Frederikssund Musikskole sæson 07-08

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikssund Musikskole sæson 07-08"

Transkript

1 Frederikssund Musikskole sæson babymusik musikalsk legestue forskolehold korsang solosang istrumentalundervisning orkestre sammenspil nodelære musik mellem ørerne tilmeldingsfrist 9. maj

2 V e l k o m m e n t i l F r e d e r i k s s u n d M u s i k s k o l e Musikskolens undervisningstilbud Forskole/ holdundervisning side 4 Babyer med forældre Musikalsk legestue 1-5 år Sang, spil og bevægelse klasse Musikværksted klasse Korsang og solosang side 5 Juniorkor klasse Ungdomskor fra 6. klasse Solosang fra 8. klasse Teori og hørelære side 5 Nodelære klasse Musik mellem ørerne fra 7. klasse Instrumentalundervisning side 6-8 Violin fra 0. klasse Cello fra 0. klasse Blokfløjte fra 2. klasse Klaver fra 2. klasse Trompet/cornet fra 2. klasse Klarinet fra 3. klasse Bratsch fra 3. klasse Kontrabas fra 3. klasse Guitar fra 3. klasse Slagtøj fra 3. klasse Tværfløjte fra 4. klasse Saxofon fra 4. klasse Trombone/trækbasun fra 4. klasse Tuba fra 4. klasse Fagot fra 6. klasse Elguitar fra 6. klasse Elbas fra 6. klasse Sammenspil og orkestre side 9-10 Juniorblæserne Blæseorkestret Just Brass Slagtøjssammenspil Percussionation Rytmisk sammenspil Strygersammenspil Slangerup onsdagsorkester Blokfløjtesammenspil Guitarorkester Kammerensemble Næsten gratis hvis man går til andre fag 4 x 10 kr. for en hel sæson Sang, spil og bevægelse for elever i bh.-1. klasse, som går til instrumental-undervisning. Juniorkor for elever i klasse, som går til instrumentalundervisning eller musikværksted. Ungdomskor for elever fra 6. klasse, som går til instrumentalundervisning eller solosang. Nodelære for elever i klasse, som går til instrumentalundervisning og/eller korsang. Musik mellem ørerne for elever fra 7. klasse, som går til instrumentalundervisning, solosang og/eller korsang. Sammenspil / orkester når instrumentallæreren vurderer, at eleven er parat til det. Dog opfordres strygerelever til at melde sig til sammenspil allerede som nybegyndere. A N N O N C E Side 2 Andre informationer Indholdsfortegnelse side 2 Musikskole bestyrelse side 2 Musikskolens Venner side 2 Velkommen til musikskolen side 3 Om instrumentalundervisning side 11 Musikskolens lærere side 12 Om tilmelding side 13 Optagelse side 13 Venteliste side 13 Sæsonlængde side 13 Skemalægning side 13 Betaling side 13 Tilbagebetaling side 13 Instrumenter side 13 Undervisningsmaterialer side 13 Ferieplan side 13 Tilmelding er bindende side 14 Udmeldelse side 14 Prøvetid side 14 Priser side 14 Sådan udfyldes tilmeldingen side 14 Tilmeldingsblanket side 15 Støtteforeningen for Frederikssund og Jægerspris Musikskole MUSIKSKOLENS VENNER opløses d på grund af sammenlægningen af musikskolerne i den nye Frederikssund Kommune. Der indkaldes til stiftende generalforsamling for en ny støtteforening FREDERIKSSUND MUSIKSKOLES STØTTEFORENING MANDAG D KL Musikskolevillaen, Ved Kirken 5, 3600 Frederikssund Eventuelle spørgsmål ang. opløsningen af MUSIKSKOLENS VENNER eller stiftelsen af den nye støtteforening kan rettes til formand for MUSIKSKOLENS VENNER Bettina Olsen, tlf Musikskolebestyrelse Politiske repræsentanter: Grethe Olsen (SF) Jens Brogaard Jensen (V) Folkeskolerepræsent: Anne Nielsen, Sogneskolen Forældrerepræsentanter: Charlotte Weber Hansen Anette Laursen Bettina Olsen Repræsentant for støtteforening: vakant Lærerrepræsentanter: Hanne Mårtensson Andrew Cholvat (uden stemmeret) Elevrepræsentant: vakant Ved tilmeldingsbrochurens trykning havde bestyrelsen endnu ikke konstitueret sig. Frederikssund Musikskole Ved Kirken 5, 3600 Frederikssund telefon fax Musikskoleleder: Connie Wilhjelm Souschef: vakant Pæd. administrator: Gitte Grarup Sekretær: vakant

3 V e l k o m m e n t i l F r e d e r i k s s u n d M u s i k s k o l e En ny musikskole Frederikssund Musikskole er en fusion af de tre musikskoler, som eksisterede i de fire gamle kommuner, nemlig de to kommunale Frederikssund og Jægerspris Musikskole og Slangerup Musikskole samt den private Skibby Musikskole. Fra 1. august 2007 hedder det alt sammen Frederikssund Musikskole, og undervisningen foregår som hidtil i alle fire byområder. De fleste af lærerne fra de gamle musikskoler er fulgt med over i den nye, så mange ting er, som de plejer at være, men der er også nogle ting, der har forandret sig. En større musikskole giver bedre mulighed for også at tilbyde smalle fag, så der er blevet flere fag at vælge imellem. En større musikskole giver bedre mulighed for store orkestre, og i ledelse og lærergruppe håber vi, at det hurtigt bliver naturligt for alle musikskolens elever at være med i de orkestre og sammenspilsgrupper, der passer til den enkeltes færdigheder og interesser, uanset hvor man bor. En større musikskole giver bedre mulighed for at lave lige præcis det projekt, som passer til lige præcis til de elever, som lige præcis passer sammen. Så lærere og ledelse glæder sig til også at lære eleverne fra de andre musikskoler at kende. En større musikskole har plads til flere nye elever, og vi håber, at brochuren her vil give masser af børn og unge lyst til at synge og spille. Man kan starte i musikskolen som baby og blive resten af livet. Man kan også få stort udbytte af en kortere årrække! Den nye Frederikssund Kommune skal spare, og det gælder også Frederikssund Musikskole. Derfor har politikerne besluttet, at elevernes betaling for musikundervisningen skal være så høj som muligt inden for lovens rammer. Det har medført, at taksten for musikskoleundervisning er steget. I forhold til de gældende takster for Frederikssund og Jægerspris Musikskole med 4 %, for brugerne i Slangerup og Skibby betydeligt mere. Til gengæld er sæsonen dér blevet længere. Priserne kan ikke være anderledes, men man kan sørge for at få rigtigt meget for sine penge. Dels ved at melde sig til et eller flere af de næsten gratis fag, som tilbydes i alle fire byområder og dels ved at øve sig hjemme. Musikskoleundervisning er en investering, og udbyttet bestemmer man selv! Hvis du eller dine forældre er i tvivl om noget eller har brug for en snak, inden du vælger fag, er I meget velkomne til at kontakte mig på musikskolens kontor. Hvis du gerne vil prøve et stryge- eller blæseinstrument, inden du melder dig til, kan vi i de fleste tilfælde arrangere det. På gensyn i Frederikssund Musikskole Connie Wilhjelm musikskoleleder Side 3

4 F o r s k o l e n - e t g o d t f u n d a m e n t F o r s k o l e n - e t g o d t f u n d a m e n t Musikalsk legestue årige med forældre I musikalsk legestue leger vi musiklege, synger sange, laver bevægelseslege, rasler med rasleæg og er helt, helt stille. 1 voksen pr. barn. Hvert hold strækker sig over 15 gange med start i august og januar børn på holdet. Hvor og hvornår 1-2 årige efterår Oppe Sundby Skole, Frs onsdag ; start september årige forår Oppe Sundby Skole, Frs onsdag ; start januar 2008 Musikalsk legestue årige med forældre Vi laver flere musiklege, synger nye sange, lærer andre bevægelseslege, siger rim og remser og arbejder med rytmer. 1 voksen pr. barn. Hvert hold strækker sig over 15 gange med start i august og januar børn på holdet. Hvor og hvornår 2-3 årige efterår Oppe Sundby Skole, Frs onsdag ; start september årige forår Oppe Sundby Skole, Frs onsdag ; start januar 2008 Musikalsk legestue årige med forældre Gennem sang, sanglege og bevægelseslege lærer børnene at lytte bevidst og reagere på det, de hører. I undervisningen indgår desuden spil på simple rytmeinstrumenter. Hvert hold strækker sig over 15 gange med start i august og januar. 1 voksen pr. barn børn på holdet. Hvor og hvornår 4-5 årige efterår Oppe Sundby Skole, Frs onsdag ; start september årige forår Oppe Sundby Skole, Frs onsdag ; start januar 2008 Side 4 Sang, spil og bevægelse bhkl. og 1. klasse Sange, sanglege, rytmer og musikglæde bruges til at gøre eleverne bevidste om musikkens grundelementer. I undervisningen indgår spil på rytmeinstrumenter børn på holdet. Hvor og hvornår SSB Jægerspris (Sogneskolen) mandag SSB Frederikssund (Falkenborgskolen) mandag SSB Skibby mandag SSB Slangerup (Kingo Fritidscenter) tirsdag Musikværksted 2. og 3. klasse I musikværkstedet arbejder vi med at spille på instrumenter og læse noder som en forberedelse til senere instrumentalundervisning. Sange og rytmelege indtager en central plads i undervisningen. I løbet af året får eleverne desuden lejlighed til at prøve nogle af de instrumenter, musikskolen tilbyder undervisning i. 5-6 børn på holdet. Hvor og hvornår Musikværksted Frederikssund (Falkenborgskolen) mandag Musikværksted Skibby mandag Babymusik babyer 1 12 mdr. m/ forældre Musikalsk samvær under ledelse af en musiklærer. Undervisningen strækker sig over 8 gange, og nye hold starter flere gange om året. Særskilt folder med tilmelding fås ved henvendelse til musikskolens kontor eller på bibliotekerne.

5 K o r s a n g, s o l o s a n g, t e o r i o g h ø r e l æ r e Juniorkor klasse Vi begynder med enkle, enstemmige sange og arbejder os hen imod lidt sværere ting med flere stemmer. Sideløbende arbejder vi med stemmetræning. Juniorkor Slangerup (Kingo Fritidscenter) tirsdag Juniorkor Jægerspris (Sogneskolen) onsdag Juniorkor Frederikssund (Marienlystskolen) onsdag Juniorkor Skibby torsdag Ungdomskor fra 6. kl. Repertoiret bliver mere avanceret med flere stemmer og en del engelske sange. Vi synger viser, musicalnumre, rytmiske numre og mindre klassiske ting og arbejder sideløbende med stemmetræning. Frederikssund (Marienlystskolen) onsdag Solosang - fra 8. klasse Stemmen er et instrument, som sangeren kan udvikle ved at lære noget om teknik, tonedannelse og vejrtrækning. I undervisningen indgår såvel sangøvelser som egentlige sange fra et bredt klassisk og rytmisk repertoire. Det kan varmt anbefales, at alle, der kan lide at synge, deltager i musikskolens kor så tidligt som muligt. Elever som meldes til solosang opfordres stærkt til også at melde sig til ungdomskoret. Solosang hvor og hvornår: Frederikssund Falkenborgskolen man+fre samt Marienlystskolen tirsdag Slangerup (Kingo Fritidscenter) tirsdag Skibby torsdag Nodelære klasse Næsten alle musikskoleelever bruger en stor del af den kostbare tid til instrumentalundervisning på at lære, hvordan man læser noderne rigtigt. På nodelæreholdene skal vi lave rytmekor, synge efter håndtegn, lære at høre forskel på dur og mol og meget andet, som har med noder og musik at gøre. Nodelære Jægerspris (Sogneskolen) tirsdag Nodelære Frederikssund (Falkenborgskolen) tirsdag Nodelære Skibby tirsdag Nodelære Slangerup (Kingo Fritidscenter) onsdag Musik ml ørerne fra 7. klasse Ved at aktivere det indre øre kan man lære, hvordan nodebilledet lyder uden at behøve at spille, og jo bedre det indre øre fungerer, og jo mere man ved om musikteori, des lettere bliver det at spille rent og musikalsk på sit instrument. Undervisningen henvender sig primært til elever i klasse. Frederikssund (Falkenborgskolen) torsdag K o r s a n g, s o l o s a n g, t e o r i o g h ø r e l æ r e Side 5

6 I n s t r u m e n t a l u n d e r v i s n i n g I n s t r u m e n t a l u n d e r v i s n i n g Violin Sitrende romantik, halsbrækkende fingergymnastik, smægtende spillemands-melodier, stor fed strygerklang eller fræk elektrisk forstærkning. Violinen kan det hele, hvis den der spiller på den kan. For at få optimalt udbytte af undervisningen anbefaler musikskolen at man fra starten melder sig til strygersammenspil også. Violinelever i bhkl. og 1. klasse kan desuden gratis deltage i sang, spil og bevægelse. Se også Slangerup onsdagsorkester. Fra børnehaveklassen Violin hvor og hvornår: Frederikssund (Falkenborgsk.) man+tirs Jægerspris (Sogneskolen) man+tirs Skibby mandag Slangerup onsdag Cello Celloen er det dybe strygeinstrument med de smukke melodier og den stemmeagtige klang. Instrumentet står på gulvet, og musikeren sidder på en stol og spiller. Ligesom med violiner fås celloer i mange størrelser, så man kan begynde allerede i 5-6 års alderen, men man kan også sagtens begynde senere. For at få optimalt udbytte af undervisningen anbefaler musikskolen at man fra starten melder sig til strygersammenspil også. Celloelever i bhkl. og 1. klasse kan desuden gratis deltage i sang, spil og bevægelse. Fra børnehaveklassen Cello hvor og hvornår: Frederiks. (Oppe Sundby Skole) mandag Slangerup (Kingo Fritidscenter) mandag Jægerspris (Sogneskolen) tirsdag Bratsch Bratschen er violinens storebror. Den bæres på armen ligesom en violin, men strengene er dybere, og bratschens rolle i musikken er anderledes. Normalt starter man på violin og finder efter nogle år ud af, at fysik og/eller temperament passer bedre til den bløde bratsch. For at få optimalt udbytte af undervisningen anbefaler musikskolen at man melder sig til strygersammenspil også. Fra 3. klasse Bratsch hvor og hvornår: Frederikssund (Falkenborgsk.) mandag Jægerspris (Sogneskolen) mandag Skibby mandag Kontrabas Kontrabassen er et klassisk strygeinstrument, men bruges også inden for de rytmiske genrer, især i jazz. Det er et alsidigt instrument med mange muligheder. Der vil blive undervist i såvel finger- som bueteknik, og i såvel nodeog becifringsspil som gehørspil. Kontrabaselever opfordres til at deltage i strygersammenspil. Basser fås ligesom violiner og celloer i forskellige størrelser. Fra 3. klasse Kontrabas hvor og hvornår: Frederikssund (Falkenborgsk.) tirsdag Side 6

7 I n s t r u me n t a l u n d e r v i s n i n g Blokfløjte Blokfløjten er et gammelt instrument, som der stadig komponeres musik for, så repertoiret er stort og alsidigt. Vi spiller børnesange, blues, baroksonater, folkemusik og drikkeviser. Det første år er en sopranblokfløjte af kunststof god nok, siden spiller blokfløjteeleverne på træfløjter. Efter 2-3 års undervisning er der mulighed for at deltage i blokfløjtesammenspil. Se også Slangerup onsdagsorkester. Fra 2. klasse Blokfløjte hvor og hvornår: Slangerup Lindegårdskolen mandag samt Kingo Fritidscenter onsdag Jægerspris (Sogneskolen) mandag Skibby tirsdag Frederikssund (Falkenborgsk.) tirsdag Klaver For at gå til klaver i musikskolen, skal du have et klaver eller eventuelt et keyboard med vægtede tangenter, normal tangentbredde og mindst 5 oktaver (61 tangenter) derhjemme. Der er kun få pladser til klaverspillere i musikskolens ensembler, og det er derfor ekstra vigtigt, at eleverne også melder sig til korsang og/eller nodegymnastik. Efter 1-2 års undervisning er der mulighed for at være med i Slangerup onsdagsorkester, og klaverlærerne arrangerer workshop for klaverelever to gange om året. Se også afsnittet om rytmisk sammenspil. Fra 2. klasse Klaver hvor og hvornår: Frederikssund mandag (Oppe Sundby Skole og Falkenborgskolen), tirsdag (Falkenborgskolen), torsdag (Falkenborgskolen) Slangerup mandag (Lindegårdskolen), tirsdag og onsdag (Kingo Fritidscenter) Skibby tirs+tors Jægerspris (Sogneskolen) ons+ tors El-guitar Instrumentet for dig, som er bidt af rytmisk musik. Du vil lære forskellige spilleteknikker, skalaer og akkorder. Hvis du ikke har nogen el-guitar, så vent med at købe en, til du har kontaktet læreren. Elever, som ønsker at spille el-guitar, kan med fordel begynde på almindelig guitar nogle år før. Se også afsnittet om rytmisk sammenspil. NB Hvis du vil spille elguitar SKAL der stå el-guitar på tilmeldingen! Fra 6. klasse Elguitar hvor og hvornår: Frederikssund (Falkenborgsk.) torsdag Skibby onsdag Slangerup vides ikke El-bas El-bassens grundlæggende funktion er dybe, rytmiske toner, og den bruges i næsten alle rytmiske genrer. Ud over teknik vil der blive arbejdet med rytmisk og tonal fornemmelse, teori, nodekendskab, becifringsspil og træning i gehørspil. Se også afsnittet om rytmisk sammenspil. Fra 3. klasse Elbas hvor og hvornår: Frederikssund (Falkenborgskolen) tirsdag Skibby torsdag Slangerup vides ikke Slagtøj Som slagtøjsspiller lærer du at spille på alt fra trommesæt over marimba og xylofon til latin percussion. Efter 2-3 års undervisning vil der være mulighed for at deltage i musikskolens slagtøjsorkester. Se også afsnittet om rytmisk sammenspil. Fra 3. klasse Slagtøj hvor og hvornår: Skibby mandag Frederikssund (Åbjerg) man, tirs, ons, tors Slangerup mandag, NB kun trommer! Jægerspris fredag Guitar Der anvendes fortrinsvis en spansk guitar med nylonstrenge. Du lærer at spille efter noder og akkorder både solo og sammen med andre guitarspillere. Efter 1-2 års undervisning er der mulighed for at være med i Slangerup onsdagsorkester og efter 2-3 års undervisning i guitarorkestret. Fra 3. klasse Guitar hvor og hvornår: Jægerspris (Sogneskolen) tirsdag Skibby tirsdag Frederikssund (Falkenborgsk.) tirs+ons Slangerup (Kingoskolen) ons+tors I n s t r u m e n t a l u n d e r v i s n i n g Side 7

8 I n s t r u m e n t a l u n d e r v i s n i n g I n s t r u m e n t a l u n d e r v i s n i n g Trompet / cornet Trompeten og cornetten egner sig lige godt til dansemusik, jazz, rock og klassisk musik. Efter 2-3 års undervisning er der mulighed for at spille med i musikskolens blæseorkester. Fra 2. klasse Trombone Trombonen kaldes også trækbasun og har en smuk, blød klang. Instrumentet indgår i både rock, jazz og klassisk musik. Man kan godt starte direkte på trombone, men for de fleste vil det være en fordel at begynde på trompet eller tuba, og så skifte efter et par år. Efter 2-3 års undervisning er der mulighed for at spille med i musikskolens blæseorkester. Fra 4. klasse Trompet, trombone, tuba hvor og hvornår: Frederikssund mandag (Oppe Sundby) + fredag (Græse Bakkeby og Falkenborg) Skibby tirsdag Jægerspris tirsdag, onsdag Slangerup torsdag Tuba En tuba ligner nærmest en kæmpe trompet, som man har stående på skødet, mens man spiller på den. Tubaen er et af de største instrumenter overhovedet, og foruden at være et skælmsk melodiinstrument, lægger den en dejlig bund i næsten al slags musik. Efter 2-3 års undervisning er der mulighed for at spille med i musikskolens blæseorkester. Fra 4. klasse Side 8 Klarinet Klarinettens bløde, indsmigrende klang bruges i al slags musik, og musikskolens blæseorkester har brug for masser af klarinetspillere. Man holder på klarinetten, som man holder på en blokfløjte og blæser næsten som i en saxofon. Efter 1-2 års undervisning er der mulighed for at spille med i musikskolens blæseorkestre. Fra 3. klasse Klarinet hvor og hvornår: Slangerup (Ventesalen) onsdag Frederikssund (Falkenborgsk.) ons+ tors Fagot Fagotten er træblæsergruppens bas-instrument. Den er omkring 2,5 meter lang, men er foldet sammen så den er til at sidde med. Fagotten har både sjove basgange og smukke melodier gemt bag de mange klapper, men den er fysisk krævende at spille på, så elever SKAL være over en vis størrelse for at begynde. Kontakt eventuelt musikskolen og få en prøvetime forud for tilmelding. Efter 1-2 års undervisning er der mulighed for at spille med i musikskolens blæseorkestre. Fra 6. klasse Fagot hvor og hvornår: Efter nærmere afale. Tværfløjte Tværfløjtens sprøde klang og lyse toner bruges i alle slags musik. Når man har fået læberne placeret og de første toner frem, er der ikke langt til de første melodier. Det kræver en god kropsfornemmelse og en vis armlængde at spille tværfløjte, så de fleste kan først begynde omkring 4. klasse, men man kan med fordel starte på blokfløjte nogle år før. Efter 1-2 års undervisning er der mulighed for at spille med i musikskolens blæseorkestre. Fra 4. klasse Tværfløjte hvor og hvornår: Frederikssund mandag (Falkenborgsk.) + onsdag (Oppe Sundby Skole) Saxofon Skinnende blank og med en masse knapper, men faktisk ikke så indviklet endda. Det kræver dog en vis fysik at håndtere en saxofon, så de fleste kan først begynde omkring klasse, men man kan med fordel starte på blokfløjte nogle år før. Efter 1-2 års undervisning er der mulighed for at spille med i musikskolens blæseorkestre. Fra 4. klasse Saxofon hvor og hvornår: Slangerup (Ventesalen) mandag Frederikssund (Falkenborgsk.) ons, tor Jægerspris(Sogneskolen) torsdag

9 O r k e s t r e, b a n d s, s a m m e n s p i l Blæseorkestret Blæseorkestret er musikskolens største orkester med cirka 30 medlemmer. Foruden blæserne har orkestret en rytmegruppe, og repertoiret er populær musik i alle genrer. Man skal normalt have spillet mindst 2-3 år på sit instrument og være god til at læse noder for at være med i orkestret. Frederikssund (Falkenborgskolen) onsdag Juniorblæserne Juniorblæserne er et træningsorkester for elever på trompet, trækbasun, tuba, fagot, klarinet, saxofon og tværfløjte, som har spillet 1-3 år på deres instrument, men endnu ikke er klar til det store blæseorkester. Frederikssund (Falkenborgskolen) torsdag Just Brass Et lille ensemble for de dygtigste messing-elever. Det er en betingelse for at være med i Just Brass, at man også spiller musikskolens blæseorkester. Just Brass øver i week-ender efter nærmere aftale med læreren. Slagtøjssammenspil For slagtøjselever, som har spillet slagtøj i mindst 2-3 år. Vi spiller på marimba, xylofon, trommesæt og latin percussion. Repertoiret spænder vidt. Rock, jazz, latin og klassisk. Frederikssund (Åbjergskolen) tirsdag eftermiddag Percussionation Musikskolens slagtøjsorkester for viderekomne elever. Percussionation spiller ofte koncerter også uden for musikskolen, og har deltaget i internationale festivaler samt indspillet en CD. Frederikssund (Åbjergskolen) mandag aften Rytmisk sammenspil For elever som får undervisning på klaver, elguitar, elbas, slagtøj, trompet eller saxofon og som har spillet nogle år. Der skal være mindst 6 elever tilmeldt et band, før det bliver oprettet. Sangere kan deltage, såfremt læreren finder det foreneligt med deres sangundervisning. Husk at skrive på tilmeldingen, hvis der er bestemte kammerater, du ønsker at spille med. Band kan oprettes i Frederikssund (Åbjergskolen) Skibby og Slangerup Tid og sted er endnu ikke fastlagt. O r k e s t r e, b a n d s, s a m m e n s p i l Side 9

10 O r k e s t r e, b a n d s, s a m m e n s p i l O r k e s t r e, b a n d s, s a m m e n s p i l Strygersammenspil For alle violin-, bratsch, cello- og kontrabaselever. Det er vigtigt for stryger-elever, at de fra starten indgår i sammenspil, og repertoiret vælges efter elevernes formåen. Undervisningsgangene deles op mellem begyndere og øvede elever, så man skal kun komme ca. hver anden uge. En klaverlærer er tilknyttet som akkompagnatør. Frederikssund (Falkenborgskolen) ca. hver 2. tirsdag Guitarorkester Guitarorkestret er et tilbud til elever, der har spillet akustisk guitar i mindst 2-3 år og læser noder. Repertoiret er en- og flerstemmige arrangementer af kendte sange, klassiske stykker og rytmiske hits. Frederikssund (Falkenborgskolen) ca. hver 2. tirsdag Blokfløjtesammenspil For blokfløjteelever, som har spillet i mindst 2-3 år. Der findes et stort og alsidigt repertoire af både originalmusik og arrangementer for blokfløjteensembler med blokfløjter i alle størrelser. Frederikssund (Falkenborgskolen) tirsdag eftermiddag Kammerensemble For udvalgte strygere, træblæsere og evt. klaverelever, som spiller på et højt niveau og er fortrolige med at spille sammen med andre. Frederikssund (Falkenborgskolen) udvalgte tirsdage Slangerup onsdagsorkester For elever, der får undervisning på klaver, guitar, violin eller blokfløjte og har spillet i 1-3 år. Orkestret spiller folkesange, små klassiske stykker og populære melodier. Slangerup (Kingo Fritidscenter) onsdag Side 10

11 O m a t g å t i l i n s t r u m e n t a l u n d e r v i s n i n g Hvad skal man vælge? Det man har mest lyst til at spille på! Det kan dog være en god idé at overveje følgende: Har man plads til et stort instrument derhjemme, eller skal det kunne pakkes væk i en kasse? Vil lyden af et kraftigt instrument genere andre, når man øver? Strygeinstru-menter, blokfløjte, klarinet, tværfløjte og guitar laver mindst lyd, når man øver. Hvornår kan man begynde? Ved hvert instrument er anført vejledende startalder, men børn er forskellige, og nogle vil få mere ud af at vente et år eller to, mens andre kan begynde tidligere. Hvad med instrument? For at gå til musikundervisning skal man have et instrument at spille på derhjemme. Det anbefales at kontakte læreren inden køb, da et forkert eller dårligt instrument hurtigt kan ødelægge elevens lyst til at lære at spille. Se desuden afsnittet om at leje instrument på side 13. Hvor meget skal man øve? Ingen kan lære at spille på de 22 eller 30 minutter om ugen, eleven har sammen med sin musiklærer. Der skal øves regelmæssigt hjemme for at få udbytte af undervisningen. I begyndelsen er minutter om dagen nok, senere vil minutter om dagen give virkelig gode fremskridt. Hvordan foregår undervisningen? Langt de fleste musikskoleelever får soloundervisning. Det giver optimale muligheder for at arbejde med hver enkelt elev i netop det tempo, eleven kan magte. Nogle børn har ikke lyst til at gå til musikundervisning alene, og der er derfor mulighed for, at to eller tre elever kan dele tid. Læs mere om deletid på side 14. Hvor foregår undervisningen? Musikskoleundervisningen foregår i kommale bygninger i de fire byområder Frederikssund, Jægerspris, Slangerup og Skibby. Ikke alle fag tilbydes i alle fire byområder. Ved hvert enkelt fag er anført, hvor musikskolen forventer at kunne tilbyde faget, men såvel praktiske forhold som de faktiske tilmeldinger kan medføre ændringer. Når dette skrives (marts 2007) er det ikke i alle tilfælde afklaret, hvilke lokaler Frederikssund Musikskole kan benytte i skoleåret , hvorfor oplysningerne er mere detaljerede i nogle byområder end i andre. Hvis det er vigtigt for dig at vide nøjagtig besked forud for tilmelding, så kontakt musikskolens kontor. Måske er vi blevet klogere i mellemtiden! Hvis en tilmelding er betinget af, at undervisningen kan finde sted et bestemt sted eller en bestemt ugedag, skal det anføres på tilmeldingsblanketten. Hvornår foregår undervisningen På hverdage mellem kl. 13 og kl. 21. Eftersom det meste af musikskolens undervisning er soloundervisning, tilrettelægges skemaet individuelt under hensyntagen til elevernes skolegang. Under hvert enkelt fag er anført, på hvilke ugedage undervisningen forventes at finde sted, men såvel praktiske forhold som de faktiske tilmeldinger kan ændre på dette. Det nøjagtige spilletidspunkt meddeles i uge 34, senest 25. august. Hvis en tilmelding er betinget af, at undervisningen kan finde sted et bestemt sted eller en bestemt ugedag, skal det anføres på tilmeldingsblanketten. Side 11 Andre tilbud til musikskolens elever YOUNG STARS: Big band for elever fra Frederikssund og Egedal musikskoler. Fra skoleåret øver orkestret hver torsdag kl på Lærkeskolen i Stenløse. Få mere at vide hos messinglærer Ian Price. REGIONALE STÆVNER: I løbet af året afholdes et antal week-end stævner for musikskoleeleverne i Region Nordsjælland for bestemte instrumentgrupper, musikgenrer eller elevniveauer. Disse stævner er særdeles billige at deltage i, da den lokale musikskole betaler op til halvdelen af kostprisen for egne elever under 25 år. Du får besked af din lærer, når der er stævner, som kunne være noget for dig. FERIESTÆVNER: Især i sommerferien er der mange stævnetilbud til musikskoleelever på alle niveauer. Det er ikke konkurrencer, men spille-sammen uger med masser af musik, sjov og hygge. Spørg din lærer eller ring til musikskolens kontor og bliv skrevet på en liste, hvis du er interesseret. Frederikssund Musikskole Ved Kirken 5, 3600 Frederikssund telefon fax Musikskoleleder: Connie Wilhjelm Souschef: vakant Pæd. administrator: Gitte Grarup Sekretær: vakant O m a t g å t i l i n s t r u m e n t a l u n d e r v i s n i n g

12 M u s i k s k o l e n s l æ r e r e M u s i k s k l o l e n s l æ r e r e Anders Holst-Jensen telefon elguitar, band Ian Price telefon messinginstrumenter, blæseorkestrene Katrine M. Rasmussen telefon cello, strygersammenspil, kammerensemble Andrew Cholvat telefon slagtøj, slagtøjssammenspil, Percussionation Jacob Sørensen telefon saxofon, blæseorkestrene Marc Davis telefon kontrabas, elbas Bertha V. Petersen telefon klaver Jan Sommer telefon guitar, guitarorkester Margrethe Fabricius telefon blokfløjte, sammenspil, nodelære Hanne Mårtensson telefon klaver, blokfløjte, Slangerup onsdagsork., nodelære Joachim Åkerlind telefon klarinet, blæseorkestrene Marianna Petterson telefon sang, klaver, korsang, SSB, værksted Hans Henrik Flyckt telefon fagot Karin Havsager telefon daginstitutioner, forældrebarn hold, SSB, værksted Óli Jákub Gaard-Hansen telefon violin, Slangerup onsdagsorkester Connie Wilhjelm Musikskoleleder telefon tværfløjte Souschef vakant Gitte Grarup Pæd. administrator telefon sang, korsang Rune Majland elefon trommer, band Simon V. Christensen telefon guitar, Slangerup onsdagsorkester, guitarorkester Steen Lai Sørensen telefon klaver, musik mellem ørerne Syssen Kappel telefon violin, bratsch violin, strygersammenspil vakant Musikskolesekretær vakant Side 12

13 A l t d e t m e d s m å t Tilmelding Blanketten bagest i brochuren udfyldes og sendes til musikskolens kontor: Frederikssund Musikskole Ved Kirken Frederikssund Tilmeldingsfrist er onsdag d. 9. maj, dog onsdag d. 12. december for forårsholdene i musikalsk legestue. Elever, som tilmeldes efter fristens udløb skal regne med at blive optaget på venteliste, uanset om de tidligere har været elever i en af de tre gamle musikskoler, Skibby Musikskole, Slangerup Musikskole eller Frederikssund og Jægerspris Musikskole. En indmeldelse i musikskolen er økonomisk bindende for hele sæsonen. Seneste dato for fortrydelse er ved tilmeldingsfristens udløb. Se desuden afsnittet om prøvetid på næste side. Hvem kan optages Alle mellem 0 og 25 år med bopæl i Frederikssund Kommune kan optages i musikskolen. Voksne over 25 år og borgere fra andre kommuner kan ligeledes optages, men til andre takster. Til holdundervisning optages deltagere fra andre kommuner dog til samme pris, såfremt der er ledige pladser på holdet. Venteliste Elever, som musikskolen ikke umiddelbart har plads til, sættes på venteliste. Det er gratis at stå på venteliste, og man kan frit sige ja eller nej til en plads, når/ hvis man får den tilbudt i løbet af skoleåret. Besked om optagelse Musikskolen sender brev til alle tilmeldte elever med oplysning om optagelse eller venteliste i løbet af få uger efter tilmeldingsfristens udløb. Sæsonlængde Musikskolens undervisningssæson er 36 uger. Ud over den ugentlige undervisning er der i sæsonens løb forskellige projekter, som alt efter deres karakter supplerer eller erstatter den skemalagte undervisning. Sæson begynder fredag d. 31. august og slutter mandag d. 23. juni. Skemalægning Skemalægning af instrumentalundervisning og solosang finder sted midt i august og meddeles eleverne sidst i uge 34. Husk at skrive på tilmeldingen, hvis der er tidspunkter, hvor eleven absolut ikke kan komme. Musikskolen har normalt ikke mulighed for at tage hensyn til begrænsninger, vi får oplyst senere end tilmeldingstidspunktet. Hvis en tilmelding er betinget af, at undervisningen foregår et bestemt sted eller på en bestemt ugedag SKAL det anføres på tilmeldingen. I modsat fald er tilmeldingen bindende, selv om musikskolen kan blive nødt til at ændre på planlagte undervisningssteder og - dage. Betaling Undervisningen betales forud fordelt på 1, 2 eller 4 rater. Se venligst prislisten s.14. Betalingen kan ske via betalingsservice eller på fremsendte girokort. Rettidig betaling er den 7. i måneden. Eventuelle restancer bliver pålagt rykkergebyr svarende til Frederikssund Kommunes almindelige takster, og gentagelsestilfælde kan medføre, at eleven og eventuelle søskende udelukkes fra undervisningen, og betalingskravet sendes til inkasso. Side 13 Tilbagebetaling Hvis musikskolen aflyser undervisningen bliver betaling for den aflyste tid så vidt muligt modregnet i april rate. Ellers refunderes den ved skoleårets afslutning. Beløb under 100 kr. refunderes dog ikke. Hvis læreren har fravær af længere varighed, forsøger musikskolen at skaffe en vikar. Ved elevens fravær ydes ingen erstatning. Instrumenter Som hovedregel skal eleven selv medbringe instrument til undervisningen. Musikskolen har dog et begrænset antal instrumenter til udlejning, se venligst under hvert enkelt fag. Instrumenterne udlejes fortrinsvis til nye elever, og man kan derfor ikke regne med at leje instrument på musikskolen år efter år. Der er erstatningspligt for beskadigelse eller bortkomst af lejede instrumenter. Noder, undervisningsmaterialer Læreren vælger de undervisningsmaterialer, eleven skal bruge. Eleven betaler selv materialerne. Al henvendelse om indmeldelse, udmeldelse og betaling skal ske til musikskolens kontor. Ferieplan August fredag 31. Første undervisningsdag Oktober Efterårsferie November torsdag 8. December fredag 21. Sidste frist for udmeldelse i forbindelse med prøvetid Sidste dag før jul Januar torsdag 3. Første dag i 2008 onsdag 23. Undervisningsfri onsdag 30. Musikalsk legestue start Februar Vinterferie Marts Påskeferie April 18. Fri. St. Bededag Maj Kristi Himmelfartsferie mandag 12.Fri. Anden pinsedag Juni tirsdag 3. Undervisningsfri Grundlovsferie mandag 23.Sidste undervisningsdag Frederikssund Musikskole Ved Kirken 5, 3600 Frederikssund telefon fax Musikskoleleder: Connie Wilhjelm Souschef: vakant Pæd. administrator: Gitte Grarup Sekretær: vakant A l t d e t m e d s m å t

14 A l t d e t m e d s m å t A l t d e t m e d s m å t Tilmelding er bindende En indmeldelse i musikskolen er økonomisk bindende for hele sæsonen, dog således at nye elever har prøvetid. Prøvetiden gælder også elever, som har skiftet lærer eller instrument. Elever, som fortsætter med samme fag og samme lærer, som eleven har haft i en af de tre gamle musikskoler, Skibby Musikskole, Slangerup Musikskole eller Frederikssund og Jægerspris Musikskole er således ikke omfattet af prøvetid. Voksne elever over 25 år samt elever på forældre-barn hold er heller ikke omfattet af prøvetid. Priser Udmeldelse Udmeldelse, som ikke sker i forbindelse med prøvetid, kan normalt kun finde sted i tilfælde, hvor eleven flytter fra kommunen. Udmeldelse skal være skriftlig og skal være musikskolens kontor i hænde med mindst en måneds varsel til den 1. i den efterfølgende måned. Prøvetid Prøvetid gælder kun nye elever til sang, spil og bevægelse, musikværksted, korsang, instrumental-undervisning og solosang. Der gælder særlige regler for instrumentalelever, som har valgt at dele tid. Se afsnittet Undervisningstid til højre på siden her. Prøvetiden omfatter de første 9 uger af sæsonen svarende til den første rate. Indmeldelse er økonomisk bindende for hele prøvetiden, og eventuel udmeldelse skal være skriftlig og skal være musikskolens kontor i hænde senest d. 8. november. Undervisning på hold Babymusik 375 kr. pr. hold / 8 gange Musikalsk legestue** 625 kr. pr. hold /15 gange Sang, spil, bevægelse 4* x 375 kr. Musikværksted 4* x 480 kr. Korsang, nodegymnastik, musik mellem ørerne Korsang** 2 x 325 kr. (betaling sept og jan) Nodelære 4* x 10 kr. Musik ml. ørerne*** 4* x 10 kr. Instrumentalundervisning / solosang (voksen: over 25 år) Solo 22½ min/uge 4* x 833 kr. (udenbys 1315 kr. / voksne 1530 kr.) Solo 30 min/uge 4* x 1110 kr. (udenbys 1755 kr. / voksne 2040 kr.) Deletid 4* x 555 kr. (udenbys 890 kr. / voksne 1020 kr.) Leje af instrument 4* x 150 kr. Orkester/sammenspil Alle hold*** 4* x 10 kr. * De fire rater betales i månederne september, november, januar og april. ** Elever, som går til solosang eller instrumentalundervisning i musikskolen betaler 4 x 10 kr. for korsang. Elever i klasse, som går til instrusmentalundervisning i musikskolen betaler 4 x 10 kr. for sang, spil og bevægelse. *** Disse hold er kun for elever, som går til andre fag i musikskolen. Side 14 Sådan udfyldes tilmeldingsblanketten Eleven Fødselsdato og år: af hensyn til regnskabsaflæggelse til Kunststyrelsen skal vi kende elevens fødselsdato og år. Adresse, postnummer og by: Elever med ufuldstændig adresse kan ikke optages. Skole og klasse: Musikskolen bruger skolernes skemaer i skemalægningen. Derfor beder vi om skole og klasse i skoleåret Husk venligst at give musikskolens kontor besked, hvis barnet skifter skole. Tidligere musikundervisning I tilfælde af tilmelding fra flere elever, end musikskolen har plads til, prioriteres elever, som allerede er i gang med et undervisningsforløb ved en af de tre fusionerede musikskoler: Slangerup Musikskole, Skibby Musikskole og Frederikssund og Jægerspris Musikskole. Det er derfor i egen interesse at oplyse tidligere musikundervisning! Forældre/værge Navn på den forældre som hæfter for betalingen og har skrevet tilmeldingsblanketten under. Cpr. nr. på den forældre, som hæfter for betalingen og har skrevet tilmeldingsblanketten under. Fødselsdato er ikke tilstrækkeligt. Arbejdstelefon kan være forældres mobiltelefon. adresse som tjekkes ofte. Husk venligst at give musikskolens kontor besked, hvis adressen ændres. Mobilnummer til sms: Kun ét nummer efter familiens eget valg. Husk i egen interesse at give både musiklærer og musikskolens kontor besked, hvis nummeret ændres. Det er ærgerligt at gå forgæves, fordi man ikke har fået besked om, at læreren er syg! Ufuldstændige tilmeldingsblanketter returneres til afsender, og vil først blive registreret, når alle relevante felter er udfyldt. Husk også frimærket, hvis tilmeldingen sendes med post! Tilmeldingsfristen er 9. maj. Holdundervisning Se side 4 for korrekt holdbetegnelse. Korsang, nodelære, musik mellem ørerne Se side 5 for korrekt holdbetegnelse. Instrumentalundervisning og solosang Instrument eller solosang: Vær omhyggelig med at skrive, hvad du mener. Guitar og elguitar er f.eks. ikke det samme! Evt. lærerønske: Nogle fag har flere lærere, måske vil du helst fortsætte hos den lærer, du allerede går hos? Undervisningstid: De fleste musikskole-elever får eneundervisning i 22½ eller 30 minutter. Musikskolen anbefaler, at man starter med 22½ min/uge. Nye elever på blokfløjte, klaver, guitar, el-guitar og slagtøj kan ikke tilmeldes til 30 min. Der er mulighed for, at to elever kan dele 30 minutter (eller 3 elever dele 45 minutter). Det er en forudsætning for at melde sig til dele-tid, at man selv har truffet aftale med en makker. Har to (eller tre) elever tilmeldt sig deletid, har de samlet prøvetid, således at de enten alle fortsætter efter prøvetidens udløb eller alle stopper. Alternativt kan de(n) tilbageværende elev(er) vælge at overtage den fulde tid. Instrument: Det er en forudsætning for at modtage instrumentalunder-visning, at man har et instrument hjemme. Musikskolen udlejer visse instrumenter. Se fag-beskrivelserne side 6-8. Begrænsning af lokalområde og ugedage: Hvis en tilmelding er betinget af, at undervisningen foregår et bestemt sted, eller eleven ikke kan komme på en bestemt ugedag SKAL det anføres på tilmeldingen. I modsat fald er tilmeldingen bindende, selv om musikskolen kan blive nødt til at ændre på planlagte undervisningssteder og -dage. Musikskolen har normalt ikke mulighed for at tage hensyn til begrænsninger, som oplyses senere end tilmeldingstidspunktet. Sammenspil og orkester Sammenspilshold og orkestre er kun for musikskolens instrumentalelever og er beskrevet på side Man kan tilmelde sig et ubegrænset antal sammenspilshold/orkestre samt korsang og teori/ hørelære, blot man kan overkomme at passe det hele.

15 klip her TILMELDING sæson venligst kun 1 elev pr. blanket - tilmeldingsfrist 9. maj 2007 Fornavn og efternavn Adresse, postnummer og by Telefonnummer hjem Eleven Elevens mobiltelefon Skole fra august husk venligst at meddele evt skoleskift til musikskolen Årstal, fag, lærer Tidligere musikundervisning Fødselsdag og år Klasse fra august husk bogstav Musikskole Holdundervisning (1-5 årige med forældre samt klasse) Holdbetegnelse - se under faget side 4 i brochuren (HUSK at anføre sted hvis flere muligheder!) Korsang, nodelære, musik mellem ørerne Holdbetegnelse - se under faget side 5 i brochuren (HUSK at anføre sted hvis flere muligheder!) Holdbetegnelse - se under faget side 5 i brochuren (HUSK at anføre sted hvis flere muligheder!) Instrumentalundervisning og solosang Instrument eller solosang evt. lærerønske Undervisningstid Instrument 30 min 22 min dele Har selv Ønsker leje Instrument eller solosang evt. lærerønske Undervisningstid Instrument 30 min 22 min dele Har selv Ønsker leje Årstal, fag, lærer Musikskole Hvis du har ønsket dele-tid, skal navn(e) på de(n) makker(e) du har aftalt det med stå her. Ønsker kun undervisning i følgende lokalområde(r): Kan absolut ikke komme på følgende ugedag(e): Årstal, fag, lærer Fornavn og efternavn Forældre/Værge Musikskole cpr. nr. (alle 10 cifre) Holdbetegnelse - se under faget i brochuren Holdbetegnelse - se under faget i brochuren Sammenspil og orkester Arbejdstelefon og navn mor Arbejdstelefon og navn far Holdbetegnelse - se under faget i brochuren adresse Evt. supplerende bemærkninger Mobilnummer til sms i tilfælde af lærersygdom eller lignende HUSK for jeres egen skyld at oplyse evt ændring til både musikskolens kontor og musiklæreren Undertegnede er indforstået med musikskolens betingelser for undervisning, betaling og udmeldelse. Såfremt eleven er under 18 år skal forældre eller værge underskrive. Dato Underskrift

16 Frederikssund Musikskole Ved Kirken Frederikssund HUSK tilmeldingsfrist onsdag 9. maj 2007 Husk porto

IND I MUSIKKEN. 0 2 år: Babyrytmik 3 5 år: Minimusik på hold 6 8 år: Kæmpe musikværksted Fra 0. klasse: Cello/violin/klaver

IND I MUSIKKEN. 0 2 år: Babyrytmik 3 5 år: Minimusik på hold 6 8 år: Kæmpe musikværksted Fra 0. klasse: Cello/violin/klaver musik skolen IND I MUSIKKEN Det ku være sjovt at lære at spille... Ja og du kan sagtens lære det 0 2 år: Babyrytmik 3 5 år: Minimusik på hold 6 8 år: Kæmpe musikværksted Fra 0. klasse: Cello/violin/klaver

Læs mere

Læreplaner i Faaborg-Midtfyn Musikskole kompetenceudvikling og talentpleje. 2014 og fremefter

Læreplaner i Faaborg-Midtfyn Musikskole kompetenceudvikling og talentpleje. 2014 og fremefter Læreplaner i Faaborg-Midtfyn Musikskole kompetenceudvikling og talentpleje 2014 og fremefter 1 Forord Musikskolens kerneydelse er musikalsk indskoling, vokal - og instrumentalundervisning, med vægt på

Læs mere

2011-2012 MUSIK BILLEDKUNST DRAMA

2011-2012 MUSIK BILLEDKUNST DRAMA 0-0 UIK BIEDKUN DRAA Adresser og telefonnumre Aalborg Kulturskole Aalborg Kulturskole Nordkraft eglgaards Plads 000 Aalborg lf.: 0 ax.: e-mail: kulturskolen@aalborg.dk www.aalborgkulturskole.dk Kulturskoleleder

Læs mere

PROGRAM. Skoleåret 2010-11. Tilbud om aktiviteter i fritiden: MUSIK SANG KOR TEKSTILDESIGN BILLEDKUNST SHOWDANS DRAMA

PROGRAM. Skoleåret 2010-11. Tilbud om aktiviteter i fritiden: MUSIK SANG KOR TEKSTILDESIGN BILLEDKUNST SHOWDANS DRAMA PROGRAM Skoleåret 2010-11 Tilbud om aktiviteter i fritiden: MUSIK SANG KOR TEKSTILDESIGN BILLEDKUNST SHOWDANS DRAMA KLAR TIL SÆSONSTART I KULTURFORENING! Bordings Kulturforening byder alle velkommen til

Læs mere

Frivillig musikundervisning

Frivillig musikundervisning Frivillig musikundervisning Sct. Ibs Skole 2015-2016 Til forældrene Hermed information om frivillig musikundervisning på Sct. Ibs Skole for skoleåret 2015-2016. Undervisningen i alle instrumenter foregår

Læs mere

I KALVEHALLEN KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2015/16

I KALVEHALLEN KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2015/16 I KALVEHALLEN KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2015/16 Det er aldrig for sent at starte. Musikskolen tilbyder undervisning for børn og unge 0-25 år. Korsager Skole Sokkelundlille Børnekulturhus Brønshøj

Læs mere

Musikklasser i Horsens - og andre steder Vi vil skabe rammer for at talentet kan udvikle sig...

Musikklasser i Horsens - og andre steder Vi vil skabe rammer for at talentet kan udvikle sig... Musikklasser i Horsens - og andre steder Vi vil skabe rammer for at talentet kan udvikle sig... MUSIKSKOLEN Forslag til etablering af særlige musikklasser med inddragelse og beskrivelse af erfaringer fra

Læs mere

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER 1 INFORMATION TIL NYE ELEVER AALBORG KATEDRALSKOLE 2014 2 Udgiver Aalborg Katedralskole Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg Tlf. 96 31 37 70, kl. 8.15-14.15 Fax: 98 13 08 77 e-mail: adm@aalkat-gym.dk www.aalkat-gym.dk

Læs mere

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER 1 INFORMATION TIL NYE ELEVER AALBORG KATEDRALSKOLE 2015 2 Udgiver Aalborg Katedralskole Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg Tlf. 96 31 37 70, kl. 8.15-14.00 Fax: 98 13 08 77 e-mail: adm@aalkat-gym.dk www.aalkat-gym.dk

Læs mere

nr. 1-2013 Læs inde i bladet: l Fremtidens Musikskole - Musikskolens fremtid l Borup Kulturhus l Talenter i musikskolen l En dag på kontoret

nr. 1-2013 Læs inde i bladet: l Fremtidens Musikskole - Musikskolens fremtid l Borup Kulturhus l Talenter i musikskolen l En dag på kontoret Metronomen nr. 1-2013 Læs inde i bladet: l Fremtidens Musikskole - Musikskolens fremtid l Borup Kulturhus l Talenter i musikskolen l En dag på kontoret Foto: Søren Dahl Pedersen Kære læser Bladet, du sidder

Læs mere

INFORMATION TIL NYE ELEVER

INFORMATION TIL NYE ELEVER INFORMATION TIL NYE ELEVER 1 AALBORG KATEDRALSKOLE 2012 2 Udgiver Aalborg Katedralskole Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg Tlf. 96 31 37 70, kl. 8.15-14.15 Fax: 98 13 08 77 e-mail: adm@aalkat-gym.dk www.aalkat-gym.dk

Læs mere

INFORMATION TIL NYE ELEVER

INFORMATION TIL NYE ELEVER INFORMATION TIL NYE ELEVER 1 AALBORG KATEDRALSKOLE 2011 2 Udgiver Aalborg Katedralskole Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg Tlf. 96 31 37 70, kl. 8.15-14.15 Fax: 98 13 08 77 e-mail: adm@aalkat-gym.dk www.aalkat-gym.dk

Læs mere

Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014

Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014 Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014 Tilmelding senest den 23. maj 2013 Velkommen til Musikskolen Ringkøbing-Skjern sæson 2013/2014 Husk Musikskolen. Sådan lyder sloganet til en kampagne i forbindelse

Læs mere

Se andre SPIL OP - arrangementer side 14

Se andre SPIL OP - arrangementer side 14 Udkast 30. maj Musikskolen SPIL OP Ina Kjelstrup skoleleder Velkommen til 28. sæson Vi byder velkommen med en buket af kurser, som vi håber vil interessere dig. Vi lægger stor vægt på et rart, givende,

Læs mere

Blæser- og slagtøjskursus

Blæser- og slagtøjskursus Blæser- og slagtøjskursus 28. juni - 4. juli 2015 Arrangeret i samarbejde mellem Den Rytmiske Højskole og og AOF Gladsaxe. Kære sommerkursist Dette skrives i den kolde vintertid, men det luner når jeg

Læs mere

DAMUSA NYT. Sigurd & DR Symfoniorkestret stifter Musikskolepris 2007. september 2007

DAMUSA NYT. Sigurd & DR Symfoniorkestret stifter Musikskolepris 2007. september 2007 DAMUSA NYT september 2007 Sigurd & DR Symfoniorkestrets Musikskolepris 2007... 2 Atten forskellige sprog... 4 I Odense svømmer de mod strømmen... 7 5250 børn og unge gav koncert i Tivoli... 12 Stribevis

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere

MUSIKSKOLEN MUSIKASSEN - DECEMBER 2014

MUSIKSKOLEN MUSIKASSEN - DECEMBER 2014 MUSIKSKOLEN MUSIKASSEN - DECEMBER 2014 1 INDHOLD Nyt om navne 2 Pas på børnene 2 Fra bestyrelsesformanden 3 Klarinet på tilbud 3 OUT på Festival 3 Sand, saks, papir 4 Siden sidst 6 NYT fra Odsherredgarden

Læs mere

Landsgardeforeningen. November 2009 Nr. 4 Årgang 16. association of danish marching show bands. Sammenslutningen af danske bygarder

Landsgardeforeningen. November 2009 Nr. 4 Årgang 16. association of danish marching show bands. Sammenslutningen af danske bygarder Landsgardeforeningen Sammenslutningen af danske bygarder P r o t e k t o r Hans Excellence Ingolf, Greve af Rosenborg November 2009 Nr. 4 Årgang 16 association of danish marching show bands Indhold Landskontoret

Læs mere

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt FORÆLDREINFORMATION Dronninggårdskolen Forældreinformation for skoleåret 2014/2015 Med dette informationshæfte om Dronninggårdskolen håber vi at have fremstillet et værktøj, der vil gøre det muligt for

Læs mere

D OF FR ED ER IK SHA VN 2015 / 2016 KURSER OG FOREDRAG FREDERIKSHAVN * SÆBY

D OF FR ED ER IK SHA VN 2015 / 2016 KURSER OG FOREDRAG FREDERIKSHAVN * SÆBY D OF FR ED ER IK SHA VN 2015 / 2016 KURSER OG FOREDRAG FREDERIKSHAVN * SÆBY DOF Frederikshavn Aftenskole byder velkommen I aftenskolen mødes kursister og undervisere på lige fod, alene bragt sammen af

Læs mere

Musikundervisning efter skolen på skolen

Musikundervisning efter skolen på skolen Musikundervisning efter skolen på skolen Sankt Petri Musikskole har gjort det til sin opgave, at finde, vække og fremme musikalske interesser og talenter hos den enkelte elev. Elevernes motivation skal

Læs mere

VUC Roskilde Kursisthåndbog

VUC Roskilde Kursisthåndbog VUC Roskilde Kursisthåndbog En guide til vigtig information 2014-2015 Hvornår har vi ferie? Kan jeg få befordringsgodtgørelse? Hvornår skal jeg op i skriftlig dansk? Kan jeg få forlænget tid til eksamen?

Læs mere

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Bregninge-Bjergsted Friskole, Bregningevej 25, 4450 Jyderup Telefon skolens kontor: 59 29 13 42, tryk 1. Kontortid: 8.30-14.00 (fredag til kl. 13.00) E-mail: info@bbfs.dk.

Læs mere

Velkommen i Odder Garden

Velkommen i Odder Garden Velkommen i Odder Garden Indhold Vi er glade for at kunne byde dig velkommen som nyt medlem af Odder Garden, og håber, at du i denne folder kan finde svar på de fleste spørgsmål. For yderligere information

Læs mere

LANDSGARDEFORENINGEN SEPTEMBER 2007 NR. 3. ÅRGANG 14 ASSOCIATION OF DANISH MARCHING SHOW BANDS. Sammenslutningen af danske bygarder

LANDSGARDEFORENINGEN SEPTEMBER 2007 NR. 3. ÅRGANG 14 ASSOCIATION OF DANISH MARCHING SHOW BANDS. Sammenslutningen af danske bygarder LANDSGARDEFORENINGEN Sammenslutningen af danske bygarder PROTEKTOR Hans Excellence Ingolf, Greve af Rosenborg SEPTEMBER 2007 NR. 3. ÅRGANG 14 ASSOCIATION OF DANISH MARCHING SHOW BANDS INDHOLD Et nyt kursus

Læs mere

129. SÆSON 2013-2014. Helsingør Aftenskole & Folkeuniversitet

129. SÆSON 2013-2014. Helsingør Aftenskole & Folkeuniversitet 129. SÆSON 2013-2014 Helsingør Aftenskole & Folkeuniversitet 2 Indhold sæson 2013/2014 Helsingør Folkeuniversitet 5 Særarrangementer 8 Foredrag og seminarer 9 Sprog 11 IT / Foto 13 Kreative og Praktiske

Læs mere

Suzukiundervisning på. Århus Musikskole

Suzukiundervisning på. Århus Musikskole Suzukiundervisning på Århus Musikskole Revideret aug. 2010 Jan Matthiesen Velkommen Vi vil gerne byde jer velkommen til Suzukiundervisning på Århus Musikskole. Der har efterhånden været Suzukiundervisning

Læs mere

Bilag 2 Spørgsmål til og svar fra amatørorkestre

Bilag 2 Spørgsmål til og svar fra amatørorkestre *1. Hvilken type orkester er orkestret? Hvis orkestret ikke er en af de nævnte typer, falder det uden for undersøgelsen, og spørgeskemaet skal ikke besvares. Type Blæseorkester, harmoniorkester, concert

Læs mere