NYT. April Herskindskolen. Herskindskolen ønsker alle en rigtig god påskeferie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT. April 2010. Herskindskolen. Herskindskolen ønsker alle en rigtig god påskeferie."

Transkript

1 NYT Herskindskolen April 2010 Herskindskolen ønsker alle en rigtig god påskeferie.

2 Det landsdækkende fagblad for sproglærere Sproglæreren har netop udgivet et temanummer om tidlig sprogundervisning. I den forbindelse blev nogle af Herskindskolens sproglærere bedt om at skrive om Herskindskolens erfaringer med tidlig fremmedsprogsundervisning. Artiklerne bringes her! Anfang gut alles gut om tidligere tyskundervisning På Herskind-skolen, Galten, i Skanderborg Kommune, har vi siden 1994 tilbudt tysk fra 5. klasse. Timerne hentes fra puljen frivillig undervisning. Eleverne har to ugentlige timer i 5. klasse, to i 6. og 7., tre i 8. og fire i 9. Herskindskolen er en almindelig folkeskole. Forud for den tidligere tyskstart er gået flere år med engelsk tidligere end normalt (forsøgsordning). "9. klasse laver rollespillet FAMILIENKRACH" Der er mange fordele ved at starte tyskundervisningen tidligere end fra 7. klasse: Indhold og terminologi i begynderfremmedsprogsundervisningen passer bedre til årige end til pubertetsramte 7. klasse-elever. Fremmedsprog kan læres siddende, men også stående, gående, aktivt handlende og aktivt talende. Eleverne når at opleve tysk som tilgængeligt, til tider morsomt og brugbart, inden modstand, forlegenhed og blufærdighed sætter ind. Eleverne fører deres positive tilgang til faget med op gennem skolesystemet. Forekomsten af engelske ord i tysktimerne er faldet markant. Elevernes Tysklandsbillede er blevet langt mere nuanceret og afbalanceret. Udenlandske fremmedsprogsforskere har påvist, at tidlig beskæftigelse med flere fremmedsprog fremmer børnenes nysgerrighed og kommunikationstrang og stimulerer udviklingen af artikulationsevnen og den generelle evne til at lære. Tidligere start med tysk er således ikke kun uddannelse, men også dannelse (Se Nürnberger Empfehlungen zum frühen Fremdsprachenlernen, Goethe-Institut, Helene-Weber-Allee 1, D München). Det altafgørende er, at eleverne får mulighed for at opbygge og bevare en solid fremmedsproglig selvtillid. Derfor er det vigtigt i begynderundervisningen, at: Kommunikativ handlen kun kan udfoldes i undervisningen, når formel korrekthed og form kommer i anden række. (Citat af Hans Eberhard Piepho, professor i fremmedsprogsdidaktik). Denne pointe gælder naturligvis også, når tyskundervisningen starter i 7. klasse. "Sprog læres bedst i brug". Ved at starte tidligt med fremmedsprogsundervisningen giver vi danske skoleelever en god mulighed for at tilegne sig flere fremmedsprog til glæde og gavn for deres livsbagage. Når fx tysk

3 startes tidligere end 7. klasse, lettes eksamenspresset for både elever og lærere. Fremmedsproget får mere tid til at bundfælle sig, og eleverne får et mere varieret sprog. I 2006 bestilte undervisningsministeriet en: Evaluering af tidligere start på fremmedsprogsundervisningen herunder Kvalitativ undersøgelse af erfaringer med tidligere start på 2. fremmedsprog tysk fra 6. klasse. Her deltog lærere fra hele landet, der på dette tidspunkt havde praktisk erfaring med tysk fra 6. Klasse, bl.a. tysklærere fra Herskindskolen. Konklusionerne blev: 2. fremmedsprog bør ikke starte for sent, og det synes hensigtsmæssigt, at der er en vis afstand mellem 1. og 2. fremmedsprogs start. 2. fremmedsprog bør starte så tidligt, at sprog og handling naturligt kædes sammen. Samlet set efterlader undersøgelsen det indtryk, at den tidligere start sprogligt vil styrke eleverne og give dem et solidt fundament. Ved at starte tidligere vil der være flere elever, der holder fast i deres 2. fremmedsprog og bevarer lysten, fordi de føler sig gode nok. Ekstra tid i begynderundervisningen giver bedre sprogkundskaber og kan medvirke til større interkulturel forståelse. (Se Muusmann-rapporten, kan downloades fra www. UVM.dk. Skriv Tidligere tysk i søgefeltet og linket kommer frem). Der er meget, der tyder på, at tidligere tysk fremmedsprogstart gavner hele vejen rundt. I begynderundervisningen er det væsentligt, at: - eleverne er aktive i sprog og handling. - der er tryghed og tillid i klassen. - forskellighed anerkendes. Det er vigtigt med sproglige og kropslige aktiviteter også i de ældste klasser Hvis undervisningsministerens vision om at starte engelsk fra 3. klasse eller før og tysk fra 6. klasse kunne blive til virkelighed - og fulgt op af efteruddannelse af og kursustilbud til sproglærere - vil det utvivlsomt give fremmedsprogene meget bedre vilkår. Overordnet er det allervigtigst, at man fremmedsprogspolitisk i Danmark erkender, at engelsk ikke er nok, og at man for alvor er klar til at gøre noget for fremmedsprogene efter engelsk igennem hele uddannelsessystemet. For tysks vedkommende er det vigtigt at tage denne store sprogpolitiske udfordring op netop nu, hvor tysksproget musik og film hitter i Danmark, hvor cafeer med kun tysk øl dukker op rundt omkring, hvor Tyskland er et af Danmarks største eksportmarkeder og ikke mindst, hvor Berlin er danskernes absolut foretrukne europæiske rejsemål med over to millioner overnatninger årligt. Poul Kok Sørensen

4 Uddrag fra artikel i Sproglæreren nr ENGELSK FRA BØRNEHAVEKLASSEN Ved Nete Cleemann, tidl. Herskindskolelærer, nu faglig igangsætter, inspirator og kursusholder Tidlig engelskundervisning er med til at stimulere den sproglige opmærksomhed, som der arbejdes med i forvejen. Børnene oplever, det er sejt at kunne et nyt sprog, siger Lone Munch, børnehaveklasseleder på Sødalskolen. Børn i indskolingen har sprogører og nemt ved at lære nyt. Undervisningsmetoden bygger på leg (sang, dans, brug af kroppen og drama) som alle børn uanset faglige ressourcer kan være med til. Århus-forsøget har siden 2006 tilbudt, at udvalgte Århusskoler kan starte engelsk-undervisningen allerede i børnehaveklassen. De implicerede lærere har hvert år alle deltaget i 4 kursusdage, hvor jeg har haft fornøjelsen af at undervise. Mit arbejde med tidlig engelsk stammer helt tilbage fra 1986, hvor 1.klasse-teamet på Herskindskolen, Galten, Helle Gammelgaard, Torben Steen og jeg, søgte forsøgsrådet, senere udviklingsrådet, om at starte engelskundervisningen i 2.klasse. Den obligatoriske start var dengang 5.kl. Head, shoulders, back and bum, back and bum. Vores motivation var de små børns opmærksomhed og lydhørhed, deres engagement, impulsivitet, mod og legende indgang til læring. Engelsk blev en del af klassens aktiviteter og læring, som egentlig mere bidrog end stjal tid fra andre fagligheder. Jeg synes, det er nemt at inddrage engelsk i det daglige, siger børnehaveklasseleder Bente Hansen, Herskindskolen, der har samarbejdet omkring engelsk i sine klasser siden 1992! Hun bygger i sit indlæg frit videre på sangen The farmer in his den. Where is the mouse? Where is the mouse? The mouse is on the.(jeg tegner eller viser billede af mus, som jeg dækker for, mens jeg fiktivt leder under og på borde, stole, på reol is it under the table?? No! Ok, then it must be on this chair! No?... ) Børnene råber: Den er på tavlen! On the blackboard? Oh yes! There it is!! Tegner/sætter nu en kat under musen. Where is the cat? Osv. Midt i sangen ser jeg Kim sidde med en stor plastikedderkop, som jeg lige laver et nummer ud af og inddrager i remsen. (samtidigt beslutter jeg at ville lære dem Ipsey, Wipsey Spider, nu edderkop er et kendt begreb) Næste dag var en mor + baby på besøg: Where is the baby? The baby is in her car seat. Where is the car seat? The car seat is on the floor! Jeg bruger ofte kendte rammer i nye situationer, så sproget bliver levende og aktivt. Fra det integrerede indskolingsmateriale Spyros verden (www.gullhoj.dk), som vi selv har skrevet, bruger jeg også dragen Spyros TOP 10 dansk/engelske sanglege, først på dansk, så på engelsk. Når vi arbejder med farver, kommer engelsk helt naturligt ind: Who can see/ find something yellow? Who is wearing red socks, green cap, blue jeans?. Vi kender alle sangen head, shoulders, knees and toes. Den melodi bruges nu til at synge navnene på de 4 farvede kartonkort, jeg giver 4 børn til at vise foran klassen.

5 Også jeg har i alle årene oplevet engelsk som et kærkomment bidrag til den almindelige sprogstimulering. Endelig er både børn og forældre glade og også lidt stolte over, hvad klassen formår på fremmedsproget. Den tidlige engelskundervisning er alene baseret på leg og mundtlighed. Vi tillader ingen ordbilleder, der måtte forstyrre børnenes danskindlæring, så læse-skrivekompetencer ikke bliver en forudsætning for deltagelse og tilegnelse. - Now, who would like the YELLOW Undervisningen er socialt styrkende, alle er inde i fællesskabet. card? Med den viden man har om læsesvage børns tydelige oplevelse af eksklusion, er det fælles læringsmiljø essentielt. Materialerne skal både fastholde, inspirere og udfordre. Vi bruger billeder, tegninger og spil, konkrete ting som plastikdyr, legoklodser, dukkehus, ting fra naturen osv., og de fleste materialer til undervisningsforløbene laver vi/jeg selv. En stor, inspirerende materialebank venter på at blive brugt af andre! Legen legaliserer, ja nødvendiggør gentagelsen. Ord og sætninger varieres ved at skifte tur, hviske, råbe, tale fint, dybt, tale langsomt/hurtigt, mens man hopper, sidder, lukker øjnene. Kulturformidling er en vigtig del af undervisningen. Hvor taler man engelsk, hvor mange? Hvor ligger England, Skotland, hvorfor taler man engelsk i Australien.? Hvad betyder GB, som står på bilerne? Får de først julegaver d.25.december? Dronning Elizabeth, tea time, football osv. Mange engelske låneord, pæne som mindre pæne. Guldgruppen af traditionelle nursery rhymes er et inspirerende materiale, som nok må betragtes som forpasset ved engelskstart i 3.klasse. Helle Filsoof, lærer, Sødalskolen: Jeg har erfaret i begge mine klasser, nu 2. og 3.klasse, at også bogligt svage elever oplever, at de kan være med og faktisk er dygtige til engelsk. Jeg tænker nemlig engelsk som et kreativt, modsat et bogligt fag. I 3.klasse er vi dog så småt begyndt at sætte skrevne ord på ting (også ude på gangen) og skrive små sætninger med meget differentierede rammer. Det skrevne og læste må dog ikke være en hindring for at alle kan deltage og lære. Til klassearrangementer optræder vi med nogle af vores sange og lege, og forældrene er begejstrede. Jeg oplever også personer uden for vores skolekreds er imponerede og positive over vores tidlige engelsk-start. Det gør vores skole spændende, anderledes og attraktiv. Ser vi nogen effekt på den tidligere engelsk-start? Indhentes det? Målet med tidlig engelsk er, at børnene fastholder og udvikler deres sproglige selvtillid. Via en planlægning, der er praktiseres, så den ene meningsfyldte sekvens lægger op til den næste, så børnene kan det de skal, FØR de skal det, oplever de gennem både personlige, faglige og sociale sejre, at deltagelse er en leg på deres præmisser. Evalueringen ligger i deres glæde og ønske om at deltage, at de oplever deres sproglige formåen er tilstrækkelig i hver eneste undervisningssekvens, en basis for hele tiden at udvikle og udbygge deres ordforråd, udtale og sproglige

6 kompetencer, og i at de ved, de ejer et anvendeligt og i situationen tilstrækkeligt sprog på vej. Denne barnets oplevelse af en næsten naturlig sprogtilegnelse kan ikke indhentes. Dette afspejles i skoleforløbet i muligheden for tidligt at anvende engelsk tværfagligt, ofte som undervisningssprog, til formidling af ny viden. Engelsk bliver en del af hverdagen og hurtigt ligestillet med andre fagligheder og således et reelt redskab til problemløsning, kommunikation og formidling af tematiske udfordringer. Alice Hindsgavl, Linjefagslærer i engelsk, læreruddannelsen på Silkeborg seminarium udtaler: På Læreruddannelsen i Silkeborg har vi i mange år samarbejdet om engelskundervisning af begyndere. Nete har holdt workshops for de lærerstuderende og gavmildt delt ud af sine rige arsenaler af fiffige aktiviteter, som leger sproget ind hos børnene. - Ja, selvfølgelig kan det lade sig gøre! Nemt? - Nej! Kræver det energi og engagement fra lærerside? - Ja, i den grad! Er det sjovt? - Ja, i den grad! Og ungerne elsker det! Det er i dag et krav ifølge Fælles Mål, at undervisningen foregår på engelsk. Praktikanter i de ældre klasser på Herskindskolen melder alle tilbage, at eleverne har talt engelsk som en selvfølge og med glæde og gå-på-mod. En situation, som meget gerne skulle blive tilfældet overalt i de danske engelsklokaler, slutter Alice Hindsgavl. Tvivlerne omkring den tidlige engelskundervisning nævner bekymringen for forstyrrelse af modersmålsindlæringen. Da engelsk helt bevidst alene leges mundtligt ind i børnene, og vi aldrig blander de 2 sprog, bliver dette ikke tilfældet. Tværtimod ser vi sprogsvage børn udvikle opmærksomhed, lydhørhed, koncentration og ikke mindst glæde og gå-på-mod i de introducerede sproglege. Skoler med mange nydanskere (fx Sødalskolen) oplever ligeledes, at børn, som i forvejen har dansk som 2.sprog, styrker deres almene sproglige udvikling. KONKLUSION Der er faktisk mange ting på spil her. Det handler om de professionelle krav til bedst muligt at lære børn engelsk. Kravene er vokset. Vil vi påvirke og have indflydelse uden for grænsen, bliver det på et fremmedsprog. Vi ønsker vores Nete Cleemann unge kan bruge engelsk som et naturligt redskab i både uddannelse, job og fritid. De skal kunne præsentere Danmark udadtil på et frit og anvendeligt sprog i en global virkelighed. Dette opnås bedst med tidlig engelsk-start i en inkluderende sprogundervisning, hvor alle er vindere på deres eget niveau.

7 Specielt for elever i Sjelle skolebussen ændrer rute! Onsdag den 7.april starter entreprenøren med at grave Voldbyvej op. For at modvirke forsinkelser i hjemkørslen fra skolen indsættes ekstra bus fra Herskindskolen kl og kl Denne bus befordrer elever til Hedevej, Lyngballevej og Voldbyvej til Udsigten i Sjelle. Elever til den nederste del af Voldbyvej, skal fortsætte med at tage den sædvanlige bus og bliver sat af ved busstoppestedet Langelinje. Ingen elever må krydse Langelinje. Bussen til og fra aftenskole vil også blive dubleret, så de almindelige bustider er stadig gældende. I tilfælde af problemer eller spørgsmål, kontakt venligst Jørns Buser på tlf Ryst dem Rust dem! Ved mandagens foredrag i kultursalen med Niels Reinsholm blev de fremmødte forældre først rost til skyerne, vi har særlige guldklumper af nogle børn, som vi vil gøre alt for og gå langt for - alt for langt måske For at udvikle sig fra barn til livsduelig voksen skal barnet have lov til at gøre sig erfaringer med, at livet gør modstand, de skal rystes i små portioner med mor og far på sidelinjen. Det har vi svært ved at give dem lov til, for det gør i sagens natur ondt. Vores børn er vores primære projekt, det vellykkede barn helst en vinder som Reinsholm udtrykte det. Som omdrejningspunktet for alle vore bestræbelser kan barnet ende med et enormt pres på sine skuldre kun det bedste og det perfekte er godt nok. Mine forældre elsker mig kun, hvis alt er i orden. Det fører til en mangfoldighed af måder til at dække over fejl og mangler f.eks. forhandling af hvad som helst. Ifølge Reinsholm tynges op mod 1/3 del af eleverne (især piger)af denne følelse. På overfladen fungerer tingene godt, de er dygtige forhandlere og har mange sociale relationer. I forbindelse med puberteten går det op for børnene, at alt her i livet har en pris, at alt ikke kan forhandles. Det er i sagens natur en alvorlig rystelse. Den største trussel for det moderne barn er følelsen af tomhed, ensomhed og forladthed. En følelse som alle mennesker fra tid til anden oplever og rystes af. Men for ovennævnte gruppe af børn kan denne følelse blive meget voldsom. Hvis de ikke igennem opvæksten har fået lov at mærke de små rystelser, er de ikke rustet til at håndtere følelsen. For at få afløb tyer de måske til mobning. Det er i denne gruppe af børn, at langt de fleste mobbere og mobbeofre (af til en og samme person) findes. Andre former for afløb kan være at skære i sig selv eller drikke hjernen ud. Men hvad kan vi så gøre, vi forældre? Hvordan ruster vi vores børn til livet? Vi må give livets rystelser lov til at vælte vores børn omkuld, give børnene robusthed, når de for egen kraft rejser sig igen. Vi skal ikke feje enhver sten bort på deres vej. Vi skal samtidig arbejde på at give børnene en indre GPS, bestående af ikke forhandlings-bare livsværdier, som de skal bruge som bundklang i livets melodi med op og nedture. Ruste dem med en følelse af at være gode nok i sig selv. Vise dem, at ingen er fuldkommen. Rent konkret skal vi vise overbærenhed og måske tilgivelse, når vores børn fejler. Give dem en ubetinget forvisning om, at opmærksomhed og kærlighed ikke hænger sammen med fejlfri-hed. Vi skal såmænd blot være ordentlige mennesker. Lærerfri dag. Torsdag den 29.april er det igen lærerfri-dag på Herskindskolen. Onsdag sidst på dagen tager skolens lærere, pedel og sekretær på studietur til London. Eleverne i 9.kl. overtager undervisningen denne dag. De får igen i år støtte og hjælp af tidligere inspektør Sven Thorøe, tidligere pedel Tonny Hansen og Elsa giver en hånd med til det praktiske. Nærmere program følger.

8 Elevrådet Vi har arbejdet i stykke tid med at få etableret legepatruljer. Det er nu i gang. Legepatruljen er et tilbud til dem, der mangler nogen at lege med eller mangler idéer til en leg. Så mødes man ved trækassen i skolegården. Legepatruljen består af elever fra 4.-6.kl. De har legepatruljejakker på og vil være omkring legekassen i de 2 store frikvarterer. Vi håber det kommer til at køre, og nu hvor foråret er på vej, er der mange gode lege, der trænger til at blive luftet igen. Prøveplan skriftlige prøver 9. klasse maj 2010 Dato/klokkeslæt 3. maj maj maj maj maj maj maj 12. maj Fag Retskrivning Lokale Klassen Læsningsprøve Klassen Matematiske færdigheder Matematisk problemløsning Dansk skriftlig fremstilling Skr. Engelsk udtræk Biologi udtræk Geografi udtræk Klassen Nyt fra Kometen Nu er foråret her endelig og dermed er vi meget mere ude og har fået gang i bl.a. vores stylter. Når børnene går på stylter, skal de bruge hjelm. Kometen har hjelme, men børnene er velkommen til at bruge deres egen hjelm. Det vil være godt, hvis børnene har regntøj til at ligge i deres rum, så de har det klar til evt. regnvejr. Vi oplever også, at børnene er mere sultne, når vi er mere ude. Så giv dem gerne noget ekstra med til eftermiddagsfrugt.

9 Bevægelses SFO Efter påske vil vi sætte fokus på forskelle aktiviteter: Uge 14 SJOV med Bold Uge 15 SJOV med Motorik Uge 16 SJOV med Tov Vi vil finde på alle mulige sjove aktiviteter. Karneval I uge vil vi sætte fokus på karnevallet, som vi alle tager til onsdag d. 12. maj, og det foregår som sædvanlig i Galten. Har du mulighed for at hjælp med påklædning og deltage i optoget, kan du henvende dig til Hanne eller Christina. Forårsrent i naturen Vær med i affaldsindsamlingen fra den 19. til den 23. april. Dansk Naturfredningsforening inviterer hvert forår alle danske SFO er mm. til en fælles forårsrengøring i naturen. I 2009 havde børn tilmeldt sig som hjælpere ved indsamlingen, hvor der blev fjernet over kg. affald og dåser. Kometen deltager, og vi rydder op på og omkring legepladsen onsdag d. 21. april. Sæt kryds i kalenderen fredag d. 28. maj fra kl. 15 til 20, der holder vi forældrearbejdsdag i Kometen sammen med Nordlyset. Vi skal have udført arbejdsopgaver på legepladsen og indenfor, hvis vi kan nå det. Vi slutter af med fællesspisning. Nærmere information senere.

NYT Herskindskolen Maj 2011

NYT Herskindskolen Maj 2011 NYT Herskindskolen Maj 2011 Nyt personale Mit navn er Sille Aarlit Jensen, jeg er 35 år gammel og bor i Skanderborg med min mand og vores to børn. Jeg stammer egentlig fra Århus, men flyttede efter lidt

Læs mere

Liv i tyskundervisningen

Liv i tyskundervisningen Liv i tyskundervisningen Af Mette Sønderskov og Poul Kok Sørensen, lærere Foto: Casper Lohman Jensen De senere år er der kommet mere liv i tyskundervisningen, primært fordi flere og flere skoler har tysk

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

BEVÆGELSESPOLITIK Eventyrhuset vuggestue

BEVÆGELSESPOLITIK Eventyrhuset vuggestue BEVÆGELSESPOLITIK Eventyrhuset vuggestue Alle børn skal opleve glæden ved at udforske verden med kroppen Børn er ikke kun hoved, men i høj grad krop. De oplever verden gennem kroppen, og det er vigtigt,

Læs mere

Liv i tyskundervisningen

Liv i tyskundervisningen Liv i tyskundervisningen Af Mette Sønderskov og Poul Kok Sørensen, lærere Foto: Casper Lohman Jensen De senere år er der kommet mere liv i tyskunler har tysk fra 5. eller 6. klasse. Der er uendeligt mange

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk Marie Louise Exner www.vedsted-friskole.dk er en grundtvig-koldsk grundskole med børn fra børnehaveklasse til 10. klasse. Skolen vil give børnene et fælles skoleliv, der udover fagligheden udvikler deres

Læs mere

Skoleklar? - en god skolestart er fundamentet i et godt skoleliv

Skoleklar? - en god skolestart er fundamentet i et godt skoleliv Skoleklar? - en god skolestart er fundamentet i et godt skoleliv Denne pjece skal ses som et bidrag til at vurdere, hvordan jeres barn kan få den bedste skolestart. For de fleste børn er overgangen fra

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Frederikssund Kommune. Matematikstrategi

Frederikssund Kommune. Matematikstrategi Frederikssund Kommune Matematikstrategi 2016-2020 Matematikstrategi Forord Matematik er et redskab til at forstå verden omkring os og en del af børn og unges dannelse. For at kunne tage aktiv del i livet

Læs mere

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice s dagpleje Alices dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice Nicoline Petersen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

BEVÆGELSESPOLITIK Børnehuset Regnbuen Vuggestue

BEVÆGELSESPOLITIK Børnehuset Regnbuen Vuggestue BEVÆGELSESPOLITIK Børnehuset Regnbuen Vuggestue Alle børn skal opleve glæden ved at udforske verden med kroppen Børn er ikke kun hoved, men i høj grad også krop. De oplever verden gennem kroppen, de lærer

Læs mere

Dortes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96

Dortes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96 Dorte s dagpleje Dortes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96 Dorte Guldberg Nielsen Redigeret af Maria Moesgaard Kære forældre. Velkommen

Læs mere

overgang fra børnehave til skole

overgang fra børnehave til skole overgang fra børnehave til skole 99 15 32 50 97 52 46 36 99 15 34 00 Skolefritidsordningen 99 15 34 20 INDHOLD s. 2: Brobygning i Dalgas-området s. 3: Er mit barn skolemodent? Hjælpeskema s. 4: En god

Læs mere

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Læring i universer Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Kære forælder Velkommen til folkeskolen i Haderslev Kommune! Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft. Dit barns skoledag vil på mange

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 Motoriske udvikling Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag.

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Læreplanen omhandler følgende 6 temaer: 1. Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2. Sociale

Læs mere

Engelsk i 1.2.klasse klasse. Engelsk kompetenceområder.1.-4.klasse.

Engelsk i 1.2.klasse klasse. Engelsk kompetenceområder.1.-4.klasse. Engelsk i 1.2.klasse 2016-17. 1. - 4. klasse. Engelsk kompetenceområder.1.-4.klasse. Mundtlig kommunikation Eleven kan deltage i korte og enkle samtaler om konkrete hverdagsemner på engelsk Skriftlig kommunikation

Læs mere

Engagement og fællesskab

Engagement og fællesskab Indhold: Engagement og fællesskab Sprog m fokus på leg, læsning og skrivning Kreative og musiske udtryksforme Matematisk opmærksomhed Naturlige fænomener Krop og bevægelse Mål for 0. klasse Evaluering.

Læs mere

Sådan kan jeg støtte mit barn i skolestarten.

Sådan kan jeg støtte mit barn i skolestarten. Indhold Sådan kan jeg støtte mit barn i skolestarten. Til forældrene side 1 Folkeskoleloven om børnehaveklassen side 2 Børnehaveklassens overordnede mål side 2 Undervisningen i børnehaveklassen side 2

Læs mere

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL Velkommen i Mini-Søhulen! Vi håber, I finder jer til rette og føler jer vel modtaget - vi er spændte og forventningsfulde, og glæder os til at se jer. Anni Iversen 01-03-2013 Side

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild s dagpleje Gunhilds dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild Rask Jensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Sammenhæng - Hvilke værdier og prioriteringer har vi Politisk beslutning

Læs mere

JOIN THE CULTURE CLUB!

JOIN THE CULTURE CLUB! JOIN THE CULTURE CLUB! Af Nete Cleemann, kursusleder af Århus projektet, konsulent og igangsætter Masser af tysk og engelsk på Sødalskolen Alle oplever sprog i alle sammenhænge som noget værdifuldt, men

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Skolens dagligdag. Skolens dagligdag er opbygget på følgende måde:

Skolens dagligdag. Skolens dagligdag er opbygget på følgende måde: Forældretilsyn Guldbæk Friskole Det fremgår af Guldbæk Friskoles retningslinier vedrørende tilsyn og friskolelovens 9, stk. 1, at: " Det påhviler forældrene til børn i en fri grundskole (forældrekredsen)

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Mål og indsatsområder for juni 2014 maj 2015 For yngste- mellemgruppen

Mål og indsatsområder for juni 2014 maj 2015 For yngste- mellemgruppen Mål og indsatsområder for juni 2014 maj 2015 For yngste- mellemgruppen Vi vil arbejde med forskellige temaer og pædagogiske læreplaner henover året. Temaet er Hvem er jeg hvad kan jeg? og Kom og leg med

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF GRØNLANDSK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF GRØNLANDSK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF GRØNLANDSK 2014-15 Formål på kalaallisut på NIF På NIF undervises der fra modersmålsundervisning til begynder niveau, derfor undervises der i niveaudeling. Mål og delmål I begynderundervisningen

Læs mere

Forår og snart påskeferie

Forår og snart påskeferie Forår og snart påskeferie Kalender for marts 2012 marts Aktiviteter Hver uge: Uge 9 27/2 Kunst projekt i kreativ 28/2 Kunst projekt i kreativ Lektiecafe 15.30-16.00 29/2 Kunst projekt i kreativ Lektiecafe

Læs mere

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL Velkommen i Mini-Søhulen! Vi håber, I finder jer til rette og føler jer vel modtaget - vi er spændte og forventningsfulde, og glæder os til at se jer. Anni Iversen 21-03-2012 Side

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Temauge og karakterer

Temauge og karakterer Kildeskolenyt! Temauge og karakterer I starten af november måned afholdt vi en temauge, der i år handlede om klodens klima. Ugen var fyldt med så mange opdagelser, at der blev skrevet en særudgave af Kildeskolenyt

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave et valg for dit barn Naturbørnehave Kære forældre Med dette materiale, vil vi gerne invitere dig og dit barn ind i Vesthimmerlands Naturfriskoles verden.

Læs mere

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Når du træder ind i Dalhaven, træder du ind i et hus fyldt med liv og engagement. Vi ønsker at du får en følelse af, at være kommet til et sted, hvor der et trygt og rart

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

JANUAR Tema: Fastelavn Det sker i ugerne 3+4+5 samt uge 6 i februar.

JANUAR Tema: Fastelavn Det sker i ugerne 3+4+5 samt uge 6 i februar. JANUAR Tema: Fastelavn Det sker i ugerne 3+4+5 samt uge 6 i februar. At give børnene oplevelsen af årlige tilbagevendende traditioner At give barnet mulighed for at indgå i sociale fællesskaber og derigennem

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL Mini-Søhulen Børnene har i overgangen fra børnehave til Mini-Søhulen brug for en pædagogik, der kan bygge bro mellem de to verdener. De to verdener er forskellige i forhold til

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Dansk natur-teknikundervisning. på engelsk

Dansk natur-teknikundervisning. på engelsk VIA University College 45 Dansk natur-teknikundervisning på engelsk Tekst og fotos: Lise Knattrup og Rikke Vestergaard, lærere Det er på mange måder en helt almindelig onsdag. Rikke, 2.b s natur- og tekniklærer,

Læs mere

3b engelsk Lad mig starte med at fortælle, hvad målet med engelskundervisning er. Engelskundervisningen har fire formål.

3b engelsk Lad mig starte med at fortælle, hvad målet med engelskundervisning er. Engelskundervisningen har fire formål. 3b engelsk 2010-11 Lad mig starte med at fortælle, hvad målet med engelskundervisning er. Engelskundervisningen har fire formål. Eleverne skal: 1. lære at forstå, tale, læse og skrive engelsk 2. lære udtale,

Læs mere

Elises dagpleje. Kontakt oplysninger: Elise Brøgger Petersen Foldingbrovej 49 Føvling 6650 Brørup Tlf.: 28454688

Elises dagpleje. Kontakt oplysninger: Elise Brøgger Petersen Foldingbrovej 49 Føvling 6650 Brørup Tlf.: 28454688 Elise s dagpleje Elises dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Elise Brøgger Petersen Foldingbrovej 49 Føvling 6650 Brørup Tlf.: 28454688 Elise Brøgger Petersen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 Sammenhæng Sprog er grundlæggende for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Igennem talesprog, skriftsprog,

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Birgits dagpleje. Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492

Birgits dagpleje. Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492 Birgit s dagpleje Birgits dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492 Birgit Müller Nielsen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne.

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Personlige kompetencer. - At styrke selvtillid og selvværd. - At barnet kan give udtryk for egne følelser og troen på sig selv - At børnene udviser empati

Læs mere

Mødet med det fremm. Lærerstuderende fra Århus i Ungarn. Essay af Nikoline Ulsig, - -

Mødet med det fremm. Lærerstuderende fra Århus i Ungarn. Essay af Nikoline Ulsig, - - Mødet med det fremm Lærerstuderende fra Århus i Ungarn - - var dels tale om deciderede Kodályskoler 1, som kan sammenlignes med det, vi her- en helt normal skole. Det er i mødet med det fremmede, man får

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Evaluering af årshjul for Børnehuset Mariehønen 2014 2015.

Evaluering af årshjul for Børnehuset Mariehønen 2014 2015. Årshjul 2014 2015: Årshjulet 2014 2015 er beskrevet i form af en skriftlig redegørelse, en planche, ugeplanerne, dokumentationsmapperne samt Barnet bog, der alt sammen er placeret i vores fællesrum, hvori

Læs mere

Børns udvikling og naturen

Børns udvikling og naturen Børns udvikling og naturen Hvordan man som professionel voksen understøtter børnenes udvikling af sanser, krop, hjerne og følelser med naturen som løftestang 45 minutter Sanserne vores adgang til verden

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Herskindskolen. Januar/februar 2007

Herskindskolen. Januar/februar 2007 Herskindskolen Januar/februar 2007 Så er fastelavnstiden atter ved at nærme sig. Fastelavnsfejringen kommer i år til at foregå på samme måde som de seneste par år. Datoen for vores fastelavnsfest her på

Læs mere

PARAT TIL SKOLESTART? SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD. Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig?

PARAT TIL SKOLESTART? SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD. Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig? Forslag 02.09.14 SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD PARAT TIL SKOLESTART? Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig? 0 En god begyndelse på en ny periode

Læs mere

Projekt Gjessøs Børn

Projekt Gjessøs Børn Projekt Gjessøs Børn Et samarbejde mellem Gjessø Børnehave, Gjessø Skole, fritidsdelen og alle forældrene. Slides nr. 1-20 beskriver det overordnede projekt Gjessøs Børn. Slides nr. 20-30 handler om Børneklassen

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Dagpleje med fokus på. rytmik og bevægelse

Dagpleje med fokus på. rytmik og bevægelse Dagpleje med fokus på rytmik og bevægelse Hvad er en dagpleje med fokus på rytmik og bevægelse Dagplejeren er særligt uddannet og har praktisk erfaring i at arbejde med rytmik og bevægelse med de mindste

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr.9. Indhold: M A J

KONTAKT 12/13 nr.9. Indhold: M A J KONTAKT 12/13 nr.9 M A J Indhold: Aktuelt i s. 2 Nyt fra kontoret s. 2 Billeder tegnet af DF s. 3 Huse fremstillet af 8.C s. 3 Forældrearrangement om inklusion s. 4 Billedudstilling s. 5 Fritternyt s.

Læs mere

Læseplan for børnehaveklasserne

Læseplan for børnehaveklasserne Læseplan for børnehaveklasserne Børnehaveklassernes overordnede mål Undervisningen i børnehaveklassen er med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling ved

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Kære elever og forældre.

Kære elever og forældre. Flakkebjerg den 3. februar 2015 Kære elever og forældre. Se,se,se, i nat er faldet sne. Nu bli r der fest og glæde, nu skal vi ud med slæde. Se,se,se! I nat er faldet sne. Så kom den endelig sneen, som

Læs mere

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen A P R I O L 2 0 1 4 NYT Herskindskolen og Nordlyset Valg til Fællesbestyrelsen Kære forældre så er det nu, hvis du vil være med Fællesbestyrelsen og få indflydelse på dit barns skole. Det er valgår og

Læs mere

Ved klik på teksten i boksene fremkommer en uddybning af det pågældende område.

Ved klik på teksten i boksene fremkommer en uddybning af det pågældende område. Det har værdi På Hjerm Skole og i SFO Perlen har vi i skoleåret 2012/2013 haft fokus på de værdier, der gør sig gældende for hele organisationens virke. Gennem værdioversigten på næste side gives du mulighed

Læs mere

Lærerguide. Lær om trafikken med Brumbassen

Lærerguide. Lær om trafikken med Brumbassen Lærerguide Lær om trafikken med Brumbassen Lær om trafikken med Brumbassen At kunne begå sig i trafikken er så vigtigt, at det er skrevet ind som en af de kompetencer, folkeskolen skal være med til at

Læs mere

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog.

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog. Læseplan for engelsk fra 0. 2. klasse Engelskundervisningen fra 0. 2. klasse tilstræber en alsidig, eksperimenterende, varieret og særdeles udviklende undervisning. I arbejdet med engelsk i indskolingen

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 Uge 17 Emne: Sund og stærk Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 HIPPY HippHopp Uge17_sund og stµrk.indd 1 06/07/10 12.06 Uge 17 l Sund og stærk Det er en

Læs mere

Fra børnehave til skole

Fra børnehave til skole Fra børnehave til skole Til forældre med børn, som skal i Rønbjerg Skole Handleplan for overgangen fra børnehave til skole. Beskrivelse af skoleparathed Rønbjerg Børnehave / Rønbjerg Skole Kære forældre

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

Hvordan er dit selvværd?

Hvordan er dit selvværd? 1. kapitel Hvordan er dit selvværd? Hvad handler kapitlet om? Dette kapitel handler om, hvad selvværd er. Det handler om forskellen på selvværd og selvtillid og om, at dét at være god til tennis eller

Læs mere

i skole Dit barn skal snart

i skole Dit barn skal snart Dit barn skal snart i skole Her kommer inspiration til, hvordan du som forældre kan hjælpe med at understøtte dit barn i overgangen fra børnehave til skole og SFO Frederiksberg Kommune vil gerne hjælpe

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 6 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være:

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være: Glamsbjergskolen sammen om at lære Med udgangspunkt i folkeskoleloven og de overordnede visioner der gælder for Assens Kommune ønsker vi at give vores elever de bedst mulige forudsætninger for at klare

Læs mere

Signe s Signe dagpleje

Signe s Signe dagpleje Signe s dagpleje Signes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Signe Jørgensen Holleskovvej 24 6683 Føvling Tlf.: 22 25 47 64 Signe Jørgensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard Marianne s dagpleje Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej 49 6650 Brørup Tlf.: 21 68 99 09 Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere