Engelsk fra børnehaveklassen på Espe skole Evaluering august 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Engelsk fra børnehaveklassen på Espe skole Evaluering august 2013"

Transkript

1 Engelsk fra børnehaveklassen på Espe skole Evaluering august

2 Evaluering Engelsk i børnehaveklassen og engelsk undervisning i 1. og 2.kl på Espe Baggrund for projektet: Espe skole fik i 2011 tildelt ressourcer til udviklingsprojektet Engelsk fra børnehaveklassen Dette betød at de børn der startede i 0.kl i 2011 skulle have en times engelsk om ugen i 0.kl, 1.kl, og 2.kl. Projekt engelsk i børnehaveklassen er et udviklingsarbejde, der understøtter arbejdet med temaerne verdensborger og verdenssprog i Faaborg-Midtfyn kommunes skolepolitik. I skolepolitikken står der under temaet verdenssprog at vi vil kendes på, at der er fokus på de basale fag: dansk, engelsk, matematik og IT. Med hensyn til temaet verdensborger vil vi kendes på, at børn og unge får øje for andre og andet end det nære og det kendte. Projekt engelsk i børnehaveklassen understøtter ikke blot skolepolitikken, men i høj grad også kommunens internationale strategi, hvor målsætningen er at være en kommune med et internationalt udsyn, hvor internationalt samarbejde er en forankret del af kommunens politik. Mål for projektet er at: give Espe Skole en stærkere sprogfaglig/ international profil eleverne allerede fra bh. klassen stifter bekendtskab med engelsk sprog og kultur styrke den internationale dimension i undervisningen (i løbet af elevernes skoletid). give eleverne, forståelse for sprog som redskab til kommunikation med børn i andre lande. Beskrivelse af projektet: Sprogstimuleringen på engelsk foregår 2 gange om ugen i 0.kl. 1x15min og 1x30 min. 1. og 2. kl får en lektion om ugen. De første elever, der startede med engelsk i 0.kl skal efter sommerferien starte i 2. kl. Det betyder at alle elever (0.kl. 6.kl) på Espe skole vil have engelsk på skoleskemaet. Sprogstimulering på engelsk i 0.kl er blevet varetaget af skolens engelsklærer i indskolingen, med børnehaveklasselederen som støtte. I 1. og 2.kl er det engelsklæreren alene, der har stået for undervisningen. Sprogstimuleringen på engelsk i børnehaveklassen har taget udgangspunkt i, at det var 6-årige børn, som endnu ikke læser og skriver. Det har betydet at al undervisningen har taget udgangspunkt i leg, bevægelse, drama, musik, rim og remser. Børnene har fået mulighed for at blive fortrolige med engelske gloser, fået mulighed for at afprøve de ord, de har lært i forskellige situationer, såsom lege, drama, spil osv. Evaluering af projektet: 2

3 Formålet med evalueringen er: at afdække i hvor høj grad de opstillede mål bliver nået hvad skal justeres elle ændres, hvad skal der mere af, hvad skal der mindre af udbrede erfaringerne fra projektet til hele skolevæsenet i hele FMK Evalueringsform: Evalueringen af projektet er opbygget dels som en kvalitativ evaluering, baseret på interviews med de involverede, (dvs. skoleleder, underviser, børnehaveklasseleder, forældre og elever) og dels en evaluering baseret på spørgeskema til forældre, hvis børn går i 0.kl Status på arbejdet med målene på grundlag af spørgeskemaer og interviews: 1. Stærkere sprogfaglig profil på Espe skole: Interviews med leder, lærer, skoleleder peger alle på at det i høj grad er lykkedes at give skolen en stærkere sprogfaglig profil, alle er meget bevidste om, at engelsk i børnehaveklassen er noget særligt, og de mange positive tilbagemeldinger fra børn og forældre har gjort, at skolen har fået en ny og større faglig stolthed på området. Skolen er også i pressen generelt blevet kendt for at arbejde med tidlig engelsk. Det er blevet attraktivt blandt skolens pædagogiske personale, elever og forældre, at skolen har engelsk som prioriteret fagligt område. Spørgeskemaundersøgelsen viser, at alle forældre er helt enige eller enige i, at det er en god ide med engelsk i 0.kl., og at deres barn er glad for engelsk undervisningen. Nogle forældre giver dog i besvarelse af interviewspørgsmålene udtryk for, at de i starten var betænkelige ved tanken om, at deres at børn skulle starte med engelsk allerede i børnehaveklassen. Det har været godt! Vi var lidt betænkelige i starten, men det har været rigtig godt Vi har det rigtig godt med det og er glade for muligheden, da vi ser at vores barn kan rumme det, og samtidig har styr på bl.a. dansk og matematik Skolelederen siger bl.a. Der har været stor pressebevågenhed. Både fra aviser, radio og fjersyn. Der er blevet skrevet en hel del artikler om Espe skoles arbejde med engelsk i børnehaveklassen. Det internationale institut på Københavns universitet har skrevet om os, og så har der været free-lance journalister som har været og spørge til det. Det har skolen højnet skolens faglige stolthed, vi er blevet nogle centimeter højere. 3

4 Skolen har profiteret af det på mange måder, hele skolen, både elever, lærere og forældrenes indstilling er blevet højnet. Så udgiften på 1 time i 0.kl og 2 timer i 1.kl og 2.kl er pebernødder i forhold til udbyttet. Det har tilført at vi arbejder lidt anderledes med sproglig opmærksomhed, at der er kommet mere sproglig opmærksomhed. Metoden med at arbejde meget legende smitter også af. Underviser i engelsk: Det er blevet en del af skolens identitet af vi har engelsk projektet. Forældrene har været med til at sige til deres børn hjemmefra, nu skal I op og have engelsk, det er noget helt særligt. Eleverne tænker mere over de skal have engelsk, glæder sig mere til de skal have engelsk Det giver en bevidsthed og sproglig opmærksomhed på det danske sprog, når man lærer et andet sprog. F.eks. er en sætning på engelsk bygget op lidt anderledes end på dansk, det er man nødt til at snakke med dem om. Opsummering: Skolen har i grad formået at skabe opmærksomhed omkring engelsk i børnehaveklassen, der har været massiv opmærksomhed fra mediernes side for projektet. På skolen har projektet været med til at øge fokus på sproglig opmærksomhed Projektet har givet en øget faglig stolthed blandt personalet på skolen Forældrene synes alle det er godt med engelsk i børnehaveklassen, da de kan se deres børn lærer rigtig meget og bruger det de lærer 2. At eleverne allerede fra børnehaveklassen stifter bekendtskab med engelsk sprog og kultur: Det er i høj grad lykkedes for skolen allerede fra børnehaveklassen at præsentere eleverne for engelsk sprog og kultur. Forældre, elever, lærer, bh.klasseleder og skoleleder fortæller alle eleverne er glade for begynder engelsk i børnehaveklassen. Eleverne bruger engelske gloser på skolen, de hilser på lærerne på gangen på engelsk, hvis de møder dem efter en engelsk time, de bruger engelsk på ferier, i forbindelse med spil, tv. De spørger forældre om hvad ordene hedder på engelsk. Spørgeskemaundersøgelsen viser alle forældre er helt enige eller enige i at undervisningen i engelsk i 0.kl giver mit barn lyst til at lære og bruge det engelske sprog Spørgeskemaundersøgelsen viser også alle forældre ikke synes der er nogen ulemper ved at begynde med engelsk i børnehaveklassen. Forældrene siger bl.a 4

5 Børnene lærer hurtigere sproget, er ikke bange for at lære et nyt sprog. Det er sjovt at have engelsk når man bliver ældre og man kan hurtigere forstå det. Forældrene siger: Hun har snakket øvet mange engelske ord og set tegnefilm/ film på engelsk og forstået en del af det Vores barn spørger meget til hvad tingene hedder på engelsk synger til One Direction og andet musik på engelsk Hvis han hører ting fra fjernsynet radioen, kan han spørge om hvad det betyder osv. Eleverne er selv bevidste om hvad de har lært, og fortæller bl.a Vi har lært vejret og familie og hello og goodbye og how are you og al sådan noget Og farver Og de tre bukke bruse på engelsk De fortæller, at de synes, det er rigtig sjovt at have engelsk, fordi det betyder, at de kan tale med folk i andre lande, at de bliver meget klogere, lærer rigtig meget og at engelsk er rigtig sjovt. De vil rigtig gerne fortsætte med at have engelsk. Jeg vil have det helt op til den højeste klasse Eleverne er langt mere umiddelbare og glade for at bruge sproget i 0.kl end på senere klassetrin, hvor de bliver mere generte og først eftrhånden bliver trygge ved at sige noget på et fremmedsprog i timerne. Umiddelbart har en eleverne en meget bedre udtale, de har nemmere ved at krølle tungen Underviseren siger bl.a: Eleverne har nemmere ved udtalen, de kan bare det der med at krølle tungen rigtigt. De bliver nogen, der bare snakker engelsk. I modsætning til børn, der er hammer dygtige på engelsk men generte for at bruge det, bliver de her børn nogen der bare bruger det. De fortæller f.eks. de var i Italien, og kunne selv sige jeg vil have en is. De tør godt ud at snakke engelsk. Opsummering: Generelt tegner der sig et billede af at alle elever, forældre, lærere, leder og bh.kl.leder er rigtig glade for engelsk i børnehaveklassen. De peger alle på, at fordelene er: børnenes umiddelbare begejstring ved at lære børnene er ikke generte for at bruge sproget, både i engelsk timerne, på skolen, derhjemme eller ude i verden børnene har meget lettere ved udtalen 5

6 arbejdet med engelsk giver en øget sproglig bevidsthed på dansk Alle fortæller også, at det er vigtigt, at undervisningen tager udgangspunkt i leg, musik, drama, rim og remser. Det er vigtigt, at der er respekt for det er små børn, som endnu ikke har lært at læse og regne; undervisningen skal derfor ikke bygge på bogstaver og tal. Spørger man forældre, leder, underviser og børnehaveklasseleder om ulemper ved at starte i engelsk er alle enige om, at der ingen ulemper er. Det er mere et spørgsmål om at have tid nok. 3. At styrke den internationale dimension i undervisningen (i løbet af elevernes skoletid) og give eleverne forståelse for sprog som redskab til kommunikation med børn i andre lande. Evalueringen viser at skolen i høj grad har koncentreret sig om at udvikle legebaseret undervisning for 0-2.kl, hvor elever lærer og aktivt bruge det engelske sprog, og endnu ikke har udviklet arbejdet med den internationale dimension. Om at styrke den internationale dimension i undervisningen og give eleverne forståelse for sprog som redskab til kommunikation med børn i andre lande sige skolelederen: Det skulle være samarbejde med skoler i andre lande, det er vi slet ikke i gang med nu. Jeg håber, når de små her er vokset op med det, så kommer vi i gang med det internationale. Men det har også været en svær periode vi har startet forsøget op i med skolesammenlægningen og lockouten i år. Der har været mange ting ind over. Det vi drømte om, da vi startede med at tænke tanker om engelsk i 0.kl, var om noget af den øvrige undervisning kunne foregå på engelsk. Det var måske illusorisk, men det var en drøm. Men måske kunne det være en mulighed, når eleverne kommer på Nordagerskolen (overbygningsskolen), at man laver en international linje, som kunne pege videre mod internationalt gymnasium. Jeg synes, at når vi løfter fra grunden, så skal vi løfte hele vejen op. Eleverne er dog ret bevidste om at engelsk bruges til at kommunikere med folk og børn i andre lande. Når man spørger dem om hvad de bruger engelsk til, svarer de: Fordi man lærer nye ord, hvis man skal op i udlandet kan man snakke med andre folk på engelsk Jeg har snakket med andre folk der kunne tale engelsk oppe i Kroatien. De kunne tale to forskellige sprog, svensk og engelsk. Opsummering: Arbejdet med at styrke den internationale dimension, og at give eleverne forståelse for sprog som redskab til kommunikation i andre lande er tydeligst den del af projektet engelsk i 6

7 børnehaveklassen, der har været mindst fokus på. Dette kan skyldes der har været en skolesammenlægning inde over i projektets første leveår og en lock-out i indeværende år. Det giver dog alligevel stof til eftertanke, og det bør diskuteres Hvordan og hvornår skal der arbejdes med den internationale dimension på Espe skole i forbindelse med engelsk i børnehaveklassen? Er det først senere i forløbet, når børnene er blevet lidt ældre? Konklusioner og refleksioner over det videre arbejde med engelsk i børnehaveklassen: Konklusioner: Evalueringen af tidlig engelsk fra 0.kl på Espe skole peger på følgende: Alle involverede, forældre, elever, underviser, bh.kl leder, skoleleder udtrykker stor glæde og begejstring for projektet Alle peger på, at succesen skyldes den legende sprogundervisning, der målrettet tager udgangspunkt i, at det er yngre børn uden læse/ skrivefærdigheder Alle peger på, at børnenes umiddelbarhed glæde ved at lære, skinner igennem, at de bruger sproget langt mere aktivt i kommunikation, end børn der starter senere på sprogundervisningen Alle er enige om børnene har meget nemmere ved at lære korrekt udtale Den internationale dimension i undervisningen i de mindre klasser, er der ikke arbejdet bevidst med Der har været massiv positiv omtale i medierne af projektet, som har profileret skolen, men dog ikke ser ud til at have bevirket, at flere forældre har valgt skolen til. Refleksioner over det vider arbejde med engelsk i børnehaveklassen Folkeskolereformen: Med folkeskolereformen bliver der indført engelskundervisning fra 1. kl. I den forbindelse er erfaringerne fra Espe skole vigtige at få udbredt til skoleledergruppen og kommende undervisere i engelsk i indskolingen. Engelsk undervisningen i 1. kl. stiller andre krav til underviserne end engelsk i 3.kl som hidtil. Eleverne har i første klasse endnu ikke tilegnet læse/ skrivefærdigheder på dansk, og undervisningen kan/ skal derfor ikke tage udgangspunkt i læse/ skrive kompetencer. Det er vigtigt, at undervisningen, som på Espe skole, i tråd med folkeskolereformens benytter andre læringsformer, der motiverer elever til læring. Engelskundervisningen på Espe skole er i den forstand eksemplarisk for, hvordan man kan tilrettelægge og gennemføre engelskundervisning i de yngre klasser, i tråd med folkeskolereformens intentioner. En anden diskussion i forhold til reformen er, om vi i Faaborg-Midtfyn kommune skal starte endnu tidligere med engelsk undervisningen, da alle peger på, at gevinsten ved en times sprogstimulering 7

8 på engelsk i børnehaveklassen, er at børnene aktivt bruger sproget, tør tale engelsk med andre børn/ voksne på f.eks. ferier langt mere end børn, der starter senere på engelsk undervisningen. Derudover får børnene en langt bedre udtale, gevinsten ved at starte tidligt på sprogstimulering på engelsk i børnehaveklassen er rigtig stor i forhold til en forholdsvis lille investering. Med folkeskolereformen nye timer til undervisningsunderstøttende aktiviteter vil der også være tid i 0.kl til en ugentlig times sprogstimulering på engelsk. Viderudvikling af arbejdet med engelsk i børnehaveklassen på Espe skole: Skolen har stor succes med projekt engelsk i børnehaveklassen men bør dog overveje følgende: Hvordan vil skolen efter projektperiodens udløb arbejde videre med engelsk? Vil de fortsat (efter folkeskolereformen) tilbyde engelsk fra 0.kl eller fra 1.kl? Hvordan kan skolen i langt højere grad udnytte den positive medieomtale? Diskussion af arbejdet med den internationale profil, hvornår i skoleforløbet giver det mening at inddrage den internationale dimension i engelsk undervisningen? hvilke muligheder findes der f.eks. for samarbejde med andre skoler? Det kan være virtuelle samarbejder, venneklasser osv. Hvordan kan man i engelskundervisningen på Espe skole, udover de sproglige kundskaber, inddrage arbejdet med børn i andre lande, forståelse for andre kulturer som også er en del af engelskfaget. Eleverne har på Espe skole med tidlig engelsk fra 0.kl fået mulighed for at udvikle engelskkundskaber; hvordan tilgodeser vi eleverne, sådan at de også fremover får passende engelsk-faglige udfordringer? Der bør allerede nu indledes et samarbejde med Nordagerskolen om dette. Det næste skridt i udviklingen af projekt engelsk i børnehaveklassen kan være udviklingen af en international linje, for elever, der har de engelskfaglige kompetencer og interesser, og børn af udenlandske forældre, der er udstationeret i Danmark. Endelig ville det være relevant, at gennemføre kvantitative undersøgelser at, engelskkompetencerne hos elever, der har påbegyndt engelskstimulering/-undervisning tidligt er målbart bedre end hos elever, der påbegynder engelskundervisningen senere. 8

9 Bilag: Spørgeskema til forældre Resultater spørgeskema undersøgelse til forældre om engelsk i børnehaveklassen Interview med skoleleder Interview med underviser i engelsk i bh. klassen Interview med elever Forældre besvarelser af interview spørgsmål 9

10 Spørgeskema til forældre Udsagn Helt enig Enig Ved ikke Mindre enig 1. Det er en god ide at starte med engelsk i børnehaveklassen 2. Mit barn er glad for at, engelsk er en del af børnehaveklassens skema 3. Undervisningen i engelsk i børnehaveklassen giver mit barn lyst til at bruge og lære engelsk Uenig 4. Mit barn fortæller om engelsk undervisningen hjemme 5. Mit barn bruger engelske gloser i forbindelse med fjersyn, computerspil, musik 6. Mit barn bruger engelsk gloser i forbindelse med leg med kammerater 7. Det er godt at engelsk i børnehaveklassen foregår to gange om ugen 8. Jeg forventer mit barns færdigheder i engelsk gennem skoleforløbet styrkes generelt gennem tidlig indsats. 10

11 Spørgeskemaundersøgelse til forældre om engelsk i børnehaveklassen: Forældrene i 0.kl er blevet bedt om at besvare spørgeskema. Alle 20 forældre i klassen har besvaret skemaet. Alle forældre er helt enige, eller enige i at engelsk i 0.kl er en god ide. Alle forældre er helt enige eller enige i at barnet er glad for at have engelsk i 0.kl Næsten alle forældre fortæller, at deres barn fortæller om engelskundervisningen derhjemme. Alle forældre er helt enige eller enige i at deres barn bruger engelske gloser derhjemme i forbindelse med fjernsyn, computer, spil og musik. Alle forældre forventer at deres barns engelsk styrkes generelt gennem tidlig indsats. Engelsk i børnehaveklassen Det er en god ide med eng. I 0.kl 2. Mit barn er glad for engelsk er en del af 0.kl skema 3. Undervisningen i engelsk i 0.kl giver mit barn lyst til at bruge og lære det engelske sprog 4.Mit barn fortæller om engelsk undervisningen hjemme 5. Mit barn bruger engelske gloser i forbindelse med fjernsyn computerspil og musk 6. Mit barn bruger engelske gloser i forbindelse med leg med kammerater 7. Det er godt at engelsk foregår to gange om ugen 8. Jeg forventer, at mit barns færdigheder i engelsk styrkes generelt gennem tidlig indsats Helt enig Enig ved ikke Mindre enige 11

12 Interview skoleleder: Hvordan vil du beskrive en stærk sprogfaglig, international profil? Hvorledes har du/ I på Espe skole arbejdet med at styrke jeres sprogfaglige/ internationale profil? Det skulle være samarbejde med skoler i andre lande, det er vi slet ikke i gang med nu. Jeg håber når de små her er vokset op med det, så kommer vi i gang med det internationale. Men det har også været en svær periode vi har startet forsøget op i med skolesammenlægningen og lockouten i år. Der har været mange ting ind over. Hvordan kommer det til udtryk i jeres dagligdag på skolen? Det kan man ikke se direkte på skolen. Hvilken betydning har projektet Engelsk i børnehaveklassen haft for Espe skole? Medierne har været mere interesserede end jeg egentlig havde forventet, og nu kommer medierne igen af sig selv for at følge op på projektet. Der har været stor pressebevågenhed. Både fra aviser, radio og fjersyn. Der er blevet skrevet en hel del artikler om Espe skoles arbejde med engelsk i børnehaveklassen. Det internationale institut på Københavns universitet har skrevet om os, så har der været free lance journalister som har været og spørge til det. Jeg havde håbet det kunne tiltrække børn fra friskoler, men det har jeg ikke umiddelbart indtryk af det har gjort. Men jeg tror nogen af friskolerne også har indført tidligere sprogstart. Forældrene er glade for engelsk i 0.kl og synes det er et positivt tiltag. Nu med folkeskolereformen bliver engelsk indført fra 1.kl, men hvis det ikke var sket var vi fortsat med det på Espe skole. Hvad har projektet tilført af merviden/ værdi til Espe skole Det har tilført at vi arbejder lidt anderledes med sproglig opmærksomhed, at der er kommet mere sproglig opmærksomhed. Metoden med at arbejde meget legende smitter også af. Jeg synes, jeg kan se det bliver mere almindeligt mere accepteret at man laver sit eget undervisningsmateriale. Den sidegevinst har der også været Forældrene fortæller deres børn synes det er sjovt, de hører engelske ord, vendinger derhjemme. Nu i år 2, kan jeg fornemme at forældrene er lidt mere forberedte, vi kan høre børnene gerne vil tale engelsk derhjemme. Det bliver spændende når nogen af børnene har været hele forløbet igennem, og det bliver sjovt 12

13 at høre hvad engelsk læreren på mellemtrinet siger, synes om børnenes engelsk kundskaber i 3.kl. Jeg tror det hjælper på det med børnenes blufærdighed i forhold til at bruge sproget, vi kan høre når de har haft engelsk i skolegården så kommer de og hilser på os på engelsk. 2. kl som ikke har engelsk har været lidt misundelige, de har sagt hvorfor skal de små have engelsk når vi ikke skal Hvad bruger skolen dette til? Det har skolen højnet skolens faglige stolthed, vi er blevet nogle centimeter højere. Skolen har profiteret af det på mange måder, hele skolen, både elever, lærere og forældrenes indstilling er blevet højnet. Så udgiften på 1 time i 0.kl og 2 timer i 1.kl og 2.kl er pebernødder i forhold til udbyttet. Når jeg taler med folk jeg møder rundt omkring, så er kommentaren hold da op, hvordan er det Hvorledes vil I fortsætte med engelsk i børnehaveklassen efter projektperiodens udløb? Meningen med det var, det var en raket der skulle vokse sig naturlig større, hvis vi på nogen måde har råd til det vi vil fortsætte med det. Den nye reform giver 10 timer mere i 0.kl. Hvis det på nogen måde kan passes ind med den nye reform og vi kan højne niveauet i 0.kl så skal det også fortsætte. Hvis I skulle udvikle projektet, hvad skulle der så mere til? Mindre af? Det vi drømte om, da vi startede med at tænke tanker om engelsk i 0.kl, var om noget af den øvrige undervisning kunne foregå på engelsk. Det var måske illusorisk, men det var en drøm. Men måske kunne det være en mulighed, når eleverne kommer på Nordagerskolen (overbygningsskolen) at man laver en international linje, som kunne pege videre mod internationalt gymnasium. Jeg synes når vi løfter fra grunden, skal vi løfte hele vejen op. 13

14 Interview underviser i begynderengelsk: Hvordan synes du engelsk i børnehaveklassen har været med til at styrke Espe skoles sprogfaglige profil? - Det er blevet en del af skolens identitet af vi har engelsk projektet. Forældrene har været med til at sige til deres børn hjemmefra, nu skal I op og have engelsk, det er noget helt særligt. - 2.klasse er slemt jaloux og meget bevidste om de er de eneste på skolen der ikke har engelsk. De glæder sig rigtig meget til næste år hvor de også skal have engelsk. - Eleverne tænker mere over de skal have engelsk, glæder sig mere til de skal have engelsk Hvordan har engelsk i børnehaveklassen været med til at styrke Espe skoles internationale profil? - Det har vi ikke arbejdet med. Hvad har engelsk i børnehaveklassen betydet for elevernes engelsk sproglige kompetencer? - Det giver en bevidsthed og sproglig opmærksomhed på det danske sprog, når man lærer et andet sprog. F.eks. er en sætning på engelsk bygget op lidt anderledes end på dansk, det er man nødt til at snakke med dem om. - De bliver nogen der bare snakker engelsk, imodsætning til børn der er hammer dygtige på engelsk men generte for at bruge det, bliver de her børn nogen der bare bruger det. De fortæller f.eks. de var i Italien, og kunne selv sige jeg vil have en is. De tør godt ud at snakke engelsk. - Forleden var der en journalist i klassen og de skulle sige engelske sætninger til mig, de gjorde det bare. - Hvad har engelsk i børnehaveklassen betydet for elevernes forståelse af andre kulturer, børn i andre lande? - Vi har ikke haft meget med andre kulturer, vi har haft travlt med at lege, lære ordene. Vi har flygtigt berørt engelsk kultur, sådan gør de England, talt om flag. Hvilke udfordringer har der været som underviser i engelsk i børnehaveklassen for dig som lærer - At børnene slet ikke kan læse overhovedet. De kan talremsen, men ikke læse tallene. Det har været svært at tilrettelægge en undervisning hvor man ikke må bruge tal og bogstaver. Det er jo noget af det de lærer i børnehaveklassen. - Jeg har brugt flashcards hver gang de skulle lære nye, flashcards hvor jeg har tegnet ordene, dem har vi brugt til forskellige lege for at lære ordene. - Det er vigtigt det er sjovt hele tiden, det skal ikke v ære bogligt, det skal være de sjove lege, de skal glæde sig til det. - At huske opmærksomheden på de skal lære ikke at være generte, f.eks. kan man lave råbekor, så glemmer de fuldstændig at være generte. - Det skal være ikke boglig undervisning, det er ikke noget med at sidde stille, det er ud at 14

15 lege - Undervisningsmaterialer uden skriftlighed har været svære at finde. Jeg har i stedet brugt alt hvad jeg har lært af lege Hvilke fordele ser du ved engelsk i børnehaveklassen? - De har en begejstring over faget, de er stolte fordi det er noget andre ikke kan. - Eleverne har nemmere ved udtalen, de kan bare det der med at krølle tungen rigtigt. - Det ligger godt i munden på dem - Stoltheden over at bruge sproget er meget meget mere umiddelbar i 0-kl - De synes det er sjovt at gentage legen flere gange, det er en fordel når man skal lære nye ord. Hvilke ulemper ser du ved engelsk i børnehaveklassen? - Kun det med tiden, der er for lidt tid i 0. Der er i forvejen et stramt program som skal nås. Supplerende kommentarer: - Læsetilegnelsen skal de have lov til at have på dansk, først derefter introducere engelsk skriftsprog. - Der er også en grænse for hvor meget man kan fylde på dem 15

16 Interview Børnehaveklasseleder: Hvordan synes du engelsk i børnehaveklassen har været med til at styrke Espe skoles sprogfaglige profil? - Det er blevet attraktivt, det har været fantastisk at se hvordan Lene (læreren) har været til at få børnene med, fordi hun er så kreativ og finder på legende aktiviteter. Hvordan har engelsk i børnehaveklassen været med til at styrke Espe skoles internationale profil? - Det har vi ikke arbejdet med. Hvad har engelsk i børnehaveklassen betydet for elevernes engelsk sproglige kompetencer? - Det er inspirerende og spændende. - De bliver meget hurtige fortrolige med det. De er meget mere modige og ikke bange for at sige noget forkert. - De lever sig ind i det. Det styrker deres sproglige opmærksomhed i det hele taget. Hvilke fordele ser du ved engelsk i børnehaveklassen? - De har en begejstring over faget, de er stolte fordi det er noget andre ikke kan. - Eleverne har nemmere ved udtalen, de kan bare det der med at krølle tungen rigtigt. - Det ligger godt i munden på dem - Stoltheden over at bruge sproget er meget meget mere umiddelbar i 0-kl - De synes det er sjovt at gentage legen flere gange, det er en fordel når man skal lære nye ord. Hvilke ulemper ser du ved engelsk i børnehaveklassen? - Som sådan ser jeg ikke nogen ulemper, andet end at det pensum vi i øvrigt har kan være svært at nå. Jeg synes det er enormt spændende. 16

17 Interview elever: Hvad synes I om at skulle have engelsk fra børnehaveklassen? Fordi det er sjovt at lære nogen andre ord, og så kan man også snakke med dem der er nede i et andet land. Fordi man lærer nye ord, hvis man skal op i udlandet kan man snakke med andre folk på engelsk Jeg har snakket med andre folk der kunne tale engelsk oppe i Kroatien. De kunne tale to forskellige sprog. Svensk og englandsk. Jeg kan godt lide at have engelsk fordi man bliver klogere af det. Hvad har I lært I engelsk timerne? Vi har lært vejret og familie og hello og goodbye og how are you og al sådan noget Og farver Og de tre bukke bruse på engelsk Hvordan har I brugt det I har lært? hvad bruger I engelsk til? At snakke med andre folk som taler engelsk Jeg laver engelsk derhjemme med min mor Hvad er godt ved engelsk i børnehaveklassen? Det er sjovt Man lærer rigtig meget og bliver klogere og klogere Hvad er dårligt ved engelsk i børnehaveklassen? Slet ikke noget, det er bare så sjovt Jeg vil have det helt op til 6.kl Jeg vil have det helt op til den højeste klasse 17

18 Interview forældre Forældrene ønskede ikke at blive optaget under interviewet, og valgte derfor at besvare spørgsmålene skriftligt. Hvad har det betydet for jer, som forældre, at jeres barn har haft engelsk i børnehaveklassen? - Det har været godt! Vi var lidt betænkelige i starten, men det har været rigtig godt - Det har ikke haft nogen direkte betydning for os, at vores barn har startet med engelsk i denne årgang. Vi har det rigtig godt med det og er glade for muligheden da vi ser at vores barn kan rumme det, og samtidig har styr på bl.a. dansk og matematik. - Da vores barn startede engelsk undervisning blev vi overraskede over, hvor mange ord han allerede kunne, først og fremmest fra hans leg med computerspil og tv - Det har været rigtig godt, især at lære ord igennem leg Hvordan har I kunnet/ se høre derhjemme at jeres barn har haft engelsk i fra børnehaveklassen? - Hun har snakket øvet mange engelske ord og set tegnefilm/ film på engelsk og forstået en del af det - Vores barn spørger meget til hvordan tingene hedder på engelsk - synger til One Direction og andet musik på engelsk - Hvis han hører ting fra fjernsyest radioen kan han spørge om hvad det betyder osv. - Vi taler også meget om hvilke ord vi bruger på dansk, som faktisk er engelske - Vores barn har gentagne gange fortalt, at han lytter efter engelske ord på tv og i sange i radioen. Vi har oplevet gengældelsens glæde er stor. - Vores barn har været meget interesseret i engelske ord, bl.a. på tøj - Siger nogle ord på engelsk - Er hurtig til at huske hvad ordene betyder - Hvilke fordele kan I se ved engelsk fra børnehaveklassen? - De små er meget modtagelige for ny læring - Det er en god ting, at det er leget indlæring - Vi tror fordelen er, at barnet hurtigere får bevisdsthed omkring hvor meget engelsk bliver brugt i vores dagligdag, da medierne bombarderer os med det hele tiden. Børnene bruger jo tablet, pc, wii og hører musik. Al dette bliver brugt uden problemer, på trods af de ikke kender sproget - Ved at starte i 0.kl kan engelsk let implementeres i tværfagligheden. Den faglige viden børnene får i matematik, om for eksemple tallen, kan samles op i engelskundervisningen, hvor rammen så vil være kendt for eleverne. - En anden oplagt mulighed jeg ser er at arbejdet tværfagligt med bl.a musik, melodi og rytme tulsyneladense størrer børnene i at få en god udtale - En stor fordel at underviseren bygger sin undervisning på inddragelse af sanglege, det tiltaler aldersgruppen - Børnene lærer hurtigere sproget, er ikke bange for at lære et nyt sprog. Det er sjovt at have engelsk når man bliver ældre og man kan hurtigere forstå det. 18

19 Hvilke ulemper kan I se ved engelsk i børnehaveklassen? - Ingen, det er super at de lærer sproget at kende i en tidlig alder, hvor de er mere åbne for nye ting - En del børn i 0.kl har ikke styr på det danske sprog og laver grammatiske fejl, de læsper, stammer eller har andre sproglige problemer der skal arbejdes. I 0.kl sættes der fokus på mange sproglige ting, og de skal i forvejen rigtig meget i de små klasser. Grundlæggende er vi tilhængere af at det danske sprog skal være på plads, før man lærer børnene et fremmedsprog. - I 0.kl er der 20 ugentlige timer til at nå fælles mål, og jeg kan derfor godt forstå hvis nogle forældre frygter, at der bliver for travlt. Børnene skal have tid til at fordøje tingene. 19

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær I juni 2013 indgik regeringen aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative om et fagligt løft af folkeskolen. Den nye folkeskole slår dørene op fra skolestart 2014. Intentionen med reformen af

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering Selvevaluering 2013 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2013... 4 Formål... 5 Undersøgelsen... 5 Fredagsmøderne... 6 Elevernes generelle trivsel på VGIE...

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sprog

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sprog Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sprog Det talte sprog kan være mangfoldigt. Det er vigtigt at være bevidst om alle facetter i sprogets verden, som eksempelvis det nonverbale sprog, talesprog,

Læs mere

3.kl Engelsk. Underviser: Pernille Kvarnstrøm Jørgensen. Skoleåret 2016/17

3.kl Engelsk. Underviser: Pernille Kvarnstrøm Jørgensen. Skoleåret 2016/17 3.kl Engelsk Underviser: Pernille Kvarnstrøm Jørgensen Skoleåret 2016/17 Det overordnede formål med engelskundervisningen er, at eleverne tilegner sig sproglig kommunikativ kompetence. Eleverne skal blive

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Case: Ledelsesmøde på. Kornager Skole

Case: Ledelsesmøde på. Kornager Skole Case: Ledelsesmøde på Kornager Skole Jørgen Søndergaard, Forskningsleder, SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Herluf Trolles Gade 11, 1052 København K, E-mail: js@sfi.dk September 2016 Casen

Læs mere

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016.

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016. Skemaet gennemføres blandt forældre i 0. klasse, 2. klasse og 4. klasse Forældrene vælges ud fra ét barn og svarer i forhold til dette barn Undersøgelsen gennemføres telefonisk af DST Survey Interviewinstruks:

Læs mere

Dagplejen Østbirk & Daginstitutionen Østbirk. Sproglig Udvikling FOR BØRN 0-6 ÅR

Dagplejen Østbirk & Daginstitutionen Østbirk. Sproglig Udvikling FOR BØRN 0-6 ÅR Dagplejen Østbirk & Daginstitutionen Østbirk Sproglig Udvikling FOR BØRN 0-6 ÅR Introduktion KÆRE FORÆLDRE Denne folder I nu sidder med, håber vi kan give jer inspiration mange år frem i forhold til jeres

Læs mere

Evalueringer fra 12 skoler der har afprøvet 14 dages intensiv svømning i skoleåret 2013/14

Evalueringer fra 12 skoler der har afprøvet 14 dages intensiv svømning i skoleåret 2013/14 Evalueringer fra 12 skoler der har afprøvet 14 dages intensiv svømning i skoleåret 2013/14 Skole Kølkær Skole Evaluering - Hvordan er der blevet taget imod ordningen fra eleverne forældrene lærerene? Alle

Læs mere

SMITTE-beskrivelse af fokus: Sammenhænge mellem dagtilbud og skole

SMITTE-beskrivelse af fokus: Sammenhænge mellem dagtilbud og skole SMITTE-beskrivelse af fokus: Sammenhænge mellem dagtilbud og skole SAMMENHÆNG Baggrund og forudsætninger EVALUERING Registrering og vurdering MÅL Hvad vil vi opnå? TEGN Hvordan kan vi se at vi er på vej

Læs mere

Hellig Kors Skole 2200 Kbh N

Hellig Kors Skole 2200 Kbh N Hellig Kors Skole 2200 Kbh N Velkommen til Hellig Kors Skole Hellig Kors Skole er en moderne folkeskole tæt på, hvor I bor. Vi har en blandet børne- og forældregruppe, hvor alle miljøer er repræsenteret.

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

FOLKESKOLEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE - ET SAMARBEJDE FOR BØRNENES SKYLD

FOLKESKOLEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE - ET SAMARBEJDE FOR BØRNENES SKYLD FOLKESKOLEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE - ET SAMARBEJDE FOR BØRNENES SKYLD Kære forældre I modtager denne folder, fordi I har et eller flere børn i folkeskolen i Frederiksberg Kommune En folkeskole, som vi

Læs mere

Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015

Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring. Gennem brug af digitale redskaber i det pædagogiske arbejde er

Læs mere

Styrk dit barns sprog 3-6 år

Styrk dit barns sprog 3-6 år Styrk dit barns sprog 3-6 år Illustration: Signe Lyhne Petersen Børn har en medfødt evne til at lære sprog (J.S. Bruner) Børns sproglige udvikling er vigtig fordi: Sproget er et redskab til kommunikation

Læs mere

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN BØRNEINDBLIK 5/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 5/2014 1. ÅRGANG 3. JUNI 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FOLKESKOLEREFORMEN ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN Omkring fire ud af ti elever i 7.

Læs mere

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk Marie Louise Exner www.vedsted-friskole.dk er en grundtvig-koldsk grundskole med børn fra børnehaveklasse til 10. klasse. Skolen vil give børnene et fælles skoleliv, der udover fagligheden udvikler deres

Læs mere

Skovvangskolen. Informationsfolder til. forældre. ved skolestart.

Skovvangskolen. Informationsfolder til. forældre. ved skolestart. Skovvangskolen. Informationsfolder til forældre ved skolestart. 1 Skovvangskolen vil med denne folder orientere forældrene om hvilke mål og forventninger, vi har til det kommende skole/hjem-samarbejde

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

Skraldindsamling 2014

Skraldindsamling 2014 Skolebladet Skraldindsamling 2014 FOLKESKOLEREFORM Som de fleste nok ved, blev folkeskolereformen vedtaget i folketinget sidste år. Det kommer til at betyde ændringer for jeres børn, skole-/hjemsamarbejdet

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching Elevcoaching Elevcoaching er en indsats, der i 4 år har været afprøvet i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem Plan T og elevernes skoler. Vi oplever, at elever der har været på Plan T, kan

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Folkeskolereformen. Folkeskolereformen erfaringer efter år 1 Hvad har vi lært og hvordan tænkes år 2?

Folkeskolereformen. Folkeskolereformen erfaringer efter år 1 Hvad har vi lært og hvordan tænkes år 2? Folkeskolereformen ÅR 2 Folkeskolereformen erfaringer efter år 1 Hvad har vi lært og hvordan tænkes år 2? Folkeskolereformen trådte i kraft i august 2014. Ét år er gået, og vi vil i dette nyhedsbrev give

Læs mere

Midtvejsevaluering læringsforsøg 2013/2014

Midtvejsevaluering læringsforsøg 2013/2014 Midtvejsevaluering læringsforsøg 2013/2014 Titel Skole Mål (Læringsforsøgets titel) Låsby Skole Læringsforsøgets helt overordnede formål er inklusion i/fra 0.klasse = At eleverne fra specialklasserækken

Læs mere

Klarup Skole - International profilskole i Aalborg Kommune

Klarup Skole - International profilskole i Aalborg Kommune Klarup Skole - International profilskole i Aalborg Kommune INDLEDNING I takt med at samfundet i stadig stigende grad bliver internationaliseret, stiger behovet for at sætte fokus på internationalisering

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011

Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011 Tilsynsrapport 2015 Langsø Friskole Onsdag den 12. august 2015 Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011 Tilsynsrapporten

Læs mere

Evaluering af børnesamtalen

Evaluering af børnesamtalen Evaluering af børnesamtalen 15. august - 14. oktober 2011 Statsforvaltningernes evaluering af børnesamtalen 1. Indledning I resultatkontrakt 2011 er der fastsat et krav om, at statsforvaltningerne i 2011

Læs mere

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Børnerapport 3 Juni 2007 Opdragelse 2007 En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Kære medlem af Børne- og Ungepanelet Her er den tredje børnerapport fra Børnerådet til dig. Rapporten handler

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

ET SKRIDT AD GANGEN Erfaringer fra arbejdet med digitale redskaber i kommunale dagtilbud

ET SKRIDT AD GANGEN Erfaringer fra arbejdet med digitale redskaber i kommunale dagtilbud Et skridt ad gangen 1 ET SKRIDT AD GANGEN Erfaringer fra arbejdet med digitale redskaber i kommunale dagtilbud Hver dag arbejder de danske kommuner for at udvikle dagtilbud af høj kvalitet. Det er her

Læs mere

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller Bliss er mit liv Hayla Søndergaard fortæller Præsentation Jeg hedder Hayla Søndergaard. Jeg er 20 år og har CP. Jeg bor på Østerskoven i Hobro - her har jeg boet de sidste 3 et halvt år.. Jeg er lidt brasiliansk

Læs mere

Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE. Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst?

Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE. Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst? Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst? Side 1 Vi bruger alle læringsstilene, men mest 2 eller 3. Så find dine stærkeste stile, og

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Evaluering af virtuel undervisning den 30. januar 2008

Evaluering af virtuel undervisning den 30. januar 2008 Virtuel undervisning 1 Side 1 af 7 1v Helsingør Gymnasium Evaluering af virtuel undervisning den 30. januar 2008 Oversigt over spørgsmål 1. Var opgaven i engelsk af passende længde? 2. Var opgaven i engelsk

Læs mere

Formålet med dansk: Et mangesidigt sprogligt fællesskab: lytte tale læse skrive. (Uddybning af mål se årsplan og Fælles mål).

Formålet med dansk: Et mangesidigt sprogligt fællesskab: lytte tale læse skrive. (Uddybning af mål se årsplan og Fælles mål). Evaluering DA april 2012 Dansk i DA april 2012. Karin Tychsen Formålet med dansk: Et mangesidigt sprogligt fællesskab: lytte tale læse skrive. (Uddybning af mål se årsplan og Fælles mål). Alle bogstaver

Læs mere

Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 ikke

Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 ikke Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 Sommerferien nærmer sig og dermed også næste skoleår. Et skoleår, hvor en ny Folkeskolereform og nye arbejdstidsregler for

Læs mere

ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN.

ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN. ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN. Sociale mål: At hver elev oplever glæde og tryghed ved at gå på skolen. At eleverne for tryghed til lærerne og hinanden. At hver enkelt elev har mod på, og lyst til, at fortælle

Læs mere

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog.

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog. Læseplan for engelsk fra 0. 2. klasse Engelskundervisningen fra 0. 2. klasse tilstræber en alsidig, eksperimenterende, varieret og særdeles udviklende undervisning. I arbejdet med engelsk i indskolingen

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat juni 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler

Læs mere

Evaluering af MatNatVerdensklasse projekt C Natur/teknikdelen

Evaluering af MatNatVerdensklasse projekt C Natur/teknikdelen Lektor Ole Goldbech Vestergårdsvej 7 DK - 3630 Jægerspris +45 47 52 33 36 ole.goldbech@skolekom.dk 28. maj 2004 Evaluering af MatNatVerdensklasse projekt C Natur/teknikdelen Evalueringen omfatter dels

Læs mere

Et mangesidigt sprogligt fællesskab: lytte tale -læse skrive. (Uddybning af mål se årsplan og Fælles mål).

Et mangesidigt sprogligt fællesskab: lytte tale -læse skrive. (Uddybning af mål se årsplan og Fælles mål). Evaluering af DA dec. 2012. Dansk: Lærer: Karin Tychsen Formålet med dansk: Et mangesidigt sprogligt fællesskab: lytte tale -læse skrive. (Uddybning af mål se årsplan og Fælles mål). Siden vi begyndte

Læs mere

Et fagligt løft af hele skoleforløbet. Elevernes faglighed, læring og trivsel. Fagopdelte timer og tid til understøttende undervisning

Et fagligt løft af hele skoleforløbet. Elevernes faglighed, læring og trivsel. Fagopdelte timer og tid til understøttende undervisning 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen

Læs mere

SKOLERNE I SNEKKERSTEN

SKOLERNE I SNEKKERSTEN udskoling SKOLERNE I SNEKKERSTEN INTERNATIONAL DESIGN & MEDIE SCIENCE BODY & BUSINESS 4 UDSKOLINGSLINJER PÅ SKOLERNE I SNEKKERSTEN TIDSPLAN FOR VALG AF LINJER 2016-2017 19/1 Informationsfolder udleveres

Læs mere

Formål for børnehaveklassen

Formål for børnehaveklassen Formål for børnehaveklassen 1. Undervisningen i børnehaveklassen skal være med til at lægge fundamentet for elevernes alsidige udvikling ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Sådan kan jeg støtte mit barn i skolestarten.

Sådan kan jeg støtte mit barn i skolestarten. Indhold Sådan kan jeg støtte mit barn i skolestarten. Til forældrene side 1 Folkeskoleloven om børnehaveklassen side 2 Børnehaveklassens overordnede mål side 2 Undervisningen i børnehaveklassen side 2

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole

Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole Dato Tid Indhold Onsdag d. 20.-11 9.00 14.00 Deltage i undervisningen: Fremlæggelse på afgangsholdet om deres studietur til Montenegro og besøg

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Ansvarlige Relationer

Ansvarlige Relationer 1 gør Corporate Responsibility til en del af kundens hverdag Målgruppe Forældre med børn på 5 7 år og folkeskole lærere der underviser børn på 5 7 år. Kampagnemål Et vigtigt initiativ i s Corporate Responsibility

Læs mere

Selam Friskole. Tyrkisk. Målsætning og læseplan

Selam Friskole. Tyrkisk. Målsætning og læseplan Selam Friskole Tyrkisk Målsætning og læseplan September 2009 Målsætning: Stk. 1. Formålet med undervisning i tyrkisk er, at eleverne videreudvikler deres sproglige og kulturelle kompetence og deres erfaringer

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin Engelsk: Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE forældre i 7. årgang - 2012/13 Til forældre med elever i overbygningen Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle forældre med

Læs mere

Forældreguide til Zippys Venner

Forældreguide til Zippys Venner Forældreguide til Indledning Selvom undervisningsmaterialet bruges i skolerne af særligt uddannede lærere, er forældrestøtte og -opbakning yderst vigtig. Denne forældreguide til forklarer principperne

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. ENGELSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Hvordan kan jeg støtte mit barns sprogudvikling?

Hvordan kan jeg støtte mit barns sprogudvikling? Hvordan kan jeg støtte mit barns sprogudvikling? Få svarene her. Forældrefolder Langmark Kære Forældre Vi vil med denne folder give inspiration til, hvad du kan gøre for at støtte dit barn i at udvikle

Læs mere

Dit valg!fag 2015 2016

Dit valg!fag 2015 2016 Dit valg!fag 2015 2016 Kano Vil du gerne lære at padle kano? Friluftsliv Da vi laver et halvårs forløb på kun ca. 3 måneder, må du påregne at få senere fri fra valghold, hvis du vælger kanoholdet. Til

Læs mere

Evaluering af Hvidovre Kommunes talenthold 2013-2014. Forfatterlab; Science; Innovation og Design; Engelsk; Matematik

Evaluering af Hvidovre Kommunes talenthold 2013-2014. Forfatterlab; Science; Innovation og Design; Engelsk; Matematik Evaluering af Hvidovre Kommunes talenthold 2013-2014 Forfatterlab; Science; Innovation og Design; Engelsk; Matematik Juli, 2014 Indledning Hvidovre Kommunes etablering af talenthold indgår som en del af

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1

Indholdsfortegnelse 1 Indhold Indholdsfortegnelse 1 1 Forældreskema år 2014 10 1.1 2014 - FQ001: Er [Barnets navn] en dreng eller en pige?........................... 11 1.2 2014 - FQ002: Hvad er din relation til [Barnets navn]?............................

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

Beskrivelse af forløb:

Beskrivelse af forløb: Beskrivelse af forløb: I engelskundervisningens første år lægges vægten på det mundtlige arbejde. Eleverne skal gennem en legende, kreativ og fantasifuld tilgang opbygge ordforråd, kommunikative færdigheder

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Evalueringsrapport 2011

Evalueringsrapport 2011 Evalueringsrapport 2011 Undervisningen på Odder lille Friskole tager udgangspunkt i skolens egne læseplaner. Disse er blevet til på baggrund af Folkeskolens Fælles Mål samt ud fra skolens praksis i den

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

Sociale færdigheder på skoleskemaet

Sociale færdigheder på skoleskemaet Sociale færdigheder på skoleskemaet Skal vi nu ha pasbest igen? en elev forvekslede tydeligvis skolens omfattende problemer med asbest med skolens store indsats for at udvikle børnenes personlige kompetencer

Læs mere

Sammenfatning af lærerevaluering i 1v November 2007

Sammenfatning af lærerevaluering i 1v November 2007 Lærerevaluering november 2007 Side 1 af 8 1v Helsingør Gymnasium Sammenfatning af lærerevaluering i 1v November 2007 Nedenstående er en sammenfatning af den første lærerevaluering, der er gennemført i

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Statusanalysen Syvstjerneskolen 2011 DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler 1. Svaroversigt Skole 1 Lærer 43 Forældre 48 Elev 185 1 2. Elevernes svar 9a: Jeg er glad for at gå i skole

Læs mere

Specialkonsulent Mads Egsholm. Kære Mads Egsholm

Specialkonsulent Mads Egsholm. Kære Mads Egsholm 26. august 2015 Specialkonsulent Mads Egsholm Kære Mads Egsholm Hermed en beskrivelse af studietiden på Skolen på Nyelandsvej. Langt den overvejende tid er placeret i et bånd klokken 08:00-08:25 hver dag

Læs mere

ENGELSK. Vi henviser til kompetencemål for faget beskrevet i Forenklede Fælles Mål.

ENGELSK. Vi henviser til kompetencemål for faget beskrevet i Forenklede Fælles Mål. ENGELSK Den følgende beskrivelse af faget engelsk på Friskolen Øster Egesborg tager sit udgangspunkt i Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål (2015). Der er dog visse områder, vi har valgt at

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere