Frederikssund Musikskole sæson 07-08

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikssund Musikskole sæson 07-08"

Transkript

1 Frederikssund Musikskole sæson babymusik musikalsk legestue forskolehold korsang solosang istrumentalundervisning orkestre sammenspil nodelære musik mellem ørerne tilmeldingsfrist 9. maj

2 V e l k o m m e n t i l F r e d e r i k s s u n d M u s i k s k o l e Musikskolens undervisningstilbud Forskole/ holdundervisning side 4 Babyer med forældre Musikalsk legestue 1-5 år Sang, spil og bevægelse klasse Musikværksted klasse Korsang og solosang side 5 Juniorkor klasse Ungdomskor fra 6. klasse Solosang fra 8. klasse Teori og hørelære side 5 Nodelære klasse Musik mellem ørerne fra 7. klasse Instrumentalundervisning side 6-8 Violin fra 0. klasse Cello fra 0. klasse Blokfløjte fra 2. klasse Klaver fra 2. klasse Trompet/cornet fra 2. klasse Klarinet fra 3. klasse Bratsch fra 3. klasse Kontrabas fra 3. klasse Guitar fra 3. klasse Slagtøj fra 3. klasse Tværfløjte fra 4. klasse Saxofon fra 4. klasse Trombone/trækbasun fra 4. klasse Tuba fra 4. klasse Fagot fra 6. klasse Elguitar fra 6. klasse Elbas fra 6. klasse Sammenspil og orkestre side 9-10 Juniorblæserne Blæseorkestret Just Brass Slagtøjssammenspil Percussionation Rytmisk sammenspil Strygersammenspil Slangerup onsdagsorkester Blokfløjtesammenspil Guitarorkester Kammerensemble Næsten gratis hvis man går til andre fag 4 x 10 kr. for en hel sæson Sang, spil og bevægelse for elever i bh.-1. klasse, som går til instrumental-undervisning. Juniorkor for elever i klasse, som går til instrumentalundervisning eller musikværksted. Ungdomskor for elever fra 6. klasse, som går til instrumentalundervisning eller solosang. Nodelære for elever i klasse, som går til instrumentalundervisning og/eller korsang. Musik mellem ørerne for elever fra 7. klasse, som går til instrumentalundervisning, solosang og/eller korsang. Sammenspil / orkester når instrumentallæreren vurderer, at eleven er parat til det. Dog opfordres strygerelever til at melde sig til sammenspil allerede som nybegyndere. A N N O N C E Side 2 Andre informationer Indholdsfortegnelse side 2 Musikskole bestyrelse side 2 Musikskolens Venner side 2 Velkommen til musikskolen side 3 Om instrumentalundervisning side 11 Musikskolens lærere side 12 Om tilmelding side 13 Optagelse side 13 Venteliste side 13 Sæsonlængde side 13 Skemalægning side 13 Betaling side 13 Tilbagebetaling side 13 Instrumenter side 13 Undervisningsmaterialer side 13 Ferieplan side 13 Tilmelding er bindende side 14 Udmeldelse side 14 Prøvetid side 14 Priser side 14 Sådan udfyldes tilmeldingen side 14 Tilmeldingsblanket side 15 Støtteforeningen for Frederikssund og Jægerspris Musikskole MUSIKSKOLENS VENNER opløses d på grund af sammenlægningen af musikskolerne i den nye Frederikssund Kommune. Der indkaldes til stiftende generalforsamling for en ny støtteforening FREDERIKSSUND MUSIKSKOLES STØTTEFORENING MANDAG D KL Musikskolevillaen, Ved Kirken 5, 3600 Frederikssund Eventuelle spørgsmål ang. opløsningen af MUSIKSKOLENS VENNER eller stiftelsen af den nye støtteforening kan rettes til formand for MUSIKSKOLENS VENNER Bettina Olsen, tlf Musikskolebestyrelse Politiske repræsentanter: Grethe Olsen (SF) Jens Brogaard Jensen (V) Folkeskolerepræsent: Anne Nielsen, Sogneskolen Forældrerepræsentanter: Charlotte Weber Hansen Anette Laursen Bettina Olsen Repræsentant for støtteforening: vakant Lærerrepræsentanter: Hanne Mårtensson Andrew Cholvat (uden stemmeret) Elevrepræsentant: vakant Ved tilmeldingsbrochurens trykning havde bestyrelsen endnu ikke konstitueret sig. Frederikssund Musikskole Ved Kirken 5, 3600 Frederikssund telefon fax Musikskoleleder: Connie Wilhjelm Souschef: vakant Pæd. administrator: Gitte Grarup Sekretær: vakant

3 V e l k o m m e n t i l F r e d e r i k s s u n d M u s i k s k o l e En ny musikskole Frederikssund Musikskole er en fusion af de tre musikskoler, som eksisterede i de fire gamle kommuner, nemlig de to kommunale Frederikssund og Jægerspris Musikskole og Slangerup Musikskole samt den private Skibby Musikskole. Fra 1. august 2007 hedder det alt sammen Frederikssund Musikskole, og undervisningen foregår som hidtil i alle fire byområder. De fleste af lærerne fra de gamle musikskoler er fulgt med over i den nye, så mange ting er, som de plejer at være, men der er også nogle ting, der har forandret sig. En større musikskole giver bedre mulighed for også at tilbyde smalle fag, så der er blevet flere fag at vælge imellem. En større musikskole giver bedre mulighed for store orkestre, og i ledelse og lærergruppe håber vi, at det hurtigt bliver naturligt for alle musikskolens elever at være med i de orkestre og sammenspilsgrupper, der passer til den enkeltes færdigheder og interesser, uanset hvor man bor. En større musikskole giver bedre mulighed for at lave lige præcis det projekt, som passer til lige præcis til de elever, som lige præcis passer sammen. Så lærere og ledelse glæder sig til også at lære eleverne fra de andre musikskoler at kende. En større musikskole har plads til flere nye elever, og vi håber, at brochuren her vil give masser af børn og unge lyst til at synge og spille. Man kan starte i musikskolen som baby og blive resten af livet. Man kan også få stort udbytte af en kortere årrække! Den nye Frederikssund Kommune skal spare, og det gælder også Frederikssund Musikskole. Derfor har politikerne besluttet, at elevernes betaling for musikundervisningen skal være så høj som muligt inden for lovens rammer. Det har medført, at taksten for musikskoleundervisning er steget. I forhold til de gældende takster for Frederikssund og Jægerspris Musikskole med 4 %, for brugerne i Slangerup og Skibby betydeligt mere. Til gengæld er sæsonen dér blevet længere. Priserne kan ikke være anderledes, men man kan sørge for at få rigtigt meget for sine penge. Dels ved at melde sig til et eller flere af de næsten gratis fag, som tilbydes i alle fire byområder og dels ved at øve sig hjemme. Musikskoleundervisning er en investering, og udbyttet bestemmer man selv! Hvis du eller dine forældre er i tvivl om noget eller har brug for en snak, inden du vælger fag, er I meget velkomne til at kontakte mig på musikskolens kontor. Hvis du gerne vil prøve et stryge- eller blæseinstrument, inden du melder dig til, kan vi i de fleste tilfælde arrangere det. På gensyn i Frederikssund Musikskole Connie Wilhjelm musikskoleleder Side 3

4 F o r s k o l e n - e t g o d t f u n d a m e n t F o r s k o l e n - e t g o d t f u n d a m e n t Musikalsk legestue årige med forældre I musikalsk legestue leger vi musiklege, synger sange, laver bevægelseslege, rasler med rasleæg og er helt, helt stille. 1 voksen pr. barn. Hvert hold strækker sig over 15 gange med start i august og januar børn på holdet. Hvor og hvornår 1-2 årige efterår Oppe Sundby Skole, Frs onsdag ; start september årige forår Oppe Sundby Skole, Frs onsdag ; start januar 2008 Musikalsk legestue årige med forældre Vi laver flere musiklege, synger nye sange, lærer andre bevægelseslege, siger rim og remser og arbejder med rytmer. 1 voksen pr. barn. Hvert hold strækker sig over 15 gange med start i august og januar børn på holdet. Hvor og hvornår 2-3 årige efterår Oppe Sundby Skole, Frs onsdag ; start september årige forår Oppe Sundby Skole, Frs onsdag ; start januar 2008 Musikalsk legestue årige med forældre Gennem sang, sanglege og bevægelseslege lærer børnene at lytte bevidst og reagere på det, de hører. I undervisningen indgår desuden spil på simple rytmeinstrumenter. Hvert hold strækker sig over 15 gange med start i august og januar. 1 voksen pr. barn børn på holdet. Hvor og hvornår 4-5 årige efterår Oppe Sundby Skole, Frs onsdag ; start september årige forår Oppe Sundby Skole, Frs onsdag ; start januar 2008 Side 4 Sang, spil og bevægelse bhkl. og 1. klasse Sange, sanglege, rytmer og musikglæde bruges til at gøre eleverne bevidste om musikkens grundelementer. I undervisningen indgår spil på rytmeinstrumenter børn på holdet. Hvor og hvornår SSB Jægerspris (Sogneskolen) mandag SSB Frederikssund (Falkenborgskolen) mandag SSB Skibby mandag SSB Slangerup (Kingo Fritidscenter) tirsdag Musikværksted 2. og 3. klasse I musikværkstedet arbejder vi med at spille på instrumenter og læse noder som en forberedelse til senere instrumentalundervisning. Sange og rytmelege indtager en central plads i undervisningen. I løbet af året får eleverne desuden lejlighed til at prøve nogle af de instrumenter, musikskolen tilbyder undervisning i. 5-6 børn på holdet. Hvor og hvornår Musikværksted Frederikssund (Falkenborgskolen) mandag Musikværksted Skibby mandag Babymusik babyer 1 12 mdr. m/ forældre Musikalsk samvær under ledelse af en musiklærer. Undervisningen strækker sig over 8 gange, og nye hold starter flere gange om året. Særskilt folder med tilmelding fås ved henvendelse til musikskolens kontor eller på bibliotekerne.

5 K o r s a n g, s o l o s a n g, t e o r i o g h ø r e l æ r e Juniorkor klasse Vi begynder med enkle, enstemmige sange og arbejder os hen imod lidt sværere ting med flere stemmer. Sideløbende arbejder vi med stemmetræning. Juniorkor Slangerup (Kingo Fritidscenter) tirsdag Juniorkor Jægerspris (Sogneskolen) onsdag Juniorkor Frederikssund (Marienlystskolen) onsdag Juniorkor Skibby torsdag Ungdomskor fra 6. kl. Repertoiret bliver mere avanceret med flere stemmer og en del engelske sange. Vi synger viser, musicalnumre, rytmiske numre og mindre klassiske ting og arbejder sideløbende med stemmetræning. Frederikssund (Marienlystskolen) onsdag Solosang - fra 8. klasse Stemmen er et instrument, som sangeren kan udvikle ved at lære noget om teknik, tonedannelse og vejrtrækning. I undervisningen indgår såvel sangøvelser som egentlige sange fra et bredt klassisk og rytmisk repertoire. Det kan varmt anbefales, at alle, der kan lide at synge, deltager i musikskolens kor så tidligt som muligt. Elever som meldes til solosang opfordres stærkt til også at melde sig til ungdomskoret. Solosang hvor og hvornår: Frederikssund Falkenborgskolen man+fre samt Marienlystskolen tirsdag Slangerup (Kingo Fritidscenter) tirsdag Skibby torsdag Nodelære klasse Næsten alle musikskoleelever bruger en stor del af den kostbare tid til instrumentalundervisning på at lære, hvordan man læser noderne rigtigt. På nodelæreholdene skal vi lave rytmekor, synge efter håndtegn, lære at høre forskel på dur og mol og meget andet, som har med noder og musik at gøre. Nodelære Jægerspris (Sogneskolen) tirsdag Nodelære Frederikssund (Falkenborgskolen) tirsdag Nodelære Skibby tirsdag Nodelære Slangerup (Kingo Fritidscenter) onsdag Musik ml ørerne fra 7. klasse Ved at aktivere det indre øre kan man lære, hvordan nodebilledet lyder uden at behøve at spille, og jo bedre det indre øre fungerer, og jo mere man ved om musikteori, des lettere bliver det at spille rent og musikalsk på sit instrument. Undervisningen henvender sig primært til elever i klasse. Frederikssund (Falkenborgskolen) torsdag K o r s a n g, s o l o s a n g, t e o r i o g h ø r e l æ r e Side 5

6 I n s t r u m e n t a l u n d e r v i s n i n g I n s t r u m e n t a l u n d e r v i s n i n g Violin Sitrende romantik, halsbrækkende fingergymnastik, smægtende spillemands-melodier, stor fed strygerklang eller fræk elektrisk forstærkning. Violinen kan det hele, hvis den der spiller på den kan. For at få optimalt udbytte af undervisningen anbefaler musikskolen at man fra starten melder sig til strygersammenspil også. Violinelever i bhkl. og 1. klasse kan desuden gratis deltage i sang, spil og bevægelse. Se også Slangerup onsdagsorkester. Fra børnehaveklassen Violin hvor og hvornår: Frederikssund (Falkenborgsk.) man+tirs Jægerspris (Sogneskolen) man+tirs Skibby mandag Slangerup onsdag Cello Celloen er det dybe strygeinstrument med de smukke melodier og den stemmeagtige klang. Instrumentet står på gulvet, og musikeren sidder på en stol og spiller. Ligesom med violiner fås celloer i mange størrelser, så man kan begynde allerede i 5-6 års alderen, men man kan også sagtens begynde senere. For at få optimalt udbytte af undervisningen anbefaler musikskolen at man fra starten melder sig til strygersammenspil også. Celloelever i bhkl. og 1. klasse kan desuden gratis deltage i sang, spil og bevægelse. Fra børnehaveklassen Cello hvor og hvornår: Frederiks. (Oppe Sundby Skole) mandag Slangerup (Kingo Fritidscenter) mandag Jægerspris (Sogneskolen) tirsdag Bratsch Bratschen er violinens storebror. Den bæres på armen ligesom en violin, men strengene er dybere, og bratschens rolle i musikken er anderledes. Normalt starter man på violin og finder efter nogle år ud af, at fysik og/eller temperament passer bedre til den bløde bratsch. For at få optimalt udbytte af undervisningen anbefaler musikskolen at man melder sig til strygersammenspil også. Fra 3. klasse Bratsch hvor og hvornår: Frederikssund (Falkenborgsk.) mandag Jægerspris (Sogneskolen) mandag Skibby mandag Kontrabas Kontrabassen er et klassisk strygeinstrument, men bruges også inden for de rytmiske genrer, især i jazz. Det er et alsidigt instrument med mange muligheder. Der vil blive undervist i såvel finger- som bueteknik, og i såvel nodeog becifringsspil som gehørspil. Kontrabaselever opfordres til at deltage i strygersammenspil. Basser fås ligesom violiner og celloer i forskellige størrelser. Fra 3. klasse Kontrabas hvor og hvornår: Frederikssund (Falkenborgsk.) tirsdag Side 6

7 I n s t r u me n t a l u n d e r v i s n i n g Blokfløjte Blokfløjten er et gammelt instrument, som der stadig komponeres musik for, så repertoiret er stort og alsidigt. Vi spiller børnesange, blues, baroksonater, folkemusik og drikkeviser. Det første år er en sopranblokfløjte af kunststof god nok, siden spiller blokfløjteeleverne på træfløjter. Efter 2-3 års undervisning er der mulighed for at deltage i blokfløjtesammenspil. Se også Slangerup onsdagsorkester. Fra 2. klasse Blokfløjte hvor og hvornår: Slangerup Lindegårdskolen mandag samt Kingo Fritidscenter onsdag Jægerspris (Sogneskolen) mandag Skibby tirsdag Frederikssund (Falkenborgsk.) tirsdag Klaver For at gå til klaver i musikskolen, skal du have et klaver eller eventuelt et keyboard med vægtede tangenter, normal tangentbredde og mindst 5 oktaver (61 tangenter) derhjemme. Der er kun få pladser til klaverspillere i musikskolens ensembler, og det er derfor ekstra vigtigt, at eleverne også melder sig til korsang og/eller nodegymnastik. Efter 1-2 års undervisning er der mulighed for at være med i Slangerup onsdagsorkester, og klaverlærerne arrangerer workshop for klaverelever to gange om året. Se også afsnittet om rytmisk sammenspil. Fra 2. klasse Klaver hvor og hvornår: Frederikssund mandag (Oppe Sundby Skole og Falkenborgskolen), tirsdag (Falkenborgskolen), torsdag (Falkenborgskolen) Slangerup mandag (Lindegårdskolen), tirsdag og onsdag (Kingo Fritidscenter) Skibby tirs+tors Jægerspris (Sogneskolen) ons+ tors El-guitar Instrumentet for dig, som er bidt af rytmisk musik. Du vil lære forskellige spilleteknikker, skalaer og akkorder. Hvis du ikke har nogen el-guitar, så vent med at købe en, til du har kontaktet læreren. Elever, som ønsker at spille el-guitar, kan med fordel begynde på almindelig guitar nogle år før. Se også afsnittet om rytmisk sammenspil. NB Hvis du vil spille elguitar SKAL der stå el-guitar på tilmeldingen! Fra 6. klasse Elguitar hvor og hvornår: Frederikssund (Falkenborgsk.) torsdag Skibby onsdag Slangerup vides ikke El-bas El-bassens grundlæggende funktion er dybe, rytmiske toner, og den bruges i næsten alle rytmiske genrer. Ud over teknik vil der blive arbejdet med rytmisk og tonal fornemmelse, teori, nodekendskab, becifringsspil og træning i gehørspil. Se også afsnittet om rytmisk sammenspil. Fra 3. klasse Elbas hvor og hvornår: Frederikssund (Falkenborgskolen) tirsdag Skibby torsdag Slangerup vides ikke Slagtøj Som slagtøjsspiller lærer du at spille på alt fra trommesæt over marimba og xylofon til latin percussion. Efter 2-3 års undervisning vil der være mulighed for at deltage i musikskolens slagtøjsorkester. Se også afsnittet om rytmisk sammenspil. Fra 3. klasse Slagtøj hvor og hvornår: Skibby mandag Frederikssund (Åbjerg) man, tirs, ons, tors Slangerup mandag, NB kun trommer! Jægerspris fredag Guitar Der anvendes fortrinsvis en spansk guitar med nylonstrenge. Du lærer at spille efter noder og akkorder både solo og sammen med andre guitarspillere. Efter 1-2 års undervisning er der mulighed for at være med i Slangerup onsdagsorkester og efter 2-3 års undervisning i guitarorkestret. Fra 3. klasse Guitar hvor og hvornår: Jægerspris (Sogneskolen) tirsdag Skibby tirsdag Frederikssund (Falkenborgsk.) tirs+ons Slangerup (Kingoskolen) ons+tors I n s t r u m e n t a l u n d e r v i s n i n g Side 7

8 I n s t r u m e n t a l u n d e r v i s n i n g I n s t r u m e n t a l u n d e r v i s n i n g Trompet / cornet Trompeten og cornetten egner sig lige godt til dansemusik, jazz, rock og klassisk musik. Efter 2-3 års undervisning er der mulighed for at spille med i musikskolens blæseorkester. Fra 2. klasse Trombone Trombonen kaldes også trækbasun og har en smuk, blød klang. Instrumentet indgår i både rock, jazz og klassisk musik. Man kan godt starte direkte på trombone, men for de fleste vil det være en fordel at begynde på trompet eller tuba, og så skifte efter et par år. Efter 2-3 års undervisning er der mulighed for at spille med i musikskolens blæseorkester. Fra 4. klasse Trompet, trombone, tuba hvor og hvornår: Frederikssund mandag (Oppe Sundby) + fredag (Græse Bakkeby og Falkenborg) Skibby tirsdag Jægerspris tirsdag, onsdag Slangerup torsdag Tuba En tuba ligner nærmest en kæmpe trompet, som man har stående på skødet, mens man spiller på den. Tubaen er et af de største instrumenter overhovedet, og foruden at være et skælmsk melodiinstrument, lægger den en dejlig bund i næsten al slags musik. Efter 2-3 års undervisning er der mulighed for at spille med i musikskolens blæseorkester. Fra 4. klasse Side 8 Klarinet Klarinettens bløde, indsmigrende klang bruges i al slags musik, og musikskolens blæseorkester har brug for masser af klarinetspillere. Man holder på klarinetten, som man holder på en blokfløjte og blæser næsten som i en saxofon. Efter 1-2 års undervisning er der mulighed for at spille med i musikskolens blæseorkestre. Fra 3. klasse Klarinet hvor og hvornår: Slangerup (Ventesalen) onsdag Frederikssund (Falkenborgsk.) ons+ tors Fagot Fagotten er træblæsergruppens bas-instrument. Den er omkring 2,5 meter lang, men er foldet sammen så den er til at sidde med. Fagotten har både sjove basgange og smukke melodier gemt bag de mange klapper, men den er fysisk krævende at spille på, så elever SKAL være over en vis størrelse for at begynde. Kontakt eventuelt musikskolen og få en prøvetime forud for tilmelding. Efter 1-2 års undervisning er der mulighed for at spille med i musikskolens blæseorkestre. Fra 6. klasse Fagot hvor og hvornår: Efter nærmere afale. Tværfløjte Tværfløjtens sprøde klang og lyse toner bruges i alle slags musik. Når man har fået læberne placeret og de første toner frem, er der ikke langt til de første melodier. Det kræver en god kropsfornemmelse og en vis armlængde at spille tværfløjte, så de fleste kan først begynde omkring 4. klasse, men man kan med fordel starte på blokfløjte nogle år før. Efter 1-2 års undervisning er der mulighed for at spille med i musikskolens blæseorkestre. Fra 4. klasse Tværfløjte hvor og hvornår: Frederikssund mandag (Falkenborgsk.) + onsdag (Oppe Sundby Skole) Saxofon Skinnende blank og med en masse knapper, men faktisk ikke så indviklet endda. Det kræver dog en vis fysik at håndtere en saxofon, så de fleste kan først begynde omkring klasse, men man kan med fordel starte på blokfløjte nogle år før. Efter 1-2 års undervisning er der mulighed for at spille med i musikskolens blæseorkestre. Fra 4. klasse Saxofon hvor og hvornår: Slangerup (Ventesalen) mandag Frederikssund (Falkenborgsk.) ons, tor Jægerspris(Sogneskolen) torsdag

9 O r k e s t r e, b a n d s, s a m m e n s p i l Blæseorkestret Blæseorkestret er musikskolens største orkester med cirka 30 medlemmer. Foruden blæserne har orkestret en rytmegruppe, og repertoiret er populær musik i alle genrer. Man skal normalt have spillet mindst 2-3 år på sit instrument og være god til at læse noder for at være med i orkestret. Frederikssund (Falkenborgskolen) onsdag Juniorblæserne Juniorblæserne er et træningsorkester for elever på trompet, trækbasun, tuba, fagot, klarinet, saxofon og tværfløjte, som har spillet 1-3 år på deres instrument, men endnu ikke er klar til det store blæseorkester. Frederikssund (Falkenborgskolen) torsdag Just Brass Et lille ensemble for de dygtigste messing-elever. Det er en betingelse for at være med i Just Brass, at man også spiller musikskolens blæseorkester. Just Brass øver i week-ender efter nærmere aftale med læreren. Slagtøjssammenspil For slagtøjselever, som har spillet slagtøj i mindst 2-3 år. Vi spiller på marimba, xylofon, trommesæt og latin percussion. Repertoiret spænder vidt. Rock, jazz, latin og klassisk. Frederikssund (Åbjergskolen) tirsdag eftermiddag Percussionation Musikskolens slagtøjsorkester for viderekomne elever. Percussionation spiller ofte koncerter også uden for musikskolen, og har deltaget i internationale festivaler samt indspillet en CD. Frederikssund (Åbjergskolen) mandag aften Rytmisk sammenspil For elever som får undervisning på klaver, elguitar, elbas, slagtøj, trompet eller saxofon og som har spillet nogle år. Der skal være mindst 6 elever tilmeldt et band, før det bliver oprettet. Sangere kan deltage, såfremt læreren finder det foreneligt med deres sangundervisning. Husk at skrive på tilmeldingen, hvis der er bestemte kammerater, du ønsker at spille med. Band kan oprettes i Frederikssund (Åbjergskolen) Skibby og Slangerup Tid og sted er endnu ikke fastlagt. O r k e s t r e, b a n d s, s a m m e n s p i l Side 9

10 O r k e s t r e, b a n d s, s a m m e n s p i l O r k e s t r e, b a n d s, s a m m e n s p i l Strygersammenspil For alle violin-, bratsch, cello- og kontrabaselever. Det er vigtigt for stryger-elever, at de fra starten indgår i sammenspil, og repertoiret vælges efter elevernes formåen. Undervisningsgangene deles op mellem begyndere og øvede elever, så man skal kun komme ca. hver anden uge. En klaverlærer er tilknyttet som akkompagnatør. Frederikssund (Falkenborgskolen) ca. hver 2. tirsdag Guitarorkester Guitarorkestret er et tilbud til elever, der har spillet akustisk guitar i mindst 2-3 år og læser noder. Repertoiret er en- og flerstemmige arrangementer af kendte sange, klassiske stykker og rytmiske hits. Frederikssund (Falkenborgskolen) ca. hver 2. tirsdag Blokfløjtesammenspil For blokfløjteelever, som har spillet i mindst 2-3 år. Der findes et stort og alsidigt repertoire af både originalmusik og arrangementer for blokfløjteensembler med blokfløjter i alle størrelser. Frederikssund (Falkenborgskolen) tirsdag eftermiddag Kammerensemble For udvalgte strygere, træblæsere og evt. klaverelever, som spiller på et højt niveau og er fortrolige med at spille sammen med andre. Frederikssund (Falkenborgskolen) udvalgte tirsdage Slangerup onsdagsorkester For elever, der får undervisning på klaver, guitar, violin eller blokfløjte og har spillet i 1-3 år. Orkestret spiller folkesange, små klassiske stykker og populære melodier. Slangerup (Kingo Fritidscenter) onsdag Side 10

11 O m a t g å t i l i n s t r u m e n t a l u n d e r v i s n i n g Hvad skal man vælge? Det man har mest lyst til at spille på! Det kan dog være en god idé at overveje følgende: Har man plads til et stort instrument derhjemme, eller skal det kunne pakkes væk i en kasse? Vil lyden af et kraftigt instrument genere andre, når man øver? Strygeinstru-menter, blokfløjte, klarinet, tværfløjte og guitar laver mindst lyd, når man øver. Hvornår kan man begynde? Ved hvert instrument er anført vejledende startalder, men børn er forskellige, og nogle vil få mere ud af at vente et år eller to, mens andre kan begynde tidligere. Hvad med instrument? For at gå til musikundervisning skal man have et instrument at spille på derhjemme. Det anbefales at kontakte læreren inden køb, da et forkert eller dårligt instrument hurtigt kan ødelægge elevens lyst til at lære at spille. Se desuden afsnittet om at leje instrument på side 13. Hvor meget skal man øve? Ingen kan lære at spille på de 22 eller 30 minutter om ugen, eleven har sammen med sin musiklærer. Der skal øves regelmæssigt hjemme for at få udbytte af undervisningen. I begyndelsen er minutter om dagen nok, senere vil minutter om dagen give virkelig gode fremskridt. Hvordan foregår undervisningen? Langt de fleste musikskoleelever får soloundervisning. Det giver optimale muligheder for at arbejde med hver enkelt elev i netop det tempo, eleven kan magte. Nogle børn har ikke lyst til at gå til musikundervisning alene, og der er derfor mulighed for, at to eller tre elever kan dele tid. Læs mere om deletid på side 14. Hvor foregår undervisningen? Musikskoleundervisningen foregår i kommale bygninger i de fire byområder Frederikssund, Jægerspris, Slangerup og Skibby. Ikke alle fag tilbydes i alle fire byområder. Ved hvert enkelt fag er anført, hvor musikskolen forventer at kunne tilbyde faget, men såvel praktiske forhold som de faktiske tilmeldinger kan medføre ændringer. Når dette skrives (marts 2007) er det ikke i alle tilfælde afklaret, hvilke lokaler Frederikssund Musikskole kan benytte i skoleåret , hvorfor oplysningerne er mere detaljerede i nogle byområder end i andre. Hvis det er vigtigt for dig at vide nøjagtig besked forud for tilmelding, så kontakt musikskolens kontor. Måske er vi blevet klogere i mellemtiden! Hvis en tilmelding er betinget af, at undervisningen kan finde sted et bestemt sted eller en bestemt ugedag, skal det anføres på tilmeldingsblanketten. Hvornår foregår undervisningen På hverdage mellem kl. 13 og kl. 21. Eftersom det meste af musikskolens undervisning er soloundervisning, tilrettelægges skemaet individuelt under hensyntagen til elevernes skolegang. Under hvert enkelt fag er anført, på hvilke ugedage undervisningen forventes at finde sted, men såvel praktiske forhold som de faktiske tilmeldinger kan ændre på dette. Det nøjagtige spilletidspunkt meddeles i uge 34, senest 25. august. Hvis en tilmelding er betinget af, at undervisningen kan finde sted et bestemt sted eller en bestemt ugedag, skal det anføres på tilmeldingsblanketten. Side 11 Andre tilbud til musikskolens elever YOUNG STARS: Big band for elever fra Frederikssund og Egedal musikskoler. Fra skoleåret øver orkestret hver torsdag kl på Lærkeskolen i Stenløse. Få mere at vide hos messinglærer Ian Price. REGIONALE STÆVNER: I løbet af året afholdes et antal week-end stævner for musikskoleeleverne i Region Nordsjælland for bestemte instrumentgrupper, musikgenrer eller elevniveauer. Disse stævner er særdeles billige at deltage i, da den lokale musikskole betaler op til halvdelen af kostprisen for egne elever under 25 år. Du får besked af din lærer, når der er stævner, som kunne være noget for dig. FERIESTÆVNER: Især i sommerferien er der mange stævnetilbud til musikskoleelever på alle niveauer. Det er ikke konkurrencer, men spille-sammen uger med masser af musik, sjov og hygge. Spørg din lærer eller ring til musikskolens kontor og bliv skrevet på en liste, hvis du er interesseret. Frederikssund Musikskole Ved Kirken 5, 3600 Frederikssund telefon fax Musikskoleleder: Connie Wilhjelm Souschef: vakant Pæd. administrator: Gitte Grarup Sekretær: vakant O m a t g å t i l i n s t r u m e n t a l u n d e r v i s n i n g

12 M u s i k s k o l e n s l æ r e r e M u s i k s k l o l e n s l æ r e r e Anders Holst-Jensen telefon elguitar, band Ian Price telefon messinginstrumenter, blæseorkestrene Katrine M. Rasmussen telefon cello, strygersammenspil, kammerensemble Andrew Cholvat telefon slagtøj, slagtøjssammenspil, Percussionation Jacob Sørensen telefon saxofon, blæseorkestrene Marc Davis telefon kontrabas, elbas Bertha V. Petersen telefon klaver Jan Sommer telefon guitar, guitarorkester Margrethe Fabricius telefon blokfløjte, sammenspil, nodelære Hanne Mårtensson telefon klaver, blokfløjte, Slangerup onsdagsork., nodelære Joachim Åkerlind telefon klarinet, blæseorkestrene Marianna Petterson telefon sang, klaver, korsang, SSB, værksted Hans Henrik Flyckt telefon fagot Karin Havsager telefon daginstitutioner, forældrebarn hold, SSB, værksted Óli Jákub Gaard-Hansen telefon violin, Slangerup onsdagsorkester Connie Wilhjelm Musikskoleleder telefon tværfløjte Souschef vakant Gitte Grarup Pæd. administrator telefon sang, korsang Rune Majland elefon trommer, band Simon V. Christensen telefon guitar, Slangerup onsdagsorkester, guitarorkester Steen Lai Sørensen telefon klaver, musik mellem ørerne Syssen Kappel telefon violin, bratsch violin, strygersammenspil vakant Musikskolesekretær vakant Side 12

13 A l t d e t m e d s m å t Tilmelding Blanketten bagest i brochuren udfyldes og sendes til musikskolens kontor: Frederikssund Musikskole Ved Kirken Frederikssund Tilmeldingsfrist er onsdag d. 9. maj, dog onsdag d. 12. december for forårsholdene i musikalsk legestue. Elever, som tilmeldes efter fristens udløb skal regne med at blive optaget på venteliste, uanset om de tidligere har været elever i en af de tre gamle musikskoler, Skibby Musikskole, Slangerup Musikskole eller Frederikssund og Jægerspris Musikskole. En indmeldelse i musikskolen er økonomisk bindende for hele sæsonen. Seneste dato for fortrydelse er ved tilmeldingsfristens udløb. Se desuden afsnittet om prøvetid på næste side. Hvem kan optages Alle mellem 0 og 25 år med bopæl i Frederikssund Kommune kan optages i musikskolen. Voksne over 25 år og borgere fra andre kommuner kan ligeledes optages, men til andre takster. Til holdundervisning optages deltagere fra andre kommuner dog til samme pris, såfremt der er ledige pladser på holdet. Venteliste Elever, som musikskolen ikke umiddelbart har plads til, sættes på venteliste. Det er gratis at stå på venteliste, og man kan frit sige ja eller nej til en plads, når/ hvis man får den tilbudt i løbet af skoleåret. Besked om optagelse Musikskolen sender brev til alle tilmeldte elever med oplysning om optagelse eller venteliste i løbet af få uger efter tilmeldingsfristens udløb. Sæsonlængde Musikskolens undervisningssæson er 36 uger. Ud over den ugentlige undervisning er der i sæsonens løb forskellige projekter, som alt efter deres karakter supplerer eller erstatter den skemalagte undervisning. Sæson begynder fredag d. 31. august og slutter mandag d. 23. juni. Skemalægning Skemalægning af instrumentalundervisning og solosang finder sted midt i august og meddeles eleverne sidst i uge 34. Husk at skrive på tilmeldingen, hvis der er tidspunkter, hvor eleven absolut ikke kan komme. Musikskolen har normalt ikke mulighed for at tage hensyn til begrænsninger, vi får oplyst senere end tilmeldingstidspunktet. Hvis en tilmelding er betinget af, at undervisningen foregår et bestemt sted eller på en bestemt ugedag SKAL det anføres på tilmeldingen. I modsat fald er tilmeldingen bindende, selv om musikskolen kan blive nødt til at ændre på planlagte undervisningssteder og - dage. Betaling Undervisningen betales forud fordelt på 1, 2 eller 4 rater. Se venligst prislisten s.14. Betalingen kan ske via betalingsservice eller på fremsendte girokort. Rettidig betaling er den 7. i måneden. Eventuelle restancer bliver pålagt rykkergebyr svarende til Frederikssund Kommunes almindelige takster, og gentagelsestilfælde kan medføre, at eleven og eventuelle søskende udelukkes fra undervisningen, og betalingskravet sendes til inkasso. Side 13 Tilbagebetaling Hvis musikskolen aflyser undervisningen bliver betaling for den aflyste tid så vidt muligt modregnet i april rate. Ellers refunderes den ved skoleårets afslutning. Beløb under 100 kr. refunderes dog ikke. Hvis læreren har fravær af længere varighed, forsøger musikskolen at skaffe en vikar. Ved elevens fravær ydes ingen erstatning. Instrumenter Som hovedregel skal eleven selv medbringe instrument til undervisningen. Musikskolen har dog et begrænset antal instrumenter til udlejning, se venligst under hvert enkelt fag. Instrumenterne udlejes fortrinsvis til nye elever, og man kan derfor ikke regne med at leje instrument på musikskolen år efter år. Der er erstatningspligt for beskadigelse eller bortkomst af lejede instrumenter. Noder, undervisningsmaterialer Læreren vælger de undervisningsmaterialer, eleven skal bruge. Eleven betaler selv materialerne. Al henvendelse om indmeldelse, udmeldelse og betaling skal ske til musikskolens kontor. Ferieplan August fredag 31. Første undervisningsdag Oktober Efterårsferie November torsdag 8. December fredag 21. Sidste frist for udmeldelse i forbindelse med prøvetid Sidste dag før jul Januar torsdag 3. Første dag i 2008 onsdag 23. Undervisningsfri onsdag 30. Musikalsk legestue start Februar Vinterferie Marts Påskeferie April 18. Fri. St. Bededag Maj Kristi Himmelfartsferie mandag 12.Fri. Anden pinsedag Juni tirsdag 3. Undervisningsfri Grundlovsferie mandag 23.Sidste undervisningsdag Frederikssund Musikskole Ved Kirken 5, 3600 Frederikssund telefon fax Musikskoleleder: Connie Wilhjelm Souschef: vakant Pæd. administrator: Gitte Grarup Sekretær: vakant A l t d e t m e d s m å t

14 A l t d e t m e d s m å t A l t d e t m e d s m å t Tilmelding er bindende En indmeldelse i musikskolen er økonomisk bindende for hele sæsonen, dog således at nye elever har prøvetid. Prøvetiden gælder også elever, som har skiftet lærer eller instrument. Elever, som fortsætter med samme fag og samme lærer, som eleven har haft i en af de tre gamle musikskoler, Skibby Musikskole, Slangerup Musikskole eller Frederikssund og Jægerspris Musikskole er således ikke omfattet af prøvetid. Voksne elever over 25 år samt elever på forældre-barn hold er heller ikke omfattet af prøvetid. Priser Udmeldelse Udmeldelse, som ikke sker i forbindelse med prøvetid, kan normalt kun finde sted i tilfælde, hvor eleven flytter fra kommunen. Udmeldelse skal være skriftlig og skal være musikskolens kontor i hænde med mindst en måneds varsel til den 1. i den efterfølgende måned. Prøvetid Prøvetid gælder kun nye elever til sang, spil og bevægelse, musikværksted, korsang, instrumental-undervisning og solosang. Der gælder særlige regler for instrumentalelever, som har valgt at dele tid. Se afsnittet Undervisningstid til højre på siden her. Prøvetiden omfatter de første 9 uger af sæsonen svarende til den første rate. Indmeldelse er økonomisk bindende for hele prøvetiden, og eventuel udmeldelse skal være skriftlig og skal være musikskolens kontor i hænde senest d. 8. november. Undervisning på hold Babymusik 375 kr. pr. hold / 8 gange Musikalsk legestue** 625 kr. pr. hold /15 gange Sang, spil, bevægelse 4* x 375 kr. Musikværksted 4* x 480 kr. Korsang, nodegymnastik, musik mellem ørerne Korsang** 2 x 325 kr. (betaling sept og jan) Nodelære 4* x 10 kr. Musik ml. ørerne*** 4* x 10 kr. Instrumentalundervisning / solosang (voksen: over 25 år) Solo 22½ min/uge 4* x 833 kr. (udenbys 1315 kr. / voksne 1530 kr.) Solo 30 min/uge 4* x 1110 kr. (udenbys 1755 kr. / voksne 2040 kr.) Deletid 4* x 555 kr. (udenbys 890 kr. / voksne 1020 kr.) Leje af instrument 4* x 150 kr. Orkester/sammenspil Alle hold*** 4* x 10 kr. * De fire rater betales i månederne september, november, januar og april. ** Elever, som går til solosang eller instrumentalundervisning i musikskolen betaler 4 x 10 kr. for korsang. Elever i klasse, som går til instrusmentalundervisning i musikskolen betaler 4 x 10 kr. for sang, spil og bevægelse. *** Disse hold er kun for elever, som går til andre fag i musikskolen. Side 14 Sådan udfyldes tilmeldingsblanketten Eleven Fødselsdato og år: af hensyn til regnskabsaflæggelse til Kunststyrelsen skal vi kende elevens fødselsdato og år. Adresse, postnummer og by: Elever med ufuldstændig adresse kan ikke optages. Skole og klasse: Musikskolen bruger skolernes skemaer i skemalægningen. Derfor beder vi om skole og klasse i skoleåret Husk venligst at give musikskolens kontor besked, hvis barnet skifter skole. Tidligere musikundervisning I tilfælde af tilmelding fra flere elever, end musikskolen har plads til, prioriteres elever, som allerede er i gang med et undervisningsforløb ved en af de tre fusionerede musikskoler: Slangerup Musikskole, Skibby Musikskole og Frederikssund og Jægerspris Musikskole. Det er derfor i egen interesse at oplyse tidligere musikundervisning! Forældre/værge Navn på den forældre som hæfter for betalingen og har skrevet tilmeldingsblanketten under. Cpr. nr. på den forældre, som hæfter for betalingen og har skrevet tilmeldingsblanketten under. Fødselsdato er ikke tilstrækkeligt. Arbejdstelefon kan være forældres mobiltelefon. adresse som tjekkes ofte. Husk venligst at give musikskolens kontor besked, hvis adressen ændres. Mobilnummer til sms: Kun ét nummer efter familiens eget valg. Husk i egen interesse at give både musiklærer og musikskolens kontor besked, hvis nummeret ændres. Det er ærgerligt at gå forgæves, fordi man ikke har fået besked om, at læreren er syg! Ufuldstændige tilmeldingsblanketter returneres til afsender, og vil først blive registreret, når alle relevante felter er udfyldt. Husk også frimærket, hvis tilmeldingen sendes med post! Tilmeldingsfristen er 9. maj. Holdundervisning Se side 4 for korrekt holdbetegnelse. Korsang, nodelære, musik mellem ørerne Se side 5 for korrekt holdbetegnelse. Instrumentalundervisning og solosang Instrument eller solosang: Vær omhyggelig med at skrive, hvad du mener. Guitar og elguitar er f.eks. ikke det samme! Evt. lærerønske: Nogle fag har flere lærere, måske vil du helst fortsætte hos den lærer, du allerede går hos? Undervisningstid: De fleste musikskole-elever får eneundervisning i 22½ eller 30 minutter. Musikskolen anbefaler, at man starter med 22½ min/uge. Nye elever på blokfløjte, klaver, guitar, el-guitar og slagtøj kan ikke tilmeldes til 30 min. Der er mulighed for, at to elever kan dele 30 minutter (eller 3 elever dele 45 minutter). Det er en forudsætning for at melde sig til dele-tid, at man selv har truffet aftale med en makker. Har to (eller tre) elever tilmeldt sig deletid, har de samlet prøvetid, således at de enten alle fortsætter efter prøvetidens udløb eller alle stopper. Alternativt kan de(n) tilbageværende elev(er) vælge at overtage den fulde tid. Instrument: Det er en forudsætning for at modtage instrumentalunder-visning, at man har et instrument hjemme. Musikskolen udlejer visse instrumenter. Se fag-beskrivelserne side 6-8. Begrænsning af lokalområde og ugedage: Hvis en tilmelding er betinget af, at undervisningen foregår et bestemt sted, eller eleven ikke kan komme på en bestemt ugedag SKAL det anføres på tilmeldingen. I modsat fald er tilmeldingen bindende, selv om musikskolen kan blive nødt til at ændre på planlagte undervisningssteder og -dage. Musikskolen har normalt ikke mulighed for at tage hensyn til begrænsninger, som oplyses senere end tilmeldingstidspunktet. Sammenspil og orkester Sammenspilshold og orkestre er kun for musikskolens instrumentalelever og er beskrevet på side Man kan tilmelde sig et ubegrænset antal sammenspilshold/orkestre samt korsang og teori/ hørelære, blot man kan overkomme at passe det hele.

15 klip her TILMELDING sæson venligst kun 1 elev pr. blanket - tilmeldingsfrist 9. maj 2007 Fornavn og efternavn Adresse, postnummer og by Telefonnummer hjem Eleven Elevens mobiltelefon Skole fra august husk venligst at meddele evt skoleskift til musikskolen Årstal, fag, lærer Tidligere musikundervisning Fødselsdag og år Klasse fra august husk bogstav Musikskole Holdundervisning (1-5 årige med forældre samt klasse) Holdbetegnelse - se under faget side 4 i brochuren (HUSK at anføre sted hvis flere muligheder!) Korsang, nodelære, musik mellem ørerne Holdbetegnelse - se under faget side 5 i brochuren (HUSK at anføre sted hvis flere muligheder!) Holdbetegnelse - se under faget side 5 i brochuren (HUSK at anføre sted hvis flere muligheder!) Instrumentalundervisning og solosang Instrument eller solosang evt. lærerønske Undervisningstid Instrument 30 min 22 min dele Har selv Ønsker leje Instrument eller solosang evt. lærerønske Undervisningstid Instrument 30 min 22 min dele Har selv Ønsker leje Årstal, fag, lærer Musikskole Hvis du har ønsket dele-tid, skal navn(e) på de(n) makker(e) du har aftalt det med stå her. Ønsker kun undervisning i følgende lokalområde(r): Kan absolut ikke komme på følgende ugedag(e): Årstal, fag, lærer Fornavn og efternavn Forældre/Værge Musikskole cpr. nr. (alle 10 cifre) Holdbetegnelse - se under faget i brochuren Holdbetegnelse - se under faget i brochuren Sammenspil og orkester Arbejdstelefon og navn mor Arbejdstelefon og navn far Holdbetegnelse - se under faget i brochuren adresse Evt. supplerende bemærkninger Mobilnummer til sms i tilfælde af lærersygdom eller lignende HUSK for jeres egen skyld at oplyse evt ændring til både musikskolens kontor og musiklæreren Undertegnede er indforstået med musikskolens betingelser for undervisning, betaling og udmeldelse. Såfremt eleven er under 18 år skal forældre eller værge underskrive. Dato Underskrift

16 Frederikssund Musikskole Ved Kirken Frederikssund HUSK tilmeldingsfrist onsdag 9. maj 2007 Husk porto

Frivillig musikundervisning

Frivillig musikundervisning Frivillig musikundervisning Sct. Ibs Skole 2015-2016 Til forældrene Hermed information om frivillig musikundervisning på Sct. Ibs Skole for skoleåret 2015-2016. Undervisningen i alle instrumenter foregår

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE SÆSONPROGRAM

FAVRSKOV MUSIKSKOLE SÆSONPROGRAM FAVRSKOV MUSIKSKOLE SÆSONPROGRAM 2009-2010 VELKOMMEN! Favrskov Musikskole tilbyder musikundervisning for alle mellem 0 og 25 år, med bopæl i Favrskov Kommune. Vi har 27 dygtige lærere, som er parate til

Læs mere

Frivillig musikundervisning

Frivillig musikundervisning Frivillig musikundervisning Sct. Ibs Skole 2017-2018 Til forældrene Hermed information om frivillig musikundervisning på Sct. Ibs Skole for skoleåret 2017-2018. Undervisningen i alle instrumenter foregår

Læs mere

Musiktilbud Sct. Ibs Skole 2009/2010

Musiktilbud Sct. Ibs Skole 2009/2010 Musiktilbud Sct. Ibs Skole 2009/2010 Til forældrene Hermed information om musikvalgfag på Sct. Ibs Skole for skoleåret 2009 / 2010. Undervisningen i alle instrumenter foregår på Sct. Ibs Skole, men da

Læs mere

MUSIKSKOLENS TEMAUGE TEMA: NORDISK MUSIK

MUSIKSKOLENS TEMAUGE TEMA: NORDISK MUSIK PROGRAM FOR MUSIKSKOLENS TEMAUGE Fra den 3. til den 8. marts 2014 TEMA: NORDISK MUSIK DE FLESTE AKTIVITETER AFSLUTTES PÅ DAGEN FORÆLDRE (OG ANDRE) ER DERFOR VELKOMNE TIL AT OVERVÆRE DET AFSLUTTENDE KVARTER

Læs mere

VINDBLÆS FRISKOLE MUSIKSKOLEN 2010/2011

VINDBLÆS FRISKOLE MUSIKSKOLEN 2010/2011 VINDBLÆS FRISKOLE MUSIKSKOLEN 2010/2011 Musikskole 2010-2011 Vi byder endnu engang alle hjertelig velkommen til endnu et år på Vindblæs musikskole. Vi ser frem til at møde eleverne i både sammenspil- og

Læs mere

Vindblæs. Musikskole. Program

Vindblæs. Musikskole. Program Vindblæs Musikskole Program 2013/2014 Velkommen Velkommen til Vindblæs Musikskole! Det er en gave livet igennem at kunne spille på et instrument eller være god til at synge. At spille musik træner ens

Læs mere

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 Den åbne skole Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 1. Music Mind Games i 0. klasse 2. Stryg, strenge og Blæs i 2. klasse 3. Kor- og sangskole i 3. klasse 4. Blæserklasse

Læs mere

IND I MUSIKKEN. 0 2 år: Babyrytmik 3 5 år: Minimusik på hold 6 8 år: Kæmpe musikværksted Fra 0. klasse: Cello/violin/klaver

IND I MUSIKKEN. 0 2 år: Babyrytmik 3 5 år: Minimusik på hold 6 8 år: Kæmpe musikværksted Fra 0. klasse: Cello/violin/klaver musik skolen IND I MUSIKKEN Det ku være sjovt at lære at spille... Ja og du kan sagtens lære det 0 2 år: Babyrytmik 3 5 år: Minimusik på hold 6 8 år: Kæmpe musikværksted Fra 0. klasse: Cello/violin/klaver

Læs mere

INTET OPSTÅR AF INTET UNDTAGEN LOMMEULD

INTET OPSTÅR AF INTET UNDTAGEN LOMMEULD INTET OPSTÅR AF INTET UNDTAGEN LOMMEULD Musik kræver ikke bare musikinstrumenter men også nogen, der har lært at spille på dem. Fra 1. januar 2007 er det er lovkrav, at alle kommuner har en musikskole.

Læs mere

Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014

Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014 Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014 Tilmelding senest den 23. maj 2013 Velkommen til Musikskolen Ringkøbing-Skjern sæson 2013/2014 Husk Musikskolen. Sådan lyder sloganet til en kampagne i forbindelse

Læs mere

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til!

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Kære elever og forældre! I uge 15 vender musikskolen op og ned på, hvordan vi gør tingene. Den normale undervisning bliver

Læs mere

Odder Musikskole. Overskrift. Sæson 2009/10. www.oddermusikskole.dk. Samsø. Odder Kommune

Odder Musikskole. Overskrift. Sæson 2009/10. www.oddermusikskole.dk. Samsø. Odder Kommune Samsø Odder Musikskole Overskrift Sæson 2009/10 www.oddermusikskole.dk Odder Kommune Velkommen til sæson 2009/2010 Musikskolen tilbyder undervisning i musik til børn og unge i Odder Kommune. Tilbuddene

Læs mere

Musikskole 2009-2010

Musikskole 2009-2010 Musikskole 2009-2010 Velkommen til endnu et år på Vindblæs musikskole. Vi ser frem til at møde eleverne i både sammenspil- og solofagstimerne og håber på mange hyggelige og musikalske timer i løbet af

Læs mere

Invitation til. Musikskolens Musikuge

Invitation til. Musikskolens Musikuge Invitation til Musikskolens Musikuge Uge 9 2014 1 Velkommen til Musikugen Musikskolen omlægger i uge 9 al den almindelige undervisning og tilbyder i stedet andre spændende, anderledes og alternative undervisningstilbud.

Læs mere

Odder Musikskole. Overskrift. Sæson 2008/09. www.oddermusikskole.dk. Samsø. Odder Kommune

Odder Musikskole. Overskrift. Sæson 2008/09. www.oddermusikskole.dk. Samsø. Odder Kommune Samsø Odder Musikskole Overskrift Sæson 2008/09 www.oddermusikskole.dk Odder Kommune Musikskolen glæder sig...... til at få nye medspillere Den 18. februar startede Odder Musikskole undervisningen i splinternye

Læs mere

N. Kochs Musikskole 2012/2013

N. Kochs Musikskole 2012/2013 Sang, dans og rytmeleg Uden Strøm Multimusik Sammenspil Combo Workshops Trommer Bass Guitar Trompet Saxofon Sang Klaver Teori/hørelære Garagerock Sang, dans og rytmeleg Uden Strøm Multimusik Sammenspil

Læs mere

Horsens Musikskole Undervisningstilbud 2011-2012 MUSIKSKOLEN

Horsens Musikskole Undervisningstilbud 2011-2012 MUSIKSKOLEN Horsens Musikskole Undervisningstilbud 2011-2012 MUSIKSKOLEN Velkommen i Horsens Musikskole år 2011-2012 Musik er fællesskab. Jørn Steffensen, Musikskoleleder I musikskolen lærer du at spille og synge

Læs mere

SKANDERBORG MUSIKSKOLE. Skanderborg. Musikskole. kreativitet og faglighed

SKANDERBORG MUSIKSKOLE. Skanderborg. Musikskole. kreativitet og faglighed SKANDERBORG MUSIKSKOLE infofolder til forældre og elever 2009/10 Velkommen til Velkommen til I denne folder finder du de fleste grundoplysninger om, men hvis der er noget du er i tvivl om. Så skal du ikke

Læs mere

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9 Musikskolen frivillige undervisningstilbud Tilmelding senest 1. juni Sæson 2015-16 af 9 Velkommen Undervisere Kåre Tórður Anette Det er mig en stor glæde, at kunne byde velkommen til en ny sæson i Musikskolen

Læs mere

Workshop-tilbud 31/10 & 1/11

Workshop-tilbud 31/10 & 1/11 Workshop-tilbud 31/10 & 1/11 Vi glæder os til at se jer til workshops! Den 31. okt. og 1. nov. 2017 er særlige dage i musikskolen. Vi har nemlig skemafrie dage for at få plads til forskellige tværgående

Læs mere

Sæson 2010/11. Overskrift. www.oddermusikskole.dk

Sæson 2010/11. Overskrift. www.oddermusikskole.dk Sæson 2010/11 Overskrift www.oddermusikskole.dk Velkommen til sæson 2010/2011 Velkommen til sæson 2010/2011 Musikskolen tilbyder undervisning i musik til børn og unge i Odder Kommune og på Samsø. Det meste

Læs mere

Musikundervisning efter skolen på skolen

Musikundervisning efter skolen på skolen Musikundervisning efter skolen på skolen Sankt Petri Musikskole har gjort det til sin opgave, at finde, vække og fremme musikalske interesser og talenter hos den enkelte elev. Elevernes motivation skal

Læs mere

Musikundervisning i den nye skolereform.

Musikundervisning i den nye skolereform. Musikundervisning i den nye skolereform. Den nye skolereform vil give et kæmpe løft til samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne i Lemvig Kommune. Det er en enestående chance for at understøtte

Læs mere

Fredensborg Musikskole. - Spil dig ind i fællesskabet

Fredensborg Musikskole. - Spil dig ind i fællesskabet Fredensborg Musikskole Fredensborg Musikskole - Spil dig ind i fællesskabet Fredensborg Musikskole Fredensborg Musikskole - Spil dig ind i fællesskabet En verden fuld af musik Musikskolen handler ikke

Læs mere

PROGRAM. Skoleåret 2010-11. Tilbud om aktiviteter i fritiden: MUSIK SANG KOR TEKSTILDESIGN BILLEDKUNST SHOWDANS DRAMA

PROGRAM. Skoleåret 2010-11. Tilbud om aktiviteter i fritiden: MUSIK SANG KOR TEKSTILDESIGN BILLEDKUNST SHOWDANS DRAMA PROGRAM Skoleåret 2010-11 Tilbud om aktiviteter i fritiden: MUSIK SANG KOR TEKSTILDESIGN BILLEDKUNST SHOWDANS DRAMA KLAR TIL SÆSONSTART I KULTURFORENING! Bordings Kulturforening byder alle velkommen til

Læs mere

Fredagsbrev 16. december 2011 (www.fritime.dk)

Fredagsbrev 16. december 2011 (www.fritime.dk) Fredagsbrev 16. december 2011 (www.fritime.dk) Kære alle Benyt lige juleferien til at checke for lus (også i overbygningen), de hygger sig åbenbart i en kold tid. Se endvidere tilbuddet om musikundervisning

Læs mere

INfoRMATIONS folder. forældre og elever

INfoRMATIONS folder. forældre og elever INfoRMATIONS folder til forældre og elever JANUAR 2011 VELKOMMEN TIL SKANDERBORG MUSIKSKOLE I denne folder findes de fleste grundoplysninger om Skanderborg Musikskole. Skanderborg Musikskole har omkring

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2013/14

KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2013/14 i kalvehallen KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2013/14 Erhvervslivet skriger på kreative mennesker. Dem laver vi på Musikskolen. Har du ikke din egen tværfløjte, kan du leje en på musikskolen. Undervisningsskoler

Læs mere

I KALVEHALLEN KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2016/17

I KALVEHALLEN KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2016/17 I KALVEHALLEN KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2016/17 Det er aldrig for sent at starte. Musikskolen tilbyder undervisning for børn og unge 0-25 år. Sokkelundlille Børnekulturhus Utterslev Skole Korsager

Læs mere

GMnyt 2. Nyhedsbrev fra Gentofte Musikskole Nr 2 oktober 10. Kære forældre og elever.

GMnyt 2. Nyhedsbrev fra Gentofte Musikskole Nr 2 oktober 10. Kære forældre og elever. GMnyt 2 Nyhedsbrev fra Gentofte Musikskole Nr 2 oktober 10 Kære forældre og elever. Jeg håber I er kommet godt i gang med sæsonen i Musikskolen, og at I trives hos os. GMnyt er vores nyhedsbrev, som vi

Læs mere

Sæson 2013/2014 Nyhedsbrev 5. Der afholdes ÅBENT HUS i Favrskov Musikskole. i Kulturhus Sløjfen i Hadsten. Alle er velkomne!

Sæson 2013/2014 Nyhedsbrev 5. Der afholdes ÅBENT HUS i Favrskov Musikskole. i Kulturhus Sløjfen i Hadsten. Alle er velkomne! Kære elever og forældre, Her får du de seneste nyheder fra musikskolen. I denne udgave kan du læse om bl.a. Summer Camp i uge 27, Åbent Hus på lørdag, tilmelding til sæson 2014/15, datoer for sommerkoncerter

Læs mere

I KALVEHALLEN KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2015/16

I KALVEHALLEN KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2015/16 I KALVEHALLEN KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2015/16 Det er aldrig for sent at starte. Musikskolen tilbyder undervisning for børn og unge 0-25 år. Korsager Skole Sokkelundlille Børnekulturhus Brønshøj

Læs mere

KOR GUITAR SAMMENSPIL SKOLEORKESTER

KOR GUITAR SAMMENSPIL SKOLEORKESTER GJELLERUPSKOLEN KOR GUITAR SAMMENSPIL SKOLEORKESTER KOR 2 2. kl. / Lærer: Sarah Agergaard Det bliver ikke jul i Gjellerup, før 2. klassernes korsangere har gået Lucia-optog! Igen i år er 2. klasses kor

Læs mere

GJELLERUPSKOLEN KOR GUITAR SAMMENSPIL SKOLEORKESTER

GJELLERUPSKOLEN KOR GUITAR SAMMENSPIL SKOLEORKESTER GJELLERUPSKOLEN KOR GUITAR SAMMENSPIL SKOLEORKESTER KOR 2 2. kl. Det bliver ikke jul i Gjellerup, før 2. klassernes korsangere har gået Luci-optog! Igen i år er 2. klasses kor et julekor. Det betyder,

Læs mere

Velkommen til Rudersdal Musikskole

Velkommen til Rudersdal Musikskole Velkommen til Rudersdal Musikskole Retningslinier og gode råd til elever og forældre Sæson 2012/13 Velkommen til Rudersdal Musikskole! Musikskolens lærere og ledelse byder hermed velkommen til den nye

Læs mere

Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014. Idékatalog. Be happy and sing it out loud!

Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014. Idékatalog. Be happy and sing it out loud! 1 Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014 Idékatalog Be happy and sing it out loud! Mere sang og musik i skolen skaber grobund for fordybelse, faglighed og trivsel 2 Forord: Folkeskolen står over for

Læs mere

LAD MUSIKKEN SPIRE OG GRO!

LAD MUSIKKEN SPIRE OG GRO! Velkommen i Favrskov Musikskole FAVRSKOV MUSIKSKOLE vil gerne hjælpe dig med at vokse i musikken. Der er mange forskellige ting som kan hjælpe dig til, at du kan gro i musikskolen. Denne folder er en hjælp

Læs mere

VADGÅRD SKOLE BLÆSER IGENNEM

VADGÅRD SKOLE BLÆSER IGENNEM VADGÅRD SKOLE BLÆSER IGENNEM På Vadgård Skole bliver der truttet, trompetteret og taget godt imod skolens nye tilbud om at give elever gratis undervisning i messinginstrumenter i samarbejde med Gladsaxe

Læs mere

Symfoniorkestrets verden

Symfoniorkestrets verden Symfoniorkestrets verden Til koncert med DR SymfoniOrkestret Du skal snart til koncert med DR SymfoniOrkestret. Orkestret, du skal høre spille, er et symfoniorkester. Ved du, hvad et symfoniorkester er?

Læs mere

MUSIKSKOLE I UDVIKLING

MUSIKSKOLE I UDVIKLING MUSIKSKOLE I UDVIKLING Hvis der er nogle, der ved ordet musikskole får et billede på nethinden af lille Peter, der spiller på blokfløjte foran et publikum af stolte forældre og bedsteforældre, der smiler

Læs mere

Rapport. om musikskolevirksomheden 2004

Rapport. om musikskolevirksomheden 2004 Rapport om musikskolevirksomheden 2004 Indhold 3 Indledning 4 Sæsonlængde 4 Organisationsform 5 Eleverne 5 Aldersfordeling 6 Instrumentfordeling 10 Ventelister 11 Sammenspil 12 Lokaler 12 Samarbejdet med

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Program for sæson 2009/2010

Program for sæson 2009/2010 Program for sæson 2009/2010 Telefon: 97 85 30 50 Mail: musikskolen@struer.dk www.struermusikskole.dk Program for sæson 2008/2009 Telefon: 97 85 30 50 - Fax: 97 85 39 60 www.struermusikskole.dk Indhold

Læs mere

Musikskolen for Voksne

Musikskolen for Voksne Musikskolen for Voksne Sæson 2015-2016 Tlf. 20 21 70 84 www.musikskolenforvoksne.odderweb.dk INSTRUMENTALUNDERVISNING Tidspunkt aftales ved tilmelding Klaver Marianne Eriksen Tlf. 2021 7084 Mail: pianistinden@gmail.com

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole TALENTKLASSE I MUSIK HVAD ER TALENTKLASSER? Musik hele ugen Talentklassen i musik er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk.

Læs mere

Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere

Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere den 27. februar 2012 på Vinde Helsinge Fri- og efterskole i samarbejde med Vestmus University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Stenstuegade

Læs mere

I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om musikskolens kommende arrangementer, om aktuelle Bazartilbud og om to Summer Camps.

I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om musikskolens kommende arrangementer, om aktuelle Bazartilbud og om to Summer Camps. Sæson 2015/16 Volume 3 Nyhedsbrev Februar Indhold Vinterhilsen...1 Mød tre af underviserne...2 Vil du forandre noget?...3 Kommende arrangementer.4 Om Rock Chok...5 Nyt om sommerskole: MUSIC & ARTS i Sløjfen...5

Læs mere

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE Odense Musikskoles MUSIKKLASSE HVAD ER MUSIKKLASSE? Mere musik Musikklassen er et tilbud til elever i 7., 8. eller 9. klasse, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk. I august 2017

Læs mere

kulturskolen Musik Billedkunst Scenekunst Da n s SÆSONPROGRAM TILMELDING 3. APRIL - 5. MAJ mariagerfjordkulturskole.

kulturskolen Musik Billedkunst Scenekunst Da n s SÆSONPROGRAM TILMELDING 3. APRIL - 5. MAJ mariagerfjordkulturskole. SÆSONPROGRAM 2017-2018 kulturskolen Musik Billedkunst Scenekunst Da n s TILMELDING 3. APRIL - 5. MAJ MARIAGERFJORD KULTURSKOLE MUSIK BØRN OG UNGE MUSIKALSK BABYLEGESTUE Her bliver din babys musiske, sproglige

Læs mere

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n Musik s k o l Musik Musik e t j e n e s t e n Kan du høre kirkeklokken, der hvor du bor? Hvordan synes du, den lyder? I gamle dage ringede kirkeklokkerne, når der var krig eller ildebrand. De kunne advare

Læs mere

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE Odense Musikskoles MUSIKKLASSE HVAD ER MUSIKKLASSE? Mere musik Musikklassen er et tilbud til elever i 7. 9. klasse, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk. I august 2016 optager

Læs mere

Slutmålet efter 6. klasse er, at eleverne kan: Musikudøvelse

Slutmålet efter 6. klasse er, at eleverne kan: Musikudøvelse MUSIK Forord Formålet med undervisningen i musik er at opelske børnenes naturlige evne og glæde ved at udfolde sig med sang, musik og bevægelse. Undervisningen skal bibringe børnene en livslang glæde ved

Læs mere

Musikundervisningen på Ringsted Lilleskole

Musikundervisningen på Ringsted Lilleskole Musikundervisningen på Ringsted Lilleskole Det praktiske Sang/kor Sammenspil Rytmisk træning INDSKOLING (1., 2., 3.) Alle synger enten i grupper eller sammen. Kanonsangen anvendes. Der introduceres forskellige

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 16 Februar 2016.

Nyhedsbrev Nr. 16 Februar 2016. Nyhedsbrev Nr. 16 Februar 2016. Kære alle elever og forældre. Så nærmer foråret sig lige så stille, og det er igen tid til at tage stilling til, om I vil fortsætte med at gå til musik. Der er tilmelding

Læs mere

giv dit barn en gave for livet

giv dit barn en gave for livet Spillelyst giv dit barn en gave for livet Musik er sundt for sjælen Alle ved hvad musik kan gøre ved os. Den kan gøre os glade, den kan få os til at gyse, den kan vække minder, den kan få os til at danse,

Læs mere

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Akustisk guitar

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Akustisk guitar 1 2015 Læreplan Musisk Skole Kalundborg Akustisk guitar Formål.side 2 Faglige mål og fagligt indhold - Teknik..side 3 - Indstudering side 4 - Musikalske udtryk..side 5 - Gehør/Improvisation side 6 - Hørelære/teori.side

Læs mere

I KALVEHALLEN KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2017/18

I KALVEHALLEN KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2017/18 I KALVEHALLEN KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2017/18 Det er aldrig for sent at starte. Musikskolen tilbyder undervisning for børn og unge 0-25 år. Korsager Skole Sokkelundlille Børnekulturhus Brønshøj

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 Undervisningen i faget Musik bygger på Forenklede Fælles Mål. Signalement og formål med musik Som overordnet mål i faget musik, er intentionen at eleverne skal inspireres

Læs mere

ALMUS Amager Lille Skoles Musikskole SÆSON 2013-2014

ALMUS Amager Lille Skoles Musikskole SÆSON 2013-2014 ALMUS Amager Lille Skoles Musikskole SÆSON 2013-2014 1-2-3-4 Så kan vi endelig præsentere det nye Almus skema og de nye lærere for jer. Skemaet har været lidt af et puslespil, i forhold til alles ønsker

Læs mere

Aktivitetskatalog forår 2015. SifXHof. Holmstrupgård

Aktivitetskatalog forår 2015. SifXHof. Holmstrupgård Aktivitetskatalog forår 2015 SifXHof Holmstrupgård Indhold 1 I det følgende kan du læse om alle de aktivitetstilbud, som SifXHof har til dig i løbet af foråret 2015. Find nærmere beskrivelser af de enkelte

Læs mere

i den åbne skole Idekatalog januar 2014 vers. II

i den åbne skole Idekatalog januar 2014 vers. II i den åbne skole Idekatalog januar 2014 vers. II Formål Vi på Den Kreative Skole ser frem til at være med til at styrke kreativiteten ude på folkeskolerne i Fredericia: dér, hvor børnene er. Vi glæder

Læs mere

Notat om Rødovre Musikskoles aktiviteter og undervisningssteder.

Notat om Rødovre Musikskoles aktiviteter og undervisningssteder. Notat om Rødovre Musikskoles aktiviteter og undervisningssteder. Rødovre Musikskoles undervisning foregår mange steder, og undervisningsstederne er jævnt fordelt rent geografisk og dækker størstedelen

Læs mere

Konservatoriets kantine på 5. etage holder åbent fra kl. 13.00-15.00 og vil i dagens anledning servere familievenlig mad.

Konservatoriets kantine på 5. etage holder åbent fra kl. 13.00-15.00 og vil i dagens anledning servere familievenlig mad. Musik til livet Velkommen til en dag, hvor Aarhus Musikskole vil fylde Musikhuset Aarhus og Det Jyske Musikkonservatoriums lokaler med aktiviteter fra morgen til aften. Her er chancen for at høre musik

Læs mere

Symfoniorkestrets instrumenter

Symfoniorkestrets instrumenter Symfoniorkestrets instrumenter Dette hæfte indeholder billeder af instrumenter, instrumentdele og musikere. Man kan printe billederne (måske i et andet størrelsesforhold), man kan hænge dem op, man kan

Læs mere

Le Sacre du Printemps

Le Sacre du Printemps Le Sacre du Printemps m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Stravinskij Du skal arbejde med et musikværk, der hedder Le Sacre du Printemps. Navnet er fransk og betyder Forårets Helliggørelse en

Læs mere

Mål Indhold Gode råd Materialer

Mål Indhold Gode råd Materialer På Tjørnegårdskolen Sang 0. 2, Mål Indhold Gode råd Materialer Glæden ved sang Kende et repetoire af nye, ældre danske sange og salmer Sange med flotte melodier, og tekster, der er sjove at synge. Forskellige

Læs mere

Sæson 2013/2014 Nyhedsbrev 3

Sæson 2013/2014 Nyhedsbrev 3 Kære elever og forældre, Foråret nærmer sig og her i musikskolen glæder vi os over at kunne byde på en buket med nyheder om de kommende måneder - men også om næste sæson 14/15, hvor vi har nye, spændende

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Det spirer frem alle vegne, nu hvor sommeren er på vej. Det betyder, at musikskolens sæson nærmer sig sin afslutning.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Det spirer frem alle vegne, nu hvor sommeren er på vej. Det betyder, at musikskolens sæson nærmer sig sin afslutning. Sæson 2014/15 Volume 4 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Sommerhilsen...1 Kommende arrangementer...2 Tak til tournéholdet... 2 Ny sæson 2015/16...2 Om Bazartilbud...3 Musikskolen og Folkeskolereform.3

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Musik

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Musik Fagplan for Musik Formål Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve og fordybe sig i sang, musik og bevægelse, og til at udtrykke sig på disse områder. Gennem

Læs mere

BILLED- SKOLEN PROGRAM 2005 2006

BILLED- SKOLEN PROGRAM 2005 2006 BILLEDSKOLEN PROGRAM 2005 2006 Velkommen til Billedskolens 10. sæson Billedskolen tilbyder undervisning for elever fra 2.-10. klassetrin, som er bosat i Høje-Taastrup Kommune. I Reerslev, Fløng og Sengeløse

Læs mere

Fagplan for Musik. Sang. Instrumentalspil

Fagplan for Musik. Sang. Instrumentalspil Fagplan for Musik Formål Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve og fordybe sig i sang, musik og bevægelse, og til at udtrykke sig på disse områder. Gennem

Læs mere

PROGRAM. Skoleåret 2016-17 MUSIK SANG KOR SHOWDANS TEKSTILDESIGN BILLEDKUNST DRAMA BRIDGE KUNST PÅ TVÆRS

PROGRAM. Skoleåret 2016-17 MUSIK SANG KOR SHOWDANS TEKSTILDESIGN BILLEDKUNST DRAMA BRIDGE KUNST PÅ TVÆRS PROGRAM Skoleåret 2016-17 MUSIK SANG KOR SHOWDANS TEKSTILDESIGN BILLEDKUNST DRAMA BRIDGE KUNST PÅ TVÆRS KLAR TIL SÆSONSTART I KULTURFORENINGEN! Bordings Kulturforening byder alle velkommen til en ny sæson

Læs mere

VELKOMMEN TIL MUSIKKENS VERDEN

VELKOMMEN TIL MUSIKKENS VERDEN 1 VELKOMMEN TIL MUSIKKENS VERDEN ALLE KAN LÆRE AT SPILLE MUSIK! VALLENSBÆK MUSIKSKOLE ÅRSPROGRAM - 2017 / 2018 2 3 VELKOMMEN TIL MUSIKKENS VERDEN Vi vil meget gerne byde dig indenfor i musikkens forunderlige

Læs mere

Det Klingende Museum. på besøg i musikkens verden

Det Klingende Museum. på besøg i musikkens verden Det Klingende Museum på besøg i musikkens verden gok gok kling klang Babuuuuu athjuuuu bum suse rumle pip pip dyt! mijauuuuu hurraaaa! ding dong Lydene i og omkring os plim plim klap klap risle bøvs! knirke

Læs mere

Læseplan for MUSIK 0. til 7. klasse

Læseplan for MUSIK 0. til 7. klasse Læseplan for MUSIK 0. til 7. klasse Musikken er en del af vores kultur og indtager en betydelig plads i børns og unges hverdag. Det er derfor naturligt, at musikundervisningen beskæftiger sig med såvel

Læs mere

Hold øje uge 4. (Kælkebakken mangler lidt og det er ikke kulde ) Må I alle få en god fest og weekend.

Hold øje uge 4. (Kælkebakken mangler lidt og det er ikke kulde ) Må I alle få en god fest og weekend. Hold øje uge 4 Kære alle. Om få timer er store torv omdannet til bondegård. Traditionen tro kommer der til VINTERFESTEN mange spændende udklædninger det får vi se Jeg håber at fange et godt billede eller

Læs mere

Herning Musikskole UGE 46 - en anderledes musikuge 11. 15. november 2013 Husk at aflevere din tilmeldingsblanket senest den 25.

Herning Musikskole UGE 46 - en anderledes musikuge 11. 15. november 2013 Husk at aflevere din tilmeldingsblanket senest den 25. Herning Musikskole UGE 46 - en anderledes musikuge 11. 15. november 2013 Husk at aflevere din tilmeldingsblanket senest den 25. oktober Musik på kryds og tværs Kære musikskolelever Velkommen til en hel

Læs mere

I hele maj sætter vi fokus på musik! Musikalsk. Tak for samarbejdet til:

I hele maj sætter vi fokus på musik! Musikalsk. Tak for samarbejdet til: på I hele j sætter vi fokus på musik! Musik er nge ting. Mange forskellige stilarter leveret af nge forskellige mennesker. Individuelt, i små og store grupper eller hele orkestre. Der er skrevet sser af

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole MUSIKKLASSER HVAD ER MUSIKKLASSER? Musik hele ugen Musikklassen er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk. I august 2015 optager

Læs mere

KULTURSKOLEN SÆSON 2016-17 MUSIK BALLET TEATER BILLEDKUNST

KULTURSKOLEN SÆSON 2016-17 MUSIK BALLET TEATER BILLEDKUNST KULTURSKOLEN SÆSON 2016-17 MUSIK BALLET TEATER BILLEDKUNST MUSIK MUSIK GIVER UNIVERSET EN SJÆL. DEN GIVER SIN- DET VINGER, FANTASIEN FLUGT, ALVOREN CHARME, OG DEN GIVER MUNTERHED OG LIV TIL ALT. PLATON.

Læs mere

Talentklasser i musik & sang. Haderslev Kommune

Talentklasser i musik & sang. Haderslev Kommune Talentklasser i musik & sang Haderslev Kommune Vi bestræber os på, at talentklasserne i musik skal være for de bedste talenter i deres årgang i Haderslev Kommune Haderslev Sangakademi er sammen med Haderslev

Læs mere

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Velkommen til Bredebro SFO. Det er dejligt at kunne sende denne folder ud til jer, for nu nærmer vi os snart begyndelsen på den nye struktur. Vi glæder os meget

Læs mere

Lyd, HiFi og Musik. Lyd

Lyd, HiFi og Musik. Lyd Lyd, HiFi og Musik HiFi og musik er på linje med mange andre hobbyer kendetegnet ved, at dem som bliver fanget af HiFi/musik hobbyen, ofte udvikler interessen for HiFi og musk til en livsstil. Når vi i

Læs mere

Forskole. Babybongo er et tilbud til de 0-2 årige dagplejebørn og deres forældre eller bedsteforældre. Musikalsk legestue

Forskole. Babybongo er et tilbud til de 0-2 årige dagplejebørn og deres forældre eller bedsteforældre. Musikalsk legestue Forskole Disse hold er to familietilbud til børn og voksne, der vil være sammen i musikkens forunderlige verden. Begge dyrker den umiddelbare glæde ved musik i gennem sang, rytme, puls, periodefornemmelse,

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 FAGPLAN. SIDE: AF: FAG: Musik KLASSE:

Læs mere

Violin 1. Hvor mange strenge er der på en violin? Hvem har skrevet en berømt violinkoncert? Elton John Felix Mendelssohn Madonna

Violin 1. Hvor mange strenge er der på en violin? Hvem har skrevet en berømt violinkoncert? Elton John Felix Mendelssohn Madonna Instrumentquiz side 3 Violin 1. Hvor mange strenge er der på en violin? 17 4 5 2. Hvad er violinen lavet af? Træ Nylon Kobber 3. Hvem har skrevet en berømt violinkoncert? Elton John Felix Mendelssohn

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

Guitar. Overordnet målsætning for instrumentalundervisning. Modullinje (4. klasse - ) Sololinje. Værkstedslinje (2.-3. klasse)

Guitar. Overordnet målsætning for instrumentalundervisning. Modullinje (4. klasse - ) Sololinje. Værkstedslinje (2.-3. klasse) Overordnet målsætning for instrumentalundervisning at udvikle elevens tekniske og musikalske færdigheder på instrumentet at give eleven glæde ved at spille og lyst til at udforske såvel instrument og repertoire

Læs mere

Himmerlands Folkemusikskole

Himmerlands Folkemusikskole Himmerlands Folkemusikskole Sæson 2016 2017 Præsentationsaften Instrumentalundervisning Violin Harmonika Fløjte Harpe Percussion Andre instrumenter Korte forløb Buestrøg og Bælgtræk Maja Kjær Jacobsen

Læs mere

Musik BØRNEKULTUR FESTIVAL. 27. sep okt. 2013

Musik BØRNEKULTUR FESTIVAL. 27. sep okt. 2013 Musik BØRNEKULTUR FESTIVAL 27. sep. - 5. okt. 2013 Forord Efterår er i Greve lig med børnekultur. Igen i år byder vi traditionen tro på en uge fyldt med sjove, spændende og engagerende kulturoplevelser

Læs mere

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.!

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.! Jubilæum% %30%år % Sæt % Det%skal%fejres%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30% Viharplanlagt,atvibruge2dagetiljubilæumsGforberedelser.Alle klasserneforbereder2boder.derbliverbådeaktivitetsgog madboder,derkommerunderholdning,ogsåerderbestiltgodtvejr

Læs mere

Sololinje. 1. Teknik og repertoire

Sololinje. 1. Teknik og repertoire 1. Teknik og repertoire Værkstedslinje (2.-3. klasse) Eleven indføres i grundlæggende tekniske færdigheder. Hvordan holder man på guitaren, på plektaret, hvordan sidder man på en stol, hvordan stemmer

Læs mere

Talentklasser i musik. Haderslev Kommune

Talentklasser i musik. Haderslev Kommune Talentklasser i musik Haderslev Kommune Organisation Haderslev Musikskole - Kommunal institution - Kultur og fritid - Leder: Jesper Ry - Bestyrelse - 1200 elever (inkl. folkeskoleprojekter) - 30 lærere

Læs mere

Velkommen i Odder Garden

Velkommen i Odder Garden Velkommen i Odder Garden Indhold Vi er glade for at kunne byde dig velkommen som nyt medlem af Odder Garden, og håber, at du i denne folder kan finde svar på de fleste spørgsmål. For yderligere information

Læs mere

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Mozarts liv I dette hæfte kan du arbejde med et lille musikværk, som hedder Eine kleine Nachtmusik. Musikværket er skrevet af en komponist, der hedder Wolfgang

Læs mere

Årsplan for klasse Musik. Lærer: Anne V. Overvejelser:

Årsplan for klasse Musik. Lærer: Anne V. Overvejelser: Årsplan for 1-2-3. klasse. 2016-2017. Musik. Lærer: Anne V. Overvejelser: I trinmålene for musik er undervisningens udvikling opdelt i 3 områder: Musikudøvelse Musikalsk skaben Musikforståelse I 1. klasse

Læs mere

10/11 MUSIK SKABER GLÆDE MUSIKSKOLEN FOR BØRN OG VOKSNE

10/11 MUSIK SKABER GLÆDE MUSIKSKOLEN FOR BØRN OG VOKSNE MUSIK SKABER GLÆDE MUSIKSKOLEN FOR BØRN OG VOKSNE Musikskolen Laura Hjelmensgade 10, 8000 Århus C. Telefon 86 18 62 20 E-mail: kontor@musikskolenlaura.dk www.musikskolenlaura.dk 10/11 Musikforløb i institutioner

Læs mere

Dansk Skoleforening for Sydslesvig præsenterer

Dansk Skoleforening for Sydslesvig præsenterer Dansk Skoleforening for Sydslesvig præsenterer SKoleforeningens UnderholdningsoRKester Tilmelding til optagelsesprøve Sæson 2015 2016 Hvad er SKURK? Det sejeste orkester i Sydslesvig naturligvis! Orkestret

Læs mere