LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet DECEMBER/JANUAR 2010/11 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet DECEMBER/JANUAR 2010/11 1"

Transkript

1 MÅRSLET-bladet DECEMBER/JANUAR 2010/11 1 Dec / Jan 2010 / 11 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

2 2 MÅRSLET-bladet DECEMBER/JANUAR 2010/11

3 MÅRSLET-bladet DECEMBER/JANUAR 2010/11 3 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne tilsluttet Mårslet Fællesråd Kirkeblad for Mårslet Sogn Skolesiderne TMG-Nyt REDAKTION Redaktør Jacob Lind Præstegårdsvej 7C 8320 Mårslet Tlf Indlæg til bladet indleveres til Hanne Salling Jensen Kratleddet 5, 8320 Mårslet Tlf Annoncer Jacob Lind Præstegaardsvej 7C 8320 Mårslet Tlf Forsidefotos Jesper Andersen Ansvar for indlæg, artikler mv. er alene forfatteren og eller indsenderen. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere indleveret og offentliggjort stof. Deadline er den 10. i måneden for stof til efterfølgende nummer. Udkommer hver måned i et oplag på 2200 stk. dog ikke i januar og august. Distribution: Privat Udebliver bladet, så kontakt: Hanne Salling Jensen Tlf Tryk: Werks offset A/S Bjødstrupvej Højbjerg Tlf: Fax: Tænd lys - vær lys! Vi er nu gået ind i adventstiden. Det er mørkt, men fyrfadslysene og adventskransen spreder lys og hygge i stuen. Men husk også at tænde lyset udendørs ikke kun de smukke lys ved døren, men også cykellygterne og husk også refleksbrikkerne! Og så et lille suk: Blink af i god tid! Når man kommer fra Obstrupvej og holder i T-krydset ved Tandervej og Hørretvej, så er det ret irriterende, hvis bilister fra Hørretvej venter med at blinke af to meter før de svinger til højre op ad Obstrupvej eller måske først lige idet de svinger. Det gælder også, når man er kommet oppe fra Brugsen og skal ud på Hørretvej: Kommer du fra Tandervej og skal op til højre til Brugsen eller Fakta, så blink af! Skal den indimellem tætte trafik glide roligt og lidt kvikt, så blink af, - vi kan ikke læse dine tanker. Men der skal også lyde en tak til rette vedkommende på denne plads. I efteråret gik jeg ofte tur på trampestien. Det var et regnfuldt efterår, så der var godt pløret, især ved overgangen over det lille vandløb, hvor der kun lå et enkelt smalt bræt henover. Med fare for at blive smurt ind i mudder og få våde fødder balancerede jeg som en noget kluntet linedanser over. Men så en dag var der lagt en fin og solid bro over. Tak for det!! Jeg blev bekræftet i, at der findes dejlige mennesker, der tænker på andre end dem selv. De lyser op! Således oplivet gik jeg rask og glad hjem. Sådanne folk er der nemlig mange af i Mårslet: Frivillige, der gør en indsats for andre i lokalsamfundet. En måske lille, men ÅBEN kreds, der gerne lukker andre ind, der vil tage fat til fællesskabets bedste. At nye borgere i byen skulle være udelukket fra de aktives fællesskab er en total misforståelse. En anden misforståelse er, at de aktive kun er ældre mennesker. Der er faktisk mange, der gør en stor indsats for børn og unge i Mårslet ikke mindst i TMG. Men også en del ældre giver et nap som f.eks. at stå trafikvagt om morgenen, selv om de ingen børn selv har i skolen! De ældre får mere tid. At de så gerne vil bruge den på at øge livskvaliteten for borgerne i byen, kan man da kun være taknemmelig over! Julen nærmer sig, og der tændes lys i børnenes øjne, for det er gavegivningens tid. Lad bare gavmildheden få frit løb, så den også når udover Mårslets og familiens trygge rammer til glæde for dem, der ikke har det så godt som os. Der er mange velgørende organisationer, der har brug for en gave i denne tid. Hanne Davidsen Sognepræst i Mårslet Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget Formand: Jens Thomsen Tranbjerggårdsvej Mårslet Tlf Næstformand: John Engelbrechtsen Ovesdal Mårslet Tlf Kasserer: Lars P. Nielsen Nymarks Alle Mårslet Tlf Sekretær: Kurt Søe Bedervej Mårslet Tlf FU-medlem: Poul H. Poulsen Hørretløkken Mårslet Tlf FU-medlem: Morten Overgaard Tingskovvej Mårslet Tlf suppleant : Margrethe Bogner Hørret Byvej Mårslet Tlf suppleant : Per Henrik Hansen Gl. Bedervej Mårslet Tlf Bladøkonomi: Jacob Lind Præstegaardsvej 7C 8320 Mårslet Tlf

4 4 MÅRSLET-bladet DECEMBER/JANUAR 2010/11 Stort og småt fra Fællesrådet Vi ønsker afklaring om Beder- Beringvejen Selv om anlægget af Beder- Beringvejen er udskudt på grund af besparelser, ønsker vi at arbejdet med at fastlægge vejens linjeføring fortsætter ufortrødent. FU (Fællesrådets Forretningsudvalg) prøver derfor at få de andre fællesråd i den sydlige del af Århus med på et fælles brev til teknik- og miljørådmand Laura Hay og borgmester Nikolaj Wammen med en opfordring til at fortsætte planlægnings-arbejdet. I brevet hedder det blandt andet: De mange forskellige linjeføringsforslag giver stor usikkerhed og mange spekulationer for mange mennesker i området. Efter endt VVM undersøgelse og endeligt valg af linjeføring vil folk kende deres situation. Godt nyt om stier Vi har telefonisk fået en tilkendegivelse fra kommunen om at den vil se positivt på at bevilge en sti fra Brugsen til Eskegårdsvej samt en sti fra Ved Kirken til den nye sti som går langs jernbanen ved Hørretvej. Kommunens tilsagn er dog ikke endeligt idet man først skal have undersøgt status for de to jordstykker hvor stierne kommer til at ligge. Ansøgningen om videreførelse af sti fra Hovstien til Langballe er modtaget af kommunen og vil blive behandlet i MÅRSLET FÆLLESRÅD begyndelsen af Ovenstående bygger på referatet fra FU s møde 13. oktober. Hele referatet med bilag kan læses på > Bag om 8320 > Referater fra FU-møder. PerHH Giv en til Mårsletbladet Hunden kan indbetales på Reg. nr Konto nr

5 I novemberudgaven af MÅRSLETbladet havde Birte Buhl, Grøn Guide et indlæg om pesticider i Mårslet. Det anføres heri, at brug af sprøjtemidler i private haver har ført til lukning af mange drikkevandsboringer og at Århus Kommune på baggrund af den viden har indført regler i de nye lokalplaner om, at det er forbudt, at anvende sprøjtemidler i byområderne. Der opremses herefter en række lokalplaner i Mårslet, hvor forbudsbestemmelsen er indført. Er TMG motion selvfed på den trælse måde? Vil vi ikke have de nye mårslettere inden for døren? Det er to kritikpunkter, som Michael Karlsen vendte mod undertegnede og gruppen bag det kommende motionscenter i Mårslet i november-nummeret af Mårslet-bladet. Først nu er det muligt at svare på den skarpe kritik, der er rettet mod mig som person og mod TMG motion. Miséren bunder i to ting: At den lagte plan for uddannelse af instruktører i efteråret væltede af to grunde: Dels at vi pludselig efter sommerferien fik at vide, at den bygning vi inden ferien havde fået løfte om at kunne overtage, pludselig ikke ville blive vores alligevel Og at vi ikke fik informeret den gruppe af instruktørvillige borgere hurtigt MÅRSLET-bladet DECEMBER/JANUAR 2010/11 5 Pesticider i Mårslet At hensigten er sympatisk, kan vi ikke være uenige om, men bestemmelsen i de enkelte lokalplaner skal vel alene betragtes som hensigtserklæringer, idet Århus Kommune, som jeg har forstået reglerne, ikke har den fornødne lovhjemmel til at indføre forbudsbestemmelsen i lokalplanerne. Forbudet gælder således ikke. Jeg er i øvrigt helt enig i, at vi skal beskytte vores grundvand, men jeg har lidt svært ved at forstå, hvorfor Svar på kritik om TMG motion det endnu engang alene er de private haveejere, der skal revses, når langt den største del af vores grundvand ligger under landbrugsarealer, hvor der i høj grad også anvendes store mængder pesticider. Er det ikke også en sandhed med modifikationer, at de pågældende vandboringer er lukket alene på grund af pesticidsprøjtning i private haver? Med venlig hilsen Svenning H. Kristiansen nok om, at forudsætningerne var væltet og at der ikke ville være et kursusforløb arrangeret af DGI Østjylland før midt på efteråret. Den manglende information skyldtes dels at der på det tidspunkt ikke var meget nyt at fortælle gruppen af instruktører. Og at vi fem i TMG motions bestyrelse alle er i arbejde, noget der desværre tager tid fra det frivillige arbejde vi brænder efter at lave. Michael og jeg talte sammen efter sommerferien på et tidspunkt, da kurset var fyldt op med kursister. Alligevel forsøgte jeg at proppe ham ind på deltagerlisten. Da det ikke lod sig gøre, meldte Michael helt fra at være knyttet til motionscentret. Men jeg beklager, hvis Michael og andre ikke føler, at de har fået en rettidig information, når de har vist interese for at være en aktiv del af projektet. Så forløbet har i mine øjne intet at gøre med, om tilflyttere må være med eller ej. Instruktørgruppen består i dag af unge som midaldrende i aldersspændet år, mænd som kvinder & såvel gamle som meget nye mårslettere. Faktisk afspejler TMG motion instruktørgruppe borgerne og målgruppen for centret i en grad, der sjældent ses i lignende forenings-initiativer. Så jeg håber, at Michael Karlsen, andre kritiske, skeptiske og forventningsfulde borgere vil kigge ind i motionscentret, når det åbner. Både for at se det an og for at træne! Med venlig hilsen Steen Bille, Formand TMG motion

6 6 MÅRSLET-bladet DECEMBER/JANUAR 2010/11 Masser af idéer til fremtidens 8320 Mange fra 8320 området, med interesse for at forme fremtidens udvikling, var mødt op på Testrup Højskole lørdag d. 13. november til Mårslet Fællesråds seminar; 8320 i 2020 visioner for fremtiden. Fællesrådsformand Jens Thomsen Jens Thomsen indledte mødet med de cirka fyrre fremmødte med forslag om at synge en sang. Man skal følge de traditioner, som et møde på en højskole byder. Jørgen Carlsen satte sig ved flyglet og spillede flot til Ludvig Holsteins Det lysner over agres felt. Man indtager rummet, når man synger en sang sammen! En rigtig god tradition. Første del af Visionsmødet var afsat til tre foredrag, som skulle inspirere og danne baggrund for det efterfølgende gruppearbejde, hvor idéer og visioner for fremtiden skulle diskuteres og formuleres. Forstander på Testrup Højskole, Jørgen Carlsen indledte med at understrege, at han bestemt ikke betragtede sig som fremtidsforsker. Det eneste man kan sige med nogenlunde sikkerhed er, at alt vil forandre sig. Eksempelvis var der nok ikke mange, som for tyve år siden kunne forudse, hvilken indflydelse internettet har fået på vort daglige liv. Men det som er vigtigt er at gøre sig klart, at man kan inddele tilværelsen i to planer; en horisontal og en vertikal tilværelse. Den horisontale tilværelse er hvor man sørger for alt det praktiske, arbejde så man kan få penge til at leve for osv. Den vertikale tilværelse er alt det i tilværelsen, som er meningsgivende og det som gør at man glæder sig ved at være til. Jørgen Carlsen understregede, at efter hans mening, så er det alt det, som understøtter den vertikale del af tilværelsen, der er dagsordenen for dagens møde. Som et konkret eksempel til en idé foreslog han, at man kunne etablere et kulturhus, med plads alle. Arkitekt ved Aarhus Kommune, Thorkild Green Nielsen gennemgik hvorledes byudvikling er sket i kommunen de seneste femogtyve år, og uddrog heraf en gennemgang af udviklingen i Mårslet. Thorkild Green Nielsen havde været på research i Mårslet søndagen forinden, for at få et indtryk af området. Det er et attraktivt område, en rigtig pendlerby, faktisk en stationsby, i nær afstand til en større by. Thorkild Green Nielsen refererede til Joel Kotkin, der forsker i blandt andet byudvikling, som blandt meget andet har sagt, at forudsætningen for at landsbyer kan udvikle sig, er en by hvor borgerne engagerer sig. En anden af Joel Kotkins teorier går på vigtigheden af, at der er opmærksomhed på integration af tilflyttere i byens liv. Thorkild Green Nielsen gennemgik generelle tendenser i boformer som vi vil bo i lige nu og i fremtiden. Tiderne hvor mange indrettede sig efter den såkaldte vandgrødsperiode er for længst forbi. Thorkild Green Nielsen viste nogle af de billeder, som havde taget under sin research i området. Der var billede af M2 husene, Friis og Moltke rækkehusene på Mustrupvej. Flot arkitektur. Og så kunne Thorkild ikke dy sig for at vise et billede taget af kirken oppe fra indkørslen til bageren. Flot gammel landsbykirke med OK tank i forgrunden! Forstander Jørgen Carlsen Arkitekt Thorkild Green Nielsen Birgit Donslund Efter disse to inspirerende indlæg, gik Birgit Donslund, tidligere sekretari-

7 MÅRSLET-bladet DECEMBER/JANUAR 2010/11 7 atschef i Teknik og Miljø hos Århus Kommune på podiet. Birgit Donslund indledte med at forklare nogle centrale begreber i Planloven, således at tilhørerne kunne forholde sig til gennemgangen af, hvad der har dannet baggrund for de gældende planer for Aarhus og herunder for Mårslet. I forbindelse med planlægningsarbejdet er det meget vigtigt at anvende borgerinddragelse i videst muligt omfang. Dette bør I også tænke på i forbindelse med den forestående udarbejdelse af en helhedsplan for Mårslet, fremhævede Birgit Donslund. Der er også muligheder for at uddrage enkelte områder ud af Planstrategi 2008 og arbejde videre med disse i 8320 området. Det kunne eksempelvis være at bidrage til målet om at kommunen sigter mod at være CO2 neutral i I den forbindelse er det dejligt at se, at der allerede er tanker om et fælles solfangeranlæg her i området. Et andet emne for området kunne være friluftsplaner for bynære landskaber, herunder friluftszoner. Alt i alt leverede Birgit Donslund et meget præcist billede af aktuelle planer for området, som var godt at få sat på plads inden der skulle arbejdes med idéer til områdets udvikling. for Mårslet, anmodede Jens Thomsen forsamlingen om, at debatter om infrastruktur bliver taget op når vi har et konkret udspil fra kommunen til helhedsplan for Mårslet at forholde os til. Efter gruppearbejde samledes deltagerne i foredragssalen igen. Tovholderene fra grupperne fremlagde resultaterne for forsamlingen. Vi kunne konstatere, at Thorkild Green Nielsens illustration af OK tankens fremtrædende placering i byens midte, var diskuteret i stort set alle grupper. Efter mødet vil alle idéer fra gruppearbejdet blive samlet i et idékatalog, som Mårslet Fællesråd eller andre, kan arbejde ud fra med henblik på udvikling af byen. Anden del af mødet var afsat til gruppearbejde. Testrup Højskole serverede te og kaffe og deres dejlige chokoladekage. Inden forsamlingen gik i kantinen, instruerede Jens Thomsen i rammerne for gruppearbejdet. Grupperne blev sammensat helt tilfældigt, idet hver deltager fik udleveret en seddel med sit gruppenummer på inden de forlod foredragssalen. Hver gruppe fik en tovholder tildelt, som havde til opgave at skrive de idéer ned, som grupperne kom frem til. Idet Aarhus Kommune inden længe forventes at fremlægge en helhedsplan Da der var tid til afrunding, efterspurgte Jens Thomsen forsamlingens opfattelse af arrangement. Der var mange positive tilkendegivelser, hvilket var dejligt for Visionsudvalget at erfare. På et spørgsmål om, hvor længe de enkelte deltagere havde boet i byen, viste det sig, at der var en pæn andel af de fremmødte, som havde boet i byen i mindre end fem år. En enkelt af de yngre deltagere var ganske ny i byen, ja måske endda den nyeste tilflyttede mårsletter med blot tretten dage i byen. John Engelbrechtsen

8 8 MÅRSLET-bladet DECEMBER/JANUAR 2010/11

9 MÅRSLET-bladet DECEMBER/JANUAR 2010/11 9 LILLEJULEAFTEN I HALHUSET Torsdag d. 23. december Traditionen tro holder vi lillejuleaften i HalHuset, så kom og ønsk gamle og nye venner God Jul! Den hyggelige stemning er gratis og der vil være mulighed for at købe juleøl og Breezers Vi åbner dørene kl og fortsætter til HalHuset ønsker alle en rigtig god jul og et godt nytår! På gensyn i 2011.

10 10 MÅRSLET-bladet DECEMBER/JANUAR 2010/11

11 MÅRSLET-bladet DECEMBER/JANUAR 2010/11 11 Lederen Af BODIL HVID, Skoleleder Indvielse af D-huset Den 23. oktober indviede rådmand Jacob Bundsgaard Johansen det nye D-hus. Det var en festlig dag, hvor huset blev vist frem for første gang. Efter at 3.klasserne havde sunget en sang skrevet til lejligheden, tog de med begejstring deres nye klasselokaler i brug. Alle klasser fik i dagens anledning et kagehus og en kasse sodavand, og efter receptionen var de på skift ovre og se det nye Pædagogiske Læringscenter og de nye fælleslokaler. Der kan ses billeder fra begivenheden på skolens hjemmeside og Mårsletwebben. 2.d vandt konkurrence I forbindelse med indvielsen havde vi udskrevet en konkurrence, hvor klasserne skulle gætte antallet af fagfolk, der har arbejdet på byggepladsen (65), og hvilke fag og håndværk, der har været involveret. Det sidste var et ca. tal på, hvor mange personer der i alt med underleverandører har været beskæftiget med byggeriet. Her mente bygherre, at man som hovedregel ganger med 5 altså ca Der var ingen, der havde det rigtige resultat, men 2.d var tættest på, så klassen fik til morgensang overrakt et gavekort med 1000 kr. til klassekassen. Sidste fase af byggeriet Håndarbejdslokalet er nu færdigt, og det er et stort og dejligt lokale med mange skabe. Køkken og garderobe i Trekanten er ved at være færdige, og håndværkerne er nu i gang med at lave et nyt musiklokale i det gamle bibliotek. Det er igen til at komme ind på skolen af de normale adgangsveje. Skolegården er blevet taget i brug af eleverne, og det har givet meget mere plads til eleverne i frikvartererne. Inden længe vil vi gå fra nøglesystem til briksystem, så de der har brug for at komme ind på skolen efter skoletid, skal udstyres med en brik i stedet. Indskrivning til kommende børnehaveklasser Der er indskrivning til børnehaveklas- serne tirsdag den 11. januar og onsdag den 12. januar. Fra på skolens kontor. Det ser umiddelbart ud til, at vi får fire børnehaveklasser med mellem 20 og 24 elever i hver klasse. December Fredag den 3. december er der den traditionelle Klippedag, hvor forældre og bedsteforældre er velkomne til at deltage. Der vil ikke være mulighed for at parkere, så man bedes gå eller cykle til skole. Mandag den 13. december er der Luciaoptog med pigerne fra 7.klasse. Sidste skoledag før jul er den 17. december, hvor alle klasser undtagen 0.kl. er til juleafslutning i Mårslet Kirke. Første skoledag i det nye år er mandag den 3. januar. Alle elever, forældre, medarbejdere og samarbejdspartnere ønskes en glædelig jul og et godt nytår med tak for samarbejdet i det forgangne år.

12 12 MÅRSLET-bladet DECEMBER/JANUAR 2010/11 Nyt fra SFO Mårslet Af DIDDE BERTELSEN Motionsdag Fredag d. 15. okt., på skolernes motionsdag, valgte SFO at lave double up og fortsætte med vores egen motionsdag på banerne efter skoletid. Vi tilbød mange forskellige aktiviteter, blandt andet hoppeborg, folkedans, hviskeleg og fodbold, så der var noget for enhver smag. Det var en stor succes, både fordi der var så meget forskelligt og fordi hver aktivitet kun varede i 10 min., så børnene kom hurtigt til noget nyt og spændende. Vi har efterfølgende besluttet at lave en sådan dag et par gange om året, dog ikke nødvendigvis i forbindelse med skolens motionsdag. Skræmmende Halloweenfester Torsdag d. 28. oktober afholdte både 0. og 4.klasserne Halloween, til skræk og advarsel for alle.. 0.klasserne havde pyntet op med udskårne græskar og en masse skræmmende pynt. Børnene kunne i aftenens anledning få lavet de klammeste sår, hvilket mange benyttede sig af, de nød forældrenes chokerede udtryk ved afhentning. Derudover var der spøgelsestog på gangen ved skolens personalerum, hvor et par pædagoger gemte sig forskellige steder og jog en skræk i livet på både børnene og pædagogen, der fulgte dem rundt. De havde en rigtig sjov OG uhyggelig aften, så det er spørgsmålet, om alle kunne sove ved sengetid 4.klasserne afholdte deres Halloween samme dag, de havde mørkelagt A- huset og skabt en uhyggelig stemning dér. Rigtigt mange af børnene deltog, oven i købet udklædte, og de var vilde med konceptet. Om de var helt så vilde med at skulle røre ved blandt andet afskårne grisehaler i en gæt hvad du rører ved -opgave kan nok diskuteres.. Torsdag d. 4. november afholdte 1.klasserne deres Halloween. Det foregik også i A-huset, som igen var mørkelagt og fuld af uhygge i form af grumme skeletter, store edderkoppespind og uhyggelige billeder på storskærm. De fik også fornøjelsen af et spøgelsestog, som vi havde henlagt til skolens lange, mørke kælder. Her blev de kørt igennem i en vogn, og mødte en del mærkelige personer, til lyden af blandt andet kirkeklokker og knirkende døre. I hvert fald en dreng konstaterede, at han var lige ved at tisse i bukserne, så det lykkedes at skabe den ønskede stemning Skoleindvielse Geocatching 2.klasserne valgte i stedet at lave et geocatchingløb rundt i Mårslet by, hvilket de gjorde torsdag d. 28. oktober. De fandt, ved hjælp af GPSsystemet, forskellige poster rundt omkring i byen, og i æskerne fandt de blandt andet norske og svenske flag, hjerter og beskeder. De efterlod danske flag og glaskugler i æskerne, og håber nu på, at andre kan finde dem. Skakturnering 2.klasserne afholdte også en skakturnering i oktober måned, hvor en hel del børn deltog, så der blev spillet over 100 kampe i løbet af turneringen. Vinderen blev Jonathan Weiss, endnu engang stort tillykke til ham herfra. Juletid I november måned er der blevet produceret mange spændende (men selvfølgeligt tophemmelige!) gaver i alle afdelinger, produktionen fortsætter nok lidt ind i december, men derefter skal der være tid til at julehygge i lange baner. Vi håber, at I alle får en rigtig dejlig jul og kommer godt ind i det nye år, vi glæder os til endnu et nyt og spændende år sammen med jer børn, og forældre, i Efter en lang periode med byggeaktivitet er den nye afdeling af Mårslet Skole nu endelig færdig. Indvielsen blev foretaget den 28. oktober af rådmand Jacob Bundsgaard Johansen, og der var taler af skoleleder Bodil Hvid, skolebestyrelsesformand Erling Sørensen og projektleder Bo Christian Lagerberg. 3. klasserne havde indstuderet en indvielsessang, og der var "kagehuse" til eleverne, der, efter den officielle del, straks tog de nye klasseværelser i brug. Tekst og foto: 2010 Jørgen Lauritsen

13 MÅRSLET-bladet DECEMBER/JANUAR 2010/11 13 Mårslet Skole Telefon: Kontortid: Skoleleder Bodil Skytt Hvid Adm. leder Gitte Kristensen Pæd. leder Kurt Iversen SFO leder Kirsten Villadsen Teknisk Service Niels Hansen Ungdomsskolen Værestedet Flash Skolebestyrelsen Erling Sørensen Telefon: Mårslet Skoles Venner Lone B. Thuesen Telefon: Redaktion af Skolesiderne Jacob Steen

14 14 MÅRSLET-bladet DECEMBER/JANUAR 2010/11 Hærværk på Mårslet kirkegård Kirken ligger midt i Mårslet; man kunne måske endda sige, at Mårslet er bygget omkring kirken. Det giver kirkegården en central placering i byen, og rigtig mange har deres daglige gang på kirkegården, både børn og voksne, da den også bruges som genvej mellem skolen og butikscentret. Det giver børnene og de unge en naturlig fortrolighed med kirkegården og dermed måske også med døden; en fortrolighed som ellers kunne være dem noget fremmed. Dette giver sig udslag på mange måder: For nogle år siden overværede jeg, at nogle drenge brugte et sted med nogle lave hække til hækkeløb; det var jo en helt uskyl- dig leg, som de ikke tænkte på var upassende lige på det sted. Og for ikke så længe siden gav en genvej over kirkegården en rigtig god snak med vores 5-årige barnebarn om døden og sjælen; et emne, det ellers kan være noget vanskeligt at komme ind på. digvis i det små, men alligevel. Nogle har åbenbart moret sig med at indsamle små granitfugle og at fjerne eller ombytte buketter. Det kan synes meget uskyldigt; men det kan være dybt smerteligt for de mennesker, der gerne vil mindes deres afdøde på en rolig og værdig måde. Men kirkegården er jo andet og mere end det. Kirkegården er det sted, hvor mange mindes deres kære, og det forventes, at det kan ske i god ro og orden. Der er jo sikkert tale om drengestreger som forhåbentlig ikke gentager sig. Og netop med dette formål er det måske en god anledning til, at forældre lige tager en snak med deres børn om dette emne. Vi er derfor meget kede af, at vi har oplevet hærværk på kirkegården. Hel- Keld Schmidt-Møller Redaktionen på Mårsletbladet siger vore læsere, annoncører, storbrugere og Mårsletbladet s venner et stort tak for året der er gået og på gensyn i 2011, med et ønske om en god jul og et godt nytår. Hvis alt går som vi regner med er der en forsinket julegave fra Mårsletbladet som må åbnes d. 1. februar 2011.

15 MÅRSLET-bladet DECEMBER/JANUAR 2010/11 15 kirkesiderne - med nyt fra mårslet kirke og sogn - dec/jan 2010/11 Blomstre som en Rosengaard Tanker om en af vore dejlige adventssalmer. Af Inge Pedersen, forfatter, Mårslet, Foto: Jørgen Lauritsen Da jeg var barn, forsøgte min mormor, blandt mange andre ting, at lære mig at spille kort og at synge salmer. Det første blev en stor fiasko, det andet derimod en stor berigelse. Og når hun i adventstiden sang for mig om den blomstrende rosengård, kunne jeg let forestille mig den, for sådan en havde hun jo selv. Ganske vist indeholdt den kun en eneste rose, som klatrede op over et faldefærdigt plankeværk, men den gjorde hendes lille jordstykke til mit livs prægtigste, mest overdådige have. På sommeraftener, når vi sad på den vaklende havebænk og så solnedgangens sidste stråler funkle i vinduesruderne og i zinkskraldespanden og i cykelskurets bliktag, forekom det mig lige så forjættende som Libanons og Karmels glans, Sarons yndigheder, fordi vi bagefter skulle ind og læse historier og drikke rød saftevand. Mindre profane, og endnu mere løfterige har jødernes forventninger været. Ja, hvor tusindfold mere forjættende har de ikke været, fordi det af Esajas var blevet dem profeteret, at det tørre land skal blive til enge, og til den tørstende skal komme en kilde af vand. Dér skal blive en fryd af fugle, boliger af rør og enge Ligesom han i en anden profeti havde forudsagt, at det jødiske folk som beskrevet i salmens strofe 2 - skulle rejse sig fra al svaghed og modløshed, snart skulle Gud gribe ind i verden, og dermed ville al deres frygt og sorg forsvinde. Og i strofe 3 uddybes forhåbningerne yderligere, idet salmen i den kortest mulige form fortæller os, hvad Advent er og betyder: Herren kommer, Gud med os! Troen på ham bier Men som barn havde jeg svært ved at synge med når vi nåede til strofe 4, for her kom en uforståelig forhindring: Skæres for den sorte stær skal da øjne mange, står der. En sætning som forekom mig på samme tid gådefuldt tiltrækkende og ekstremt skræmmende. Tiltrækkende, fordi sproget er så billedrigt og åbent for associationer. Men skræmmende, fordi jeg opfattede det som om alle vores øjne skulle skæres, dvs. i skåren tilstand serveres for den sorte stær, som derefter ville kaste sig over dem og hugge dem i sig. Hvordan jeg fik denne massakre til logisk at hænge sammen med de næste sætninger, ved jeg ikke, den sorte stær blev i min fantasi til et djævelsk uhyre. Stor var derfor min lettelse, da jeg faktisk i en temmelig sen alder opdagede, at det i virkeligheden forholder sig omvendt og fuldkommen logisk i forhold til de følgende sætninger: Som en hind da springer halt, stammer som for målløs gjaldt, løfter klart sin stemme. Der skal absolut ikke komme nogen sort fugl og straffe os ved at kaste sig over os og fortære vores øjne. Nej, vi skal tværtimod, som strofe 5 fortæller os, opleve det mirakel, at Guds og Davids søn bliver født og gør Paradis af ørke. Og at den sorte stær, dvs. den totale blindhed, som egentlig er en uhelbredelig sygdom, dermed bliver bortopereret og forsvinder. Og vi skal, som beskrevet i strofe 6, opleve den lykkelige tilstand, at døve, selv på gravsens bred, øren får at høre med, stummes læber sjunge. Med Blomstre som en Rosengaard har Grundtvig skrevet en af vores smukkeste julesalmer, den vi aldrig vil undvære at synge til advent.

16 16 MÅRSLET-bladet DECEMBER/JANUAR 2010/11 LYSGUDSTJENESTE Det er vinter, og det er koldt derude, men inde i kirken vil vi varme os i lysets milde skær. Guds lys, lyset fra de håbefulde tekster, lyset fra musikkens bløde klange og lyset i hinandens øjne. Gudstjenesten fejres i Mårslet Kirke søndag den 30. januar kl. 17:00. Vi er tæt på kyndelmisse, der oprindeligt var en lysmesse. Denne tradition tager vi op igen med lystænding, bøn, sang, stille meditation og en billedprædiken. Rembrandt kaldes lysets mester, så vi vil betragte nogle af hans pragtfulde billeder og se, hvorledes han bruger lyset som virkeligmiddel til at fremhæve sit budskab. Rembrandt malede mange bibelske motiver. Jeg vælger nogle ud, der på sin egen måde forkynder et kristent budskab. Ved gudstjenesten medvirker Kirkens Kor under ledelse af korleder og organist Pia Labohn. Hanne Davidsen VI SYNGER JULEN IND Søndag d. 12. december kl. 16:00 synges julen ind. Temaet for sang- og musikgudstjenesten er Engle. Kirkens Kor synger og går Lucia ved denne stemningsfulde gudstjeneste. Koret ledes og akkompagneres af organist og korleder Pia Labohn. Desuden medvirker sognepræst Hanne Davidsen og Jens Jørgen Bech. Der veksles mellem læsning, fællessalmer og korsang. Ved denne gudstjeneste læses der fra Den Nye Aftale, som er en nyoversættelse fra 2007 af Det Nye Testamente. DECEMBER ONSDAG d. 1. dec. kl. 10:00 og TORSDAG d. 2. dec. kl. 10:00 Dagplejerjul Mette Maria Kristensen SØNDAG d. 5. dec. kl. 10:00 2. søndag i advent Luk 21, Mette Maria Kristensen TORSDAG d. 9. dec. Kl. 14:00 Gudstjeneste og adventsfest for seniorer Hanne Davidsen SØNDAG d. 12. dec.. kl. 16:00 3. søndag i advent Kor- og musikgudstjeneste Hanne Davidsen TORSDAG d. 16. dec. Krybbespil kl. 10:00 for 0-klasserne og kl. 11:00 for institutionsbørn FREDAG d. 17. dec. Skolens juleafslutning Kl. 8:10, 9:00, 9:50 (krybbespil) og 10:40 (krybbespil) SØNDAG d. 19. dec. kl. 10:00 4. søndag i advent Joh 1, Hanne Davidsen FREDAG d. 24. dec. Juleaften kl. 13:00, 14:00, 15:00 og 16:00 (kirkekaffe til de ventende!) Hanne Davidsen KIRKEBIL Til gudstjenesterne i Mårslet Kirke kan ældre og dårligt gående bestille gratis transport. Ring til Lis Nissen senest fredag kl. 8:30 på tlf MANDAGSCAFÉEN i Sognehuset er åben de næste gange 13. dec. og 10. januar fra kl. 9:30-11:00. KIRKETIDER LØRDAG d. 25. dec. kl. 10:00 Juledag Luk 2, 1-14 Ole Davidsen SØNDAG d. 26. dec. kl. 10:00 2. juledag Matt 23, Mette Maria Kristensen JANUAR 2011 LØRDAG d. 1. jan. Kl. 14:00 Nytårsdag Matt 6, 5-13 Mette Maria Kristensen SØNDAG d. 2. jan. OBS.: INGEN GUDSTJENESTE SØNDAG d. 9. jan. kl. 10:00 Helligtrekonger Hanne Davidsen SØNDAG d. 16. jan. kl. 11:00 2. søndag efter helligtrekonger Spejdernes nytårsoptakt Mette Maria Kristensen SØNDAG d. 23. jan. kl. 10:00 3. søndag efter helligtrekonger Luk 17, 5-10 Mette Maria Kristensen SØNDAG d. 30. jan. kl. 17:00 Lysgudstjeneste Hanne Davidsen KILDEVANG Onsdag d. 22. december kl. 14:30 Julegudstjeneste i dagligstuen. Onsdag d. 5. januar kl. 14:30 Nytårsgudstjeneste i dagligstuen. Prædikant er sognepræst Hanne Davidsen.

17 MÅRSLET-bladet DECEMBER/JANUAR 2010/11 17 MÅRSLET KIRKES KORSKOLE Korskolen starter igen torsdag den 6. januar kl. 14:30 i Sognehuset. Nye sangere fra 3. og 4. klasse optages efter forudgående henvendelse til korleder Pia Labohn. Mail: eller tlf.: MÅRSLET KIRKES KOR Koret starter igen torsdag den 6. januar kl. 15:30 i Sognehuset. Der er få ledige pladser til nye korsangere fra 6. klasse efter forudgående henvendelse til korleder Pia Labohn. Mail: eller tlf.: ADVENTSFEST FOR SENIORER Menighedsrådet indbyder til adventsfest for seniorer i Mårslet Sogn torsdag den 9. december. Kl. 14: Gudstjeneste i kirken, hvor Korskolen synger og går i Luciaoptog. Prædikant: Hanne Davidsen. Kl.15: Adventshygge i Sognehuset: Kaffebord med julehjemmebag Kirkens Korskole synger Munter juleleg med Mette Maria Kristensen o.a. Udlodning af julestjerner og dekorationer. Kl. ca. 16:30: Afslutning. Der kører bus fra Kildevang kl. 13:40 til kirken, og der vil også blive arrangeret kørsel for dårligt gående fra kirken til Sognehuset. Bussen returnerer til Kildevang omkring kl. 16:35. MENIGHEDSRÅDET Der afholdes menighedsrådsmøde i Sognehuset, Obstrupvej 4 onsdag d. 19. januar kl. 19:00 Menighedsrådets møder er offentlige og alle er velkomne til møderne. NYE MINIKONFIRMANDER Fra januar 2011 tilbyder Mårslet Kirke minikonfirmand undervisning for 3.c, 3.d og 3e. Undervisningen foregår i Sognehuset, Obstrupvej 4. Første gang er henholdsvis den 18., 19. og 20. januar og tidspunkterne er: 3.c: tirsdage kl. 13:00-14:30 3.d: onsdage kl. 14:00-15:30 3.e: torsdage kl. 13:00-14:30 Forløbet løber frem til påske og afsluttes med opførelsen af et påskespil, som skal vises i kirken for eleverne fra 2. og 3. klasse på Mårslet Skole. Jeg håber at se rigtig mange nye glade børn til januar! På vegne af sognemedhjælper, Mette Grøn Bugge, som endnu er på barselsorlov. Mette Maria Kristensen VI ØNSKER ALLE EN RIGTIG GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR KONFIRMANDSTART Konfirmanderne begynder igen undervisningen i uge 1 samme tid og samme sted som i Til foråret vil konfirmander og forældre blive inviteret til en informationsaften i kirken om selve konfirmationen. Datoerne er: Tirsdag den 12. april 7.b og 7.d (Mette Maria Kristensen) Onsdag den 13. april 7.a og 7.c (Hanne Davidsen). Begge dage kl. 19:00. I foråret vil vi arbejde med Kristuskransen, en bedekrans der kan bruges uden særlige forudsætninger. Kristuskransen består af 6 aflange stilhedsperler og 12 runde perler, der hver især står for centrale temaer og begreber i den kristne tro. I den lille farvestrålende perlekrans gemmer hver perle på en egenskab, som man kan fordybe sig i. Nogle af perlerne kan man selv tillægge egenskaber, så kransen bliver noget helt personligt særligt hemmelighedsperlerne har denne funktion. Hanne Davidsen Mette Maria Kristensen Mårslet Kirke er åben for besøgende alle hverdage fra kl dog undtaget dage med kirkelige handlinger (vielse eller begravelse / bisættelse). Alle er velkomne til at slappe lidt af fra dagens stress og jag og nyde freden og stilheden i det smukke kirkerum.

18 18 MÅRSLET-bladet DECEMBER/JANUAR 2010/11 HAR DU TID OG OVERSKUD I HVERDAGEN? BABYSALMESANGEN - starter op igen. 13 MÅRSLET HYGGE- KLUB Frivillige sorg- og livsmodsgruppeledere søges! Folkekirkesamvirket i Århus arbejder aktuelt på at styrke sit tilbud om sorg- og livsmodsgrupper for voksne ude i de enkelte sogne. Hvis du mener at have tid, lyst og en relevant personlig/faglig ballast i forhold til at være leder/ koordinator af en sorg- og livsmodsgruppe, så hører Folkekirkesamvirket meget gerne fra dig! Efter en pause i efteråret starter babysalmesang op igen. Vi håber at kunne genoptage succesen med sang og musik i kirkerummet for de allermindste. MED NORDBAGGER HJEM FRA NORDKAP Per Bové fra Jelling tog os for et år siden med til Nordkap med sine to nordbagger. Nu vil vi gerne hjem igen, og det vil han sørge for, at vi kommer på bedste vis. Drømmeturen frem og tilbage tog ham seks måneder at gennemføre, og det vil han fortælle om og vise lysbilleder fra turen torsdag den 13. januar kl. 14:00 Sognehuset, Obstrupvej 4, Arbejdet er ulønnet, men samvirket tilbyder/forventer deltagelse i relevant kursus (primo 2011), diverse temadage samt løbende supervision. Kontakt Folkekirkesamvirket i Århus på tlf.: Yderlige information på Første gang er det tirsdag den 1. februar kl. 10:00 i Mårslet Kirke. Tilbuddet gælder babyer fra 0 10 måneder sammen med deres mor og/eller far og er gratis. Babysalmesangen ledes i foråret af sognemedhjælper Mette Grøn Bugge KUNSTUDSTILLINGER I SOGNEHUSET Børge Fasterholts udstilling med skulpturer, malerier og collager i Sognehuset løber frem til årsskiftet og efter nytår og to måneder frem er det så Bente Sørensen, der står for udsmykningen af væggene. Bente Sørensen siger: Efter endt arbejdsindsats med messehageler til kirken, har jeg igen mere ro til at arbejde med akrylmaleriet (plus andre kreative udfoldelser). Jeg har livet igennem haft gang i tegneblyanten og diverse andre materialer og eksperimenterer konstant med både indhold og teknik. Kan ikke lade være. I de forløbne år, hvor jeg var lærer på Mårslet Skole, blev en del af sommerferien næsten altid brugt på kunstkurser. Jeg er medlem af vores lokale kunstgruppe STIPLET (www.stiplet.eu) Udstillingen i Sognehuset vil fortrinsvis komme til at bestå af akrylmalerier, men jeg forventer også at der bliver plads til enkelte papirbilleder med mit håndstøbte papir. Akrylmaleri, 80x100, uden titel. Foto: Per Bové Mårslet Hyggeklub henvender sig primært til pensionister og efterlønnere bosat i Mårslet Sogn. Der er intet kontingent, arrangementerne er gratis (udflugter undtaget) og eneste udgift er 20 kr. til kaffe og hjemmebag. Hyggeklubben er lukket i juli, august og december KIRKESIDEREDAKTØR Vi søger snarest en kreativ person, der kan påtage sig at redigere kirkestoffet til Mårslet Bladet. Det redaktionelle arbejde udføres i tæt samarbejde med sognepræst Hanne Davidsen og Mårslet Menighedsråd. Henvendelse til: Sognepræst Hanne Davidsen, Obstrupvej 4, 8320 Mårslet. Tlf.: eller mail: MÅRSLET MENIGHEDSRÅD

19 På grund af vores dejlige tur til Berlin sidste forår tilbyder vi igen en tur til Tyskland sammen med De Graa Busser. Turen går til Dresden og Wittenberg. Vores guide bliver igen min broder, tidligere historielærer, lektor Jørgen Granum-Jensen. Vi skal se den smukke nyopførte by Dresden og dernæst besøge Wittenberg, hvor vor reformator og kirkegrundlægger Martin Luther boede og kæmpede. Onsdag d. 25. maj 2011 er der afgang fra Mårslet Sognehus kl Med passende pauser køres direkte til Ibis Hotel Bastei, Dresden med ankomst til aftensmad ca. kl. 20:00. Her vil der være 3 overnatninger. Program: Torsdag d. 26. maj: Om formiddagen er der udflugt til slottet Pillnitz med efterfølgende sejltur tilbage til Dresden. Om eftermiddagen byvandring i Dresden. Fredag d. 27. maj: Om formiddagen er der besøg på porcelænsfabrikken i Meis- MÅRSLET-bladet DECEMBER/JANUAR 2010/11 19 Turen går til Dresden og Wittenberg fra onsdag d. 25. maj til og med søndag d. 29. maj sen. Omkring kl. 13:00 kører vi tilbage til Dresden, hvor resten af dagen er på egen hånd. Lørdag d. 28. maj forlades Dresden efter morgenmad. Kørsel til Wittenberg med ankomst ca. kl. 10:30. I Wittenberg vil der være en 3-timers byvandring med lokale guider. Deltagerne vil blive delt i 2 grupper, da hver guide max. tager 25 personer. Byvandringen vil omfatte besøg i Slotskirken og Lutherhuset. Middag og overnatning på Hotel Acron i Wittenberg. Søndag d. 29. maj forlades Wittenberg efter morgenmaden. I løbet af dagen køres retur til Mårslet med forventet hjemkomst ca. kl. 19:00. Prisen er inkl. buskørsel, 4 x hotelophold i dobbeltværelser med bad/toilet, 2 x aftensmad, 4 x morgenmad, rejseleder, sejltur, fabriksbesøg i Meissen, lokalguider i Wittenberg, entre til Slotskirken og Lutherhuset, kost og logi til chauffør og rejseleder samt bidrag til rejsegarantifonden. Kirkens studiedage i foråret 2011 Pris pr. person i dobbeltværelse v/min 35 deltagere kr ,00 kr Tillæg for eneværelse: kr. 600,00 kr. Foreløbig tilmelding til turen skal ske til sognepræst, Hanne Davidsen, eller på telefon inden den 1. marts Tilmelding kan også ske til sekretær Henny Margrethe Bauning, hver tirsdag og onsdag mellem kl. 9:00 og 13:00 på tlf Det er først-til-mølle -princippet, der gælder. Turen tilbydes først mårslettere, men kan vi ikke fylde bussen inden den 1. marts åbnes for tilgang fra nabosognene. Max deltagere: 50 personer. Bindende tilmelding sker først når depositum er betalt. Herom senere. Tirsdag den 26. april kl. 19:30 indbydes alle til foredrag i Sognehuset, hvor vores guide, Jørgen Granum-Jensen vil fortælle om turens rejsemål. Entré 50 kr. Hanne Davidsen KRISTENDOM OG KRIG i bibelsk, luthersk og aktuel belysning Lørdage kl. 9:30-12:00. (5/2 dog til kl ) Pris: 75 kr. for alle fire studiedage eller 25 kr. pr. gang incl. kaffe. Betaling og tilmelding ved første studiedag. 22. januar i Tiset præstegård Professor Kirsten Nielsen om Krig, hævn og fjendekærlighed i Bibelen Professor Kirsten Nielsen vil i sit foredrag drøfte, hvordan Bibelen forholder sig til krig og hævn. Er det rent menneskelige fænomener, eller er Gud selv beskrevet som en kriger, der søger hævn? Er der forskel på, hvordan Det Gamle og Det Nye Testamente forholder sig til krigsførelse og hævn over fjender? Hvordan skal vi forstå ordene om fjendekærlighed? Kan vi stadig bruge Bibelen som vejledning, når vi ser på hvad der sker i verden omkring os og i os? 5. februar i Tranbjerg sognegård Sogne- og feltpræst Peter Sporleder: Skyld og tilgivelse i krig Vi ser filmen Armadillo af Janus Metz. Armadillo er en dokumentarfilm og historien om to unge danske soldaters udstationering i Afghanistan. Filmen er en rejse ind i de unge soldaters sind og en undersøgelse af, hvad det vil sige at være i krig. Peter Sporleder, sognepræst i Holme Sogn samt feltpræst, indleder kort filmen, kommenterer efterfølgende og uddyber med egne erfaringer og oplevelser fra sit virke som feltpræst i bl.a. Afghanistan og Irak. Formiddagens program sluttes af med debat. 26. februar i Astrup præstegård Professor Svend Andersen: Kristne må føre retmæssige krige Sådan lyder en del af Folkekirkens bekendelse. Bag denne opfattelse ligger Martin Luthers forståelse af den traditionelle kristne tanke om retfærdig krig. Anvendelsen af militær magt og dermed drab kan for Luther være et nødvendigt onde og ligefrem betragtes som en næstekærlig gerning. Foredraget vil gøre rede for denne del af Luthers etik. Desuden rejses spørgsmålet, om Luthers opfattelse giver mening i en nutidig sammenhæng, fx i forbindelse med de seneste krige, Danmark har været deltager i. 19. marts i Mårslet sognehus Biskop i Viborg Stift, Karsten Nissen: Gud midt i krigens kaos. Hvordan? At Danmark er i krig, er blevet klart for de fleste. Krigsførelse indebærer, at man kan komme i en situation, hvor man dræber et andet menneske, og at man selv kan blive dræbt. Indtil nu har krigen i Afghanistan kostet 38 danske soldater livet. Derfor rejser krigsførelse en række etiske spørgsmål, som et engageret kristent menneske må forholde sig til. Danske præster er med de danske soldater helt ude i de fremskudte poster, fordi folkekirken også skal være der med sit tilbud om forkyndelse og sjælesorg. Men det er vigtigt at diskutere kirkens og feltpræsternes rolle i den danske krigsførelse. I foredraget vil krigens væsen og feltpræsternes arbejde blive belyst på en sådan måde, at der lægges op til efterfølgende debat.

20 20 MÅRSLET-bladet DECEMBER/JANUAR 2010/11 INDRE MISSION Onsdag d. 8. december kl. 19:00: Adventsfest for hele familien hos Dorthe og Peter Bjerge, Baneleddet 6. Vi vil som optakt til den kommende højtid, synge nogle julesange og Christmas-carols sammen, og vi vil dele nogle tanker om, hvad adventstiden betyder. Til sidst vil vi afholde vort traditionsrige amerikanske lotteri. Enhver er meget velkommen til at dele aftenen med os. * Torsdag den 27. januar kl. 19:30: Kristen metalmusik Vi får besøg af Thomas Nørgaard Pedersen, der vil give os et indblik i den kristne metal-musik. Thomas vil give os eksempler på, hvad kristen metalmusik er, ligesom vi får et indblik i metalmusikkens historie og det univers, den er omgivet af. Et univers, der for mange kan virke uforståeligt og har affødt mange både positive og negative tilbagemeldinger fra omverdenen. Hvad er det i denne musikform, der appellerer til de unge og hvilket budskab er der i musikken? Der vil være mulighed for at stille spørgsmål og debattere aftenens tema. Thomas er 17 år og trommeslager i bandet devour the demigod. Hvordan gør jeg, hvis Vinther skal ændres til Sommer? Dette og mange andre spørgsmål finder du svar på på Mårslet Kirkes hjemmeside: (Info) Kirkesiderne for december/januar redigeres af Hanne Davidsen, Keld Schmidt-Møller og Jørgen Lauritsen. BØRNEKLUBBERNE Mariehønen er legestuen i Sognehuset hver mandag kl. 16:15-17:30 for børn op til 6 år. Vil du vide mere så kontakt evt.: Jette Kristoffersen, tlf eller Susanne Lunderskov, tlf Lærkereden er for alle børn fra BH klasse til og med 3. klasse. Vi synger, hører en fortælling fra bibelen, leger og deltager i mange forskellige aktiviteter. Sognehuset, mandag kl. 16:15-17:30. Ledere af Lærkereden er: Dorthe Bjerge, tlf Mette Nørgaard Pedersen, tlf Ørnereden er juniorklubben for de lidt større børn - fra klasse. Klubben mødes i Sognehuset hver mandag fra kl. 19:00-20:30. Program kan fås i Sognehuset. Ledere af Ørnereden er: Anders Kristoffersen, tlf René Lunderskov, tlf Der kan være ændringer i forbindelse med højtider og ferier. KIRKELIGE HANDLINGER Alle aftaler træffes med sognepræst Hanne Davidsen i præstegården, Obstrupvej 4, tlf eller mail Træffes bedst tirsdag, onsdag og fredag mellem kl. 12:00 og 13:00 samt torsdag mellem kl. 16:00 og 17:00. Mandag er fridag. Desuden kan præstesekretæren kontaktes tirsdag og onsdag mellem 9:00 og 13:00 i forbindelse med fødsel, dåb, vielse og navneændring. Tlf.: eller mail ADRESSER: SOGNEPRÆST Hanne Davidsen (HD) Præstegården Obstrupvej 4 Tlf Træffes bedst tirsdag, onsdag og fredag kl. 12:00-13:00 samt torsdag kl. 16:00-17:00 Mandag er fridag. SOGNEPRÆST Mette Maria Kristensen (MMK) Balagervej Viby J. Tlf Træffes bedst tirsdag, torsdag og fredag kl. 12:00-13:00 samt onsdag kl. 10:00-11:00 Mandag er fridag ORGANIST OG KORLEDER Pia Labohn (PL) Tlf KIRKESANGER Lisbeth Frandsen (LF) Tlf PRÆSTESEKRETÆR Henny Margrethe Bauning (HMB) Tlf træffes normalt på kirkekontoret i Sognehuset, Obstrupvej 4 A, tirsdag og onsdag kl Tlf ellers henvises til sognepræsten på tlf KIRKETJENER Lis Nissen (LN), træffes tirsdag til fredag kl. 8:00-8:30 i Sognehuset, Obstrupvej 4 A Tlf KIRKEGÅRD, GRAVERKONTOR Ved Kirken 1 Tlf Inga Michels, graver (IM) Træffes kl. 12:00-12:30 - ellers på kirkegården. MENIGHEDSRÅDSFORMAND Erik Lund Sørensen (ELS) Frøkærparken 68 Tlf

21 MÅRSLET-bladet DECEMBER/JANUAR 2010/11 21

22 22 MÅRSLET-bladet DECEMBER/JANUAR 2010/11

23 MÅRSLET-bladet DECEMBER/JANUAR 2010/11 23 TMG - Nyt Fodbold TMG Fodbold har fået penge i banken TMG's hovedbestyrelse TMG fodbold har netop forlænget sit sponsorat med Djurslands Bank i Tranbjerg med 2 år. Karl Jørgen Jensen, der selv er bosat i Mårslet, og Pernille Larsen var lørdag forbi Mårslet Stadion med en check på kroner. "Vi har mange kunder fra Mårslet, og vil gerne støtte op om de ting TMG Fodbold arrangerer for børn og unge i Mårslet. Vi lever af og med det lokalsamfund, vi er en del af," fortæller Karl Jørgen Jensen. Han overrakte checken til formand for TMG Fodbold Jan Henriksen Djurslands Bank har været klubbens trofaste sponsor gennem mange år, så vi er naturligvis glade for, at de endnu en gang vil forlænge sponsoratet med os, udtaler Jan Henriksen. TMG Fodbold har 550 medlemmer fra 4 år til 60 år. Claus Quiding Forretningsudvalg: Formand Kurt Kirkedal Laursen Næstformand og halhusansvarlig Kent Pedersen Kasserer Gerda Svendsen Sekretær Anne Lund Afdelingsrepræsentanter: Badminton Steen B. Hansen Basketball Claus Holm Cykelmotion Hans Jørgen Jørgensen Fodbold Jan Henriksen Gymnastik Britt Skytte Håndbold Tino Hvid Motion Steen Bille Pétanque Poul Nielsen Tennis Henrik Breyen Volleyball Claus Jacobsen

24 24 MÅRSLET-bladet DECEMBER/JANUAR 2010/11 Basketball Så kom der endelig gang i spillet under kurvene Uha, hvor havde vi ventet længe på at kunne få lov til at komme i gang. Det kriblede i hænderne på de mange gamle, og nye medlemmer, der som de første fik lov til at tage det nye gulv i brug mandag den 25. oktober. Ingen døde spots, men til gengæld med de nye streger som er blevet et krav fra Dansk Basketball Forbunds side, og som du sikkert allerede har set fra DK4 s transmitterede kampe fra den amerikanske NBA liga. Jo, vi er med her i TMG basketball Det er vore yngste spillere også. Vi har startet et nyt kuld mikrospillere for elever i 0. og 1. klasse, og det er herligt at se deres gå-på-mod og leg under kurvene, hvor de indlever sig i basket spillet mange facetter. Også i mini yngste og mini ældste er tilslutningen igen i år høj. Omeed har således omkring 20 mini ældste spillere til træning 2 gange om ugen. Det er flot. Turneringsmæssigt har vi, ved deadline 10. november, kun spillet en kamp som vi til gengæld vandt overbevisende ude over Lystrup i Mini Drenge Ældste flot klaret drenge. Om det skyldes udsættelsen af sæsonstarten ved jeg ikke med 100 % sikkerhed, men vi har desværre været nødsaget til at måttet trække vort juniorhold fra turneringen. Enkelte har søgt nye og mere krævende udfordringer i andre klubber, mens andre har intensiveret andre sportsgrene. Det er naturligvis ærgerligt, men vilkårene i mindre klubber. Inden vi har set os om er det jul - og jul betyder også juleafslutning. Den holder vi i år onsdag den 15. december fra kl I hallen har trænerne lagt op til jule-hygge-basket for alle spillerne, og i skolens kantine er der ligesom sidste år jule-pizza og julesodavand. Mikrospillerne skal i øvrigt huske på, at vi i midten af januar 2011 afholder vort efterhånden traditionsrige nytårsmikrostævne. Vi håber, at så mange klubber som muligt vil deltage i stævnet der bliver arrangeret i samarbejde med DGI Østjylland. God jul. Claus Holm, TMG basketball

25 MÅRSLET-bladet DECEMBER/JANUAR 2010/11 25 Fitness PR-gruppen drøfter et udkast til den PR-folder, der skal husstandsomdeles for at fortælle alle i 8320, at TMG's motionscenter åbner (Foto: Steen Bille) Vagtplanen er lagt, træningsmaskiner og indoor-cycling cykler er på vej fra Italien og husreglerne for at træne i motionscentret er formuleret. Bygningen er snart sat på sit fundament og datoen for en festlig åbning er sat til enten lørdag 22., januar 2011 eller lørdag 29. januar Men alle husstande vil modtage en folder om centrets tilbud og åbningsdagen i god tid inden. Det og meget mere er resultatet af den 3. og i alt tre workshops, som instruktørgruppen og bestyrelsen har gennemført for at skabe vores eget motionscenter i Mårslet. Med sparring fra Lars Kjær Johansen, konsulent ved Foreningsfitness af Motionscentret tager form projektet, talte gruppen sig ud i alle hjørner af projektet: Fra indkøb af afspritningsflasker og kalender over regelsæt til instruktørkontrakt og anti doping-politik. Ivrige instruktører Den sidste workshop var præget af et stort engagement og vilje til at drøfte de enkelte forslag med hinanden. Alle var med på at give den en skalle med instruktør timer i de første måneder for at give centret den bedste start. Som det ser ud i dag ser centret ud til at holde åbent kl eller 23. Adgang bliver via en elektronisk nøglebrik. Planen er at bemande centrets del med fitnesstræning med uddannede instruktører i tre timers vagter sidst på eftermiddagen ugens fire første dage plus nogle timer i weekenderne samt en eller flere formiddagstimer. Medlemsskab eller kontingent kan tegnes for 6 og 12 måneder. Det giver adgang til træning i såvel fitnessrummet og på indoor-cycling holdene. Hjælp til klargøring Inden det kommer så vidt vil vi gerne invitere borgere med til at gøre centret klar. Både de 180 kvadratmeter træningslokaler, omklædningsrum og caféområde. Der skal males vægge, måske flyttes og opsættes nye skillevægge, hænges billeder op etc... Kom og gør det sammen med instruktører go bestyrelsesmedlemmer. Giv mig en melding på og jeg vil kontakte jer så snart det bliver aktuelt. I kan også følge projektet på der snart vil blive omdrejningspunktet for information om det foreningsbaserede motionscenter. Vi glæder os til at se dig og dine naboer/venner/familier etc. i centret i slutningen af januar 2011! De mange praktiske detaljer som indkøb af materialer, anti doping politik og husregler gøres færdige. (Foto: Steen Bille) Steen Bille formand TMG motion Husk deadline til Mårslet-bladet d. 10. i måneden

26 26 MÅRSLET-bladet DECEMBER/JANUAR 2010/11 Håndbold Ny bestyrelse i TMG håndbold Torsdag den 11. november 2010 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i TMG håndbold, da 3 bestyrelsesmedlemmer ønskede at fratræde med øjeblikkelig virkning. I den forbindelse vil vi gerne takke Mogens Lassen, Helle Bruun og Brian Kjellerup for deres store arbejdsindsats. Tino Hvid og Michael Østergaard forsætter. Annette Nørager tiltrådte som formand, Marie Juul som sekretær. Brian Kjellerup kunne heldigvis overtales til at fortsætte med økonomien, dog uden for bestyrelsen. Tino Hvid fortsætter som håndboldafdelingens repræsentant til hovedbestyrelsen. Bestyrelsen er som udgangspunkt midlertidig indtil den ordinære generalforsamling i februar 2011, hvor vi håber, der er nogle engagerede forældre/interesserede der vil tiltræde. Den nye bestyrelse blev konstitueret den , og det er deres hensigt, at være med til at skabe en tiltrækkende klub med god klub-ånd og et fantastisk sammenhold mellem bestyrelse, trænere, spillere og forældre. Vi glæder os til samarbejdet. På bestyrelsens vegne Marie Juul Gymnastik Lørdag den 13. november inviterede gymnastik afdelingen igen hele byen til en masse leg, spring og stafetter i Mårslet hallen. Dagen igennem skiftede springbaneren karakter, så det blev noget for alle aldersgrupper. Som noget nyt kunne alle over 15 år få en times zumba i gymnastik salen, mens de yngre holdt energien højt i hallen. Flere af de inviterede udtalte, at Stop-op-og-hop er årets bedste arrangement for børnefamilier. Tak for det vi ses igen næste år omkring samme tidspunkt. Den sidste træning i gymnastik bliver i uge 50, da vi følger skolens ferieplan. Træningen starter igen i uge Hold øje med hvis du er interesseret i mere zumba i Mårslet. Vi håber at kunne tilbyde zumba en gang hver måned frem til april. Dans for voksne er også kommet for at blive. Således bliver der sat hold op igen onsdag aften i det nye år. Britt Skytte Stop-op-og-hop-dag

27 Så er det virkelig blevet efterår og træerne har fået deres smukke gule og røde farver. Efter min mening, er det den flotteste tid på året. Brug søndagen til en tur i skoven og nyd en kop varm urtete bagefter. Det er nemlig stadig vigtigt at komme ud og få så meget luft og dagslys du kan, for at undgå vinterdepressioner og sygdomme. Efteråret er ofte forbundet med en del vira f.eks. forkølelse. Men der er mange ting du kan gøre, for at undgå at blive syg. Klæd dig varmt på kulde gør os mere sårbare overfor infektioner. Selv kolde fødevarer som is, isvand og kolde mælkeprodukter bør undgås. MÅRSLET-bladet DECEMBER/JANUAR 2010/11 27 Undgå forkølelse og virus Kolde fødevarer irriterer slimhinderne og gør os mere modtagelige overfor infektioner. Alle former for mælk og ost, virker også kraftigt irriterende på slimhinderne uanset om man tåler dem eller ej. Sukker er også en dårlig ide, idet sukker og raffinerede fødevarer kan hæmme immunforsvaret. Husk, at størstedelen af immunforsvaret sidder i tarmen, så det er ikke ligegyldigt, hvad du spiser og drikker. Skulle du være så uheldigt at få antibiotika/penicillin for en infektion, så husk at bygge din tarmflora op igen med probiotika (mælkesyrebakterier) det du finder i yoghurt er IKKE tilstrækkeligt. Spørg i Matas eller helsekostbutikken. En ødelagt tarmflora giver ofte anledning til flere infektioner, astma og allergi. Er du ved at blive forkølet kan du styrke din krop med urter. Prøv f.eks. en kop timian te du kan bruge frisk eller tørret timian. Lad den trække 5 minutter med låg på, så den æteriske olie ikke fordamper. Timian virker desinficerende i luftvejene. Du kan også drikke te med citronmelisse (også kaldet hjertensfryd) eller spise det friskt. Citronmelisse er virushæmmende og beroligende og meget effektiv til at forhindre forkølelsessår. Urten over alle urter, når man snakker immunforsvaret, er nok Rød Solhat Echinacea. Der findes mange produkter på markedet, der indeholder denne urt. De indtages bedst som dråber. Vælg produkter lavet på tørekstrakter, da de virker bedre en friskplante tinkturer. Du kan selv teste styrken af produktet, ved at hælde dråberne i lidt vand og holde dem i munden i få sekunder. Dem der prikker mest (u) behageligt på tungen, er de bedste. Undgå de billige varianter fra supermarkedet de er oftest spild af penge. Husk at lufte godt ud og vaske hænder, så smitte ikke spredes. Et stærkt immunforsvar er vores eget ansvar og infektioner kan sagtens forebygges med den rigtige kost, motion og livsstil. I ønskes alle et godt og smukt efterår. Kristine Nielsen Husk deadline til Mårslet-bladet d. 10. i måneden

28 28 MÅRSLET-bladet DECEMBER/JANUAR 2010/11 Torsdag d. 2. dec. kl : Tag selv bord Tema: Hjertevenlig kost. Pris 50 kr. Mandag d. 6. dec. kl.14.00: Sangunderholdning med Peter Petersens kor Søndag d.12. dec. kl : Store Banko AKTIVITETER I DECEMBER 2010 Tirsdag d. 14.dec. kl Julefrokost på Kildevang. Menuen står bl.a. på sild, julekål med medister, ribbensteg og dessert. I prisen indgår også 1 snaps og 1 øl/ vand. Pris: 125 kr. Tilmelding til Brugerrådet, senest d. 6. dec. på tlf.: Ret til ændringer forbeholdes. Med venlig hilsen Fredag d.17. dec. kl : Julehistorier ved Hanne Torp Onsdag d. 22. dec. kl : Julegudstjeneste Brugerrådet og Aktivitetsafdelingen Langballevej 3, 8320 Mårslet Tlf Genbrugsen er åben torsdage i lige uger fra kl samt 1. lørdag i mdr. fra kl tors. i mdr. serverer caféen på Kildevang,,Tag selv bord kl , prisen er 50,- Indkøbstur 1. tirsdag i mdr. kl tilmelding nødvendigt

29 MÅRSLET-bladet DECEMBER/JANUAR 2010/11 29 Hvordan så der ud i Mårslet for 30, 40 eller 50 år siden? Det er i dag i vid udstrækning muligt at genkende karakteristiske træk fra byen på de gamle billeder i Egnsarkivet. Men hvad med datidens mårslettere? Hvem var de? Hvad lavede de? Hvor boede de? Med den nye udgave af 2011 kalenderen fra Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening følger hver måned et tidsbillede gennem året i en nostalgisk kavalkade fra fortidens Mårslet. Det er nu fjerde år i træk foreningen barsler med en Mårsletkalender. I de foregående år har formatet været A3 (29x42 cm). I år er størrelsen lidt mere pladsvenlig, A4 (21x 29 cm), men det er stadig en hængekalender i den kendte fremragende kvalitet med spiralryg - lige til at sætte på væggen. Kalenderen koster også i år 75,00 kr. og kan købes på Egnsarkivets stand på julemarkedet i Borgerhuset den 27. og 28. november, på Kildevang den 27. november, i Postbutikken i Brugsen, i REMA 1000 ved kasse 1 samt Testrup Købmandshandel. Oplaget er begrænset, så det er om at være hurtigt ude! Mårslet kalenderen 2011 På standen i Borgerhuset vil det også være muligt at tegne medlemskab i foreningen. Kontingentet er nærmest symbolsk: Kun 50 kr. for et personligt, og 80 kr. for et husstandsmedlemsskab - om året! Mange nye tilflyttere vil kunne få stor glæde af at vide mere om den fortid, der danner baggrund for den nutid - og ikke mindst den fremtid de nu bliver en del af.. Egnsarkivet, der har til huse på Mårslet Skole (under den gamle biblioteksfløj) ved den lille P-plads på Obstrupvej, holder igen åbent den 2. og 4. onsdag i måneden fra kl. 16:00 til 17:30 (juli undtaget). I december 2010: onsdag den 8. og i januar 2011: onsdag den 12. samt onsdag den 26. Her vil medlemmer af Lokalhistorisk Forening være til stede for en snak, tegning af medlemskab og evt. modtagelse af arkivmateriale eller andet. Uden for åbningstid er man velkommen til at kontakte Ingerlise Wendland, på tlf , eller Hans Møller, på tlf * Se også Egnsarkivets hjemmeside på

30 30 MÅRSLET-bladet DECEMBER/JANUAR 2010/11 Testrup Højskole ansætter mesterkok Testrup Højskole er kendt for at appellere til den gode smag ikke bare i åndelig forstand, men også rent bogstaveligt. De tider, hvor højskoleeleverne spiste af fælles grødfad, er meget langt borte. Nu til dags leverer højskolens køkken udsøgte smagsoplevelser som en naturlig del af hverdagen, og på skolens korte kurser i januar og sommermånederne udlever køkkenet sine gastronomiske ambitioner i fuld skala. Som souschef i køkkenet har han Nina Lind Balslev, som selv er udlært i Testrup Højskoles køkken og har bestået Sansestormernes uddannelse som ernæringsassistent med højeste udmærkelse. For at fastholde og udvikle dette ambitionsniveau har Testrup Højskole netop ansat Anders Fisker som køkkenchef. Anders Fisker har stået i kokkelære på Henne Kirkeby Kro, der i 2001 blev udnævnt til årets restaurant. Som kokkeelev vandt han guld ved DM i 1999, senere har han deltaget i nordiske mesterskaber, VM og OL for ungkokke, hvor han vandt bronze. I årenes løb har han sat sit præg på forskellige restauranter, deriblandt Hotel Philip, Restaurant Dauphine og Prins Ferdinand, hvor han var souschef. Anders Fisker er 32 år og gift med Lis la Cour Fisker, som er tjeneruddannet. Sammen har de datteren Karen på snart 2 år. Testrup Højskoles køkken er netop blevet totalrenoveret og udstyret med det nyeste inden for køkkenmaskiner og -inventar. Det har kostet den nette sum af 2½ million kr., men højskoleforstander Jørgen Carlsen er ikke i tvivl om, at pengene er givet godt ud: Skal man yde sit ypperste, skal instrumentet være i orden det gælder, hvad enten man er musiker eller madkunstner. Med de nye rammer får Testrup Højskoles køkken de optimale betingelser for de gastronomiske udfoldelser. Yderlige oplysninger ved henvendelse til forstander Jørgen Carlsen tlf Ina Bøcher MÅRSLET VANDVÆRK a.m.b.a. Gl. Bedervej 11, 8320 Mårslet Alle henvendelser til: Vandværkspasser Kaj J. Lambertsen, tlf Betaling hver d. 10/2, d. 10/6 og d. 10/10. Selvaflæsning af vandmåler d. 31/12. Årsopgørelse sammen med betaling d. 10/2. SKJULTE RØRSKADER: For at opdage evt. skjulte rørskader i tide, husk da at aflæse vandmåler regelmæssigt og kontrollerer, at vandmåleren står stille, når der ikke er forbrug. Hus i Italien udlejes hele året Havudsigt og gode strande Afprøv også stophane og ventiler ved vandmåler. Vandets hårdhedsgrad er ca. 15. Hjemmeside:

31 MÅRSLET-bladet DECEMBER/JANUAR 2010/11 31 Mårslet Vandværk a.m.b.a. Vandværket står for at skulle udskifte alle vandmålere hos vore forbrugere. I den forbindelse vil der være brug for at kunne lukke for de to ventiler, som der sidder en af på hver sin side af vandmåleren. Se billedet. Det har vist sig at rigtig mange af de ventiler ikke kan lukke. Så derfor vil vi bede om at forbrugerne afprøver ventilerne, og kan de ikke lukke skal de udskiftes af jeres VVS installatør. Med venlig hilsen Mårslet Vandværk Tlf. nr HALHUSET Åbent Mandag - torsdag

32 32 MÅRSLET-bladet DECEMBER/JANUAR 2010/11

33 MÅRSLET-bladet DECEMBER/JANUAR 2010/11 33 Tirsdag d. 4. januar: Indkøbstur (husk tilmelding) AKTIVITETER I JANUAR 2011 Onsdag d. 26. januar: Hugo og Karen viser billeder fra USA kl Onsdag d. 5. januar: Gudstjeneste kl Søndag d. 9. januar: Banko kl Mandag d. 10. januar: Damernes Butik og modeopvisning kl Mandag d. 17. januar: Syng med Solveig fra Beder Spillemænd kl Genbrugsen er åben torsdage i lige uger fra kl samt 1. Lørdag i mdr. fra kl Indkøbstur 1. tirsdag i mdr. kl tilmelding nødvendigt OBS! Der er ikke tag-selv-bord i caféen i JANUAR måned. Ret til ændringer forbeholdes. Med venlig hilsen Brugerrådet og Aktivitetsafdelingen Langballevej 3, 8320 Mårslet Tlf Giv en til Mårsletbladet Hunden kan indbetales på Reg. nr Konto nr

34 34 MÅRSLET-bladet DECEMBER/JANUAR 2010/11 Annoncepriser og størrelser for år 2011, Priserne gælder for hele året, d.v.s. 10 numre og er incl. Moms. Annoncer for mindre perioder kan også aftales. Bladet udkommer 10 gange om året år til alle Husstande i postnummer 8320 Og Mårslet Kirkesogn, som pr udgør ca husstande 6,00 x 2,5 cm kr ,00 x 5,5 cm kr ,00 x 8,5 cm kr ,00 x 11,5 cm kr ,00 x 14,5 cm kr ,25 x 2,5 cm kr Hanne Salling Jensen Tlf: ,25 x 5,5 cm kr ,5 x 2,5 cm kr ,5 x 5,5 cm kr ,5 x 8,5 cm kr ,5 x 11,5 cm kr ,5 x 14,5 cm kr Annoncer sendes til en af nedenstående. MÅRSLET FÆLLESRÅD 19,00 x 2,5 cm kr ,00 x 5,5 cm kr ,00 x 8,5 cm kr ,00 x 11,5 cm kr ,00 x 14,5 cm kr ,00 x 27,0 cm kr Jacob Lind Tlf:

35 MÅRSLET-bladet DECEMBER/JANUAR 2010/11 35 Husk! Deadline den 10. Hver måned Mårslet

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

10 vigtigste ting at vide om advent L -Xl

10 vigtigste ting at vide om advent L -Xl Adventskransens fire lys symboliserer de fire adventssøndage inden jul. Levende lys hører adventstiden til, fordi julen ifølge kristendommen handler om, at Jesus kom til jorden som verdens lys - at han

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Arrangementer Vinteren

Arrangementer Vinteren Arrangementer Vinteren 2016-2017 Allerslev og Jungshoved kirker Op mod jul I skrivende stund først i november - er juleforberedelserne rundt omkring så småt ved at komme i gang. Særlig butikkerne er hurtigt

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Oddense-Otting. november 2013. Det er så nemt - at skifte til os. Det er lettere end du tror! Ring 97 56 44 22 og aftal et møde!

Oddense-Otting. november 2013. Det er så nemt - at skifte til os. Det er lettere end du tror! Ring 97 56 44 22 og aftal et møde! So -Otting november 2013 Det er så nemt - at skifte til os Det er lettere end du tror! Og vi gør det helt uden besvær for dig. Vi skal bare have din underskrift lettere bliver det ikke Ring 97 56 44 22

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og

I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og altid over det ene og det andet. Den gør det kun for

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter:

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter: Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 10. november 2016 Tune, den 14. november 2016/ir Side 1 af 4 Til stede: Formand: Kasserer: Sven Edelmann Dorthe Toftebjerg Næstformand og Fodbold: Pauli Christensen

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Og det skete i de dage...

Og det skete i de dage... Og det skete i de dage... Julen 2014 & Nytåret 2015 i Sparkær & Gammelstrup kirker Syng julen ind i Gammelstrup Torsdag d. 27. nov. kl. 19.00 i Gammelstrup kirke En meget stemningsfyldt indledning af adventstiden,

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Hockey finale Aab Hallen BEMÆRK Nyhedsbrev December DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg

Læs mere

for Lyne Sogn November 2015

for Lyne Sogn November 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2015 Indhold: * Lyne Kirke: diverse, Arrangémenter * Lyne Friskole: Åben hus * Vennekredsen: Bankospil * Skulptur: *

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag.

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Bestyrelsens beretning 2015 ENDELIG VERSION 30.12.2015 Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Den valgte bestyrelse

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri?

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri? Nytårsaften uden fyrværkeri? Efter år 1900 blev det almindeligt at fyre fyrværkeri af. Før hen var det kun soldater og jægere der skød op i luften for at markere årsskiftet. Dengang var det også skik at

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

SFO NYT DECEMBER 2011

SFO NYT DECEMBER 2011 SFO NYT DECEMBER 2011 FÆLLES Spilledagen mod Ravn á Rock Endelig kom dagen, hvor dysten skulle stå mod Ravn á Rock. Deltagerne i alle 4 discipliner (skak, backgammon, bordfodbold og bordtennis) var spændte,

Læs mere

Julen 2016 i Holbøl kirke

Julen 2016 i Holbøl kirke Julen 2016 i Holbøl kirke Med fredslys fra 1. søndag i advent til helligtrekonger. 1 Advent er forventning og forberedelse til julen, hvor vi fejrer, at Jesus kom til verden. Adventskrans, julekrybbe,

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Så gik efterårsferien og her på fritter1, blev det en begivenhedsrig uge:

Så gik efterårsferien og her på fritter1, blev det en begivenhedsrig uge: Fritter 1's nyhedsbrev for november 2009. Efterårsferien Så gik efterårsferien og her på fritter1, blev det en begivenhedsrig uge: Sæbekasse løb Tirsdag deltog vi i sæbekasse løb. Deltagerne fra 2.&3.klasse

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 44 /2016 Fra Børnehuset: Børnesygdomme: Hvornår er mit barn rask nok til at komme i institution igen? Mit barn har 38 i feber, men leger og har det godt, må det komme i institution? Mit barn

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 SFO Bladet SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 Kære børn og forældre i SFO Buddinge Rigtig glædelig efterår det er nu, man skal gennemgå børnenes garderober, og sikre sig, at regntøjet og gummistøvlerne

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Begravelsestale: Otto Johansen Salmer: 749, 448, 121 Rødding, 2. februar 2017

Begravelsestale: Otto Johansen Salmer: 749, 448, 121 Rødding, 2. februar 2017 Begravelsestale: Otto Johansen Salmer: 749, 448, 121 Rødding, 2. februar 2017 I dag er vi samlet her i Rødding kirke for at sige det sidste farvel til Otto Johansen. Otto blev 79 år gammel. På mange måder

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn Til samtlige husstande Vi beklager, at denne udgave af Langenæs Kirke & Sogn kommer i en væsentlig mindre udgave end normalt. På

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006

Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006 Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006 I går havde jeg en rundvisning. Det var rigtig rart og et godt udtryk for vores skole at gå rundt sådan en onsdag. Team A forberedte grønlandsk

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET 'Vær velkommen, Herrens år' Vi synger ved begyndelsen af adventstiden og ved starten af et nyt år: Vær velkommen,

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE:

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE: AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 Jul i Padesø Kirke PRÆSTEN MENIGHEDSRÅDET ADVENT NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Advent og jul i Padesø Kirke Også i år indleder vi adventstiden

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen BØRN Onsdag kl. 11.00. Dog sommerferie: 18/6-6/8 BABYSALMESANG Til babysalmesang i Frederiksholm Kirke fyldes kirken med musik og rytmik for alle babyer mellem 0 og 1 år. Vi hygger, synger et par salmer

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

FREDAGSBREV STOKKEMARKE FRISKOLE. 28.10.2011 Uge 43

FREDAGSBREV STOKKEMARKE FRISKOLE. 28.10.2011 Uge 43 FREDAGSBREV STOKKEMARKE FRISKOLE 28.10.2011 Uge 43 8. kl. har været en tur i København. De besøgte Folketinget og Christiania. Der kommer mere fra deres tur i uge 45. England blev årets vinder på motionsdagen.

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Kirken har fødselsdag!

Kirken har fødselsdag! maj / juni 2013 Kirken har fødselsdag! Pinsedag for næsten 2000 år siden, blev kirken født med de første kristne i Jerusalem. Hvis vi skruer tiden frem og flytter vores blik til Danmark, så kan vi se at

Læs mere