Kendelse af 29. juli 2014 i faglig voldgift: Spillerforeningen (advokat Peter Nisbeth) mod. Divisionsforeningen (advokat Jørgen Vinding)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kendelse af 29. juli 2014 i faglig voldgift: Spillerforeningen (advokat Peter Nisbeth) mod. Divisionsforeningen (advokat Jørgen Vinding)"

Transkript

1 Kendelse af 29. juli 2014 i faglig voldgift: Spillerforeningen (advokat Peter Nisbeth) mod Divisionsforeningen (advokat Jørgen Vinding) Tvist om gyldighed af konfliktvarsel

2 2 1. Uoverensstemmelsen og parternes påstande Sagen angår gyldigheden af et konfliktvarsel. Om arbejdsstandsning hedder det i 6 i Hovedaftale mellem Divisionsforeningen og Spillerforeningen, der i aftalen er benævnt Parterne : 6.1. Parterne anerkender hinandens ret til at varsle og iværksætte arbejdsstandsning efter nedenstående regler Som arbejdsstandsning betragtes strejke, lockout, blokade og boykot Beslutning om iværksættelse af arbejdsstandsning tilkendegives den anden overenskomstpart ved særlig og anbefalet skrivelse mindst 1 måned før den iværksættes. 6.5 Vil den anden overenskomstpart herefter afgive meddelelse om arbejdsstandsning til samtidig iværksættelse, skal sådan meddelelse være den første overenskomstpart i hænde senest 5 arbejdsdage, før den iværksættes Den i stk. 4 nævnte skrivelse skal angive arbejdsstandsningens karakter og nærmere omfang Arbejdsstandsning kan kun iværksættes fra den 1. i en måned. I brev af 28. maj 2014 fra Divisionsforeningen hedder det: REKOMMANDERET Direktør Mads Øland Spillerforeningen Frederiksholms Kanal 4, 2. sal 1220 København K

3 3 Konfliktvarsel Ultimo marts opsagde vi den mellem Spillerforeningen og os gældende kollektive overenskomst, jf. overenskomstens 28. Det skete til udløb ultimo juni Siden er der igangsat de forhandlinger om fornyelse af parternes overenskomstgrundlag, Divisionsforeningen ønskede, men disse forhandlinger er fortsat ikke afsluttet. På den baggrund skal jeg herved på Divisionsforeningens vegne med henvisning til vores Hovedaftales 6 varsle etablering af arbejdsstandsning i form af lockout og boykot fra døgnets begyndelse den 1. juli Konsekvensen af arbejdsstandsningen vil være, at ingen af de af overenskomsten omfattede spillere, der er medlem af Spillerforeningen, fra denne dato vil skulle møde på arbejde eller vil modtage løn, ligesom de medlemsklubber af Divisionsforeningen, der er omfattet af overenskomsten, ikke vil ansætte nye spillere, der er medlem af Spillerforeningen. Der er dog en væsentlig undtagelse dækkende spillere ansat i klubber, der denne sommer er kvalificeret til at spille i de europæiske turneringer. Omfattet af dette varsel er således ikke spillere ansat i klubberne Esbjerg, FC København, Brøndby, AaB og FC Midtjylland, ligesom der for så vidt angår disse klubber ikke er etableret boykot af Spillerforeningens medlemmer. Afslutningsvis skal jeg for god ordens skyld samtidig hermed henvise til drøftelserne på vores seneste overenskomstforhandlingsmøde den 24. maj 2014 og gentage, at det uanset varslet om konflikt fortsat er Divisionsforeningens ønske, at parterne i fællesskab finder en løsning på de udeståender, der er identificeret, således at det ikke vil være nødvendigt at gennemføre den varslede konflikt. Med venlig hilsen Divisionsforeningen Claus Thomsen Divisionsforeningen indleverede den 28. maj 2014 brevet til Post Danmark til forsendelse som rekommanderet som angivet i brevet. Den 28. maj 2014 var en onsdag og samtidig dagen før Kr. Himmelfartsdag. Fredag den 30. maj 2014 var Spillerforeningens kontor lukket.

4 4 Det anbefalede brev blev den 30. maj 2014 af et postbud anbragt i Spillerforeningens postkasse. Ifølge Post Danmarks Track & Trace blev brevet imidlertid udleveret til Mads Olander den 30. maj 2014 kl. 09:48, og der er en underskrift i feltet Modtagers underskrift. Det hedder herom i pressemeddelelse udsendt af Post Danmark den 4. juni 2014: POSTBUD SKYLD I FORVIRRINGEN OM BREV FRA DIVISIONSFORENINGEN TIL SPILLERFORENINGEN Der har i medierne været diskussioner om et brev afsendt fra Divisionsforeningen til Spillerforeningen til aflevering med kvittering fredag d. 30/5. Post Danmark har undersøgt forløbet, og det pågældende postbud har erkendt, at han selv har kvitteret for modtagelsen samt har afleveret brevet i brevkassen den pågældende dag. - Det er helt uacceptabel adfærd, at postbuddet ikke har fulgt proceduren for et anbefalet brev, og det er en skærpende omstændighed, at han selv har kvitteret falsk for modtagelsen. Derfor er den pågældende medarbejder øjeblikkeligt bortvist, og sagen bliver anmeldt til politiet, siger Jørn Schmidt, der er chef for Post Danmarks juridiske afdeling. Selvom reglerne for aflevering af anbefalede breve er overtrådt, er der dog tale om en aflevering til rette modtager til rette tid. - Et brev, der er afleveret i en brevkasse i normal kontortid, er at betragte som modtaget. Hvis proceduren var fulgt, skulle Spillerforeningen have haft en anmeldelse og selv hentet brevet på nærmeste posthus mandag, og derfor har medarbejder[en]s overtrædelse ikke juridisk konsekvens i forholdet mellem afsender og modtager. Brevet er afleveret rettidigt, men vi beklager dybt, at en nu tidligere medarbejder har begået dette brud på formalia, siger Jørn Schmidt. Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, søgte den 30. maj 2014 om morgenen omkring kl. 09:00 forgæves at komme i telefonisk kontakt med Spillerforeningens direktør, Mads Øland. Divisionsforeningens direktør sendte kl. 09:13 en til Spillerforeningens direktør og formand, Thomas Lindrup, med emnet Konfliktvarsel og med breve herom vedhæftet. Det hedder i en: Kære Thomas og Mads Se venligst ved hæftede konfliktvarsel. Ultimo marts opsagde vi den mellem Spillerforeningen og os gældende kollektive overenskomst, jf. overenskomstens 28. Det skete til udløb ultimo juni Siden er der igangsat de forhandlinger om fornyelse af parternes overenskomstgrundlag, Divisionsfor-

5 5 eningen ønskede, men disse forhandlinger er fortsat ikke afsluttet. På den baggrund skal jeg herved på Divisionsforeningens vegne med henvisning til vores Hovedaftales 6 varsle etablering af arbejdsstandsning i form af lockout og boykot fra døgnets begyndelse den 1. juli Vi ser, som I ved, frem til at forsætte forhandlingerne. Vi har et stort ønske om og tror på at finde en løsning således at en konflikt ikke bliver aktuel. Konfliktvarslet er sendt til Spillerforeningen med rekommanderet brev, med afsendelse herfra i onsdags. For en ordens skyld vil jeg bede dig kvittere for modtagelsen af mailen her. Med venlig hilsen Claus Nogenlunde samtidig sendte Divisionsforeningens direktør følgende SMS-besked til Spillerforeningens direktør: Hej Mads Ring gerne. Jeg har sendt dig nedenstående tekst med mail om konfliktvarsel til dig og Thomas. Vi sender umiddelbart en pressemeddelelse ud. MVH Claus Kære Mads Se venligst ved hæftede konfliktvarsel. Ultimo marts opsagde vi den mellem Spillerforeningen og os gældende kollektive overenskomst, jf. overenskomstens 28. Det skete til udløb ultimo juni Siden er der igangsat de forhandlinger om fornyelse af parternes overenskomstgrundlag, Divisionsforeningen ønskede, men disse forhandlinger er fortsat ikke afsluttet. På den baggrund skal jeg herved på Divisionsforeningens vegne med henvisning til vores Hovedaftales 6 varsle etablering af arbejdsstandsning i form af lockout og boykot fra døgnets begyndelse den 1. juli Vi ser, som I ved, frem til at forsætte forhandlingerne. Vi har et stort ønske om og tror på at finde en løsning således at en konflikt ikke bliver aktuel. Konfliktvarslet er sendt til Spillerforeningen med rekommanderet brev, med afsendelse herfra i onsdags. For en ordens skyld vil jeg bede dig kvittere for modtagelsen af mailen her. Med venlig hilsen Claus

6 6 Senere på dagen den 30. maj 2014 sendte Divisionsforeningen, som ikke vidste, at Spillerforeningen holdt lukket, et bud til Spillerforeningen med konfliktvarslet. Da der var lukket, afleverede budet brevet i Spillerforeningens postkasse. Via presseomtale blev Spillerforeningens direktør og hovedparten af foreningens bestyrelse fredag den 30. maj 2014 bekendt med, at Divisionsforeningen havde varslet konflikt. Mads Øland blev således opmærksom på varslet og dets indhold via Ekstra Bladets hjemmeside omkring kl. 10:00 I anbefalet brev af 2. juni 2014 til Divisionsforeningen protesterede Spillerforeningen mod konfliktvarslet. Det hedder i brevet: Vedr.: Divisionsforeningens konfliktvarsel Da vi i dag mødte på Spillerforeningens kontor konstaterede vi, at der i Spillerforeningens postkasse lå et brev fra jer vedrørende konfliktvarsel til 1. juli Spillerforeningen mener ikke, at konfliktvarslet er kommet frem rettidigt med anbefalet skrivelse. Under henvisning til arbejdsretslovens 9, stk. 1, nr. 3 skal jeg hermed protestere over varslets lovlighed. LO protesterede mod konfliktvarslet i sålydende brev af 2. juni 2014 til Divisionsforeningen: Divisionsforeningens konfliktvarsel Vi er fra vores medlemsorganisation, Spillerforeningen, gjort opmærksom på, at Divisionsforeningen har varslet konflikt til ikrafttræden 1. juli Konfliktvarslet er ikke kommet rettidigt med anbefalet brev. Under henvisning til arbejdsretslovens 9, stk. 1, nr. 3, skal LO hermed protestere over varslets lovlighed. Divisionsforeningen anmodes om snarest belejligt at bekræfte, at konfliktvarslet er trukket tilbage. I mæglingsmødereferat af 11. juni 2014 hedder det:

7 7 Parternes forhandlede Spillerforeningens krav i mæglingsmødebegæringen af 6. juni Tilstede var Spillerforeningen henviste til det allerede anførte. Divisionsforeningen tilbød at undlade at iværksætte konflikt på 1. juli 2015 mod at konflikt herefter tidligst af hver af parterne kan varsles til ikrafttræden pr. 1. oktober Divisionsforeningen opfordrede Spillerforeningen til at oplyse, om det bestrides, at varslet om konflikt er kommet frem til Spillerforeningen og er kommet til Spillerforeningens kundskab 30. maj 2014, herunder til Spillerforeningens direktør og/eller formand. Spillerforeningen fremhævede, at det afgørende for korrekt varsling i henhold til Hovedaftalens 6, stk. 4 er, at konfliktvarslet er tilkendegivet Spillerforeningen ved særlig og anbefalet skrivelse. Divisionsforeningen noterede sig, at Spillerforeningen ikke har ønsket at besvare ovennævnte opfordring. Divisionsforeningen fastholdt, at konfliktvarsling er sket korrekt i henhold til parternes overenskomstgrundlag, ligesom varslet også på anden måde både er kommet frem til Spillerforeningen og er kommet til Spillerforeningens kundskab. Mødets konklusion: Enighed kunne herefter ikke opnås. Under sagens forberedelse har Spillerforeningen svaret bekræftende på Divisionsforeningens spørgsmål, om varslet om konflikt er kommet frem til Spillerforeningen og kommet til Spiller- foreningens kundskab den 30. maj 2014, herunder til foreningens direktør, formand og bestyrelsesmedlemmer. Spillerforeningens påstand er, at Divisionsforeningen skal anerkende, at foreningens konfliktvarsel af 28. maj 2014 er ugyldigt. Divisionsforeningen har over for denne påstand påstået frifindelse og derudover nedlagt selvstændig påstand om, at Spillerforeningen skal anerkende, at den af Divisionsforeningen over for Spillerforeningen varslede lockout kan træde i kraft den 1. juli 2014.

8 8 Over for Divisionsforeningens selvstændige påstand har Spillerforeningen påstået frifindelse. 2. Sagens behandling ved faglig voldgift Som medlemmer af den faglige voldgiftsret har klager udpeget advokat Leo Lybæk Hansen og advokat Martin Juul Christensen. Indklagede har udpeget advokat Christian K. Clasen og formand for Divisionsforeningen Thomas Christensen. Parterne er enedes om, at uoverensstemmelsen skal afgøres af en faglig voldgiftsret med undertegnede, fhv. højesteretspræsident Børge Dahl, som formand og opmand. Sagen er hovedforhandlet i Arbejdsrettens lokaler den 27. juni Under forhandlingen er der afgivet forklaring af Mads Øland, direktør for Spillerforeningen, Claus Thomsen, direktør for Divisionsforeningen, Johnny Rune, formand for FC Midtjylland, og Peter Frank, direktør for HB Køge. Da der efter procedure og votering i den faglige voldgiftsret ikke blandt dennes medlemmer var flertal for en afgørelse, skulle denne træffes af opmanden, som med en nærmere begrundelse tilkendegav, at der ved kendelse i sagen ville blive givet Spillerforeningen medhold. Parterne var enige om, at sagen kan afsluttes ved afsigelse af kendelse uden fuldstændig sagsfremstilling og gengivelse af de afgivne forklaringer samt parternes argumentation, jf. arbejdsretslovens 28, stk Opmandens bemærkninger 3.1. Om forståelsen af overenskomstgrundlaget Parterne har i deres hovedaftale bestemt, at konflikt skal varsles ved særlig og anbefalet skrivelse svarende til, hvad der er bestemt i Hovedaftalen mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Landsorganisationen i Danmark, jf. dennes 2, stk. 3. Efter ordlyden skal konfliktvarsling således ske i et brev, som alene skal angå konfliktvarsling, og som skal sendes anbefalet med postvæsenet eller rekommanderet, som postvæsenet også betegner forsendelsesmåden.

9 9 Det, der er karakteristisk for postforsendelse som anbefalet brev er, at brevet efter den fastlagte procedure kun udleveres til adressaten mod kvittering for modtagelsen kan brevet ikke afleveres mod kvittering for modtagelsen, f.eks. fordi en virksomhed har lukket, skal postbuddet følge en procedure, hvorefter der i modtagerens postkasse lægges en anmeldelse af det anbefalede brev, som adressaten derefter inden for en vis frist kan få udleveret på områdets postkontor mod kvittering for modtagelsen. En aftale om, at et konfliktvarsel skal ske ved anbefalet skrivelse udelukker efter sin ordlyd, at meddelelsen til overenskomstparten herom kan ske på anden måde, f.eks. ved et almindeligt brev, et brev overbragt med bud, en , en SMS-besked eller en pressemeddelelse, som refereres i bl.a. dagbladenes internet-udgaver. En konflikt på arbejdsmarkedet med arbejdsstandsning har alvorlige konsekvenser for parterne, og en aftale om afgivelse af konfliktvarsel ved anbefalet skrivelse må anses for at have til formål at sikre, at modtageren faktisk får skrivelsen med varslet i hænde, og at det sker under en modtagelseskvitteringsprocedure, som er egnet til over for modtageren at markere indholdets særlige betydning. Formålet med et krav om anvendelse af anbefalet brev over for modtager kan ikke antages alene at være at tilgodese afsenders interesse i bevissikring. Parterne har endvidere i deres hovedaftale bestemt, at arbejdsstandsning kun kan iværksættes fra den 1. i en måned, og at tilkendegivelsen over for overenskomstparten om konflikten ved anbefalet brev skal ske mindst 1 måned før den iværksættes. Ekspedition af et anbefalet brev sker i almindelighed fra dag til dag. Tages parternes aftale om varsling ved anbefalet brev derfor på ordene, kan en part ikke på en måneds sidste dag nå at varsle konflikt til iværksættelse den 1. i den næstfølgende måned, men kan først varsle til den 1. i måneden efter, idet brevet tidligst vil blive præsenteret for modparten dagen efter, dvs. den 1. i den følgende måned, jf. herved Arbejdsrettens kendelse af 2. februar 1927 i sag nr Et konfliktvarsel mellem overenskomstparter er en arbejdsretlig krigserklæring, og det må anses for en almindelig arbejdsretlig grundsætning, at aftalte regler for varsling af konflikt nøje skal overholdes, jf. herved Arbejdsrettens dom af 3. januar 1980 i sag nr (AT 1980 s. 10) og

10 10 dom af 20. maj 1985 (AT 1985 s. 102). Når det som i den foreliggende sag er aftalt, at varsling skal ske ved anbefalet brev, må det afgørende spørgsmål i hvert fald i almindelighed være, om der faktisk i tide er varslet konflikt ved anbefalet brev. For en nøje efterlevelse af kravet om tilkendegivelse ved anbefalet brev taler det, der er anført om formålet med dette krav. Der er under hensyn til konsekvenserne af et konfliktvarsel behov for klarhed og derfor grund til at respektere parternes aftale om valg af kommunikationsform. Nøje efterlevelse er særlig vigtig i tilfælde, hvor ekspeditionstiden for et anbefalet brev er af betydning i forhold til overenskomstens fristregler Den konkrete bedømmelse I den foreliggende sag er situationen den, at ekspeditionstiden for et anbefalet brev med konfliktvarsel kan være af betydning i forhold til overenskomstens fristregler. Divisionsforeningen sendte nemlig konfliktvarslet som anbefalet brev onsdag den 28. maj 2014 dagen før Kr. Himmelfartsdag torsdag den 29. maj 2014 og da Spillerforeningen holdt lukket fredag den 30. maj 2014, ville Spillerforeningen, hvis postvæsenets regler for udlevering af anbefalede breve var blevet fulgt, tidligst mandag den 2. juni 2014 mod kvittering have modtaget brevet med konfliktvarslet, dvs. for sent i forhold til 1. juli 2014 som begyndelsesdag for konflikten. Da Spillerforeningen ikke onsdag den 28. maj 2014 havde modtaget et anbefalet brev med konfliktvarsel, gik Spillerforeningen da også ud fra, at Divisionsforeningen herefter tidligst kunne varsle konflikt pr. 1. august Det er uomtvistet, at postbuddet tilsidesatte postvæsenets forskrifter og afleverede det anbefalede brev i Spillerforeningens postkasse fredag den 30. maj 2014, og at det anbefalede brev dermed må anses for kommet frem til Spillerforeningen. Der kan imidlertid efter det, der er anført foran om formålet med kravet om tilkendegivelse ved anbefalet brev, ikke gives Divisionsforeningen medhold i, at sådan fremkomst opfylder overenskomstens krav om tilkendegivelse ved anbefalet brev. Det lægges efter bevisførelsen til grund, at Spillerforeningens kontor i flere år har haft lukket fredagen efter Kr. Himmelfartsdag. Af foreningens generelle regler for ansættelse fremgår, at Spillerforeningen holder lukket fredag efter Kr. Himmelfartsdag samt mellem jul og nytår, og at

11 11 disse fridage indgår i den enkeltes ferie. Det er oplyst, at foreningen har 29 medarbejdere, herunder 18 på kontoret i København. Der er ikke som hævdet af Divisionsforeningen grundlag for en forståelse af overenskomsten, hvorefter Divisionsforeningen skal stilles som om Spillerforeningen holdt åbent fredag den 30. maj 2014, idet denne dag var en almindelig hverdag. Der er ikke i overenskomsten truffet særlig aftale om åbningstider. Der kan vel tænkes grænser for, hvad en overenskomstpart i så henseende må tåle, men at holde lukket fredag efter Kr. Himmelfartsdag er noget så ordinært, at det klart ligger inden for, hvad en part må tage, som det er, jf. herved Arbejdsrettens kendelse af 12. marts 1931 i sag nr. 1448, også selv om der ikke er oplyst noget derom på modpartens hjemmeside; der er ikke tale om en ekstraordinær lukkedag for at lægge hindringer i vejen for modpartens konfliktvarsling. Der kan således ikke gives Divisionsforeningen medhold ud fra betragtninger om, at det er Spillerforeningens risiko at holde lukket en hverdag, og at Divisionsforeningen var berettiget til at gå ud fra, at der ville være åbent, og derfor bør stilles, som om der var åbent, og som om det anbefalede brev var behørigt overgivet til Spillerforeningen fredag den 30. maj Det er ubestridt, at Divisionsforeningens konfliktvarsel kom til Spillerforeningens kundskab fredag den 30. maj Spillerforeningen har således inden for de aftalte frister haft muligheden for fuldt ud at varetage sine interesser, og det må da også efter bevisførelsen lægges til grund, at Spillerforeningen samme dag tog fat på, hvad der skulle gøres i anledning af konfliktvarslet. Der må imidlertid gives Spillerforeningen medhold i, at Spillerforeningen ikke opnåede kundskab gennem den overenskomstmæssigt aftalte kommunikationsform, og at Divisionsforeningen ved iværksættelse af denne onsdag den 28. maj 2014 tidligst på den måde korrekt udført ville kunne varsle konflikt pr. 1. august I hvert fald i en sådan situation må overenskomsten tages bogstaveligt, jf. foran under 3.1. En overenskomstpart kan ikke komme uden om konsekvensen af den tid, der går til meddelelse ved anbefalet brev, ved at anvende andre og hurtigere meddelelsesformer end den aftalte. At en overenskomstpart i en sådan situation uanset kundskab står fast på tidsfordelen ved den aftalte kommunikationsform kan ikke anses for brud på en overenskomstmæssig loyalitetspligt. Fredag den 30. maj 2014 var en ordinær lukkedag i Spillerforeningen, og det må efter bevisførelsen lægges til grund, at kontoret faktisk var lukket, selv om enkelte medarbejdere var på arbejde og havde aftalt at holde møder med eksterne samarbejdsparter i løbet af dagen. Kundskab om konfliktvarslet kan ikke udløse en pligt til at åbne kontoret for at kunne modtage konfliktvarslet som aftalt i overenskomsten.

12 Konklusion Efter det anførte tages Spillerforeningens påstande til følge. Thi bestemmes: Divisionsforeningen skal anerkende, at foreningens konfliktvarsel af 28. maj 2014 er ugyldigt, og Spillerforeningen frifindes for Divisionsforeningens selvstændige påstand. Hver part bærer egne omkostninger ved sagens behandling og halvdelen af udgiften til opmand. Børge Dahl

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration 1 Kendelse af 2. juni 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Nicolai Westergaard) mod Dansk Erhverv tillige for First Hotel Copenhagen

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 I sag nr.: AR2013.0076 Østervang Sjælland A/S (advokat Søren Aagaard) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) for Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011

Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011 Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011 i sag nr. A2010.0525: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 14. juni 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 14. juni 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 14. juni 2012 I sag nr.: AR2011.0749 Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Elgiganten A/S (advokat Linda Nordstrøm Nissen) mod Landsorganisationen

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 i sag nr. A2008.809: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Arbejdsgiverforening (advokat Helge Werner) Hovedintervenient: Dansk Handicap

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 12. november 2009 i faglig voldgiftssag FV 2009.39: Finansforbundet for A (advokat Jakob Juul) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Danske Bank A/S (advokat Merete

Læs mere

Arbejdsrettens kendelse af 3. november 2005

Arbejdsrettens kendelse af 3. november 2005 1 Arbejdsrettens kendelse af 3. november 2005 i sag nr. A2004.325: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Leo Lybæk Hansen) mod Skov & Haveservice v/henning Lübcke Vedskøllevej

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. juni 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. juni 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. juni 2008 i sag nr. A 2007.696: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Fonden DBK Mimersvej 4 4600 Køge (konsulent Lars Ørskov Schmidt) mod

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 15. september 2010

Arbejdsrettens dom af 15. september 2010 Arbejdsrettens dom af 15. september 2010 i sag nr. A2010.0147: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for DI på egne vegne

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 29. marts 2007

Arbejdsrettens dom af 29. marts 2007 1 Arbejdsrettens dom af 29. marts 2007 i sag nr. A2006.343: Landsorganisationen i Danmark for HK/Handel (advokat Peter Nisbeth) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS Handel, Transport og Service (tidligere

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 23. maj 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i Sag nr.: AR2013.0681 Kristelig Arbejdsgiverforening for Søhøjlandets

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008 i sag nr. A2007.043: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 29. november 2012

Arbejdsrettens dom af 29. november 2012 Arbejdsrettens dom af 29. november 2012 i sag nr. AR2012.0341: Kristelig Arbejdsgiverforening for Restaurant Vejlegården ApS (advokat Anders Schmidt) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 4. november 2014. faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 4. november 2014. faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 4. november 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation (advokat Peter Breum) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Christian

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift

Opmandskendelse i faglig voldgift Opmandskendelse i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Industrigruppen for A (Forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod Dansk Byggeri For Wega Vinduer A/S (afdelingschef, advokat Thorsten Wilstrup) (om

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. februar 2009

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. februar 2009 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. februar 2009 I sag nr.: A2007.953 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Kirstine Bünemann) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 i sag nr. 2012.0177: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej 21 a 7000

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion - om tillidsrepræsentanten og hans/hendes rolle Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2012 31. marts 2015 Hovedaftale 1. januar

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 12.februar 2008. Sag nr. A2006.737:

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 12.februar 2008. Sag nr. A2006.737: UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 12.februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej

Læs mere

Kendelse af 26. februar 2010 i faglig voldgiftssag FV2009.0219: Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod

Kendelse af 26. februar 2010 i faglig voldgiftssag FV2009.0219: Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Kendelse af 26. februar 2010 i faglig voldgiftssag FV2009.0219: Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod DI for Smurfit Kappa Danmark A/S (advokat Karsten Almosetoft) 2 Sagens behandling ved

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 24.august 2007. Dommere: Børge Dahl (formand), Lene Pagter Kristensen (næstformand) og Niels Waage (næstformand).

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 24.august 2007. Dommere: Børge Dahl (formand), Lene Pagter Kristensen (næstformand) og Niels Waage (næstformand). UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 24.august 2007 i sag nr. A2007.293: Dansk Arbejdsgiverforening for Grafisk Arbejdsgiverforening for Aller Press A/S (advokat Helge Werner) mod Dansk Journalistforbund

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. august 2007

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. august 2007 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. august 2007 i sag nr. A2007.293: Dansk Arbejdsgiverforening for Grafisk Arbejdsgiverforening for Aller Press A/S (advokat Helge Werner) mod Dansk Journalistforbund

Læs mere

Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen DOM

Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen DOM Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 20. januar 2015 af dommerne Bjarne Bjørnskov Jensen (retsformand), René T. Olsen og Barbara Hoffmann Christiansen i sag nr. BS 47-1360/2013 Lærernes

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 12. august 2010 i faglig voldgiftssag FV 2009.75: HK Handel for A (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod DI Overenskomst II for A/S Sandal Trælasthandel (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 21. august 2007

Arbejdsrettens dom af 21. august 2007 Arbejdsrettens dom af 21. august 2007 i sag nr. A2006.320: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS, Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 23. november 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0098. Dansk El-Forbund. (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 23. november 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0098. Dansk El-Forbund. (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 23. november 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0098 Dansk El-Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Tekniq for El:Con Sikring & Data (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Indledning Denne

Læs mere

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg Klagen er modtaget i nævnet den 22. marts 2010. Sagen angår spørgsmålet, om det

Læs mere