Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 20. august 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 20. august 2009"

Transkript

1 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af i kapitalcenter G 20. august 2009 offentliggør tillæg til prospekt for udbud af i forbindelse med offentliggørelse af halvårsrapport Tillægget er tilgængeligt i elektronisk form på nykredit.dk. Spørgsmål kan rettes til kommunikationsdirektør Nels Petersen på telefon / Med venlig hilsen CVR-nr / 6 Tlf Fax

2 Tillæg til prospekt af den 5. marts 2009 for udbud af i I forbindelse med offentliggørelse af halvårsrapporten 2009 for Nykredit Realkredit koncernen offentliggøres hermed tillæg til Prospekt for udbud af i. Halvårsrapporten er offentliggjort ved selskabsmeddelelse dateret 20. august 2009, hvortil der henvises. Prospektets afsnit III Oplysninger om Nykredit ændres således I punkt 1.1. Ansvarlige slettes den eksisterende tekst i sin helhed og erstattes af følgende tekst: Nærværende prospekt er udarbejdet af Nykredit. Ansvarlige for oplysningerne i nærværende prospekt er: Bestyrelse Steen E. Christensen Hans Bang-Hansen Steffen Kragh (Bestyrelsesformand, advokat) (Næstformand, gårdejer) (Næstformand, koncernchef) Kristian Bengaard Michael Demsitz Erling Bech Poulsen (Seniorkonsulent) (Administrerende direktør) (Gårdejer) Susanne Møller Nielsen Lisbeth Grimm Anders C. Obel (Supportmedarbejder) (Kasserer) (Adm. direktør) Allan Kristiansen Nina Smith Jens Thomsen (Kontorchef) (Prorektor) (Adm. direktør) Jens Erik Udsen (Direktør) Leif Vinther (Personaleforeningsformand) der i henhold til bemyndigelse har bemyndiget 2 koncerndirektører i forening til at underskrive dette prospekt samt fremtidige tillæg. Koncerndirektørerne i Nykredit er: Peter Engberg Jensen Søren Holm Karsten Knudsen (Koncernchef) (Koncerndirektør) (Koncerndirektør) Per Ladegaard Bente Overgaard Niels Tørslev (fratræder februar 2010) (Koncerndirektør) (Koncerndirektør) (Koncerndirektør) Kim Duus (Koncerndirektør) I punkt 3.2. Udvalgte regnskabsoplysninger slettes eksisterende tekst i sin helhed og erstattes af følgende tekst "Der henvises til halvårsrapport 2009, som er tilgængelig på Nykredits internetside nykredit.dk. Halvårsrapporten er ikke revideret." 2 / 6

3 I punkt 7.2 Forretningsoversigt slettes tidligere henvisninger til kvartals- og halvårsrapporter og erstattes af følgende tekst "Der henvises til halvårsrapport 2009, som er tilgængelig på Nykredits internetside nykredit.dk. Halvårsrapporten er ikke revideret." I punkt Bestyrelse, Direktion og tilsynsorganer slettes den eksisterende tekst i sin helhed og erstattes af følgende tekst Bestyrelsen og direktionen fremgår af pkt Yderligere oplysninger om bestyrelsesmedlemmernes og direktionens væsentligste aktiviteter, som ikke udføres hos Nykredit, fremgår - i det omfang aktiviteterne har betydning for Nykredit - af den senest offentliggjorte årsrapport samt nykredit.dk, hvortil der henvises. For så vidt angår bestyrelsesmedlemmerne; Erling Bech Poulsen og Anders C. Obel, henvises til særskilt selskabsmeddelelse af 26. marts Bestyrelsesmedlemmernes forretningsadresse er: Telefon: (+45) Direktionens forretningsadresse er: Telefon: (+45) Tilsynsorganer Nykredit har etableret følgende interne tilsynsorganer: Intern revisionsafdeling Compliance afdeling Forretningsadressen for både Intern revisionsafdeling og for Compliance afdeling er: Telefon: (+45) I punkt Bestyrelsens arbejdspraksis slettes den eksisterende tekst i sin helhed og erstattes af følgende tekst Nykredit har nedsat et revisionsudvalg fælles for virksomheder i Nykredit Realkredit koncernen, som i henhold til bekendtgørelsen om revisionsudvalg (BEK 1389 af 22/ ) har pligt til at oprette et revisionsudvalg, jf. bkg. 2 stk / 6

4 Revisionsudvalget består af samtlige medlemmer af bestyrelsen i Nykredit og der henvises i den forbindelse til pkt Revisionsudvalgets arbejdsrammer er fastlagt i henhold til bkg. 3. I punkt Midlertidige oplysninger og andre regnskabsoplysninger slettes tidligere henvisninger til kvartals- og halvårsrapporter og erstattes af følgende tekst "Der henvises til halvårsrapport 2009, som er tilgængelig på Nykredits internetside nykredit.dk. Halvårsrapporten er ikke revideret." Punkt Verserende rets- og voldgiftssager For så vidt angår den verserende skattesag ændres det beløb, som skal indtægtsføres, såfremt Nykredit vinder retssagen, fra 156 mio. kr. til 148 mio. kr. Fortegnelse over dokumenter, som der henvises til i Prospekt for udbud af i Dette tillæg bilægges opdaterede appendiks A og B. Erklæring Vi erklærer herved, at vi har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i prospektet efter vores bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, der kan påvirke dets indhold, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i prospektet. Dette tillæg (herunder den i tillægget indeholdte erklæring) underskrives hermed på vegne af Nykredits ledelse i henhold til særlig bemyndigelse fra Nykredits bestyrelse: København, den 20. august 2009 Peter Engberg Jensen Koncernchef Søren Holm Koncerndirektør 4 / 6

5 APPENDIKS A: FORTEGNELSE OVER HISTORISKE REGNSKABSOPLYSNINGER, DER HAR VÆRET HENVIST TIL I PROSPEKT FOR UDBUD AF REALKREDITOBLIGATIONER I NYKREDIT REALKREDIT A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2008 for Nykredit Realkredit koncernen Kvartalsrapport for kvartal 2008 for Nykredit Realkredit koncernen Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Nykredit Realkredit koncernen FORTEGNELSE OVER DOKUMENTER, DER HENVISES TIL I PROSPEKT FOR UDBUD AF REALKREDITOBLIGATIONER I NYKREDIT REALKREDIT A/S Regnskabsoplysninger Årsrapport for 2007 for Nykredit Realkredit koncernen Årsrapport for 2008 for Nykredit Realkredit koncernen Halvårsrapport 2009 for Nykredit Realkredit koncernen Selskabsmeddelelser Selskabsmeddelelse dateret 26. marts 2009 vedr. tillæg til prospekt for udbud af Selskabsmeddelelse dateret 3. april 2009 vedr. tillæg til prospekt for udbud af Selskabsmeddelelse dateret 7. maj 2009 vedr. tillæg til prospekt for udbud af Selskabsmeddelelse dateret 14. maj 2009 vedr. tillæg til prospekt for udbud af Selskabsmeddelelse dateret 20. august 2009 vedr. tillæg til prospekt for udbud af 5 / 6

6 APPENDIKS B: KRYDSREFERENCETABEL FOR DOKUMENTER, DER INDGÅR I PROSPEKTET Henvisning i prospektet Oplysningselement Henvisning Afsnit 3.1, side 11 Regnskabsoplysninger Årsrapport for 2007 (Årsregnskab), s. 52 ff., og for 2008 (Årsregnskab), s. 56 ff. Afsnit 3.2, side 12 Regnskabsoplysninger Halvårsrapport 2009 (Resultat og balance mv.), s. 21 ff. Afsnit 6.1.2, side 13 Beretning Årsrapport for 2008 (Ledelsesberetning), s. 5 ff. Afsnit 7.1, side 13 Organisationsstruktur Årsrapport for 2008 (Koncerndiagram), s. 6 samt selskabsmeddelelse af 14. maj 2009 i sin helhed. Afsnit 7.2, side 14 Regnskabsoplysninger Årsrapport for 2008 (Årsregnskab), s. 56 ff. samt Halvårsrapport 2009 (Resultat og balance mv.), s. 21 ff. Afsnit , side 14 Beretning Årsrapport for 2008 (Ledelsesberetning), s. 5 ff., og Halvårsrapport 2009 (Ledelsesberetning), s. 2 ff. Afsnit 10.1, side 14 Bestyrelse og direktion Årsrapport for 2008 (Øvrige oplysninger), s. 125 ff., selskabsmeddelelse af 26. marts 2009 i sin helhed samt selskabsmeddelelse af 14. maj 2009 i sin helhed. Afsnit 10.2, side 15 Bestyrelse og direktion Årsrapport for 2008 (Øvrige oplysninger), s. 125 ff. Afsnit 13.1, side 15 Regnskabsoplysninger Årsrapport for 2007 i sin helhed: Ledelsesberetning, s. 5 ff. Påtegninger, s. 49 ff. Årsregnskab, s. 52 ff. Øvrige oplysninger, s. 113 ff. Årsrapport for 2008 i sin helhed: Ledelsesberetning, s. 5 ff. Påtegninger, s. 53 ff. Årsregnskab, s. 56 ff. Øvrige oplysninger, s. 125 ff. Afsnit 13.2, side 15 Regnskabsoplysninger Årsrapport for 2008, jf. ovenfor Afsnit 13.3, side 16 Regnskabsoplysninger Årsrapport for 2008, jf. ovenfor Afsnit 13.4, side 16 Regnskabsoplysninger Årsrapport for 2008, jf. ovenfor Afsnit 13.5, side 17 Regnskabsoplysninger Halvårsrapport 2009 (Resultat og balance mv.), s. 21 ff. Afsnit 17, side 17 Balance og noter til regnskab Årsrapport for 2007 (Årsregnskab) s. 52 ff. og 2008 (Årsregnskab), s. 56 ff. Afsnit 17, side 17 Regnskabsoplysninger Årsrapport for 2007 (Årsregnskab) s. 52 ff. og 2008 (Årsregnskab), s. 56 ff. Nykredits regnskabsoplysninger, der fremgår af dette prospekt, er tilgængelige på nykredit.dk. 6 / 6

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i kapitalcenter H

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i kapitalcenter H Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af 9. februar 2012 offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i forbindelse med offentliggørelse

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København. 7. februar 2007. 14. august 2008

Til OMX Den Nordiske Børs København. 7. februar 2007. 14. august 2008 Til OMX Den Nordiske Børs København Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Kapitalecenter E 7. februar 2007 14. august 2008 Nykredit Realkredit

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer 11.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer 11. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer 11. februar 2010 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 26. august 2014. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 1 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 26. august 2014. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 1 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 26. august offentliggør tillæg 1 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 1 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1 I. RESUMÉ...3

Indholdsfortegnelse...1 I. RESUMÉ...3 Prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H. 18. august 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 I. RESUMÉ...3 II. RISIKOFAKTORER...5 1. Lovgivningsmæssige

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 21. august 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015

Til Nasdaq Copenhagen. 21. august 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015 Til Nasdaq Copenhagen 21. august 2015 offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015 offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. marts 2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. marts 2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 14. marts 2014 Nykredit

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER (RO)

TILLÆG NR. 1 TIL BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER (RO) NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB TILLÆG NR. 1 TIL BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER (RO) AF 14. FEBRUAR 2014 TILLÆGGET TIL BASISPROSPEKTET ER DATERET DEN 16. FEBRUAR 2015 Realkreditobligationerne

Læs mere

Nykredit Realkredit A/S offentliggør nyt prospekt

Nykredit Realkredit A/S offentliggør nyt prospekt Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 18. juni 2014 Nykredit Realkredit A/S offentliggør nyt prospekt Nykredit Realkredit A/S offentliggør nyt prospekt Basisprospekt af 17. juni 2014 for udbud af særligt dækkede

Læs mere

(Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80)

(Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80) Basisprospekt af 13. maj 2015 Nykredit Realkredit A/S (Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80) Basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Årsrapport 2012 Nykredit Holding

Årsrapport 2012 Nykredit Holding Årsrapport 2012 Nykredit Holding INDHOLD OM NYKREDIT HOLDING Selskabsoplysninger 1 Koncerndiagram 2 Hovedtal 3 LEDELSESBERETNING Hovedaktivitet 4 Årets resultat mv. for 2012 4 Egenkapital 4 Kapitaldækning

Læs mere

Årsrapport 2011 Nykredit Realkredit koncernen

Årsrapport 2011 Nykredit Realkredit koncernen Årsrapport 2011 INDHOLD OM NYKREDIT Forord 1 Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 3 Hovedtal 4 Kort fortalt 6 2012 Forventninger 6 LEDELSESBERETNING Resultat 7 Resultat i forhold til forventning 9 Forventninger

Læs mere

Årsrapport 2012 Nykredit Realkredit-koncernen

Årsrapport 2012 Nykredit Realkredit-koncernen Årsrapport 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE OM NYKREDIT Forord 1 Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 3 Hovedtal 4 Kort fortalt 6 LEDELSESBERETNING Resultat 7 Resultat i forhold til forventning 8 Forventninger

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2012 31. MARTS 2012 RESULTAT s resultat før skat blev 1.788 mio. kr. mod 1.004 mio. kr. i 1.

Læs mere

Henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Hans He nrik Andersen, Tota l- kredit A/S på telefon 43 32 67 02

Henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Hans He nrik Andersen, Tota l- kredit A/S på telefon 43 32 67 02 Til Københavns Fondsbørs 13. juli 2005 Opdatering af Totalkredits basisprospekt vedrørende obligationsudstedelse Vedlagt fremsendes opdateret basisprospekt. Den i prospektet indeholdte oversigt over fondskoder/serier

Læs mere

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018)

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) Dette prospekttillæg nr. 1 ( Tillæg 1 ) skal læses og fortolkes i sammenhæng med Victoria Properties

Læs mere

PROSPEKT FOR UDBUD AF REALKREDITOBLIGATIONER I TOTALKREDIT A/S

PROSPEKT FOR UDBUD AF REALKREDITOBLIGATIONER I TOTALKREDIT A/S PROSPEKT FOR UDBUD AF REALKREDITOBLIGATIONER I TOTALKREDIT A/S INDHOLDSFORTEGNELSE I. RESUMÉ side 1 II. RISIKOFAKTORER side 2 1. Lovgivningsmæssige rammer side 2 2. Tilsyn side 2 3. Virksomhedsområde side

Læs mere

PROSPEKT FOR UDBUD AF REALKREDITOBLIGATIONER I TOTALKREDIT A/S

PROSPEKT FOR UDBUD AF REALKREDITOBLIGATIONER I TOTALKREDIT A/S PROSPEKT FOR UDBUD AF REALKREDITOBLIGATIONER I TOTALKREDIT A/S INDHOLDSFORTEGNELSE I. RESUMÉ side 1 II. RISIKOFAKTORER side 2 1. Lovgivningsmæssige rammer side 2 2. Tilsyn side 2 3. Virksomhedsområde side

Læs mere

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING Forord 1 Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 3 Hoved- og nøgletal 4 Nykredits strategi 6 2014 kort fortalt 8 Resultat i forhold til 2013 8 Resultat

Læs mere

NB Amerikanske Aktier 2015

NB Amerikanske Aktier 2015 P R O S P E K T NB Amerikanske Aktier 2015 Udbud af obligationer Maj/Juni 2012 Arrangør Nykredit Bank A/S INDHOLDSFORTEGNELSE I Resumé... 5 II Risikofaktorer... 8 1. Generelt... 8 2. Virksomhedsrisici...

Læs mere

NB Danske Aktier 2011

NB Danske Aktier 2011 PROSPEKT NB Danske Aktier 2011 Udbud af obligationer Juni 2008 Arrangør Nykredit Bank A/S INDHOLDSFORTEGNELSE I Resumé...4 II Risikofaktorer...6 1. Generelt...6 2. Virksomhedsrisici...6 3. Produktkarakteristika

Læs mere

Årsrapport 2014 Nykredit Bank-koncernen

Årsrapport 2014 Nykredit Bank-koncernen Årsrapport 2014 Datterselskab i Nykredit Realkredit-koncernen INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING Selskabsoplysninger 1 Ekstern revision, bestyrelse og direktion 1 Koncerndiagram 2 2010-2014 3 2014 kort

Læs mere

BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER UDSTEDT AF

BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER UDSTEDT AF BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S (HEREFTER DLR) DECEMBER 2007 Side 1 af 33 Indholdsfortegnelse Resumé.. 3 Risikofaktorer...... 5 Generelt... 5 Dansk realkreditlovgivning..

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S København Marts 2015 Sagsnr. 038296-0035 sj/akt/mei Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S Den 19. marts 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon A/S (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet")

Læs mere

Revisionsprotokollat til årsrapporten

Revisionsprotokollat til årsrapporten Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Resenvej 81, Postboks 19, 7800 Skive

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Grænseoverskridende fusion og spaltning... 1 Nye regler om revisionsudvalg... 5

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Grænseoverskridende fusion og spaltning... 1 Nye regler om revisionsudvalg... 5 NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 CORPORATE COMMERCIAL Grænseoverskridende fusion og spaltning... 1 Nye regler om revisionsudvalg... 5 Grænseoverskridende fusion og spaltning Af advokat Jacob Christensen

Læs mere

Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter S. Juni 2013

Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter S. Juni 2013 w Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter S Juni 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Resumé... 4 Aftaler

Læs mere

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S 17. januar 2014 16. januar 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere