Engelsk fra børnehaveklassen på Espe skole Evaluering august 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Engelsk fra børnehaveklassen på Espe skole Evaluering august 2013"

Transkript

1 Engelsk fra børnehaveklassen på Espe skole Evaluering august

2 Evaluering Engelsk i børnehaveklassen og engelsk undervisning i 1. og 2.kl på Espe Baggrund for projektet: Espe skole fik i 2011 tildelt ressourcer til udviklingsprojektet Engelsk fra børnehaveklassen Dette betød at de børn der startede i 0.kl i 2011 skulle have en times engelsk om ugen i 0.kl, 1.kl, og 2.kl. Projekt engelsk i børnehaveklassen er et udviklingsarbejde, der understøtter arbejdet med temaerne verdensborger og verdenssprog i Faaborg-Midtfyn kommunes skolepolitik. I skolepolitikken står der under temaet verdenssprog at vi vil kendes på, at der er fokus på de basale fag: dansk, engelsk, matematik og IT. Med hensyn til temaet verdensborger vil vi kendes på, at børn og unge får øje for andre og andet end det nære og det kendte. Projekt engelsk i børnehaveklassen understøtter ikke blot skolepolitikken, men i høj grad også kommunens internationale strategi, hvor målsætningen er at være en kommune med et internationalt udsyn, hvor internationalt samarbejde er en forankret del af kommunens politik. Mål for projektet er at: give Espe Skole en stærkere sprogfaglig/ international profil eleverne allerede fra bh. klassen stifter bekendtskab med engelsk sprog og kultur styrke den internationale dimension i undervisningen (i løbet af elevernes skoletid). give eleverne, forståelse for sprog som redskab til kommunikation med børn i andre lande. Beskrivelse af projektet: Sprogstimuleringen på engelsk foregår 2 gange om ugen i 0.kl. 1x15min og 1x30 min. 1. og 2. kl får en lektion om ugen. De første elever, der startede med engelsk i 0.kl skal efter sommerferien starte i 2. kl. Det betyder at alle elever (0.kl. 6.kl) på Espe skole vil have engelsk på skoleskemaet. Sprogstimulering på engelsk i 0.kl er blevet varetaget af skolens engelsklærer i indskolingen, med børnehaveklasselederen som støtte. I 1. og 2.kl er det engelsklæreren alene, der har stået for undervisningen. Sprogstimuleringen på engelsk i børnehaveklassen har taget udgangspunkt i, at det var 6-årige børn, som endnu ikke læser og skriver. Det har betydet at al undervisningen har taget udgangspunkt i leg, bevægelse, drama, musik, rim og remser. Børnene har fået mulighed for at blive fortrolige med engelske gloser, fået mulighed for at afprøve de ord, de har lært i forskellige situationer, såsom lege, drama, spil osv. Evaluering af projektet: 2

3 Formålet med evalueringen er: at afdække i hvor høj grad de opstillede mål bliver nået hvad skal justeres elle ændres, hvad skal der mere af, hvad skal der mindre af udbrede erfaringerne fra projektet til hele skolevæsenet i hele FMK Evalueringsform: Evalueringen af projektet er opbygget dels som en kvalitativ evaluering, baseret på interviews med de involverede, (dvs. skoleleder, underviser, børnehaveklasseleder, forældre og elever) og dels en evaluering baseret på spørgeskema til forældre, hvis børn går i 0.kl Status på arbejdet med målene på grundlag af spørgeskemaer og interviews: 1. Stærkere sprogfaglig profil på Espe skole: Interviews med leder, lærer, skoleleder peger alle på at det i høj grad er lykkedes at give skolen en stærkere sprogfaglig profil, alle er meget bevidste om, at engelsk i børnehaveklassen er noget særligt, og de mange positive tilbagemeldinger fra børn og forældre har gjort, at skolen har fået en ny og større faglig stolthed på området. Skolen er også i pressen generelt blevet kendt for at arbejde med tidlig engelsk. Det er blevet attraktivt blandt skolens pædagogiske personale, elever og forældre, at skolen har engelsk som prioriteret fagligt område. Spørgeskemaundersøgelsen viser, at alle forældre er helt enige eller enige i, at det er en god ide med engelsk i 0.kl., og at deres barn er glad for engelsk undervisningen. Nogle forældre giver dog i besvarelse af interviewspørgsmålene udtryk for, at de i starten var betænkelige ved tanken om, at deres at børn skulle starte med engelsk allerede i børnehaveklassen. Det har været godt! Vi var lidt betænkelige i starten, men det har været rigtig godt Vi har det rigtig godt med det og er glade for muligheden, da vi ser at vores barn kan rumme det, og samtidig har styr på bl.a. dansk og matematik Skolelederen siger bl.a. Der har været stor pressebevågenhed. Både fra aviser, radio og fjersyn. Der er blevet skrevet en hel del artikler om Espe skoles arbejde med engelsk i børnehaveklassen. Det internationale institut på Københavns universitet har skrevet om os, og så har der været free-lance journalister som har været og spørge til det. Det har skolen højnet skolens faglige stolthed, vi er blevet nogle centimeter højere. 3

4 Skolen har profiteret af det på mange måder, hele skolen, både elever, lærere og forældrenes indstilling er blevet højnet. Så udgiften på 1 time i 0.kl og 2 timer i 1.kl og 2.kl er pebernødder i forhold til udbyttet. Det har tilført at vi arbejder lidt anderledes med sproglig opmærksomhed, at der er kommet mere sproglig opmærksomhed. Metoden med at arbejde meget legende smitter også af. Underviser i engelsk: Det er blevet en del af skolens identitet af vi har engelsk projektet. Forældrene har været med til at sige til deres børn hjemmefra, nu skal I op og have engelsk, det er noget helt særligt. Eleverne tænker mere over de skal have engelsk, glæder sig mere til de skal have engelsk Det giver en bevidsthed og sproglig opmærksomhed på det danske sprog, når man lærer et andet sprog. F.eks. er en sætning på engelsk bygget op lidt anderledes end på dansk, det er man nødt til at snakke med dem om. Opsummering: Skolen har i grad formået at skabe opmærksomhed omkring engelsk i børnehaveklassen, der har været massiv opmærksomhed fra mediernes side for projektet. På skolen har projektet været med til at øge fokus på sproglig opmærksomhed Projektet har givet en øget faglig stolthed blandt personalet på skolen Forældrene synes alle det er godt med engelsk i børnehaveklassen, da de kan se deres børn lærer rigtig meget og bruger det de lærer 2. At eleverne allerede fra børnehaveklassen stifter bekendtskab med engelsk sprog og kultur: Det er i høj grad lykkedes for skolen allerede fra børnehaveklassen at præsentere eleverne for engelsk sprog og kultur. Forældre, elever, lærer, bh.klasseleder og skoleleder fortæller alle eleverne er glade for begynder engelsk i børnehaveklassen. Eleverne bruger engelske gloser på skolen, de hilser på lærerne på gangen på engelsk, hvis de møder dem efter en engelsk time, de bruger engelsk på ferier, i forbindelse med spil, tv. De spørger forældre om hvad ordene hedder på engelsk. Spørgeskemaundersøgelsen viser alle forældre er helt enige eller enige i at undervisningen i engelsk i 0.kl giver mit barn lyst til at lære og bruge det engelske sprog Spørgeskemaundersøgelsen viser også alle forældre ikke synes der er nogen ulemper ved at begynde med engelsk i børnehaveklassen. Forældrene siger bl.a 4

5 Børnene lærer hurtigere sproget, er ikke bange for at lære et nyt sprog. Det er sjovt at have engelsk når man bliver ældre og man kan hurtigere forstå det. Forældrene siger: Hun har snakket øvet mange engelske ord og set tegnefilm/ film på engelsk og forstået en del af det Vores barn spørger meget til hvad tingene hedder på engelsk synger til One Direction og andet musik på engelsk Hvis han hører ting fra fjernsynet radioen, kan han spørge om hvad det betyder osv. Eleverne er selv bevidste om hvad de har lært, og fortæller bl.a Vi har lært vejret og familie og hello og goodbye og how are you og al sådan noget Og farver Og de tre bukke bruse på engelsk De fortæller, at de synes, det er rigtig sjovt at have engelsk, fordi det betyder, at de kan tale med folk i andre lande, at de bliver meget klogere, lærer rigtig meget og at engelsk er rigtig sjovt. De vil rigtig gerne fortsætte med at have engelsk. Jeg vil have det helt op til den højeste klasse Eleverne er langt mere umiddelbare og glade for at bruge sproget i 0.kl end på senere klassetrin, hvor de bliver mere generte og først eftrhånden bliver trygge ved at sige noget på et fremmedsprog i timerne. Umiddelbart har en eleverne en meget bedre udtale, de har nemmere ved at krølle tungen Underviseren siger bl.a: Eleverne har nemmere ved udtalen, de kan bare det der med at krølle tungen rigtigt. De bliver nogen, der bare snakker engelsk. I modsætning til børn, der er hammer dygtige på engelsk men generte for at bruge det, bliver de her børn nogen der bare bruger det. De fortæller f.eks. de var i Italien, og kunne selv sige jeg vil have en is. De tør godt ud at snakke engelsk. Opsummering: Generelt tegner der sig et billede af at alle elever, forældre, lærere, leder og bh.kl.leder er rigtig glade for engelsk i børnehaveklassen. De peger alle på, at fordelene er: børnenes umiddelbare begejstring ved at lære børnene er ikke generte for at bruge sproget, både i engelsk timerne, på skolen, derhjemme eller ude i verden børnene har meget lettere ved udtalen 5

6 arbejdet med engelsk giver en øget sproglig bevidsthed på dansk Alle fortæller også, at det er vigtigt, at undervisningen tager udgangspunkt i leg, musik, drama, rim og remser. Det er vigtigt, at der er respekt for det er små børn, som endnu ikke har lært at læse og regne; undervisningen skal derfor ikke bygge på bogstaver og tal. Spørger man forældre, leder, underviser og børnehaveklasseleder om ulemper ved at starte i engelsk er alle enige om, at der ingen ulemper er. Det er mere et spørgsmål om at have tid nok. 3. At styrke den internationale dimension i undervisningen (i løbet af elevernes skoletid) og give eleverne forståelse for sprog som redskab til kommunikation med børn i andre lande. Evalueringen viser at skolen i høj grad har koncentreret sig om at udvikle legebaseret undervisning for 0-2.kl, hvor elever lærer og aktivt bruge det engelske sprog, og endnu ikke har udviklet arbejdet med den internationale dimension. Om at styrke den internationale dimension i undervisningen og give eleverne forståelse for sprog som redskab til kommunikation med børn i andre lande sige skolelederen: Det skulle være samarbejde med skoler i andre lande, det er vi slet ikke i gang med nu. Jeg håber, når de små her er vokset op med det, så kommer vi i gang med det internationale. Men det har også været en svær periode vi har startet forsøget op i med skolesammenlægningen og lockouten i år. Der har været mange ting ind over. Det vi drømte om, da vi startede med at tænke tanker om engelsk i 0.kl, var om noget af den øvrige undervisning kunne foregå på engelsk. Det var måske illusorisk, men det var en drøm. Men måske kunne det være en mulighed, når eleverne kommer på Nordagerskolen (overbygningsskolen), at man laver en international linje, som kunne pege videre mod internationalt gymnasium. Jeg synes, at når vi løfter fra grunden, så skal vi løfte hele vejen op. Eleverne er dog ret bevidste om at engelsk bruges til at kommunikere med folk og børn i andre lande. Når man spørger dem om hvad de bruger engelsk til, svarer de: Fordi man lærer nye ord, hvis man skal op i udlandet kan man snakke med andre folk på engelsk Jeg har snakket med andre folk der kunne tale engelsk oppe i Kroatien. De kunne tale to forskellige sprog, svensk og engelsk. Opsummering: Arbejdet med at styrke den internationale dimension, og at give eleverne forståelse for sprog som redskab til kommunikation i andre lande er tydeligst den del af projektet engelsk i 6

7 børnehaveklassen, der har været mindst fokus på. Dette kan skyldes der har været en skolesammenlægning inde over i projektets første leveår og en lock-out i indeværende år. Det giver dog alligevel stof til eftertanke, og det bør diskuteres Hvordan og hvornår skal der arbejdes med den internationale dimension på Espe skole i forbindelse med engelsk i børnehaveklassen? Er det først senere i forløbet, når børnene er blevet lidt ældre? Konklusioner og refleksioner over det videre arbejde med engelsk i børnehaveklassen: Konklusioner: Evalueringen af tidlig engelsk fra 0.kl på Espe skole peger på følgende: Alle involverede, forældre, elever, underviser, bh.kl leder, skoleleder udtrykker stor glæde og begejstring for projektet Alle peger på, at succesen skyldes den legende sprogundervisning, der målrettet tager udgangspunkt i, at det er yngre børn uden læse/ skrivefærdigheder Alle peger på, at børnenes umiddelbarhed glæde ved at lære, skinner igennem, at de bruger sproget langt mere aktivt i kommunikation, end børn der starter senere på sprogundervisningen Alle er enige om børnene har meget nemmere ved at lære korrekt udtale Den internationale dimension i undervisningen i de mindre klasser, er der ikke arbejdet bevidst med Der har været massiv positiv omtale i medierne af projektet, som har profileret skolen, men dog ikke ser ud til at have bevirket, at flere forældre har valgt skolen til. Refleksioner over det vider arbejde med engelsk i børnehaveklassen Folkeskolereformen: Med folkeskolereformen bliver der indført engelskundervisning fra 1. kl. I den forbindelse er erfaringerne fra Espe skole vigtige at få udbredt til skoleledergruppen og kommende undervisere i engelsk i indskolingen. Engelsk undervisningen i 1. kl. stiller andre krav til underviserne end engelsk i 3.kl som hidtil. Eleverne har i første klasse endnu ikke tilegnet læse/ skrivefærdigheder på dansk, og undervisningen kan/ skal derfor ikke tage udgangspunkt i læse/ skrive kompetencer. Det er vigtigt, at undervisningen, som på Espe skole, i tråd med folkeskolereformens benytter andre læringsformer, der motiverer elever til læring. Engelskundervisningen på Espe skole er i den forstand eksemplarisk for, hvordan man kan tilrettelægge og gennemføre engelskundervisning i de yngre klasser, i tråd med folkeskolereformens intentioner. En anden diskussion i forhold til reformen er, om vi i Faaborg-Midtfyn kommune skal starte endnu tidligere med engelsk undervisningen, da alle peger på, at gevinsten ved en times sprogstimulering 7

8 på engelsk i børnehaveklassen, er at børnene aktivt bruger sproget, tør tale engelsk med andre børn/ voksne på f.eks. ferier langt mere end børn, der starter senere på engelsk undervisningen. Derudover får børnene en langt bedre udtale, gevinsten ved at starte tidligt på sprogstimulering på engelsk i børnehaveklassen er rigtig stor i forhold til en forholdsvis lille investering. Med folkeskolereformen nye timer til undervisningsunderstøttende aktiviteter vil der også være tid i 0.kl til en ugentlig times sprogstimulering på engelsk. Viderudvikling af arbejdet med engelsk i børnehaveklassen på Espe skole: Skolen har stor succes med projekt engelsk i børnehaveklassen men bør dog overveje følgende: Hvordan vil skolen efter projektperiodens udløb arbejde videre med engelsk? Vil de fortsat (efter folkeskolereformen) tilbyde engelsk fra 0.kl eller fra 1.kl? Hvordan kan skolen i langt højere grad udnytte den positive medieomtale? Diskussion af arbejdet med den internationale profil, hvornår i skoleforløbet giver det mening at inddrage den internationale dimension i engelsk undervisningen? hvilke muligheder findes der f.eks. for samarbejde med andre skoler? Det kan være virtuelle samarbejder, venneklasser osv. Hvordan kan man i engelskundervisningen på Espe skole, udover de sproglige kundskaber, inddrage arbejdet med børn i andre lande, forståelse for andre kulturer som også er en del af engelskfaget. Eleverne har på Espe skole med tidlig engelsk fra 0.kl fået mulighed for at udvikle engelskkundskaber; hvordan tilgodeser vi eleverne, sådan at de også fremover får passende engelsk-faglige udfordringer? Der bør allerede nu indledes et samarbejde med Nordagerskolen om dette. Det næste skridt i udviklingen af projekt engelsk i børnehaveklassen kan være udviklingen af en international linje, for elever, der har de engelskfaglige kompetencer og interesser, og børn af udenlandske forældre, der er udstationeret i Danmark. Endelig ville det være relevant, at gennemføre kvantitative undersøgelser at, engelskkompetencerne hos elever, der har påbegyndt engelskstimulering/-undervisning tidligt er målbart bedre end hos elever, der påbegynder engelskundervisningen senere. 8

9 Bilag: Spørgeskema til forældre Resultater spørgeskema undersøgelse til forældre om engelsk i børnehaveklassen Interview med skoleleder Interview med underviser i engelsk i bh. klassen Interview med elever Forældre besvarelser af interview spørgsmål 9

10 Spørgeskema til forældre Udsagn Helt enig Enig Ved ikke Mindre enig 1. Det er en god ide at starte med engelsk i børnehaveklassen 2. Mit barn er glad for at, engelsk er en del af børnehaveklassens skema 3. Undervisningen i engelsk i børnehaveklassen giver mit barn lyst til at bruge og lære engelsk Uenig 4. Mit barn fortæller om engelsk undervisningen hjemme 5. Mit barn bruger engelske gloser i forbindelse med fjersyn, computerspil, musik 6. Mit barn bruger engelsk gloser i forbindelse med leg med kammerater 7. Det er godt at engelsk i børnehaveklassen foregår to gange om ugen 8. Jeg forventer mit barns færdigheder i engelsk gennem skoleforløbet styrkes generelt gennem tidlig indsats. 10

11 Spørgeskemaundersøgelse til forældre om engelsk i børnehaveklassen: Forældrene i 0.kl er blevet bedt om at besvare spørgeskema. Alle 20 forældre i klassen har besvaret skemaet. Alle forældre er helt enige, eller enige i at engelsk i 0.kl er en god ide. Alle forældre er helt enige eller enige i at barnet er glad for at have engelsk i 0.kl Næsten alle forældre fortæller, at deres barn fortæller om engelskundervisningen derhjemme. Alle forældre er helt enige eller enige i at deres barn bruger engelske gloser derhjemme i forbindelse med fjernsyn, computer, spil og musik. Alle forældre forventer at deres barns engelsk styrkes generelt gennem tidlig indsats. Engelsk i børnehaveklassen Det er en god ide med eng. I 0.kl 2. Mit barn er glad for engelsk er en del af 0.kl skema 3. Undervisningen i engelsk i 0.kl giver mit barn lyst til at bruge og lære det engelske sprog 4.Mit barn fortæller om engelsk undervisningen hjemme 5. Mit barn bruger engelske gloser i forbindelse med fjernsyn computerspil og musk 6. Mit barn bruger engelske gloser i forbindelse med leg med kammerater 7. Det er godt at engelsk foregår to gange om ugen 8. Jeg forventer, at mit barns færdigheder i engelsk styrkes generelt gennem tidlig indsats Helt enig Enig ved ikke Mindre enige 11

12 Interview skoleleder: Hvordan vil du beskrive en stærk sprogfaglig, international profil? Hvorledes har du/ I på Espe skole arbejdet med at styrke jeres sprogfaglige/ internationale profil? Det skulle være samarbejde med skoler i andre lande, det er vi slet ikke i gang med nu. Jeg håber når de små her er vokset op med det, så kommer vi i gang med det internationale. Men det har også været en svær periode vi har startet forsøget op i med skolesammenlægningen og lockouten i år. Der har været mange ting ind over. Hvordan kommer det til udtryk i jeres dagligdag på skolen? Det kan man ikke se direkte på skolen. Hvilken betydning har projektet Engelsk i børnehaveklassen haft for Espe skole? Medierne har været mere interesserede end jeg egentlig havde forventet, og nu kommer medierne igen af sig selv for at følge op på projektet. Der har været stor pressebevågenhed. Både fra aviser, radio og fjersyn. Der er blevet skrevet en hel del artikler om Espe skoles arbejde med engelsk i børnehaveklassen. Det internationale institut på Københavns universitet har skrevet om os, så har der været free lance journalister som har været og spørge til det. Jeg havde håbet det kunne tiltrække børn fra friskoler, men det har jeg ikke umiddelbart indtryk af det har gjort. Men jeg tror nogen af friskolerne også har indført tidligere sprogstart. Forældrene er glade for engelsk i 0.kl og synes det er et positivt tiltag. Nu med folkeskolereformen bliver engelsk indført fra 1.kl, men hvis det ikke var sket var vi fortsat med det på Espe skole. Hvad har projektet tilført af merviden/ værdi til Espe skole Det har tilført at vi arbejder lidt anderledes med sproglig opmærksomhed, at der er kommet mere sproglig opmærksomhed. Metoden med at arbejde meget legende smitter også af. Jeg synes, jeg kan se det bliver mere almindeligt mere accepteret at man laver sit eget undervisningsmateriale. Den sidegevinst har der også været Forældrene fortæller deres børn synes det er sjovt, de hører engelske ord, vendinger derhjemme. Nu i år 2, kan jeg fornemme at forældrene er lidt mere forberedte, vi kan høre børnene gerne vil tale engelsk derhjemme. Det bliver spændende når nogen af børnene har været hele forløbet igennem, og det bliver sjovt 12

13 at høre hvad engelsk læreren på mellemtrinet siger, synes om børnenes engelsk kundskaber i 3.kl. Jeg tror det hjælper på det med børnenes blufærdighed i forhold til at bruge sproget, vi kan høre når de har haft engelsk i skolegården så kommer de og hilser på os på engelsk. 2. kl som ikke har engelsk har været lidt misundelige, de har sagt hvorfor skal de små have engelsk når vi ikke skal Hvad bruger skolen dette til? Det har skolen højnet skolens faglige stolthed, vi er blevet nogle centimeter højere. Skolen har profiteret af det på mange måder, hele skolen, både elever, lærere og forældrenes indstilling er blevet højnet. Så udgiften på 1 time i 0.kl og 2 timer i 1.kl og 2.kl er pebernødder i forhold til udbyttet. Når jeg taler med folk jeg møder rundt omkring, så er kommentaren hold da op, hvordan er det Hvorledes vil I fortsætte med engelsk i børnehaveklassen efter projektperiodens udløb? Meningen med det var, det var en raket der skulle vokse sig naturlig større, hvis vi på nogen måde har råd til det vi vil fortsætte med det. Den nye reform giver 10 timer mere i 0.kl. Hvis det på nogen måde kan passes ind med den nye reform og vi kan højne niveauet i 0.kl så skal det også fortsætte. Hvis I skulle udvikle projektet, hvad skulle der så mere til? Mindre af? Det vi drømte om, da vi startede med at tænke tanker om engelsk i 0.kl, var om noget af den øvrige undervisning kunne foregå på engelsk. Det var måske illusorisk, men det var en drøm. Men måske kunne det være en mulighed, når eleverne kommer på Nordagerskolen (overbygningsskolen) at man laver en international linje, som kunne pege videre mod internationalt gymnasium. Jeg synes når vi løfter fra grunden, skal vi løfte hele vejen op. 13

14 Interview underviser i begynderengelsk: Hvordan synes du engelsk i børnehaveklassen har været med til at styrke Espe skoles sprogfaglige profil? - Det er blevet en del af skolens identitet af vi har engelsk projektet. Forældrene har været med til at sige til deres børn hjemmefra, nu skal I op og have engelsk, det er noget helt særligt. - 2.klasse er slemt jaloux og meget bevidste om de er de eneste på skolen der ikke har engelsk. De glæder sig rigtig meget til næste år hvor de også skal have engelsk. - Eleverne tænker mere over de skal have engelsk, glæder sig mere til de skal have engelsk Hvordan har engelsk i børnehaveklassen været med til at styrke Espe skoles internationale profil? - Det har vi ikke arbejdet med. Hvad har engelsk i børnehaveklassen betydet for elevernes engelsk sproglige kompetencer? - Det giver en bevidsthed og sproglig opmærksomhed på det danske sprog, når man lærer et andet sprog. F.eks. er en sætning på engelsk bygget op lidt anderledes end på dansk, det er man nødt til at snakke med dem om. - De bliver nogen der bare snakker engelsk, imodsætning til børn der er hammer dygtige på engelsk men generte for at bruge det, bliver de her børn nogen der bare bruger det. De fortæller f.eks. de var i Italien, og kunne selv sige jeg vil have en is. De tør godt ud at snakke engelsk. - Forleden var der en journalist i klassen og de skulle sige engelske sætninger til mig, de gjorde det bare. - Hvad har engelsk i børnehaveklassen betydet for elevernes forståelse af andre kulturer, børn i andre lande? - Vi har ikke haft meget med andre kulturer, vi har haft travlt med at lege, lære ordene. Vi har flygtigt berørt engelsk kultur, sådan gør de England, talt om flag. Hvilke udfordringer har der været som underviser i engelsk i børnehaveklassen for dig som lærer - At børnene slet ikke kan læse overhovedet. De kan talremsen, men ikke læse tallene. Det har været svært at tilrettelægge en undervisning hvor man ikke må bruge tal og bogstaver. Det er jo noget af det de lærer i børnehaveklassen. - Jeg har brugt flashcards hver gang de skulle lære nye, flashcards hvor jeg har tegnet ordene, dem har vi brugt til forskellige lege for at lære ordene. - Det er vigtigt det er sjovt hele tiden, det skal ikke v ære bogligt, det skal være de sjove lege, de skal glæde sig til det. - At huske opmærksomheden på de skal lære ikke at være generte, f.eks. kan man lave råbekor, så glemmer de fuldstændig at være generte. - Det skal være ikke boglig undervisning, det er ikke noget med at sidde stille, det er ud at 14

15 lege - Undervisningsmaterialer uden skriftlighed har været svære at finde. Jeg har i stedet brugt alt hvad jeg har lært af lege Hvilke fordele ser du ved engelsk i børnehaveklassen? - De har en begejstring over faget, de er stolte fordi det er noget andre ikke kan. - Eleverne har nemmere ved udtalen, de kan bare det der med at krølle tungen rigtigt. - Det ligger godt i munden på dem - Stoltheden over at bruge sproget er meget meget mere umiddelbar i 0-kl - De synes det er sjovt at gentage legen flere gange, det er en fordel når man skal lære nye ord. Hvilke ulemper ser du ved engelsk i børnehaveklassen? - Kun det med tiden, der er for lidt tid i 0. Der er i forvejen et stramt program som skal nås. Supplerende kommentarer: - Læsetilegnelsen skal de have lov til at have på dansk, først derefter introducere engelsk skriftsprog. - Der er også en grænse for hvor meget man kan fylde på dem 15

16 Interview Børnehaveklasseleder: Hvordan synes du engelsk i børnehaveklassen har været med til at styrke Espe skoles sprogfaglige profil? - Det er blevet attraktivt, det har været fantastisk at se hvordan Lene (læreren) har været til at få børnene med, fordi hun er så kreativ og finder på legende aktiviteter. Hvordan har engelsk i børnehaveklassen været med til at styrke Espe skoles internationale profil? - Det har vi ikke arbejdet med. Hvad har engelsk i børnehaveklassen betydet for elevernes engelsk sproglige kompetencer? - Det er inspirerende og spændende. - De bliver meget hurtige fortrolige med det. De er meget mere modige og ikke bange for at sige noget forkert. - De lever sig ind i det. Det styrker deres sproglige opmærksomhed i det hele taget. Hvilke fordele ser du ved engelsk i børnehaveklassen? - De har en begejstring over faget, de er stolte fordi det er noget andre ikke kan. - Eleverne har nemmere ved udtalen, de kan bare det der med at krølle tungen rigtigt. - Det ligger godt i munden på dem - Stoltheden over at bruge sproget er meget meget mere umiddelbar i 0-kl - De synes det er sjovt at gentage legen flere gange, det er en fordel når man skal lære nye ord. Hvilke ulemper ser du ved engelsk i børnehaveklassen? - Som sådan ser jeg ikke nogen ulemper, andet end at det pensum vi i øvrigt har kan være svært at nå. Jeg synes det er enormt spændende. 16

17 Interview elever: Hvad synes I om at skulle have engelsk fra børnehaveklassen? Fordi det er sjovt at lære nogen andre ord, og så kan man også snakke med dem der er nede i et andet land. Fordi man lærer nye ord, hvis man skal op i udlandet kan man snakke med andre folk på engelsk Jeg har snakket med andre folk der kunne tale engelsk oppe i Kroatien. De kunne tale to forskellige sprog. Svensk og englandsk. Jeg kan godt lide at have engelsk fordi man bliver klogere af det. Hvad har I lært I engelsk timerne? Vi har lært vejret og familie og hello og goodbye og how are you og al sådan noget Og farver Og de tre bukke bruse på engelsk Hvordan har I brugt det I har lært? hvad bruger I engelsk til? At snakke med andre folk som taler engelsk Jeg laver engelsk derhjemme med min mor Hvad er godt ved engelsk i børnehaveklassen? Det er sjovt Man lærer rigtig meget og bliver klogere og klogere Hvad er dårligt ved engelsk i børnehaveklassen? Slet ikke noget, det er bare så sjovt Jeg vil have det helt op til 6.kl Jeg vil have det helt op til den højeste klasse 17

18 Interview forældre Forældrene ønskede ikke at blive optaget under interviewet, og valgte derfor at besvare spørgsmålene skriftligt. Hvad har det betydet for jer, som forældre, at jeres barn har haft engelsk i børnehaveklassen? - Det har været godt! Vi var lidt betænkelige i starten, men det har været rigtig godt - Det har ikke haft nogen direkte betydning for os, at vores barn har startet med engelsk i denne årgang. Vi har det rigtig godt med det og er glade for muligheden da vi ser at vores barn kan rumme det, og samtidig har styr på bl.a. dansk og matematik. - Da vores barn startede engelsk undervisning blev vi overraskede over, hvor mange ord han allerede kunne, først og fremmest fra hans leg med computerspil og tv - Det har været rigtig godt, især at lære ord igennem leg Hvordan har I kunnet/ se høre derhjemme at jeres barn har haft engelsk i fra børnehaveklassen? - Hun har snakket øvet mange engelske ord og set tegnefilm/ film på engelsk og forstået en del af det - Vores barn spørger meget til hvordan tingene hedder på engelsk - synger til One Direction og andet musik på engelsk - Hvis han hører ting fra fjernsyest radioen kan han spørge om hvad det betyder osv. - Vi taler også meget om hvilke ord vi bruger på dansk, som faktisk er engelske - Vores barn har gentagne gange fortalt, at han lytter efter engelske ord på tv og i sange i radioen. Vi har oplevet gengældelsens glæde er stor. - Vores barn har været meget interesseret i engelske ord, bl.a. på tøj - Siger nogle ord på engelsk - Er hurtig til at huske hvad ordene betyder - Hvilke fordele kan I se ved engelsk fra børnehaveklassen? - De små er meget modtagelige for ny læring - Det er en god ting, at det er leget indlæring - Vi tror fordelen er, at barnet hurtigere får bevisdsthed omkring hvor meget engelsk bliver brugt i vores dagligdag, da medierne bombarderer os med det hele tiden. Børnene bruger jo tablet, pc, wii og hører musik. Al dette bliver brugt uden problemer, på trods af de ikke kender sproget - Ved at starte i 0.kl kan engelsk let implementeres i tværfagligheden. Den faglige viden børnene får i matematik, om for eksemple tallen, kan samles op i engelskundervisningen, hvor rammen så vil være kendt for eleverne. - En anden oplagt mulighed jeg ser er at arbejdet tværfagligt med bl.a musik, melodi og rytme tulsyneladense størrer børnene i at få en god udtale - En stor fordel at underviseren bygger sin undervisning på inddragelse af sanglege, det tiltaler aldersgruppen - Børnene lærer hurtigere sproget, er ikke bange for at lære et nyt sprog. Det er sjovt at have engelsk når man bliver ældre og man kan hurtigere forstå det. 18

19 Hvilke ulemper kan I se ved engelsk i børnehaveklassen? - Ingen, det er super at de lærer sproget at kende i en tidlig alder, hvor de er mere åbne for nye ting - En del børn i 0.kl har ikke styr på det danske sprog og laver grammatiske fejl, de læsper, stammer eller har andre sproglige problemer der skal arbejdes. I 0.kl sættes der fokus på mange sproglige ting, og de skal i forvejen rigtig meget i de små klasser. Grundlæggende er vi tilhængere af at det danske sprog skal være på plads, før man lærer børnene et fremmedsprog. - I 0.kl er der 20 ugentlige timer til at nå fælles mål, og jeg kan derfor godt forstå hvis nogle forældre frygter, at der bliver for travlt. Børnene skal have tid til at fordøje tingene. 19

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Evaluering af tidligere start på fremmedsprogsundervisning

Evaluering af tidligere start på fremmedsprogsundervisning CVU Sønderjylland Evaluering af tidligere start på fremmedsprogsundervisning - en spørgeskemaundersøgelse om engelsk i 3. klasse Undervisningsministeriet Marts 2006 Børnene skal ikke gå i takt og ikke

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

ENGELSK SOM KLASSERUMSSPROG I 1. FORLØB

ENGELSK SOM KLASSERUMSSPROG I 1. FORLØB ENGELSK SOM KLASSERUMSSPROG I 1. FORLØB Bacheloropgave Engelsk 19. april 2013 Studerende Vejledere Karen Lassen Bruntt Jette Steensen Opgavens anslag: 65.268 Side 0 af 36 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Rimmer på Eksperimentarium...6 Bilag 5 Spørgeguide til

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen Opfølgning på folkeskolereformen 1. Baggrund, resumé og anbefalinger... 2 1.1. Resumé... 3 1.2. Anbefalinger... 5 1.3. Baggrund: Spørgeskemaundersøgelsen...

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Evalueringsrapport på projekt: SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Mange har vist interesse for vores lille udviklingsprojekt undervejs, flere har skrevet sig på for at få tilsendt

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

R: Jeg er øh idrætslærer, underviser i idræt, og i dansk så er jeg støttelærer og så har jeg dansk som andet sprog.

R: Jeg er øh idrætslærer, underviser i idræt, og i dansk så er jeg støttelærer og så har jeg dansk som andet sprog. Bilag 3 Interview Ditte I: Må jeg starte med at høre hvor gammel du er? R: Jeg er 33. I: 33, så er vi jo lige gamle. Og hvilke fag underviser du i R: Jeg er øh idrætslærer, underviser i idræt, og i dansk

Læs mere

Evaluering af overgange i børns liv.

Evaluering af overgange i børns liv. Sproget. Mål for sproget. Praksis beskrivelse. Evaluering af sproget - vi gør brug af fortællinger. Overgange i børns liv. Fra hjemmet/dagplejen til institutionen. Fra vuggestue til børnehave. Fra børnehave

Læs mere

Evalueringsrapport. for midlertidige efterskoler i Grønland. Jeg skulle have været på efterskole for længe siden.

Evalueringsrapport. for midlertidige efterskoler i Grønland. Jeg skulle have været på efterskole for længe siden. Side Evalueringsrapport for midlertidige efterskoler i Grønland Jeg skulle have været på efterskole for længe siden. Jeg har været vant til at være i min lille verden og så åbner den sig, når man kommer

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Indhold Indledning 3 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 4 Undervisningsdifferentiering på grundforløbet 6 Dyr, planter og natur 6 SOSU

Læs mere

Læremiddelvurdering af Mingoville og Globetrekking AF: ELSEBETH HURUP, UC LILLEBÆLT og JETTE RISGAARDS, CENTER FOR INFORMATIK, KØBENHAVNS KOMMUNE

Læremiddelvurdering af Mingoville og Globetrekking AF: ELSEBETH HURUP, UC LILLEBÆLT og JETTE RISGAARDS, CENTER FOR INFORMATIK, KØBENHAVNS KOMMUNE Læremiddelvurdering af Mingoville og Globetrekking AF: ELSEBETH HURUP, UC LILLEBÆLT og JETTE RISGAARDS, CENTER FOR INFORMATIK, KØBENHAVNS KOMMUNE I de reviderede Fælles Mål, gældende fra 2009, understreges

Læs mere

SÆT DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN. Inspiration til organisatoriske forandringer, der fremmer leg og bevægelse

SÆT DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN. Inspiration til organisatoriske forandringer, der fremmer leg og bevægelse SÆT DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN Inspiration til organisatoriske forandringer, der fremmer leg og bevægelse Sæt drøn på skolegården Inspiration til organisatoriske forandringer der fremmer leg og bevægelse Rapporten

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Læs For Mig Evalueringsrapport Carsten Jessen Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet, marts 2015 2 1. Indledning Læs for mig er et projekt under Kulturministeriets landsdækkende

Læs mere

EVALUERING. Fokusgruppeinterview

EVALUERING. Fokusgruppeinterview EVALUERING. Evalueringen af den nuværende personlige uddannelsesplan er foregået ved hjælp af fokusgruppeinterview samt gennem dialog mellem praktik og skole ved erfa-gruppemøder. Denne metode er valgt,

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

TIDLIGERE ENGELSKUNDERVISNING?

TIDLIGERE ENGELSKUNDERVISNING? TIDLIGERE ENGELSKUNDERVISNING? Proffesionsbacheloropgaven 2011 Udarbejdet af: Anders Martinsen Studienr.: 270127/94047 Stamhold: 27.61 Fag: Engelsk Vejledere: Jette Steensen & Vibeke Haaning Antal anslag:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk www.sdu.dk Foråret 2014

Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk www.sdu.dk Foråret 2014 www.sdu.dk Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk Foråret 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Fremgangsmåde... 4 Opgavens empiri... 6 Den kvalitative metode...

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere