NYT. April Herskindskolen. Herskindskolen ønsker alle en rigtig god påskeferie.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT. April 2010. Herskindskolen. Herskindskolen ønsker alle en rigtig god påskeferie."

Transkript

1 NYT Herskindskolen April 2010 Herskindskolen ønsker alle en rigtig god påskeferie.

2 Det landsdækkende fagblad for sproglærere Sproglæreren har netop udgivet et temanummer om tidlig sprogundervisning. I den forbindelse blev nogle af Herskindskolens sproglærere bedt om at skrive om Herskindskolens erfaringer med tidlig fremmedsprogsundervisning. Artiklerne bringes her! Anfang gut alles gut om tidligere tyskundervisning På Herskind-skolen, Galten, i Skanderborg Kommune, har vi siden 1994 tilbudt tysk fra 5. klasse. Timerne hentes fra puljen frivillig undervisning. Eleverne har to ugentlige timer i 5. klasse, to i 6. og 7., tre i 8. og fire i 9. Herskindskolen er en almindelig folkeskole. Forud for den tidligere tyskstart er gået flere år med engelsk tidligere end normalt (forsøgsordning). "9. klasse laver rollespillet FAMILIENKRACH" Der er mange fordele ved at starte tyskundervisningen tidligere end fra 7. klasse: Indhold og terminologi i begynderfremmedsprogsundervisningen passer bedre til årige end til pubertetsramte 7. klasse-elever. Fremmedsprog kan læres siddende, men også stående, gående, aktivt handlende og aktivt talende. Eleverne når at opleve tysk som tilgængeligt, til tider morsomt og brugbart, inden modstand, forlegenhed og blufærdighed sætter ind. Eleverne fører deres positive tilgang til faget med op gennem skolesystemet. Forekomsten af engelske ord i tysktimerne er faldet markant. Elevernes Tysklandsbillede er blevet langt mere nuanceret og afbalanceret. Udenlandske fremmedsprogsforskere har påvist, at tidlig beskæftigelse med flere fremmedsprog fremmer børnenes nysgerrighed og kommunikationstrang og stimulerer udviklingen af artikulationsevnen og den generelle evne til at lære. Tidligere start med tysk er således ikke kun uddannelse, men også dannelse (Se Nürnberger Empfehlungen zum frühen Fremdsprachenlernen, Goethe-Institut, Helene-Weber-Allee 1, D München). Det altafgørende er, at eleverne får mulighed for at opbygge og bevare en solid fremmedsproglig selvtillid. Derfor er det vigtigt i begynderundervisningen, at: Kommunikativ handlen kun kan udfoldes i undervisningen, når formel korrekthed og form kommer i anden række. (Citat af Hans Eberhard Piepho, professor i fremmedsprogsdidaktik). Denne pointe gælder naturligvis også, når tyskundervisningen starter i 7. klasse. "Sprog læres bedst i brug". Ved at starte tidligt med fremmedsprogsundervisningen giver vi danske skoleelever en god mulighed for at tilegne sig flere fremmedsprog til glæde og gavn for deres livsbagage. Når fx tysk

3 startes tidligere end 7. klasse, lettes eksamenspresset for både elever og lærere. Fremmedsproget får mere tid til at bundfælle sig, og eleverne får et mere varieret sprog. I 2006 bestilte undervisningsministeriet en: Evaluering af tidligere start på fremmedsprogsundervisningen herunder Kvalitativ undersøgelse af erfaringer med tidligere start på 2. fremmedsprog tysk fra 6. klasse. Her deltog lærere fra hele landet, der på dette tidspunkt havde praktisk erfaring med tysk fra 6. Klasse, bl.a. tysklærere fra Herskindskolen. Konklusionerne blev: 2. fremmedsprog bør ikke starte for sent, og det synes hensigtsmæssigt, at der er en vis afstand mellem 1. og 2. fremmedsprogs start. 2. fremmedsprog bør starte så tidligt, at sprog og handling naturligt kædes sammen. Samlet set efterlader undersøgelsen det indtryk, at den tidligere start sprogligt vil styrke eleverne og give dem et solidt fundament. Ved at starte tidligere vil der være flere elever, der holder fast i deres 2. fremmedsprog og bevarer lysten, fordi de føler sig gode nok. Ekstra tid i begynderundervisningen giver bedre sprogkundskaber og kan medvirke til større interkulturel forståelse. (Se Muusmann-rapporten, kan downloades fra www. UVM.dk. Skriv Tidligere tysk i søgefeltet og linket kommer frem). Der er meget, der tyder på, at tidligere tysk fremmedsprogstart gavner hele vejen rundt. I begynderundervisningen er det væsentligt, at: - eleverne er aktive i sprog og handling. - der er tryghed og tillid i klassen. - forskellighed anerkendes. Det er vigtigt med sproglige og kropslige aktiviteter også i de ældste klasser Hvis undervisningsministerens vision om at starte engelsk fra 3. klasse eller før og tysk fra 6. klasse kunne blive til virkelighed - og fulgt op af efteruddannelse af og kursustilbud til sproglærere - vil det utvivlsomt give fremmedsprogene meget bedre vilkår. Overordnet er det allervigtigst, at man fremmedsprogspolitisk i Danmark erkender, at engelsk ikke er nok, og at man for alvor er klar til at gøre noget for fremmedsprogene efter engelsk igennem hele uddannelsessystemet. For tysks vedkommende er det vigtigt at tage denne store sprogpolitiske udfordring op netop nu, hvor tysksproget musik og film hitter i Danmark, hvor cafeer med kun tysk øl dukker op rundt omkring, hvor Tyskland er et af Danmarks største eksportmarkeder og ikke mindst, hvor Berlin er danskernes absolut foretrukne europæiske rejsemål med over to millioner overnatninger årligt. Poul Kok Sørensen

4 Uddrag fra artikel i Sproglæreren nr ENGELSK FRA BØRNEHAVEKLASSEN Ved Nete Cleemann, tidl. Herskindskolelærer, nu faglig igangsætter, inspirator og kursusholder Tidlig engelskundervisning er med til at stimulere den sproglige opmærksomhed, som der arbejdes med i forvejen. Børnene oplever, det er sejt at kunne et nyt sprog, siger Lone Munch, børnehaveklasseleder på Sødalskolen. Børn i indskolingen har sprogører og nemt ved at lære nyt. Undervisningsmetoden bygger på leg (sang, dans, brug af kroppen og drama) som alle børn uanset faglige ressourcer kan være med til. Århus-forsøget har siden 2006 tilbudt, at udvalgte Århusskoler kan starte engelsk-undervisningen allerede i børnehaveklassen. De implicerede lærere har hvert år alle deltaget i 4 kursusdage, hvor jeg har haft fornøjelsen af at undervise. Mit arbejde med tidlig engelsk stammer helt tilbage fra 1986, hvor 1.klasse-teamet på Herskindskolen, Galten, Helle Gammelgaard, Torben Steen og jeg, søgte forsøgsrådet, senere udviklingsrådet, om at starte engelskundervisningen i 2.klasse. Den obligatoriske start var dengang 5.kl. Head, shoulders, back and bum, back and bum. Vores motivation var de små børns opmærksomhed og lydhørhed, deres engagement, impulsivitet, mod og legende indgang til læring. Engelsk blev en del af klassens aktiviteter og læring, som egentlig mere bidrog end stjal tid fra andre fagligheder. Jeg synes, det er nemt at inddrage engelsk i det daglige, siger børnehaveklasseleder Bente Hansen, Herskindskolen, der har samarbejdet omkring engelsk i sine klasser siden 1992! Hun bygger i sit indlæg frit videre på sangen The farmer in his den. Where is the mouse? Where is the mouse? The mouse is on the.(jeg tegner eller viser billede af mus, som jeg dækker for, mens jeg fiktivt leder under og på borde, stole, på reol is it under the table?? No! Ok, then it must be on this chair! No?... ) Børnene råber: Den er på tavlen! On the blackboard? Oh yes! There it is!! Tegner/sætter nu en kat under musen. Where is the cat? Osv. Midt i sangen ser jeg Kim sidde med en stor plastikedderkop, som jeg lige laver et nummer ud af og inddrager i remsen. (samtidigt beslutter jeg at ville lære dem Ipsey, Wipsey Spider, nu edderkop er et kendt begreb) Næste dag var en mor + baby på besøg: Where is the baby? The baby is in her car seat. Where is the car seat? The car seat is on the floor! Jeg bruger ofte kendte rammer i nye situationer, så sproget bliver levende og aktivt. Fra det integrerede indskolingsmateriale Spyros verden (www.gullhoj.dk), som vi selv har skrevet, bruger jeg også dragen Spyros TOP 10 dansk/engelske sanglege, først på dansk, så på engelsk. Når vi arbejder med farver, kommer engelsk helt naturligt ind: Who can see/ find something yellow? Who is wearing red socks, green cap, blue jeans?. Vi kender alle sangen head, shoulders, knees and toes. Den melodi bruges nu til at synge navnene på de 4 farvede kartonkort, jeg giver 4 børn til at vise foran klassen.

5 Også jeg har i alle årene oplevet engelsk som et kærkomment bidrag til den almindelige sprogstimulering. Endelig er både børn og forældre glade og også lidt stolte over, hvad klassen formår på fremmedsproget. Den tidlige engelskundervisning er alene baseret på leg og mundtlighed. Vi tillader ingen ordbilleder, der måtte forstyrre børnenes danskindlæring, så læse-skrivekompetencer ikke bliver en forudsætning for deltagelse og tilegnelse. - Now, who would like the YELLOW Undervisningen er socialt styrkende, alle er inde i fællesskabet. card? Med den viden man har om læsesvage børns tydelige oplevelse af eksklusion, er det fælles læringsmiljø essentielt. Materialerne skal både fastholde, inspirere og udfordre. Vi bruger billeder, tegninger og spil, konkrete ting som plastikdyr, legoklodser, dukkehus, ting fra naturen osv., og de fleste materialer til undervisningsforløbene laver vi/jeg selv. En stor, inspirerende materialebank venter på at blive brugt af andre! Legen legaliserer, ja nødvendiggør gentagelsen. Ord og sætninger varieres ved at skifte tur, hviske, råbe, tale fint, dybt, tale langsomt/hurtigt, mens man hopper, sidder, lukker øjnene. Kulturformidling er en vigtig del af undervisningen. Hvor taler man engelsk, hvor mange? Hvor ligger England, Skotland, hvorfor taler man engelsk i Australien.? Hvad betyder GB, som står på bilerne? Får de først julegaver d.25.december? Dronning Elizabeth, tea time, football osv. Mange engelske låneord, pæne som mindre pæne. Guldgruppen af traditionelle nursery rhymes er et inspirerende materiale, som nok må betragtes som forpasset ved engelskstart i 3.klasse. Helle Filsoof, lærer, Sødalskolen: Jeg har erfaret i begge mine klasser, nu 2. og 3.klasse, at også bogligt svage elever oplever, at de kan være med og faktisk er dygtige til engelsk. Jeg tænker nemlig engelsk som et kreativt, modsat et bogligt fag. I 3.klasse er vi dog så småt begyndt at sætte skrevne ord på ting (også ude på gangen) og skrive små sætninger med meget differentierede rammer. Det skrevne og læste må dog ikke være en hindring for at alle kan deltage og lære. Til klassearrangementer optræder vi med nogle af vores sange og lege, og forældrene er begejstrede. Jeg oplever også personer uden for vores skolekreds er imponerede og positive over vores tidlige engelsk-start. Det gør vores skole spændende, anderledes og attraktiv. Ser vi nogen effekt på den tidligere engelsk-start? Indhentes det? Målet med tidlig engelsk er, at børnene fastholder og udvikler deres sproglige selvtillid. Via en planlægning, der er praktiseres, så den ene meningsfyldte sekvens lægger op til den næste, så børnene kan det de skal, FØR de skal det, oplever de gennem både personlige, faglige og sociale sejre, at deltagelse er en leg på deres præmisser. Evalueringen ligger i deres glæde og ønske om at deltage, at de oplever deres sproglige formåen er tilstrækkelig i hver eneste undervisningssekvens, en basis for hele tiden at udvikle og udbygge deres ordforråd, udtale og sproglige

6 kompetencer, og i at de ved, de ejer et anvendeligt og i situationen tilstrækkeligt sprog på vej. Denne barnets oplevelse af en næsten naturlig sprogtilegnelse kan ikke indhentes. Dette afspejles i skoleforløbet i muligheden for tidligt at anvende engelsk tværfagligt, ofte som undervisningssprog, til formidling af ny viden. Engelsk bliver en del af hverdagen og hurtigt ligestillet med andre fagligheder og således et reelt redskab til problemløsning, kommunikation og formidling af tematiske udfordringer. Alice Hindsgavl, Linjefagslærer i engelsk, læreruddannelsen på Silkeborg seminarium udtaler: På Læreruddannelsen i Silkeborg har vi i mange år samarbejdet om engelskundervisning af begyndere. Nete har holdt workshops for de lærerstuderende og gavmildt delt ud af sine rige arsenaler af fiffige aktiviteter, som leger sproget ind hos børnene. - Ja, selvfølgelig kan det lade sig gøre! Nemt? - Nej! Kræver det energi og engagement fra lærerside? - Ja, i den grad! Er det sjovt? - Ja, i den grad! Og ungerne elsker det! Det er i dag et krav ifølge Fælles Mål, at undervisningen foregår på engelsk. Praktikanter i de ældre klasser på Herskindskolen melder alle tilbage, at eleverne har talt engelsk som en selvfølge og med glæde og gå-på-mod. En situation, som meget gerne skulle blive tilfældet overalt i de danske engelsklokaler, slutter Alice Hindsgavl. Tvivlerne omkring den tidlige engelskundervisning nævner bekymringen for forstyrrelse af modersmålsindlæringen. Da engelsk helt bevidst alene leges mundtligt ind i børnene, og vi aldrig blander de 2 sprog, bliver dette ikke tilfældet. Tværtimod ser vi sprogsvage børn udvikle opmærksomhed, lydhørhed, koncentration og ikke mindst glæde og gå-på-mod i de introducerede sproglege. Skoler med mange nydanskere (fx Sødalskolen) oplever ligeledes, at børn, som i forvejen har dansk som 2.sprog, styrker deres almene sproglige udvikling. KONKLUSION Der er faktisk mange ting på spil her. Det handler om de professionelle krav til bedst muligt at lære børn engelsk. Kravene er vokset. Vil vi påvirke og have indflydelse uden for grænsen, bliver det på et fremmedsprog. Vi ønsker vores Nete Cleemann unge kan bruge engelsk som et naturligt redskab i både uddannelse, job og fritid. De skal kunne præsentere Danmark udadtil på et frit og anvendeligt sprog i en global virkelighed. Dette opnås bedst med tidlig engelsk-start i en inkluderende sprogundervisning, hvor alle er vindere på deres eget niveau.

7 Specielt for elever i Sjelle skolebussen ændrer rute! Onsdag den 7.april starter entreprenøren med at grave Voldbyvej op. For at modvirke forsinkelser i hjemkørslen fra skolen indsættes ekstra bus fra Herskindskolen kl og kl Denne bus befordrer elever til Hedevej, Lyngballevej og Voldbyvej til Udsigten i Sjelle. Elever til den nederste del af Voldbyvej, skal fortsætte med at tage den sædvanlige bus og bliver sat af ved busstoppestedet Langelinje. Ingen elever må krydse Langelinje. Bussen til og fra aftenskole vil også blive dubleret, så de almindelige bustider er stadig gældende. I tilfælde af problemer eller spørgsmål, kontakt venligst Jørns Buser på tlf Ryst dem Rust dem! Ved mandagens foredrag i kultursalen med Niels Reinsholm blev de fremmødte forældre først rost til skyerne, vi har særlige guldklumper af nogle børn, som vi vil gøre alt for og gå langt for - alt for langt måske For at udvikle sig fra barn til livsduelig voksen skal barnet have lov til at gøre sig erfaringer med, at livet gør modstand, de skal rystes i små portioner med mor og far på sidelinjen. Det har vi svært ved at give dem lov til, for det gør i sagens natur ondt. Vores børn er vores primære projekt, det vellykkede barn helst en vinder som Reinsholm udtrykte det. Som omdrejningspunktet for alle vore bestræbelser kan barnet ende med et enormt pres på sine skuldre kun det bedste og det perfekte er godt nok. Mine forældre elsker mig kun, hvis alt er i orden. Det fører til en mangfoldighed af måder til at dække over fejl og mangler f.eks. forhandling af hvad som helst. Ifølge Reinsholm tynges op mod 1/3 del af eleverne (især piger)af denne følelse. På overfladen fungerer tingene godt, de er dygtige forhandlere og har mange sociale relationer. I forbindelse med puberteten går det op for børnene, at alt her i livet har en pris, at alt ikke kan forhandles. Det er i sagens natur en alvorlig rystelse. Den største trussel for det moderne barn er følelsen af tomhed, ensomhed og forladthed. En følelse som alle mennesker fra tid til anden oplever og rystes af. Men for ovennævnte gruppe af børn kan denne følelse blive meget voldsom. Hvis de ikke igennem opvæksten har fået lov at mærke de små rystelser, er de ikke rustet til at håndtere følelsen. For at få afløb tyer de måske til mobning. Det er i denne gruppe af børn, at langt de fleste mobbere og mobbeofre (af til en og samme person) findes. Andre former for afløb kan være at skære i sig selv eller drikke hjernen ud. Men hvad kan vi så gøre, vi forældre? Hvordan ruster vi vores børn til livet? Vi må give livets rystelser lov til at vælte vores børn omkuld, give børnene robusthed, når de for egen kraft rejser sig igen. Vi skal ikke feje enhver sten bort på deres vej. Vi skal samtidig arbejde på at give børnene en indre GPS, bestående af ikke forhandlings-bare livsværdier, som de skal bruge som bundklang i livets melodi med op og nedture. Ruste dem med en følelse af at være gode nok i sig selv. Vise dem, at ingen er fuldkommen. Rent konkret skal vi vise overbærenhed og måske tilgivelse, når vores børn fejler. Give dem en ubetinget forvisning om, at opmærksomhed og kærlighed ikke hænger sammen med fejlfri-hed. Vi skal såmænd blot være ordentlige mennesker. Lærerfri dag. Torsdag den 29.april er det igen lærerfri-dag på Herskindskolen. Onsdag sidst på dagen tager skolens lærere, pedel og sekretær på studietur til London. Eleverne i 9.kl. overtager undervisningen denne dag. De får igen i år støtte og hjælp af tidligere inspektør Sven Thorøe, tidligere pedel Tonny Hansen og Elsa giver en hånd med til det praktiske. Nærmere program følger.

8 Elevrådet Vi har arbejdet i stykke tid med at få etableret legepatruljer. Det er nu i gang. Legepatruljen er et tilbud til dem, der mangler nogen at lege med eller mangler idéer til en leg. Så mødes man ved trækassen i skolegården. Legepatruljen består af elever fra 4.-6.kl. De har legepatruljejakker på og vil være omkring legekassen i de 2 store frikvarterer. Vi håber det kommer til at køre, og nu hvor foråret er på vej, er der mange gode lege, der trænger til at blive luftet igen. Prøveplan skriftlige prøver 9. klasse maj 2010 Dato/klokkeslæt 3. maj maj maj maj maj maj maj 12. maj Fag Retskrivning Lokale Klassen Læsningsprøve Klassen Matematiske færdigheder Matematisk problemløsning Dansk skriftlig fremstilling Skr. Engelsk udtræk Biologi udtræk Geografi udtræk Klassen Nyt fra Kometen Nu er foråret her endelig og dermed er vi meget mere ude og har fået gang i bl.a. vores stylter. Når børnene går på stylter, skal de bruge hjelm. Kometen har hjelme, men børnene er velkommen til at bruge deres egen hjelm. Det vil være godt, hvis børnene har regntøj til at ligge i deres rum, så de har det klar til evt. regnvejr. Vi oplever også, at børnene er mere sultne, når vi er mere ude. Så giv dem gerne noget ekstra med til eftermiddagsfrugt.

9 Bevægelses SFO Efter påske vil vi sætte fokus på forskelle aktiviteter: Uge 14 SJOV med Bold Uge 15 SJOV med Motorik Uge 16 SJOV med Tov Vi vil finde på alle mulige sjove aktiviteter. Karneval I uge vil vi sætte fokus på karnevallet, som vi alle tager til onsdag d. 12. maj, og det foregår som sædvanlig i Galten. Har du mulighed for at hjælp med påklædning og deltage i optoget, kan du henvende dig til Hanne eller Christina. Forårsrent i naturen Vær med i affaldsindsamlingen fra den 19. til den 23. april. Dansk Naturfredningsforening inviterer hvert forår alle danske SFO er mm. til en fælles forårsrengøring i naturen. I 2009 havde børn tilmeldt sig som hjælpere ved indsamlingen, hvor der blev fjernet over kg. affald og dåser. Kometen deltager, og vi rydder op på og omkring legepladsen onsdag d. 21. april. Sæt kryds i kalenderen fredag d. 28. maj fra kl. 15 til 20, der holder vi forældrearbejdsdag i Kometen sammen med Nordlyset. Vi skal have udført arbejdsopgaver på legepladsen og indenfor, hvis vi kan nå det. Vi slutter af med fællesspisning. Nærmere information senere.

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

Cooperative Learning i børnehaveklassen.

Cooperative Learning i børnehaveklassen. Cooperative Learning i børnehaveklassen. Af Jette Stenlev Første gang offentliggjort i Skolestart nr. 1, 2007 Flere og flere lærere også i skolens yngste klasser begynder at anvende Cooperative Learning

Læs mere

Evaluering af overgange i børns liv.

Evaluering af overgange i børns liv. Sproget. Mål for sproget. Praksis beskrivelse. Evaluering af sproget - vi gør brug af fortællinger. Overgange i børns liv. Fra hjemmet/dagplejen til institutionen. Fra vuggestue til børnehave. Fra børnehave

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Sundby Asyl. Læreplan 2013-2014. INTEGREREDE INSTITUTION 0-6 ÅR Frankrigsgade 3, 2300 Kbh. S Telefon 32583001. Sundby-asyl@mail.tele.

Sundby Asyl. Læreplan 2013-2014. INTEGREREDE INSTITUTION 0-6 ÅR Frankrigsgade 3, 2300 Kbh. S Telefon 32583001. Sundby-asyl@mail.tele. Sundby Asyl INTEGREREDE INSTITUTION 0-6 ÅR Frankrigsgade 3, 2300 Kbh. S Telefon 32583001 Sundby-asyl@mail.tele.dk Læreplan 2013-2014 1 Forord Kære forældre og læsere. Læreplanerne var engang en del af

Læs mere

For Dus Tornhøj. Aalborg Øst. Bydelen

For Dus Tornhøj. Aalborg Øst. Bydelen For Dus Tornhøj. Udarbejdet skoleåret 2006-2007 Aalborg Øst Bydelen Aalborg Øst er en ung bydel, der blev planlagt i midten af 1960 erne. Aalborg havde på det tidspunkt boligproblemer og man ville give

Læs mere

August 2012. Rundhøjskolens skoleblad, nr. 8

August 2012. Rundhøjskolens skoleblad, nr. 8 August 2012 Rundhøjskolens skoleblad, nr. 8 Læs i dette nummer Leder side 3 Faglighed handler ikke mindst om den gode lærer side 5 Faglighed & læring side 8 Et skoleforløb side 11 På Rundhøjskolen inkluderer

Læs mere

RAPPORT Play and Learn innovation. Erfaringer og anbefalinger. Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC.

RAPPORT Play and Learn innovation. Erfaringer og anbefalinger. Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC. RAPPORT Play and Learn innovation Erfaringer og anbefalinger Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC.DK Play and Learn innovation Erfaringer og anbefalinger Skrevet

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

De mange intelligenser November 2009. Man kan da være klog på mange måder! TEMA artikler om de mange intelligenser

De mange intelligenser November 2009. Man kan da være klog på mange måder! TEMA artikler om de mange intelligenser Månedsmagasinet Skolen ISSN: 1901-1628 www.skolemagasin.dk De mange intelligenser November 2009 Redaktør Tine Østergaard redaktor@skolemagasin.dk Næste udgivelse Januar 2010 4 Fra redaktøren: Man kan da

Læs mere

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere

Evaluering af tidligere start på fremmedsprogsundervisning

Evaluering af tidligere start på fremmedsprogsundervisning CVU Sønderjylland Evaluering af tidligere start på fremmedsprogsundervisning - en spørgeskemaundersøgelse om engelsk i 3. klasse Undervisningsministeriet Marts 2006 Børnene skal ikke gå i takt og ikke

Læs mere

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Indhold Indledning 3 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 4 Undervisningsdifferentiering på grundforløbet 6 Dyr, planter og natur 6 SOSU

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

Læremiddelvurdering af Mingoville og Globetrekking AF: ELSEBETH HURUP, UC LILLEBÆLT og JETTE RISGAARDS, CENTER FOR INFORMATIK, KØBENHAVNS KOMMUNE

Læremiddelvurdering af Mingoville og Globetrekking AF: ELSEBETH HURUP, UC LILLEBÆLT og JETTE RISGAARDS, CENTER FOR INFORMATIK, KØBENHAVNS KOMMUNE Læremiddelvurdering af Mingoville og Globetrekking AF: ELSEBETH HURUP, UC LILLEBÆLT og JETTE RISGAARDS, CENTER FOR INFORMATIK, KØBENHAVNS KOMMUNE I de reviderede Fælles Mål, gældende fra 2009, understreges

Læs mere

Et skridt videre. Manual til mestringsgrupper for voksne med ADHD

Et skridt videre. Manual til mestringsgrupper for voksne med ADHD Et skridt videre Manual til mestringsgrupper for voksne med ADHD 1 Indhold Indledning... 3 ADHD og grupper... 4 Koordinatorens opgaver og rolle... 7 Gruppelederens opgaver og roller... 13 Mestringsgruppeforløbets

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7 Højbladet INDHOLD Redaktørernes hjørne 2 Det første år, som den nye leder 3 At være klædt på 4 SFO i skolens C-fløj 6 Mellemtrinnets hustur 7 Skolebestyrelsen har travlt 8 Kunst på mellemtrinnet 9 Trafik

Læs mere

DREJEBOG. Skoleskak en stepping stone til foreningsdanmark

DREJEBOG. Skoleskak en stepping stone til foreningsdanmark DREJEBOG Skoleskak en stepping stone til foreningsdanmark INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 3 1. INDLEDNING 5 2. PIZZA-MODELLEN 6 3. PRÆSENTATION AF 3 TRINS MODELLEN 9 3.1 SKOLESKAK THE CLASSIC WAY

Læs mere

5/25/2011 TIDLIGT OG FORANDRING AF PÆDAGOGISK PRAKSIS SKRIFTSPROG. Afgangsprojekt Linea Bjerrum Nielsen

5/25/2011 TIDLIGT OG FORANDRING AF PÆDAGOGISK PRAKSIS SKRIFTSPROG. Afgangsprojekt Linea Bjerrum Nielsen 5/25/2011 TIDLIGT SKRIFTSPROG OG FORANDRING AF PÆDAGOGISK PRAKSIS Afgangsprojekt Linea Bjerrum Nielsen Indholdsfortegnelse: Indledning:... 1 Problemformulering:... 2 Metode:... 2 Definition af begrebet

Læs mere