TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV"

Transkript

1 MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse TEKNISK INFORMATION: Opsætning... 3 LESSOR PAYROLL Ferieoplysninger... 3 Saldotabel... 4 Lønarter... 4 Fraværsårsag... 5 Fraværsregistreringer... 6 Modregn ferietillæg... 8 Beregn arbejdsmarkedspension af feriepenge... 9 FRATRÅDT FUNKTIONÆR Dette whitepaper beskriver den funktionalitet og de muligheder, der findes i LESSOR Payroll til Microsoft Dynamics NAV til beregning af feriepenge til en fratrådt funktionær. Dette whitepaper skal benyttes ved opdatering til version DKLL X Opsætning af lønart ved beregning af arbejdsmarkedspension af feriepengene Opsætning ved overførsel til Feriekonto/fond via PBS Opsætning ved overførsel af A-skat via PBS Opsætning ved overførsel af AM-bidrag via PBS 14 Opsætning af sortering på lønsedlen Opsætning af finanskontering Opsætning af lønseddellayout Forudsætninger for at beregne feriepenge Medarbejdertype Fratrædelsesdato Beregn Feriedage Afregn feriepenge efter sidste lønudbetaling Lønkørselskort Afregn feriepenge sammen med sidste lønudbetaling Lønkørselskort TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL SIDE 1

2 BEMÆRK Dette dokument tjener kun informationsformål. Ved anvendelse af dokumentet til andre formål fralægger LESSOR A/S sig enhver garantiforpligtelse som følge af faktiske mangler og retsmangler. LESSOR A/S fralægger sig ethvert ansvar for direkte og indirekte skader hvad enten det udspringer af aftalen eller af loven som kan opstå i forbindelse med anvendelsen af eller anden brug af dokumentet. Dette dokument kan ændres af LESSOR A/S efter behov uden forudgående meddelelse. Indholdet af dette dokument er ophavsretligt beskyttet. Uden skriftlig tilladelse fra LESSOR A/S må dokumentet hverken helt eller delvist mangfoldiggøres på nogen som helst måde. De beskrevne programmer må kun anvendes eller kopieres i overensstemmelse med licensvilkårene. COPYRIGHTPÅTEGNING Copyright 2009 LESSOR A/S, Gydevang 46, 3450 Allerød, Danmark. Med forbehold af alle rettigheder. VAREMÆRKE De varemærker, som der henvises til i dette dokument og som er mærket med enten TM eller, er enten Microsoft Business Solutions varemærker eller indregistrerede varemærker. Varemærkerne Microsoft, Windows, Windows NT, SQL Server og BackOffice er derimod enten indregistrerede varemærker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Der tages forbehold for alle ikke udtrykkeligt tildelte rettigheder. Udgivet af LESSOR A/S. T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 2

3 OPSÆTNING Ferieoplysninger Når du skal beregne feriepenge for en fratrådt funktionær, er der en række oplysninger under Opsætning, Ferieoplysninger, som benyttes til beregningen. Du bør derfor tage stilling til, hvordan dine oplysninger skal udfyldes, således at feriepengene bliver beregnet korrekt. I feltet Optjeningsår angiver du det aktuelle år. I feltet Fraværskode til Ferie angiver du den Fraværsårsagskode, som du benytter til registrering af fravær af typen Ferie (standard 2000). I feltet Fraværskode ferie fradt. funk angiver du den Fraværsårsagskode, som skal benyttes til at registrere afregnede feriedage, når en funktionær fratræder (standard 2050). I feltet Lønart til ferietillæg angiver du den lønart, som du benytter til udbetaling af ferietillæg (standard 5920). Du kan læse mere om funktionaliteten i afsnittet Modregn ferietillæg. I feltet Fraværskladdenavn fradt. funk. angiver du navnet på den kladde i fraværsregistreringen, hvori de fraværsposter, som automatisk bliver oprettet i forbindelse med fratrædelse af en funktionær, skal oprettes (standard FRATR. FUNK). I feltet Feriedage i år angiver du det antal feriedage, som alle dine medarbejdere skal optjene i alt for indeværende ferieår. I feltet Feriedage sidste år angiver du det antal feriedage, som alle dine medarbejdere skal have tilskrevet, hvis de har været ansat hele sidste år. I feltet Feriedage forrige år angiver du det antal feriedage, som alle dine medarbejdere skal have tilskrevet, hvis de har været ansat hele forrige år. For alle tre felter (Feriedage i år, Feriedage sidste år, Feriedage forrige år) vil de feriedage, som tilskrives, blive beregnet forholdsmæssigt ud fra den enkelte medarbejders ansættelsesperiode. T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 3

4 Saldotabel Når du fra Medarbejderkortet, Registreringer, Perioderegistrering aktiverer knappen Funktion, Beregn feriepenge fratrådt funktionær, benyttes saldotabellen FRATRDFUNK til at indsætte lønarter i periodekladden. Følgende saldotabeller skal være oprettet under FRATRDFUNK til at indsætte de korrekte lønarter. AINDK, AMBIMEDARB, ATPPENS, BRUTTOLØNFF, FERIEBERETLØN, FERIEBERETLØNPERIODE, FERIEPCT, FERIEPENGE, FERIEPENGEPERIODE, FERIETIL, MERARB., NEDSKFERIEPGPERIODE, NEDSKFERIETILPERIODE, NETTO, NETTOPERIODE, SKAT. Vores standardopsætning af saldotabellen er følgende: Lønarterne fra saldotabellerne FERIEBERETLØNPERIODE, FERIEPENGEPERIODE, NEDSKFERIEPGPERIODE, NEDSKFERIETILPERIODE og NETTOPERIOD bliver altid oprettet, men vil kun blive vist på lønsedlen, hvis man vælger at afregne feriepenge og løn i samme lønkørsel. Lønarter Når du under Opsætning, Ferieoplysninger i felterne Feriepengehens. nedskrivning og Ferietillægshens. nedskrivning har sat en markering, fordi du ønsker at beregne hensættelser, indsættes lønarterne 9030 Nedskrivning feriepenge forpl. (standard) og 9035 Hensat ferietillæg nedskriv. til nedskrivning af henholdsvis Feriepenge og Ferietillægsforpligtelse. T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 4

5 Hvis du fra Medarbejderkortet, Registreringer nger, Perioderegistreringer aktiverer knappen Funktion, Beregn Feriedage og udfylder felterne AM-pension medarbejder og AM-pension virksomhed med de lønarter, som du benytter til arbejdsmarkedspension på medarbejderen, bliver de angivne lønarter også oprettet pr. optjeningsår i Perioderegistreringer. Fraværsårsag Når du beregner feriepenge til en fratrådt funktionær, bliver der automatisk oprettet fraværsregistreringer på de dage, som nu afregnes. Der er oprettet en ny fraværsårsag 2050 Ferie fratrådt funktionær. Fraværsårsagen er tilføjet under Opsætning, Ferieoplysninger i feltet Fraværskode ferie frdt. funk. Koden er oprettet med enhedstype Dage, som er samme standard som for fraværskode 2000 Ferie. Vær opmærksom på, at din fraværsårsag til Ferie (standard 2000), som benyttes til registrering af Ferie i fraværskladden under feltet Enhedstype, enten har angivet Dage eller Timer. T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 5

6 Fraværskode 2000 og 2050 skal have identisk angivelse i feltet Enhedstype. Du skal derfor sikre dig, at det er korrekt, at din fraværsårsag 2050 skal være oprettet med enhedstype Dage. Fraværsopsætning på kode 2050 FRAVÆRSREGISTRERINGER Når du fratræder en funktionær, bliver der automatisk dannet fraværsregistreringer på de dage, som afregnes til medarbejderen, for at få alle tællerværker opdateret, således at medarbejderen ikke længere har feriedage til gode. Linjerne dannes i den kladde, som du har angivet under Opsætning, Ferieoplysninger i feltet Fraværskladdenavn Fradt. Funk unk. Som standard benyttes kladden FRADT RADT. FUNK UNK. T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 6

7 Der dannes en linje pr. optjeningsår, og det er de dage, som vises i felterne forrige år, sidste år og i år, som bliver udfyldt i fraværskladden i kolonnen dage. Linjerne dannes på den fraværsårsag, som er angivet under Opsætning, Ferieoplysninger i feltet Fraværsårsagskode. Som standard benyttes Hvis din fraværsårsagskode er opsat til at registrere i timer, vil fraværsregistreringen indeholde både dage og timer. Timerne bliver udregnet på baggrund af de dage, som vises i felterne forrige år, sidste år og i år, og multipliceres med den gennemsnitstime, som er angivet på feriekalenderen i feltet Gns. timer pr. dag. Hvis dagene ikke stemmer i felterne forrige år, sidste år og i år, skal du sørge for, at fraværsposterne, som danner grundlag for udregning af dagene bliver ændret, således at der er korrekte data/poster på medarbejderen, og at det er de korrekte dage, som bliver vist i felterne forrige år, sidste år og i år. Du kan tilskrive dage ved hjælp af Beregn feriedage og nedskrive dage ved at registrere i fraværsregistreringen, at medarbejderen holder ferie. Hvis der manuelt bliver rettet i dagene, vil dagene forblive ukorrektepå F9-billedet og på eventuelle rapporter. Dette kan give problemer, hvis medarbejderen bliver genansat. Hvis du har beregnet feriepengene på en medarbejder, således at periodekladden nu indeholder feriepenge til medarbejderen, og du fortryder beregningen og derfor vælger at slette linjerne, vil de linjer, som automatisk er oprettet i kladden FRADT. FUNK, også blive slettet. Når du igen beregner feriepenge, vil der igen blive oprettet nye fraværsregistreringer i kladden FRADT. FUNK. Hvis du har beregnet feriepenge for en fratrådt funktionær, og du nu indtaster nye fraværsregisteringer på medarbejderen, vil du få en advarsel. T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 7

8 Du må tage stilling til, om du vil fortsætte din indtastning. Svarer du Ja til at fortsætte, skal du beregne feriepengene på ny til den fratrådte funktionær. Svarer du Nej, får du følgende besked: Aktiver OK og slet herefter linjen med F4. MODREGN FERIETILLÆG Du kan automatisk få modregnet et ferietillæg i feriepengene for de feriedage, som endnu ikke er afholdt. Ovenstående kræver, at medarbejderen er omfattet af en overenskomst/lokalaftale, og at hele ferietillægget er udbetalt på en gang til medarbejderen. Overenskomsten skal give virksomheden ret til at modregne et allerede udbetalt ferietillæg for de feriedage, som ikke er afholdt ved fratrædelse. Ønsker du dette, skal du ved beregning af feriepenge for fratrådt funktionær vælge Modregn ferietillæg. T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 8

9 Eksempel på udregning: Forrige år: Ferieberettiget løn ,00 Ferietillæg udbet. sidste år 2.500,00 Restferiedage 2 Feriepenge: ( * 12,5%) / 25 = 1.250, / ,00 (2 * 1.250,00) - (2 * 100,00) 2.300,00 Sidste år: Ferieberettiget løn ,00 Ferietillæg udbet. sidste år 2.750,00 Restferiedage 25 Feriepenge: ( * 12,5%) / 25 = 1.250, / ,00 (25*1.250) - (25*110) ,00 Indeværende år: Ferieberettiget løn ,00 Fratrådt den xx feriedage Feriepenge: ( * 12,5%) = ,50 BEREGN ARBEJDSMARKEDSPENSION AF FERIEPENGE Du kan automatisk få beregnet arbejdsmarkedspension af feriepengene. Bemærk, at det ikke er et lovkrav, at der skal beregnes arbejdsmarkedspension af feriepengene. Det sker derfor kun i de tilfælde, hvor medarbejderen er omfattet af en overenskomst/lokalaftale, som giver ret til at få arbejdsmarkedspension af feriepengene. Den medarbejderandel af arbejdsmarkedspensionen, som bliver beregnet af feriepengene, skal fratrækkes i nettolønnen. Det er derfor nødvendigt, at afregningen af feriepengene sker sammen med den sidste løn, som udbetales til medarbejderen. Du kan læse mere om, hvordan du afregner feriepengene sammen med sidste løn i afsnittet Afregn feriepengene sammen med sidste løn. T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 9

10 Når du fra Medarbejderkortet, Registreringer, Perioderegistreringer aktiverer knappen Funktion, Beregn Feriedage udfylder du felterne AM-pension medarbejder og AM-pen pension virksomhed med de lønarter, som du benytter til arbejdsmarkedspension på medarbejderen. Payroll opretter herefter de angivne lønarter pr. optjeningsår under Perioderegistreringer. Pensionsgrundlaget bliver udfyldt med bruttoferiepengene i feltet Enheder nheder, og satsen for AM-pension bliver udfyldt i kolonnen Sats. Når der laves en lønberegning, vil AM-pensionen blive udregnet. På denne lønberegning er det alene medarbejderandelen som vises, da virksomhedsandelen ikke vises på lønsedlen som standard. T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 1 0

11 Som den fremgår af lønsedlen, bliver der på lønart 5101 beregnet AM-pension af feriepengene for alle tre optjeningsår: Forrige år kr ,80, sidste år kr ,00 og indeværende år kr ,48. Der beregnes også AM-pension af løn og feriepenge optjent i denne lønkørsel, kr ,00. Opsætning af lønart ved beregning af arbejdsmarkedspension af feriepengene. Da feriepengene og dermed arbejdsmarkedspensionen af disse er beregnet. inden den sidste løn for medarbejderen er afviklet, er det nødvendigt også at beregne feriepenge og dermed arbejdsmarkedspension af den lønkørsel, som afvikles sammen med feriepengene. Lønkørslens ferieberettigede løn bliver dannet på lønart 4105 Ferieberettiget løn periode, og feriepengene udregnes på samme lønart. Du skal derfor gå ind på lønart 4105 og tilknytte summering 16 Arbejdsmarkedspension. Når du har markøren placeret på lønart 4105 Ferieberettiget løn, periode i lønartsoversigten, aktiverer du knappen Lønart og vælger summeringer. Her tilføjer du summering 16, således at lønarten nu indeholder henholdsvis summering 16 og 197. T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 1 1

12 OPSÆTNING VED OVERFØRSEL TIL FERIEKONTO/FOND VIA PBS Hvis du afregner feriepengene sammen med sidste løn til medarbejderen og overfører feriepengene til feriekonto/fond via PBS, skal lønart 8501 Hensat nettoferiep. opsættes til Feriekonto ligesom lønart 8500 Hensat nettoferiep. Fra Lønartskortet vælges fanebladet Administration. Feltet Overførsel udfyldes med PBS, og feltet Overførselstype udfyldes med Feriekonto. Herefter aktiveres knappen Lønart, og der vælges Kontonummer og det aktuelle PBS-nummer. T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 1 2

13 OPSÆTNING VED OVERFØRSEL AF A-SKAT VIA PBS Hvis du afregner feriepengene sammen med sidste løn til medarbejderen og overfører A-skat via PBS, skal lønart 6622 A-skat, feriepenge opsættes til overførsel via PBS. Fra Lønartskortet vælges fanebladet Administration. Feltet Overførsel udfyldes med PBS, og feltet Overførselstype udfyldes med A-skat. Herefter aktiveres knappen Lønart, og der vælges Kontonummer og PBS-nr T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 1 3

14 OPSÆTNING VED OVERFØRSEL AF AM-BIDRAG VIA PBS Hvis du afregner feriepengene sammen med sidste løn til medarbejderen og overfører AM-bidrag via PBS, skal lønart 6212 AM-bidrag, medarbejder ferie opsættes til overførsel via PBS. Fra Lønartskortet vælges fanebladet Administration. Feltet Overførsel udfyldes med PBS, og feltet Overførselstype udfyldes med Arbejdsmarkedsbidrag. Herefter aktiveres knappen Lønart, og der vælges Kontonummer og PBS-nr T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 1 4

15 OPSÆTNING AF SORTERING PÅ LØNSEDLEN Det er muligt at tilføje en sortering til lønsedlen, således at lønarterne bliver udskrevet i en bestemt rækkefølge. Dette vil være relevant, hvis man vælger at afregne sine feriepenge sammen med en almindelig lønkørsel, således at lønarterne, som vedrører feriepengene, bliver udskrevet efter nettolønnen. Vi kan ikke give en endelig vejledning til dette, hvis du allerede benytter sortering. Sortering opsættes på Lønartskortet under fanebladet Udskriftsindstillinger i feltet Sortering ortering. Vores standard sortering vil være følgende: Lønart 5908 Feriepenge fratrådt funk Feriepenge fratrådt funkt AM-bdr.pl. A-indkomst, ferie AM-bdr.pl. A-indkomst, ferie AM-bidrag, medarbejder ferie AM-bidrag, medarbejder ferie A-skat, feriepenge A-skat, feriepenge Hensat nettoferiep Hensat nettoferiep. 190 Sortering OPSÆTNING AF FINANSKONTERING Hvis du ønsker at afregne dine feriepenge sammen med sidste løn, skal du sikre dig, at der bliver tilføjet en finanskontering på de nye lønarter, der er oprettet: Finanskontering opsættes ved at placere sig på den enkelte lønart og aktivere knappen Lønart, Finansopsætning. T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 1 5

16 Vi kan ikke give en endelig vejledning til, hvordan finanskonteringen skal opsættes, men har lavet følgende standardopsætning: Lønart Drift Balance 5908 Feriepenge fratrådt funk Debet 5910 Feriepenge fratrådt funk Debet 6010 AM-bdr.pl. A-indkomst, ferie 6015 AM-bdr.pl. A-indkomst, ferie 6210 AM-bidrag, medarbejder ferie Kredit 6212 AM-bidrag, medarbejder ferie Kredit 6620 A-skat, feriepenge Kredit 6622 A-skat, feriepenge Kredit 8500 Hensat nettoferiep. Kredit 8501 Hensat nettoferiep. Kredit 4001 Ferietillægs forpligtelse Debet Kredit 4110 Feriepenge forpligtelse Debet Kredit 9030 Nedskrivning feriepenge forpl. Kredit Debet 9035 Hensat Ferietillæg nedskriv Kredit Debet 9040 Nedskrivning fp.forpl. periode Kredit Debet 9045 Nedskrivning ftil.forpl.periode Kredit Debet OPSÆTNING AF LØNSEDDELLAYOUT Hvis du ønsker at afregne dine feriepenge sammen med sidste løn, skal du have tilføjet de nye lønarter til dit lønseddellayout. Vi kan ikke give en endelig vejledning til, hvordan dit lønseddellayout skal opsættes, da det er individuelt, hvilke saldi der vises på lønsedlen. Du bør tage stilling til, om følgende nye lønarter skal tilføjes dit lønseddellayout. Saldofelt Positivfilter Negativfilter AM-indkomst AM-bidrag A-skat Du opdaterer dit lønseddellayout fra Opsætning, Lønseddellayouttype, placerer markøren på det layout, du ønsker at ændre, og aktiverer knappen Layout. T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 1 6

17 FORUDSÆTNINGER FOR AT BEREGNE FERIEPENGE Medarbejdertype Medarbejderen skal på medarbejderkortet under feltet Type enten være oprettet som Funktionær eller Arbejder funktionærlignende unktionærlignende. Fratrædelsesdato På medarbejderkortet under fanebladet Ansættelse skal du i feltet Fratrædelsesdato angive den dato, medarbejderen fratræder. Beregn Feriedage Inden du fratræder en funktionær, skal du have beregnet feriedage for forrige-, sidste- og indeværende år. Det gør du under Periodiske aktiviteter, Afregn ferie og søgne-/helligdage /helligdage, Beregn feriedage. Aktiver knappen Funktion, Beregn Feriedage. Eksempel: Du skal beregne feriedage for indeværende år for medarbejder 3, som fratræder Under fanebladet Medarbejder angiver du i feltet Nummer medarbejdernummeret. Har du flere medarbejdere, kan du adskille numrene med tegnet Under fanebladet Indstillinger angiver du i feltet Fra dato og i feltet Til dato I feltet Lønartsnummer angiver du lønarten til feriedage (Standard 9005). Feltet Optjeningsår bliver automatisk sat til det årstal, som du har angivet under fra dato og til dato. Feltet Feriedage pr. år bliver udfyldt med det antal feriedage, som er angivet for året under Opsætning, Ferieoplysninger. T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 1 7

18 Herefter aktiveres OK. Der er nu dannet en linje på medarbejderen med det antal feriedage, som medarbejderen har opsparet for året. Aktiver herefter Knappen Funktion, Godkend linjer og svar JA, hvis du ønsker at godkende alle linjer. Aktiver herefter Knappen Funktion, Bogfør ferieopsparing. Svar Ja, hvis du ønsker at få bogført opsparingen af feriedage. Hvis medarbejderen har været ansat sidste og/eller forrige år, skal der også beregnes feriedage for disse optjeningsår, men det vil du typisk allerede have gjort, da du sikkert som minimum beregner feriedage for dine funktionærer ultimo året. Er du i tvivl, kan du aktivere F9 fra Medarbejderkortet, og under fanebladet Feriedage kan du se, om der i feltet Opsparet er tilskrevet feriedage for sidste og forrige år. T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 1 8

19 Bemærk, at der altid vil stå feriedage for i år, da dette er et felt, som er beregnet ud fra medarbejderens ansættelsesperioder. Det betyder derfor ikke, at der er beregnet feriedage for i år. Er du i tvivl om, hvor mange feriedage der er beregnet feriedage for i år, skal du fra medarbejderkortet aktivere knappen Medarb, Poster, Fraværsposter for at se, om der for optjeningsåret er dannet en fraværspost på fraværsårsagskode 2000 (standard). T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 1 9

20 AFREGN FERIEPENGE EFTER SIDSTE LØNUDBETALING Fra medarbejderkortet aktiverer du knappen Registreringer,, Perioderegistreringer. Herefter aktiverer du knappen Funktion og Beregn feriepenge fradt. Funktionær unktionær. I feltet Feriedage forrige år vises de feriedage, som medarbejderen har til gode for forrige år. I feltet Feriedage sidste år vises de feriedage, som medarbejderen har til gode for sidste år. I feltet Feriedage i år vises de feriedage, som medarbejderen har optjent i år. Felterne AM-pension medarbejder og AM-pension virksomhed skal være blanke. Ønsker du ferietillægget modregnet, markeres feltet Modregn Ferietillæg. Bemærk! Dette må kun gøres, hvis medarbejderen er omfattet af en overenskomst/lokalaftale, som giver virksomheden ret til at modregne et allerede udbetalt ferietillæg for de feriedage, som ikke er afholdt ved fratrædelse. Herefter aktiverer du knappen OK, og du får herefter oprettet de relevante linjer i periodekladden. Lønkørselskort Du skal nu oprette et nyt lønkørselskort, hvorpå du kan udskrive en lønseddel, som indeholder feriepengene, som skal bogføres. Særligt for det lønkørselskort, som du anvender, er, at du under Regis egistreringsvalg blot skal vælge Perioderegistreringer registreringer og Fraværsregistreringer. Da der ikke bør ligge andre fraværsregistreringer på den fratrådte funktionær end de registreringer, som automatisk er oprettet i kladden FRADT. FUNK, behøver du ikke vælge, at lønkørslen kun skal indeholde kladden FRADT. FUNK. Herefter kan du overføre feriepengene til Feriekonto eller udskrive et feriekort. T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 2 0

21 AFREGN FERIEPENGE SAMMEN MED SIDSTE LØNUDBETALING Fra Medarbejderkortet aktiverer du knappen Registreringer,, Perioderegistreringer ringer. Herefter aktiverer du knappen Funktion og Beregn feriepenge fradt. Funktionær unktionær. I feltet Feriedage forrige år vises de feriedage, som medarbejderen har til gode for forrige år. I feltet Feriedage sidste år vises de feriedage, som medarbejderen har til gode for sidste år. I feltet Feriedage i år vises de feriedage, som medarbejderen har optjent i år. Felterne AM-pension medarbejder og AM-pension virksomhed skal benyttes, hvis medarbejderen er omfattet af en overenskomst, som giver ret til at få beregnet arbejdsmarkedspension af feriepengene. Bemærk, at det ikke er et lovkrav, at der skal beregnes arbejdsmarkedspension af feriepengene. Det sker derfor kun i de tilfælde, hvor medarbejderen er omfattet af en overenskomst/lokalaftale, som giver ret til at få arbejdsmarkedspension af feriepengene. Ønsker du ferietillægget modregnet, markeres feltet Modregn Ferietillæg. Herefter aktiverer du knappen OK, og du får herefter oprettet de relevante linjer i periodekladden. Lønkørselskort Du skal nu benytte det lønkørselskort, som du anvender til afvikling af løn. Herefter kan du overføre feriepengene til Feriekonto eller udskrive et feriekort. T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 2 1

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning... 3 Medarbejderne... 4 Lønarter... 5 Lønkørselskort... 5 Lønseddellayout... 6 Fraværsårsagskoder... 6 Beregning af feriedage... 8 Beregning

Læs mere

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL. Fritvalg manuel ordning for medarbejdere af typen Funktionær og Arbejder funktionærlignende MICROSOFT DYNAMICS NAV

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL. Fritvalg manuel ordning for medarbejdere af typen Funktionær og Arbejder funktionærlignende MICROSOFT DYNAMICS NAV MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 TEKNISK INFORMATION: Opsætning af opsparing til Fritvalgsordningen... 4 LESSOR PAYROLL Fritvalgsopsparing i procent for alle medarbejdere (lønart

Læs mere

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 TEKNISK INFORMATION: Opsætning af opsparing til Fritvalgsordningen... 4 LESSOR PAYROLL Fritvalgsopsparing i procent for alle medarbejdere (lønart

Læs mere

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL BRUTTOTRÆK, DER IKKE FREMGÅR AF LØNSEDDEL MICROSOFT DYNAMICS NAV

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL BRUTTOTRÆK, DER IKKE FREMGÅR AF LØNSEDDEL MICROSOFT DYNAMICS NAV MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse TEKNISK INFORMATION: Indledning... 3 LESSOR PAYROLL Oprettelse af nye sammentællere... 3 Oprettelse af lønart 1002... 4 Oprettelse af lønart 1003 Gage, som vises

Læs mere

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL REGLER VEDR. GAVER OG TINGSGAVER

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL REGLER VEDR. GAVER OG TINGSGAVER M I C R O S O F T D Y N A M I C S N AV Indholdsfortegnelse Reglerne vedrørende gaver... 3 Tingsgave i stedet for løn eller udbetaling af kontanter/gavekort... 3 Jubilæumsgratiale eller gave gives som en

Læs mere

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10 LØNSERVICE Frihedsregnskabet Den 1. marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3 1.1. Ferieregnskabet... 4 1.1.1. Ny arbejdsgiver i LønService... 4 1.1.2. Sådan foretager du korrektioner...

Læs mere

C5 Version. Løn. forbehold. losninger/c5.mspx

C5 Version. Løn. forbehold. losninger/c5.mspx Microsoft Dynamics Løn C5 Version 2012 Copyright 20011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker, der tilhører deres respektivee ejere.

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 LØN Løn fra A til Å

Microsoft Dynamics C5 LØN Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 LØN Løn fra A til Å Version 2010. All A Rights Reserved. Copenhagen, May 20100 Dette materiale er alene produceret til informationsformål. Microsoft Corporation fraskriver sig ethvert

Læs mere

Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 2012

Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 2012 Microsoft Dynamics C5 2012 Contents A 10 Aconto udbetalt 10 Adgangskontrol 10 Afrunding 11 Afstemningsliste 11 AM-bidrag 11 Regulering af AM-bidrag... 12 Anciennitetstillæg 12 Ansættelse af medarbejder

Læs mere

ÅRSAFSLUTNING XAL LØN

ÅRSAFSLUTNING XAL LØN Copyright 2008 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Vedbæk, november 2008 Microsoft XAL TM LØN version 3.1 SP3 og 3.5 SP5 Opdateringsvejledning Årsafslutning 2008 Version 1.0 Indhold Forord... 3

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Hotfix 2. Årsafslutning 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Hotfix 2. Årsafslutning 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Hotfix 2 Årsafslutning 2014 November 2014 Contents Nyheder 3 Fixliste 3 Kvitteringslisten til eindkomst 5 Ønsker man at benytte Nemkonto og overførsel foregår

Læs mere

Løn og Personale. Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 201202

Løn og Personale. Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 201202 Løn og Personale Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist, hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig

Læs mere

NB! Hvis medarbejder har en rest ved overgang til nyt ferieår, kan antal for perioden 01.05.13 30.04.14 evt. forhøjes med rest-antallet.

NB! Hvis medarbejder har en rest ved overgang til nyt ferieår, kan antal for perioden 01.05.13 30.04.14 evt. forhøjes med rest-antallet. Overgang til nyt ferieår Lundberg Nye Feriefridage: Hvis jeres overenskomst foreskriver afholdelse af Feriefridage i ferieåret, er det nu medarbejderne skal have tildelt nye dage til afholdelse i perioden

Læs mere

Microsoft Business Solutions C5

Microsoft Business Solutions C5 Copyright 2005 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Vedbæk, april 2006 Microsoft Business Solutions C5 LØN version 3.0 og 4.0 Løn fra A til Å Version 1.1 Dette materiale er alene produceret til

Læs mere

Shop Floor Control. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201008

Shop Floor Control. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201008 Shop Floor Control Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000.

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. AFSLUTNING ÅRET 2011. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. Her er nogle af hovedpunkterne vedrørende årsafslutningen. a) Hvordan

Læs mere

ProLøn Internet. ProLøn - Internet. ProLøn A/S Tlf.: 87 10 19 30 Fax: 86 42 37 95 Marts 2015 Side: 1 www.proloen.dk e-mail: proloen@proloen.

ProLøn Internet. ProLøn - Internet. ProLøn A/S Tlf.: 87 10 19 30 Fax: 86 42 37 95 Marts 2015 Side: 1 www.proloen.dk e-mail: proloen@proloen. ProLøn - Internet ProLøn A/S Tlf.: 87 10 19 30 Fax: 86 42 37 95 Marts 2015 Side: 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLERE PROLØN.... 4 OPSTART PÅ EN IKKE GODKENDT COMPUTER... 6 STARTBILLEDE PÅ GODKENDT COMPUTER....

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Lønbog 2012.

Microsoft Dynamics C5. Lønbog 2012. Microsoft Dynamics C5 Lønbog 2012. INDHOLDSFORTEGNELSE A... 10 Aconto udbetalt... 10 Adgangskontrol... 10 Afrunding... 11 Afstemningsliste... 11 AM-bidrag... 12 Regulering af AM-bidrag......... 13 Anciennitetstillæg...

Læs mere

Tea Tabulex økonomisystem

Tea Tabulex økonomisystem Tea Tabulex økonomisystem Vejledning til løn 1 Indhold Ibrugtagning af lønsystem... 4 Indledning og opsætning:... 5 Lønkoder... 7 Lønkoder inddelings oversigt... 8 Øvrige lønkoder... 8 Gennemgang af lønkode

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi

Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi Copyright 2008 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Copenhagen, July 2008 Dette materiale er alene produceret til informationsformål. Microsoft Corporation

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 4 og Microsoft Dynamics C5 2010 Service pack 2 Hotfix 2. Årsafslutning 2013 Løn

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 4 og Microsoft Dynamics C5 2010 Service pack 2 Hotfix 2. Årsafslutning 2013 Løn Løn Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 4 og Microsoft Dynamics C5 2010 Service pack 2 Hotfix 2 November 2013 Indholdsfortegnelse Nyheder 3 Backup af lønopsætningen 3 Registrering af ferie

Læs mere

For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet.

For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet. Tidsregistrering med scanner I dette dokument beskrives løsningen, hvor montøren scanner sin tid ved hjælp af stregkoder via en PC, som er opsat på værkstedet. De indscannede data havner i en tidsregisteringskladde,

Læs mere

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405.

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405. ASPECT4 HRM Releaseniveau 4.6.01 Opdatering 58971 frigivet pr. 24/3-15 Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau 4.6.01, og forudsætter, at niveau 4.5.01 er installeret. Dette kan kontrolleres via

Læs mere

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405. Konverteringen skal udføres 1 gang.

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405. Konverteringen skal udføres 1 gang. ASPECT4 HRM Releaseniveau 3.1.00 Opdatering 109675 frigivet pr. 7/12-2011 Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau 3.1.00, og forudsætter, at niveau 3.00.01 er installeret. Dette kan kontrolleres

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

C5 - Løn. Microsoft Navision C5. Lønmedarbejderkartoteket. Virksomhedsspecifikke felter. C5 Løn anvendes først og fremmest til

C5 - Løn. Microsoft Navision C5. Lønmedarbejderkartoteket. Virksomhedsspecifikke felter. C5 Løn anvendes først og fremmest til 2036001_C5 - Loesblad 11 20/05/03 13:22 Side 1 Microsoft Navision C5 C5 anvendes først og fremmest til beregning af lønnen for den enkelte medarbejder, udskrift af lønsedler, samt overførsel af nettolønnen

Læs mere

Microsoft Dynamics C5

Microsoft Dynamics C5 Microsoft Dynamics C5 Version 2008, 2010 & 2012 YearEnd C5 løn Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE Lønopdatering... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 En forløbelig afklaring... 3 Indberetning til Kompetencefonde.dk...

Læs mere

Januar 2014. I gang med Lønadministration

Januar 2014. I gang med Lønadministration Januar 2014 I gang med Lønadministration Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opstart og forberedelse Tilmelding som arbejdsgiver... 4 Lønsystem... 5 Hold orden... 6 Kom godt i gang Opret medarbejdere... 7

Læs mere

Vejledning til KMD Vagtplan

Vejledning til KMD Vagtplan Vejledning til KMD Vagtplan Udarbejdet af Staben Social og Sundhed Varde Kommune 2008 Ver. 1.2 Sidst opdateret 16. december 2009 Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere