks lys på et bord«. Knud Münster. 14.Slutvise Navne på aktører og skribenter: Hagbard Olav Andersen, Lars Holm, Knud Münster. 1967»Filmorientering«med I.C. Lauritzen *Causeri: 1.Fakultetsmøde 2.»Her står jeg hver aften på risten«(om P.H. Jørgensen) 3.Øvelse hos Tiger Jack 4.Fragment af 6. Mosebog (Diluvialiticus). Henning Lehmann 5.»Hvor er nu min sok, hvor er nu Ernst Bloch«(om Bukdahl) 6.»Non sir at kirken står i en svækket position«7.plys-otte 8.»I sin lune præstebolig«9.jørgen Bøgh 10.»'Skyggen af en gigant' med undertitlen 'Fiktion - Konfektion'«11.»Søn af Blegansigt i glansen af Jabne«13.Nr. Ågård kommuneskole 14.SPECTER 15.»Når vinteren tilstopper grøfter - så grav«navne på aktører og skribenter: 1968»Skat, du ved jeg ikke kan høre, hvad jeg tænker, når Radioen går!«20 20 Det er tilsyneladende første år revyholdet kalder sig:»hans Pavelige Helligeheds Acteurs. Teologisk Forenings Selskab Til Julerevyens Fremme«.

20 20 *Causeri: 1.Fakultetsmødet 2.Dags dato. Mel.:»Vi lister os afsted«- Hanne Steenbæk (Annelise Søndengaard). Rolf Garfield Mortensen (?) 3.»Love, Liebe, amour og kærlighed«(lars Holm). Knud Münster 4.Dramatisk forum. Om Knud Banning (Olaf Andersen) 5.Danmarks Skoleradio. (Svend Andersen) 6.Fra Akademiet. Mel.:? Lars Holm 7.Midtjysk Regionalradio. Olaf Andersen (?) 8.Dansktoppen. Peter Widmann. Knud Münster 9.Ædespalten 10.Søndagsuniversitetet 11.Kirkeligt magasin. Rolf Garfield Mortensen 12.Bogmagasinet Bizar 13.Søndagens sport. Olav Andersen 14.Slutningsvers Navne på aktører og skribenter: Knud Münster, Svend Andersen, Vagn Andersen, Rolf Garfield Mortensen, Anne Lise Søndengaard, Lars Holm 1969»Messe for sex 69«*Causeri: 1.Fakultetsmøde 69 2.Økumene 69. Mel.:»Du må få min sofacykel«3.prøve 69 4.Odysséen 69. Prenter. Knud Münster 5.Augustin 69 (Olaf Andersen og [Svend Andersens 1. kone]) 6.Messe 69. Lars Holm (?) 7.Mode 69 8.Hejne 69 9.Bastian 69. Rolf Garfield Mortensen 10.Æventyr Slutvers, også i en håndskrevet version

21 21 Navne på aktører og skribenter: Rolf Garfield Mortensen, Olav Andersen, Niels Henrik Arendt, 1970»Cirkus Theo«*Causeri: 1.Det gamle fakultets afskedssymposium med 1a.Prenter-vise 2.Spørgerådet 3.Kristeligt Folkeparti (Mel.:»Ja, vi elsker dette landet«). Vagn Andersen 4.Willkommenheissung des Vorsitzenden Luebue. Svend Andersen 5.P.G. Lindhardt-vise. Sunget af Niels Henrik Arendt 6.Løgstrup om kærlighed 7.Danksagung des Vorsitzenden Luebue. Svend Andersen 8.»Nå«. Sunget af Karen Skydsgaard. Knud Münster (if. NHA). 9.Otzen-forelæsning 10.»Drømmebilleder«Navne på aktører og skribenter: Vagn Andersen, Svend Andersen, Niels Henrik Arendt, Karen Skydsgaard, Knud Münster 1971»Farve-reklame-TV«*Causeri: 1.»'Kærlighed og fantasi' med undertitlen 'Hjerternes fest'«. Rolf G. Mortensen 2.»Børn nu skal I høre«. Rolf G. Mortensen 3.Dagens engel. Rolf G. Mortensen 4.Kirkeligt spektrum. Jens Kvist 5.Eremitkrebsen. (Om Thyssen). Jesper Kiil Jørgensen 6.Troldmandens lærling. Jens Kvist 7.»Mit navn er altså Aagaard«. Svend Andersen (?) 8.Det apokalyptiske kontrapunkt. Jesper Kiil Jørgensen 9.Sporten. Jesper Kiil Jørgensen 10.Slutvers

22 22 Navne på aktører og skribenter: Rolf G. Mortensen, Jesper Kiil Jørgensen, Jens Kvist, Bodil Højlund(?), Svend Andersen 1972»Det nye pluralistiske evangelium«*causeri: 1.Sic transit gloria fakultatis. Jesper Kiil Jørgensen 2.Ole Jensen-vise. Vagn Andersen 3.Kildesondring m.m. i GT. Jens Kvist (?) 4.Røndesang 5.DEN STUNDESLØSE OG DEN POLITISKE FORTIDSGRANSKER. Comedie udi tre Acter Af Ludvig Holberg. Vagn Andersen 6.Ord. Rolf G. Mortensen 7.P. Steensgård Lauridsens lovsang. Jesper Kiil Jørgensen og Rolf G. Mortensen 8.Pluralismen (Om Anna Marie Aagaard). Ruth Tiedemann 9.Krydsild. Jens Kvist 10.Fru BØGELY-vise. Navne på aktører og skribenter: Jesper Kiil Jørgensen, Vagn Andersen, Rolf G. Mortensen, Jens Kvist, Ruth Tiedemann 1973»Vækkelser ved A.P.T. (Anders Pontifex Thyssen)«*Causeri: Anna Marie Aagaard (?) 1.Den barthske vækkelse, eller det babylonske alternativ. Jens Kvist (?) 2.»Theologien til hest«. Resurrectio per crucem equestris dannebrogis. Jesper Kiil Jørgensen 3.Den viggo-torianske vækkelse, confessio moderna. Svend Andersen 4.Resurrectio propter absentiam theologicorum. Jesper Kiil Jørgensen 5.Den helle-nistiske vækkelse. Jens Kvist 6.»De styrende organers vækkelse«. Resurrectio organorum virilium. Jesper Kiil Jørgensen (?) 7.Den rusticane vækkelse: Russen med tankerne. Svend Andersen

23 23 8.Den secular spiritistiske vækkelse. Spiritus columbae. Jens Kvist 9.Indledning til disputatsen Navne på aktører og skribenter: Vagn Andersen, Svend Andersen, Jens Kvist, Jens Peter Askov, Ruth Tiedemann, Gert Christensen, Ulla Nørager (?) og Søren Jensen. Pianist: Jens Kjeldsen. 1974»Besættelser«*Causeri: Paul og Anna Sophie Seidelin (?) 1.Prolog in Hölle. Fandens vise. Jens Peter Askov 2.Prenterror. Søren Jensen 3.Leiden. Jens Kvist 4.Udskrift af dommernes bog (JDC) 5.Puer progenatus Jacobi facilis. Jens Kvist 6.Dåbat. Jens Peter Askov 7.Ø.K.-menisk aktivisme. Ruth Østergaard Poulsen 8.Et skelsættende foredrag i Teologisk Forening. Aage Rydstrøm Poulsen 9.Vedr. en nyelig fremkommen oversættelse af Det nye Testamentes kanoniske bøger. Jens Peter Askov 10.Frelse - igår, idag og imorgen 11.Professorens vise. Aage Rydstrøm Poulsen (?) Navne på aktører og skribenter: Jens Kvist, Jens Peter Askov, Aage Rydstrøm Poulsen, Søren Jensen, Ruth Østergaard Poulsen 1975»Jubelrevyen«*Causeri: 1.Vor Moder, DRONNING MARGRETHE's svare Qualer og deris lyckelige Uudgang... Jens Peter Askov 2.Nå. Jens Kvist 3.Glad- og fromesse (Missa misera). Jens Kvist 4.Johamlet Sløkspiir 5.Næse-vise. Jens Peter Askov

24 24 6.Johs. Aagaard og gurubevægelserne. Jens Peter Askov 7.»Svendses lykkelige død«. Søren Jensen 8.»Med min kone har jeg levet flere år i fryd og gammen«. Ruth Østergaard 9.Missa bocciana 10.Jervell: Den suke charismatiker. Jens Peter Askov (?) Navne på aktører og skribenter: Jens Kvist, Jens Peter Askov, Søren Jensen, Ruth Østergaard Poulsen 1976»Bukdahls fødselsdag«*causeri: 1.Interview med Jørgen Bukdahl. Hans Jacob Hansen 2.Bukdahls fødselsdagsselskab. Søren Jensen 3.Ombygningen. Jens Peter Askov 4.Joh. 21, »Folk er altid utilfredse med den løn de får«6.per Lønning 7.De ærgerriges sang 8.De ringer vi spiller. Jens Kvist 9.Lidelsens problem. Søren Jensen til original melodi af Helge Gramstrup 10.Spionen der kom ind fra Gylling. Jens Kvist 11.Slutningsvers i manuskript. Søren Jensen Navne på aktører og skribenter: Jens Kvist, Jens Peter Askov, Søren Jensen, Hans Jacob Hansen, Erik Sloth (P.G. Lindhardt) 1977 *Causeri: 1.Votum votendum honoratissimis &c. Jens Peter Askov 2.Det er ganske trit 3.Alkohol i dåbsvandet. Jens Peter Askov 4.Et forskningsprojekt. Carsten Bach Nielsen (?) 5.Dekanvise. Jørgen Kjærgaard

25 25 6.Mynster-drift. Jens Peter Askov 7.Alkoholdet. Søren Jensen 8.Magnus Magnussen på jobbet. 9.Verdslige teologiske prædikener. Jens Kvist 10.Davids salmer i ny ny-oversættelse. Og ny musikalsk iklædning. Hans Jacob Hansen 11.Præstetanker 12. Afslutningsvers i manuskript. Jens Peter Askov (?) Navne på aktører og skribenter: Jens Kvist, Jens Peter Askov, Søren Jensen, Jørgen Kjærgaard, Hans Jacob Hansen, Carsten Bach Nielsen (?) Benny G. Schuster 1978»Symposia«*Causeri: 1.Åbningssang. I manuskript. Jørgen Kjærgaard 2.Vise i anledning af Universitetsjubilæet i det Herrens år Jørgen Kjærgaard 3.Paulus-symposium 4.Salvatore Spera:»Dialektisk - ikke-dialektisk«5.vise i anledning af Biskop Højrups Anholtfærd. Carsten Bach Nielsen 6.Kirkelig(t) moro i Gellerup. Jørgen Kjærgaard 7.»Kristendom på tossen«.»jordeliv«.»den røde tråd«. Knud Riis (?) 8.Skilningsmisvise. KFUIM anno Hans Jacob Hansen 9.KRF-bogen 10.Bavianvise. Søren Jensen 11.Konfirmatisk seance. Knud Riis Navne på aktører og skribenter: Søren Jensen, Jørgen Kjærgaard, Hans Jacob Hansen, Carsten Bach Nielsen, Knud Riis Causeri: Johannes Sløk.

26 26 Causeriparodi: Parodi i manuskript. Søren Jensen 21 Gennemgående figur: Benedikt Otzen 1.P.H. Jørgensen til bispevalgmøde. Jørgen Kjærgaard 2.Årets teologiske disputats 3.Præstesag: Tom Øller Jensen 4.Teologisk mandegruppe. Benny Schuster 5.Jens Møllers Memoirer. Jørgen Kjærgaard 6.KFS på farten. Jørgen Kjærgaard 7.Margrethe Aukens vise. Anne Bredsdorff 8.ER's bogudgivelse 9.Elendighedens teologi. Søren Jensen 10.Slutsang i manuskript. Jørgen Kjærgaard Navne på aktører og skribenter: Søren Jensen, Jørgen Kjærgaard, Anne Bredsdorff, Benny Schuster, Kim Jakobsen 1980 Causeri: K.E. Løgstrup Causeriparodi: Søren Jensen. Parodi i manuskript. Gennemgående figur: Henning Lehmann 1.Cand. Ethol. Søren Jensen 2.Teol-rus, både - og 3.4. november - en valgdag. Benny Schuster 4.Det åbne ægteskab. Søren Jensen 5.Profet 1980 INRI. Knud Riis 6.By-tinget 7.Exit P.G. Lindhardt. Jørgen Kjærgaard 8.Tranholm og tyrkerne 9.Tre-i-een. Søren Jensen 21 Desuden er der bevaret causeriparodier af K.E. Løgstrup (med visen om Sløk og tamburinen), Kirsten Nielsen og Henning Lehmann (var Balling den 5.?).

27 27 Navne på aktører og skribenter: Søren Jensen, Jørgen Kjærgaard, Knud Riis, Benny Schuster, Carsten Bach Nielsen, Helle Sommer, Anne Bredsdorff, Kim Jacobsen, Poul Rossen, Christian Madsen 1981 Causeri: Causeriparodi: 1.Indledningssang. Søren Jensen 2.Suetonius Montanus - eller den fortalte licentiat. Jørgen Kjærgaard 3.Den kristne grundfortællings indholdsbestemmelse. Søren Jensen 4.Dorothee Sölle: Kirkens sag - Fredens sag 5.I anledning af Fakultetets Portrætgalleri. Carsten Bach Nielsen 6.Denne juls nærforventning. Jørgen Kjærgaard 7.sam-ARBEJDET ADLER... - Om en Kierkegaard-filmprojekt. Jørgen Kjærgaard 8.»... og myldred'...«9.valg 81. Benny Schuster 10.Sløks sprog. Søren Jensen 11.Jert Huus skal I bygge... Søren Jensen 12.Vise i anledning af, at fakultetet snart mister sit ældste kvindelige islæt. Jørgen Kjærgaard 13.Afslutningssang i manuskript. Søren Jensen Navne på aktører og skribenter: Søren Jensen, Jørgen Kjærgaard, Carsten Bach Nielsen, Benny Schuster, Lars Munk Sørensen 1982 Causeri: Helge Severinsen 1. Indledningsvers i manuskript. Søren Jensen 2.Hanstholm-sagen. Jørgen Kjærgaard (og Kim Jacobsen). Sangen blev sunget af Kirsten Villadsen. 3.Taktischer Theologie 4.Hejne Simonsen 60 år. Tilbageblik og ønskedrømme. Jørgen Kjærgaard

28 28 5.Helligdagslovgivningen. Anne Bredsdorff 6.Hortus molina perpetuum. Søren Jensen 7.Fakultetsjubilæet. Carsten Bach Nielsen (?) 8.Præstekoneaspiranter. Helle og Anne 9.»Dersom Herren ikke bygger Huuset, er Bygningsmændenes møje forgjæves...«. Jørgen Kjærgaard 10.Jesus-navnet. Søren Jensen 11.Slutningsvers i manuskript. Søren Jensen Navne på aktører og skribenter: Søren Jensen, Jørgen Kjærgaard, Anne Bredsdorff, Kim Jacobsen, Kirsten Villadsen, Carsten Bach Nielsen (?) 1983 Causeri: Kirsten Nielsen Causeriparodi: Søren Jensen 1.Åbningsvers. Søren Jensen 2.De femten teser 3.Nyhedsbrevet til exegetisk gennemgang. Jørgen Kjærgaard 4.En sang om fred. Anne B og Helle 5.J.L. Ballings poesibog. Søren Jensen 6.Kristenhedens 007-star (- eller: Muldets frænde Nr. Eet). Jørgen Kjærgaard 7.Årets disputats 8.- og de plantede en have. Søren Jensen og Jørgen Kjærgaard 9.Rektorvise. Søren Jensen 10. Slutvers. Jørgen Kjærgaard Navne på aktører og skribenter: Søren Jensen, Jørgen Kjærgaard, Christian Madsen, Helle Sommer, Tine Smedegaard Andersen, Arne Toftegaard Pedersen, Claus Thomas Nielsen, (Anne Grethe Christensen), Lene Thomsen, Margrethe Dahlerup Koch, Kirsten Juul og Anne Bredsdorff Causeri: Viggo Mortensen

29 29 Gennemgående figur: Kirsten Nielsen 1.Indledningssang. Søren Jensen 2.Alma Nielsen. Kirsten Nielsens sang. Jørgen Kjærgaard (?) 3.Trecentoventinove. Lokale Den teologiske kandestøber. Lundehussagen 5.»Vita tua«. Her er dit liv. (Med Jan Lindhardt). Tine Smedegaard Andersen (?) 6.Matte-messen. Kirkeminister Mette Madsens tiltrædelsessalme. Jørgen Kjærgaard 7.Aagaard-san-dut. En moderne korsfarer 8.Quidduplex. Kvit eller dobbelt 9.Processio Aalborgensis. Aalborg-processionen 10.Nicolaus Plumbeus Lembchelicus. Lemche-visen. Tine Smedegaard Andersen og Margrethe Dahlerup Koch Navne på aktører og skribenter: Tine Smedegaard Andersen, Helle Sommer, Margrethe Dahlerup Koch, Anne Bredsdorff, Kirsten Juul, Lene Thomsen, Ninni Lohdal, Christian Madsen, Karl Aage Kirkegaard, Søren Jensen og Jørgen Kjærgaard. Desuden: Eva? Bjarne? ninnis mand, Thea?, Jens Elkjær Petersen 1985 Causeri: Søren Jensen Gennemgående figur: Svend Andersen 1.Indledningssang 2.Sigfred Pedersens slogan. Karl Aage Kirkegaard 3.Årets disputatser 4.Sparekassen KFS. Anne Bredsdorff og Margrethe Dahlerup Koch 5.Rektors kontor. Søren Jensen 6.Biblioteksflytning 7.Forsker-rekrutter 8.»Det er nu så rart, når vi er enige«9.»mig og mig selv«. Tine Smedegaard Andersen 10.Afslutningssang

30 30 Navne på aktører og skribenter: Tine Smedegaard Andersen, Margrethe Dahlerup Koch, Anne Bredsdorff, Karl Aage Kirkegaard, Christian Madsen, Søren Jensen, Morten Aagaard, Charlotte Ellermann, Kirsten Juul, Morten Aagaard, Helle Sommer båndet! Causeri: Anna Marie Aagaard Causeriparodi: Tine Smedegaard Gennemgående figur: Frands Ole Overgaard 1.Indlednings-sang. Søren Jensen 2.Reformationsjubilæum 3.Postmester Ole Jensen om det postmoderne. Tine Smedegaard 4.Holmgang i Ellevang. Margrethe Dahlerup Koch og Tine Smedegaard 5.Årets disputats 6.»Af gøende og klukkendes mund«7.danmark dejligst... Margrethe Dahlerup Koch 8.Apropos KAIROS 9.Aarhus? Hvad er det? 10.»Teologiens superstar - the american way«. Tine Smedegaard 11. Afslutningsvers. Søren Jensen Navne på aktører og skribenter: Tine Smedegaard Andersen, Margrethe Dahlerup Koch, Christian Madsen, Anne Bredsdorff, Kirsten Juul 1987»Peters Jul«Causeri: Niels Grønkjær Gennemgående figur: Peter Widmann 1.Indledningssang. Søren Jensen 2.Teologisk Landhandel.»Sceneskræk det er min værste svøbe«3.højtiden vokser med dagen 22 Noget af revyen findes på bånd hos Anna Bredsdroff.

31 31 4.Winden blæser. Århusianer-hermeneutik - Peter Thyssen 5.Bøj og stræk. Schjørring, Grundtvig og det moderne - Margrethe Dahlerup Koch 6.Ricceur interprèté. The old fashioned way - Dorete (?) 7.Konsulentbistand. Stiller og Kjärgaard som mediator 8.Derridadaisme. Tine Smedegaard Andersen (?) 9.»Perlestukken, silkebredt«. Anne Bredsdorff Navne på aktører og skribenter: Margrethe Dahlerup Koch, Tine Smedegaard Andersen, Peter Thyssen, Anne Bredsdorff, Dorete Søndergaard, Pernille Carstens, Jørgen Skov Sørensen, Christian Madsen 1988 Causeri: 1.»Et helligt liv, en salig død...«2.home, sweet home?? 3.Lignelsen om den store exeget 4.Doris Ottesen vender blikket mod vest for en stund eller En Lagerlöfsk ørken-tyv er bedre end Bachs sure fløde 5.Rolf 6.Det kan skifte 7.Lysbilledserien:»Bibelens profeter«8.professor fra top og tå 9.»Løft eders hoveder, I porte, løft jer, I ældgamle døre...«navne på aktører og skribenter: 1989»Teologisk julerevys jubilæumsudgave. 1989«.»Begivenheder op mod jul i en dansk præstegård«causeri: 1.Ouverture 2.Welcom! Sweethearts! -»Velkommen I kære studenter«

32 32 3.Rosens navn. -»Som ny dekan på teologi«4.spiritus infantile. -»Vi er årets rus-teoler«5.erasmi Montani. -»Må jeg ha' lov til at introducere«6.du, som er i...? -»Her er Nicoline«7.Det hvide snit. -»Eva tog af æblet den allerbedste bid«8.my heart belongs to... -»Nu sænker sig julefreden«9.postludium. -»Farvel nu, farvel allesammen!«navne på aktører og skribenter: 1990 Causeri: 1.Præludium 2.Good-bye-ruth 3.Der' noget galt på Theo 4.Bio-texuel 5.Sigate in Ekklæsia 6.Leonard Cohen in memoriam 7.Rablende Reichendorff... 8.Mimytiske dyr!! 9.Viggos julepose '90... Navne på aktører og skribenter: Bo Holm, Dorethe, Hans Ole Krebs Lange, Helle Sommer, Kirsten Juul, Lene Jørgensen, Pernille Hornum, Pernille og Uffe. Helge Gramstrup Causeri: 1.Disco-talk 2.Babæltsmyten 3.Langt højere bjerge (om Torben Bramming) 4.Moskusoksen

33 33 5.Vest for Herning (Rudi og Ruben) 6.Præriens bedste prædikant 7.En kollektiv klagesalme 8.Går med hunden gennem byen 9.Schleierheim & co. 10.Bøger 11.Tilfældighedsteologi 12.Hit and run 13.Vælgermøde 14.Kvinde ved tidens rand Navne på aktørerne: Birgitte Rosager Møldrup, Bo Holm, Charlotte Ellermann, Christian Larsen, Hans Ole Krebs Lange, Jens Christian Bach Iversen, Lene Jørgensen, Pernille Hornum. Band: Helge Gramstrup, Jens Haubeck Rasmussen, Pia Rose Böwadt og Torben Krarup. 1992»DÉJA revu«causeri: 1.Potpourri med fut i... 2.The good old days at Aarhus University 3.Gyngerne og krausellen 4.Sværmernes magazi 5.En leder går i land 6.Rudi og Ruben 7.Pouls Whiskey med mere 8.Teologisk ortopædi 9.Slabbadubbadelle 10.Op å' sving 11.De små grå mænd 12.Rio revisited Navne på aktører og skribenter: Birgitte Rosager Møldrup, Bo Holm, Charlotte Ellermann, Christian Larsen, Dorete Søndergaard, Hans Ole Krebs Lange, Jens

34 34 Christian Bach Iversen, Lene Jørgensen, Pernille Hornum, Pia Böwadt og Uffe Vestergaard. Band: Helge Gramstrup 1993»De små ånders hus«causeri: 1.De små ånders hus 2.Nepot 3.Doktor-mandens bil 4.Imitatio Christi 5.Centeroprustning 6.Noget farligt inden i 7.Rudi og Ruben 8.Bispetango 9.Kirke kend din krop 10.Bispekampvalg 11.Er TV for de dumme blot? 12.Ligenes indtogsmarch 13.Se min Løgstrup Navne på aktører og skribenter: Dorete Søndergaard, Benedikte Brogård, Jens Peter Baggesgaard, Pia Böwadt, Laura Rørdam Thomsen, Erik Kelstrup, Thomas Østergaard, Hans Ole Krebs Lange, Michael Hemmingsen, Anders Olesen Leth, Birgitte Rosager Møldrup. Musik: Helge Gramstrup, Jens Haubeck Rasmussen, Pia Böwadt, Torben Krarup. Tæppe: Anders Klostergaard. Lyd: Bo Kristian Holm Causeri: 1.*Præludium 2.Mammon I 3.Krisehjælp 4.Mammon II 5.Fire 6.Søren og Hans Adolf

35 35 7.Måden! 8.Evaka 9.Vor Frues hus 10.Rudy og Ruben 11.Tine og Tine 12.Mammon III 13.TF-køkkenet 14.Postludium Navne på aktører og skribenter: 1995»Folkegaven«Causeri: 1.Åbning 2.Folkegaven 3.Professorens dagbog 4.Et krybbespil - et sjovt nummer. 5.Rudy og Ruben 6.Præsten med æggene. Om Orla Villekjær 7... på rette sted 8.Den der har øjne... 9.Et kongeligt kald. Marianne Vihøj og Kristian Bøcher Larsen. Udført af Birgitte Møldrup og Michael Hemmingsen 10.Ugen ud 11.Fredag kl Endelig! Navne på aktører og skribenter: Marianne Vihøj, Kristian Bøcher Larsen, Bo Kristian Holm, Uffe Vestergaard Pedersen, Pernille Hornum, Kirsten Holst, Mikkel Crone Nielsen, Michael Hemmingsen, Birgitte Møldrup, Kjeld Slot Nielsen og Pia Böwadt. Musik: Helge Gramstrupm Torben Krarup, Pia Böwadt og Erik Kelstrup. Tæppe: Hans Vium Mikkelsen. 1996»Kulturrevy 1996«

36 36 Causeri: 1.Præludium 2.Dekanatets årsberetning 3.Bag-facaden 4.Josefs Lovsang 5.Ud & BE 6.Tænd et lys... 7.Ruth og Ruby 8... for lidt og det Bag-facaden-under-overfladen 2 11.Ph.devisen 12.Postludium Navne på aktører og skribenter er oplyst 1997»Ingen julerevy i år«causeri: 1.Indledning 2.Åbningssang 3.Paparazzi 4.Dekaner i pyjamas - på deres årlige andejagt i parken! 5.3. klasses konfirmationsforberedelse 6.Skole-TV 7.Score-Kaj Hvor skal vi sove i nat 8.Matador 9.Riget 10.Sproglærere 12.Ny-oversættelse af Bibelen 13.Wise-girls 14.Adam og Eva anno Afslutningssang Navne på aktører og skribenter: Anne Marie Brun Toldbod,

37 »Arken i parken«causeri: 1.Indledningssang Ole og Ole 3.Sang til Anders Moe 4.Fortravlede præster 5.Ingen regning 6.Rapport fra forberedelseslokalet 7.Fax til Korinth 8.Måske ku' vi 9.Theol-Barbie 10.Kvindelige præster i 50 år. Søren Jensen 11.Præstinder i 50 år. Søren Jensen 12.Himmel og helvede 13.Unibåde 14.Er vi for mange i denne båd? 15.Afslutningssang Navne på aktører og skribenter: Anne Marie Brun Toldbod, 1999»Jullennium«Causeri: 1.Indledningssamg 2.»Moses Hansen«3.Jørgen Ledets rap 4.Teologiske Babies 5.Peters sang til Jesus ved Genezaret Sø 6.Krydsifictionen 7.25 minnutter 2 8.»Goddag, jeg er din censor, sæt dig ned og gå i gang«9.jesus-interview 10.Melodi Grand Prix 1999 Jerusalem

38 38 11.Bibelpædagog (Vita Wrab) 12.Teolog Avisen 13.En sang fra en Jesus-freak 14.Afslutningssang Navne på aktører og skribenter: Anne Marie Brun Tolbod 2000» - mon vi flytter noget?«causeri: 1.Bach og Salicath 2.Velkomstsang 3.Frands Ole Overgaard 4.Aage, Anders & Paulus 5.Dav Dav 6.ex-ex-ex-gese! 7.Teol-Babies (Nævner Ole Davidsens Jesusbog) 8.Gud bevare Danmark! 9.Teologisk PR- og mangeting TAK! 10.Rigtige venner (Pausenummer) 11.UPS Det teologiske Babelstårn 13.SSCH! på biblioteket 14.Studieordningspyramisen 15.Gud er ikke længere vred (Pausenummer) 16.Moderkald 17.Salicaths mis (Pausenummer) 18.POP-prædiken 19.Y2K 20.Teologisk OL 21.Systematik drengene is back! 22.Prof. Andersens navneskilt (Pausenummer) 23.Bibelpædagog II (Vita Wrab) 24.Den tyske professor? (Pausenummer) 25.Psalme-Grand Prix 26.Afslutningssang

39 39 Navne på aktører og skribenter: Anne Marie Brun Toldbod, 2001»Det' bar' revyen«causeri: 1.Video: Ankomst 2.Indledningssang 3.Video: Let's get loud... (Pausenummer) 4.Virkelighedens dekaner 5.Mad på minuttet 6.Man må æ' (Pausenummer) 7.Folkelig, kirkelig... 8.Prinzen Rolle 9.Man må æ' II (Pausenummer) 10.Det' Leth at være Jesus 11.De gamle israelitter sexualliv 12.Sprogundervisning 13.Video: Reklameblok (Pausenummer) 14.Fashion-Police 15.Nye bjørne ansat (Pausenummer) 16.Vide: Alt godt fra biblioteket (Pausenummer) 17.Lær og forstå 18.Noahs ark 19.Pia Kjærsgaard (Pausenummer) 20.Viva el Spanien 21.Oles evangelium (Pausenummer) 22.Reklamation over skaberværket 23.Video: Kontaktannoncer (Pausenummer) 24.Modne studerende Video: Hjemmeservice hos Bach og Andersen (Pausenummer) 26.Vi vil ha' mænd 27.Video: Den nøgne sandhed (Pausenummer) 28.Rudolf... (Pausenummer) 29.Danmarks nye statsminister 30.Det var revy

40 40 Navne på aktører og skribenter: Anne Marie Brun Toldbod, 2002»Julefest - dog me' revy«causeri: 1.Gøngehøvdingen 2.Start-sang 3.Jeg har det bedst med Jesus Kristus 4.Himmel-topmøde 5.Digt af Benny Andersen 6.Fashion Police II 7.Kødets opstandelse? 8.Violin for Niller 9.Quid pro... quo? 10.Doktor-ringenes Herrer 11.Man må æ law lort o Carsten Bach si bil 12.Dan Enoks nattesyner 13.Studentermenighedens retræte 14.Vita Wrab og kroppens sprog 15.Bibelen på film 16.Sædcellen Villy 17.Syrebadet 18.OD Van Kanobi 19.Ikke mere sex 20.Slutsang Navne på aktører og skribenter: Anne Marie Brun Toldbod, 2003»Skisma eller forsoning«causeri: 1.Indledning: Heavy-bar 2.Introsang 3.Skelet og Fergo

41 41 4.Kvinder på teologi 5.Den skizofrene treenighed 6.Ka' du se hva' jeg sa'? 7.Christus og Psykéladefabrikken I 8.Reuters Bureau 9.Den ugidelige stripper (Pausenummer) 10.Skabelsens morgen i det Universitære Univers 11.Christus og Psykéladefabrikken II 12.Kaptajn Knas 13.Børnetambour-orkester (Pausenummer) 14.Man må æ'-episode I 15.Praktisk Teologi Grand Prix 16.Den skizofrene studieleder 17.Ensom på TF 18.Fisse 19.Dansenummer 20.Afslutning 21.Afslutningssang Navne på aktører og skribenter: Anne Marie Brun Toldbod, 2004»Kongekabbala«Causeri: 1.Eventyr-intro 2.Wheel of education 3.Heidi I 4.Ghostbusters - Jagten på de inaktive 5.Operation estrella - chips i alle bøger 6.Heidi II 7.Kristus i knibe 8.Ole og Elses sang-battle 9.Hans Jørgen Lundager Jensen er en dårlig kristen 10.Fisse-Bent vs. Else K. Holt 11.Vita Wrab og Ole Knöts dansekursus 12.Bryllup og skilsmisse i kongehuset

42 42 13.Heide III 14.Tap-sang 15.Fæces-Frans og de 12 apostle 16.Tal med Gud 17.Vita Wrab ofres 18.Afslutningssang Navne på aktører og skribenter: Anne Marie Brun Toldbod, 2005»Ztotttechow for Tyrologisk Factualtet«Causeri: 1.(Indledning) 2.Besøg fra den 6. sans 3.Pengedans 4.Besøg fra MF's teatertrup Troels Nørager - Stjerne for en aften 6.Filmklip - Nicoline og Steffen Skovfoged 7.Besøg fra MF's teatertrup Filmklip - Davids vitser. Vagns spørgsmål 9.Julekort fra Askepot 10.Vækkelsesprædikant 11.Filmklip - Gurli Dettmanndukken 1 12.Besøg fra MF's teatertrup Vogeltanz (Pausenummer?) 14.Donationer 15.Far til alle De teologiske Studenterlisters storhed og forfald Nicolone 2 18.Homolægen 19.Hvor få vi er 20.Filmklip - Gurli Dettmanndukken 2 21.Afslutningssang Navne på aktører og skribenter er oplyst

43 »I Citronhalvmånens Skær«Causeri: Carsten Bach Nielsen? 1.Beverly Hills Carsten & Troels 1 3.Fjernsyn for dig 4.Carsten & Troels 2 5.Disneysjov 6.Carsten & Troels 3 7.Kognitiv dissonans 8.Carsten & Troels timer 10.Munkene 1 11.Carsten & Troels 5 12.Krybbespil 13.Skaberens søn 14.Den store afsløring 15.Carsten & Troels 6 16.Jørgen Clevin 17.Munkene 2 18.Matador 19.Carsten & Troels 7 20.Fra arkiverne 21.Steffens afskedssang 22.TV shop 23.De unge mødre 24.Carsten & Troels 8 25.MF Sangaften 26.Carsten & Troels 9 27.Munkene 3 28.Carsten & Troels Afslutningssang Navne på aktører, skribenter &c er oplyst

44 »Julerevyen går over stregen«*causeri: Troels Nørager 1. I begyndelsen 2. Gris I 3. Rygerne 4. Gajol 5. Gris II 6. Syrien vs. Lübeck 7. Troels og B.S. - på afveje I 8. Video I 9. Skolen 10. DESPERADA 11. Stakladens Bootcamp 12. NAP 13. Gris III 14. Fakultetets lejlighedssang 15. Video II 16. Karen Jespersen and the amazing technicolor vendekåbe 17. Rapport fra Røverkulen 18. Back in Black 19. JULEGRISENS BLUES 20. DE HAVDE FORTJENT DET! 21. HVA' SKER DER? 22. Video III 23. Troels og B.S. - på afveje II 24. Specialet skal skrives i nat 25. Theos Bar - engang i 80'erne 26. Slutsang 2008:»Teologisk Julerevy 2008«*Causeri: Hans Jørgen Lundager 1. Åbningssang 2. Teofani 3. Danmark HAR talent

45 45 4. Vis hva' du ku' I 5. Fejlcitater 6. Vis hva' du ku' II 7. Arh dér! 8. Arken 9. Video I: Paven på indkøb 10. America's next Top... President 11. Afskedsfesten 12. Dyrevelfærd i julen 13. Vis hva' du ku' III 14. Video II: Fra din undervisers perspektiv 15. Thor -> JK -> Julemanden.»Du er en giraf«16. Vis hva' du ku' IV 17. Ydre Mission 18. Johannes Nissen fortæller gyserhistorie 19. Video III: Julehilsen fra Afrika 20. Sangen om at skrive en doktorgrad på tysk 21. Helligdagsflytning 22. Vis hva' du ku' V 23. Pennevenner 24. Vis hva' du ku' VI 25. Studieordningsmedley 26. Vis hva' du ku' VII + VIII 27. Assjack på Menighedsfakultetet 28. Video IV: Homokoret 29. Homokoret - hvor blev de af? 30. Vis hva' du ku 31. Sandkassen 32. Afslutningssang Navne på aktører, skribenter &c er oplyst 2009: Det store Jubilæumsshow. Teologisk Julerevy Causeri: Peter Lodberg

46 46 1. Video: Gamle nisser. Nye nisser 2. Introsang 3. Godfather i vuggestuen 4. Så løj jeg lidt 5. Ørkenvandringen 6. Mr. Brain King 7. Jødernes Konge 8. Det er et spørgsmål om at være populær! 9. Video. Der er så meget buddhister ikke forstår 10. En studietur de aldrig glemmer 11. Om Hor og Andre åndelige sager 12. Den I elsker 13. Video: Troels og Else 14. Himmelens Kontrolrum 15. Rapport fra røverkulen 16. Vi er lige som alle i andre! 17. En SATANS recessions tid 18. Sleipner 19. Afslutningssang Navne på aktører, skribenter &c er oplyst 2010: Enden er nær Causeri: Anders Klostergaard 1. Homobil 2. Jørgen Leth 3. Introsang: Det' din julerevy 4. Debatten 5. Video - Dialektservice v. Eva Marie Becker 6. Velkommen til Danmark 7. Hit med Højsangen 8. Video - Kender du typen 1 9. Dagens mand med Jesus 10. Hyldest til hermeneutiken

DANSK KIRKETIDENDE 159. årgang Indhold Dansk Kirketidende 2007 Artikler debat - anmeldelser side Arendt, Niels Henrik Er kristendommen den bedste

DANSK KIRKETIDENDE 159. årgang Indhold Dansk Kirketidende 2007 Artikler debat - anmeldelser side Arendt, Niels Henrik Er kristendommen den bedste DANSK KIRKETIDENDE 159. årgang Indhold Dansk Kirketidende 2007 Artikler debat - anmeldelser side Arendt, Niels Henrik Er kristendommen den bedste religion? 376 Bach-Nielsen, Carsten Lisbeth Smedegaard

Læs mere

kirkebladet Snejbjerg studsgård haunstrup

kirkebladet Snejbjerg studsgård haunstrup 4september oktober november 2013 kirkebladet Snejbjerg studsgård haunstrup Præsentation af Jens Christian Hasager Kirk Alting har sin tid Foto: Frivillige ved Snejbjerg Kirke 2 kirkelige adresser Sognepræster:

Læs mere

Læs om : Mangler du Lokalbladet? Lån et kamera. Fortvivl ikke!

Læs om : Mangler du Lokalbladet? Lån et kamera. Fortvivl ikke! Læs om : Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side 2 3 3 4-10 11 12-15 15 16-20 21-25 26-27 28 29 30-31 31 32-33 33 34-35 35-38 39 40 Fortvivl

Læs mere

FRA KIRKEN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2015

FRA KIRKEN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2015 FRA KIRKEN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2015 Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse SEPTEMBER Tirsdag den 1. kl. 14.00 Torsdag den 3. kl. 17.00 Torsdag den 3. kl. 14.10 Fredag den 4. kl. 17.30

Læs mere

Januar 2007 LÆS OM :

Januar 2007 LÆS OM : Nummer 34 10. årgang Januar 2007 LÆS OM : Birgits jul Taxi gennem tiden Madlavning Dirigentklokke Damaskus Skolefest Lokalhistorie Tilflyttere Kirkenyt Nyfødte Juleafslutning Økseløbet Vejviser Annoncører

Læs mere

16. årg.. nr. 3. August 2010

16. årg.. nr. 3. August 2010 16. årg.. nr. 3. August 2010 Diverse oplysninger Sognepræst Helle Brink Hestehavebakken 100 Træffes dagligt, undtagen mandag Tlf. 59 51 30 28 Mail: hebr@km.dk Sognepræst Anne Holten Mortensen Raklev Sognehus

Læs mere

St Katharine s. Syng med på Danmarks bedste sange. Lær dansk i Lørdagsskolen. Den Danske Kirke i London

St Katharine s. Syng med på Danmarks bedste sange. Lær dansk i Lørdagsskolen. Den Danske Kirke i London St Katharine s Den Danske Kirke i London Nr. 3 august - oktober 2015 www.danskekirke.org The Danish Church 4 St Katharine s Precinct Regent s Park. London NW1 4HH Tel. 020 7935 7584 Syng med på Danmarks

Læs mere

Læs om : Mangler du Lokalbladet. Lån et kamera. Fortvivl ikke!

Læs om : Mangler du Lokalbladet. Lån et kamera. Fortvivl ikke! Læs om : 2 2 4-5 5 6 7 8-9 10 11 11 12-13 14-15 16 17-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 31-34 35 36 Fortvivl ikke! Hvis I ønsker at indbetale et beløb til bladet - stort eller lille - kan det indbetales

Læs mere

DECEMBER 2012 449. ÅRGANG

DECEMBER 2012 449. ÅRGANG DECEMBER 2012 DIAKONbladet 449. ÅRGANG TEMA: Diakoni og legemliggørelse Diakonforbundet 2 DIAKONbladet Filadelfia og Diakonhøjskolens Diakonforbund www.diakonforbund.dk DIAKONBLADETS REDAKTIONSGRUPPE Indlæg

Læs mere

15. årg. nr. 3 December 2010

15. årg. nr. 3 December 2010 15. årg. nr. 3 December 2010 En sommerhilsen i vinterkulden Diverse oplysninger Sognepræst Helle Brink Hestehavebakken 100 Træffes dagligt, undtagen mandag Tlf. 59 51 30 28 Mail: hebr@km.dk Sognepræst

Læs mere

1. årgang. Studenterkredsens tidsskrift. Fuld registrant 1933-1997. v/ Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt Foråret 2013 --

1. årgang. Studenterkredsens tidsskrift. Fuld registrant 1933-1997. v/ Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt Foråret 2013 -- Studenterkredsens tidsskrift. Fuld registrant 1933-1997. v/ Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt Foråret 2013 -- 1. årgang Nr. 1, September 1933 J. J. Til Indledning Henrik Dons Christensen, SK s formand

Læs mere

Mit Livs Historie, 5. del.

Mit Livs Historie, 5. del. Mit Livs Historie, 5. del. Min tjenestetid. Menneskelivet er underligt, Langt mere, end vi kan beskrive. ( N. F. S.Grundtvig ). Underligt Det ord har i almindelig brug betydningen mærkeligt. Men som Grundtvig

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne 33. årgang Nr. 1 April Maj Juni Juli August 2014 Nyt fra Menighedsrådene "Dine with a Dane" Konfirmation maj 2014 Det er forår - alting spirer frem Kirkeåret - et anderledes år Kirkebladet Brædstrup Tønning

Læs mere

KIRKEBLAD EFTERÅR. Hammel - Voldby. www.hammel-voldbykirke.dk. Indeholder: Vindere af fotokonkurrence Siden sidst Konfirmandbilleder

KIRKEBLAD EFTERÅR. Hammel - Voldby. www.hammel-voldbykirke.dk. Indeholder: Vindere af fotokonkurrence Siden sidst Konfirmandbilleder EFTERÅR Indeholder: Vindere af fotokonkurrence Siden sidst Konfirmandbilleder Hjertestarter Fra præst til provst Præsentation af menighedsrådsmedlemmer Kirkecafè Arrangementer Gudstjenester www.hammel-voldbykirke.dk

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Flovt at far sagde du til præsten! side 13

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Flovt at far sagde du til præsten! side 13 KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 1 Vinter 2012/2013 9. årgang Sognemedhjælper ansat ved Bjerringbro Kirke Mini-konfirmanderne i Bjer ringbro sogn

Læs mere

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 14. årgang nr. 2 Marts/april/maj 2014 Ny præstebolig i Øse Biskoppen kommer på besøg! Øse og Næsbjerg menighedsråd har i samarbejde med de øvrige menighedsråd i Gl.

Læs mere

FORSLAG TIL NY SALMEBOG

FORSLAG TIL NY SALMEBOG FORSLAG TIL NY SALMEBOG Betænkning afgivet af den af Kirkeministeriet 5. januar 1993 nedsatte SALMEBOGSKOMMISSION Bind 1 Indledning - Salmer - Bønner og tekster BETÆNKNING NR. 1381 2 FORSLAG TIL NY SALMEBOG

Læs mere

Kirke- og sogneblad. Rækker Mølle Pastorat. Marts - Maj 2013. Hanning - Finderup - Bølling - Sædding

Kirke- og sogneblad. Rækker Mølle Pastorat. Marts - Maj 2013. Hanning - Finderup - Bølling - Sædding Kirke- og sogneblad Rækker Mølle Pastorat Hanning - Finderup - Bølling - Sædding Marts - Maj 2013 Ordet.. 2 Advent.. 3 Aktivitetskalenderne.. 4-7 Nyt menighedsråd.. 8 Nyt fra menighedsrådet.. 9 Året i

Læs mere

FRA KIRKEN DECEMBER-MARTS 2004-2005

FRA KIRKEN DECEMBER-MARTS 2004-2005 FRA KIRKEN DECEMBER-MARTS 2004-2005 Kirkekalender for Hvalsø, Særløse, Kirke Saaby, Kisserup November Søndag den 28. kl. 10.30: Julegudstjeneste og julestue i Kirke Saaby Søndag den 28. kl. 10.30: Advents-

Læs mere

AVEDØRE KIRKE PAUL - PRÆST I 40 ÅR. september - november 2011 Nr. 77

AVEDØRE KIRKE PAUL - PRÆST I 40 ÅR. september - november 2011 Nr. 77 AVEDØRE KIRKE PAUL - PRÆST I 40 ÅR september - november 2011 Nr. 77 ved Paul Kühle Vielse af fraskilte Må man ikke blive gift igen? Udgives af Avedøre Kirkes Menighedsråd, Trædrejerporten 6, 2650 Hvidovre

Læs mere

Nr. 1. 2. årgang. oktober 1999

Nr. 1. 2. årgang. oktober 1999 Nr. 1. 2. årgang. oktober 1999 LÆS OM : Dialekter, Den Gamle smed, Dyrskue, Legestue, Mathilde s hus, Rejsegilde, Kalkmalerier, Tømmerflådetur, Ny inspektør, Fritidsordningen, Tjeneren ved bord 5, Telemarken,

Læs mere

Så forskellige måder at være præst på så forskellige steder

Så forskellige måder at være præst på så forskellige steder Mit liv som præst Så forskellige måder at være præst på så forskellige steder af Peter Ferdinand Ohrt Et manuskript udarbejdet 2004 2013 1 Indhold Min familiebaggrund s. 3 Min personlige baggrund for det

Læs mere

BIBELEN OG VERDEN. Ja, jeg tror på Gud. Ida Auken: Du kan ikke tage alverdens synd på dine skuldre Miljøminister med Bibelen under armen

BIBELEN OG VERDEN. Ja, jeg tror på Gud. Ida Auken: Du kan ikke tage alverdens synd på dine skuldre Miljøminister med Bibelen under armen BIBELEN OG VERDEN nr. 1 februar 2013 Ja, jeg tror på Gud Ida Auken: Du kan ikke tage alverdens synd på dine skuldre Miljøminister med Bibelen under armen Migranter begår selvmord Kunstbibelen er et scoop

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

Lidt trosinspiration

Lidt trosinspiration kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Lidt trosinspiration Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagtmodige, for

Læs mere

Lokalbladet c/o Jesper Mortensen Mausingvej 43 8620 Kjellerup

Lokalbladet c/o Jesper Mortensen Mausingvej 43 8620 Kjellerup Nummer 28 8. Årgang juli 2005 LÆS OM : Mausing Marked At flytte til DK Pileflet H.C. Andersen Salmesang Gruppedag Mannequin Arbejdsdag Kirkenyt Rygsækrejse Mini Zoo Autoværkstedet Tilflytter Annoncører

Læs mere

Sankt Markus Kirke og Sogn

Sankt Markus Kirke og Sogn Indhold Prædiken Koncerter og musikgudstjenester Høstgudstjeneste Grundtvigsk Forum Nyt jubilæum undervejs Juniorkantoriet Under tårnet Højskoleformiddagene Babysalmesang Børnegudstjenester Mini-konfirmander

Læs mere

Bibellæsning fra Den Nye Aftale

Bibellæsning fra Den Nye Aftale 8. årgang nr. 3 juni - juli - august 2009 Fadervor i kor I de seneste år er det sket oftere og oftere, at menigheden spontant har sagt ordene fra Fadervor i kor med præsten både ved søndagsgudstjenester,

Læs mere

guide for Danske SKER kirkedage viborg 13.-16. maj DET I himmel og jord i bevægelse Området omkring Tinghallen og Stadionhallen

guide for Danske SKER kirkedage viborg 13.-16. maj DET I himmel og jord i bevægelse Området omkring Tinghallen og Stadionhallen Området omkring Tinghallen og Stadionhallen Camping Teltplads S6 PRINSENS ALLE KASERNEVEJ STADION ALLE S5 S4 TINGVEJ KB1-3 KB4 Frihedsmuseet DET I SKER KULTURKALENDER FOR VIBORG KOMMUNE Guide for danske

Læs mere

Kirkelig Information Jubilæumsnummer

Kirkelig Information Jubilæumsnummer K S BB NR. 3 2004 39. ÅRGANG ISSN 0902-9735 www.ksbb.dk INDHOLD: KIRKENS JA OG NEJ 1 ET STYKKE HISTORIE 2 TEOLOGIEN BAG PJECEN 6 ØRE FOR KLANG - 10 PERSONLIGE HILSNER JENS KR. HOLMGAARD 14 SVEND ERIK LARSEN

Læs mere