for en TRÆK I FORKLÆDET OG GØR EN FORSKEL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for en TRÆK I FORKLÆDET OG GØR EN FORSKEL"

Transkript

1 TRÆK I FORKLÆDET OG GØR EN FORSKEL Undervisningsmateriale for skoler og institutioner som deltager i Bag for en Sag 2014

2 Bag for en Sag......afholdes landet over torsdag d. 9. oktober Selve projektet består i en aktivitet, hvor børn og voksne i fællesskab bager i institutioner og skoler med det gode formål at støtte Børns Vilkår. Bag for en Sag er rettet mod de yngre årgange. Det er vigtigt, at et læringsaspekt inkorporeres i projektet i større eller mindre omfang, hvormed bagningen sættes ind i en historisk, kulturel og håndværksmæssig kontekst, samtidig med at der sættes fokus på sociale problematikker og gene reres viden om ernæring, kost og de gode råvarer. Hermed får bagningen faglig og tværfaglig relevans. Nedenfor kan du finde forslag til, hvordan du kan integrere Bag for en Sag og de relaterede sociale problemstillinger i undervisningen. God læselyst!

3 Forslag til forløb Rammerne om Bag for en Sag er meget brede, hvilket giver den enkelte stor frihed til at køre forløbet, som man vil. Det kan køres som et enkeltfag, et tværfagligt forløb eller en projektuge med fokus på det sociale. Man kan altså koncentrere sig om indsamlingen til BørneTelefonen, gå til begrebet bagning fra utallige faglige vinkler eller arbejde i dybden med mobning, fællesskab, venskab osv. De enkelte tilgange kan kombineres, så de passer til klassetrinnet og tiden, der er til rådighed for forløbet. Alfa omega er, at eleverne er fælles om den gode sag: At hjælpe jævnaldrende. Dermed er fælles skab på en og samme tid målet med under vis ningen og rammen, som arbejdet foregår indenfor. Begreber som sammenhold vs. ensomhed, fællesskab og fælles ansvar vs. mobning kan behandles både direkte og indirekte. På skolen er opgaven med at støtte børnenes udvikling af deres sociale bevidsthed ikke knyttet til de enkelte fag. Det vil derfor være naturligt at gå sammen i et tværfagligt samarbejde eller på tværs af klasser og årgange om opgaven. Samtidig er Bag for en Sag et simpelt, overskueligt og vel tilrettelagt koncept også for den enkelte lærer i et konkret fagligt forløb. Behandling af sociale problemstillinger Eksempelvis ensomhed og mobning Desværre er ensomhed og mobning et stadigt voksende problem blandt børn og unge i dag. Heldigvis er det ingen hemmelighed. På skolerne er der bred forståelse for, at denne problematik skal tages seriøst. Opgaven med at støtte børnene i deres sociale dannelse skal løftes i fællesskab mellem institutionerne og hjemmene. Børns Vilkår er en kompetent ressource i denne sammenhæng. Gennem Bag for en Sag udbredes kendskabet til denne organisation blandt både forældre, lærere og børn. Skolens sociale ansvar Begreber som ensomhed og mobning kan være meget abstrakte og svære at håndtere, hvis de står alene som overskrift for et undervisnings forløb. Det er ikke altid lige nemt at gå direkte til sagens kerne. Det kan blive for personligt og ubehageligt. Gennem indsamlingen til Børns Vilkår er det muligt i starten at forholde sig til begreberne udefra for at løsne op for det svære emne. Alle er en del af fællesskabet om at hjælpe andre, der har det svært og som måske føler sig udenfor. Måske er forskellen på de og vi slet ikke så stor, når det kommer til stykket

4 Den mobbefrie skole kan være et temmelig hult rungende navn, hvis det blot er et prædikat, der findes frem og støves af i forbindelse med den årlige anti-mobbeuge. Kun ved løbende at tænke trivsel ind i undervisningen, kan skolen for alvor bidrage til, at børnene udvikler fornuftige omgangsformer samt opmærksomhed omkring andres trivsel. Ligesom Bag for en Sag byder på adskillige muligheder for at arbejde med det sociale miljø blandt børnene, er det en oplagt mulighed for lærergruppen for at få kendskab til Børns Vilkårs virke og de tilbud, organisationen har til børn. Eksempler på relevante spørgsmål Vidste I, at der stadigvæk i gennemsnit er 2-3 børn i hver klasse, som føler sig mobbet? Vidste I, at Børns Vilkår rådgiver over børn og unge på BørneTelefonen hvert år? Hvad er mobning? Hvorfor kan man føle sig ensom? Motivation Elevernes motivation er afgørende for, at projektet bliver en succes. Bag for en Sag hænger direkte sammen med Den Store Bagedag. Derfor vil den være en del af elevernes bevidsthed, måske allerede inden læreren bringer forslaget om deltagelse på banen. Det at kunne hjælpe andre er dog ofte en motivationsfaktor i sig selv. Hvordan fungerer fællesskabet her? Hvornår har vi det godt sammen? Hvornår kunne det være bedre? Hvordan kan jeg bidrage til, at ingen udstødes af fællesskabet? Endelig vil det praktiske arbejde med bagningen appellere til eleverne, fordi det er sjovt og en akti vitet, som de kan lave i fællesskab.

5 Faglighed og tværfaglighed Produktion af mad er en af de mest basale forudsætninger for vores liv og trivsel. Spørgsmål såsom kommer kyllingen da ikke vakuum pakket? og kommer brødet ikke i poser?, stilles oftere end man lige tror. Et forløb, der tager udgangspunkt i bagning fra start til slut, vil derfor kunne blive meget nærværende for børnene. Undervisningen i skolen får en konkret og reel forbindelse til det virkelige liv. Uanset om man vælger et enkelt fagligt forløb, en tværfaglig ramme eller kaster sig ud i det helt store projekt for hele skolen, skal fagligheden være med. I Bag for en Sag er der masser af faglighed for alle faggrupper. Følgende forslag er blot en åbning til de utallige faglige vinkler, der er på Bag for en Sag. Brug dem som inspiration og lad fantasien få frit spil i planlægningen af jeres eget bageforløb. Udover fællesskab er bagning også: Miljøstudier Naturvidenskab Historie Geografi Religion Håndværk Sprog Sundhed Miljø: Det grønne islæt Det grønne islæt ligger som et fælles tema i skolens fag. Vi skal skabe godt bagværk baseret på friske økologiske råvarer. Det er udgangs punktet for undervisningen, og på denne måde vil børnenes miljømæssige bevidsthed udvikles gennem hele forløbet. Hvor direkte denne dimension skal behandles kan tilpasses det konkrete forløb. Alene det, at slå de økologiske æg ud og se blommens dybe, gule farve ved siden af de blege, cremefarvede buræg, gør indtryk.

6 Naturvidenskabelige fag De naturvidenskabelige fag kan helt naturligt lade undervisningen udspringe fra børnenes nysgerrig hed. Mange spørgsmål ligger lige for, når man står med fingrene i dejen. Da Bag for en Sag ligger i ugen op til skolernes motionsdag, er det oplagt at udnytte sammenhængen mellem de to aktiviteter. Et samlet tema kunne være: Fysisk og mentalt velvære. Den ernæringsmæssige sammenhæng ligger i spørgsmål som hvorfor spiser vi? og hvilket brød er bedst at spise op til motionsdagen?. I arbejdet med at besvare disse spørgsmål kan man blandt andet komme omkring fordøjelsessystemet, kostpyramiden og varedeklarationer. Sammenligner man forskellige opskrifter for lignende bagværk, vil der være små forskelle at finde. Lidt mere af det ene, lidt mindre af det andet. En spiseske olie i det ene brød, hundrede gram smør i det andet. Hvad er forskellen ernæringsmæssigt og smagsmæssigt? Hvis det er melet, der skiftes ud, kan man snakke fibre og kornsorter. Måske hente korn på en økologisk gård og male sit eget mel til brødet, der senere skal bages over bål. Gulerødder er sunde. Er gulerodskage så også sundt? For overhovedet at kunne bruge en opskrift, må man kende lidt til måleenheder. Vægt- og rummål kan være nemmere at lære i køkkenet end ud fra tegningerne i matematikbogen. Måske er der også en opskrift, der skal dobles op, eller en engelsk opskrift på brownies, hvor måleenhederne er ren volapyk i starten. I gæringens mystik ligger der også en hel videnskab gemt. Frem med mikroskopet og find ud af, hvad gær er. Er gær levende? Hvad er forskellen på gær og bagepulver? Hvordan kan det få dejen til at hæve? Hvorfor er det vigtigt, at gæren ikke skoldes? Og hvad mon resultatet bliver, hvis man helt glemmer den? Forskellen på langtids- og korttidshævning er også værd at undersøge. Endelig er det jo svært at bage så varieret, som vi gør i Danmark, uden råvarer. Da det meste af landet består af solid næringsrig muld, har vi gennem årtusinder kunnet udvikle bagekunsten.

7 Historie Danmark er et landbrugsland! Lige siden sten aldermenneskerne slog sig ned og begyndte at dyrke jorden og holde husdyr, har land bruget spillet en vigtig rolle i landets udvikling. Landet var frugtbart fra naturens side, og med menneske lig snilde er landbruget blevet inten siveret gennem tiderne, så det i dag er et af de mest avancerede og effektive i verden. Denne udvikling kan følges langt tilbage. Nogle af de vigtigste førskriftlige kilder vi har er redskaber samt efterladenskaber i køkken møddinger. En stor del af vores kendskab til dans kernes levevis gennem tiderne har vi derfor fået gennem indsigt i deres madproduktion og kostvaner. Kornprodukter har altid været en vigtig del af kosten. Således åbner Bag for en Sag op for alle perioder i landets historie. På lokal museerne udstilles landbrugsredskaber fra de tidligste tider såvel som fra industrialiseringen. Mange steder er der mulighed for at kværne sit eget korn, som man gjorde i sten alderen tals køkken redskaber kan sammenlignes med maskin parkerne, der i dag fylder op i køkkenerne. Hvad bagte man dengang, og hvad bager vi i dag? Hvordan har bagningen udviklet sig? Hvorfor? Og hvad betyder det for vores måde at leve sammen på? Geografi I et større perspektiv kan man sammenligne bagning i forskellige lande. Det grove rugbrød har længe været en vigtig del af danskernes kost. Hvorfor spiser de det ikke i andre lande? I disse år viger kernebrødet dog tilbage for hvidt brød i mange forskellige udgaver. Globaliseringen påvirker vores kostvaner. Er det sandwichen, som Brandon og Brenda får med i skole i Beverly Hills, Jamie Olivers hurtige natmad eller shawarmabaren på hjørnet, der får os til at ændre kostvaner? Religion Der er også religiøse åbninger i Bag for en Sag. Oblaten, den lille flade mønt, er der da ikke megen næring i. Hvorfor spiser vi den så? Nogle religioner har direkte forskrifter for, hvad man må spise hvornår. Hvorfor må jøderne for eksempel klare sig med ugæret knækbrød hen over påsken? I dag står bagere, brød- og kageproducenter for størstedelen af produktionen af bagværk. Men vi skal ikke langt tilbage i historien for at finde et familieliv centreret om aktiviteterne i køkkenet. Mormors håndskrevne bagebog eller familiens opskrift på chokoladekage kan være kernen i et lokalhistorisk forløb, hvor eleverne forsker i deres egen slægt.

8 Håndværk Et hurtigt kig ind ad bagerens vindue, hvor de italienske ciabattaboller ligger side om side med stenalderbrødet, afslører hurtigt, at bagning ikke udelukkende handler om overlevelse. Det er et kunstnerisk håndværk. Det æstetiske spiller en stor rolle, når vi beslutter, hvad vi vil putte i munden. Vi spiser med øjne, næse og mund. Uanset om vi bager for at leve eller for at nyde, er bagning håndværk. Konditorkagerne er nok mere avanceret håndværk end den færdige brød blanding, men oplevelsen af at skabe noget med egne hænder vil altid være til stede i køkkenet. Bag for en Sag er på en gang konkret bagehåndværk og en praktisk tilgang til undervisning inden for de forskellige fagområder i folkeskolen. Før arbejdet i køkkenet kan begynde, kan andre praktiske fag involveres. I sløjdværkstedet kan eleverne lave deres egne piskeris, grydeskeer eller bordskånere. Med nål og tråd kan de kreere grydelapper, forklæder og viskestykker. Ikke som enkeltstående forløb under temaet vi laver julegaver, men som et helt naturligt element i sammen at bage for en sag. Sprog Som sproglærer er der naturligvis meget at arbejde med inden for området kultur og tradition. Men hvad hedder køkkenudstyret og ingredienserne på engelsk? Ordforrådet trænes nu engang bedre, når man står med tingene i hænderne, end når man sidder med næsen i en bog. Bag for en sag og gør sproget levende brug det til kommunikation i køkkenet. Måske er der mulighed for at invitere en engelsktalende person som gæste-lærer i køkkenet. På den måde vil sproget være nødvendigt for at få bagt. Gennem arbejdet med at læse og forstå opskriften får eleverne kendskab til endnu et område inden for den faglitterære genre. Ikke kun som fremmedsprogslærer, men også som dansklærer, kan der være mulighed for at arbejde med ord og måleenheder, som vi ikke anvender så ofte i dag. For at bevare forbindelsen til vores rødder er det en fordel blandt andet at kunne tyde mormors håndskrevne kogebog. Bag for fællesskabet Bagning er stadig en væsentlig del af vores kultur om end en smule gemt væk. Bag for en Sag og Den Store Bagedag vil sammen slå et slag for, at det sociale element i det at bage ikke går tabt. Fællesskabet i køkkenet rummer noget andet og noget vigtigere end fællesskabet foran spillekonsollens kampscener.

SÆT DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN. Inspiration til organisatoriske forandringer, der fremmer leg og bevægelse

SÆT DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN. Inspiration til organisatoriske forandringer, der fremmer leg og bevægelse SÆT DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN Inspiration til organisatoriske forandringer, der fremmer leg og bevægelse Sæt drøn på skolegården Inspiration til organisatoriske forandringer der fremmer leg og bevægelse Rapporten

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Stian Holes Garmanns hemmelighed

Stian Holes Garmanns hemmelighed Opgave- og aktivitetsbog til Stian Holes Garmanns hemmelighed Udarbejdet af Morten Torndahl ~ 1 ~ Indholdsfortegnelse Indledning 3 Garmanns hemmelighed 3 Trinmål 4 Bogens opbygning 5 Differentiering 5

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

sarahpilki@gmail.com engelsk 2009-2010 billedkunst Sarah Pilkington tlf: 3514 6246 natur og teknik 3. kl. supplerende årsplaner

sarahpilki@gmail.com engelsk 2009-2010 billedkunst Sarah Pilkington tlf: 3514 6246 natur og teknik 3. kl. supplerende årsplaner 3. kl. supplerende årsplaner 2009-2010 engelsk billedkunst natur og teknik Sarah Pilkington sarahpilki@gmail.com tlf: 3514 6246 Supplerende årsplan i engelsk 3. kl. 2009-2010 Mål Undervisningstilgang Formålet

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse RCT Værktøjskasse til systemisk mødeledelse Fra rapporten Mod en fælles indsats Mette-Louise Johansen, Tina Mouritsen og Edith Montgomery Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre Rapporten

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

UVMs Undervisningsvejledning for faget Matematik

UVMs Undervisningsvejledning for faget Matematik UVMs Undervisningsvejledning for faget Matematik Indledning Det er opgaven i faghæftet at beskrive, hvad der er målet med undervisningen i matematik, hvad den bør omfatte, og hvad eleverne skal lære. Og

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

Evaluering af overgange i børns liv.

Evaluering af overgange i børns liv. Sproget. Mål for sproget. Praksis beskrivelse. Evaluering af sproget - vi gør brug af fortællinger. Overgange i børns liv. Fra hjemmet/dagplejen til institutionen. Fra vuggestue til børnehave. Fra børnehave

Læs mere

Fattigdom. - et emnearbejde i 5. 10. klasse om vilkår og rettigheder. Inspirationshæfte til læreren Opgaver til eleverne

Fattigdom. - et emnearbejde i 5. 10. klasse om vilkår og rettigheder. Inspirationshæfte til læreren Opgaver til eleverne Fattigdom - et emnearbejde i 5. 10. klasse om vilkår og rettigheder Inspirationshæfte til læreren Opgaver til eleverne Udarbejdet af Jytte Friis FriisInnovation sundhed og trivsel i fællesskaber 2014 Indhold

Læs mere

God praksis i frie fagskoler

God praksis i frie fagskoler God praksis i frie fagskoler 1 God praksis i frie fagskoler Forfatter: Kirsten Poulsgaard & Christina Lüthi Nationalt Videncenter for Frie Skoler, 2013 ISBN: 978-87-995989-5-3 Rapporten kan citeres med

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

INSPIRATION FRA USA OG CANADA

INSPIRATION FRA USA OG CANADA INSPIRATION FRA USA OG CANADA INSPIRATION FRA USA OG CANADA POLITISK OPLÆG INSPIRERET AF DANSKE SKOLEELEVERS STUDIETUR TIL NORDAMERIKA I 2014 DANSKE SKOLEELEVERS BESTYRELSE 2014 4 Indhold FORORD...7 NEW

Læs mere

Gode møder kan blive endnu bedre

Gode møder kan blive endnu bedre Gode møder kan blive endnu bedre En ressourcebog om møder i IMU & IM - en ressourcebog om møder i IMU & IM Carsten (Sprint) Korsholm Poulsen Gode møder kan blive endnu bedre - en ressourcebog om møder

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin - 1 - Indholdsfortegnelse Til dig som skal skrive opgave om selvmord 3 Det skal du huske, når du skriver opgave om

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven SIDE 1 DANSK avisen i skolehaven DANSK Avisen i skolehaven SIDE 2 DANSK avisen i skolehaven DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 3 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Dette forløb kombinerer arbejdet med at fremstille

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere