SådAn GØR VI. Får vækket nysgerrigheden. Marts Engelsk i 1. klasse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SådAn GØR VI. Får vækket nysgerrigheden. Marts 2014. Engelsk i 1. klasse"

Transkript

1 SådAn GØR VI Marts 2014 Engelsk i 1. klasse Får vækket nysgerrigheden Eleverne i 1. klasse på Gug Skole har mod på det hele og ingen hæmninger, når der står engelsk på skoleskemaet. Er det svært at lære elever engelsk, når de knap nok kender bogstaverne og dårligt kan læse og skrive? Og er det for voldsomt for eleverne at skulle overskue et fremmed - sprog, når de lige er begyndt i skolen? Jane Christiansen og Betina Svenning gaard svarer nej til begge spørgsmål. De to lærere på Gug Skole er blandt pionererne i Gug Skoles forsøg med engelsk i 1. klasse, og deres erfaringer er udelukkende positive. Eleverne synes, det er mægtigt spændende. De har et stort gå-på-mod. De har ingen hæmninger, når de skal udtrykke sig på engelsk. Der er en tydelig forskel på eleverne i 1. og 3. klasse. Når jeg tidligere I have parents. I have a sister. Og så byttes der kort. Cooperative learning er både sjovt og lærerigt. Eleverne i 1. klasse på Ellidshøj Skole synger, spiller og leger sig til det engelske sprog. Side 3 Løvvangskolen har videreudviklet TEACCH-pædagogikken i et spændende inklusionsprojekt, som tilgodeser alle børn i ind - skolingen. Side 5

2 Engelsk i 1. klasse Eleverne staver, siger og oversætter ord. Hvis de har lyst, må de også skrive ordet på tavlen. Betina Svenninggaard ser til, mens Kasper skriver Brother næsten uden at kigge på sit kort. Caroline må kigge lidt mere på sit kort, hvor der står Grandmother. Der bliver talt engelsk og byttet kort på kryds og tværs, når eleverne arbejder med cooperative learning. I dag handler det om familiemedlemmer. Nogle gange arbejder de med ipads, og Betina Svenninggaard udnytter ofte, at eleverne meget gerne vil arbejde med cooperative learning. Cooperative learning er både sjovt og lærerigt, fordi alle skal forsøge at sætte ord og udsagn til de billedkort, som de har talt om i klassen. Selvom de kun har en lektion om ugen, lærer de rigtig mange ord. Da jeg før sommerferien skulle evaluere det første år for bestyrelsen, begyndte jeg at skrive de ord på tavlen, vi havde arbejdet med i 1. klasse. Til sidst var hele tavlen fyldt, fortæller Jane Christiansen. Hidtil har engelsklærerne selv måttet fremstille alt materiale til 1. årgang eller tilpasse 3. årgangs materialer i den ud - strækning, materialerne er egnede til det. De seneste måneder har Betina Svenning gaard dog haft mulighed for at afprøve et nyt lærerbogsmateriale til 1. årgang, som kollegaen Henriette Hjelm Hansen har udarbejdet sammen med medforfatterne Jane Dürr Jensen og Tanja Lundholm Christensen. Materialet, Thumbs up, er netop ud - kom met på forlaget Meloni, og Betina Sven - ninggaard og Jane Christiansen håber at kunne dele de flotte bøger ud til eleverne, når engelsk fra næste skoleår bliver et obligatorisk fag på 1. årgang. er begyndt med engelsk på 3. årgang, har jeg ofte oplevet, at eleverne føler sig hæmmede af at skulle tale et andet sprog, siger Jane Christiansen. Bliver bedre til engelsk Jane Christiansen havde engelsk på 1. årgang sidste skoleår og nu er på barsel. I dette skoleår er Betina Svenninggaard engelsklærer på 1. årgang. Begge tror, at den tidlige start på engelskundervisningen vil kunne mærkes gennem hele skoleforløbet. Børnene får et godt fundament og kommer tidligt i gang med at tale sproget. Jeg tror, de bliver bedre til engelsk end dem, som er startet med faget i 3. klasse. Forældrene er også glade for undervisningen. De oplever, at børnene lærer noget, der er brugbart og en del af familiens verden, hvad enten de er på ferie i udlandet eller sidder og spiller på deres ipads, siger Betina Svenninggaard. Lærerne morer sig ofte over, at eleverne fører sig frem med svære ord, som de tydeligvis har hørt i diverse spil på computeren. I undervisningen lægger de to lærere dog vægt på, at elever ikke møder svære ord og opgaver. Kravene skal være beskedne, for det vigtigste er at pirre elevernes nysgerrighed, så de får lyst til at forsøge sig på sproget. Arbejder med det nære Emnerne i undervisningen hentes fra det nære. Der arbejdes med tal, med navne på familiemedlemmer og dyr, med farver, ugedage, bogstaver m.v. Eleverne kigger på billeder, synger, spiller og leger. Jane Christiansen var forundret over, hvor meget engelsk hendes 1. klasser lærte sidste år. I år er hun på barsel med lille Oscar. 2

3 Engelsk i 1. klasse I have a red apple På Ellidshøj Skole synger, spiller og leger eleverne i 1. klasse sig til det engelske sprog. ser med sproget. Vores 2. klasse havde også engelsk sidste år. Da jeg overtog klassen efter sommerferien, blev jeg meget I have an apple. My apple is red. Vibeke Sørensen medbringer mange ting til engelskundervisningen. overrasket. Jeg måtte lave nyt undervisningsmateriale, fordi de havde lært meget Engagementet er stort og koncentrationen mere i 1. klasse, end jeg havde regnet med. i top, når lærer Vibeke Sørensen kommer Jeg tror, det er rigtigt godt for eleverne, at med sin lille ting-kuffert, billeder, spil og det nu bliver obligatorisk med engelsk fra andre sjove sager for at lege engelske ord 1. klasse, siger Vibeke Sørensen. ind i eleverne i 1. klasse på Ellidshøj Skole. Det er spændende at lære engelsk, og det Sang og remser skal det også være, fastslår engelsklæreren, Vibeke Sørensen indleder de fleste der er overrasket over, hvor hurtigt børnene engelsktimer med en sang. Eleverne synger If you are happy and you know it, clap tager det fremmede sprog til sig. De er ikke bange for at sige noget. De your hands. I de næste vers skal de turn husker mange ord og oplever nogle succe- around, stamp your feed osv. De har Børnene lytter og krydser koncentreret af på deres bankoplader. sunget sangen flere gange, for gentagelser er vigtige, når eleverne skal opleve glæden ved at kunne huske ordene og synge med. Et andet populært indslag i timerne er remser. Remser er gode, når der f.eks. skal læres tal og bogstaver. I dag repeterer klassen i kor remsen om Five little monkeys, der bliver til four little monkeys, three little monkeys osv., fordi aberne hopper i sengen, slår sig og må til lægen. Og så er der banko Vibeke Sørensen deler hjemmelavede bankoplader ud til eleverne. Hun har lots of things in the suitcase, og eleverne skal krydse af på deres plade, når de har den figur, hun trækker op af kufferten. Mange ord bliver sagt på både dansk og engelsk et dejligt æble a nice apple I have a nice red apple. Eleverne lytter koncentreret og krydser af, og Kasper råber begejstret, da han har banko. Når en elev får banko, skal han/hun nævne nogle af de ting, der er på banko - pladen I have a car, a pencil, a dog osv. Spillet fortsætter, til alle har haft banko og nævnt nogle ting fra pladen, for Vibeke Sørensen lægger vægt på, at alle elever får sagt noget i alle timer. Da nogle af drengene har myrer i bagdelen, har Vibeke Sørensen som regel en leg, hvor de kan løbe lidt rundt. I dag leger de bytte-plads, og Vibeke Sørensen behøver ikke oversætte, når hun siger små sætninger som I have a sister, We have a dog og I have blue eyes. Elever, der matcher 3

4 Engelsk i 1. klasse Banko! Eleverne skal nævne nogle af tingene på deres plade, når de har banko. I dag hjælper klasselærer Theresa Nørholm lidt til. hendes udsagn, bytter lynhurtigt plads. Da der kun er to piger i klassen, er det enkelt at bytte stol, da Vibeke Sørensen siger: I am a girl. Til gengæld opstår der en del tumult og grineri, da alle otte drenge skal skifte stol ved I like foot ball. I live in Richtown Vibeke Sørensen udtænker selv alle aktiviteter og materialer, da det hidtil har været stort set umuligt at finde undervisningsmaterialer til engelsk i 1. klasse. Mange emner og småprojekter fra dansk i 1. klasse kan dog fint overføres til engelskundervisningen. Et Peter Plys-projekt har f.eks. været en stor succes. Nogle gange arbejder eleverne med Richtown en stor tegning af en by, som forsynes med dukker, huse, m.v. Eleverne klipper figurer og optager hinanden to og to på ipads, mens de fortæller om deres figurer og sætter dem på tegningen. My name is Ronnie. I live in Richtown. I have a big house. I have black trousers and a blue shirt. Fantasien fejler ikke noget i Richtown, og eleverne lærer meget af at skulle fortælle om byens beboere. Da Ellidshøj Skole forrige år besluttede at udnytte muligheden for at tilbyde engelsk i 1. klasse som forsøg, var det primært for at undersøge, hvordan det er for eleverne at skulle lære at læse og skrive dansk samtidig med, at de har engelsk. Forældrene var meget med på, at vi skulle indlede forsøget. Vi har kun fået positive tilbagemeldinger fra forældrene, og eleverne er meget glade for faget. De får taget hul på at tale engelsk på en anden måde og får tidligt en forståelse for sproget. Når eleverne får ipads og går på nettet allerede i 1. klasse, er det også vigtigt, at de tidligt får sprogforståelsen og et godt ordforråd. Derfor ser vi frem til, at faget nu bliver obligatorisk fra 1. klasse, siger viceskoleleder Anders Borkmann. Bytte-plads-legen er populær. Her jagter alle elever en ny stol, fordi Vibeke Sørensen har sagt: I like my ipad. Viceskoleleder Anders Borkmann ser frem til, at engelsk bliver obligatorisk fra 1. klasse. 4

5 Inklusion i indskolingen Et inkluderende læringsmiljø Løvvangskolen har videreudviklet TEACCH-pædagogikken i et spændende inklusionsprojekt, som tilgodeser alle elever i indskolingen. Inklusionsvejleder Anne Marie Hejgaard: Det er helt fantastisk, hvad ændringerne har betydet for roen og trivslen i klasserne. Der er bemærkelsesværdigt stille i de tre klasseværelser i Løvvangskolens indskolingshus. Eleverne sidder koncentreret ved deres firmandsborde og arbejder. Der er ingen, der skramler med tasker, farer rundt eller kalder på læreren. Alle ved, hvad de skal lave, for dagens program er gennemgået grundigt og kan ses på piktogrammerne på tavlen. Hvis eleverne har problemer med en opgave, vender de rød/grønknappen på deres bord på rød, så læreren kan se, at de har brug for hjælp. Herefter arbejder de videre med en anden opgave, indtil læreren eller pædagogen kommer. Medarbejderne i indskolingshuset er nærmest målløse over, hvor meget det har fremmet roen i klasserne og elevernes evne til at arbejde koncentreret, at Løvvang skolen efter sommerferien 2013 indledte et projekt omkring inklusion i indskolingen. Alle skulle profitere Ønsket med projektet var at optimere den fælles pædagogiske strategi og den fysis ke indretning af lokalerne, så almenmiljøet blev så inkluderende som muligt for elever fra specialområdet. Samtidig var det vigtigt for inklusionsvejlederen og personaleteamet, at alle elever i klasserne ville profitere af ændringerne. Vi vil meget gerne tage imod flere elever med særlige behov, men det fordrer, at vi tænker nyt. Vi kan ikke blive ved med at placere eleverne ved borde på lange rækker og bede dem kigge på tavlen. Vi har haft mange spændende samtaler om, hvordan vi kan hjælpe elever med særlige behov, uden at de bliver udstillet som anderledes, fordi de eksempelvis skal sidde bag en skærm. Vores mål er at skabe forandringer, der tilgodeser alle børn i klassen, siger inklu - sionsvejleder Anne Marie Hejgaard, der er primus motor i projektet. Små rum i de store Projektet bygger på en videreudvikling af TEACCH-pædagogikkens principper om tydelighed og forudsigelighed. Undervis - ningen er organiseret, så de ca. 45 elever på årgang kan samles både klassevis, på tværs af klassetrin og i forskellige typer af grupper, hvor eleverne matches efter køn, fagligt, socialt eller kognitivt. Op til projektstarten blev de tre klasselokaler genstand for en kraftig oprydning. Støj og kaos i form af gamle plakater, tegninger, bogstabler og roderi i skuffer, skabe og reoler blev fjernet. Der kom gardiner for bogreolerne, og hvert lokale blev opdelt i fire små overskuelige rum arbejdsstationer ved hjælp af farvede markeringer i gulvet. Vi foretog identiske nyanskaffelser til de tre lokaler og indrettede dem på samme måde. I garderoberne blev alle tøjkasser sorte. Vores mål var at fremme den visuelle ro, så eleverne ikke forstyrres, men kan koncentrere sig om aktiviteterne og hinanden. Det er virkelig kommet bag på os, hvor meget ændringerne har betydet for koncentrationen og roen hos alle børn i klasserne, siger Anne Marie Hejgaard. Samles hver morgen Hver morgen samles eleverne for at få dagens program gennemgået ved hjælp af piktogrammer. Herefter får hver elev at vide, hvilket lokale han/hun skal være med i, og hvilken lærer der er i lokalet i dag. Eleverne har ingen faste pladser, da det altid er aktiviteten og medarbejdernes planlægning, der bestemmer, hvor eleverne skal sidde. Enkelte elever med særlige behov tildeles altid samme farve og plads, ligesom de har personlige tavler med piktogrammer. 5

6 Inklusion i indskolingen Lærer Anne Faurschou gennemgår dagens program ved den fælles morgensamling. Eleverne har faste sidde pladser på trapperne. I klasselokalet kan eleverne se, hvor de skal sidde. Der er også piktogrammer over dagens forløb. De små rum arbejdsstationerne er skabt ved hjælp af farvemarkeringer og pile på gulvet. Der er kurve med skriveredskaber og en rød/grøn - knap ved alle arbejdspladser. For at undgå et virvar af tasker og pennalhuse, er alle arbejdspladser forsynet med en kasse med diverse skriveredskaber og en rød/grønknap. Det betyder, at eleverne ikke skal bruge energi på at huske at få tasker og pennalhuse med rundt i lokalerne. Rød/grønknappen er vigtig, fordi eleverne undgår at få uro i krop og sind af at skulle sidde og vifte med armen for at få lærerens opmærksomhed. Man undgår også, at vifteriet forstyrrer andre elever. På tavlen i klasselokalerne er der piktogrammer, som viser, ved hvilken arbejdsstation eleverne skal sidde, og hvem de skal dele bord med. De kan også se lektionens og dagens program på piktogrammer. Der arbejdes typisk med obligatoriske opgaver efterfulgt af små belønninger i form af valgfrihed mellem forskellige øvelser og spil på ipads. Nogle af eleverne foreslog, at vi også skulle have billeder med frikvartersaktiviteter, som de kan vælge sig ind på. Når de møder ind om morgenen, sætter de deres billede under en aktivitet, de gerne vil deltage i, forklarer Anne Marie Hejgaard. Plads til bevægelse og breaks Indskolingsteamet og inklusionsvejlederen har ikke kun kørt rovdrift på servicemedarbejderne ved indretningen af de tre klasselokaler. De har lagt vægt på, at eleverne også har mulighed for at arbejde med forskellige læringsstile og sjove breaks. Et tidligere DUS-lokale er blevet opdelt i tre områder. I det ene område er der en hyggelig læsestue, som bruges til historiefortælling, eventyrforløb og lignende. Et sækkestolsområde bruges bl.a. til læsning og til de forløb med Mindfulness, som Anne Marie Hejgaard jævnligt forestår i indskolingen. Lokalet rummer også en flot købmandsbutik, hvor eleverne flokkes om at sælge og købe, mens de lærer f.eks. 6

7 Inklusion i indskolingen når hun kan mærke, at de har behov for at få noget uro ud af kroppen. Vi er meget spændte på, hvordan det kommer til at gå eleverne fremadrettet. I år er der seks elever i indskolingen, som ville være visiteret til specialtilbud for få år siden. Vi håber meget, at vores boost af tryghed og struktur kan hjælpe dem fremover. Vi har bl.a. nogle drenge med diagnoser. Deres psykiater har meldt rosende tilbage, fordi han oplever, at drengene er meget motiverede for at gå i skole, siger Anne Marie Hejgaard. En fin købmandsbutik kan både bruges til leg og til undervisning i f.eks. matematik og dansk som andetsprog. matematik eller dansk som andetsprog. hoppe og tumle uden at genere andre. I garderobegangen er der indrettet en Vi har talt rigtigt meget om behovet dejlig hems, hvor man kan få lov til at læse for at skabe ro og struktur. Men der er eller hygge i fred og ro. En anden populær også behov for, at eleverne kan udfolde sig nyanskaffelse er et stort skumbyggesæt i fysisk. Inklusionspædagogen tager ofte en bunden af gangen. Her kan eleverne løbe, gruppe elever med ud til skummøblerne, Skummøblerne er gode, når der er uro, der skal ud af kroppen. Legepladsen uden for bruges også flittigt. Kurser hos CFU Det er ikke gået upåagtet hen, at Løv vang - skolen har indledt et inklusionsprojekt baseret på TEACCH-pædagogikken, og at lærere og pædagoger har lagt kræfter i at opbygge nye pædagogiske systemer og udvikle piktogrammer. Indskolingshuset har haft besøg fra en række interesserede skoler, og Anne Marie Hejgaard har besøgt flere skoler for at fortælle, hvordan man kan starte tilsvarende projekter op. Til efteråret skal Anne Marie Hejgaard forestå undervisningen på et nyudviklet CFU-kursus, Inklusion i indskolingen. Fysiske rammer og pædagogisk struktur, sideløbende med, at hun fortløbende videreudvikler inklusionsprojektet på Løvvangskolen i samarbejde med ind - skolingsteamet. Tanken er bl.a., at DUS en næste år skal arbejde efter samme principper som skolen, så hele hverdagen bliver mere genkendelig og overskuelig for eleverne. SådAn GØR VI: Udsendes elektronisk til lærere, pædagoger, skoleledelser og øvrige pædagogiske medarbejdere ved Aalborg Kommunale Skolevæsen Redaktion: Chefkonsulent Bent Bengtson (ansv.), Afdelingen for Skoler Journalist Tinka Brøndum Foto: Marianne Andersen Layout: Grafiker Lise Særker Forslag mailes til Næste blad udkommer april/maj 2014 Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune Godthåbsgade Nørresundby Tlf

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Årsplan engelsk 2. klasse Da klasse samlæses, differentieres undervisningen helt naturligt for at alle klassens

Årsplan engelsk 2. klasse Da klasse samlæses, differentieres undervisningen helt naturligt for at alle klassens Årsplan engelsk 2. klasse 2016-17 Da 0.-3. klasse samlæses, differentieres undervisningen helt naturligt for at alle klassens elever kan lære noget i engelsktimerne. Vi synger meget, leger, er kreative

Læs mere

Årsplan engelsk 3. klasse 2015-16. Da 0.-3. klasse samlæses, differentieres undervisningen helt naturligt for at alle klassens

Årsplan engelsk 3. klasse 2015-16. Da 0.-3. klasse samlæses, differentieres undervisningen helt naturligt for at alle klassens Årsplan engelsk 3. klasse 2015-16 Da 0.-3. klasse samlæses, differentieres undervisningen helt naturligt for at alle klassens elever kan lære noget i engelsktimerne. Vi synger meget, leger, er kreative

Læs mere

Årsplan for engelsk i 1. klasse på Voldumegnens Friskole

Årsplan for engelsk i 1. klasse på Voldumegnens Friskole Årsplan for engelsk i 1. klasse på Voldumegnens Friskole Undervisningen Der undervises i 1. klasse i engelsk en lektion om ugen. Undervisningen bliver tilrettelagt, så eleverne eksperimenterer, synger

Læs mere

Årsplan engelsk 2. klasse 2015-16

Årsplan engelsk 2. klasse 2015-16 Årsplan engelsk 2. klasse 2015-16 Da 0.-3. klasse samlæses, differentieres undervisningen helt naturligt for at alle klassens elever kan lære noget i engelsktimerne. Vi synger meget, leger, er kreative

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Dagplejen Åby: Velkommen til onsdagsgruppen:

Dagplejen Åby: Velkommen til onsdagsgruppen: Dagplejen Åby: Velkommen til onsdagsgruppen: I vores gruppe er vi 5 dagplejer, Kit, Marianne, Lotte, Anja og Annette P. Vi har tilsammen 20 børn i alderen 0-3 år. Lige nu har vi rigtig mange nye små, som

Læs mere

Tilsynsramme for de uanmeldte pædagogiske tilsyn for dagtilbud i Rudersdal Kommune

Tilsynsramme for de uanmeldte pædagogiske tilsyn for dagtilbud i Rudersdal Kommune Tilsynsramme for de uanmeldte pædagogiske tilsyn for dagtilbud i Rudersdal Kommune Børnehus: Gøngehuset Dato: 11. april 2014 kl.8-10.30 Tilsynskonsulent: Eva Engedal Børneområdet skal hvert år gennemføre

Læs mere

Undervisningsmaterialet er udviklet af Luna Christensen & Niels Erling. Med kyndig vejledning fra Mirjam Dyrgaard Hansen

Undervisningsmaterialet er udviklet af Luna Christensen & Niels Erling. Med kyndig vejledning fra Mirjam Dyrgaard Hansen Undervisningsmaterialet er udviklet af Luna Christensen & Niels Erling Med kyndig vejledning fra Mirjam Dyrgaard Hansen Layout & Tegninger: Kenneth Nytoft & Terese Skovhus www.teaterbloom.dk Dette materiale

Læs mere

Årsplan for engelsk i 3. klasse på Voldumegnens Friskole.

Årsplan for engelsk i 3. klasse på Voldumegnens Friskole. Årsplan for engelsk i 3. klasse på Voldumegnens Friskole. Undervisningen Der undervises i 3. klasse i engelsk to lektioner om ugen. Jeg stiler mod at gøre min engelskundervisning så kommunikativ og levende

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Nyhedsbrev fra SFO februar 2012

Nyhedsbrev fra SFO februar 2012 Nyhedsbrev fra SFO februar 2012 Kære forældre Som skrevet ud til jer tidligere har vi fået et par nye ansigter i SFO. Shannon er vores nye studerende, som er her ½ år. Kristian er medhjælper og er her

Læs mere

Tallene i skemaet er i % og er resultatet af besvarelser fra 34 hold i almenundervisningen.

Tallene i skemaet er i % og er resultatet af besvarelser fra 34 hold i almenundervisningen. Svarskema Undervisningsmiljøundersøgelsen Guldborgsund Ungdomsskole Tallene i skemaet er i % og er resultatet af besvarelser fra 34 hold i almenundervisningen. Enkelte punkter er ikke besvaret og enkelte

Læs mere

Ugebrev 34 Indskolingen 2014

Ugebrev 34 Indskolingen 2014 Ugebrev 34 Indskolingen 2014 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Allerførst velkommen tilbage til jer alle efter en dejlig varm og solrig sommerferie, det er tydeligt, at børnene har nydt det, men alle

Læs mere

Hvordan lærer børn Ved at vække deres nysgerrighed De danner erfaringer ved at bruge kroppen Blive inspireret af andre børn og voksne.

Hvordan lærer børn Ved at vække deres nysgerrighed De danner erfaringer ved at bruge kroppen Blive inspireret af andre børn og voksne. Planlægning for indretning af funktionsopdelte grupperum. Navn på funktion/grupperum. Multirum Hvorfor har vi valgt at indrette denne funktion Dette rum har flere funktioner, for vi har brug for at børnene

Læs mere

En god skolestart Vi bygger bro fra børnehave til skole

En god skolestart Vi bygger bro fra børnehave til skole En god skolestart Vi bygger bro fra børnehave til skole Kære forældre Om cirka ½ år skal jeres barn starte i børnehaveklassen på V. Hassing Skole. I denne pjece kan I læse lidt om, hvad I selv kan gøre

Læs mere

Elevernes ønsker, Skolereform

Elevernes ønsker, Skolereform Elevernes ønsker, Skolereform Proces: De overordnede spørgsmål drøftet i de lokale elevråd og sidenhen Fælles Elevråd, d. 18-12-13: - Hvordan kan I lære bedst muligt? (På hvilken måde, hvilke steder, med

Læs mere

Evaluering af Styr Livet Kursus

Evaluering af Styr Livet Kursus Evaluering af Styr Livet Kursus 1. Skriv på et blad, hvad du har fået ud af kurset sæt det på plakaten! Jeg synes kurset indeholder mange gode redskaber til at lære sig selv at kende Jeg er blevet mere

Læs mere

Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE. Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst?

Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE. Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst? Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst? Side 1 Vi bruger alle læringsstilene, men mest 2 eller 3. Så find dine stærkeste stile, og

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Dansk natur-teknikundervisning. på engelsk

Dansk natur-teknikundervisning. på engelsk VIA University College 45 Dansk natur-teknikundervisning på engelsk Tekst og fotos: Lise Knattrup og Rikke Vestergaard, lærere Det er på mange måder en helt almindelig onsdag. Rikke, 2.b s natur- og tekniklærer,

Læs mere

Skoleklar? - en god skolestart er fundamentet i et godt skoleliv

Skoleklar? - en god skolestart er fundamentet i et godt skoleliv Skoleklar? - en god skolestart er fundamentet i et godt skoleliv Denne pjece skal ses som et bidrag til at vurdere, hvordan jeres barn kan få den bedste skolestart. For de fleste børn er overgangen fra

Læs mere

Total Er du... Procent Antal Dreng 89% 50 Pige 11% 6 Total 100% 56

Total Er du... Procent Antal Dreng 89% 50 Pige 11% 6 Total 100% 56 Er du... Dreng 89% 50 Pige 11% 6 100% 56 Hvilket klassetrin går du på? 4 25% 14 5 13% 7 6 18% 10 7 9% 5 8 21% 12 9 14% 8 100% 56 Hvor tilfreds er du samlet set med din skole? Meget tilfreds 23% 8 Tilfreds

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Resultat Spørgeskemaundersøgelse -Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen -en undersøgelse blandt elever på. 1.-10. klassetrin 1 Min

Læs mere

Engelsk i 1.2.klasse klasse. Engelsk kompetenceområder.1.-4.klasse.

Engelsk i 1.2.klasse klasse. Engelsk kompetenceområder.1.-4.klasse. Engelsk i 1.2.klasse 2016-17. 1. - 4. klasse. Engelsk kompetenceområder.1.-4.klasse. Mundtlig kommunikation Eleven kan deltage i korte og enkle samtaler om konkrete hverdagsemner på engelsk Skriftlig kommunikation

Læs mere

Barnets alsidige personlighedsudvikling.

Barnets alsidige personlighedsudvikling. Barnets alsidige personlighedsudvikling. At barnet udvikler kompetencer, så det kan indgå i sociale fællesskaber, og at barnet oplever sig som en værdifuld deltager i de sociale og kulturelle fællesskaber.

Læs mere

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller Bliss er mit liv Hayla Søndergaard fortæller Præsentation Jeg hedder Hayla Søndergaard. Jeg er 20 år og har CP. Jeg bor på Østerskoven i Hobro - her har jeg boet de sidste 3 et halvt år.. Jeg er lidt brasiliansk

Læs mere

Ny energi i det nye skoleår

Ny energi i det nye skoleår Ny energi i det nye skoleår Kære lærere, elever, forældre, virksomheder Velkommen tilbage til ny energi, nye idéer, nye chancer og muligheder - et nyt skoleår. Vi har tanket godt op i ferien og er 100%

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev, Tlf: 59 29 14 38

Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev, Tlf: 59 29 14 38 Højsted, den 08-02-16 UMV maj 2015 Kortlægning af undervisningsmiljøet sådan greb vi det an Vi har brugt spørgeskemaværktøjet www.termometeret.dk fra Dcum. Undersøgelsen er foregået i perioden fra marts

Læs mere

LÆSEPOLITIK. Formålet med en læsepolitik er:

LÆSEPOLITIK. Formålet med en læsepolitik er: LÆSEPOLITIK Samuelsgaardens læsepolitik er den lokale implementering af Københavns kommunes læsepolitik, og skal derfor ses i sammenhæng med denne. Af Københavns kommunes læsepolitik fremgår det overordnet

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Læsning i indskolingen Læseudviklingsskema LUS

Læsning i indskolingen Læseudviklingsskema LUS Du kan hjælpe barnet på vej ved at Skrive og læse: Huskesedler Ønskesedler Invitationer Postkort og mails Madopskrifter Undertekster i TV Skilte og reklamer Feriedagbog Bøger, gerne de samme igen og igen

Læs mere

Årsplan for Indskolingen og Børnehaveklassen 2014-2015

Årsplan for Indskolingen og Børnehaveklassen 2014-2015 Årsplan for Indskolingen og Børnehaveklassen 2014-2015 2014 Uge Dato Aktivitet Første skoledag. Alle møder kl. 9.00. 33 Ma. 11. aug. Indskoling får fri kl. 11.30 34 Fr. 22. aug. Skolefotografering Fr.

Læs mere

SMTTE over eventyrforløb med fokus på sprog

SMTTE over eventyrforløb med fokus på sprog SMTTE over eventyrforløb med fokus på sprog Mål: Udvalgte målpinde fra børnehavens overordnede mål for sprog: - Udvikling af sprog og ordforråd gennem de daglige aktiviteter - At de oplever leg og glæde

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Læsning i indskolingen

Læsning i indskolingen Læsning i indskolingen Læseudviklingsskema LUS Søvind Skole børn og unge Kære forældre Dit barn får læseundervisning i skolen. Men som forælder er du en hovedperson, når dit barn lærer at læse. Børn lærer

Læs mere

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus Vi er nu trådt ind i sommerperioden 2015, og dette kan allerede mærkes. Der nærmer sig sol- og strandvejr, og vi kan allerede nu se et højt aktivitets niveau ud af huset for mange af beboerne i klynge

Læs mere

Mål for 0. klasse på Midtdjurs Friskole

Mål for 0. klasse på Midtdjurs Friskole Mål for 0. klasse på Midtdjurs Friskole Overordnede mål for 0-klasse Undervisningen i 0.klasse er med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med barnets alsidige personlige udvikling, ved at give

Læs mere

Registreringsskema 3-årige børn

Registreringsskema 3-årige børn Registreringsskema -årige børn PILOT > REGISTRERINGSSKEMA > Error! Reference source not found. 1 Skelnen af sproglyde Dato: INDEN DU GÅR I GANG Beskrivelse af testen Denne del siger noget om barnets evne

Læs mere

Høng Privatskole. Værdier, der spirer. www.hoengprivatskole.dk info@hoengprivatskole.dk FOKUS PÅ TRYGHED, LÆRING OG INDHOLD

Høng Privatskole. Værdier, der spirer. www.hoengprivatskole.dk info@hoengprivatskole.dk FOKUS PÅ TRYGHED, LÆRING OG INDHOLD Værdier, der spirer BØRNHAVEKLASSEN 2012/2013 Vi har stadig ledige pladser! FOKUS PÅ TRYGHED, LÆRING OG INDHOLD Høng Privatskole www.hoengprivatskole.dk info@hoengprivatskole.dk HØNG PRIVATSKOLE - Grundlagt

Læs mere

Læseudviklingens 12 trin

Læseudviklingens 12 trin Læseudviklingens 12 trin Læseudviklingens 12 trin 1. Kan selv finde sit navn blandt mange. Fx på garderoben i børnehaven. Kan også selv skrive sit navn. Typisk med store bogstaver. Det betyder ikke noget

Læs mere

Skriv de ord, du kan se på billederne:

Skriv de ord, du kan se på billederne: I skal se to film o o Den lille fugl og bladet Den lille fugl og egernet Skriv de ord, du kan se på billederne: Filmene til dette emne handler om naturen. Forklar eleverne, hvad begrebet natur betyder.

Læs mere

ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN.

ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN. ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN. Sociale mål: At hver elev oplever glæde og tryghed ved at gå på skolen. At eleverne for tryghed til lærerne og hinanden. At hver enkelt elev har mod på, og lyst til, at fortælle

Læs mere

Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse

Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Børn begynder i skolen og glæder sig til at lære at læse. Dit barn glæder sig sikkert også til at lære at læse og få

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering efteråret kl. Målgruppen for undersøgelsen var elever i 01A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C

Undervisningsmiljøvurdering efteråret kl. Målgruppen for undersøgelsen var elever i 01A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C Det er lovpligtigt at lave en undervisningsmiljøvurdering blandt alle skolens elever hvert 3 år. I Kjellerup skoles trivselspolitik er det formuleret, at der skal laves en vurdering hvert år. Resultatet

Læs mere

Ny kramme-vest hjælper børn og unge med ADHD og Autisme

Ny kramme-vest hjælper børn og unge med ADHD og Autisme Pressemeddelelse Ny kramme-vest hjælper børn og unge med ADHD og Autisme - Et nyt hjælpemiddel kan forbedre tilværelsen for børn og voksne med sanseforstyrrelser og samtidig understøtte kommunernes og

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Vibeke skriver. Vibeke Gaden

Vibeke skriver. Vibeke Gaden Vibeke skriver. Så er et nyt skoleår godt i gang på Kragelund Skole og med det ligeledes en masse nye og spændende ting. Skolen summer af liv og forventninger til ny viden, nye oplevelser og nye venner.

Læs mere

Kom godt i gang med. mikrov.dk. Kom godt i gang med Little Bridge 1

Kom godt i gang med. mikrov.dk. Kom godt i gang med Little Bridge 1 Kom godt i gang med 1 mikrov.dk Kom godt i gang med Little Bridge 1 Kom godt i gang med Little Bridge Kom godt i gang med Little Bridge 3 Indhold 1. Kom godt i gang 6 Hvad er Little Bridge? 6 1.1. Activities

Læs mere

MultiBultiFag: Torsdage uge 48-6

MultiBultiFag: Torsdage uge 48-6 Ugebrev 03 Indskolingen September 2015 Fælles info: Kære forældre til indskolingen. Vi håber, I alle har haft en dejlig juleferie og er kommet godt ind i det nye år. Vi er i fuld gang igen i alle klasserne

Læs mere

www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev August/september Dus Mellervang Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst

www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev August/september Dus Mellervang Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst Nyhedsbrev August/september Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes

Læs mere

Mål og evaluering i børnehøjde

Mål og evaluering i børnehøjde Mål og evaluering i børnehøjde Refleksion Mål Kriterier Portfoliopædagogik og praksis Et eksemplarisk forløb? Helle Frost CFU Aalborg d. 20.9.10 Synliggørelse Medindsigt Medinddragelse Bevidsthed Medansvar

Læs mere

Undervisningsmiljø på Brøndagerskolen Jan 2013.

Undervisningsmiljø på Brøndagerskolen Jan 2013. Undervisningsmiljø på Brøndagerskolen Jan 2013. Undersøgelse: Der er taget udgangspunkt i et samtaleark fra DCUM (Dansk Center for Undervisning). Vi har valgt at uddele samtalearket til samtlige elever,

Læs mere

Årsplan 2015/2016 Engelsk 1. Klasse

Årsplan 2015/2016 Engelsk 1. Klasse Årsplan 2015/2016 Engelsk 1. Klasse Hovedvægten i engelsk undervisningen lægges på det mundtlige arbejde. Gennem leg og aktivitet opbygges elevernes sproglige selvtillid. Emneområderne vil være konkrete,

Læs mere

OM GRÆNSER TIL KLASSE

OM GRÆNSER TIL KLASSE UDDRAG AF STÆRKE SAMMEN 1 OM TIL 0. 3. KLASSE 2 3 Hvad er grænser? Modulet indledes med en snak om ordet grænser. Her arbejdes med elevernes forforståelse af arbejdet med at mærke sine egne grænser. Bed

Læs mere

Årsplan 0.klasse 2015/16

Årsplan 0.klasse 2015/16 Årsplan 0.klasse 2015/16 Sproglig opmærksomhed: Vi arbejder med sprogligopmærksomhed, rim og remser. Gennem samtale, dialog, oplæsning og færtælling skærpes børnenes opmærksomhed mod det talte og skrivende

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR:

UNDERVISNINGSPLAN FOR: 3. årgang Vester Mariendal Skole Stjernevej 1 9200 Aalborg SV tlf. 98183988 UNDERVISNINGSPLAN FOR: Billede Navn C Klassens navn 3.a Klasselærer/kontaktlærer V Udarbejdet af V (Klassens team) X Y Z Dato

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner Indholdsfortegnelse De pædagogiske læreplaner - konkrete handleplaner... 0 Mål for barnets personlige udvikling... 2 Mål for barnets sociale kompetencer...

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse om undervisningsmiljøet på Kongensgaard Efterskole.

Resultat af spørgeskemaundersøgelse om undervisningsmiljøet på Kongensgaard Efterskole. Resultat af spørgeskemaundersøgelse om undervisningsmiljøet på Kongensgaard Efterskole. Gennemført i uge 35 af 2011 som var den 4. uge af skoleåret 2011/2012. Eleverne har svaret med et kryds til hvert

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Hermed følger det første forældrebrev i 2014. Selv om vores ambition er, at forældre-brevet udsendes en gang månedligt, kan indholdet være så begrænset, at en enkelt måned udgår Dette var

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Vi vil tydeliggøre skolens kultur og udvikle selvsamme kultur for eleverne.

Vi vil tydeliggøre skolens kultur og udvikle selvsamme kultur for eleverne. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2014-2015 Team/ lærer: Tina Birkholm og Lone Hede De overordnede mål for 0. klasse. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

Nyhedsbrev 10. februar 2017 Vi ønsker jer alle sammen en rigtig god vinterferie.

Nyhedsbrev 10. februar 2017 Vi ønsker jer alle sammen en rigtig god vinterferie. Nyhedsbrev 10. februar 2017 Vi ønsker jer alle sammen en rigtig god vinterferie. Vi glæder os til at se jer igen mandag 20. februar kl 8.15 1 Jeg har indsat nogle fotografier fra den nyligt overståede

Læs mere

SPROG OG LÆSNING ET FÆLLES ANSVAR INFORMATION TIL FORÆLDRE - INDSKOLINGEN

SPROG OG LÆSNING ET FÆLLES ANSVAR INFORMATION TIL FORÆLDRE - INDSKOLINGEN SPROG OG LÆSNING ET FÆLLES ANSVAR INFORMATION TIL FORÆLDRE - INDSKOLINGEN SPROG- OG LÆSEUDVIKLING GÅR HÅND I HÅND SPROG OG LÆSNING - ET FÆLLES ANSVAR 3 Ved du, at et godt talesprog er fundamentet for,

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Tilsynserklæring for Vejle Privatskole 2013/2014

Tilsynserklæring for Vejle Privatskole 2013/2014 Tilsynserklæring for Vejle Privatskole 2013/2014 Af tilsynsførende Esen Hayaloglu Baggrund for tilsyn Vejle d. 10. april 2014 Jeg, Esen Hayaloglu, har fået fornøjelsen af at føre tilsyn med Vejle Privatskole

Læs mere

Midtvejsevaluering læringsforsøg 2013/2014

Midtvejsevaluering læringsforsøg 2013/2014 Midtvejsevaluering læringsforsøg 2013/2014 Titel Skole Mål Evalueringsdesign Resultat af midtvejsevaluering evaluering, evt. foreløbig læring. Udvikling i forhold til første evaluering projektstart. Didaktiske

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse

Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Børn begynder i skolen og glæder sig til at lære at læse. Dit barn glæder sig sikkert også til at lære at læse og få

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Evaluering af den pædagogiske læreplan Januar 2014

Evaluering af den pædagogiske læreplan Januar 2014 Afdeling: Krudtuglen Alsidig personlige udvikling Mål Mål for Barnet bliver selvhjulpent Barnet kan mærke egne grænser Barnet oplever sig selv som en vigtig del af en gruppe Barnet kan udtrykke egne behov

Læs mere

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1 Spørgeskema elever i. klasse Eleverne blev bedt om at skrive tre fordele og tre ulemper om hvert punkt. Det gik nemt med fordele, men en del elever havde svært ved at finde ulemper. Hvis eleverne ikke

Læs mere

DCUM 2013/2014: Undervisningsmiljøundersøgelse på Horne Efterskole.

DCUM 2013/2014: Undervisningsmiljøundersøgelse på Horne Efterskole. DCUM 2013/2014: Undervisningsmiljøundersøgelse på Horne Efterskole. Besvarelser: I alt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Spørgsmål 1 - Hvilken klasse går du i? 9. 51 40% 10. 78 60% 129 Spørgsmål 2 - Hvilket køn er du?

Læs mere

Afd. 2 UVM-undersøgelse

Afd. 2 UVM-undersøgelse Indhold Indhold... 1 Information... 3 Besvarelser medtaget i denne rapport... 3 Fysiske: Inventar... 4 Bordet du sidder ved i klassen, passer det godt til dig?... 4 Får du ondt i ryggen, når du sidder

Læs mere

IC3. Akademisk inklusion. Rasmus Alenkær, PhD www.alenkaer.dk

IC3. Akademisk inklusion. Rasmus Alenkær, PhD www.alenkaer.dk IC3 Fysisk inklusion Social inklusion Akademisk inklusion 1 Fysisk inklusion 1. Stamlokale Alle elever har hjemme i et aldersafstemt miljø og har en fysisk base. Eleven medlem - ikke gæst. 2. Personlig

Læs mere

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter:

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter: Kort beskrivelse af 1a s læringsmiljø: Undervisningen og skoledagen er inspireret af TEACCH. Således er klassen indrettet med fællesbord samt et arbejdsbord til hver elev, som er afskærmet for at opnå

Læs mere

Forældreinformation om skolens undervisning

Forældreinformation om skolens undervisning Forældreinformation om skolens undervisning Skoleåret 2012-1 Nye fællesskaber Fra og med skoleåret 2012-1 bliver der en ny struktur på Glyngøre Skole. Det kommer blandt andet til at indebære at jeres barn

Læs mere

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på:

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på: Bilag 1. Pædagogisk Handleplan De Tre Huse: Dagligdagen overordnede principper: Institutionen består af 3 huse på 2 matrikler. Højager vuggestue og Fredskovhellet vuggestue og Fredskovhellet børnehave.

Læs mere

Velkommen på Skjern Kristne Friskole

Velkommen på Skjern Kristne Friskole Velkommen på Skjern Kristne Friskole En skole med liv, respekt og trivsel Skjern Kristne Friskole er en tryg ramme om hverdagen for ca. 370 børn og 45 voksne. Vi satser på høj faglighed og trivsel i hverdagen.

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere

Pædagogisk læreplan Hyllinge

Pædagogisk læreplan Hyllinge Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 EMA Personlige kompetencer / alsidig

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Brug for billedsymboler. Eleverne har brug for, at der anvendes billedsymboler, uanset om de har et udviklet verbalsprog.

Brug for billedsymboler. Eleverne har brug for, at der anvendes billedsymboler, uanset om de har et udviklet verbalsprog. Forskellighed. På Lysholm ser vi forskellighed som en styrke. Eleverne har forskellige diagnoser, og der er elever med og uden verbalsprog. Nogle elever har kørestol, andre løber omkring. Forudsigelige

Læs mere

Tilsynserklæring 2014/15 Østerbro Lilleskole

Tilsynserklæring 2014/15 Østerbro Lilleskole I år har jeg været på besøg følgende dage i følgende klasser: 30. september 2014: 2. klasse dansk, 3. klasse dansk. 3. december 2014: 6. klasse engelsk, 7. klasse engelsk, 7. klasse naturfag, 5. klasse

Læs mere

Engagement og fællesskab

Engagement og fællesskab Indhold: Engagement og fællesskab Sprog m fokus på leg, læsning og skrivning Kreative og musiske udtryksforme Matematisk opmærksomhed Naturlige fænomener Krop og bevægelse Mål for 0. klasse Evaluering.

Læs mere

Børnehaven Røde Sol læreplan hverdagslivstema: Gymnastik

Børnehaven Røde Sol læreplan hverdagslivstema: Gymnastik Børnehaven Røde Sol læreplan hverdagslivstema: Gymnastik Når vi arbejder med kroppen på legepladsen eller sørøverleg i gymnastiktimen, så arbejder vi med højre hjernehalvdels rumlige intelligens, som børnene

Læs mere

Råd og redskaber til skolen

Råd og redskaber til skolen Råd og redskaber til skolen v/ Anna Furbo Rewitz Udviklingskonsulent i ADHD-foreningen og projektleder på KiK ADHD-foreningens konference Kolding d. 4/9 2015 Temablokkens indhold De tre overordnede råd

Læs mere

Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder

Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder 12.3.07 Hjemområdernes indretning Dette dokument beskriver, hvordan hjemområderne på Skovgårdsskolen tænkes indrettet efter ombygningen. Indretningen

Læs mere