VOLDGIFTENS DAG DEN Praksis om bevisoptagelse samt udnævnelse af voldgiftsdommere. Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus, Bech-Bruun

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VOLDGIFTENS DAG DEN 8.11.2012 Praksis om bevisoptagelse samt udnævnelse af voldgiftsdommere. Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus, Bech-Bruun"

Transkript

1 VOLDGIFTENS DAG DEN Praksis om bevisoptagelse samt udnævnelse af voldgiftsdommere Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus, Bech-Bruun

2 SPØRGSMÅL TIL DELTAGERNE Hvor mange her har oplevet, at en énsidigt indhentet erklæring fra en partsudpeget ekspert går parten imod? Hvor mange her har oplevet, at et partsudpeget ekspertvidne afgiver vidneudsagn, der i alt væsentligt går den udpegende part imod? Er dette et problem? Rejser det tvivl om det partsudpegede ekspertvidnes faglige integritet?

3 SPØRGSMÅL TIL DELTAGERNE Når retten skal afgøre tekniske tvistepunkter, vil retten da være bedst tjent med a) at modtage vejledning om de tekniske forhold fra et uvildigt, af retten udpeget, ekspertvidne en syns- og skønsmand - eller b) ved vejledning af to partsudpegede eksperter, hvoraf den ene siger hvid og den anden siger sort? Hvordan afgør retten, om det ene eller det andet ekspertvidne har ret? Falder retten bare tilbage på bevisbyrden?

4 SPØRGSMÅL TIL DELTAGERNE Bør énsidigt indhentede erklæringer fra partsudpegede vidner, henholdsvis indenretlige vidneforklaringer fra sådanne partsudpegede vidner, være et supplement til det danske skønsmandsinstitut eller et alternativ til skønsmandsinstituttet?

5 ULEMPEN VED SKØNSMANDSINSTITUTTET Parterne har ringe/ingen adgang til, i praksis, at imødegå urigtige skønserklæringer. Begæringer om nyt syn og skøn ved en ny skønsmand i henhold til retsplejelovens 210, nægtes stort set undtagelsesfrit af domstolene.

6 ULEMPEN VED ERKLÆRINGER OG VIDNEUDSAGN FRA PARTSUDPEGEDE EKSPERTVIDNER A. Hvis to lige så troværdige partsudpegede ekspertvidner afgiver modsatrettede vidneudsagn til støtte for deres udpegende parter, vil det være vanskeligt for dommeren at afgøre, hvorvidt ekspertvidne A eller ekspertvidne B har ret. B. Inddragelse af partsudpegede ekspertvidner i form af erklæringer, henholdsvis indenretlige sagkyndige vidneudsagn, vil kunne fordyre og forsinke retssagsprocessen. C. Hvis den ene part indhenter en erklæring fra en førende europæisk ekspert, vil den anden part, oftest, få behov for at afbalancere dette og selv inddrage et ekspertvidne på samme niveau. Processen vil indebære, at den part, der har flest økonomiske midler til rådighed, vil kunne udmanøvrere modparten omkostningsmæssigt.

7 UDVIKLINGEN I DANSK RET P.T. Det Danske Skønsmandsinstitut, uden supplement fra partsudpegede ekspertvidner, står i international sammenhæng alene. Højesteret har ved en række afgørelser i perioden fra 2008 til 2012 tilladt fremlæggelse af énsidigt indhentede sagkyndige erklæringer fra partsudpegede eksperter. Ledende afgørelse: U H - uddrag af præmisserne: Højesteret finder, at en part som udgangspunkt ikke er afskåret fra at fremlægge udtalelser og erklæringer om forhold af teknisk, økonomisk eller lignende karakter, der inden sagsanlægget er indhentet hos rådgivere eller sagkyndige.

8 UDVIKLINGEN I DANSK RET P.T. (fortsat) Voldgiftsinstituttets Regler (2008), 35, stk. 7: Parterne er berettigede til at føre deres egne ekspertvidner. Se også Foreningen for Voldgifts Regler om bevisoptagelse i Voldgiftssager. (Inspireret af IBA)

9 KONSEKVENSERNE AF HØJESTERETS SENESTE PRAKSIS Kriteriet der inden sagsanlægget er indhentet forrykker ligebehandlingen af parterne. Det er alene sagsøger, der ved, at sag bliver anlagt, og derfor har mulighed for, forinden, at indhente en sagkyndig erklæring fra et partsudpeget ekspertvidne en énsidigt indhentet erklæring. Der vil givetvis komme tilfælde, hvor sagsøgte, under påberåbelse af krav om lige behandling af parterne, vil kræve, at også sagsøgte kan indhente en sagkyndig erklæring fra et partsudpeget ekspertvidne. Der er endnu ikke retspraksis herom, men se TBB VBA: Herved etableres et udbygget og veloplyst grundlag for skønsforretningen, og begge parter får uanset hvem af dem der først har underbygget sit standpunkt ved en énsidigt indhentet teknisk udtalelse samme adgang til overfor skønsmanden at redegøre for deres syn på de omtvistede spørgsmål.

10 KONSEKVENSERNE AF HØJESTERETS SENESTE PRAKSIS (fortsat) En naturlig konsekvens af Højesterets seneste praksis vil være, at der også bliver adgang til at afhjemle de partsudpegede ekspertvidner, som sagkyndige vidner, i forbindelse med hovedforhandlingen.

11 DET SANDSYNLIGE FREMTIDIGE FORLØB A. Sagsøgeren indhenter énsidigt en erklæring fra et af sagsøger valgt ekspertvidne. Erklæringen siger hvid, og giver sagsøger fuldt medhold i sagsøgers argumentation. B. For at matche dette indhenter også sagsøgte en énsidig erklæring fra et af sagsøgte udpeget ekspertvidne. Erklæringen siger sort, og er éntydigt til sagsøgtes fordel. C. Den part, der bærer bevisbyrden, indser, at usikkerheden om de tekniske forhold vil kunne føre til, at retten afgør sagen til fordel for modparten, som følge af, at retten ikke besidder den fornødne indsigt til at afgøre, hvilken af eksperterne der har ret. D. Den pågældende part vælger derfor også at indhente syn og skøn han sætter altså alt på ét bræt. E. Er rettens afgørelse blevet lettere eller vanskeligere ved, at der nu er inddraget ikke mindre end tre forskellige ekspertvidner?

12 KONTAKT OFFENTLIG VIRKSOMHED Håkun Djurhuus Partner, advokat (H) København T M E

13 København Langelinie Allé København Ø T Aarhus Frue Kirkeplads Aarhus C F Shanghai 83 Loushanguan Road, suite 2630, 26/F Shanghai E

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Mangler ved fast ejendom

Mangler ved fast ejendom Mangler ved fast ejendom Specialkursus Danske Advokater Torsdag den 9. oktober 2013 Kl. 13.00 17.00 WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Retssager og voldgiftssager. V/Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus

Retssager og voldgiftssager. V/Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus Retssager og voldgiftssager V/Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus Uddannelsesdagen 31. maj 2012 RETSSAGER OG VOLDGIFTSSAGER - Hvordan undgår man dem? - Hvordan vinder man dem? DISPOSITION 1. Præsentation

Læs mere

RETSSAGER MOD OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HERUNDER ERSTATNINGSKRAV. Særlige forhold vedrørende retssager, der involverer offentlige myndigheder:

RETSSAGER MOD OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HERUNDER ERSTATNINGSKRAV. Særlige forhold vedrørende retssager, der involverer offentlige myndigheder: Indsæt billede: Når du indsætter et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech- Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette

Læs mere

Vejledning til landmænd sag mod Naturstyrelsen vedrørende vandplanerne af 30. oktober 2014 - minimalstævning

Vejledning til landmænd sag mod Naturstyrelsen vedrørende vandplanerne af 30. oktober 2014 - minimalstævning København 17. marts 2015 Håkun Djurhuus Partner, advokat (H) T +45 72 27 33 44 djur@bechbruun.com Sagsnr. 052030-0046 djur/djur/gsc Vejledning til landmænd sag mod Naturstyrelsen vedrørende vandplanerne

Læs mere

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning Folketinget Att.: medlemmerne af Erhvervsudvalget Christiansborg 1240 København K cc. medlemmerne af Retsudvalget 8. januar 2010 Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager

Læs mere

Retssager i USA og alternativer hertil

Retssager i USA og alternativer hertil Retssager i USA og alternativer hertil Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING Et af de områder, hvorpå dansk retstradition adskiller sig mest

Læs mere

Markedslejeregulering i erhvervslejemål

Markedslejeregulering i erhvervslejemål - 1 Markedslejeregulering i erhvervslejemål Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Går lejeniveauet op eller ned? Efter den generelle økonomiske krise har lejeniveauet de seneste år været faldende

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Voldgiftsinstituttets inhabilitetspraksis

Voldgiftsinstituttets inhabilitetspraksis Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2011.71 Voldgiftsinstituttets inhabilitetspraksis Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) Voldgiftsinstituttet udpeger efter forslag fra parterne voldgiftsdommere

Læs mere

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse Af landsdommer Oliver Talevski og direktør for Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad Voldgiftsinstituttet modtager ofte forespørgsler om, hvordan man rent praktisk udformer en voldgiftskendelse. For at

Læs mere

Borgerlige ankesager ved Højesteret

Borgerlige ankesager ved Højesteret Borgerlige ankesager ved Højesteret regler og vejledning om forberedelse og hovedforhandling De regler, der er fastsat om forberedelse af borgerlige sager ved Højesteret, omfatter punkt 1-4, mens vejledningen,

Læs mere

Faggruppen for Erhvervsejendomme & Entreprise

Faggruppen for Erhvervsejendomme & Entreprise 1 Faggruppen for Erhvervsejendomme & Entreprise Kursusprogram 2011-2012 24. november 2011 Kl. 13-17 Lektioner: 4 Radisson Blu Royal Hotel, Mangler ved lejemål og tvisteløsning gennem mediation Mangler

Læs mere

MILJØRETTEN VED KØB OG SALG AF ERHVERVSEJENDOMME. Ved partner, advokat (H) Håkun Djurhuus og specialistadvokat Anne Sophie K.

MILJØRETTEN VED KØB OG SALG AF ERHVERVSEJENDOMME. Ved partner, advokat (H) Håkun Djurhuus og specialistadvokat Anne Sophie K. MILJØRETTEN VED KØB OG SALG AF ERHVERVSEJENDOMME Ved partner, advokat (H) Håkun Djurhuus og specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll DISPOSITION 1. Sondringen mellem: Offentligretligt påbudsansvar Kortlægning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET FLEKSJOB OG ERHVERVSEVNETAB LØNTILSKUDDETS BETYDNING I FORSIKRINGS- OG

Læs mere

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann.

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk CC.: Elmann Advokatpartnerselskab Advokat Kasper Westberg Stockholmsgade 41 2100 København Ø København

Læs mere

Nødlidende medkontrahenter

Nødlidende medkontrahenter Nødlidende medkontrahenter Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Bjørn Wittrup og advokat Signe Hastrup Holst Disposition 1. Almindelig misligholdelse ingen konkurs eller lignende

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

VEJLEDNING VEDRØRENDE ANVENDELSE AF DIGITALT SIGNEREDE DOKUMENTER I RETSPLEJEN M.V.

VEJLEDNING VEDRØRENDE ANVENDELSE AF DIGITALT SIGNEREDE DOKUMENTER I RETSPLEJEN M.V. Sagsnr. 26014-0 VEJLEDNING VEDRØRENDE ANVENDELSE AF DIGITALT SIGNEREDE DOKUMENTER I RETSPLEJEN M.V. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Grundlæggende om den relevante jura... 3 2.1. Viljeserklæringer...

Læs mere

Civil Proces. I - De grundlæggende principper... 3

Civil Proces. I - De grundlæggende principper... 3 Civil Proces I - De grundlæggende principper... 3 1. Inledning...3 2. Domstole, lovgivningsmagt, forvaltning...3 3. Processuelle grundprincipper...3 4. Civilprocessuelle grundprincipper...3 II - Domstolene...

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Salæret i fri proces sager

Salæret i fri proces sager Salæret i fri proces sager Advokatsalærer i sager hvor borgere har fri proces mod staten Advokatrådet April 2004 Resume Når en borger får fri proces til at føre retssag mod staten, er det staten, der betaler

Læs mere

Tilbud om mediation som første stop

Tilbud om mediation som første stop TEMA: MEDIATION Tilbud om mediation som første stop Man kan undre sig over, at ikke flere virksomheder benytter sig af mediation. Voldgiftsinstituttets erfaringer med mediation i erhvervstvister er mere

Læs mere

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015)

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) DEN DANSKE DOMMERFORENING Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Overvejelser inden sagsanlæg... 4 2.1. Drøftelse

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68509815 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere