Velkommen til temaet om atombombens historie et undervisningsforløb til folkeskolens ældste klasser.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til temaet om atombombens historie et undervisningsforløb til folkeskolens ældste klasser."

Transkript

1 Lærervejledning - Atombombens udvikling Indhold Introduktion Introduktion Klassetrin Oversigt over materialet Tværfagligt undervisningsforløb Rollespil Undervisningsdifferentiering Fællesmål/fagmål Litteratur og links Elevmaterialet Velkommen til temaet om atombombens historie et undervisningsforløb til folkeskolens ældste klasser. Eleverne forberedes gennem et tværfagligt undervisningsforløb til et rollespil, der kan give kvalificerede svar på følgende spørgsmål: Hvorfor udviklede amerikanerne atombomben? Hvad skete der under Manhattan-projektet (som amerikanerne kaldte deres projekt med at udvikle en atombombe). Hvorfor blev Hiroshima og Nagasaki bombet? Temaet giver eleverne et indblik i, hvorfor disse beslutninger blev truffet. I et rollespil spiller de selv en af de involverede forskere, politikere, militærfolk eller strålingseksperter, der stod bag beslutningerne. Lærervejledningen giver ideer til yderligere fordybelse og perspektiveringer. Klassetrin Oversigt over materialet Materialet er velegnet til overbygningen, specielt 9. eller 10. klasse, hvor det vil være relevant i forbindelse med både FSA & FS10. Temaet om udviklingen af atombomben består af fire faneblade på /skole: Spil din rolle: Artikler om de forskellige roller, som eleverne kan spille. Her ligger også medieklip og baggrundsmateriale, der sætter udviklingen af atombomben i historisk kontekst. Angreb på Pearl Harbor: Videoklip og oplysninger om angrebet, der fik USA til at gå ind i 2. verdenskrig. Bomben over Hiroshima: Videoklip og oplysninger om, hvordan og hvorfor USA kastede bomben over den japanske by. Japan overgiver sig: Konsekvenserne af udviklingen af atombomben. Til læreren: I dette område findes lærervejledning, elevopgaver, spilkort, spilforløb, mødepapirer, navneskilte, samlet rollemateriale og samlet baggrundsmateriale. Materialet kan printes som PDF-filer. Der findes også en tidslinje med billeder og uddybende tekst om tiden

2 Tværfagligt undervisningsforløb Temaet om atombombens udvikling egner sig fortrinligt til et tværfagligt undervisningsforløb af længere eller kortere varighed. Forløbet kan inddrage flere forskellige naturvidenskabelige såvel som humanistiske fag. Det enkelte fag kommer til sin ret og belyser forskellige aspekter af den overordnede problemstilling. Fag I forbindelse med arbejdet med temaet om atombomben vil følgende fag med fordel kunne inddrages: fysik, dansk, historie, engelsk, samfundsfag og biologi. Det tværfaglige forløb giver konkrete ideer til, hvordan lærerne kan inddrage fagene dansk, engelsk og fysik. De beskrevne emner vil med fordel kunne indtænkes i forberedelserne til FSA/FS10. Forslag til tværfagligt undervisningsforløb Det tværfaglige undervisningsforløb giver en solid baggrundsviden om emner og problematikker, som bliver behandlet i rollespillet. Rollespillet er en kulmination på forløbet. Undervisningsforløbet tænkes gennemført over en periode på cirka tre uger, inklusiv rollespil, evaluering og perspektivering. Struktur på undervisningsforløb: 1. Fælles introduktion 2. Faglige undervisningsforløb a. Fysik b. Dansk c. Engelsk 3. Rollespillet 4. Evaluering 5. Perspektivering 1. FÆLLES INTRODUKTION Inden spillet begynder, er det godt at skabe et samlet overblik over de historiske begivenheder. Dette kan gøres i klassen, i grupper eller individuelt ved at arbejde med klip og tekster, som beskriver den historiske ramme. Eleverne kan finde medieklip og oplysninger, som behandler de begivenheder, rollespillet omhandler. Den historiske ramme er opdelt i fanebladene Angreb på Pearl Harbor, Bomben over Hiroshima og Japan overgiver sig. Det er en god ide at vise og diskutere den knap seks minutter lange introduktionsfilm, som ligger under Angrebet på Pearl Harbor. 2. FAGLIGE UNDERVISNINGSFORLØB Det tværfaglige undervisningsmateriale giver forskellige indgangsvinkler til temaet om atombombens udvikling. Nedenstående opgaver i fagene fysik, dansk og engelsk giver eleverne nyttig baggrundsviden, før de går i gang med selve rollespillet.

3 2a. Fysik/kemi: Der kan arbejdes med følgende områder: Atomets opbygning. Baggrundsstråling. De stærke og svage kernekræfter. Beskrivelse af de tre strålingstyper alfa, beta og gamma. Beskrivelse og forklaring af henfaldskæder og kernekort. Ionisering. Anvendelse af ioniserende stråling, herunder: Medicinsk. A-kraftværker. A-bomber. Madvarer. Strålingens biologiske konsekvenser. Disse områder kan bl.a. behandles ved hjælp af lærebogsmaterialet, Ny Prisma 9 og Ny Prisma +. Det giver eleverne et grundlæggende kendskab til fysik, fx ioniserende stråling. Eleverne afprøver også en række forsøgsopstillinger. For at alle inden rollespillet har et minimum af kendskab til atombombens opbygning, bør man læse PDF en Sådan virker bomben (se også elevopgaver). 2b. Dansk: I elevmaterialet findes opgaver til danskfaglige aktiviteter. Følgende tekster kan perspektivere problemstillingen i temaet om udviklingen af atombomben: Atomernes oprør, Sophus Claussen, 1925 (digt) Efter Bikini?, Halfdan Rasmussen, 1948 (digt) Krigen, Klaus Rifbjerg, 1967 (digt) Hvis krigen kommer, Klaus Rifbjerg, 1970 (digt) Hilsen fra os, Niels Hausgaard, 1979 (digt/sangtekst) Atomvrag, Michael Strunge, 1980 (digt) Atombomben findes, Inger Christensen, 1981 (digt) Det prikker under fødderne, Knud Sørensen, 1981 (novelle) Atombroen, Peter Mouritsen, 2002 (novelle) Vanja, Erik Stinus (novelle) Mor Danmark, Charlotte Strandgaard (digt) 2c. Engelsk: Der er produceret elevopgaver til medieklip i temaet om udviklingen af atombomben og til følgende tekster: Sadoko and the atomic bombing August 6, 1945, Alison Fell. Talkin World War III Blues, Bob Dylan, Det kan anbefales at inddrage When the Wind Blows af Raymond Briggs, Tegneserien beskriver et russisk atomangreb på England set fra et ældre ægtepars synsvinkel, Jim og Hilda Bloggs. Historien findes også som tegnefilm.

4 3. ROLLESPILLET OM UDVIKLINGEN AF ATOMBOMBEN Målet med rollespil i undervisningen er at bringe faglighed i spil ud fra engagerende scenarier, hvor eleverne møder forskellige perspektiver på en bestemt problemstilling. På den måde kan rollespil både bruges inden for natur-, samfunds- og sprogfagene. I et rollespil som Manhattan-projektet skal eleverne leve sig ind i forskellige episoder og situationer, som de kunne have taget sig ud i sommeren Derved kommer eleverne i situationer, hvor de skal: Anvende viden, de har opbygget i den daglige undervisning Anvende ekspertviden, de har tilegnet sig i temaet på /skole om udviklingen af atombomben. Det giver eleverne mulighed for at opbygge en virkelighedsnær fortælling, som er udformet og formuleret af dem selv. Eleverne kan: Få større og mere aktiv indsigt i historien og samfundet omkring 1945 Aktivere og anvende den viden, de har tilegnet sig i de faglige undervisningsforløb Få et større indblik i beslutningsgange og grundlag for beslutningsprocesser Udvikle deres evne for indlevelse i andre personer og deres situation Tænke selvstændigt og kreativt Formulere, udtrykke og begrunde en holdning Løse problemer i fællesskab Gennem kobling mellem fakta og drama opbygge større og bredere viden om emnet Rollespillet giver eleverne et større råderum, end de måske har i dagligdagen. 4. EVALUERING: Nedenstående kan anvendes enten som fælles, gruppe eller individuelle opgaver som opfølgning på rollespillet. Under elevopgaver ligger desuden en skriftlig opgave, hvor eleven skal skrive et brev til fremtiden. Her skal eleven overveje, hvordan dens rolle har bidraget til udviklingen af atombomben. Hvert enkelt fag bør evaluere forløbet.

5 5. PERSPEKTIVERING: En kontrafaktisk vinkel på historiens begivenheder kan perspektivere historiske begivenheder. Følgende spørgsmål kan bringes i spil: Hvad var der mon sket, hvis Tyskland ikke havde kapituleret, og bombe nummer to blev kastet over Tyskland i stedet for Nagasaki? Hvad var der mon sket, hvis tyskerne havde udviklet bomben først? Hvad var der mon sket, hvis japanerne også havde udviklet en atombombe? Hvad var der mon sket, hvis den danske fysiker Niels Bohr var blevet kidnappet af tyskerne til at udvikle atombomben? Hvad var der mon sket, hvis amerikanerne ikke havde sat Manhattanprojektet i gang eller ikke havde fuldført det? Var der så blevet udviklet kræftstrålebehandling eller a-kraftværker? Eller industrielle tekniker, som præcist kan bestemme doseringen i fx colaflasker og tandpastatuber? Skal forskerne blande sig i politik? Bør forskere, der arbejder med militære projekter, også høre under militæret, eller bør de have deres civile frihed? Man kan perspektivere temaet om atombombens udvikling yderligere ved fx at beskæftige sig med: Udviklingen af atomkraft til fredelige og mindre fredelige formål Den aktuelle diskussion af atomvåben/atomkraft i fx Iran Udnyttelsen inden for lægevidenskaben. Den Kolde Krig og 1960 ernes protestbevægelser. Se også litteratur og links.

6 ROLLESPIL: VEJLEDNING TIL ROLLESPIL FØR SPILLET GÅR I GANG: Temaet om udviklingen af atombomben er bygget op, så det kan forberedes og spilles mere eller mindre afhængigt af adgangen til computere. Variant 1: Forberedelse og spil inddrager fuldt ud IT. Her forbereder eleverne sig på deres roller via temaet på /skole og har kun printet de vigtigste oplysninger ud til selve rollespillet. Under rollespillet har Gordon Arneson (sekretæren) adgang til computer og gerne projektor, således at spillekortene og evt. medieklip kan vises for alle. Variant 2: Forberedelse af roller baseres på IT, og spillet gennemføres med printede kort. Her forbereder eleverne sig på deres roller via temaet på /skole og printer deres oplysninger ud. Selve rollespillet gennemføres ved hjælp af printede kort. Variant 3: Forberedelse og spil baseres på printet materiale. Hele spillet med alle dets kort og oplysninger findes som udprintningsmateriale i lærervejledningen. ROLLESPILLET: Rollespillet spilles i grupper af seks til ni deltagere og består af en forberedelsesfase til rollerne samt to spildele, der hver tager min. Eleverne tildeles eller vælger en rolle, som de skal sætte sig ind i og uddybe, inden selve spillet starter. Imellem de to spildele indlægges en pause og en kort forberedelsestid til anden runde. I denne forberedelsestid skal rollerne vurdere en række oplysninger, som står anført på deres personlige kort. De personlige kort bliver delt ud i slutningen af første runde. Oplysningerne ligger til grund for første række af spørgsmål i anden runde. Rolletyper Der findes fire typer af roller og en sekretær, som er Præsident Trumans talerør under spillet. De fire typer: Forskerne: Robert Oppenheimer og Enrico Fermi Politikerne: Krigsminister Henry S. Stimson og udenrigsminister James Byrnes Militærfolkene: General Leslie Groves og forsvarschef William D. Leahy Lægerne: Edith Hinkley Quimby og professor Stafford Warren Samt sekretær: Gordon Arneson Skal spillet køres med færre end ni deltagere, anbefales det at fjerne Stafford Warren, Enrico Fermi og James Byrnes i nævnte rækkefølge. Eleverne kan evt. forberede sig til deres roller på tværs af spilgrupper. Elever med samme rolle kan fx arbejde sammen om rolleopbygningen. Sekretæren Gordon Arneson er en vigtig brik, da han skal lede spillet.

7 Det er derfor en fordel, hvis der til denne rolle vælges en person, som har overblik og kan holde styr på spillets enkeltdele. Han/hun skal holde øje med tiden, så der ikke bruges for meget tid på det enkelte kort. Eleven skal også have en finger på spillets puls og vurdere, om en diskussion kører så godt, at den kan få lidt mere tid. Udover spillekortene har sekretæren en oversigt over spilforløb og navneskilte til rollerne. Materialet er placeret under punktet til læreren. Rolleopbygning Alle roller skal forberede sig på at fremlægge en særlig viden for de øvrige i gruppen. Denne opgave står beskrevet i de enkelte rollers grundkarakter. Derudover findes der under elevopgaver en række spørgsmål, som skal hjælpe eleverne på vej i deres rolleopbygning. Det drejer sig typisk om holdningsspørgsmål til rollen, fx Hvad ville du gøre, hvis du mødte en japaner en mørk aften?.... Rollespillets forløb For at give de enkelte mødegrupper mest mulig ro, bør hver gruppe have sit eget lokale til rådighed. Alle roller har fået en indkaldelse til møde i Det Hvide Hus udsendt af Præsident Truman. Indkaldelsen er placeret under punktet til læreren. I hvor høj grad eleverne vil dramatisere rollen, og om det er en fordel med enkelte rekvisitter som fx en habitjakke eller en paryk, kan aftales på forhånd. Det vigtigste er, at de er bevidste om den enkelte rolles tankemåde, viden og holdninger, så de kan bidrage til en fælles løsning på mødet i Det Hvide Hus. Under mødet bliver alle deltagerne indledningsvis bedt om en kort redegørelse inden for deres fagområde. Derudover findes der mødepapirer eller handouts til hver rolle, som skal medbringes til mødet. Udover at forberede oplæggene til de to spilrunder og sætte sig ind i rollens karakter, skal eleverne også sætte sig ind i de ressortområder, som de repræsenterer. Når alt dette er gjort, og eleverne har styr på deres rolles personlighed, kan spillet begynde. Spillets gang Første runde (45 til 60 minutter) Når alle er klar, sætter sekretæren spillet i gang ved at læse første kort højt. Sekretæren er den eneste, som på forhånd har adgang til kortene og læser opgaverne op.

8 Herefter løses opgaverne, som de fremkommer på kortene. Det er værd at bemærke, at der lægges ud med kort, som kræver svar eller redegørelse fra en bestemt rolle. Når alle roller har været på banen, kommer der forskellige rygtekort. Det er spørgsmål fra Truman og oplysningskort, som alle deltagerne skal diskutere og tage stilling til. Sekretæren kan evt. holde afstemninger undervejs, hvis det ikke er muligt at opnå enighed. Efter slutkortet (1.16) er læst op, er første runde slut. Inden deltagerne forlader mødet for at gå til pause, deler sekretæren et personligt kort ud til hver enkelt. På det personlige kort får rollerne oplysninger til anden runde. Pause og forberedelse til anden runde (ca. 30 minutter) Forberedelsen går ud på nøje at læse det personlige kort, som blev udleveret i slutningen af første runde. Anden runde (45 til 60 minutter) Når alle er klar, sætter sekretæren spillet i gang ved at læse første kort højt. Herefter kommer der en række spørgsmål til de enkelte roller, der skal redegøres for på baggrund af de nye oplysninger. Når alle roller har været på banen, kommer der rygtekort. Det er spørgsmål fra Truman og oplysningskort, som alle deltagerne skal diskutere og tage stilling til. Sekretæren kan evt. holde afstemninger undervejs, hvis det ikke er muligt at opnå enighed. I slutningen af anden runde kommer der også spørgsmål fra Truman, som rådgiverne skal diskutere og vurdere. Herefter formuleres en anbefaling til Truman. Anbefalinger og argumenter skriver sekretæren ned og gemmer til den senere opsamling af rollespillet på klassen. Afslutning & opsamling Når rollespillet er overstået, samles eleverne i klassen for at afslutte rollespillet. Her kan de enkelte spilgrupper/ sekretærer fortælle, hvilke beslutninger de nåede frem til på kort 14 i anden runde. Argumenterne her kan bruges som udgangspunkt til klassens opsamling på rollespillet, og eleverne kan få et indblik i, hvordan spillet er forløbet i de andre grupper. Som ekstra input kan Ekstrakortene inddrages, hvis de ikke allerede er brugt i de enkelte grupper, eller der kan overvejes en kontrafaktisk dimension på forløbet.

9 Undervisningsdifferentiering Undervisningsforløbet kan differentieres ved at lade den enkelte elev beskæftige sig med teksterne alt efter længde og sværhedsgrad. Det er ikke en forudsætning, at eleverne læser alle tekster i deres fulde længde. Desuden er det relevant at differentiere ved fordelingen af rollerne i rollespillet og i elevernes forberedelse af de enkelte roller. Fælles mål / fagmål Arbejdet med temaet om atombombens udvikling kan ses i forhold til Undervisningsministeriets Fælles Mål : Følgende trinmål for 9. klasse og slutmål berøres især: Historie Trinmål drøfte forskellige former for konfliktløsning i fortidens og i nutidens samfund forsøge at rekonstruere historiske genstande og begivenheder, som kan indgå i en præsentation af et projekt med historisk perspektiv. Slutmål udtrykke sig om, hvordan begreberne magt og ret indgår i historiske sammenhænge placere historiske emner og temaer i tid og geografisk område kende almindelige betegnelser for tidsepoker og placere dem kronologisk gøre rede for sammenhænge mellem historiske begivenheder og den tid, som de foregår i sætte sig ind i værdier og holdninger, der ligger til grund for historiske begivenheder og samfundsforandringer videregive og skabe fortællinger, der tolker dele af historiens udviklingsforløb forsøge at rekonstruere historiske genstande og begivenheder Biologi Trinmål kende til forskellige celletyper og deres funktion, herunder nerve- og muskelceller give eksempler på den biologiske baggrund for udvalgte forebyggelsesog helbredelsesmetoder Slutmål redegøre for grundlæggende forhold i arvelighed og evolution. kende forskellige faktorer, der påvirker menneskets sundhed

10 Fysik Kemi Trinmål kende og beskrive udvalgte enkle atomkerneprocesser forklare, hvordan indgreb i naturens stofkredsløb kan påvirke miljøet kende eksempler på, at udvikling af ny viden kan give uforudsete muligheder beskrive virkning af ioniserende stråling på levende væv som sundhedssektorens brug af strålebehandling og røntgenfotografering Slutmål kende til udviklingen i den atomare beskrivelse af grundstoffer og kemiske forbindelser kende til væsentlige træk ved den teknologiske udvikling Dansk Trinmål Det talte sprog bruge talesproget forståeligt, klart og varieret i samtale, samarbejde og diskussion fremlægge og formidle stof med indsigt i, hvilken form der passer til situationen, og hvilke hjælpemidler der bedst støtter hensigten udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og disponeret form bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel afpasset efter genre og kommunikationssituation fungere som mødeleder, der styrer og konkluderer Det skrevne sprog / læse fastholde det væsentlige i en tekst ved hjælp af understregning, mindmap, referat, resumé og notater Det skrevne sprog / skrive skrive sammenhængende, klart og forståeligt om fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en form, der passer til situationen Sprog, litteratur og kommunikation vurdere og perspektivere værdier og værdiforestillinger i andres udsagn samt i tekster og andre udtryksformer fra forskellige tider fortolke, vurdere og perspektivere tekster og andre udtryksformer ud fra såvel umiddelbar oplevelse som analytisk forståelse Engelsk Trinmål

11 Kommunikative færdigheder forstå hovedindholdet af lyd- og billedmedier, hvor forskellige sociale og regionale sproglige varianter forekommer, når emnerne er genkendelige fremlægge et forberedt stofområde selvstændigt uddrage og anvende informationer fra forskellige medier og informationskilder inden for genkendelige emner og problemstillinger Kultur- og samfundsforhold benytte informationer fra engelsksprogede kilder belyse en sag fra flere sider i forbindelse med fremlæggelse af et emne eller i en debat Litteratur & links Nuclear Pathways Project - fondsbaseret hjemmeside for at huske Hiroshima: Hiroshima Peace Memorial Museum - det officielle Hiroshima-museum: DR Nyheder/Tema - tema side i anledning af 60-års dagen: National Atomic Museum - det officielle amerikanske atommusem: National Science Digital Library - historisk side om atombombens udvikling: Atomernes oprør, Sophus Claussen, 1925 ( digt): nr=139&hist=a&nnoc= Efter Bikini? Halfdan Rasmussen, 1948 (digt): Hilsen fra os, Niels Hausgaard, 1979 ( findes på Atomkraft? Nej tak!) ( digt/ sangtekst): 3&idg=00816f3f f-6b0b03270a91 Sadoko and the Atomic Bombing: August 6, 1945, af Alison Fell: Bøger/Tegneserier Damgaard, Bo m.fl., Ny Prisma 9, Forlag Malling Beck Lütken, Hans og Anettte Sønderup, Ny Prisma +, Forlag Malling Beck Christensen, Claus og Torsten Mayer, Manhattan Projektet da videnskaben mistede uskylden, Gyldendal.

12 Gregg Herken; Brotherhood of the bomb, Henry Holt and Co., Keiji Nakazawa; Barefoot Gen 1-4, Weekly Shonen Jump, Raymond Briggs, When the Wind Blows, Hamish Hamilton, The Committee for The Compilation Of Materials On Damage Caused By The Atomic Bombs In Hiroshima And Nagasaki; Hiroshima and Nagasaki, Hiroshima City and Nagasaki City, Palle Petersen; Atombomben over Hiroshima, Borgen, J. Ørstrøm Møller, Højdepunkter fra den anden verdenskrig, Chr. Erichsens Forlag, deruda derinda, en antologi, Dansklærerforeningen/skov Menneske & teknologi, Inger Christensen, 1981 (digt). Samlede digte. Peter Mouritsen, Muskler og andre noveller, Dansklærerforeningen 2002 Før det er for sent, Dansklærerforeningen BobDylan, The Freewheelin, 1963, findes på CD. Lyrics: Talkin World War III Blues, Bob Dylan, Film Jon Else, The Day After Trinity, Roland Joffé, Little Boy and fat Man (eng. Shadow Makers ), Billedmateriale NARA - The U.S. National Archives and Records Administration. NNSA - National Nuclear Security Administration. G. Miner Library, University of Rochester Medical Center, New York. Center for the American History of Radiology, courtesy AIP Emilio Segre Visual Archives. HIPE - Hiroshima Institute for Peace Education. Elevmaterialet Materialet lægger op til selvstudium/pararbejde ved computeren, klassediskussioner, forberedelse til rollespillet, gennemførelse af rollespillet og efterbehandling.

Eleverne forberedes gennem et tværfagligt undervisningsforløb til et rollespil, der måske kan give nogle kvalificerede svar på følgende spørgsmål:

Eleverne forberedes gennem et tværfagligt undervisningsforløb til et rollespil, der måske kan give nogle kvalificerede svar på følgende spørgsmål: Kom i gang med rollespillet: Velkommen til Manhattanprojektet. Eleverne forberedes gennem et tværfagligt undervisningsforløb til et rollespil, der måske kan give nogle kvalificerede svar på følgende spørgsmål:

Læs mere

SDU og DR. Tidslinje: Fra atom til bombe. 1919: Ernest Rutherford opdager protonen.

SDU og DR. Tidslinje: Fra atom til bombe. 1919: Ernest Rutherford opdager protonen. Tidslinje: Fra atom til bombe 1919: Ernest Rutherford opdager protonen. 1930: Ernest O. Lawrence bygger verdens første cyklotron. Et videnskabeligt apparat, som kan bruges til at finde ud af, hvordan forskellige

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. ENGELSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Type: AT-synopsis Fag: Fysik og Historie Karakter: 7

Type: AT-synopsis Fag: Fysik og Historie Karakter: 7 Indledning og problemformulering Anden verdenskrig blev afsluttet i 1945 og det lod USA i en fronts krig med Japan. Den 6. august 1945 kastet USA bomben little boy over Hiroshima. Man har anslået at 80.000

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar,

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

Årsplan for undervisningen i fysik/kemi på 7. -9. klassetrin 2006/2007

Årsplan for undervisningen i fysik/kemi på 7. -9. klassetrin 2006/2007 Årsplan for undervisningen i fysik/kemi på 7. -9. klassetrin 2006/2007 1 Retningslinjer for undervisningen i fysik/kemi: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget fysik/kemi, udgør folkeskolens

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin Engelsk: Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin Fagplan for tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Årsplan for engelsk 7.x SJ

Årsplan for engelsk 7.x SJ Formålet med faget engelsk: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Slutmål for faget fysik/kemi efter 9. klassetrin

Slutmål for faget fysik/kemi efter 9. klassetrin Formål for faget fysik/kemi Formålet med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden om vigtige fysiske og kemiske forhold i naturen og teknikken med vægt på forståelse af grundlæggende

Læs mere

Formål for faget fysik/kemi Side 2. Slutmål for faget fysik/kemi..side 3. Efter 8.klasse.Side 4. Efter 9.klasse.Side 6

Formål for faget fysik/kemi Side 2. Slutmål for faget fysik/kemi..side 3. Efter 8.klasse.Side 4. Efter 9.klasse.Side 6 Indholdsfortegnelse Formål for faget fysik/kemi Side 2 Slutmål for faget fysik/kemi..side 3 Delmål for faget fysik/kemi Efter 8.klasse.Side 4 Efter 9.klasse.Side 6 1 Formål for faget fysik/kemi Formålet

Læs mere

ÅRSPLAN DANSK UDSKOLING 2014-15

ÅRSPLAN DANSK UDSKOLING 2014-15 Digital undervisning - ipad: I udskolingen er undervisningen digital i de fleste timer, da alle elever bruger den af skolen udleverede ipad som platform. Der vil derfor, for så vidt muligt, ikke have bøger

Læs mere

Årsplan for dansk i 6. 7. kl. 2006/07. Læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form Læse lette norske og svenske tekster

Årsplan for dansk i 6. 7. kl. 2006/07. Læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form Læse lette norske og svenske tekster Formål: Formål for faget: Citat fra Fælles Mål Dansk faghæfte 1 anno 2003 Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Den digitale skoletjeneste Glud Museum. Lærervejledning. Historie (primært) Dansk (sekundært)

Den digitale skoletjeneste Glud Museum. Lærervejledning. Historie (primært) Dansk (sekundært) Den digitale skoletjeneste Glud Museum Lærervejledning Målgruppe: Fag: Fælles mål: Undervisningsmateriale: Materialet omhandler: 6. klasse Historie (primært) Dansk (sekundært) Forløbet er tilrettelagt

Læs mere

Årsplan for 0.x i engelsk

Årsplan for 0.x i engelsk Årsplan for 0.x i engelsk Lærer Hold Katrine Amtkjær Nielsen Engelsk Oversigt over planlagte undervisningsforløb med ca. angivelse af placering Forløb Placering 1 Fame the American dream 33-35 + (37),

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration Bogklubben. Projektet henvender sig til dansk i 6. klasse. Målet er at eleverne: Arbejder med procesorienteret skrivning i et skolesamarbejde Arbejder med i fællesskab at udvikle en spændende fortælling

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl.

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl. LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN -ORIENTERING m.fl. Intro Opbygning og brug Ekstramateriale Fagene - fælles mål/trinmål for fagene Intro Tænk kreativt, tænk anderledes, vær innovativ. Temaet Innovationsskolen

Læs mere

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin:

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin: DANSK Basismål i dansk på 1. klassetrin: at kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig at udvikle ordforrådet, bl.a. ved at fortælle om et hændelsesforløb at gengive og udtrykke sig i tegning, drama eller

Læs mere

Spillerunde 1. kort. Manhattanprojektet SDU og DR

Spillerunde 1. kort. Manhattanprojektet SDU og DR kort 1 Kort 1.1: Indledning Til sekretæren, Du skal bede alle rollerne om at præsentere sig ganske kort: Hvad hedder hver rolle? Og hvorfor er de med til mødet? Hvilken ekspertise har de? Herefter er det

Læs mere

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Klassetrin: Undervisningsforløb: Opgavetitel Udskoling, 7.-10. klasse Farlig Ungdom Version: 200901 Forfatter: Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Linda Nørgaard Andersen

Læs mere

Undervisningsplan for faget Historie Ørestad Friskole januar 2007

Undervisningsplan for faget Historie Ørestad Friskole januar 2007 Undervisningsplan for faget Historie Der undervises i historie på 3. - 9. klassetrin. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: I historie skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i hvert

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Delmål og slutmål; synoptisk

Delmål og slutmål; synoptisk Historie På Humlebæk lille Skole indgår historie i undervisningen på alle 10 klassetrin: i Slusen og i Midten i forbindelse med emneuger og tematimer og som en del af faget dansk, i OB som skemalagt undervisning,

Læs mere

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION Læringsmål Udtryk og find på idéer via gruppediskussioner. Forklar, hvordan scenerne hænger sammen og skaber kontinuitet, samt hvordan de danner grundlaget for en historie, et stykke eller et digt. Lav

Læs mere

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK.

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget dansk og plan 3. forløb, der dækker 5.- 6.- klassetrin. Derfor vil der være emner,

Læs mere

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Objective/ Formål OMRÅDE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Det talte sprog Year Learning Outcomes Activities/Assessments

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Evaluerings- og Prøvekontor Januar 2012 1 Indhold Forord... 3 Generelt... 4 Tekstopgivelser og prøveoplæg... 5 Eksempel på forløbet

Læs mere

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 Årsplan for engelsk i 5. kl. 2013-14 Trinmål for 5. 7. klassetrin (Taget fra fælles mål, Undervisningsministeriet) Kommunikative færdigheder forstå tilstrækkeligt

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Kompetencemål for Fysik/kemi

Kompetencemål for Fysik/kemi Kompetencemål for Fysik/kemi Undervisningsfaget fysik/kemi relaterer det faglige og fagdidaktiske stof til elevernes læring i skolefaget, herunder udviklingen af elevernes naturfaglige kompetencer og deres

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G avu-bekendtgørelsen, august 2009 Naturvidenskab G-FED Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G Forsøgslæreplan 2017 Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det tilbyder et fagsprog, der gør det

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Formålet for faget engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin Tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen

Læs mere

Årsplan for projekt på 9.årgang

Årsplan for projekt på 9.årgang 1 Årsplan for projekt på 9.årgang - Den alternative Skole 2014/15 Årsprojektet på 9. årgang: Danmark i verden - Samfundsopbygning - Rettigheder og pligter i Danmark (ytringsfrihed, religionsfrihed, stemmeret,

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009

Læs mere

Årsplan for fag: Engelsk 8.bc 2015/2016

Årsplan for fag: Engelsk 8.bc 2015/2016 Årsplan for fag: Engelsk 8.bc 2015/2016 Antal lektioner kompetencemål Færdigheds og vidensområder Tage del i en Uge 33 41 diskussion om 60 erne skriftligt med rimelig og vise deres præcision og i et kulturelle

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Årsplan ⅚ klasse dansk 2013/14 Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet

Læs mere

Årsplan for 0.Y i Engelsk

Årsplan for 0.Y i Engelsk Årsplan for 0.Y i Engelsk Lærer Ole Erdmann Hold 0.Y Oversigt over planlagte undervisningsforløb med ca. angivelse af placering Forløb Placering 1 Nationalities Uge 33-34 2 New Zealand Uge 35 43 3 Fame

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE Kære lærer! Dette spil er udviklet til historieundervisningen i 7.-9. klassetrin. Spillet handler om Grundloven 1915 og har et særligt fokus på de mennesker i datiden, der

Læs mere

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var en gang i Søby Dette projekt henvender sig til fagene historie, samfundsfag, geografi og dansk i udskolingen. Hensigten med projektet

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. klasse 2012-13 Hvornå r? Hvad skal der ske? (Emne) Hvordan? (Metoder)

Læs mere

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz 1/6 Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz Niveau 5. - 6.klasse Varighed 14-16 lektioner Faglige mål I dette forløb arbejder eleverne gennem filmanalyse af Kiki den lille heks, med overgangen fra barn til ung.

Læs mere

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget

Læs mere

Skoletjensten/Arbejdermuseet. Lav en udstilling om 1950'erne. Version 200901

Skoletjensten/Arbejdermuseet. Lav en udstilling om 1950'erne. Version 200901 Klassetrin: Undervisningsforløb: Opgavetitel: Version 200901 Forfatter: Mellemtrin, 3.-6. klasse Kold krig og kiksekage Lav en udstilling om 1950'erne Linda Nørgaard Andersen Lav en udstilling på skolen,

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2012

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2012 UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2012 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Fysik/kemi. Centrale kundskabs- og færdighedsområder Fysikkens

Læs mere

Indholdsbeskrivelse for faglig årsplan. Fag Dansk FSA Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole Lærer Kirsten Høgenhaug Årgang 2012/13

Indholdsbeskrivelse for faglig årsplan. Fag Dansk FSA Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole Lærer Kirsten Høgenhaug Årgang 2012/13 Indholdsbeskrivelse for faglig årsplan Fag Dansk FSA Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole Lærer Kirsten Høgenhaug Årgang 2012/13 Ved skoleårets start udleveres en detaljeret læseplan for årets timer, med

Læs mere

Begrundet indholdsplan fysik/kemi

Begrundet indholdsplan fysik/kemi Begrundet indholdsplan fysik/kemi Periode + timetal Stofområde og materialer Mål Arbejdsformer, Organisering og sam Uge 33-36 Samlet 7 lektioner Introduktion til Kemi - særligt fokus på naturvidenskabelig

Læs mere

Læseplan for historie. 4. 9. klassetrin

Læseplan for historie. 4. 9. klassetrin Læseplan for historie 4. 9. klassetrin Læseplanen angiver historiefagets progression over fire forløb, og i hvert forløb arbejdes med fagets tre centrale kundskabs- og færdighedsområder. I det daglige

Læs mere

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Fra antologien Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Den indledende artikel fra antologien Mål, evaluering og læremidler v/bodil Nielsen, lektor, ph.d., professionsinstituttet for didaktik

Læs mere

D A N S K. Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende.

D A N S K. Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende. D A N S K Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende. Fælles, fordi der i vores måde at kommunikere på, ligger spor af den verdensforståelse, det livssyn og den etik,

Læs mere

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling Pædagogiske overvejelser Vi vil, når det er hensigtsmæssigt, arbejde med Cooperative Learning, som er en arbejdsform, der engagere og aktivere eleverne i interaktion med hinanden og underviseren. Kort

Læs mere

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse)

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse) Dansk 1 Nordvestskolen 2005 Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende trin- og slutmål. De

Læs mere

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget FYSIK/KEMI

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget FYSIK/KEMI FRISKOLEN I STARREKLINTE Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING i faget FYSIK/KEMI Indholdsfortegnelse: Fysik/kemi 1. Generelt for faget fysik/kemi.... 3 2. Formål for faget fysik/kemi... 4 3. Slutmål..

Læs mere

Samfund og Demokrati. Opgaver til historie

Samfund og Demokrati. Opgaver til historie Opgaver til historie Under indgangen til Samfund og Demokrati kan dine elever lære om samfundsdynamikken i Nicaragua og få et indblik i et system og civilsamfund, der fungerer markant anderledes end det

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Februar 2014 1 Indhold Forord... 3 Generelt... 4 Tekstopgivelser... 5 Prøveoplæg... 5 Eksempler på prøveoplæg... 6 Prøven... 7

Læs mere

Fra skoleåret 2016/17 indføres en praktisk-mundtlig fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi.

Fra skoleåret 2016/17 indføres en praktisk-mundtlig fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi. Indhold Vejledning til den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi Guide til hvordan Alineas fællesfaglige forløb forbereder dine elever til prøven Gode dokumenter til brug før og under prøven Vejledning

Læs mere

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 12 Engelsk C Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 9.1.1 Identitet og formål 9.1.1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole Efter 2. klasse prioriteres følgende højt: Sproglig opmærksomhed Bogstavindlæring/repetition Angrebsteknikker til stavning/læsning stavelsesdeling (prikke vokaler) morfemdeling (deling efter ordets stamme)

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Historie

Faglige delmål og slutmål i faget Historie Faglige delmål og slutmål i faget Historie Fagets generelle formål og indhold. Dette afsnit beskriver hvorfor og hvordan vi arbejder med historiefaget på Højbo. Formålet med undervisningen i historie er

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Andre evalueringsmetoder

Andre evalueringsmetoder Engelsk Obligatorisk evaluering Obligatorisk evaluering Obligatorisk evaluering Andre evalueringsmetoder Undervisningsministeriet 3. kl. Elevplan Silkeborg Kommune Funder Skole Hvordan anvendes metoden

Læs mere

Engelsk. Status. Evaluering. Særlige tiltag

Engelsk. Status. Evaluering. Særlige tiltag Engelsk Status I 5.klasse vil vi have 3 ugentlige lektioner i engelsk. De ligger som enkelt lektioner fordelt på 3 dage, så eleverne kan få en lille daglig dosis. Der er dog mulighed for at rokere rundt

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Periode Emne Beskrivelse Mål

Periode Emne Beskrivelse Mål Årsplan for Dansk for 5. Klasse 2012-13 Bogsystem: Alle tiders dansk 5. klasse, oplevelsesbog Alle tiders dansk 5. klasse, aktivitetsbog Der anvendes desuden supplerende materialer, til ekstra arbejde

Læs mere

Færdigheds- og vidensområder

Færdigheds- og vidensområder Klasse: Jupiter Historie Skoleår: 2016/2017 Uge/måned Emne Kompetenceområde(r) Augustseptember Den Kolde Krig: Østtysklands sammenbrud. Sovjetunionen til 15 nye stater. De blå lejesvende. Den kolde krig

Læs mere

Prøver Evaluering Undervisning. Fysik/kemi. Maj-juni 2008

Prøver Evaluering Undervisning. Fysik/kemi. Maj-juni 2008 Prøver Evaluering Undervisning Fysik/kemi Maj-juni 2008 Ved fagkonsulent Anette Gjervig 1 Indledning Denne evaluering er udarbejdet på grundlag af censorberetninger fra syv censorer, der har medvirket

Læs mere

9. klasse. Det gode liv arbejdsmarkedet

9. klasse. Det gode liv arbejdsmarkedet 9. klasse Det gode liv arbejdsmarkedet Det gode liv arbejdsmarkedet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Dagens tema Introduktion og arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedet og film Messedag Uddannelsesplan Ude af arbejdsmarkedet

Læs mere

Grindsted Privatskole - Engelsk 9. klasse 17/18

Grindsted Privatskole - Engelsk 9. klasse 17/18 De overordnede kompetencemål er: Vi arbejder, ligesom folkeskolen, hen imod nye Fælles Mål for engelsk efter 9. Klasse, som kan ses via dette link: http://www.emu.dk/omraade/gskl%c3%a6rer/ffm/engelsk Vi

Læs mere

Årsplan for dansk 7.x 2014-2015 SJ

Årsplan for dansk 7.x 2014-2015 SJ Formålet med faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

På kant med EU. Mennesker på flugt - lærervejledning

På kant med EU. Mennesker på flugt - lærervejledning Mennesker på flugt - lærervejledning På kant med EU Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i kritisk

Læs mere

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole.

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole. Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole 2013-14 Det talte sprog. Fælles Mål kunne lede møder og styre diskussioner udvikle et nuanceret ordog begrebsforråd fremlægge og formidle stof

Læs mere

Engelsk - 9b Engelskundervisningen har fire formål. Eleverne skal:

Engelsk - 9b Engelskundervisningen har fire formål. Eleverne skal: Engelsk - 9b 2011-12 Kære elever og forældre i 9.b. Endnu et år med engelsk nærmer sig, og sørme om det ikke også er det sidste! I hvert fald i denne omgang. Vi får travlt i år. Vi har cirka 30 undervisningsuger

Læs mere