Den Røde Tråd Engelsk på Tjørnegårdskolen 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Røde Tråd Engelsk på Tjørnegårdskolen 2005"

Transkript

1 Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn! Den Røde Tråd Engelsk på Tjørnegårdskolen 2005 Hanne, Halime, Eva og Bibi Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn!

2 Hovedvægten lægges på det mundtlige arbejde. For 3. & 4. klasse Emneområderne skal dels være konkrete, dagligdags og virkelighedsnære, og dels skal de appellere til elevernes fantasi. Kommunikative færdigheder Arbejde med nære og genkendelige emner som familie og dagligdag, skole, dyr, fritid, ferier & højtider Sprog & sprogbrug Familien, mad, dagligdagen, tøj, skole, kroppen, ugedage, måneder, klokken, farver, tal, alfabetet, klasseværelset, årstider, højtider, dyr, hus & have, mit værelse, forretninger, varer, hobby, ferie. Hæfterne Let s do it : i My very first Let s start Step One Picture dictionary ii Super Bus & Here comes Super Bus level 1 & 2 + video iii Videoerne Big Muzzy & Big Muzzy comes back iv Legen Simon says Nursery Rimes* (bilag 1) Animals (bilag 2) Rim, remser, dramatiseringer, praktiske og musiske aktiviteter Crosswords* (bilag 3) Kommunikative lege med enkelte ordforråd, spil, små dialoger, rollespil og sproglege Logbog/sproglog* (bilag 4) Gennem løbende evaluering får eleverne en bevidsthed og viden om, hvad de kan, og hvor de er på vej hen i deres sprogtilegnelse. Evalueringsskema* (bilag 5) Undervisningen foregår på engelsk. Sharing homework v Sprede de 2 lektioner på ugen. Hellere 2 x 45 min. frem for 1 x 90 min. Vent med egentlig grammatik til efter 5. klassetrin. Være visuel bruge mange billeder. Logbog* (bilag 4) Month page (bilag 4) Suggestopædi (syng engelsk) vi Undervisningsdiff. i fremmedsprog vii Kopimappe viii Frilæsningsbøger på biblioteket ix Opbygge gode arbejds- og samarbejdsvaner, der forbereder eleverne til at kunne samarbejde i par og i grupper.

3 Etablere et grundlæggende ordforråd Lytte & farve Lytte & tegne Lytte & udføre handlinger Lytte efter informationer Lytte til en god historie Digte med på historier Meddigtning x Kende til ental & flertal Orddeling, Wordcards xi Posters til de forskellige emner Wordbank, stort papir på væggen med ord er passer til emnet Domino med billeder og tekst Tallotteri Lyttetekster fx Colour story eller Number story * (bilag 6) Ideer til aktiviteter* (bilag 7) Memory Picture lotto Billedordbøger For at tilgodese de tosprogede elever laves en global ordbog xiv Sprogtilegnelse At turde udtrykke sig verbalt og ikke være bange for at lave fejl (tro på sig selv) Sange skrive dansk/engelsk Klippe/klistre en figur, person beskrivelse Dukketeater Figurdukker Picture and text xii Skrive om et dyr* (bilag 8) Digte xiii Tillade sjove skrevne tekster fx I m going hjem (dansk/engelsk) Valg af emner: konkrete emner fra hverdagslivet også fortællinger eller eventyr fra forskellige lande eller emner fra den internationale børnekultur fx tegnefilm eller tegneserier. Kultur og samfundsforhold Kende til kultur og levevilkår i Storbritannien & USA Familier, skole, dyr, Materialerne er de samme som ovenfor nævnt, dog skal der arbejdes mere med højtider, så

4 interesser, fritid, ferie, højtider. Arbejdet med Storbritannien bør omfatte Skotland, Wales, England og Nordengland. som: Valentines Day Christmas Halloween Easter Gay Fawkes Day Thanks-Giving Bonfire Night 4 th of July Undervisningen skal være med til at udvikle elevernes bevidsthed om, at ethvert land, også Danmark, ikke har én, men mange kulturer. i Hæfterne Let s do it kan købes på ii Picture dictionary findes på skoles bibliotek i klassesæt. iii Super Bus & Here comes Super Bus level 1 & 2 + video findes på skolens bibliotek. iv Videoerne Big Muzzy & Big Muzzy comes back findes på skolens bibliotek. v Pararbejde er væsentligt. Det giver tryghed blot at tale med partnere, frem for at alle i klassen ser på den, der taler. Se bilag 4. vi Når man læser en tekst op, synges den i skiftende toneleje, og gentages af klassen. vii Bogen findes i Engelsk-skabet ved lærerarbejdspladserne. viii En kopimappe i klassen, med forskellige differentierede opgave på engelsk. ix På skolens bibliotek findes der kasser med frilæsningsbøger, der er delt op i klassetrin. Kan bruges som individuel læsning. x At få eleverne til at meddigte på en historie. xi Billede på den ene side af kortet, og ordet på den anden side. Det kan udvikles til at danne sætninger og mere komplekse billeder. Hver elev har en kuvert med sine personlige wordcards kan øves med makker. xii Ud fra et billede skrives en tekst. xiii Skrive et digt ud fra et ord, fx LOVE Like an orange On a tree Very beautiful Everyone can see xiv På hvor mange forskellige sprog kan man fx skrive/sige æble.

5 For 5., 6. & 7. klasse Sproget som et anvendeligt kommunikationsmiddel er i centrum, og der vælges aktiviteter, der udvikler elevernes selvstændige anvendelse af fremmedsproget. Indholdet bør omfatte en variation af aldersrelevante emner, tekster og aktiviteter. Kommunikative færdigheder Valg af emner udvides fra det nære og genkendelige til også at omfatte, fx fritidsliv, natur samt geografiske og historiske forhold i engelsktalende lande. Anvende synonymer eller omskrivninger, når ordforrådet ikke er tilstrækkeligt. Projekter om London Loch Ness Skriveaktiviteter som digte, breve, historier og skuespil Lave en avis om evt. USA eller England xiv H.C. Andersens kendte eventyr på engelsk Hæfterne Let s do it : xiv Step two Step three Step four Ordbøger Internet/computer Frilæsningsbøger xiv Topic books xiv That s it xiv English 2000 xiv Jokes and Riddles xiv Dear Jan Love Ruth xiv Newspaper Boy xiv Anna and the Fighter xiv Robin Hood xiv Thrillers xiv Oliver Twist xiv Keep talking* (bilag 10) Fælles tekster* (bilag 18) Lytteøvelser (tekst/billede) Dramatiseringer Logbog/sproglog* (bilag 4) Undervisningen foregår fortsat på engelsk med stigende forventning til, at eleverne også benytter sig af engelsk i klasse- og samarbejdssituationer. Holddele eleverne er en god ide. Stadig 2 gange engelsk om ugen. I undervisningen varieres der mellem frilæsning, tekstbøger, computer m.m. samt variation mellem individuelt arbejde, par- og gruppearbejde. Kopimappe xiv Logbog* (bilag 4)

6 Personlege* (bilag 12) Guess a person* (bilag 12) Tell us a story xiv Rollespil Simulation Referater af: - oplevelser - tekster - film - fantasi Undervisningsdiff. i fremmedsprog xiv Sprog & sprogbrug Udbygning af ordforråd inden for centrale områder. Det handler fortsat om at samle ord. Små diktater Grammatik xiv Splitting words xiv Ordbogsøvelser* (bilag 17) Wordcards xiv Crosswords* (bilag 13) Posters til de forskellige emner Guess and drama* (bilag 11) Små diktater af hyppigt forekommende ord Odd words out* (bilag 14) Rim, remser & sange Wordbank, stort papir på væggen med ord er passer til emnet Arbejde med almindelige engelske omgangsformer Lyttetekster Kategorisering af ord Videooptagelse Make and eat an English Breakfast. Isolerede grammatikøvelser prioriteres lavt. Er løbende opmærksom på udtale, rytme & intonation. Give tid til at hjælpe eleverne med at formulere rigtigt når det er passende. Ødelæg ikke et godt indlæringsmiljø.

7 Sprogtilegnelse Styrke sprogtilegnelsen ved at opsøge og udnytte de muligheder, der er for at bruge engelsk både i og uden for skolen. Sange Musiktekster som læsetekster xiv Skriftligt arbejde, gennem kreative skriveaktiviteter som digte, breve, historier og skuespil. Picture & text Kultur og samfundsforhold Kende til kultur og levevilkår i engelsktalende lande med hovedvægt på Storbritannien & USA. Internationale samarbejdssituationer. Arbejdet med at finde forskelle og ligheder mellem fremmed og egen kultur er centralt og inddrages med udgangspunkt i varierede, aldersrelevante tekster. Lytte til forskellige varianter af britisk og amerikansk engelsk Tekst/billede /pennevenner i udlandet xiv En avis om USA udarbejdet af elever i 6.klasse kan ses i Engelsk-skabet ved lærerarbejdspladserne. xiv Hæfterne Let s do it kan bestilles på xiv På skolens bibliotek findes der kasser med frilæsningsbøger, der er delt op i klassetrin. Kan bruges som individuel læsning. xiv Topic books findes i Engelsk-skabet ved lærerarbejdspladserne. xiv That s it findes som klassesæt på skolens bibliotek. xiv English 2000 findes som klassesæt på skolens bibliotek.

8 xiv En kopimappe i klassen, med forskellige differentierede opgaver på engelsk. xiv Vi har udviklet et grammatik-spil, det kan træne eleverne i de forskellige bøjninger af: To be, To have & To do i nutid & datid. Spillet findes i Engelsk-skabet i en blå mappe. Spillet er enkelt. Hver elev får en spilleplade + en kuvert med fx To be i nutid + en terning. Man spiller spillet 2 & 2. Hvis en elev slår en 2 er må eleven lægge brikken you are på spillepladen under 2. person ental. Spillet vindes af den elev der først får lagt alle sine brikker på spillepladen. xiv Tell us a story kan bruges som en god start på en engelsktime. Nogle elever skal på skift have forberedt en Tell us a story, der kan handle om hvad som helst fx I will tell you about my weekend eller I will tell you about my summer holiday. Giver eleverne mulighed for at fortælle en forberedt historie. xiv Del forskellige kendte ord, fx ordet classroom. En elev får et kort med ordet class, og en anden elev får et kort med ordet room alle elever får forskellige ord, og skal nu gå rundt imellem hinanden og finde sin makker når makkerne har fundet hinanden, skal de skrive ordet på tavlen og hvad det betyder. xiv Billede på den ene side af kortet, og ordet på den anden side. Det kan udvikles til at danne sætninger og mere komplekse billeder. Hver elev har en kuvert med sine egne personlige wordcards kan øves med makker. Her kan man med fordele udbygge spillet i slutningen af forløbet. xiv Bogen Undervisningsdiff. i fremmedsprog findes i Engelsk-skabet ved lærerarbejdspladserne. xiv Musikteksterne kan findes på:

9 For 8. & 9. klasse Sproget som et kommunikationsmiddel er i centrum med øgede forventninger til en forholdsvis præcis og nuanceret brug af og bevidsthed om sproget. De arbejder efterhånden mere selvstændigt og med større grad af medansvar og medbestemmelse. Kommunikative færdigheder Forstå talt engelsk om kendte og ukendte emner fra dagligdagen. At kunne udtrykke sig uformeldt mundtligt & skriftligt. At kunne deltage uforberedt i en samtale om kendte emner. Generelle personlige og samfundsmæssige problemstillinger. Avis om USA eller England xiv Kreative skriveaktiviteter som digte, breve, artikler, beretninger og lign. inddrages for at give forskelligartede skriveerfaringer. Læse gode litterære tekster. Hæfterne Let s do it : xiv Step five Step six Step seven Ordbøger xiv English 2000 xiv Frilæsningsbøger xiv Internet/computer The Tea Makers xiv Oliver Twist xiv Every Song I Sing xiv Jokes and Riddles xiv Climb a lonely Hill xiv Dear Jan Love Ruth xiv Three Sherlock Holmes adventures xiv The woman who disappeared xiv The diamond as big as the Ritz xiv Tales of Horror xiv Custer s gold xiv Ulster Story xiv Logbog/sproglog Kopimappe xiv Holddele eleverne er en god ide. Stadig 2 gange engelsk ugentligt. Logbog* (bilag 4) Undervisningsdiff. i fremmedsprog xiv Læseoplevelsen styrkes gennem vekselvirkning mellem gennemgang af fællestekster og elevernes selvstændige læsning. Øve notatteknik, så eleverne er forberedt til den mundtlige eksamen.

10 Sprogtilegnelse Udnytte de muligheder, der er for at opsøge og bruge engelsk udenfor skolen. Lyttefærdighed: der arbejdes med global forståelse og forståelse i detaljer. Skriveprocessen: fra idéfase til færdig tekst. Bånd og billede Medier; tv, video aviser m.m. Skøn- og sagprosatekster Autentiske tekster Elevernes evne til at arbejde selvstændigt såvel grupper som alene er i fokus. Internet s Tekstbehandling med stavekontrol Cirius Venskabsklasser xiv Kultur og samfundsforhold Give eksempler på basisviden om værdier og normer i engelsktalende lande. Skole Livsstil Forbrug Fritids- og arbejdsliv og aktuelle problemstillinger Politik Ungdom Musik Skønlitteratur Sagprosa Musiktekster Blade Film Tv Internettet Autentiske tekster Adrian Mole xiv Filmen The Full Monty xiv Valg af emner, se Faghæftet 2 Engelsk, side 79.

11 xiv En avis om USA udarbejdet af elever i 6.klasse kan ses i Engelsk-skabet ved lærerarbejdspladserne. xiv Hæfterne Let s do it kan bestilles på: xiv Ordbøger findes på skolens bibliotek. xiv English 2000 findes som klassesæt på skolens bibliotek. xiv På skolens bibliotek findes der kasser med frilæsningsbøger, der er delt op i klassetrin. Kan bruges som individuel læsning. xiv En kopimappe i klassen, med forskellige differentierede opgaver på engelsk. xiv Bogen Undervisningsdiff. i fremmedsprog findes i Engelsk-skabet ved lærerarbejdspladserne. xiv Tell us a story kan bruges som en god start på en engelsktime. Nogle elever skal på skift have forberedt en Tell us a story, der kan handle om hvad som helst fx I will tell you about my weekend eller I will tell you about my summer holiday. Giver eleverne mulighed for at fortælle en forberedt historie. xiv Find venskabsklasser på: xiv Kan lånes i klassesæt på Amtscentret i Roskilde. xiv Vi har filmen The full monty på skolen.

Engelsk på Eggeslevmagle Skole

Engelsk på Eggeslevmagle Skole Engelsk på Eggeslevmagle Skole Fra skoleåret 2012/13 undervises elever i faget engelsk også på 1.og 2. klassetrin. Indholdsfortegnelse Engelsk på Eggeslevmagle Skole... 3 Formål for faget engelsk (www.uvm.dk)...

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2012/13 Engelsk

Årsplan Skoleåret 2012/13 Engelsk Årsplan Skoleåret 2012/13 Engelsk Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 12/13. Skolens del og slutmål følger folkeskolens "fællesmål" 2009 Årsplan for engelsk i 3. klasse, Viby

Læs mere

Årsplan i Engelsk for 3.A Gudumholm Skole 2011-2012

Årsplan i Engelsk for 3.A Gudumholm Skole 2011-2012 Klassen Lektioner Materialer 12 drenge og 13 piger Klassen har to timer engelsk om ugen, og disse er placeret onsdag i 3. lektion og torsdag i 4. lektion. Der kan dog være mulighed for, at dette ændres

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Undervisningsplan med slut og delmål

Undervisningsplan med slut og delmål Undervisningsplan med slut og delmål Østskolen tilbyder undervisning inden for følgende fagrække: Humanistiske fag: Dansk på 1 1o klassetrin Engelsk på 1 1o klassetrin Tysk på 1 1o klassetrin (ikke færdig)

Læs mere

Årsplan Engelsk 5.a 2014-2015

Årsplan Engelsk 5.a 2014-2015 Årsplan Engelsk 5.a 2014-2015 Vi bygger videre på det I lærte sidste skoleår. I år vil der blive mere skriftlighed, og flere små mundtlige fremlæggelser. Vi arbejder med et bogsystem der hedder A Piece

Læs mere

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering for Dansk som 2. sprog. Skoleafdelingen

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering for Dansk som 2. sprog. Skoleafdelingen Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering for Dansk som 2. sprog Skoleafdelingen Forord Evaluering en uendelig(t) spændende historie I 1993 vedtog det da siddende Folketing med baggrund i et bredt

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

Læreplan for Engelsk *********** A: Formål og Introduktion

Læreplan for Engelsk *********** A: Formål og Introduktion Læreplan for Engelsk *********** A: Formål og Introduktion A2 Engelsk - december 2004 Formålet for undervisningen i engelsk (Jf. 13 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i engelsk. Inerisaavik/KIIIN 2009

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i engelsk. Inerisaavik/KIIIN 2009 Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i engelsk Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af overlærer Bodil Brandt Redigeret af fagkonsulenterne Birthe

Læs mere

Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009

Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009 Undervisningsplaner Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009 Dansk, herunder morgensang Delmål Efter 2. klassetrin Det talte sprog - bruge

Læs mere

Formål for faget. Signalement af faget

Formål for faget. Signalement af faget Formål for faget Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for sproget, som det væsentligste middel til at knytte os sammen i forskellige personlige, kulturelle,

Læs mere

Årsplan engelsk 3.a skoleåret 2012-2013

Årsplan engelsk 3.a skoleåret 2012-2013 Årsplan engelsk 3.a skoleåret 2012-2013 Hovedvægten i engelskundervisningen på 3. årgang lægges på det mundtlige arbejde. Gennem leg og aktivitet opbygges elevernes sproglige selvtillid. Emneområderne

Læs mere

Tidlig engelskundervisning Begynderundervisning i tysk/fransk

Tidlig engelskundervisning Begynderundervisning i tysk/fransk Inspirationskatalog Tidlig engelskundervisning Begynderundervisning i tysk/fransk Rudersdal Kommune Skole og Familie Juni 2014 1 Indhold Indledning... 3 Orientering vedrørende fremmedsprogsundervisningen

Læs mere

sarahpilki@gmail.com engelsk 2009-2010 billedkunst Sarah Pilkington tlf: 3514 6246 natur og teknik 3. kl. supplerende årsplaner

sarahpilki@gmail.com engelsk 2009-2010 billedkunst Sarah Pilkington tlf: 3514 6246 natur og teknik 3. kl. supplerende årsplaner 3. kl. supplerende årsplaner 2009-2010 engelsk billedkunst natur og teknik Sarah Pilkington sarahpilki@gmail.com tlf: 3514 6246 Supplerende årsplan i engelsk 3. kl. 2009-2010 Mål Undervisningstilgang Formålet

Læs mere

Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion

Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion A 2 Dansk september 2002 Formålet for undervisningen i dansk (Jf. 9 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål og læringsmål for

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2014-15

INDHOLDSPLAN 2014-15 INDHOLDSPLAN 2014-15 1 INDHOLDSPLAN VANDEL EFTERSKOLE 2014-15. At holde skole ud fra et dansk, kristent livssyn, bygget på Grundtvigs tanker om ungdom og undervisning, og hvor vi vil prøve at vise eleverne

Læs mere

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle.

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Dansk Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Formålet for danskundervisningen på Mina Hindholm Efterskole: At styrke elevernes lyst til at indgå i skriftsprogligt

Læs mere

ÅRSPLAN 2009 2010 Engelsk 9.klasse. Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles

ÅRSPLAN 2009 2010 Engelsk 9.klasse. Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles 1 Uge 33 Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles Eleven som medbestemmende og medansvarlig for egen mål læring Impression of Dk Eleverne formulerer deres egne mål Textbook

Læs mere

Indholdsplan 2007 / 2008 1

Indholdsplan 2007 / 2008 1 Indholdsplan 2007 / 2008 1 Indhold Historie:... 4 Skolens formål og værdigrundlag:... 5 Skolens elevgruppe... 6 Skolens fag:... 7 Obligatoriske fag... 9 Gymnastik... 9 Obligatorisk svømning... 10 Folkedans...

Læs mere

Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015

Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015 Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015 GJ Glamsbjerg Fri- og Efterskole 2014/2015 Indholdsfortegnelse Indledning Formål Værdigrundlag Vedtægter Se www.gfeskole.dk De fysiske rammer 3 Eleverne 4 Dagsrytme

Læs mere

Årsplan for engelsk i 5. klasse Undervisning 2 lektioner hver tirsdag og 1 lektion onsdag. Billy James. Great Brittain.

Årsplan for engelsk i 5. klasse Undervisning 2 lektioner hver tirsdag og 1 lektion onsdag. Billy James. Great Brittain. Årsplan Årsplan for engelsk i 5. klasse Undervisning 2 lektioner hver tirsdag og 1 lektion onsdag Uge Mål Emne/kapitel Hvad skal der læres/arbejdes med 34-35 36 37-39 40-41 - introduktion og genopfriskning

Læs mere

Årsplan. 7. årgang. Rønbækskolen 2009 2010. Indholdsfortegnelse:

Årsplan. 7. årgang. Rønbækskolen 2009 2010. Indholdsfortegnelse: Årsplan 7. årgang Rønbækskolen 2009 2010 Indholdsfortegnelse: Indledning og status... 2 Årskalender... 2 Sociale mål for 7. årgang... 3 Personlige og sociale kompetencer... 4 Årgangs- og klasseregler...

Læs mere

Årsplan for 4. årgang 2010/2011

Årsplan for 4. årgang 2010/2011 Årsplan for 4. årgang 2010/2011 Indholdsfortegnelse Indledning... s. 3 Generel status og udvikling...s. 3 Skole-hjem-samarbejdet... s. 4 Den sociale årsplan.....s. 5 Elevernes alsidige personlige udvikling......s.

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Undervisning

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Undervisning Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Undervisning Indhold Historie... 4 Skolens formål... 4 Skolens elevgruppe... 4 Skolens fag... 5 Obligatoriske fag... 7 Gymnastik... 7 Folkedans... 9 Sang...

Læs mere

Årsplan 3.b 2014/15. Frederiksborg Byskole. Tolerance. Dansk. Venskab. Idræt. Matematik. Musik. Kristendom. Engelsk. Historie.

Årsplan 3.b 2014/15. Frederiksborg Byskole. Tolerance. Dansk. Venskab. Idræt. Matematik. Musik. Kristendom. Engelsk. Historie. Årsplan 3.b 2014/15 Historie Dansk Musik Billedkunst Venskab Kristendom Tolerance Matematik Engelsk Idræt Natur & Teknik Frederiksborg Byskole Indholdsfortegnelse Generelt... 4 Socialt... 4 Lejrtur...

Læs mere

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er:

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Undervisningsplan for faget Dansk: Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale) Det skrevne sprog (læse og skrive)

Læs mere