R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl , på Dragør Badehotel.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl. 19.00, på Dragør Badehotel."

Transkript

1 E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Rømersgade København K. Tlf R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården onsdag, den 14. maj 2008, kl , på Dragør Badehotel. I alt var 38 ejerlejligheder repræsenteret på generalforsamlingen svarende til et samlet fordelingstal på ud af i alt Ad dagsordenens Punkt 1 Valg af dirigent. Formanden Knud Berggreen bød velkommen og tilbød sig som dirigent. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Knud Berggreen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Punkt 2 Formandens aflæggelse af årsberetning: Knud Berggreen aflagde herefter årsberetning på bestyrelsens vegne: Siden generalforsamlingen den 1. maj sidste år har bestyrelsen afholdt møde 10 gange. Det er væsentligt flere end vi normalt holder, men året har også været præget af nogle store projekter, hvoraf flere er længerevarende og stadig er i gang. Det projekt, som har optaget os mest, skyldes resultatet af den kikkertgennemgang af vores kloaksystem, som vi har fået foretaget. Vi har kigget billeder og tegninger og hørt på flere forskellige løsningsmetoder fra hhv. Lyngholm og Per Årsleff. Efterfølgende har vi så

2 indhentet tilbud, og for nylig erfarede vi at der var mulighed for at vores rørskadeforsikring også kunne betale en del, så der fik vi hurtigt taget kontakt til forsikringsselskabet som bekræfter at vi er dækket for en del. Da der stadig er en hel del ukendte faktorer vil jeg ikke komme ind på præcise beløbsstørrelser, men kan blot sige, at vi har forespurgt banken om finansiering på op til 2 millioner kroner dette behandles under punktet forslag fra bestyrelsen. Vi har også talt med et firma, som har beregnet at vi ved udskiftning af vores varmeanlæg skulle kunne opnå en årlig besparelse på kr. Desuden ville vi blive mere miljørigtige da CO2-udslippet ville blive reduceret væsentligt. Udskiftningen skulle finansieres via DONG og besparelsen skulle kunne betale investeringen over 5 år, så vores økonomi ikke ville blive belastet. Dette er dog noget, som vi gerne vil have foretaget nogle yderligere beregninger på, før vi vil anbefale en sådan udskiftning. På administrationsområdet kan vi også finde nogle besparelser, og da vores vedtægter angiver at administrator skal opsiges med et års varsel, sendte vi opsigelse til Lone Refshammer i december måned. Det betyder ikke, at vi skal skifte administrator, men den kommende bestyrelse har fået mulighed for at kunne vurdere de tilbud som vi har modtaget. Og det er et punkt som jeg mener, bør afklares snarest og helst inden sommerferien. Rengøringen er også et emne som vi har beskæftiget os med, og der er indhentet nogle tilbud. Vi er ved at få formalia på plads. Her kan vi desværre ikke opnå besparelser, men vi vil forhåbentlig få en bedre kvalitet. Så havde vi også i sommer en sjælden og glædelig begivenhed, nemlig at vores vicevært, Michael, kunne fejre sit 25 års jubilæum som ansat i Lodsgården. Det blev fejret med en flot besøgt reception i vores selskabslokaler. Vi har haft tre beboersager; en klage over hundegøen, hvor vi har henvist til administrator, en parabol der var opsat på fællesareal samt en sag omkring brugen af hobbyrummet i aftentimerne. Jeg vil her gerne påpege, at tvister mellem beboere, som ikke lige kan afklares i mindelighed, vil blive henvist til administrator. Det er ikke bestyrelsens opgave at agere dommer eller politibetjent. Jeg skal også sige et par ord omkring vores to mobilantenner; 3G-antenne kom op at køre i 1. juli, og afregningerne kommer fint til tiden, dog kan de ikke finde ud af at vi ikke er momspligtige, så de sender moms med, med det ekstra besvær dette giver os. Telia har kontaktet os for at modernisere deres antenner, men deres løsningsforslag var ikke så kønt, så de må komme med et nyt forslag. Af andre ting kan nævnes; Buskadset fra pool-området er fjernet og der er sået græs, Udskiftet en hoveddør til trappeopgang, 2

3 Vi har genindført containerordningen til andet affald end papir og køkkenaffald. Der vil endvidere komme en speciel container til pap, opstillet på kommunens foranledning gratis. Svømmebassinet har Michael skaffet maling til, så vi i hvert fald også kan male i år, og i 2009 og Postkasser skal opstilles ved indgangen senest 31/ Brosten ved indkørslen er vores problem ikke kommunens (Lone R. undersøger). 20 elmålere kan ikke fjernaflæses, det er ret mange som så skal manuelt aflæses ved årsskiftet. Forsamlingen godkendte beretningen. Punkt 3 Forelæggelse af regnskab for 2007 til godkendelse. Ejerforeningens administrator, advokat Lone Refshammer, forelagde regnskabet for ejerforeningen. De samlede udgifter har andraget kr ,00. Der er indbetalt á conto kr ,00, og der er således et overskud på kr ,00, som foreslås overført til næste år. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Punkt 4 Budget for Ejerforeningens administrator Lone Refshammer forelagde bestyrelsens forslag til budget, der indebærer opkrævninger på i alt kr ,00 og således en mindre stigning i forhold til året før. Budgettet blev enstemmigt godkendt. Punkt 5 Forslag fra bestyrelsen. Bestyrelsen fremsatte forslag om iværksættelse af renovering af ejerforeningens kloaker og henviste til den fremsendte skriftlige redegørelse. Eksklusive eventuelle uforudsete udgifter vil udskiftningen i alt koste ca. kr ,00. Ejerforeningens forsikringsselskab, Alm. Brand, har dog foreløbig tilkendegivet, at et beløb på ca. kr ,00 heraf vil være dækket under forsikringen. Forventet restbeløb til finansiering af ejerforeningen udgør således ca. kr ,00. Ejerforeningen foreslår udgifterne finansieret ved optagelse af et fælleslån, idet der ansøges om lån stort kr ,00 med henblik at kunne dække eventuelle uforudsete udgifter. 3

4 Forslaget om kloakrenovering, som anført, herunder at bestyrelsen optager fælleslån til finansiering af udgifterne blev enstemmigt vedtaget af fremmødte. Punkt 6 Forslag fra medlemmer. Bestyrelsen oplyste, at der fra Lis Munkholm, Lodsgården 3 C, st. th. forelå forslag om etablering af låse på opgangsdøre, idet hun havde haft indbrud i sin lejlighed. Forslaget var først modtaget af bestyrelsen den 5. maj, og der var derfor ikke p.t. nogen oplysning om, hvad et sådant projekt ville indebære af udgifter. På formandens forslag vedtog generalforsamlingen herefter, at bestyrelsen skulle arbejde videre med forslaget og indhente tilbud på etablering af låse/dørtelefoner med henblik på forlæggelse på generalforsamlingen næste år. I relation hertil henviste Knud Berggreen til det af bestyrelsen udarbejdede vejledende vedligeholdelsesbudget for perioden 2008 til 2016 for ejerforeningen, idet budgettet er udarbejdet på grundlag af den tilstandsrapport, der blev indhentet i ejerforeningen for et par år siden. Vedligeholdelsesbudgettet er vejledende og tjener som værktøj for bestyrelsen. Knud Berggreen gjorde desuden opmærksom på, at der i 2009 skal etableres nye postkasser i ejerforeningen iht. til lovgivningskrav herom. Punkt 7 Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer. Knud Berggreen og Steen Peter Svanholmer blev valg for 2 år og Jannie Gøtterup, Pia Sørensen og Kirsten Mortensen blev valgt for 1 år. Punkt 8 Valg af mindst 2 suppleanter. Beate Frank blev genvalgt som suppleant og Henry Pedersen, Lodsgåden C 2, 2. th. blev nyvalgt som suppleant. Punkt 9 Valg af revisor. Revisionsfirmaet RIR Revision blev genvalgt. Punkt 10 Eventuelt. Nogle af de fremmødte medlemmer, herunder Else Marie Andersen udbad sig nærmere oplysninger om, hvorvidt de medlemmer der selv havde bekostet udskiftning af vinduer skulle deltage i udgifterne i tilfælde af en senere fælles udskiftning af vinduer. De pågældende medlemmer var af den opfattelse, at man ikke skulle betale igen, hvis man selv havde afholdt udgift til udskiftning af vinduer. 4

5 Knud Berggreen svarede, at bestyrelsen foreløbig ikke havde aktuelle planer om udskiftning af vinduer. Bestyrelsen vil i øvrigt overveje problemstillingen, men gjorde opmærksom på, at udskiftning af vinduer ifølge vedtægterne er en fællesudgift. Et medlem spurgte til eventuelle planer om udskiftning af hoveddøre, da disse generelt var i dårlig stand. Knud Berggreen svarede, at der ingen aktuelle planer forelå, da andre projekter var mere påtrængende. Da ingen yderligere ønskede ordet, afsluttedes generalforsamlingen kl , og formanden takkede forsamlingen for god ro og orden. Som dirigent: Knud Berggreen 5

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37 A 1253 København K. Tlf. 33 14 14 38 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården tirsdag, den 27. maj 2003,

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

E/F Øresundsparken. Det har for den siddende bestyrelse været et af de vigtigste mål at få optimeret foreningens økonomi.

E/F Øresundsparken. Det har for den siddende bestyrelse været et af de vigtigste mål at få optimeret foreningens økonomi. E/F Øresundsparken Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00 i Amager Internationale Skole, Engvej 141, 2300 København S. AD. 1 Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

E/F Tavastehus. Referat af generalforsamling

E/F Tavastehus. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD E/F Tavastehus Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme Referat af generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling 587/flb Flemming Bie flb@valdal.com Til medlemmerne af Gårdlauget Grønneport Referat af ordinær generalforsamling afholdt i Gårdlauget Grønneport hos Valdal Advokatfirma, Øster Allé 33, 2100 København

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD

REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD År 2003, torsdag den 10. april kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Gl. Ladegaard i Medborgerhuset,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2011, den 14. april

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12 År 2008 torsdag den 17. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Lindevangskirken, Hattesens Alle 12, 2000 Frederiksberg.

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2012, den 26. april

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden:

For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: År 2013, mandag den 15. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen 1911. Generalforsamlingen blev afholdt i Østerbro Huset, Århusgade 103, 2100 København Ø. For generalforsamlingen

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien Tirsdag, den 27. maj 2014 kl. 17.00 afholdt ejerforeningen Humlebien ordinær generalforsamling På Johannesskolen, lokale 230, 1. sal, Troels Lundsvej

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

E/F Gl. Christianshavn

E/F Gl. Christianshavn E/F Gl. Christianshavn GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2009 År 2009, tirsdag den 19. maj, kl. 19.30, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Gl. Christianshavn i beboerrummet "Mejeriet",

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Samarbejdende

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2014, den 29. april

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

E/F Gl. Christianshavn

E/F Gl. Christianshavn E/F Gl. Christianshavn GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2012 År 2012, torsdag den 24. maj, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Gl. Christianshavn i ejerforeningens mødelokale "Mejeriet", beliggende

Læs mere