Århus Privatskole Vestre Kongevej Viby J. Tilsynserklæring vedrørende 2009 Der har været gennemført tilsynsbesøg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Privatskole Vestre Kongevej 10 8260 Viby J. Tilsynserklæring vedrørende 2009 Der har været gennemført tilsynsbesøg 21.-22."

Transkript

1 Århus Privatskole Vestre Kongevej Viby J Tilsynserklæring vedrørende 2009 Der har været gennemført tilsynsbesøg januar 2010 Tilsynet blev foretaget af konsulent Ib Møller og konsulent Jørgen Korsgaard, Børn og Unge. Ved tilsynsbesøgene blev der overværet undervisning og ført samtaler med skolens leder. Skolen præsenterer sig selv således: Århus Privatskole er en to år gammel skole, der består af Klasse. Undervisningen er klasseopdelt, men brydes i perioder op, hvor børnene undervises på tværs af klassetrinnene. Århus Privatskole er en lille kristen fri skole, hvilket betyder, at skolen bygger på et kristent livssyn og kristne værdier. Skolen ønsker ligeledes at give eleverne forståelse af de dansk/nordiske kulturelle rødder, fordi den tror på at denne indsigt gør mennesker stærke, nysgerrige og fordomsfri i mødet med nye kulturer. Skolen ser det som en kvalitet at bevare en størrelse på omkring 220 børn, da det nære, og det at alle kender hinanden og stor fleksibilitet er blandt skolens styrker. Skolen har mange både faglige og sociale traditioner. Bl.a. to årlige skolestile, julemarked og sommersolhvervsfest. Til morgensangen fortæller lærerne og klasserne om mærkedage og højtider. Skolen har en anerkendende tilgang til både medarbejdere og elever. Der arbejdes med læringsstile og de mange intelligenser, samt periodevis i både kreative, kropslige og mere fagspecifikke værksteder. Skolen arbejder med at integrere sundhed, naturen og IT i skolens hverdag. Der undervises på interaktive tavler, er trådløst netværk på hele skolen, gode pc-muligheder. Skolen har frugtordning og sund-mad-ordning, samt koldtvandsautomat. Fokusområder i dette skoleår er evaluering, læringsstile, trivsel, struktur, sprog og science. Fokusområder for næste skoleår er bl.a. sundhed og de praktisk-musiske fag. Skolen underviser efter Fælles Mål. Der afholdes prøver efter 9. Klasse. Der testes løbende med standardiserede tests og de Nationale Tests. Der gives karakterer efter 7-trinsskalaen i Klasse. Alle elever i Klasse tildeles ABCDE-karakterer for engagement, fremmøde, opførsel og orden. Der laves elevplaner og individuelle handlingsplaner i forbindelse med skole-hjemsamtalerne. Eleverne har arbejds- og præsentationsporteføljer.

2 Undervisningen Ved tilsynsbesøgene blev der overværet undervisning i dansk (2. og 4.klasse), matematik (3. og 4.klasse), engelsk (7. og 9.klasse) og billedkunst (1.klasse). Desuden overværedes skolens morgensamling. Undervisningen er på højde med en tilsvarende undervisning i folkeskolen. Indtryk fra undervisningen I dansk i 2.klasse arbejder børnene med bogstaver, stavetræning og læsning. Undervisningen er organiseret som værkstedsundervisning. Børnene er meget selvhjulpne og selvdisciplinerede. Børnene arbejder med værkstederne i en dobbeltlektion. Læseværkstedet er indrettet i et særligt hyggehjørne i klassen, hvor 4-5 elever læser på egen hånd. Skriveværkstedet er et bord i det ene hjørne af klassen, hvor to børn på skift skriver korte historier. Hoppeværkstedet er en gulvmåtte på gangen. Måtten indeholder hele alfabetet og børnene staver på skift ved at hoppe rundt på pladen. Computerværkstedet er tre PC-ere, som står langs den ene væg. Børnene arbejder med forskellige programmer, som alle træner bogstaver, ord, osv. Spilværkstedet er i gang tre forskellige steder i lokalet: rimspil med pointskapsler, vendespil og memoryspil. Alle spil er velegnede til det overordnede arbejde (bogstaver, stavetræning og læsning). I dansk i 4.klasse arbejder børnene med teater. Læreren starter timen med at give børnene deres diktater tilbage og hun har få kommentarer til dem. Umiddelbart efter går klassen i gang med teaterprojektet. Klassen har læst en let udgave af Robin Hood og har i grupper fået til opgave at dramatisere et afsnit af bogen. De har fået til opgave at have fokus på begreberne tapperhed og mod og på, hvordan man viser det i en dramatisering. Børnene og læreren evaluerer efter hver gruppes fremlæggelse. Der er god stemning og undervisningen er meget velorganiseret. Læreren runder Robin Hood-delen af med at drøfte genrer med dem ud fra en model de kender genretræet. Det er tydeligvis svært for dem. Læreren runder hele forløbet af med et lille spil- tankespillet, hvor børnene drøfter kropssprog (sur, glad, skuffet, ked af det, vred).

3 Det er børnene tydeligvis meget optagede af, især fordi læreren giver meget af sig selv i sin dramatisering af disse følelser. Undervisningen er varieret og velorganiseret. I matematik i 3.klasse arbejder børnene med kort, hvor det matematikfaglige fokus er koordinatsystemet, målestoksforhold og signaturer (repræsentationskompetence). Børnene har arbejdet med forskellige opgaver i deres matematikbog (KonteXt) og har spillet sænke slagskibe Læreren har kopieret århuskort til dem og de skal spille to og to mod hinanden. Århuskortet er opdelt i en række felter (A3, G2, B4 osv.). Børnene sætter et kryds i 5 felter og modparten skal gætte. Læreren runder timen af med at gennemgå lektierne til næste gang. I matematik i 4.klasse arbejder børnene med tal(størrelser), former(dimensioner), data og mønstre(sammenhænge). Klassen benytter matematiksystemet KonteXt. Med afsæt i en tegning af et bindingsværkshus arbejdes med trekanter (ligebenet, ligesidet og retvinklet). Der drøftes i fællesskab, hvilke ligheder og forskelle der er. Klassen får at vide, at der er tre typer trekanter de gerne skal kende: retvinklede, spidsvinklede og stumpvinklede trekanter. Da børnene har tegnet huset får de en ny opgave, hvor de skal forlænge via en spejling og tegne det på et stykke millimeterpapir. De skal til sidst med materialet klods på klods bygge huse, som de så ud for 300 år siden. De benytter isometrisk papir. I engelsk i 7.klasse arbejder børnene med Rims and Answers De har fået udleveret et arbejdsark med en række ord, der rimer på engelsk. Desuden har de fået en række arbejdskort med et engelsk ord på hvert. De spiller nu et spil, hvor de skal parre de ord på kortene som rimer. Aktiviteten sluttes af med at skrive en længere historie med alle de ord, som de har parret sammen. Der er rimord i alle sætninger. I engelsk i 9.klasse arbejder klassen med temaet Multicultural Britain. Med afsæt i at klassen skal se Damien O Donnells filmkomedie East is East (1999), vælger læreren at illustrere og tage fat på emnet med et billede af et multikulturelt sammensat

4 engelsk flag. Klassen har endvidere hjemme forberedt en tekst om Ayub Khan-Din, der er forfatter til det teaterstykke, som filmen er bygget op om. Timen bliver opdelt i 2 hovedfaser. I 1 fase sørger læreren for, at samtalen og sproget kommer i centrum. Det gøres ved at eleverne 2 og 2 samtaler omkring udleverede spørgsmål til den forberedte tekst. 2 fase sætter fokus på indsamling af informationer. Det foregår ved, at læreren har udarbejdet en række spørgsmål og statements på forskellige ark. Elverne cirkulerer herefter rundt og skriver kommentarer og informationer på de enkelte ark. Hele processen viser, at eleverne er meget engagerede, udviser stor lyst til kommunikation og går åbent og frit til opgaven. God afslappet atmosfære og tydelig rammesætning af det engelske sprog. I billedkunst i 1.klasse arbejder børnene med et tema om engle. Læreren læser en historie højt fra bibelen og spørger klassen, hvilke billeder de kommer til at tænke på. Børnene lytter til en historie om Jesu fødsel. Historien ledsages af musik. Børnene fortæller om egne billeder af engle: svævede ned, lyste, hoved og arme, bælte og kortærmet kjole, krone af guld med takker, havde vinger, mildt ansigt. Herefter uddelte læreren papir og underlag til børnenes opgave: Lav et omrids af en engel. Læreren viser fire tegninger af engle, som børnene har lavet. Interaktive tavler benyttes til at understøtte tegningerne. Samtale med skolens leder I en samtale med skolelederen blev drøftet: A. Skolens profil Skolelederen redegjorde for skolens profil, som er beskrevet i indledningen til denne tilsynserklæring. B. Skolens undervisning Skolelederen kommenterede skolens timefordelingsplan, hvor alle fag er tilfredsstillende tilgodeset. De praktisk musiske fag er på flere årgange slået sammen til faget værksted. Skolen arbejder på at implementere læringsstile i undervisningen. Skolen har ansøgt om og fået godkendt ikke at afvikle prøver i historie og kristendomskundskab. Skolen ønsker at deltage i de nationale test. Skolen benytter elev-, lærer-, forældre- og skoleintra.

5 50 % af skolens lærere har en læreruddannelse. Størstedelen af de øvrige lærere har en højere uddannelse (cand.mag., cand.merc. eller lignende) og en mindre del har anden praktisk baggrund. C. De praktisk-musiske fag Jeg har meddelt skolens leder, at jeg ønsker at overvære undervisning i de praktiskemusiske fag ved det næste tilsynsbesøg, da vi i Børn og Unge i skoleåret 2009/2010 har et særligt fokus på de frie grundskolers undervisning i disse fag. Jeg har ved tilsynsbesøget konstateret, at de nødvendige faglokaler er til stede og er indrettet, samt at fagene er sat på elevernes skema. Det faglige niveau/udbytte Ved tilsynsbesøget fik jeg udleveret en oversigt over resultaterne ved de afsluttende prøver i maj-juni Karaktererne ligger for langt størsteparten af eleverne i området middel til over middel. Konklusion Det er den tilsynsførendes skøn, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, hvilket er formålet med tilsynet. Der er overværet undervisning i dansk, matematik, engelsk og billedkunst og undervisningens kvalitet har været på højde med folkeskolens. Jørgen Korsgaard Konsulent Børn & Unge, Århus Kommune Videncenter for Pædagogisk Udvikling

Desuden skal jeg vurdere, om eleverne bliver forberedt til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Desuden skal jeg vurdere, om eleverne bliver forberedt til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. Tilsynserklæring vedrørende Tandslet Friskole for skoleåret 2013/2014 Skolekode 535007 Tilsynsførende Inger Keblovszki Bagergyden 1, Høruphav 6470 Sydals Tilsynserklæring april 2014 På Tandslet Friskole

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Kildebakkeskolen Soldalen 8 7480 Vildbjerg Tlf: 96287690 E-mail: kildebakkeskolen@herning.dk www.kildebakkeskolen.dk Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune,

Læs mere

Tilsynserklæring 2014

Tilsynserklæring 2014 Tilsynserklæring 2014 Skole Byens Skole, Høffdings vej 75, 2500 Valby Skolekode 101111 Tilsynsførende Lektor, ph.d. Camilla Hutters, fam@koedhutters.dk Tilsynets art og omfang Tilsynet er gennemført 10.

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle 8410 Rønde Telefon: 25200700

ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle 8410 Rønde Telefon: 25200700 Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle 8410 Rønde Telefon: 25200700 Skoleleder: Michael Kjær. Hjemmeside: www.ugelboellefriskole.dk Email:info@ugelboellefriskole.dk CVR.nr. 32819087

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE

INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Inspirationskatalog Dato Januar 2014 INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE INDHOLD 0. Indledning 1 1. Husum Skole

Læs mere

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole Kvalitets- og udviklingsrapport Enghavegård Skole Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 5. FAGLIGHED... 3 5.1 SKOLELEDERENS VURDERING... 3 Folkeskolens afgangsprøver... 3 Nationale test... 3 Generelle

Læs mere

Alle besøgene beskrives og kommenteres mere detaljeret nedenfor.

Alle besøgene beskrives og kommenteres mere detaljeret nedenfor. Tilsynserklæring Freinetskolen 2014/15 Valby Langgade 117, 2500 Valby Skolekode 101133 Tilsyn: Tilsynserklæringen er udarbejdet på baggrund af 5 besøg på skolen, 4 på almindelige hverdage og 1 på en fremvisningsaften.

Læs mere

Vestre Skole. kvalitetsrapport 09/10 og 10/11 samt udviklingsplan 11/12 og 13/14. Indhold. 2. Kvalitetsrapport. Redegørelse for specifikke områder

Vestre Skole. kvalitetsrapport 09/10 og 10/11 samt udviklingsplan 11/12 og 13/14. Indhold. 2. Kvalitetsrapport. Redegørelse for specifikke områder Vestre Skole kvalitetsrapport 09/10 og 10/11 samt udviklingsplan 11/12 og 13/14 Indhold 1. Velkomst til skoleåret 2011-12 2. Kvalitetsrapport Redegørelse for specifikke områder 3 Udviklingsplan for indsatsområder

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Inspiration til arbejdet med mental sundhed

Inspiration til arbejdet med mental sundhed TRIVSEL OG MENTAL SUNDHED AUGUST 2013 Inspiration til arbejdet med mental sundhed Arbejdet med mental sundhed bør tage afsæt i den enkelte skole og klasses specifikke virkelighed og sæt af udfordringer.

Læs mere

Værdierne gør forskellen

Værdierne gør forskellen Værdierne gør forskellen 1 Indhold Indledning: Værdierne er fundamentet 5 Værdi nr. 1: Fællesskab og samarbejde 6 Værdi nr. 2: Frihed under ansvar 14 Værdi nr. 3: Faglighed 26 Værdi nr. 4: Plads til alle

Læs mere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere 2014 Udgivet af Brug for alle unge Undervisningsministeriet 2014 www.bfau.dk Redaktion Dorthea Funder Kaas, Brug for alle

Læs mere

Skolekode: 217029 AL IRCHAD SKOLEN Skoleår 2014-15

Skolekode: 217029 AL IRCHAD SKOLEN Skoleår 2014-15 Til skolens forældre og bestyrelse. Jeg kan bekræfte, at undervisningssproget på skolen er dansk, og at skolens undervisning i høj grad står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, herunder

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE

EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE Al undervisning kan altid blive bedre For at skolen som samlet organisation hele tiden udvikler sig og bliver bedre, er det et grundvilkår,

Læs mere

sarahpilki@gmail.com engelsk 2009-2010 billedkunst Sarah Pilkington tlf: 3514 6246 natur og teknik 3. kl. supplerende årsplaner

sarahpilki@gmail.com engelsk 2009-2010 billedkunst Sarah Pilkington tlf: 3514 6246 natur og teknik 3. kl. supplerende årsplaner 3. kl. supplerende årsplaner 2009-2010 engelsk billedkunst natur og teknik Sarah Pilkington sarahpilki@gmail.com tlf: 3514 6246 Supplerende årsplan i engelsk 3. kl. 2009-2010 Mål Undervisningstilgang Formålet

Læs mere

I dette tema præsenteres du for syv skolers arbejde med at kvalificere og optimere skole-hjem-samarbejdet. Skole-hjem-samarbejde

I dette tema præsenteres du for syv skolers arbejde med at kvalificere og optimere skole-hjem-samarbejdet. Skole-hjem-samarbejde Et styrket skole-hjem-samarbejde kan udvikles på vidt forskellige måder med udgangspunkt i velkendte fora som forældremøder, skole-hjem-samtaler o.l. eller ved at tage helt nye metoder i brug. Det viser

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

Selvevaluering på Broby Friskole 2013-14

Selvevaluering på Broby Friskole 2013-14 Selvevaluering på Broby Friskole 2013-14 Fodnoter i denne tekst henviser til Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 1 til 9 Broby Friskole har fra skoleåret 2011/12 valgt at overgå

Læs mere

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet August 2005 Verdens bedste folkeskole vision og strategi Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet 18. og 19. august 2005 1 Indledning: Folkeskolen og globaliseringen Folkeskolen har et hovedansvar

Læs mere

Information om 7.-9. Klasse. Hadbjerg Skole

Information om 7.-9. Klasse. Hadbjerg Skole Information om 7.-9. Klasse Hadbjerg Skole Indholdsfortegnelse side 7. 9- klasse på Hadbjerg skole 3 Eleverne i Udskolingen 3 Lærerne i Udskolingen 4 Undervisningen 4 8. klasse 5 Forældresamarbejdet 6

Læs mere

Kate Dyg Johansen Bachelor eksamen 16-01-2015

Kate Dyg Johansen Bachelor eksamen 16-01-2015 Indhold Bilag 1... 2 Observation 1 2-3 Skole 1... 2 Bilag 2... 5 Det kvalitative Semistrukturerede Interview - skole 1... 5 Bilag 3... 9 Observation 1-2-3 Skole 2... 9 Bilag 4... 13 Det kvalitative Semistrukturerede

Læs mere

FORSØG MED PRAKTISKE/ MUSISKE FAG I FOLKE- SKOLEN EVALUERING

FORSØG MED PRAKTISKE/ MUSISKE FAG I FOLKE- SKOLEN EVALUERING Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dato November 2011 FORSØG MED PRAKTISKE/ MUSISKE FAG I FOLKE- SKOLEN EVALUERING INDHOLD 1. Resume 1 1.1 Forsøgenes betydning for undervisningens gennemførsel 2

Læs mere

TILSYNSERKLÆRING FOR TØMMERUP FRISKOLE FOR SKO- LEÅRET 2013/2014.

TILSYNSERKLÆRING FOR TØMMERUP FRISKOLE FOR SKO- LEÅRET 2013/2014. TILSYNSERKLÆRING FOR TØMMERUP FRISKOLE FOR SKO- LEÅRET 2013/2014. Så er foråret atter ved at bryde frem og endnu et spændende og givende skoleår på Tømmerup Friskole nærmer sig sin afslutning for afgangsklassen

Læs mere